Tagovi

„Deca vole še?er“ - Pismo iz prošlosti!

Ivo Paši?

Za potrebe jednog mog novog posta (o aktualnim korupcijskim aferama) morao sam skupljati i ?itati neke dodatne materijale.

Tako sam naletio na ovo staro pismo koje odiše tolikom svježinom da ga prenosim uz male, neznatne preinake, jezi?ne radi prijevoda, par termina kojima danas pridajemo druga zna?enja, te izbacivanje nekih naziva da bih ovoj „poslanici“ dao univerzalniju dimenziju (s time da su kurzivi samo moji):

?ujte,
…Bio sam s vama kada ste bili u nevolji. Dijelio sam s vama patnje i da bih to mogao, žrtvovao sam sjajan život i veoma lijepu karijeru, koja je mnogo obe?avala. Zavolio sam vas, jer sam na djelu video vaše ljude iz naroda u bitkama i presudnim trenucima, kada se prepoznaje istinski karakter neke nacije. Zavolio sam vas i zbog žrtava koje sam radi vas podnio, jer za ljude i stvari se u toliko ja?e vezujemo u koliko nas to vezivanje košta žrtvovanja. Video sam vam, me?utim, i mane, mane koje su se užasno iskazale posle rata. Neke vaše mane ?e, ako ih ne otklonite, biti pogubne po vašu naciju. Ne bih vam bio prijatelj ako ne bih povikao "?uvajte se" i ako vam ne bih, uz vrline, koje su istinske i lijepe, ukazao, kao u ogledalu, na vaše loše strane. Vaša nacija je imala veoma lijepu prošlost, posle koje su uslijedili dugi nesretni vjekovi. Pošto ste osnovali veliko kraljevstvo, koje je, sude?i po onome što je od njega ostalo, mnogo obe?avalo i u svoje doba bilo napredno poput zapadnih carevina i kraljevina, pali ste pod prevlast tu?ina, zatim i u njihovo ropstvo.
…..Ipak, usprkos svim tim nevoljama, veoma je malo vaših voljenih pokušalo da izbjegne taj grozni položaj prihva?anjem tu?inske vjere ili bezvjerja. Velika ve?ina vaših predaka je, i pored dugotrajnih patnji, ostala odana staroj vjeri, i nije htjela da povije vrat pred okrutnim tu?inom. Narod vam je hrabar i njegova hrabrost ?esto seže do junaštva. Mogu to s pravom kazati, jer sam gledao vaše vojnike, a oni su bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodila?kog rata. Narod vam je domoljubiv. Ne znam ni za jedan narod u kojem legendarni nacionalni junaci toliko žive u narodnoj duši kao kod vas. Pretvorili ste svoju religiju u narodnu crkvu, bolje re?i u narodnu tradiciju. Me?utim, vi niste religiozni. Niste mogli da prihvatite Boga kakav je u Bibliji, pretvorili ste ga u vje?nog i svemo?nog glavara svog naroda. Ako bih mogao u ovoj oblasti upotrijebiti trivijalan izraz, rado bih rekao da vaš "Bog" nosi odoru i bradu nekakvog povijesnog Kralja, a vojni?ku kapu nekog vašeg generala.
…..Vaš narod je gostoljubiv. Narod vam je demokrati?an, i to zaista demokrati?an, a ne na na?in politi?ara. Me?u vašim ljudima ?ovjek se cijeni onoliko koliko je ?ovjek, a ne po onome što su od njega u?inili odijelo i titule. Vaš narod zna za samilost i ponekad je takav u trenucima kada se ?ovjek ne nada da ?e kod njega na?i tu lijepu ljudsku osobinu. Narod vam je ponosan, ali ne i ohol. Najzad, vi ste bistar narod, jedan od najbistrijih koje sam za života vidio.
…..Pogledajmo sada mane vašeg naroda.
…..Niste veliki radnici. ?esto odlažete za sutra, ?ak i za prekosutra, ono što biste mogli da u?inite danas. Posljedica je da se to, ?esto, nikada i ne uradi. Koliko ste samo osobnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju prouzro?ili zbog tog olakog dangubljenja! Treba, ipak, re?i da se kod vas taj nedostatak radne energije objašnjava na dva na?ina: Najprije, pod tu?inskom vlaš?u vam je i najteži rad malo koristio, od njega se bogatio samo vaš ugnjeta?, pa ste se tijekom vjekova navikli da radite samo onoliko koliko je neophodno. Drugo, zemlja vam je toliko plodna, pa uz veoma malo rada imate što vam je potrebno za život.
…..Jedna od vrlina koja je kod mnogih me?u vama iš?ezla jeste zahvalnost. Postali ste strašno nezahvalni. Mnogi me?u vama su veoma bogati i nemilice troše da bi se istakli i iz zabave, ali kada valja pokazati zahvalnost prema onima koji su se žrtvovali, ništa ne daju, ama baš ništa. Vaši vo?e nisu još, za ovih deset godina koliko je prošlo od završetka rata, sve?ano obilježile ni jedan od onih velikih doga?aja kojima dugujete slobodu i veli?inu zemlje. Jasno je, takve sve?anosti bi bile nezgodne ve?ini vaših sadašnjih vo?a zato što oni, dok vam je zemlja bila u smrtnoj opasnosti i kad se trebalo žrtvovati, ništa nisu u?inili za nju, ve? su se samo brinuli kako da sklone na sigurno svoju dragocjenu osobu, ?ak su neki iskoristili nesre?u domovine da bi se obogatili.
…..Što ste u?inili za svoje ratne invalide? Od svih zemalja koje su sudjelovale u ratu vaša se najgore odnosi prema njima. Dok nekoliko stotina vaših bivših ministara, samoživih politi?kih profesionalaca, koji, u ve?ini slu?ajeva, ništa nisu u?inili za domovinu, ve? obilato napunili džepove, sre?uje sebi ispla?ivanje "penzija" koje vas koštaju nebrojenih milijuna, invalidi vam mogu umirati od gladi.
…..Vaš ?ovjek iz naroda, neiskvaren utjecajima profesionalnih politi?ara, nije podmitljiv, ali vam vaša "elita" to jest, i to od najsitnijeg ?inovnika sa ili bez diplome, do ministra. Vaša"elita" skoro ništa nije u?inila za svoju zemlju i jedina joj je briga bila da dragocjene ?lanove svojih obitelji sklone na sigurno.
…..Vrativši se u domovinu posle pobjede, u kojoj nisu ni sudjelovali, vaši vlastodršci su težili da upravljaju svim poslovima. Obi?ni ljudi njima nisu ništa zna?ili iako su ?inili ogromnu ve?inu u Hrvatskoj, a vojnici, tvorci pobjede, za njih su bili "prostaci" dobri da mlate neprijatelja i ginu, i ni za što drugo.
…..Kao i sva nemoralna bi?a, i ljudi od vlasti se dive sili, ?ak i kada se najviše zloupotrebljava. To ju je navelo da se, poslije rata, skoro odmah pomire i sa najgorim neprijateljima svoje zemlje. Umjesto da djeluje pozitivno vaši vlastodršci su djelovali negativno. Umjesto da grade, oni su razgra?ivali. Oni su žarište truleži i iskvarenosti, od ?ega toliko trpite. Ako im dopustite da nastave, zemlja vam je izgubljena. Vaš narod je veliki ljubitelj politi?kih ili bolje re?eno, strana?kih vo?a. Sa sve nadmo?nijim stupanjem na vlast pojavljuju se ljudi koji shva?aju kakva se osobna korist može izvu?i iz vaše zalu?enoš?u za strana?kom politikom. Oni stvaraju zanimanje od iskorištavanja vaše sklonosti za strana?kom politikom, pa sada imate profesionalne politi?are koji na tome zara?uju. Ma, što govorim – oni zgr?u bogatstvo. Tako su vam politi?ari iskvarili zemlju.
…..Obi?aji profesionalnih politi?ara prvo iskorjenjuju vrline tla. A, na nesre?u, politi?ari su vam svemo?ni. Politika se miješa u sve i svuda upravlja. Ukaže li se neko mjesto u vlasti, bilo ono važno ili osrednje, svejedno, o izboru ne odlu?uju zasluge kandidata, ve? politi?ke veze. Može on biti i najve?a neznalica, najne?asniji ?ovjek, ako je "šti?enik" politi?ara- miljenik stranke na vlasti, pobijedit ?e i ?ovjeka na?kvalificirani?eg u stru?nom i u moralnom pogledu. Funkcionari su vam, po pravilu, najgoreg kvaliteta. ?esto nisu ni sposobni obavljati posao koji se traži na mjestu kojeg zauzimaju.
…..Posebno dobro poznajem vašu policiju, jer sam, na svoju nesre?u, neko vrijeme sura?ivao s njima. U policiju su vam politi?ari postavili ljude kažnjavane zbog kra?e i drugih zlodjela. Vaši policajci su, krali od naroda i otimali novac. Prijavio sam to vašim vlastima, ali ti zlo?inci, koji su istovremeno bili i „strana?ki pripadnici“, nisu bili kažnjeni, a mene su toliko izvrije?ali, da sam bio prinu?en da podnesem ostavku.
…..Kada stignu do ministarskog položaja, vaši politi?ari postaju toliko oholi da je to skoro smiješno.
…..Opasan vjetar vam zahva?a omladinu i gasi onaj pro?iš?avaju?i domoljubivi plamen. Za ve?inu vaše sadašnje omladine domoljublje se sastoji od neke vrste zavisti pune mržnje. Zavide zemljama koje su bogatije ili mo?nije od njihove, i tom ponižavaju?em osje?anju zavisti nakaradno daju lijepo ime domoljublja.
…..Suvremeni mladi? smatra da nije njegovo da osigurava život državi, nego da je država dužna njemu pribaviti sve kako bi on mogao voditi što je mogu?e zgodniji život. Otuda i ona jurnjava mladih za funkcijama. Svi žele funkcije, i mladi?i i djevojke. Vidite, mladi oba spola jako dobro znaju da sada u vašoj zemlji nije potrebno nikakvo znanje ili sposobnost da bi neko postao važan, potrebno je samo da ga pogura neki zastupnik, ministar, ili utjecajni politi?ar .
…..Današnja omladina ?e vam odlu?no re?i da nipošto ne želi ginuti, jer joj to ništa ne donosi. Zna ona iz iskustva, gledala je to svojim o?ima, kako i oni koji su se žrtvovali, kod vas, u vašoj modernoj državi, dobivaju samo nogom pozadi.
…..Nemojte dozvoliti da vaša lijepa duša propadne u tom ?ubretu koje se na njoj nataložilo, naro?ito poslije rata. Nacija koja je, poput vaše, odoljela vjekovnom ropstvu, koja se borila, povla?ila, izgnana sa svojih ognjišta, ali ne i poražena, uspjela se vratiti kao pobjednik – ne dopušta da je podjarmi šaka sebi?nih i podmitljivih politi?ara, gnjusnih ši?ardži?a, prezira dostojnih zabušanata i zlo?inskih profitera i zelenaša.

Poslanica je stara, napisao ju je Archibald Rice 1928 godine pod naslovom "?ujte Srbi". Bio je osvjedo?eni prijatelj Srba, a poruku je ostavio u rukopisu kao svoj politi?ki testament, no poruke su mu i danas aktualne, kako za Srbe tako i za nas. Za vrijeme Prvog svjetskog rata je kao ratni izvjestilac objavljivao je ?lanke u uglednim i tiražnim evropskim novinama o ratu u Srbiji, prvi je upoznao svijet sa zlo?inima koje je napravila austrougarska vojska u Ma?vi i Podrinju prema nedužnim srpskim civilima (u jednoj brigadi je navodno kao vojnik bio i Josip Broz). Od kada je došao u Srbiju, Rice se našao u svojstvu službenog i neutralnog isljednika srpske vlade i vojske, što je do kraja svoje misije i ostao. Provode?i istragu o zlo?inima ko?e su po?inili austro-ugarski vojnici i oficiri Rice nije se zadovoljavao samo da sluša austrijske zarobljenike nego je odlazio na mjesta doga?anja – otvarao grobove, pregledao leševe, i ranjenike, posje?ivao bombardirana naselja, ne odstupaju?i od svoje zakletve da služi istini i pravdi, neposredno se angažirao prihvatu i zabrinjavanju izbjeglica. Po završetku se angažirao u Ministarstvu vanjskih poslova, u Odsjeku za dokumentaciju ratnih zlo?ina, i Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje je osnovao dvogodišnju policijsku školu. No njegov entuzijazam se mogao uklapati u birokratsku administraciju. Posle gotovo jedne decenije i po provedenih u Srbiji sastavlja politi?ki testament pod naslovom "?ujte, Srbi!" , svojevrsni vapaj razo?aranog Ricea, kojega se posebno negativno dojmio famozni Nikola Paši?- Baja (1845 – 1926 srpski politi?ar, dugogodišnji predsjednik vlade Kraljevine Srbije a potom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, osniva? i vo?a Narodne radikalne stranke) , zapam?en kao najkorumpiraniji politi?ar srpske i balkanske povijesti, poznat je i po antologijskoj izjavi u Skupštini Srbije, u odgovoru poslanicima kad su ga optuživali radi sina Radomira debelo umo?enog i oboga?enog švercom še?erom, kad im je cini?no odgovorio:

Pa šta ?ete, dete vole še?er!

Kad su ga pitali glede u javnosti popularnog ali nezadovoljnog Archibalda Ricea je odgovorio da ne zna što taj ?ovjek ho?e - jer da mu je nudio novac a on ne?e da uzme!! To je pak tipi?ni sraz dvaju motiva – jedan plemenitiji (koji sve gleda kroz ideale i op?i interes), nasuprot drugom prizemnijem (koji sve gleda kroz novac i osobni interes).

Archibald Rice (1875 - 1929) i njegova poslanica Srbima postala je posebice aktualna –u Hrvatskoj ovih dana. Gore navedeni citati su prepri?ani dio malo šireg izvornog teksta kojeg, ako želite i ?itate ?irilicu, možete besplatno skinuti na stranicama SCRIBD-a .

Korupcija danas nije samo specijalnost Srbije nekad i sad, ili Hrvatske neka i sad, ili Balkana kao takovog (i u svijetu posebno negativno ozna?enoga) - zlo korupcije je danas manje-više globalna pojava. Od razvijenijeg svijeta se ne razlikujemo da li i kod nas u svakodnevnom životu postoji korupcija ili ne, nego po tome što i koliko ?inimo da ju sprje?avamo. No ipak postoji nešto što ovu živopisnu pri?u s balkanskih prostora posebno povezuje s Hrvatskom, a što sam ve? jednom citirao u mom postu „Metode s prašnjavog politi?kog tavana“ objavljenog na Pollitici 16.11.2007, dakle uo?i posljednjih parlamentarnih izbora (?lanku koji je aktualan u svako, pa i ovo predizborno vrijeme izbora za novog predsjednika Republike - i sam sam ga ponovno s interesom pro?itao). Svakako je u njemu najinteresantniji dio razgovor izme?u Ivana Meštrovi?a našeg velikog kipara i njegovog prijatelja i predsjednika tadašnje ?ehoslova?ke Tomaša Masaryka za vrijeme izrade Masarykove biste, a što je Ivan Meštrovi? zapisao u svojim „Sje?anjima na politi?ke ljude i doga?aje“ – i ovdje ponovno citiram:


"Masaryk nije volio Paši?a kao ni njegove metode, te je uglavnom svaljivao krivicu na njega i na Radi?a, kojega tako?er nije volio, a napose nije volio gospo?u Radi?. Njega je smatrao smušenim i nerealnim a nju nezgodnom ?ehinjom. Ja sam ga nastojao uvjeriti da nisu krivi samo Paši? i Radi?, nego da je to mnogo kompliciranije i dublje, a on mi je onda predbacivao:
- Pa i vi ste krivi, koji ste bili vani, a možda dosta i vi osobno. Ja sam vam govorio da ne vjerujem, da ?e to tako lako i?i, nego je trebalo po?eti s konfederacijom, s dualizmom izme?u Zagreba i Beograda."
Kad sam mu, na njegovu želju, malo pobliže iznio prilike kod nas i upozorio ga na sve što se doga?a, a to ne može dobru dovesti, priznao je da su mu isto tako pripovijedali i neki ?esi, koji su poznavali prilike i koji su bili u dodiru s Jugoslavenima. On se namrštio i uzdahnuo:
- Da, da. Radi? može biti konfuzan i pretjeran, ali to ne valja što se iz Beograda radi. Mi smo se nadali da ?e se Srbi debalkanizirati u zajednici, me?utim ?e oni, ?ini mi se, cijelu zajednicu balkanizirati, pa ?e tako i one svoje dobre kvalitete kompromitirati. Mi smo nemo?ni da vam pomognemo."

Da li u ovoj Masarykovoj izjavi leži tajna izuzetne sli?nosti izme?u dijagnoze koju je jedan švicarsko-austrijski ?udak (Archibald Rice) dao o Srbiji i Jugoslaviji, i to prije sedamdesetak godina, a koja je skoro identi?na današnjoj situaciji u Hrvatskoj.

Kuda je sve to lutao ulju?eni duh Mitteleurope (kojemu je Hrvatska nekada pripadala). I kamo nas je to lutanje kroz burna vremena hrvatske balkanske prošlosti dovelo ovih dana u kojima svjedo?imo skoro svakodnevnom op?em potonu?u hrvatskog politi?kog i moralnog sustava vrijednosti.

Korektan odgovor na pitanje kako se ovaj u osnovi dobar narod našao na "samom gnjecavom dnu Europe" ?ini mi se od krucijalne važnosti za hrvatsku budu?nost. (Ostatak ove interesantne teme kad završim spomenuti post koji je prouzro?io ovaj intermezzo).

Komentari

Da jedan te isti odjel jedne

Da jedan te isti odjel jedne te iste galerije likova - samo da što prije završe u muzeju.

Tko je glasao

@frederik, za onog prvog me

@frederik, za onog prvog me bili uho gdje će, ili gdje je završio, ali ovaj drugi bi prije nego zauzme mjesto u muzeju kriminalnih individua, trebao "odraditi" i odguglati svoj staž iza švedskih gardina.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Najbolje bi bilo da

Najbolje bi bilo da Frederika nekoliko puta kloniramo.

Tko je glasao

Najbolje bi bilo da

Najbolje bi bilo da Frederika nekoliko puta kloniramo.

Što nemamo dovoljno manipulatora koji lažima piju krv Hrvatskoj, ti bi još?

Ja se samo nadam da će ova frederikova silna frustracija i potisnuta mržnja prema Hrvatskoj, biti nešto manja, nakon nove plahturine teksta, znam da sam optimistična, no takva sam... ;)

Tko je glasao

ima srečo manipulatora,

ima srečo manipulatora, puna rvacka, pun kradeze a i u špigl se bolje pogledaj, i zakaj ne ideš nekam gdje bi te cijenili a ne da nam svaku diskusiju zgadiš .Kakva si to karaktera da uporno ostaješ gdje si nepoželjna, pusti nas na miru i odi si naći svoje , pa kaj nemate nikakav medij, stranice gdje možeš sa svojima biti

Tko je glasao

@frederik Čestitam

@frederik
Čestitam autoru na izvrsnom zapisu! Podsjetio me je na jedno predavanje profesora na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu koji nam je u detalje opisivao jednu od najvećih afera u monarhističkoj Jugoslaviji(1918-1941.) u koju je bio upleten Pašićev sin, kao veliki hohštapler. Taj opis afere trebao nas je uvjeriti u pogubnost strančarenja i nepotizma.
Današnja hrvatska politička "elita" kao da je klonirana po uzoru na moćnog Nikolu Pašića i njegova sina!
Stalna na ovom svijetu samo mijena jest!
Danimir
PS: Imao sam u rukama kao knjižar spomenicu posvećenu Archibaldu Riceu i morao sam je prodati. Danas bi bilo lijepo imati tu izuzetno lijepo urađenu knjigu o tom zanesenjaku.

Danimir

Tko je glasao

P nrmln d j dnšnj

P nrmln d j dnšnj pltčk lt Hrvtskj ''k klnrn'', kd glvnm vldj čtnc.

Tko je glasao

beatrice12 Pa sad lijepo

beatrice12
Pa sad lijepo još jednom pročitaj ovu rečenico gdje tvrdiš da danas Hrvatskom vladaju ČETNICI. I navedi mi, molim te, te vladare, DANAS, četnike u Hrvatskoj! Pet-šest imena i prezimena? Trudi se, ako možeš, održati razinu pollitika.com. Ono koji nas čitaju kažu da nas čitaju zbog kvalitetnih dnevnika, ali i komentara koji uglavnom nisu pljuvačko-politikanstkog karaktera.
Usput, Kalmeta ima specifično porijeklo, što u slučaju kriminala, nije bitno, ali daleko je od četnika, kao nebo od zemlje!
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Da, zanimljiv komentar, i

Da, zanimljiv komentar, i neobična konstatacija. Proglasiti četnicima one koji vladaju Hrvatskom punih 20 godina na prvi mah izgleda nevjerojatno. Da bi recimo HDZ kao stranka koji vladaju 16 od 20 godina, Tuđman i Mesić kao predsjednici, Gregurić, Valentić, Mateša, Račan, Sanader, Kosor kao premijeri bili četnici, to je doista neutemeljeno a možda čak i zabavno pretjerivanje.

Ali ako se Beatricin "četnik" uzme u figurativnom smislu (kao naziv za sve one koji nisu za Hrvatsku odnosno koji se zalažu protiv Hrvatske, bilo zato što je ne vole ili zato što stravljaju osobne gramzivosti iznad općih interesa), tada se svi oni koji su ogrezli u korupciji i koji razgrađuju hrvatsku državu ne mogu smatrati Hrvatima, mada se baš oni najviše kite hrvatskim perjem (tu pojavu je i ovaj Arčibald spominjao - mada u drugom kontekstu).

Nije dovoljno sebe proglasiti Hrvatom i borcem za Hrvatsku stvar - treba to i dokazati na djelu. I stalno dokazivati. Ovaj fenomen isticanja superhrvatstva a u isto vrijeme raditi protiv Hrvatske je prisutan posvuda, pa i ovdje.

Tko je glasao

Ali ako se Beatricin

Ali ako se Beatricin "četnik" uzme u figurativnom smislu...
halo, frederiče, čemu ta benevolentnost prema jednoj lošoj figuri?

čitav si svoj opus na pollitici posvetio dubisnkoj analizi glupih figura i raskrinkavanju mizerne političke estetike, da bi sada tako jednostavno eskulpirao ovaj primitivni ispad iz sistema kvazi uljuđenosti.

Tko je glasao

Ah, ja sam uvijek

Ah, ja sam uvijek benevolentan

Ovdje ponekad nastupamo obiteljski - učinilo mi se da je mislila na sporno porjeklo premijerke, što bi bilo u skadu s njenim stilom. Ne treba tome pridavati neku preveliku i tajnovitu važnost, A znam i njenu sklonost svim mogućim teorijama zavjera (koje najčešće postoje ali ih se tumači u skladu s pojedinačnim unutarnjim iluzijama).

No kad se malo bolje razmotri moja intervencija možda sam samo više istaknuo apsurdnost ovakvog ispada. Ima njih dosta koji ovdje ostanu ponekad zabezeknuti s onim što su pročitali, pa onda opale ono prvo što im padne na pamet, tek da nešto kažu. A prve impresije su uvijek najbliže stvarnosti - sjećaš se psiholočkih testova asocijacija - obično su vrlo znakoviti - to je slučaj i s ce-ce muhom, kako je ovdje zovete.

Ovo obiteljski shvati da se neki ovdje i osobno poznaju. Nikada nisam sklon neobuzadno opucavati ni prema anonimnima, a pogotovo prema onima koje osobno poznajem. Bez obzira na to što govore.

Tko je glasao

ma kužim, frederik, kužim.

ma kužim, frederik, kužim. to je lijepa osobina, imam i ja ponekad takve prosvjetiteljsko-pedagoške impulse. no, ponekad, kad je slučaj beznadan, čini mi se pametnijim zabiti još jedan kolac (nepotreban minus) u vampira, ili mu mahati križem i češnjakom ispred nosa :-)

Tko je glasao

Nije dovoljno sebe

Nije dovoljno sebe proglasiti Hrvatom i borcem za Hrvatsku stvar - treba to i dokazati na djelu.

Dakle samo super Hrvati koji to svakodnevno dokazuju junačkim djelima, se smiju zvati Hrvatima?

Kakve sve gluposti čovjek ne pročita od tebe, to je nevjerovatno.
Tvoja vizija Hrvatske je kao strip u kojem su svi superjunaci, opet bježiš iz stvarnosti frederiče, što ti je svagdašnji život tako užasan, da te nitko ne može poslušati, a da ne prasne u smijeh? :)

Sa ovakvim zaključcima postaješ sve smješniji i nebulozniji. Čemu ove bajke za malu djecu, u kojoj idili ti živiš? Ili bježiš iz stvarnosti koju nemaš pod kontrolom i to tako da ovdje ispireš mozak malim curicama, koje mi, zaplakane šalju privatne poruke, kako se usuđujem tebi dati minus.

:))))

I stalno dokazivati. Ovaj fenomen isticanja superhrvatstva a u isto vrijeme raditi protiv Hrvatske je prisutan posvuda, pa i ovdje.

Kakvog superHrvatstva, o čemu ti pričaš? Normalno domoljublje proglašavaš nepoželjnim. Zašto? Imaš neki skriveni razlog za to, osim očiglednih osobnih frustracija?

Probaj naći neki drugi ispušni ventil, ostavi Hrvatsku na miru, nije li se već previše napatila od kojekakvih šarlatana, koji znaju kakva mora biti, inače je treba zgromiti.

HRVATSKA JE TAKVA KAKVA JE, PRIHVATI TO, VEĆ JE VRIJEME!

Tko je glasao

He he, I stalno

He he,

I stalno dokazivati. Ovaj fenomen isticanja superhrvatstva a u isto vrijeme raditi protiv Hrvatske je prisutan posvuda, pa i ovdje.

Drago mi je da si se prepoznala - baš sam na tebe mislio. Ti se zaliječeš raspravljati o bilo čemu, čak i kad uopće ne razumiješ, ili razumiješ na svoj filtrirani način, ili kad provlačiš svoje neke sitne male ideološke interese.

Npr. kad se bolje pročita onaj tvoj gornji komentar, sebi si dozvolila da "hvališ" Pašića čineći ga nadmoćnim svim našim vrlim, velikim i malim Hrvatima, a to je izuzetno nehrvatski posao. Katkada je bolje svašta pojesti nego svašta reći.

Tko je glasao

@frederik: Katkada je bolje

@frederik: Katkada je bolje svašta pojesti nego svašta reći.

Eeee, sad si opet onaj stari. Konačno su lokalni (@pollitika.com) Hrvati počeli shvaćati da malo tko toliko prezire Hrvate kao u-respond. Sva mu se pismenost sastoji u tome da na 101 način izvrti svojih par manje-više istih opsesivnih teza o Hrvatima i "srbima", jedino što kod ovih potonjih ne poštuje niti pravila hrvatskog jezičkog standarda. A pričala bi o povijesti i "činjenicama".

Nepismeno, dosadno, zamorno, uvredljivo!

Tko je glasao

Drg m j d s s

Drg m j d s s prpznl - bš sm n tb msl. T s zljčš rsprvljt bl čm, čk kd pć n rzmjš, l rzmjš n svj fltrrn nčn, l kd prvlčš svj nk stn ml dlšk ntrs.

J sb n smtrm spr Hrvtcm, dk t n n bš prkrvn nčn, dcrš s vsn, kk s bzrm d t jdn znš dfncj spr Hrvt t jdn svjm "vlkm" rdm, pćm pljvčnm krmnlzcjm Hrvtsk, spnjvš svj vsk krtrj.

M št s t trb rzmjvt tvjm nprgldnm plhtm tkst?
Svk tvj dnvnk s svd n sm jdn jdn ms, Hrvtsk j zlčnčk krmnln držv, kjj nsrćm žv jdn lmn, ppt mn. Zr t nj vš ngdn s tlk nphvt n rčn krvtvrnh tz, kj nmj NKKV vz s stvrnšć?

Mj stn "dlšk ntrs" j d mj snrdnjc npkn pčn prmtrt svjt k sb njm Hrvtsk nkm rlnm prmjrnm svjtl. Zr nj dst vlksrpskh tz kj s nk psvjl vš h vl d svj djc. Dkl?

Npr. kd s blj prčt nj tvj grnj kmntr, sb s dzvll d "hvlš" Pšć čnć g ndmćnm svm nšm vrlm, vlkm mlm Hrvtm, t j zztn nhrvtsk ps. Ktkd j blj svšt pjst ng svšt rć.

P t j rlnst, Hrvt slčn tb krz stljć, mjst d vlčj svj nrd njgv ntrs, k št t rd srb, rd j Pšć, stln npdj krtzrj, zgrml b Hrvtsk, jr nj držv z bjčc.

Tb smt mnmm dmljblj, smjvš svkg tk pkž mrvc nklnst svjj zmlj, j kj rln kžm n tvj bskrjn dvlčnst, sm nHrvtsk nstrjn?

Nrvn d b t tb slčn trbl pgldt št j sv Pšć nprv z srbj, nd ml rzmsl, kln nslg ptlšk mržnj prm Hrvtm Hrvtskj dpst ljdm d grd, stvrj, vl nprđj svj dmvn....

mš nfrmcj krpcj, D P PRJV N PLCJ SKK! Prstn mltrtrt svkg km nj snvn žvtn clj, hvtt nkg krmprng pltčr, d žv svjj držv pd svjm sncm.

k tb "krpcj" zklnj snc, prnđ s t zmlj kjj nm krpcj sv j k bjc d tm žvjt, jr s tvj grčn, mržnj przr stvrn vć tšk pdns, ns n smljn, mngm j njhv mnmln spsbnst žvt, k tšk frstrcj zzvn sbnm nspsbnšć, prnlz jdn skljčv vntl pljvnj Hrvtsk Hrvt.

Tko je glasao

Daj, c-respond, reci mi,

Daj, c-respond, reci mi, molim te, što je to sve Pašić napravio za Srbiju?

Tko je glasao

Daj, c-respond, reci mi,

Daj, c-respond, reci mi, molim te, što je to sve Pašić napravio za Srbiju?

Daj ti klipane reci kako je to Pašić naštetio srbiji?

Tko je glasao

Tipičan odgovor nekog ko

Tipičan odgovor nekog ko konstantno baljezga.
No, najtužnije je to što se ti Pašiću zapravo diviš.

Tko je glasao

Vjerojatno zato jer ju

Vjerojatno zato jer ju podsjeća na Pašalića i ostalu kradezeovu mafiju

Tko je glasao

Hm, Da ja zaista mislim da

Hm,

Da ja zaista mislim da si ti nehrvatica, da ti samo glumiš hrvatstvo za neke svoje tanašne interese - ali to je dakako samo moje mišljenje - pa to i naglašavam,

Sve ostalo što si ovdje nadrobila po svom ne baš hrvatskom ali već ustaljenom običaju - samo misliš da ja mislim - i to je več postalo dosadno. Moramo se konačno dogovoriti da li ću ja misliti za sebe ili ćeš ti misliti za mene. Ja ću vjerojatno nastaviti svojim načinom, a ti ćeš se opet tu i tamo samo uplitati pod noge.

Tko je glasao

Da ja zaista mislim da si ti

Da ja zaista mislim da si ti nehrvatica, da ti samo glumiš hrvatstvo za neke svoje tanašne interese - ali to je dakako samo moje mišljenje - pa to i naglašavam,

Da, a ja zaista mislim da si ti produžena ruka velikosrpske manipulatorske i lažljive politike i to je moje mišljenje, koje sa svakim svojim dnevnikom i ponovo potvrđuješ.

Sve ostalo što si ovdje nadrobila po svom ne baš hrvatskom ali već ustaljenom običaju - samo misliš da ja mislim - i to je več postalo dosadno. Moramo se konačno dogovoriti da li ću ja misliti za sebe ili ćeš ti misliti za mene. Ja ću vjerojatno nastaviti svojim načinom, a ti ćeš se opet tu i tamo samo uplitati pod noge.

Čuj, ja ljudima sa očitim problemima, pokušam pomoći, no ako ti ne želiš pomoć, to je tvoj problem.

Tvoje "mišljenje" koje se debelo temelji na velikosrpskoj propagandi je i meni dosadno, ali ima vas kao mrava, valjda se isplati biti velikosrpski agent u Hrvatskoj.

Nemamo se ti i ja o čemu dogovarati, ti za mene nikada nećeš misliti, vjerovatno zato što ti i ne misliš, ti propagiraš velikosrpske interese, a tu se ne misli, već "dejstvuje", je li se to tako kaže po vašem? ;)

Ako komentar na javno objavljeni blog, zoveš uplitanjem pod tvoje noge, onda izvoli samome sebi u ogledalo, čitati svoje antiHrvatske umotvorine, pa ti se nitko neće uplitati pod noge.

:)

Tko je glasao

Fakat se moramo dogovoriti

Fakat se moramo dogovoriti kaj bumo s ovom dramom od ce-ce muhe.Treba ju ignorirati i brisati, taj totalno neuljuđeni i primitivni govor mržnje je neprimjeren ikojoj diskusiji, taman sam sa zanimanjem počela čitati diskusiju i onda c sve raspline i prekine sa svojim beskrajnim nebulozama. Traži se efikasno sredstvo protiv te dosadne krvopije.

Tko je glasao

Fakat se moramo dogovoriti

Fakat se moramo dogovoriti kaj bumo s ovom dramom od ce-ce muhe
dezinsekcija, dezinfekcija, detoksikacija :-)

Tko je glasao

dezinsekcija, dezinfekcija,

dezinsekcija, dezinfekcija, detoksikacija :-)

Ma nego kaj, več se je to sve vidlo u povjesti. U trečem Reich-u su to optimirali. Gore si spomenula i jezične hrvatske standarde.

Kaj su ti to jedini argumenti u uvjerenju ne istomišljenika.

Tko je glasao

nisu, Skviki, nisu, bilo je

nisu, Skviki, nisu, bilo je ovdje puno boljih.

ja jedino pokušavam tebi i u-respondu (zvanoj cc muha) ne nabijati na nos grijehe vaših otaca zbog suradnje s fašistima i okupatorima, zbog rasrpodaje nacionalnih teritorija i dobara, koji vas, izgleda prilično tište, pa ih svim silama pokušavate prebaciti na bilo koga i bilo što.

umjesto da shvatite da niste krivi za grijehe očeva, ali jeste odgovorni za to kako ih interpretirate. a interpretacija, jer ne prihvaća argumente i ne poznaje pristojan razgovor, zahtijeva DDT.

Tko je glasao

Ve-ka, Čuj me dobro, a i

Ve-ka,

Čuj me dobro, a i dobro si zapamti. Ne spominji mi roditelje, jel su obadvoje pokojni. Oca su tvoji komunistički fašisti pogubili.

Ja ti nisam kriv, da si se pridružila naj večim krvnicima Hrvata u našoj povjesti. Samo ti uživaj u tom društvu.

Tko je glasao

@Skviki Ne spominji mi

@Skviki
Ne spominji mi roditelje, jel su obadvoje pokojni. Oca su tvoji komunistički fašisti pogubili.
Ja ti nisam kriv, da si se pridružila naj večim krvnicima Hrvata u našoj povjesti. Samo ti uživaj u tom društvu.

eee, neće ići, Skviki, neće ići. ajde pogledaj gore što si napisao, pa pregledaj hrpe svojih i cc-mUhinih takvih i sličnih napisa i objasni po čemu ti za svoje roditelje tražiš drugačiji tretman od onakvog kakav je vama postao žargon. ha? s time što u ovom, nazovimo ga "mom slučaju" čak i bezobrazno lažeš, bez stida i srama.odavno si pretjerao u veličanju ustaštva i slijepoj sljedbi jedne dosadne muhe.

Tko je glasao

Ve-ka, s time što u ovom,

Ve-ka,

s time što u ovom, nazovimo ga "mom slučaju" čak i bezobrazno lažeš, bez stida i srama.

Pa dokaži da ne pripadaš komunističkim zločincima. Pa ti i tvoji staljinisti ih stalno branite, a da ne govorimo o protivljenju lustracije. Se nečeg bojiš?

Ukazivanje na zločine počinjene nad Hrvatima, nema veze sa veličanjem bilo čega.

Tko je glasao

Ne, druže Skviki, ne mora

Ne, druže Skviki, ne mora ona dokazivati da ne pripada nečemu, nego ti koji tvrdiš da ona pripada nečemu moraš podastrijeti dokaze ili korigirati svoju izjavu. To bi onda bila argumentirana i odgovorna rasprava koja se ovdje (navodno) potiče, a ne prozivke i etiketiranja o kojima uporno kuka ono malo jače desno društvo ovdje - a vidimo da ga se baš prominentniji članovi istog nimalo ne libe olako koristiti.

Tko je glasao
Tko je glasao

Tu se ne slažem s tobom

Tu se ne slažem s tobom Frederik. Ona misli da ispravno postupa pri čemu ne vidi pogubnost onoga što radi i to upravo suprotno onim interesima koja proklamira.

Misao dana:

Konfučije

"Ko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je - izbjegavajte ga!
Ko ne zna, a zna da ne zna - dijete je - naučite ga!
Ko zna, a ne zna da zna - spava - probudite ga!
Ko zna i zna da zna - mudar je - slijedite ga!"

Tko je glasao

Ona misli da ispravno

Ona misli da ispravno postupa pri čemu ne vidi pogubnost onoga što radi i to upravo suprotno onim interesima koja proklamira.

Ovo je čista projekcija, ovo što vi radite je na nivou velikosrpske propagande, a navodno proklamirate nekakvu dobroćudnost, navodnu želju da se nešto promjeni u Hrvatskoj, ali dečeci to se ne radi tako.

Uspoređivati Sanadera sa Pašićem, može samo vrlo kratkovidan i vrlo zločest čovjek. Ponižavate Hrvate, uz pomoć musavih velikosrba, koji su nam napravili jako puno zla, bez obzira jesmo li mi Hrvati napravili neku glupost ili se učlanili u ilirski pokret, NITKO ne zaslužuje monarhistički i velikosrpski terorizam i pljačku.

Toga se niste sjetili? Što ti i tebi slični zagovarate? Da je Hrvatska SVE zaslužila i dan danas zaslužuje ovakve pripadnike svoga naroda, koji jednog velikosrpskog zločinca, stavljaju u ravan sa jednim lošim Hrvatskim premjerom.

Možda se vi volite valjati sa svinjama, ali to ne odgovara svima, a svakako ne odgovara Hrvatima. Izborili smo se i pobjedili te svinje, pustite nas na miru da živimo svoj život, prestanite pljuvati i blatiti, na ovom nivou bilo kojeg Hrvatskog dužnosnika, pa da je napravio bilo što.

Neka vas je sram, i tebe i ovog frederika.....

Tko je glasao

Zgodno, ali mislim da nitko

Zgodno,

ali mislim da nitko pa ni c-respond nije jednodimenzionalna - nema takvih jednodimenzionalnih osoba, tome sam se puno puta uvjerio u životu - nitko nije jednodimenzionalan pa ni ona.

Tko je glasao

nitko nije

nitko nije jednodimenzionalan pa ni ona.

a da ju ona probamo u nekom najekonomičnijem gotovo dvodimenzionalnom pakovanju izvesti u zemlju svih njenih fantazija: Velikosrbiju? možda u Todorićevim ledo-pakovanjima, njemu je baš krenulo? :-))))))

Tko je glasao

Sram te bilo Frederik, naša

Sram te bilo Frederik, naša c-respond je širokogrudna, a ne jednodimenzionalna osoba. Kao što je poznato malo je u zavadi sa zdravom pameću, ali inače je dobro.

Tko je glasao

imaš pravo, ona je

imaš pravo, ona je bezdimenzionalna, znaš kako ih u nas zovu, "okreću se kako vitar puše", iliti po Krleži "ljudi svih zastava".

Tko je glasao

Jel je to onaj Krleža, koji

Jel je to onaj Krleža, koji je događaje 1971, nazival bukom sa Dinarskih planina?

Tko je glasao

Jel je to onaj Krleža, koji

Jel je to onaj Krleža, koji je događaje 1971, nazival bukom sa Dinarskih planina?

E taj, oličenje moralnosti, domoljublja i dosljednosti .... ha ha

Tko je glasao

imaš pravo, ona je

imaš pravo, ona je bezdimenzionalna, znaš kako ih u nas zovu, "okreću se kako vitar puše", iliti po Krleži "ljudi svih zastava".

Je li to onaj Krleža koji je mirno živio za vrijeme NDH, odbio otići u partizane, a kad je partizanska banda pobjedila, odjedom se sjetio svoje velike naklonosti radnicima i seljacima, pa se uselio u otetu ups nacionaliziranu vilu na Gornjem Gradu i postao salonsko komunističko piskaralo koje se prenemagalo nad buržoazijom, a živio je kao buržuj?

Ako je taj, neka čkomi! :))

Tko je glasao

@frederik Da, nije

@frederik
Da, nije dovoljno sebe proglasiti Hrvatom (ili Hrvaticom) i borcem za hrvatsku stvar! U figurativnim smislu razumio bih, da nema onu antisrspku, generalnu konotaciju. I ima boljih figura - npr. Jovo Čaruga, Ostap Benderi sl. Osnovno čemu valja nama težiti je održati razinu pollitika.com. I što vrijedi tvoj prvorazredni zapis, kadapolitikantski komentari otupljuju odmjerenu oštricu! Zapis, po meni ima univerzalnu vrijednost, a Pašić, otac i sin, pa i Rice tu su samo da što plastičnije ocrtaju kriminal i nepotizam koji su eto, u njihovu slučaju,balkanske provinijencije!
Još jednom čestitke za dnevnik!
Danimir
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Točno, mada mislim da

Točno, mada mislim da pretjeruješ. Dobar post ako doista jest dobar, ne može poništiti nekoliko negativnih ocjena ili bezveznih komentara - ovih par negativnih ocjena više hovore o onima koji ih daju nego o samom tekstu posta, a nečiji kontra-komentar bi morai biti duplo bolji od posta da bi ga otupio, a kamoli poništio.

Mislim da se na Pollitici (kao i u životu) uglavnom mjeri utjecaj kreacija (dnevnika) a malo ili nimalo neprimjereni i neargumentirani komentari, čiji se utjecaj preuveličava.

Ja se zbog njih ne uzbuđujem, napišem svoje i idem dalje.

Svakako mislim da Kukljica gore ima pravo - pravi smisao boravljenja i bavljenja na pollitici je pisati dnevnike - što ih više i što boljih stvorimo tim bolje za pollitiku kao utjecajnoh medija. Pollitika treba podsticati što više dnevnike pa će onda biti i kvvalitetnijih komentara.

I da, imaš pravo, pravi smisao napisa jest upozoravanje ne jednu opću dimenziju koja nadilazi nacionalno ali se služe nacionalnom retorikom u cilju zaštite svojih sitnih i podmuklih interesa.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci