Tagovi

Zašto je loše da mi je predsjednik agnostik (i što ja mogu u?initi po tom pitanju)?

Ivo Josipovi? nam se u kampanji predstavio kao agnostik. ?injenica da je premo?no pobijedio svog naglašeno katoli?kog protukandidata u dominantno katoli?koj zemlji izazvala je mnoge zanimljive reakcije u javnosti. Nije bilo nezanimljivo pratiti pristrano nesnalaženje Crkve tijekom kampanje i zasigurno ?e nove reakcije s Kaptola biti interesantne. No mene, kao neprakti?nog nevjernika, ipak više zanima jedan drugi aspekt ove pri?e - što to zna?i za naše društvo i za afirmaciju sekularnog svjetonazora. Je li, dakle. dobro da imamo predsjednika koji nije vjernik, ali nije ni ateist? Da bih mogao jasno odgovoriti na ovo pitanje, trebam prvo precizno definirati pojmove agnostik i ateist.

Što je agnostik?
Prema Hrvatskom jezi?nom portalu agnostik je pristaša ili sljedbenik (uf!) agnosticizma. Agnosticizam pak ima nekoliko definicija pa je najbolje da ih sve navedem ovdje:

agnosticizam
1. fil. pravac koji u?i da se bit stvari i objektivna realnost ne mogu spoznati, koji op?enito odri?e mogu?nost spoznaje
2. teol. u?enje koje dopušta opstojnost neke više sile, ali odri?e da je ljudski um može spoznati
3. op?enito, stav da na mnoga bitna pitanja ne postoje i nikada ne?e postojati odgovori, da su pred njima nemo?ni i znanost i filozofija i teologija, odnosno da apsolutne istine nema

Pretpostavljam da je teološka kategorija (izlog broj 2) ona na koju se Ivo Josipovi? referirao u predizbornoj kampanji, jer bi bilo koja od druge dvije bile pomalo (da se ne zezamo, poprili?no) zastrašuju?e. Dakle, agnostici dopuštaju da postoji neka viša sila, ali odri?u da je ljudski um može spoznati. Zanimljivo. A zašto? Što je to u ljudskom umu tako ograni?avaju?e? Naš um može prodrijeti u nutrinu atoma, spoznati sam sebe, razumijeti kako je nastao svemir i svake godine udvostru?iti (odokativno) naše znanje (i neznanje) o nama i svijetu oko nas. Ali možda ima neka viša sila. E, a tu višu silu (koju ne znamo da li postoji ili ne) ne možemo spoznati. Kako dovraga znamo, ako ne znamo ni da li postoji ili ne? Ma sigurno negdje postoji definicija agnostika koja kaže da je to osoba koja ne isklju?uje da možda negdje neka neprimje?ena viša sila i postoji, ali da živi svoj život drže?i se znastvenih spoznaja. No, prije nego potražim dalje, možda ipak da napišem i definiciju ateizma.

militant agnostic

Što je ateist?
Ateist je, prema gore spomenutom portalu, osoba koja pristaje uz ateizam. Zanimljiva razlika - ovdje je pristaša, ali ne i sljedbenik. A što je ateizam?

ateizam
Svjesno odricanje od religije i vjerovanja koja iz nje proizlaze, objašnjavanje ukupnog materijalnog i duhovnog svijeta bez nadnaravnog bi?a svojstveno znanstvenom shva?anju svijeta; bezboštvo, bezbožnost

?ekaj, ?ekaj... ne valjda... Pa nije li to ono o ?emu Josipovi? pri?a kad kaže da je agnostik.

U ?emu je zapravo problem. Živimo ve? dvadeset godina u kakvoj-takvoj demokraciji i prigrlili smo tu demokraciju prakti?no od kad je došla. Mnogi od nas smo ?itali i razmišljali o njoj - nau?ili da je demokracija vladavina ve?ine uz poštivanje prava manjine - još samo da se to jednom i implementira (a ho?e, onog trenutka kad dovoljno ljudi shvati da je svatko od nas manjina u nekom aspektu). Dakle dvadeset godina živimo u toj demokraciji (a neki od nas su proveli neko vrijeme i u bivšoj nam socijalisti?koj i federativneoj republici). Ali meni ništa od toga nije pomoglo da shvatim što zapravo mu?i sve te ljude - od Josipovi?a nadalje. I tek sad mi se ?ini da mi postaje jasno - neki ljudi se boje da ?e im netko - u ovom slu?aju valjda predsjednik - nametati vjeru, odnosno bezboštvo. Pa ako predsjednik ne vjeruje u Boga, to je 'ajd nekako ok; ali da bude ateist - to je ipak previše.

atheism

Je li onda opasnije da je predsjednik ateist ili agnostik?
Da smo još uvijek u socijalisti?koj i federativnoj republici, bilo bi logi?no da je ugodnije da predsjednik koji ima mogu?nost da name?e vjersku ne-pripadnost (barem ?lanovima partije) bude agnostik nego agresivni ateist. No mi nismo više u takvoj državi i ljudi su se ve? trebali na to naviknuti - a prema rezultatim izbora, reklo bi se da idemo u tom smjeru. Dakle, u demokraciji ateist odri?e SEBI postojanje nadnaravnog bi?a. Svatko ima slobodu vjerovanja u što god želi (pa i u to da Bog ne postoji) i na slobodnu manifestaciju vjere (u zakonskim okvirima) - uz žalosne iznimke, poput nedavnog referenduma u Švicarskoj.

Da zaklju?im - Kad netko u demokraciji propagira agnosticizam kao protutežu ateizmu, to je loše, jer na taj na?in poti?e i produljava zabludu ljudi da je ateizam neka baba-roga i da svatko tko je ateist brani drugima da vjeruju u Boga. To je pogrešna slika koja je dijelom potencirana agresivnim socijalisti?kim ateizmom iz prošlosti, ali dobrim dijelom i umivanjem biografija bivših komunista koji su 1990. promijenili strana?ke boje pa su kukali kako nisu smjeli u crkvu (da, nisu, jer su bili u Partiji). Ateizam je potpuno normalna pozicija koju ima svaki vjernik prema svakoj religiji osim prema svojoj. Ateisti idu samo jednu religiju dalje, i to je sve.

Dobro, to je loše - i što ja sad mogu po tom pitanju napraviti
Evo, napisao sam dnevnik. Mogu još možda razmisliti je li to Josipovi? rekao zbog politi?kih bodova, ili je ?ovjek pristojan pa isticanjem razlike izme?u ateizma i agnosticizma (da agnostici ne odbacuju mogu?nost da Bog postoji) želi dodatno naglasiti da ?e poštivati i tu?e vjersko opredjeljenje. Kako postoji mogu?nost da je ?ovjek doista dobronamjeran, ja ?u to prihvatiti kao takvo i nadati se da ?e u javnosti strah od bezboštva ipak jenjavati i da ?e ljudi polako sami shvatiti da svatko ima pravo misliti i vjerovati što god želi - sve dok to ne name?e našoj djeci.

being polite

Komentari

U čemu je zapravo problem.

U čemu je zapravo problem. Živimo već dvadeset godina u kakvoj-takvoj demokraciji i prigrlili smo tu demokraciju praktično od kad je došla. Mnogi od nas smo čitali i razmišljali o njoj - naučili da je demokracija vladavina većine uz poštivanje prava manjine - još samo da se to jednom i implementira (a hoće, onog trenutka kad dovoljno ljudi shvati da je svatko od nas manjina u nekom aspektu). Dakle dvadeset godina živimo u toj demokraciji
Mi samo mislimo da živimo u kakvoj-takvoj demokraciji.
Demokracija je; kada građani pomoću servisa državnih vlasti upravljaju državom, a kad taj servis upravlja državom ne obazirući se na volju građana,onda takav sistem nema veze sa demokracijom.
Nema tu;bi-ne bi.
Ili postoji, ili ne postoji, jednostavno nema manje demokracije kao nekakva međufaza prema demokraciji.
Realnije se je izraziti da živimo u sistemu koji je tranzicija prema realnoj demokraciji.

Zašto sam takvog mišljenja?

Mi u hrvatskoj nemamo vladavinu po volji većine građana, jer se većina uopće nije ni izjasnila.
Imamo samo realnu spoznaju da je većina građana flegmatična u odnosu prema izborima svojih predstavnika vlasti.

Zbog realnosti da većina građana(95%) proživljava na rubu egzistencije,dok na drugoj strani onih famoznih 5% građana uživaju u blagodatima vrijednosti koje pripadaju svim građanima.

Zbog kojih doprinosa povlašteni uživaju na račun svih građana ?
Što su to tako vrijedno napravili u ovom proteklom 19 godišnjem razdoblju?
Što učinjeno za boljitak svih opravdava tako visoka primanja zastupnika?

Razumljivo bi bilo da neki dužnosnik ima visoka primanja, ako je doprinjeo boljitku svih građana.
Isto tako je razumljivo i prihvatljivo da menadžer nekog gospodarskog potencijala ima visoka primanja,sukladno sa svim pokazateljima pozitivnog poslovanja i prihvatljivog standarda svih zaposlenih.

Kako stvari stoje, svi ti dužnosnici i menadžeri nisu zavrijedili ni plaću koja bi pila poput iznosa socijalne pomoći.

Realno bi bilo dati im mogućnost prikazivanja pozitivnih rezultata u razdoblju od šest mjeseci, a ako takvih rezultata nema, onda razlaz.

Tko je glasao

Demokracija se očituje u

Demokracija se očituje u postupcima i postupanjima. Procedurama i njihovom poštivanju. A tu postoji ogromno sivo područje iznimaka. Pa čak i u Bibliji piše, glede nerada subotom iliti svetkovanja dana Gospodnjeg - Zar ćeš pustiti da susjedova krava pogine u bunaru zato što je subota?
Zapravo su crno-bijele situacije iznimka. Sve je uglavnom sivo i stvar je u nijansama. Treba težiti svjetlijem. Možda jednog dana dosegnemo i bjelinu. Mislim da je pri tome smjer važniji od brzine.

Tko je glasao

vidim da se rasprava oko

vidim da se rasprava oko "vjere" našeg prešidentea zahuktala do te mjere da su se počeli hvatati teze iz kvantne fizike i astronomije. sa jedne strane imate racionalne pripadnike dvonožaca koji religiju smatraju atavizmom iz vremena pećine i vatre, sa druge strane imate fundamentaliste koji svaku riječ bibilije tumače doslovno. zaboravlja se da agnostika ima nekoliko vrsta, a potvrdit ću da je to finiji način da se izbjegne pravi odgovor, a to je da li vjeruješ u Boga ili ne.
vrlo često se poteže argument znanstvenog ne-dokazivanja postojanja Boga, negdje sam pročitao da je u jednom istraživanju utvrdjeno da je 40% znanstvenika vjernici, dakle nije to sve tako crno bijelo. obzirom da je svima poznato da neizmjerivo ne mora biti nepostojeće, pogotovu dok se vlh zagrijava u švicarskoj na putu pronalaska božije čestice higgsovog bozona koji bi trebao spojiti sve fizikalne teorije u jednu koja bi se mogla primjeniti u cijelom svemiru. to će samo otvoriti novi krug pitanja.
a sada nešto potpuno drugačije, navest ću vam sada priču moje prijateljice, koju sam nekidan susreo, koja je imala nesreću da joj je prvorodjeno dijete zbog komplikacija sa cijepljenjem ostalo nepokretno, pa su joj liječnici još predvidjeli da će umrijeti prije treće što je ženu motiviralo da se dodatno bori; u medjuvremenu napustio je suprug, tako da se sa dvoje djece našla sama u strahovitoj borbi za život svojega djetete; drugo dijete inače je bilo zdravo, i nedavno je postala baka. sa suzama u očima mi je pričala kako nije bila religiozna, i da je jednoga dana odlučila ubiti sebe i dijete tako što je ušla u more, te ih htjela utopiti oboje, a u odsutnom trenutku nešto je spriječilo u nakani, i došlo je do obrata u njenom životu, naučila se nositi sa teretom uz pomoć vjere, spasila je život djetete, momak sada, kao invalid zaradjuje više od nje, pronašla je novog muža, happy end...tu matematika, fizika, biokemija ili neurologija neće pronaći formulu koja će objasniti što se zbilo u glavi nesretne žene, osobno mislim da bi svemir bez Boga bio dozlaboga dosadno mjesto puno protona, neutrona, elektrona, tamne mase i tamne materije.
savršen a prazan, poput ..

Tko je glasao
Tko je glasao

Opet nema hrvatskog

Opet nema hrvatskog prijevoda :(
Morat ćemo to promijeniti...

Tko je glasao

Odslušavši Dawkinsov

Odslušavši Dawkinsov govor, konačno sam shvatila što si htio reći svojim dnevnikom :-)

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Hvala ti! iako to baš nije

Hvala ti!
iako to baš nije neki kompliment za moje pisanje :o)

Tko je glasao

Dirljiva priča. Navodi na

Dirljiva priča. Navodi na razmišljanje. Meni je recimo zanimljivo kako kad čovjek ima probleme i nema snage - čovjek je taj koji je kriv, a kad nešto prelomi u sebi i pronađe snagu - e sad mora biti nešto drugo zaslužno. Ne može to biti čovjek. Ne znam što bih rekao...

Što se tiče dosadnosti svemira bez boga, eto ti još par "dosadnih" stvari koje se odvijaju po zakonima prirode, bez potrebe za uplitanje više sile u priču (nisu sve slike s Hubblea kao što bi naslov možda sugerirao):

A za one koji znaju engleski (sorry, Banderas) možete pogledati kratak filmić (muzika je odlična) koji će objasniti važnosti zadnje slike u predhodnom filmiću: Uživajte...
Tko je glasao

kada ne bi postojalo nešto

kada ne bi postojalo nešto neuhvatljivo i transcendentalno, sa one strane hubbleovog ultra deep fielda mislim da bi svijet bio dosadan.
u tom slučaju milijarde ljudi koji su vjerovali u nešto i umrli uzaludno, tisuće monumentalnih gradjevina, zigurata, piramida, hramova, su takodjer napravljeni uzaludno.
kad već spominješ hubble podsjetio bih te da je nasa na badnjak 1968 godine sa apollom 8 obišla mjesec i da su astronauti ( svi redom inženjeri, a nasa baš i nije neka vjerski zatucana sekta) čitali poglavlje iz knjige stvaranja:" u početku Bog stvori nebo i zemlju.." koje su ljudi pročitali očito ushićeni prizorom zemlje kako se pomalja iza mjesečevog horizonta.
ne vjerujem da postoje prikladnije riječi za taj uzvišeni trenutak...
nasuprot vjerovanja da Boga nema, ili je iza hubbleovog ultra deep fielda, a za one koji nisu čuli uputio bi ih na istraživanje pojma teistička evolucija;
zainteresirani će se dohvatiti googleove tražilice, a lijenima ću napisati sažetak teističke evolucije:

1. svemir je nastao ni iz čega prije nekih 14 mrld godina big bangom,
2. unatoč golemi nevjerojatnostima, čini se da su obilježja svemira prilagodjena upravo životu,
3. premda nije poznat precizan mehanizam nastanka života na zemlji nakon što je nastao, proces evolucije i prirodnog odabira omogućili su razvitak biološke raznolikosti i složenosti tijekom dugog razdoblja,
4. nakon što je počela evolucija nije bilo potrebe za posebnom nadnaravnom intervencijom,
5. ljudi su dio tog procesa dijeleći zajedničke pretke s velikim čovjekolikim majmunima
6. ljudi su jedinstveni na načine koji prkose evolucijskom objašnjenju i koji upućuju na našu duhovnu prirodu. to uključuje postojanje moralnog zakona-znanja o dobru i zlu, i traganje za Bogom koji obilježava sve ljudske kulture kroz sveukupnu povijest.
ukratko, da opet budem malo patetičan, vjerojatnost da ćemo na ovom trnovitom Putu spoznati Boga je prilično mala, ali je dovoljna i sama činjenica da ste na tom Putu...
(ovo malo osim patetike baca na coelha...:)

Tko je glasao
Tko je glasao

Hvala ti na linkovima. Hoyle

Hvala ti na linkovima. Hoyle je fantastičan lik, a ovo tvoje je odličan uvod za objašnjenje razlike između modernog ateizma i religije...

Dakle, likovi u objašnjenju oba (dijela) filma pišu ovo:
This is a fact, well hidden from university students and the general public, which is recounted with candour; and potentially leads to the down-fall of the presiding Big Bang theory. The actors are themselves leading figures in the field, Nobel Laureates, as well as recipients of the most important recognitions available in physics and astronomy today. While exploring the theoretical weaknesses of the dominating Big Bang cosmology, and the restrictions they impose on astronomers researching different directions, new doors are nevertheless opened for understanding the wealth of observations and stimulating ideas which have arisen in past decades. History since Hubble and Einstein is re-examined. The role media and professional prestige has played in forming and supporting this paradigm emerges sociologically, in what many consider to be an open debate with exciting potential for new understanding in cosmology.

Ono što ti mogu reći je da bi svaki drugi astrofizičar dao svoje lijevo jaje (a ima ih barem nekoliko koji bi dali oba) da mogu dokazati ili uvjerljivo pokazati da se Big Bang nije dogodio - jer bi im to donijelo slavu otprilike ravnu Hawkingovoj (iako Hawking ima više dimenzija - dobro piše, duhovit je, a zbog svoje tragične bolesti je i lako prepoznatljiv).

Što će se dogoditi ako neki od njih uspije? Prvo će to morati objasniti jako dobro. Vrlo vjerojatno mu prvih par časopisa to neće htjeti objaviti (jer imaju konzervativne konje za urednike i recenzente - koji su korisni za odrađivanje posla, ali nisu sposobni prepoznati kvalitetni rad koji mijenja paradigmu nekog područja). Nakon što pronađe kvalitetnog urednika i ima malo sreće s recenzentima - objavit će rad. Rad će odmah uočiti dežurni "komentatori" i pokušati će pronaći grešku ili u logici ili u podacima (treba objavljivati nešto, pa makar i komentare). Ako ne uspiju, čovjeka će početi pozivati na bitne znanstvene skupove gdje će najvažniji znanstvenici iz tog područja diskutirati o njegovom rezultatu - najvjerojatnije će se podijeliti u dva tabora i pokušavat će jedni druge uvjeriti da su u krivu. To neće završiti samo na jednom skupu, a manje kreativni znanstvenici (kakvih je, prirodno, najviše) će pokušati reproducirati njegov rezultat, ili ponovo izmjeriti podatke na kojima se taj rezultat (koji je doveo do zaključka da se Big Bang nije dogodio) temelji. Nakon nekoliko godina će većina znanstvenika prihvatiti taj rezultat, ali će ostati manji broj velikih faca koji će nastaviti pokušavati oboriti taj rezultat (ili barem pričati okolo da stvari nisu u potpunosti onakve kako izgledaju - jebiga, i znanstvenici su ljudi - Hoyle je bio jedan od tih za Big Bang). Desetak godina kasnije, ukoliko se pronađu dodatni dokazi za to da svemir nije nastao u velikom prasku, ili ako se nađu nezavisne potvrde za onaj rezultat - iz udžbenika će se maknuti priča o velikom prasku i uči će novo objašnjenje (ili samo činjenica da nemamo sliku). I to je to. Tako funkcionira znanost. A u što bi onda "vjerovali" ateisti, kad bi se veliki prasak maknuo s pozornice? U istu stvar kao i prije - potvrđenu znanstvenu spoznaju. Da netko možda ne misli da je religija puno pouzdanija i trajnija stvar od ovoga? Neka onda pita Papu npr. gdje je u međuvremenu nestao limb.

Tko je glasao

Ay Caramba! kad već

Ay Caramba!

kad već spominješ hubble podsjetio bih te da je nasa na badnjak 1968 godine sa apollom 8 obišla mjesec i da su astronauti ( svi redom inženjeri, a nasa baš i nije neka vjerski zatucana sekta) čitali poglavlje iz knjige stvaranja:" u početku Bog stvori nebo i zemlju.." koje su ljudi pročitali očito ushićeni prizorom zemlje kako se pomalja iza mjesečevog horizonta.
ne vjerujem da postoje prikladnije riječi za taj uzvišeni trenutak...

Gledajući testiranja prve atomske bombe u New Mexicu (SAD) Oppenheimer je citirao hinduističku Bhagavad-Gita “ If the radiance of a thousand suns were to burst at once into the sky, that would be like the splendor of the mighty one" i "Now I am become Death [Shiva], the destroyer of worlds." I što bi sad ta činjenica trebalo značiti točno? Da je čovjek hinduistički vjernik? Da je čovjek načitan? Ne kužim. Btw, ne vidim vezu između bivanja inžinjer i bivanja ili ne bivanja vjernik (za vrhunske znanstvenike ti je seneka gore stavio linkove na statistike).

1. svemir je nastao ni iz čega prije nekih 14 mrld godina big bangom,
Ne znamo kako je nastao, ali postoji mogući mehanizam unutar današnjeg znanja. Ono zašto nije previše razvikan je problem da je vidljivi svemir samo 4% onog što dobro znamo pa se očekuju neka "iznenađenja". Ostalo (tzv. tamnu materiju i tamnu energiju) trenutno intenzivno istražujemo (iako je trenutno najrazvikanije istraživanje tzv. "traženje nove (druge) Zemlje").

2. unatoč golemi nevjerojatnostima, čini se da su obilježja svemira prilagodjena upravo životu,
wtf?!
Sorry, ne baš. Gle tvoje (i moje i svačije) tijelo poveća temperaturu samo dva stupnja i polako pobije većinu virusa koji napadaju naše tijelo. Da možemo postići i preživjeti povećanje od 12ak stupnjeva, pobili bi i većinu bakterija.
Život na zemlji se kreće od nekih -50 do +100injak stupnjeva (na bakterijskom nivou). Temperature u svemiru su od nešto ispod -250 (mnoga jednostavna bića - pa i ljudski embriji - mogu preživjeti smrzavanje na izuzetno niskim temeperaturama, ali ne mogu živjeti na njima) do oko 1,000,000 (ako ne uzimam u obzir središta zvijezda). A da nemamo atmosferu i naročito ozonski sloj da nas štiti bili bi ozračeni kozmičkim zrakama (čiji efekt se, za razliku od zračenja mobitela, jako dobro zna).

Dakle, reći da je svemir prilagođen životu je bullshit iz dva razloga 1) očito je da život kakv mi poznajemo nije prilagođen životu u najvećem dijelu svemira, 2) sama izjava implicira da je netko ili nešto prilagođavalo/kreiralo takav svemir - svatko može izjaviti što želi, ali to neće samim tim postati istina (a često ni mogućnost).

3. premda nije poznat precizan mehanizam nastanka života na zemlji nakon što je nastao, proces evolucije i prirodnog odabira omogućili su razvitak biološke raznolikosti i složenosti tijekom dugog razdoblja,
Da.

4. nakon što je počela evolucija nije bilo potrebe za posebnom nadnaravnom intervencijom,
Da.

5. ljudi su dio tog procesa dijeleći zajedničke pretke s velikim čovjekolikim majmunima
Da.

6. ljudi su jedinstveni na načine koji prkose evolucijskom objašnjenju i koji upućuju na našu duhovnu prirodu. to uključuje postojanje moralnog zakona-znanja o dobru i zlu, i traganje za Bogom koji obilježava sve ljudske kulture kroz sveukupnu povijest.
Ne, naravno. Ljudi su društvena bića (životinje) i dijele nevjerojatnu količinu svojstava sa drugim društvenim životinjama. Proučavanjem tih (a i drugih životinja poput golubova) možemo primijetiti i ljubav i tugu i (bespotrebno) nasilje i osjećaj smrtnosti i doživljaj sebe i moralnost i religijske rituale. Do diskrepancije dolazi zato što mi ne razumijemo što životinje misle (pa bi, kad bi mogle to i govorile) ali mi se često čini da nema nikakve razlike u ponašanju.

ukratko, da opet budem malo patetičan, vjerojatnost da ćemo na ovom trnovitom Putu spoznati Boga je prilično mala, ali je dovoljna i sama činjenica da ste na tom Putu...
Uf. Recimo, diskusije radi, da si u pravu. Kako znaš da si na pravom putu?

Tko je glasao

To što su fermi, einstein,

To što su fermi, einstein, oppenheimer i ostali u projektu manhattan napravili baš im i ne služi na čast, mogao si izabrati i koji svjetliji primjer iz ljudske povijesti, a ne napravu koja je izroštiljala i ubila stotine tisuća ljudi. to što je citirao bhaghavad gitu razumije se ne znači da je brahman, nego je kao i astronauti bio osupnut prizorom, i kako bi prenio sav emocionalni naboj trenutka, stihovi su sublimirali dogadjaj.
obzirom da si se uhvatio poput sherlock holmesa svake moje riječi, iznijet ću ti zašto sam naveo upravo dogadjaj sa apollom 8, naime tada se javila neka lokalna kokoš ateistkinja i tužila nasu da su astronauti zloporabili njezino pravo da bude ateist i da savezni službenici nemaju pravo javne molitve. razumije se da je kokoš je izgubila parnicu na federalnom sudu, a zvala se madalyn murray da ne bi ispalo da sam to izvadio iz singulariteta crne rupe. dapače manje je poznato da se buzz aldrin pričestio za vrijeme misije na mjesec, ok, to nema veze sa pričom.
idemo dalje, argumentacija da ne znamo da li je nastao big bangom je čudna kada postoji znanstveni konsenzus oko toga pitanja, obzirom na red shift udaljenih galaktika, i na intenzitet pozadinskog zračenja koji je uniforman u svim smjerovima svemira. dakle cijela priča je počela iz jedne točke singulariteta i malena kolebanja temperature i početnih uvjeta su doveli do svemira kakovog ga znamo, i ti početni uvjeti su stvorili ovakav svemir i raspored galaktika i galaktičkih clustera. upravo taj trenutak kreacije je najbliži Božjoj intervenciji, jedna točka, i bijaše riječ koja se materijalizirala ( čitaj vibracija - energija se pretvorila u materiju).
karamba zar ti nisi čuo za bakterije koje su pronadjene pored vulkanskih tunela na dnu oceana, u barama kiseline ili vječnom ledu. ne mora život baš biti utjelovljen u ovako krhkom i prolaznom tijelu poput ljudskog.
razumije se da autor nije mislio na život u vakuumu svemira na apsolutnoj nuli, već na nečem čvrstom, ne nekoj planeti na kojoj se Život utjelovio Božjom intervencijom. naš izgled odredjen je gravitacijom zemlje, sastavom atmosfere, i tijekom evolucije, na drugim mjestima
će biti ovisan od tamošnjih egzofaktora.
argumentacija da su golubovi tužni, da su mravi društveni ili da dupini plaču je točna samo što se oni ne pitaju tko su, i kuda idu, i ne idu u crkvu na pričest, da budem malo prizeman. ponađaju se instiktivno, u skladu sa genetskim kodom koji su evolucijski razvili. lijepo je vidjeti da mačka piša u posudu sa pijeskom umjesto po novom kauču, no to me ne uvjerava da je ona razmišlja da je pišanje u pijesak moralno ispravno u odnosu na gazdu. dakle nemoj me sada razapinjati o pišanju u pijesak, jer sam se sada šalio. bad joke. linkovi o znanstvenicima vjernicima su doduše bajati, ali ih je iznio francis collins jedan od najvećih znanstvenika današnjice koji je obraćeni agnostik i postao vjernik radeći na genetskom kodu čovjeka.

a jesam li na putu, hm teško pitanje, mogao bih odgovoriti kao castaneda svi su putevi isti - ne vode nikamo, ili da je put srca jedini ispravni put. da li sam ili ne na putu, ne znam, ali se ne bojim jer...
"
Gospod je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam; na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega.

Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.

Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva.Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Gospodovu ću domu prebivati kroz dane mnoge.
"
adios senor...

Tko je glasao

Moram te razočarati, ali

Moram te razočarati, ali A-bomba je konačno opametila onog idiota od Japanskog cara tj. dala mu je mogućnost za častan izlaz (predaju). Ako znaš išta o tome, znaš da je alternativa (nastavak fire-bombinga) bila gora.

Nivo razgovora gdje se osobu koji ne misle isto kao ti naziva lokalna kokoš ateistkinja mi nije baš nešto. Ne zato što želim neki nivo pristojnosti (boli me njonjo za to) već jer ne znam što je lokalno NASA-i (Huston? ili je to urbani rasizam koji naš rebel toliko "voli"), je li kokoš samo zato što je ženskog spola i zašto je važno tko je ili što (ateist ili vjernik) onaj koji podiže tužbu zbog mogućeg kršenja ustava.

Što se tiče big banga - super je mi je kad se boga uporno trpa mrvicu iza onog što je nama znanstveno poznato; ako su razni narodi prije cirka 1500-5000 godina uspjevali nekako direktno (ili eventualno s jednim posrednikom) dolaziti u kontakt s bogom/bogovima - a neki današnji vjernici (poput tebe ovdje) ne mogu boga smjestiti nigdje bliže do eventualno u trenutak prije trenutka koji se dogodio prije 13,700,000,000 godina (ako ne brojim nepoznati trenutak nastanka života negdje prije 3G godinana Zemlji - vidi, opet trenutak prije trenutka koji znamo) - sorry, ali nisam impresioniran.

Što se tiče života na 400 C, činjenica je zahvaljujući enormno visokom tlaku neke bakterije mogu preživjeti vrlo visoke temperature, faktično si u pravu (zadnje što sam čitao o tome bilo je mrvicu iznad 100C, ali na webu se spominju i više - to nažalost nisam detaljnije pratio) iako to zapravo nimalo ne mijenja smisao onog što sam ja napisao, zar ne?

Što se tiče životinja, nije mi jasno kako ti znaš da se baš niti jedna životinja to ne pita? Bijelcima su trebala stoljeća da shvate da se i njihovi crni robovi - s kojima su, za razliku od životinja, mogli normalno razgovarati - mogu pitati iste te stvari.

Što se tiče korištenja svog komentara na moj dnevnik za propovijed - to je tvoje pravo.

P.S.
Što se tiče "Ay Caramba!" i mojeg korištenja iste...
"The phrase is used by characters on the animated television series The Simpsons, most often by Bart Simpson, usually as an expression of shock or surprise in place of more vulgar terms. "

Tko je glasao

Moram te razočarati, ali

Moram te razočarati, ali A-bomba je konačno opametila onog idiota od Japanskog cara tj. dala mu je mogućnost za častan izlaz (predaju). Ako znaš išta o tome, znaš da je alternativa (nastavak fire-bombinga) bila gora.
možda da netko tebe tako opameti bi bio drukčijeg mišljenja..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Da sam dvadesetak godina

Da sam dvadesetak godina provodio politiku kakvu je provodio Hirohito, čiji je rezultat bio tridesetak milijuna pobijenih Malajaca, Korejanaca, Vijetnamaca, Kambođanaca, da ne spominjem preko dvadeset milijuna pobijenih Kineza, da sam nebrojene porobio i potrpao ili u radne i kocentracione logore ili u kupleraje za svoje vojnike - da, možda bi mi trebalo da me netko tako opameti. Ti ne misliš tako?

Btw, nekidan si se hvalio da si mlad i nadobudan obrazovani kadar naše zemlje pa mi je ova tvoja reakcija malo inkonzistentna s tom tvojom izjavom - je li ti zbilja teško shvatiti što piše u te dvije rečenice koje si citirao?

Tko je glasao

nažalost i ja tebe moram

nažalost i ja tebe moram razočarati, jer madlenu nisam nazvao kokoši ( vrijeđao bih tu vrijednu životinju) zato što je ateist, jer osim što je tužila nasu, propagirala ateizam, bila predsjednica američkih ateista ( što je njezino demokratsko pravo), već što se izmedju svega angažirala za uvodjenje seksualnog odgoja u osnovne škole i odobravanje seksualnih odnosa djeci "jer to radi životinje i cvijeće". izmedju ostalih bisera, odrekao je se vlastiti sin, i nazvao je:
"My mother was an evil person... Not for removing prayer from America's schools... No, she was just evil. She stole huge amounts of money. She misused the trust of people. She cheated children out of their parents' inheritance. She cheated on her taxes and even stole from her own organizations. She once printed up phony stock certificates on her own printing press to try to take over another atheist publishing company....Regardless of how evil and lawless my mother was she did not deserve to die in the manner she did" ( izrezana motorkom i bačena u jamu na nekom teksaškom ranču).
što se tiče opravdanja uporabe nuklearnog oružja, ne slažem se sa tobom jer zato što je "japanski car bio idiot", japanski civili-dakle žene, djeca, starci dvaju gradova nisu zaslužili biti pretvoreni u prah i pepeo. to je već bešćutno, da ne uporabim drugu riječ, no zato se autor suosjeća sa tugom golubova. a i einstein baš nije miran otišao na onaj svijet, agnostički ili već koji raj...
"In November 1954, five months before his death, Einstein summarized his feelings about his role in the creation of the atomic bomb: "I made one great mistake in my life... when I signed the letter to President Roosevelt recommending that atom bombs be made; but there was some justification - the danger that the Germans would make them.
"
ostatak sam već i više no dovoljno komentirao te da ne bih flejmao temu o agnosticizmu, to je to. kako vkrsnik uobičava reći stojte mi dobro.

Tko je glasao

Mislim da je pitanje oko

Mislim da je pitanje oko "lokalne ateističke kokoši" bilo jasno, kao što je jasno da tvoj odgovor ne odgovara na to pitanje (a nije niti bitno jer i ovakav ne-odgovor je odgovor onima koji čitaju ono što je napisano).

Što se tiče A-bombe - iz tvog odgovora se sugerira da nisi upoznat sa situacijom u Japanu 1945. jer da jesi onda bi znao da su žene, djeca i starci bili pola godine intenzivno prženi u bombardiranju vatrenim bombama koje su satirale bez problema japanske građevine uklavnom od drva i papira - pet milijuna ljudi je ostalo bez domova, a pola milijuna uglavnom civila je pobijeno. Hirohito nije previše mario. Plan je bio da se to radi dok se Japanci ne predaju, jer je iskrcavanje bilo preopasno za savezničke vojnike zbog propagandom izazvanog turbo-fanatizma japanskih vojnika i civila (to su dobro naučili na Okinawi). Dakle lažna dihtomija koju ovdje proturaš (da je dilema između mrtvih i živih civila, koju garniraš nabrajajući što sve spada u civile ne bi li igrajući na emocije i suosjećanje ljudi dobio simpatije za svoju tezu koju inače ne možeš braniti normalnim argumentima) je ili neuka ili zlonamjerna - civili bi gorjeli u svakom slučaju, a pošteni i pametni ljudi su se pitali što bi izazvalo manje žrtava u totalu.

Što se tiče flejmanja, ako već flejmaš po drugim pitanjima - zbilja ne vidim zašto bi sad stao...

Tko je glasao

ok, idemo na još koju temu

ok, idemo na još koju temu na kojoj se osjećaš kao riba u vodi...sada bih se trebao kilometarski prepucavati o tijeku II svjetskog rata, slobodno otvori novu temu, ja sam spreman, razumije se u skladu sa raspolozivim vremenom, inače II svjetski rat mi je draga tematika. da ga toliko dobro poznaješ znao bi da je hirohito bio marioneta u rukama militantnih jastrebova. pored toga, ne vidim kakovu sućut treba evocirati, kada nikome normalnome ne pada na pamet da tolike mrtve u djelicu sekunde smatra ekvivalentnim odgovorom. da me nisi točku po točku izazivao lakonski bih prešao na druge teme, ovako, drugi put se bolje pripremi da svoje teze i obraniš osim što se poput pijevca kočoperiš. jasno sam ti odgovorio na svako pitanje, a na tezi o Bogu, kreaciji, i odnosu vjere i znanosti zube su polomili daleko pametniji od nas, pa ne vidim nikakvog razloga da jedan drugoga uvjeravamo što je bolje biti vjernik, ateist, ili agnostik, odnosno da li je Boga bilo prije Big banga. to je daleko izvan dosega mojega ograničenoga znanja. u svakom slučaju, bilo mi je drago razmijeniti po koju rečenicu sa ljudima koji drugačije misle.

Tko je glasao

meni je uvijek drago

meni je uvijek drago izmjeniti po koju s ljudima koji misle.
nažalost, u ovom slučaju, za to nije bilo previše razloga...

Tko je glasao

argumentacija da su golubovi

argumentacija da su golubovi tužni, da su mravi društveni ili da dupini plaču je točna samo što se oni ne pitaju tko su, i kuda idu, i ne idu u crkvu na pričest, da budem malo prizeman. ponađaju se instiktivno, u skladu sa genetskim kodom koji su evolucijski razvili. lijepo je vidjeti da mačka piša u posudu sa pijeskom umjesto po novom kauču, no to me ne uvjerava da je ona razmišlja da je pišanje u pijesak moralno ispravno u odnosu na gazdu.
mislim da su životinje sposobne za puno više nego što im mi pripisujemo.
meni je recimo jedna stvar posebno zanimljiva. kako to da pas, ako se njime dovoljno bavi, bez problema nauči značenje hrpe naših riječi (ne govorim o dresuri, da ne bude zabune) a mi njihov jezik nikako da svladamo.
baca na razmišljanje, iako se slažem sa dosta toga što si napisao.

Tko je glasao

kako to da pas, ako se njime

kako to da pas, ako se njime dovoljno bavi, bez problema nauči značenje hrpe naših riječi (ne govorim o dresuri, da ne bude zabune) a mi njihov jezik nikako da svladamo.

Psi na našu žalost nemaju evolucijom razvijene glasnice i fizički nisu u stanju artikulirati glasove odnosno riječi. Njihov komunikacijski kanal prvenstveno je oslonjen na mirise, gdje smo mi pak hendikepirani. Čovjek koji živi sa psmom, vrlo brzo nauči pseći govor tjela, kao i oni naš.
Vjerojatno su ljudi hendikepirani u razumijevanju pasa prvenstveno vlastitim uvjerenjem (vjerom) u našu "bogom danu" premoć, odnosno bahatošću spram drugih živih bića i prirodi općenito.

Tko je glasao

Robot, ponađaju se

Robot,

ponađaju se instiktivno, u skladu sa genetskim kodom koji su evolucijski razvili. lijepo je vidjeti da mačka piša u posudu sa pijeskom umjesto po novom kauču, no to me ne uvjerava da je ona razmišlja da je pišanje u pijesak moralno ispravno u odnosu na gazdu.

Jel životinje razmišljaju se može diskutirat. Ja sam uvjeren da to rade.

Imam pesa i naj milija mu je igra sa susedom, naravno pripadaju istoj rasi. Nikad im dosta igre i moj niti ne misli dojti doma.

Kad je zafučkam stvori se ko iz puške pred lesom. Ja dojdem do lese a on otkasa jedno 20 do 30 metara dalje i sused za njim. Kad otvorim lesu se moj Bleki zašprinta ko strjela i uleti u dvorište. Naravno da sused ne trči tak brzo i ja bez problema zatvorim. To je počel radit kad je videl da ima problema sa njegovim prijateljem, jel je u večini slučajeva uspjel šmugnut u nutra.. Stalno sam ga morel lovit po dvorištu i za ogrlicu vodit van.

Tko je glasao

Neprijavljeni, Do

Neprijavljeni,

Do diskrepancije dolazi zato što mi ne razumijemo što životinje misle (pa bi, kad bi mogle to i govorile) ali mi se često čini da nema nikakve razlike u ponašanju.

Nije razumijevanje samo u verbalnoj komunikaciji. Kad se čovijek posveti životinji, ostane zapanjen. Imam iskustva kod psa, mačke a bogme i kod kokoši.

Tko je glasao

Apsolutno si u pravu. Jedino

Apsolutno si u pravu. Jedino moramo malo paziti jer je čovjek sklon davanju neživim stvarima i pojavama ljudske osobine, što nas kod životinja lako može odvest malo predaleko.

Ovo je jedan zanimljiv primjer koji treba biti dodatno istražen, ali je u svakom slučaju fascinantan (Skviki, oprosti, ali nema ni hrvatskog ni njemačkog prijevoda što je velika šteta - nadam se da će netko stručan to uskoro napraviti - poslat ću mail onima koji su preveli ostala odlična predavanja na TED-u).

Tko je glasao

vrlo često se poteže

vrlo često se poteže argument znanstvenog ne-dokazivanja postojanja Boga, negdje sam pročitao da je u jednom istraživanju utvrdjeno da je 40% znanstvenika vjernici, dakle nije to sve tako crno bijelo.

Prema posljednjim istraživanjima: 2% europskih znanstvenika izjašnjavaju se kao vjernici, a po istom istraživanju 7% američkih znanstvenika za sebe tvrde da su vjernici.

Tko je glasao

EXPLOREFAITH: In a

EXPLOREFAITH: In a commentary that you recently wrote for CNN.com, you mentioned the “40 percent of working scientists who claim to be believers.” That number seems kind of startling to me. Is that true? Are many of them “in the closet”?

COLLINS: A famous survey done in 1917, and again in 1997, documented this percentage of belief amongst working scientists. Many people have been surprised by this statistic, and also surprised that the numbers haven’t changed during the 20th century. Why aren’t we hearing more from scientists who believe? There is an unwritten taboo about discussing matters of faith in scientific circles, and believing scientists are sometimes also fearful that they will be seen as less intellectually rigorous by their colleagues if they admit to faith in God.

Tko je glasao

neprijavljeni, zbog cega bi

neprijavljeni, zbog cega bi netko "propagirao agnosticizam kao protutezu ateizmu", odnosno, zasto mislis da je agnostik samo prikriveni ateist, koji se eto..ili srami reci da je ateist, ili samo prikuplja politicke bodove!?
pretpostavljam da se dio onih kojih su se nekad iznjasnjavali kao ateisti, danas izjasnjavaju kao agnostici, jer u "katolickoj" zemlji sam ateizam isuvise hereticki zvuci, ali samo zbog takvih, sve nas koji se izjasnjavamo kao agnostici ne mozes trpati u isti kos (sa takvima)!

Tko je glasao

Pitaš me nekoliko stvari, a

Pitaš me nekoliko stvari, a svaka zahtjeva zaseban odgovor. Krenut ću od tvog zadnjeg pitanja pa možda stvari budu jasnije do odgovora na tvoje prvo pitanje.

U ovom konkretnom slučaju sam stavio naglasak na Josipovića koji mi je svojim rezoniranjem ostavljao dojam ateista koji smatra (zna) da je u našem društvu nezgodno reći za sebe da si ateist. To nema veze s drugim ljudima koji vjeruju u nešto (ili ne vjeruju u nešto - isto ili drugo). Dakle ne želim trpati nikoga u isti koš - moja kakrakterizacija Josipovića je na osnovi mojeg dojma o njemu.

Izjašnjavanje ateista kao agnostika "jer to ljepše zvuči", je upravo tema ovog dnevnika i volio bih da smo više o tome diskutirali. Zbog te prilično raširene pojave sam u dnevniklu i naveo da me ne bi čudilo da to netko (Josipović) radi da bi skupljao političke bodove (ili,ako hoćeš, da ne skuplja negativne).

Dakle - teme dnevnika su konkretno Josipović i razlike između ateizma i agnosticizma. Nažalost neki su dnevnik pročitali kao da ja nekog prozivam zbog njegove vjere (ili nevjere). Trebao sam biti malo jasniji, jer tako nešto mi nije ni na kraj pameti.

Da pokušam razjasniti još jednom problem s ateizmom i agnosticizmom - obje riječi su bremenite poviješću i neki ljudi smatraju da bi se stvar riješila uvođenjem nove riječi koja bi bila očišćena od sukoba s bogom u ateizmu i iracionalne metafizike u agnosticizmu. Prijedlog Dana Dennetta je riječ "bright" za ateiste i "super" za ne-ateiste (po uzoru na "gay" i "straight") - gdje bright vuće porijeklo iz inzistiranja na racionalnosti, dok super vuće porijeklo iz vjere u natprirodno (bilo silu, bilo biće, bilo što) - na engleskom supernatural. Pomalo se hvata, ali to traje.

Moderni (demokratski) ateizam je s bogom u jednakom sukobu kao s Djedom Mrazom ili Zubić vilom - praktično u nikakvom, dok netko ne želi zbog boga (ili jer mu je bog tako rekao) povest rat protiv druge zemlje i/ili drugog naroda/vjere/štogod. Štoviše, većini je drago da ljudi pokušavaju razne metode i pristupe da bi bili bolji ljudi. Kao što je svakom besmisleno da se u škole vješaju slike isključivo i samo Zubić vile (a ne i npr. Djeda Mraza) tako je i nama ateistima bezveze da se vješaju isključivo raspela i ni jedan drugi vjerski simbol. To nije OK, i to je jasno svakom tko može zamisliti situaciju da se svugdje vješa neki simbol koji nije njihov (crvena zvijezda ili polumjesec ili štogod). Ali to nije tema, samo pokušavam objasniti (ilustrirati) situaciju.

Ovim dnevnikom htio sam reći agnosticima da agnosticizam nije umjereni ateizam već iracionalni ateizam pa da razmisle još jednom, umjerenim ateistima da nas ima, neumjerenim ateistima da to ne stanuje više ovdje, a vjernicima da će ateist (nakon kraće provjere) lakše povjerovati u stvarnog boga od pravog agnostika. I naravno, da je jedan od bitnih temelja ateizma odgovornost (prema sebi i drugima) i da to očekujem od Josipovića.

Tko je glasao

za razliku od ateiste koji

za razliku od ateiste koji ne vjeruje da postoji neka visa sila(bog ili smisao!), agnostik vjeruje da postoji, ali ne vjeruje u ljudske spoznajne mogucnosti kojima bi on mogao spoznati to postojanje.
po definiciji, agnostik je ipak blize vjerniku, nego li ateisti!

Tko je glasao

jedno agnosticko

jedno agnosticko pitanje?
postoji li uopce sadasnjost?
svaki podrzaj koji covjek prima prolazi nuzan put od osjetila do percepcije u mozgu, sto zahtjeva odredjeni vremenski termin, pa je sva nasa percepcija sadasnjosti u biti proslost.
jos gore ako pogledamo put neba u zvijezde.
brzina kretanja svijetlosti je 299792.4590. km/s.
najbliza zvijezda na nasem nebu je alpha centauri, udaljena od zemlje 4,24 svjetlosne godine, sto znaci..da te zvijezdane veceri dok ja romanticno buljim u tu alphu centauri, postoji vrlo hipoteticka situacija da je ona vise ni ne postoji!
kako njenom zadnjem odsjaju treba 4,24 godine da dodje do mog oka(i malu zadrsku da je moj skleroticni mozak preradi:)), ja cu je punih cetiri i nesto godina gledati na nebu kao da postoji, a u biti, nje vise nece biti!:)
ako krenemo pogledom prema zvijezdama koje su na na tisuce svjetlosnih godina udaljene od nas, onda smo tek nadrapali sa tim nasim ljudskim poimanjem.. proslosti, sadasnjosti i buducnosti!:)

Tko je glasao

postoji li uopce

postoji li uopce sadasnjost?

postoji samo sadasnjost. ne postoji ni proslost ni buducnost. ti svaku informaciju primas u sadasnjem vremenu pa i onu svjetlosnu alphe centauri koja je nastala prije 4.24 svj godine. kada razmisljas u konteksu proslosti ili buducnosti ti uvijek razmisljas u sadasnjem vremenu. ovdje i sada. ne postoji nista izvan sadasnjeg trenutka.

no kada stvari stavis na kvanti nivo onda uopce ne postoji vrijeme. svaka informacija je dostupna svugdje trenutno. i upravo je taj paradoks koristio Einstain da bi negirao postojanje kvantne fizike (on je bio veliki protivnik koncepta) jer prema zakonu relativnosti koji ti spominjes ne postoji veca brzina od brzine svjetlosti.

to je po meni gnosticko pitanje a ne agnosticko jer agnosticizam je izmisljeni termin koji je nastao u 19 stoljecu valjda nasuprot terminu gnosticizma (Grcki: γνῶσις gnōsis, spoznaja, znanje) a temelji gnosticizma su predmet prijepora a vjerovatno je daleko starije o svih postojecih religija pa i paganskih vjerovanja (kao sto su kasnije religije oblikovale gnosticizam u nekom obliku i u raznim smjerovima). Gnosticizam prvu put u nasoj zapadnoj civilizaciji spominje Platon a spominje se cak i u vedskim spisima. Ukoliko je korijenski gnosticiam znanje, spoznaja sto je onda agnosticizam? Zato se slazem sa dnevnikom.

Danasnji teorijski fizicari su istinski gnostici a teorijska fizika ce se nesumljivo spojiti sa pitanjima religije ( i vec se spojila). Naime, necu sada ulaziti dublje no ukoliko se vratis u trenutak nastanka svemira (velikog praska) kada je nastalo prvo dijeljenje i malo kasnije inflacija svemira trebas postaviti pitanje sto je izazvalo to prvo inicijalno dijeljenje? Ta prvo nesto (recimo cestica radi lakseg poimanja) koja se podijelila. Fizicari ce sve objasniti (s vremenom) ali ne mogu zaviriti prije tog prvog trenutka (izmedju ostalog zato sto ne postoji vrijeme izvan tog trenutka - ah, opet paradoks) (suma svih energija u svemiru je jednaka nuli - dijeljenje je doista ravnomjerno) . I sada da ne ulazimo duboko u fiziku treba objasniti korijenski sto znaci religija.

religija dolazi od dvije rijeci re-ligare, i.e. re (ponovno) + ligare (spojiti)

I na kraju:

spoznaj samoga sebe (Grcki: γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton)

Tko je glasao

Danasnji teorijski fizicari

Danasnji teorijski fizicari su istinski gnostici a teorijska fizika ce se nesumljivo spojiti sa pitanjima religije ( i vec se spojila)

Nerazumjevanje , nesposobnost shvaćanja pojave vodi u olako pojmovno razrješenje - "vjerujem da je tako", pri čemu je naglasak na riječi vjerovanje a ne na pojavi.
Baveći se temeljnim pitanjima svemira cijelo vrijeme nalazimo se na području zaključivanja temeljem nedostatnih činjenica i puno dilema razriječava se vrlo ljudski - rječju vjerujem.
Čovjek (znanstvenik) koji se godinama bavi kosmologijom, koja svakim danom, svakim rezultatom promatranja, svakom teoretskom raspravom otvara nova pitanja, razriješenja pronalazi u riječi (pojmu) vjerujem.
To je dio paradigme . Svako pitanje ima svoj odgovor, a da li je odgovor istinit ili je dokučen vjerom - nije bitno.

Tko je glasao

Nerazumjevanje ,

Nerazumjevanje , nesposobnost shvaćanja pojave vodi u olako pojmovno razrješenje - "vjerujem da je tako", pri čemu je naglasak na riječi vjerovanje a ne na pojavi.

U ovom univerzumu niti jedan odgovor nije istinit. Sva temeljna znanstvena istraživanja počinju od neke pretpostavke i svaki pojam je relativan. Znanost se pokušava približiti temeljnim pitanjima pronalazeči istine koje su relativno točne a svaka relativno točna istina otkriva druge tajne. Npr. Einstenova teroija relativiteta je dokazana na 10 na munus 22. Smatra se da je to dovoljno točno da se proglasi da teorija vrijedi (koja je opet relativna) no pogreška postoji. Npr etalon za kilogram koji se čuva u idealnim uvjetima varira u težini, neobjašnjivo itd itd. Svaki pojam kojega se mi uhvatimo je relativan. Ne postoji dovoljno čvrst pojam u ovom univerzumu. Znanost rješava pitanja sa relativne razine i daje relativno i približno točne odgovore ali nikada apsolutne.

Kao što sam prije naglasio, pitanje svih pitanja za fiziku je kako je nastala prva podjela koja je uzrokovala pojavu svemira (znači prvi par čestica i antičestica koji su nastali iz praznine (praznina nije dobar izraz jer se to suprotan termin od punoće a svaka dualna podjela prije nastanka svemira je kriva jer to je stanje apsolutne ravnoteže, potencijala, nije bilo ni prostora ni vremena ni čestica ni temperature niti bilo kojeg pojavnog oblika svemira kakav danas poznajemo)). To pitanje fizika ne može riješiti sa ove razine postojanja. U tom momentu fizika isto dolazi na razinu vjerovanja jer nikakakav pokus niti matematička formula ne može sagledati što je uzrokovalo prvu podjelu jer sve naše domišljatosti prestaju sa granicama ovog univerzuma. Ta nazovimo je praznina može biti uzrok postojanja i drugih univerzuma koji mogu i ne moraju slijediti matematički model ovog naše univerzuma. U njima mogu vrijediti potpuno drugačiji oblici pojavnosti i matematički modeli postojanja.

Religija ista pitanja rješava kroz svijest. Kako sam prije naglasio riječ religija korijenski znači ponovno spojiti što asocira na na prvu podjelu koja je uzrokovala čin postanka svemira. Sve religije imaju u korijenu svog "djelovanja" dualnu podjelu (boga i đavla, dobra i zla, jin i jang, u gnosticizmu demijurg i pleroma itd) i svaki pokušaj poimanja što se nalazi iza prve praznine sa ove razine svijesti nije moguć. to je granica do koje mi možemo ići.

Ukoliko pogledaš pokuse fizike na kvantnoj razini tu ne možeš postaviti "objektivne " kriterije jer promatrač utječe na pokus. Npr ukoliko nema promatrača čestica se ponaša kao čestica, ukoliko imaš promatrača čestica se ponaša i kao val i kao čestica. također svaka informacija je dostupna trenutno svugdje tj sve čestice su povezane sa svim česticama svugdje bez obzira na prostor i vrijeme. Odnosno, na dubljoj razini sve su čestice povezane (što tvrde sve religije) a za svaku tvar možemo reći da na određenoj razini ima svijest, pa tako npr i običan kamen (doduše, slijepu svijest koja nije svjesna sebe). Postoje teorije nekih fizičara da svaka naša odluka kreira još jedan univerzum. npr mi stojimo na ulici i krenemo lijevo. automatski postoji još jedan univerzum u kojem smo krenuli desno (The Many Worlds Theory, http://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation). Ta teorija bi objasnila neke paradokse u kvantnoj fizici (npr paradoks kolapsa čestice u val) i nesumljivo uvodi svijest u fiziku.

I baš zato svaki pokušaj definiranja univerzuma, bilo znanstveni, bilo religijski je potpuno legitiman ukoliko stav i jednog i drugog nije isključiv prema drugom. I zato bih se složio sa tvojom tvrdnjom.

Čovjek (znanstvenik) koji se godinama bavi kosmologijom, koja svakim danom, svakim rezultatom promatranja, svakom teoretskom raspravom otvara nova pitanja, razriješenja pronalazi u riječi (pojmu) vjerujem.
To je dio paradigme . Svako pitanje ima svoj odgovor, a da li je odgovor istinit ili je dokučen vjerom - nije bitno.

Tko je glasao

Religija ista pitanja

Religija ista pitanja rješava kroz svijest. Kako sam prije naglasio riječ religija korijenski znači ponovno spojiti što asocira na na prvu podjelu koja je uzrokovala čin postanka svemira.

Religija je proizvod ljudskog uma. Dakle, ljudski um "ista pitanja rješava kroz svijest", dakle um.
cirkulus viciosus.....
Vjera nije genetski data, ona je naučeno stanje uma. Rezultat kulture odnosno civilizacije. Paradigma

Tko je glasao

vjera je proizvod ljudskog

vjera je proizvod ljudskog uma kao što je i znanost proizvod ljudskog uma. Um, ukoliko ukoliko se referiraš na racionalni dio svijesti je samo jedan dio ljudske svijesti. Religija je znatno širi pojam nego što možeš svesti pod racionalno, naučeno ali je sigurno i dijelom proizvod civilizacije tj kulture.

Tko je glasao

Um, ukoliko ukoliko se

Um, ukoliko ukoliko se referiraš na racionalni dio svijesti je samo jedan dio ljudske svijesti.

Um je cjelovit. Podjela na iracionalni, racionalni, podsvjesni je izraz ljudske potrebe za rasčlanjivanjem radi spoznaje kako radi.

Religija je znatno širi pojam nego što možeš svesti pod racionalno, naučeno ali je sigurno i dijelom proizvod civilizacije tj kulture.

Religija je društveno organizirano vjerovanje. Nije pitanje da li je racionalna ili nije, ona jest proizvod ljudskih umova (ne jednog, već mnogo njih kroz duža vremenska razdoblja) koja se prenosi učenjem a ne genima. Pripadnost religiji nije genetski uvjetovana, dakle nije instiktivna.

Tko je glasao

Um je cjelovit. Podjela na

Um je cjelovit. Podjela na iracionalni, racionalni, podsvjesni je izraz ljudske potrebe za rasčlanjivanjem radi spoznaje kako radi.

Jest ali ne možeš tretirati na jednaki način misli, emocije, podsvjesno itd. kako smo utvrdili atom kisika ima iste elemente koji ga tvore kao i bilo koji drugi atom ali imaju potpuna druga fizička i kemijska svojstva. Žlica jest metalna ali nema istu funkciju kao i npr otvarač za vino. malo si pojednostavio stvari, zapravo otišao si u vrijeme prije Freuda, negdje prije nego li je uopće postojala psihologija.

Nije pitanje da li je racionalna ili nije, ona jest proizvod ljudskih umova

sve što je čovjek stvorio je proizvod ljudskih umova. od žlice do avona, slika, knjiga, misli itd pa mi tvoja izjava zvuči kao potpuno logična i doslovna. Jedino što ja volim izraz svijest jer obuhvaća puno više od racia za koji smatram da je samo dio ljudske svijesti.

Pripadnost religiji nije genetski uvjetovana, dakle nije instiktivna.

U ovoj rečenici si zaključio da je genetski materijal i instikt isto što nije.

No pretpostavljajući što želiš reći, još je C.G. Jung u svom proučavanju simbola utvrdio da narodi koji nikada nisu došli u doticaj sa krščanstvom (npr Eskimi, u to vrijeme) sanjaju kršćanske simbole i obratno, mi sanjamo neke simbole koje kulturno ne pripadaju nama. On je taj dio svijesti nazvao koletkivno nesvjesno., odnosno bez obzira, kako ti kažeš, na genetski materijal postoje informacije koje su zajedničke za cijeli ljudski rod, tj univerzalne a te informacije se ne prenose genetikom (danas poznavajući temelje kvantne fizike možemo utvrditi kako se prenose neke informacije, ali još ne možemo objasniti).

Tvoja paradigma o životu je nastala negdje u 18, 19 st (kada i izraz agnosticizam) i danas znamo da je kriva (objasnio sam ti prije o spoznajama kvantne fizike koje baš i nisu od jučer, Kopenhagenska interpretacija datira negdje u 1927) bez obzira što većina ljudi i dalje živi tu istu paradigmu. vjerovatnio ćeš ti i nakon ove prepiske i dalje ustrajati na istoj paradigmi što je ok (i ja na svojoj), ne znači da moramo svi isto misliti (ili kako ti voliš reći vjerovati).

Tko je glasao

još je C.G. Jung u svom

još je C.G. Jung u svom proučavanju simbola utvrdio da narodi koji nikada nisu došli u doticaj sa krščanstvom (npr Eskimi, u to vrijeme) sanjaju kršćanske simbole i obratno, mi sanjamo neke simbole koje kulturno ne pripadaju nama

Carl Gustav Jung (Kesswill, 26. srpnja 1875. - Zürich, 6. lipnja 1961.).

On je početak priče.
Simboličko mišljenje, odnosno mišljenje korištenjem simbola stvorilo je moć razmjene informacija među jedinkama i time omogućilo razvoj civilizacije.

Paradigma je skup iskustava, informacija, uvjerenja i sistema koje posjeduje čovjek i koje imaju za cilj da nacrtaju smjernice kojima treba da se kreće i određuju njegov načina djelovanja u različitim situacijama.

Tvoja paradigma o životu je nastala negdje u 18, 19 st (kada i izraz agnosticizam) i danas znamo da je kriva.

Teško, toliko nisam star.
Paradigma pojedinca je privatna stvar i nastaje (stvara se) tijekom njegovog života.

(objasnio sam ti prije o spoznajama kvantne fizike koje baš i nisu od jučer, Kopenhagenska interpretacija datira negdje u 1927)

Problem nastaje kada se ne prati razvoj znanstvenih disciplina, i naučeno znanje smatra činjenicom (fiksirano znanje). Stvarnost ipak upućuje da je znanje varijabla, jer se fundus znanja društva povečava ogromnom brzinom.

(http://www.youtube.com/watch?v=ljbI-363A2Q&eurl)

To je problem paradigme društvene zajednice koja se slabo mijenja (promjena – ažuriranje) i datira (za naše društvo) u prošlo stoljeće, ako ne i u pretprošlo.

Tko je glasao

Um nije prilagođen

Um nije prilagođen znanstvenom razmišljanju i to moramo, s manje ili više muke, naučiti. Problem je u tome da je um sam po sebi prilično iracionalan jer je programiran za preživljavanje u svijetu koji ne poznaje unaprijed (područja i zajednice u kojima danas žive ljudi su dramatično različiti malih obiteljski povezanih zajednica u Africi prije cirka 200k godina) tako da do dodatnog prilagođavanje uma realnosti dolazi kroz učenje.

Osim toga, um svakog od nas je malo različit od ostalih (kao i sve ostale naše osobine). Do vrlo nedavno su djetinjstvo preživljavali samo oni koji su ili rodili bolje prilagođeni ili bi sposobnošću učenja stekli bolje vještine. Danas djetinjstvo preživljavamo skoro svi, a svaku iznimka doživljavamo kao tragediju pa ima više neuspješnih za "normalan" život homo sapiensa u afričkoj savani, ali zato ima više onih koji svoj um mogu uspješno koristiti za vrlo apstraktne (i netko će reći - prilično neprimijenjive) namjene.

Tko je glasao

postoji li uopce

postoji li uopce sadasnjost?

Jedan čovjek mi je ovako rekao: "Ne postoji ni prošlost ni budućnost, samo sadašnjost." Ma da, rekoh ja, a on nastavi "Sada. Sada. Sada. Sada. Kužiš?" I fakat...

Inače, u pravu si - ne postoji općenita sadašnjost (Einstein bi rekao apsolutna istovremenost) jer svaka točka u svemiru ima svoju sadašnjost i ona je općenito različita od sadašnjosti u drugim točkama (to smo i izmjerili pa znamo). Informacije putuju od jedne do druge točke najbrže što mogu pa nam na Zemlji to izgleda trenutno, ali zapravo je, u astronomskim udaljenostima, to prilično sporo (ili da kažem preciznije, dugotrajno).

No izmjerili smo i to da zvijezde ne nestaju samo tako, pa ćeš još dugo vremena moći gledati Alphu Centauri (sustav tri zvijezde od kojih su dvije mase odoka kao Sunce i samo mrvicu starije, a jedna je patuljasta). Malene planete (poput Zemlje) su moguće, ali se u takvim sustavima očekuje da su orbite relativno nestabilne - što baš nije ohrabrujuće za Pandoru. Nema ni planeta poput Jupitera...

Tko je glasao

hm, nadam se da sa ovim

hm, nadam se da sa ovim nisam uznemirio vjernike koji ipak vjeruju u sredjeni poredak stvari koje je stvorio covjek, ups, bog!:)

Tko je glasao

edi in the sky with

edi in the sky with diamonds, alone

Tko je glasao

idemo mi radije pricati o

idemo mi radije pricati o hrvatskoj kulturnoj bastini, ili o arhitekturi, zar ne!?:)
a pitanje o tome dali je dobro da tramvaj vozi agnostik, ateist ili vjernik, ipak prepustimo drugima!:)

Tko je glasao

to nije po pravilima unatoč

to nije po pravilima unatoč tome što možda sadašnjost ne postoji

Tko je glasao
Tko je glasao

da li je predsjednik neke

da li je predsjednik neke zemlje pripadnik vladajuće religije te zemlje ili ne potpuno je ne bitno za uspješnost obavljanja posla za koji je izabran.
Mislim da bi se zapravo trebalo postaviti pitanje o etici ili stavu kako bi Kant rekao „zvjezdano nebo nada mnom i moralni zakon u meni“. Pitanje je koliko vjernika su ljudi koji se u životu pridržava makar većine od (recimo 8 od10) glavnih „smrtnih“ grijeha, odnosno da li onaj agnostik ili ateist ili pripadnik bilo koje druge religije u ovoj zemlji zna u dubini duše da živi u bliskosti sa ovom Kantovom izrekom ili po učenju Isusa, napisa iz Tore, Muhameda, Budhe... ili da je jasnije neka onaj koji je bez grijeha prvi baci kamen. Klanjanje zlatnom teletu da i ne spominjemo.
Ako se sada vratimo iz Starog Zavjeta, ranog kršćanstva i ostalog u novije doba imamo pojave poznate kao „guske u magli“, „pokondirene tikve“ a zadnjih više od pola stoljeća kao partitokraciju tj stranačku diktaturu ili danas, kako to bolje veli don Ivan Grubišić: "..civilizacijski proces koje je kod nas zaustavljen spregom bivših komunista i crkvenih zajednica. Stoga postoji otpor prema svim društvenim promjenama koje vlast i crkvene zajednice ne mogu kontrolirati ili usmjeravati po svojim željama. "
http://www.h-alter.org/tekst/kultura-gradjanskog-neposluha/9664#hot
Kako su do sada bile sve pretstave a zapravo ostalo isto, mislim da je i ovo sa crkvom – koga ona podržava ili ne potpuno irelevantno za šire „kaput“ društvo
Lako se dešavaju hajke, u jednom trenu na premjerku, onda bivšeg premjera, gradonanačelnika, direktore raznih javnih i gradskih tvrtki. Sada recimo da se ukaže Polančec niko ne bi ni trznuo, bilo pa prošlo. Afere i hajke su predstava, njihovi glavni akteri sporedni likovi (osim valjda bivšeg premjera koji je sporedan postao datumom svog bijega) a tek se tu i tamo probije neki tračak slobodnog duha od straha od glavnih vječnih likova sa scene i gubitka ugodnog sistemskog preživljavanja ( „ne talasaj“). Velika večina ljudi koji su bili bitni i još su u glavnim životnim odlukama za ljude ove zemlje, ne odgovaraju osnovnim etičkim principima
Crkva u sprezi sa političkim moćnicima dobija imanje ali gubi svoje poslanje.
To se takođe dešavalo više puta u povijesti.
Vidljivo rasulo društva rasti će. Ništa se još nije riješilo. Floskule pokušavaju zamijeniti stvarna rješenja. Stvarna rješenja tek slijede kao i napokon slobodnije i demokratičnije razmišljanje i stavovi koje je i ovaj portal pomalo otvorio a donjet će ih nailazeće otrježnjenje.

Tko je glasao

Eh, dragi moj

Eh, dragi moj @3103:
...Pitanje je koliko vjernika su ljudi koji se u životu pridržava makar većine od (recimo 8 od10) glavnih „smrtnih“ grijeha,...FYI, 10 je zapovjedi, a smrtnih grijeha je 7.
:-P

Tko je glasao

Nije dobro pretpostavljati i

Nije dobro pretpostavljati i nagađati o nekome nešto, a onda temeljem toga izvlačiti pogrešne i ishitrene zaključke.

Tko god razlikuje pojmove religije, vjere i spoznaje, mogao je u predsjedničkoj kampanji, kada je bilo pitanje religije, jasno uočiti da ni jedan od kandidata, čak i u prvom krugu, nema razvijenu duhovnu inteligenciju, ali bogami ni duhovnu naobrazbu. Nitko od njih ne razlikuje duhovnost od religije, niti vjeru od spoznaje. I to je opasnost, jer po mnogim znakovima, a naročito iz njihove retorike, pa i onda kada je riječ o bilo čemu drugom, proizlazi da manjak duhovnosti uzrokuje i manjak svijesnosti.

Unatoč materijalnom bogatstvu i tehnološkim dostignućima našim životima nedostaje unutarnje zadovoljstvo. Nedostaje nam nešto ključno i bitno. Za neke je to nemogućnost da posao pretvore u poziv. Za neke je to ključno, nešto drugo. Ali, u našoj duhovno tupoj kulturi, pojedinac mora sam izumiti ili otkriti što je to izvan onoga što nam kultura nudi ili u njoj uopće ne postoji. Upravo to Josipović nije u stanju. On nije sposoban preuzeti odgovornost za smisao svog mandata, niti mu pristupiti na drugačiji način i inteligentno ga primjeniti. Radi se o nesposobnosti da se situacija preobrazi ili da se iz nje izvuče najbolje.

Ovo je društvena pošast, a ne Josipovićev specijalitet. Naša programiranost nas ne uči kako naše iskustvo možemo staviti u nov kontekst i nove okvire. Prosto, mi ne znamo što je to u prirodi mozga što našem umu omogućava pristup inteligenciji ili svijesti koja je izvan samog mozga i živčane građe. Ipak, znanost je otkrila činjenicu da je naš mozak biološki opremljen građom, koja omogućava da budemo duhovna bića. Zašto nismo? Pa, lakše je ignorirati znanost i živjeti u zabludi da smo pametni. Bez obzira na cijenu koju zbog toga nerazumno plaćamo.

Mislim da uopće nije važno kako se predsjednik deklarira. Važno je kakve će rezultate postići, ali s obzirom na sve, ne sluti na dobro.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci