Tagovi

Sveu?ilišni Oz: Nagrada „Harry Potter“ MZOŠ-u zbog „legalizacije“ magije u hrvatskim školama

Ravnateljica OŠ „Petar Zrinski“ iz Šenkovca potrošila je 100.000 kn na ugradnju biogeneratora Atlanta, koji po navodima porizvo?a?a „energizira vodu u terapijske svrhe, pove?ava bioenergiju, normalizira fiziološke funkcije organizma, stabilizira energiju aure, ...“, a najbolje djeluju u kombinaciji s „"M" i "S" pulzatorima“ koji su „konstruirani na principima kvantne fizike i fizike subatomskih ?estica. Rade na frekvenciji DNK šti?ene osobe, a osim energetske terapije duha i tijela preko sr?ane ?akre izuzetno su efikasni protiv djelovanja svih oblika "G" energija (negativne energije ?ovjeka, zle misli, magija, entiteti, uroci, "crna" radionika ...). “. Ugradnja je uklju?ivala i nekakva „radiestezijska mjerenja“, a sa svime se navodno složio i odobrio Školski odbor. Iako se ovdje radi o kršenju i Zakona o odgoju i obrazovanju i Zakona o zaštiti od neioniziraju?eg zra?enja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) je, nakon sprovedene inspekcije koja je utvrdila da je nabavka napravljena zakonski, objavilo da u ?itavom slu?aju ne vidi ništa sporno. Time je MZOŠ zaslužio nagradu „Harry Potter“ zbog službenog stava o zakonitosti korištenja magije u hrvatskim školama, ?ime smo dobili Šenkove?ki Hogwarts. O kakvoj se konkretno magiji radi možete vidjeti u gostovanju „izumitelja“ tih biogeneratora na HTV-u:

Skandal je krenuo krajem prošle godine kada su Miljenko Hajdarovi?, nastavnik povijesti u toj školi, i njegov kolega uo?ili doti?ne biogeneratore u popisu inventara škole, te nakon nemogu?nosti rješavanja tog problema unutar same škole, ?itavu stvar prijavili MZOŠ-u. Kronologiju ?itavog slu?aja možete pratiti na njegovom blogu ili poslušati njegovo gostovanje na radio emisiji korupcija.hr. ?itav slu?aj je postao potpuno apsurdan nakon što je ravnateljica javno, na pressici za novinare branila svoju odluku o nabavci Atlanti jer je „ispred svog vremena“ i samo želi štiti zdravlje djece i zaposlenika, jer je uvjerena kako Atlante djeluju onako kako i njihov izumitelj tvrdi. Naravno, prije toga je sasula drvlje i kamenje na zle i nesposobne pojedince koji zbog politi?kih razloga prave skandal iz ni?ega i žele je smjeniti. Kada se dvjestotinjak ljutih roditelja pojavilo na unaprijed najavljenom roditeljskom sastanku, ravnateljica ga je proglasila nelegalnim tvrde?i da je Školski odbor tako rekao, i stavila zaštitare na vrata. Pritom je objasnila i kako ?e, radi potpunog i pravilnog informiranja roditelja i javnosti, "... organizirati predavanje o rezultatima primjene radijestezije i bioenergije na zdravlje ljudi koje bi održali prof. Darko Maltar i jedan od najpoznatijih bioenergeti?ara (iscijelitelja) svijeta, gospodin Zdenko Doman?i?, koji se ?uvši za ovaj slu?aj sam ponudio besplatno održati predavanje." (to njezino priop?enje stvarno treba pro?itati da bi se moglo povjerovati kako u Hrvatskoj postoji ravnatelj/ica koji iznosi takve idiotarije i nije smjenjen/a u roku odmah). Budu?i da se radi o školi u mom rodnom mjestu, u koji sam i ja išao kao klinac, s ?itavim slu?ajem sam se upoznao poprili?no detaljno, pa sam tako bio i zamoljen od strane roditelja koji su pokrenuli peticiju za micanje Atlanti da kao znanstvenik (fizi?ar) dam svoje o?itovanje o djelovanju Atlanti. O?itovanje završavam izjavom: „Uzevši u obzir da se radi o slu?aju korištenja pseudoznanstvenih “ure?aja” u obrazovnoj ustanovi, moram naglasiti da postoji negativan utjecaj na obrazovni proces. Pseudoznanost je izuzetno opasna upravo u domeni ljudskog zdravlja, te je izuzetno važno da sustav obrazovanja ne samo upozori djecu na opasnosti pseudoznanosti, nego ih nau?i kako je prepoznati i tako se preventivno zaštiti od prijevara.“ Nakon što se u sve uplela i Baptisti?ka crkva svjom o?itovanjem o Atlantama, pridodao sam i izjavu kako „ne postoji “dobra” i “loša” pseudoznanost, niti postoji “duhovno prihvatljiva” i “duhovno neprihvatljiva” pseudoznanost! Moj stav o štetnosti pseudoznanosti po obrazovni proces vrijedi za sve oblike pseudoznanosti, bez obzira po kojoj osnovi ono dolazi, uklju?uju?i i vjersku osnovu.“ O?ito takvo mišljenje MZOŠ nije sposoban iznjedriti, nego su zadovoljni time što je prosvjetni inspektor napisao kako je škola zakonski napravila nabavku „trinaestak ure?aja koji štite od svih vrsta štetnih zra?enja kao što su geofizi?ka (podzemni vodeni tokovi), kozmi?ko-geomagnetska, tehni?ka, rezonantna i druge vrste zra?enja“ – na što na svom blogu upozorava i saborski zastupnik Dragutin Lesar, koji je tako?er iz Šenkovca. Odli?an tekst o apsurdnosti ove situacije napisao je i Radoslav Dejanovi? u svojoj kolumni na monitor.hr (Šenkove?ki Hogwarts i nastavak pri?e o šenkove?kom Hogwartsu). U svemu tome MZOŠ ne vidi kršenja Zakona o odgoju i obrazovanju, nego traži od županije da provjeri je li ugradnja biogeneratora namjenska! Namjenska za što?! Što bi to županija trebala re?i ako je inspekcija rekla da je sve po zakonu? I kako to da je Slobodanu Uzelcu, potpredsjedniku Vlade odmah nakon što je ?uo za taj slu?aj bilo sve jasno, pa izjavljuje pred TV kamerama: „Rije? je o ne?em što je apsolutno neprihvatljivo u našem sustavu. O?ekujem da župan i vlast reagiraju u skladu sa zakonom i, rekao bih, zdravom pameti“. Ukratko, MZOŠ je povukao potez „brigo moja prije?i na drugoga“ pod izlikom da nema zakonske osnove da se oni u to petljaju, nego da je stvar na osniva?u da kaže trebaju li Atlante školi. No, to je laž. Zakon o obrazovanju jasno kaže: 1) Kada je u pitanju zdravlje djece, na što se poziva ravnateljica, morala je kod nabavke Atlante po ?lanku 67. „o tome obavještavati lije?nike primarne zdravstvene zaštite i roditelje“, što ona nije napravila. 2) Tako?er, uplitanjem pseudoznanosti (magije) u rješavanje problema nasilja u školi i zdravlja djece, prekršen je i ?lanak 70. jer je došlo do „zanemarivanja ili nehajnog postupanja“ prema djeci i to od strane same ravnateljice koja je te probleme morala rješavati zajedno s tijelom socijalne skrbi, odnosno drugim nadležnim tijelom, a ne pseudoznanstvenikom. 3) Po ?lanku 125. stekli su se i uvjeti za pokretanje postupka smjene ravnateljice zbog njezine nekompetentnosti, jer Zakon kaže kako je ravnatelj „odgovoran za zakonitost rada i stru?ni rad školske ustanove“. 4) Uz to, ravnateljica koja nema blage veze što je znanost a što klasi?an oblik magije i pseudoznanosti, nije sposobna ispuniti stavku ?lanka 125. koji kaže da ravnatelj kao stru?ni voditelj obavlja osobito i posao analize rada u?itelja, nastavnika i stru?nih suradnika te osigurava njihovo stru?no osposobljavanje i usavršavanje. O?ito u Šenkove?kom Hogwartsu ravnateljica nema blage veze oko procjenjivanja rada nastavnika prirodnih znanosti 5) MZOŠ je direktno suoodgovoran za funkcioniranje obrazovnog sustava, pa i tako imenovanja ravnatelja za ?ije imenovanje po ?lanku 127. suglasnost daje ministar na prijedlog povjerenstva MZOŠ-a. 6) MZOŠ, tj. ministar, nisu bespomo?ni, nego postoji zakonski put kako razriješiti ovakve ravnatelje, i to je opisano ?lankom 130. Ako pak MZOŠu nije baš jasno što je to neioniziraju?e zra?enje kojima se Atlanta „bavi“, mogu si pogledati ?lanak 2. Zakona o zaštiti od neioniziraju?eg zra?enja. Mogla je to i ravnateljica, koja je uz to kršila i taj Zakon i to: 1) ?lanak 18. i 19. gdje jasno piše tko smije raditi službena mjerenja: “Stru?ne poslove zaštite od neioniziraju?ih zra?enja iz ?lanka 18. ovoga Zakona mogu obavljati pravne osobe koje ovlasti ministar zdravstva, po pribavljenom mišljenju Hrvatskog zavoda za zaštitu od zra?enja“. Sve o tome mogla je saznati u Državnom zavodu za zaštitu od zra?enja, gdje je i popis ovlaštenih ustanova za takva mjerenja. 2) Zbog svog nesavjesnog rada, ravnateljica je naštetila školi po ?lanaku 28. Zakona o zra?enju koji regulira stroge kazne „ako se ne osigura ispitivanje izvora neioniziraju?ih zra?enja i mjerenje razina neioniziraju?ih zra?enja od ovlaštene stru?ne pravne osobe“. Isto tako ?lanak 29. regulira kazne „ako se ne provode propisane mjere zaštite djelatnika ... od štetnog djelovanja neioniziraju?ih zra?enja“. U svemu možda i najviše iritira ?injenica da smo država u kojoj jedna ravnateljica može vrlo uspješno parirati nadležnim institucijama tako da: 1) vrti pri?u kako je sve ovo politi?ki motiviran napad na nju, 2) ponavlja kako ona vjeruje u Atlante, te time svodi pri?u na vjersko pitanje, 3) komunicira isklju?ivo preko odvjetnika (kojeg pla?a škola), pa ?ak i s Županijom, tj. osniva?em i vlasnikom škole u kojoj radi, 4) prebacuje lopticu na pitanje križeva i vjerske nastave u školama, tako da preko svog odvjetnika poru?uje županu: „Vaša pak teza o potrebi uklanjanja bioenergatora iz škole, jer da ono što nije znanstveno dokazano nema što raditi u školama, podsjetila me na nedavni jednako tako neutemeljeni zahtjev predsjednika Mesi?a da se uklone križevi iz javnih ustanova. Usput nije znanstveno dokazano niti postojanje Boga, pa se vjerovanje u Boga ne smatra štetnim za zdravlje ljudi.“ I možda upravo u tom prebacivanju loptice na teren religijske nastave u školama i korištenj vjerskih simbola u državnim institucijama leži odgovor zašto odgovornima pogled skrene u stranu na ova grozna zbivanja u školi. Jer, zamislite li presedana da MZOŠ smjeni ravnateljicu zato što ona vjeruje u nekakve pseudoznanosti! Pa gdje je onda kraj? Tko je slijede?i? Ho?e li ih netko onda prozivati jer nisu reagirali kad je ravnateljica Voki? pozvala kardinala Bozani?a da djeci pri?a o njihovom zdravlju iz perspektive vjere, a ne službene medicine? A što ?e se onda desiti i s politikom MZOŠ-a da po pitanju zdrastvenog odgoja dopušta pseudoznanstvena uplitanja vjerskih zajednica? Neodlu?nost državnih institucija koje bi po zakonu morale brzo i efikasno eliminirati devijacije poput „Šenkove?kog Hogwartsa“ iz obrazovnog sustava pretvorilo je ?itavu pri?u u mu?nu trakavicu. Ali, ujedno je ovo postao i indikator nekih dubljih problema u hrvatskom obrazovnom sustavu, a doti?u se dva „vru?a krumpira“ koja MZOŠ (ali i druga nadležna tijela) ne želi dirati: 1) masovno nekontrolirano i bezumno širenje pseudoznanosti u sve pore hrvatskog društva (pa tako i u obrazovni sustav, gdje smo jedni od najgorih u svijetu po broju redovnih sati prirodnih znanosit u školama), u ?emu aktivno sudjeluju svi mediji, uklju?uju?i i HTV (reguliran posebnim zakonom koji štiti interese javnosti). 2) patološki strah od javne diskusije o miješanju vjere i obrazovanja (gdje svi izgleda ?ekaju da Ustavni sud kaže svoje pa se onda posipati pepelom na koju god stranu da Sud presudi i praviti se pametan) DODATAK 22.01.2010.: Radoslav Dejanovi? ima još jedan nastavak svog bloga na ovu temu, Sretan kraj pri?e o šenkove?kom Hogwartsu?, gdje otkriva još neke zanimljive detalje o ?itavoj trakavici. DODATAK 25.01.2010.: Školski odbor je smjenio ravnateljicu, ali zbog ?itavog niza kršenja zakona, statuta i pravilnika. Ukratko, ovom aferom na površinu je isplivao i niz drugih nepravilnosti koje je ravnateljica napravila. DODATAK 30.01.2010.: Izašao je i ?lanak u Novom listu na ovu temu, u kojem se može pro?itati kako ravnateljica sprema preko svog odvjetnika uzvratiti udarac. A ju?er su u školi otkrili još magijskih "naprava", koje su ovaj puta ko iz nekog horror filma (SLIKE, VIDEO). DODATAK 01.02.2010.: Radoslav Dejanovi?, koji ima blog na monitor.hr i pisao je o Atlantama, dobio je pismo od ravantelji?inog odvjetnika da ili ispravi tvrdnje o Atlantama, ili ide tužba. Naravno, Dejanovi? to odbija, ali uz to i predlaže: "Ako g. Maltar korištenjem znanstvene metode uspije dokazati djelovanje Atlanti koje reklamira na svojim stranicama, ja, Radoslav Dejanovi?, osobno ?u u školsku blagajnu OŠ “Petar Zrinski” uplatiti 98.000kn, odnosno to?no onoliko koliko je ispla?eno za njegova mjerenja i postavljanja Atlanti po školi; tako?er, obavezujem se odvjetniku Gredelju podmiriti sve troškove postupka po važe?im tarifama, uklju?uju?i i one koje mu je dužna isplatiti škola. Ako, s druge strane, g. Maltar ne uspije korištenjem znanstvene metode dokazati u?inkovitost Atlanti, predlažem da gospo?a Zvezdana Treska i gospodin Darko Maltar (koji je i primio školski novac) vrate navedeni iznos od 98.000kn u školsku blagajnu, a odvjetnik Gredelj neka se odrekne svojih potraživanja prema školi." DODATAK 08.02.2010.: Školi je došao ra?un Treskinog odvjetnika u iznosu od 387.450,00 kuna!! Osim što se radi o odvjetniku koji je zastupao ravnateljicu kao privatnu osobu, a ne školu, za ovoliki trošak bila je potrebna i suglasnost osniva?a. DODATAK 19.02.2010.: Odvjetnik Gredelj, koji zastupa (bivšu) ravnateljicu, i koji je školi ispostavio za to ra?un od 387.450,00 kuna, na press konferenciji povodom ?itavog slu?aja je izjavio: "...Atlante su postavljene na Op?inskom sudu u Bjelovaru, na Trgova?kom sudu u Bjelovaru, na Ekonomskoj školi u Bjelovaru, Tehni?koj školi u Bjelovaru, u mnogim ordinacijama uglednih stomatologa i lije?nika, institucijama i firmama kojih ima toliko “da bi nam se zavrtila pamet”.

Komentari

...

Pismo rektoru Borasu: "Koje biblijske vrijednosti želite na Sveučilištu? Genocid, kamenovanje, ropstvo?"

UGLEDNI hrvatski kemičar dr. sc. Pavle Močilac, stručni istraživački suradnik Sveučilišta u Manchesteru, član udruge Protagora i jedan od osnivača građanske inicijative Glas razuma - Pokret za sekularnu Hrvatsku, napisao je otvoreno pismo profesoru Damiru Borasu, novom rektoru Sveučilišta u Zagrebu, povodom njegove izjave o povratku biblijskih vrijednosti na Sveučilište.

"Poštovani profesore Boras,

Čestitam Vam na izboru za rektora slavnog zagrebačkog Sveučilišta, najstarijeg sveučilišta u Hrvatskoj! Doista velika je čast i iznimna odgovornost biti na čelu institucije koja je stup intelektualnog života našeg društva i države, Sveučilišta koje je 500. na listi najboljih svjetskih Sveučilišta!

Doduše, moram priznati da me je pomalo zbunila Vaša izjava da želite vidjeti slavno Sveučilište kao mjesto temeljnih biblijskih vrijednosti. To me je neobično podsjetilo na ona, ne tako davna vremena s početka osamdesetih, kad se bratsko Teheransko Sveučilište vratilo kuranskim vrijednostima. Ja sam ipak samo kemičar pa mi nije jasno na što ste točno mislili.

Rektore Boras, budite ljubazni, objasnite jednom kemičaru malo podrobnije, na koje ste to točno biblijske vrijednosti mislili? Da li na one iz Starog Zavjeta kad Jahve naređuje genocid Kanaanaca, pogubljenja i kamenovanje "preljubnika" ili one iz Novog Zavjeta kad Pavao govori da žene trebaju šutjeti?

Nije mi sasvim jasno da li ste mislili na one da treba pobiti homoseksualce (Lev. 20:13, Rim. 1:26-32), bludnike (Lev. 20:10, Pnz. 22:22), neposlušnu djecu (Pnz. 21:20-1, Lev. 20:9, Izl. 21:15), žene koje nisu djevice prije prve bračne noći (Pnz. 22:13-21), one optužene za poročnost od strane dva svjedoka (Pnz. 17:2-7), bilo koga tko radi na subotu (Izl. 35:2-3, Br. 15:32-6 )? Ili na one da je sramotno za ženu da govori u Crkvi (1Kor. 14:35-6), da muškarac mora odobriti ženine riječi da bi one vrijedile (Br. 30:8), da žena ne smije poučavati niti vladati nad mužem (1Tim. 2:12) ili ono kad se naređuje: „Ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca! A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se“ (Br. 31:17-8)? A možda one o opravdanosti ropstva (Lev. 25:44-6, Izl. 21:2-8, Ef. 6:5, Kol. 3:22) o tome kako prodati vlastitu kćer u roblje (Izl. 21:7-8), kada istući roba „žestoko“ a kad „blago“ (Lk. 12:42-8), da je u redu je tući roba ukoliko ne umre u roku od dva dana (Izl. 21:20-1) ili kako označiti roba bušenjem njegovog uha šilom (Pnz. 15:17)? Ili možda onu da silovatelj nevjenčane žene je mora otkupiti i vjenčati je (Izl. 22:28-9), da je u redu je tući djecu šibom, „neće umrijeti” (Izr. 23:13-14), ili onu da ukoliko muž posumnja da ga je žena varala, žena mora popiti „vodu gorčine i prokletstva“, a ukoliko joj ta voda naškodi to je dokaz da je kriva. (Br. 5:12-31)? A možda ste mislili na ono kad nam Isus govori da nije došao donijeti mir, nego mač.“ (Mt.10:34), a „tko nema mač neka proda svoje ruho da si kupi mač“ (Lk. 22:36)? Hoće li sad naši profesori agronomije učiti studente kako prokleti smokvu jer nije bilo plodova van sezone (Mk.11:12-4, 20-1)? Da li su to one vrijednosti da ne treba pomoći djevojci koja nije od tvojeg roda ili vjere (Mt. 15:22-8)?

Vjerojatno ćete reći da ste mislili na - ne ubij, ne laži, ne kradi, no tada ste mogli zapravo pozvati i na vrednote starog Egipta, zar ne?

Kako sam po struci kemičar rado bih znao, kako će povratak biblijskim vrijednostima unaprijediti, recimo, istraživanje grafena na Kemijskom odsjeku PMF-a? Svakako me zanima da li će se sada, kad ste objavili povratak na biblijske vrijednosti, kolege geolozi i paleontolozi malo korigirati i početi poučavati studentariju da je zemlja stvorena za samo par dana, kako nas to sveta knjiga uči? Hoćemo li sad našeg slavnog krapinskog neandertalca proglasiti tek sotonskom smicalicom nekakvog Krampusbergera u suštoj suprotnosti s biblijskim vrijednostima? Hoće li kolege fizičari sad naučavati da je ipak Svemogući vječni Bog, a ne Veliki prasak stvorio svemir? A naše drage kolege biolozi? Da li će oni sad, s obzirom na Vašu fetvu, poučavati kreacionizam? Živo me zanima kako će izgledati nastava na Medicinskom fakultetu u svjetlu dogme o bezgrešnom začeću.

Sasvim sam siguran da ste upravo Vi, profesor sa čak 6 citata na Web of Science i H-indexom 1 pravi lider za 21 stoljeće, stoljeće biotehnologije i nanotehnologije, a ne, recimo, tamo neki profesor kemije sa PMF-a koji pak ima nekih tričavih 2364 citata i H-index 21. Jer to nije bitno! Jer u jednoj sekularnoj državi, na sekularnom Sveučilištu u 21 stoljeću, što to ima važnije od povratka biblijskim vrijednostima?

Profesor Bjeliš nam je u uspomenu ostavio visak, a Vi, profesore Boras, ćete nam ostaviti svakako, Bibliju, krunicu ili raspelo.

Poštovani profesore Boras, čestitam Vam jos jednom i želim Vam puno uspjeha i sreće! Vaš kolega sa teheranskog Sveučilišta bi možda dodao: Mašallah!

Srdačan pozdrav,
Dr. sc. Pavle Močilac"

http://www.index.hr/vijesti/clanak/pismo-rektoru-borasu-koje-biblijske-v...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Boras pojasnio što je mislio

Boras pojasnio što je mislio pod 'biblijskim vrijednostima'

Autor: Nenad Jarić Dauenhauer
16.4.2014 13:31:35

Budući da su neki krugovi hrvatske akademske zajednice, ali i mediji i udruge za ljudska prava kritički reagirali na činjenicu da je novoizabrani rektor Zagrebačkog sveučilišta prof. Damir Boras u svojem prvom govoru u utorak najavio kako želi da ta institucija 'postane ono čemu težimo – mjesto temeljnih biblijskih vrijednosti koje se danas nažalost ne poštuju', pokušali smo doznati što je prvi čovjek naše najveće obrazovne institucije mislio kada je upotrijebio taj izraz

Na našu molbu da komentira primjedbe da takva formulacija nije primjerena u sekularnoj državi jer isključuje ateiste, agnostike i pripadnike drugih religija, Boras je odgovorio kako je mislio na opće moralne vrijednosti koje su prihvatljive svima.

'To su opće vrijednosti morala, etike, izvrsnosti, rada, poštovanja drugoga i ljubavi prema bližnjem koja se jednako iskazuje i u građanskoj hrabrosti. To su vrijednosti koje ne dijelimo samo mi kršćani, katolici, nego i agnostici. Imate primjer predsjednika Josipovića koji dijeli sve te iste vrijednosti i uvijek ih iskazuje. Isto tako dijelimo ih i sa židovstvom i s islamom. Dakle, nisu to isključivo naše vrijednosti. To su naše kršćanske vrijednosti, no one su i općeljudske. Zato sam ih nazvao biblijskim iako shvaćam da ima nekih koji to mogu filozofski dublje promišljati', rekao je rektor za tportal.

Rektor i templari

Prof. Damir Boras je predsjednik Sinodalnog vijeća Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. 2011. prvi prior Suverenog priorata Hrvatskog viteškog reda templara O.S.M.T.H., gospodin Vinko Lisec, uručio mu je visoko templarsko odličje, koje mu je za nesebično zalaganje i izuzetan doprinos u prakticiranju kršćanskoga ekumenizma dodijelilo Templarsko vijeće Suverenog priorata Hrvatskog viteškog reda templara O.S.M.T.H.
Na pitanje što misli o činjenici da neke udruge smatraju kako su biblijske vrijednosti često kontradiktorne te da nisu uvijek u skladu s idejama o općim ljudskim pravima koje, među ostalima, uključuju i prava manjina poput LGBTQ zajednica i sl., Boras je odgovorio da se takve interpretacije ne mogu njemu imputirati.

'Ja sam član Hrvatske starokatoličke crkve, no moje djelovanje na fakultetu pokazuje da su mi sve orijentacije ljudi prihvatljive i sve su to, kao što mi kažemo i na portalu naše crkve, božja djeca. Mi to tako gledamo. Ja izrazito poštujem LGBTQ zajednicu. Na našem fakultetu studenti čak imaju i svoju takvu udrugu. Oni imaju moju punu potporu kao dekana da održavaju svoje sastanke na fakultetu, da izvjese svoje plakate kada trebaju... Ne može se neke upotrebe određenih formula pripisivati svima. To su etikete', rekao je.

Boras je također odbacio i komentare određenih analitičara iz akademskih krugova da bi njegova prva izjava mogla biti svojevrsna zahvala njegovoj izbornoj bazi.

'To nije istina. Moja izborna baza su i tzv. lijeve i tzv. desne orijentacije. Ja sam dobio izbore na tome da želimo moralno i jako sveučilište, da želimo hrvatsko sveučilište s izraženim hrvatskim identitetom te da želimo izvrsno sveučilište. To je prihvatljivo svima', zaključio je novoimenovani rektor.

http://www.tportal.hr/vijesti/znanost/327551/Boras-pojasnio-sto-je-misli...

Tko je glasao

Apsurdno! Nakon ovoga o

Apsurdno!

Nakon ovoga o čemu pišeš, ne bi me čudilo da "Vidoviti Milan" postane obvezna emisija za sve učenike u Hrvatskoj.

Tko je glasao

Netko je već spomenuo da

Netko je već spomenuo da Randijeva zaklada nudi $1,000,000 bilo kome tko im pokaže jasan dokaz za bilo koji nadnaravnu, okultnu ili parapsihološku moć ili fenomen (ima oko deset sličnih izazova s nagradama od $1,000 do $50,000). Pravila nisu komplicirana i ne kužim zašto se nitko ne javlja. Ne trebaju milijunčić i, kao bonus, besplatnu reklamu da budu prvi koji su uspješno odgovorili na izazov? Ili je slučaj da oni dobro znaju da su muljatori i idu samo tamo gdje se ljudi ponašaju kao glupa goveda. Ono što ja ne kužim je - koliko treba ljudima da shvate da kad se ponašaju kao glupa goveda, prije ili kasnije netko zbog toga ozbiljno strada?

Evo još jednog "djedice" koji je svoje rašljarenje doveo do biznisa, što ga je u konačnici koštalo kaznene prijave za prevaru (a pitanje je čime je rezultirala kontrola automobila na eksplozive s tim rašljama, umjesto rutinskim poregledom, u Iraku - gdje su kupljene tisuće takvih uređaja): Detektor bombi na principu čarobnog štapića proglešen prevarom - izumitelj u pritvoru .

Edit: upravo sam skužio da ima vijest o ovom "djedici" i u jučerašnjem Jutarnem online link.

Tko je glasao

jest majstore, a kada našim

jest majstore, a kada našim vojnicima u afganistanu pošalju uniforme sa kojih se ljušti boja, ili bez pancirnih prsluka, to nije vijest, ali je vijest kada djedica zajebe ravnateljicu za pazi čak 100.000 kn. razumije se da je lakše napasti djedicu, nego vukelića ili m-san koja naplaćuje promjenu napajanja računala 1.500kn u državnoj firmi...zato je djedica opasan i treba ga spaliti zajedno sa ravnateljicom da više nikome ne padne na pamet mećati svakojake ploče pod guzicu.

Tko je glasao

minimalni sanitarni uvjeti

minimalni sanitarni uvjeti na svim javnim mjestima su protočna topla i hladna voda, tekući sapun, papir za ruke i, WC papir!
"moja" o.š. ih ne ispunjava.
U svakom slučaju, meni je TO puuuno veći problem od ovih 100 keka.
I to ne znam jeli više higijenski, ili odgojni.
(pa i financijski, s obzirim da moram kupovati kojekakve dezinfekcijske maramaice i ostale potrepštine)

Ali, sve je to zapravo jedan te isti problem!

A veći od tog problema je samo ignoriranje svih tih problema, ili naša jadna reakcija.

Tko je glasao

...ali je vijest kada

...ali je vijest kada djedica zajebe ravnateljicu za pazi čak 100.000 kn
Ovo je užasno uvrijedljiv komentar!
To nije zanemariv novac niti za tu školu niti za te nastavnike niti za te roditelje (prosječna neto plaća u Međimurju je oko 3000kn), a bogami ni meni kao poreznom obvezniku.

Teško mi je imati poštovanja prema nekome tko ismijava korupciju od 100.000kn. I to još u kontekstu zaštite zdavlja djece u školi i obrazovnog sustava!

Tko je glasao

U svakom slučaju, 100.000

U svakom slučaju, 100.000 kn za jednu školu je, ne velik, nego ogroman novac.

Pitanje je iz kojih je to sredstava plaćeno. Čisto sumnjam da se tolika suma mogla izdvojiti iz redovitih materijalnih troškova, koja nije potrebno posebno pravdati (unutar zadane namjene), jer Škola ne bi mogla podmiriti ostale svoje redovite obveze (struja, voda, nastavni pribor, sredstva za čišćenje...).

Jesu li ta sredstva realizirana iz tzv. decentraliziranih sredstava, koja se programski dobijaju, ali strogo namjenski, za definirane radove ili opremu? Koliko znam, ta sredstva se raspoređuju odlukom Županijske skupštine za tekuću godinu. Po prirodi stvari, radi se o novoj opremi, što znači da je odgovarajuća stavka trebala biti sadržana u pripadnoj odluci Županije za tu školu - i namjena i iznos! A da bi se tu našla, Škola je to trebala predložiti, a Županija prihvatiti i uključiti u odluku. Alternativa je da potrebna sredstva Škola dobije od Grada/Općine, opet namjenski. Ili možda Škola ima neke vlastite prihode (npr. prihodi od rada školske zadruge)? Svejedno, za aktualne prilike u hrvatskom školstvu u pitanju je vrlo veliki novac...

I još jedno pitanje s obzirom na iznos - je li proveden postupak javne nabave? I po novom Zakonu o javnoj nabavi Škola je to je morala učiniti (iznos je veći od 70.000 kuna).

ragusa

Tko je glasao

Koncentracija, robot,

Koncentracija, robot, koncentracija. Pričamo o jednoj, ne o dvadeset i jednoj temi. Sve je vijest i o svemu se može diskutirati. Ako te muče uniforme, otvori dnevnik o tome. No kad na dnevniku o jednoj temi drobiš o svemu i svačemu i relativiziraš temu - pokazuješ da si ili glup, ili involviran pa bacaš spin. Trečeg, nažalost, nema.

Tko je glasao

Kad je riječ o dotičnom

Kad je riječ o dotičnom Ministarstvu, evo i jednoga primjera iz Dubrovnika, ne zamjerite na maloj digresiji.

U jednoj dubrovačkoj srednjoj školi (Turistička i ugostiteljska) ravnatelj je prošle godine izborio već svoj treći mandat, a jedva da uopće dolazi na posao (naime, bavi se drugim poslovima, a ravnateljsku plaću valjda tretira kao rentu)! Prijavljen je inspekciji Ministarstva zbog zanemarivanja dužnosti i osnovane sumnje za još nekoliko drugih marifetluka (zloporabe u javnoj nabavi, zamračivanje love i sl.), međutim Ministarstvo nije niti poslalo inspekciju u školu, nego pomaže ravnatelju da zamete tragove.

Kako je ovo moguće? Vrlo jednostavno, ravnatelj je kupio državnoga tajnika za srednje školstvo (Želimir Janjić) ljetovanjima za obitelj, bakanalijama u dobrim restoranima i sl., pa ga ovaj uredno štiti. Ilustracije radi, državnog tajnika u spomenutoj školi zovu Fifi, jer taj visoki državni dužnosnik doslovno slini na ravnateljev poziv, a ovome je sve dozvoljeno... Zajednički su i promovirali neke zaslužne nastavnike u viša zvanja, naravno, preko reda (dva promaknuća u jednoj godini!).

Baš me zanima kako će inkriminirani državni tajnik proći u najavljenom češljanju ministarstava.

ragusa

Tko je glasao

ne ulazeći u cijenu

ne ulazeći u cijenu reekvilibratora, koji su modificirana verzija prstena atlant koju je autor pokupio, kao i dosta materijala iz knjige http://www.amazon.ca/m%C3%A9decine-lhabitat-Jacques-Maya/dp/2703302541 koja je izašla na ovim područjima pod imenom medicina stanovanja. radiestezija je poprilično egzaktna "pseudoznanost" jer postoje i električni uredjaji koji detektiraju geopatogena zračenja,recimo, amerikanci su rabili radiesteziste u vijetnamu za otkrivanja podzemnih skloništa vijetkonga, u kaštelima postoji čovjek koji rašljama traži podzemne izvore vode, gdje ljudi uredno izbuše rupu i imaju vlastitu vodu, ako im ne pronadje čovjek ne naplati. poznati hrvatski radiestezist ing. stanko jurdana je učinio dosta na popularizaciji i demistifikaciji te drevne vještine http://www.knjiga-znanja.hr/izdanja/knjiga_prikaz_knjige.asp?id_broj=1956
u sloveniji je poznat marko pogačnik http://www.markopogacnik.com/
koji je inače dizajnirao slovenski nacionalni grb, i poznat je po radu na "earth healingu", umjetnosti uredjenja i harmoniziranja okoliša.
to nema veze sa "čaranjima" ili wiccom recimo, koja je puno zastupljenija u hrvatskoj, http://hr.wikipedia.org/wiki/Wicca, visak i rašlje su drevna sredstva za komunikaciju sa podsvjesti, samo što, kao i u svim ljudskim aktivnostoma postoje znalci i šarlatani.
a glede čudnih znakova, nitko se ne pita tko je ovo zalijepio
http://img26.picoodle.com/img/img26/5/11/25/f_Zagrebpiramm_f3241f7.jpg i ne priziva harry pottera. i naši susjedi se mogu podičiti jednom u knez mihajlovoj http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/4/4e/Piramida_ispred_Akademije_...

Tko je glasao

Ovdje se postavlja pitanje

Ovdje se postavlja pitanje vjerodostojnosti tog uređaja i te "pseudoznanosti"?

Ili pitanje poreznih obveznika koji to financiraju, odnosno zakonskih regulativa - poštivanja zakona od strane jedne odgojno/obrazovne institucije?

Ili, eventualno, pitanje "zabrinutosti" roditelja oko primjera koji se pruža njihovoj djeci?
(bilo prihvaćanje takvih metoda, bilo nepoštivanje zakona, bilo način raspolaganja novcima poreznih obveznika)

I ja znam čovjeka koji rašljama traži vodu. I ne naplaćuje ako je ne nađe. I u 90% slučajeva je nađe. Hoću li ga ja privatno angažirati ili ne - moja osobna stvar. (a najvjerojatnije hoću)

Kod nas odgojno/obrazovni sustav generalno NE valja. Sve je katastrofa - na svim razinama. Od jaslica do fakulteta.

Pa moraju li roditelji dolaziti još i u ovakve situacije?
Nije li dovoljno da se već godinama pitamo jesu li ministri, dekani i ravnatelji znalci ili šalatani?
Pa sad moramo procjenjivati još i radioesteziologe?

Tko je glasao

Ili pitanje poreznih

Ili pitanje poreznih obveznika koji to financiraju, odnosno zakonskih regulativa - poštivanja zakona od strane jedne odgojno/obrazovne institucije?

100000.00 Kn (troškovi dabave Gadgeta) : 5000Kn (cijena srednjeg laptopa) = 20 laptopa = informatiziran 1 razred.

Tko je glasao

Nije li dovoljno da se već

Nije li dovoljno da se već godinama pitamo jesu li ministri, dekani i ravnatelji znalci ili šalatani?

Zar se pitamo?
želim skrenuti pozornost na jedan detalj, analogan ovdje opisanoj nabavci.
To su nabavke (?'javna nabava'?) nevjerojatnih količina strojeva, aparata i uređaja za potrebe ''službene medicine''.
Nisam uočila je li se itko ikad time bavio na prosvjetiteljsko-budžetsko-kriminalnoj razini, odnosno, postoji li ikakav pregled nabava i budžetskog rashoda, te dalje praćenje učinkovitosti , bolje rečeno neučinkovitosti, tih aparatura?
Moja skromna procjena je da odljev budžeta u te , jednako ''magijske'' i ''pseudoznanstve'' aparature, iznosi godišnje oko 2 mlrd kn sveukupno, bez ikakvih verifikacija, a kamoli valorizacija njihove korisnosti, odnosno bolje rečeno štetnosti.
Sva je razlika jedino u tome što za ''uređaje'' od 100 000 000 kn/$ certifikat daje neki Siemens ili Shimatzu, dok za ovo gore certifikat daje djedica.
Djedica versus Shimatzu, ja sam uvijek za djedicu!
I jeftinije je, i manje šteti.
Živjela Ravnateljica i njezin školski odbor, ja bih ju odmah nominirala za ministricu.
Bilo bi puno zabavnije, a daleko jeftinije.

Tko je glasao

inače, za one koji ne znaju

inače, za one koji ne znaju ta "ploča" je modificirana kopija prstena koji je pronadjen u nekoj egipatskoj grobnici u dolini kraljeva, a nosio ga je howard carter, otkrivač tutankhamonovog groba i za kojega se smatra da ga je zaštitio od "faraonove kletve", obzriom da je njegov pajdaš i još nekolicina odapela po otkriću groba.
http://www.atlantisrings.com/#hist
podatak je čisto informativan, bez namjere za diskusijom o znanosti i pseudoznanosti.

Tko je glasao

Đizs! Zašto me uopće ne

Đizs!
Zašto me uopće ne čudi da briješ i na Tutankamonovu kletvu?
Sigurno postoji neka glupost na ovom svijetu koju ti nisi popušio.
Valjda zato jer za nju još nisi čuo...

Tko je glasao

gdje se u postu vidi da ja

gdje se u postu vidi da ja pušim tutovu kletvu, naveo sam izvor djedičine ploče, da ga vi pametnjakovići tužite za plagijat. nema zime na pollitici pored vas nekolicine ajnštajna. aufiderzen.

Tko je glasao

Jedna od temeljnih razlika

Jedna od temeljnih razlika između metodologije znanosti i pseudoznanosti je što pseudoznanstvena metoda NE BROJI promašaje. Dakle, ako napravite X uspješnih mjerenja, koliko ih je ilo neuspješnih?
Također, znanost nikad nije bila zatvorena za tvrdnje pseudoznanstvenika, upravo suprotno: rađena su brojna istraživanja koja su testirala tvrdnje raznih iscjelitelja, rašljara, vidovnjaka, itd.
NITI JEDNO istraživanje tih fenomena do dana današnjeg nije prošlo test.

Uostalom, ako znate nekog rašljara koji je fakat dobar, uputite ga da si pokupi nagradu od milijun dolara: $1 Million Paranormal Challenge.

Konkretno, evo primjera gdje su upravo rašljari razotkriveni da im uspjeh pogađanja nije ništa bolji od slučajnog pogotka:

Tko je glasao

za vašu informaciju

za vašu informaciju radiestezijom su se bavili od poznatih ljudi leonardo da vinci, robert boyle, albert einstein, charles richet, erwin rommel, patton, itd...recimo u v.britaniji alternativna i redovna medicina su rame uz rame, možete birati jer su izjednačene. bukvalno gledajući zabijate iglicu u nogu i prestane vas boliti glava, nema logike i znanstvenog objašnjenja, a stvar radi već tisućama godina, zove se akupunktura. harwardski profesor je ispitivao lame koje su vježbali jogu unutarnje vatre tum mo, koji su sposobni podići svoju temperaturu za 15 stupnjeva više od okoliša i reducirati potrošnju kisika za 70%, za što ne postoji znanstveno objašnjenje. neke ptice, kitovi i druge migracijske životinje prelaze tisuće kilometara bez gps a i navigacijskih karata orjentirajući se prema mag. polju zemlje, morski psi mlatovi imaju sofisticirani magnetski senzor kojim "vide" kroz pijesak, a zašto ne bi postojalo 6-to čulo, koje je atrofiralo kod modernih humanoida. valja biti otvoren prema svemu i nikada stvari apriori odbijati ako ih ne poznaš....
čuo sam priču da su stari šoltani na mjestu gdje bi namjeravali graditi kuću u sva 4 kuta stavili kamenje i ako sutradan ispod njega ne bi bilo bubica, tražili su drugo mjesto. u današnjim kućama punim električnih aparata, okruženi morem zračenja, plus gradjevine od betona i željeza, nije ni čudo da liječnici imaju toliko posla. nasuprot toga pogledajte sretna lica bušmana koji gole guzice sjede u pustinji, pod vedrim nebom.
ok, malo sam pretjerao u poeziji...

Tko je glasao

Istina je da se dosta stvari

Istina je da se dosta stvari ne može dokazati čistim znanstvenim metodama jer i znanost je ograničena u svom materijalističko-empirijskom trodimenzionalnom pristupu. Istina je i da akupunktura pomaže i istina je da su se rašlje koristile od davnih vremena. Nedavno sam bio u Kini i u razgovoru s domaćinima dotakli smo medicine. Iako je akupunktura drevna metoda liječenja Kinezi je koriste tek u manjoj mjeri. Više koriste biljnu medicinu (gljive, trave), ali je najviše zastupljen trend prelaska na zapadne metode liječenja. Dakle, u Kini imamo suprotna kretanja u odnosu na Zapad.

Međutim, ovdje je pitanje koliko je taj uređaj, koji je sam po sebi novotarija, zaista djelotvoran (jer ovakve metode nije moguće dokazati službeno prihvaćenim znanstvenim pristupom) i je li takvom uređaju mjesto u javno ustanovi, školi. Za dokazivanje pojava u 'četvrtoj i daljnjim dimenzijama' potrebno je smisliti nove znanstvene metode. Do kud je došla kvantna fizika?

Tko je glasao

ovo je već konstruktivni

ovo je već konstruktivni odgovor, pa ću replicirati, dakle akupunktura je bila u komunističkoj kini zabranjena, no na sreću je nekolicina ljudi uspjela zadržati drevna znanja. kineska varijanta geomancije se zove feng shui, i većina drevnih gradova, uključujući i kineski zid je napravljena u skladu sa tim principima. kineska medicina se bazira na holističkom pristupu, a ne na liječenju posljedice, najčešće kirurškim nožem. razumije se da se ne smijemo odreći dosega zapadne medicine, no uvijek treba biti otvoren, a kada čovjeka zadesi bolest, ušao bi u deal sa samim vragom kako bi ozdravio. to tehniciziranje medicine u kini je rezultati industrijske revolucije i urbanizacije, kao i shvatanja koje zastupaju cijenjeni forumaši da je sve što je primitivno ( prirodno) nazadno i da strojevi mogu nadomjestiti prirodu. nije slučajno da farmaceutske firme ponovno istražuju rijetko bilje kako bi pronašli preparate koje ne mogu sintetizirati u labosima, a opet u korist čovjeka, u skladu sa načelom prvenstveno ne štetiti. prijatelj koji često putuje svijetom kaže da je vidio najsretnije ljude u siromašnim zemljama, nepalu, mongoliji, ili namibiji, jer nam ultrakomforni život u kojem imamo sve na raspolaganju izgleda samo stvara glavobolju.
već sam napomenuo da u postoje uredjaji kojima se može detektirati štetno zračenje, odnosno električni smog. ukoliko djedičina ploča smanjuje to zračenje, ne vidim razloga haranzi, osim eventualno visoke cijene ploča, koja je diskutabilna. ovdje se ispostavilo da bi ravnateljicu i djedicu trebalo poput vještica iz eastwicka spaliti na lomači.

Tko je glasao

Vidim puši se i akupunktura

Vidim puši se i akupunktura (placebo, majstore, placebo - što ne znači da ne pomaže tamo gdje placebo i topla riječ pomažu) ...

Aj reci ima li išta od ovog dolje što ne pušiš?

acupuncture
AIDS/HIV denial
akashic record
alchemy
alien abduction
allopathy
alphabiotics
alternative health practice
Amityville hoax
amulets
Amway
ancient astronauts
angel therapy
animal magnetism
animism
anomalous luminous phenomena
anthroposophic medicine
anthroposophy
anti-vaccination movement
Apollo Moon hoax
apophenia
apport
Archaeoraptor
Area 51
aromatherapy
astral body
astral projection
astrology
astrotherapy
Atlantis
aura
aura therapy
automatic writing
Ayurvedic medicine
Aztec UFO hoax

A to je tek slovo a...

Tko je glasao

jest majstore, u kini

jest majstore, u kini anesteziju akupunkturom rade pri otvorenimo operacijma lubanje, čisti placebo;
za domaći rad evo ti još jedan placebo koji proučavaju na harvardu;
http://www.news.harvard.edu/gazette/2002/04.18/09-tummo.html
a nedavno je bio dokumentarac na national geographicu o posljednjoj tibetanskoj mumiji (koju kinezi nisu spalili u sklopu svojeg genocida i kulturocida na tibetu), gdje su pronašli odlično sačuvanu mumiju redovnika koji je najvjerojatnije meditirao do smrti u posebnom položaju, pa je tijekom emisije prikazan dio kada desetak redovnika meditira na u prostoriji gdje je oko 4', pa onda na njih bace mokre deke koje se počnu dimiti od intenzivne temperature. to je znanstveno nemoguće, a eto šarlatani sa harvarda nemaju drugog posla pa malo istražuju u dokonim satima tibetanske legende.

Tko je glasao

Baš ti krenem odgovarat -

Baš ti krenem odgovarat - reko' konačno si dao dva konkretna slučaja, a evo već si editirao i umetnuo neke mumije i tko zna što još.

1) na Harvardu proučavaju svašta, a čak su i 2008. pokazali da akupunktura radi. Radi se detaljna provjera, no čini se da je uzorak (6 ljudi na kojima je primijenjena akupunktura i 6 ljudi na koje je primijenjen akupunkturski placebo) premalen [primjer: baciš šest puta novčić za jednu stranu, a onda šest puta za drugu i pitaš se je li u redu zaključiti da postoji neki efekt, ako jednoj strani ispadne oko dva ili tri puta više glava od druge - ne baš, zar ne? no da se bacilo npr. 30 puta za svaku stranu i da se dobio isti omjer - to bi bilo puno puno uvjerljivije]. Nije mi jasno zašto nisu pokušali s više ljudi. Ono što me veseli je da ozbiljni ljudi proučavaju razne stvari - i da netko kvalitetno provjerava njihove nalaze. To pokazuje razliku između znanstvenog pristupa i bulažnjenja kojima si nas ti ovdje neumorno zasipao.

2) često se pokazuje kako se akupunkturom, uz male količine anestetika, može raditi i ozbiljnije operacije. ono što se utvrdilo je da koktel malih količine različitih anestetika koje se u tim situacijama uzimaju, radi jednako dobro i bez akupunkture (a imaju zgodno svojstvo da pacijenti budu svjesni tokom operacije pa izgledaju da nisu pod narkozom).

3) tum-mo je stvar koja je (koliko je meni poznato) izmjerena i funkcionira (eto i to su provjeravali na Harvardu), jednako kao i to da čovjek može preživjeti čak 17 minuta bez disanja. nisam primijetio da je tum-mo bio na listi za koju sam te pitao (ni pod a, niti pod t). ono što ti nikako ne možeš shvatiti je da nije problem s akupunkturom da su je smislili redovnici (neke naše današnje lijekove su također smislili redovnici, odnosno pronašli biljke koje pomažu kod raznih bolesti) već u tome da efekti za koji se tvrdi da postoje (da pomaže kod neplodnosti, da se može operirati bez anestezije i sl.) - zapravo ne postoje.

4) pritisak na objavljivanje "neočekivanih otkrića" je nažalost vrlo jak (naročito na najjačim sveučilištima poput Harvarda ili Stanforda) pa su ljudi skloni objavljivati rezultate koji nisu statistički kvalitetno obrađeni. To je loše za njihovu karijeru kad se greška jednom otkrije, ali je nagrada odlična ako su slučajno pogodili - mnogo je takvih slučajeva donijelo čak i neke Nobelove nagrade. Takvo kockanje s karijerom je, nažalost, ponekad nužno, a kazne su zapravo nikakve, ako se ispostavi da je čovjek bio u pravu (bez obzira što je to bilo iz pogrešnih razloga i sa krivom statistikom).
Tko je glasao

u kaštelima postoji čovjek

u kaštelima postoji čovjek koji rašljama traži podzemne izvore vode, gdje ljudi uredno izbuše rupu i imaju vlastitu vodu, ako im ne pronadje čovjek ne naplati.
Svojedobno je išao vic o portiru na fakultetu koji može pomoć oko upisa. Doneseš mu 5k EUR i on sredi upis. Mali samo treba probat rješit prijemni i to je sve. Ako zbog nečeg stvar ne uspije, on vraća lovu ;)

Tko je glasao

bravo majstore, ja držim da

bravo majstore, ja držim da je pedofilija, prodavanje marihuane osnovcima, i pljačkanje raje skupim knjigama daleko opasnije od komada plastike i uvrnute ravnateljice.

Tko je glasao

komad plastike košta

komad plastike košta 100.000 kuna, još pri tom veliš da je plagijat i služi samo protiv tutankamonove kletve, haloooo, ne kužim o čemu mi to???? Kaj sad treba nekoga spaliti i time su se bavili nekada

Tko je glasao

ja držim da je pedofilija,

ja držim da je pedofilija, prodavanje marihuane osnovcima, i pljačkanje raje skupim knjigama daleko opasnije od komada plastike i uvrnute ravnateljice.

Nije istina. Pseudoznanost je izuzetno destruktivna po normalno funkcioniranje društva, kao i po pojedince. Najočitije je to vjerojatno na primjeru zdravlja ljudi gdje pseudoznanost često ima drastične posljedice po proces lječenja i rehabilitacije, ali i prevencije bolesti. Pseudoznanost je opasna i po politički proces, jer promovira neracionalni pristup temama od javnog interesa. A najdramatičnije dugoročne posljedice po pojedince i društvo pseudoznanost stvara kada se inflitrira u obrazovni sustav, dakle kada targetira djecu.

Pseudoznanost je djelatnost koja se pokušava predstaviti kao znanost oponašajući njene postupke, ali je u stvari to metoda za opravdavanje, obranu i očuvanje grešaka i predrasuda!. Ona je patološka imitacija znanosti, i u svojoj srži anti-znanstvena i anti-edukativna.

Zato se zakonski smije prakticirati jedino kao oblik zabave, i kada prekorači tu granicu pseudoznanost postaje oblik korupcije, čista prijevara i pljačka.

Tko je glasao

e vidite gospon

e vidite gospon pametnjaković, nažalost iz vlastitog iskustva mogu reći da je tzv. oficijelna medicina ispod razine vračeva, to što je vašoj ravnateljici djedica uvalio zajeb, je daleko benignije od toga da djeca igraju manhunt, sanandreas, ili sličnu agresivnu igru. kada imate pseudoministra kakav je bio g. primorac, čiji je vrhunac idiotizma bio vikanje samom sebi ostavka, a ako moja frendica koja radi u bolnici kaže da se nitko tamo nije cijepio protiv svinjske gripe, onda se postavlja pitanje gdje leži korupcija, prijevara i pljačka. točno se zna kolika je tarifa oslobadjajuće presude, liječničke operacije i upisa na fakultet, vi mi tu popujete o par benignih šarlatana koji su apsolutni izuzetak u hrvatskoj.
prije desetak i više godina dragu plečka su u večernjem listu na naslovnici razapeli da truje hrvate zbog dvojbenog slučaja nekog pacijenta kojem je navodno pronadjeno olovo u organizmu nakon konzumiranja nekih njegovih ayurvedskih preparata koje je uvozio iz indije. slučaj je pao na sudu čovjek je oslobodjen, a on se nikada nije oprao blata.
a kada desetke cura odapne od kontracepcijske pilule to je normalno; dakle ja nisam za srednji vijek, a svaka budala ima pravo na svoju zabavu, nadalje mislim da nitko ravnateljici ne može zabraniti da stavi te uredjaje u učionice jer ne vjerujem da su zdravilji ili otrovniji od krede ili spužve; problem je jedino u financiranju te igrarije, a kao što rekoh niže, gospodju fino utužite i završite tu stvar. radiestezija nije magija, postoje daleko opasnije metode koje prakticira mladež (sjetiti se slučaja miles, sveučilišna bibilioteka prije nekih 20-tak god., prema kojima je djedica i ravnateljica light kamilica)

Tko je glasao

Zato se zakonski smije

Zato se zakonski smije prakticirati jedino kao oblik zabave

Kao oblik zabave, ali i kao dobro placebo sredstvo. U tom slučaju djeluje!

Tko je glasao

Bojim se kako za

Bojim se kako za ravnateljicu "radi vrijeme" jer kod nas ljudi sve manje vjeruju Armstrongu da je bio na Mjesecu, a sve više vjeruju Vidovitom Milanu koji okreće tarot karte na Novoj TV. I to sve u "doba interneta", kada je, kao, sve znanje postalo dostupno svima.

Tko je glasao

u podzemlju djeluju daleko

u podzemlju djeluju daleko opasnije sekte, djeci se serviraju nasilne igre, preko interneta ih se bombardira pornografijom, a vi ste se uhvatili nekoliko plastičnih ploča. besposlen pop i jariće krsti.
a što sa ovim? http://www.waldorfska-skola-zg.skole.hr/default.html
osnivač tog pedagoškog principa je daleko bliži "ezoteriji" http://hr.wikipedia.org/wiki/Waldorfska_pedagogija
http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
od šenkovačkih magova, pa uredno rade, i ne prozivaju ih na pretparačkim portalima željnim senzacija.

Tko je glasao

...a vi ste se uhvatili

...a vi ste se uhvatili nekoliko plastičnih ploča. besposlen pop i jariće krsti....
žena stavila u dogovoru sa dobroćudnim djedicom par ploča i digla se kuka i motika.

Recite to roditeljima te djece u školi nad čijim se zdravljem brine pomoću viska.
A i objasnite im da 100.000kn bačenih u vjetar u biti nije ništa... što cendraju. Diži kuku i motiku bezveze...

Možda puno o tome kolika je opasnost pseudoznanosti govore upravo ovakvi komentari.

Tko je glasao

bez daljnjeg - ja sam i

bez daljnjeg - ja sam i dalje uvjerena da bi SVE ilegalne radnje usmjerene prema djeci trebalo, a što reći - kažnjavati. Nažalost, stječem dojam da je cilj djecu uništiti. Tome u prilog govore sva ta sranja koja se događaju - mogu se spriječiti - mogu se kazniti. Kao da nema interesa.

Premalo se brinemo za djecu, općenito.

p.s. u tu će školu roditelji upisati dijete prema vlastitom nahođenju i želji - po svoj prilici će odgovarati njihovim uvjerenjima i kućnom odgoju, jednako kao i sve vjerske škole, pa ko voli - nek izvoli!

Tko je glasao

Veliki broj roditelja djece

Veliki broj roditelja djece iz te škole je negativno reagirao na bajanje ravnateljice.Mislim da su se trebali dogovoriti i ne slati djecu na nastavu dok se slučaj ne riješi.Postigli bi učinak da se ravnateljici spuste bahata krila.100.000 kuna je jako puno za jednu školu u našim prilikama a ta vještica je mogla za te novce opremiti školu za boljitak učenika i nastavnika.Neće valjda biti da je ta ustanova perfektno opremljena svim suvremenim pomagalima pa joj ništa ne treba. Čisto sumnjam.Sve u svemu-prestrašno!

Tko je glasao

bojim se da nije

bojim se da nije

Tko je glasao

nemam se volje natezati sa

nemam se volje natezati sa čoporom, no sa ovaj slučaj sam naletio surfajući nedavno, pa potaknut bombastičnim naslovom očekivah crne mise, wicca obrede žrtvovanja, ili u najmanju ruku da je ravnateljica cuclala podvorniku obučena u nacističku odoru. kad ono vidi vraga žena stavila u dogovoru sa dobroćudnim djedicom par ploča i digla se kuka i motika.
rješenje je vrlo jednostavno, dakle svi koji se osjećate prevarenim, ugroženim tim napravama djedicu tužite za prevaru, jer prodaje netestirane i neučinkovite uredjaje. kada nam prodaju neučinkovito cjepivo ne digne se kuka i motika, i vuk pojeo magare, u ovom slučaju treba reagirati brzo i učinkovito. nadalje, ravnateljicu tužite za gospodarski kriminalitet i zlouporabu školskih fondova, u skladu sa novim kursom hrvatske vlade.
inače, ja mislim da su medjuljudski odnosi u školi na lošoj razini, te bi prvenstveno trebalo pozvati patera zvjezdana linića da posveti školu i obavi egzorcizam. a poslije toga treba održati partijski sastanak i drugove koji su skrenuli sa kursa pravilno preusmjeriti u skladu sa novim modnopolitičkim krikovima.
i svakako se nadam da je ovo najgora stvar koja se može desiti nekom djetetu u školi, da nagazi na ploču atlant. moš' mislit'...

Tko je glasao

Hvala Vam na izvrsnom

Hvala Vam na izvrsnom pregledu zbivanja i na komentarima sa kojima se mogu u potpunosti sloziti. Cini mi se da ce sljedeci tjedan donijeti "razrjesenje" slucaja, a nakon toga nas sigurno ceka drugi cin predstave u kojem cemo se povlaciti po sudovima. Naime, odvjetnik Gredelj je vec najavio tuzbe protiv svih nas koji smo se "urotili" protiv nevine ravnateljice. Sada sam se u biti sjetio da sve vise posla ima i krim. policija koja istrazuje krivotvorenje dokumenata i potpisa!

Tko je glasao

...nevjerojatno koliko je

...nevjerojatno koliko je bunika popularna u
Hrvatskoj; zapravo, kad malo razmislim,
možda bi bilo najbolje da svatko u ovom
nazovi-društvu, i ovoj nazovi-državi čim
se probudi uzme svakodnevnu dozu...

...što bi rek'o Predin: Adijo pamet, stara kurba,
adijo svet...

Tko je glasao

Svojedobno sam se, uz studij

Svojedobno sam se, uz studij fizike, bavio nekim elementarnim "parapsihološkim" istraživanjima, traganje za vansezornom percepcijom (pogađanje što je u zatvorenoj koverti - umjesto "zenerovih karata" koristio sam samo crne i bijele komade papira). Nisam dobio nikakve rezultate (najbolji zabilježeni rezultat 58 pogodatak od 100 - trebalo bi 65, da se zaključi kako možda postoji nepoznati element koji pobošljava prosjek pogodaka u odnosu na očekivanih 50 od 100). U svijetu je bilo puno takvih istraživanja, pričaju se fame o tome kako je netko imao 25 pogodaka od 25 ili slično, ali nikad nisu u kontroliranim uvjetima ponovljeni takvi rezulati. Mađioničar James Randi nikad nije došao u priliku da isplati svoju nagradu za dokazani parapsihološki fenomen. Uri Geler je uspio svojedobno nasamariti neke naivne znansvenike, koji nisu prozreli njegove banalne trikove.

Ima ipak nekih fenomena, kao akupunktura, koji po istraživanjima stvarno djeluju, iako nema zadovoljavajućeg teorijskog objašnjenja. Mislim da neki ljudi zaista posjeduju u visokoj mjeri nešto zanvano "bioenergija" i da mogu pomoći drugima.

Međutim, sasvim je sigurno da ovi aparati nisu nikad prošli nikakav znanstveni test djeluju li. Pozivanje na kvantnu mehaniku je budalaština za naivne. Riječ je o banalnoj prevari.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Jest prijevara, kao i oni

Jest prijevara, kao i oni uređaji koji se svode na plastični lavor, dvije elektrode i izmjenjivač struje. U vodu se stavi malo soli i ukljući se, noge se stave u ''lavor'' i voda nakon nekog vremena mijenja boju.

Objašnjenje prevaranata je da voda mijenja boju zbog otrova izlučenih iz tabana, a u stvari je riječ o najobičnijoj elektroforezi u kemijski tvrdoj, slavinskoj vodi.

Prevaranti uglavnom love starije ljude, bolesnike i umirovljenika, hvatajući ih na provjerene fore koje je u svojoj knjizi dobro opisao američki socijalni psiholog Robert Cialdini [Influence - science and practice].

Uređaje prodaju za 2-3-4 tisuće kuna, prodavajući uređaje bez računa i bez garancije. Gnusno! Ja bih za takav kriminal kažnjavao više nego za privredni kriminal, upravo zato što su žrtve stari i nemoćni ljudi.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci