Tagovi

Ladonja - Plinio Cuccurin - Alen Rosanda - strateški interes Istrske Županije: TRAŽIMO TEMATSKU SJEDNICU O ULJANIKU

MISAONA OGNJIŠTA(Dodatak 27. velja?e 2010.
http://pollitika.com/teatar-apsurda-suze-radnice-na-tv-nezaposleni-hoce-... (orginal komentar)

Brodogradilište ima živu komponentu koja je Brodogradilište.
Ljudi = Znanja, Vještine, Umije?a, Majstorije i Inovacije.
Sakupljano i izgra?ivano stolje?ima. To je Brodogradilište.
Ako se uništi 'živa komponenta', lako je prodati (predati) teren i tehniku.

Vlastodršci žele brodogradilište d.d. na koljenima, jer je to odli?no opravdanje za predaju (prodaju).
Nemože to tako! U moje ime NE!!
Društvenim dobrom ima pravo raspolagati prvo Zajednica koja ju je stvarala.
Pa onda i malo šira Zajednica, koja je ta Dobra stvarala.
Pa onda i Cijela šira Zajednica.

Zašto je, da li je, i što je uop?e STVARNA PORUKA EU?
Da li to netko od Vas zna? Ja nemam pojma.
Tko ZNA DOISTA ŠTO EU ŽELI OD VLADE?

Da li EU name?e uništavanje proizvodnje ili uništavanje sistema u kome Država(vlasnik) sama sebi daje poticaje i kredite, za ono ?ime sama upravlja, a nakon toga kaže da joj to ne treba, pa to preda(proda) nekome tko ?e stvar ''''srediti''' i ''''spasiti''''.??!??!?!(jbLudZbunjenog!)

Tko je g.Kon?ar? Zašto ga je do?ekao Ivan Jakov?i? i Bianka Matkovi?(upravni odbor fantomske Brijuni rivijere)?

TKO TU KOME I U ?IJE IME PREDAJE!??

Ja to neznam, ali znam da su radnici na štrajku bili vrlo mirni i jasni.
To je jako dobro. Mirno i jasno treba se izboriti da prestane RASPRODAJA NAŠE DOMOVINE!
Jer, mi smo Domovina. Svatko od nas je Domovina, jer da nas nema ne bi ni postojao u nama taj osje?aj da pripadamo ovim Ognjištima koja sada žele Genetski i Memetski UNIŠTITI. Feudalizam treba što prije završiti. Dvadeset godina feudalizma nam je dovoljno. Vrijeme je za (re)IZGRADNJU DRUŠTVA. Obnovu svih ŽIVIH POTENCIJALA ove Naše Male Zajednice.

Treba podvu?i crtu i re?i DOSTA. Ne na cesti, nego u glavama ljudi. Ne u kaosu, nego u procesu gradnje korak po korak. ?ovjek po ?ovjek. Dobar dan susjede, kako ste danas... Mi to još nismo zaboravili, jer još uvijek u našim venama teku sje?anja naših Baka i Djedova(bez perbrojavanja krvnih zrnaca molim, osim ako se ne uzme zadnjih 50.000 godina, onda može pro?i).

Ja još uvijek imam znanja mojih Baka i Djedova, moga Ognjišta, moga temeljnog smisla Postojanja. Moje Ljudskosti. Svatko od nas to ima u svojim venama sje?anja i znanja generacija prije nas. (i arterijama naravno, ali nekima su zakr?ene od prežderiti).

Dakle,
dragi moji, generatori online, mi smo mo?ni ljudi, svatko od nas je danas Mo?an ?ovijek. Svatko od nase je VEOMA MO?AN ?OVJEK, jer... imamo i Znanja i Vještine i Umije?a i Masjtorije i Vizije i Inovacije u svojim Glavama, u svojim bistrim Umovima (?ak i kada se pokantamo kao tradicijski iskusni 'grintavci'). Mi još uvijek imamo sve to što je Europa potrošila, betonirala, urbanizirala i ... i ostala je samo jedna (više/manje) AUTOBAN CIVILIZACIJA koja NEZNA NI KUDA IDE NI ZA ŠTO SE ZALAŽE... ali !!! Imaju savršene sustave ORGANIZACIJE BIROKRACIJE i IMAJU ISKUSTVO u onome u ?emu ga mi nemamo.

Europa nas treba, jer su zaboravili što je spontanost i kako miriše zemlja poslije kiše. Zaboravili su sjesti na obalu mora i gledati Galebe kako se igraju. Zaboravili su kako miriše Život.
(poslovni trening: Izgradnja spontanosti - organiziran za srednji dio uprave Siemens-a ili Bayer... ne sje?am se to?no).

?inovnici koji sebe nazivaju Vladaju?ima, Državom... nemaju pravo predati(prodati) DOBRA OVE ZAJEDNICE.
Horvatin?i? i Hloverka su jasna slika i predstavnici te grupacije koja nam je ukrala Državu i uništla Društvo.
Još uvijek ne odustaju, ali sada na Pantov?aku sjedi dr.sc.Ivo Josipovi?, koji je jasno dao do znanja da NE?E OLAKO POTPISATI ZAKONE KOJI SU ŠTETNI PO Republiku Hrvatsku, da o?ekuje od svakoga od nas, (pa onda i od Mene), da budemo TO! Da budemo ta promjena koja nam svima treba kao žednom vode. Meni treba. Jako mi treba. Že?am ve? godinama... že?am i ?ekam da se otvore neka nova mala vratašca.

Ja sam moja znanja, umije?a, vještine, majstorije, vizije i inovacije odlu?io posvetiti tome cilju.
Bavio sam se od trinaeste godine moga života prakti?nom politikom, a sada znam da postoji WordPress, a i HTML znam što je!!!

Sada sam Faca *¨¨[:O) )))

DuorPula@gmail.com
F. A. C. A. S. P. O.
Pula, 27.02.2010. 05:22
-----------------------------------

PREDAJA ILI RASPRODAJA?

Kada promišljam o društvu i politici onda se uvijek držim one neke temeljne logike: pokušati vidjeti što na to kaže zdrava pamet. Tema Uljanik. Što o tome kazuju zdrava logika i neke ?injenice? ?injenice kazuju da se mi želimo priklju?iti EU zajednici. ?injenice kazuju da je država vlasnik brodogradilišta. ?injenice kazuju da je vlasnik postavljao svoje uprave u ta brodogradilišta. Onda te uprave nisu dobro radile, pa su brodogradilišta stvarala gubitke. Onda su te gubitke pla?ali svi državljani ove zemlje. Onda su brodogradilišta imala nove uprave koje je vlasnik postavio ... i onda je država davala još više gra?anskog novca ... i onda je vlasnik zaklju?io da mu je najbolje pokloniti nekome brodogradilišta jer su loša - a to su im i EU politi?ari rekli, jer u EU to ne može tako!

E onda je Polan?ec od Sanadera dobio doma?u zada?u da to pokloni nekome, uz neke uvjete - ali NITKO NIJE HTIO!
Dobro. E onda je došla Jadranka Kosor i došla je u Uljanik, ali nikome od medija nije dozvoljeno da u?e u Uljanik. E poslije toga je došao novi Jacin ministar Popija? ?uro... i tu se pri?a sada nastavlja...

A Ladonja je predložila županu Jakov?i?u da o Uljaniku Skupština Istarske Županije održi jednu tematsku sjednicu - ali je on to odbio. Temeljem svojih Programskih na?ela http://ladonja.org/o-nama/programska-nacela/ Ladonja traži participaciju i izjašnjavanje šireg kruga zainteresiranih žitelja - a kada je o Uljaniku rije?, onda je to cijela Istra.

*Ladonja - Lista Plinio Cuccurin - Alen Rosanda - strateški interes Istre - Istarska Županija - TRAŽIMO TEMATSKU SJEDNICU O ULJANIKU - http://ladonja.org/rosanda-trazio-tematsku-sjednicu-o-uljaniku/
Ladonja: TRAŽIMO TEMATSKU SJEDNICU O ULJANIKU
Na posljednjoj sjednici Županijske skupštine Alen Rosanda, vije?nik s Nezavisne liste Plinija Cuccurina, predložio je da se sazove tematska sjednica Skupštine na temu “Uljanika”. Župan je takvu mogu?nost odbacio, a kako bi bila javnosti jasnija Rosandina incijativa donosimo njegov prijedlog u cijelosti.
- Upravo je završio prvi natje?aj za prodaju-privatizaciju hrvatskih brodogradilišta. Na natje?aju je bio izložen i ve?inski paket dionica Brodogra?evne industrije “Uljanik”. Kako se na naje?aj nitko nije javio, potpredsjednik Vlade RH Damir Polan?ec najavio je ponovljeni natje?aj (tzv.drugi krug) s liberalnijim uvjetima. Ukoliko usporedimo takav natje?aj sa praksom koju je europska Komisija nametnula poljskoj vladi za prodaju poljskih brodogradilišta, za o?ekivati je da se ponu?a?ima ne?e nametati uvjeti kao što su npr. zadržavanje zaposlenosti, dokapitalizacija, zadržavanje djelatnosti. Ukoliko pak i drugi krug pro?e bez ponuditelja otvara se postupak ste?aja (u slu?aju da brodogradilište nije solventno). Imaju?i u vidu prestanak davanja subvencija brodogradilištima a time i jamstava, pitanje je u kojoj ?e se pozicija na?i brodogradilište Uljanik?.
S obzirom na posljedice koje ?e ponovljeni natje?aji imati ne samo na “Uljanik” (sa 3.000 zaposlenih) ve? i na istarsko gospodarstvo, zbog velikog broja kooperanata koji vežu svoje poslovanje uz Uljanik, predlažem da se sazove posebna tematska sjednica na temu budu?nost Brodogra?evne industrije “Uljanik” te da se na nju pozovu predstavnici Uprave Uljanika i ministarstva gospodarstva Vlade RH kako bi se Županijska skupština o?itovala o toj za Istru zna?ajnu temu, stoji u prijedlogu Alena Rosande vije?nika u Župansijkoj skupštine s Nezavisne liste Plinija Cuccurina.

* AKTUALNI SAT ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE - Jakov?i?: Rasprave o Uljaniku ostavimo Uljanikovcima - Objavljeno: 05.10.2009 | 19:40 http://www.glasistre.hr/istra/vijest/116386
"Trebamo imati povjerenja u rukovodstvo brodogradilišta Uljanik. Nema bojazni da ?e se brodogradilištem dogoditi nešto loše, tim više što Uljanik uživa poseban status u privatizaciji hrvatskih brodogradilišta", konstatirao je istarski župan Ivan Jakov?i? tijekom aktualnog sata na sjednici županijske Skupštine. To je zapravo bio njegov odgovor na prijedlog vije?nika s Nezavisne liste Plinia Cuccurina Alena Rosande koji je zatražio da se o budu?nosti pulskog škvera i njegovoj poziciji s obzirom na ponovljeni natje?aj raspravlja na tematskoj sjednici Skupštine.
Jakov?i? je rekao da Uljaniku treba pomo?i, a ne odmagati, izrazivši sumnju da bi rasprava na skupštini mogla dovesti do negativnih konotacija vezanih uz poslovanje brodogradilišta. Rekao je da ova vlast ne?e dozvoliti da se Uljaniku dogodi šteta te da ?e brodogradilište i dalje biti jako solidno i prepoznatljivo poduze?e i jedan od glavnih stupova razvoja kako u Istri tako i u Hrvatskoj.
-Nuditi politi?ka rješenja u trenutku kada stvari idu dobro, možda i nije najbolje. Mene uop?e ne ?udi što vodstvo Uljanika izbjegava medije i ne znam bi li lideri poduze?a uop?e došli na Skupštinu ali i ovim putem apeliram da se poduze?u ne odmaže. Trebamo imati povjerenja u vodstvo brodogradilišta i u sindikate jer ako to nemamo, onda smo na krivom putu. Oni su pametniji od nas kada je Uljanik u pitanju i nemojmo oko toga stvarati lažno dušobrižništvo, rekao je Jakov?i?, dodavši da rasprave o Uljaniku treba ostaviti Uljanikovcima. Istaknuo je da ni premijerka, ni potpredsjednik Vlade ni Europska komisija ne?e uništiti stogodišnju tradiciju Uljanika i da im unaprijed iskazuje povjerenje za ono što rade.

*28.01.2010. / 19:23 - Mutne igre ili tko tu koga: Menadžment Uljanika opovrgava da su dali ponudu - Postavlja se pitanje kako je ministar gospodarstva ?uro Popija? mogao krivo shvatiti menadžment i onda se time još hvaliti na sjednici Vlade - http://www.nacional.hr/clanak/76711/mutne-igre-ili-tko-tu-koga-menadzmen...
Vijest je odjeknula oko podneva poput bombe - menadžment brodogradilišta Uljanik dao je ponudu za kupovinu tog brodogradilišta. Da sve to nije samo novinarska patka potvrdio je i ministar gospodarstva ?uro Popija?, koji je na sjednici Vlade u Banskim dvorima rekao kako ?e u ministarstvu razmotriti ponudu, a premijerka Jadranka Kosor najavila je da ?e se za sada odgoditi raspisivanje natje?aja za drugi krug privatizacije brodogradilišta Uljanik.

*?etvrtak, 11.02.2010. Vlada povratila pomorska dobra brodogradilištima i za to oprostila 8 milijardi kuna duga http://www.nacional.hr/clanak/77538/vlada-povratila-pomorska-dobra-brodo...
Ministar financija Ivan Šuker istaknuo je kako ?e cijeli proces privatizacije brodogradilišta hrvatske gra?ane stajati izme?u 12 i 13 milijardi kroz sljede?ih nekoliko godina

Vlada je na današnjoj sjednici vlade donijela odluku o utvr?ivanju obveznih uvjeta javnog poziva za prikupljanje ponuda za privatizaciju brodogradilišta. U ponedjeljak ?e i službeno biti objavljen natje?aj za drugi krug privatizacije. Ono što je druga?ije od prvog kruga je Sporazum o ure?enju imovinsko-pravnih pitanja izme?u države i brodogradilšta. Tim Sporazumom država ?e obeštetiti brodogradilišta u protuvrijednosti pomorskih dobara, te ?e ta sredstva prebiti sa dugovanjima brodogradilišta državi za razli?ita jamstva i kredite. Jednostavnije re?eno, država ?e brodogradilištima dati 8,033 milijardi kuna i povratiti pomorska dobra u svoje vlasništvo, a onda ?e brodogradilišta tih 8,033 milijardi državi kao povrat sredstava za državna jamstva koja su godinama dobivali.

Smanjenjem vrijednosti brodogradilišta, do boljih ponuda

Kako je pojasnio ministar gospodarstva ?uro Popija?, to ?e smanjiti troškove restrukturiranja brodogradilišta, jer je prema uvjetima za privatizaciju, investitor dužan uložiti 40 posto od troškova restrukuriranja, a oni ?e sada biti znatno manji. "To je u?injeno kako bi se ovaj krug privatizacije u?inio još atraktivnijim i privukli ozbiljni i atraktivni investitori", pojasnio je Popija?.
Ministar financija Ivan Šuker istaknuo je kako ?e cijeli proces privatizacije brodogradilišta hrvatske gra?ane stajati izme?u 12 i 13 milijardi kroz sljede?ih nekoliko godina. "Da su brodogradilišta išla u ste?aj, troškovi bi bili 2-3 milijarde kuna viši", rekao je ministar te još jednom izrazio nadu da ?e ovaj put privatizacija uspjeti.
Vlada je još jednom istaknula kako bez provo?anja strukturnih reformi nema budu?nosti brodogradilišta i nada se da ?e detaljniji i jasniji uvjeti natje?aja otkloniti bilo kakve nesporazume sa ponuditeljima.

* Subota, 13.02.2010. DRUGI KRUG PRIVATIZACIJE - Po?etna cijena Uljanika 400 milijuna kn - Objavljeno: 13.02.2010 | 21:44 http://www.glasistre.hr/hrvatska/vijest/170952
Hrvatski fond za privatizaciju (HFP) objavio je u subotu na svojim web stranicama natje?aje za privatizaciju šest doma?ih brodogradilišta. Rok za podnošenje ponuda isti?e 19. travnja u 14 sati. U drugom krugu privatizacije doma?ih brodogradilišta država po posebnim uvjetima, za jednu kunu, prodaje ve?inske udjele u ?etiri brodogradilišta. Po tim uvjetima prodaje se 83,32 posto dionica 3. maja, zatim 99,58 posto dionica u Brodogradilištu Kraljevica, 95,24 posto dionica Brodotrogira te 99,78 posto dionica Brodogra?evne industrije Split. Kupnjom ponudbene dokumentacije potencijalni kupci brodogradilišta od HFP-a mogu zatražiti ovlaštenje za provedbu dubinskog snimanja brodogradilišta (due dilligence).
Udjeli u dva brodogradilišta prodaju se po nominalnoj cijeni. Jedan poslovni udjel koji ?ini sto posto temeljnog kapitala Brodosplita prodaje se po po?etnoj cijeni 18,16 milijuna kuna. Ve?inski udio od 59,25 posto Uljanika prodaje se po po?etnoj cijeni 397,49 milijuna kuna. Privatizacijski natje?aji za šest brodogradilišta potencijalne kupce obvezuju da izrade i dostave program restrukturiranja u trajanju od najdulje pet godina. (Gabrijela GALI?)

I sada se ja na kraju pitam, što se zapravo dešava??

I zašto župan Jakov?i? sprje?ava da se skupština Istarske županije izjasni o pitanjima Uljanika?
Možda netko od Vas bolje razumije cijelu ovu tematiku... jer meni doista nije jasno:
1. Tko prodaje?
2. Što prodaje?
3. U ?ije ime prodaje?
4. Po kojoj cijeni prodaje?
5. Zašto?

Napomena: 14.02.2010. Ivan Jakov?i? ponovno izabran za predsjednika IDS-a - Dosadašnji predsjednik IDS-a Ivan Jakov?i? na današnjem je izbornom saboru održanom u Puli ve?inom glasova ponovno izabran za predsjednika te stranke. On je od 190 prisutnih dobio potporu 179 delegata http://www.barkun.hr/index.php/2010021432531/ISTRA/Ivan-Jakovcic-ponovno...

Lijepe Vam misli želim,
generacijo online :o)

... i jedan poeti?an tekst o ?udesnom Uljaniku http://www.jadranbrod.com/modules.php?name=News&file=article&sid=15220&m...

-------------------
Dopuna:
http://ladonja.org/u-skupstini-i-dalje-bez-rasprave-o-uljaniku-i-raciona...
U Skupštini i dalje bez rasprave o Uljaniku i racionalizaciji Županije
21. velja?a 2010.

- Ni na predstoje?oj 8. Skupštini Istarske županije vije?nici ne?e mo?i raspravljati o nekoliko najzna?ajnijih problema Istre, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare Plinio Cuccurin, ?elni ?ovjek Ladonje.

- Naime, još 5. listopada vije?nici Ladonje predložili su tematsku sjednicu na temu budu?nosti Uljanika, dok su 14. prosinca pokrenuli postupak za donošenje akta ‘Zaklju?ak o mjerama racionalizacije poslovanja Istarske županije’ te interpelaciju s prijedlogom akta ‘zaklju?ak o utvr?ivanju obveze župana na podnošenje Skupštini Istarske županije mandatnog programa’, rekao je Cuccurin.

Župan Ivan Jakov?i? se nije o?itovao o prijedlogu za tematsku sjednicu o brodogradilištu Uljanik, a predsjednik Skupštine unato? svojoj zakonskoj obvezi prema kojoj u roku od dva tjedna mora interpelaciju uputiti svim vije?nicima to nije u?inio niti nakon dva mjeseca. Na dnevni red nije stavio ni prijedlog akta o mjerama racionalizacije kao ni zahtjev za interpelaciju.

- Radi se o kršenju poslovnika i omalovažavanju prijedloga vije?nika koji nisu iz vladaju?e stranke. Moram naglasiti da je i Mandatni program župana o kojem ?emo raspravljati na sjednici Skupštine u ponedjeljak 22. velja?e dostavljen sa zakašnjenjem, odnosno pred kraj radnog vremena 16. velja?e. Naime, Poslovnik predvi?a da nam se materijali za sjednicu dostave najmanje osam dana prije sjednice. Materijali za ovu sjednicu dostavljeni su nam tako da nam je za njihovo razmatranje preostalo samo ?etiri radna dana. Ujedno, materijali koji su nam dostavljeni nepotpuni su, jer nam uz Mandatni program župana nisu dostavljeni i prijedlozi programa rada svih upravnih odjela u županiji, što je bila obveza, a u Mandatnom programu nema ni rokova izvršenja što je tako?er bila obveza, kazao je Cuccurin.

- Iako župan poziva na sukreiranje Programa za razdoblje od 2009. – 2013. to jednostavno nije mogu?e jer je 2009. prošla, a ni vije?nici nisu do sada imali priliku sukreirati nešto što ni župan nije ‘proizveo’, a kamo li gra?ani ili njihove udruge, rekao je Cuccurin. Spomenuo je i kako u mandatnom programu župana nema niti rije?i o uštedama.

Budu?i da župan nema namjeru provoditi mjere štednje i racionalizacije kao ni povezivati jedinice lokalne samouprave Ladonja je pripremila svoj projekt. O tom pilot-projektu o racionalizaciji nabave na primjeru ?etiri op?ine govorio je županijski vije?nik Alen Rosanda. U projekt objedinjene javne nabave uredskog materija ušle su op?ine Medulin, Bale, Višnjan i Tinjan, a mogle bi im se pridružiti još dvije op?ine. Nakon što se napravio iza?un proizlazi da ?e se objedinjenom javnom nabavom uredskog materijala uštedjeti 27 posto.

– Ovim smo pilot-projektom željeli pokazati da se jednostavnom procedurom i bez troškova mogu posti?i zna?ajne uštede, i sada smo sigurni da bi one na razini županije bilo znatno ve?e u apsolutnim brojkama. Nije na odmet spomenuti da se ovakvom objedinjenom nabavom spre?avaju i koruptivni procesi koji se mogu dogoditi kad je nabava razjedinjena, rekao je Rosanda.

- Pitanje autonomije ne svodi se samo na to da više novca ostane u Istri i ne odlije se u državni prora?un, pitanje autnomije je i to da se uspostavi partnerski odnos i suradnja jedinica lokalne samouprave, naglasio je Cuccurin.

– Ovim smo pilot-projektom željeli pokazati da se jednostavnom procedurom i bez troškova mogu posti?i zna?ajne uštede, i sada smo sigurni da bi one na razini županije bilo znatno ve?e u apsolutnim brojkama. Nije na odmet spomenuti da se ovakvom objedinjenom nabavom spre?avaju i koruptivni procesi koji se mogu dogoditi kad je nabava razjedinjena, rekao je Rosanda.

Angelo Mattich najavio je da ?e nekoliko op?ina zajedni?ki angažirati jednu osobu koja ?e se baviti javnim nabavama, što je ujedno i ušteda za op?inske prora?une jer ?e jedna osoba opsluživati više op?ina. Mattich je govorio i o aktivnostim Ladonje u posljednje vrijeme nalasivši kako je Ladonja otvorena za suradnju. Nakon što je nedavno u Rijeci potpisana Izjava o prijateljstvu i suradnji http://www.nezavisni.org/nezavisni031a1.html s Akcijom mladih i Listom za Rijeku, narednih ?e se tjedana Ladonji priklju?iti još nekoliko nezavisnih lista i udruga gra?ana iz Istarske i Primorsko-goranske županije.

--------------------------
Dopuna:
Objavljeno 22/02/10 u 01:37 PM
http://regionalexpress.hr/site/more/radnici-tesu-a-opet-shtrajkali/
Radnici TESU-a opet štrajkali
http://www.tesu.uljanik.hr/
(tvornica elektri?nih strojeva i ure?aja op.a.)

138 RADNIKA BEZ PLA?E OD PROSINCA

Zbog neisplate zadnje dvije pla?e i boži?nice, danas su opet štrajkali radnici TESU-a, a doprinosi im nisu pla?ani od kolovoza. Stoga su predstavnici sindikata i radnici potom održali tiskovnu konferenciju na kojoj su iskazali svoje nezadovoljstvo. Najve?i je problem, istaknuo je predsjednik Sindikata metalaca Hrvatske Vedran Dragi?evi?, nerješeno vlasništvo. „Ministarstvo financija 2003. godine trebalo je u?u u vlasništvo TESU-a, no nikad ga službeno nije preuzelo.

Stoga TESU danas ne zna svoga vlasnika. Iluzija je tražiti kupca, zato smatramo da uprava Uljanika i Ministarstvo brzo moraju na?i rješenje i definirati vlasnika kako bi se pomoglo radnicima koji znaju i žele raditi“, kazao je Dragi?evi? istaknuvši kako je „Ministarstvu i premijerki Jadranki Kosor to prilika da dokažu kako doista žele spasiti hrvatsko gospodarstvo“. Ukoliko bude potrebno, predstavnici sindikata i radnici napominju kako ?e iza?i na ulice. (P.A./FOTO: M. ANGELINI)

Komentari

pametni ste i uvažavam

pametni ste i uvažavam Vaša razmišljanja. nedvojbeno se slažem oko IDS-a.

Ladonja - odlične , kvalitetne ideje, ali nije toliko bitno što se govori, koliko tko govori. puno se ljudi približilo, pa otišlo. Što li su vidjeli?

oni jesu stručnjaci, ali za sebe, bojim se.

Tko je glasao

Pomorsko

Pomorsko dobro
http://www.glasistre.hr/istra/vijest/172102

''Nikome ni pedalj naše zemlje ne damo!''
(osim par hektara)
:-)

Tko je glasao

Bojim se da će se pitanja

Bojim se da će se pitanja naših brodogradilišta, rješavati na isti onaj bezidejni način na koji se, kako svakim danom svjedočimo, pristupa svim strukturalnim problemima hrvatskog gospodarstva. A to je recept 'brigo moja pređi na drugoga' kojom se 'loš roditelj' rješava odgovornosti za 'problematično dijete'.

Hoće li 'adoptivni roditelj' to 'čedo' preodgajati do 'ozdravljenja' ili će kao i mnogi dosadašnji skrbnici primjeniti popularnu pedagošku 'TTMAR' metodu (za one koji ne prate najnovije trendove 'Take the money and run' metoda patentirana na zapadu kao izvedenica prethodno usvojene i uspješno primjenjene 'S&D' ('Search & Destroy') autohtone metodologije koja je višestruko primjenjivana s velikim uspjesima u čudu hrvatske privatizacije)?

I ishod će biti već viđen - optuštanje radnika, rasprodaja vrijednih nekretnina i postrojenja i 'domino' efekt propasti poduzeća koja su svojom djelatnošću bila egzistencijalno vezana uz ta brodogradilišta. Zvučim li ko zloguki prorok? Bojim se da će se u konačnici pokazati da su mi ova predviđanja točna a voljela bih da me budućnost demantira.

Jedini izlaz koji vidim u predstojećoj privatizaciji jest (slaba) mogućnost da (barem neka) brodogradilšta završe u rukama ljudi koji taj posao vole, znaju i uspješno ga već negdje izvode a koji bi bili spremni uz neizbježno restrukturiranje (koje će i u tom slučaju dovesti do otpuštanja ali ipak u manjem obujmu) slijedećih pet godina zadovoljiti se vrlo skromnom zaradom ili samom pozitivnom nulom. Takav pristup zahtjeva zahtjeva dugoročnu viziju i doista veliku ljubav za taj posao. Koliko ima takvih potencijalnih kupaca? Bojim se malo, ako ijedan. Ako se kao kupci pojave tvrtke iza kojih stoje neki mirovinski fondovi s nerealnim (da ne kažem nemogućim očekivanjima), dobit ćemo slučaj bivšeg 'Istra cementa' koji nikako da ispuni pretjerane apetite svojih vlasnika (60% profita i sl. gluposti) i već godinama posluje u kontinuiranom restrukturianju, jer kao 'vrući krumpir' stalno prelazi iz ruke u ruku.

Tko je glasao

@DuorPula da je Ivan

@DuorPula da je Ivan Jakovčić ponovno izabran za predsjednika IDS-a dokazuje da su političke stranke osobne prćije njihovih vođa.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Feudalizam nakon

Feudalizam nakon socijalizma...huh! - tako nas nisu učili u školama Kukljice :-)
Sigurno su negdje pogriješili u teoriji razvoja ljudske zajednice!?
Možda i nisu? Valjda smo se morali vratiti da odradimo sve po redu što smo preskočili?
a ... možda je ta Ladonja neka nova kvaliteta koja je nikla u sred plodnog kompostišta!?
Neznam. Vidjeti ćemo!
Živi bili pa vidjeli!
:-)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci