Tagovi

Crna humoreska – ili dan kad smo plakali!

prognanici
Pogledajte dobro gornju sliku, jer se na njoj vide one prave žrtve i oni istinski heroji ovog rata - mada nisu zapisani u bilo kakvim službenim evidencijama ove države.

Na dan 1. listopada 1991 godine je po?eo op?i napad na Dubrovnik, a u tom prvom danu smo ostali bez struje i vode. Unato? neciviliziranim uvjetima preživljavanja, u koje smo stavljeni od tog prvog nasilnog dana, život je nekako funkcionirao. Tijekom sljede?ih tjedana s rubnih dijelova tadašnje dubrova?ke op?ine su se slijevale rijeke prognanika. Sre?a u nesre?i je bila da je Dubrovnik bio turisti?ki grad u kojem je bilo dovoljno organiziranog smještaja - imali su se gdje sklanjati, prehraniti. Unato? neadekvatnim skloništima i nezgodnim uvjetima preživljavanja pod stalnim bombardiranjima nije poginulo mnogo ljudi (mada je i jedan previše); niti jedan hotel nije imao trovanja ili zaga?enja mada su higijenski preduvjeti bili nemogu?i. Dubrova?ko hotelijerstvo je položilo i domoljubni i profesionalni ispit – ali tek što se rat zaustavio ovdje su došli neki drugi ljudi da bi ih zauzeli i dijelili lekcije o turizmu.

Izbor hrane nije bio naro?it, ali gladi nije bilo,vode je bilo na kapaljku, otkrivali su se zaboravljeni bunari sa „salamstranom“ vodom, odjednom postao važan i ?ak dovoljan stari vodovod iz vremena Dubrova?ke Republike. Za jutarnju toaletu smo imali racionirane koli?ine vode, koju smo sami reciklirali (pa nam je ono od pranja zubiju služilo i za brijanje). Ako niste znali, za jutarnju toaletu je bila dovoljna samo jedna ?aša vode. Prali smo se u moru dok se još moglo, dok posve nije zahladilo.

Grad stješnjen na uski prostor se pretrpavao, pa da se odahne morali smo iseljavati nemo?ne, starije, žene i djecu, što u Italiju što u Istru. I ovom prilikom treba Istrijanima zahvaliti na ljudskim odnosima prema unesre?enim ljudima – jer je moglo biti, a negdje je i bilo druga?ijih odnosa. Po?i ili poslati obitelj u nepoznato bio je veliki šok za njih, za sve nas, ali olakšanje jer smo ih barem sklonili. U hotelu, u kojem smo imali sjedište (namjerno ne koristim ofucane nazive štab ili stožer – ta bili smo samo civili silom gurnuti u ratne uvjete), redovito smo slušali radio (baterija i akumulatora se uvijek našlo). U mirnijim ve?ernjim satima smo imali ?ak i struju agregat) pa smo mogli gledati i televiziju te time uživo sudjelovati u drami koja je tresla ostatak Hrvatske. Moram priznati da smo ?esto bili ?ak i bolje informirani od prosjeka, jer smo mogli hvatati i gledati linkove prijenosa sirovih materijala doma?ih i stranih TV-a izvjestitelja slanih iz okuženog Dubrovnika.

U tim nemilim i nemilosrdnim uvjetima dugo nam je vremena svijetla to?ka u tami, svjetionik nade i motiv u ratnim naporima – bio razrušeni i u podzemlje natjerani a nepokoreni Vukovar. I sve ono što se tamo doga?alo, i vapaji radio Vukovara i Siniše Glavaševi?a kojeg smo mogli slušati. Pažljivo smo pratili vijesti koje smo primali, zamišljali i analizirali ono izme?u redaka i neizre?eno – i duše su se punile i ponosom i bijesom. To su bili neizrecivi osje?aji koji su nam hranili ranjene duše. Uvijek ?e mi biti žao da tada u ratnim vremenima nisam imao naviku pisanja dnevnika – jer se imalo što zapisati.

Dobro pamtim današnji dan prije 18 godina – to je bio dan neizrecive tuge, razo?aranja. Muškarci obi?no ne pla?u, ali te ve?eri smo svi nosili „gr? u grlu“, a suze su same navirale - i nismo ih se stidjeli. Mada nam je trebalo vremena da do?emo sebi, za to su se pobrinuli ?etnici s okolnih brda, koji su ve? sljede?ih dana nastavili još žeš?a bombardiranja – pa smo se trebalo baviti drugim brigama.

Vrijeme ?ini svoje i zaboravlja se. ?ovjek posebno zaboravlja neugodne stvari, što je ljudski razumljivo radi življenja koji je pred nama. No rane u duši, duboki ožiljci uvijek ostaju negdje zapretani i ?ine svoje. Od nekih se stvari ne može bježati, pa sje?anja i osje?aji povremeno nahrupe svom žestinom.

Zadnjih dana sam izuzetno loše osje?am, nervozan sam i nijemo ljut:

Prekju?er gledam Z1 i slušam nedostojni predizborni talk-show negdašnjeg ministra i potpredsjednika vlade Zdravka Tomca, koji je ugostio tako?er negdašnjeg ministra Ramljaka. Ne?u ulaziti u druge detalje te odvratne emisije, ali ?u se zadržati samo na dijelu koji me je zabolio, a koji se odnosio na Vukovar. Ova dva u ono kriti?no vrijeme važna dužnosnika, koji su živjeli svoj udobni mirnodopski žvot u pozadini (a o kojima su tada ovisili životi mnogih) o?ito i danas osje?aju teret krivnje za vukovarsku tragediju. „Ubiše“ se raspravljaju?i o tome da li se Vukovaru moglo pomo?i ili ne. Ti „svjedoci vremene“ su se po?eli nadmetati u dokazivanju da Hrvatska tada nije imala ni snage ni sredstava da bi se Vukovarcima pomoglo (opet sam terminološki precizan – jer namjerno ne govorim o temeljito ofucanom nazivlju „branitelj“). Ramljak kao dokaz nemo?i vladaju?e garniture veze pri?a o nekakvim pištoljima, koje im je netko dijelio ali ne i municiju - jer je navodno nije bilo. Bože! I meni su u to vrijeme nudili pištolj, što me je tjeralo na gorki smijeh – pa što bih to ja s tim pištoljem ?inio protiv dugih cijevi. minobaca?, topova, tenkova koji su po nama neprestano i nemilice mlatili s okolnih brda. Nikada to govno nisam uzeo – ta pištolj je oružje za osobnu obranu, a u okruženom Gradu se nisam nikoga bojao – ugrožavali su nas oni s okolnih brda. Vukovarci su dugo vremena odolijevali i bez njihovih pištolja , jer su sami osvajali i puške i topove i tenkove i municiju. Nikada me nitko nije mogao uvjeriti da im se nije moglo pomo?i. Kad su se poslije kraha vukovarske obrane Mladi i Stari, mali i veliki Jastreb pojavili u Zagrebu, zatvorili su ih i mlatili - pitaju?i ih za nekakve nestale pare. Da posve logi?an kraj primitivne pri?e - jer što bi to zaslijepljene „mo?nike“ iz daleke pozadine, i ugodnih uredskih fotelja, ili toplih ku?nih kreveta moglo zanimati - osim novca!!

Ju?er na OTV-u slušam razgovor voditelja Dujmovi?a i Starog Jastreba Dedakovi?a. Razgovor je decentan i odmjeren, pun poštovanja, ali samo pojavljivanje Dedakovi?a (bez obzira na njegov razumni govor lišen mržnje i osvete) ponovno budi pitanja na nikada nam dane odgovore. Dok su neki na prvim crtama dali sve, drugi su u pozadini ostvarivali svoje karijere, mo?, grabili tu?e novac, osvajali vrijednosti koje su stvarale generacije hrvatskih ljudi (jer su si umislili da su samo oni ta novostvorena slobodna i samostalna Hrvatska). Gledaju?i i slušaju?i taj razgovor ponovno mi se name?u slike zbjegova onih koji su do zadnjega trena ostali u posve razrušenom krajoliku- jer to su oni istinski heroji rata (ponovno namjerno izbjegavam ofucani i zloupotrebljavani izraz - „domovinski rat“ iza kojeg su se mnogi skrivali grade?i svoje mizerne privilegije i karijere).

Jutros sam kona?no implodirao u depresivno stanje ?itaju?i komentar Mladog Jastreba Branka Borkovi?a u Jutarnjem pod naslovom „GOR?INA -Još nam popuju oni koji su u privatizaciji oplja?kali Hrvatsku“. Izdvajam samo mali dio tekste kojeg osje?am posebnim (ali i ostalo treba pro?itati):


Najgore je da mnogi moji prijatelji branitelji i ja ostajemo zate?eni sadašnjim stanjem toliko da nas ?ak proganja osje?aj krivnje ili suodgovornosti da smo stvorili monstruma. Pitam se zašto mene progoni osje?aj krivnje, a oni koji su stvarno odgovorni, koji su dopustili i izveli plja?ku, i dalje nam popuju. No, kao i onda u Vukovaru, tražim neku unutarnju snagu za nove iskorake. Koliko energije izgubim da promijenim samo jedan mali zarez da bi se stvari pokrenule nabolje. Ponekad mi se ?ini da za taj jedan mali korak, tu stepenicu prema rušenju okoštalog sustava, potrošim više energije nego tada u Vukovaru.

Istina je što govori Borkovi?, razumijem ga i s njime posve suosje?am. Ovo što danas u Hrvatskoj imamo, iz vizure onih presudnih vremena i povrije?enih duša onih koji su rat i poniženja osjetili na svojoj koži – a što neki zovu državom uglavnom sli?i na crni humor.

Nema vidjeti ili osjetiti da se itko zbog toga srami, a treba se Borkovi?em složiti i jasno izgovoriti:

Sramite se gospodo za ono što ste od ove države napravili!
Sramimo se i mi što smo vam to tako olako dozvolili.
Svi smo pomalo krivi za ono što danas imamo.

Lošeg sam, depresivnog raspoloženja zadnjih nekoliko dana. No nisam toliko deprimiran da ne odam po?ast svim Vukovarcima koji se do zadnjeg trenutka nisu dali istrijebiti iz svoga Grada - a i onda kad su otišli - ?inili su to pod silom oružja. Mnogi se još nisu vratili, jer nemaju gdje ili od ?ega živjeti, a život u prognanstvu im nije bio život dostojan ?ovjeka (mada su im ga mnogi „zamjerali“ - sv ašta su doživljavali)., E baš to su one istinske žrtve ovog rata, pravi heroji kojih nema u nikakvim popisima.

Nisam toliko deprimiran ni da ne odam po?ast gra?anima moga Grada, kojima se nudilo da idu, koje se tjeralo da idu, ali se nisu dali iš?upati i tako su o?uvali ono što vole i cijene. Moj Grad su obranili ponosni gra?ani ovog grada.

Žalostan je epilog ove sumorne pri?e. Dok su se moji sugra?ani najve?im dijelom vratili, i mnogo toga obnovili, ne mogu biti zadovoljni s ?injenicom da se resursi ne obnavljaju kako i koliko treba - jer su se ih napu?ili „ljudi na hvao“, mešetari i probisvijeti. Vukovarcima ni to nije omogu?eno.

U ovom ratu su mnogi kaplari i saborski zastupnici postajali generali, Dedakovi? i Borkovi? još nisu, a kako stoje stvari i ne?e, iako se ratno djelo njihovo i njihovih ratnih drugova prou?ava na mnogim vojnim u?ilištima.

No zato njih nema ni u Hagu - jer ih tamo nemaju što pitati - niti se imaju bilo kome za bilo što ispri?avati.

Komentari

postoji nešto kao

postoji nešto kao stokholmski sindrom
opisuje psihološki odnos nemoćne žrtve otmice i otmičara
žrtva pod strašnim teretom straha od smrti, boli, nasilja
ali najviše pod teretom nemoći, i nemoći da to strašno i neprihvatljivo stanje promijeni
prestaje gledati, spoznavati očigledno, ono najvažnije
da je žrtva
zato što je netko drugi agresor, napadač

neke žrtve počinju beskonačnu i besplodnu analizu svojih postupaka
kao što neke silovane žene (i muškarci)
u tim analizama krive sebe za ono što se dogodilo

dio toga načina razmišljanja i reagiranja
vidi se u hrvatskoj javnosti, politici i pollitici
od hrvatske šutnje
do traume vukovara
koja na kraju ne završava
logičnim pitanjima i zahtjevima
tko je agresor, postoji li barem moralna obaveza
srbije, međunarodne zajednice
da kaže istinu
o agresiji
imenuje krivce
da ne spominjemo
i da nadoknadi štetu

nego na samorazarajućim analizama i podjelama

naučimo se od židova
nitko od 6 milijuna židova
ljudi, običnih ljudi, muškaraca, žena, glupljih, pametnijih, ljepših, ružnijih
iskreno zaljubljenih i preljubnika
nije, nikad, ničim, ni na koji način bio kriv za užasan zločin
niti se bilo koji njihov očajnički postupak
može uopće uspoređivati sa strašnim zločinom genocida

ničim hrvati, građani hrvatske, vukovara, dubrovnika
nisu bili krivi, niti zaslužili agresiju
hrvatska je žrtva
vukovar i dubrovnik su žrtve

i na kraju
kad se tim procesom samookrivljenja uspije zaboraviti
tko je žrtva a tko agresor
pojavljuje se iz suza bijesa i nemoći
novo lice žrtve koju iskreno oplakujemo

jugoslavija nije bila žrtva
nitko nije napao jugoslaviju
jugoslavija je umrla od karcinoma unutrašnje mržnje
od nepovjerenja u narode koji su je činili
od nevoljkosti da prizna zločine koji su u ime te jugoslavije učinjeni
od nesposobnosti privilegirane kaste da se okrene budućnosti

luka

Tko je glasao

@luka, nije baš tako.45

@luka, nije baš tako.45 godina su prosvjetni radnici učili djecu da nejma Allaha i da se zemlja u ćevrndiju okreće! Na kraju toga dobili su hendikepiran narod, radnike sa dvije lijeve ruke, i mislioce koji misle samo jednom stranom mozga. Misliš li stvarno da ti učitelji imaju pravo od tih radnika sa dvije lijeve ruke očekivati da im zarade mirovinu??? Svi ti jugoslovenski (nevini) građani imaju svoj "istočni grijeh", oni su bili poslušnici zločinačkog režima kome su se svjesno prilagođavali misleći valjda da to nije grijeh!
Ako već uzimaš židove za primjer, tu si na veoma skliskom trenu jer su oni bili nepolitički segment u Europe u vrijeme koje je zahtjevalo od svake interesne grupe političku odgovornost. Isto kao i kod stoke sitnog zuba u Jugi, a sad i u RH. Politička odgovornost znači politički angažman, ničim hrvati, građani hrvatske,vukovara,dubrovnika
nisu bili krivi, niti zaslužili agresiju
ovo jeste apsolutno pogrešno jer su to bili stvarno i djelatno kolaborateri zločinačkog jugoslovenskog komunističkog sustava, nikad mu se nisu suprostavili i za taj svoj "istočni grijeh"su bili pozvani na odgovornost. Povjest je učiteljica života i tamo nema besplatne večere. Šta ti misliš da je Ivo Mašina, hrvatski politički zatvorenik (ubijen u zatvoru Stara Gradiška) tek beznačajna epizoda u rijeci hrvatskih ljudi i žena koji su bili svjesni svoje političke odgovornosti na ovom svijetu? Platio je Ivo Mašina svoju građansku kuražu patnjom i smrću dok je Ivo Josipović kao član SKJ, bez da mrdne prstom zarađivao svoja četiri stana. Neko je morao platiti za hrvatski komunistički grijeh, a što to nisu bili komunisti, nego neki nevini koji su ih tolerirari, manje je bitno i sekundarne je prirode. Ovo sada kad ti isti Hrvati (kojeg li mazohizma) hoće još jednu komunjarsku ljigu izabrati za predsjednika Hrvatske, samo je kontinuitet političke nezrelosti ovog naroda koji opet nije nevin i koji još uvijek na sebi nosi istočni grijeh političke gluposti i sljepila.

Tko je glasao

postoji jedan mali

postoji jedan mali problem
kad je srbija napravila agresiju na hrvatsku u obranu hrvatske su išli i komunisti. na bojišnici se nije pitali da li si ili nisi komunist, da li pripadaš ili ne pripadaš kojoj stranci, što su ti biili i gdje roditelji za vrijeme nob-a. domovina je bila u opasnosti i išlo se je boriti za nju. veliki dio tadašnjih braitelja je kupilo oružje i municiju, dok se je u isto vrijeme u jednoj streljani u zagrebu moglo pucati iz oružja i municije koju su poslali hrvati koji žive vani. meci su se kupovali.
ne negiram da za vrijeme komunizma nije bilo zabrane na vlastito mišljenje i cenzure u medijima ali isto toga je bilo u prvom desetljeću samostalne hrvatske.
govoriš kako će komunističku ljigu izbrati za predsjednika. prvi hrvatski predsjednik je bio član partije koja je bila puno sroža i puno više sklona tiraniji nego onda kad je josipović postao njen član. koliko se sjećam partija josipovićevog doba je pokrenula višestranačke izbore i mirno je predala vlast. bojim se da su to bili jedini izbori na kojima nije bilo nikakvog namještanja, na kojima nisu glasovali mrtvi i oni s dvojnim državljanstvom - drugim riječima jedini pošteni izbori u hrvatskoj povijesti.
u prvim godinama samostalne hrvatske je kružilo pitanje:
'zašto hdz-ovci prilikom sviranja himne drže ruku na srcu?'
odovor je bio:
'da im ne pobjene partijska knjižica.'

w. ;)

Tko je glasao

Walapurga, prosvijetlila si

Walapurga, prosvijetlila si sme. Ovo mi je privi haber,komunističku ljigu izbrati za predsjednika. prvi hrvatski predsjednik je bio član partije koja je bila puno sroža i puno više sklona tiraniji nego onda kad je josipović postao njen član. koliko se sjećam partija josipovićevog doba je pokrenula višestranačke izbore i mirno je predala vlast, ma jel' to ima dobrog i lošeg totalitarizma? Šta sve zločinačke komunjare neće izmisliti samo da bi ostali na vlasti. Kuš zločinci.

Tko je glasao

Walpurga, koliko se sjećam

Walpurga,

koliko se sjećam partija josipovićevog doba je pokrenula višestranačke izbore i mirno je predala vlast.

Kolko se ja sječam, ta ista partija je pobrala i naoružanje, teritorijalne obrane.

Tko je glasao

@frederik,a što je bilo tek

@frederik,a što je bilo tek poslije rata.U obnovi?Jednako kao i u ratu!!!
Oko '96. ili '97. godine tražila sam po zagrebačkim skladištima sa drvnom građom par prozora i ulazna vrata.Došla sam u razgovor s nekim "sposobnim i snalažljivim" čovjekom .Rekao mi je da ima nekih mađarskih prozora ispod cijene na "tržištu".Mislila sam da je roba s greškom pa sam tražila objašnjenje te upola niže cijene.Na kraju mi je priznao da su ti prozori i vrata namjenjeni za obnovu!Pročitao mi je gorčinu na licu koju nisam uspjela sakriti jer sam "pukla k'o kokica" pa se odmaknuo i nestao u vidu magle.Osjećam se krivo jer sam trebala ostati scoolirana i pozvati mu policiju.Prije toga sam slučajno upoznala neke prognanike kojima su kuće bile porušene i koji su mi ispričali kako su im dodjelili samo one male kupaonske prozore za cijelu kuću pa su odlučili sami kupiti normalne prozore tj. rodbina im je skupila novce .Grozno!!!
Pitala sam se pa kakvi smo mi to ljudi?Pa kakvi su ti ljudi koji trguju i kupuju ispod pulta i tko to kontrolira?Pa zar nije trebalo prvo Vukovar obnoviti?Zaposliti Vukovarce.Zar je važniji mramor na zagrebačkim trgovima i ulicama naspram ljudi koji su prošli najgori pakao?A tek vlada Srbije!?Ima li tamo barem građanskih inicijativa po tom pitanju!?Jesu li mogli više učiniti u obnovi Vukovara ?Mogli su itekako da imaju imalo obraza i da im je stalo do njihovih malih običnih ljudi.Zar nismo mogli svi u mirnodopsko vrijeme učiniti više da se pomogne srušenom gradu kojega izjeda tišina podjeljenih stanovnika na Hrvate i Srbe,na nezaposlene i ujaslene?Ne!Ne može se!Trebaju se održavati u foteljama pomoću iscufanih parola i trpati u džepove...sve do kraja života...

Tko je glasao

Frederik je u dijelu od mene

Frederik je u dijelu od mene zapaženoga članka objavio 16/11/2009, slijedeće:

Donedavno poznati Krašićanin Ivan Penić imao je blistavu karijeru u hrvatskoj politici koja je poslije izbora 2003 godine naglo zgasnula.

Frederik, je nadalje u istom članku objavio:
" On i nije glavni lik ovog članka; spominjem ga tek kao uvodnu ilustraciju onoga što se ovih dana događa. To se slikovito može prezentirati blic-uvidom u njegovu političku biografiju. Pamtim ga kao predsjednika Fonda za privatizaciju, potom Ministra privatizacije (u onim nesretnim vremenima koja je Šima Krasić svojim nalazima ovjekovječila - ali tadašnji Sabor i Vlast nisu stvari popravile, ni krivce pokažnjavali (ni danas za to nemaju volje ni hrabrosti - mada su donijeli odluku da se u novi Ustav ugradi nemušta klauzula o nezastarijevanju pretvorbeno-privatizacijskog kriminala – što je „ribica na dugom štapu“.)"

Naravno, Frederik je spomenuo i činjenicu da je taj PENIĆ bio nastavno i Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Frederik je u članku objavio 18/11/2009, slijedeće:

"Pogledajte dobro gornju sliku, jer se na njoj vide one prave žrtve i oni istinski heroji ovog rata - mada nisu zapisani u bilo kakvim službenim evidencijama ove države."

Postavlja se pitanje kakvu imaju unutarnju svezu prvi i drugi članak, i u njima ovo što sam "iz njih izvukao" i ovdje citirao, a koji su, između ostaloga, objavljeni u vrlo kratkim terminima, u razmaku od samo dva dana?

Naravno, ja na to "ne mogu odgovoriti" jednostavno zato što to nikoga ne zanima.
Zašto?

Naime, i za razliku od Frederika - za mene je PENIĆ dio TEMELJNIH g l a v n i h likova svih hrvatskih članaka.
Ove nastavne zvijezde, zvjezdice, i zvijezdice NISU razine temeljnih GLAVNIH likova svih hrvatskih članaka.

Na ovoj točki se definitino "ne razumijemo". U čiju korist?
Pa, nije baš teško pogoditi.

Tko je glasao

Ja Zdravko ovo smisleno

Ja Zdravko ovo smisleno nikako ne mogu povezati. Ne znam što misliš.

Naravno da je Penić važan lik i to kao dio sustava koji je djelovao i još djeluje i nažalost se ne mijenja. Uostalom to sam u spomenutom članko u daljnjem tekstu naveo.

Naravno da su oba ova članka ustvari povezana jednom lako uočljovbom linijom devijantnosti u tekućoj politici koju nam se nameće kao stalnu državnu praksu.

Ali nikako da skopim kraj tvog komentara i poantu, poruku koju si želio poslati. Možda treba uzeti u obzir da se ja često služim laganim sarkazmom koji može zbunjivati.

Tko je glasao

frederik, želio sam ovim

frederik,

želio sam ovim komentarom osobito naglasiti, dapače, podvući činjenicu da novi brojni događaji čine samo i jedino neprekinuti kontinuitet onoga što je debelo i predebelo zaorano, u međuvremenu do danas s naraslim "hrastovim" koji su pustilil čitavu mrežu golemih snažnih korjena - u najdoslovnijem smislu u t k a n i h u temelje točno ovakve države pod formalnim nazivom Republika Hrvatska, ali pod činjeničnom i dokazivim stvarnim nazivom: Republicum Croatorum Latifundum.

Ne postoji "paradigma" osim u samoiluzijama i samozavaranja "pisanja" i "upozoravanja", ili u pravilu besmislenog traženja "izlaza" iz postojeće hrvatska balkanske krčmarske ali i krmčarske stvarnosti, bez prethodnog izravnog suočenja s točno takvom tragičnom činjenicom "stvaranja" nečega pod nazivom "nezavisna" "suverena" "samostalna" Republika Hrvatska.

Nikada Republika Hrvatska ne bi "tranzicirala" u suvremenu neokoloniju, i nikada Republika Hrvatska ne bi "pretvorbenirala" u Republicum Croatorum Latifundum da nije postojala točno takva politička volja. Kretaori i suradnici točno takve političke volje su savršeno dobro poznati i jasni, i imaju konkretna imena i prezimena. To izravno vodi u perod stvaranja točno takve Hrvatske države, jer su u tom periodu postavljeni takvi "temelji", naravno, razvijani sve do danas.
U čemu? U postojećoj monstruoznosti 1,5 milijuna zaposlenih s 5 milijuna državljana samo u Republici Hrvatskoj, s 42 mlijarde EUR-a međunarodnih dugova, i s gotovo svim relevantnim poslovnim, tržišnim i prirodnim resursima u VLASNIŠTVU STRANACA, sa sve većom doslovnom KOLIČINOM RADNE SNAGE (jer to nisu Hrvati i Hrvatice) koji su njima PRESKUPI, pa ih treba najuriti s mjesta rada.

A mjesto rada pod nazivom Lijepa Naša više realno i ne pripada kao mjesto rada Hrvatskog naroda, jer on radi na TUĐEM.
Oni koji čine Hrvatski narod, bez "bande lopovske" imaju n i š t a, točnije rečeno, sami imaju 42 milijarde međunarodnog duga, kojega će otplaćitvati njihova djeca - u funkciji vraćanja dugova onima koji su sve kupili od njihovi "očeva i majki". S time da njihovi očevi i majke nisu imali od toga ama baš ništa, osim činjenice da se "voze" po autocestama, u stranim autima na kredit, i s gorivom koje će uskoro puniti ruski vlasnici INA.

Od svega sam najmanje šaljiv kada jasno i glasno, i javno pod punim identitetom ponavljam da su državni izbori iz 2007. godine (a po svemu sudeći i prije toga) PROTUZAKONITI, što znači da je sastav HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE PROTUZAKONIT, odnosno u "prijevodu" da radi, postoji, i opstoji temeljem krivotvorine, i temeljem GOLOGA INSTITUCIONALNOG NASILJA!

Svatko, ponavljam svatko, ima pravo sudjelovati na izborima, i ostvariti izborni uspjeh. Ali je zato SVATKO OSOBNO ODGOVARAN AKO JE TO OSTVARENO TEMELJEM KRIVOTVORINE, PRIJEVARE I PROTUZAKONITO.
Za to nisu odgovorni birači, i za to nije odgovoran hrvatski narod, već oni koji donose zakone, i oni koji upravljaju policijom, sudstvom, golemim financijskim sredstvima, i donose odluke što će s INA, što će s Hrvastkim šumama itd. itd. itd. - kao da su to njihove p r ć i j e. Što one za njih i jesu, jer ne odgovaraju za ništa, MISLEĆI da onda ako su izabrani na PRIJEVARI nisu odgovorni za ništa.
A itekako paze da u vlastitom stanu ne razbiju vazu, ili čašu, ili da ne oštete komad "mebla"!

Moja takva intervencija u ovaj tvoj, po običaju kvalitetan članak, temeljeno je bila usmjerena na činjenicu da politička volja HDZ, koju podržava i SDP, sve "nas" - vodi naprijed, s "pjesmom na ustima" - NE OKREĆIMO SE PROŠLOSTI - ČEKA NAS BERIĆETNA BUDUĆNOST, NE SMIJEMO SE OPTEREĆIVATI S PROŠLOSTI - MORAMO MISLITI NA BUDUĆNOST!

Uvijek su kriminalci, a posebice politički kriminalci tražili zastaru i amneziju.
Nije stoga "slučajno" da JE u hrvatskom tajkunskom kriminalnom društveno političkom sustavu INSTITUT ZASTARE jedan od najvažnijih pravnih sredstava osiguravanja "legaliteta" i "legitimiteta" postojeće Republicum Croatorium Latifundum. Kriminalno pravo - stvoreno poliltičkom voljom fizičkih osoba - i temeljem takve političke volje - proglašeno "legalnim i legitimnim pravo" - NIJE PRAVO, VEĆ JE INSTITUCIONALNO NASILJE, koje drži u pokornosti snagom "legaliteta nasilja" Hrvatski narod u njegovoj Domovini - Hrvatskoj.

Tko je glasao

Nažalost, u svemu se

Nažalost, u svemu se slažem.
I kad kao (ex) branitelj kažem kolegama na poslu da imam sve manje empatije prema ovoj državi, onda to tako mislim i osjećam.
I stvarno su (smo) za sadašnje stanje krivi i svi koji u bilo kom trenutku nisu izišli na izbore i oni koji su iz bilo kojeg razloga glasali za dokazane lopove, barabe, nesposobljakoviče i probisvjete.
Nema isprike. Svatko je odgovoran za svoje grijehe počinjene mišlju, rječju, djelom i propustom.

Tko je glasao

Napisah to što napisah, i

Napisah to što napisah, i nije mi žao. Drago mi je da u tekstu svatko pronađe dio svojih dilema i nezadovoljstava. Pa čak i Rush koji iskazuje svoju demokratsku deficitarnost koja proizlazi iz ideoloških predrasuda, pa stalno usmjerava na nekakve moje potajne namjere, uporno meni podmećući da sam ja onaj koji promovira Josipovića, iako ja njega nigdje ni približno nisam spomenuo (on se u ovu priču uopće ni ne uklapa) No kad i ako budem imao ikakvog razloga hvaliti, podržavati ili propagirati Josipovića, ja ću to svakako učiniti bez ikakvog krzmanja i javno, mada ne mislim da mu moja podrška ili pokuda može pomoći ili odnemoći u predsjedničkoj utrci. Naime na izborima će imati prilike glasovati oko 4 i pol milijuna birača (onih legalnih građana hrvatske i dijaspore, ali i onih cca 600 tisuća podmuklih tipova koji su se duplo upisivali i predstavljaju grupnu korupcijuu s namjerom nelegalnog osvajanja vlasti - a koju Vlada još nije niti namjerava riješiti, barem dok ne prođu ovi predsjednički i skori izvanredni parlamentarni izbori).

Drago mi je da sam i Rusha ustvari dobro potresao. Doista, kakve su to njegova pitanja ili prigovori - ako je ovaj portal Pollitika, i ako na njemu bistrimo politiku, onda svi mi šaljemo neke političke signale - što je legitimno. I ja, i on, i ostali, zato se i družimo u ovoj virtualnoj zajednici. Zato ne vidim koja je razlika između mene, njega i drugih, i po čemu bi to mene trebalo prokazati.

Mene ustvari veseli (kad se realno pogledaju stvari) da i on ovdje razotkriva, neke svoje strahove, animozitete ali i preferencije. On bi svoj "anti# trebao malo bolje precizirati i pretvoriti u nekev "pro" da znamo zašto se i za koga zalaže. Mi jesmo formalno virtualne osobe ali kad pišemo dugo i iskreno, otkrivamo svoje stvarne osobnosti i tada čak nije više važni ni kako se zaista zovemo niti kako izgledamo.

Tko je glasao

@frederik,Pa čak i Rush

@frederik,Pa čak i Rush koji iskazuje svoju demokratsku deficitarnost koja proizlazi iz ideoloških predrasuda. Neznam zašto ja nebih imao demokratskih deficita u zemlji u kojoj nije provedena lustarcija? Pa svi mi imamo te deficite upravo zbog neprovedene lustracije, a ne zbog mojih "ideoloških" predrasuda. Kod mene je problem što se već 40 godina "raskužujem" od komunističkog pranja mozga,za razliku od većine na ovom forumu koja preživa komunističke laži bukvalno od svog rođenja.
Drago mi je da sam i Rusha ustvari dobro potresao. Doista, kakve su to njegova pitanja ili prigovori - ako je ovaj portal Pollitika, i ako na njemu bistrimo politiku, onda svi mi šaljemo neke političke signale - što je legitimno. I ja, i on, i ostali, zato se i družimo u ovoj virtualnoj zajednici. Zato ne vidim koja je razlika između mene, njega i drugih, i po čemu bi to mene trebalo prokazati.
Nije uopće sporno bilo kojeg kandidata podržati pa i indirektno preko neke druge osobe iz njegove bande, ali bi bilo pošteno reći tko je ta osoba i bar koliko je kontraverzna, da ne kažem sumnjiva.Lobirati na izborima za kadrove sa objavljenih lista udbaša i kosovaca bez da je nad njima izvršena lustracijska provjera za mene je neozbiljno i vrijedno "prokazivanja".
Mene ustvari veseli (kad se realno pogledaju stvari) da i on ovdje razotkriva, neke svoje strahove, animozitete ali i preferencije. On bi svoj "anti# trebao malo bolje precizirati i pretvoriti u nekev "pro" da znamo zašto se i za koga zalaže. Mi jesmo formalno virtualne osobe ali kad pišemo dugo i iskreno, otkrivamo svoje stvarne osobnosti i tada čak nije više važni ni kako se zaista zovemo niti kako izgledamo.
Znao sam ja i prije tvog pitanja da sam pomalo enigma što se moje ideološkoe orijentacije tiče. Za "desne sam previše lijevi a za lijeve desni, osim za Feniksa, Oštrića za koje sam ustašoid. Kad se na ovim prostorima napravi lustracija i kad se stvarno i vjerodostojno uredi politička scena, tek tada će biti i tebi i meni moguć jasni politički profil i identitet, a do tada ja scenu djelim na demokrate i totalitariste. Jednostavno, zar ne?

Tko je glasao

citat "Sramite se gospodo za

citat "Sramite se gospodo za ono što ste od ove države napravili!
Sramimo se i mi što smo vam to tako olako dozvolili.
Svi smo pomalo krivi za ono što danas imamo."

Mi smo skupljali novac i pomoc za Hrvatsku i za Bosnu Hercegovinu iz Dijaspore, imao sam 22 godine i bio sam tada u mladez HDZ u Kanadi. U Kanadi ima cca 600,000 Hrvata a Amerika cca 1,200,000 Hrvata oko cca 2,000,000 Hrvata u Sjevernoj Americi. Dr. Franjo Tudman je poceo dolaziti u Americi i Kanadi u 1987 godine prvi skup mislim da mu je bio u New Jersey, nakon toga je imao turnej kroz cijelu Ameriku i Kanadu. Tada uclaniti se u HDZ je bilo 250 dolara po obitelju i 50 dolara po osobu, tisuce i tisuce razne skupovi npr; demostracije, plesove u Hrvatskim domove, koncerte, crkva, cak smo mi koji smo bili u mladez zvali svi nacije iz te drzave za njihov doprinos za pomoc preko telefona. Kad je Dr. Franjo Tudman obisao te gradovi u Sjevernoj Americi u vecinom su se drzali u Hrvatske Klubove ili Domove reci mo oko 1000 ljudi bi kupovali karte od 100 dolara za veceru i da cuju Tudmanov govor, njegov govor bi trajalo od prilike pola sata do sat, sada racunajte to je 100,000 dolara za sat vremena sto je jedan od stotine gradovi skupljali samo na veceru a da ne brojim jos i Australija. Sve u svemu ogroman kolicina novac je Hrvatska dobila iz diaspore cak se ni nezna tocno koji je bio taj iznos ali vjerujem da je bio u miljardima. Svi smo mi iz diaspore dali koliko smo god mogli, da bi vam jos dodao da su neki Hrvati vani prodavali aute i neki cak digli kredite da bi pomogli Hrvatsku eh to je ljubav i to je bila nasa duznosti. Pogledajte samo ovaj klip iz youtube koji potvrdi ono sto sam vam ja rekao, u Sydney Australija iz Hrvatski Klub na veceru poklonili su Mesicu (kad je onda bio u HDZ) preko 150,000 dolara i vise! http://www.youtube.com/watch?v=-TLTh-Icdmc
Tako da defitivno svi smo krivi kao gradani jer vidimo da ovi koji nas vladaju nisu za Hrvatsku, ne vole Hrvatsku i njihov osobne interese ne dozvoljavaju da ucine ono sto se treba uciniti, nego samo kako ce oni izkoristiti priliku da dalje kradu i da dalje manipuliraju s nama kao da smo ovci. Neznam sto bi se moglo napraviti jedino mislim ali to je samo moj misljenje.................sad su predsjednicke izbori od svi kandidata imali smo priliku vidjeti u akciju, znamo sto znaju i znamo kako radu, jedini koji jos se nije pokazao ali duboko se nadam da ce drugacije krenuti je Boris Miksic. Trebali bi mu dati sansu, svida mi se jer je iz diaspora i on jedini razumije da nije lako doci do bogatstvo i uspjeh.
Hvala!

Tko je glasao

Podigli cijelu Hrvatsku na

Podigli cijelu Hrvatsku na noge, pod jednim Hrvatskim Barjakom, proglasili neovisnost i samostalnost:
http://img406.imageshack.us/i/25071990.jpg/

na kraju smo dobili modernu petokraku u kojoj se nalaze karikature nekadašnjih prekrasnih grbova nekih naših plemena i krajeva..... prevareni smo bili tada kao i sada!

Živio HDZ... i svi onih koji ga podržavaju... živili još pedeset tisuča godina jer nije ni sam vrag (sotona) zavridio takvo zlo u onom paklu... čak ni njemu ne bi poželio takvo što!

Neka nama Bog pomogne, jer mi nismo u stanju sebi pomoć!

malo da se prisjetimo tko su ovi vladari bili i tko su danas:
http://pollitika.com/sto-uciniti-nasljedstvo-saveza-komunista-jugoslavije

Bili i ostali isti... za mene su oni ostali "izdajice svog roda i poroda" a ja sam i dalje po njihovom bandit iz te famosne dijaspore... jedina razlika je ta što ja nikada nisam digao ruku na Hrvata... niti nanjeo zlo bilo kojem Hrvatu! Nikada nije niti jedan Hrvat digao pušku na Majku Hrvatsku!

Jednom godišnje se sjetimo Vukovara! a svaki dan zaboravljamo istinu:
http://www.youtube.com/watch?v=7GJzUqxyv-w
http://xxlworld.xx.ohost.de/povijest/prilozi/od90/paraga.htm

Kome može smetati istina? ZNA SE kome smeta Istina, jer istina je BOG!
(ZNA SE tko je suprotnost od Boga, zar ne!)

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Hrvatski mentalitet je

Hrvatski mentalitet je najrazorniji koji sam ja upoznala.
Hrvatska je žrtva same sebe, na prvom mjestu.

Ne treba nas čuditi što se ovdje dešavaju najnevjerovatnije stvari, koje ljudska povijest nije vidjela.

U Hrvatskoj NE SMIJEŠ biti bolji od donjeg prosjeka, ako jesi, pojest ćete. Moraš skrivati znanje i svoja dostignuća, inače si na meti mase koja te želi zgaziti. Vukovar je također dobar primjer, dečki su iz kafića, u tenisicama krenuli u rat i pobjedili. Zaustavili su ogromnu silu vojske i naoružanja. To su morali platiti i plaćaju i dan danas. Jednostavno su bili bolji od većine, dok su oni (po Zagrebu) mantrali o nepobjedivosti srbije, dečki u tenisicama su ih zgazili, to je za Hrvatsku neoprostiv grijeh. Uspjeh se NIKADA ne oprašta.

U svakodnevnom životu se to sreće na svakom koraku, također. Što je osoba gluplja i nesposobnija, to je cjenjenija. Ako napraviš nešto za neku grupu ljudi, oni te ubrzo zamrze, ako nisi spreman, sa svojim novcima, se stalno brinuti za njihove interese. Tvoji osobni interesi se ne smiju štiti, već isključivo interesi nesposobne, lijene, neobrazovane i agresivne većine.

HDZ je samo odraz tog stanja. U HDZu je bilo, u početcima, na tisuće iznimno pametnih i sposobnih ljudi, čim je rat završio i trebalo je krenuti u stvaranje normalne, demokratske i pravne države, velika većina tih ljudi je postepeno izmaltretirana, izolirana, potjerana i ostao je donji prosjek, koji se ulizuje nesposobnoj, ljenoj, neobrazovanoj većini, koja želi nekoga sebi sličnoga na vlasti, kako nikada ne bi vidjeli svoje pravo lice, lice gubitnika i neobrazovanih ljenčina, koji se boje svoje sjene i stalno žele biti žrtve, koje dobijaju od nekoga novac.

Tko je glasao

Hvala ti Jakša...danas sam

Hvala ti Jakša...danas sam veoma umorna,čini mi se da imam tisuću godina.Drage ljude ovih dana sam srela,neke drage mome srcu više nikada neću,sem u snovima...
Moram Vam svima skupa reći,Vi nemate pojma što je "Vukovar"!
Danas su došli novinari iz Srbie,htjeli su napraviti reportažu o padu Vukovara...?Koliko sam vidjela,otišli su u jednom komadu....
Jučer je, ako se nevar,krenuo novi nezavisni Srbski list u Hrvatskoj,
financiran iz našeg proračuna...što je slijedeće...?
Svima skupa postavljam samo jedno pitanje.Gdije bi Vi svi danas bili
da nije bilo Vukovara?

Tko je glasao

Sanja 1968, baš jučer

Sanja 1968,
baš jučer zovem svog prijatelja gore (znaš o kome je riječ) da ga pozdravim i da se malo ispričamo.polako mi je sve opisao kako je bilo, a rekao mi je i neke stvari koje nisu izašle preko medija. Tako sam ćuo da je kolona za Ovčaru čekala preko dva sata jer je barba Luka odlučio posjetiti van protokola Ovčaru. I tako su mnogi ljudi po autobusima i ostalim prijevoznim sredstvima ketili ko budale da se na Ovčari ukaže barba Luka. A ćuo sam kako se ponio i naš Predsjednik i kako je izbjegao ono što bi svaki predsjednik trebao napraviti(jer on je Bože moj predsjednik svih građana :):) ) ili je to njemu bilo van protokola.
I moja Vukovarska ulica i ne samo ta se svijetlila od upaljenih svijeća u spomen grada Vukovara i svih žrtava koje padoše za slobodu Hrvatske.
Nek im je vječna slava, hvala i laka hrvatska zemlja.

Grd & lin

Tko je glasao

w Predsjednik Sabora, barba

w
Predsjednik Sabora, barba Luka i predsjednik Mesić su negiranjem potokol zapravo pokazali i dokaazali koliko im je u biti stalo do Vukovara i njegovog stanovništa.Ako su se željeli sami pokloniti poginulim braniteljima i stanovnicima Vukovara onda su to mogli napraviti bilo koji dan, a na Dan sjećanja biti zajedno s drugima.
Za barbu Luku ne znam gdje je bio kad je pao Vukovar. Za Mesića se zna. Možda ih je ipak malo dotakla savjest što nisu nešto npravili za spas Vukovara već ga ostavili da se brani sam.
Koliko se sjećam malo je fallilo da i Dubrovnik nije podijelio sudbinu Vukovara. Samo se previše medijske prašine diglo i nije ponovljen Vukovar.
Bila sam u Vukovaru u da navrata poslije rata. Izgrađuje se , ali daleko premalo . Ostaje gorak okus u ustima da je zaboravljen grad na kojeg se neki sjete samo na dan njegovog pada.

w. ;)

Tko je glasao

Kako možemo imati pojma

Kako možemo imati pojma kada nas lažu od prvog dana?

Kako mogu vjerovati bilo kome o bilo ćemu kada su nas navukli na ideju "Hrvatske" i onda okrenuli je za 180?

Kako mogu se smatrati Hrvatom kada sam i dalje za večinu "glupi australjanac iliklokan"?

Kako možemo biti normalni kada rade isto kao što su i radili, stvaramo državu, dižemo barjak svih Hrvatski državljana, vjerujemo u Boga i onda nama sve to oduzmu i zgaze?

KAKO... AKO IMAMO I MALO SRCA.... KAKO?

Jer ima nas koji ne možemo biti glupi vojnici neke partije, ima nas koji ne vjerujemo svemu što se piše u novinama, ima nas koji ne želimo da nas vuku za nos pa poslušamo i one koji nisu dio partijske mašinerije!!!!

Vukovarom se igraju kao da je to njihovo pravo i vlasništvo.. to vidim sa svojim očima... a kada idem u VU i vidim čirilicom napisane putokaze.... zgadi mi se život... ili sam opet lud i zbunjen jer normalan nisam... makar ne po definiciji "normalnog" ovdje u RH!!!!

ref; linkove iz komentara prije Vašeg.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Danas su došli novinari iz

Danas su došli novinari iz Srbie,htjeli su napraviti reportažu o padu Vukovara...?Koliko sam vidjela,otišli su u jednom komadu....
Jučer je, ako se nevar,krenuo novi nezavisni Srbski list u Hrvatskoj,
Sanjo,pa ne misliš valjda da bi trebali raskomadati te srbske novinare, ili zabraniti taj srbski list koi i onako niko neće čitati.
Ja mislim da bi trebali raskomadati one koji nisu ništa ama baš ništa
učinili da se kazne krivci za tu tragediju. Trebalo bi raskomadati one koi se godinama zaklinju u Vukovar a ništa ama baš ništa nisu učinili da taj grad oživi, nego još uvijek skupljaju poene i lovu na nesreći grada.
A novinar iz srbije nek dolaze vallda će napisati štagod o tome
što su zvjeri učinile.

Tko je glasao

Uh al' cenzura radi. To su

Uh al' cenzura radi. To su oni koji kad se vide u špiglu radije razbiju špiglo no što će priznati da ih odtuda gleda rugoba.

Tko je glasao

ajd, ja sam te odblokirala

ajd, ja sam te odblokirala jer mrzim cenzuru :)

My Soul

Tko je glasao

Ono što meni u ovom

Ono što meni u ovom dnevniku, a i komentarima nedostaje je konačno otvorena rasprava o Vukovaru. Simbol Vukovara je obavijen pseudofaktologijom, predrasudama, manipulacijama, patosom i pijetetom koji prilikom svake godišnjice izvire u prigodnim novinskim člancima, televizijskim emisijama, dnevnicima i online diskusijama. Ali malo koji članak ili diskusija imaju hrabrosti uhvatiti se u koštac s otvorenom raspravom o Vukovaru i njegovim posljedicama, bez dogmi i zabranjenih pitanja ili podtema. Par motiva se uglavnom reciklira iz godine u godinu, čak je i leksik tekstova sličan, a okvir je uzak i strogo zadan. Čini mi se da je ovaj dnevnik nekako na tom tragu...

Koji ljudi su i kako točno stvorili "mizerne privilegije i karijere" na bitci za Vukovar? To je pitanje od javnog interesa ali nedostaju nam javno verificirane činjenice i hrabrost medija da javno otvore takvo pitanje. Neka mediji objave dokumente koji pokazuju da je pomoć u naoružanju uskraćena makar je bila raspoloživa. Neka Vlada ili neka nevladina organizacija provede istraživanje da se točno i precizno popiše tko su "ljudi na slici" jer trenutno postoji previše različitih brojki o ukupnom broju žrtava civila, žrtava pripadnika oružanih snaga, izbjeglih, ranjenih i tako dalje. Hrvatska recimo trenutno licitira s brojem okvirno između 1400 do 2200 ranjenih u Vukovaru - to je razlika od oko 800 ljudi iliti 4 Ovčare, to nije ozbiljni podatak. Dok to ne bude konačno utvrđeno uvijek će se licitirati brojkama, što je uvreda za žrtve.

Neka javna televizija progovori o tretmanu prognanika ili prilikom nizanja tuceta priloga na temu o Vukovaru u Dnevniku na godišnjicu uvrsti i koji kritički prilog, priču o sukobu vlasti i branitelja Vukovara ili o genezi etničkog sukoba u Vukovaru kroz borbe za lokalnu vlast. Neka prilikom godišnjica napada na Vukovar ili Dubrovnik progovore o "neugodnim stvarima", poput nekih sudski ili historiografski utvrđenih činjenica, koje javnost ima pravo znati.

Osjećaj poštovanja prema žrtvama u ovom trenutku, kad je još mnogo toga o Vukovaru (i ratu u cijelosti) nepoznato ili obavijeno netočnom ili nepreciznom faktografijom, zahtijeva da se teme ne izbjegavaju i da se o Vukovaru otvoreno govori, bez okova.

Ja imam dojam da se prilikom svake godišnjice to propušta učiniti.

Opinioiuris

Tko je glasao

Ja imam dojam da se prilikom

Ja imam dojam da se prilikom svake godišnjice to propušta učiniti.

A ja imam dojam da je to pravilo u Hrvatskom društvu, nitko o ničemu ne govori iskreno i konkretno, baš sve je ostavljeno manipulacijama i interesnim grupama koje "prodaju" svoju priču.

To smo odavno naučili opi, jelte? ;)

Bilo bi lijepo da se na konkretan i činjeničan način progovori o NDH i Ustašama, o partizanima i njihovim zločinima, kao i sistematskom ubijanju i zatvaranju tokom 50 godina režima, bilo bi sjajno da o DR govorimo isključivo na temelju činjenica i bitnih momenata, a ne iz ideoloških uglova.

Na svakom koraku u Hrvatskoj vlada laž i manipulacija i tko je za to kriv?
Većina, jer nemaju snage ni želje za istinu ni za zdrave odnose u ovom društvu, jer su se kompromitirali na svakom koraku.

Tko je glasao

Slažem se da ni nakon 18

Slažem se da ni nakon 18 godina nisu ni često postavljana ni prava pitanja a još manje davani pravi odgovori, ali se osjećam dužnim dodatno objasniti motive mog dnevnika, koji nisu imali takve ambicije. Moj dnevnik je jednostavno bio emocionalni povratak u ona presudna i dramatična vremena, a to što tražiš će davati povjesničari, a ne političari niti mi svjedoci vremena koji smo znali samo male male detalje ukupnih događaja. Večeras me je Ante Nazor u tom pogledu ohrabrio - povjesničari će to zasigurno dobro napraviti ako uspiju riješiti problem "velikih stratega i vojskovođa" - tj ako se riješe politike i političara, koji su to postali na lovorikama pobjede.

Moj dnevnik je bio sazdan na reminiscencijama na vrijeme u kojem smo dijelili sličnu sudbinu s dobrim dijelom ratne Hrvatske, nasuprot mirnodopskoj Hrvatskoj, u kojoj su se donosila odluka, vjerojato i krive, jer iz udobne udaljenosti i bez osobne ugroženost drugačije nisu ne mogu biti. Iz te činjenice proizlaze razlike, u kojima bi vjerojatno trebalo tražiti greške koje su kasnije urodile tragedijom, a za tragedije treba jednom platiti.

Svi smo bili na neki način nepripremljeni za ono s čime smo se svakodnevno suočavali. U ratnim uvjetima smo ih rješavali kako smo mogli i znali. Moći i znanje su nam bile male ali volja velika, pa su rezultati uglavnom bili uspješni. Oni drugi su bili daleka od ratne stvarnosti, u presudnim trenutcima su se bavili politikom zirkajući prema "budućnosti" . Posve je normalno sa su neke szvari krivo procjenjivali, pa se danas koče od straha, i sve bi učinili da se provuku bez propitivanja.

Imali smo donekle sličnu ratnu situaciju, mi na jugu i Vukovar na sjeveru, ali kasniji razvoj nije bio nimalo sličan. Ni po naporima ni po sudbinama, no nije na meni da o tome sudim nego na povijesti koja će se morati jednog dana napisati.

Večeras u Otvorenome sam slušao i dva aktera moje priče (Borkovića i Ramljaka) - i odslušavši ništa ne bih promijenio u ovom postu. Nije da sam saznao neke nove stvari, ali sam zaključio gdje možda postoji problem. Nitko od onih u neratnoj Hrvatskoj, a koji su odlučivali o tuđim sudbinama, nije vjerovao da će u Vukovaru izniknuti herojska epopeja prosječnih ljudi koja će slomiti kičmu četvrte vojne sile u Europi. Nitko od njih ni na jugu, u Dubrovniku nije očekivao da će se slabo organizirani otpor uspjeti othrvati dobro organiziranoj i premoćnoj vojsci (oko Dubrovnika je bilo angažirano što JA što JRM te četnika iz okolicr skoro 25.000 ljudi nasuprot šačici od nekoliko stotina naoružanih ljudi i nekoliko desetina tisuća ljutitog naroda). Priznati zasluge običnih znači poricati svoje - ali možda i snositi odgovornost za krive procjene, koje su bile popraćene velikim žrtvama i ogromnim štetama. Ramljak me je nekidan razbjesnio kad je s Tomcem bistrio te iste obranaške teie tadi kojih se večeras neugodno osjećao - bilo bi mu bolje da je šutio. Mene jedino intrigira zašto je baš on preuzima na sebe tu izgubljenu misiju ako je bilo mnogo njih koji su krivlji od njega.

Kao i svaka "povijest rata" ova naša se do sada umjetno održavala na pojedincima kao navodnim herojima koji su kao svojim ponašanje, osobnošču i zaslugama iznijeli rat i pobrali "zasluženu" slavu. Ovdje sam možda prvi lansirao da su ove dvije ključne početne bitke (za Vukovar i Dubrovnika) ustvari dobili obični ljudi nasuprot "mudrošću naših vođa" i vojnim tehnikama neprijatelja, Naši vođe to nisu očekivali pa su crtali po generalštabnim stolovima rezervne varijante, koje je demantirao život na terenu - i to je ono što jednom treba raščistiti. Stvarane su umtetno pothranjivanje fame o "zaslušnima", o tome da "ne damo naše generale". A mi u Dubrovniku i oni u Vukovaru nismo od generala skoro ništa imali, ali su zato neki na onome što se tu događalo postajali generali.

Tko je glasao

povjesničari će to

povjesničari će to zasigurno dobro napraviti ako uspiju riješiti problem "velikih stratega i vojskovođa" - tj ako se riješe politike i političara, koji su to postali na lovorikama pobjede
Mi danas u RH nemamo vremena čekati što će reći povjesničari da bi slijedom njihovih umnih procjena izabrali predsjednika i ljude koji koji bi vadili Hrvatsku iz govana. Danas trebamo lucidno i brzo reagirati na nastalu situaciju, a to nećemo moći uz zidove od laži koje okružuju Vukovar i Hrvatsku.
Žao mi je ljudi koji još nisu shvatili da su te zidove laži spleli i podigli upravo ljudi iz redova Štita i Mača SKJ.
Da se nebi pogrešno shvatilo, oni taj posao rade i danas.

Tko je glasao

frederik, nema na politici

frederik, nema na politici dnevnika koji ne šalje političke poruke, Moj dnevnik je jednostavno bio emocionalni povratak u ona presudna i dramatična vremena, a to što tražiš će davati povjesničari, a ne političari niti mi svjedoci vremena koji smo znali samo male male detalje ukupnih događaja a poznato je da su emocije loš savjetnik u politici.

Tko je glasao

što je drugo politika, ako

što je drugo politika, ako ne prepoznavanje i organiziranje emocija - ljutnje, bijesa, nezadovoljsatva, entuzijazma koji se javljaju kod raznih grupacija.

druga je stvar da bi političke odluke, ili vođenje politike trebalo težiti racionalnim, a ne populističkim rješenjima. naravno da u politici ima mjesta za emocije i da su one i "savjetnik", inače ne bi bilo ovog sajta.

Tko je glasao

ve-ka, upravo sam frederika

ve-ka, upravo sam frederika ulovio kako šalje emocijama izmanipuliranu poruku glasačima Ive Josipovića.
Nemam ništa ako bilo tko preferira nekog kandidata ali sam protiv toga da to radi oslanjajući se na one koji su održavali jugoslovenski komunistički sistem.

Tko je glasao

Moj dnevnik je jednostavno

Moj dnevnik je jednostavno bio emocionalni povratak u ona presudna i dramatična vremena, a to što tražiš će davati povjesničari, a ne političari niti mi svjedoci vremena koji smo znali samo male male detalje ukupnih događaja.

Nisam siguran da nije na tebi, meni ili nekom drugom pokretati otvorenu raspravu. Mislim da šutnjom i štancanjem uvijek istih, kako su dolje lijepo nazvani, "lizanje vlastitih rana" tekstova zapravo svi sudjelujemo u trajnoj opsadi Vukovara, opsadi laži, mitova, tajni i predrasuda, a "ljudi sa slike" ne zaslužuju takav tretman.

Na naslovnici su trenutno dva teksta o Vukovaru, oba na istu šprancu "emocionalnog povratka". Jadni Vukovar, jadne žrtve, heroj, otpor, agresija, bilo nam je teško. Da i? To slušamo već skoro 20 godina i to znamo. Ali u tih istih 20 godina još uvijek na primjer javno ne znamo točnu faktografiju Ovčare, makar je sudski utvrđena. No sudsko utvrđenje se ne poklapa s nekim mitovima koji su prihvaćeni kao istina pa je spominjanje nekih činjenica ravno krivokletstvu ili nacionalnoj izdaji.

Ako ja ovdje napišem da žrtve Ovčare nisu bili civili, što se redovito tvrdi, bit ću napadnut kao prosrpski agitator makar je to sudski utvrđeno svjedočenjima Hrvata i dokumentima iz Hrvatske. Jednostavno, mit da su na Ovčari pobijeni "civili i ranjenici" umjesto "pripadnici ZNG-a" (dok su civili pušteni) je van dosega otvorene rasprave. Ako netko drugi napiše da je Tuđmanova opsesija sprečavanjem "oporbene situacije" u lokalnoj vlasti u Vukovaru i podržavanje Merčepove lokalne samovlasti i terora nad srpskim stanovništvom bila jedan od uzroka etničkog sukoba, to će se smatrati negiranjem srpske agresije. Vrhunac bezobrazluka je recimo napisati da su ZNG (do stupanja na snagu Deklaracije o nezavisnosti 8. listopada) obična pravojna jedinica koja je osnovana protupravno unutar države koja još uvijek postoji (poput recimo VRSK unutar Hrvatske) jer to "vrijeđa" branitelje. Konačni linč može se očekivati ako se spomene da su ZNG, kao neprofesionalna ad hoc jedinica, gerilski koristili civilne objekte (najviše privatne kuće) unutar grada za oružanu borbu protiv JNA čime su ih pretvarali u vojne mete koje je po međunarodnom pravu bilo dozvoljeno gađati što je pravno pokopalo svaku održivu optužnicu za monstruozno rušenje Vukovara. To su samo neke od zabranjenih tema.

Jasno mi je da tvoj dnevnik nije imao namjeru otvarati ovakva i slična pitanja, ali mislim da upravo lažna faktografija i mitologija omogućavaju "skrivanje" i preživljavanje onih koji su na ratu i patnji stvorili ugodan i privilegirani život i kojima je u interesu da se neka pitanja nikad ne postave.

Opinioiuris

Tko je glasao

@opinioiuris, komentar ti je

@opinioiuris,
komentar ti je ciničan, pokvaren, dostojan komentara "državnika novoga kova"-gnjusa.

Tko je glasao

Ako ja ovdje napišem da

Ako ja ovdje napišem da žrtve Ovčare nisu bili civili, što se redovito tvrdi, bit ću napadnut kao prosrpski agitator makar je to sudski utvrđeno svjedočenjima Hrvata i dokumentima iz Hrvatske.

Ako ja ovdje napišem da one mrtve babe nakon Oluje nisu bile civili, da oni Osječki srbi koji su dojavljivali četnicima pozicije HVa, nisu bili civili, ako ja ovdje navedem da su oni srbi koji su ubijeni tokom akcije Međački džep, nikako nisi bili civili, ako ja navedem da su srpski obavještajci ispitivani u Lori, nisu bili civili, svi će graknuti kako sam ja Ustaša, nacionalista ili tko zna što.

Ja prihvaćam tvoju tezu i slažem se sa njom, no ta tvoja teza se onda MORA primjenjivati na SVE učesnike rata, a ne isključivo na Hrvate. temeljem toga, treba osloboditi Glavaša, Norca i Generale u Haagu, jer im se nema zašto suditi.

Ako netko drugi napiše da je Tuđmanova opsesija sprečavanjem "oporbene situacije" u lokalnoj vlasti u Vukovaru i podržavanje Merčepove lokalne samovlasti i terora nad srpskim stanovništvom bila jedan od uzroka etničkog sukoba, to će se smatrati negiranjem srpske agresije.

Ako ja navedem podatke da su "oporbene" snage bile direktno povezane sa srbijom i jna, odnosno da su imali zadatak Vukovar blokirati, dok su srbi i jna odavno organizirali oružani napad na Vukovar i Hrvatsku, za što ima dovoljno podataka, ti ćeš to smatrati nevažnim.

No, Hrvatima je bilo važno se organizirati i ne dopustiti jna kadrovima, da zaustave organiziranje obrane.

Vrhunac bezobrazluka je recimo napisati da su ZNG (do stupanja na snagu Deklaracije o nezavisnosti 8. listopada) obična pravojna jedinica koja je osnovana protupravno unutar države koja još uvijek postoji (poput recimo VRSK unutar Hrvatske) jer to "vrijeđa" branitelje.

A ako ja napišem da nakon priznanja Hrvatske, se trebalo po kratkom postupku obračunati sa teroristima u tkz.krajini i zabraniti im povratak, zauvijek, odnosno protjerati ih, ti bi bio prvi u zgražavanju nad mojim mišljenjem.

Opet imamo dvostruke kriterije? Ako su zenge bile paravojne jedinice koje je dopušteno pobacati u kanale i poubijati, zašto nije bilo dopušteno poubijati one prljave četnike i njihovu logistiku, one babe i djedove koji su ih opsluživali?

Konačni linč može se očekivati ako se spomene da su ZNG, kao neprofesionalna ad hoc jedinica, gerilski koristili civilne objekte (najviše privatne kuće) unutar grada za oružanu borbu protiv JNA čime su ih pretvarali u vojne mete koje je po međunarodnom pravu bilo dozvoljeno gađati što je pravno pokopalo svaku održivu optužnicu za monstruozno rušenje Vukovara. To su samo neke od zabranjenih tema.

A tvoj konačni linč mene bi se desio da ja napišem kako je trebalo sve kuće iz koje je stigao snajperski metak, recimo u Zagrebu ili po cijeloj Hrvatskoj, sravniti sa zemljom, jer su ugrožavale nevino stanovništvo.

Isto tako je sasvim zakonski opravdano, rušiti kuće i ubijati sve u tim kućama, ako je iz tog sela ispaljena raketa ili bomba na Hrvatsku.

Jedina i isključivo zabranjena tema u Hrvatskoj je da su Hrvati imali pravo i zatvarati i ubijati i mlatiti srpske "civile" koji su se stavili na stranu agresora, no u Hrvatskoj su nebrojeni slučajevi ubijanja četnika (Hrastov), ispitivanja špijuna (Glavaš), ubijanja "civila" koji su bili podrška terorističkim četnicima (Norac) koji sjede u zatvoru za "ratne zločine", a Srpski ratni zločinci žive slobodno u srbiji, zahvaljujući i ovakvim Hrvatima, kao što si ti...

Tko je glasao

naravno razlika između

naravno
razlika između tvojeg opinioiurisovog komentara je u tome što se on poziva na sudske odluke (i to koliko vidim hrvatskih sudova) za razliku od tebe koja samo mijenjaš teze

Tko je glasao

razlika između tvojeg

razlika između tvojeg opinioiurisovog komentara je u tome što se on poziva na sudske odluke (i to koliko vidim hrvatskih sudova) za razliku od tebe koja samo mijenjaš teze

Naravno da se on poziva na odluke "Hrvatskih" Sudova, kad ti isti sudovi osuđuju Hrvate bez ikakvog pozivanja na međunarodna prava, koja imaju branitelji svoga tla i svoje zemlje, ali daje puno pravo jna i srbima da okupiraju na temelju tkz "prava" zato što Hrvatska nije bila priznata u to vrijeme. Dakle, onda kad je priznata, onda je i Hrvatska imala ista prava koja on velikodušno daje jna i srbima, je li tako?

Ili jna i srbi imaju UVIJEK pravo ubijati civile koji su se suprostavili okupaciji svoga grada? A Hrvati NEMAJU NIKADA pravo ubijati one koji su terorizirali, ubijali i pljačkali SAMOSTALNU I MEĐUNARODNO PRIZNATU REPUBLIKU HRVATSKU?

Mrak nije li te sram opravdavati ovakve sluganske teze?

Dokle ćeš biti slugan?

Tko je glasao

Mrak nije li te sram

Mrak nije li te sram opravdavati ovakve sluganske teze?

meni je svako ubojstvo neprihvatljivo (osim onoga u samoobrani) pa sam tako i za to da se svaki zločin koji se dogodio sudi, bez obzira na to tko bili počinitelji; nemam nikakve diskriminacije u tom pogledu

Dokle ćeš biti slugan?

slugan čega? dokle ćeš ti robovati dogmama koje je ova civilizacija davno prevazišla?

Tko je glasao

meni je svako ubojstvo

meni je svako ubojstvo neprihvatljivo (osim onoga u samoobrani) pa sam tako i za to da se svaki zločin koji se dogodio sudi, bez obzira na to tko bili počinitelji; nemam nikakve diskriminacije u tom pogledu

Evo mantre, koja nema veze sa stvarnošću, ali je jako popularna u tvojim krugovima. Daj to reci Vukovarcima koji su izgubili djecu, žene, sinove i muževe. Baš me zanima je li bi tako razmišljao da je netko tebi blizak, zvjerski mučen i ubijen, a ubojica šeće po srbiji.

Pa gdje su osude za Vukovar? Nisam primjetila da si dao minus opiju za njegove skandalozne tvrdnje, kako je dopušteno i nekažnjivo ubijati civile, koji su se "pobunili" protiv jugoslavenske vlasti. Tu se nisi sjetio ukazati na svoju sklonost nediskriminaciji, tek kad sam ja rekla, ajmo onda ista pravila primjeniti na srbe u Hrvatskoj, onda si graknuo.

Sramotno!

slugan čega? dokle ćeš ti robovati dogmama koje je ova civilizacija davno prevazišla?

Ja govorim o zakonima, a TI govoriš o dogmama. A osnovna dogma iz jugoslavije je da je srbima sve dozvoljeno, a Hrvatima nije dozvoljeno ni štititi svoj život.

Zakoni svake zemlje, pa tako i Hrvatske su dozvoljavali zaštitu domicilnog stanovništva, jedino u ovoj psihopatskoj državi, osoba koja organizira obranu grada i spasi ga od masovnog ubojstva od strane terorista, završi u zatvoru.

Daj mi reci u kojoj ti to "civilizaciji" živiš u kojoj su zakoni koji štite puk, prevaziđeni? Reci to Francuzima ili Britancima, ma reci to Mađarima, pa bi umrli od smjeha.

Kako se zove bajčica koju ti živiš Mrak?

Tko je glasao

Ja se s tobom slazem.

Ja se s tobom slazem. Su-sudjelujemo u trajnoj opsadi Vukovara.
O pitanjima i dvojbama o kojima govoris treba temeljito i jasno. Zasto ne. Cak stovise smatram da trebamo jos temeljitije zagrabiti (dolje ili mozda gore sam naveo temeljna pitanja spram kojih treab djelovati). Upravo se konacno obracunati sa temom i sa nama samima.
To bi bila snaga, a ne ovo odrzavanje i podrzavanje kosmara. Tragicno je ovo sto je bilo u ovogodisnjem Otvorenom, diskusija Borkovic - Ramljak. Strasno. Bilo je i proslih godina slicno, a stvar se ponavlja od prvog dana.

Tko je glasao

Možda sam te krivo shvatio

Možda sam te krivo shvatio pa pitam:

Da li se to zalažeš da se treba obračunati samo s temom (ne znam kako) ili riješiti Vukovarski slučaj tako da ga se izvuče iz sadašnjeg košmara i pretvori u grad dobrog života ( što znači i za sve njegove građane bez obzira na nacionanost i vjeru)???

Cijeloj Hrvatskoj Vukovar simbolički puno znači pa se treba naći stredstava da ga se obnovi i prevede u spomenik dobrom življenju - to je jedini način.

Ja mislim da bi jedino tako skinuli tu temu. Ali 11 godina od intergracije se samo obećava a malo tko što čini. Treba grad obnoviti da bude opet mjesto ugodno za stanovanje ali i dati investitorima pogodnosti da stvore radna mjesta. Ako ljudi nemaju od čega živjeti nema ni budućnosti.

Čvrsto vjerujem da si mislio na ovo drugo!! Vukovar je prije ovoga bio jdan od najljepših gradova u Hrvatskoj - tu su se mnogi slagali.

Tko je glasao

Prvo ideja onda

Prvo ideja onda materija.
Vukovar je i sada jedan od najljepsih.

Tko je glasao

Opinioiuris, nemaš pojma s

Opinioiuris,
nemaš pojma s kojim guštom sam ti dao minus.
Prvo radi Ovčare civila, ranjenika kako boraca tako i civilnih ranjenika.
Drugo radi ZnG kao paravojne jedinice koja je formalno bila pod MUP-om, a kojim je zapovijedalo Ministrastvo obrane. Teritorijalna obrana je bila uništena u mnogim djelovima Hrvatske.
Treće da je ZNG kao neprofesionalna ad hoc jedinica, gerilski koristila civilne objekte unutar grada. Ne nego je trebalo izaći u kukuruze i tu se suprotstaviti gamadi.
Zaista mi je mučno odgovarati na ovaj tvoj komentar.
Često se zapitam dali se ti u svom stvarnom životu držiš zakona kao pijan plota.
Da smo se pridržavali svih zakona i normi pa nas čovjeće nebi ni bilo, već bi davno bili pod srpskom čizmom ako bi ostali živi.
Uh, minus do neba.

Grdi

Tko je glasao

famozni crveni fićo postao

famozni crveni fićo postao je neprikosnoveni simbol cijelog DR-a. već je tada "procourio" podatak (iz "naših" i provjernih izvora prije nego mi neko podmetne četničku propagandu) da je fićo bio olupina, namjerno podmetnuta da bi se proizveo željeni efekat bezobrzirnog razaranja od strane JNA. No to nije nelegitimno, riječ je o borbi za simbole i značenje. I nakon pada Bastille iz nje je izašlo desetak sitnih kriminalaca, nikakvi pobunjenici protiv kralja i režima. Pad Bastille i dalje funkcionira kao inicijalni simbol nastanka evropskog republikanstva, a i JNA je dokazala stvarne razaralačke namjere.

Merčepova i Glavaševa uloga, najprije u širenju terora među srpskim civilima, a potom u organiziraciji obrane Trpinjske ceste, koja je također bila simbol obrane Vukovara i odnjela puno života. Nije poznato da je jedna druga cesta, iz smjera Vinkovaca, ostala sve vrijeme prhodna i da je pomoć mogla stizati tim putem. To su mi pokazivali Vukovarci u Vukovaru i ne mogu garantirati za činjeničnost, ali djelovalo je uvjerljivo. Trpinjsku cestu snimalo se, čak i insceniralo, kao poticaj svenacionalnog gnjeva i ogorčenja i stvaranja "ratnog jedinstva" oko vladajuće politike.

Ali ni u opinio-vim tezama neke stvari nisu do kraja objašnjene. Ako su ZNG nakon 8. listopada postale regularne jedinice, onda su na Ovčari pobijeni ratni zarobljenici, što je također kršenje ratnog prava.

I, možda najvažnije, da li je i Siniša Glavašević bio u sastavu ZNG? Ako nije, onda je među žrtvama Ovčare bilo i civila.

U jednome opi je u pravu. Toliko je još mitova i nerazjašnjenih situacija, zato i živimo u tako nesretnoj i histeričnoj državi. Mislim da je frederik upravo to htio reći, iako suptilnije bez dodatnog pumpanja i provociranja bijesa i iz poštovanja prema ljudima koji su u svemu tome stvarno žrtve i gubitnici.

Tko je glasao
Tko je glasao

Treba otvoriti arhive JNA i

Treba otvoriti arhive JNA i Srpske vrhuske o stvarnim uzrocima, ciljevima, motivima te nacinu vodenja bitke za Vukovar. Dokumenata o tome vec ima, treba samo nastaviti.
To je po meni kljuc i minimum od kud treba krenuti.

Jos uvijek je sve sto se u nas dogada oko Vukovara lizanje vlastitih otvorenih rana. Ono sto stvarno predstoji jeste izvuci povijesne i zivotno vazne pouke iz toga da se sa strasnom spiralom zlocina ne nastavi.
To nisu tako komplicirana pitanja kako se cini, odnosno vrlo su jednostavna (ustvari su to najkompliciranija pitanja), ali su zbog silnog zlocina i stradavanja trenutacno izvan fokusa.

Cemu sluzi drzava - da li je drzava na dobrobit drzavljana ili ljudi trebaju sluziti drzavi?
Sto je najvise sto covjek moze uciniti za svoju domovinu?
Sto je dobro, sto je zlo, kako se ispreplicu?
Snaga zla, snaga dobra - tko je jaci?
Kakve su posljedice nasih akcija?
Tko odreduje i sto su standardi za dobro i zlo koji ne zastarjevaju?
Kolika je snaga istine, vjere?
Sto je predanost?
Kako trebamo zivjeti?
Cemu sluzi povijest i proslost?
Cemu sluzi pravda, pravo, pravna drzava ...? (ovo sam stavio samo zbog opia)
Sto je ljepota i da li je moguca?

Patnja je gotovo nuzdan sastojak da se o ovim stvarima moze nesto reci, ali na zalost nije dovoljan i za sad samo to pokazujemo.
Kada bi prionili ozbiljno na samo neka od ovih pitanja i ugradili ih u nase temelje, inspirirani i vodeni patnjom i tragedijom Vukovara, od nas ne bi bilo nikog "jaceg". To je snaga pera
Za te stvari nam ne trebaju svadljivci vec nam treba glas onih koji sada sute u svojoj patnji.

Tko je glasao

,,,,,,,,,,,,,@opi, od toga

,,,,,,,,,,,,,@opi, od toga što tražiš momentano ništa. Vukovar je mit jednako kao i DR, zamagljen, zakukuljen i zamumuljen onako kako pravi mit treba biti da bi se lakše eksploatirao. Poslijedica te exploatacije je ovo predkolapsno stanje RH. Najtužnije je gledati to licimjerje na licima političkih turista koji nad grobovima poginulih ljudi svake godine kupe legitimitet za novu pljačku.Mit je laž, Vukovar je laž, DR je laž. Koristeći se tim lažima, takozvanim " integritetom i vrijednostima DR" sva vlast od 1990-do danas upropastila je narod, državu i sve ostalo do čega se dotakla. Velika laž vlada hrvatskom, a sve institucije su upregnute da tu laž, pa i onu vukovarsku što duže zadrže jer ih ona i samo ona štiti od zakonskog progona i osigurava kontinuitet krađe i otimačine. Ovo je orvelova gozba u kojoj stoka sitnog zuba nema hrabrosti pogledati se u špiglu.

Tko je glasao

Ima istine Rush u tvojim

Ima istine Rush u tvojim riječima... političari su od Vukovara napravili mit , Vukovar je grad heroj ali i grad koji i dan danas krije najviše skrivenih priča ... I danas kada gledam onu paradu gmizavaca i gamadi (Hebrang , Bandić, Vidošević, Josipović ja mislim...) zgadi mi se doslovno sve... Gospodo molim pogledajte samo koliko su puta oni osobno došli van politike u Vukovar sve će Vam biti jasno ... koja je to gamad od ljudi... na nevolji i patnji našeg naroda skupljati političke poene .. e kod mene to ne ide...
Za mene i po mom samo predsjednik, predsjednica Vlade mogu taj dan doći službeno posjetiti Vukovar ... Ostali nemaju šta tražiti ni na televiziji, ni davati neke izjave...
18.11.2009. je dan Vukovara , Vukovaraca, vukovarskih branitelja i svih ostalih branitelja Hrvatske i tako bi trebalo biti (i po meni jedini oni taj dan imaju pravo dati neku izjavu...) ... a ne da gmizavci koji odreda nijedan nisu bili na frontu, niti osjetili fijuk granata... pametuju...

Justice for all !

Tko je glasao

a da, kojim slučajem,

a da, kojim slučajem, nabrojani i svi ostali političari/čarke ne bi došli, razapeli bi ih jer ne poštuju žrtvu Vukovara. Kosor je, ovog ljeta, po mom mišljenju, vrlo dostojanstveno otišla sama, bez medijske pompe i ostavila vijenac vatrogascima poginulim u sumnjivim okolnostima na Kornatu. Baš zato da ne potpiruje emocije u jednoj podjednako nerazjašnjenoj situaciji, Misliš da je to netko razumio. Napali su ju, naravno, da se skriva i bježi od odgovornosti.

I tu počinje taj začarani krug, u kojeg si se i ti uključio ovim postom. Stvari su komplicirane, vrlo komplicirane i teške. Svaka ad hoc ocjena, ili osuda samo nalijeva ulje na vatru.

Tko je glasao

I tu počinje taj začarani

I tu počinje taj začarani krug, u kojeg si se i ti uključio ovim postom. Stvari su komplicirane, vrlo komplicirane i teške. Svaka ad hoc ocjena, ili osuda samo nalijeva ulje na vatru.

Kakav začaran krug... političari nemaju šta raditi davati izjave i komentirati na dan pada Vukovara ako nisu bili u ratu... Neka šute i kažu gospodo sa televizije ja nisam bio u obrani zemlje evo iza mene tu u koloni koliko hoćete ljudi koji će puno bolje nešta moći reći o VUkovaru ... Tu izuzimam predstavnika Vlade tj. predsjednicu danas i predsjednika države... Ne vidim da su pitali nekog vukovarskog branitelja šta nego odmah trči za kretenima ko Hebrang i slični koji rata vidjeli na američkim filmovi...

Što se tiče Kornata , da se to hoće riješiti riješilo bi se u par mjeseci ... Prvo razgovor i poligraf sa pilotima helikoptera , tada ispitivanje nadređenih i vojske i da vidiš kako bi se brzo našlo šta je bilo... ali Kosorica jednostavno bježi od odgovornosti ko i Mesić (nule i jedno i drugo...) i imamo što imamo još jedan nerazrješen slučaj koji je objašnjen sa prirodnom reakcijom koja se nedogodi na takvim mjestima jednom u milijardu puta... ma nikada...

Justice for all !

Tko je glasao

ni tragedija na Kornatu, ni

ni tragedija na Kornatu, ni vukovarska tragedija ne počinju onoga dana kojeg su se dogodili.

što misliš koliko puta su u raznim lokalnim DVD-ima maloljetni klinci bili pripuštani, dapače poticani da idu u vatrogasne akcije u kojima nisu smjeli sudjelovati? taj se zakon kršio na veselje svakog velog i malog mista. a kad se tragiedija dogodila, između ostaloga i zato što su svi navikli da ne poštuju zakone, pa čak ni one najfunkcionalnije, koji izravno štite živote, e onda su svi spremni okriviti cijeli svijet, osim uvidjeti i vlastitu odgovornost.

ovo nije odgovor na čitav tvoj post, kao ni spekulacija o enigmi, što se je zapravo dogodilo na Kornatu toga dana, već samo mali putokaz -- kako doći do punog uvida u stanje u kojem jesmo.

Tko je glasao

@jednoga jutra, negdje u ovo

@jednoga jutra, negdje u ovo vrijeme, 1991. slušala sam na radiju dječju emisiju u kojoj su mali vukovarci pričali o danima proživljenim u okupiranom Vukovaru. Nikada neću zaboraviti jednog dječaka od kojih 8 godina. Kad su ga pitali, bi li se vratio u Vukovar, rekao je :"....možda... jednoga dana...za jedno 15 godina, samo da vidim kako je....." Taj glas, tu tugu djeteta koje je preživjelo užase, pamtiću dok budem živa. Zanima me je li smogao snage da ode u Vukovar. Nadam se da jest, jer on je istinski heroj.
Nadam se da se je vratila i profesorica Julijana Moriz. Iako je govorila mađarski i njemački, za nju nije bilo posla u Zagrebu, ni u hrvatskom DKP-u u Mađarskoj...Umjesto nje, slali smo "diplomate" bez znanja mađarskog. Nije nam bila dovoljno dobra..ali zato jest Mađarima, koji su je primili raširenih ruku da poučava njihove potencijalne diplomate.
Često se sjetim Juliške, kako ju ja od milja nazivam, i Suzane i njenih velikih uplakanih očiju, i onih hrabrih branitelja koji su preko radija Osijek vrištali: nemamo oružja, šaljite oružje..., i onog dječaka iz jutarnje emisije i svih dječaka i djevojčica , one tužne kolone...
Podsjeća me svakodnevno uramljen plakat koji umjesto slike visi na mojem zidu...spaljeni grad na krvavo crvenoj površini.." VUKOVAR JE SRAMOTA SLOBODNE EUROPE I SVIJETA, NA PRAGU 21. STOLJEĆA". Reklo bi se- da se ne zaboravi..mada mi se čini da ne stoji na pravom mjestu...ili možda ipak... Onima koji bi trebali ne zaboraviti, ništa, pa ni moj plakat, ne može probuditi savjest...jer je nemaju i nisu je nikad imali..

Tko je glasao

@frdrk, rčnjć n

@frdrk, rčnjć n tvj rsplžnj kjm s kk sm kžš n mžš phvlt, dnvnk j sp tk šlgvrt z kmntr.Rcm: vm rt s mng kplr sbrsk zstpnc pstjl gnrl, Ddkvć Brkvć jš ns kk stj stvr nć, k s rtn djl njhv njhvh rtnh drgv prčv n mngm vjnm člštm.

N zt njh nm n Hg - jr nt h tm nmj št ptt - nt s mj bl km št z bl št sprčvt.
T dvj ptc s KS-v, k ćm prv njhv vkvrsk lg nj ssvm rsvjtljn.Prm nkm nfrmcjm n s psln Vkvr z ssvm drgh rzlg, p btn kj s dbl ns bl zbg ng št s čst nvd, ng s rzlg z njh trb sčtt z psm nvnr Snš Glvšvć. vm bvzn ptt pkvnk Jsp Prkvć. Tkđr mslm d s Drk Ptrčć knjz kj ć skr zć svrn n vj fnmn.
Ns nm tkr d s Brkvć tm ntrvjm prdrž v Jspvć phd n prdsjdnčk stlc, t d j njgv "spvjd" sstvn d PR flklr tčnjv z t stlc. Prmkl t j d s Msćm d jnr Prkvć, n brd nć mć bz knj z st rgl.
M klk s tškj dpr pd tjcjm dnvn pltk, nb sm bt mnj nltčn, jr s prv vh dn trž prv dgvr n prv ptnj.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci