Tagovi

Medijski reket: Željko Rohatinski i Andrija Kevi? u rukama Viktora Vresnika i Gordana Mali?a

?itam nekoliko novina dnevno, usporedo ?lanke o istoj temi. Cijelo vrijeme u firefoxu mi je otvoreno nekoliko portala na kojima paralelno pratim vijesti (opet, naravno, iste). Ve? sam pomalo umoran od analiziranja koje su novine sklonije kome, koji je novinar „na ?ijoj strani“. Premda pokušavam biti naivan i ne misliti da je baš svaki ?lanak u kojem se nekog ocrnjuje pokušaj ili rezultat medijskog reketa, ali kada ovako ?itate vijesti, neke stvari postanu prokleto o?ite. Svaki dan barem ovlaš bacim pogled na Guardian i uzdahnem jer mi u doma?oj žabokre?ini i nije od neke pomo?i…

Pred deset dana u Jutarnjem se pojavio tekst prokleto dobrog naslova: „ Rohatinski: Opasan je predsjednik koji se miješa u ekonomiju, a o njoj nema pojma“ u kojem se tvrdi kako je guverner Rohatinski „izašao s 9 ?vrstih teza od kojih su neke jasne poruke budu?em predsjedniku i vladaju?oj koaliciji,dok se druge obra?unavaju s duboko ukorijenjenim predrasudama“. Tekst je Jutarnji prenio iz Globusa, a autor je Viktor Vresnik (ina?e glavni urednik našeg izdanja Forbesa). Prva od devet Rohinih teza glasila je „Unato? Ustavom suženom manevarskom prostoru predsjednik može bitno utjecati na ekonomsku politiku. On me?utim mora znati što želi i kako to provesti; ako to ne zna, a pokušava pomo?i – opasan je.“ Ve? ova prva teza bila mi je ?udna.

Dostava konjskih glava ?lanak se pojavio pred drugi krug izbora, svi su zaklju?ili da je ovo poruka prvenstveno Josipovi?u, ali i Mesi?u. Ovo nije Rohin stil. Uostalom, zašto bi on nešto izdiktirao samo novinaru Globusa, kada ?e svi mediji prenijeti svaku njegovu poruku? Nedugo zatim, bankamagazin.hr (jedan od rijetkih medija u koji još uvijek imam visok stupanj povjerenja) objavila je, nakon što su provjerili sa službom za odnose s javnoš?u HNB-a, da je ?lanak gruba manipulacija. Rohatinski nije izašao ni s kakvim tezama, a Vresnik je izvukao par re?enica (valjda su njemu zvu?ale dramati?no) iz Rohinih intervjua. Ima takvih primjera na pretek u Globusu i Jutarnjem (premda ni druge tiskovine nisu daleko). Nije mi jasno koja je funkcija EPH odnosno Jutarnjeg? Informiranje javnosti, obra?unavanje s pojedincima po ne?ijem nalogu ili nešto tre?e? Dostava konjskih glava u krevet?

Evo i današnjeg (bio je današnji u petak kada sam po?eo pisati tekst) primjera iz Jutarnjeg u kojem se pojavio tekst „Nosa?a dokumenata“ Gordana Mali?a primamljivog nadnaslova „Pranje novca“ i naslova „DORH istražuje tvrtku poduzetnika i financijera HSS-a“. Odmah sam zaklju?io (i pogriješio): ?im je HSS i DORH, 100% je rije? o Podravki. Za Mali?a se pri?a da je blizak DORH-u i da tu i tamo dobije zadatak objaviti nešto (ili nekome odnijeti dokumente). Na žalost, Jutarnji i EPH zbog ?lanaka poput gore spomenutog o Rohatinskom ili ovog odavno sam svrstao u kategoriju gdje uvijek tražim „potvrdu tre?e strane“.

U Ve?ernjaku sam pronašao istu vijest, ali iz drugog kuta, Andrija Kevi? se žali da Mali? stalno reciklira neto?ne podatke. Na koncu se pojavljuje ?lanak na Index.hr o istoj temi. Sve smrdi na to da je netko nekom nešto htio podmetnuti. Da li je Andrija Kevi?, jer Andrija je glavni junak ove druge pri?e, krivac, žrtva ili kolateralna žrtva?

Pogledajmo malo što gdje i kako piše.

Odmah na po?etku piše kako je DORH "zapo?eo izvide“ (za one koji površno ?itaju: DORH ne istražuje, nije podigao optužni zahtjev nego samo zapo?inje izvide – mogu i ja re?i kako „kupujem auto“ premda možda nemam ni kune no „zapo?eo sam izvide“ - promatram izloge auto-salona). Ve? u prvoj re?enici se isti?e kako je firma povezana s Antom Markovom iz Janafa (odnosno njegovom ženom) - premda ni Janaf ni Markov (navodno) nisu tema. U kontekstu spekulacija koje su se pojavile zadnjih par dana kako Ministar skandala, korupcija i veza treba dobiti sinekuru u JANAF-u stvari su jas(d)nije.

Nadalje, kaže Mali? da se ta firma „povezuje s tvrtkama Andrije Kevi?a protiv kojeg DORH i policija vode istragu zbog sumnji na izvla?enje i pranje novca iz tih tvrtki ?iji je vlasnik, zbog ?ega su mu lani blokirana sredstva u londonskoj Clydesdale banci.“ Aha, pedantni Englezi blokirali su mu novce. Kevi?u, nije dobro, Englezi se s time ne šale, ako ti drže novce blokirane od prošle godine (premda smo tek u tre?em tjednu ove godine) onda su to mutna posla, jer Englezi se s pranjem novca ne šale.

Volim tu misterioznu sintagmu „pranje novca“ o kojoj se stalno piše. Svi peru neki novac - mafija, menadžeri, stranke, sportaši, pjeva?i, umirovljenici, ma svi. Za one koji do sada nikada nisu oprali novac to je najlakše napraviti ovako: ubaciš 10 kuna u perilicu (za po?etak, kasnije možeš koristiti nov?anice ve?ih apoena) i uklju?iš ju na uobi?ajeni program – kad se pranje završi izvadiš nov?anicu - na njoj sada piše 9 kuna (ostatak se izgubio u pranju) - imaš opran novac.

U Ve?ernjaku pak piše da su isplatu „drugog dijela od oko dva milijuna eura blokirala britanska pravosudna tijela zbog sumnji u pranje novca te da je britansko pravosu?e naredilo banci Clydesdale u Londonu da se spomenuti iznos ne vra?a dok se ne ustanovi porijeklo novca. U tom trenutku DORH pokre?e istragu, a doga?a se i nešto neobi?no: mjerodavna (hrvatska op. DC) institucija britanskim organima devet mjeseci ne daje konkretan odgovor o porijeklu novca iako je sve ?isto“ – žali se Kevi?. „Slu?aj je završio tako da su Britanci osobno došli u Hrvatsku, dobili potrebnu dokumentaciju i u prosincu vratili sporna sredstva od oko dva milijuna eura.“ Index.hr ?ak spominje i detalje presude suda u Westminsteru o povratu novca, zašto Mali? ne spominje da je novac deblokiran nego i dalje isti?e samo kako su Englezi blokirali sredstva?

Zašto hrvatskim nadležnim organima nije bilo u interesu ponašati se u?inkovitije – u oba slu?aja Hrvatska bi profitirala: ili bi Englezima dostavila dokaze da je rije? o sumnjivo izvu?enom novcu iz zemlje, kojeg ?e potom oni vratiti natrag u Hrvatsku, a Hrvatska oduzeti u korist prora?una i pokrenuti postupak protiv prestupnika, ili bi pomogla doma?em poduzetniku da ostvari zaradu na me?unarodnom tržištu dostavivši Englezima informacije o porijeklu novca (ne možeš poslati 15 milijuna kuna iz zemlje doznakom a da se to ne evidentira)?

Piše Mali? kako je Kevi? koristio svoje poduze?e kao kolateral. Zar je trebao koristiti tu?e poduze?e!? A onda dodaje „Kevi? je zalagao nekretnine po višestrukoj cijeni od realne“. U Ve?ernjaku pak piše da je Kevi? isplatio obveze jednog svog poduze?a prema banci tako da joj je ustupio gra?evinsko zemljište u vlasništvu onog njegovog poduze?a s po?etka pri?e. Cijena po kojoj je ustupio zemljište bila je, navodno, dvjestotinjak eura po kvadratu, premda je to isto zemljište banka prethodno procijenila na tristo eura po kvadratu. Tko je sad lud? Koja višestruka cijena? U ?iju korist? I kakva je to sada šteta za Bankkada je banka o?ito zaradila?

A onda Mali? nadmaši samog sebe: „DORH kontrolira tokove kredita od kojih je dio završio i u Velikoj Britaniji“. WTF? Kontrolira tokove kredita? Valjda tok novca (kako bi se utvrdio korisnik)? O ?emu ovaj piše? Pa nije sporan tok novca – nije tajna tko je uputio novac i kojem odvjetni?kom društvu? Sporno je da li je isplata bila legalna ili nije, odnosno da li je napravljen porezni prekršaj, kazneno djelo, zlouporaba položaja, krivotvorenje službene isprave itd. (da ne nabrajam sve ove na finjaka izraze – to bi smogismogi mogao bolje).

Pretjerao sam s analizom jer ovaj tekst definitivno nije toga vrijedan, poanta je bila jasna odmah na po?etku. Poznam dosta novinara koji su ?asni ljudi, nekolicinu koji su ?ak i otkaze dobili upravo zato što su inzistirali ili objavili istinu ?ak i kada su im urednici nare?ivali suprotno. Na žalost, ?ini mi se da je takvih sve manje, ili da pišu samo o pripremanju zimnice.

Meni preostaje ili i dalje ?itati po nekoliko novina paralelno, ili zanemariti doma?u politiku i ?itati samo The Guardian. Tamo zasigurno ne?u na?i devet izmišljenih teza Mervyna Kinga (guvernera Bank of England).

Komentari

Rohatinski na mjestu

Rohatinski na mjestu guvernera je nešto najbolje što se Hrvatskoj u ovoj krizi moglo dogoditi jer se radi u prvom redu o vrsnom stručnjaku i osobi koju ne mogu pokolebati nikakve medijske ili političke prijetnje kad je uvjeren u ono što radi. Sjetite se samo slučaja kad je BL banka trebala ponovno ući na hrvatsko tržište kako je na njega sa svih strana, iz različitih neprincipijelnih interesa, otvarana medijska baraža.
Daljnji tijek događaja pokazao je kako je bio u pravu, a neki se repovi te banke nisu očistili do danas.

Isto je bilo i sa rigidnom monetarnom politikom, visinom obveznih pričuva banaka i mogućom devalvacijom nacionalne valute...... Da je na njegovom mjestu bio netko manje tvrdoglav i sklon kompromisima današnja ekonomska situacija bi bila još puno, puno teža, a inflacija kao u bivšoj Jugoslaviji.....

A sad na drugi dio priče...... Malić i njemu slični su dio hrvatskog novinarstva koje radi "po narudžbi". Vjerovati u istraživačko novinarstvo u Hrvatskoj danas može jedino naivac, previše je primjera časnih i poštenih novinara koji su izgubili posao ili su smijenjeni sa svojih mjesta zato jer su se dirali u teme u koje se u tom trenutku nije smjelo dirati.... Ovo što danas zovemo "istraživačko" novinarstvo predstavlja krug novinara koji pišu uglavnom naručene tekstove kada se jedna politička - gospodarska - kriminalna skupina želi obračunati s drugom ili joj poslati javnu poruku...... Tada "istraživački" novinari naglo dođu u posjed dokumentacije kojom selektivno potkrjepljuju svoje teze i imaju "relevantne" sugovornike koje obično sakrivaju iza sintagme "dobro upućenih izvora".

Nemojte se zavaravati, nisu takvi novinari naivni, znaju oni što rade, bude tu nešto i za njih, od sitne "pinkice" pa do krupnih usluga, za njih ili članove obitelji..... Dakle obostrani interes.... A gdje je tu interes javnosti za objektivnim informiranjem ? Nema ga, koga briga za to.....

Jedinu utjehu predstavlja činjenica da će se ljudi jednog dana sramiti onoga što su pisali ili govorili u medijima, kao što se neki danas srame onoga što su pisali prije rata, neki tijekom rata, a neki i kasnije..... Ali, nažalost, vrijeme nepovratno prolazi dok se mi valjamo u glibu balkanske moralne kaljuže.....

Tko je glasao

štetnost monetarne politike

štetnost monetarne politike rohatinskog upravo gledamo. i nagledat ćemo je se u sljedećem razdoblju. tečaj je sveta krava, a za deflaciju koja će odnijeti daleko više žrtava nego devalvacija ga baš briga.

Tko je glasao

Tečaj i treba biti sveta

Tečaj i treba biti sveta krava, treba smanjiti troškove, izvršiti restrukturiranje, izbaciti iz gospodarstva socijalistički mentalitet i povećati produktivnost, to je sva mudrost ekonomije...

Kontrolirana devalvacija nigdje u svijetu nije dala rezultate, osim što je države koje su je primjenjivale odvela dalje u ekonomski krah... A zašto bi devalvirali kunu? Zašto bi izvozili po dumping cijenama, a razliku plaćao porezni obveznik ? Koje su to naše izvozne grane kojima bi trebalo pomoći na taj način ? Brodogradnja, poljoprivreda ?

Tko je glasao

ma gluposti. postoje brojne

ma gluposti. postoje brojne studije koje pokazuju da su iz velike depresije prije izašle one države koje su svoje valute devalvirale.
ono što ljudi ne kontaju da zemljama sa debalansima alternativa devalvaciji nije status quo! nego deflacija! a znaš što znači deflacija? e to ti je tek pravi krah, dugotrajan i bolan. raspitaj se! restrukturiranje, smanjivanje troškova izbacivanje soc. mentaliteta i povećanje produktivnosti su mjere za sebe,svakako nužne, no devalvacija i te mjere nisu isključive. ne znači da ako jedno provodiš da drugo nećeš. sve te mjere koje si nabrojao se moraju provoditi i ovako i onako. i zato nisu predmet moje kritike, jer uostalom monetarna politika nema nikakvog efekta na njih. ono što je predmet moje kritike jest loš odabir HNB-a. uostalom o tome sam pisao dnevnik pa da se ne ponavljam.

Tko je glasao

Lako je čitati Guardian i

Lako je čitati Guardian i htjeti imati takve novine, vjerujem da bi i većina novinara u EPH to htjela, ali želje su jedno, a stvarnost nešto drugo. Za početak, Guardian ima urednike kakve ne samo u EPH, nego i u bilo kojem drugom hrvatskom listu, možemo samo sanjati. A to znači - enciklopedijskog znanja, širokih svjetonazora i tolerantne prema neistomišljenicima, te uvijek spremne saslušati i drugu stranu. U hrvatskim medijima to je čista utopija: prosjek srednja škola (sam Bog zna da ni oni obrazovaniji nisu bitno bolji), znanje i sposobnonsti svedene na lifestyle, spektakle i crnu kroniku. Stara je izreka da riba smrdi od glave, a ona se i u medijima pokazuje točnom: ako imaš loše urendike, loš ti je i proizvod (tj. novina).
Nemam namjeru od odgovornosti amnestirati ni same novinare, jer su i oni jako daleko do Guardianovih mjerila, ali glavna odgovornost je ipak na urednicima. Uostalom, oni su za tu odgovornost više nego dobro plaćeni, pa bi možda "čišćenje" trebalo početi od njih. Ako ništa drugo, vlasnici medija tako bi barem uštedjeli...

Tko je glasao

Ne znam kako si došao do

Ne znam kako si došao do prosjeka srednja škola? Mislim da je (na žalost) većina novinara (barem u ovim medijima koje uspoređujemo s Guardianom) ipak fakultetski obrazovana, premda to i nije neko jamstvo erudicije, tolerantnosti, integriteta, (nadopuni niz)...

Tko je glasao

Upravo to i govorim... To

Upravo to i govorim... To što netko ima fakultet, ne znači da je i pametan. Nermaju ni u Guardianu svi fakultete.

Tko je glasao

prosjek je ipak srednja

prosjek je ipak srednja skola, jer mnogi uprkos studiranju nisu zavrsili faks!:)
sto se ostalog tice, to si u pravu!

Tko je glasao

Ako je to onaj isti Malić

Ako je to onaj isti Malić koji je surađivao s britanskim i američkim špijunima...pardon... haškim istražiteljima u lovu na generala Gotovinu i kojega (zbog toga?) policija čuva 24h/dan, e ondak se možemo kladit da svi oni lažu pa i Rohatinski, a da je Gordan jedini u pravu i govori istinu i samo istinu kako ga je "keva" i naučila. Isto kako i njegove pajdaše Ivančića i Đikića njihove "keve".
I dok je nama takvih novinara i novinarki pa i revolucionarnih feministica, b.a.b.a, vještica, gongovki i sličnih stubova (za mučenje) demokracije u Hrvata, prosperitet nam je zajamčen. Usudim se reći i bez antirecesijskih mjera, rebalansa proračuna, MMF-a, fondova rizičnog kapitala i sličnih kerefeka.
Malići, Đikići, Ivančići i ostali "talibani" će nam dragovoljno pokazati pravi i jedini put koji nas izvodi iz krize.

Tko je glasao

dcroat, mislis li na gordana

dcroat, mislis li na gordana malica?
napisao si goran, sto je najvjerojatnije omaska!?:)
mediji su u hrvatskoj monopolizirani od strane interesnih skupina, pa kad se oni uhvate seciranja necijeg kriminala, uglavnom se radi o obracunu sa suprotnom kriminalnom skupinom od njihove, a ne o istjerivanju neke "pravde"!
dok je nesretni puki bio ziv, ta podjela je bila vise nego jasna!:)
dok se eph, po nalogu svog "grupo" maestra, bavi samo sa seciranjem te suprotne strane, gordan se usput bavi i sa vlastitim, sto boljim pozicioniranjem.. kao sto je to napravio sa svojim "analizama" hypo banke!
ako ne za poziciju, onda se za cash sigurno bavi, jer kad pocnes secirati suprotnu kriminalnu skupinu, ona cesto ponudi i lovu da to javno seciranje stane!:)

Tko je glasao

Da, imaš pravo, mislim na

Da, imaš pravo, mislim na Gordana Malića. Ispričavam se Gordanu zbog krivog navođenja njegovog imena.

Tko je glasao

nece se taj naljuti,

nece se taj naljuti, pogotovo ako mu obecas neku sinekuru!:)

Tko je glasao

hrvatska nažalost nema

hrvatska nažalost nema ozbiljnih poslovnih novinara ili da to preformuliram: ima ih premalo i u uglavnom se nalaze u redakcijama specijaliziranih mjesečnika i dnevnika koji nemaju širu čitateljsku bazu te se ne bave istraživačkim novinarstvom. gordan malić nema blagog pojma o biznisu, on je samoproglašeni novinar-istražitelj, a zapravo novinar multipraktik. bavi se kriminalom svih vrsta, bez obzira radilo se o ratu lokalnih mafijaša koji se kokaju zbog droge, o državnim glavešinama i međunarodnim intrigama ili o korporativnom kriminalu. glavno da može izbaciti senzacionalan naslov!

inače pusti guardian i prebaci se na FT.

Tko je glasao

U dnevniku se tvrdi da dva

U dnevniku se tvrdi da dva novinarčića reketare guvernera države i jednog poslovnog čovika velikog formata.
Jedan od reketarenih je guverner države koja je pred bankrotom,
države sa uništenom privredom, države sa nadaleko čuvenom korupcijom.
Reketirani guverner je malo više godina na toj poziciji a svi znamo ko ga je
zaposlija na to misto.
Drugi reketirani , uspješni poduzetnik koji posjeduje nekoliko poduzeća
u spomenutoj državi sa svim gore navedenim kvalitetama iste, a opet
svi znamo kako je to dobija i ko mu je da.

Da si ti napisa da te navedene reketare ovi iz državne sigurnosti ili ovi
spliski policijoti možda bi i povirova , ali ovog guvernera i ovog šta okriće
na desetke miljona eura siguro ne reketare novinarčići.

Tko je glasao

Istaknuo sam dva članka kao

Istaknuo sam dva članka kao primjer. Ne mislim da su novinari to samoinicijativno napisali...

Tko je glasao

Tako je , oni su u stvari

Tako je , oni su u stvari poštari gazde.

Tko je glasao

Nema smisla napadati

Nema smisla napadati Rohatinskog.Nadam se da nece baciti tih 10 mld. kuna kroz prozor.
Nije njegov posao kreditiranje besperspektivnih tvrtki.Njegov je posao izmedju ostalog tecaj takav kakav je ( na zalost).Likvidnost takodjer, ali tu igra bitnu ulogu i drzava i zakonodavstvo.
Obzirom da drzava nema namjeru nista napraviti po pitanju likvidnosti, pa i dalje posluju tvrtke koje ne placaju dobavljacima, nema vise nikakvog smisla dalje propadati.
Treba odmah zvati MMF!
Ja sam vec nedavno napisao da ce se ovaj prenapuhani budjet rasuti negdje prije kraja sijecnja.
To je ocito neminovno.
Dok se i dalje bude zabijala glava u pijesak umjesto da je vec 70.000 izmisljenih birokrata nogirano a barem 150 jedinica uprava pogaseno, stvari ce ici jos teze i jos gore.
Za sebicne ignorante samo podsjetnik:
Smanjenje ratinga utjece automatski na povecanje kamatnih stopa kredita.
One su naime - promjenjive!

Tko je glasao

hm, iako i sam vjerujem da

hm, iako i sam vjerujem da se državna uprava mora smanjiti, promptno otpuštanje 70.000 ljudi nije riješenje. Za to će trebati vremena (računam minimalno 10 godina, možda i više). Smanjivanje broja jedinica kao prvo korak tome se sigurno može obaviti puno prije.
Zašto se to ne može samo tako napraviti? Slanje tolikog broja ljudi na burzu bi sigurno napravilo kaos. Po meni prvi korak je otpuštanje (ne direktno nego preusmjeravanje zaposlenih u realni sektor pažljivim sustavima) otprilike 15.000 ljudi koji su još mladi te stoga i imaju dobre preduvjete. Naravno treba se uzeti u obzir i da ostane dovoljno mladih da se sustav u jednom trenutku u budućnosti ne slomi. Zatim ostatak u narednom razdoblju smanjiti pažljivom kontrolom i ograničenjem zapošljavanja, te prekvalifikacijama i isto kad je to moguće preusmjeravanjem u realni sektor.
MMF bi po meni sigurno bio od veće koristi nego štete. Ipak, moglo bi zaboljeti i one koji nisu to zaslužili.

Tko je glasao

Absolutno se slažem, samo

Absolutno se slažem, samo bih još dodao i lažne branitelje koji 'ubijaju' i pljačkaju ovu državu više nego nekada Austrijanci, Mađari, Srbi zajedno, a bogme i više od raznih Kalmeta, Bandića, Sanadera, itd. Pogledajte samo koliki dio proračunskog novca godišnje ide u njihove pune djepove!

Tko je glasao

E pa svaka čast! Hvala što

E pa svaka čast!
Hvala što ste prisutni i što ste toliko razumni. Dajete mi podstrek u nastojenju iznošenja istine.
Pozdrav

Tko je glasao
Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci