Tagovi

Mani pulite 2 - Darkov „grijeh“

Zla Vještica Izgleda da je Damir Petri?i?, „baby-face“ politolog i negdašnji aktivist Akcije Mladih“ mnogo toga „skrivio“. No skandal u kojeg nas je zapetljao ima duga?ke i daleke korijene.

Donedavno poznati Kraši?anin Ivan Peni? je imao je blistavu karijeru u hrvatskoj politici koja je poslije izbora 2003 godine naglo zgasnula. S njegovih cca 55 godina rano je za povlaštenu saborsku mirovinu. Zašto ga „renovirani“ (Sanaderov) HDZ nije više trebao za nas nije važno pitanje. On i nije glavni lik ovog ?lanka; spominjem ga tek kao uvodnu ilustraciju onoga što se ovih dana doga?a. To se slikovito može prezentirati blic-uvidom u njegovu politi?ku biografiju. Pamtim ga kao predsjednika Fonda za privatizaciju, potom Ministra privatizacije (u onim nesretnim vremenima koja je Šima Krasi? svojim nalazima ovjekovje?ila - ali tadašnji Sabor i Vlast nisu stvari popravile, ni krivce pokažnjavali (ni danas za to nemaju volje ni hrabrosti - mada su donijeli odluku da se u novi Ustav ugradi nemušta klauzula o nezastarijevanju pretvorbeno-privatizacijskog kriminala – što je „ribica na dugom štapu“.)

Peni? je bio kota?i?, pa potom „kota? zamašnjak“ dobro podmazane mašinerije hrvatske „državotvorne“ elite stvarane u privatizaciji vrijednosti (koje su stvarale mnoge generacije hrvatskih ljudi - da bi ih oni me?usobno kr?mili), pa se njegova uloga svodila na izigravanje „tranzicijsko-transmisijskog mehanizma“ jedne u osnovi maligno postavljene države. Kona?no i posve logi?no (za ovakvu usmjerenu karijeru bio je 1996 godine imenovan Ministrom policije (na kojem je zamijenio Ivana Jarnjaka - koji nije poslušao izri?itu naredbu Predsjednika Tu?mana da upotrijebi prisilu protiv tihog no masovnog prosvjeda gra?ana sa svije?ama na Jela?i?evom trgu (prouzro?enog pretvorbeno-privatizacijskim mu?kama oko Radija 101).

Kad po internetu danas kopate informacije o Peni?u ?ete uz malo strpljenja i pažnje prona?i „biserje“ da je osobno i kroz Ministarstvo unutarnjih poslova bilo angažiran oko kraha Dubrova?ke banke i zatvaranja Bara?a (u kojem je država na ra?un hrvatskih poreznih obveznike izgubila preko milijardu maraka). Tako?er, da je ?uveni Stanko Suboti? Cane (poznati bjelosvjetski kriminalac uronjen u „duhansku mafiju“ i navodno umo?en u Pukani?evo ubojstvo) po kratkom postupku dobio hrvatske dokumente baš u njegovom mandatu i s njegovim potpisom .

No ako pustimo po strani redanje ovih podataka (nabacivanih „od šponde“), ipak je najve?a vrlina Ivana Peni?a, dapa?e antologijska "vrlina nad svim vrlinama" je bila njegova ?uvena izjava u Hrvatskom Saboru i novinstvu krajem 1996 godine - da u Hrvatskoj nema organiziranog kriminala – mada je taj fenomen ve? bio uo?ljiv i vrapcima na grani. Uostalom, ve? s po?etka 1997 godine su ulicama Zagreba zapo?eli mafijaški obra?uni.

No budimo razumni, sve ono što se radilo u i okolo pretvorbenih i privatizacijskih „muljaža“ u vrijeme njegovog stolovanja u privatizacijskim sferama, bilo je dobro osmišljeno i još bolje organizirano kriminalno djelovanje odre?enih kriminogenih krugova mo?i u Hrvatskoj, ?ije katastrofalne rezultate danas zbrajamo.

Taj „nojevski sindrom“ je komentirao ?ak i Vjesnik još 1999 godine (godine raspada HDZ-ovske vlasti koji je logi?ki vodio u poraz na izborima):
Naime, nije tome davno kako je aktualni ministar unutrašnjih poslova Ivan Peni?, u samo nekoliko dana, u razli?itim intervjuima tvrdio a potom pobijao svoj stav u svezi s postojanjem i nepostojanjem organiziranog kriminala u Hrvatskoj. Tek je zapravo u posljednje vrijeme policija javno priznala postojanje organiziranog kriminala.

O kriminalu u pretvorbi i privatizaciji je gore spomenuti „dežurni krivac“ Damir Petri?i? napisao svoju prvu knjigu, i vjerojatno upao u o?i mo?nim krugovima.

Mada bi se gornjim blic osvrtom na recentnu hrvatsku povijest kriminaliteta možda moglo promisliti da je Ivan Peni? bio jedan od niza naivnih i nesposobnih "nojeva" postavljenih na odgovorne dužnosti tada još nam „zelene“ države, ja osobno nisam (a izgleda i Damir Petri?i?, i nismo jedini) toliko naivan, jer se ne mogu otrgnuti dojmu da iza ondašnjih naoko benignih "nojevskih ponašanja" (pa ?ak i naoko glupih izjava), jer se iz današnjih spoznaja uo?ava ustvari dobro organizirani maligni sustav, koji pod svaku cijenu želi zatamnjivati realnosti.

Povod ovom postu nije bio pogled unatrag, nego najnovija doga?anja na Hrvatskoj televiziji. Kako su izbori pred vratina, javna televizija se ve? programiranim obi?ajem a nasuprot ?injenici da je pla?ena od hrvatskih gra?ana (kroz obaveznu pretplatu) i poreznih obveznika (kroz razna dodatna davanja sve do pla?enih izbornih promidžbi) uklju?uje direktno i indirektno u podržavanje odre?enih interesnih krugova. Naravno, nisu u pitanju samo oni koji su formalno na vlasti, jer u ovoj državi premreženoj kriminalom i korupcijom jednostavno nismo niti možemo biti sigurni tko ustvari povla?i poluge vlasti – jer vlast je uvijek tamo gdje je novac, a novac je oduvijek bio bez okusa i mirisa. Kako predizborne i izborne kampanje raznih vrsta permanentno traju (od predsjedni?kih do lokalnih), temelji na kojima trenuta?no po?iva javna televizija ju pretvara u stalnog taoca zakulisnih krugova mo?i, a takvo stanje je neodrživo.

Kako je ve?ina gra?ana potencijalnih glasa?a osiromašena, umjesto kupovanja novina pretežni dio se (glede informiranja) oslanja na javnu televiziju. Zato je posve logi?no da javnim medijima vladaju mezimci politi?kih mo?nika i privilegiranih oglašiva?a.

Za zdravlje javne televizije koja je ustvari naša zajedni?ka stvar (jer ju prisilnom pretplatom financiraju skoro svi gra?ani ove zemlje), nisu važni ni Vije?e HRT-a (u kojem sjede produžene ruke politi?ko-gospodarsko-kriminalnih interesnih lobija). Nisu važni ni direktori i glavni urednici (koji su favoriti istih struktura). Daleko je najvažnija temeljita depolitizacija rukovodnih kadrova, garantiranje potpune sloboda novinara (koja bi trebala ovisiti samo o gledanosti), i osloba?anje okova ovisnosti o oglašiva?ima (što se na HTV-u može donekle bezbolno provesti racionalizacijom poslovanja).

Za zdravlje javnih medija se tako?er (stjecajem okolnosti) brinu sve brojniji i razvijeniji alternativni mediji. Tako ve? sada imamo slu?aj da je centralni dnevnik (oduvijek najgledanija HTV-ova emisija) dobio jakog konkurenta u Dnevniku TV Nove (po gledanosti ve? opasno blizu Dnevniku HTV-a). Znakovit razvoj situacije predstavlja to što se sve ve?i broj gledatelja okre?e medijima kojega ne pla?aju, pa se problem HRT-a sve više okre?e sve logi?nijem izlazu - bacanju HRT-a na slobodno medijsko tržište uz ukidanju pretplata (za što ima sve više glasova u sve nezadovoljnijoj javnosti).

Za zdravlje HTV-a (i javnih medija op?enito) se sve više brinu i sami novinari, kojima profesionalna neovisnost predstavlja ideal kojem teže. Baš na HTV-u imamo nekoliko odli?nih primjera.
• Poznati „oštrojezi?ni“ Bago je promijenio sredinu i prešao k TVNovi, kojoj uvelike podiže gledanost.
• Latin je pobunom nekoliko puta isklju?ivan s HTV pozornice, ali je i takav postajao sve opasniji (upotrebljavaju?i Facebook), da je „zlu vješticu istoka“ natjerao na javno obe?anje vra?anja „Latinice!“ - ali tek po predsjedni?kim izborima – s ?ime je sama dodatno razotkrila malignu ?ud HTV rukovodstva.
• Isto se doga?alo sa slu?ajem ?etvorice novinara, koje je glavni ravnatelj HRT-a Vanja Sutli? na sve na?ine pokušavao „eliminirati“ – i time ustvari sebe najviše diskreditirao.
• Najnoviji slu?aj DOSSIER-a i Ane Jelini? koja je jednu (prema Hloverkinim zamislima) „benigno“ zamišljenu emisiju pretvorila u više nego dobru zamjenu za slobodno, profesionalno no naveliko potiskivano novinarstvo, pokazuju?i time da vodstvo HRT-a (HTV-a) više skoro ništa ne može držati pod kontrolom, da sve što ?ine (po nalozima svojih mentora) ne može a da se ne završi sa skandalom.

Stalno prisutni zahtjevi za odlaskom vode?e ekipe s HTV-a pokazuju se sve opravdanijima, a to je najbolje artikulirao sam direktni „krivac“ za najnoviji skandal na HTV-u, Damir Petri?i?, u svom „Otvorenom pismom“ (koje se masovno rastura u pisanim i elektronskim medijima). Iz njega prenosim sljede?e:

< a href="http://www.jutarnji.hr/petricic-optuzio-hloverku-da-stiti-organizirani-kriminal/352880/"> Zbog ovakve prezentacije samovolje i inkompetentnosti Hloverke Novak Srzi? apeliram na Programsko vije?e HRT-a, i ravnatelja Vanju Sutli?a da:
• vrate degradiranu urednicu Anu Jeluši? na profesionalnu poziciju koju je imala prije smjene,
• pokrene postupak smjene i razrješenja dužnosti Hloverke Novak Srzi? s mjesta urednice informativnog programa HRT-a,
• pokrene postupak smjene i razrješenja dužnosti Dražena Maji?a s mjesta zamjenika glavne urednice.
U slu?aju neispunjenja ovih zahtjeva spreman sam ovaj skandal na HRT-u internacionalizirati, te ga prezentirati nadležnim institucijama EU, stranim veleposlanstvima i udrugama za zaštitu ljudskih prava. Pored toga, spreman sam hrvatskoj javnosti objaviti pojedinosti oko imenovanja Dražena Maji?a na poziciju zamjenika glavne urednice Hloverke Novak Srzi?, u ?emu je bilo koruptivnih elemenata.
Rok za ispunjenje ovih zahtjeva je srijeda 18. 11. 2009. godine do 12 sati.

Opa! Treba posebno obratiti pažnju na ovaj zadnji dio! Pa ljudi moji, ovakav ultimatum u Hrvatskoj još nismo doživjeli – i svakako ?e predstavljati prekretnicu u praksi kontroliranih medija, HTV-a naro?ito. Osim što je Damir Petri?i? direktno „skrivio“ ovaj skandal, Hlo i njen pomo?nik (ali i glavni ravnatelj – da ga ni slu?ajno ne mimoi?e ova gorka ?aša) sada su naro?ito krivi u o?ima svojih mentora, ponajprije zato što su se onako gulozno dali namamiti na mamac kojeg im je Damir Petri?i? dobacio. S druge strane svojom neprofesionalnoš?u su zagarantirali zna?ajnu ?itanost Petri?i?eve knjige, koja ve? u najavi nije draga njihovim mentorima.

„Zaustavite Reuter“ u Hrvatskoj ima sve manju pro?u (mada se provodio donedavno manje -više uspješno na razne suptilne na?ine). Ovaj skandal je zgodno prokomentirao Ivan Star?evi? u Novom listu pod naslovom „Ho?e li Sabor zabraniti i knjigu Darka Petri?i?a“:

?etvrtak, HRT 1, 21.22
….Politolog Darko Petri?i? gost je urednice i voditeljice Ane Jelini?, sjedi u sjajno crnoj odje?i, pa kaže: državni odvjetnik Mladen Baji? usko je grlo u borbi protiv kriminala. Citira da je Baji? jedini državni odvjetnik na svijetu koji nije fizi?ki šti?ena osoba, tolika je on opasnost kriminalcima. Politolog Darko Petri?i? autor je knjige koja ?e se za tjedan dana, ako bude sre?e, pojaviti u hrvatskim knjižarama. Knjiga se zove »Hrvatska u mreži mafije, kriminala i korupcije«, a Ana Jelini? pro?itala ju je u ra?unalnom ispisu zvanom print. Jutro poslije emisije g?a Jelini? je smijenjena, uz obrazloženje dvaju velikih profesionalaca, Hlo No Srz i Dražena Maji?a, uz krovopokriva?ko obrazloženje da se na HRT-u smije otkrivati hrvatsku mafiju »samo ako se imaju dokazi«. Ho?e li sad Sabor zabraniti i knjigu Darka Petri?i?a ili ?e, kao davne 1971. godine, radnici odbiti tiskati tu groznu knjigu. Tada su »odbili« Gotov?ev »Hrvatski tjednik«, a danas je pred njima knjiga u kojoj se spominju ?a?i?, Mesi? (Petri?i? kaže da ?e oti?i kao »kontroverzan« predsjednik), Jure Radi?, Slavko Lini?, Sanader, prodaja petnaest tenkova Kuvajtu za vrijeme obrane Vukovara i još mnogo lipih stvari koje uvaženi Petri?i? smi kazat' i bez Hloverkine autorizacije. U svakom slu?aju Ana Jelini? bi trebala dobiti ulicu (npr. Sokak Petak Trinaesti Ane Jelini?, a za šeficu Hlo No Srz njeni ?e podre?eni novinari i dalje koristiti kodno ime mama.
….Sje?amo se da je, u Tukijevo doba, cijela vlada tužila novinara koji je napisao da je vlada korumpirana. Danas su ti iz vlade pametniji: smjenjuju urednicu emisije u kojoj se tvrdi da nema mafije bez politi?ke zaštite, da mafije kod nas ima i da je u definiciji mafije njena vertikalna povezanost sve do samog vrha vlasti, gdje se nalaze mafijaški politi?ki zaštitnici. Ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko nije htio uop?e razgovarati o temi emisije, a državni odvjetnik nije na poziv ni odgovorio.

Kako ?e se više malo što tako lako zabranjivati i na HTV-u, uskoro i tamo ostavke moraju postajati uhodana praksa. Za sve njih bi sada bilo najjeftinije da se okrutni plebs zadovolji Hloverkinom ostavkom, ali ona sama nikada nije ni bila u pitanju - ona i oni okolo nje nažalost su bili tek samo dobri sluge loših gospodara“.

Komentari

@opinioiuris, ne znam što

@opinioiuris, ne znam što si točno htio reći svojim komentarom, tim više što nisi ocijenio dnevnik. No ako misliš da mediji ne bi smjeli objavljivati neprovjerene optužbe, u krivu si. Čovjek je napisao knjigu i koliko je ono što u njoj piše vjerodostojno, moći će se prosuđivati temeljem teksta.

Mediji nisu i ne bi trebali igrati ulogu suda, ali između ostaloga imaju i ulogu društvene kontrole i korektivnog faktora vlasti. Ako je čovjek dobro odradio svoja istraživanja, onda su istražni organi dužni sljediti njegove tragove. To je to famozno investigativno novinarstvo pod kojim se kod nas inače stvarno svašta prodaje, uglavnom razvaljivanje afera bez provjerljivih dokaza.

Svi prozvani mogu ga, dakako, tužiti, no ako mu se ne dokaže zla namjera i svjesno iznošenje lažnih podataka, s obzirom da su svi "prozvani" javne ličnosti i političari, unatoč presumpciji nevinosti, oni bi trebali dokazivati njegovu zlu namjeru i podmetanje. Za njih ne vrijedi obična kvalifikacija klevete, uvrede, duševnih boli i čega već..

Kako je knjiga javna činjenica, (ili će barem postati za koji dan, nadajmo se) novinarka ima pravo odlučiti je li knjiga vrijedna pažnje javnosti. Ako je knjiga loš materijal i samo hrpa nabacanih dojmova, bez tragova dokaza, onda je fulala i onda su i profesionalne sankcije ok.

Ili sam krivo ocijenila tvoju intervenciju?

Tko je glasao

No ako misliš da mediji ne

No ako misliš da mediji ne bi smjeli objavljivati neprovjerene optužbe, u krivu si.

Ja nisam ostavio nikakav argument o tome treba li ili ne objaviti takav prilog nego sam ga samo ponudio korisnicima kako ne bismo opet imali situacije u kojima se komentira nešto što nismo ni vidjeli / pročitali, što postaje vrlo često na ovom portalu.

Ako je potrebno ocijeniti prilog, ja Jelinićki ne bi dao posao na BBC-u na temelju njega jer postavlja anemična pitanja i nije analitičnija i bolja od novinarke kafanskog jutarnjeg programa lokalne radio stanice, ali u njemu nema ništa što bi zahtijevalo cenzuru / penalizaciju ili što je ispod uobičajenog substandardnog novinarstva koje vlada hrvatskim medijima.

Problem o kojem polemizira frederik je ipak malo širi od samog priloga.

Opinioiuris

Tko je glasao

Da, dobro si primjetio,

Da, dobro si primjetio, upravo sam to namjeravao, pokušavao zapasati pojavu u širem kontekstu od jednog novinskog uratka. Sam filmić je u tom kontekstu donekle bio sporedan - uostalom u tekstu sam stavio link na članak u kojeg je filmić integriran, pa mi se činilo važnijim ostaviti onu ilustraciju - koja bliže oslikava stvarnu namjeru mog posta.

Mada ja ne mislim da je Jelinićka bezvrijedna, dapače, njen slučaj dobro oslikava procese koji se kod nas odvijaju (barem bih ja to želio vidjeti), i to kroz najmanje dva aspekta:.

Prvi je da se sloboda više ne može tako lako gušiti, pa kad se na HTV-u (dakle od politike kontroliranom mediju) počiste oni koji glasnije viču, odjednom se umjesto njih sami iskaču i oni na koje cenzori nisu ozbiljno ni računali. Jelinićka je onako, kroz mala vrata i nenadano dobila priliku, i moram priznati da ju je odlično iskoristila pretvarajući jednu sporednu emisiju u vodeći politički magazin (pratio sam s interesom rast i promjene te emisije duže vremena) koji je jednog dana morao iznervirati cenzore u predizbornom vremenu (koje je uvijek posebno osjetljivo i nervozno). K tome joj je s ovim neprimjerenim gafom sama Hloverka dodala vrijednosti koji nije imala (ili ih prije nismo primjećivali - jer je podjelom dužnosti na HTV-u dobivala manje značajne poslove).

Drugi aspekt je Damir Petričić, koji je duže vremena prisutan u javnosti, a ne samo s ove svoje dvije knjige. Kod nas je provedena jedna necivilizirana i kontraproduktivnu stvar (zvana pretvorba i privatizacija) i to jest problem koji kod nas stalno visi i traži adekvatni odgovor. Petričić u tomue traži sebe - pa koliko god oni kod nas koji su se okoristili tranzicijom se trude održavati postignuti status quo, toliko više on svojom retorikom postaje sve oštriji i radikalniji.

Oba ova aspekta (Jelinić i Petričić) su posve očekivane pojave u jednom poremećenom sustavu vrijednosti kad se javnosti ne daju adekvatni odgovori, ne korigiraju se abnormalnosti niti procesuiraju nelegalnosti kojima smo okruženi.

Zgodno je ustvari bilo pratiti samo kroz ove dvije osobe kako hrvatska javnost pomalo ali sigurno sazrijeva. Dok jest Jelinićkin intervju bio dosta mlak (i nije bilo nikakvog razloga da ju se zabranjuje ili profesionalno progoni) , istup Petričića je bio više nego radikalan (no na njega se ne mogu vršiti formalno pritisci - pa ga se indirektno kažnjava progonom novinarke),

Zato se još upitnijom i znakovitijom čini Hloverkina intervencija (nje i onih oko nje= pa se treba upitati zašto je uopće došlo do ovako burne reakcije i upotrebe moći. Pomalo apsurdno djeluje da se jedan mirni i tihi, pomalo stidljivi momak pretvara u lava koji riče, jedna tiha, mirna i samozatajna novinarka postaje žrtvom progona, a vlast preko izmišljenih novinarski veličina se blamira nervoznim i neprimjerenom represijama.

Kad se tako pogledaju stvari onda znači da se u Hrvatskoj nešto značajno događa, pa ze interesantne procese treba pratiti s dužnom pažnjom. Naime, ja doista često jesam kritičan (direktno ili indirektno kroz šalu, karikature i laganu satiru) ali sam de facto dobronamjerno naklonjen gledati u narodu, među nama, potencijale koji će nam donositi nekakav razvoj. Ja se ne slažem da smo mi nesposoban narod.

Na neki način je to bila tema mog posta, samo sada ispričana na drugi način.

Tko je glasao

Drugi aspekt je Damir

Drugi aspekt je Damir Petričić, koji je duže vremena prisutan u javnosti, a ne samo s ove svoje dvije knjige. Kod nas je provedena jedna necivilizirana i kontraproduktivnu stvar (zvana pretvorba i privatizacija) i to jest problem koji kod nas stalno visi i traži adekvatni odgovor

Apsurd je u tome da adekvatnog odgovora nema jer nije provedena adekvatna javna rasprava. Za adekvatnu javnu raspravu su zaduženi javni mediji. Hrvatski javni medij je, engleskim rečeno, a joke odnosno jad i bijeda. Treba samo tjedan dana pokušati gledati BBC da se uoče drastične razlike u tome kako javni medij u UK servisira potrebe i interese javnosti, a kako to radi HRT u balkanskoj krčmi. Mnogi će reći da se te dvije kuće ne mogu uspoređivati zbog različite tradicije, iskustva ili novca kojim raspolažu ali taj stav je pogrešan jer im je funkcija i način financiranja (gotovo) identičan. BBC nema reklame no servisira potrebe javnosti za informacijom, komedijom, showom, dramom, sportom, edukacijom, politikom, kvizovima i koječime na takav način da su BBC-evi formati najprodavaniji na svijetu.

Od tih formata HRT za sada kupuje samo humoristični program i show BBC licence - Ples sa zvijezdama ili Najslabija karika. Ono što mene kao financijera HRT-a zanima jer kada će HRT preuzeti političke ili informativne standarde BBC-a? Kada ćemo na HRT-u vidjeti jednu PANORAMA emisiju, vrhunsku current affairs emisiju koja tjedno istražuje u detalje neko od javnih tekućih pitanja. PANORAMA je bila vodeći magazin u otkrivanju afera u parlamentu sa plaćanjem troškova zastupnika, a nedavno je emisija PANORAME izazavala reviziju sustava blažeg kažnjavanja u ministarstvu pravosuđa.

http://news.bbc.co.uk/panorama/hi/default.stm

Kada će se pojaviti nešto kao što je QUESTION TIME (YouTube link) na kojem se političari i društveni akteri suočavaju pred glasačima koji ih rešetaju inteligentnim pitanjima ili NEWSNIGHT (YouTube: Paxmanov intervju s Howardom) koji dnevne vijesti donosi na analitički, kritički i mozaični način?

Kad sam već spomenuo aferu s troškovima zastupnika, BBC je na svom siteu korisnicima, koji ga jelte plaćaju da služi javnom interesu, složio tražilicu s kojom mogu pronaći tko je njihov zastupnik i pregledati mu troškove koje je potraživao. U kojoj znanstvenoj fantastici možemo takav potez očekivati od HRT-a koji je isto plaćen da služi javnom interesu?!

Na hrvatskoj medijskoj sceni se još uvijek ne dešavaju značajne i ključne promjene koje su nužne za demokratizaciju ove zemlje. Nisam zagovornik čistki u medijskim kućama, ali ono što je nužno je konačno postavljanje profesionalnih i visokih standarda te stvaranje inteligentne javne televizije u službi javnosti.

U takvim okolnostima bi jedna Hloverka prezentirala savjete kako spriječiti sol da se ne navlaži u jutarnjem programu, a ne bila urednica informativnog programa i urednica i voditeljica Otvorenog.

Opinioiuris

Tko je glasao

Ja to isto mislim za

Ja to isto mislim za Šprajca. Znači, treba nam netko treći. Nepristran.

My Soul

Tko je glasao

@opinio....ha, čuj.... s

@opinio....ha, čuj.... s obzirom na to kakvi su nam suci i sudovi, tužillaštvo i odvjetnici:-)

Tko je glasao

ve-ka, koji bi to istrazni

ve-ka, koji bi to istrazni organi trebali slijediti petriciceve tragove?
mozda oni sa mladenom bajicem na celu, btw. kojeg je petricic odlicno opisao, kazavsi da je on jedini drzavni odvjetnik kojeg ne cuva policija?
ma uostalom, zasto bi se fikusi uopce cuvali?:)

Tko je glasao

ma ja to samo

ma ja to samo idealno-tipski. jer ako ne razmišljaš tako, onda i sam postaneš bajić-fikus :-)

Tko je glasao

Ja bi samo htio dodati

Ja bi samo htio dodati (jedini raspoloživi dio) video emisije kako bi korisnici sami mogli prosuditi radi li se o materijalu za koji urednik zaslužuje kaznu odnosno koji se mora ukloniti (nije ga moguće naći na stranicama HRTa više) jer krši pravila profesionalnog novinarstva.

Opinioiuris

Tko je glasao

Ovo je odgovor na video i na

Ovo je odgovor na video i na komentar @ve-ka o tomu da li emitiranje ovakve informacije zadovoljava kriterije profesionalnog novinarstva. Formalno govoreći, dati prostor autoru knjige za njezinu promociju je OK i to se često viđa u svim medijima. Pogotovu ako se radi o provokativnom sadržaju. U Hrvatskoj pisanje o korupciji nije samo provokativno, nego i od javnog interesa. Stoga, koliko god knjiga bila loša, objaviti da je izašla i o njoj progovoriti nije bio profesionalni promašaj. Na koncu, uvijek se može ponovno napraviti program, ovaj put možda ne s autorom, gdje bi se raspravljalo i o knjizi i o problemu.

Međutim, protiv Ane Jelinić je poduzeta najoštrija mjera - oduzeto joj je uređivanje emisije - i to potpuno neproporcionalno eventualnoj šteti koju je prilog o knjizi mogao nanijeti. Upravo suprotno, šteta je nastala (i uvećava se iz dana u dan) zbog primjene takve disciplinske mjere koja podsjeća na neka prošla vremena u kojima nije postojala javna televizija niti se poštovalo pravo na slobodu govora. Javnost u Hrvatskoj možda još nije toliko moćna da utječe na političke procese, ali nakaradnost ovakvih postupaka je manje više transparentna. Stoga svjedočimo sve brojnijim zahtjevima da se smijeni glavna urednica informativnog programa. Nju je, naime, javnost prepoznala kao zadnju obrambenu crtu korumpirane politike u službi privatnih interesa.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@nemesis, jel ti ne kužiš

@nemesis, jel ti ne kužiš što sam htjela reći, ili ja nisam razumjela što si ti htjela reći? Moj je osobni dojam da je razgovor urađen krajnje profesionalno i s dobrim razlogom. Dotični Petričić djeluje krajnje uvjerljivo i za očekivati je da mu je takva i knjiga. Inače, ako mu je knjiga loša, bez uvjerljivih indicija - onda bi pak i po meni bio profesionalni promašaj davati joj prostora samo zato što je osumnjičio kompletnu političku elitu. to se, naime, zove populizam.

Tko je glasao

uvjerljivo? ovo sve što je

uvjerljivo? ovo sve što je petričić rekao u emisiji mogao je reći i bilo koji cuger. čitao sam svojevremeno onu njegovu prvu knjigu i ostavio je dojam velikog diletanta koji nema pojma o čemu priča. ovaj intervju je samo to potvrdio. radi se o klaunu željnom medijske pažnje. a hrvatska javnost po ustaljeloj matrici svakoga tko prozbori o kriminalnim političkim strukturama i o sprezi kriminala i politike proglašava herojem bez obzira na sadržaj iznesenog. petričić jednostavno nije vjerodostojan. on je skupio svaki trač koji je mogao naći o korupciji.

Tko je glasao

@superhik ne kužim ovaj

@superhik

ne kužim ovaj super-radikalni gard. i nije riječ o tome na što sve nasjeda hrvatska javnost, nego o tome da se takve incijative moraju akumulirati i doseći kritičnu masu da bi postale djelotvorne.
što se petričića tiče, iznjela sam svoje rezerve, jer knjigu nisam vidjela. dakako da njena vrijednost ovisi o sustavnosti i argumentaciji, ali i samo sakupljanje afera koje se niko nije potrudio razriješti je legitimno. ono banalno - prvi korak od 7 milja. s obzirom na masovnu letargiju takve inicijative treba podržati. osim, dakako, ako je knjiga čisti bullshit.

Tko je glasao

Vidiš ve-ka, ja se slažem

Vidiš ve-ka, ja se slažem s ovim što kažeš. Da je netko samo pobrojio gluposti koje su se radile, a radile su se i to u golemim količinama, je dosta - jer su ih svi podmetali i još podmetaju pod tepih - kao nezgodne, kompromitirajuće stvari.

No nije sve to tako jednostavno. Ja sam svojevremeno prije kraha Dubrovačke banke iz vlastitog neugodnog iskustva, napravio temeljitu analizu onog što se radilo u ovoj (i drugim bankama), i prognozirao oretaklkemi krah (za onog istog gore spomentog Penića). Kasnije sam se iznenadio kad sam saznao da je taj materijal iscurio iz Ministarstva i kružio naokolo, i bio jako čitan u "samizdat" izdanjima (fotokopiranjima).

Kasnije su se moje konstatacije potvrdile, jer su samo tu katastrofu hrvatski porezni obveznici platili cifrom od preko milijardu maraka gubitka (cifra nije isisana iz prsta nego mi je priopćena osobno od strane naknadnog direktora te Banke). Petričićeva saznanja su se u mnogome slagala s mojim iskustvima, pa sam ga zato cijenio. I ne mislim da će mu i druga knjiga biti lošija (nije ju samo Jelinička pročitala u print verziji, nego i neki drugi pa su postali nervozni - obračun s urednikom na TV nije mala stvar, jer je time već nastala povelika šteta).

No nešto me ovdje komično kopka - i pukao bih kad ne bih rekao.

Petričić svojim imenom i prezimenom izdaje knjigu, kakva jest da jest (svakoj se knjizi mogu davati pokude i pohvale). No svojevrsna je komedija kad neki anonmci ovdje, na ovim stranicama, iz svoje anonimnosti (MySoul i Superhik) onako kategorički procjenjuju njegov javno napisani tekst bezvrijednim. A zašto ti naši ovdašnji "mudraci" ne bi napisali protu-knjigu, kojom bi kontraargumentima na tanane pobijali Petričićeve teze, i tako tog mrskog neprijatelja razotkrili javnosti i pobrali veću slavo od njega??

Reductio ad absurdum!

Tko je glasao

frederik, vidim da je

frederik, vidim da je rasprava već duboko zabrazdila i da je nastavak nekih davnih prijepora, pa se neću miješati. no, činjenica je da ja podržavam anonimnost, uz sve rizike koje nosi, a to su "infiltracije" i smanjena samokontrola.
anonimnost omogućava nekim ljudima koji iz niza razloga to ne bi htjeli ili ne bi mogli da progovore u ovom malom segmentu javnosti

kad su u pitanju javne osobe, napose one s velikom moći - političari, intelektualci, gospodarstvenici, onda se i anonimna kritika podrazumijeva kao konstruktivna. a pnekad nije loše i da na vidjelo izbiju frustracije i radikalniji stavovi kojih bi se ljudi možda libili da nastupaju sa svojim pravnim identitetom.

ljude ovdje procjenjujemo po dosljednosti i snazi argumenata, to im stvara "identitet", bar se ne moram opterećivati time tko su i što su, iako to uvijek pomalo intrigira, ne?

naravno, sve bi bilo malo ugodnije kad bi svi imali barem toliko diplomatskog talenta koliko imaš ti, al što je tu je, kakvi smo, takvi smo :-)

Tko je glasao

S obzirom da se Petriciceve

S obzirom da se Petriciceve izjave itekako slazu sa svim mojim saznanjima o kriminalu u pretvorbi, privatizaciji i poslje, te se sve uklapa u konzistentnu cjelinu, Petricica smatram vjerodostojnim. S druge strane, MySoul i Superhik su virtualne osobe koje odisu svime samo ne vjerodostojnoscu.

Nu, neka svako prosudjuje prema svojim saznanjima, a visak ce se lako ispljevit.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Petričić svojim imenom i

Petričić svojim imenom i prezimenom izdaje knjigu, kakva jest da jest (svakoj se knjizi mogu davati pokude i pohvale). No svojevrsna je komedija kad neki anonmci ovdje, na ovim stranicama, iz svoje anonimnosti (MySoul i Superhik) onako kategorički procjenjuju njegov javno napisani tekst bezvrijednim. A zašto ti naši ovdašnji "mudraci" ne bi napisali protu-knjigu, kojom bi kontraargumentima na tanane pobijali Petričićeve teze, i tako tog mrskog neprijatelja razotkrili javnosti i pobrali veću slavo od njega??
predloži nam anonimni frederik.
koji se ne libi iz svoje anonimnosti donositi kritične sudove o ne tako anonimnim ljudima poput Penića i Jarnjaka primjerice. da ne kopam po ranijim dnevnicima gdje se anonimni frederik obrušio na nekog drugog nimalo anonimnog. on se tada nije pozvao na ovaj imbecilan argument koji je nama iznio pa izašao iz svoje internet anonimnosti i pod imenom i prezimenom kritizirao, naravno argumentima, neke od osoba s kojima se ne slaže.
e vidiš, to je tek prava komedija! inače većini na pollitika.com ostaje jedino afirmativno pisanje o javnim osobama. luksuz kritike si, prema anonimnom frederiku, mogu dopustiti samo zoran oštrić, krsnik i još poneki član koji se prijavio pod imenom i prezimenom. ili će biti da je kritika dopuštena svima pod uvjetom da se slaže sa stavom anonimnog frederika?

Tko je glasao

Ja uopće nisam anoniman

Ja uopće nisam anoniman većini ovdje- ali svakako ne za svakoga jer ne želim voditi svakakve isprazne rasprave. No, ja sam svoje rekao i to vrlo precizno i ne trebate se osjećati pogođeni.

Naime, ja vama dvojici ništa drugo nisam prigovorio nego da nemate pravo se koristiti takvim kategoričkim diskvalifikacijama nečega što je javno objavljeno uopćenim tvrdnjama bez ulaženja u bit stvari, bez navođenja i iz udobnosti svoje anonimnosti. Ako ste zaista htjeli nešto korisno reći, onda ste trebali koristiti druge kvalifikacije kao npr.: meni se čini da to i to nije vjerodostojno, imam osjećaj da to i to nije istinito, moglo bi biti i možda drugačije nego što on o tome govori, krivo postavlja kad je rekao to i to. itd.

Ja razmijem da vas ovo može osobno pogađati, ali ste brzopleto nekritični i uglavnom samodovoljno autistični, slušate samo svoj vlastiti glas (a ta pojava uvijek nešto drugo znači od onog što nam želite prikazati takvim ponašanjem).

Ma nije uopće teško biti kooperativan u raspravama, poštivati i uvažavati druge - no tada treba polaziti od sebe - a to doista jest teško.

Tko je glasao

a uopće nisam anoniman

a uopće nisam anoniman većini ovdje

Mala digresija. Ne potpisujes svoje tekstove imenom i prezimenom. To je cinjenica.

No, imas pravo prozivati bilo koga bilo kada. Istina, nisi u poziciji jednakog kad to radis. Ali, ako netko uvazava upise jednog Frederika koji je virtualni entitet, to je njegovo pravo.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Moraš shvatiti Gale.

Moraš shvatiti Gale. Pollitiku više čita gostiju nego članova i mislim da imam pravo sebe isključiti iz opće spoznaje. Pa ni svi registrirani članovi nkisu dobronamjerni. no doista veliki dio vas zna moj identite i on uopće nije vašžan jer znaš moj virtualni, a oni koji znaju oba zakođer znaju da korespondiraju. Ja sam ovdje samo u svoje osobno ime a ne po ničijem nalogu.

Mikada ti nisam ovo spominjao, ali to je bio razlog zašto nisam pristajao na JOT, jer pravo ime samo za sebe nije ništa ako se virtualno ne ponaša korektno i konzistetntno.

Tko je glasao

Sve pet. Tebi kao

Sve pet. Tebi kao komentatoru u biti i nije toliko potrebna previsoka vjerodostojnost, s obzirom da djelujes u domeni misli i ideja, sto je itekako bitno. Onog trenutka kada bi eventualno preuzeo politicku odgovornost, tada bi pitanje vjerodostojnosti doslo u prvi plan i bilo bi bitno tko stoji iza upisa, sto bi bilo garancija promjene.

S obzirom da si uistinu konzistentan u svojem djelovanju, nikad mi nije bilo na kraj pameti palo da te prozivam zbog bilo cega. Jedan sam od onih koji iznimno cijene tvoj doprinos.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

nisi pod imenom i prezimenom

nisi pod imenom i prezimenom ovdje - anoniman si, dakle. i ti ako ćeš slijediti vlastito popovanje i držati se onoga što si nama proedložio nemaš pravo kritički niti pisnuti ni o jednoj javnoj osobi, jel to jasno? inače ćeš ispasti licemjer. ako misliš kritički progovoriti o bilo kome izvoli napisati knjigu, jel jasno? inače ćeš ispasti licemjer koji drugima popuje ono čega se ni sam ne drži.
a mi imamo pravo donositi sudove o petričiću i bilo kome drugome i to kakve hoćemo, ne pitajući tebe, bili anonimni ili ne. a ti svoje debilne kritike o našoj anonimnosti moš objesit mačku o rep. jedino na što imaš pravo je osporiti ih a ne se baviti nama. i ovo ti nije prvi put da izlaziš sa time. zadnji put je ista priča bila sa brodogradnjom kad ti se nije svidjelo što sam napisao o rukavinim zapažanjima o brodogradnji. jer si se u svojoj neupućenosti i neznanju slagao sa njime. pa si zahtjevao da i ja napišem knjigu o brodogradnji koja bi osporila sve što je veleuvaženi rukavina nadrobio. to ti prelazi u praksu čini se. svaki put kad se frederiku ne svidi kad neko dirne u kojeg njegov idola on se propne na zadnje noge i krene sa primitivnom diskreditacijom. nemoj da krenem kopati po tvojim dnevnicima i tražim od tebe da svaku kritiku koju si uputio na nečiji račun preformuliraš u "meni se čini da to i to nije vjerodostojno, imam osjećaj da to i to nije istinito, moglo bi biti i možda drugačije nego što on o tome govori". imao bi posla i posla.

Tko je glasao

Izvoli, ja se neću ljutiti.

Izvoli, ja se neću ljutiti. Ja se ne služim s kategoričkim diskvalifikacijama, ako mi se negdje i omaklo priznat ću grijeh.

A to s brodogradilištima nije tko bilo, diskusija se nije odnosilo na mene nego isto tako na tebe, kada si također se ketrgorički koristio diskvalifikacijama u raspri koju si vodio s kolegom Macyjem - i baš si ti od njega opetovano i uporno tražio da iznese bilancu brodogradnje u kojoj će biti prikazana dobit - što nije bilo moguće, pal sam te pecnuo da onda ti napišeš i Macyju dokaže svoje, isto tako paualne tvrdnje.

Ja tada nisam pokušavao nikome ništa dokazivati - osim da smo mi u Hrvatskoj radili dobre brodove, koji još plove svjetskim morima (evo je nekidan i Dalmacija iz Rijeke opet pošla na more). No to znanje nismo iskoristili, pa sada to rade naši susjedi Talijani i to s našim ljudima.

Rukavinu ne poznajem niti me za njega briga. I bez obzira na tvoju ljutnju nije me briga ni za ovakcu diskusiju, pa se više nećujavljati, budući da doista imaš pravo - tvoje pisanje je samo tvoja stvar, kakva god bila, meni to mora biti svejedno.

Tko je glasao

negdje ti se omaklo? to ti

negdje ti se omaklo? to ti je konstanta. kontinuirano iznosiš diskvalifikacije. sigurno u tome nisi jedini. al' kod tebe bode u oči jer te to smeta kod drugih.
što se brodogradnje tiče ti si zahtjevao da ja napišem dnevnik o brodogradnji čim sam se negativno osvrnuo na članak iz Poslovog . što se tiče rasprave sa macyem i tamo sam ti napisao pa ću i ovdje. čudi me da nisi razumio. on je napisao da je hrvatska brodogradnja bila jedna od najprofitabilnijih na što sam ja tražio da iznese dokaze toga. a onda si ti kao da si sa marsa pao, tražio od mene da dokažem kako nije bila najprofitabilnija. no nikad se ne dokazuje negacija, to ti je već objašnjeno!
što se ove rasprave i vjerodostojnosti petričića tiče koliko ozbiljno uopće treba shvaćati tipa koji tvrdi da je rat bio dogovoren? već tu ti se trebala lampica upaliti da je lik ili attention whore ili blago poremećen.

Tko je glasao

Koliko mene pamćenje

Koliko mene pamćenje služi, hrvatska brodogradnja je bila dužna do guše. U jednoj kooperantskoj tvrtci, koja je pružala usluge brodogradilištu 3. maj, još osamdesetih je bio zaposlen referent koji je 8 sati dnevno samo obračunavao kamate na dug brodogradilišta toj firmi. Na kraju se dug s kamatom popeo u enormne visine, a brodogradilište ga nikad nije vratilo. U međuvremenu je, zahvaljujući hrvatskim lopovima, koji su je opljačkali, ta firma otišla u stečaj. Brodogradilište nije, već i dan danas proizvodi dugove. Prema tome, ne znam o čemu Frederik uopće priča. Državi bi bilo jeftinije da radnike pošalje na biro i plaća im samo naknadu za nezaposlene i to čak u visini njihovih sadašnjih plaća, umjesto što još mora plaćati gubitke na materijalu i ostalim troškovima, koje svakodnevno stvaraju. U vrijeme Jugoslavije, država je "ničijim" novcem filala brodogradilišta, pa su proizvodila brodove, kojih se Frederik sa sjetom prisjeća, međutim, treba znati da su brodogradilišta tada opstajala zahvaljujući proizvodnji ratnih brodova za potrebe JNA i to je bio osnovni razlog zbog kojeg je TITO ulupavao tuđi novac u ta brodogradilišta. Uostalom, bolje da je nešto novca ulupao u inače propala hrvatska brodogradilišta, jer je inače sav hrvatski novac odlazio u tzv. "nerazvijene" tobože na Kosovo i drugdje, a zapravo se slijevao u Beograd, gdje mu je nestajao trag. Tako je jedan dinar hrvatske akumulacije odlazio za nerazvijene, a jedan ostajao u Hrvatskoj, a o kojoj se količini novca zapravo radilo, vidi se po tome što je Hrvatska bila jedna od najrazvijenijih jugoslavenskih država i unatoč toj krađi. Gdje bi joj bio kraj da je sav novac od akumulacije ostajao u Hrvatskoj. Btw. postavlja se pitanje gdje je taj novac danas, kad je Hrvatska pala na najniže grane. Sad ne odlazi za nerazvijene, ali se vjerojatno prelijeva u jahte, majbahe, vile i inozemstvo. Jadranka bi trebala svakako istražiti zbog čega, sad kad novac više ne odlazi u Beograd, zbog čega se nismo oporavili, pa malo istražiti one koji dobro žive, a nigdje ne rade, a takvih ima u ovoj državi cca 20%, što na tržištu rada, što izvan njega - tzv. nezainteresirani za tržište rada.

My Soul

Tko je glasao

Nastavi diskusiju na onom

Nastavi diskusiju na onom postu tamo je to bila tema.
Što se mene tiče na onom i ovom postu su maske spale - i što je trebalo reći je već rečeno.

Tko je glasao

pogrešno bi bilo reći da

pogrešno bi bilo reći da su maske pale, jer je ovo ipak selo u kojem svi sve znaju, a kamoli da dvojica ne bi znala isto.

My Soul

Tko je glasao

@superhik, Rat jeste bio

@superhik, Rat jeste bio dogovoren i to je već dokazano, samo bi ti i da ti se nacrta ko u Veseloj Svesci. Osim toga, u spornoj knjizi Petričić je objavio i moje analize koje se potpuno uklapaju u njegov koncept, pa nema nikakvog razloga da sumnjaš u vjerodostojnost njegovih teza.

Tko je glasao

aaaa tvoje analize. onda

aaaa tvoje analize. onda knjiga dobiva jednu sasvim novu dimenziju.

Tko je glasao

@superhik, vidiš, shvatio

@superhik, vidiš, shvatio si, /brišem znoj sa čela/, bilo je teško ali isplatilo se.

Tko je glasao

Hm, pa ja isto mislim da je

Hm, pa ja isto mislim da je bilo dogovora, i to više nego je bilo prihvatljivo.

Tko je glasao

o pa fino. dakle slažeš se

o pa fino. dakle slažeš se sa slijedećom petričićevom tvrdnjom:
"Rat je rezultat dogovora Tuđmana i Miloševića kako bi se dogodile velike migracije stanovništva, radnici poslali na bojišnicu, a političke garniture u privatizaciji ostvarile enormnu zaradu".

Tko je glasao

ako i nije bio dogovor, onda

ako i nije bio dogovor, onda je, sudeći po posljedicama svakako bilo wishfull thinking :-)

Tko je glasao

Dakako da imam o tome doista

Dakako da imam o tome doista formirano mišljenje, dakako u svim varijacijama jer stvar nije tako uprošćena kakvom se tebi čini.

Tko je glasao

sad nisi apsolutno ništa

sad nisi apsolutno ništa rekao.

Tko je glasao

Malo ili mnogo, to je

Malo ili mnogo, to je samoposluga pa koliko se poslužiš.

Tko je glasao

Na ovom siteu je dopušteno

Na ovom siteu je dopušteno i prihvaćeno kritičko pisanja iza pseudonima jer se prosuđuju stavovi, a ne osobe. Ova online zajednica funkcionira na temelju garancije anonimnosti onima koji to izaberu. Ako imaš problem s takvim sustavom vrijednosti i pravila, slobodan si potražiti neki drugi koji ti više odgovara.

Opinioiuris

Tko je glasao

Dozvoljavam da sam možda i

Dozvoljavam da sam možda i ja štogod neprecizno prenio, ali svakako prihvaćam tvoju poruku - svi mi imamo pravo i trebamo kritički sudjelovati u raspravama. No taj pojam "kritički" uključuje argumente a ne uopćene diskvalifikacije, čemu su neki previše skloni valjda zadovoljavajući svoju taštinu i samospoznajne misli o vlastitoj veličini.

Dobro ovakvi biseri se ovdje često događaju, možda sam ipak prenaglio kad sam pokušavao ispravljati "krive drine".

Tko je glasao

molim? ti meni govoriš da

molim? ti meni govoriš da se prosuđuju stavovi a ne osobe? meni a ne frederiku?

Tko je glasao

Ne piši gluposti. Ti si bio

Ne piši gluposti. Ti si bio duboko involviran u slučaj Duborvačke banke, pa si mogao pisati vjerodostojne pamflete, jer si znao slučaj iz prve ruke i mogao si doći do nekakvih dokaza. A kakve dokaze o svim navedenim slučajevima u svim dijelovima Hrvatske može imati netko tko prati stvari izvana? Nikakve. A na temu rekla-kazala se može napisati samo šund literatura, a ne znanstveni rad. A takav šund mogu isto tako i ja napisati, ili bilo tko drugi. A pravosuđe funkcionira isključivo na principima činjenica i dokaza, a našem čak ni to nije dostatno da bi nekoga sklonilo s ulice na sigurno.

My Soul

Tko je glasao

ma daj, to je zbirka

ma daj, to je zbirka tračeva. darko za svakog ima ponešto. za mesićeve mrzitelje ima njegove veze sa albanskom mafijom, za sanaderove darko ima konstruktor, za tuđmanove "obožavatelje" ima prodaju tenkova u jeku rata, za hdz-ove birače darko izvlači sdp-ove afere, linića i treći maj, za sdp-ove birače ima pretvorbu i privatizaciju( to je tema i za sindikaliste i ozlojeđene radnike). ima darko materijala i za jugonostalgičare i inozemna istočna tržišta - tko nas bre zavadi ekipa - sa tezom da je rat bio dogovoren između miloševića i tuđmana. nema čega nema kod našeg darka. za svaku priliku, za svaku publiku. glavno da se proda.

Tko je glasao

superhik, najvjerojatnije je

superhik, najvjerojatnije je trac i to sto je u zadnjih dvadesetak godina iz banaka ukradeno (preko nikad vracenih kredita!) 50 milijardi kuna?
trac je i to sto govore o tranzicijskoj pljacki, politickom kriminalu, politickim ubistvima i nasem dugu od 42 milijarde eura?
naravno, trac su i podaci o krizi u hrvata, jer...nama ipak cvjetaju ruze!
strikane, a da ti otpijes jos jednu, mozda to pomogne!?:)

Tko je glasao

iz banaka je ukradeno 50

iz banaka je ukradeno 50 milijardi kuna, kažeš? skini se sa heroina, ok?

Tko je glasao

dr.sc. Guste Santini,

dr.sc. Guste Santini, nezavisni financijski stručnjak, Zagreb

U sanaciju poslovnih banaka u proteklom je razdoblju potrošeno 50-tak millijardi kuna poreznih obveznika – cijeli godišnji proračun! Samo uzgred se pitam: koliko se je toga moglo sanirati ili izgraditi tolikim sredstvima? Koliko li je to kilometara autoputeva; koliko bi to značilo za sanaciju društvenih djelatnosti - pitanja i prijedlozi nameću se sami po sebi. Umjesto toga banke su jedna za drugom prelazile u većinsko ili čak potpuno strano vlasnišvo.

Nadan Vidoševič
Vidošević je kazao kako nije protiv progona svakog kriminalca koji se bogatio dok su drugi krvarili za ovu zemlju, ali je naglasio kako takav koncept revizije pretvorbe neće obuhvatiti one koji su odgovorni da smo potrošili 50 milijardi kuna za sanaciju hrvatskih banaka, pa ih prodali za 7 milijardi.

hik!?

Tko je glasao

ti si toliko glup da ne

ti si toliko glup da ne razumiješ značenje pojma sanacija pa ne vrijedi trošiti vrijeme na tebe.

no iskoristit ću ovu priliku da se osvrnem na predsjedničkog kandidata koji demonstira frapantno ekonomsko neznanje. naime sanira se aktiva a prodaje se kapital. tako da predsjednički kandidat brka kruške i jabuke. država nije kretala u sanaciju i nacionalizaciju da bi na njoj zaradila jer bi imala konkurenciju u privatnom kapitalu ako je to takav dobar biznis. država je bila jedina zainteresirana za taj posao. jer je spašavala štediše i financijski sustav.

Tko je glasao

je li Ivić Pašalić kredit

je li Ivić Pašalić kredit za izgradnju stambenog naselja Odranska zavrtnica nedaleko Velike Gorice dobio na temelju pologa, koji je prema pravilima struke u poslovima s ovako visokim novčanim iznosima ne samo uobičajen već i neophodan, ili je Pašalić kredit dobio temeljem, kako je prije nekoliko dana sam rekao, studije isplativosti koja je bankarima Hypo leasinga jamčila uspješnost Pašalićevog projekta u Odri.

Wolfgang Kulterer, predsjednik Nadzornog odbora Hypo Alpe Adria Banka, prije nekoliko dana u HTV-ovoj emisiji "Kontraplan" je potvrdio da je Hypoova leasing kuća koja posluje u Hrvatskoj Pašaliću odobrila pozajmicu od preko 20 milijuna eura dodajući da Hypo leasing prema svome poslovniku toliki novac nikome ne može dati bez davanja pologa.

Ivić Pašalić međutim tvrdi drugačije tj. da mu je Hypo leasing novac dao samo temeljem spomenute studije, a slično tvrde i vodeći ljudi Hypo leasinga u Hrvatskoj; Drago Vidaković predsjednik Uprave Hypo leasinga u Hrvatskoj i Tomislav Topić izvršni direktor iste tvrtke.

U razgovoru za Večernji list obojica objašnjavaju kako je Pašalić povjerenje Hypo leasinga stekao temeljem depozita koji su opisali kao "atraktivno zemljište" i "profitabilan projekt".

HTV u svome izviješću o slučaju, pozivajući se na neimenovane financijske stručnjake, navodi kako se u pravilu ovakvi poslovi nikada ne realiziraju bez toga da ulagač banci ne ostavi polog, koji obično iznosi oko 20 posto iznosa kredita.

Stoga postoji mogućnost da je Pašalić, suprotno njegovim tvrdnjama, Hypo leasingu ostavio nekakav novčani polog, ali je to možda učinjeno u nekoj od poslovnica izvan države kako bi se zameo trag Pašalićevom novcu čije je porijeklo upitno s obzirom da on kao savjetnik predsjednika Republike, te kasnije kao oporbeni političar u Hrvatskoj relativno marginalne stranke, taj novac nije nikako mogao zaraditi.

pijani, da nije i pasalic prebacivanjem ukradene love spasavao hrvatske stedise i hrvatski financijski sustav?
toliko uspjesno i njezno da nismo ni osjetili to spasavanje!?:))
tko ovdje laze, pasalic, ili wolfgang?
si pijan?

Tko je glasao

glupane, ti ćeš

glupane, ti ćeš kopipejstat članke iz novina a ja ću odgovarati i objašnjavati ti? tako si to zamislio ha? e pa neće ić.

uostalom kakve veze ima navodni polog u nekoj stranoj banci sa sanacijom banaka od 50 milijardi kuna? šta svi novci nezakonito stečeni u hrvatskoj, sve je to povezano sa sanacijom banaka? nije ga mogao steči kriminalno na neki drugi način?

previše vremena sam potrošio na tvoju edukaciju.

Tko je glasao

pijani, a od kud je pasalic

pijani, a od kud je pasalic zaradio 4 milijuna eura?
radeci kao seoski lijecnik, ili kraduci kao politicar?:)))
glupan te napravio zmireci u mraku!

Tko je glasao

pa očito od sanacije

pa očito od sanacije banaka. kaže edi, stručnjak za financije. jer si je on tako zamislio. nije mu mogao dati navodni mito ivo, pero, jura za neki ilegalan poslić dok je bio na visokom položaju. to je sve posljedica sanacije banaka. kaže kreten edi. mali, bez namjere da te uvrijedim ali si rijetko glupa osoba. rijetko!

Tko je glasao

metastaziralo ti je ?! neka,

metastaziralo ti je ?!
neka, ima i tu lijeka!
laku noc!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci