Tagovi

„Deca vole še?er“ - Pismo iz prošlosti!

Ivo Paši?

Za potrebe jednog mog novog posta (o aktualnim korupcijskim aferama) morao sam skupljati i ?itati neke dodatne materijale.

Tako sam naletio na ovo staro pismo koje odiše tolikom svježinom da ga prenosim uz male, neznatne preinake, jezi?ne radi prijevoda, par termina kojima danas pridajemo druga zna?enja, te izbacivanje nekih naziva da bih ovoj „poslanici“ dao univerzalniju dimenziju (s time da su kurzivi samo moji):

?ujte,
…Bio sam s vama kada ste bili u nevolji. Dijelio sam s vama patnje i da bih to mogao, žrtvovao sam sjajan život i veoma lijepu karijeru, koja je mnogo obe?avala. Zavolio sam vas, jer sam na djelu video vaše ljude iz naroda u bitkama i presudnim trenucima, kada se prepoznaje istinski karakter neke nacije. Zavolio sam vas i zbog žrtava koje sam radi vas podnio, jer za ljude i stvari se u toliko ja?e vezujemo u koliko nas to vezivanje košta žrtvovanja. Video sam vam, me?utim, i mane, mane koje su se užasno iskazale posle rata. Neke vaše mane ?e, ako ih ne otklonite, biti pogubne po vašu naciju. Ne bih vam bio prijatelj ako ne bih povikao "?uvajte se" i ako vam ne bih, uz vrline, koje su istinske i lijepe, ukazao, kao u ogledalu, na vaše loše strane. Vaša nacija je imala veoma lijepu prošlost, posle koje su uslijedili dugi nesretni vjekovi. Pošto ste osnovali veliko kraljevstvo, koje je, sude?i po onome što je od njega ostalo, mnogo obe?avalo i u svoje doba bilo napredno poput zapadnih carevina i kraljevina, pali ste pod prevlast tu?ina, zatim i u njihovo ropstvo.
…..Ipak, usprkos svim tim nevoljama, veoma je malo vaših voljenih pokušalo da izbjegne taj grozni položaj prihva?anjem tu?inske vjere ili bezvjerja. Velika ve?ina vaših predaka je, i pored dugotrajnih patnji, ostala odana staroj vjeri, i nije htjela da povije vrat pred okrutnim tu?inom. Narod vam je hrabar i njegova hrabrost ?esto seže do junaštva. Mogu to s pravom kazati, jer sam gledao vaše vojnike, a oni su bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodila?kog rata. Narod vam je domoljubiv. Ne znam ni za jedan narod u kojem legendarni nacionalni junaci toliko žive u narodnoj duši kao kod vas. Pretvorili ste svoju religiju u narodnu crkvu, bolje re?i u narodnu tradiciju. Me?utim, vi niste religiozni. Niste mogli da prihvatite Boga kakav je u Bibliji, pretvorili ste ga u vje?nog i svemo?nog glavara svog naroda. Ako bih mogao u ovoj oblasti upotrijebiti trivijalan izraz, rado bih rekao da vaš "Bog" nosi odoru i bradu nekakvog povijesnog Kralja, a vojni?ku kapu nekog vašeg generala.
…..Vaš narod je gostoljubiv. Narod vam je demokrati?an, i to zaista demokrati?an, a ne na na?in politi?ara. Me?u vašim ljudima ?ovjek se cijeni onoliko koliko je ?ovjek, a ne po onome što su od njega u?inili odijelo i titule. Vaš narod zna za samilost i ponekad je takav u trenucima kada se ?ovjek ne nada da ?e kod njega na?i tu lijepu ljudsku osobinu. Narod vam je ponosan, ali ne i ohol. Najzad, vi ste bistar narod, jedan od najbistrijih koje sam za života vidio.
…..Pogledajmo sada mane vašeg naroda.
…..Niste veliki radnici. ?esto odlažete za sutra, ?ak i za prekosutra, ono što biste mogli da u?inite danas. Posljedica je da se to, ?esto, nikada i ne uradi. Koliko ste samo osobnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju prouzro?ili zbog tog olakog dangubljenja! Treba, ipak, re?i da se kod vas taj nedostatak radne energije objašnjava na dva na?ina: Najprije, pod tu?inskom vlaš?u vam je i najteži rad malo koristio, od njega se bogatio samo vaš ugnjeta?, pa ste se tijekom vjekova navikli da radite samo onoliko koliko je neophodno. Drugo, zemlja vam je toliko plodna, pa uz veoma malo rada imate što vam je potrebno za život.
…..Jedna od vrlina koja je kod mnogih me?u vama iš?ezla jeste zahvalnost. Postali ste strašno nezahvalni. Mnogi me?u vama su veoma bogati i nemilice troše da bi se istakli i iz zabave, ali kada valja pokazati zahvalnost prema onima koji su se žrtvovali, ništa ne daju, ama baš ništa. Vaši vo?e nisu još, za ovih deset godina koliko je prošlo od završetka rata, sve?ano obilježile ni jedan od onih velikih doga?aja kojima dugujete slobodu i veli?inu zemlje. Jasno je, takve sve?anosti bi bile nezgodne ve?ini vaših sadašnjih vo?a zato što oni, dok vam je zemlja bila u smrtnoj opasnosti i kad se trebalo žrtvovati, ništa nisu u?inili za nju, ve? su se samo brinuli kako da sklone na sigurno svoju dragocjenu osobu, ?ak su neki iskoristili nesre?u domovine da bi se obogatili.
…..Što ste u?inili za svoje ratne invalide? Od svih zemalja koje su sudjelovale u ratu vaša se najgore odnosi prema njima. Dok nekoliko stotina vaših bivših ministara, samoživih politi?kih profesionalaca, koji, u ve?ini slu?ajeva, ništa nisu u?inili za domovinu, ve? obilato napunili džepove, sre?uje sebi ispla?ivanje "penzija" koje vas koštaju nebrojenih milijuna, invalidi vam mogu umirati od gladi.
…..Vaš ?ovjek iz naroda, neiskvaren utjecajima profesionalnih politi?ara, nije podmitljiv, ali vam vaša "elita" to jest, i to od najsitnijeg ?inovnika sa ili bez diplome, do ministra. Vaša"elita" skoro ništa nije u?inila za svoju zemlju i jedina joj je briga bila da dragocjene ?lanove svojih obitelji sklone na sigurno.
…..Vrativši se u domovinu posle pobjede, u kojoj nisu ni sudjelovali, vaši vlastodršci su težili da upravljaju svim poslovima. Obi?ni ljudi njima nisu ništa zna?ili iako su ?inili ogromnu ve?inu u Hrvatskoj, a vojnici, tvorci pobjede, za njih su bili "prostaci" dobri da mlate neprijatelja i ginu, i ni za što drugo.
…..Kao i sva nemoralna bi?a, i ljudi od vlasti se dive sili, ?ak i kada se najviše zloupotrebljava. To ju je navelo da se, poslije rata, skoro odmah pomire i sa najgorim neprijateljima svoje zemlje. Umjesto da djeluje pozitivno vaši vlastodršci su djelovali negativno. Umjesto da grade, oni su razgra?ivali. Oni su žarište truleži i iskvarenosti, od ?ega toliko trpite. Ako im dopustite da nastave, zemlja vam je izgubljena. Vaš narod je veliki ljubitelj politi?kih ili bolje re?eno, strana?kih vo?a. Sa sve nadmo?nijim stupanjem na vlast pojavljuju se ljudi koji shva?aju kakva se osobna korist može izvu?i iz vaše zalu?enoš?u za strana?kom politikom. Oni stvaraju zanimanje od iskorištavanja vaše sklonosti za strana?kom politikom, pa sada imate profesionalne politi?are koji na tome zara?uju. Ma, što govorim – oni zgr?u bogatstvo. Tako su vam politi?ari iskvarili zemlju.
…..Obi?aji profesionalnih politi?ara prvo iskorjenjuju vrline tla. A, na nesre?u, politi?ari su vam svemo?ni. Politika se miješa u sve i svuda upravlja. Ukaže li se neko mjesto u vlasti, bilo ono važno ili osrednje, svejedno, o izboru ne odlu?uju zasluge kandidata, ve? politi?ke veze. Može on biti i najve?a neznalica, najne?asniji ?ovjek, ako je "šti?enik" politi?ara- miljenik stranke na vlasti, pobijedit ?e i ?ovjeka na?kvalificirani?eg u stru?nom i u moralnom pogledu. Funkcionari su vam, po pravilu, najgoreg kvaliteta. ?esto nisu ni sposobni obavljati posao koji se traži na mjestu kojeg zauzimaju.
…..Posebno dobro poznajem vašu policiju, jer sam, na svoju nesre?u, neko vrijeme sura?ivao s njima. U policiju su vam politi?ari postavili ljude kažnjavane zbog kra?e i drugih zlodjela. Vaši policajci su, krali od naroda i otimali novac. Prijavio sam to vašim vlastima, ali ti zlo?inci, koji su istovremeno bili i „strana?ki pripadnici“, nisu bili kažnjeni, a mene su toliko izvrije?ali, da sam bio prinu?en da podnesem ostavku.
…..Kada stignu do ministarskog položaja, vaši politi?ari postaju toliko oholi da je to skoro smiješno.
…..Opasan vjetar vam zahva?a omladinu i gasi onaj pro?iš?avaju?i domoljubivi plamen. Za ve?inu vaše sadašnje omladine domoljublje se sastoji od neke vrste zavisti pune mržnje. Zavide zemljama koje su bogatije ili mo?nije od njihove, i tom ponižavaju?em osje?anju zavisti nakaradno daju lijepo ime domoljublja.
…..Suvremeni mladi? smatra da nije njegovo da osigurava život državi, nego da je država dužna njemu pribaviti sve kako bi on mogao voditi što je mogu?e zgodniji život. Otuda i ona jurnjava mladih za funkcijama. Svi žele funkcije, i mladi?i i djevojke. Vidite, mladi oba spola jako dobro znaju da sada u vašoj zemlji nije potrebno nikakvo znanje ili sposobnost da bi neko postao važan, potrebno je samo da ga pogura neki zastupnik, ministar, ili utjecajni politi?ar .
…..Današnja omladina ?e vam odlu?no re?i da nipošto ne želi ginuti, jer joj to ništa ne donosi. Zna ona iz iskustva, gledala je to svojim o?ima, kako i oni koji su se žrtvovali, kod vas, u vašoj modernoj državi, dobivaju samo nogom pozadi.
…..Nemojte dozvoliti da vaša lijepa duša propadne u tom ?ubretu koje se na njoj nataložilo, naro?ito poslije rata. Nacija koja je, poput vaše, odoljela vjekovnom ropstvu, koja se borila, povla?ila, izgnana sa svojih ognjišta, ali ne i poražena, uspjela se vratiti kao pobjednik – ne dopušta da je podjarmi šaka sebi?nih i podmitljivih politi?ara, gnjusnih ši?ardži?a, prezira dostojnih zabušanata i zlo?inskih profitera i zelenaša.

Poslanica je stara, napisao ju je Archibald Rice 1928 godine pod naslovom "?ujte Srbi". Bio je osvjedo?eni prijatelj Srba, a poruku je ostavio u rukopisu kao svoj politi?ki testament, no poruke su mu i danas aktualne, kako za Srbe tako i za nas. Za vrijeme Prvog svjetskog rata je kao ratni izvjestilac objavljivao je ?lanke u uglednim i tiražnim evropskim novinama o ratu u Srbiji, prvi je upoznao svijet sa zlo?inima koje je napravila austrougarska vojska u Ma?vi i Podrinju prema nedužnim srpskim civilima (u jednoj brigadi je navodno kao vojnik bio i Josip Broz). Od kada je došao u Srbiju, Rice se našao u svojstvu službenog i neutralnog isljednika srpske vlade i vojske, što je do kraja svoje misije i ostao. Provode?i istragu o zlo?inima ko?e su po?inili austro-ugarski vojnici i oficiri Rice nije se zadovoljavao samo da sluša austrijske zarobljenike nego je odlazio na mjesta doga?anja – otvarao grobove, pregledao leševe, i ranjenike, posje?ivao bombardirana naselja, ne odstupaju?i od svoje zakletve da služi istini i pravdi, neposredno se angažirao prihvatu i zabrinjavanju izbjeglica. Po završetku se angažirao u Ministarstvu vanjskih poslova, u Odsjeku za dokumentaciju ratnih zlo?ina, i Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje je osnovao dvogodišnju policijsku školu. No njegov entuzijazam se mogao uklapati u birokratsku administraciju. Posle gotovo jedne decenije i po provedenih u Srbiji sastavlja politi?ki testament pod naslovom "?ujte, Srbi!" , svojevrsni vapaj razo?aranog Ricea, kojega se posebno negativno dojmio famozni Nikola Paši?- Baja (1845 – 1926 srpski politi?ar, dugogodišnji predsjednik vlade Kraljevine Srbije a potom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, osniva? i vo?a Narodne radikalne stranke) , zapam?en kao najkorumpiraniji politi?ar srpske i balkanske povijesti, poznat je i po antologijskoj izjavi u Skupštini Srbije, u odgovoru poslanicima kad su ga optuživali radi sina Radomira debelo umo?enog i oboga?enog švercom še?erom, kad im je cini?no odgovorio:

Pa šta ?ete, dete vole še?er!

Kad su ga pitali glede u javnosti popularnog ali nezadovoljnog Archibalda Ricea je odgovorio da ne zna što taj ?ovjek ho?e - jer da mu je nudio novac a on ne?e da uzme!! To je pak tipi?ni sraz dvaju motiva – jedan plemenitiji (koji sve gleda kroz ideale i op?i interes), nasuprot drugom prizemnijem (koji sve gleda kroz novac i osobni interes).

Archibald Rice (1875 - 1929) i njegova poslanica Srbima postala je posebice aktualna –u Hrvatskoj ovih dana. Gore navedeni citati su prepri?ani dio malo šireg izvornog teksta kojeg, ako želite i ?itate ?irilicu, možete besplatno skinuti na stranicama SCRIBD-a .

Korupcija danas nije samo specijalnost Srbije nekad i sad, ili Hrvatske neka i sad, ili Balkana kao takovog (i u svijetu posebno negativno ozna?enoga) - zlo korupcije je danas manje-više globalna pojava. Od razvijenijeg svijeta se ne razlikujemo da li i kod nas u svakodnevnom životu postoji korupcija ili ne, nego po tome što i koliko ?inimo da ju sprje?avamo. No ipak postoji nešto što ovu živopisnu pri?u s balkanskih prostora posebno povezuje s Hrvatskom, a što sam ve? jednom citirao u mom postu „Metode s prašnjavog politi?kog tavana“ objavljenog na Pollitici 16.11.2007, dakle uo?i posljednjih parlamentarnih izbora (?lanku koji je aktualan u svako, pa i ovo predizborno vrijeme izbora za novog predsjednika Republike - i sam sam ga ponovno s interesom pro?itao). Svakako je u njemu najinteresantniji dio razgovor izme?u Ivana Meštrovi?a našeg velikog kipara i njegovog prijatelja i predsjednika tadašnje ?ehoslova?ke Tomaša Masaryka za vrijeme izrade Masarykove biste, a što je Ivan Meštrovi? zapisao u svojim „Sje?anjima na politi?ke ljude i doga?aje“ – i ovdje ponovno citiram:


"Masaryk nije volio Paši?a kao ni njegove metode, te je uglavnom svaljivao krivicu na njega i na Radi?a, kojega tako?er nije volio, a napose nije volio gospo?u Radi?. Njega je smatrao smušenim i nerealnim a nju nezgodnom ?ehinjom. Ja sam ga nastojao uvjeriti da nisu krivi samo Paši? i Radi?, nego da je to mnogo kompliciranije i dublje, a on mi je onda predbacivao:
- Pa i vi ste krivi, koji ste bili vani, a možda dosta i vi osobno. Ja sam vam govorio da ne vjerujem, da ?e to tako lako i?i, nego je trebalo po?eti s konfederacijom, s dualizmom izme?u Zagreba i Beograda."
Kad sam mu, na njegovu želju, malo pobliže iznio prilike kod nas i upozorio ga na sve što se doga?a, a to ne može dobru dovesti, priznao je da su mu isto tako pripovijedali i neki ?esi, koji su poznavali prilike i koji su bili u dodiru s Jugoslavenima. On se namrštio i uzdahnuo:
- Da, da. Radi? može biti konfuzan i pretjeran, ali to ne valja što se iz Beograda radi. Mi smo se nadali da ?e se Srbi debalkanizirati u zajednici, me?utim ?e oni, ?ini mi se, cijelu zajednicu balkanizirati, pa ?e tako i one svoje dobre kvalitete kompromitirati. Mi smo nemo?ni da vam pomognemo."

Da li u ovoj Masarykovoj izjavi leži tajna izuzetne sli?nosti izme?u dijagnoze koju je jedan švicarsko-austrijski ?udak (Archibald Rice) dao o Srbiji i Jugoslaviji, i to prije sedamdesetak godina, a koja je skoro identi?na današnjoj situaciji u Hrvatskoj.

Kuda je sve to lutao ulju?eni duh Mitteleurope (kojemu je Hrvatska nekada pripadala). I kamo nas je to lutanje kroz burna vremena hrvatske balkanske prošlosti dovelo ovih dana u kojima svjedo?imo skoro svakodnevnom op?em potonu?u hrvatskog politi?kog i moralnog sustava vrijednosti.

Korektan odgovor na pitanje kako se ovaj u osnovi dobar narod našao na "samom gnjecavom dnu Europe" ?ini mi se od krucijalne važnosti za hrvatsku budu?nost. (Ostatak ove interesantne teme kad završim spomenuti post koji je prouzro?io ovaj intermezzo).

Komentari

a ja tebi preporučam da

a ja tebi preporučam da pogledaš Spilebergov film Muenchen, i ona se pojavljuje u filmu, a i Spilberg je Židov i valjda je bio u Izraelu (a bila sam i ja, btwy, ali i u Ramahli)

osim toga stvarno nema smisla da u ovaj razgovor trpamo još i Izrael i Arape. napiši dnevnik.

Tko je glasao

@ve-ka Gledao! Ima i

@ve-ka
Gledao! Ima i boljih i kritičkijih filmova prema Izraelu, posebno dokumentarnih, snimljenih od Židova.
A mislim da si bila prekratko u Izraelu...Golda je legenda! Ne vuci me za jezik, postat ću druga c-respond!
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@ve-ka Ima i boljih,

@ve-ka
Ima i boljih, uistinu kritičkih filmova prema Izraelu i politici Izraela, i dokumentarnih, od židovskih autora. "Munchen" Spielberga gledao, naravno. Mislim da si bila prekratko u Izraelu...!
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@grdilin, kao što vidiš,

@grdilin, kao što vidiš, "prozivanja" su u međuvremenu krenula sa svih strana, pa si se čak i ti upustio (slučaj feniks)

ja sam se jako trudila da izdvojim upravo one pollitičare koji su u nekim svojim intervencijama prešli svaku granicu (brojanje krvnih zrnaca, nazivanje ljudi četnikušama, kokošima, nabijanje na vlastite spolne organe i sl. o paripovom "potpisu" sam već rekla, preuzet je od nekon palestinskog teroriste koji je poubijao nekoliko ljudi)

to što su ljudi krvavi ispod kože nije isprika ama baš ni za što, nego jedna besmislena metafora i spada u raspredanja o ljudskoj prirodi - u što ja baš ne vjerujem. ljudi su mnogo više bića koja se znaju i trebaju samo-kontrolirati i usvajati neke konvencije. o tome je ovjde riječ.

a Goldu Meir sam prizvala, kao što rekoh, samo zbog zgodne rečenice koju treba apstrahirati iz konteksta izralesko-palestinskog sukova. ja ne podržavam izraelsku politiku. uostalom, zar i frederikov dnevnik ne govori o nečem sličnom?

Tko je glasao

Nekako uvijek sve počinje i

Nekako uvijek sve počinje i završava s mitom i korupcijom.Nikako da taj segment riješimo ili barem svedemo
na podnošljivu razinu,jer bože moj toga je uvijek bilo i bit će.Evropske vrijednosti kojima težimo isto tako poznaju korupciju,negdje je ima više negdje manje.Nego mi smo nekako na ovim prostorima uvijek bili pod tuđom vlašću pa smo valjda i danas zbog toga skloniji korupciji od ostalih.

Danas imamo svoju državu ,ali gen za korupciju je jači od nas.Da bi opstali u svim mogučim režimima morali smo se znat "snalazit",a to kažu ima veze s inteligencijom.Dakle inteligentni jesmo ,ali smo svoji na svome pa se više nemoramo snalazit.Genetika ne dozvoljava da korupciju vidimo kao nešto loše ,nego ako je nema
imamo porast adrenalina i spremno krećemo u novo snalaženje.To nas smiruje i čini jačima od drugih.
Gen je i u onima koji bi tu korupciju trebali suzbit.Mi smo nevjerojatno tolerantni na sve nepravde koje nas okružuju jer gen nam kaže da bi i sami takvi bili samo da nam je šansa.

Tako mislim da bi se našim problemom morali ozbiljno baviti genetičari.Izolacijom tog gena kao inteligentna nacija imali bi nevjerojatan procvat i prosperitet kao takvi mogli bi sami krojit svoju sudbinu,a Evropa bi za nas bila samo usputna stanica jer kao takvi bili bi na krovu svijeta.

Tko je glasao

ff št s s "nprdn"

ff št s s "nprdn" kmnstčk kvzntlktlc nkstrjšl, mr d sm tčn pgdl tm gdj s sjtljv, t s čgldn zvr nfrmcj (hrp kmnstčkh dnsn vlksrpskh lž) s kjm brtj k prv, k drg sm spmnjnj tk j zprv b Pšć, msv vlksrpsk zlčnc, jdn nz, kj nk "Hrvt" bžvj rzmj svk njgv ptz stnj s g brnt d bsmsl.

Pnvć z n kjm shvćnj d tšk, vš j prv bžvt dbk rzmjvt svk ptz bl kjg vlksrpskg zlčnc, l pnvljm SRMTN j d s jdn Hrvtsk prmjr 21 stljć, sprđj s vm zlčnčkm vlksrbnm Pšćm.

N jdn Hrvt, kj m zrn dmljblj, m brm mrvc štvnj prm sb svm, n b mg vk rznrt, k št rznrj blknc kjh nžlst mm jš jk pn Ljpj Nšj...

sd "vlk dmkrt" zvlt cnzrrt, t vm njblj d, t st s jdn dbr nčl všj ttltrnj bžvnj jg.

jm dstc mns 15 mnt, jr mj rjč drj tčn tm gdj vs bl, j l tk? :)

Tko je glasao

c-respond Ne služi se

c-respond
Ne služi se podvalama! Sada bi mi trebali, iz samilosti ili u znak svoje demokratičnosti, tebi opraštati nesuvislosti i zapjenjenost i ne minusirati te! Kao, ti si podmetnula vrat, a ovi krvožednici sijeku..!! Koji su to trikovi? Smiri se dušo slatka, nije to tako ozbiljno, ovo uspoređivanje Pašić-Smradaner! Možda je Smradaner bio i veći gangster od Pašića, tko to može izmjeriti? A kriminal ne poznaje naše i vaše, pogotovo ne nacije! Nijedna nije imuna na to zlo!
Danimir

Danimir

Tko je glasao

pa, tako ti boga velikoga,

pa, tako ti boga velikoga, pročitaš li ti sve što ovdje napišeš? mrače, pa ako ovo nije govor mržnje najnakaradnije šovinističke prispodobe u liku i djelu ove ce-ce brekulje (znat će dalmoši što je brekulja), onda ja stvarno nisam ništa o zlu u životu shvatio.
lijepa moja, pogani drIvo je napravio ISTO ŠTO i DRPAVELIĆ, opario se i odlepršao, ostavljajući svoje dupelisce (koji su se također potkožili) da muljaju dok se stvar ne slegne. normalno, zahvaljujući svađama iz prošlosti i bezprimjernoj gluposti većine 'rvata, stvar će se slegnuti i rasplinuti...
tvoja teza, mušičetino naša, da su "naši" dobri i kad kradu, lažu i ubijaju je izravni povod za nastanak i fašizma i komunizma i bilo kojeg načina da "mi" potlačimo, porobimo, terminiramo "njihove". meni, osobno, je sasvim svejedno pljačka li me Jaca, Dodik, sanader ili talibani, sve to, u tom slučaju, smatram bandom koju treba sankcionirati.
ispadi tvog i takvog šovinističkog bjesnila su doveli i do blajburga i do jasenovca, i do škabrnje i do vukovara i do amera i iraka ili afganistana, da dalje ne nabrajam ... "u ime naše stvari i nacionalnih interesa..."
ti si od onih spodobina iz potaje, jer nikad nemate prkna izaći prsima naprijed (k'o tvoj pavelići), koji će zapaliti i zadojiti one retarde koji će minirati nečiju kuću pod okriljem noći, pucati snajperom iz mraka (kao u Sarajevu nekih godina...), hoću reći ti si po definiciji manolić, perković i slični (ili ako se vratimo malo dalje, ranković).
uostalom, šta si ti stara napravila za ovu 'rvacku koju tako voliš? na kojem si položaju bila, koje su tvoje žrtve za tvoju premilu utopiju u kojoj jedno falše, šminkersko biće kao tvoj drIvo (katolik-diler porno sličica a sada Krez), treba biti nedodirljivi uzorak.

Tko je glasao

Nakon što je protjerana sa

Nakon što je protjerana sa svih portala i blogova c-respond alijas Lion Queen skinula je masku s lica. Ovdje nisu uračunati glasovi koje je c-respond pokupila za onaj umobolni dnevnik, sramotan za ovaj portal i sve njegove posjetitelje. U 62 svoja zadnja komentara ova sramotna pojava politike dobila je 52 glasa protiv. Slobodan sam upitati mraka nije li vrijeme da uvede neke zaštitne mehanizme protiv šmeća ovoga portala. Predlažem kolegama i kolegicama da glasom za ili protiv podrže ovaj prijedlog. Ovisno o rezultatu glasovanja, a za koje sam siguran da će se izjasniti protiv c-respond, predlažem da mrak istu banira na 14 dana.

Ovakve individue su smatram sramota svake zajednice, jer bez obzira što smo virtualna zajednica, smatram da bi mrak koji se stalno kune u svoju nepristranost i namjeru da ne želi koristiti metode cenzure, morao poštivati odluku većine.

Tko je glasao

@muha-cc (neprovjereno),

@muha-cc (neprovjereno), očigledno je da su na ostalim blogovima prepoznali opasnost koju predstavljaju ubačeni provoktori. Smatram da tvoj prijedlog o baniranju na 14 dan nije rješenje.

To bi bilo kao da pokvarenom zubu umjesto da ga popraviš, ili kao u ovom slučaju odstraniš, zaprijetiš četkicom za zube.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

nisam pratio tko koliko

nisam
pratio tko koliko dobiva pluseva ili minusa ali za sebe garantiram da dobijem toliko minusa nestao bih s ovih prostora. I ozbiljno bih se zapitao što je to sa mnom. A ako već imam takvo izgrađeno mišljenje koje se skoro pa nikako ne uklapa u večinu, nemam što raditi s tom večinom. Ekstrema će uvijek postojati pa tako i na ovim stranicama, kako "lijevo" tako i "desno". Nije c-respond ovdje jedini takav slučaj. S "lijeve" strane imamo mi, to jest politika.com Feniksa koji je na sličan način znao zagađivat ove prostore. I bilo je tako dok ga se nije ignoriralo. I ja sam, sam zazivao Mraka radi Feniksa i još nekih. E sad se to događa na desnoj strani. Rekao bi Mrak da je oružje u našim rukama , pa udrite. Mislim da sam prve minuse upravo feniksu počeo lupati, normalno zbog stvari s kojim se nikako nisam slagao.
Puška minusara je opet napeta.

Grdi

Tko je glasao

Tako je, c-respond, tvoje

Tako je, c-respond, tvoje riječi udaraju točno tamo gdje boli. Kroz uši točno u mozak. I boli strašno.

A kako i ne bi boljelo.

Jer zaista nije jasno gdje ti u Frederikovom dnevniku vidiš i najmanje opravdanje, najmanju odbranu rečenoga Pašalića. Upravo suprotno.
Takva tupost dakako boli.

Sljepoća kojom nasrćeš na razum dostojna je epike zlatnog doba partizanskog filma. A sve zato da odbraniš neobranjivo - čast bivšeg hrvatskog premijera.
Takva tupost dakako boli.

Jer, ne samo da je bivši premijer lopina poput Pašića, on NIJE ono što kod Pašića najviše cijeniš. Naime, dok je Pašić velikosrbin, Sanader nije velikohrvat. Možda tek - veleizdajica. (hint; generali, ZERP...)
Takva tupost dakako boli.

Zato, kad krene minusiranje, nije to zbog velikosrpskih, odnosno komunističkih izvora, već radi nesnošljive tuposti kojom zasipaš ovaj blog.
Minusiranje je jedini način samoodbrane od te tuposti koja dakako boli.

Tko je glasao

Kraće, i bez Pašića i

Kraće, i bez Pašića i pripadne "ekipe" : postoji jedna božja zapovijed od samo dvije riječi :" Ne ukradi!"
I nakon nje narodno iskustvo: "Tko laže taj i krade".
Također uvijek primjenjivo.

"Kuda je sve to lutao uljuđeni duh Mitteleurope (kojemu je Hrvatska nekada pripadala)."?

Hrvatska je pripadala tom uljuđenom duhu Mitteleurope, ali samo kao vječni s l u g a. Bila je Pepeljuga, te Mitteleurope.
Prema svemu se Hrvatska, odnosila kao sluga prema gazdinom (uzmi i ukradi, ako te gazda ne vidi, jer ionako, iako tvoje -nije tvoje). Ipak, tada su gazde bile bolji gazde i više su pazili na slugane.Oslobodili smo se gazda, a najjači slugani su tu slobodu doslovno shvatili kao odlazak gazde i tako mogućnost beskrajnog rasipanja i trpanja u vlastite džepove svega što je ostalo.
Svoj sluganski karakter nisu prevladali ni u odnosu prema bivšim gazdama: dive se njihovim uglednicima, uspoređuju svoje s njihovima, saginju kralježnicu pred njihovim veličanstvima, maštaju o vremenu svjetskih dvorova, klanjaju se pred svakom "stranom šušom", a bahate se unutar svoje ograde, preziru vlastiti puk i zakonima ga drže što dalje od svih odluka, a pogotovo odluka o daljoj budućnosti.

I umjesto da Pepeljugina budućnost bude slična onoj u bajci, ona se pretvorila u žabu krastaču.
Što više krekeće, sve teže ju je i slušati i gledati bez gađenja.

A Mitteleuropa će opet (možda?) prigrliti tu svoju Pepeljugu, kada se ona još više zamaže pepelom. Pri tome neće joj se nimalo gaditi pokupiti joj sav preostali "umrljani šećer".

Tko je glasao

@ppetra:"Pri tome neće joj

@ppetra:"Pri tome neće joj se nimalo gaditi pokupiti joj sav preostali "umrljani šećer"".

Potpuno se slažem i pitam: Kako hrvatska javnost za mnoge poteze odbjeglog kriminalca Drive, ali ni njegove poturice Jace još ne zna, trebamo se upitati ima li još uopće što za pokupiti.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ima, ima nešto šećera u

Ima, ima nešto šećera u svih hrvatskih vlasnika kuća, šuma , zemljišta i vikendica.

Tu neki predlažu "dobrovoljnu" predaju preostaloga šećera putem "zemljišne rente" i sličnih nameta.
Najgore od svega je, što nas uvjeravaju, kako je to za naše dobro. Možda i je za nečije "naše"dobro, ali sigurno ne za većinu hrvatskih građana, kojima je vlastiti dom jedina obrana od drumskih razbojnika i šećernih skupina.

Pitaju se neki "Treba li Hrvatskoj porez na bogatstvo?".
Ne, sada nikako, jer većina "hrvatskoga bogatstva" iznesena je iz Hrvatske.

Hrvatskoj najviše treba "povrat bogatstva" i liječenje šećeraša dovoljnim dozama kvalitetnoga inzulina.

Tko je glasao

Povijest bi nas trebala

Povijest bi nas trebala naučiti da ne griješimo više, a kad tamo samo se ponavlja :(

Tko je glasao

@snupacha, Kako je u

@snupacha, Kako je u Tuđmanovoj eri pokupljen obrst, ne griješimo mi više, ali ni manje!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Povijest bi nas trebala

Povijest bi nas trebala naučiti da ne griješimo više, a kad tamo samo se ponavlja :(

Tko je glasao

Kuda je sve to lutao


Kuda je sve to lutao uljuđeni duh Mitteleurope (kojemu je Hrvatska nekada pripadala). I kamo nas je to lutanje kroz burna vremena hrvatske balkanske prošlosti dovelo ovih dana u kojima svjedočimo skoro svakodnevnom općem potonuću hrvatskog političkog i moralnog sustava vrijednosti.

Korektan odgovor na pitanje kako se ovaj u osnovi dobar narod našao na "samom gnjecavom dnu Europe" čini mi se od krucijalne važnosti za hrvatsku budućnost. (Ostatak ove interesantne teme kad završim spomenuti post koji je prouzročio ovaj intermezzo).

Pojednostavljeno rečeno:
1) Autor dnevnika govori da je u Kraljevini Jugoslaviji bilo korupcije.
2) Autor dnevnika želi reći da u današnjoj Hrvatskoj ima puno korupcije.
3) Autor dnevnika se pita, kao da ne zna, kako smo se našli u ovakvom korupcijkom okružju?

Odgovor je naravno jasan:
1) srpski bizantinski pečat još uvijek prisutan na prostoru Hrvatske
2) komunistički plavo - kovertski pečat još uvijek prisutan na prostoru Hrvatske.

Zaključak:
Zar autor dnevnika, očito literalno talentiran, nema pametnijeg posla (mogao bi pisati dobre romane ili slično) od frankenštajnovsko - tranvestiskih jeftinih usporedbi, kao i suvišnih pitanja na koja je uistinu veoma lako odgovoriti.
Puno prometa (riječi) malo stvarne koristi!

Tko je glasao

secer na kraju...

secer na kraju...

Tko je glasao

Hrvatske autoceste ugovorile

Hrvatske autoceste ugovorile su s tvrtkom Spektar produkcija medijsku promociju, odnosno plaćeni PR vrijedan 700 tisuća kuna. Najzaslužniji za angažiranje Spektra je predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić. Spektar je povezan s Bebićevim sinom Antom u čijem se suvlasništvu nalazi i tvrtka B1 Plakati. Ugovor s Hac-om Spektar produkcija je dobila izravnom pogodbom, bez javnog natječaja.

Djeca ostala djeca, šećer ostao šećer...

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

21. listopada 2009. godine

21. listopada 2009. godine Hrvatski Informativni Centar je donijeo vijest da HTV Anti Bebiću, sinu Luke Bebića daje 25 milijuna kuna za TV seriju.

Marketinąka tvrtka B1 plakati, čiji je član Uprave Ante Bebić, sin predsjednika Sabora Luke Bebića, dogovara s HRT-om posao snimanja triju epizoda povijesne serije "Urota zrinsko-frankopanska", koji bi se dodijelio bez javnog natječaja. U kuloarima se vrijednost ovog projekta procjenjuje na oko 25 milijuna kuna.

Glasnogovornik HRT-a Janoš Roemer potvrdio je da televizija dogovara snimanje serije, ali je dodao da posao još nije okončan.

Ako je PR vrijedan 700 tisuća kuna šečer, ovih 25 milijuna kuna mu ga dođe kao čitava šečerana.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

I Pašići naši ...

I Pašići naši ... kraduckaju slatko,
ne progoni ih nitko ... ide im glatko.
I najslađa torta... gorka bi im bila,
kad bi se pravda... na njih slila.

Tad prestala bi ta... lopovska parada,
poštenjačina naših...obrijanih brada.

Tko je glasao

genijalno. hvala.

genijalno. hvala.

hatepogodak

Tko je glasao

"sve si reka u dvi riči"

"sve si reka u dvi riči"

Tko je glasao

Ne nego s dvi slike u jednoj

Ne nego s dvi slike u jednoj - tamo je sve jasno

Tko je glasao

Interesantno , no sličnog

Interesantno , no sličnog materijala ima na pretek i u puno daljoj povijesti . Puno dokumenata iz početaka Grčke države a vezano sa korupcijom još od Rimske republike može se bez ikakvih preinaka upotrijebiti za opis stanja svijesti ljudi i stanja trenutnog naše države .
Krajem 80-tih pričao sam na tu temu sa još jednim englezom Kristoferom Brigsom tada predsjednikom British Councila u YU. Duboko razočaran i deprimiran smjerom koji idemo pitao sam ga WTF je sa ljudima oko mene. On se nasmijao i rekao mi: "Mi imamo već 600 godina demokraciju pa smo još daleko od idealne a ti to hoćeš odmah !". Pošto je i on bio Dr. biologije ubrzo sam shvatio da društvo ,znači i demokracija , ima svoju evoluciju kao i čovjek. Isto tako bilo kakve revolucije , odnosno ratovi su najčešće ,korak natrag u evoluciji. Pa kakvo je onda čudo što nam je svijest o vladarima na nivou ,ne 20 st ,nego 18 st i početka buđenja naroda u Evropi.
Jedan mali primjer , Radić koji se spominje u ovom blogu , je poslje jednog svj.rat, jedne revolucije i jednog domovinskog rata prerastao iz demokratskog ljevičarskog političara u rigidnog desničara . To se zove korak natrag u evoluciji-
Ili još bliže. Hrvatski sabor početkom 21st. nije još dostigao demokratičnost istog početkom 20-tog i Radića.
Pa zato mislim kako nema mjesta čuđenju što dokumentima iz toga vremena možemo opisati sadašnjost.
Mali dodatak - Radićev HSS ,koji je imao i znatnu podršku srpskog naroda , pod Mačekom je evoluirao , isključivo demokratskom borbom odnosno evolucijom , u najveću Banovinu Hrvatsku . Pavelić čini fašistički državni udar , komunisti proturevoluciju i nakon skoro sto godina mi smo u stanju svijesti Pašićevog vremena ... a HSS na Pankretiću i Frišćiću koji ne bi mogli čistiti cipele tadašnjim zastupnicima ali bi sa Pašićem fino ćaskali o unapređenju korupcije

Tko je glasao

@splica: sličnog materijala

@splica:
sličnog materijala ima na pretek i u puno daljoj povijesti . Puno dokumenata iz početaka Grčke države
Istina je, još bi se puno sličnih materijala moglo naći iz svih razdoblja i naroda. To je donekle mana inače odličnog dnevnika, naime kao da su Srbi nas "balkanizirali", a mi siroti bili fina Miteleuropa, gdje korupcije nema.

Hrvatski sabor početkom 21st. nije još dostigao demokratičnost istog početkom 20-tog i Radića.
To je bizarna tvrdnja, teško mi je zamisliti koji bi za nju bili argumenit. Prije svega, tadašnji sabor Hrvatske i Slavonije imao je manje kompetencije nego današnje županijske skupštine u Hrvatskoj (Dalmacija nema slično tijelo). Bio je biran na osnovu vrlo ograničenog prava glasa - oko pet posto odraslih muškaraca do otprilike 1910., kad je prošireno na oko 20 posto. Bila je diktatura i prevlast mađarona u Saboru do 1905. (ne hvatajte me sad za posve točne godine), nakon toga jedna šarena koalicija osvaja većinu. Brzo se počinju razilaziti u raznim interesima, na razne načine se vrši pritisak ili kupuju glasovi raznih poslanika, brzo postaju "kooperativni" prema Beču i Pešti... Stjepan Radić je marginalac, njegova HRSS ima uz njega samo još jednog poslanika. Često nastupa kolerički, previše se svađa, svađaju se i ostali. Čitajući zapisnike, teško je vidjeti da su bili bolji od današnjih sabornika.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Slažem se sa vama , no nije

Slažem se sa vama , no nije to poanta onoga što sam htio reći . To sam na kraju nabacao ,kao što se lako može iščitati par primjera , možda ne baš najsretnijih. Suština je u evoluciji društva i uticaju nekontroliranih "mutacija" na njega . Vi ste svi pretežno iz društvenih nauka dok je moja priroda .
Npr. Institut u Vinći je pripadao Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu i među prvih par zemalja u svijetu imao dozvolu UN izazivanja mutacija zračenjem na stanice u cilju dobitka boljeg , odnosno , produktivnijeg genetskog materijala. Nažalost ili na sreću i povremeno dobiven genetski materijal sa nekim poboljšanim svojstvima bio je neupotrebljiv i u principu korak natrag u evoluciji . Prevedeno u društvu znači evolucija da , revolucija ne jer najčešće iste prestavljaju korak natrag u evoluciji .
Po tome je jasno što Finci , recimo , danas svoj poraz od Petra Velikog , smatraju svojom velikom evolucijskom pobjedom . Od tada su bez ratova i revolucija što im je pomoglo biti danas najrazvijenijom zemljom svijeta bilo u ekonomskom bilo demokratskom pogledu .
Znači suština onoga mog napisanog je objasniti zbog čega naš pogled na državu , vladare ,korupciju nije u zapisima nekog finskog političara već na one koji su pisali o mladim državama bilo to iz Rima , Grčke ili Ricovog pogleda na Srbiju i Pašića .
Mi smo mlada država sa tek uspostavljenom demokracijom i po Darvinu drukčije nemože ni biti .
A kako su danas usvojena načela mulitisciplinarnog pogleda na riješavanje problema ogranićeno bi bilo tražiti sve odgovore o društvu u povijesti i u tzv. društvenim naukama.
Uz dužno štovanje
Goran Jurić
P.S. Nemojte me sada hvatati za neke povijesne sitnice o fincima

Tko je glasao

@splice: Ja sam završio

@splice: Ja sam završio dvije godine fizike na PMF-u, a kako sam od 1986. bio aktivan u antinuklearnom pokretu, učoi sam više nego dok sa mbio na fakultetu. :) Pa i o Vinči dosta znam. Sjećam se fraze da su u herojsko doba nuklearnih straživanja 1950-ih "Davili plutonij golim rukama." :(

Evolucija - revolucija... Nije to tako jednostavan odnos. Pa gle, i u živom svijetu pojava nove vrste je zapravo "revolucija", nova vrsta može potamaniti staru. To se događalo od pitekantropusa afrikanusa do homo sapiens sapiensa, svaka nova "evolucijska karika" umlatila je onu prethodnu. Tako da ono što na vremenskoj skali od više milijuna godina izgleda kao postepena evolucija, gledano izbliza je niz revolucija.

A i obrnuto: niz sitnih koraka s vremenom donosi drastičnu promjenu. To je recimo "Znanstvena revolucija" i tehnološka koja se na njoj bazira: jedan pojedini izum sam za sebe nije revolucija.

Finci , recimo , danas svoj poraz od Petra Velikog , smatraju svojom velikom evolucijskom pobjedom (...) P.S. Nemojte me sada hvatati za neke povijesne sitnice o fincima
Neću, samo jedna "krupnica": nisu Finci nego Šveđani. :) Slaćem se s tim Švedskim stavom: mala Švedska postala je u 16. i 17. st. značajna sila, pogotovo u Tridesetogodišnjem ratu kad su njene trupe haračile po Njemačkoj. Ali nije imala valjanih resursa za tu ulogu, svo to ratovanje koštalo je više, nego što je donosilo koristi. Zaista, Petar Veliki ih je riješio tereta brige o "prekomorskim posjedima". Ali zadržali su vlast nad Finskom sve do 1815.. Finska tada prelazi pod vlast Ruskog carstva i ima vrlo zanimljivu evoluciju - fakat, bez revolucija, slično Švedskoj.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Sorry malo sam zahrđao u

Sorry malo sam zahrđao u posljednje vrijeme od kako sam se , prije 15 tak god , povukao prisilno iz naučnog rada i imam neki čudan otpor prema provjeravanju podataka a memorija nije više kao nekada . To su moji zaključci iz davnog posjeta Lenjigradu odnosno danas Petovgradu ( i prije ako trebam biti precizan :)). I hvala sada se sjetih otišli smo u Helsinki a pričali o Švedskoj pa i o Finskoj . Stvarno ću malo početi provjeravati što pišem a ne služiti se sirovim mozgom pogotovo što je to danas jako jednostavno .
Evolucija da , revolucija ne je jedna stara moja teza nastala u doba Crvenih brigada i Bader Meihoffa . Izgooglao sam tko ste Vi i odmah sam znao kako ćete se toga dotaći . Btw mislim da smo se upoznali . Nekada sam je davno veoma opširno obradio uzevši u obzir francusku , španjolsku ,sovjetsku i našu revoluciju što je izazvalo skandaliziranje od strane tadašnjeg sistema mojih kolega pa čak i nekih mojih prijatelja no mislim kako sam je tada uspješno obranio a i sada ne bi bilo problema samo kada ne bi imao neki unutrašnji otpor ka pravom naučnom pisanju i provjeravanju podataka . Kao i u svemu ne postoji apsolutna istina i sigurno je neka revolucija predstavljala i brži skok u evoluciji ali to nije pravilo . Možda jedanput sjednem par dana , ionako imam vremena na pretek , i stvarno još jednom obradim tu tezu pa krenem u raspravu o njoj .
Koliko sam vidio Vi ste u Stranci zelenih . Davne 1990 bio sam , po defaultu , na osnivačkoj skupštini zelenih u SKC - u u Beogradu i nakon sat vremena pobjesnio i raskinu sve veze sa njima . Naime pobrkali su Tuđmana , Miloševića i održive vodene kapacitete u najmanju ruku . Nadam se kako vi danas u Hrvatskoj bolje "plivate" ii sigurno ćete imati podršku moje malenkosti u tom slučaju .
Hvala Vam što ste me malo postidili i natjerali , možda , uhvatiti se preciznije činjenica . No to će više ovisiti o mome traženju smisla borbe .
Srdačan pozdrav i najbolje želje u vašem djelovanju
Goran Jurić
P.S. Netko je tukao jakim Trojancem maloprije po ovoj stranici

Tko je glasao

@splica: Glede "revolucija",

@splica: Glede "revolucija", htio sam samo napomenuti da se pojam koristi u raznim smislovima. Ja sam također VRLO nepovrjeljvi prema idejama brze, političke, nasilne revolucije. Npr. u dnevniku Studentsko zaposjednje: Da, revolucija je počela!, objavljenom odmah nakon početak studentskog zaposjedanja frakutleta u travnju, upozoravam da nikako ne mislim na revoluciju tipa "juriš na Zimski dvorac".

Koliko sam vidio Vi ste u Stranci zelenih . Davne 1990 bio sam , po defaultu , na osnivačkoj skupštini zelenih u SKC - u u Beogradu i nakon sat vremena pobjesnio i raskinu sve veze sa njima . Naime pobrkali su Tuđmana , Miloševića i održive vodene kapacitete u najmanju ruku .

Ah, stara dobra vremena. :) Je li to bilo onda kad su osnivali stranku Zeleni Srbije ili kako je točno bilo ime, bili su tu Dragan Jovanović (novinar NIN-a), Vladimir Ajdačić, Branko Lalović i hm, tko je bio četvrti - sjećam se kako su sebe zvali "četveročlana banda"? :) Vukašin Pavlović? S Dragaom sam imao žestoki okršaj 1988. ili 89., ostao je o tome trag u jednoj njegovoj koluimni u NIN-u, gdje se on zgraža jer sam mu napisao da je njegov ljubljeni Sloba gora nesreća od nuklearke (i još, da će donijeti nesreću Srbima). :(( Uostalom, već negdje 1991. se Slobe odrekao, koliko su mi pričali, puk'0 i odrekao se politike.

Ta se stranka brzo raspala, imali su neke lokalne uspjehe u Pančevu. Nije to imalo nikakve veze s nama u Hrvatskoj. Danas ima nekoliko minornih zelenih stranaka u Srbiji, Europski zeleni stalno ih nastoje pomiriti i ujediniti.

U Hrvatskoj, moja stranka Zelena lista je pridružena članica Europskih zelenih. Inače, 1990., na prvim izborima, nastupila je tzv. "Europska zelena listta", bili su tu Zelena akcija, ženska grupa Trešnjevka, Transnacionalna radikalna stranka i još neki. to se tada raspalo bez nasljednika.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Da , da . S tim da mislim

Da , da . S tim da mislim kako je jedino pokojni Lalović bio neki kapacitet ali njegov rad u Vinći i teza o nuklearnoj energiji kao ekološki najprihvatljivoj je "malkice" dvojbena . Nuklearni otpad se izbacuje iz jednadžbe i još par detaljčića . Ja sam bio na Katedri za ribarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu .
A što se tiče studenata i revolucije ... Vrlo nestabilni element . Lako se okupe oko nekih stvari . Npr u Londonu su nekad davno demonstrirale desetine tisuća studenata i pjevalo "hanky - panky is all right" (ne gleda mi se spelling) za uvođenje prezervativa na Sveučilište . Logično da sam radosno i punim srcem uronio u tu gomilu . Isto tako sam radosno uletio početkom 1991 na ogromne i veličanstvene demonstracije u Londonu u noći napada na Kuvajt odnosno Irak . Parola je bila " no war for oil" i takva bitka sa policijom ispred Američke ambasade kada najveći mirotvorci postanu ratnici . Znao sam da na ovim terenima rat počinje ali sam se dovukao zbog magisterijuma i male nade kako će moja malenkost može doprinijeti izbjegavanju sukoba . No krenule su martovske ( ožujske - ovo čak veselije zvuči ) demonstracije . Likovi koji su ih vodili nisu mi se ni najmanje dopali i propratio sam to , sa crnim slutnjama , na TV - u . Kada su tenkovi izašli na ulice , ljudi pohapšeni , bio sam pred pucanjem . Jedan poziv i studentsko pitanje jesi li sa nama sve je pokrenulo . Te noći je krenulo nas par tisuća ( 2 max 3000) na puno , puno više milicajaca ,vojnika , špijuna ... I kao što se zna kroz suzavac , kišu gumenih metaka došli krvavi , crni od pendreka na Terazije . Sjeli smo ispred tenkova . Nikada u životu više neću osjetiti takvu slobodu . A nismo znali da smo mrtvi ljudi . I onda je krenulo sve po zlu . Mi smo htjeli samo slobodu mišljenja , došli su drugi koji su htjeli vlast , moć i krv . Ne kaže se uzalud "revolucija jede svoju djecu" . Sve su nas poslikali i nakon par tjedana u moj stan su uletili milicajci , vojnici , izviđači ... Sve te zamke sam izbjegao uz pomoć mojih dragih prijatelja koji su mislili kako sam im na piku po nacionalnoj osnovi . Na njihovu nesreću nisu bili u pravu . Pobjegao sam u svoju Domovinu u kojoj me tretiraju i svugdje ruše kao srbina (o ljudska gluposti nenadjebiva si) .
Ipak nije sve tako sivo . Pošto imam dar za pravljenje novaca , država mi nije baš potrebna , uživam u ljepoti i motrim što se dešava . Ponekad poželim jedan poziv telefonom i jedan dan slobode . Tko zna . Možda se i desi .
Sorry na ovom autobiografskom istresanju . Neka nostalgija me lupila za "dobrim" starim vremenima . A poruka mladim revolucionarima bi bila: Nitko vas se neće sjećati ,ništa korisno nećete učiniti za društvo , najvjerojatnije će vas ubiti ali ćete se jako kratko osjećati kao slobodni ljudi . Ako preživiti cijeli život će vas čuvati i motriti razne službe što u neku ruku nije loše . Inače bi vas ubili mnogi , možda i netko tko je bio pored vas na barikadama .
Poštovani Zorane , ovo preraste u dnevnik , pa ako je nekome od koristi neka radi s njim što hoće .
Srdačan pozdrav
Goran Jurić - Splića (legitiman nadimak, zarađen na beogradskim ulicama)

Tko je glasao

Ovo je off-topic, ali

Ovo je off-topic, ali vjerujem spada u onu vrstu normalnih ogranaka diskusije koje se razviju, sami po sebi su zanimljivi a nisu za poseban dnevnik, pa se ni autor dnevnika neće, TSN (Toplo Se Nadam) zbog toga naljutiti. :) Pogotovo što je osobno svjedočenje uvijek zanimljivo i mogao bi biti poseban dnevnik o tome, iako je više povijest nego politika! Sjećam se jako dobro, bio je mislim 15. ožujak, kad su tenkovi izašli na ulice Beograda... Spominjao sam kasnije više puta upravo taj podatak, da je upravo Beograd, a ne Split idr., bio prvi grad u Jugoslaviji, gdje su kao uvod u rat tenkovi izašli na ulice. (I opominjao Srbe da će PMSM biti i posljednji, što se i ostvarilo.) Desetak dana kasnije Tuđman i Milošević sastali su se u Karađorđevu i neki komentari su bili da Tuđman spašava Miloševića...

Znači "splica" je zapravo "Splića"? Jer si iz Splita? Bio sam dvaput u Baškoj vodi, to je poseban doživljaj, onaj prostor ispod masiva Biokova... Pa onda krenuti u zoru i popeti se gore...

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Koliko vidim frederik i mrak

Koliko vidim frederik i mrak su podržali ovaj naš malo prošireni razgovor . 1977 sam došao iz Splita u Beograd i zaradio taj nadimak na koji sam izuzetno ponosan . Bez lažne skromnosti puno ljudi kaže kako je grad ,bg , mojim odlaskom izgubio jednu legendu . Smoren idiotima i majmunima u širem okruženju sagradio sam mali raj podno biokova (www prva maslina.hr) i živim od turizma . Biokovo nam je cilj u turističkom pogledu no zasad ga izrabljujemo samo kroz paragliding . Tu je užasno loš menagment i sada pošto smo , supruga i ja , relativno konsolidovali poslovanje cilj nam je njegovo "osvajanje" i prezentiranje svijetu . Svaka ideja će dobro doći . Btw da se mi nismo možda sreli u P.D. Vodice na Žumberku ?
Što se događanja u martovskim neredima bilo bi bitno da ljudi znaju kako i što je bilo , da ono u Beogradu nije bio samo novi val nego mnogo širi i veći intelektualni okvir koga je Milošević možda surovije uništavao čak nego nesrbe (malo komu je pobjegao od nekoliko tisuća ljudi) . I otpor je bio jak . Cilj mu je bio ukloniti sve svjedoke tadašnjih zbivanja a to je značilo izbrisati jednu naprednu generaciju . Nažalost za posjeta bg - u ne mogu stići obići sve drugove po grobljima .
To je jedan bitan razlog zbog čega bi ljudi ovdje trebali znati što se tamo dešavalo . lakše bi oprostili i shvatili da nisu svi srbi četnici već naprotiv jedna manjina . Zadnjih par godina prije rata u Beogradu žestoko sam se odupirao tezi o ustašoidnosti svih Hrvata . Genetika mi barem nije strana i dokazivanje nemogućnosti prenošenja takvih osobina sam u sekundi dokazivao - Dolaskom u HR sam slušao kontra tezu o Srbima i makar sam ih tada u najmanju ruku nevolio , razum mi je govorio suprotno . U širem području Balkana mir i dogovor Hrvatske i Srbije je ključ stabilnosti i sigurnosti u ovoj regiji . A možda i šire , prema Aziji i Zapadnoj Evropi . Znači treba tražiti događaje i ljude koji nas povezuju .
Srdačan pozdrav i vjeruje kako ćemo nastaviti ovo naše druženje . Mrak . frederik , leddevet i ti ste me privukli ovom site - u i dok tako idete imate moju podršku

Tko je glasao

Kao što kaže Beatriče

Kao što kaže Beatriče dolje, ovo je predivna tema ali joj moramo pristupati "sine ira et studio". Ovaj slučaj nije samo pitanje povijesnih fakata, ja sam se bavio više kulturološko-psihološkim dimenzijama mentaliteta koji se u Hrvatskoj otrgnuo od svake logike i i tradicije.

Htio bih malo bolje objasniti. Pojam Mitteleurope nije samo geografski pojam nego nešto što predstavlja poseban uljuđeni mentalitet, odraz nekakvog stabilnijegi reda i poretka, nešto kao posljednji oblik starorimskog poretka "Pax Romana" koji je mnogim državama i duštvima bio uzor kroz mnoga stoljeća. Nije slučajno da je baš Mitteleuropa (tj. Austrougarsko carstvo) bila posljednji nositelj carskog naslova kao simbola te tradicije, (ta i danas bi primjena Rimskog prava riješila mnoge pravosudne nedoumice u suvremenoj Hrvatskoj i to je smiješno do tragičnosti).

U mojoj sam mladosti od starijih ljudi, i to od običnih seljaka do intelektualaca, slušao hvalospjeve o Austriji kao sređenoj državi i stabilnom pravnom poretku, koji možda jest pretjerano idealiziran nasuprot Jugoslavijama, ali obični ljudi više cijene red nego nered pa makar i u neimaštini. Slobodan lov na ljude i vrijednosti je oznaka temeljitog nereda koji stvara nesigurnost, a ljudi ne vile takav ambijent - a baš takav ambijent prevladava u Hrvatskoj i generira ju vlast zasnovana na balkanističkim koncepcijama (prevladavanju osobnih interesa nad javnim).

Opis Archibaldovog sukoba s Pašićem je upravo opis sukoba ta dva potpuno suprotstavljena i psihološki udaljena mentaliteta, koji nije drugačije nbi mogao završiti nego razlazom među njma - a kojeg sirovi i sebičnbi Pašić nikako nije mogao shvatiti. Isto tako kao što se raspala Jugoslavija dva puta radi sukoba istih tih razlika u mentalitetima.

No ima jedna mala nijansa koju je potrebno naglasiti. Istina je da se sa seljenjem vlasti prema Beogradu dosta naših ljudi mijenjalo i priklanjalo tom i takvom mentalitetu jer su imali koristi od njega. I danas je to prisutno, persistira dominacija beskrupuoznosti u postizanju osobnih i parcijalnih nad općim interesima - a to niti jedno društvo ne može izdržati pa smo svjedoci raspadu društvenog poretka na svim razinama od gospodarstva do morala. Ni Crkva o tome ne govori nego se bavi politikom

Mitteleurpa kao mentalni koncept još postoji, to su posve druga pravila ponašanja koja u Hrvatskoj ne stanuju, jer beskrupulozna vlast čini sve da se to kod nas ni slučajno ne bi ukotvilo. To je ono o čemu govorimo kad spominjemo nedostatak političke odgovornosti ( a to su javni interesi), dok se političari skrivaju iza "djelovanja pravne države" (a to su kriminalna djelovanja koja treba dokazivati). Politička odgovornost je daleko šira - i nju skoro i ne treba dokazivati jer se vidi iz aviona.

Ako se želimo debalkanizirati, postati uljuđena Mitteleuropa, moramo imati dosljedno primjenjenu instituciju političke odgovornosti (dakle odgovornosti javnog djelovanja) i to sve do najviših razina - pri čemu se se ni slučajno ne može dogoditi da recimo predsjednički kandidat Hebrang brani Rončevića do posljednjeg "hrvatskog" pravnog paragrafa, da Kalmeta tvrdi kako nije odgovoran za ono što je njegov resor, da se Bebić čudi kako je dovoljno da novinari otkriju aferu pa da policija kuca na vrata i traže glave političara, da poginu ljudi radi muljanja u državnim željeznicama, a premijerka ne prihvati ionako falšo ponuđenu ostavku, a premijer daje ostavku bez obrazloženja!!! Nešto najnormalnije, a što bi trebalo dosljedno provesti - jest da ljudi odgovorni za javne poslove idu kad im stvari u okvirima njhove odgovornosti idu loše da gore ne može biti.

Danas bi ideal uljuđenosti (tj. nadmoći općeg nad pojedinačnim kao pravocrtnom tradicijom od Pax Romana do Mitteleurope) mogla biti EU, no kod nas upravo balkanizirana vladajuća kasta je protiv toga (mada se proforma za nju zalažu) - jer s tim dolaze neka druga pravila (a oni još nisu pohapali sve što im leži nadohvat ruke).

To je bio smisao mog teksta, ali i vruće teme kojom ću se pozabaviti kad stignem jednim posebnim postom. Ne treba niti se može išta idealizirati, ali pravila moraju postojati.

Tko je glasao

@frederik Imao sam

@frederik
Imao sam priliku (pa i čast) u Beču družiti se s pokojnim austrijskim piscem srpskog porijeka Milom Dorom (pravo prezime Doroslavac), rođenog u Budimpešti 1922. godine. Njegova opsesivna tema bila je "Mitteleuropa", ima i jedna knjiga njegovih eseja na tu temu. Pojam definira zemljopisno, ali ponajprije kulturološki, a u tipične srednjeevropske gradove ubraja Trst,Ljubljanu, Zagreb, Beč, Budimpeštu, Krakow, Novi Sad... Blizak mu je po shvaćanju Claudio Magris, Danilo Kiš, Krleža,Kraus,Zweig, Canetti..Od živućih autora, bliski su ideji Dragan Velikić, Drago Jančar, Lujo Bauer...U Židovima je vidio vezivno tkivo Mitteleurope i nakon holokausta i podjelom Evrope na Istočnu i Zapadnu, pojam gubi na značenju. Danas ima sve više autora koji reinkarniraju pojam Mitteleurope, ali bojim se da smo mi u Hrvatskoj ovim povampirenim šovinizmom i kriminalom,uključujući i podosta antisemitizma, udaljili se od Mitteleurope.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

danimir iz tvog komentara

danimir
iz tvog komentara proizlazi kano da je K.uK. MONARHIJA bila jedna prelijepa komunistička tvorevina...?

Tko je glasao

@beatrice12 Nemoj me

@beatrice12
Nemoj me razočarati - ipak ti nisi klon muhe c-c!I imati priviđenja komunizma ui zamalo svakoj temi, zaista je umarajuće čitati. No, "crveni Wien" tamo od 1923/4 do 1935/6 ne bi nam falio sada u Hrvatskoj kao i austro-ugarske pravne norme na relaciji država-građanin, kada se,i pored notornog birokratizma, znalo tko je tko i kome što pripada.
A ti mi reci, voliš li šetati noću Donjim gradom u Zgbu, ili Novim Zagrebom? A da je KAKANIJA - što nije istovjetno Mitteleuropi- bila prelijepa (i u cjelini demoktratska tvorevina) ne bi Hrvati toliko larmali protiv nje i 1918. raspala se kao kula od karata!!!
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Ovaj tvoj komentar je kao

Ovaj tvoj komentar je kao Sacher torta servirana u Sacher hotelu u Beču. Može i kava dazu.

Ja znam da je postojao i sad se reanimira pojam Mitteleurope, kao najvrijedniji ostatak stare civilizirane Europe koja je i srž i budućnost EU zajednice.

Tome treba težiti. Balkanske recidive treba smatrati privremenim i prijelaznima.

Tko je glasao

Slažem se da ta nostalgija

Slažem se da ta nostalgija za AU odnosno pojam Mitelleurope s njenim mentalitetom i institucijama koje imaju svoju civilizacijsku vrijednost nije bez osnova. Sjetimo se npr. scena iz serije "Velo misto": u Splitu prije Prvog svjetskog rata postoje ukupno četiri policjota...

Treba imati na umu međutim da se nije samo politički centar 1918. naglo promijeno, od Beča ka Beogradu - svakako nagore, što se tiče sposobnosti i metoda uravljanja. Promijenila su se vremena, nastupilo je ono što Eric Hobsbawm (upravo čitam, natenane, njegovo "Doba ekstrema", sintezu povijesti XX. st.) naziva "Doba katastrofe" 1914.-1945., u cijeloj Europi - mnogo surovije, s mnogo više nasilja. Sama Austrija s oduševljenjem je prihvatila nacizam...

Zoran Oštrić

Tko je glasao

@splica: sličnog materijala

@splica:
sličnog materijala ima na pretek i u puno daljoj povijesti . Puno dokumenata iz početaka Grčke države
Istina je, još bi se puno sličnih materijala moglo naći iz svih razdoblja i naroda. To je donekle mana inače odličnog dnevnika, naime kao da su Srbi nas "balkanizirali", a mi siroti bili fina Miteleuropa, gdje korupcije nema.

Hrvatski sabor početkom 21st. nije još dostigao demokratičnost istog početkom 20-tog i Radića.
To je bizarna tvrdnja, teško mi je zamisliti koji bi za nju bili argumenit. Prije svega, tadašnji sabor Hrvatske i Slavonije imao je manje kompetencije nego današnje županijske skupštine u Hrvatskoj (Dalmacija nema slično tijelo). Bio je biran na osnovu vrlo ograničenog prava glasa - oko pet posto odraslih muškaraca do otprilike 1910., kad je prošireno na oko 20 posto. Bila je diktatura i prevlast mađarona u Saboru do 1905. (ne hvatajte me sad za posve točne godine), nakon toga jedna šarena koalicija osvaja većinu. Brzo se počinju razilaziti u raznim interesima, na razne načine se vrši pritisak ili kupuju glasovi raznih poslanika, brzo postaju "kooperativni" prema Beču i Pešti... Stjepan Radić je marginalac, njegova HRSS ima uz njega samo još jednog poslanika. Često nastupa kolerički, previše se svađa, svađaju se i ostali. Čitajući zapisnike, teško je vidjeti da su bili bolji od današnjih sabornika.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

m sm stnj svjst

m sm stnj svjst Pšćvg vrmn ... HSS n Pnkrtć Fršćć kj n b mgl čstt cpl tdšnjm zstpncm l b s Pšćm fn ćskl nprđnj krpcj

M dkl t vkv zkljčk? Kkv vz m vlksrbn Pšć kj j prd Dlmcj, str, Rjk Hrvtsk tk tlj, kj j trrzr sv k sb pljčk kk b srbj ml kntrlrl vš.

T sm blsn mv n mg sjtt sbn vldcj, k s n sprđj s srbm, srb Hrvt ššj n svkm plj.

d n gvrm vj phtshp frnk "mdrst", t j pk spd svk krtk.

< hrf="http://www.hr/hrvtsk/pvjst/krtk/zmdjrtv" ttl="http://www.hr/hrvtsk/pvjst/krtk/zmdjrtv">http://www.hr/hrvtsk/pvjst/krtk/zmdjrtv

Pšć sprđvt s Sndrm j stvrn ptz m blsng d mržnj.

Tko je glasao

Kojeg li samo opasnog

Kojeg li samo opasnog poskoka,
u njem nema... otrovnog soka.
Ni zube nema...čudne li zmije,
dok gricka žrtvu ...ona se smije.

Tko je glasao

Kakve veze ima velikosrbin

Kakve veze ima velikosrbin Pašić koji je prodao Dalmaciju, Istru, Rijeku i Hrvatske otoke Italiji
Ovo je naprosto genijalno. Tolika količina neznanja u samo jednoj rečenici.
Bravo c-respond!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

leddevet, eheeheeh, zna sam

leddevet,
eheeheeh, zna sam da ćeš se ti zakačit za ovaj dio. Mislio sam ja, ali sam čekao tebe iz dobre namjere jer si od doli. Daj leddevet ljudima lipo napiši kako je to bilo sa Istrom i Rijekom. Em ovaj, em onaj.heheeh
Pozdrav,
grdi

Tko je glasao

Da treba pročitati opet

Da treba pročitati opet povijest, može i čitanka osnovne škole.

Italija je pred kraj I rata pristupila Antanti i postavila svoje uvjete koje su saveznici korektno ispoštovali na pariškoj konferenciji. U tom je paketu bio i Zadar i Lastovo a Istra ionako nikada nije bila hrvatski teritorij (to su tek izborili za II rata) pa nije ni dolazila u obzir. Istru nitko nije ni mogao poklanjati jer nije ni bila pod dijelom koji se smatrao Hrvatskim provincijama austrougarske (to su bili ostaci Venecije pod direktnom upravomn Beča skupa sa Slovenijom i Furlanijom).

Rijeka jest malo drugačiji problem jer je tamo d'Annunzio vlast uzurpirao silom, a Srbija nije htjela ratovati kad su ionako dobili dosta, upala im sjekira u med pa su dobili više nego što si i u snu mogli sanjati. Srbiji bi se se na dušu jedino to moglo staviti - ali oni nisu imali osjećaja za Rijeku kad su dobili Bosnu i cijelu Hrvatsku i još Sloveniju ka đontu.

Glupo je uopće govoriti da je Pašić išta ikome poklanjao, Srbi su tada samo uzimali ono do čega su mogali doći. Ne znam kome je uopće palo na pamet opruživati Pašića da je poklanjao hrvatske krajeve!! Oni su samo mogli ne uzeti nešto od onoga što je njima poklanjano.

Poklanjati mogu samo Hrvati kad daju svoje, i toga je nažalost bilo

Tko je glasao

Da treba pročitati opet

Da treba pročitati opet povijest, može i čitanka osnovne škole.

Slažem se, treba navesti činjenice, a ne opravdavati srpsku krađu, a ovo su činjenice:

O prekidu svih državno-pravnih odnosa s Austro-Ugarskom mogao je donijeti odluku samo Hrvatski sabor kao nositelj povijesnog suvereniteta Hrvatske. On je to i učinio 29.10.1918. i tako je nastala prijelazna Država Slovenaca, Hrvata i Srba (SHS) sa središtem u Zagrebu. Ona je sa zapada bila ugrožena od Italije koja kao pobjednica zahtijevala hrvatsku jadransku obalu. S druge strane, s vojskom napreduje pobjednička Srbija, zaposjeda saveznicu Crnu Goru, južnu Ugarsku i predlaže ujedinjenje u centralističku monarhiju sa srpskom dinastijom Karađorđevića. Vodstvo Države SHS kojoj su na čelu bili Srbin iz Hrvatske Svetozar Pribičević i Slovenac Anton Korošec pristaje na sjedinjenje i 1.12.1918. proglašavaju u Beogradu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS), ali sa središtem u Beogradu. Italija je kao jedna od sila pobjednica od 1918. do 1924. uzela Hrvatima (i Slovencima) Istru, najveću hrvatsku luku Rijeku, dotad glavni grad Dalmacije Zadar i otoke (Cres, Lošinj, Lastovo i dr.).

Bila je to nasilna odluka koju nije nikada prihvatio Hrvatski sabor i nije odobrila većina hrvatskog naroda. Nova država bila je nedemokratska monarhija s prevlašću Beograda, Srbije i njihove dinastije u kojoj svim nesrpskim narodima nisu priznata nacionalna prava. Naime, njima su odmjeravani veći porezi, financijski se najviše ulagalo u Srbiju, a sve vlade, ministri, generali bili su (oko 90 posto njih) Srbi i Crnogorci. Kada su se 1927. protiv Beograda ujedinili Hrvati i neki hrvatski Srbi i oformili Seljačko-demokratsku koaliciju (Radić- Pribičević) bio je to poticaj da se u parlamentu u Beogradu ubiju vođe hrvatskog naroda s tribunom Stjepanom Radićem na čelu 1928. godine.

A Pašić 1922 potpisuje Rapalske ugovore i dobro naplaćujuje Hrvatske teritorije koje je prepustio Talijanima.

Tko je glasao

Pašić je svom delegatu

Pašić je svom delegatu Vesniću izravno savjetovao da prihvati talijanske zahtjeve. Sam talijanski ministar inozemnih poslova Sforza piše da mu je Vesnić, nakon što je Rapallski ugovor bio potpisan, pokazao brzojav u kojem Pašić govori: ''ne cenjkajte se sa Sforzom. on vam traži ono što mi je uvek govorio da će tražiti. On nam je prijatelj; ali ako se budete cenjkali prekinuće pregovore i sam će postaviti granice''. ( K. Sforca, 'Neimari savremene Evrope, Beograd, 1932., str. 204-206).
Tako je Sforza na kraju dobio čak i više nego što su Talijani bili spremni popustiti u pregovorima, budući da je Sforzi njegov premijer Giolitti brzojavio da ''zbog Zadra ne treba prekidati pregovore''.
Tako je Pašić lijepo, na kasnije svima nama poznati velikosrpski način, rado tuđim k*** kupine mlatio i poklanjao okolo što mu nije ni ćaćino ni ćaćevina, nego je raspoklanjao tuđe.

Zato je Frederik načeo predivnu temu, o tome da velikosrbi i danas vladaju u RH ( nazvala sam ih ''četnici'', pa sam opasno izminusirana), a četnici su, gledano iz vizure stare jugoslavije, svi oni koji su i dan danas za bratstvo jedinstvo ''južnoslavenskih'' (danas zapadnobalkanskih) naroda, sa velikosrpskim pijemontom na čelu.
Možda bi jasnoće radi ipak bolji naziv bio orjunaši, tako da se ovim putem ispričavam uvrijeđenim četnicima - oni , doista, ne glume bratstvo jedinstvo nego, poput Pašića, jasno i glasno definiraju svoje ekstremne ciljeve, do istrage vaše ili naše.
Inače, veliki obožavatelj Srba Rudolf Archibald Reiss(ne Rice), bio je najnormalniji od srpske vlade plaćeni kriminolog koji je za potrebe odšteta i Pašićeva fektanja love nakon wwI pisao ''izvješća o zverstvima koje je austrougarska vojska počinila nad Srbima'', a tko ima živaca može naći te njegove podneske , gdje mu je glavna metoda prikupljanja činjenica bila intervjuiranje seljaka, a glavni argument mu je bio ''da srpski seljak nerado govori o smrti i stradanjima, jer je više kao ''zatvorene''-valjda, introvertirane- naravi, pa on ''procjenjuje'', da premda su mu , npr. općinske vlasti rekle da je u tom i tom selu bilo pet žrtava, on ipak onako sam od sebe procenjuje da ih je moralo biti puno više, jer da seljaci šute i neće o tome pričati?
To je, vidimo, jedna jako zanimljiva empiristička kriminalistička metoda, na osnovu subjektivnih procjena ''stanja na terenu''. danas je ta metoda postala i općeprihvaćena metoda međunarodnoga ''prava'', recimo, u Haagu.
A najzanimljivije od svega je da se Reiss obraća Srbima, ''Počujte, Srbi'', isto onako kako se rabini, u Božje Ime, obraćaju Židovima: Šma Izrael! Čuj, Izraele!
Eto, nadam se da sam malo doprinijela ovom šućmurastom dnevniku.

Tko je glasao

Eto, nadam se da sam malo

Eto, nadam se da sam malo doprinijela ovom šućmurastom dnevniku.

Hvala Beatrice, tvoj komentar je jedini vrijedan čitanja i ovaj besramni dnevnik od poznatog provokatora frederika, stavlja u realne okvire.

Tako Hrvati gledaju na prljavu rabotu musavog velikosrpskog bradonje Pašića.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci