Tagovi

Koliko još?

Vukovarski sud proteklih je godina percipiran jednim od najkorumpiranijih u Hrvatskoj. Zbog toga su, nakon medijskih napisa o pojedinim me?u stotinama slu?ajeva, smijenjeni predsjednici Županijskog i Op?inskog suda.
Podsjetimo se tih par nasumi?nih ali poznatih u moru još neznanih primjera pogodovanja, korupcije, presuda suprotnih zakonima, provincijskog mulja:
- tijekom devedesetih godina kasnije predsjednik županijskog suda pogodovao je, po izjavama drugih sudaca upoznatih sa slu?ajevima, Vukovarcima da uz jednog ili dva svjedoka povrate u ratu izgorjele diplome, što je velik broj njih uz suda?ki blagoslov iskoristio za dolaženje do nepripadaju?ih profesija. Sam sudac na taj na?in dosudio je nepripadaju?u diplomu vlastitoj sestri.
- 2003. godine lokalni poduzetnik poduzeo je otimanje dvije "manje" stambene zgrade, za što su mu lokalni suci dali blagoslov kroz tzv. Presude na temelju priznanja. Zgrade nikad nisu vra?ene državi, a stanovi su nekoliko puta preprodani na tržištu da bi vra?anje u prvobitno stanje bilo otežano. Slu?ajevi danas ?ekaju u suda?kim ladicama na zastaru.
- 2005. godine drugi je poduzetnik oteo zgradu sa 60 stanova, ali je taj zalogaj bio izgleda prevelik, pa je istu nakon medijskih napisa vratio državi, besteretno i glatko, zahvaljuju?i prvo sucu vukovarskog suda koji mu je zgradu prepisao, a onda sutkinji koja mu je dozvolila besteretni otpis
- sukladno volji vladaju?e politike nekoliko tisu?a vukovarskih stanara pla?alo je nezakonito pri?uvu, opet zahvaljuju?i vru?im linijama i još toplijim pogodbenja?kim odnosima sudaca op?inskog i županijskog suda s lokalnim i centralnim vladarima. Presudom Ustavnog suda naplate su proglašene nezakonitima.
- mjesec dana nakon stradanja policajaca u Borovu Selu, u ve? ratnom okruženju, predsjednik današnje Udruge logoraša bavio se biznisom pa je tako za 400 tisu?a maraka izva?enih iz jastuka/?arapa jugoslavenskog profesora tjelesnog odgoja kupio beogradsku poslovnicu Beko u Vukovaru i zahvaljuju?i vukovarskom sudu prije blizu desetak godina upisao vlasništvo. Nakon što je protiv njega pokrenut postupak slu?aj bilježi ve? ?etiri godine skupljanja prašine suda?kih ormara/ladica te neminovni odlazak u zastaru.
- jedan je direktor vukovarske tvrtke u državnom vlasništvu nakon smanjenja vrijednosti temeljnog kapitala iste za nešto više od deset puta, kupio zajedno s još petoricom pajdaša ve?inski paket dionica i nakon toga je tvrtka za manje od dvije godine dana povratila polovicu temeljne vrijednosti prije smanjenja. Maestro ga nije zaka?io, iako se radilo upravo o igra?ima spominjanim na tu temu, no ?a?kanje oko slu?aja donijelo je spoznaje kako je doti?ni želio i ponegdje uspio privatizirati dio stare vukovarske jezgre, pri tom ošte?uju?i konkretne ljude kojima su nekretnine trebale biti vra?ene kao vlasnicima kojima je iste nekad otela komunisti?ka vlast. Pokrenute kaznene prijave i sudski procesi stoje jer gospodin je vjerni ?lan zna se kriminalno-zlo?ina?ke politi?ke organizacije.
- jedna je predsjednica Fonda za obnovu Vukovara odavno trebala biti bivša, ali velika je lova i premali javni nadzor nad radom tog Fonda da bi se tek tako ispustio iz ruku iskusne i vješte osobe od velike pomo?i organizaciji najkra?e opisanoj pod prethodnom crticom
- jedan je gradona?elnik bio tipi?na komunjara od zadatka i sve što je je loše uradio ljudima kao drug okajao je ulaskom u crkvu, glasnom i energi?nom molitvom iz prvih redova. Za to je nagra?en desetogodišnjim gradona?elni?kim i dvogodišnjim saborskim mandatom, a penzionerske je dane odlu?io oplemeniti obiteljskim biznisom od kojeg ?e koristi imati i obitelj i suci vukovarskog suda, naravno - ako idu niz dlaku mladom odvjetniku, sinu starog komunjare s dobrim vezama i još boljim njuhom za svako vrijeme i svaki sustav... Jedna je sutkinja dosudila nezakonitu kaznu zatvorom okrivljeniku i presuda joj je naprasno ukinuta da bi se izbjegla blamaža zemlje pred me?unarodnom zajednicom, ali je zato spomenuta u me?uvremenu napredovala do vršiteljice dužnosti predsjednice suda u Vukovaru...

Ovaj (pre)duga?ki osvrt u stvari je trebao poslužiti kao uvod u današnji rebus, koji i ina?e pred mene prosje?no jednom mjese?no ve? ?etiri godine postavljaju suci donedavno najkorumpiranijeg hrvatskog sudišta, a kojima o?ito mjere upozorenja Vrhovnog i Ustavnog suda, resornog ministarstva, medija i javnosti ne mogu naškoditi u nastavljanju zacrtanom trasom.
Zato ?u maksimalno skratiti...
Dakle, ju?er mi sudski dostavlja?, koji sad nakon par stotina posjeta može i zavezanih o?iju prona?i gdje živim, uru?io najnoviji poziv, da bih danas na sudu podigao OVO:


Što zaklju?ujem iz ova dva sudska poziva?
1. da mi nisu uru?ene tužbe IK-568/09 i IK-569/09, pa tako ne znam o ?emu se radi. Brojevi tužbi iz poziva mi ništa ne govore bez teksta tužbi obitelji Štengl
2. kako mi prije ro?išta zakazanog za 18. velja?e nisu uru?ene tužbe ne mogu se pripremati, što mogu?e i nije u skladu sa zakonom, ako bi se ?asni suci lokalnog suda bez neke budu?e ponovne intervencije vrhovnog željeli složiti s tim
3. ako se i radi o dvije tužbe ?ije je presude lani srušio Vrhovni sud, onda procedura ponovnog su?enja valjda po?inje s novonapisanim tekstom stare tužbe. Ovako mi se sudi u dva postupka pod novim nazivom IK-568/09 i IK-569/09 a da ni ne znam koji je koji, što je što
4. predmeti nisu spojeni, niti ih je možda mogu?e spojiti, no bez obzira na to ro?ište i po jednom i po drugom predmetu je zakazano u isto vrijeme, u 12:00 sati
5. sutkinja koja vodi ova dva nova postupka je ista ona sutkinja koja je dosudila dva puta po dvadeset dana zatvora, što je srušio Vrhovni sud, s tom razlikom što je sada na funkciji v.d. predsjednice suda u Vukovaru. Izuze?e sutkinje bi valjda bilo nešto najnormalnije u normalnim zemljama. Ili je sve postavljeno na na?in da ista sutkinja vježba dok ne izvježba donijeti presudu koju vrhovni sud ne?e srušiti.? Ili kojom ne?e izblamirati zemlju pred svijetom...
6. ni izuze?e suda, odnosno zahtjev za promjenom sudišta, nakon svih dešavanja, nije opcija koju bi u normalnim zemljama odbacili...

Ako se ne slažete s ovim mojim dnevnikom i želite me usmjeriti prema stru?noj osobi/branitelju u zamjenu za trabunjanja i traženja ideja/besplatnih savjeta, moram vam re?i da mi obitelj Štengl ovrhom i dalje oduzima velik dio pla?e te nisam u mogu?nosti ikoga angažirati. No, ako ipak mislite da je s 1800kn mjese?no mogu?e napraviti bolji raspored ku?nog budžeta u kojem ?e ostati i za odvjetnika, javite mi slobodno na PP ili napišite savjet/recept u nastavku...

Komentari

Dozvolite da objasnim: Ovdje

Dozvolite da objasnim:
Ovdje se radi o mojoj sudbini. Ali ne pozivam vas tekstom na izražavanje zaprepaštenja, empatije, frustracije, filozofskih stavova o životu, političkih opredjeljenja, međusobno nadmudrivanje, ... niti išta slično.
Predmnijevam da vam je tema zanimljiva. Pa ako vam je zanimljiva uzimate je kao i svaku razbibrigu, križaljku, rebus, mozgalicu, šahovski problem, ... Vježbate svoj mozak!
Što znači (bez obzira što imate osjećaj da je literatura (zakoni) i pravni rječnik nešto što mogu tumačiti samo od države ovlašteni tumači u vidu odvjetnika i sudaca) da iz zanimacije/razbibrige uzmete jedina dva zakona po kojima se ovaj slučaj vodi (Zakon o kaznenom postupku i Kazneni zakon), pa da ga iščitavate, više radi sebe i svoje zanimacije, a onda usputno i radi rješenja koje možete ponuditi na ovom forumu te tako dobiti epitet kvalitetnog rješavača mozgalica...
Za primjer, već na prvim stranicama ZKP-a možete naći članak 36. koji govori o pravu na traženje izuzeća suca, a definiran je ovako:
Sudac ili sudac porotnik isključen je od obavljanja sudske dužnosti:
5) ako je u istom predmetu sudjelovao u donošenju odluke nižeg suda ili ako je u istom sudu sudjelovao u donošenju odluke koja se pobija žalbom ili izvanrednim pravnim lijekom.

Pa kako je prethodna presuda pobijena izvanrednim pravnim lijekom (presudom Vrhovnog suda kojom se nalaže ponovno suđenje), onda je to jedan od elemenata koji vas mogu inaugurirati u kvalitetnog rješavača mozgalica, a meni biti od pomoći.
Sve ostalo je puko pražnjenje frustracija, nikome korisno, a sve sličnije komentarima u nastavku članaka Jutarnjeg, TPortala, Večernjeg i sl...
Bez ljutnje, molim!

Tko je glasao

@PanonVU točno po čl. 71

@PanonVU točno po čl. 71 st. 5, ZPP-a, sudac ili sudac porotnik ne može obavljati sudačku dužnost, te se može tražiti izuzeće sudca po
čl. 71. st. 5. tog zakona;
- ako je u istom predmetu sudjelovao u donošenju odluke nižeg suda, samoupravnog suda ili drugog tijela;

U tvom slučaju ako sam dobro pričitao tvoj dnevnik, to nebi bilo opravdano, jer pišeš:
1. da mi nisu uručene tužbe IK-568/09 i IK-569/09, pa tako ne znam o čemu se radi. Brojevi tužbi iz poziva mi ništa ne govore bez teksta tužbi obitelji Štengl.

Izuzeće sutkinje pozivajući sa na odredbu čl. 71. st. 5 ZPP-a možeš tražiti tek kada utvrdiš da se radi o sporu u kojem je ta sutkinja već donijela presudu , ili rješenje.

No ono što u svakom slučaju možeš tražiti je izuzeće sutkinje pozivajući sa na odredbu čl. 71. st. 6. istog zakona
- ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristranost.

U svakom slučaju treba sačekati da vidiš što ti se stavlja na teret, pa se onda na samome ročištu zbog neuredne dostave tužbe možeš zatražiti odgodu ročišta, i, ali izuzeće sutkinje pozivajući se na odredbu iz čl. 71. st. 6. ZPP, a ne pozivajući se na odredbu iz čl. 71. st. 5. ZPP, jer to možeš učiniti u odgovoru na tužbu, tj. kada u miru pročitaš što ti se stavlja na teret.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ovo je genijalno! Pročitaš

Ovo je genijalno! Pročitaš 575 članaka najnovijeg Zakona o kaznenom postupku (stupio na snagu 2008. god. - NN 152/08 uz izmjene NN 76/09), napraviš si dvadesetak bilješki i razrada, a onda u zadnjem, 575. članku naiđeš na ovo:
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009. osim:
– članaka 1. – 230., 232. – 496. i 509. – 569. koji stupaju na snagu 1. rujna 2011.
Dakle, zakon s 575 članaka u kojem je važećih 19 (devetnaest).

To je dakle taktika/strategija pretpristupnog usklađivanja zakona u režiji zločinačko-kriminalnih umova... Donio si zakon, ali se ne primjenjuje do 1. rujna 2011.
31. kolovoza 2011. samo izmijeniš članak 575. i umjesto riječi "1. rujna 2011" staviš 1. rujna 2015.
Bilo bi zanimljivo pogledati je li takvo "usklađivanje" prisutno i kod drugih zakona.

Tko je glasao

@PanonVu Te lokalne

@PanonVu
Te lokalne mafioze bi valjalo pritisnuti iz Zagreba, nekim kontrolnim mehanizmima. Ti provincijalni Tahiji toliko su se razmahali, da stvarno ovo nema više smisla. Najgore je što su ti općinski, županijslki i slični sudovi (do sudaca za prekršaje) samo produžena ruka lokalnih vlasti i umjesto da sude po pravdi i zakonu, dio su represivnog sustava lokalnih moćnika. Da apsurd bude potpun, kada se žali, recimo nadležnom ministarstvu u Zagreb, ovi se pak izvlače da su sudovi, neovisni.. ha, ha..
Katastrofa koja traje desetljećima, i ne vidi joj se kraj.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Ajmo ekipa iz HBO-a! Bila se

Ajmo ekipa iz HBO-a! Bila se skupila neka lova. Di je to?
Vjerujem da se skupilo barem za platiti odvjetnika za ovu prvu raspravu.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Ovo ti je link na grupu

Ovo ti je link na grupu udruge, grupu ciji si clan:

http://groups.google.com/group/hrvatska-udruga-blogera?hl=hr

S obzirom da pratis sto se dogadja, mozes eventualno predloziti sto da napravimo kako bismo rjesili problem opstrukcije koji je zadesio udrugu. Ja ne znam sto uciniti.

gpgale blog

Tko je glasao

pare su još uvijek na

pare su još uvijek na računu HBO-a (ako se dobro sjećam, bilo je nešto manje od dvije tisuće kuna, ali trebao bi pogledati), i ako se mogu iskoristiti za plaćanje tih troškova, ja sam apsolutno za i spreman odraditi sve što treba.
uostalom, kad je postalo jasno da je HBO "klinički mrtav", ja sam lijepo pitao zna li neko način da te pare "prebacimo" Fintiću, ali nisam dobio nikakav konstruktivan prijedlog (moja je pretpostavka da se te pare ne mogu samo tako podići i nekome dati!?)

Tko je glasao

Skupština udruge donese

Skupština udruge donese Odluku o dodjeli sredstava.
Zapisnik tko je nazočan, ovjera zapisničar, predsjednik, potpredsjednik, tajnik, otvori se račun , ili ? pitati u banci -? podračun - ''za plaćanje sudskih troškova Fintić'', i ovlasti se njega potpisnim kartonom u banci da raspolaže novcem. Taj isti račun-podračun oglasi se u 24sata (:)) za dobrovoljne priloge građana u borbi protiv krivosuđa.

Jedino što me brine, to je, gdje naći nekorumpiranog fiškala?
To je puno veći problem od novaca.

Tko je glasao

Strašno. Imali li ikoja

Strašno. Imali li ikoja instanca u ovoj državi da tom pravosudnom kriminalu stane na kraj?
Divim ti se da nisi već odavno posegnuo za izvansudskimi izvanraspravnim sredstvima. Biliv mi, oni razumiju samo jezik kojim sami govore...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci