Tagovi

„Deca vole še?er“ - Pismo iz prošlosti!

Ivo Paši?

Za potrebe jednog mog novog posta (o aktualnim korupcijskim aferama) morao sam skupljati i ?itati neke dodatne materijale.

Tako sam naletio na ovo staro pismo koje odiše tolikom svježinom da ga prenosim uz male, neznatne preinake, jezi?ne radi prijevoda, par termina kojima danas pridajemo druga zna?enja, te izbacivanje nekih naziva da bih ovoj „poslanici“ dao univerzalniju dimenziju (s time da su kurzivi samo moji):

?ujte,
…Bio sam s vama kada ste bili u nevolji. Dijelio sam s vama patnje i da bih to mogao, žrtvovao sam sjajan život i veoma lijepu karijeru, koja je mnogo obe?avala. Zavolio sam vas, jer sam na djelu video vaše ljude iz naroda u bitkama i presudnim trenucima, kada se prepoznaje istinski karakter neke nacije. Zavolio sam vas i zbog žrtava koje sam radi vas podnio, jer za ljude i stvari se u toliko ja?e vezujemo u koliko nas to vezivanje košta žrtvovanja. Video sam vam, me?utim, i mane, mane koje su se užasno iskazale posle rata. Neke vaše mane ?e, ako ih ne otklonite, biti pogubne po vašu naciju. Ne bih vam bio prijatelj ako ne bih povikao "?uvajte se" i ako vam ne bih, uz vrline, koje su istinske i lijepe, ukazao, kao u ogledalu, na vaše loše strane. Vaša nacija je imala veoma lijepu prošlost, posle koje su uslijedili dugi nesretni vjekovi. Pošto ste osnovali veliko kraljevstvo, koje je, sude?i po onome što je od njega ostalo, mnogo obe?avalo i u svoje doba bilo napredno poput zapadnih carevina i kraljevina, pali ste pod prevlast tu?ina, zatim i u njihovo ropstvo.
…..Ipak, usprkos svim tim nevoljama, veoma je malo vaših voljenih pokušalo da izbjegne taj grozni položaj prihva?anjem tu?inske vjere ili bezvjerja. Velika ve?ina vaših predaka je, i pored dugotrajnih patnji, ostala odana staroj vjeri, i nije htjela da povije vrat pred okrutnim tu?inom. Narod vam je hrabar i njegova hrabrost ?esto seže do junaštva. Mogu to s pravom kazati, jer sam gledao vaše vojnike, a oni su bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodila?kog rata. Narod vam je domoljubiv. Ne znam ni za jedan narod u kojem legendarni nacionalni junaci toliko žive u narodnoj duši kao kod vas. Pretvorili ste svoju religiju u narodnu crkvu, bolje re?i u narodnu tradiciju. Me?utim, vi niste religiozni. Niste mogli da prihvatite Boga kakav je u Bibliji, pretvorili ste ga u vje?nog i svemo?nog glavara svog naroda. Ako bih mogao u ovoj oblasti upotrijebiti trivijalan izraz, rado bih rekao da vaš "Bog" nosi odoru i bradu nekakvog povijesnog Kralja, a vojni?ku kapu nekog vašeg generala.
…..Vaš narod je gostoljubiv. Narod vam je demokrati?an, i to zaista demokrati?an, a ne na na?in politi?ara. Me?u vašim ljudima ?ovjek se cijeni onoliko koliko je ?ovjek, a ne po onome što su od njega u?inili odijelo i titule. Vaš narod zna za samilost i ponekad je takav u trenucima kada se ?ovjek ne nada da ?e kod njega na?i tu lijepu ljudsku osobinu. Narod vam je ponosan, ali ne i ohol. Najzad, vi ste bistar narod, jedan od najbistrijih koje sam za života vidio.
…..Pogledajmo sada mane vašeg naroda.
…..Niste veliki radnici. ?esto odlažete za sutra, ?ak i za prekosutra, ono što biste mogli da u?inite danas. Posljedica je da se to, ?esto, nikada i ne uradi. Koliko ste samo osobnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju prouzro?ili zbog tog olakog dangubljenja! Treba, ipak, re?i da se kod vas taj nedostatak radne energije objašnjava na dva na?ina: Najprije, pod tu?inskom vlaš?u vam je i najteži rad malo koristio, od njega se bogatio samo vaš ugnjeta?, pa ste se tijekom vjekova navikli da radite samo onoliko koliko je neophodno. Drugo, zemlja vam je toliko plodna, pa uz veoma malo rada imate što vam je potrebno za život.
…..Jedna od vrlina koja je kod mnogih me?u vama iš?ezla jeste zahvalnost. Postali ste strašno nezahvalni. Mnogi me?u vama su veoma bogati i nemilice troše da bi se istakli i iz zabave, ali kada valja pokazati zahvalnost prema onima koji su se žrtvovali, ništa ne daju, ama baš ništa. Vaši vo?e nisu još, za ovih deset godina koliko je prošlo od završetka rata, sve?ano obilježile ni jedan od onih velikih doga?aja kojima dugujete slobodu i veli?inu zemlje. Jasno je, takve sve?anosti bi bile nezgodne ve?ini vaših sadašnjih vo?a zato što oni, dok vam je zemlja bila u smrtnoj opasnosti i kad se trebalo žrtvovati, ništa nisu u?inili za nju, ve? su se samo brinuli kako da sklone na sigurno svoju dragocjenu osobu, ?ak su neki iskoristili nesre?u domovine da bi se obogatili.
…..Što ste u?inili za svoje ratne invalide? Od svih zemalja koje su sudjelovale u ratu vaša se najgore odnosi prema njima. Dok nekoliko stotina vaših bivših ministara, samoživih politi?kih profesionalaca, koji, u ve?ini slu?ajeva, ništa nisu u?inili za domovinu, ve? obilato napunili džepove, sre?uje sebi ispla?ivanje "penzija" koje vas koštaju nebrojenih milijuna, invalidi vam mogu umirati od gladi.
…..Vaš ?ovjek iz naroda, neiskvaren utjecajima profesionalnih politi?ara, nije podmitljiv, ali vam vaša "elita" to jest, i to od najsitnijeg ?inovnika sa ili bez diplome, do ministra. Vaša"elita" skoro ništa nije u?inila za svoju zemlju i jedina joj je briga bila da dragocjene ?lanove svojih obitelji sklone na sigurno.
…..Vrativši se u domovinu posle pobjede, u kojoj nisu ni sudjelovali, vaši vlastodršci su težili da upravljaju svim poslovima. Obi?ni ljudi njima nisu ništa zna?ili iako su ?inili ogromnu ve?inu u Hrvatskoj, a vojnici, tvorci pobjede, za njih su bili "prostaci" dobri da mlate neprijatelja i ginu, i ni za što drugo.
…..Kao i sva nemoralna bi?a, i ljudi od vlasti se dive sili, ?ak i kada se najviše zloupotrebljava. To ju je navelo da se, poslije rata, skoro odmah pomire i sa najgorim neprijateljima svoje zemlje. Umjesto da djeluje pozitivno vaši vlastodršci su djelovali negativno. Umjesto da grade, oni su razgra?ivali. Oni su žarište truleži i iskvarenosti, od ?ega toliko trpite. Ako im dopustite da nastave, zemlja vam je izgubljena. Vaš narod je veliki ljubitelj politi?kih ili bolje re?eno, strana?kih vo?a. Sa sve nadmo?nijim stupanjem na vlast pojavljuju se ljudi koji shva?aju kakva se osobna korist može izvu?i iz vaše zalu?enoš?u za strana?kom politikom. Oni stvaraju zanimanje od iskorištavanja vaše sklonosti za strana?kom politikom, pa sada imate profesionalne politi?are koji na tome zara?uju. Ma, što govorim – oni zgr?u bogatstvo. Tako su vam politi?ari iskvarili zemlju.
…..Obi?aji profesionalnih politi?ara prvo iskorjenjuju vrline tla. A, na nesre?u, politi?ari su vam svemo?ni. Politika se miješa u sve i svuda upravlja. Ukaže li se neko mjesto u vlasti, bilo ono važno ili osrednje, svejedno, o izboru ne odlu?uju zasluge kandidata, ve? politi?ke veze. Može on biti i najve?a neznalica, najne?asniji ?ovjek, ako je "šti?enik" politi?ara- miljenik stranke na vlasti, pobijedit ?e i ?ovjeka na?kvalificirani?eg u stru?nom i u moralnom pogledu. Funkcionari su vam, po pravilu, najgoreg kvaliteta. ?esto nisu ni sposobni obavljati posao koji se traži na mjestu kojeg zauzimaju.
…..Posebno dobro poznajem vašu policiju, jer sam, na svoju nesre?u, neko vrijeme sura?ivao s njima. U policiju su vam politi?ari postavili ljude kažnjavane zbog kra?e i drugih zlodjela. Vaši policajci su, krali od naroda i otimali novac. Prijavio sam to vašim vlastima, ali ti zlo?inci, koji su istovremeno bili i „strana?ki pripadnici“, nisu bili kažnjeni, a mene su toliko izvrije?ali, da sam bio prinu?en da podnesem ostavku.
…..Kada stignu do ministarskog položaja, vaši politi?ari postaju toliko oholi da je to skoro smiješno.
…..Opasan vjetar vam zahva?a omladinu i gasi onaj pro?iš?avaju?i domoljubivi plamen. Za ve?inu vaše sadašnje omladine domoljublje se sastoji od neke vrste zavisti pune mržnje. Zavide zemljama koje su bogatije ili mo?nije od njihove, i tom ponižavaju?em osje?anju zavisti nakaradno daju lijepo ime domoljublja.
…..Suvremeni mladi? smatra da nije njegovo da osigurava život državi, nego da je država dužna njemu pribaviti sve kako bi on mogao voditi što je mogu?e zgodniji život. Otuda i ona jurnjava mladih za funkcijama. Svi žele funkcije, i mladi?i i djevojke. Vidite, mladi oba spola jako dobro znaju da sada u vašoj zemlji nije potrebno nikakvo znanje ili sposobnost da bi neko postao važan, potrebno je samo da ga pogura neki zastupnik, ministar, ili utjecajni politi?ar .
…..Današnja omladina ?e vam odlu?no re?i da nipošto ne želi ginuti, jer joj to ništa ne donosi. Zna ona iz iskustva, gledala je to svojim o?ima, kako i oni koji su se žrtvovali, kod vas, u vašoj modernoj državi, dobivaju samo nogom pozadi.
…..Nemojte dozvoliti da vaša lijepa duša propadne u tom ?ubretu koje se na njoj nataložilo, naro?ito poslije rata. Nacija koja je, poput vaše, odoljela vjekovnom ropstvu, koja se borila, povla?ila, izgnana sa svojih ognjišta, ali ne i poražena, uspjela se vratiti kao pobjednik – ne dopušta da je podjarmi šaka sebi?nih i podmitljivih politi?ara, gnjusnih ši?ardži?a, prezira dostojnih zabušanata i zlo?inskih profitera i zelenaša.

Poslanica je stara, napisao ju je Archibald Rice 1928 godine pod naslovom "?ujte Srbi". Bio je osvjedo?eni prijatelj Srba, a poruku je ostavio u rukopisu kao svoj politi?ki testament, no poruke su mu i danas aktualne, kako za Srbe tako i za nas. Za vrijeme Prvog svjetskog rata je kao ratni izvjestilac objavljivao je ?lanke u uglednim i tiražnim evropskim novinama o ratu u Srbiji, prvi je upoznao svijet sa zlo?inima koje je napravila austrougarska vojska u Ma?vi i Podrinju prema nedužnim srpskim civilima (u jednoj brigadi je navodno kao vojnik bio i Josip Broz). Od kada je došao u Srbiju, Rice se našao u svojstvu službenog i neutralnog isljednika srpske vlade i vojske, što je do kraja svoje misije i ostao. Provode?i istragu o zlo?inima ko?e su po?inili austro-ugarski vojnici i oficiri Rice nije se zadovoljavao samo da sluša austrijske zarobljenike nego je odlazio na mjesta doga?anja – otvarao grobove, pregledao leševe, i ranjenike, posje?ivao bombardirana naselja, ne odstupaju?i od svoje zakletve da služi istini i pravdi, neposredno se angažirao prihvatu i zabrinjavanju izbjeglica. Po završetku se angažirao u Ministarstvu vanjskih poslova, u Odsjeku za dokumentaciju ratnih zlo?ina, i Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje je osnovao dvogodišnju policijsku školu. No njegov entuzijazam se mogao uklapati u birokratsku administraciju. Posle gotovo jedne decenije i po provedenih u Srbiji sastavlja politi?ki testament pod naslovom "?ujte, Srbi!" , svojevrsni vapaj razo?aranog Ricea, kojega se posebno negativno dojmio famozni Nikola Paši?- Baja (1845 – 1926 srpski politi?ar, dugogodišnji predsjednik vlade Kraljevine Srbije a potom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, osniva? i vo?a Narodne radikalne stranke) , zapam?en kao najkorumpiraniji politi?ar srpske i balkanske povijesti, poznat je i po antologijskoj izjavi u Skupštini Srbije, u odgovoru poslanicima kad su ga optuživali radi sina Radomira debelo umo?enog i oboga?enog švercom še?erom, kad im je cini?no odgovorio:

Pa šta ?ete, dete vole še?er!

Kad su ga pitali glede u javnosti popularnog ali nezadovoljnog Archibalda Ricea je odgovorio da ne zna što taj ?ovjek ho?e - jer da mu je nudio novac a on ne?e da uzme!! To je pak tipi?ni sraz dvaju motiva – jedan plemenitiji (koji sve gleda kroz ideale i op?i interes), nasuprot drugom prizemnijem (koji sve gleda kroz novac i osobni interes).

Archibald Rice (1875 - 1929) i njegova poslanica Srbima postala je posebice aktualna –u Hrvatskoj ovih dana. Gore navedeni citati su prepri?ani dio malo šireg izvornog teksta kojeg, ako želite i ?itate ?irilicu, možete besplatno skinuti na stranicama SCRIBD-a .

Korupcija danas nije samo specijalnost Srbije nekad i sad, ili Hrvatske neka i sad, ili Balkana kao takovog (i u svijetu posebno negativno ozna?enoga) - zlo korupcije je danas manje-više globalna pojava. Od razvijenijeg svijeta se ne razlikujemo da li i kod nas u svakodnevnom životu postoji korupcija ili ne, nego po tome što i koliko ?inimo da ju sprje?avamo. No ipak postoji nešto što ovu živopisnu pri?u s balkanskih prostora posebno povezuje s Hrvatskom, a što sam ve? jednom citirao u mom postu „Metode s prašnjavog politi?kog tavana“ objavljenog na Pollitici 16.11.2007, dakle uo?i posljednjih parlamentarnih izbora (?lanku koji je aktualan u svako, pa i ovo predizborno vrijeme izbora za novog predsjednika Republike - i sam sam ga ponovno s interesom pro?itao). Svakako je u njemu najinteresantniji dio razgovor izme?u Ivana Meštrovi?a našeg velikog kipara i njegovog prijatelja i predsjednika tadašnje ?ehoslova?ke Tomaša Masaryka za vrijeme izrade Masarykove biste, a što je Ivan Meštrovi? zapisao u svojim „Sje?anjima na politi?ke ljude i doga?aje“ – i ovdje ponovno citiram:


"Masaryk nije volio Paši?a kao ni njegove metode, te je uglavnom svaljivao krivicu na njega i na Radi?a, kojega tako?er nije volio, a napose nije volio gospo?u Radi?. Njega je smatrao smušenim i nerealnim a nju nezgodnom ?ehinjom. Ja sam ga nastojao uvjeriti da nisu krivi samo Paši? i Radi?, nego da je to mnogo kompliciranije i dublje, a on mi je onda predbacivao:
- Pa i vi ste krivi, koji ste bili vani, a možda dosta i vi osobno. Ja sam vam govorio da ne vjerujem, da ?e to tako lako i?i, nego je trebalo po?eti s konfederacijom, s dualizmom izme?u Zagreba i Beograda."
Kad sam mu, na njegovu želju, malo pobliže iznio prilike kod nas i upozorio ga na sve što se doga?a, a to ne može dobru dovesti, priznao je da su mu isto tako pripovijedali i neki ?esi, koji su poznavali prilike i koji su bili u dodiru s Jugoslavenima. On se namrštio i uzdahnuo:
- Da, da. Radi? može biti konfuzan i pretjeran, ali to ne valja što se iz Beograda radi. Mi smo se nadali da ?e se Srbi debalkanizirati u zajednici, me?utim ?e oni, ?ini mi se, cijelu zajednicu balkanizirati, pa ?e tako i one svoje dobre kvalitete kompromitirati. Mi smo nemo?ni da vam pomognemo."

Da li u ovoj Masarykovoj izjavi leži tajna izuzetne sli?nosti izme?u dijagnoze koju je jedan švicarsko-austrijski ?udak (Archibald Rice) dao o Srbiji i Jugoslaviji, i to prije sedamdesetak godina, a koja je skoro identi?na današnjoj situaciji u Hrvatskoj.

Kuda je sve to lutao ulju?eni duh Mitteleurope (kojemu je Hrvatska nekada pripadala). I kamo nas je to lutanje kroz burna vremena hrvatske balkanske prošlosti dovelo ovih dana u kojima svjedo?imo skoro svakodnevnom op?em potonu?u hrvatskog politi?kog i moralnog sustava vrijednosti.

Korektan odgovor na pitanje kako se ovaj u osnovi dobar narod našao na "samom gnjecavom dnu Europe" ?ini mi se od krucijalne važnosti za hrvatsku budu?nost. (Ostatak ove interesantne teme kad završim spomenuti post koji je prouzro?io ovaj intermezzo).

Komentari

C respond daj mi sad reci

C respond daj mi sad reci kaj sam to krivo rekla, koga sam vrijeđala, jesam li trolala, jesam li argumentum ''ad hominem'' ili ad batinam izvukla...? zakaj su me opet izminusirali?

Tko je glasao

Hrvati su uvijek bili i

Hrvati su uvijek bili i ostali mali narod.

Mal, siromasan i nadasve glup.

Ti govoris o vremenu kada je preko 80%stanovnistva spavalo na zemlji.

Sto ti mislis da je hrvatska otok, i da nema nikog okog nas?!?!

kao mal, siromasan i glup narod uvijek ovisis o svojoj okolini, uvijek!

Pogledaj tu predivnu povijest. hrvatska nesamstalnost je mit koji je nastajao uvijek kada se u nasem okruzenju stvarao geopoliticki vakum.

u toj povijesnoj perspektivi trebas gledat na hrvatsku.

hrvatska nije amerika. hrvatska je jedan od najmanjih i najsiromasnijih naroda u evropi.

drustveni eksperiment samostalnosti ala HDZ nas je kostao cca. 60 Milijardi eura.

hrvatski narod jos ni ne zna kakva ga buducnost ceka.

kako cemo se od toga oporaviti ovisiti ce opet o nasem okruzenju.

hrvatska nije i ne smije biti otok.

Tko je glasao

Joj neonapredni, a smije li

Joj neonapredni, a smije li Velika Britanija biti otok? Gdje je taj konzilij koji to odozgor odobrava?
I najviše volim kada opališ po spavanju na zemlji.
Kada bi još postojao onaj dnevnik, o natjecanju u budalaštinama, a koji je popapao mrak, obavezno bih tebe kandidirala s tom rečenicom.
A što će biti ako, kada jednom uznapreduješ do tamo kamo si udrio napredovati, na HTV u objave da je ''naučno'' dokazano da je najzdravije spavati upravo na zemlji?
Bolje nego na nebu, ili negdje zmeđu, ni na nebu ni na zemlji?

Tko je glasao

Hrvati su brojčano mali, no

Hrvati su brojčano mali, no bogati sa osječajima, dobrim srcem i naivni. Vjeruju svakom i svačemu, a kad shvate da su izigrani, su nezgodni.

Kaj se tiče duga koji ima Hrvatska, nije ni stanovništvo baš nedužno. Ni jedna podskomunistička zemlja, nije tolko izgrađana, ko naša.

Kaj se tiče voznog parka naših građana, pa skoro svako vozi novi ili noviji auto, a šopinzi su još uvijek puni.

U tih 60 milijardi €, su i gore navedeni primjeri.

Tko je glasao

Čekaj malo c-respond pa

Čekaj malo c-respond pa Austro-Ugarska je u EU. Tvoj ADZ i Drivo su rasprodali Rvacku tako da mu ga Rvacka zapavši u dužničko ropstvo dođe ko sluškinja EU. ovi kako ga nazivlješ Hrvatski sabor kao nositelj povijesnog suvereniteta Hrvatske više ne postoji, jerbo i njem sjede blentavci kojima glava služi da brico ima što raditi, izuzev Čehoka kojem glava služi da mu kiša ne pada u vrat. Cijela ta tvoja povjesna zanovjetanja su p*čkin dim kojeg ni Indijanci ne puše u luli mira. Daj ti meni lipa moja iđi na svježi zrak, godi on i pršutima, a kako nebi tebi.

Tko je glasao

O prekidu svih

O prekidu svih državno-pravnih odnosa s Austro-Ugarskom mogao je donijeti odluku samo Hrvatski sabor kao nositelj povijesnog suvereniteta Hrvatske.
Hrvatska je u I svjetskom ratu bila dio Austro-Ugarske i borila se na toj strani. Budući da je Austoro-Ugarska izgubila taj rat izgubili smo ga i mi i standardna konzekvenca je bila gubitak teritorija u režiji pobjednica i moćnijih država Europe.
Treba znati da je početkom rata u Hrvatskom saboru većinu imala Hrvatsko-Srpska koalicija gdje se zalagalo za raspad AU carstva i ujedinjenje s braćom Srbima (tada je to stvarno bilo tako i zato nema navodnika kod "braća").
Očito da je danas dosta nezgodno se podsjećati Ilirskog pokreta, Panslavizma ili Jugoslavenskog odobra s Antom Trumbićem na čelu, no to je ipak dio naše prošlosti i nema van.

Također, znatno je ugodnije kad je za naš jad kriv netko drugi, najbolje Srbi, a ne mi sami i naši krivi politički potezi, onda i danas.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Hrvatska je u I svjetskom

Hrvatska je u I svjetskom ratu bila dio Austro-Ugarske i borila se na toj strani. Budući da je Austoro-Ugarska izgubila taj rat izgubili smo ga i mi i standardna konzekvenca je bila gubitak teritorija u režiji pobjednica i moćnijih država Europe.

I kako ovakva konstatacija na kraju završi sa ovakvim zaključkom?

Očito da je danas dosta nezgodno se podsjećati Ilirskog pokreta, Panslavizma ili Jugoslavenskog odobra s Antom Trumbićem na čelu, no to je ipak dio naše prošlosti i nema van.
Također, znatno je ugodnije kad je za naš jad kriv netko drugi, najbolje Srbi, a ne mi sami i naši krivi politički potezi, onda i danas.

S obzirom da smo bili gubitnici u ratu, nismo imali manevarski prostor, ionako ništa nismo mogli promjeniti, čemu ovakvi besmisleni zaključci?

Ja nikoga ne krivim za ništa, ali je činjenica da je Rapalskim ugovorima, Pašić (ili tkgod je bio poslan da potpiše taj ugovo, pa makar to bio i Trumbić) prodao Hrvatske teritorije, je li to fakt?

Tko je glasao

I kako ovakva konstatacija

I kako ovakva konstatacija na kraju završi sa ovakvim zaključkom?
Da si imalo u školi slušala predavanja (makar i ona komunistička) znala bi zašto ovakav zaključak.

ali je činjenica da je Rapalskim ugovorima, Pašić (ili tkgod je bio poslan da potpiše taj ugovo, pa makar to bio i Trumbić) prodao Hrvatske teritorije, je li to fakt?
Ma ništa nije Pašić prodao jer jednostavno nije bio u poziciji da proda. Srbija je nakon WWI sudjelovala u čerupanju dijelova Austro-Ugarske (vidi Frederikov komentar) i poćapala je ono što je mogla isto kao što su to činile druge pobjednice u ratu, npr. Italija.

A što se tiće prodavanja Hrvatske tu si opet malo pomiješala, to nije bio Pašić nego Pašalić (eto, slična prezimena pa te dovelo u zabunu).

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Očito da je danas dosta

Očito da je danas dosta nezgodno se podsjećati Ilirskog pokreta, Panslavizma ili Jugoslavenskog odobra s Antom Trumbićem na čelu, no to je ipak dio naše prošlosti i nema van.

Zbog čega je to nezgodno. Pa to govori samo o našoj dobroj namjeri i naprednoj ideji, koja je podlo iskorištena.
Upotrjebili su našu naivnost, za stvaranje velike Srbije. To su radili uz pomoč VB i Francuske, koji su sa več spomenutim ugovorom, oslabili Hrvatsku.

Kak nema van, pa mi smo vani, a jugoslavije više nema.

Tko je glasao

Pa to govori samo o našoj

Pa to govori samo o našoj dobroj namjeri i naprednoj ideji, koja je podlo iskorištena.
@Skviki
To ti je kao da ideš maziti piranju u akvariju i ova ti odgrize prst. Dobra namjera koju je ova podlo iskoristila!
Ipak mislim da je problem u našoj gluposti a ne u piranji, jelte?

Naravno da su nas velike sile (FR i VB) ugurale u Jugoslaviju, odnosno najprije kraljevinu SHS, i tu je što je, ali istina je da smo mi to i sami htjeli (vidi 1915. i Jugoslavenski odbor u kojem su najveći broj činili Hrvati). Pitanje je što bi bilo da smo bili protiv takvog udruživanja? Vrlo vjerojatno bi ispalo isto, no da bi se nešto dobilo to treba barem zatražiti, odnosno, barem pokušati zatražiti.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Mi, vi, oni, Skviki treba

Mi, vi, oni, Skviki treba paziti oko upotrebe takve decidirane terminologije koja teško da i danas drži vodu. Činjenica je da je Hrvatska u to vrijeme formalno bila dio kompleksnog carstva koje je izgubilo rat i raspadalo se. Mi smo tada bili gubitnička strana do koje pobjednici nisu nimalo držali. Da bi se o tome govorilo trebalo bi s razumijevanjem pročitati barem nešto malo povijesti - ako nemaš pri ruci neku drugu knjigu barem na Wikipediji (to je tek stalno pri ruci):

Početkom 1920. godine Francuska i Velika Britanija vršile su pritisak na jugoslavensku mirovnu delegaciju na čelu sa Antom Trumbićem da popusti talijanskim imperijalističkim traženjima. Intervencija Wilsona spriječila je daljne navaljivanje u tom pravcu, te je na kraju, talijansko-jugoslavenski spor upućen na direktne pregovore među objema spornim stranama, koji su vođeni u Pallanzi (11. svibnja 1920.), produženi u Spa (5. -16. srpnja 1920., Sforza i Trumbić) i dovršeni 8.-12. studenog 1920. u Rapallu. Pregovori su vođeni u znaku premoći Italije koja je uživala punu podršku Francuske i Velike Britanije.

Treba Skviki biti oprezan s navaljivanjem c-respond (ili kako li se već zove - bez obzira na prijateljstvo) jer ona neodgovorno mlatara s povijesnim faktima, i tumači ih u skladu sa svojim fikcijama. Ako ti se ne sviđa Wikipedija pročitaj barem kratki zapis o znanstvenim skupu "1918. u hrvatskoj povijesti" održanom u Zagreb, 29-30. listopada 2008. pod pokroviteljstvom Matice Hrvatske i Sabora (a skup je otvorio Luka Bebić glavom i bradom). Ne možete ti (uza svu tvoju dobronamjernost) a C-respond naročito ( uza svu njenu zlonamjernost) ofrlje govoriti o nečemu o čemu povjesničarski stručnjaci se ne mogu posve usuglasiti. Umjesto vulgarnog "povjesničarenja" barem pažljivije pročitajte ono što oni govore.

Tko je glasao

Ako ti se ne sviđa

Ako ti se ne sviđa Wikipedija pročitaj barem kratki zapis o znanstvenim skupu "1918. u hrvatskoj povijesti" održanom u Zagreb, 29-30. listopada 2008.

Moj komentar o tom skupu: Hrvatska povijesna znanost o 1918. godini: između činjenica, tumačenja i vrednovanja.

Nažalost, mnogim ljudima ne vrijedi predlagati da nešto pročitaju. Ako to slučajno i učine - čitaju s predrasudama, trgaju iz konteksta samo ono, što njihovoj unaprijed stvorenoj tezi odgovara. :( Laici odmah skaču na vrednovanje, često je to naprosto smiješno moraliziranje - čude se, što imperijalne sile vode upravo imperijalisitčku politiku isl.. :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

jel to iz osobnog/intimnog

jel to iz osobnog/intimnog iskustva govoris?

Tko je glasao

Frederik, Činjenica je da

Frederik,

Činjenica je da je Hrvatska u to vrijeme formalno bila dio kompleksnog carstva koje je izgubilo rat i raspadalo se. Mi smo tada bili gubitnička strana do koje pobjednici nisu nimalo držali. Da bi se o tome govorilo trebalo bi s razumijevanjem pročitati barem nešto malo povijesti - ako nemaš pri ruci neku drugu knjigu barem na Wikipediji (to je tek stalno pri ruci):

Pa nekak mi je barem nekaj ostalo u sječanju, no pogledal sam malo u tu famoznu Wikipediju. Tam između ostalog piše i sljedeče:
Pregovori su vođeni u znaku premoći Italije koja je uživala punu podršku Francuske i Velike Britanije.
Malo opširnije

http://hr.wikipedia.org/wiki/Rapalski_ugovor

Treba Skviki biti oprezan s navaljivanjem c-respond (ili kako li se već zove - bez obzira na prijateljstvo) jer ona neodgovorno mlatara s povijesnim faktima, i tumači ih u skladu sa svojim fikcijama.

Nekaj mi je to novog. Daleko je prijateljstvo od slaganja sa nekim napisima od jedne osobe. Ja pod prijateljstvo smatram nešto drugo, a ti bi to trebal znat.

Čudne stvari se događaju u tom stalnom spominjanju naklonosti i ne naklonosti, gubitnicima ili dobitnicima nekih ratnih sukoba.

Tko je glasao

Nekaj mi je to novog. Daleko

Nekaj mi je to novog. Daleko je prijateljstvo od slaganja sa nekim napisima od jedne osobe. Ja pod prijateljstvo smatram nešto drugo, a ti bi to trebal znat.

Ne razumije on to Skviki, misli da svi funkcioniraju kao on, komunistički komesar sa sljedbenicima, koji slijepo bauljaju za njim, uglavnom nemaju pojma o čemu on to govori, ali svi daju pluseve, bez razmišljanja. Njega opsjeda fiks ideja da će misliti za druge. ;) Totalitarni um i takav će ostati zauvijek, taj ne razumije da postoje individualci koji misle svojom glavom, imaju stavove, nekad se u nečemu slažu sa nekim, a nekad ne. Slobodna individua i slobodan um su nepoznati pojmovi za njega.

Čudne stvari se događaju u tom stalnom spominjanju naklonosti i ne naklonosti, gubitnicima ili dobitnicima nekih ratnih sukoba.

Podjeli pa vladaj, stara velikosrpska metoda, koju "antifašisti" obilato koriste. Ne daj Bože da se sagleda realna situacija u Hrvatskoj, da se radi, stvara i kreira.

A moj dnevnik gdje je realno predstavljeno da su neki bili pobjednici, a sad su gubitnici, a da su negdašnji gubitnici, sad pobjednici, su na brzinu cenzurirali. Kao da će tu istinu promjeniti njihovo cenzuriranje...

Jadno i bjedno, ali i dalje razorno i smišljeno destruktivno prema Hrvatskoj i Hrvatima, no sve su histeričniji i agresivniji, što je znak da se njihov kraj bliži....

:)

Tko je glasao

He he Podjeli pa vladaj,

He he

Podjeli pa vladaj, stara velikosrpska metoda, koju "antifašisti" obilato koriste.

Pajaci

Pazi Skviki - opet te navlači na cirkuski ples na konopcu - a ti si malo prestar i pretrom za takve bravure.

Tko je glasao

Daj leddevet ljudima lipo

Daj leddevet ljudima lipo napiši kako je to bilo sa Istrom i Rijekom.
Bogati @grdilin
Ma već sam to dovoljno puta napisao da oni koji su voljni nešto naučiti su i naučili, a oni koji to neće . . . ja im teško mogu pomoći.
Ono što je posebno otužno je da c-respond koja je iz Pule (barem se tako izjasnila) pokazuje takvo tragično neznanje povijesti Istre i okolice, a možda je samo imala zaušnjake taj dan kad se to u školi učilo :(

P.S. a možda u njenoj školi se stvarno učilo da je Pašić bio moćan i uspešan političar, pravi Srbin bre!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Ma već sam to dovoljno puta

Ma već sam to dovoljno puta napisao da oni koji su voljni nešto naučiti su i naučili, a oni koji to neće . . . ja im teško mogu pomoći.

Samo napiši odakle crpiš svoje informacije, je li od Rankovića, Sime Dubajića ili Bilandžića?

Reci tko je potpisao Rapalske ugovore 1922 i prodao Italiji - Istru, Rijeku, Zadar i otoke? Možda Sanader?

Ono što je posebno otužno je da c-respond koja je iz Pule (barem se tako izjasnila) pokazuje takvo tragično neznanje povijesti Istre i okolice, a možda je samo imala zaušnjake taj dan kad se to u školi učilo :(

Ja nisam slušala komunističke laži, to smeće nije bilo vrijedno slušanja. :)

P.S. a možda u njenoj školi se stvarno učilo da je Pašić bio moćan i uspešan političar, pravi Srbin bre!

U mojoj školi se nije učilo o Pašiću, o tom musavom velikosrbinu, koji je grabao Hrvatske teritorije, novac, suverenitet...osim naravno jedne bitne informacije - da je prodao tuđe teritorije, Hrvatske, Talijanima, to sam zapamtila.

Tko je glasao

Ja nisam slušala

Ja nisam slušala komunističke laži, to smeće nije bilo vrijedno slušanja.
I tako sada produciraš svoje vlastito smeće. :(

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Reci tko je potpisao

Reci tko je potpisao Rapalske ugovore 1922 i prodao Italiji - Istru, Rijeku, Zadar i otoke? Možda Sanader?
1922. nije nitko potpisao, eventualno 1920. hrvatski političar Ante Trumbić (ako se ne varam).
(A Sanader teško da je mogao nešto potpisivati 1922. ili 1920, evenualno njegov dida)

Samo napiši odakle crpiš svoje informacije, je li od Rankovića, Sime Dubajića ili Bilandžića?
Imam pretplatu na "Посебна издања Балканолошког института САНУ", naravno.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

1922. nije nitko potpisao,

1922. nije nitko potpisao, eventualno 1920. hrvatski političar Ante Trumbić (ako se ne varam).

Imaš pravo, 1920 ne 1922. No, sasvim je nebitno tko je uzeo olovku i potpisao, odluku (a sve odluke je donosio Pašić) je donio Pašić.

Tko je onda prodao Istru, Rijeku, Zadar i otoke? TKO?

Tko je glasao

ANTE PAVELIĆ je prodao,

ANTE PAVELIĆ je prodao, zapanti jednom zauvijek.

Tko je glasao

Hm Tebe nikako da se obuzda

Hm
Tebe nikako da se obuzda - opet pretjerano hvališ Pašića - nije ti to pameto, leddevet će te razotkriti.

Tko je glasao

opet pretjerano hvališ

opet pretjerano hvališ Pašića
Ta sve piše u tvom dnevniku (i najbolji mi je dio):
Kao i sva nemoralna bića, i ljudi od vlasti se dive sili, čak i kada se najviše zloupotrebljava. To ju je navelo da se, poslije rata, skoro odmah pomire i sa najgorim neprijateljima svoje zemlje.
Jedina primjedba je da se to ne odnosi samo na "ljude od vlasti" nego i na sve one "guske u magli" koji rješenje svih problema vide u velikim vođama, bio to Ante ili Joža ili Franjo ili Milan (zna se koji).

leddevet

leddevet

Tko je glasao
Tko je glasao

heehheeh, Paša od

heehheeh,
Paša od cukra,hehehe.

Tko je glasao

Povijest van toka i slijeda.

Povijest van toka i slijeda. Sa preskocima . PA -velić a ne PA - šić je prodao Dalmaciju i Istru Talijanima . A Pašić i Sanader su branili svoje domovine sa sličnog rastojanja. Grčka - Austrija. Pašić je švercao - Sanader prodavo sexi sličice .Radićev i Mačekov HSS se borio za sve napaćene seljake a PA -nkretić i Friščić krali od dotičnih. I kad smo na PA , pa-pa u bespućima povijesne zbiljnosti

Tko je glasao

Povijest van toka i slijeda.

Povijest van toka i slijeda.

Da, ja bih rekla da je to tvoj stil tumačenja Hrvatske povijesti, po potrebi, kako bi opravdao svoje teze, nastale u komunističkim (velikosrpskim) kuhinjama.

Sa preskocima . PA -velić a ne PA - šić je prodao Dalmaciju i Istru Talijanima .

Notorna komunistička laž!

A Pašić i Sanader su branili svoje domovine sa sličnog rastojanja. Grčka - Austrija. Pašić je švercao - Sanader prodavo sexi sličice .

Stvarno, jako slično. U kojem izmišljenm svijetu ovakvi kao ti živite? Uspoređivati Pašića i Sanadera. Meni je nezamislivo da ispada da ja branim Sanadera, što uopće nije slučaj, ali ovakve nebuloze, odakle ti hrabrosti napisati ovakvu nebulozu. Što je ovo, dječiji vrtić?

Radićev i Mačekov HSS se borio za sve napaćene seljake a PA -nkretić i Friščić krali od dotičnih.

Isuse dragi, HSS je navukao najveće poticaje za seljake u povijesti Hrvatske, a po tebi ih pljačka. Ja ne mogu vjerovati koliko ti lažeš, svaka tvoja tvrdnja je obična mala manipulatorska laž!

I kad smo na PA , pa-pa u bespućima povijesne zbiljnosti

Ti nemaš pojma o povijesti Hrvatske, a nemaš ni pojma o sadašnjoj Hrvatskoj, to što si ti nadrobio je hrpa besmislica, a i otplutao si kao napuhani balonček....Pazi da te netko ne pikne. :)

Tko je glasao

Ime mi je Goran Jurić. Za

Ime mi je Goran Jurić. Za razliku od tebe nisam isfrustrirani antiprotivnik svega i svačeg i možeš me pokušati piknuti ti ili tvoji kada god hoćeš . Takvih se najmanje bojim . Ajde junakinjo sada ti tvoje podatke . Ne ,ti ćeš i dalje iz mraka lajati na mjesec i umišljati da si neki strašni udbaš , kgb ili slični k.... Ne prijeti mi se budalo . Čitaj poglavnikovu erotsku poeziju i piši komentare o njima a ne dosađuj normalnim ljudima ! Možda te Sanaderova poezija nadahne pa i tebe neko pikne ali ljepše nego bi ti piknula mene . VIdiš da te svi pluju pa što se guraš gdje te nitko ne želi.

Tko je glasao

@splica, ima ti ovdje jedno

@splica, ima ti ovdje jedno dva dana mira, subotom i nedjeljom kad gospođa ne privređuje, stalkali smo je par tjedana i shvatili da gospođa nikada ne troši vlastite resurse :-)

Tko je glasao

Hvala na upozorenju .

Hvala na upozorenju . Dotična je izgleda završila nešto škole pa se sjetih jedne Čehovljeve kojom sam jednared iznervirao dekana :"Sveučilište razvija sve ljudske darove uključujući i ljudsku glupost " .
Zapravo ovo se može odnositi i na dobar dio naših političara a ako dotična nije završila nešto od viših škola ovo joj može poslužiti na utjehu jel tko zna koliko bi se taj njen "dar" još razvio !?!

Tko je glasao

glupost? ne bih rekla.

glupost? ne bih rekla. glupost je relativno bezazlena osobina. ovdje je riječ ili o agentu provokatoru, pašić-gararašaninovske provenijencije, primijetiše mnogi. ili o genuinom U-ndh bjesnilu, otrovu koji tiho nagriza iznutra a rapidno i rabidno se širi prema van.

kako god bilo, ni jedno ni drugo nije za normalne ljude.

do sad je već dobrano nagrizlo ovaj sajt, što je otprilike i jedina prava šteta koju može napraviti. sa svih drugih sajtova su ju već otjerali. ovdje su ljudi pre dugo bili pristojni, a mrak glumi demokraciju, umjesto da se energično uhvati za zakone i pozitivne propise RH koje je nedavno i sam prizvao u obarnu dostojanstva pollitike.com.

u međuvremenu smo ostali bez jednog od najkvalitetnijih kontributora, opinioiurisa, a u-muhu ni deset minusa na svaki komentar ne može otjerati, samo je sve crnja i deblja i dosadnije zuji uvijek isto (a možda je spam robot?)

DDT, češnjak, tamjan, križ i dobar firewall program, velim vam. jedino udružene sile dobra mogu djelovati :-)

Tko je glasao

ve-ka Ma ima jedno dobro

ve-ka
Ma ima jedno dobro rješenje, tvrdo, a nije batina i počinje latinski sa pe... a po narodski pi..,(kod djece) pa pi.... po zagrebački, pa k.... po staroslavenskom i novobalkanskom jeziku i govoru. Dečki dragi tko je spreman za "pax in domum" žrtvovati se?
(Nadam se da će mi dame oprostiti preporuku ovog lijeka c-respond, zaista on je ISKLJUČIVO njoj preporučen!)
Možda, uz taj lijek, ostane i ponedjeljkom kod kuće!???
Danimir

Danimir

Tko je glasao

danimre, evo ti minus jer si

danimre,
evo ti minus jer si me navuka da kažem što mislim a to nikako nije dobra odlika političara :):):)

grdi

Tko je glasao

a ja san virovala da ti uvik

a ja san virovala da ti uvik istinu zboriš:-)

Tko je glasao

Ve-ka, ali ne vidiš da

Ve-ka,
ali ne vidiš da nisam moga odolit da ne kažem istinu:):):)

Tko je glasao

ne, Danimire, ja nisam kao

ne, Danimire, ja nisam kao Skviki&cc-mUha koalicija i ne opraštam ovakve balkanske muške ispade, zato lijepo evo tebi minus (-)

Tko je glasao

ve-ka, ja znam di si ti za

ve-ka, ja znam di si ti za dobru zajebanciju i da to poštivaš.
Znali su stari latini šta vridi. I zato ona je vječna.
"penis bonus pax in domus" :):):)

grdi

p.s. Ve-ka, ako se ne slažeš s ovm starom poslovicom i spičiš mi ninus, ozbiljno ću se zamislit .):):)

Tko je glasao

evo, grdi, spičila sam ti

evo, grdi, spičila sam ti ga, jer se ne slažem, pa se zamisli.

a da ti pokažem da sam unatoč tome i dalje za dobru zajebanciju evo ti pitanje:
je li stari rim propao zato što su latinima omekšale ćune, ili zbog nekih drugih razloga?:-)

Tko je glasao

ve-ka, hehe, ja samo znam da

ve-ka,
hehe, ja samo znam da se bar meni cili svit vrti oko one stvari. Bar još uvik :):):)
pa ga opet spichi:):):)

Tko je glasao

@ve-ka Pa ako ne

@ve-ka
Pa ako ne napravimo koaliciju (nije ona njihova samo od dvije spomenute osobe, ali po svemu se čini da i njeni pomalo dižu ruke od izgubljenog slučaja), razlupat će nam pollitika.com, rastjerati sve misleće na ovom portalu!
A mislim da minus nisam zaslužio i da to nije balkanaska teza nego teza Sigmunda Freuda, Wilhelma Reicha,Junga, Adlera, Ericha Fromma..Zdrav seks, zdrave ideje, zdravo društvo!
Minusirani Danimir, šmrc, šmrc

Danimir

Tko je glasao

@Danimir, pollitika je

@Danimir, pollitika je mjesto za raspravu, a ne za stvaranje koalicija. kužiš?

o freudovim i reichovim tezama ne bih, opet ćeš morati zaključiti da ti ne funkcionira "memorija pamćenja" :-)

Tko je glasao

ve-ka, aj lipo sam se

ve-ka,
aj lipo sam se nasmija. A znaš li da sam zna tko će mi spichit minus?
Ni mi ža.

grdi

Tko je glasao

"Kakve veze ima velikosrbin

"Kakve veze ima velikosrbin Pašić koji je prodao Dalmaciju, Istru, Rijeku i Hrvatske otoke Italiji, koji je terorizirao sve oko sebe i pljačkao kako bi srbija imala i kontrolirala više." kaže naša pravednica ce-ce muha.
da nisi pomiješala velikosrbina antu pavelića ili su mene jadna, komunisti sve krivo naučili. daj prosvjetli nas, što su to za tebe "nacionalni interesi", "pravi hrvati", i te tvoje partijske floskule. da se ugledamo u tvog milog pavelića koji je kukaveljski ostavio vojsku i pobjegao sa svom lovom koju je zapunio. meni se i opet čini da ako ima udbaša na ovim stranicama, tu si stara (molim rush-a da provjeri, he,he).
uostalom di ti se djenuo današnji dnevnik? taman sam počeo diskusiju, a ono, nestade.
hmm, izgleda da te ne doživljavam samo ja kao čir na mjestu koje stavljamo na stolicu. skuliraj se stara, sve će biti O.K.
P.S. ispričavam se ostalim sudionicima radi stila, ali, brate, utužila je bogu i đavlu, a i bezobrazna je. siroti fredi je izgleda prefin da joj odvrati istom mjerom (ili se suzdržava, he, he)

Tko je glasao

"Kkv vz m vlksrbn

"Kkv vz m vlksrbn Pšć kj j prd Dlmcj, str, Rjk Hrvtsk tk tlj, kj j trrzr sv k sb pljčk kk b srbj ml kntrlrl vš." kž nš prvdnc c-c mh.
d ns pmjšl vlksrbn nt pvlć l s mn jdn, kmnst sv krv nčl.

D, pznt lžljvc mnpltr kmnst (ml slgn vlksrpskh ntrs) s t sv pgršn nčl.

dj prsvjtl ns, št s t z tb "ncnln ntrs", "prv hrvt", t tvj prtjsk flskl. d s gldm tvg mlg pvlć kj j kkvljsk stv vjsk pbjg s svm lvm kj j zpn.

tkd s ncnln ntrs dmljblj-prtjsk flskl? Kd s č svj prtj d j nšt tk zjvl?

št s tč Pvlć, tvj vlksrpsk "znnj" j kstrmn smnjv kvltt, k sv št s kmnjr, kd nprvl.

mn s pt čn d k m dbš n vm strncm, t s str (mlm rsh- d prvjr, h,h).
stlm d t s djn dnšnj dnvnk? tmn sm pč dsksj, n, nstd.

Mj dnvnk "Rtn Pljn" j cnzrrn, vlk slk stvrnst, nkk d s prbj vš prtznsk mrčn tnl, n j sm prn.
tvj dsksj s prmjrnj j-všr, ng blg, n ns t krv, tk t nčl n blkn. :)

hmm, zgld d t n džvljvm sm j k čr n mjst kj stvljm n stlc. sklrj s str, sv ć bt .K.

Brg mn št t mslš mn, j tb tb slčnm šljm prk, VŠ VRMN LŽ S PRŠL!

P.S. sprčvm s stlm sdncm rd stl, l, brt, tžl j bg đvl, bzbrzn j. srt frd j zgld prfn d jj dvrt stm mjrm (l s szdržv, h, h)

Zšt s sprčvš, kd t n n znš drgčj kmncrt, sd ćš n mj kmntr npst prv ml blknsk bjc prmtvnh vrd t s prv t, "prfsr", blknsk spljvk, kj zdr n dlk...

sprčvm s k s prpznš mjm rjčm...

;)

Tko je glasao

"Otkad su nacionalni

"Otkad su nacionalni interesi i domoljublje-partijske floskule? Kad si čuo svoju partiju da je nešto tako izjavila?"
nisam svoju, jer sam ti ja totalni individualac, anarhist po uvjerenju, ali jesam tvoju (ADZ - Ajde Da ih Zaj**emo) ha, ha. pa o čemu stalno priča Jaca, Seks, jučer drIvo, kalmetići i ostali, ha, ha, ha.
i nemoj se ispričavati, pokušaj malo suptilnije prostačiti, npr. ne "balkanski ispljuvak" nego, recimo, ono što izlazi iz ustašca naše nebalkanske ce-ce muhe (he. he).
opet isprika nevinim sudionicima, više se ne bum javljal suprotiva ovoj gospoji.

Tko je glasao
Tko je glasao

Krktn dgvr n ptnj

Krktn dgvr n ptnj kk s vj snv dbr nrd nš n "smm gnjcvm dn rp" čn m s d krcjln vžnst z hrvtsk bdćnst.

v j ć t g dt, knkrtn dgvr zšt sm n smm gnjcvm dn rp, j zt ŠT SM NZDVL 45 GDN KMNZM.

nzdjm dlj, jr "ntlktlc" kmnzm, htr prbčn nkkv ljvčr ns rskrnkn dlj hrč vm zmljm n zmj 3-6% d plć, vć krd Hrvtsk bdćnst, jr ns stln pvlč zkpj blknsk blt.

k dh Pšć prlz vm prstrm, mr d s dbr zbvlj, glp, pnzn snshdljv pjdn Hrvt dlj n vd sb svj bdćnst, bz d m srb dj kvr kjm smj pstjt rzmšljt, d n gvrm kk s grhtm smj n psmc nkg nbtng rchbld Rc-.

n št Hrvt NKD ns nčl, srb t dvn prktcrj, j pltk ncnlnh ntrs.

Tko je glasao

@frederik, nakon što si u

@frederik, nakon što si u dnevniku pogodivši u sridu, sve rekao, svaki komentar je suvišan, a dati samo jedan glas za, je premala ocjena ovakvoj kvaliteti.

Ovo je sigurno jedan od dnevnika koje bi mrak trebao uzeti kao povod za reformu politike.com po kojoj bi se odvojilo žito od kukolja i ovako kvalitetni dnevnici zaštitili od šunda i smeća kojega je iz dana u dan na politika.com sve više i više.

Isti prijedlog vrijedi i za komentare.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@frederik, nekako mi ovo

@frederik,
nekako mi ovo dvoje čak i jako naliče...... jedan drugom......

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci