Tagovi

„Deca vole še?er“ - Pismo iz prošlosti!

Ivo Paši?

Za potrebe jednog mog novog posta (o aktualnim korupcijskim aferama) morao sam skupljati i ?itati neke dodatne materijale.

Tako sam naletio na ovo staro pismo koje odiše tolikom svježinom da ga prenosim uz male, neznatne preinake, jezi?ne radi prijevoda, par termina kojima danas pridajemo druga zna?enja, te izbacivanje nekih naziva da bih ovoj „poslanici“ dao univerzalniju dimenziju (s time da su kurzivi samo moji):

?ujte,
…Bio sam s vama kada ste bili u nevolji. Dijelio sam s vama patnje i da bih to mogao, žrtvovao sam sjajan život i veoma lijepu karijeru, koja je mnogo obe?avala. Zavolio sam vas, jer sam na djelu video vaše ljude iz naroda u bitkama i presudnim trenucima, kada se prepoznaje istinski karakter neke nacije. Zavolio sam vas i zbog žrtava koje sam radi vas podnio, jer za ljude i stvari se u toliko ja?e vezujemo u koliko nas to vezivanje košta žrtvovanja. Video sam vam, me?utim, i mane, mane koje su se užasno iskazale posle rata. Neke vaše mane ?e, ako ih ne otklonite, biti pogubne po vašu naciju. Ne bih vam bio prijatelj ako ne bih povikao "?uvajte se" i ako vam ne bih, uz vrline, koje su istinske i lijepe, ukazao, kao u ogledalu, na vaše loše strane. Vaša nacija je imala veoma lijepu prošlost, posle koje su uslijedili dugi nesretni vjekovi. Pošto ste osnovali veliko kraljevstvo, koje je, sude?i po onome što je od njega ostalo, mnogo obe?avalo i u svoje doba bilo napredno poput zapadnih carevina i kraljevina, pali ste pod prevlast tu?ina, zatim i u njihovo ropstvo.
…..Ipak, usprkos svim tim nevoljama, veoma je malo vaših voljenih pokušalo da izbjegne taj grozni položaj prihva?anjem tu?inske vjere ili bezvjerja. Velika ve?ina vaših predaka je, i pored dugotrajnih patnji, ostala odana staroj vjeri, i nije htjela da povije vrat pred okrutnim tu?inom. Narod vam je hrabar i njegova hrabrost ?esto seže do junaštva. Mogu to s pravom kazati, jer sam gledao vaše vojnike, a oni su bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodila?kog rata. Narod vam je domoljubiv. Ne znam ni za jedan narod u kojem legendarni nacionalni junaci toliko žive u narodnoj duši kao kod vas. Pretvorili ste svoju religiju u narodnu crkvu, bolje re?i u narodnu tradiciju. Me?utim, vi niste religiozni. Niste mogli da prihvatite Boga kakav je u Bibliji, pretvorili ste ga u vje?nog i svemo?nog glavara svog naroda. Ako bih mogao u ovoj oblasti upotrijebiti trivijalan izraz, rado bih rekao da vaš "Bog" nosi odoru i bradu nekakvog povijesnog Kralja, a vojni?ku kapu nekog vašeg generala.
…..Vaš narod je gostoljubiv. Narod vam je demokrati?an, i to zaista demokrati?an, a ne na na?in politi?ara. Me?u vašim ljudima ?ovjek se cijeni onoliko koliko je ?ovjek, a ne po onome što su od njega u?inili odijelo i titule. Vaš narod zna za samilost i ponekad je takav u trenucima kada se ?ovjek ne nada da ?e kod njega na?i tu lijepu ljudsku osobinu. Narod vam je ponosan, ali ne i ohol. Najzad, vi ste bistar narod, jedan od najbistrijih koje sam za života vidio.
…..Pogledajmo sada mane vašeg naroda.
…..Niste veliki radnici. ?esto odlažete za sutra, ?ak i za prekosutra, ono što biste mogli da u?inite danas. Posljedica je da se to, ?esto, nikada i ne uradi. Koliko ste samo osobnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju prouzro?ili zbog tog olakog dangubljenja! Treba, ipak, re?i da se kod vas taj nedostatak radne energije objašnjava na dva na?ina: Najprije, pod tu?inskom vlaš?u vam je i najteži rad malo koristio, od njega se bogatio samo vaš ugnjeta?, pa ste se tijekom vjekova navikli da radite samo onoliko koliko je neophodno. Drugo, zemlja vam je toliko plodna, pa uz veoma malo rada imate što vam je potrebno za život.
…..Jedna od vrlina koja je kod mnogih me?u vama iš?ezla jeste zahvalnost. Postali ste strašno nezahvalni. Mnogi me?u vama su veoma bogati i nemilice troše da bi se istakli i iz zabave, ali kada valja pokazati zahvalnost prema onima koji su se žrtvovali, ništa ne daju, ama baš ništa. Vaši vo?e nisu još, za ovih deset godina koliko je prošlo od završetka rata, sve?ano obilježile ni jedan od onih velikih doga?aja kojima dugujete slobodu i veli?inu zemlje. Jasno je, takve sve?anosti bi bile nezgodne ve?ini vaših sadašnjih vo?a zato što oni, dok vam je zemlja bila u smrtnoj opasnosti i kad se trebalo žrtvovati, ništa nisu u?inili za nju, ve? su se samo brinuli kako da sklone na sigurno svoju dragocjenu osobu, ?ak su neki iskoristili nesre?u domovine da bi se obogatili.
…..Što ste u?inili za svoje ratne invalide? Od svih zemalja koje su sudjelovale u ratu vaša se najgore odnosi prema njima. Dok nekoliko stotina vaših bivših ministara, samoživih politi?kih profesionalaca, koji, u ve?ini slu?ajeva, ništa nisu u?inili za domovinu, ve? obilato napunili džepove, sre?uje sebi ispla?ivanje "penzija" koje vas koštaju nebrojenih milijuna, invalidi vam mogu umirati od gladi.
…..Vaš ?ovjek iz naroda, neiskvaren utjecajima profesionalnih politi?ara, nije podmitljiv, ali vam vaša "elita" to jest, i to od najsitnijeg ?inovnika sa ili bez diplome, do ministra. Vaša"elita" skoro ništa nije u?inila za svoju zemlju i jedina joj je briga bila da dragocjene ?lanove svojih obitelji sklone na sigurno.
…..Vrativši se u domovinu posle pobjede, u kojoj nisu ni sudjelovali, vaši vlastodršci su težili da upravljaju svim poslovima. Obi?ni ljudi njima nisu ništa zna?ili iako su ?inili ogromnu ve?inu u Hrvatskoj, a vojnici, tvorci pobjede, za njih su bili "prostaci" dobri da mlate neprijatelja i ginu, i ni za što drugo.
…..Kao i sva nemoralna bi?a, i ljudi od vlasti se dive sili, ?ak i kada se najviše zloupotrebljava. To ju je navelo da se, poslije rata, skoro odmah pomire i sa najgorim neprijateljima svoje zemlje. Umjesto da djeluje pozitivno vaši vlastodršci su djelovali negativno. Umjesto da grade, oni su razgra?ivali. Oni su žarište truleži i iskvarenosti, od ?ega toliko trpite. Ako im dopustite da nastave, zemlja vam je izgubljena. Vaš narod je veliki ljubitelj politi?kih ili bolje re?eno, strana?kih vo?a. Sa sve nadmo?nijim stupanjem na vlast pojavljuju se ljudi koji shva?aju kakva se osobna korist može izvu?i iz vaše zalu?enoš?u za strana?kom politikom. Oni stvaraju zanimanje od iskorištavanja vaše sklonosti za strana?kom politikom, pa sada imate profesionalne politi?are koji na tome zara?uju. Ma, što govorim – oni zgr?u bogatstvo. Tako su vam politi?ari iskvarili zemlju.
…..Obi?aji profesionalnih politi?ara prvo iskorjenjuju vrline tla. A, na nesre?u, politi?ari su vam svemo?ni. Politika se miješa u sve i svuda upravlja. Ukaže li se neko mjesto u vlasti, bilo ono važno ili osrednje, svejedno, o izboru ne odlu?uju zasluge kandidata, ve? politi?ke veze. Može on biti i najve?a neznalica, najne?asniji ?ovjek, ako je "šti?enik" politi?ara- miljenik stranke na vlasti, pobijedit ?e i ?ovjeka na?kvalificirani?eg u stru?nom i u moralnom pogledu. Funkcionari su vam, po pravilu, najgoreg kvaliteta. ?esto nisu ni sposobni obavljati posao koji se traži na mjestu kojeg zauzimaju.
…..Posebno dobro poznajem vašu policiju, jer sam, na svoju nesre?u, neko vrijeme sura?ivao s njima. U policiju su vam politi?ari postavili ljude kažnjavane zbog kra?e i drugih zlodjela. Vaši policajci su, krali od naroda i otimali novac. Prijavio sam to vašim vlastima, ali ti zlo?inci, koji su istovremeno bili i „strana?ki pripadnici“, nisu bili kažnjeni, a mene su toliko izvrije?ali, da sam bio prinu?en da podnesem ostavku.
…..Kada stignu do ministarskog položaja, vaši politi?ari postaju toliko oholi da je to skoro smiješno.
…..Opasan vjetar vam zahva?a omladinu i gasi onaj pro?iš?avaju?i domoljubivi plamen. Za ve?inu vaše sadašnje omladine domoljublje se sastoji od neke vrste zavisti pune mržnje. Zavide zemljama koje su bogatije ili mo?nije od njihove, i tom ponižavaju?em osje?anju zavisti nakaradno daju lijepo ime domoljublja.
…..Suvremeni mladi? smatra da nije njegovo da osigurava život državi, nego da je država dužna njemu pribaviti sve kako bi on mogao voditi što je mogu?e zgodniji život. Otuda i ona jurnjava mladih za funkcijama. Svi žele funkcije, i mladi?i i djevojke. Vidite, mladi oba spola jako dobro znaju da sada u vašoj zemlji nije potrebno nikakvo znanje ili sposobnost da bi neko postao važan, potrebno je samo da ga pogura neki zastupnik, ministar, ili utjecajni politi?ar .
…..Današnja omladina ?e vam odlu?no re?i da nipošto ne želi ginuti, jer joj to ništa ne donosi. Zna ona iz iskustva, gledala je to svojim o?ima, kako i oni koji su se žrtvovali, kod vas, u vašoj modernoj državi, dobivaju samo nogom pozadi.
…..Nemojte dozvoliti da vaša lijepa duša propadne u tom ?ubretu koje se na njoj nataložilo, naro?ito poslije rata. Nacija koja je, poput vaše, odoljela vjekovnom ropstvu, koja se borila, povla?ila, izgnana sa svojih ognjišta, ali ne i poražena, uspjela se vratiti kao pobjednik – ne dopušta da je podjarmi šaka sebi?nih i podmitljivih politi?ara, gnjusnih ši?ardži?a, prezira dostojnih zabušanata i zlo?inskih profitera i zelenaša.

Poslanica je stara, napisao ju je Archibald Rice 1928 godine pod naslovom "?ujte Srbi". Bio je osvjedo?eni prijatelj Srba, a poruku je ostavio u rukopisu kao svoj politi?ki testament, no poruke su mu i danas aktualne, kako za Srbe tako i za nas. Za vrijeme Prvog svjetskog rata je kao ratni izvjestilac objavljivao je ?lanke u uglednim i tiražnim evropskim novinama o ratu u Srbiji, prvi je upoznao svijet sa zlo?inima koje je napravila austrougarska vojska u Ma?vi i Podrinju prema nedužnim srpskim civilima (u jednoj brigadi je navodno kao vojnik bio i Josip Broz). Od kada je došao u Srbiju, Rice se našao u svojstvu službenog i neutralnog isljednika srpske vlade i vojske, što je do kraja svoje misije i ostao. Provode?i istragu o zlo?inima ko?e su po?inili austro-ugarski vojnici i oficiri Rice nije se zadovoljavao samo da sluša austrijske zarobljenike nego je odlazio na mjesta doga?anja – otvarao grobove, pregledao leševe, i ranjenike, posje?ivao bombardirana naselja, ne odstupaju?i od svoje zakletve da služi istini i pravdi, neposredno se angažirao prihvatu i zabrinjavanju izbjeglica. Po završetku se angažirao u Ministarstvu vanjskih poslova, u Odsjeku za dokumentaciju ratnih zlo?ina, i Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje je osnovao dvogodišnju policijsku školu. No njegov entuzijazam se mogao uklapati u birokratsku administraciju. Posle gotovo jedne decenije i po provedenih u Srbiji sastavlja politi?ki testament pod naslovom "?ujte, Srbi!" , svojevrsni vapaj razo?aranog Ricea, kojega se posebno negativno dojmio famozni Nikola Paši?- Baja (1845 – 1926 srpski politi?ar, dugogodišnji predsjednik vlade Kraljevine Srbije a potom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, osniva? i vo?a Narodne radikalne stranke) , zapam?en kao najkorumpiraniji politi?ar srpske i balkanske povijesti, poznat je i po antologijskoj izjavi u Skupštini Srbije, u odgovoru poslanicima kad su ga optuživali radi sina Radomira debelo umo?enog i oboga?enog švercom še?erom, kad im je cini?no odgovorio:

Pa šta ?ete, dete vole še?er!

Kad su ga pitali glede u javnosti popularnog ali nezadovoljnog Archibalda Ricea je odgovorio da ne zna što taj ?ovjek ho?e - jer da mu je nudio novac a on ne?e da uzme!! To je pak tipi?ni sraz dvaju motiva – jedan plemenitiji (koji sve gleda kroz ideale i op?i interes), nasuprot drugom prizemnijem (koji sve gleda kroz novac i osobni interes).

Archibald Rice (1875 - 1929) i njegova poslanica Srbima postala je posebice aktualna –u Hrvatskoj ovih dana. Gore navedeni citati su prepri?ani dio malo šireg izvornog teksta kojeg, ako želite i ?itate ?irilicu, možete besplatno skinuti na stranicama SCRIBD-a .

Korupcija danas nije samo specijalnost Srbije nekad i sad, ili Hrvatske neka i sad, ili Balkana kao takovog (i u svijetu posebno negativno ozna?enoga) - zlo korupcije je danas manje-više globalna pojava. Od razvijenijeg svijeta se ne razlikujemo da li i kod nas u svakodnevnom životu postoji korupcija ili ne, nego po tome što i koliko ?inimo da ju sprje?avamo. No ipak postoji nešto što ovu živopisnu pri?u s balkanskih prostora posebno povezuje s Hrvatskom, a što sam ve? jednom citirao u mom postu „Metode s prašnjavog politi?kog tavana“ objavljenog na Pollitici 16.11.2007, dakle uo?i posljednjih parlamentarnih izbora (?lanku koji je aktualan u svako, pa i ovo predizborno vrijeme izbora za novog predsjednika Republike - i sam sam ga ponovno s interesom pro?itao). Svakako je u njemu najinteresantniji dio razgovor izme?u Ivana Meštrovi?a našeg velikog kipara i njegovog prijatelja i predsjednika tadašnje ?ehoslova?ke Tomaša Masaryka za vrijeme izrade Masarykove biste, a što je Ivan Meštrovi? zapisao u svojim „Sje?anjima na politi?ke ljude i doga?aje“ – i ovdje ponovno citiram:


"Masaryk nije volio Paši?a kao ni njegove metode, te je uglavnom svaljivao krivicu na njega i na Radi?a, kojega tako?er nije volio, a napose nije volio gospo?u Radi?. Njega je smatrao smušenim i nerealnim a nju nezgodnom ?ehinjom. Ja sam ga nastojao uvjeriti da nisu krivi samo Paši? i Radi?, nego da je to mnogo kompliciranije i dublje, a on mi je onda predbacivao:
- Pa i vi ste krivi, koji ste bili vani, a možda dosta i vi osobno. Ja sam vam govorio da ne vjerujem, da ?e to tako lako i?i, nego je trebalo po?eti s konfederacijom, s dualizmom izme?u Zagreba i Beograda."
Kad sam mu, na njegovu želju, malo pobliže iznio prilike kod nas i upozorio ga na sve što se doga?a, a to ne može dobru dovesti, priznao je da su mu isto tako pripovijedali i neki ?esi, koji su poznavali prilike i koji su bili u dodiru s Jugoslavenima. On se namrštio i uzdahnuo:
- Da, da. Radi? može biti konfuzan i pretjeran, ali to ne valja što se iz Beograda radi. Mi smo se nadali da ?e se Srbi debalkanizirati u zajednici, me?utim ?e oni, ?ini mi se, cijelu zajednicu balkanizirati, pa ?e tako i one svoje dobre kvalitete kompromitirati. Mi smo nemo?ni da vam pomognemo."

Da li u ovoj Masarykovoj izjavi leži tajna izuzetne sli?nosti izme?u dijagnoze koju je jedan švicarsko-austrijski ?udak (Archibald Rice) dao o Srbiji i Jugoslaviji, i to prije sedamdesetak godina, a koja je skoro identi?na današnjoj situaciji u Hrvatskoj.

Kuda je sve to lutao ulju?eni duh Mitteleurope (kojemu je Hrvatska nekada pripadala). I kamo nas je to lutanje kroz burna vremena hrvatske balkanske prošlosti dovelo ovih dana u kojima svjedo?imo skoro svakodnevnom op?em potonu?u hrvatskog politi?kog i moralnog sustava vrijednosti.

Korektan odgovor na pitanje kako se ovaj u osnovi dobar narod našao na "samom gnjecavom dnu Europe" ?ini mi se od krucijalne važnosti za hrvatsku budu?nost. (Ostatak ove interesantne teme kad završim spomenuti post koji je prouzro?io ovaj intermezzo).

Komentari

Apsolutna sloboda je čisto

Apsolutna sloboda je čisto , nepatvoreno ludilo . Recimo kada su za vrijeme Španjolskog rata anarhisti uveli "slobodnu ljubav" u Kalandi . Odmah su počeli bacati na pod svaku ženu koju su vidjeli (ne znam jesu li bili izbirljivi ). I ostali su slične stvari činili ali se znalo da je to zločin . Prema tome , pošto se trenutno , kako vidim radi o blokiranju nekih članica logično mi je pitati ih "jeste li za apsolutnu slobodu?"
Silovanje slobode mišljenja znači isto tako može prerasti u zločin i uništavanje silom tuđih misli .
Želite li takvu slobodu ?!? Demokracija predstavlja slobodu mišljenja u zakonskim , humanističkim okvirima a ne ludilo u kome se ne zna tko koga je.. Zbog toga moraju postojati određene granice .

Tko je glasao

Recimo, ovo pišeš na

Recimo, ovo pišeš na dnevniku kojeg sam ja napisao, a u vrhu ovog članka stoji "fredrik dnevnik" pa kao takav predstavlja moj virtualni prostor, moje intelektualno vlasništvo .
lol (laughing out loud)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ovaj pomalo glupi komentar

Ovaj pomalo glupi komentar ti nije bio potreban - ali ti si još "zelen" - i ne znaš što govoriš, ili nisi pročitao pravila portala u kojeg si se uselio (što je neodgovorno jer je sve ovdje javna riječ).

Naime, ja već sada u okviru postojećih pravila mogu s punim pravom i bez imalo grižnje savjkesti, čak ničim izazvan - obrisati npr. ovaj moj post, a s njime će nestati svi pa i ovaj tvoj "bistri" komentar. I onda ga opet objaviti bez ijednog, pa i ovog tvog prebistrog komentara.

U pravilima Pollitika.coma piše, da smo mi autori dnevnika intelektualni vlasnici tekstova, i da ih se ne može upotrebljavati ili zloupotrebljavati bez moje privole ( i ti za tvoje tekstove). Ista stvar je i s komentarima, intelektualni vlasnik je onaj koji ih napiše. No ako ja pobrišem svoj dnevnik odoše i tuđi komnentari. Da se "c-respond još samo jednom javila, ja sam bio već pripremio da obrišem ovaj dnevnik, ali ne bih zloupotrebljavao tuđa prava jer sam kopirao i sve komentari i bio sam spreman svima ih vratiti mailom ili posebnom privatnom porukom.

Dakle da se ne služimo ovakvim djetinjarijama (u koje si se i sam ponekad neoprezno uvlačio - koliko sa mogao vidjeti) uvedimo pravila ponašanja kad ne postoji elementarni kućni odgoj. Primjetio sam da ti možeš napisati vrlo dobrih vlastitih postova, pa zašto bi sebi dozvolio da se za tuđi račun vrtiš po tuđima i vrijeđaš.

No s ovim sam završio i neću se više okolo ove teme javljati.

Tko je glasao

Da se bezrazložno ne

Da se bezrazložno ne ljutiš, nisam rekao da si ti glup, dapače naglasio sam da nisi i da znaš dobre stvari napisati, ali je taj komentar bio glup i donekle odraz neodgojenosti jer je u funkciji nepoštivanja intelektualnih prava drugih (što je pravilima bloga izričito naglašeno) i obrane zagađivanja tuđih dnevnika (što smo rekli da se mora ubuduće onemogućiti).

Toliko radi pojašnjenja.

Tko je glasao

ovakvo tumačenje

ovakvo tumačenje vlasništva nad svojim tekstovima je prilično "simpatično", ipak je internet nov koncept u kojem se stariji u principu ne snalaze tako dobro. tekst nitko nije mijenjao niti "neovlašteno kopirao" pa prema tome nitko ne zloupotrebljava ničije intelektualno vlasništvo.. (čiji koncept je općenito apsurdan, pogotovo na internetu), postavljanje dnevnika U JAVNOST poziv je na otvorenu raspravu.. to je sve u uvjetima korištenja i mogućnostima platforme.. to što se tebi ne sviđa što netko piše možeš ocijeniti minusom kao što ja ocjenjujem i kao što mene ocjenjuju. što se toga tiče, ako je već dnevnik kompletan sa komentarima tvoje vlasništvo (kako tvrdiš ili bi htio u nekoj svojoj ludoj kombinaciji gdje svi pišu pohvale tvojem spisateljskom geniju), što ga ne bi brisao? takva je platforma i takva su pravila igre.. komentari bez dnevnika su patetični, kao što je ostalo iza opiniorusa iz ne znam kojeg razloga..

uopće pojma nemam u čemu je problem bio sa c-respond (niti me zanima), ali ovakvo poimanje interneta kao medija mi je stvarno smiješno. internet je otvoren medij, i takav treba i ostati. (u odnosu na "intelektualno vlasništvo")

na ovakve primjedbe o "intelektualnom vlasništvu" iz nekih drugih, mračnijih vremena i svjetonazora,, mogu se ili nasmijati ili zatresti glavom u nevjerici. pošto sam po prirodi veseo, lol

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ma jest, to sve stoji, ali

ma jest, to sve stoji, ali ne treba internet poistovjetiti sa javnom kanalizacijom, odnosno ne bar ovu stranicu, a to je dotična radila. imaju za to npr. stranice kao neka "poskok" ili nešto takvo gdje sam jednom zalutao, svrati pa se divi "slobodama".
naprosto, nije stvar starosti, godina, da se ne može svašta javno pisati ili govoriti. to je nešto što ide u domenu kućnog odgoja, kulture, etike i sličnih, u današnje vrijeme, prilično fluidnih stvari.
ako netko izmisli da je xy ubio suprugu i od nje napravio sarmu, silovao kćer i mačku, i da za to ima dva svjedoka, bar će tri budale bez ikakve provjere u to povjerovati, a možda i nešto konkretno poduzeti u vezi toga... imali smo takvih slučajeva u nedavnoj prošlosti, gdje su ljudi gubili i glave radi smeća koje je izdavalo takve tzv. novine.
mislim da je jasno što sam želio reći, dosta kvalitetnih ljudi je otišlo s ove stranice jer im je bilo degutantno čitati svašta i sporiti se sa osobama bez ikakvih moralnih ograda u izričaju, a to je šteta. zato podrška mraku i probajmo sačuvati neki civilizacijski nivo.
profesor

Tko je glasao

Debe je mlad dečko i može

Debe je mlad dečko i može mu se donekle oprostiti neshvaćanje modernog umreženog života (iako on misli da sve zna –ali to je karakteristika nedorasle mladosti). No glupost mene (i slične) proglašavati preživjelom generacijom a sebe avangardom dok istovremeno sebe svrstava u grupu koja se svim silama ovdje udružuje da zaustavljala neistomišljenike.

Mislim da je tome najviše kriva etička dezorijentacija, u kojoj neiskustvo nije opravdanje, jer manjak etike u vremenu interneta je stvarni problem a ne godine starosti. Nije Internet rezerviran za mlade generacije, on je samo sredstvo s kojim se svi mogu služiti kad svladaju elementarno znanje kompjutera i umrežavanja, a imaju zdravu glavu i dobre reflekse

Tko je glasao

Frederik, dok istovremeno

Frederik,

dok istovremeno sebe svrstava u grupu koja se svim silama ovdje udružuje da zaustavljala neistomišljenike.

Tu se varaš. Ne udružuje se tu niko, a pogotovo ne radi nekakvog zaustavljanja ne istomišljenika. Ljudi su se počeli branit od vrijeđanja i to sa istom metodom. Vrtimo se u krug i razglabamo uvijek o istoj stvari. Na početku se nije reagiralo kod kolektivnih napada na pojedina ne slaganja.
Kad te čitam dobim dojam da si tek nedugo došel na pollitika.com.
Ja sam upozoril da bu došlo do ove situacije, koju sad imamo. Takvi jesmo po naravi i mentalitetu i u stanju smo iz jedne riječi u drugu sve dovesti do kulminacije.

Nije kriva ni takozvana CC muha, Bijesni, HDZ-ekonomija ili neki drugi pojedinac.

Krivi smo svi od reda jel smo takvi. Popustil nebi niko. Pokušali smo zajedničko druženje i na početku je bilo sve u redu, no meni nije jasno zbog čega se to podkopava i ko to radi.

Mi smo ko jedna obična rit, kod svakog sranja, se razdvajamo.

Tko je glasao

Krivi smo svi od reda jel

Krivi smo svi od reda jel smo takvi. Popustil nebi niko..

nismo "takvi" i nismo svi odreda krivi, barem ne za to što smo "takvi". evo, ti bi meni, na primjer, spičio minus i da napišem da je zemlja okrugla, a ja ipak ne mislim da bi tebe zbog toga trebalo banirati s pollitike, a ni ne vraćam ti istom mjerom (samo ponekad :-)

s c-respond gotovo da i nisam imala izravnih okršaja, tu i tamo neki minus, a ipak mislim da njenom bezgraničnom verglanju jednog te istog nije mjesto ovdje, jer ubija svaki razgovor. iako, slažem se, evo, s tobom i ne mislim da se radilo o nekom smišljenom dogovoru između nje i drugih, na kraju ju gotovo nitko više nije ni plusirao ni minusirao, (osim tebe :-) dosadila je bila i bogu i vragu.

Tko je glasao

Skviki, ti znaš da ja znam

Skviki, ti znaš da ja znam pa o tome nećemo.

Što se drugoga tiče meni je svejedno ko je slijeva tko s desne strane, ja sam protiv navijačkog grupiranja, a za to sam da svatko kaže svoje, no bez podvaljivanja i vrijeđanja. Nismo mi nikakva obitelj nego skup slobodnomislećih individualaca, i jedino se trebamo međusobno poštivati kako i dolikuje odraslim ljudima. Nismo mi mala djeca, pa je nedopuszivo se spuštati na razinu uličnih huligana koji međusobno razmjenjuju kamenice s dvije strane ulice.

Ovaj portal mora osigurati slobodu govora na civiliziran način a ovakva grupiranja, odstreljeljivanja, vrijeđanja, podvaljivanja su stvarne barijere slobodi govora. Ovdje su zamijenjene teze pa su oni navodni najveći borci protiv cenzure zloupotrebljavali slobodu izražavanja koja je najveća na ovom mediju. Ako imaš što reći napiši, ako misliš da što treba na moje dodaj, ali brate ne ovakvim podzemnim orgijanjem.

Ja sam barem onaj koji je uvijek bio daleko od toga, pa mislim da imam prvo reći.

I ne trebaš me uvjeravati - jer ti znaš da ja znam

Tko je glasao

sve sam gore rekao i nema

sve sam gore rekao i nema potrebe se više natezati.

Tko je glasao

šteta, stvarno šteta, što

šteta, stvarno šteta, što se je ovaj dnevnik pretvorio u još jednu raspravu o potrebi mijenjanja pravila sudjelovanja na pollitici.

ali kad je tome već tako, i kad neme drugog dnevnika koji bi to tematizirao, a svi su dosadašnji pokušaji otišli u ništa (uključujući mrakovih -6), želim ovdje reći da apsolutno podržavam frederikov prijedlog da autor dnevnika ima djelomičnu moć upravljanja njime.

pollitika nije u potpunosti javan prostor, jer zahtijeva učlanjenje i poštivanje nekih pravila, što doduše zahtijeva svaki uređeni prostor javne rasprave, ali mnogo toga ovisi o dominantnoj političkoj kulturi, koja je u nas, o tome ćemo se valjda svi složiti, dosta niska :-(

dakle, podržavam ideju da autor dnevnika ima opciju brisanja komentara koji se ne odnose na temu dnevnika (trolanje, spamanje), te izrazito uvredljive komentare (etničko, rasno, rodno vrijeđanje, paušalno okrivljavanje cijelih grupa ljudi, nefunkcionalne vulgarnosti i sve što već spada u elementarni politički bonton, a zadire i u nadležnost nekih zakona), ali da postoji dogovor da autor nema pravo brisati komentare samo zato što se s njima politički ili sadržajno ne slaže.

no, isto tako, mislim da slična pravila trebaju vladati i za dnevnike kao takove. ne vidim zašto bi u dnevnicima bilo dozvoljeno nešto što nije dozvoljeno u komentarima.

postavlja se, dakako, pitanje kako to postići? dogovorom o pravilima i praksom, rekla bih.

Tko je glasao

Slažem se, i naglašavam,

Slažem se, i naglašavam, rekao sam uz određena unaprijd određena pravila. Normalno je kad preživimo jedan ovako ekstreman ekces da propitujemo mogućnosti njihovih eliminiranja.

Ja sam ponekad negraničeno tolerantan, čak sam i ovdje bio, pa ne mislim da bih ja osobno, a niti meni slični) zloupotrebljavali ta prava. Uostalom, i meni je npr. HDZek bio puno puta simpatičan, MySoul je ovih dana napravila jedan vrlo dobar dnevnik itd. Kad je HDZ-ek otplovio u ekstrem nisam ga jednostavno više čitao. Znao me se ponekad uhvatiti ali nisam obraćao pažnju. No on nikada nije ulazio u ovakve, niske, psovačke, diskvalifikacije (onoliko koliko sam ga pratio) kao što je B2 prečesto činio. Ova c-respond - za nju mislim da je "projekt" a ne osoba - jer se pojavila s napadom na Puhovskog, a završio sa mnom (ne treba se previše opterećivati teorijama zavjere, ali je ovaj blog napravio nekoliko vrlo ozbilnih stvari i pobrao međunarodne nagrade za to - da bi ga neki kontrolori duha olako pustili na miru). Novinske portale mogu kontrolirati i to čine često s veliko okrutnošću, ovdje moraju igrati suptilnije igre.

Kod drugih živih osoba sklonijih ekstermnijem ponašanju mislim da postoji problem u argumentaciji (sposobnosti formuliranja, plasiranja i obrane argumente - to nikada nije baš tako lako). Zato takvi taj svoj deficit nadoknađuju neumjerenom i agresivnom galamom, pa i psovkama (i na osobnim razinama). Takvi će sigurno olako zloupotrebljavati i ova ograničena administratorska prava na vlastitim blogovima. No administrator portala ovdje prečesto fali. Nisam za to da se eliminira svaka nijansa suprotstavljanja (treba biti i burnijih rasprava i njegujsmo ih), ali sam kod većine siguran da ta inače ogrančena administaratorska prave neće zloupotrebljavati pa će glavnom administratoru biti olakšana kontrola i smanjiti broj ekscesa. Uostalom, onima koji ta prava zloupetrabljavaju uvijek se mogu ukinuti.

Mi moramo vratiti pristojnost ovom portalu ili ćemo ga izblamirati, a s njime i same sebe. Ja posve razumijem decentne ljude koji nisu naučili na prenisku razinu komuniciranja, pa se odmiču. Ta ovdje smo uglavnom svi ozbiljni ljudi.

Tko je glasao

ve-ka Ne bih se složio

ve-ka
Ne bih se složio da autor Dnevnika ima pravo brisanja komentara koji vrijeđaju, iskrivljuju, tendenciozno i politikantski interpretiraju pojedine navode. Znam da "mrak" ne može čitati sve komentare ali jedan ipak objektivan arbitar treba to raditi. Ja, kao autor Dnevnik a priori sam SUBJEKTIVAN i brisat ću, pa i nehotice, komentare koji mi s ne dopadaju. Dakle, rješenje: privatnom porukom upozoriti "mraka" na problematičan komentar, a on neka odluči da li je komentar za brisanje.Osim toga, i večćna čitatelja već postojećim sustavom minusirannja uglavnom eliminira te krajnje problematične komentare.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimire, ako si, osim što

Danimire, ako si, osim što si subjektivan, još i razuman, što su uobičajena ljudska svojstva, onda ćeš 3 puta razmisliti da li nekoga brišeš samo zato što se s time ne slažeš, ili zato što je izletio iz dogovorenih pravila. a i drugi će ti dati hint. ako, npr. primijetiš da komentar od ostalih dobiva pluseve, ili razumnu kombinaciju +/-onda ga nećeš brisati makar tebi diže živac. ne?

Tko je glasao

@ve-ka Evo jedne

@ve-ka
Evo jedne literarno-psihološke opservacije kao paradigme: volim toliko svoju ljubav da kada bilo tko išta negativno o njoj kaže, ja apriori ne dozvoljavam raspravu o mojoj ljubavi i njenim slabostima. Subjektivno, moja emocija zasjenjuje svaki RATIO! A vrlo slično je s našim umotvorinama gdje često objektivnu kritiku doživljavamo kao atak na svoju samoljubivu i taštu personu. Uključili razum ili ne...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@beatrice12 Nebitno je je

@beatrice12

Nebitno je je li netko lijevo, desno ili u sredini, intelektualac ili ognjištar, Pero ili Marko, (o ustašoidima bi se ipak dalo raspravljati), sve je to nebitno dok god se raspravlja argumentirano i (bilo bi poželjno) s dozom bazične pristojnosti.

Vjerujem kako bi me ti, gledano iz tvoje pozicije, ideološki i svjetonazorno strpala u isti koš sa Feniksom. A opet, Feniksu sam stisnuo više minuseva no pluseva (zapravo se i ne sjećam da sam mu dao koji plus). Na stranu ono o čemu je Feniks pisao - s time se mogu slagati ili ne - način na koji je iznosio svoje teze bio je krajnje neprimjeren, što se na kraju njemu i obilo o glavu.

Isti problem, ako ne i u većoj mjeri, ima i c-respond. Kod nje nije samo problematično potpuno odsustvo argumentirane rasprave, nabulozno nabacivanje neistinama, diskvalifikacijama, podmetanjima, i na kraju krajeva, visokom dozom nepristojnosti, već i nepostojanje bilo kakvog artikuliranog pristupa, bilo u izjašnjavanju o vlastitim stavovima, bilo u raspravama s drugim pollitičarima.

Pa ipak, posljedica divljanja c-respond na kraju je pozitivna. Prvi put pollitičari (ne samo oni lijevi) jasno su dali do znanja da takav način i nivo nije poželjan na ovim stranicama. Pri tome se ne guši ničija sloboda, jer sloboda ne znači pravo na destrukciju. Sloboda počinje odgovornošću za vlastite postupke.

To ipak, priznat ćeš, nema veze s tepanjem o bratstvu jedinstvu i uspostavi Zapadnog Balkana.

Tko je glasao

Pa mislim da imaš pravo, ta

Pa mislim da imaš pravo, ta c-respond ili kako li se već zove, je postigla upravo obrnuto od onoga što je željela - jer je ovaj slučaj pokazao da pollitika više ne može postojati na dosadašnjim načinima rada i njihovim shvaćanjima sloboda. Ovdje se nikada sustavno nije ograničavao desni pogled na svijet (ma što to značilo) nego je bilo agresivne netolerancije upravo s te desne strane, što se s ovim razotkrilo, i nadam se da će se sada u praksi prepraviti tako da svatko najprije sebe izražava - a druge pusti da to isto čine.

Ne mislim da je "projekt c-repond" bio samo ispad neodgovorne osobe nego dio osmišljenog plana" kojeg je ta neodgovorna osoba ustvari pokvarila - pa će honorar vjerojatno izostati. Mislim da nije ni B2 bog zna što zaradio ako ga se plaćalo po učinku, pa je također nestao. Nestao je i HDZ-ekonomija (i drugi) koji je dosta doprinosio da se pristojniji ljudi odmiču od pollitike, o onaj Feniks se sam obeshrabrio jer psovačkom izražaju ovdje nema mjesta. Nestali su oni korisniji čanovi koji nisu nikoga vrijeđali - ali su se zgadili nad onim što se ovdje radilo.

Pojava c-respond je koordinirala s nestankom B2 i reinkarnacijom LQ u obličju MySoul, a onda je nastalo okupljanje u orkestrirani blok koji je trčao po tuđim postovima da bi zagađivao tuđi prostor, dok sami su istovremeno malo ili nimalo producirali vlastitih produkata. Takva neproduktivnost uvijek ovako završi. Istovremeno su svojim nedoličnim ponašanjem pokazali put kako da ovakav destruktivni model onemogućimo.

Uostalom tu i tamo i oni pokažu da napišu dobre stvari, ali ovo trčanje po tuđim prostorima nema nikakvog smisla, a sad se vidi ni svrhe. Neka svi pišu što im je na srcu i umu, ali samo svoje stvarimu, u svoje ime i na svome prostoru, a na tuđem komentiraju na pristojan način. Ni do sada im se u ta prava nitko nije nitko dirao, ali i nije pozivao na odgovornost osim ocjenjivanjem koje ne daje rezultata.

Tako su se sada nekakve priče o cenzurama pokazale kao isprazne, obučna glupost i zloupotreba sloboda izražavanja.

Tko je glasao

Pojava c-respond je

Pojava c-respond je koordinirala s nestankom B2 i reinkarnacijom LQ u obličju MySoul, a onda je nastalo okupljanje u orkestrirani blok koji je trčao po tuđim postovima da bi zagađivao tuđi prostor, dok sami su istovremeno malo ili nimalo producirali vlastitih produkata.

Ovo se zove teorija zavjere. Vjeruješ li ti zbilja u ovo što si napisao, ili si se ipak malo zaletio?

My Soul

Tko je glasao

imam nekoliko primjedbi, kad

imam nekoliko primjedbi, kad smo već krenuli u ove vode. hdz-ekonomija je dugo vremena bio (IMO) vrlo zanimljiv sudionik ovdašnjih rasprava, meni osobno baš zato što n e pripada mom korpusu svjetonazova. onda ga je odjednom nešto puklo i krenuo je u žestoki nacionalizam.

upravo se njegov nestanak podudara s intenzivnim pojavljivanjem c-responda (?!). neću se, dakako, baviti konspirativnim teorijama, ali ja bih njega ponovo rado vidjela ovdje, u onoj prvobitnoj inkarnaciji. možda kad prođu izbori:-)

Tko je glasao

@ve-ka, frederik HDZ

@ve-ka, frederik

HDZ ekonomija je najbolje priloge davao baš na temi HDZa i ekonomije. No, čak i u to vrijeme nije se moglo ne primjetiti njegov "žestoki nacionalizam", koji je baš onako ružno "špricao" kad bi tema bila nešto drugo. Onog trena kad je postalo besmisleno pisati o ekonomiji HDZa (jer su se teme iznova i iznova ponavljale i, na kraju krajeva, jer je sve otišlo kvragu) ostao mu je, kao što smo vidjeli, samo nacionalizam. Ali, ne vjerujem kako je c-respond inkarnacija HDZ ekonomije. Radi se o potpuno različitim osobnostima i sposobnostima. HDZ ekonomija je, ako ništa drugo, znao biti suvisao.

Isto tako (moguće je da sam kao i obično naivan) sumnjam da je c-respond projekt. Dok se iz načina djelovanja B2 lako moglo zaključiti tko je i što mu je cilj, on je unatoč izuzetno neugodnom stilu, bahatosti i uvredama ipak na neki svoj način bio suvisao. c-respond je u rasprave ulazila sa previše žara i poleta, prekaotično, a da bi to bio dio smislenog projekta. c-respond je bila iskrena, kao prirodna nepogoda. Prije bih rekao kako se radi o nesretnoj osobi (kakvih je Hrvatska danas prepuna) sluđenoj kontradiktornim signalima koji dolaze s pozicija političke elite, šizofrenom slikom koju s jedne strane stvaraju mediji, lažni sjaj ovog našeg otužnog glamura, celebritija, big brothera, a s druge strane otrežnjujuća realnost, stvarnost života nas sitnozubana. Ali, kao što rekoh, moguće sam tek dječje naivan, ne bi bilo prvi put.

No, zapravo to nije važno. Važnim mi se čini da smo na pragu novog sistema koji bi, uz odgovornu primjenu, trebao biti bolji od dosadašnjeg. Naravno da će opet biti zlouporaba, brisanja komentara samo na osnovu neslaganja, ali će se autori morati pokazati ne samo kvalitetom tekstova, već i kao kvalitetni domaćini.

Uopće ne sumnjam da će Frederik biti u stanju odlično raditi oba posla. A ako može on mogu i svi ostali.

Tko je glasao

Dobro, ali kako sam rekao da

Dobro, ali kako sam rekao da se neću više javljati ovdje o ovoj temi dati ću osvrt na neke bitne stvari osobe i odnose u posebnom dnevniku jer ovaj slučaj je postao (možda važna) prekretnica koja zahijeva kritičniji pogled unatrag.

Tko je glasao

@ve-ka, kad se već ne

@ve-ka,
kad se već ne želiš baviti konspirativnim teorijama nema potrebe da @hdz-ekonomiju povezuješ sa @c-respond. Nisam se uvijek slagala sa @hdz-ekonomijom, ali je pollitika.com njegovim odlaskom ostala prikraćena za mnoge kvalitetne dnevnike. Uostalom, kako nema novih objava ni na njegovom blogu - možda mu se nešto i dogodilo. Nadam se da je živ i zdrav.

Tko je glasao

Slažem se s komentarom i

Slažem se s komentarom i HDZ-eku želim sve najbolje.

Tko je glasao
Tko je glasao

Trebalo ju je blokirati puno

Trebalo ju je blokirati puno ranije,a kao što je iskustvo dokazalo,treba ju blokirati trajno.

Tko je glasao

Ah. Hvala.

Ah.

Hvala.

Tko je glasao

Ne treba se uzbuđivati radi

Ne treba se uzbuđivati radi ovog što se ovdje događalo, radi se samo o biću iz bajke, koje riga vatru ali ne praktički ne može činiti štetu niti umanjiti vrijednost mojih ili bilo čijih riječi. Zato ovo treba gledati i sa zabavne strane, kao da čitate Grimmove bajke ili klasičnu mitologiju, jer ovo čak ni ne predstavlja nekakvu incidentnu situaciju. Ovaj (utrostručeni) lik zaista ne zaslužuje preveliku pažnju, ona je virtualno strašilo i to samo onoliko koliko joj mi pridajemo pažnje.

harpija

Pollitika je jedan vrijedan prostor razmjene misli, dokazala je svoju vrijednost i potvrdila svoj "Raison d'être" kojeg ne smijemo žrtvovati na trenutnim ljutnjama. Odmah poslije izbora će Pollitika doživjeti određene vizualne ali i temeljite sadržajne promjene.

Moj će savjet biti da se u daljnjem radu Pollitike njeguje više dnevnici, (desni- lijevi ma kakvi oni bili - ukoliko su decentno napisani), isto tako decentni komentari, ali da se destimuliraju ovakva bezglava harpijaška zagađivanje tuđih dnevnika.

Moj će uvjet također biti, da kad ja formiram neku stranicu (dnevnik, blog, post) koji je i moje intelektualno vlasništvo također dobijem i određena pravilima određena prava administriranja (da imam pravo zaustaviti zagađivanje moga intelektualnog prostora).

Ovakvim vjerojatno plaćenim harpijama uvijek ostaje mogućnost da formiraju vlastiti virtualni prostor (dnevnik, blog, post), i na njemu mogu raditi što im je god volja. Mogu pisati kontra blog onome što ja napišem, pa tako testirati svoju vlastitu vrijednost, ali ne koristiti moj prostor za vlastitu promociju. To je necivilizirano i nedopustivo.

Ovakvo uređivanje predstavlja posve ravnopravne uvjete, u kojima nitko ne može vrištati da ih bilo tko cenzurira, jer moj (tvoj, njegov) dnevnik mora postati i ostati osobni prostor, u kojeg je dobro došao svaki gost koji na njega dođe s dobrim namjerama kao u moj dom, moju kuću, i ostati samo dok se pristojno ponaša. Kad pretjera moramo imati pravo pokazati vrata s punim pravom i guštom.

Malo jesam ovo provocirao - ali s određenom namjerom. Jer. ovo što se događalo ovdje (i prečesto događa na drugim prostorima) trebalo bi smatrati nekom vrstom dobro došlog pročišćavanja. Naime, imali smo doista vrijednih članova s kojima smo postali virtualni i pravi prijatelji bez obzira na razlike u razmišljanjima, a koji su otišli baš radi ovakvog neumjerenog prostačkog ponašanja, i koji će se vratiti kad se ovakvo divljačko zagađivanje tuđih prostora onemogući. Ja želim da se oni vrate, a harpije mogu ostati oliko žele no na njihovim prostorima.

Tko je glasao

Nažalost i među otišlima,

Nažalost i među otišlima, bilo je "harpija", ali njihov stil nije bio kreštavi i napadni, već su neki od njih imali i uglađeni- intelektualističko-pravničko-sveznalački celofan, a također su predstavljali "divljačko zagađivanje tuđih prostora".
Takvi su se možda zbog svoje prepotencije povukli, jer im preizraženi ego nije mogao pretrpjeti isto ono što i sami drugima podvaljuju, ali na sebi svojstveni način- u aureoli svoga previsokoga mišljenja o samome sebi.

Meni je ipak žao što su se povukli, ali svejedno ne želim da im se udovoljava prilagođujući im ove stranice. Time bi im se poticala, već ionako prevelika, prepotencija.

Pa što, i Zoran Oštrić je otišao, zatim se vratio. Bilo je malo zajedljivih komentara na to "bjekstvo i povratak", ali svojim tekstovima uvjerio je i one koji su različitih razmišljanja, da to baš i nije tako u svim pitanjima.

Tko je glasao

Uistinu ne mogu shvatiti

Uistinu ne mogu shvatiti smisao tvog komentara, još manje tvrdnju da bi se uvođenjem reda bilo kome udovoljava prilagođujući im ove stranice. Da bi se moglo raspravljati o tome dali si u pravu s optužbom protiv onih za koje tvrdiš da su činili "divljačko zagađivanje tuđih prostora" jer su imali i uglađeni- intelektualističko-pravničko-sveznalački celofan, mislim da se ne može zauzeti stajalište. Takva tvrdnja je paušalna i u jednom segmentu sigurno pogrešna. Da su osobe na koje misliš, ali ih znajući da uživaju ugled većine nisi imenovala. Čak i da si u pravu misleći da se radi o prepotenciji umišljenih aureolaca, zaboravljaš da aureolu svoga previsokoga mišljenja o samome sebi ne stvaraju oni već ovdje nazočni ocjenjivački žiri. Žiri čije se mišljenje ovdje nažalost ne poštuje! Inače bi se one koji u 100 svojih "nastupa" (komentara) u 90 posto slučajeva "divljački zagadi tuđi prostor", odavno odstranilo.

Tko je glasao

yesssss, frederik, baš

yesssss, frederik, baš tako:
Ovakvo uređivanje predstavlja posve ravnopravne uvjete, u kojima nitko ne može vrištati da ih bilo tko cenzurira, jer moj (tvoj, njegov) dnevnik mora postati i ostati osobni prostor, u kojeg je dobro došao svaki gost koji na njega dođe s dobrim namjerama kao u moj dom, moju kuću, i ostati samo dok se pristojno ponaša. Kad pretjera moramo imati pravo pokazati vrata s punim pravom i guštom.

nikako da shvatim zašto su se razni u-respondi, ninje, krekeri i paripi (njegov je signature nešto prestrašno) kukavički uselili baš ovamo. zašto ne kreiraju vlastiti prostor, kaj su sami sebi dosadni?

prihvaćam svaku razliku, politički diskurs podnosi i povišene tonove i poneki niži udarac, po mogućnosti duhovit, ali beskrajno formulaično verglanje, vrćenje u krug i riganje žuči ne vodi nikuda.

a tek ona dreka i kuknjava o cenzuri?! širok je, sestro cyber, ja na neki u-site sigurno neću ići vrijeđati "poštene ustašoide" :-)

što reče Golda Meir: najgore što nam se može dogoditi je da postanemo kao oni - prizivam samo apstrahiranu dosjetku, ne i meritum sukoba :-(

Tko je glasao

@ve-ka,pa to rade već preko

@ve-ka,pa to rade već preko 18 godina...guše budućnost...plaćenici...Čitajući djelo dr.Franje Tuđmana „Bespuća povijesne zbiljnosti“ uočila sam snažan intelekt vođe, a ne intelekt povjesničara.On je dobro primjenio "ideologiju" s nastavkom "izam" u praksi za stvaranje kritične mase i uspio je pokrenuti revoluciju kojom je izašla SRH iz Jugoslavenskog saveza i postala RH .Ideologijom održavanja na vlasti koja glasi:“Stvorio državu“ je fantastično zaštitio strukturu vlasti.Vrlo je bitno naglasiti stvaranje,a ne odcjepljenje.Vješto je izbjegavao tu riječ.
Pitam se tko će sada biti ta generalizirana grupa „neprijatelja“ hrvatskog društva kada znamo da smo porazili velikosrpsku ideju Miloševića,a lopovsku privatizaciju,zaduživanje i rasprodaju nacionalne imovine rade upravo oni tj. naši,Hrvati koji su u suprotnosti prema većini Hrvata i ostalih građana RH.

Tko je glasao

@Franka Valli sory što se

@Franka Valli sory što se ne slažem s tobom, ali ako sam u išta na ovome svijetu siguran onda je to zaključak da Tuđman nije bio dobar vođa. Franjo Tuđman je bio dobar "medij" kojeg su lukavci kojima se je okružio navodoli vodu na svoj mlin, naravno ostavivši ga u u vjerenju da je on glavni vodeničar.

Ne osporavam Tuđmanu da je imao neviđenu sreću da je u pravome trenutku pokrenuo kritične mase koje su izvele revoluciju koja je uzrokovala raspad Jugoslavije i stvaranje RH. D nije bio tako svojeglav i da je slušao generala Martina Špegelja i nekolicinu istinskih domoljuba oko sebe izbjegli bi mnoge nedužne žrtve i nepotrebna razaranja. Međutim neinteligentni i u duhu jugoarmijskog mentaliteta odgojeni Franjo Tuđman je odmah na početku svoje diktature učinio najmanje tri kardinalne greške.

Prva je bila ta, što se je uplašio i precijenio snagu okupatorske JNA, što je dovelo do nepotrebnih krvoprolića i žrtava. Iz osobnog iskustva kao osoba kojoj se je predala jedna od prvih vojarni u Hrvatskoj znam da bi provedbom Špegeljevog plana ZNG došao brže i s manje žrtava do naoružanja i oprema, a samim tim i mogućnosti efikasnije obrane od agresije.

Drugo je bilo to, što je u želji da sebi i vlastitoj obitelji priskrbi bogatstvo i moć, dozvolio, omogućio i svojom idejom o stvaranju 200 bogatih obitelji stvorio uvjete za pljačku obiteljskog srebra, tajkunizaciju, lopovsku privatizaciju, zaduživanje i rasprodaju nacionalne imovine. Sve je to rezultat Tuđmanovih ograničenih intelektualnih sposobnosti, jer se je umjesto istinskim Domoljubima okružio domaćim smutljivcima i uvezenim povratničkim lukavci tipa Šuška, Pašalića, Radića, i da ne nabrajam sve poznate nam ratne i poratne profitere, lešinare i lažne domoljube, koji su opljačkali vlastiti narod i državu, podijelivši između sebe obiteljsko srebro, a sve to za vrijeme dok su pravi domoljubi i istinski borci braneći zemlju od izdajničke JNA jugo-četničke okupatorske i agresorske politike Slobodana Milošević ginuli, i krvarili na prvim linijama bojišnice.

Dok su Domoljubi ginuli za cjelovitost i suverenitet Hrvatske, Tuđman i njegovi mangupi iz vlastitih redova su opeljušali ne samo obiteljsko srebro, već i milijune ako ne i milijarde kuna namijenjenih za obranu zemlje i dobrobit agresijom ugroženog puka.

Treći dokaza Tuđmanove neinteligencije i nesposobnost, ili točnije rečeno uobraženosti da je sposoban odlučivati o svemu i svemu i svačemu, je upravo Slobodan Miloševića s kojim je pod cijenu gubitka teritorija, kovao planove o stvaranju Banovine Hrvatske. Tako je nesporno da su Baranja i Vukovar izdani i bili žrtvovani za međunarodno priznanje Hrvatske. U svom primitivizmu, oholosti, uobraženosti, prepotentnosti i gramzivosti Tuđman nije prepoznao Miloševićev plan, nije znao razlučiti žito od kukolja, prave Domoljube od ratnih profitera, izdajnika naroda i lupeža, sokolove od lešinara.

Da ne bude zabune, Tuđman je nesumnjivo zaslužan za stvaranje današnje Hrvatske, bio je osoba odlučujućeg trenutka, ali i osoba koja je svojom idejom o stvaranju 200 bogatih obitelji izdala sve one koji su umjesto busanja u domoljubna prsa, svoj obol dali u obrani Domovine, dali bez ikakvih primisli, ali i u uvjerenju da to čine za bolju budućnost države i naroda, a ne nekih novih staleži i stališnika, mafije koja pliva u izobilju.

Tuđmanove pogreške i zablude su bitno teže i pogibeljnije od njegovih zasluga, o čemu će nakon povijesne distance o svemu trezvenije i nadam se objektivnije odlučiti povjesničari koji to jesu, a ne koji se tako nazivaju.

Zato se nisam ni bavio ostatkom njegovih za državu i narod pogibeljnih zabluda poput one o Herceg-Bosni, čije nas posljedice sustavno sputavaju.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

i da je slušao generala

i da je slušao generala Martina Špegelja i nekolicinu istinskih domoljuba oko sebe izbjegli bi mnoge nedužne žrtve i nepotrebna razaranja.

možeš li ovo dokumentirati, potkrijepiti dokazima

ili je dovoljno ponavljati do besvijesti da postane istina?

luka

Tko je glasao

Ne mora se biti vojni

Ne mora se biti vojni strateg da bi se znalo da su potencijali oružja bili u vojarnama i njihovim skladištima.

Ne vidim potrebu podsjećati na strahove, grozote i razaranja, koje su počinjene iz tih vojarni, koje je tadašnja vlast na čelu s Tuđmanom još uvijek smatrala "narodnom" vojskom.

Ta jugo banda i njeni bradati rezervisti su pucali iz vojarni i svojih poligona razarali i ubijali one koji su im pekli kruh i po Tuđmanovoj zapovjedi im osiguravali i snabdjevali ih strujom, vodom i hranom.

Ja sam im uz Tuđmanovu molbu dao i ultimatum za predaju, što su bez i jednog opaljenog metka i novih žrtava i učinili. To je bio početak pada i niza ostalih vojarni.

Time je tadašnji gotovo nenaoružani ZNG postao joć veči strah i trepet četničkoj bandi. Nakon pada vojarni je stasala i hrvatska obrambena vojska, ali to je druga priča. Priča o tome kako su mali obični ljudi pobijedili treču vojnu silu Eurore.

Priča o izigranim, odbačenim i zaboravljenim herojima i idolima Domovinskog rata. Priča o istinskoj eliti našeg društva, eliti koja je ne tražeći ništa dala sve.

Inače ništa ne treba ponavljati, jer tužne dokaze Tuđmanovih promašaja, arogancije, prepotentnosti, nesposobnosti, kukavičluka i lopovske, kriminalno umobolne ideologije, imamo upravo u socijalnim razlikama koje su stvorili HDZ i njegova lupeška sljedba.

Oni koji su branili, krvarili, ginuli i stvarali ovu državu su najveći gubitnici, dok su novopečeni bogatuni i politička mafija s Markovog trga dobitnici kojima je rat bio brat, a mito, kriminal i korupcija životno geslo.

Ne treba tu ništa dokazivati jer su ruševine Tuđmanove politike i dan danas vidljive na svakom koraku, u gotovo svakoj obitelji, a da ni ne pričamo o tome da su na vlasti Tuđmanovi gramzivi klonovi koji se brinu za to da se narodu vrati opljačkana imovina, već skrbe da ona ostane u rukama prevaranate, uljeza, lažnih domoljuba i privatizacijsko-pretvorbenih mafijaša, mentora i koji putem svojih aparatčika u Saboru i vladi donose odluke u interesu mafije koju je iznjedrila Tuđmanova ideja stvaranja 200 bogatih obitelji.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Tvoje odgovore

Kukljica,

Tvoje odgovore Luki podržavam i podpisujem skoro 100%. No pustimo pokojne na miru i posvetimo se ovima koji su živi.
Jel je mafija samo na Markovom trgu, ili je raspodjeljena na sve razine politike. Od komunalne do Pantovčaka su krivi za zadnjih 10 godina.

Tko je glasao

@Skviki u pravu si i zato je

@Skviki u pravu si i zato je težište mojih komentara uvijek u sadašnjosti s pogledom u budućnost. Držim se naravoučenja da onaj tko se onaj tko se previše osvrće unatrag, lagano spotakne.

Da u pravu si nije mafija samo na Markovom trgu, već je raspodjeljena na svim razinama i po svim parlamentarnim strankama, ali mafije vlada i pisanim i elektronskim medijima, jer mafija, a ne struka imenuje glavne urednika i namješta tko će biti "zvijezda" novinarske struke. To je prvenstveno na prisavskoj maloumnici gdje Vanja Sutlić i Hloverka Novak Srzić ubijaju duh slobodnog i profesionalnog novinarstva, ali i u imperijima Styrije i EPH dvje vođeće zagovornice i političke oligarhije koja im je omogućila preuzimanje tih tiskovina.

Da nije tako, nebi bilo potrebe podsjećati na prošlost, jer bi istina već odavno izišla na vidjelo i Markovim trgom nebi rotirale sluge pokorne, gramzivi klonovi i plaćenici mafije, mita, kriminala i korupcije, već oni koji bi štitili interese svoji glasača, onih čijim su glasovima izabrani, a ne onih kojima zahvaljuju mjesto na izbornim listama, foteljama i položajima.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Tako je nesporno da su

Tako je nesporno da su Baranja i Vukovar izdani i bili žrtvovani za međunarodno priznanje Hrvatske.

možeš li to dokazati, potkrijepiti argumentima

ili je dovoljno ponoviti stotinjak puta?

luka

Tko je glasao

@luka vidi moj predhodni

@luka vidi moj predhodni komentar.

Vezano za tvoju poštapalicu "ili je dovoljno ponoviti stotinjak puta" trebao bi se upitati nije li to pitanje primjerenije postaviti onima koji su slijepi pored vlastitih očiju, pa od silnih klanjanja ocu privatizacijsko-pretvorbene pljačke, nepotizma, mita, kriminala, korupcije, nemogu pogledati dalje od nosa.

Krajnje je vrijeme probuditi se iz mitologije i vratiti u hrvatsku stvarnost.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

žao mi je ali nisam uočio

žao mi je
ali nisam uočio niti jedan argument
ovdje si okružen istomišljenicima
koji svi ili većina misle slično i klimaju glavom potvrdno
a ono malo oponenata brzo sklizne u psovanje i vrijeđanje
ili potonu u minusima

ali zamisli da moraš objasniti nekome tko je doputovao
s drugog planeta, probudio se iz duboke kome,
izišao iz vremenskog stroja

vjerujem da ne bi bilo teško objasniti i prikazati
nepravde privatizacije
ali
ne bi bilo jednostavno objasniti što je to točno tuđman
izdao
da je na primjer, nekim čudom špegelj preuzeo vlast
napao oficire jna u kućama gdje žive
osvojio vojarne
doživio osudu svijeta, mobilizaciju u srbiji
frontalni napad jna, uz upotrebu avijacije i raketnih potencijala
iscrpljivanje i komadanje hrvatske
bez nade na priznanje
sigurno bi se našao neki kukljica ili luka
da prigovori

vjerujem da iskreno misliš i govoriš
ali to ne znači da si u pravu

luka

Tko je glasao

@luka 1990 na području RH

@luka 1990 na području RH se je nalazio ogroman arsenal naoružanja i opreme. Prva Tuđmanova greška je bilo kada je dozvolio da se taj potencijal iz zagrebačkih vojarni prebaci na područje Slovenije i BiH. Sve je to bila imovina RH i kao takva je trebala tu i ostati, a ne da nas se s tom istom ratnom i vojnom tehnikom razara i ubija.

Tuđman je precijenio moć i snagu JNA, a ta njegova pogrešna procjena je preskupo plaćena, ali kao što sam rekao, povijest će potvrditi tko je bio u pravu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Za vrijeme DR konvoji

Za vrijeme DR konvoji cisterni s naftom kretali su iz Splita i Ploča prema srpskim položajima unutar BiH.Saznala sam od više branitelja koji su dobili naredbu da ih propuštaju.Luka,možda je tvoj problem informiranosti o DR-tu u tome što ne poznaješ dovoljno pravih branitelja jer su oni obično "glupa i nezanimljiva" sirotinja iz radničkih obitelji.Ti misliš da su urlikavci oko Thompsona branili Hrvatsku,ili svakakve udruge koje nikad ne pošalju poziv branitelju da dođe na svečanost povodom Dana branitelja...Sve je to "dimna zavjesa" pojedinaca kojima je jedino sveto da se samo okoriste na teret poreznih obveznika."Kruh bez kapi znoja".

Tko je glasao

Prve bombe u napadima NATO-a

Prve bombe u napadima NATO-a na BiH su ispaljene oko Stoca i to na hrvatskoj strani - NATO se poslije ispričavao da je bilo slučajno, nitko s našte strane nije prosvjedova a i kako bi kad su udrili po konvoju sprskih kamiona cisterni koji su išli na srpsku stranu poviše Stoca. Oni odozgo sve vide i snimaju.

Cisterne su noćivale u čapljinskoj kasarni, punili se na pumpi u Rogotinu, a nad svime je bdio veliki General i Ratnik Didža.

Tko je glasao

:( Greškom sam izostavila

:( Greškom sam izostavila navodne znakove na intelekt...oprosti.

Tko je glasao

@Franka Valli, hvala na

@Franka Valli, hvala na pogreški, jer mi je ona dala motivaciju za "repliku"

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Pitam se tko će sada biti

Pitam se tko će sada biti ta generalizirana grupa „neprijatelja“ hrvatskog društva kada znamo da smo porazili velikosrpsku ideju Miloševića,a lopovsku privatizaciju,zaduživanje i rasprodaju nacionalne imovine rade upravo oni tj. naši,Hrvati koji su u suprotnosti prema većini Hrvata i ostalih građana RH.

Ako pažljivo pratiš što se događa na planu izmišljanja neprijatelja i konstruiranja "vekovnih belosvetskih zavera" protiv poštenih, nevinih i lakovjernih Hrvata, sigurno si uočila da je ta uloga dodijeljena Europskoj uniji. Budući da se na EU kao izvor i razlog svog zla u Hrvatskoj u podjednakoj mjeri poziva i vladajuća kasta i zabludjeli puk, mogu s velikom sigurnošću prognozirati da će se ovog "neprijatelja" eksploatirati u ogromnim količinama za svakakve svrhe još jako, jako dugo.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

ve-ka, sa prozivanjima se ne

ve-ka,
sa prozivanjima se ne slažem, bar za pojedine osobe jer su neke i te kako doprinijele konstruktivnim dijalozima, ma kako se ti ili netko drugi ne slagali sa njima. Je, ponekad su padale ružne riječi, psovke itd. Krekani bi znao svašta odvalit ali imao je on odličnih komentra i analiza. Ninja je ovdje napisao toliko dobrih stvari o kojima mnogi nisu imali pojma. a ne zaboravimo da je svak krvav ispod kože. Iz svojih razloga za Ninju imam beskrajni bonus jer je on to i te kako zaslužio. Ninja nemoj se idit na mene što ovo pišem (mogao sam još neke tako spomenuti). U globalu se slažem sa frederikom jer su neki komentatori prešli granice dobrog ukusa.
Ipak razmišljam dali će to na politici donijeti kvalitativne promjene. Nadam se da hoće. Bar da zadržimo mnoge vrijedne članove i da pokušamo vratiti one koji su otišli.
Ve-ka, osobno nikad u komentaru , a vezano za Frederikov dnevnik ne bih citirao Goldu Meir.
nekome je možda draga, ali za mene nikako nije pozitivna osoba.
pozdrav,
Grdi

Tko je glasao

@grdilin, ve-ka Prije

@grdilin, ve-ka
Prije nego se netko počne negativno izražavati o Goldi Meir molim da nabavi i pročita njenu autobiografsku knjigu MOJ IZRAEL. I ja sam kritičan prema nekim elementima izraelskog ophođenja prema Palestincima, ali sve, pogotovo žestoke kritičare te politike, pozivam da posjete Izrael i Bliski istok, da žive samo nekoliko mjeseci u Izraelu, okruženom OCEANIMA ARAPA I MUSLIMANA, pa da onda komentiraju političke uloge Davida Ben Guriona, Golde Meir, Šimona Pereza, Bibija Netanyahua...Nakon čitanja MOJ IZRAEL vjerujem da se mnogi ne bi uzimali neka njena zapažanja samo u jednoj varijanti ili polovično, nego bi ih uzimali s mnogo razumijevanja. Neke će iznenaditi, ali tvrdim vrlo ozbiljno da bi jedna političarka tipa Golde Meir danas dobro došla upravo sadašnjoj Hrvatskoj!Ali, to nije bit ove polemike koja se vodi!
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimire, viruj mi da sam

Danimire,
viruj mi da sam zaista pročitao dosta kniga o gore navedenim osobama. Pročitao sam i o Goldi Meir, ali sam zaboravio kako se knjiga zove. Upravo je nevjerojatno kako slabo pamtim imena osoba ili knjiga. Kad dođem u knjižnicu obavezno prvo otvorim par stranica i onda se sjetim dali sam nešto čitao ili ne.
Imala je i te kako svojih pozitivnih osobina ali samo za Židove. Nisam siguran da bi ona sada dobro došla u Hrvatskoj, ali sam zato siguran da bi nekima dobro došla 90-tih godina. Zasigurno bi riješila učinkovitije i brže rat u Hrvatskoj. Neki bi se tu vrlo loše prošli, lošije nego što im se dogodilo kad su morali pobjeći za vrijeme oluje.

Grdi

Tko je glasao

@grdilin Baš griješiš,

@grdilin
Baš griješiš, ona je radila za Židove i izraelsku stvar, ali je bila poštovana i izvan Izraela, od SSSR-aU(gdje je jedno vrijeme bila iztzraelska ambasadorica Zanimljivo, u njeno vrijeme bila je obožavana najviše u, nekim afričkjim zemljama s kojima je Izrael ima vrlo dobre političke i ekonomske veze... dok je u nas trubilo se trubilo IZRAEL JE AGRESOR, IZRAEL JE AGRESOR! I nije ona dobivala ratove nego izraelski narod. To samo mi nekritički možemo sve dobro učinjeno iz devedesetih pripisati "vojskovođi" Tuđmanu koji je svog najboljeg generala (Špegelja) protjerao u Austriju i Njemačku!
Ne povlači me za jezik, to sad nije tema, Grdi.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci