Tagovi

„Deca vole še?er“ - Pismo iz prošlosti!

Ivo Paši?

Za potrebe jednog mog novog posta (o aktualnim korupcijskim aferama) morao sam skupljati i ?itati neke dodatne materijale.

Tako sam naletio na ovo staro pismo koje odiše tolikom svježinom da ga prenosim uz male, neznatne preinake, jezi?ne radi prijevoda, par termina kojima danas pridajemo druga zna?enja, te izbacivanje nekih naziva da bih ovoj „poslanici“ dao univerzalniju dimenziju (s time da su kurzivi samo moji):

?ujte,
…Bio sam s vama kada ste bili u nevolji. Dijelio sam s vama patnje i da bih to mogao, žrtvovao sam sjajan život i veoma lijepu karijeru, koja je mnogo obe?avala. Zavolio sam vas, jer sam na djelu video vaše ljude iz naroda u bitkama i presudnim trenucima, kada se prepoznaje istinski karakter neke nacije. Zavolio sam vas i zbog žrtava koje sam radi vas podnio, jer za ljude i stvari se u toliko ja?e vezujemo u koliko nas to vezivanje košta žrtvovanja. Video sam vam, me?utim, i mane, mane koje su se užasno iskazale posle rata. Neke vaše mane ?e, ako ih ne otklonite, biti pogubne po vašu naciju. Ne bih vam bio prijatelj ako ne bih povikao "?uvajte se" i ako vam ne bih, uz vrline, koje su istinske i lijepe, ukazao, kao u ogledalu, na vaše loše strane. Vaša nacija je imala veoma lijepu prošlost, posle koje su uslijedili dugi nesretni vjekovi. Pošto ste osnovali veliko kraljevstvo, koje je, sude?i po onome što je od njega ostalo, mnogo obe?avalo i u svoje doba bilo napredno poput zapadnih carevina i kraljevina, pali ste pod prevlast tu?ina, zatim i u njihovo ropstvo.
…..Ipak, usprkos svim tim nevoljama, veoma je malo vaših voljenih pokušalo da izbjegne taj grozni položaj prihva?anjem tu?inske vjere ili bezvjerja. Velika ve?ina vaših predaka je, i pored dugotrajnih patnji, ostala odana staroj vjeri, i nije htjela da povije vrat pred okrutnim tu?inom. Narod vam je hrabar i njegova hrabrost ?esto seže do junaštva. Mogu to s pravom kazati, jer sam gledao vaše vojnike, a oni su bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodila?kog rata. Narod vam je domoljubiv. Ne znam ni za jedan narod u kojem legendarni nacionalni junaci toliko žive u narodnoj duši kao kod vas. Pretvorili ste svoju religiju u narodnu crkvu, bolje re?i u narodnu tradiciju. Me?utim, vi niste religiozni. Niste mogli da prihvatite Boga kakav je u Bibliji, pretvorili ste ga u vje?nog i svemo?nog glavara svog naroda. Ako bih mogao u ovoj oblasti upotrijebiti trivijalan izraz, rado bih rekao da vaš "Bog" nosi odoru i bradu nekakvog povijesnog Kralja, a vojni?ku kapu nekog vašeg generala.
…..Vaš narod je gostoljubiv. Narod vam je demokrati?an, i to zaista demokrati?an, a ne na na?in politi?ara. Me?u vašim ljudima ?ovjek se cijeni onoliko koliko je ?ovjek, a ne po onome što su od njega u?inili odijelo i titule. Vaš narod zna za samilost i ponekad je takav u trenucima kada se ?ovjek ne nada da ?e kod njega na?i tu lijepu ljudsku osobinu. Narod vam je ponosan, ali ne i ohol. Najzad, vi ste bistar narod, jedan od najbistrijih koje sam za života vidio.
…..Pogledajmo sada mane vašeg naroda.
…..Niste veliki radnici. ?esto odlažete za sutra, ?ak i za prekosutra, ono što biste mogli da u?inite danas. Posljedica je da se to, ?esto, nikada i ne uradi. Koliko ste samo osobnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju prouzro?ili zbog tog olakog dangubljenja! Treba, ipak, re?i da se kod vas taj nedostatak radne energije objašnjava na dva na?ina: Najprije, pod tu?inskom vlaš?u vam je i najteži rad malo koristio, od njega se bogatio samo vaš ugnjeta?, pa ste se tijekom vjekova navikli da radite samo onoliko koliko je neophodno. Drugo, zemlja vam je toliko plodna, pa uz veoma malo rada imate što vam je potrebno za život.
…..Jedna od vrlina koja je kod mnogih me?u vama iš?ezla jeste zahvalnost. Postali ste strašno nezahvalni. Mnogi me?u vama su veoma bogati i nemilice troše da bi se istakli i iz zabave, ali kada valja pokazati zahvalnost prema onima koji su se žrtvovali, ništa ne daju, ama baš ništa. Vaši vo?e nisu još, za ovih deset godina koliko je prošlo od završetka rata, sve?ano obilježile ni jedan od onih velikih doga?aja kojima dugujete slobodu i veli?inu zemlje. Jasno je, takve sve?anosti bi bile nezgodne ve?ini vaših sadašnjih vo?a zato što oni, dok vam je zemlja bila u smrtnoj opasnosti i kad se trebalo žrtvovati, ništa nisu u?inili za nju, ve? su se samo brinuli kako da sklone na sigurno svoju dragocjenu osobu, ?ak su neki iskoristili nesre?u domovine da bi se obogatili.
…..Što ste u?inili za svoje ratne invalide? Od svih zemalja koje su sudjelovale u ratu vaša se najgore odnosi prema njima. Dok nekoliko stotina vaših bivših ministara, samoživih politi?kih profesionalaca, koji, u ve?ini slu?ajeva, ništa nisu u?inili za domovinu, ve? obilato napunili džepove, sre?uje sebi ispla?ivanje "penzija" koje vas koštaju nebrojenih milijuna, invalidi vam mogu umirati od gladi.
…..Vaš ?ovjek iz naroda, neiskvaren utjecajima profesionalnih politi?ara, nije podmitljiv, ali vam vaša "elita" to jest, i to od najsitnijeg ?inovnika sa ili bez diplome, do ministra. Vaša"elita" skoro ništa nije u?inila za svoju zemlju i jedina joj je briga bila da dragocjene ?lanove svojih obitelji sklone na sigurno.
…..Vrativši se u domovinu posle pobjede, u kojoj nisu ni sudjelovali, vaši vlastodršci su težili da upravljaju svim poslovima. Obi?ni ljudi njima nisu ništa zna?ili iako su ?inili ogromnu ve?inu u Hrvatskoj, a vojnici, tvorci pobjede, za njih su bili "prostaci" dobri da mlate neprijatelja i ginu, i ni za što drugo.
…..Kao i sva nemoralna bi?a, i ljudi od vlasti se dive sili, ?ak i kada se najviše zloupotrebljava. To ju je navelo da se, poslije rata, skoro odmah pomire i sa najgorim neprijateljima svoje zemlje. Umjesto da djeluje pozitivno vaši vlastodršci su djelovali negativno. Umjesto da grade, oni su razgra?ivali. Oni su žarište truleži i iskvarenosti, od ?ega toliko trpite. Ako im dopustite da nastave, zemlja vam je izgubljena. Vaš narod je veliki ljubitelj politi?kih ili bolje re?eno, strana?kih vo?a. Sa sve nadmo?nijim stupanjem na vlast pojavljuju se ljudi koji shva?aju kakva se osobna korist može izvu?i iz vaše zalu?enoš?u za strana?kom politikom. Oni stvaraju zanimanje od iskorištavanja vaše sklonosti za strana?kom politikom, pa sada imate profesionalne politi?are koji na tome zara?uju. Ma, što govorim – oni zgr?u bogatstvo. Tako su vam politi?ari iskvarili zemlju.
…..Obi?aji profesionalnih politi?ara prvo iskorjenjuju vrline tla. A, na nesre?u, politi?ari su vam svemo?ni. Politika se miješa u sve i svuda upravlja. Ukaže li se neko mjesto u vlasti, bilo ono važno ili osrednje, svejedno, o izboru ne odlu?uju zasluge kandidata, ve? politi?ke veze. Može on biti i najve?a neznalica, najne?asniji ?ovjek, ako je "šti?enik" politi?ara- miljenik stranke na vlasti, pobijedit ?e i ?ovjeka na?kvalificirani?eg u stru?nom i u moralnom pogledu. Funkcionari su vam, po pravilu, najgoreg kvaliteta. ?esto nisu ni sposobni obavljati posao koji se traži na mjestu kojeg zauzimaju.
…..Posebno dobro poznajem vašu policiju, jer sam, na svoju nesre?u, neko vrijeme sura?ivao s njima. U policiju su vam politi?ari postavili ljude kažnjavane zbog kra?e i drugih zlodjela. Vaši policajci su, krali od naroda i otimali novac. Prijavio sam to vašim vlastima, ali ti zlo?inci, koji su istovremeno bili i „strana?ki pripadnici“, nisu bili kažnjeni, a mene su toliko izvrije?ali, da sam bio prinu?en da podnesem ostavku.
…..Kada stignu do ministarskog položaja, vaši politi?ari postaju toliko oholi da je to skoro smiješno.
…..Opasan vjetar vam zahva?a omladinu i gasi onaj pro?iš?avaju?i domoljubivi plamen. Za ve?inu vaše sadašnje omladine domoljublje se sastoji od neke vrste zavisti pune mržnje. Zavide zemljama koje su bogatije ili mo?nije od njihove, i tom ponižavaju?em osje?anju zavisti nakaradno daju lijepo ime domoljublja.
…..Suvremeni mladi? smatra da nije njegovo da osigurava život državi, nego da je država dužna njemu pribaviti sve kako bi on mogao voditi što je mogu?e zgodniji život. Otuda i ona jurnjava mladih za funkcijama. Svi žele funkcije, i mladi?i i djevojke. Vidite, mladi oba spola jako dobro znaju da sada u vašoj zemlji nije potrebno nikakvo znanje ili sposobnost da bi neko postao važan, potrebno je samo da ga pogura neki zastupnik, ministar, ili utjecajni politi?ar .
…..Današnja omladina ?e vam odlu?no re?i da nipošto ne želi ginuti, jer joj to ništa ne donosi. Zna ona iz iskustva, gledala je to svojim o?ima, kako i oni koji su se žrtvovali, kod vas, u vašoj modernoj državi, dobivaju samo nogom pozadi.
…..Nemojte dozvoliti da vaša lijepa duša propadne u tom ?ubretu koje se na njoj nataložilo, naro?ito poslije rata. Nacija koja je, poput vaše, odoljela vjekovnom ropstvu, koja se borila, povla?ila, izgnana sa svojih ognjišta, ali ne i poražena, uspjela se vratiti kao pobjednik – ne dopušta da je podjarmi šaka sebi?nih i podmitljivih politi?ara, gnjusnih ši?ardži?a, prezira dostojnih zabušanata i zlo?inskih profitera i zelenaša.

Poslanica je stara, napisao ju je Archibald Rice 1928 godine pod naslovom "?ujte Srbi". Bio je osvjedo?eni prijatelj Srba, a poruku je ostavio u rukopisu kao svoj politi?ki testament, no poruke su mu i danas aktualne, kako za Srbe tako i za nas. Za vrijeme Prvog svjetskog rata je kao ratni izvjestilac objavljivao je ?lanke u uglednim i tiražnim evropskim novinama o ratu u Srbiji, prvi je upoznao svijet sa zlo?inima koje je napravila austrougarska vojska u Ma?vi i Podrinju prema nedužnim srpskim civilima (u jednoj brigadi je navodno kao vojnik bio i Josip Broz). Od kada je došao u Srbiju, Rice se našao u svojstvu službenog i neutralnog isljednika srpske vlade i vojske, što je do kraja svoje misije i ostao. Provode?i istragu o zlo?inima ko?e su po?inili austro-ugarski vojnici i oficiri Rice nije se zadovoljavao samo da sluša austrijske zarobljenike nego je odlazio na mjesta doga?anja – otvarao grobove, pregledao leševe, i ranjenike, posje?ivao bombardirana naselja, ne odstupaju?i od svoje zakletve da služi istini i pravdi, neposredno se angažirao prihvatu i zabrinjavanju izbjeglica. Po završetku se angažirao u Ministarstvu vanjskih poslova, u Odsjeku za dokumentaciju ratnih zlo?ina, i Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje je osnovao dvogodišnju policijsku školu. No njegov entuzijazam se mogao uklapati u birokratsku administraciju. Posle gotovo jedne decenije i po provedenih u Srbiji sastavlja politi?ki testament pod naslovom "?ujte, Srbi!" , svojevrsni vapaj razo?aranog Ricea, kojega se posebno negativno dojmio famozni Nikola Paši?- Baja (1845 – 1926 srpski politi?ar, dugogodišnji predsjednik vlade Kraljevine Srbije a potom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, osniva? i vo?a Narodne radikalne stranke) , zapam?en kao najkorumpiraniji politi?ar srpske i balkanske povijesti, poznat je i po antologijskoj izjavi u Skupštini Srbije, u odgovoru poslanicima kad su ga optuživali radi sina Radomira debelo umo?enog i oboga?enog švercom še?erom, kad im je cini?no odgovorio:

Pa šta ?ete, dete vole še?er!

Kad su ga pitali glede u javnosti popularnog ali nezadovoljnog Archibalda Ricea je odgovorio da ne zna što taj ?ovjek ho?e - jer da mu je nudio novac a on ne?e da uzme!! To je pak tipi?ni sraz dvaju motiva – jedan plemenitiji (koji sve gleda kroz ideale i op?i interes), nasuprot drugom prizemnijem (koji sve gleda kroz novac i osobni interes).

Archibald Rice (1875 - 1929) i njegova poslanica Srbima postala je posebice aktualna –u Hrvatskoj ovih dana. Gore navedeni citati su prepri?ani dio malo šireg izvornog teksta kojeg, ako želite i ?itate ?irilicu, možete besplatno skinuti na stranicama SCRIBD-a .

Korupcija danas nije samo specijalnost Srbije nekad i sad, ili Hrvatske neka i sad, ili Balkana kao takovog (i u svijetu posebno negativno ozna?enoga) - zlo korupcije je danas manje-više globalna pojava. Od razvijenijeg svijeta se ne razlikujemo da li i kod nas u svakodnevnom životu postoji korupcija ili ne, nego po tome što i koliko ?inimo da ju sprje?avamo. No ipak postoji nešto što ovu živopisnu pri?u s balkanskih prostora posebno povezuje s Hrvatskom, a što sam ve? jednom citirao u mom postu „Metode s prašnjavog politi?kog tavana“ objavljenog na Pollitici 16.11.2007, dakle uo?i posljednjih parlamentarnih izbora (?lanku koji je aktualan u svako, pa i ovo predizborno vrijeme izbora za novog predsjednika Republike - i sam sam ga ponovno s interesom pro?itao). Svakako je u njemu najinteresantniji dio razgovor izme?u Ivana Meštrovi?a našeg velikog kipara i njegovog prijatelja i predsjednika tadašnje ?ehoslova?ke Tomaša Masaryka za vrijeme izrade Masarykove biste, a što je Ivan Meštrovi? zapisao u svojim „Sje?anjima na politi?ke ljude i doga?aje“ – i ovdje ponovno citiram:


"Masaryk nije volio Paši?a kao ni njegove metode, te je uglavnom svaljivao krivicu na njega i na Radi?a, kojega tako?er nije volio, a napose nije volio gospo?u Radi?. Njega je smatrao smušenim i nerealnim a nju nezgodnom ?ehinjom. Ja sam ga nastojao uvjeriti da nisu krivi samo Paši? i Radi?, nego da je to mnogo kompliciranije i dublje, a on mi je onda predbacivao:
- Pa i vi ste krivi, koji ste bili vani, a možda dosta i vi osobno. Ja sam vam govorio da ne vjerujem, da ?e to tako lako i?i, nego je trebalo po?eti s konfederacijom, s dualizmom izme?u Zagreba i Beograda."
Kad sam mu, na njegovu želju, malo pobliže iznio prilike kod nas i upozorio ga na sve što se doga?a, a to ne može dobru dovesti, priznao je da su mu isto tako pripovijedali i neki ?esi, koji su poznavali prilike i koji su bili u dodiru s Jugoslavenima. On se namrštio i uzdahnuo:
- Da, da. Radi? može biti konfuzan i pretjeran, ali to ne valja što se iz Beograda radi. Mi smo se nadali da ?e se Srbi debalkanizirati u zajednici, me?utim ?e oni, ?ini mi se, cijelu zajednicu balkanizirati, pa ?e tako i one svoje dobre kvalitete kompromitirati. Mi smo nemo?ni da vam pomognemo."

Da li u ovoj Masarykovoj izjavi leži tajna izuzetne sli?nosti izme?u dijagnoze koju je jedan švicarsko-austrijski ?udak (Archibald Rice) dao o Srbiji i Jugoslaviji, i to prije sedamdesetak godina, a koja je skoro identi?na današnjoj situaciji u Hrvatskoj.

Kuda je sve to lutao ulju?eni duh Mitteleurope (kojemu je Hrvatska nekada pripadala). I kamo nas je to lutanje kroz burna vremena hrvatske balkanske prošlosti dovelo ovih dana u kojima svjedo?imo skoro svakodnevnom op?em potonu?u hrvatskog politi?kog i moralnog sustava vrijednosti.

Korektan odgovor na pitanje kako se ovaj u osnovi dobar narod našao na "samom gnjecavom dnu Europe" ?ini mi se od krucijalne važnosti za hrvatsku budu?nost. (Ostatak ove interesantne teme kad završim spomenuti post koji je prouzro?io ovaj intermezzo).

Komentari

Pročitah dnevnik. Prva

Pročitah dnevnik.
Prva misao mi slijedeća:
A koji je smisao ovog dnevnika?
Što je pisac želio reći?

Nametne mi se slijedeće:
01) Želio je reći da u Hrvatskoj ima korupcije.
To i vrapci na granama znaju.

02) Htio je reći da je Sanader kriv za korupciju.
Isuviše pojednostavljeno.

03) Provocira fotomontažom i usporedbom Pašića sa Sanaderom.
Zasigurno provocira jer Sanader duhom pripada Mitteleuropi
pa bi fotomontaža ili usporedba s nekim iz tog miljea bila plastičnija.

04) Želi reći da je balkanski mentalitet (paradigma je Pašić), uvezen u
naš srednjoeuropski krug, glavni krivac korupcije oko nas.
To drži vodu. Valjda je smisao dnevnika u tome.

Autor u svom dnevniku propušta dvije stvari:
01) Osim balkanskom mentalitetu - korupcija na hrvatski način "svoju uspješnost duguje" komunističkim tekovinama kao i tekovinama globalizirano liberalnog, na zapadu prevladavjućeg. modela (jedan od glavnih okidača svjetske recesije jest korupcija na burzama).

02) Ne nudi rješenja. Pretpostavimo da je locirao jedan od uzroka korupcije u Hrvatskoj u balkansko - srpskom (Pašićevom) mentalitetu ali što ćemo s tim? Kako se toga riješiti. Autor o tome ne zbori ni slova.

Sve u svemu, dnevnik je zapravo tanak usprkos očiglednog autorovog truda da kićenom slikom i kićenim slovom očara svijet oko sebe

Tko je glasao

@Dogma, nemoj se ljutiti,

@Dogma, nemoj se ljutiti, ali kao osoba koje si je uobrazila da se mnogo štošta može opovrgnuti u samo par riječi, sve tvoje navode, a posebno zaključak "Sve u svemu, dnevnik je zapravo tanak usprkos očiglednog autorovog truda da kićenom slikom i kićenim slovom očara svijet oko sebe", pokušati ću demantirati vlastitim mišljenjem.

Složio bi se s tobom i svim tvojim navodima, samo je problem u tome da autor u dnevniku opisuje stanje u "balkanskoj krčmi" u kojoj nas zahvaljujući našoj vlasitoj indolentnosti, neodgovornosti i gluposti, još uvijek čvrsto drži politički etablišment i njihovi aparatčiki.

Treba razlučiti činjenicu po kojoj narod jedne države već stoljećima pripada Mitteleuropi, od žalosne stvarnosti u kojoj se politička banda ukopala u rovovima balkanskog mentaliteta kojoj paradigma je samo Pašić, ali je autor dnevnika kao šti je iz samog dnevnika vidljivo slučajnim odabirom uzeo Pašića za primjer.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, da te pitam - je

Kukljica, da te pitam - je si li ti mozda Frederikov advokat? Ako jesi, odgovori mi samo na ovo pitanje - komu je taj podugacak tekst upucen i koja mu je poruka?
Inace, uglavnom bih se slozila sa Dogmom u ocjeni dnevnika.

Tko je glasao

@Na-Rubu-Pameti Frederik je

@Na-Rubu-Pameti Frederik je jedan od mojih cijenjenih kolega s politlitike.com, jedan iz niza kolegica i kolega koje doprinose da je i da pollitika.com bude i ostane svjetla točka u razvoju slobode mišljenja, parlamentarne demokracije i svjetla točka internetske diskusije u kojoj su svakoj iole uljuđenoj, civiliziranoj i kulturi dijaloga sposobnoj osobi širom otvorena vrata.

Svima nama je na raspolaganju mogućnost ocjena dnevnika i ocjena komentara kao jedinog mjerila tih autorskih uradaka i zato bi odgovor na tvoje pitanje:"komu je taj podugačak tekst upućen i koja mu je poruka?", trebala potražiti u ocijeni dnevnika i komentarima koji se nalaze ispod.

Druga je stvar ukoliko ti je problem priznati da dnevnik ima supre ocjena, a komerntiranost je kao i uvijek nadprosječna, što govori ne samo o autoru dnevnika, već i članovima pollitike.com i njihovoj spremnosti da kvalitetnom dnevniku daju i svoj doprinos.

Žalosno je da nisi prepoznala da na pollitiki.com nitko ne treba odvjetnika, već je sve podređeno razmjeni mišljenja i kulturi dijaloga, u kojoj se prema svojim sposobnostima i potrebama, članovi naše male zajednice javljaju s dnevnicima, ili uključuje u raspravu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, vidim i sama da

Kukljica, vidim i sama da taj dnevnik ima dobre ocjene od drugih, ali moji su kriteriji drugaciji (imam valjda pravo na to!) Ne spadam u osobe po onoj narodnoj "kud svi Turci, tu i ludi Mujo". Broj komentara me ne impresionira jako, jer sam zamijetila, da ima puno "dijaloznih" komentara, ono: ja tebi - ti meni! odgovaramo si......
Ovo sto si napisao o clanovima pol.com (sve sami komplimenti) zvuci mi previse frazeoloski i ulagivacki. Buduci da i ti tu spadas, onda je to jos i samohvalisavost (jedna povelika mana), a prastara izreka kaze - Tko se hvali, taj se kvari!
A kad netko govori u necije ime, brani ga.......itd. zar to onda nije zastupanje i advokatstvo?

Tko je glasao

@Na-Rubu-Pameti hvala na

@Na-Rubu-Pameti hvala na glasu protiv, kojeg si mi dala za moje mišljenje s kojim se, što je tvoje demokratsko pravo, ne slažeš.

Tvoj glas protiv je dokaz da iznimke, makar i mišljenja sam, one loše potvrđuju pravilo da nismo svi sposobni neistomišljenike prihvatiti kao partnere u diskusiji, a ne protivnike. Prihvatiti ih i odgovoriti im, te u dijalogu tražiti gdje smo, ukoliko smo uopće u stanju prihvatiti tu mogućnost, pogriješili.

Moram ispraviti tvoj krivi navod:"Ovo sto si napisao o clanovima pollitike.com (sve sami komplimenti) zvuci mi previse frazeoloski i ulagivacki.", jer moje se ocjene niukom slučaju ne odnose na sve članove pollitike.com, a pogotovo ne na one dobro nam poznate i lako prepoznatljive posjetitelje pollitike.com koji ovdje preživljavaju zahvaljujući korištenju uvijek novih nickova.

Vrlo bi rado ušao s tobom u ozbiljnijudiskusiju o pollitika.com, ali i pored sve moje širokogrudnosti i tolerancije postoji jedna nepremostiva prepreka u tome, a to je tvoj zvanični štaž ovdje kojeg čitam s 10 weeks 3 h.

Tako malo staža, a tako teške optužbe i zauzimanje stavova o članovima ove naše male zajednice i onda se čudiš kada se netko usprotivi onima kojima poput tebe nije cilj dijalog, već nešto drugo. Jer da je tebi cilj dijalog, onda bi se javljali na dnevnicima i komentarima koje koako sama priznaješ ne razumiješ, i na kojima nemožeš konstruktivno doprinjeti bilo čemu, osim petljeti se kao pile u kučine tamo gdje kako i sama priznaješ ne prepoznaješ smisao i svrhu dnevnika.

Pogrešno zaključuješ:"A kad netko govori u necije ime, brani ga.......itd. zar to onda nije zastupanje i advokatstvo?", jer nisam govorio u " necije ime," nisam nikaoga branio, već napisao svoje mišljenje i svoj stav, kojem očigledno nisi u stanju argumentirano proturiječiti, pa koa što nasilnik u svojoj nemoći pribjegava sili, tako si i ti glasovala protiv, što ja za razliku od tebe neću učiniti.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljica (moj plus za

kukljica (moj plus za nadimak jer mi je duhovit). Posascena sam sto si mi posvetio toliko rijeci, iako je moj "zvanicni staz" ovdje svega 10 tjedana! Ili jednostavno volis si sa mnom "malo povedati"!
Pa evo ovako idem po redu:
*Kazes da nismo svi sposobni neistomisljenike prihvatiti kao partnere u diskusiji*....... a upravo si TI taj koji osobu drugacijeg misljenja vidi kao protivnika (u ovom slucaju mene)!
-Tvoje super ocjene za clanove pol.com se odnose na VAS (ukljucujuci naravno i tebe) kao neki klan (nemam blagu ideju koliko vas ima), ali otprilike znam koje su to persone, sto uopce nije tesko zakljuciti iz tvojih komentara i tvojih ZA. Rekla bih, da ste vi sa malo duzim "stazom" onako kao neko birtijsko drustvance koje se svakodnevno sastaje, pripovijeda, malo posvadja, ispuca..... i - "mirna Bosna". Novopridoslice se sumnjicavo gledaju, procjenjuju po ovom ili onom.... i ne prihvaca, ako su drugaciji i ne uklapaju se u vas stereotip i vasu "idilicnu slogu". I tako dalje......o tom bi se dalo puno pisati.
Vidis, upravo si TI taj koji tesko prihvaca tudje misljenje, pogotovo ako se ne slaze s tvojim!
- Ako ti je moj "Staz" prepreka za ozbiljnu diskusiju, onda mi to puno kazuje o tebi, kao napr. da su ti sporedne stvari vaznije od vaznih. Konacno, i tvoj staz je sitnis u odnosu na one trogodisnjake!
- Ne znam o kojim mojim "teskim optuzbama" govoris.
- Koliko cu ja napisati komentara ili dnevnika, to je moja stvar. Komentiram i odgovaram onome sto zasluzi moju paznju. A posto vidim da se ovdje visoko cijene dugacki i uglavnom dosadni (zbog puno ponavljanja) dnevnici, a ja sam nesto "alergicna" na iste, ne pisem ih. A koliko si ih ti napisao, majstore?
- Svakom iole pametnom covjeku jasno je da si se postavio pokroviteljski i zastitnicki spram Frederika i njegovog dnevnika (po samim tvojim rijecima).
- Ja dajem Protiv ako se ne slazem, posteno i iz uvjerenja. A ti meni dajes ZA zbog moje lokacije i mog kratkog staza! Da bi malo kasnije otkrio svoj negativni stav prema meni kao novajliji? Zar ne bi onda bilo posteno da si mi dao Protiv kad ti je datum necije Registracije toliko vazan?
- Sve u svemu, naskrabao si dosta fraza i "mudrosti" koje si vjerojatno pokupio ovdje na pol.com-u. A i dosta kontradikcija samom sebi.
Mozda mislis da imas neki monopol na pamet? Ako da, nek ti bude. Uzivaj u svojoj pameti!
Sto se mene tice, za mene je ovaj dijalog zavrsen - it's over!
PS. Kad se toliko pozivas na broj komentara kao neki dokaz "kvalitete" nekog dnevnika, jel' tu racunas i ovo nase "ja tebi-ti meni" koji nemaju veze s dnevnikom?

Tko je glasao

Na-Rubu-Pameti, Da puno ne

Na-Rubu-Pameti,

Da puno ne duljimo jel sam i ja protivnik napisanih plahti:

U krivu si.

Tko je glasao

Skvikicu, nemam pojma o cemu

Skvikicu, nemam pojma o cemu govoris......
Osim toga, ja uopce ne dijalogiziram s tobom!
Imas dolje od Frederika sifriranu poruku, razumljivu samo "klanu"!

Tko je glasao
Tko je glasao

@NRP, u povjernju: dnevnik

@NRP, u povjernju: dnevnik je upućen meni. i stvarno ne znam što na njemu radi preko 200 komentara, uključujući tvoje i zašto je dobio 50 pluseva i tako postao svima vidljiv :-)

Tko je glasao

Ni ja stvarno ne znam!

Ni ja stvarno ne znam!

Tko je glasao

sirota, ni sama ne zna šta

sirota, ni sama ne zna šta tu radi full radno vrijeme;)

Tko je glasao

Upravo tako, obećao sam i

Upravo tako, obećao sam i napravio post za tebe - a vidi što se dogodi. Podsjetilo me je na vic o Muji koji je bio u hotelu Slavija u Budvi u vrijeme potresa (onaj hotel što je izgledao kao zgnječena torta). Vic je s bradom ali ga se vrijedi podsjetiti:

Kopaju spasitelji u tom zgnječenom dijelu jer negdje čuju kuckanje. Konačno su došli do Muje koji je sav prignječen u WC-u. Neko mu se obrati : "Što je bolan Mujo?" A on odgovara: "Nemam ti pojma, pustio sam vodu - i vidi što se dogodilo!"

Tko je glasao

Točno Kukljica, sve se kod

Točno Kukljica,

sve se kod mene svodilo na lagano podrugivanje s kod nas jako prisutnom tezom da sebe proglašavamo boljim nego što jesmo, da se samozadovoljno nazivamo Europom, Mitteleutropom i td. a naša politička praksa se pokazuje sličnijom onoj u Pašićevo vrijeme, što je ne 50 nego 80 godina natrag, kad se za komunizam nije znalo.

Stavio sam link na Heršakov članak http://www.zsem.hr/site/dmdocs/Hersak.pdf u kojem on na ozbiljan način opisuje ono s čim sam se ja šalio. On je svoj članak nazvao "HRVATI – OD GUSARSTVA DO SAMOSTALNOSTI" - i dobro je to pročitati pa će se moje "zagonetke" (koje to nisu) lakše shvatiti.

U pripremi je nastavak ovog članka koji će se zvati "HRVATI – OD GUSARSTVA DO SAMOSTALNOSTI i NATRAG". Naime Heršak je počeo od Domagoja preko Pašića i komunizma do današnjih dana, koji pak znače povratak u najobičnije gusartsvo. U takvom dugom vremenskom kontinuitetu komunizam se doima kao usputna predstava, ali bi mu neki htjeli pridavati presudni značaj a sve dugo zapostavljali (zato sam od c-respond doživljavao onakve bjesomučne napade - što je na svoj način bilo i poučno i znakovito).

Čovjek pati od različitih iluzija u kojima bi mnogi sebe željeli prikazati u najljepšem svjetlu - što je tipično nojevski sindrom - neće stvarnost nestati ako zakopamo glavu u pijesak pa je ne vidimo. A ona trenutačno nije nimalo lijepa.

Heršak svoju rad započinje interesantnim citatom:

… med kojima bil je vrag peklenski
vu svetloj oprave horvatskoj opravljen..

Radi se o izjavi žene optužene da je bila vještica (uglavnom zato što su joj htjeli iscjediti novac, pa je pd mukama priznala ono što se nije zbilo i tako ostalo zapisano u zapisniku procesa.

Nije možda slučajno da je u zapisniku iz 1743. optužena Barbara Duganka, kojoj je vražji pečat bio utvrđen na stidnom mjestu (qui minister justitiae unum diabolicum penes pudica adinvenit sigillum), izjavila da je na Duhovo prijašnje godine pred svojim vratima vidjela i druge okrivljenice »… med kojimi takaj bil je vrag peklenski vu svetloj oprave horvatskoj opravljen, kojega zvale jesu gosponom…«

A i priča o Siromahu iz Nippura (kojeg spominje Heršak usput ali treba malo prokopati - po internetu je dovoljno) predstavlja prvi zapis klinastim pismom na glinenim pločicama o korupciji još od sumeranskih vremena (civilizacije moja seže i do 3000 godine prije nove ere).

Dogma pomalo dogmatski želi gledati samo ovo naše vrijeme, a mi smo samo trunovi u kontinuitetu svoje i svjetske povijesti. Pa i ono što smo postigli (ili pak sami sebi napravili) je također trun u kontinuitetu naše i svjetske povijesti.

Najteže se pomiriti s time da si sam i jadan, i mlad i star i nemoćan (Ujević) ali kad to spoznaš uznapredovao si (Sokrat - znam da ne znam).

Tko je glasao

priča o Siromahu iz

priča o Siromahu iz Nippura
Samuel Noah Kramer: Historija počinje u Sumeru. Jedna od mojih omiljenih knjiga! :) Fascinantno je, koliko odlika života u gradu i državi, koje su i danas aktualne, možemo naći u starim civilizacijama prije "velikog raskola" oko 500. p.n.e, otkada traje naše povijesno pamćenje - kontinuitt pismenosti, djela koje se i danas nalaze u temeljima naših civilizacija (grčka filozofija, deuteronomisti kod Židova, a i van Europe: kodifikacija Veda i pojava Bude i Mahavira Đina u Indiji, Konfucije i Lao Ce u Kini). Postoji hrvatski prijevod iz 1966., može se još naći u knjižnicima, ja sam nedavno skenirao. Ima novijih izdanja na engleskom.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ovo o Siromahu iz Nippura

Ovo o Siromahu iz Nippura sam pripremio malo obraditi - ali ću ipak prije pokušati naći tu knjigu. Ne da bih se previše trudio da ovdje napišem lijepu priču (katkada te nepismeni čitatelji obesharbre) nego zato što me tema koju spominješ je intrigantna.

Mene u povijesti najviše okupira misao da je čovjek kao društveno i kulturno biće sazreo još prije 4-5 tisuća godina, a da je od tada pa do danas birno napredovala samo tehnika i tehnologija. To što je onda Siromah iz Nippura sebi svijetlio lukjernicom (svjetiljkom na ulje ili loj) a danas ima žarilju, onda pisao i čitao knjige s glinenih pločica a tanas lupka po kompjuteru to i nije neka bitna stvar kad se gleda kvaliteta ljudskog življenja i međuljudskih odnosa.

Ta kratka pričica o Siromahu iz Nippura sadržava sve elemente života kao i danas. Možda i više. Taj fenomen Sumera odnosno priča o ljudskoj vrsti koja može živjeti okružena sve većim tehnološkim dostignućima a spuštati se na razinu troglodita (evo su u Njemačkoj našli kosture pračjudi koji su jeli jedni druge, čak i djecu rođenu i nerođenu) osjećao je i opisivao i naš veliki književnik Miroslav Krleža (kojeg su neki "znalci" baš ovdje popljuvali u napadu besomučnog sveznanja- jer mu vjerjatno nijednu pripovjetku nisu pročitali, barem sa razumijevanjem), u drami "Aretej" je probudio starorimsko liječnika i intelektualca i prenio u vremena rasta fašizma (vjerojatno to znaš, ako ne vrijedi pročitati). Aretej, koji je došao iz nekih za naša moderna shvačanja i barbaskog vremena je ustanovio da je njegovo vrijeme čak bilo bolje.

Ne znam, ako stignem i motiviram se, možda taj post dovršim.

Tko je glasao

Fredrik mi veli: Dogma

Fredrik mi veli:
Dogma pomalo dogmatski želi gledati samo ovo naše vrijeme, a mi smo samo trunovi u kontinuitetu svoje i svjetske povijesti. Pa i ono što smo postigli (ili pak sami sebi napravili) je također trun u kontinuitetu naše i svjetske povijesti.
A prije toga tvrdi:
Dobrim dijelom si dobro postavio stvari, ali ima jedna zamka koje se nikako ne možeš riješiti (ali nisi jedini) - te dimenzije iz prošlosti (lijevo, desno, socijalizam, komunizam, kapitalizam, bratstvo, jedinstvo) su ipak samo prošlost a mi živimo sadašnjost i budućnost.
Čini mi se da je onako pomalo nedogmatski kontradiktorno.
Ali to nije toliko važno.
U osvrtu na Dnevnik pokušao sam proniknuti u smisao napisanog.
Iz izrečenom se nikako ne može zaključiti da govorim dogmatski ovovremeno.
Ponudio sam još jedan uzrok ovovremene korupcije gledajući prošlovremensko razdoblje. Osim uvezene "Pašićeve krčme" treba sasvim sigurno naglasiti tekovine - Marxove svinjske farme - na korupcijski krmečak koji nas okružuje.

Moram primjetiti; da kad je riječ o posljedicama "mentaliteta svinjske farme" na našu nemogućnost kvalitetnog iskoraka u normalnu budućnost, autor dnevnika reterira, preskačući ili minorizirajući tu nama najbližu povijest.
To je neslučajna i općenito jako prisutna kontradikcija, kako autora dnevnika, tako i prevladavajućih kreatora javne riječi.

Usporediti Hrvata sa tipičnim balkancem Pašićeva tipa je poželjno i prevažno ali usporediti Hrvata sa tipičnim predstavikom svinjske farme je kako Frederik veli: "samo prošlost a mi živimo sadašnjost i budućnost ".

I dalje mislim da je Dnevnik tanak al ne mislim da su likovi izabrani slučajno kako kukljica naivno veli.
Živimo u determiniranom kaosu i ništa nije slučajno; ni naslov, ni fotomontaža, ni izabrani likovi.

Tko je glasao

Ja ne bih nastavio tim

Ja ne bih nastavio tim pravcem (ja to često činim kad nalijećem na uporno govorenje izvan teme ili u moje ime). Ako te već interesira tema bolje bi bilo pročitati još jednom sve ali kritički (naročito predloženi Heršakov tekst) - a ne u mom tekstu tražiti ono ja nisam rekao - no ti bi rado vidio da jesam.

To su "deja vue" zamke, koje sam već i to baš ovdje doživio.

Moj post je pisan u određenom kontekstu, pa bi trebalo unjutar njega i ostati. Polje koje sam tretirao je - korupcija, a korupcije je dobrim dijelom vezana uz politiku, ali politika uopće ne određuje korupciju nego mentalitet iz kojeg si neki ne mogu naći izlaza. Baš Heršak to lijepo tumači u svom tesktu.

Čak i oba ova komentara koje si citirao dani su u vrlo određenom a različitom kontekstu - pa bi bilo dobro ta tamo i ostanu.

Kako bi ti izgleda radije u cijelom tekstu tražio isključivo politiku, a uzroke korupciji našao samo u određenoj politici - slobodna ti volja ali bez mene. Kao npr. ovaj dnevnik koji si objavio. Ohrabrujem te da ideš tim putem jer je lakše i korektnije izreći sam svoje mišljenje, nego drugome u usta stavljati svoje riječi.

Bez ljutnje, nadam se!

Tko je glasao

frederik; ti nisi čitao moj

frederik;
ti nisi čitao moj osvrt na tvoj dnevnik jer da si čitao ne bi napisao ovo:
frederik veli:
Kako bi ti izgleda radije u cijelom tekstu tražio isključivo politiku, a uzroke korupciji našao samo u određenoj politici - slobodna ti volja ali bez mene.

...što je u potpunoj suprotnosti s dijelom prvog osvrta na tvoj dnevnik u kojem velim:
01) Osim balkanskom mentalitetu - korupcija na hrvatski način "svoju uspješnost duguje" komunističkim tekovinama kao i tekovinama globalizirano liberalnog, na zapadu prevladavjućeg. modela (jedan od glavnih okidača svjetske recesije jest korupcija na burzama).
U tekstovima na Politika.com sasvim je prirodno u tekstovima tražiti politku , zar ne?
Da je drugačije bilo bi jako čudno.

Tko je glasao

Pa rekao sam da me ne

Pa rekao sam da me ne interesira takva diskusija, nemoj se truditi.

Tko je glasao

"deja vue" ili... Sve što

"deja vue" ili...
Sve što napisah je konkretno i s argumentima.
Svačije legitimno pravo je neargumentirano ne diskutirati.

A zašto bi ti netko diskutirao na svom dnevniku sa stavovima i promišljanjima koja mu nisu po volji?

Početak i zaključak diskusije:
Dnevnik je tanak, povijesni primjer politikanski nategnut, fotomontaža neuvjerljiva, uzroci korupcije jednoznačno predstavljeni; bez ponuđenih rješenja.

Tko je glasao

He, he makni se opet će te

He, he
makni se opet će te prepoznati!

Tko je glasao

istina je da nema ogromne

istina je da nema ogromne razlike između hrvata i srba
i jednog će nam dana biti drago da postoje narodi koje razumijemo
bez prevođenja
i da je situacija u srbiji 1920-ih slična hrvatskoj 2000-ih
ali
arčibajd rajs voli srbe
voli narod pa ga kori
značajan dio hrvatske intelektualne ljevice (dijelom zastupljen na portalu pollitika)
ne voli u hrvata ono što arčibald rajs voli u srba
narod
ne vjeruje u hrvatski narod

kako i zašto?
tajna je u jugoslavenstvu
hrvatska je ljevica prihvatila kao nužan korak na putu
od iskonskih vrijednosti naroda
do budućih, željenih, konačnih, ultimativnih
danas npr europskih vrijednosti
fazu bratstva i jedinstva
danas ne toliko vidljivu na polju bratstva
osobito ne na polju jedinstva
ali svakako na preziru
prema iskonskim narodnim
primitivnim, ognjištarskim vrijednostima

taj je korak zanimljiv, iskren
ali nije nužan, niti progresivan
a ako vodi ka preziru većine svog naroda
nije niti politički koristan

luka

Tko je glasao

Dobrim dijelom si dobro

Dobrim dijelom si dobro postavio stvari, ali ima jedna zamka koje se nikako ne možeš riješiti (ali nisi jedini) - te dimenzije iz prošlosti (lijevo, desno, socijalizam, komunizam, kapitalizam, bratstvo, jedinstvo) su ipak samo prošlost a mi živimo sadašnjost i budućnost.

Ako te fantomske dimenzije uopće postoje onda su prisutne samo kao mentalne zamke u nama (ne nužno svima). To što recimo ti (ili neki) ne možeš izići na kraj s fantomima prošlosti benigne je naravi, ali kad se to događa u glavama onih koji su uzurpirali društvenu moć (i koji fantomske slike još pojačavaju) to je društveno opasno - i ne samo neproduktivno nego kontraproduktivno što se ogledava u kvaliteti mživota i životu na dug (vanjski dug nam je već nadišao BDP).

Ja sebe pokušava izdići iznbad tih zamki, a li kad govorim o neogodnostima današnjeg života onda me se proglašava komunjarom (kao što je ovdje bio slučaj) jer je sve lakše izrežirati nego se suočiti s realnim stanjem u kojem se nalazimo.

Da se razmijemo Luka, ovdje te nisam želio pokuditi nego baš naprotiv pohvaliti za otvaranje novih vizura.

Tko je glasao

Koji beskorisan maratonski

Koji beskorisan maratonski dnevnik! I koliko besposlenih citatelja! Nista mi nije vise jasno na ovom i ovakvom pol.com. ili sam ja s neke druge planete!

Tko je glasao

@Na-Rubu-Pameti, tvom sam

@Na-Rubu-Pameti, tvom sam komentaru dao plus, jer smatram da to zaslužuje svako priznanja. Otkrio sam i razlog tvog nerazumijevanja i nejasnoće o tome što se događa na pol.com.

Naravno da uzrok nije tvoja nedoumica dali si s neke druge planete, već ga treba tražiti upravo u onome što si naveo pod:Osobni podaci
Lokacija:
Vel. Britanija(5 godina), rodni grad-Slavonski Brod

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, hvala za tvoj

Kukljica, hvala za tvoj plus.... ali meni to nije bitno, jer ja nisam "lovac" na pluseve i bodove.
Bi li mi malo objasnio ono o uzroku moje nedoumice......lokacija...? Sto si mislio reci s tim svojim zakljuckom?

Tko je glasao

Posve te razumijem, kad smo

Posve te razumijem, kad smo na rubu pameti i očajni s onim što imamo, grozno se suočiti s činjenicama da hrvatska današnjica sve više sliči na Srbiju iz Pašićevskog vremena - pa to je čitavih 70 godina retardiranosti.

Ne samo to. Ja zaista shvaćam da može izazivati jezivu nelagodu to da dok mi Hrvatsku silom nastojimo izvući u europsku uljuđenost, ovakva elita nas sve više vraća na beskrupulozni Balkan osmanskih korjena.

Uostalom i tebi toplo preporučam Heršakov rad Povijest korupcije http://www.zsem.hr/site/dmdocs/Hersak.pdf, skini ga i isprintaj pa nekoliko puta pročitaj (kad te već degutira bolje proučiti ovo ovdje - u kojem je samo trećina moj izvorni tekst a sve drugo citiranje dokumenta staroga 70 godina).

Nije narod kriv što se neki deklarativno izjašnjavaju za jedno a u praksi provode nešto posve drugo, suprotno od normalnoga, nešto što je već bilo zaboravljeno i civilizacijski odbačeno.

Mogli bismo površno reći da je narod kriv jer ih birao (na što se mnogi pozovaju), ali mi smo baš ovdje (na pollitika.comu) ustanovili i svijetu obznanili da su i u tome narod obmanuli, jer su režirali izbore tehnikom dvostrukih i trostrukih glasača u Hrvatskoj (koje ni danas ne mijenjaju mada su se cijela Hrvatska i svijet suočili s tom činjenicom). Ne žele mijenjati nelegalne pretpostake na osnovi kojih su odabrani u Sabor, formirali vlast i potom sa svojim plaćenicima ušli u sve strukture državne vlasti.

Tko je glasao

"Posve te razumijem, kad smo

"Posve te razumijem, kad smo na rubu pameti ......... ....itd." Jel' se ti to meni obracas? Ako da, onda budi malo precizniji. Ili mislis da je takvo obracanje jako pametno i zgodno?
Sve sto je napisano ispod toga je nepotrebno. I ne trebas braniti svoj dnevnik, jer ima puno onih koji su ZA.
Ovo sto vi radite na pol.com vidim i sama. Samo piskarate i medjusobno caskate o jednim te istim nebrojeno puta prezvakanim temama. Pitam se, kako vam samo to vec nije dosadilo? Iako znam da je politika gadna ovisnost koje se tesko osloboditi ........! Cini se da neki non-stop vise na pol.com jer nemaju pametnijeg i korisnijeg posla. Koliko li samo treba vremena da se napise dnevnik dugacak 1 metar!
A rezultati ovog vaseg posla? Kakvi su? I koji su? To me ustvari najvise i zanima - rezultati, rezultati, mudracu moj!

Tko je glasao

@Na-Rubu-Pamet: . Pitam se,

@Na-Rubu-Pamet:
. Pitam se, kako vam samo to vec nije dosadilo? Iako znam da je politika gadna ovisnost

Kao što kaže Jerry Seinfeld, to je kao muškarci i ženski dekoltei, ili žene i cipele: koliko god si ih već vidio/vidjela, ne možeš odvratiti pogled. :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Hee,hee,ako do sada nisi na

Hee,hee,ako do sada nisi na -rubu pameti-,nebrini uskoro ćeš rub dotaknuti,posjećujući ovu popularnu stranicu.:)

Tko je glasao

Ne brini za moju pamet......

Ne brini za moju pamet...... ali pripazi malo na svoju, je vidim da si vec prilicno dugo na ovoj stranici!
Samo usput, Na Rubu Pameti je jedna od mojih favorit knjiga, a uzela sam taj nadimak jer on potpuno odgovara situaciji u Hrvatskoj (a sto je i tema ovog portala), ali sad vec vidim i na politika.com-u.

Tko je glasao

Oprosti,nisam te željela

Oprosti,nisam te željela uvrijediti....to je bila tek šala.
A ja, svoju pamet zaista u moru ove današnje velike Pameti pokušavam održati bar na razini potoka.:)

Tko je glasao

Nisi me uopce

Nisi me uopce uvrijedila...... dapace, sala mi se svidja jer u njoj ima puno istine.
Svidja mi se takodjer i ova tvoja vrlo zgodna usporedba, more - potok!

Tko je glasao

Prilično je naivno misliti

Prilično je naivno misliti da je negdje drugdje bolje. Aha. Pogotovo u Americi, di ljudi žive u kamp kućicama na rubovima velikih gradova bez struje i vode. Hvala na takvoj pameti.

My Soul

Tko je glasao

frederik, pročitao sam ovaj

frederik,

pročitao sam ovaj vrlo zanimljiv tekst, međutim, ne želim komentirati ovaj "politički dio" i poruku koju si očitovao. Dapače, s njom se čak i ne slažem. No, daljnje moje obrazloženje odvelo bi me u raspravu, a za koju sada nemam mnogo vremena. S razlogom sam "ipak" temeljno usredotočen na ono što je poznato, i što ovdje objavljujem, kao i na "rasprave" upravo o tome. Bolje rečeno, na političke konfrontacije pro et contra predsjedničkog kandidata Milana Bandića ...

No, sada javno komentiram ovu tvoju objavu zato što je uočljivo kako stari tekstovi koji su prevedeni na današnji govorni jezik (a što je posao, koji si dobro učinio) postaju vrlo, vrlo aktualni. To me je podsjetilo na slijedeće.

Tebi zbog informacije, ja sam svojedobno prevodio knjigu koju je napisao Clausewitz: O ratu, i to sa srpskog jezika na hrvatski govorni jezik. Riječ je o tomu da su taj golemi rad iz njemačkog izvornika svojedobno vrhunski preveli na srpski jezik srpski odlični prevoditelji, vjerojatno i u suradnji s dijelom vojnih stručnjaka i povjesničara. Osobno sam na takvom prijevodu s izvrsnog srpskog prijevoda na današnji hrvatski govorni jezik samo po 1 stranici imao radni efektivni utrošak rada između najmanje 1 do 2 sata (visokostručnog) rada!!!
I onda kada sam u znatnoj mjeri već završio taj rad, počeo sam smireno čitati prevedeni tekst. I pomalo sam se uplašio! Naime, prijevod na kolokvijalni tj. govorni hrvatski jezik toliko se razlikovao od srpskog izvrsnog prijevoda da se izvornik "gotovo nije mogao prepoznati. Skrećem pozornost na to kako je ovdje riječ o vrhunskom stručnom radu, s podosta primjesa filozofije, a ne ipak o pisanoj govornoj riječi na arhaičnom jeziku.

Meni je osobno jako žao što su kod nas devedesetih godina objavili zbirke govora i objava Ante Starčevića na nekadašnjem izvornom, odnosno arhaičnom hrvatskog govoru. Premda mi je izgledalo da to čine zbog poštivanja izvornika, što je vjerojatno točno, mislim da je to dijelom učinjeno upravo zbog činjenice s kojom si se i ti suočio. Naime, izvršiti prijevod nekadašnjeg govornog hrvatskog jezika na današnjih govorni hrvatski jezik, predstavlja golemi posao. To nije učinjeno, i na žalost je (i) Ante Starčević vrlo, vrlo nečitljiv, pa brojnima stvarno i s razlogom, i jeste arhaičan. Samo da je učinjen takav posao, a nije, držim da bi to temeljno približilo jednog od najvećih hrvatskih umova današnjim generacijama. Ovako upravo zbog takve jezične barijere, jer između arhaičnog i govornog hrvatskog jezika postoji golema razlika, uz ostalo, mnogo toga ostaje u prašini prošlosti.
A kada je prošlost u prašini, i budućnost mora biti "prašinarska"!

(Inače, "čini mi se" kako je nekadašnji gradonačelnik grada Zagreba - Branimir Mikša, također imao "nekih poslova sa šećerom";)

Tko je glasao

Vrati se tamo u bitku sa

Vrati se tamo u bitku sa onim bandićevim penzićima. Vidiš da će
još malo život za njega dati. Proguraju li ga za presidnika kerumiziraće
se cila laf. CRO.

Tko je glasao

Tomica dragi, Bandić nije

Tomica dragi,

Bandić nije moj izbor ka šta Kerum nije tvoj. Mislim da oni penzići jako griše, navalili su ka mutavi, i nikako da se dozovu pameti. Ja ti obično u smutnjama ne sudilujem. Šta posiju to će pokusat. A i mislim da se Hrvatska minja što neki kojuni nikako da vide, jerbo su umislili da su narod mone - a ja mislim da nije tako. Bandić je profil pulitičara koji u Hrvatskoj više ne prolazi (pa imali smo već Sanadera koji mu je ka jednojajčani blizanac). Ni Kerum ne bi proša da su u Splitu pošteni pulitičari činili poštenu pulitiku a njima su barake bile važnije. Đava im nije da mira - i sad imaju to šta imaju - a i ti to znadeš!

Strpi se, do večeras ću lupnit jedan drugi članak a onda još nikoliko. Nek se nađe.

Eh da, c-respond! Ako ti fali odi na http://www.c-respond.bloger.hr/ . Šta se mene tiče mogla je u svoje ime govoriti koliko god i šta zaželi , ko joj je brte smeta. A ona navalila trčat za menom, zapljuvavat i u moje ime govorit take stvari da i ja ni u snu ne bi pomislija. Evo da joj napravim reklamu - citirat ću joj prve uvodne riči na novom mistu:

Na ovom blogu pokušat ću pisati isključivo takve misli, s malom napomenom, da uvijek treba imati tolerancije prema malim iskoracima, naravno ako nisu pretjerano radikalni i krše neke zakone.

Tko je glasao

Da , problem jest prisutan,

Da , problem jest prisutan, ali ga nisam previše mistificirao nego jednostavno mijenjao glas jat i one nastavke (-ovati u -irati) i infinitive umjesto da+ glagolski oblik.

Naime svrha mi je bila istaknuti neke mstvarfi koje su kod nas peviše učstale a ne bi im trebalo biti jmjesta - ja sam dinarac ali ovi dinarsci na vlasti su skloni sebičnom i beskrupuloznom mentalitetu (gornja dalmacija i hercegivina), ali je to priča za nastavak-

Bazirat će se na Heršakovom dodatku predgovoru knjizi Carla Alberta Brioschija (Povjest korupcije) koji je na neki način naša mala povijest korupcije vidi http://www.zsem.hr/site/dmdocs/Hersak.pdf, skini i pažljivije pročitaj.

Svakako cu dodati drugi tekst kako sam planirao,ali kad stignem.

Tko je glasao

frederik, kako želiš

frederik,

kako želiš …

No, ako držiš da će takav put "uzročno-posljedično" pridonijeti nečemu, a ipak zbog nečega se ulaže vrlo, vrlo kvalificirani i kvalitetan rad od tvoje strane, što je očevidno, tada ću čitati onda kada stignem. Naime, potpuno sam siguran da takav put ne može pridonijeti tomu "nečemu". Naravno, u mojoj definiciji konfrontacije i pobjede paradigme Hrvatski treći put nasuprot tajkunskom kriminalnom društveno političkom sustavu.
Pitanje mentaliteta je od efemerne važnosti, i isticanje upravo i to pitanje predstavlja za mene skretanje "pogleda" s temeljnog odnosa. A temeljni odnos nije "mentalitet" ili mentalitet, već odnos NASILJA prema DEMOKRACIJI.
Prvo ima uporište u institucionalnom sustavu, "spomenuto" i "potonje" je na u l i c i.

Rezultat: dužničko ropstvo, korupcija, međusobne optužbe, vrtimo se oko vlastitog repa itd. itd. itd., u istoj opetovanoj reprodukciji.

Sve što usmjerava na "dinaridske mentalitetske uvjetovanosti", za mene predstavljaju "prosvjetiteljstvo" dok "karavane prolaze a psi laju".

A zašto karavane prolaze neometano???
Možebitno zato što ti "psi" jesu samo "peseki iz lokalnih dvorišta", koji doduše savršeno oblikuju rečenice, savršeno komentiraju, savršeno o b j a š nj a v a j u, t u m a č e itd, da tako kažem. A za promijeniti put karavane koja g a z i potrebno je ipak "nešto više".

No, dobro, objavljuješ stvarno dobre tekstove.

Žao mi je što nisi ipak uočio kako nije riječ o nastavcima (-ovati u -irati), već je riječ o čitavoj sintaksi, ali i o onomu što se nalazi iza sintakse. Zato sam objavio prethodni komentar u očevidno bezuspješnom pokušaju da usmjerim pozornost upravo na "to".

Tko je glasao

c-respond je blokirana na

c-respond je blokirana na najmanje 15 dana

Tko je glasao

Blokirati takav spisateljski

Blokirati takav spisateljski um na petnaest dana ravno je kulturocidu.
C-RESPOND IMA PRAVO IZNOSITI SVOJE MISLI.

Tko je glasao

@Hvala mrak, vjerujem da je

@Hvala mrak,
vjerujem da je to za tebe i pollitičare, nepopularna mjera, ali vjerujem da će se većina složiti da je to učinjeno (i treba činiti) zbog digniteta (ugleda) ovog portala i poštujući Pravila koja važe za sve. Da bi se postigla ta visoka razina trebalo je godine rada tebe i nas koji se trudimo da održimo pa i podignemo tu razinu, a jedna nekorektna osoba u dva-tri mjeseca, ponavljajući kao pokvarena ploča, nesuvislosti može portal vratiti unatrag i učiniti od njega "zidove javnog zahoda".Pa mi se tjednima bavimo njom i njenim nesuvislostima, a ne temama koje autori u velikoj većini dobrobamjerno,otvaraju odnosno analiziraju!
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Smatram da si donio brzu,

Smatram da si donio brzu, odlučnu i hvale vrijednu odluku.

Odluku, koja je nakon što su pojedinci zlorabili gotovo bezgraničnu slobodu pollitike, bila neminovna.

Iznenađen sam malim brojem glasova za, jer su upravo takvi glasovi u ovom slučaju pokazatelj naše spremnosti da te ne samo kritiziramo, već i podržimo kada je to potrebno. Pogotovo onda kada si prisiljen donositi odluke koje su suprotne tvojim dosadašnjim principima.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

D. Dk n prđ zbr.

D. Dk n prđ zbr. Zcjl t j ngzl Jspvć.

M Sl

Tko je glasao

Ne razumim ništa ali si u

Ne razumim ništa ali si u pravu.

Tko je glasao

Sramota. Ako vi društvo

Sramota.
Ako vi društvo želite da se sva ''desnica'', ustašoidi, ognjištari, itd. povuku s ovoga bloga, samo recite; ja sam dosad, možda pogrešno, mislila da upravo to čini ovaj blog zanimljivim i dinamičnim?
No, ako to tako nije, možemo vas pustiti da jedni drugima sljedećih 15 godina ako treba tepate o bratstvu jedinstvu i uspostavi Zapadnog Balkana.
Meni osobno se na tom Balkanu ne živi i ne djeluje, pa ću u znak solidarnosti s kolegicom c-respond sljedećih 15 dana minimalno uskratiti sebi ljepotu dijaloga s vama.
Pozdrav!

Tko je glasao

Ne idi nego neka c- respond

Ne idi nego neka c- respond preko tebe ostane prisutna .

Tko je glasao

Ja ne shvaćam da ti ne

Ja ne shvaćam da ti ne razumiješ - a uopće nije komplicirano.

Recimo, ovo pišeš na dnevniku kojeg sam ja napisao, a u vrhu ovog članka stoji "fredrik dnevnik" pa kao takav predstavlja moj virtualni prostor, moje intelektualno vlasništvo - sve u skladu s pravilima pollitike. Elementarna je pristojnost poštivati tuđe (virtualni prostor, intelektualno i drugo vlasništvo - kao npr tuđi dom u kojeg dođeš u goste).

Ti pak zadržavaš i dalje potpunu osobnu slobodna da napišeš svoj dnevnik na kojem ćeš reći sve što te tišti, i na vrhu će i tebi pisati " beatrice12 dnevnik", te imaš puno pravo očekivati da te ljudi čitaju, podržavaju ili ne podržavaju, razumiju ili ne razumiju, ali na decentan način, jer ne očekuješ (kao ni ja) da netko ulazi u taj tvoj prostor i čini što ga je volja, da te vrijeđa ili iskrivljava ono što si napisala. Čak ako ti se ne sviđa ono što sam ja napisao posve si slobodna napisati o svemu, pa i o onome što sam ja napisao na svoj način. Na svom dnevniku možeš pisari i bezobraštine - i prepustiti čitateljstvu da prosuđuje.

To su te elementarne sloboda govora. Barem sam ja u ove tri godine postojanja pollitike bio takav da nikoga nisam vrijeđao niti ponižavao radi drugačijeg mišljenja, od mene nikada nećete doživjeti da vrijeđam bilo koga, da iskrivljavam ono što napišete, da mijenjam smisao ili izmišljam ono govorite.

Za mene je neprihvatljivo od jednog intelektualca (a tebe u njih ubrajam) da recimo dođete na moj dnevnik, da počnete pisati o nečemu što nema nikakve veze s temom, da izmišljate nešto što ne postoji, da se nabacujete diskvalifikacijama koje nemaju blage veze sa temom, ili čak sipate neobuzdane uvrede - jer to nema nikakve veze sa slobodom govora na kojoj inzistirate. Kakvo je to shvaćanje slobode koju se pokušavate ostvariti na tuđi račun. I kakva je to intelektualna odgovornost u kojoj se služite ovakvim plitkim i primitivnim podvalama, da na tuđi račun liječite vlastitu intelektualnu neinventivnost. Pa Bože dragi, pišite slobodno sve svoje intelektualne kreacije na vlastitom dnevniku i na vlastitu odgovornost, a ne se nakačiti na tuđi da bi vlastitu intelektualnu jalovost rješavali tako da podižete što veću čitanost na tuđem prostoru koji privlači više pažnje.

Moram još nešto reći. Da se slučajno nastavilo ovo divljanje c-respond (iloi kako li se već zove) bio bih obrisao ovaj dnevnik ali ne zauvijek (ta ja sam ovdje preko 3 godine, uvijek korektno pisao, korektno komentirao i korektno se prema drugima odnosio - pa na neki način imam odgovornost prema ovom portalu). Pobrisao bih ga i onda ponovno objavio - ali na taj način bi nestali svi komentari - što je dodatni dokaz da je ovaj dio pollitike samo moj virtualni prostor – za kojeg očekujem da ga se poštuje.

Ukratko: Pišite slobodno svoje na svome dijelu garantiranog vam prostora pollitike, a na mome prostoru tražim istu onu pristojnost koju očekujete na svoime, i koju ja prema drugima garantirano pružam. Ukoliko se ubuduće ne budete držali osnovnim mjera pristojnosti na ovakav način ću vas brisati (tj, brisati i ponovno objavljivati dnevnike), jer ne trebate sanjati da ćete mene potjerati mkao neke druge. Dapače te druge ću nastojati nagovarati da se vrate, ali mislim da Mrak treba promijeniti pravila, u kojima će se omogućiti administrativna kontrola dnevnika onome koji ga je napisao, za kojeg je odgovaram, i kojemu je vlasnik.

Mislim da ovo je dosta jasno svakome normalnome, i naravno nema veze s tobom osobno – ali ima s onima u čije ime nastupaš. Naime ovakav elementarno nerazuman komentar sluti na stalno prisutnu praksu osobnog navijanja koje nadvladava elementarnu pristojnost i intelektualnu odgovornost.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci