Tagovi

Bolje danas je put do još boljeg sutra!

Intelektualci ili proizvodi bivšeg režima?

U Hrvatskoj u ne tako davnoj statistici iz 2001 godine koje se ustanovilo i definirali u Popisu stanovništva se pokazalo kako ukupno u RH bez ikakve škole ili sa završenom osnovnom školom ima 1,486,879 punoljetni državljana. A sa završenom srednjom školom po starom i donekle aktualnim sustavom školovanja ima KV i VKV 1,003,052 državljana.

Zajedno ove dvije cifre predstavljaju cca 68% ukupnog broja državljana u RH ili cca 90% punoljetni državljana u RH.

Odnosno ako uzmemo u obzir pravilo „Per Capita“ onda je to jednostavno predstavljeno kao više od 2/3 državljana RH.

Po nekim neslužbenim izvorima dolazimo do mogu?eg zaklju?ka kako ve?ina ovi državljana predstavljaju preko 90% nezaposleni u RH. Logika nama govori da mora biti i više od 95% (ali to?ne podatke nisam uspio na?i na netu).

Imali smo prilike slušati kako ?e RH postati zemlja znanja... ZNA SE tko je tu šuplju predizbornu spiku nama stalno vrtio na priko medija!

Imali smo prilike se naslušati svakakvih obe?anja o tome kako ?e se smanjiti nezaposlenost u RH, opet sa najve?om koncentracijom takvih obe?anja pred samih izbora!

Sada se ja pitam;
Tko treba NKV, VK ili VKV radnike u 21 stolje?u?

Radna snaga koja ima tu školu košta od prilike $5 na dan plus troškovi. Tome sam se uvjerio još dok sam radio u zemljama na srednjem istoku, gdje se radna snaga uvozi iz cijeloga svijeta. Uvoze stru?njake pa sve do ?ista?ice.

Ovo je realnost ponude na svijetskom tržištu.

Ako se uzme to u obzir onda tko od politi?ara je spreman ovim ljudima re?i istinu da oni nisu potrebni nikome od poslodavaca (makar ih ne gledali u o?i) da oni sa svojom osnovnom školom koja je po svim kriterijima nedovoljna za istu takvu diplomu danas u aktualnom svijetu nemaju gdje tražiti posao. Da je lakše njima ispla?ivati neku mizernu „socijalu“ i naravno iskorištavati taj njihov položaj pred izbore sa nekakvim mizernim isplatama poput 100 kuna tzv. Boži?nice itd.

Što tu nedostaje u RH?

Osim prikopotrebni institucija u svim regijama, naime po?evši od sveu?ilišta, tu još nedostaju i potrebni kadrovi koji bi eventualno radili i predavali u tim institucijama.

Odakle bi mi „Hrvati“ mogli iskopati cca 30.000 zapadno orijentirani stra?njaka da pomognu u realizaciju ovakvog jednog projekta u kojem se aktualni NKV, VK i VKV kadrovi preobu?avaju i sa prikopotrebnim doškolovanjem pripremaju za aktualne potrebe tržišta jedne EU ili ?ak dalje! Šteta što nema „Hrvata“ bilo gdje osim u bivšoj SRH!

Naravno kao i sa svakim problemom ili problematikom prvi korak u pronalaženje lijeka je identifikacija samog „izvora“ ili „uzrok“.
Kada bi rekao da ne trebamo gledati dalje od sustava koji je vladao ovim krajevima punih 45 godina pod jednim nazivom i onda nekakav kvazirežimski sustav koji vlada cca 20 godina, mislim da bi ve? bio na rubu op?eg napada onih koji i dalje sebe lažu da nije tako!

Kroz dobar dio prošlog stolje?a smo gledali kako se tzv ljevica borila protiv tzv. desnice.
Krvava su to bila vrimena za ?ovje?anstvo na ovome svijetu. Ljudi raseljavani, ubijeni, etni?ko ?iš?enje u skoro svim krajevima gdje se odre?eni režim nametnuo silom i represijom. Bilo i prošlo. Što je to ostavilo iza sebe danas po pitanju tih veliki ideala koji su se više manje svrstale u dvije te etikete „Levo i Desno“?
U RH desnica je skoro pa neprepoznatljiva osim možda u odre?enim malim ksupinama koje se predstavljaju kao „ekstremisti“. Ljevica u RH se koliko vidim ipak primjeti kud i kamo više jer je puno glasnija. Pitam se onda gdje je izgubljen najvažniji aspekt nekadašnje „Ljevice“?
Pa jel nije ta „Ljevica“ od uvijek bila skupina koja se di?ila stime što se trudi i zalaže za „socijalnu pravdu“? za radnike? Za razvoj društva u kojem je svaki ?ovjek u mogu?nosti osigurati neku sigurnost sebi i svojima?

Današnja ljevica u velikom djelu je doslovce najglasnija u temama ultraliberalizma, poput sexualnu liberalnost, vjerski ultraliberalizam ili su anti svega što je aktualno u svijetu i složeno na na?in koje je vrlo organizirano, poput MMF, NATO, UN itd itd... pa to nije ljevica.. to je ultra anarhija, koje ?ak nije u sklopu onoga za što se tzv. anarhisti predstavljaju.

Sada kada je ve? nekima kosa dignuta i prsti?i su ve? spremni tipkati nekakav komentar na ovaj dio dnevnika, dolazim do onoga zbog ?ega sam to napisao. Tko ili koja snaga ?e u RH probat realno se prihvatiti izazova ne samo 21 stolje?a, ve? i problematike one ostavštine bivše SFRJ koja je tu još uvijek cca 2/3 populacije?

Realnost ne mora biti lijepa ni prihvatljiva ali je takva kakva je!

Ako stvorimo budu?nost u kojoj ?e makar 2/3 populacije imati potrebne kvalifikacije ili op?e znanje koje se može ste?i u gimnaziji ili ?ak jedan korak dalje i kud i kamo ja?eg intenziteta t.j. na sveu?ilištima onda smo riješili jedan veliki problem aktualnog manjka sviesti i odgovornosti u našem društvu.

Još samo da dodam kako nema potrebe da planiramo za budu?e generacije, aktualne punoljetne osobe koje su 2/3 naše populacije su danas ovdje i vrlo aktualni kandidati za bolje danas koje ?e osigurati još bolje sutra!

Što fali u RH?

Tko nama fali u RH? (a bili su tu nekada).

Živili.

Komentari

TOPLA VODA! OVO JE NAŠ

TOPLA VODA!

OVO JE NAŠ IZUM ILI UM?

Zašto pitam ovakvo pitanje?
Izvolite još jedan primjer o tome kako se naša vlast bavi sa toplom vodom.

Fizika, kemija i biologija bit će jedan predmet – prirodoslovlje

Prvi projekt je uvođenje male mature za osnovnoškolce, a drugi je reforma gimnazija nakon koje bi se broj obaveznih predmeta prepolovio
Nema vlasti koja ne spominje velike reforme obrazovanja. Ni ova nije iznimka. Ministar Radovan Fuchs u subotnjem je intervju za Večernji list najavio čak dvije velike koje očekuju hrvatske đake već od iduće školske godine.

Poplava odlikaša

Prva je uvođenje male mature koja bi se polagala na kraju osnovne škole i koja bi pokazala koje su osnovne škole dobre, u kojima se školuju “pravi” odlikaši, a u kojima se ocjene tu i tamo poklanjaju. Drugi veliki projekt je reforma gimnazija nakon koje bi se broj obaveznih predmeta prepolovio. Drugim riječima, umjesto sadašnjih 20-ak predmeta gimnazijalci bi u budućnosti morali svladati maksimalno 10-ak. I iako su oba projekta još uvijek u povojima, povjerenstva koja će se baviti tim pitanjima upravo se osnivaju i uskoro kreću s radom. Već se zna da bi na maloj maturi đaci sigurno polagali hrvatski i matematiku sigurno dok polemike traju treba li uz ta dva predmeta polagati i strani jezik. Ideje postoje i kada je u pitanju reforma gimnazija.

– Mislim da u osnovne predmete treba ići hrvatski, strani jezik, matematika i informatika koja je u današnje vrijeme jako bitna, a bit će još bitnija. Te bi predmete trebali imati svi, a dalje onda ovisno o tome radi li se o općoj, jezičnoj ili matematičkoj gimnaziji odrediti preostale obavezne predmete. Primjerice, u matematičkoj gimnaziji obavezan predmet može biti kemija, fizika, a u jezičnoj dodatni strani jezik... – objašnjava Veronika Javor, ravnateljica zagrebačke XV. gimnazije, koja je Ministarstvu obrazovanja i ukazala na potrebu reforme gimnazijskog programa. Sve se glasnije, dodaje, razgovara i o spajanju pojedinih predmeta u jedan. Takav interdisciplinaran predmet, primjerice, bio bi prirodoslovlje i na njemu bi gimnazijalci dobili osnove iz fizike, kemije i biologije, a slušao bi se, kaže Javor, u prva dva razreda svih gimnazija kako bi svi đaci mogli dobiti osnove iz ta tri spojena predmeta.

Posla je mnogo!

– A poslije, u trećem i četvrtom razredu ti bi predmeti bili zasebni u prirodoslovnim gimnazijama. Isto tako postoji ideja i o spajanju povijesti i zemljopisa u prva dva razreda – otkriva Javor. U svakom slučaju, posla je mnogo. Jer obje te reforme, posebice ona gimnazija, zahtijevaju puno posla. No barem se svi stručnjaci slažu da su nam promjene nužne. I to što prije.

– Sadašnji gimnazijski program je ogroman i treba se mijenjati. Dosta je da đaci imaju pet-šest obaveznih i nekoliko izbornih predmeta. Nije upitno da se u tu reformu mora ići, ali ja sam skeptičan kako će to u konačnici završiti jer reforma gimnazija znači i gubitak radnih mjesta jer će doći do promjene nastavnog plana – objašnjava Ante Gulin, ravnatelj XVI. jezične gimnazije u Zagrebu. Istog je mišljenja i Drago Bagić, ravnatelj II. gimnazije u Zagrebu, i zato naglašava da u taj projekt treba uključiti sve zainteresirane, pa i sindikate, i da ne treba srljati.

izvor: http://www.vecernji.hr/vijesti/fizika-kemija-biologija-bit-ce-jedan-pred...

OK.

Predmet će se zvati "Prirodoslovlje", na engleskome ovaj predmet se zove: "Science".

Možda izgleda kako konačno će se uskladiti sve sa onim sustavima koje proizvode studente za Harvard, Oxford itd itd.

Pa zašto onda tvrdim da se izmišlja topla voda?

Evo zašto:

"Prirodoslovlje" (Science) je predmet koji traje od osnovne škole pa do kraja 6 godine školovanja.
Od sedme godine školovanja pa do 12 godine se upravo tada razdvaja u tri branše:
Kemija,
Fizika,
Biologija,

Ima izuzetaka, u nekim školamskim sustavima se Kemija i Biologija drži kao zajednički predmet sve do kraja 10 godine školovanja i tek onda u 11 god i 12 godini t.j. zadnje dvije godine prije eventualnog upisa na Fakultet se razdvajaju u dva zasebna predmeta.

Zašto naše ministarstvo koje uvodi "opće obrazovanje" po nekakvom hajdemo nazvati to "zapadnom" kalupu sada opet mora izmišljati "toplu vodu"?

Svi mi PoLLitičari koji smo pregledali ovaj dnevnik i komentare te sudjelovali u istom, dajem ovaj primjer ne samo kao pitanje već i potvrdu o tome što tvrdim u svojim komentarima.

Imamo pretežno ex-istočne "stručnjake" (političare u našem slučaju) koji provode reforme, reforme o kojima su samo informirani a nikakvo nisu "upoznati" jer nisu prošli/živili kroz takav sustav obrazovanja.

TOPLA VODA.... TO JE IZGLEDA NAŠ NAJBOLJI IZUM... U SVAKOM SEGMENTU NAŠEG DRUŠTVA OVDJE U OVOJ RH GLEDAM KAKO SE TOPLA VODA IZMIŠLJA!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Ako stvorimo budućnost u

Ako stvorimo budućnost u kojoj će makar 2/3 populacije imati potrebne kvalifikacije ili opće znanje koje se može steči u gimnaziji ili čak jedan korak dalje...
Mala digresija na ovo: Opće znanje stečeno u gimnaziji je beskorisno na tržištu rada. Potpuno.
S druge strane, tzv PKV, VKV ili neko drugo (do)srednješkolsko stručno znanje/kvalifikacija iz vremena kad je ostvareno bilo je dovoljno za tadašnje tržište rada. I nije problem u razini tog znanja već u nametnutom pa onda i prihvaćenom obrascu da je uz neminovno prilagođavanje postojećem radnom mjestu nepotrebno dalje, cijeloživotno obrazovanje.
A onda je došlo do promjena vlasničkih odnosa... Ali ne i promjene mentalnog sklopa. Jednako i poslodavaca i posloprimaca. I jedni i drugi su se izgubili u novim odnosima. Posloprimci su uništenjem velikog dijela gospodarskih subjekata ostali bez posla, zamijenili radno mjesto biroom za zapošljavanje, ispraznili kasicu prasicu moguće ušteđevine i onemogućili se u daljoj edukaciji, koju naravno treba platiti kešovinom... Država više od petnaest godina nije imala nikakve programe sponzoriranog educiranja, prekvalifikacije, hvatanja koraka s današnjim tržištem rada... Po susjedima koji pohađaju neke intenzivne kuharske, soboslikarske i sl. škole/kurseve vidim da više nije tako, naprotiv, npr. susjeda je prije godinu dana potpisala neku mjenicu na blizu sto tisuća kuna koje ima vratiti državi ako se zajebava i ne prođe tu školu. Ako prođe - sve je besplatno. Ako prođe dobija šansu. Ali i to podrazumijeva mobilnost. Jer ta šansa joj se neće pružiti u Vukovaru već negdje u Dalmaciji...
Što se tiče poslodavaca, na žalost "dvije kile mozga dvije marke" je čest obrazac. U najvećem broju slučajeva nastupaju logikom - tvoje daljnje obrazovanje je samo tvoja stvar!
Što je i točno, kad se uzme u obzir da je možda i većina današnjih hrvatskih poslodavaca za svijet neprimjerenim i načinom i brzinom došla do bogatstva (tzv. prvog milijuna), pa je strah od maksime "kako brzo došlo, tako i otišlo" realan...

Tko je glasao

Neću o tome koja škola je

Neću o tome koja škola je za koji posao adekvatan, već ću kao tipični padobranac samo spomenuti ono što znam iz iskustva, malo životnog, malo praktičnog itd... inače nemam pojma ni o ćemu samo ponekada imamo koji zamisao.

U jednoj Australiji npr.

Svi završe gimnaziju. Kako to?

pa da bi netko radio za šankom ili za pultom ili za kasom ne treba posebnu školu, zar ne!
za fizičke poslove se gleda vrline poput snaga itd.. opet di je tu specifična škola potrebna?

Tako da sa 15 godina možete već raditi nekoliko sati tjedno (zakonito) iči u školu (gimnaziju) i stjecati opće znanje.

Tamo ti ne treba posebna trgovačka škola ili ugostiteljska škola!

Dalje: Kako mogu baš svi završiti gimnaziju?
Pa jednostavno imate dvije vrst; Klasičnu i Tehničku, ali obe su gimnazije i obe vrste imaju sve potrebno za takvu diplomu.

A kako onda u zanat?
Pa za razliku od ovoga što sam imao neprelike vidjeti ovdje tamo netko može u zanat od 15 godine, stime da mora dva dana tjedno u školu i to na 3 do 4 godine.. i to kod certificiranog majstora koji mu ora platiti neki zakonski određen postotak onoga što plača majstorima.
Nakon položeni ispita i potpisani prolaz od majstora koji te uzeo za zanatliju, možete nastaviti na faks i postati inžinjer, rijetko koji uspije jer ne može izdražati tempo, jer tempo postavljaju oni koji su završili gimnaziju. (mislim da ta činjenica opet nešto govori o tome svemu).

Pitam ja Vas, Jeste Vi znali sa cca 15 ili 16 godina što želite postati? ili biti? ili raditi?

Ako jeste super.... jeste to htjeli biti i sa 18 godina?... i onda sa 21 god? ... a nakon recim 10 godina poslije toga?

Tu je kvaka sa "općim obrazovanjem" i sa ovim Austrougarskim modelom.

Često puta čujete kako na zapadu osoba promjeni po 3 ili 5 ili 10 zanimanja u svom životu... a ovdje od 15 godine pa do smrti ili si to za što si završio ili na burzi! ili imaš neku povlaštenu penziju.... ili primaš socijalnu pomoć.

Možda jesam lud ali nakon cca 16 godina gledanja i promatranja te življenje ovdje valjda imam pravo reči ono što vidim, jer ovaj padobranac je skoro punoljetan republikanac ove RH.

Sada me naravno čeka milijun riječi uvjeravanja o tome kako je ovo ovdje bolje.... ja na to kažem... "Dobro".... "VIDIM" i sada ću dodati kako i osjetim jer će moj najstariji klinac navršiti 12 godina ove godine i moram reči da se brinem i te kako se brinem!... jer OVO NIJE NORMALNO!... bez obzira koliko je nekima to sve "tako u nas Rvata".

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Tamo ti ne treba posebna

Tamo ti ne treba posebna trgovačka škola ili ugostiteljska škola!Kao što vidiš - ovdje treba. I ne samo to. Završio sam tehničku srednju školu i radio do 91. u tadašnjoj vojsci na održavanju zaista kompleksne elektronike američkog i švicarskog proizvođača. Onda sam od 91. radio u baždarnici elektronske mjerne opreme, svjetski opremljenoj, upravo zbog toga što je do rata bila u vlasništvu onih koji su si svjetsku opremljenost mogli priskrbiti (nekadašnja vojska). Onda sam samostalno držao TV servis nekoliko godina (još uvijek u Crboj Gori). Onda sam u Vukovaru nekoliko godina radio u europskoj instituciji OSCE na održavanju telekomunikacijske opreme te administriranju računala i mreže. E, onda sam odlučio započeti s obrtom za servisiranje video, audio i računalne tehnike.
Nakon mnogo peripetija - uspjelo mi je dobiti dozvolu za rad. Samo zahvaljujući tomu što me gospoda ipak nisu nezainteresirano otkantala otprve te su našli neku točku zakona koja mi omogućava da majstorski ispit, koji eto nemam po novim zakonima, položim u budućnosti...
Dakle, bez tog majstorskog ispita mogao sam slobodno biti obrazovnog ranga inženjera, ili čak diplomiranog inženjera, mogao sam imati iskustvo iz CERN-a, ništa mi ne bi pomoglo. A taj majstorski ispit gospoda iz nekakvih nestručnih komisija održavaju jednom godišnje ili jednom u dvije godine, da bi pokupili između pet i deset tisuća kuna, ne znam da li za proračun ili nekoj poluprivatnoj instituciji...
Pa sam lijepo, šest mjeseci nakon otvaranja obrt - odjavio/zatvorio, jer je posao cvjetao na taj način da bih od urađenih usluga prikupo dvije tisuće kuna mjesečno, a onda od toga uplatio mirovinskom fondu, zdravstvenom fondu, poreznoj upravi, knjigovođi, obrtničkoj komori, gradu, Hrvatskim cestama, nekoj instituciji za osiguranje od nezaposlenosti, komunalcima, HEP-u struju po posebnoj tarifi, ... uh, ne znam više kome sam sve plaćao, ali bilo je zbrojeno nešto više od dvije i pol tisuće svakog mjeseca...
I danas tako lijepo radim u lokalnom mediju, uživam u blagodatima života u Hrvatskoj i za nagradu svaki mjesec ponosno primim 1800 kn dohotka...

Da, Jaks, i ja imam dijete, malo starije, upravo se sprema na fakultet. Srećom, ocjenama i sudjelovanjima na takmičenjima si je priskrbila vjerojatan upis na željeni faks... No, i da nije tako, ja bih i dalje bio sretan hrvatski čovjek. Možda bih od sreće nekoga ubio prije sebe, ali jebaji ga, sve je to sastavni dio sretnog života u obećanoj zemlji Hrvatskoj...

Tko je glasao

Brate, ne znam što da

Brate, ne znam što da kažem.

Bilo bi fantastično kada bi ti netko ponudio besplatno doškolovanje na nivou fakulteta, takvo iskustvo u struci i neće se moći kapitalizirati na tome u maksimalnoj mjeri jer sustav te doslovce guši.

Preživljavanje je danas umjetnost, kako će biti kada tvojih cca 250 Eura mjesečno bude samo 10% onoga što se zarađuje u Njemi sa istim iskustvom?

Bojim se kako će naša ograničenost ovdje u našem društvu, naše fobije dovesti do statusa "prosijaka" nadam se kako se taj status neće odraziti i na ljude u ovoj našoj maloj prekokrasnoj državici.... ali na kraju ako kažem iskreno što predviđam za manje od 30 godina onda bi ispao antidržavni element jer sve što je protiv vlade i njihove politike je po ovim standardima ovdje u bivšoj SRH (i ostalim djelovima bivše SFRJ) automatski brendirano "antidržavno".

Hvala Bogu ja i moja dica imaju izbora, na žalost to je tako.. ali Hvala dragom Bogu zbog mališana. Boli me srce kada moram slušati kako zbog "iznošenje istine" sam postao netko tko gleda na nekoga sa visine.. pa za Boga milog od prvog dana prihvačam kako su ljudi ovdje u nepoželjnom položaju i treba im pružiti priliku, dati im sve što imam za dati a ne u vidu "keša" već u onome što nije nikada ni bilo ovdje... a to je dio mog života.

Ja znam jedino kako nisam kriv ni ja ni Vi za ovo stanje ali jesam spreman kao i Vi prihvatiti činjenicu da za jedan glas od cca 2.5 milijuna glasova sam kriv i dužan sam dati od sebe makar koliko bi 5/2.5 mil. dijela mene u tome svemu. Na žalost među onih 4 koji se šlepaju i koji kukaju kako nema posla za njih ovdje i najmanje 99 od onih 100 privelegirani ovdje su protiv toga... i nadpolovična večina će se složiti snjima jer tako je lakše i tako je bilo ovdje od kako pampte za sebe.

Živio ti meni i to živio kvalitetno, doći će dan za heroje i sirotinju!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

dupljak

dupljak

Obrisan

Tko je glasao

@Mr.Jaks, sadašnjem

@Mr.Jaks, sadašnjem političkom etablišmentu koji rotira na vlasti ne odgovara stvaranje budućnost u kojoj će makar 2/3 populacije imati potrebne kvalifikacije ili opće znanje.

Takva je populacija opasna prijetnja vlastodršcima države u kojoj su većini njenog stanovništva uskraćena temeljna prava čovjeka, pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život.

Zato čine sve da mogućnosti školovanja i obrazovanja, pogotovo onoga višeg ostane privilegij bogatih, a sirotinji je jedino namijenjen tzv. studij pčelarstva; zujanje u siromaštvu i kopanje po kontejnerima za smeće.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Potpuno se slažemo da

Potpuno se slažemo da prepoznajemo činjenično stanje i u večinu slučaja ZNA SE i zašto je tako.

Rekao bi kako: "Naše bogatstvo nije ni levo ni desno!"

Nekada je potrebno nama svima gledati TV malo iz daleka, sa određenom rezervom ili već unaprijed spremnim kritičkim stavom!

Imali smo prilike gledati dnevnike svaki dan, dnevnike koje nama stalno predstavljaju EU kao lijek za sve naše probleme, EU kao društvenu i ekonomsku viagru! EU koja nudi budućnost blagostanja!

Muškarci znaju da viagra nije lijek a žene to znaju još bolje! Možda pommogne trenutačno ali ne liječi probleme koje su uzrok nezadovoljstva! Tako isto dokazano je kako u večinu slučaja se radi o psihičkom problemu a ne o fizičkom nedostatku! Naime nedostatak euforije ili volje... jednostavno „ne pali“ jer nema što da ga ga „uspali“! Onda je lakše gutnuti plavu tableticu ili se napiti ili čak se nadrogirati i živjeti u „Zemlji čudesa“ ali to nije život jer život je ova realnost u kojoj se nalazimo!

„Kruha i igara“, daj rulji ono što im treba!

Dok krupni kapital ponestaje u RH, dok se bogatsvo koje se godinama stvaralo u bivšoj SRH i SFRJ rasprodaje strancima ili nakakvim moralno upitnim potezima „privatizira“ mi svi šutimo i gledamo u dnevnik koji to sve nama lijepo servira.

Sjetimo se nedavne prodaje Dukata jednoj Francuskoj tvrtki. Vladajuči se navodno nisu složili sa tom odlukom vlasnika Dukata. Navodno su pregovarali da naš „Kralj Mlika“ ne proda Francuzima ovo carstvo koje je stekao kao vozač kamiona. Kome je prodao? Pa prodao je tvrtki koja se stvarala stolječima, tvrtka koja nije stekla u par godina tih 280 milijuna s kojim je kupila Dukat. Stolječima su stvarali i ulagali u znanje u tehnologiju, te gradili to bogatsvo!
Interesantno mi je usporediti još jednu činjenicu, a ta je kako večina te dice tih stranih bogataša su školovani i to na nivou svijetsko priznati fakulteta poput Harvard, Oxford itd. Koda nas večina naših bogataša je jedva završilo osnovnu školu. Kod nas ispada da ako želiš iamti nesiguran posao sa platom od cca 400 Eura mjesečno moraš završiti fakultet, ako želiš biti bogat hvataj se partijske knjižice i kreni u svijet privatnika! To je izgleda jedini način da se stekne bogatsvo.

Primjetio sam kako recimo u stranim medijima u jednoj Australiji ili Americi kada se spominju „bogataši“ uvijek ti ljudi kao i komentatori/voditelji emisije detaljno opisuju svoj prvi zarađeni dolar, svoju prvu investiciju od nekoliko dolara i tek onda ako dođu do te rečenice u kojoj se spominje prvi milijun. Kod nas u RH ni jedna ta TV emisija nije dotakla tu temu. Ne pamptim da je jedan jedini naš bogataš ikada se pohvalio kako je zaradio svoj prvi dinar ili opisao svoj mukotrpni put do svog bogatsva, uvijek se spominje prvi milijun ili milijune! Krvav je to bio put... ali za one koji su u rovovima ginuli... ne za one koji se marinjali na sve strane... i to sve znamo... i opet nikome ništa.. pojeo vuk sto magareta!

Nakon prodaje ovakvih kraljevina poput Dukat jasno je svima kako dica tih Kraljeva ne moraju se bojati za svoju budućnost, što će njima uopće škola! Oni će definitvno kraljevski živjeti do kraja svoji života dok ostala dica u RH će valda i dalje živjeti ovako kao što žive, podanički!

Ispričavam se zbog toga što sam dao samo jedan primjer o tome kako se privatiziralo nekakvo carstvo u RH. Naravno ima ih puno takvi, nije ovo jedini slučaj u nas Hrvata.

Kapitalizam kao takav je očigledno okrutan?
Pa je ako su oni koji upravljaju sa državom „okrutni“! A kako ne bi bili okrutni kada su jedni ti isti koji su okrutno pola stolječa koristili represiju za održavanje jednog režima u kojem se „okrutno“ otjeralo ljude i poubijalo još više ljudski bića... pa naravno da su „okrutni“... i za očekivati je to da „kapitalizam“ pod njihovim vodtvom bude „okrutan“. Dok su jedni ginuli drugi su radili sa onima koji su ubijali naše sugrađane!

Tko od njih, od ti veliki bogataša za sebe ikada kaže „Ja sam desničar Ili Ja sam ljevićar“ ?

Ako postoji dest takvih zamolio bi nekoga da ih imenuje, ja ne znam za takve bogataše u RH.

Interesantna je još jedna činjenica koja stoji kao dokaz ovome što ovdje navodim, a ta činjenica je upravo sve do jedna zemlja koja je nekada bila tzv. socijalistička ili komunistička. U svim tim državama su danas najbogatiji oni koji su nekada bili uz režim. Nismo samo mi država u tranziciji koja ima „okrutne“ kapitaliste, ima i Rusija, Moldavija, Rumunjska itd itd... tako da nemojmo misliti kako su samo naši veliki komunisti postali veliki kapitalisti priko noči! Valjda je to mroalni temelj koji se gradio u tim bivšim komunističkim zemljama punih 45 i kusur godina!

Što to nama govori? Zapravo, što je to što nama medije ne govore?

Možemo reči kako je nama više nego potrebno jedna kreativna moć, jedan stvaralački duh, jedna osvježavajuća ljudska snaga koja zna kako i što to znači stvarati svojim rukama, svojim umom. Jedna snaga koja kuži što je to živjeti kao slobodan Čovik i također imati poštene mogućnosti za stvaranje kapitala. O tome bi mogli oni par milijuna Hrvata koji žive izvan nekadašnje Hrvatske (ili bolje rečeno izvan nekadašnje SFRJ).

Ne vjerujem da mi državljani RH možemo osigurati bolji svijet svima na ovome svijetu. Vjerujem da možemo stvoriti bolji svijet za nas 4 miljuna u RH. Vjerujem da imamo kapital koji se ne treba odbaciti, kapital koji živi u dijaspori (izvan nekadašnje SFRJ).
Vjerujem da je upravo taj kapital koji može stvoriti RH u buduću zemlju EU koja će biti ekonomski stabilna i ravnopravna sa bilo kojom drugom članicom EU.
Danas nema te budale koja može više govoriti o nekakvoj „Ustaškoj emigraciji“ pa to je bilo prije 60 godina i slučajn ako je koji pripadnik Hrvatske Vojske iz NDH još uvijek živ ona ima mirovinu koja je sigurno zarađena u toj stranoj zemlji. Takve apsurdne priče jednostavno ne drže vodu.

Bez ekonomske stabilnosti nema ni stabilne države, nemamo mogućnost ni šanse živjeti normalno. Mi možemo sto godina pričati o kulturi o narodnim običajima o ponosu o svemu ali na kraju se sve svodi na jednu činjenicu;
Ako znaš stvarati i zaraditi onda iamš šanse osigurati mir. Ne govorim o pojedincima već o svim pojedincima koji zajedno predstavlajju našu malu naciju i državu.

Jednom sam odavno pisao ovdje na PoLLitici o tome, o „Bogatstvu“ itd.

Nisam pisao o tome kako je došlo doba u kojem je novac moć, već upravo o tome kako se vrimena mjenjaju. Nekada je netko mogao cinkati svog susjeda i dobio je nagradu, ako je netko redovno izdavao one koje nisu bile skloni režimu taj je dobio nagradu u vidu stana ili nešto slično! Danas je na snazi nešto slično ali kapital ne prepoznaje „podobnost“ i to se može brže razvijati ili ovako kao kod nas jako usporeno.

Sve ovisi o tome tko je sve uključen u taj proces „integracije“. Budemo li dalje odbacivale naše ljude koji su kroz svoje živote stvarali dio tog zapadnog slobodnog svijeta onda ćemo biti zadnja rupa na sviralu u toj EU.

Oni koji žive u dijaspori ne prepoznaju levo i desno kada se radi o poslu i o novcu! Kome mogu smetati osim onima kojima nije stalo da im netko sposobniji dođe u susjednstvo!

Jakob Matovinović - Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Dvije stvari (od tri) na

Dvije stvari (od tri) na koje si stavio naglasak u svom dnevniku otvaraju mogućnost vrlo zanimljive diskusije. To su (1) položaj neobrazovanih i/ili podobrazovanih ljudi na tržištu rada i (2) uloga ljevice u adresiranju problema nekvalificiranih radnica i radnika u tržišnoj ekonomiji. Treća stvar koju (po svom defaultu :-) spominješ - ostavština SFRJ koju, po tebi, nosi 2/3 populacije (gdje ju nosi?) - nema što tu tražiti, ne samo zato jer je skupa sa SFRJ nestalo i njoj svojstvene planske privrede, nego i zato jer je problem toliko težak da ga je bilo potrebno hitno početi rješavati još jučer.

Za početak ću reći samo to da obrazovanje nikada u Hrvatskoj nije bilo tretirano kao prioritet i primarno obilježje društvenog razvoja. Na obrazovanje se danas, kao i nekad u socijalizmu, gleda uglavnom kao na nešto što je u funkciji (u značenju podređenosti) ekonomije. Zar ne bi bilo logično da obrazovani ljudi budu glavni pokretači privrednih aktivnosti, a ne obrnuto - da privreda (u slučaju Hrvatske to je rastući uslužni sektor) diktira sudbinu ljudi već u fazi školovanja? Ne znam da li ćemo se ikad otrgnuti dogmi da je čitavo društvo determinirano ekonomskim sustavom i shvatiti da su ljudi ti koji se bave i kreiraju ekonomiju i da ju oni mogu i mijenjati u skladu sa svojim i potrebama društva.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sve 5+, nadao sam se da ću

Sve 5+, nadao sam se da ću dobiti konstruktivnu kritiku i dobio sam ju.

U svakoj analizi neke problematike krucijalno je pronači uzrok ili žarište tog problema/bolesti.

Tako da dvije rečenice koje opisuju direktan uzrok je po mome sasvim dovoljno jer svi znamo da u SFRJ je bilo više nego potrebno imati neškolovane i kadrove sa niskim obrazovanjem (i to iz više razloga, ne samo zbog privrede).
Kao što vi navodite obrazloženje za tu ostavštinu se može lijepo zapakirati u tu jednu jedinu činjenicu da SFRJ kao takva više ne postoji. To ne mijenja činjenicu da ona ne postoji, da je iza nje u RH ostalo priko 2/3 punoljetni državljana koji nisu dovoljno školovani za potrebe života u ovome svijetu i stoljeću.

Zašto je taj "uzrok" ili to "ćinjenično" stanje bilo potrebno spomenuti?
Upravo iz razloga što imamo penicilin za taj društveni triper! Imamo kadrove koji mogu zakrpati tu rupu, koji mogu sudjelovati u tom procesu kojim možemo ove 2/3 naših državljana staviti u ravnopravan položaj sa Nijemcima, Austrijancima itd... pa za Boga milog imamo največi kapital za kojim su Amerika, Engleska, Rusija i svi vapili nakon IIWW, imamo kadrove koji su stvarali zapadni svijet u to što je danas.... to su dica iste majke, setre, brača sviju nas ovdje!

Najbogatija zemlja smo mi.... samo što svoje bogatsvo odbacujemo.. odbacujemo kao što smo ih tjerali... a drugi su ih oberučke prihvačali jer su znali koje je to bogatsvo!

Nije meni uopće važno tko što mislio o bivšoj SFRJ, meni uopće nije važno koliko tko patio za njom.. meni je važno da moja dica imaju budućnost ovdje ako je to moguće, ovdje u RH koliko god ona bila velika ili mala! Meni je važno da se naš kapital ne rasipa, meni je važno da naše ljudske resurse koje su rasipane po cijelome svijetu stavimo u funkciju da ne propadne jer svakim danom propada!

Koliko bi neke države platile da bi mogle imati te resurse koje mi imamo.... da u roku par godina dobiju nekoliko desetke tisuča školovani kadrova sa potrebnim iskustvom?
Koliko bi država platilo milijarde i milijarde Eura ili dolara za taj luksuz! A mi? Mi to sve lijepo odbacujemo i dopuštamo da sve to propada!

Još Hrvatska ni propala dok mi živimo! ali na dobrom je putu da propadne i to u svakom segmentu... jer mi koji smo to pivali izumiremo!

Kritiku koju sam dao na račun ti samoprozvani ili samoetiketirani idealista stoji. Bili su nekada dika opozicije ili pozicije, danas ja to ne vidim, vidim jedne te iste kadrove, slušam jedne te iste prazne priče i šuplje floskule (naravno sa največom koncentracijom u predizbornim kampanjama) i na kraju ne vidim ništa od tih ideala. Ostajem i dalje uvjeren kako nema kvalitetne pozicje bez kvalitetne opozicije. Ovdje u RH nema ni pozicije ni opozicije po svim kriterijama demokratski društava kao ni prepoznatljive ljevice ni desnice! Osim što neki sebe to smatraju ja ih ne vidim ni u dijelu ni u riječu jer lutaju kao guske u magli... lutaju jer nisu "demokrati" a to je opet još jedna ostavština koja će se samo riješiti ako se poduzmu potrebni koraci. Nije Tuđman bez veze doslovce rekao onim našim Hrvaticama i Hrvatima u dijaspori "Vi ste nama potrebniji ovdje u Australiji"!!!!!!! Sve je to iamlo smisla jer ti ljudi bi samo smetali njima i ometali bi njima u njihovim ciljevima! Podravka, Glumina Banka, Brodogradilišta itd itd itd itd!!!

A koja je to stranka, vlast ili Predsjednik poduzeo korake da ispravi tu grešku?

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

@Mr.Jaks, problem si

@Mr.Jaks, problem si detektirao sa "samoprozvani ili samoetiketirani idealisti" i obrazložio bit njihovoga postojanja, precizno, u par riječi; "vidim jedne te iste kadrove, slušam jedne te iste prazne priče i šuplje floskule (naravno sa najvećom koncentracijom u predizbornim kampanjama)"

Predložio si efikasno i učinkovito rješenje "to je opet još jedna ostavština koja će se samo riješiti ako se poduzmu potrebni koraci."

U komentaru Uto, 26/01/2010 - 20:52 — Mr.Jaks, si detektirao uzroke, te glavni kamen spoticanja i razlog izostanka kritične mase koja bi poduzela potrebne korake i uklonila tu zaostavštinu i to zlo nacije rotira Markovim trgom; "Intelektualci ili proizvodi bivšeg režima?".

Ovome bi još dodao: I njihove sluge i plaćenici čiji je zadatak da ubacivanjem priča o lijevima, desnima, ustašama, partizanima i što je posebno rafinirano i podlo, stalnim ubacivanjem teorija zavjere u režiji mračnih i tajnih sila, kako onih stranih, tako i domaćih.

Dodamo li tome da je djelovanje takvih osoba u većini slučajeva rezultat sobnih frustracija i animoziteta, nije teško dokučiti i zašto se u gotovo svim diskusijama na pollitika.com pojavljuju komentari koji na gotovo svakoj temi dodaju svoje začine u vidu spominjanja tajnim službi.

Neka me netko ispravi ako sam stekao pogrešnu sliku, ili pogrešno protumačio cilj i bit Mr. Jaksovog dnevnika i njegova dva komentara, u kojim smatram da upozorava na činjenicu da smo umjesto trezvene i bespoštedne borbe za trenutka sadašnjice, dozvolili da nas zavade i odvuku našu pažnju oni koji opetovano mute vodu, umjesto da se kao što Mr. Jaks pravilno zaključuje ponašamo kao: "Oni koji žive u dijaspori ne prepoznaju levo i desno kada se radi o poslu i o novcu!", i naravno svjesni spoznaje iz ostatka poruke: "pa za Boga milog imamo največi kapital za kojim su Amerika, Engleska, Rusija i svi vapili nakon IIWW, imamo kadrove koji su stvarali zapadni svijet u to što je danas.... to su dica iste majke, setre, brača sviju nas ovdje!"

Stoga recimo već jedanputa odlučno NE onima koji nas raspravama i komentarima o lijevima i desnima, nekakvoj Ustaškoj emigraciji, o bivšoj SFRJ i grijesima njenih kadrova i svemoćnom utjecaju tajnih službi, porno žele navući na tanak led.

Slažem se s Mr. Jaksom da danas nema te budale koja može više govoriti o nekakvoj „Ustaškoj emigraciji“, zaostatcima UDBE, KOS-a, ili istinskim i stvarnim pripadnicima ideologije ljevičara i desničara.

Takve apsurdne priče jednostavno ne drže vodu jer se je sve to stopilo u jednu, jedinu interesni kliku, čije je nam je naziv BANDA LOPOVSKA, već odavno poznat.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Hvala, konačno nakon dužeg

Hvala, konačno nakon dužeg vrimena sam nešto pročitao što mene ohrabruje.

Nismo svi isti kao pojedinci, nema dva čovjeka na ovome svijetu koji misle identično ali ovo je meni sada dalo malo nade kako ipak postoje ljudi kojima se slažem i ako imamo svoje nekakve različite stavove oko nekih tema.
Kada se radi o budućnosti naše dice onda vidim potrebu da pametno koristimo svoje resurse a najskuplji resurs su ljudi = kadrovi.

Ako nama fali 20% demokratsko svijesni kadrova i oni nama u biti postoje vani onda hajdemo ih vratiti doma. Ako imamo kadrove kojima je sasvim normalno reči milicajcu ili sekretaru "NE" i tjerati pravdu do kraja onda hajdemo te kadrove vratiti doma. Ako imamo ljude koji su silom prilike morali naučiti kako stvoriti sebi egzistenciju i također njihova dica koji su odrasli u takvom okruženju gdje je stalni "natjecateljski duh" normalan dio njihovog mentaliteta onda hajdemo vratite tu dicu tamo di su danas više nego potrebni.

Kome smetaju neka se maknu jer upravo oni kojima smetamo mi iz dijaspore su ti koji su doveli ovu državu i narod koji živi u njoj pred kolaps.

Kao što sam rekao više puta "Realnost je takva kakva je, možemo ju prihvatiti ili možemo i dalje živjeti u zemlji čudesa".

Znamo uzroke, identificirali smo žarište, ZNA SE tko su ti TIMovi. Imamo kapacitete i resurse da ispravimo večinu toga što su oni uništili i opljačkali. Znamo točno kako nas uporno dijele i razdvajaju i stime stvaraju slabijim i nemočnijim te automatski osiguravaju sebi vlast i moć putem represivni metoda.

Znači nismo čoravi, nismo gluhi, imamo lijek za te kuge... koji nam je vrag onda?

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Ako nama fali 20%

Ako nama fali 20% demokratsko svijesni kadrova i oni nama u biti postoje vani onda hajdemo ih vratiti doma. Ako imamo kadrove kojima je sasvim normalno reči milicajcu ili sekretaru "NE" i tjerati pravdu do kraja onda hajdemo te kadrove vratiti doma. Ako imamo ljude koji su silom prilike morali naučiti kako stvoriti sebi egzistenciju i također njihova dica koji su odrasli u takvom okruženju gdje je stalni "natjecateljski duh" normalan dio njihovog mentaliteta onda hajdemo vratite tu dicu tamo di su danas više nego potrebni.

Ajde, napravi popis imena i prezimena tih Hrvata i Hrvatica, pozicija na koje bi ih postavio, opiši metodu kojom bi izveo zamjenu domicilnih, korumpiranih i nesposobnih kadrova, iseljenim, nekorumpiranim i sposobnim kadrovima pa stavi to na web i otvori javnu raspravu. Mene začuđuje da ti kao osoba zainteresirana za bavljenje javnim stvarima ne vidiš koliko tvoj prijedlog ima rupa i da je u najmanju ruku naivan, ako ne i blesav. Razmisli malo! Nitko nikomu ne brani da se vrati i počne borbu protiv sistema koji vlada ovdje, ali ako ti isti očekuju neke privilegije ili poseban status, onda bolje da ostanu tamo gdje jesu.

Nadala sam se da si ovim dnevnikom imao namjeru inicirati diskusiju o odnosu obrazovanja, ekonomije i politike te pozicioniranju ljevice ili desnice prema tom problemu. Upozorila sam te da nije na mjestu dovoditi u vezu taj problem sa režimom koji je vladao u SFRJ, jer iako je taj pregolemi problem naslijeđen, nećemo ga uspjeti riješiti pogledom u prošlost i prijekim putovima koje ti predlažeš (dovođenje poštene i sposobne dijaspore u domovinu). Čitajući, međutim, tvoje komentare, vidim da ti je ta tema zapravo poslužila samo kao kulisa za staru i prežvakanu priču o odnosu "domovinske" prema "iseljenoj Hrvatskoj", u kojoj ne namjeravam sudjelovati.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

"Nitko nikomu ne brani da se

"Nitko nikomu ne brani da se vrati i počne borbu protiv sistema koji vlada ovdje, ali ako ti isti očekuju neke privilegije ili poseban status, onda bolje da ostanu tamo gdje jesu."

Ma ne bi ja rekla da bi oni svi baš očekivali privilegije ili poseban status. Činjenica je da smo administrativno strahovito zaostala zemlja. I da ljudima koji su otišli trbuhom za kruhom i namučili se da bi uspili i nije neki cilj mučiti se opet ispočetka.
Onda se postavlja pitanje, jesu li oni zapravo poželjni tu? Na momente mi se čini da nekako bolje služe tamo di jesu; hrani ih se Grdovićem, navodi da glasaju zna se za koga, i od njih ubiru kojekakve donacije.
Zamisli kad bi uistinu došli tu. Pa počeli s onim; kod nas tamo, a kod nas onamo - pa da i nama ovdje padnu na pamet svakakve gluposti kao zdravstveno u Francuskoj, mirovinsko u Australiji, poduzetnišvo u Kanadi, prava u Švedskoj....
Pa di bi to naš sabor i vladu dovelo?
S obzirom na to da se kotrljamo nizbrdo, i to strmoglavo, po pitanju odgojno/obrazovnog sistema treba nešto PODHITNO učiniti, mislim da bi neka načela nama s iskrivljenim idejama o nekim osnovnim stvarima, bolje objasnili profesori koji su upoznati sa "Hrvatskim načinom".

Tko je glasao

Ma ne bi ja rekla da bi oni

Ma ne bi ja rekla da bi oni svi baš očekivali privilegije ili poseban status.

Naravno da ne bi. Referirala sam se na ideju Mr.Jaksa da bi na novootvorena radna mjesta u prosvjeti trebalo zaposliti više ljudi koji su odrasli i obrazovali se u kapitalističkim zemljama dulje demokratske tradicije i razvijenije političke kulture, od domorodaca koji su "iskvareni" "hrvatskim načinom" (kako ti to nazivaš). On naivno zamišlja da bi se sustav u Hrvatskoj tako promijenio, ne shvaćajući da između promjene sustava i dovođenja kadrova iz dijaspore ne postoji direktna korelacija. Začudilo me da to ne uviđa, kao i to da olako prelazi preko toga da treba odraditi jako puno posla da bi se kreirali uvjeti za zapošljavanje domaćeg, a kamoli za uvoz visokoobrazovanog nastavnog i drugog kadra.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Začudi mene to da ti ne

Začudi mene to da ti ne vidiš direktnu vezu između onih 69% neškolovani ili sa nižom školom i ovakve vlasti koju si večina bira u RH.

Totalno mi je neprihvatljivo da ne želite prihvatiti poveznicu između obrazovanja i opće kulture ili općim mentalitetom!

Strašno mi je kako misliš da obrazovanjem tih 69% neće se povečati standard obrazovanja i za njihovu dicu (slijedeči 69% budući generacija, ako ne i veći postotak).

Domače radno tržište vrijedi kakao sam rekao cca $5 + cca $17 troškova dnevno. To svijetsko tržište određuje, ako želimo da naša radna snaga bude od veče vrijednosti trebamo u nju ulagati. Jedino ulaganje u ljudske resurse oje podiže kvalitetu i vrijednost radnog sata je "obrazovanje"!

OVO SU ČINJENICE... TO NIJE MOJE MIŠLJENJE... TO JE ISTINA.. DOKAZANA U CIJELOME SVIJETU!

Ako treba nači ću diagram i nacrtati kako bi bilo jasno i onom ditetu.

Nadam se kako su "korelacije" malo jasnije sada. Ako nisu odoh tražiti diagram ili slikoviti prikaz ovih statistika iz svijetski izvora kao i slikovite/grafičke priloge za te činjenice.

PS izbjegavaš ono krucijalno pitanje koje glasi;
Tko može predavati na način koji usađuje duh slobode i demokracije:
a) osoba koja je imala samo doticaj sa tim temama kroz knjige i ono što je vidjela na televiziji,
b) osoba koja je do jučer bila dio sustava koji se zalagao i propagirao te odgajao protiv svega toga
c) osoba koja je odrasla, živjela i radila te ne zna što je to režim, represivni sustav ili zatvoreno tržište
d) onaj koji je jučer pokupio svoju diplomu i sada će tek da gradi svoju karijeru.

Moj odgovor za naše uvjete je C i D, stime da D budu uz mentore i stručnjake koje su iz odgovor C.
Na taj način imamo dicu naših domoradaca (kako ti nas nazivaš) iz dijaspore skupa sa dicom nas domoradaca odavde koji će nastaviti u tom stilu jer će imati prilike imati direktan doticaj sa ljudima koji ne zanju drugačije osim onako kako je u zapadnim zemljama... TO JE BUDUĆNOST.... i BOGA MI SADAŠNJICA.. JER ŠTO DULJE ODGAĐAMO TAKVE RADIKALNE I PREPOŠTENE POTEZE... TO ĆEMO TONUTI SVE DUBLJE U SVAKOM SEGMENTU.

Ako još uvijek nije jasno.. javite i stvarno ću staviti diagrame i slikovite priloge za sve ovo.

PSS 10 godina prođe kao metak.... u 10 godina možemo imati radnu snagu koja vrijedi u prosjeku $20 do 50 po satu + troškovi ili kao danas imati radnu snagu koja košta $5 + troškovi/danu.

LP.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Totalno mi je neprihvatljivo

Totalno mi je neprihvatljivo da ne želite prihvatiti poveznicu između obrazovanja i opće kulture ili općim mentalitetom!

Na ovo i dalje što slijedi u tvom komentaru mogu ti reći da ili ne razumiješ što ja pišem ili mi zlonamjerno imputiraš nešto što nigdje niti sam napisala niti sugerirala.

A sad na bitno:

Tko može predavati na način koji usađuje duh slobode i demokracije:
a) osoba koja je imala samo doticaj sa tim temama kroz knjige i ono što je vidjela na televiziji,
b) osoba koja je do jučer bila dio sustava koji se zalagao i propagirao te odgajao protiv svega toga
c) osoba koja je odrasla, živjela i radila te ne zna što je to režim, represivni sustav ili zatvoreno tržište
d) onaj koji je jučer pokupio svoju diplomu i sada će tek da gradi svoju karijeru.

Drago mi je da si konačno javno iznio prave razloge zbog kojih se zalažeš za zapošljavanje većeg broja hrvatskih iseljenika od domorodaca u prosvjeti (da se sad ne vraćam na svoju tvrdnju da takvoj potrebi za prosvjetnim kadrom mora prethoditi jako mnogo odrađenog posla tu, u Hrvatskoj). Tako sam dobila priliku da ti, bez tapkanja u mraku pretpostavki, kažem što o tomu mislim. Prvo, da li si svjestan da si kroz ove četiri točke povukao crtu koja po tebi dijeli nas (domoroce) i vas (iseljenike)? Da li si svjestan da si tom podjelom nas okarakterizirao kao manje ili nedovoljno kompetentne, obrazovane i manje otvorenog uma od vas? Da li razumiješ da je to ne samo pogrešno, nego i izraz duboko ukorijenjenih predrasuda prema nama koji smo rođeni i odrasli u zajedničkoj domovini? I na kraju, da li ti je jasno da si ovime također neke od nas duboko uvrijedio?

Budući da sam sigurna da se to što si ovdje predložio nikada neće ostvariti tako kako si ti to zamislio (a pogotovu ne iz razloga koje si u gornjem komentaru crno na bijelo naveo), mogu samo opet reći da se čudim i da sam neugodno iznenađena da si, u vremenu koliko ovdje živiš, tako malo naučio i o ovom društvu i o ovim ljudima. Jer da si se malo više potrudio, onda bi uvidio da je i Hrvatska zahvaćena globalnim promjenama i da se s njima nosi opterećena svojim nasljeđem, naravno, ali i postepeno učeći kroz sve veće otvaranje i integriranje s okolinom. Taj proces je nezaustavljiv i ići će tempom koji je moguć, with or without you.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

"Da li si svjestan da si tom

"Da li si svjestan da si tom podjelom nas okarakterizirao kao manje ili nedovoljno kompetentne, obrazovane i manje otvorenog uma od vas?"

http://pollitika.com/uaaa-policija-tko-se-boji-radnistva-jos#comment-184354

Ja bi rekla da smo jednostavno drugačije odgojeni, pojedinačno jako svjesni, ali grupno totalno inertni.

Unutar obitelji možemo prenositi tu svoju svijest na djecu, ali dok god nam je odgojno/obrazovni sustav pun "kulta nerada", nepoštivanja zakona i prodaja diploma - nema pomoći! Dok god roditelje 500 djece koja u oš nemaju tekući sapun i papir to kršenje zakona (a da ne kažem osnova higijene) uopće ne brine - zašto bi ga ministarstvo poštivalo? To je naš stupanj svijesti. A di je sve drugo...

http://pollitika.com/skolarine-da-li-mozemo-da-li-zelimo#comment-188081
http://pollitika.com/o-revolucijama-prevratima-utopijama-opcenito#commen...
http://pollitika.com/uhititi-ministra-kalmetu-ili-gl-urednika-jutarnjeg-...

"... onda bi uvidio da je i Hrvatska zahvaćena globalnim promjenama i da se s njima nosi opterećena svojim nasljeđem, naravno, ali i postepeno učeći kroz sve veće otvaranje i integriranje s okolinom. Taj proces je nezaustavljiv i ići će tempom koji je moguć..."

Nažalost - tempo je PREspor. Treba progutati "uvredu" i prihvatiti bilošto što taj proces može ubrzati.
Uostalom, ništa me ne može uvrijediti više od ovog stanja u kojem smo danas.

Tko je glasao

Ja se iskreno ispričavam

Ja se iskreno ispričavam ako sam nekoga i malo uvridio.

To nije cilje mog iznošenja nekih cifri, statistike ni moja namjera po pitanju onoga što netko možda vadi iz onoga što sam napisao.

Znam taj osječaj, imam viška kila, kada mi netko kaže "predebel si" ja gledam i nije mi drago, ali to je istina, veča mi je uvrida kada mi netko kaže da se to ne primjeti na meni jer sam visok... jer znam da laže i ako su im namjere vrlo pozitvne.

Na žalost nisam ovaj drugi da kaže nekome "ne primjeti se na tebi jer si visok".... to što je jednostavno je, to je tako, pa kome smetalo ili ne nije uopće važno, makar meni više nije važno tko će sebe lagati i tko neće.

Ljudi ovdje su isto toliko sposobni kao i svagdje u svijetu. Ako je stanje ovdje da cca 2/3 je ispod norme EU-a standarda po pitanju kvalifikacija i te kvalifikacije su isključivo vezane za obrazovanje onda trebamo se pitati kako i što uraditi da to ispravimo. Ako krenemo ispravljati nešto onda je PRVI korak "identifikacija" uzroka, te DRUGI korak pronalaženje žarišta. Dalje je relativno lako ako znaš Zašto je tako i Gdje su aktualni problemi ili prepreke.

Nije onaj klokan ili cowboy ili švabo išta pametniji ili lepši ili sposobniji zbog nekakve genetike ili zraka u tim državama, već isključivo jer su imali prilike i učitelje kao i mentore koji su im pokazali ii naučili kako triba raditi, misliti te stvarati i poštivati.... oni nisu krivi zbog toga što je njima njihova vlast nastojala osigurati mogućnost da oni sebi stvaraju bolje sutra.... a onda se pitamo, zašto mi to nismo uspjeli?
i ja vidim da fali u ovoj branši puno toga, puno toga što je sasvim normalno i realno vani a kod nas je tako kako je i po rezultatima se vidi kako ipak je nešto potrebno prihvatiti iz drugi zemalja u kojima je stopa neškolovani bio ogroman nekada i za manje od 30 godina su uspješno okrenuli sliku za 180 stupnjeva!

Jesam li ja idealist? jesam, jesam li romatičar? jesam, jesam li otac troje dice? jesam (tako njihova mama kaže) pa valjda imam pravo "kukati" ali za razliku pokušavam pronači rješenja koja su učinkovita... a ne demagoško klepetanje i optuživanje drugi... to prepuštam staroj gardi (koje nema veze sa godištem osobe)... jer to je njihov stil i način razmišljanja i vladanja.

Još jednom se duboko ispričavam ako se netko našao uvriđen, nisam nikoga prozivao imenom ni po nacionalnost ni po bilo ćemu drugom, samo sam iznjeo činjenice koje nisu ni malo lipe ni pohvalne.

Oprostite još jednom za bilo kakvu negativnost, jer cilj je iskreno najpozitivniji i nadam se kako će više ljudi shvatiti da nekada treba malo prihvatiti kritiku i progutati taj naš ponos... idemo dublje i dublje.. sve dalje u 3mp... to mene boli i još me više boli jer vidim i zašto je to tako.

LP

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Jakša, Nije mi jasno zbog

Jakša,

Nije mi jasno zbog čaga se stalno ispričavaš. Situacija u Hrvatskoj je da, se stalno serucka i jamra o lošoj situaciji. Poznato je da ljudi koji nisu sposobni nešto sami pokrenut, stalno traža samilost i to ispoljavaju sa iznašanjem lošeg financijskog stanja, i kak im loše ide. Vidim to na svakom koraku u selu gdje živim.

Ne valja im ovo, pa onda ono, a kad im predložim idemo skupa to pokrenut, nema niko vremena. Strah još uvijek vlada i sječanja na komunistički režim je još uvijek svjež.

Tko je glasao

Nije cilj da se netko

Nije cilj da se netko osječa uvriđen ili manje vrijedan.

U komunikaciji pogotovo kada ja nešto kažem ljudi često puta to shvate kao da vanzemaljac to govori!

Valjda je to nekakav čip koji je ostao ugrađen iz nekadašnja vrimena, naravno neki kažu da nije tako ali da su na ovoj strani žice drugačije bi to sve njima zvučilo.

Kao drugo način na kojem komuniciram je neusklađen sa osječajima ili sa osobnim stavovima drugi, jednostavno ne tangira me ako se nekome ne sviđa to što kada vidim da je nembo plavo ja otvoreno kažem da je nebo plavo, ne filozofiram oko toga je li svitlo plavo ili tamno plavo itd.

Naravno u takvoj komunikaciji neki se možda nađu malo prozvani ili poniženi, to nije cilj takve komunikacije, cilj je da se pogleda realnost u oči.

Npr. danas mi je jedna pravnica objasnila kako je još 80ih godina neki ministar prosvjete itd u bivšoj SFRJ još onda pokušao uvesti sustav po kojem bi se omogučilo daljne školovanje svima u svakoj struci... naravno to je onda bilo nepojmljivo isto kao i danas što je nekima nepojmljiva ideja da im netko tko nije "isti" kao i oni sudjeluje u odgoj naših ljudski resursa. Mi smo drugačiji, to je činjenica, nismo lipši ni pametniji samo smo drugačiji a največi pravednici ovdje koji se kunu u svoj visok nivo tolerancije dokazuju stalno koliko su u biti puni predrasuda i koliko su doslovce ignorantni. Onda sa druge strane naravno dođe netko normalan i kaže pa neka smo uvriđeni ili poniženi, ako je to dobro za sve nas ovdje onda progutajmo taj svoj ponos na dan dva i razmislimo malo o tome. Naravno ta osoba koja tako razmišlja nije zavridila da osječa trun negativnosti i zato sam se ispričao, naravno teško da se ispričam onome koji to zavridi da dobije poparu ili jezikovui čorbu ali ovi drugi koji nisu to zavridili su zavridili od mene i ja sam dužan se ispričati takvim ljudima.

Jednostavno ne bi bilo pošteno od mene da se ne ispričam ako sam bilo koga uvridio sa svojim ričima jer to nije moj cilj ni namjera.

LP Skviki

i evo jedna potvrda o tome što ste napisali i o tome o ćemu ja pišem... neki se i dalje pitaju dok nama naši ljudi zarađuju drugima njihova bogatsva i grade tuđe države... ali ovo nisu "vizionari" niti su menađeri niti su političari ovo su novinari napisali ovdje u RH... a to zahtjeva prljavštinu i malo senzacionalizma... ali na kraju je pitanje dobro.. jer koliko god se neki bunili i kenjali oko mogući solucija.. ni jedna takva osoba nije nikada ponudila ni 1% lijeka za ovakve probleme:

I upravo zbog toga, zbog činjenice da je Hrvatska prerasla u zemlju rođaka, kumova, stranaka i tajkuna, ključno je pitanje hoće li ovakva praksa ikada izumrijeti. I kako će se to ostvariti. I kako će političke i tajkunske elite uopće funkcionirati. I napokon, hoće li društvo koje je izraslo na takvom obrascu, ikada uspjeti odreći se onoga što ga je već počelo definirati?

izvor:
http://www.index.hr/vijesti/clanak/ekonomija-dogovora-kako-lijepa-rijec-...

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Jakša, U komunikaciji

Jakša,

U komunikaciji pogotovo kada ja nešto kažem ljudi često puta to shvate kao da vanzemaljac to govori!

Na takve ljude se ne trebaš osvrtat. To oni namjerno rade jel im ne paše direktan razgovor. Nemreju tražit nešto sakriveno i to ih radi nesigurnim. Uvijek su 1 i 1 sačinjavali dva, no oni koji traža neku fantazijsku cifru, nisu ozbiljni sugovornici.

Tko je glasao

Možeš prevrtjeti

Možeš prevrtjeti činjenice kako god želiš ti ili bilo tko ali činjenice su činjenice.

Nije nitko od ti ljudi birao di će se roditi i gdje će odrasti, to je tako bilo silom prilike.

Sada kada bi mogli svi kapitalizirati na tome onda slušam neke glupe fobije o tome kako je ovo "diskriminacija", a u biti sa takvom spikom se stvara največa diskriminacija jer ti kadrovi koji su od struke i sa iskustvom u svijetu u kojem mi kao RH želimo uči su postali "npeoželjni".. ili još bolje rečeno do jučer su ih neki zvali "bandom" danas su sve samo ne dica domicilni Hrvata ili domoradaca itd itd.. sve ostalo što ste naveli (jer to su jedine diskriminacije u svim ovim komentarima.,.. i vidi čuda.. sve do jedna diskriminirajuča riječ, sve do jedan opis koji ghetoizira neke ljude koji su dica Hrvata i Hrvatica kao i ti i ja i svi mi... su u TVOJIM KOMENTARIMA... pregledaj dnevnik..,. "Mi, Vi, Naši, Vaši, Domicilni, Domorodci, crta, iseljenike itd itd...."

Struka se ne smije zanemariti ili pustiti da propadne, iskustvo i znanje koje je stečeno u zapadnom svijetu kao što su zemlje EU za koje mi težimo ne smije se odbaciti... ni jedna fobija ili ostavština ne smije nama spriječiti put do ravnopravnog položaju u EU a DEFINITVNO ne ovako da nastavimo ovim putem koji vodi u propast.

Činjenice sam iznjeo, statistiku na temelju Popisa stanovništva sam naveo kao temeljni dokaz ovoj tezi kako u RH fale "sveučilišta" i "kadrovi" koji bi mogli popuniti onu rupu koju mi ovdje nemamo a to su ljudi koji su "zapadnog" mentaliteta po prirodi a ne zbog "sile" ili "prilike".

Realnost nije lijepa ona je takva kakva je, kome pravo ili ne to mene iskreno ne interesira jer se predugo ugađalo ili ulizivalo i uvlačilo onima koji samo sebi grabe a nište ne vračaju ovoj zajednici. Dosta je doslovce je dosta prazne i šuplje demagogije poput "mi čemo.. mi moramo"... toga sranja sam se naslušao zadnjih 15ak godina i previše i jedine rezultate su nekoliko poluautocesta koje plačamo masno svaki dan na ovome svijetu u ovoj državici.

Budućnost u EU neće biti bajna... neće biti sjajna... budućnost u EU će biti zahtjevnija nego što je život u SAD-u. Ako semi ne pripremimo kao nacija, ako nama ostane cca 2/3 nacije nekvalificirana po EU standardima onda smo nadrapali i to debelo nadrapali.

Resurse koje imamo na raspolaganje ignoriramo ili odbacujemo te uništavamo, bez obzira bile ovdje ili vani.

Druge zemlje sa sličnim potrebama poput one zemlje gdje su im kulturne razlike prepreka uvoze "znanje" i to "strance" plačaju masno da im dica idu u SAD ili u UK na školovanje...jer nisu se na vrijeme pripremili, sada već imaju neke fakultete koje su definitvno u rangu Oxforda u tim krajevima svijeta.. jer su svoje kadrove stavljali kraj strane i naučili nešto od njih,..... nikakav ponos ili fobije nisu im spriječili da postanu konkurentni u ovome svijetu i otvorenom/slobodnom tržištu.

Shvačam da se bojite onoga što je nepoznato Vama i mnogima, lai kada se već zalažete za EU onda budite spremni da je došao krajni rok za ulaganje u te sektore našeg društva di postoji manjak ili di smo zaostali za EU i to daleko zaostali! Nismo mi ništa manje ni više sposobni naučiti ili se prilagoditi ali definitvno ne može mene Hrvat ili Srbin ili Makedonac naučiti o tome kakav je život u EU.. i kako savladati te prepreke koje nas sve čekaju nakon ulaska u EU. Mogu me naučiti oni koji su živjeli u EU, koji su živjeli vani i koji su odrasli vani... ti definitivno ne možeš kada nemožeš prihvatiti osnovne činjenice o našoj realnosti kao i sama činjenica da ne možeš ni zanti što je to život u zemlji EU-a ili bivšeg zapada kada nisi ni imala prilike to doživjeti (ako jesi nisi iskoristila tu priliku).

Realnost je takva kakva je, ili ju prihvatimo ili se prilagodimo.. ili ćemo biti gubitnici do kraja naših života.

With or without me .. jer ja za razliku od vas imam izbora... i nemam što dobiti ili izgubiti stime... upravo iz razloga što vidim kako je oko mene i kako ovo društvo funkcionira vrlo disfunkcionalno... sam spreman reči isitinu i reči ono što večina ne želi ćuti... nemam što dobiti ni izgubioti ako kažem istinu. A vi ste na gubitku ovako i to debelom gubitku.. niste ni sviesni koliko gubite... pogotovo ako tako nastavite.

Think about it!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Izostavio sam dio odgovora,

Izostavio sam dio odgovora, oprostite, jer nisam mislio potrebnim kako je doslovce nacrtano u dnevniku na koji način bi dobar dio ti ljudi moglo pridonjeti razvoju i demokratizaciji RH.

citiram:

Što tu nedostaje u RH?

Osim prikopotrebni institucija u svim regijama, naime počevši od sveučilišta, tu još nedostaju i potrebni kadrovi koji bi eventualno radili i predavali u tim institucijama.

Odakle bi mi „Hrvati“ mogli iskopati cca 30.000 zapadno orijentirani stračnjaka da pomognu u realizaciju ovakvog jednog projekta u kojem se aktualni NKV, VK i VKV kadrovi preobučavaju i sa prikopotrebnim doškolovanjem pripremaju za aktualne potrebe tržišta jedne EU ili čak dalje! Šteta što nema „Hrvata“ bilo gdje osim u bivšoj SRH!

Ovo ne oduzima nikome "radno misto" ovo bi bila nova radna mista koje svakakvo triba popuniti mješovitim sastavom, nešto struke odavde i naravno kao što sam otvoreno predložio nešto malo više iz dijaspore. Zašto kažem malo više iz dijaspore? Pa jednostavno zbog toga što "opečen, puše na hlado" i bolje spriječiti moguće zapošljavanje na temelju podobnosti ili rodjački veza nego liječiti takve posljedice (koje su nama svima u RH poznate).

Kada se to znanje koje oni posjeduju prenese na dobar dio ove 2/3 večine u RH, kao i na buduće generacije.. ne vjerujem kako će sve ostati ovako kao što je danas ovdje... jer tada će se i pogledi na život malo promjeniti!

Think about it!

PS oprosti što nisam stavio ovaj dio odgovora u moj prvi odgovor, jer sam mislio da ste pročitali dnevnik.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Ovo ne oduzima nikome "radno

Ovo ne oduzima nikome "radno misto" ovo bi bila nova radna mista koje svakakvo triba popuniti mješovitim sastavom, nešto struke odavde i naravno kao što sam otvoreno predložio nešto malo više iz dijaspore. Zašto kažem malo više iz dijaspore? Pa jednostavno zbog toga što "opečen, puše na hlado" i bolje spriječiti moguće zapošljavanje na temelju podobnosti ili rodjački veza nego liječiti takve posljedice (koje su nama svima u RH poznate).
Kada se to znanje koje oni posjeduju prenese na dobar dio ove 2/3 večine u RH, kao i na buduće generacije.. ne vjerujem kako će sve ostati ovako kao što je danas ovdje... jer tada će se i pogledi na život malo promjeniti!

Evo tako Jakša zamišlja reformu društva: otvoriti nova radna mjesta, malo više za one iz dijaspore i čekati da trava naraste. Imao si ti i boljih prijedloga, ako se dobro sjećam. Čini mi se da si ovaj smislio jednostavnom računicom: kad bi došlo pet do deset tisuća takvih kao što sam ja, ne bi, majci, ovim domorocima više palo napamet radit pizdarije. Šala mala. A sad te ozbiljno pitam da li je postignut svenacionalni konsenzus da je obrazovanje prioritet i da će se povećati njegovo financiranje radi otvaranja novih radnih mjesta u prosvjeti? Da li bi kriterij za popunjavanje tih novootvorenih radnih mjesta bio porijeklo ili stručnost? Tko je i kako utvrdio da bi utjecaj dijaspore na domoroce kroz obrazovni sustav bio poželjan društveni cilj? Tko je i kako utvrdio da treba promijeniti poglede na život 2/3 domorodačkog stanovništva u Hrvatskoj?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Kao prvoda odgovorim jedno

Kao prvoda odgovorim jedno po jedno:

1. Jakša vidi ovo kao jedan veliki korak prema rješavnaje probleme koje nas čekaju u EU.
Istina radi se o večem djelu našeg stanovništva ali ni u kojem slučaju se ne radi o pranju mozgova već upravo o obrazovanju koje može samo proširiti ljudima um i pogled na život kao i na njihovu odgovornost. To su nuz pojave samog općeg obrazovanja jer da se to prije radilo ne bi bilo ovako kako je ovdje u RH.

2. Konenzus nije postignut iz razloga što je Vlada imala program kojeg su zvali "RH Zemlja Znanja" ali nisu mrdnuli prstom da realiziraju taj projekt i te programe. Samo su malo brljali i to vrlo neunčikovito kao što vidimo i osjetimo.

3. Prioriteti su na žalost ovakvi kakvi jesu i to sa razlogom. Lakše je vladati u zemlji neznanja nego u zemlji obrazovani ljudi. Osim logike, to je na žalost ostavština bivšeg režima, ostavština koju su dosadašnji vladari zadnjih 20 godina uspješno nastavili iskorištavati.

4. Znanje jezika + struka. Ovo u velikom djeli je zasigurno onda rezervirano za stručne kadrove koje mogu komunicirati na Hrvatskome. :).

5. Financiranje, pa kada bi se ulagalo u projekte izgradnje obrazovni institucija i zapošljavanje potrebni kadrova umjesto pelješki mostova i istraživački radova kao i "farbanje" tunela po 5 puta u jednoj godini, mislim da bi dobar dio buđeta za ovo bio pokriven.

6. Utjecaj onih koji su odrasli u svijetu u kojem su svi ljudi ravnopravni po svojim mogućnostima i pravima, kao i totalno slobodni po pitanju demokratskog duha može samo iamti pozitivan utjecaj. Ne vidim mogućnost negativnog utjecaja, pogotovo jer ne ugrožavaju aktualne vladare, jer ovo je korak u dugoročnom procesu. Osim ako aktualni vladari ne misle ostaviti fotelje svojim potomcima, onda sam nešto fulao... valjda nije kraljevina u pitanju ovdje u RH.

7. Pogled na život ovdje u RH je bio izražen na prošlim izborima na kojima je samo cca 50% upisani birača izašlo na izbore. Možemo to tumačiti kako god želimo ali to treba popraviti. Tako isto sama činjenica da od ove 2/3 koji nemaju potrebnu školu za novi vijek jako mali broj koji je totalno zanemariv i neprimjetan je sam na svoju incijativu išao na doškolovanje... jako jako žalosno... i dobar pokazatelj da uprave te ljude treba školovati i nagraditi za to školovanje.

Napomena: Kakav konseunzus? da ne bi možda raspisali referendum o tome? ili još bolje hajdemo u cijeloj bivšoj SFRJ podići zidine oko te tvorevine te staviti antiraketni štit te zabraniti ulaz i izalz svima. Možda bi onda bilo super i dobro svima! Mislim da takav ton je malo na rubu "uvridljivo".

Koliko vidim ni jedan taj izabrani Hrvatski vođa ovdje nije ni k napravio od onog jednookog japanca kamoli još bilo što konkretno, sve što je izgrađeno od konkretni objekata otplačujemo kroz cestarine ili kroz rate kredite koje financiramo kroz naše poreze!

Jesu li sposobni i fantastični, toliko su lepi da mi se bljuje od njih.... naravno oni su super sposobni jer tako su rekli na dnevniku! ili još bolje.. koji vrag ima bilo tko pravo na davanje kritike.. pa mi smo svi dio te neškolovane stoke sitnog zuba... i tako smo sebi izabrali! Nisam mislio reagirati na tvoje uvride ali Boga mi da smo u živo gledao bi te u oči sa vrlo direktnom porukom po tom pitanju.

DA SMETA MI KADA NETKO SE PRAVI PAMETAN A NIJE U STANJU PREDLOŽITI KOJE BOJE WC PAPIRA DA SE KUPI U KUĆI! TAKVIH MI JE VEĆ PUNA KAPA.... ILI ONIH KOJI KUKAJU DA NEMA POSLA ZA NJIH U OVOJ DRŽAVI PA KUKAJU I KUKAJU I KENJAJU..UPS... JESAM LI JA TO NAPISAO.. OPROSTITE.. POBEGLO MI JE! i onda glasaju za HDZ opet i onda opet i onda opet... i tako dalje do smak sveta!

Onog dana kada budem vidio incijativu i realizaciju od strane tih velikana tada ću se potruditi da ne mislim svojom glavom.. do tada neka bivši jugići rade po svom i neka uživaju u tome.. a ja ću kao ja odgajati svoju dicu da imaju svoje "JA", da vjeruju u Boga i da ne popuštaju kriminalcima koji se skrivaju iza partijski knjižica.. jer moja dica imaj dvije putovnice.. to je jedino što im je ovaj babo aboriđanin mogao priuštiti u ovom životu ovdje u "zemlji čudesa".

PS i oni vani su domorodci ili dica domorodaca..nisu Aboriđini kao ja :)

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Pa kolegice nemesis, nije

Pa kolegice nemesis, nije valjda vrag da se i Vi osječate ugorženim!

Vrlo jednostavno i relativno emotivno:

Onda nemoj sudjelovati, jer doslovce sa takvim stavom koji izražavate ovdje potvrđujete mnogo toga što sam naveo u dnevniku i svojim komentarima ovdje.

Naravno da nitko ne želi nas iz dijaspore, mi smo crne ofce... valjali smo samo kada smo tribali davati novac za stvaranje ove države... vidimo svi di je taj novac otišao.

U koliko niste primjetili a jasno mi je da niste, namjerno sam naveo primjer DUKAT u gornjem komentaru, jer se opozicija koja se predstavlja kao nekakva ljevica nije ni pisnula po tom pitanju! Jake nam ljevice.
Isto tako sam namjerno spomenuo razlike između predstavljanje "tajkuna" u medijima na zapadu i ovdje.... i to ti je preletjelo priko glave..... kao i pitanje o tome koja vlast je pokušali ispraviti onaj kiks prvog Predsjednika RH.. i to si isto tako promašila.. ili je ovo klasični sistem "selektivnog" biranja citata.. i vađenje van konteksta! klasika... ništa novo pogotovo za ovdje gdje živim.

A meni je apsurdno, pa totalno sadomazihistično kada netko ne želi prihvatiti realnost i sebi i svima u svom okruženju na taj način nanosi ovo zlo koje si nanosi već 20 godina, meni je totalno umnobolesno kada netko namjerno želi brata ili sestru otjerati odavde jer im smeta ta ideja da netko dođe sa svojim kapitalom i da pošteno radi. Lakše je prodati postoječu banku nekim strancima koji su spremni dati nagradu našim političarima.... i takvi "domicilni" akti lojalnosti i patriotizma su sasvim prihvatljive.

Smatram totalno neprihvatjivim kako jugonostalgičari i dan danas se ponašaju prema nama državljanima RH koji jesmo se vratili i vidimo ono što je aktualno ovdje a za razliku od VEČINE domicilni (rekao bi priko 99%) znamo i što je život vani, ne kao turisti već kao osobe koje su taj život živili. Smatram totalnom bedastočem kada mi netko tko nije živio i radio vani makar par godina te proveo makar godinu dana u nekoj školi vani soli pamet o EU ili o slobodnom svijetu!
Totalni mi je kretenluk kada gledam kako 2/3 ove države je spremno prihvatiti stanje u kojem ovise o nekakvim "povlasticama" ili "pomoći" jer ja sam odrastao u svijetu gdje se čovjek bori za svoju budućnost i ne pristaje na takve kompromise ili utješne nagrade.

Totalno me razočarava tvoj komentar:

ako ti isti očekuju neke privilegije ili poseban status, onda bolje da ostanu tamo gdje jesu.

jer nitko nije spomenuo niakakve povlastice, već sam doslovce spomenuo kako su ljudski kadrovi najskuplje blago jedne nacije/države. Arapi uvoze ZNANJE+ISKUSTVO dok mi svoje resurse odbacujemo.
Svaki taj koji bi imao što ponuditi RH ima iza sebe rezultate, jer kao što sam spomenuo cifru od cca 30.000 stručni kadrova iz ponude nas Hrvata i Hrvatice koji jesu izvan granica nekadašnje SFRJ = manje od 1% nas koji smo vani rođeni + naših roditelji koji su došli odavde. Znači sa manje od 1% ti ressursa koje bogate zemlje plačaju kapom i šakom bi mi mogli imati konkretne rezultate po pitanju preokret u obrazovnom sustavu kao i u kvalitetu naše ponude u radnom sektoru u to Europskoj Uniji.
Koji su ti stručnjaci, nemam pojma, ja znam da sa mojim iskustvom sam radio i za NATO i za Američku Vojsku i za strane korporacije... dok ovdje sam glupi klokan.. ustaško kenjalo... ustašoid....

i DA JA SAM IZ TE DIJASPORE... I PONOSAN SAM TIME! rođen sam vani i izgleda meni kako ću opet biti sretan državljanin moje rodne države jer kmeti i robovi koji ne mogu se pomiriti sa istinom me jednostavno ne podnose ovdje u ovoj bivšoj SFRJ.

Izbacite moje emocije iz ovog zadnjeg djela i vidjet će te kako je moja poruka vrlo jasna i vrlo konkretna i puna istine jer govorim o tome što sam ovdje sve doživio u zadnjih 16ak godina. Ne nekakve bajke ili teorije.. već doživljaji! Read b/n the lines... i mislim kako će Vama biti krivo što ste pukli taj komentar.

Jedini koji traže povlastice ovdje i dobivaju te povalstice... bez obzira bili ono dio one 2/3 ili oni koji se hvataju pristupnice za neku vladajuču partiju jer to što rade rade samo iz razloga što se žele okoristiti... e tu ti je ogromna razlika između mene kao i večine nas iz dijaspore koji to nikada nisu imali, koji nikada nisu odrastali u takvom nepravednom sustavu i takvom "moralnom" društvu... mi DICA NAŠIH HRVATA I HRVATICA u tuđini koji smo navikli stvarati sebi sve što imamo! nema ništa za đabe u ovom životu.. to je nama jasno.. i svaki dinar se mukotrpno zaradi! "No free fkn ride for anyone"!

Čast izuzecima... ali msilim da su u manjini ovdje i to se potvrđuje svaki put kada dođe dan izbora.

ZDRAVO.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Da, osjećam se ugroženom i

Da, osjećam se ugroženom i to zbog sistema u kojem nema posla za mene, a ima za privilegirane i povlaštene. I onda vidim tvoj prijedlog i mislim si koliko slabo razumiješ upravo uzroke, kad rješenje vidiš u jednostavnom dovođenju ljudi iz dijaspore da zadovolje potrebu društva za stručnim, iskusnim i poštenim kadrom. Uzroci su, po tebi, u pokvarenosti nas koji smo znanja i vještine stjecali u bivšem sustavu, naspram vas koji ste se formirali u kapitalističkim zemljama. Mi smo vama zagoračavali i onemogućavali povratak pa ste nam zbog toga zalijepili etiketu "jugonostalgičara". Iz toga, valjda, onda slijedi da bi se mehaničkom zamjenom nas vama promijenio sistem i da bi nestalo sve što u njemu ne valja. E, vidiš, ja mislim da ne bi. I ne pomažu tu sve tvoje emocije i pozivanje na negativna iskustva povratnika. Društvo je puno, puno kompleksnija stvar, nego se tebi čini.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@nemesis nemoj se ljutiti na

@nemesis nemoj se ljutiti na mene što predpostavljam da je između tebe i MR. Jaksa došlo do šumova u komunikaciji. Koliko sam ja razumio, a dozvoljavam da mogu griješiti, Mr. Jaks nije govorio o povratku onih koji bi nekome uzimali radna mjesta, već onih koji bi svojim kapitalom i iskustvom stvarali i otvarali radna mjesta.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Da, ulagače. + onih koji su

Da, ulagače.

+ onih koji su tamo predavači na fakultetima ili profesori u gimnazijama. (prenjeti svoje znanje + iskustva našima kako bi sami mi i njhovi potomci stvarali nove vrijednosti u novom svijetu = EU)

+ bi mogao dodati da su oni "mlađi" po mom skromnom mišljenju najprihvatljiviji jer nisu nikada imali doticaj sa "režimom" ili sa nekakvim "korupcijskim sustavom života".. njima nema nikakve veze tko je čiji sin ili tko ima kakve veze.. znanje + iskustvo je jedino što se boduje u tim njihovim glavama...

Čak ću na svoju štetu reči kako sam ja već korumpiran jer je asimilacija u takav sustav već odradilo svoje jednim djelom i teško da bi ja mogao biti toliko "čist" u svom umu kada bi me netko pozvao da prenosim svoje znanje. Znam kakvi su ti ljudi, živio sam tamo.. bio sam i sam takav nekada... sada sam samo sjena onoga što sam nekada bio. To je jedna svježina koja je neopisiva, jedna snaga koja sama po sebi donosi novine jer utječe na one ljude oko sebe, donosi ne samo znanje već drugi pogled na život, na posao na obaveze na "izbore" koje imamo u životu.
Takvi kadrovi trebaju prenjeti to na naše sugrađane... pa neka ja ispao "idealista" ili "romantičar"... znam kakvi su ljudi vani... i znam da nemamo što izgubiti da se takvi ljudi uključe u proces razvoja i tranzicije ovdje u RH.

Ja govorim o NAŠIM resursima, resurse koje puno drugi zemalja ovoga svijeta nemaju! Resurse koje se plačaju i to masno plačaju jer životno iskustvo, znanje je najskuplji resurs na ovome svijetu. MI TO IMAMO!!!! ali ne koristimo!

Naravno za očekivati je standardna spika o tome "MI" i "VI"... pa to je sasvim jedna mehanička reakcija koja je bila usađena u naše umove ovdje godinama... i još uvijek utječe monstruoazno na našu sudbinu... da ne utječe ne bi bilo potrebe pisati o tome kako imamo neiskorištene ljudske resurse!

Pa EU nam je pred vratima a naše gače su još kod šnajdera... krpaju se još od posljedica prošlih vrimena!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

NE, promašila si cijeli

NE, promašila si cijeli bit!

Nema potrebe za "VI" i "MI"... "Vama" ili "Nama"... to je prošlost.. tamna prošlost...

Budućnost u EU je puno kompleksnija stvar od onoga što nama predstavljaju putem medija.

Budućnost NAS je puno zahtjevnija od "Zavadi pa vladaj"....

Tržište nije ono što je nekada bilo. To i sami prihvačate kao činjenicu!
Ta činjenica također zahtjeva određene promjene u svemu. Jedan dio ti promjena je upravo potreba za unapređenje sustava. Modernizacija sustava uvijek zahtjeva određeno znanje+iskustvo.
Kako se radi o unapređenju sustava i demokratizacije društva, kako će nama bilo tko pomoći od onih koji nikada nisu "živjeli" u takvom sustavu? Skoro pa nemoguće zar ne?

Isto tako, da ne duljim sa ovim odgovorom, ima jedna stara kineska:
"nemoj siromahu dati ribe, već ga nauči pecat"!

U današnjem svijetu se sve mora platiti, najskuplje je znanje. Kada već moramo platiti to znanje onda rađe ću svom zemljaku platiti nego da platim neznancu ili čak "konkurenciji"... jer tržiste je tako... ako ti konkurencija zna to što ti znaš onda si nadrapal!

Mi imamo resurse, resurse koje se mogu povuči i koristiti ovdje. Samim dolaskom tih ljudi će se znatno i promjeniti sviest našeg društva jer cca 30 do 40.000 ljudi predstavlja cca 1% naše nacije u RH. 1% koji će svoje neke ideje prenjeti onima kojima predaju u tim prijekopotrebnim institucijama (sveučilišta itd). a tada se množi po sistem faktora.. i taj broj samo raste sa takvim momentumom koji će se teško zaustaviti.

Nisu bogate zemlje bogate jer im je takav grah pao, već upravo zbog toga što su spremni prihvatiti činjenicu da ne zanju sve i kada se tržište mijenja oni su spremni se mijenjati skupa sa tim novim potrebama te stvoriti nove prilike!

Ovo sve kada gledamo je kod nas aktualno i pred ulaskom u EU je idealna prilika da svoje kadrove povućemo natrag i da iskoristimo to znanje.. istina.. njima je Hrvatski drugi jezik.. ali koliko ja pamptim službeni jezik EU je Engleski! a skoro pa svi u dijaspori razumiju dovoljno na hrvatskome da se možemo sporazumiti i prenjeti jednim drugima to znanje. To nije rješenje koje ispravlja krivu drinu ali je dio procesa koji će ispraviti ono što treba ispraviti i također dio procesa koji će znatno ubrzati bolje sutra svima u RH... ne samo nekima.. da li to bili Vaši ili naši kako nas već nazivaš ili brendiraš!

Razočarali ste me sa svojim komentarima ali zato jeste potvrdili sve što sam napisao.

Hvala makar na to što imam "Živi online" primjer o jedan mali dio problematike o kojoj pišem.

Za razliku od Vas je samo vidim "NAS"... oni koji vide mene ili bilo koje Hrvate i Hrvatice kao strance su u mojim očima "stranci" jer kada takvog zagrlim osjetim oštru bol u leđima!... a nasjeo sam samo iz tog razloga što sam gledao u tu osobu kao jedan od "nas"...

Imaš pravo glede naše situacije - ovo i nije bio post o Francuzima nego o nama, da ni nakon 20 godina od promjenam ne samo da nismo dosegli demokratske standarde u svakodnevnom političkom životu, nego smo nekim nazovi demokratskim tehnolozima dozvolili da nam nametnu sustav vrijednostoi i odlučivanja iz predrevolucionarnog doba, daleko od standarda zacrtanih francuskom revolucijom koji su postale univerzalne demokratske vrijdenosti.
Frederik , "Deklaracija o pravima čovjeka i građanina – dvjesto dvadeset godina poslije!"

Možda je društvo kompleksnije.. ali rješenja za takve probleme su odavno isprobane i dokazane u mnogo zapadnim zemljama... i vidi .. oni pak žive bolje od nas ovdje u RH.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

@Mr.Jaks Ovo što ti

@Mr.Jaks

Ovo što ti predlažeš, predlagano je dosad već mnogo puta (od vremena Tuđmana pa do vremena Primorčeva ministrovanja). Jesi li se ikad pitao zašto se ljudi iz dijaspore nisu u nekom znantnijem broju vratili ovdje i ponudili svoje usluge i pomoć? Je li krivnja za to, po tvom sudu, samo na jednoj strani? Da li se na strani Hrvatske može govoriti da je dolazak stručnjaka i poduzetnika iz dijaspore onemogućavan zbog nekog jugonostalgičarstva ili su posrijedi i neki sistemski problemi? Da li se na strani dijaspore može govoriti da ljudi nisu izabrali povratak zbog manjka domoljublja ili zbog činjenice da nije jednostavno napustiti (pa makar i privremeno) sigurnu karijeru i doći u nepoznato, manje komforno i nesigurno?

Ti bi se bavio javnim poslovima, a ovdje se nabacuješ, poput većine političara u Hrvatskoj, nedomišljenim idejama i prijedlozima (da ne kažem neku težu riječ poput floskulama). Uvjeren si da si na tragu ili da imaš definitivan odgovor na kompleksan društveni problem, mada barataš neprovjerenim tezama i odbijaš sagledati stvar iz drugih perspektiva. Ne manjka ti demagoških fraza, kad te se konfrontira s elementarnom spoznajom da društvo nije stroj čiji se stari i pokvareni dijelovi mogu mehanički zamijeniti novima (primjerice da se svijest ljudi može mijenjati pod utjecajem useljenika). Mene optužuješ za podjela na nas i vas, iako si ti implicitno nas koji živimo u Hrvatskoj optužio za nesposobnost, korumpiranost i jugonostalgiju.

Ja bih osobno vrlo rado doživjela da naše društvo započne s takvim dubokim reformama (nešto poput new deal-a) da ljudi iz dijaspore požele u njima aktivno sudjelovati. Štoviše, voljela bih da se oni/one vraćaju i zauvijek nastane u svojoj domovini. To se međutim neće dogoditi, ma koliko netko apelirao ili zagovarao, ukoliko mi zainteresirani za boljitak ove zemlje ne prestanemo vjerovati da postoji neka čarobna formula (tipa: kad bi ovo ili samo da ili trebalo bi to itd.) kojom će se riješiti svi naši problemi. Problemi se prvo moraju ispravno razumijeti. A prije svega moramo se SVI zajedno dogovoriti o cilju razvoja našeg društva. No, mi se stalno svađamo oko toga, jer se uvijek nađe pametnjaković(i) koji misli(e) da sve najbolje zna(ju) i da ima(ju) monopol na istinu i da ju ima(ju) pravo nametati drugima.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Probaj na sekundu izbrisati

Probaj na sekundu izbrisati "domoljublje" i stavi poslovni potez tu di ste stavili domoljublje.

Ja govorim o struci, ljudima koji su od određeni struka. Svaka struka se mora platiti, nitko nije lud da radi nešto za đabe ili za manja primanja i to još u gorim uvjetima.

Mislim da su to floskule koje su prodavali Tuđmanova garda itd... pa to je možda bilo moguće u 0.005% onih koji su stvorili sebi živote i budućnost u njihovim novim domovinama.

Iza moje "puhanje na hladno" i opisa društveni mana ovdje u RH stoje činjenice. Činjenice o kojima skoro pa svi čak i ovdje na ovom blogu stalno pišu o "korumpiranost", "nepravednost", "pad morala" itd itd... a u životu je kesica ili kuverta normalan pribor za posjet onom na funkciji negdje u nekoj javnoj ustanovi (dobro nije tako kod svih, ali nije baš da je u manjini).

Iznjeo sam činjenice i statistiku iz 2001 godine. Broj NKV i KV i VKV je jako velik. To je neosporivo. Pretpostavka da su večina nezaposleni upravi iz te 2/3 naših punoljetni državljana nije moja već je to logika kao i mišljenje večine kooji pišu o problemu nezaposlenosti.

Gledajmo malo na dugoročno, kako uvesti svježinu ovdje?

Tko može uvesti jednu svježinu ovdje?

Da li mi koji smo dio ovog sustava i koji plivamo ovdje u ovim vodama korumpiranog sustava itd?

Je li novi Predsjednik RH ima pravo svojim autoritetom i ovlastima predlagati našim ministrima neke projekte i programe? Da li on ima pravo sugerirati njima neke ideje? Da li smije on čak direktno lobirati za neke konkretne promjene?

Kako će on to izvesti kao Predsjednik?

Da li može on to sam odraditi?

OK neću više sa retoričkim pitanjima, hoću reči... imamo novog Predsjednika RH, pred ulaskom smo u EU, nikada prije nismo bili zreliji za neke promjene u našem sustavu.
Moje iskreno mišljenje da jedini način da promjenimo sustav ovdje je da utječemo na največi dio našeg društva, da njima osiguramo mogućnost da postanu interesantni na tržištu rada EU u kojoj ćemo i mi biti članica, te da iskoristimo svoje resurse koje imamo (ne za đabe.. već isključivo najprofesionalnije po PSu!) i naravno da te institucije u roku od cca 5 do 10 godina imaju ogroman ulog u sami proces tranzicije, što ekonomske naravno i društvene!

ZEMLJA ZNANJA je bila lijepa predizborna parola, šteta što nisu ni pokušali to realizirati. Nisu mogli jer su išli sistemom "partijske podobnosti". Strašno zar ne?

Od kada je struka mogla uspjeti ako se politička podobnost umješala kao kriterij? NIKADA.

Tako ni ovdje u ovakvom potezu koji je doslovce veliki projekt. Imamo nešto od te potrebne infrastrukture (stari vojarni itd) ali koliko bi se još trebalo uložiti? strašne količine novca.

Pa je li bolje onda ulagati u znanje ili u neke autoceste kojima prođu nekoliko tisuča auta godišnje i koje su preskupe za večinu nas smrtnika koji pak idemo magistralom ili priko Bosne do našeg odredišta?

Ne gledam sebe kao "javnu osobu", ja nisam za taj posao, nisam onda a ni sada ne mogu gledati nekoga u oči i otvoreno lagata... jednostavno nisam takav... oni koji jesu me stalno optužuju za to da sam lažov.. ali to je sistem "vuk.. vuk.. vuk..." jer moram biti poput njih.. ako nisam onda sam opasan! Oprostite ali ja ne mogu sa ovim lažovima i lopovina i sitnim dušama izdržati jer su kao pirane.. požderu te iznutra! i ti češ meni govoriti kako su naši kadrovi ovdje sposobni za nešto.. pa stalno si biraju takvu gamad da im vlada da to ne bi no onaj okorjeli hrvatskomrzac sa kokardom iz sred Niša to napravio ... imao bi on malo više obzira prema ovoj dici koja živi ovdje! Nije meni pevao Baja mali ninja zaklat ćemo Jakšu i nabit ga na ražanj.. to su pjevali HDZovci ovdje u RH!
HDZovce koji su novcima KUPILI ove moralne i poštene birače , t.j. večinu, NE SVE, neki su im pljunuli u lice.. pa danas ispaštaju sa opomenama pred tužbu itd. za komunalnu naknadu koju nemaju odakle platiti itd.
Vidiš i ja razlikuje dobre ljude o d loše, nisu svi isti samo zato što su večina onakvi ili ovakvi.. ili zato što su neki najglasniji! Nisam spreman se prihvatiti toga da budem javna osoba, nemam to u sebi više, izgubio sam povjerenje u toj "Večini".

Kada pogledamo tko glasa za ove zlikovce onda vidim odgovor u onome o ćemu pišem u dnevniku 2/3 ili cca 68 ili 69% su neškolovani!!!!!! pa jel to ne stavlja jedan veliki upitnik na to koliko je u biti potrebno da se ti ljudi školuju ili da im se osigura doškolovanje u jednom "svježijem" okruženju, u jednom pro Europskom duhu!

Nemojte mislite da je ovo "Master PLAN" koji će riješiti sve probleme u RH, pa nije nitko toliko naivan.
Već je definitvno jedan veliki korak prema ostvarenje ovo što svi mi ovdje želimo,
Ja bih osobno vrlo rado doživjela da naše društvo započne s takvim dubokim reformama

Jer reforme kao takve su proces i svaki korak u tom procesu je vrlo važan.

To što mi imamo određene resurse koje nisu za odbaciti to je samo veliki PLUS... ako propustimo tu priliku onda smo izgubili više nego što bilo koji novac ikada može nadoknaditi.
Lako je meni, ja sam već jednom polovicom svog uma natrag u Australiji, kako Vi koji morate trpjeti ovo sranje koje se izrodilo iz one biše SFRJ ja ne znam... ali ova dica to nisu zavridila! Mi možda jesmo jer smo mi krivi za ovo što imamo ali smo isto tako krivo za sve što nemamo.

PS. Ti si prva počela sa "mi i Vi"... ja sam samo pisao o tome o ćemu skoro pa svi kukaju a to je "nemoralno i korumpirano društvo", a kako smo svi mi dio tog društva svi smo jednim glasom krivi za to, ja samo prihvačam svoj dio odgovornosti za takvo stanje, ne uperujem prst u drugoga! (ne zaboravi ja sam ovdje nisam vani, moja dica su ovdje rođena ne vani!!! ja sam Vaš... a svi smo mi naši!).

Još za kraj: JEDINE FLOSKULE SU ONE KOJE SLUŠAM OD OVIH BELOSVETSKI LOPOVA KOJI HARAJU OVOM ZEMLJOM!
Ovo je ako išta vrlo jaka račenica ali opet kao i svu statistiku i činjenice koje sam iznjeo su TOČNE!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

MrJaks, u pravu si kad

MrJaks, u pravu si kad govoriš o izbornim rezultatima, stanju obrazovanja i stručnosti hrvatskih građana na tržištu rada.
Povratak iseljenika koji će unaprijediti RH je poželjan i treba ga pozdraviti.
Mislim da bi svi trebali ujediniti svoje snage na unapređenju društva za bolju budućnost djece.
Da nije bilo studentskih prosvjeda, Vlada ne bi ni pomišljala na uvođenje besplatnog školovanja. Pa budući da ga planiraju za slijedeću akademsku godinu; javno su ga obećali, pretpostavljam da će morati naći novac za realizaciju toga. Ukoliko im to nije predizborni plan za buduće parlamentarne izbore.
Što se tiče cjeloživotnog obrazovanja, na nama kojima je to potrebno je da to platimo. Naravno, ako to možemo. Jer vlast nije briga za narod, vlast brine samo o sebi. Dokaza o tome ima po novinama svaki dan u izobilju.
Obrazovanje je temeljni preduvjet za društvene promjene. Kao što si sam naveo, iz izbornih rezultata, jasno je vidljivo tko podržava ovu vladajuću kliku.
U pravu si kada kažeš da smo mi krivi za sadašnje stanje, ali nisu djeca.
Upravo radi djece, treba podržati svaku pozitivnu inicijativu koja vodi unapređenju društva i poboljšanju života.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

ako mogu samo ratificirati

ako mogu samo ratificirati ovaj jedan mali dio Vašeg komentara:

Školovanje nije bespaltno, mi to sve platimo kroz naše poreze.

Vlade dosadašnje su ulagale najviše u tzv. infrastrukturne projekte ZNA SE zašto.. (afere HAC, koncesije, prekomjerne cijene uvozni proizvoda, sumnjive tranzakcije sa stranim ulagačima itd itd)

Ako postoji dokazani nedostatak ja sam za to da dio moji poreza ide u taj sektor koji razvija društvo u društvo znanja, da taj projekt Vlade RH ne ostane samo mrtvo slovo na papiru. Ako veči dio moji poreza ode u "obrazovanje" svih nas koji to trebamo onda znam kako će se to sve trostruko vratiti i to relativno brzo, za raliku od onoga di moram platiti dio krede za autoceste, mostove itd.. i onda još platiti cestarinu koja ide van RH.

Realnost je takva kako ju vi opisujete. studenti su napravili ogroman korak... ali to je bio jedan mali korak u ovom cijelokupnom procesu. Proces koji se zove EU integracije, proces u kojem smo totalno u zaostatku sa našim zadačama.

Da bi postigli ciljeve koje smo dobili za ulazak u EU onda nema druge nego da koristimo sve naše resurse, progutamo taj naš glupi ponos i prihvatimo da ima ljudi koji su u nekim stvarima iskusniji od nas. Zašto nismo i dalje spremni prihvatiti to i nešto naučiti od njih ja ne znam... ali vidim i dok sam ovdje osjetim posljedice tog našeg ponosa.

LP.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci