Tagovi

Radnici vs. menadžeri i politikanti

Ispri?ao bih pri?u o mnogim hrvatskim velikim poduze?ima iz razli?itih kutova. Postoje pri?e gdje primjerice radnici sa trake govore o neko? snažnom i velikom poduze?u koje je propalo ?uvenom privatizacijom. Postoje menadžeri koji odbijaju insinuacije „stoke sitnog zuba“, postoje menadžeri koji govore da ta poduze?a nikada nisu niti imala perspektivu, postoje politi?ari koji su naizgled pasivni i nevini u cijeloj pri?i gdje navodno zlo?esti menadžeri jedu imovinu. Postoje i tržišna stvarnost, pregovori i konkurencija me?u poduze?ima.

Za opis situacije bih se poslužio jednim prehrambenim i farmaceutskim divom. Podravka je veliko i uspješno poduze?e ve? desetlje?ima, profitabilno, uz veliku imovinu. Mislim kako su ovo osnovni preduvijeti koje treba zadovoljiti neko poduze?e da bi ga napali politi?ari. Godinama se tamo uzgajaju razli?iti fikusi, prijatelji, ro?aci, financijeri politi?kih kampanja, nesposobni menadžeri rame uz rame sa sposobnima. Sve te pla?e nepotrebnim ljudima su golemi, ali ne i jedini trošak. Zbog toga se sposobni vjerojatno osje?aju kao u živom blatu jer nesposobni su ogroman teret.

Prvi kut iz kojega bih promotrio Podravku je uprava. Njihov posao se više manje zna, a glavna preokupacija vezana za boljitak poduze?a im je borba sa konkurencijom. Primjerice Lidl dolazi u Hrvatsku i po?inju pregovori oko artikala koji ?e se u tim prodavaonicama prodavati. E, pa nije lako s njima pregovarati jer oni imaju svoje brendove koje obi?no prodavaju. Zato Podravka, Vindija i ostali dobivaju nepovoljne protuponude Lidla. Tu sada po?inje odmjeravanje snaga preko me?usobnih ugovora, cijene itd. jer ipak Lidl drži 5-10% tržišta zbog ?ega bi bilo zgodno prodavati svoje proizvode tamo. To bi bila ona zdrava i normalna ekonomska stvarnost i preokupacija menadžera.

A kad tamo, SKANDAL... Po?inju novine vaditi iz ladice stara saznanja o sumnjivim radnjama ?lanova uprave i drugih „bliskih“ osoba. Javnost saznaje o milijunima kuna koji dovode u pitanje racionalnost i poštenje uprave. Razbacuje se teško zara?en novac na prijatelje politi?ara ?ak i izvan poduze?a. Nadzorni odbor se opet „pravi mutav“ i možemo definitivno otvoriti raspravu o ure?enju zakonskog okvira poduze?a... Moj osobni dojam je da se neki ?lanci ZTD-a vezani za ?lanove nadzornih odbora doslovno ignoriraju (o?ito su neki iznad zakona). Zatim zada?a ?lana uprave da se ponaša kao savjesni gospodarstvenik itd. Javnost je nažalost toliko zatupljena sa besplatnim sme?em od novina zbog ?ega je teško o?ekivati bilo kakav protest po tom pitanju. Jasno je kao dan da je nadzorni odbor odgovoran i trebao bi dati ostavku za vrijeme ve? vi?enih skandala. To se posebno odnosi na ministre... Slu?aj Fonda za privatizaciju to zorno pokazuje, a tu je i HEP kao sli?an primjer... Pitam se kada ?e kona?no država urediti zakonski okvir poslovanja kako spada? Najve?i problemi kao birokracija, stati?nost radne snage, troškovi zapošljavanja i otkaza, loše obrazovanje, namješteni natje?aji, nelikvidnost su još uvijek prisutni.

Dakle, tko to ne radi dobro u Podravci i uništava imovinu pogrešnom poslovnom strategijom? Prijatelji politi?ara, politi?ari, financijeri kampanja, ro?aci... Namjerno? Mislim da je tako. A tako je jednostavno provesti istragu i vidjeti tko su sve ?lanovi uprave, nadzornog odbora koji moraju snositi odgovornost (ako ne politi?ku i moralnu, onda poslovnu)... Vratimo se na pogled iz perspektive radnika na pokretnoj traci. Uglavnom zadovoljavaju normu jer ipak poslovo?e kontroliraju. Rade svoj posao, a doma ?itaju o menadžerima, upravi i nadzornom odboru koji su u središtu skandala. Oni su tada razo?arani jer znaju da se poduze?e uništava i da bi pla?a mogla uskoro kasniti zbog toga itd. I?i ?e u medije i štrajk obi?no prekasno. A kada i iza?u u medije, u ve?ini slu?ajeva ne?e dobro objasniti stru?nim jezikom što se to zapravo doga?a sa njihovim poduze?em. Onda ?e neki pametnjakovi? gledaju?i televiziju zaklju?iti da radnici ne ispunjavaju normu, da je prehrambena industrija u padu itd. Rijetko tko ?e podvu?i crtu i priznati teške pogreške menadžmenta koje ?e postupno prije?i u zaborav.

Podravka nije niti blizu propasti na svu sre?u, no što je sa nekim poduze?ima kojima se to dogodilo? Dogodilo im se usprkos tome što su imala odli?nu tržišnu poziciju. Mnogi ?e se sjetiti samoupravljanja i nekadašnjih uspjeha. Zašto nebi uzeli najbolje od svih sustava? To je jedna duga?ka rasprava u koju bi trebalo uklju?iti i privatizaciju, a nakon toga i razgovor o tome gdje su nestali sposobni menadžeri iz samoupravljanja koje se zamijenili preko no?i odre?eni politi?ari i njihovi prijatelji. Bio bih jako sretan kada bi kona?no otvorili raspravu o odgovornosti elitnog menadžmenta i politi?ke elite, te imenovali stvari pravim imenom. Ova paljba po radnicima sa trake mi se ?ini izrazito neopravdana jer oni uglavnom barem spadaju u one koji rade svoj posao i adekvatno su kvalificirani, što se ne može re?i za menadžere i politi?are (?ast iznimkama).

Što se ti?e pri?a o tome kako je logi?no da naša neko? velika poduze?a propadaju, ne slažem se sa tim jer još uvijek postoji veliko tržište za mnoge proizvode. Pogotovo podru?je bivše Jugoslavije. Problem je u tome što se svaki ve?i posao namješta uz povremene teške prekršaje zakona o javnoj nabavi. Takve stvari izlaze u javnost, a opet se zaboravljaju. To bi trebalo imenovati pravim imenom i poslati na sud. Kad samo pomislim koja su najve?a poduze?a u Hrvatskoj, teško uop?e mogu nabrojati ona koja ne zapošljavaju nesposobne i korumpirane politi?are dok u privatnom sektoru za strani kapital rade najbolji hrvatski menadžeri. Sramota! Dobro ste pro?itali, Hrvatska ima vjerojatno i više od stotinu sposobnih menadžera koji su dorasli poslu. I zato po mojem mišljenju obi?an radnik sa trake i te kako ima pravo upirati prstom na državu, tj. Vladu i politi?are, jer oni zapravo dirigiraju Podravkom i mnogim drugim velikim poduze?ima (naj?eš?e nekoliko najpopularnijih stranaka slaže kadrovsku križaljku). Zato radnici imaju pravo tražiti zaštitu svojeg radnog mjesta. Oni nisu glasa?ka mašina koja se uhljebila u državnim službama. Oni zara?uju pošteno svoj minimalac i sudjeluju u stvaranju novih proizvoda, za razliku od prekobrojnih državnih službenika koji su beskorisni i godinama žive na teret radnog naroda. Možda oni ne znaju objasniti sve muljaže svojih uprava, ali barem imaju obraza...

Cijela ova situacija je uzrokovana lošim izborom lidera zemlje još od njezina osnutka. Možda je tako trebalo biti, a možda nije. Možda ve?ina zapravo želi raditi u državnoj upravi, zaduživati se i živjeti sretno uz ovu politi?ku elitu. Demokracija. Zato ako postoji ikakva opozicija ovakvom stanju, predlažem joj da po?ne biti aktivna ili potpuno pasivna.

Komentari

Nije li ono svojedobno

Nije li ono svojedobno Radimir Čačić nakon abdikacije ostavio u amanet
Varaždinskoj županiji prko 800 milijuna kuna?
Ne sjećam se, dali su u DORH-u,ili USKOK-u,proveli ikakvu akciju.
Možda netko zna nešto više o tome?

Tko je glasao

Mnogi će se sjetiti

Mnogi će se sjetiti samoupravljanja i nekadašnjih uspjeha. Zašto nebi uzeli najbolje od svih sustava?

Pa i jesmo i vidi kako nam je lijepo. Darko Marinac ti je jedan od samopravljačkih kadrova iz Plive ili Belupa. Socijalistički kadar, udarnički samoupravljački kadar, ponos i dika naših naroda i narodnosti. :)

Osim toga imam 36 godina staža na visokim menadžerskim pozicijama

Kaže Marinac ovdje: http://www.poslovni.hr/118177.aspx

Realno, Hrvatsku privredu u 90% slučajeva vode kadrovi iz komunizma. Ljudi su lijepo naučili kako se to "samoupravlja", ne? ;)

Cijela ova situacija je uzrokovana lošim izborom lidera zemlje još od njezina osnutka.

Dakle ajmo opet cipelariti mrtve, ne razumijem, pa Tuđman je dopustio da socijalisti i komunisti preuzmu, u obliku privatnog vlasništva, sigurnih 90% Hrvatske privrede.
Kako vam se tako zamjerio?
Zato što je I. Pašalić isto dobio priliku nešto zaraditi?

Možda većina zapravo želi raditi u državnoj upravi, zaduživati se i živjeti sretno uz ovu političku elitu.

Wooow pa probija svjetlost u neke mračne kutke. Svi oće opet jugoslaviju slobodnakolumna, nema odgovornosti, kad nešto trebaš, čipneš iz firme, ako izgubiš neku lovu, papa komunista to odmah nadoknadi, jer je Sadamu trebalo puno podzemnih tunela. ;)

Šteta i meni sad grune suza, kad se sjetim da Sadama više nema, a bio je tako dobar poslovni partner. Čujem da je i Sadamu grunula suza, kad je tito umro, ili je to bilo od kemijskog otrova, sa kojim je upravo gušio desetke tisuća, svojih Iračana. Ne znam...

Demokracija.

A ne, to nije demokracija, u Hrvatskoj se vješto podmeću parole, koje sa istinom nemaju veze, sjećaš se pravednih partizana, koji jabuku ne bi ukrali hahahahahhah Sjećaš se ravnopravnosti svih naroda i narodnosti hahahahhahhah itd itd

Zato ako postoji ikakva opozicija ovakvom stanju, predlažem joj da počne biti aktivna ili potpuno pasivna.

Postoji opozicija, koju se iz milja zove ustašoidi i fašisti, sastavljeni od radišna puka i intelektualaca koji nisu izašli iz kumrovačke školice, kako ukrasti, brzo i puno, dok stalno vičeš "držte lopova".

;)

Tko je glasao

dobar dan , nova sam , drago

dobar dan , nova sam , drago mi je da sam s vama , htjela bih samo izraziti svoju suglasnost s tekstom napisanim i potpisanim golgota , ovo je nekad bila država u službi i posjedu njenih stvaralaca , danas je to potpuno druga vlasnička struktura, lopovi su prevladali , ljudi moji , do kad

Tko je glasao

Dobar dan, Stephany 3207, i

Dobar dan, Stephany 3207, i dobro nam došla .Nemoj da se uznemiravaš radi mlade ranoranilice ( to su one što ustaju iliti ustašice ).
Dobra je ona samo je malo brza na jeziku. C-respond ti je mala lajavica

Tko je glasao

dobar dan , nova sam , drago

dobar dan , nova sam , drago mi je da sam s vama , htjela bih samo izraziti svoju suglasnost s tekstom napisanim i potpisanim golgota

Dobar dan i tebi i meni je drago da si sa nama, jer je očigledno da trebaš naučiti sve, iz početka, nadam se da imaš otvoren i znatiželjan um, koji je spreman za učenje i precipiranje istinitih informacija.

ovo je nekad bila država u službi i posjedu njenih stvaralaca

Hrvatska do 90 NIKAD nije bila u posjedu njenih stvaralaca, tek samostalnom državom, koja je izborena u DR, postajemo svoji na svome.

danas je to potpuno druga vlasnička struktura,

Točno, danas to više nije u rukama jugoslavenskih, austrougarskih ili mađarskih vlada, već u rukama Hrvatske i Hrvata.

lopovi su prevladali , ljudi moji , do kad

No, s obzirom na gubitnike koji nikako da prihvate svoj poraz, danas se na temelju svake malverzacije, Hrvatska država i cjelokupan narod, proglašavaju zločinačkim i lopovskim.

Ako slučajno gledaš nešto drugo doli HTVa, a čak i na HTVu se često mogu čuti vjesti o uhićenjima na Wall Streetu, u Londonskom City-u, kao i u Hong Kong-u i po cijelom svijetu.

Moć menagera je postala nevjerovatna i upravo su oni izazvali zadnju svjetsku krizu. U toj igri su bili i neki Hrvatski menageri, koji će isto tako platiti na sudu za svoje malverzacije, kao što plaćaju po cijelom svijetu.

Nadam se da ti je ovo za početak dovoljno, kako bi tvoji zaključci krenuli u korektnom smjeru, a ne u propalu prošlost, koja se temeljila na političkoj prostituciji i velikom tržištu komunističkih zemalja, koji je neslavno propao i NIKADA VIŠE SE NEĆE OBNOVITI!

Tko je glasao

Dobro da postoji internet

Dobro da postoji internet jer je lakše sada vaditi ono što bi po nekoj uhodanoj praksi uskoro palo u zaborav.
Bit će zanimljivo ako se itko uspije uhvatiti u koštac sa gradnjama (bolnica -zna se koja, kampusi, muzejčići, ceste, mostovi i ostalo pa do plastičnih wecea) i novcima okupanim u toj branši. Sve ove ostale afer skupa sa vanjskim dugom bi bile prava sitnica.
Prvo što bi opozicija ovakvoj praksi trebala napraviti je zakone osloboditi pritiska da na zavijugavan način pogoduju isključivo monopolima i napraviti obrnuto – jednostavno pogodovati malima a spriječiti velika širenja i monopole

Tko je glasao

Dobro da postoji internet

Dobro da postoji internet jer je lakše sada vaditi ono što bi po nekoj uhodanoj praksi uskoro palo u zaborav.

Kao recimo podatak da je u vrijeme uleta Varaždinske firme - FIMA u aferu "spice", 50% vlasnik te firme je bio RADOMIR ČAČIĆ.

Izgleda da ta informacija ne zanima baš nikoga, kao i zašto je Čačić prodao svoje dionice i kome?

Puno lipih pitanja, ali neće biti odgovora, mora se stalno pričati o Polančecu, ne?

Kao što je palo u zaborav da je Mesić bio jedan od uglavljivača deala sa SMSom, da se sav upljuvao dok je to komentirao.

Pa kako to taj izniman dva puta izabran pravednički predsjednik umočen u ovu aferu? I ni riječi o tome, nego udri po Polančecu.

Tko je glasao

Afere režirane za vanjsku

Afere režirane za vanjsku upotrebu, koje teško mogu prekriti naše potrebe kao što svojim tepihom prekrivaju jedna drugu od probijanja vjesnika sjećanja još su daleko od rješenja u smislu puta kojim bi prirodno trebale ići. Po logici da logike nema i nastavljajući tim smjerom one su sama svoja suprotnost. HACu je nakon nekoliko dana utvrđeno da nema nepravilnosti, Hžu da nema dovoljno dokaza u tragediji i ostalim njihovim pričama, HEP skoro da se više niti ne spominje.... Potpuno su preuzele ulogu sapunjanja ....IGH se svako malo sporadično dotakne, konstruktor,industrogradnja– ti mastodonti lošeg nasljeđa iscrpljivanja iscijedili su i zadnju kap u suradnji sa bankarskim sustavom..Tako da nije priča o nečem novom nego o nečem starom, skoro pa trdicionalnom načinu poslovanja koje eto sad ne shvaća ta europa pa moramo malo izvoditi predstavu.
Pretstava je kako za vanjsku tako i za unutarnju upotrebu a i za same aktere. Nazovimo pretstavu 3 u 1. Ključni dio pretstave je kako zavarati sam sebe i ostati svoj na "svome". Da nije trgičnih detalja skoro da bi mogli opušteno uživati u autorskim domišljajima režisera, scenografa i glumaca.

Tko je glasao

koliko ja znam, onaj koji je

koliko ja znam, onaj koji je HŽu prodao onu mast ili što je to bilo trenutno grije zatvorsku klupu

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

u ovoj cjelokupnij pretstavi

u ovoj cjelokupnij pretstavi taj ima ulogu statiste

Tko je glasao

Imas neku

Imas neku referencu?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Imas neku referencu? Nadam

Imas neku referencu?

Nadam se da se c-respond neće name naljutiti što ovako neplanirano ubacujem u raspravu, ali nađoh zanimljivo očitanje Exportdrva o pokušaju njegova preuzimanja izmedju ostalih i od strane firmi kojima se u privatizacijskoj muljanciji koristio i drug Čačić, uživajte :)

Da bi ozakonili ove fiktivne transakcije Juror d.d. Komisiji za vrijednosne papire prijavljuje stjecanje navedenih dionica, te istodobno o tome obavještava i Exportdrvo d.d., koje je, shvativši da se radi o nezakonitom poslu, obavijestilo Juror d.d. da će poduzeti sve zakonom dozvoljene radnje kako bi osporilo legalnost tog posla, na što Juror d.d., kako bi izbjegao eventualnu kriminalizaciju stjecanja, nudi Exportdrvu d.d. na prodaju navedenih 25.135 dionica po cijeni 80 DEM za dionicu što ukupno iznosi 2.010.800,00 DEM. Preostalih 15.431 dionica Exportdrvo d.d. je do tada već uspješno osporilo.
Međutim, Exportdrvo d.d. odbija po Juroru d.d. predloženu prodaju, jer je smatrao da su te dionice ukradene iz stečajne mase Globus holdinga d.o.o. i da će stoga nadležna državna tijela, u skladu s tada javno proklamiranom politikom revizije svih pljački u pretvorbi, kroz sudske i druge postupke oduzeti te dionice i vratiti ih u stečajnu masu, to tim prije što je Exportdrvo d.d. o tim svojim saznanjima već obavijestio nadležna tijela, policiju i Komisiju za vrijednosne papire.
Dodatnu potvrdu ovom stavu Exportdrvo d.d. dobilo je 2004. god., kada je dr. Krunislav Olujić, odvjetnik iz Zagreba, zbog prethodno, ali i u daljnjem tekstu, opisanih malverzacija protiv M. Kutle, T. Draguna, B. Budaka i M. Horvata Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK-u) podnio kaznenu prijavu zbog udruživanja radi počinjenja kaz­nenog djela zlouporabe stečaja iz čl. 282. st. 1. i 2. KZ-a i kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. i 2. KZ-a. USKOK je ocijenio da se ne radi o udruživanju, no da postoji osnovana sumnja da su navedene osobe počinile kaznena djela iz čl. 282. i 292. KZ-a, te je kaznenu prijavu uputilo Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, koje je, pak, obavijestilo podnositelja prijave da je njegova kaznena prijava djelomice već obuhvaćena istražnim postupkom protiv M. Kutle i ostalih, koji se vodi pred Županijskim sudom u Zagrebu. Stječe se dojam da hrvatsko pravosuđe, zbog poznatih razloga koji opterećuju njegov rad i uobičajene sporosti u procesuiranju sofisticiranih kaznenih djela iz oblasti gospodarskog kriminala, objektivno omogućuje počiniteljima tih kaznenih djela »padanje« njihovog najvećeg broja u zastaru (kaznena prijava od 18. 2. 2004., rješenje USKOK-a od 20. 4. 2004., dopis od 7. 9. 2004., te dopis ODO Zagreb od 13. 9. 2004. god.)
Zbog prethodno opisanog odbijanja Exportdrva d.d. da kupi svoje dionice od Jurora d.d., a u namjeri prikrivanja pravog vlasnika navedenih dionica, sjedište tvrtke JUROR d.d. odlukom od 26. srpnja 2000. god. prenosi se u Varaždin, na adresu Anina ul. 2, te se mijenja osoba direktora, tako da novi direktor postaje Milan Horvat, a isto tako mijenjanju se i članovi NO u koji ulaze Ljiljana Weissbarth, Rajko Mlinarić (Kutlin odvjetnik) i Marko Milinković.
Navedenih 25.731 dionicu Exportdrva d.d. unose se u bilancu Jurora d.d. po cijeni od 1 kune za ukupan broj svih dionica, time da se koncem 2000. god. njihova vrijednost revalorizira na iznos nominalne vrijednosti od 10.292.400,00 kn. Na istovrsno nezakonit način u Juror d.d. unose se i dionice MILS Mljekare Split d.d. u vrijednosti od 10.612.820,00 kn, čime Juror d.d. ostvaruje dobit u iznosu 20.905.220,00 kn, time da Juror d.d. nikada nije platio 30% poreza na dobit čime je država oštećena za 6.271.566,00 kn.
U daljnjoj realizaciji namjere prikrivanja pravog vlasnika dionica i nezakonite imovinske koristi koju su stekli beznaknadnim pribav­ljanjem dionica Exportdrva d.d. i drugih tvrtki, dana 12. prosinca 2001. god. došlo do promjene imena tvrtke društva iz JUROR d.d. u TAR d.d. sa sjedištem na istoj adresi, ali nastavlja poslovati pod istim sudskim mat. brojem 080144704 i JMB-om: 1283161. Napominje se da je Juror d.d., odnosno TAR d.d. dioničko društvo osnovano na temelju čl. 165. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, gdje su vlasnici tajne osobe tj. dionice glase na donositelja.
Nakon toga TAR d.d. 19. lipnja 2002. god., putem FIMA-Vrijednosnice d.o.o. (osnivač i jedini vlasnik FIMA Holding d.d.) iz Varaž­dina, Anina ul. 2, kojeg trg. društva je Milan Horvat isto tako direktor, prodaje 25.731 dionicu Exportdrva d.d. po cijeni od 400,00 kn po dionici za ukupni iznos od 10.292.400,00 kn PIF-u (kasnije ZIF-u) Pleter d.d. (predsjednik NO: Milan Horvat), (sudski registar, te Ispis godišnjega financijskog izvještaja poduzetnika od 2002. do 2004. god. koji izdaje FINA).
TAR d.d. dijelom iznosa dobivenog prethod­nom prodajom dionica u visini 4.500.000,00 kn dokapitalizira trg. društvo FIMA holding d.d. za upravljanje drugim društvima (prije FIMA d.o.o.), pa je postao većinski vlasnik FIMA holdinga d.d. (64,29% temeljnog kapitala) na način da je na temelju odluke skupštine od 11. rujna 2002. god. TAR d.d. pristupio FIMA holdingu d.d., kojeg trg. društva je, također, direktor Milan Horvat, time da FIMA holding d.d. kao kćer TAR-a d.d., dakle, u biti TAR d.d. preko svoje tvrtke kćeri, prethodnim transakcijama postao najveći pojedinačni dioničar PIF-a (ZIF-a) Pleter d.d. (cca.18,00%), te na taj način, ponovno, kontrolira prethodno prodane dionice Exportdrvo d.d.
Isto tako, Fima Holding d.d. uplatom u novcu 2001. god. iznosa od 5.200.000,00 kn dokapitalizira Piniu d.o.o. i postaje vlasnik najvećeg udjela u tom trgovačkom društvu.
Tijekom 2002. god. Radimir Čačić mijenja 49,60% vlasničkog udjela u tvrtki Congama d.d., vrijednosti 7.940.650,00 kn, za trezorske dionice ZIF-a Pleter iste vrijednosti i sprema ih u tvrtku Retis d.o.o. kojom upravlja Jasna Gledić, sestra Ljiljane Weissbarth.
Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela Pinia d.o.o. od 1. 8. 2003. član društva Radimir Čačić, Varaždin, prenosi na društvo FIMA holding d.d. Varaždin udio u visini 3,75% (682.500,00 kn) temeljnog kapitala.
Također, ugovorom o prijenosu poslovnog udjela Pinia d.o.o. od 25. 8. 2003. društvo Coning d.d. Varaždin prenosi na društvo FIMA holding d.d. Varaždin udio u visini 3,571% (649.922,00 kn) temeljnog kapitala.
Dana 8. 11. 2003. ZIF Pleter s temeljnim kapitalom 191.114.100,00 kn pripaja se Trgovačkom društvu Validus s kapitalom 4.039.700,00 i preuzima naziv Validus d.d. s kapitalom od 195.153.800,00 kn.
Iz izjave o imovini na dan prestanka obnašanja dužnosti od 19. prosinca 2003. god., koju je sastavio Radimir Čačić, proizlazi da je on 50%-tni vlasnik tvrtke TAR d.o.o.
Očito je radi zamagljivanja tvrtku TAR d.d. pogrešno označio kao TAR d.o.o., no, kako je naznačio da 50% te nepostojeće tvrtke vrijedi 60.000,00 kn, posve sigurno se radi o famoznom TAR d.d. jer kapital te tvrtke iznosi ukupno 120.000,00 kn, a Čačić u njemu sudjeluje s 50% vrijednosti. Ako se tome pridoda i priznanje (istom prigodom) o vlasništvu 93.187 dionica tvrtke Validus d.d. u vrijednosti od 2.842.203,00 kn, očita je Čačićeva povezanost s Kutlom. Daljnji dokaz prethodnim tvrdnjama su osobe koje preko uprave ili nadzornih osoba upravljaju prethodno naznačenom piramidom na čelu s TAR-om d.d., a to su, među inima, Ljiljana Weissbarth, Milan Horvat, Dubravko Žganec i dr., sve odreda Čačićevi ljudi.
(križaljka o članovim uprava i NO rečenih tvrtki, imovinska kartica R. Čačića).
Tijekom druge polovice 2003. god. Validus d.d. je izvršio pokušaj preuzimanja Export­drva d.d. putem Varaždinske i Zagrebačke burze, kupivši, što za sebe, što za svoja ovisna društva i »prijatelje« preko 17.000 dionica. U dioničkoj knjizi Exportdrva d.d. pojavljuju se javna poduzeća Dubrovačke ceste d.o.o. Dubrovnik (15. 9. 2003.) s dionicama nominalne vrijednosti 120.000,00 kn i Vodogradnja d.d. Varaždin (18. 9. 2003.) s dionicama nominalne vrijednosti 320.000,00 kn. Budući da važeći propisi zabranjuju javnim poduzećima ulaganje u dionice, više je nego očito da je rečena kupnja obavljena pod izravnim pritiskom izvršne vlasti i njezinih tadašnjih nositelja, predstavljenih u osobi Radimira Čačića, tadašnjeg ministra u Vladi Republike Hrvatske za javne radove, obnovu i graditeljstvo.
Zahvaljujući dionicama Exportdrva d.d., Mljekare Mils, Mirne Rovinj (Vidi Dalta d.d.) i Nikomat d.d. ukradenim iz stečajne mase Globus holdinga, te kriminalnom podjelom i pripajanjem hotela Helios, Kutle i Čačić su preuzeli Validus d.d.
Vlasnička struktura Validus d.d. na dan 2. 3. 2006. je sljedeća:

Ime
Vrijednost dionica u kn
Učešće u kapitalu društva

FIMA holding
103.987.300,00
38,49%

RETIS d.o.o.
 20.340.700,00
 7,53%

NIKOMAT d.o.o.
 21.767.400,00
 8,06%

UKUPNO
146.095.400,00
54,08%

...

Tko želi pročitati cijelo očitovanje Exportdrva, link:

http://www.mojnovac.net/forumi/archive/index.php/t-2316.html

:)))

Tko je glasao

Nadam se da se c-respond

Nadam se da se c-respond neće name naljutiti što ovako neplanirano ubacujem u raspravu, ali nađoh zanimljivo očitanje Exportdrva o pokušaju njegova preuzimanja izmedju ostalih i od strane firmi kojima se u privatizacijskoj muljanciji koristio i drug Čačić, uživajte :)

Krrrrekani, ne ljutim se ;) jer je štivo vrlo interesantno, blago rečeno.

Kako bi bilo lijepo vidjeti Čačića u lisicama, kako se pridružuje svom prijatelu Horvatu, zar ne?

Osim toga, nešto ga nema na TVu u zadnje vrijeme, to me jako čudi, jer je prije koji mjesec cvilio na svim medijima, kako treba smjeniti Polančeca.

Da nije Polančec pokrenuo ovu Podravkinu "lavinu"? Pa ga se pokušava maknuti i kompromitirati?

Imaš kakvih informacija o tome?

Tko je glasao

Osim toga, nešto ga nema

Osim toga, nešto ga nema na TVu u zadnje vrijeme, to me jako čudi,

Da imaš pravo, inače Čačić mora biti svakom loncu poklopac i dati svoje "stručno" mišljene, no u ovom slučaju ga nigdje nema, niti ga itko od naših "nepristranih" medija išta pita.

btw. još jedan zanimljiv linkić nove(stare) organizacijske sheme FIMA grupe iz koje se vidi da je Vaba banka dio te grupe, a znademo da je bila i dio "spice" progarama.
http://www.fima-validus.com/docs/publikacije/newsletter_200802.pdf

nemoguće je da Čačić kako ključni čovjek u toj županiji nije znao što mu se dešava "iza leđa".

"Lavinu" je mogao pokrenuti bilo tko pa i polančec, ali u to čisto sumnjam. ja bih prije tipovao na Sanadera ;)

Tko je glasao

"Lavinu" je mogao pokrenuti

"Lavinu" je mogao pokrenuti bilo tko pa i polančec, ali u to čisto sumnjam. ja bih prije tipovao na Sanadera ;)

Mmmmljac, to bi bila slatka pričica, Sanader!!!!!!

"Imerija" uzvraća udarac? ;)

Tko je glasao

Izgleda da treba pitati

Izgleda da treba pitati Mraka, gle ovo:

http://mrak.org/2007/09/06/radimir-cacic-covjek-iz-drugog-filma-ako-ne-i...

Tu se spominje dikrektna veza između Čačića i Horvata, kao i neki DrugiFilm, web portal koji je u to vrijeme bio financiran od strane novootvorene tvrtke "Fima" i koji stoji iza Čačića. Njih više nema, mislim DrugogFilma, barem njihov link ne radi.

No ja sam tek počela kopati, biti će još, ako uspijem što naći.

Tko je glasao

Jedini je bed sto odnosi

Jedini je bed sto odnosi moci u ovome trenutku nisu na strani onih koji bi tako nesto mogli realizirati.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

"Cijela ova situacija je

"Cijela ova situacija je uzrokovana lošim izborom lidera", ovo je ključna rečenica u ovom zbilja odličnom dnevniku. Uništili su ama baš sve, a sada se spremaju još rasprodati HEP, šume i vodu. Nisu radnici krivi što su propala brodogradilišta, nekadašnji div Pliva i mnoga druga poduzeća. To se radilo planski, isključivo sa ciljem da netko dobro zaradi. Ali, to već znaju i ptice na grani, ključno je što institiucije države ne rade svoj posao. Koji smo mi jad od države kada radnici moraju štrajkati glađu da bi sačuvali svoja radna mjesta. Umorna sam već od naše stvarnosti, nemam više snage ništa ni komentirati. Pitanje je što se može poduzeti da se to promijeni?

Tko je glasao

Tu kompaniju kao ni druge

Tu kompaniju kao ni druge nije stvorila država već sadašnji radnici i njihovi preci. Država i nametnuti menadžment su tu da sišu krv robi po imenu radnici. Imaju mogućnost iz Francuske - istjerati ih na silu van i postaviti ljude iznutra - ima ih.

Tko je glasao

Činjenica je da se iz

Činjenica je da se iz poduzeća poput opisanog godinama isisavaju novostvorene vrijednosti tj kapital,a stvarni učinak se prikriva zbog tobožnjeg zamagljivanja stvarnosti,a radi povečanja dobiti za usku skupinu interesenata. Jedan nedostatni postotak dobiti se investira u modernizaciju proizvodnje, a veliku većinu rastaču veliki apetiti neovlastelina.
Veliki je problem nastao zbog nerealno niskog minimalnog OD, usporedo sa velikim primanjima zaslužnika tj menadžmenta.
Jasno je da su radnici koji su se godinama odricali, sada nezadovoljni, pogotovo kada im je servirana stvarnost kako je njihovo odricanje bilo nepotrebno.
Zamislite koliko je boljeg životnog standarda u obiteljima radnika anulirano zbog ovakvih kriminalnih aktivnosti, tj prikrivanja pravih poslovnih rezultata jednog poduzeća, a stvarno stanje bi trebalo sa sobom donjeti bolja primanja svim zaposlenima.
Ispada kao da je šaćica kriminalaca tisućama ljudi jednog poduzeća otela najljepše godine života, a ne samo njima, nego i njihovim obiteljima.
Koliko je kaznenih djela kao posljedicu, rezultiralo ovakvo sofisticirano kriminalno ponašanje?

Tko je glasao

Bio bih jako sretan kada bi

Bio bih jako sretan kada bi konačno otvorili raspravu o odgovornosti elitnog menadžmenta i političke elite, te imenovali stvari pravim imenom.

U potpunosti se slažem i podržavam! Podravka ne smije ostati jedino poduzeće pod kontrolom države u kojem su menađerske i političke elite pozvane na odgovornost. Kad se usporedi šteta u Podravci i šteta koju godinama proizvodi menadžment u našim vajnim brodogradilištima, nema logike da se npr. 3. maju odobre nove garancije i da ih se ostavlja na miru kako bi i dalje nesmetano krali i proizvodili gubitke.
Ako ćemo biti pošteni, moramo sami sebi priznati da je ovo što se dešava u brodgradilištima daleko veći problem i šteta za državu od neuspjelog pokušaja preuzimanja Podravke. Podravka je firma koja nije bila gubitaš i koja je poslovala pozitivno premda s minimalnom dobiti i nije bila na teret proračunu i hrvatskim građanima poreznim obveznicima. Nasuprot imamo brodogradilišta čije je poslovanje prema nekim procjenama svakog hrvatskog građanina (od 2000. do danas) opteretilo sa cca. 1 000 kuna godišnje.
Pljačka poreznih obveznika putem brodogradnje se neometano nastavlja, a nitko ne postavlja pitanje odgovornosti upravljačkih i političkih elita koje u ovom slučaju zaista djeluju kao udružena zločinačka organizacija.
Meni je posebno zanimljivo brodgradilište 3. maj koje je ovih dana nekako najglasnije u svojoj borbi za opstankom. Probuđeni sindikalisti zajedno s škveranima bombardiraju nas raznim podacima pa i takvim glupostima da nam oni pune proračun odn. proračunske fondove (mirovinsko, zdravstveno) izdvajanjem iz plaća, zaboravljajući pritom tko i odakle im plaće isplaćuje. Veličaju svoju ulogu u ukupnom doprinosu hrvatskom gospodarstvu i izvozu, pumpaju brojke o broju osoba koje ovise o brodgradilištima koje idu do neslućenih visina od 150 000 pa i više. Ali ni u jednom trenutku se nisu zapitali tko ih je doveo u ovakvuu situaciju i treba li taj za isto snositi odgovornost, nedaj bože da su koga poimence prozvali ili prijavili kakvu krađu (makar i najsitniju npr. onu za gradele).
Ne kažem da se kriminal i pokušaj krađe u Podravci ne trebaju sankcionirati, ali zahtijevam da se na isti način tretiraju i sve ostale krađe diljem lijepe naše. Kandidata imamo i na pretek.

Tko je glasao

Hm, što se brodogradilišta

Hm, što se brodogradilišta tiće i slažem se i ne slažem se. Vjerujem da je uz kvalitetniji menadžment mogla biti bolja situacija, tj. da bi se ti astronomski gubici znatno mogli smanjiti, ali ne vjerujem da se s trenutnom situacijom u Hrvatskoj (kako komentiraju nestala je prateća industrija koja je proizvodila dijelove za brodove unutar države, visoka cijena radne snage itd) moglo postići pozitivno poslovanje... ne bez nekog čuda. I situacija se ne može popraviti sad kad je takva situacija u razumnom roku...
Po meni riješenje ako bi se dalo napraviti bi bilo da se uzme jedno veliko brodogradilište koje posjeduje optimalne uvijete za brz razvoj, te da se krene u snažni razvoj tog brodogradilišta, da se podigne konkurentnost, i to preusmjeravanjem sredstava za cijelu brodogradnju u to jedno brodogradilište. I tako godinu, dvije, tri, ovisno o veličini investicije. Također bi se trebalo omogućiti potrebnom kadru premještanje u razumnu blizinu novog brodogradilišta. A ostala brodogradilišta prodati ili zatvoriti. Jer su rupa bez dna i kako got da okreneš sva se ne mogu spasiti.
naravno, problem koji nam ostaje je kvalitetni menadžment i nadzor, koji je u Hrvatskoj očito najteže dobiti, ne zbog nedostatka sposobnih ljudi nego zbog nepotizma, politike i svega ostalog što koči naš razvoj.

Tko je glasao

brod je vrlo složen

brod je vrlo složen proizvod. nekad smo imali željezare, Jugoturbine, Đuro Đaković i mnogo u drvoprerađivačkoj industriji koje je najvećem dijelom i radilo za brodogradnju.
sad nemamo željezare, igramo se njima malo ih saniramo pa damo nekome da pobere ako se što ima, pa saniramo pa rentamo.... istovremeno, brodogradilišta uvoze čelik iz vana....Jugoturbine su žive samo u sjećanjima najstarijih u selu....Đ. Đaković se muči i pokuzuje da imamo i pameti i spretnosti i da šlag ubiru neke banke koje smo sanirali pa dali nekome da si u rekordnom roku isplati investiciju i guli do neslućenih razmjera....isto i s poljoprivredom. ajmo ljudi, brzo uzmite kredite, uhvatite standarde EU jer ćete propast a paralelno se uvozi sav škart na EU tržištu, cijene se ruše, ljudi ostaju bez djedovine...
turizma se neću dirati jer me to previše boli.
zajedničko je da svi potezi koji se vuku opravdavaju taj tren kao da sutra ne postoji! uzmi, ugrabi, otmi!
da je ova vlada iskreno htjela popravit nešto, onda bi uzela recimo
6.000.- kn, koliko jednoj obitelji treba da se na iglene uši progura kroz mjesec, pa sve iznad toga neka poharači. nije ni to pošteno ali bi bio znak dobre volje! i poštovanja prema onima sa trake... a i ugrabili bi puno više! ali to bi onda njih direktno odralo pa bi time priznali da su i "više" krivi! zašto se primanja po više osnova ne zbrajaju? zato što velika većina nema prihode po više osnova, dakle opet bi zagrebli u političare i ine! uzmi, ugrabi, otmi!
ma preživjet će ovaj narod!

Tko je glasao

Da, to sam želio i

Da, to sam želio i napomenuti da se ne smijemo zaustaviti na Podravci. Ona može samo biti primjer spašenih prije propasti. Bilo bi zanimljivo pobrojati sva velika uništena poduzeća od brodogradnje do prehrane i nakon toga procijeniti koji je to gubitak na BDP-u. Mi smo imali rat. Rat u vojnom smislu, rat u društvenom smislu, pravnom smislu i rat koji je pokosio gospodarstvo. Nakon toga su uslijedile pljačke i degradacija na svim spomenutim razinama koje su produbile agoniju i počinile vjerojatno jednaku štetu.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci