Tagovi

ISO norme u službi kriminala, mita i korupcije


Jedna od zagonetki koja me proganja ve? duže vrijeme je uvo?enje ISO (International Organization for Standardization ) normi u državna poduze?a i ustanove. U hrvatskim firmama naj?eš?e se uvode sustavi upravljanje kvalitetom ISO 9000 i upravljanje okolišem ISO 14000. Hrvatski zavod za norme ili skra?eno HZN ?lan je ISO-a.


U pravilu, nakon implementacije sustava kvalitete firme prire?uju sve?anosti kod dodjele certifikata i s ponosom objavljuju tu novost u poslovanju. Tako su napravile i Hrvatske autoceste, HEP, HŽ, Podravka ali i mnoge druge državne i privatne firme, ministarstva i ustanove. Produkt sustava kvalitete trebla bi biti racionalna proizvodnja uz kvalitetniji i jeftiniji proizvod ili usluga. Korisnici tih proizvoda i usluga trebali bi to prepoznati.


Bit zagonetke koja me mu?i je u negativnim rezultatima koje certificirane državne firme postižu nakon primjene sustava kvalitete. Ne mogu vjerovati da je mogu?e uz ispravno primijenjen sustav kvalitete odabrati nepovoljnijeg izvoditelja, dva puta platiti iste radove, fiktivno zapošljavati radnike, novcem tvrtke kupovati dionice za rukovoditelje, ili, kod sustava upravljanja okolišem upotrijebiti sredstvo protiv korova kojem je nus pojava, željezni?ka tragedije.


S obzirom na "rezultate" u isoiziranim firmama, korupciju, kriminal i nepotizam, koji u pravilu ne otkrivaju interne kontrola i kontroling ve? novinari i radnici (zvižda?), name?e se pitanje što ne valja. Da li su loše norme? Loša implementacija normi? Loša primjena normi?


Da su loše norme, teško je povjerovati.


Norma prema HZN je dokument donesen konsenzusom i odobren od priznatog tijela, koje za op?u i višekratnu uporabu daje pravila, upute ili zna?ajke za djelatnost ili njihove rezultate s ciljem postizanja najboljeg stupnja ure?enosti u danome kontekstu. Norme bi se trebale temeljiti na provjerenim znanstvenim rezultatima, i biti usmjerene promicanju najboljih prednosti za društvo.


Suport kod uvo?enja normi kvalitete su konzultanti, odnosno savjetnici koji za veliki novac prodaju savjete kako u praksi primijeniti norme. Obi?no su stru?njaci op?e prakse i ne poznaju podru?je rada klijenta kojeg savjetuje. Po uvo?enju sustava izdaju se certifikati. Certifikati nisu trajni ve? se vrši kontrola primjene i produženje certifikata. U praksi to zna?i samo parada koja se izvodi u odre?enim vremenskim periodima i skupo pla?a.


Na kraju lanca nalazi se firma koja je uvela sustav kvalitete i za to dobila certifikat. U tim firmama stru?njaci, koji poznaju tehnologiju rada, trebali su uvesti dijelove sustava kvalitete koji bi njihovom proizvodu dao kvalitetu a proizvodnji rentabilnost.


Umjesto dobrog proizvoda i dobrih poslovnih rezultata, sustav kvalitete, HR verzija, zamra?io je: javne nabave, zapošljavanje, organizaciju poduze?a, sistemizaciju radnih mjesta. Omogu?io je ne transparentna poslovanja, sumnjiva pla?anja, nevi?ene privilegije i druge nedopustive radnje. Nakon sustava kvalitete proizvodi i usluge su skuplji i ne kvalitetniji a radnici siromašni i nezadovoljni.


Hrvatska poduze?a izlaskom iz komunizma imala su organizacije koje su se temeljile na tehnologijama i iskustvima. Sustavom kvalitete trebala se organizacija samo modernizirati, primijeniti nova saznanja a ne do temelja izmijeniti i kriminalizirati.


U uvo?enju sustava kvalitete, prema moji saznanjima, sudjelovali su za upravu prijateljski konzultanti, koji su bili prepla?eni i nedovoljno stru?ni. Certifikati su se kupovali a ne izdavali temeljem ispravne implementacije. Isto tako su se certifikati produžavali. Voditelji procesa u firmama bili su nestru?ni poslušnici koji su uz pomo? konzultanta osigurali nesmetano provo?enje kriminalnih radnji. Sustav kvalitete uveden u hrvatska poduze?a poznata po aferama, skupo je pla?ena prijevara. S ISO normama to nema nikakve veze.


Jedna od mjera potrebnih za izlazak iz krize, odnosno za kvalitetno poslovanje treba biti i revizija svih tih silnih sustava. Ti sustavi s jedne strane omogu?ili su kriminalne radnje a s druge strane u?inili su proizvod ili uslugu ne kvalitetnijim.


Potrebno je utvrditi što je sustav kvalitete a što sustav prijevare. Tako?er je potrebno utvrditi odgovornosti svih koji su omogu?ili taj sustav prijevara. Odgovornost prvenstveno treba tražiti od uprave tvrtki koje su to uvele, pa konzultantskih tvrtki koje su to omogu?ile.


Zanimljivo, uz sve kriminalne radnje u certificiranim tvrtkama nema otkazivanja ili oduzimanja certifikata kvalitete ili zaštite okoliša.


Osobno sam protiv konzultantskog na?ina uvo?enja sustava. Sustav trebaju uvoditi stru?njaci koji poznaju proizvodni proces. Lakše je stru?njake iz proizvodnje nau?iti normama, nego stru?njake za norme nau?iti proizvodne procese. Osim toga, dužnost je svakog stru?njaka iz proizvodnoga procesa da prati i primjenjuje pripadaju?e norme. Proces se treba obavljati postupno i uz veliku senzibilnost. Certifikat bi trebali izdati i produžiti zadovoljni kupci, korisnici usluga.

Komentari

Osobno sam protiv

Osobno sam protiv konzultantskog načina uvođenja sustava. Sustav trebaju uvoditi stručnjaci koji poznaju proizvodni proces. Lakše je stručnjake iz proizvodnje naučiti normama, nego stručnjake za norme naučiti proizvodne procese... Certifikat bi trebali izdati i produžiti zadovoljni kupci, korisnici usluga.

jako pogrešno razmišljanje koje ukazuje na nepoznavanje funkcije savjetnika, a očito i iso sustava

Tko je glasao

jako pogrešno razmišljanje

jako pogrešno razmišljanje koje ukazuje na nepoznavanje funkcije savjetnika, a očito i iso sustava

moram te spustiti na zemlju i podućiti, iso nije sustav, iso su norme.
nema ništa protiv drugaćijeg mišljenja, pa čak i vrijeđanja ako se to obrazloži.
međutim ovakav komentar, bez obrazloženja i s očitim nepoznavanjem temeljnih pojmova, smatram bahatim i bezobraznim.

Tko je glasao

dragi moj mućke ISO sustav

dragi moj mućke

ISO sustav ti u osnovi omogućava da proizvodiš betonske padobrane i da i dalje dobiješ "normu" i pitanje je što je to kvaliteta

iso je u osnovi set procedura (po određenim pravilima) a koji ti omogućavaju da postigneš određeni cilj; ako to nije definicija sustava onda ne znam što je (http://www.google.com/search?hl=en&defl=en&q=define:system&ei=JgjoStTEBs...)

unutrašnji stručnjaci su ljudi koji imaju ulog u trenutnom poslovanja tvrtke i oni su rijetko kada sposobni razumjeti ograničenja svoje organizacije i/ili proizvodnog procesa i tada ti je eksterni savjetnik kritičan jer on ne robuje ograničenjima kojima primjerice ti robuješ (unutarnji odnosi, kompromisi, procedure koje su donesene iz ovog ili onog razloga)
također, eksterni savjetnik ti donosi best practices koje ti nisi sam uspio razviti (ili, daj bože) potvrđuje da ono što ti radiš je doista vrhunski proizvod/organizacija

Tko je glasao

unutrašnji stručnjaci su

unutrašnji stručnjaci su ljudi koji imaju ulog u trenutnom poslovanja tvrtke i oni su rijetko kada sposobni razumjeti ograničenja svoje organizacije i/ili proizvodnog procesa i tada ti je eksterni savjetnik kritičan jer on ne robuje ograničenjima kojima primjerice ti robuješ (unutarnji odnosi, kompromisi, procedure koje su donesene iz ovog ili onog razloga)
Pa Mrače ne bi to baš tako bilo. Bez audita ljudi iz proizvodnje niti jedan standard se ne može implementirati jer su oni jedini poznavatelji procesa. Konzultantska kuća daje samo pisane upute što bi trebalo napraviti, kako bi se zadovoljile propisane norme za dobivanje određenog certifikata. Ti procesi implementacije traju najkraće šest mjeseci, a u većim sustavima i preko godine dana. Kontrola dobivenog certifikata određenog standarda kvalitete provjerava se svakih šest mjeseci.

Tko je glasao

ja bih rekao da su interni

ja bih rekao da su interni ljudi poznavatelji procesa kakav on je, no na vanjskim je stručnjacima da pokažu gdje je prostor za poboljšanje (jr kada toga ne bi bilo onda bi ovi iznutra sve riješili sami pa im ovi vanjski ne bi bili potrebni)

mislim da je razina nekompetencije ljudi unutar organizacije najčešće impresivno visoka; i dok mnoge tvrtke imaju ljude koji doista razumiju posao u smislu da su u stanju identificirati gdje nešto ne valja s proizvodom ili kako bi on mogao biti bolji - njih vrlo malo u stvari razumije kako postići učinkovitu organizaciju

Tko je glasao

mislim da je razina

mislim da je razina nekompetencije ljudi unutar organizacije najčešće impresivno visoka; i dok mnoge tvrtke imaju ljude koji doista razumiju posao u smislu da su u stanju identificirati gdje nešto ne valja s proizvodom ili kako bi on mogao biti bolji - njih vrlo malo u stvari razumije kako postići učinkovitu organizaciju
Ovdje treba razlučiti dali je to u kontekstu državnog ili peivatnog sektora, dali se radi o proizvodnim organizacijama ili javnim upravama.
Najmanji otpor i najveće razumjevanje kod implementacija normi je u proizvodnji jer npr. rješavanje uskih grla, zaliha robe i kalo sirovina, itd. je razumljivo svakom tehnologu i voditelju proizvodnje. Međutim, najveći otpor je uvijek administracija koja je navikla radit kako se njoj sviđa, a ne kako je rentabilno. Čak, u ne mali broj sluačajeva otpor dolazi od samog vrha organizacija i tu se onda lome koplja. Sve dok onaj pri samom vrhu piramide ne objasni da se sustav mora provesti i malo ne zaprijeti, obstrukcije postoje na svim stranama. Naši ljudi jednostavno nisu naučili raditi po pravilima koje propisuju i donose bolju učinkovitost. Zato je uvijek dobro da to rade neovisni konzultanti jer se mogu suprotstaviti svakome bez rezerve. isto vrijede i za uvođenje kriznog managementa, jer oni iznutra često puta od šume ne vide drveće.

Tko je glasao

ne vidim da ima bitne

ne vidim da ima bitne razlike između privatnih ili državnih institucija/poduzeća; svaki imalo veći sustav boluje od istih bolesti i po mom mišljenju povremena investicija u vanjske konzultante može uštediti ogromne količine novaca

također, ne vidim osobite razlike u otporima koje daje proizvodnja u odnosu na otpore koje daje administracija

Tko je glasao

Vjerojatno ti to ne vidiš

Vjerojatno ti to ne vidiš jer nisi bio sudionik takvog jednog procesa. ja nisam teoretičar, već govorim iz osobnog iskustva. Isto tako smatram da vanjski konzultanti kada uzmu lovu unaprijed nisu baš previše zainteresirani koliko dugo i koliko kvalitetno će se implementacija provoditi. Kod nas su se mnogi upustili u te prepisivačke vode, pa na kraju se i kvaliteta svodi na ovo što danas imamo.

Tko je glasao

kao osoba koja sam što

kao osoba koja sam što potrošio milijune a što prodao usluga za milijune nekako si mislim da sam kompetentan o tome govoriti

to što je tvoje iskustvo loše, ne znači da je svugdje tako

ako postoje muljaže na razini implementacije iso-a u državnim institucijama i tvrtkama, onda je to najobičnija balkanska korupcija koju imamo i na svim drugim razinama, to sa samim tim poslom nema nikakve veze, baš kao što i likovi koji su farbali one tunele nemaju veze s time kako je posao ugovoren

Tko je glasao

Nemoj se čuditi Mucke, Mrak

Nemoj se čuditi Mucke, Mrak je i sam jedan od tih prodavača magle (sdpov pandan hdzovom B2). Iako se slažem s njim da nisu svi savjetnici isti, ali su često (posebno kod nas izraženo) kanal za prljave rabote. ISO jest cijenjen u svijetu, ali našim tvrtkama se ne vjeruje niti kad imaju ISO. U zemlji u kojoj suci presuđuju da je silovanje ustvari rukovanje, nije ni čudno da su većina raznoraznih (obično nepotrebnih i preskupih) savjetnika, ustvari prodavači magle ili sudionici najprljavijih financijskih rabota.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Problem nastaje u percepiji

Problem nastaje u percepiji sustava kvalitete, ili njegovu imenu kao takvom. Naime, sustav kvalitete ne potvrđuje da netko proizvodi/prodaje kvalitetan proizvod, već da je uvijek, u svim uvjetima, proces nastajanja proizvoda/usluge isti. Sukladno tome, krajnji rezultat (a i normirana kvaliteta) procesa je uvijek isti.
O samoj pak kvaliteti procesa izrade, sustavi kvalitete ne govore, niti im je to cilj.
Krajnjem korisniku ovo pruža mogućnost saznati kako je neki proizvod nastao i zašto je takav kakav je, s jedne strane. S druge pak strane može biti siguran da će od istog proizvođača uvijek dobiti jednako (ne)kvalitetnu uslugu ili proizvod.

Tko je glasao

Problem nastaje u percepiji

Problem nastaje u percepiji sustava kvalitete, ili njegovu imenu kao takvom. Naime, sustav kvalitete ne potvrđuje da netko proizvodi/prodaje kvalitetan proizvod, već da je uvijek, u svim uvjetima, proces nastajanja proizvoda/usluge isti. Sukladno tome, krajnji rezultat (a i normirana kvaliteta) procesa je uvijek isti.
sustav kvalitete trebao bi indirektno utjecati na kvalitetu proizvoda i to na naćin da se, recimo, sustavom kvalitete odabere bolja sirovina, kvalitetniji alati i strojevi. da se izvrši bolji izbor kadrova ili kako to kvaliteta zove, ljudski potencijal.
ukoliko nema korisnog efekta sustav bi nepotreban
u svakom slucaju, ovo što se dogada u Podravci, hac-u, hž-u, hep-u sustav kvalitete je trebao sprijeciti. kvaliteta podrazumjeva i kontrolu.
kontrola je u svim tim tvrtkama zakazala, izigrana je.

Tko je glasao

Mucke, sustav kvalitete daje

Mucke, sustav kvalitete daje naglasak na postupak (proces) a nikako na samu kvalitetu, jer ona može biti promjenjive veličine. Npr. na istim strojevima možeš proizvoditi ŽNJ kvalitetu hlača, ali možeš i Armania.
Sustav kvalitete svakako u jednoj svojoj stavci propisuje postupak javne nabave, i to je ono što bi na primjeru HŽ-a, HAC-a i HEP-a trebalo biti upitno ukoliko su cerificirani ISO kvalitetom, i na kraju sasvim dovoljno da se pronađu počinitelji kaznenih djela. Vrlo jednostavno, skoro pa ko po proceduri :)

Tko je glasao

Svakako treba takav posao

Svakako treba takav posao dati našim domaćim stručnjacima, a ne strancima sumnjivih namjera.
Ovako nam dolaze lažni stručnjaci i naprave fiktivne analize, a potom daju i lažne certifikate.
Nije sve što dolazi iz inozemstva kvalitetno i bez mane.
Uglavnomnam dolazi ono što vani nitko neće, pa tako i samozvani konzultanti zvučnih imena.

Tko je glasao

Lijepo rečeno: "Lakše je

Lijepo rečeno:
"Lakše je stručnjake iz proizvodnje naučiti normama, nego stručnjake za norme naučiti proizvodne procese".
I primjenjivo u raznim sferama društvene aktivnosti.
Za primjer:
Lakše je stručnjake iz ekonomije naučiti normama (politici), nego "stručnjake" za normu (politiku) naučiti ekonomiji.

Tko je glasao

Potrebno je utvrditi što je

Potrebno je utvrditi što je sustav kvalitete a što sustav prijevare. Ovo ti je poanta cijelog dnevnika i trebal si ga barem poboldati. Imam samo jedan mali dodatak - nije li u sam sustav kvalitete ugrađena "kvaka22" tj sustav prijevare!!!

Tko je glasao

Ovo ti je poanta cijelog

Ovo ti je poanta cijelog dnevnika i trebal si ga barem poboldati.
poboldano
Imam samo jedan mali dodatak - nije li u sam sustav kvalitete ugrađena "kvaka22" tj sustav prijevare!!!
Kada se sve sabere i oduzme, sustav kvalitete su iskoristili kako bi omogucili netransparentno poslovanje odnosno kriminal.
"kvaka 22" to je sustav kvalitete iz hrvatskoh zavoda za norme :-)))

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci