Tagovi

Vukovarski bloger u dužni?kom ropstvu bivšeg gradona?elnika

Odete li na Google i pokušate li na internetu potražiti gdje se to webmastere i blogere zatvara, vrlo brzo zaklju?it ?ete da jedini odgovori dolaze iz zemalja poput Irana, Rusije, Azerbajdžana, Sirije, Jordana, Vijetnama ili Tajlanda. Ukratko, to je popis osumnji?enih zemalja o kojima ?esto slušamo u kontekstu slobode medija ili ljudskih prava. S krajem ovoga mjeseca i Hrvatska ?e u?i u to sramotno društvo jer se 27. listopada Damir Finti?, ina?e malo poznat i u stvari samo jedan od tisu?a Vukovaraca, mora prijaviti na izdržavanje zatvorske kazne.

Iako je op?e poznato da su zatvori prepuni “nedužnih” ljudi, za Finti?a u stvari znamo da jest nedužan, jer je njegov krimen koji ga je na kraju odveo u zatvor to što je kreirao web-stranicu vukovarac.net, na kojoj je nesmotreni i anonimni kriti?ar svojedobno optužio tadašnjega gradona?elnika Vukovara i saborskog zastupnika HDZ-a Vladimira Štengla.

Tužakanje - obiteljski biznis

Vladimir Štengl i ina?e je poznat po tome da ?esto tuži novinare - tužakanje za klevetu pretvorio je u svojevrsni obiteljski biznis. Kombinacija malene vukovarske sredine, sjajne odvjetni?ke ekipe i lokalnog pravosu?a osigurala je Štenglu i njegovoj obitelji sasvim solidne i pritom potpuno neoporezive prihode na temelju navodno pretrpljenih duševnih boli.

Verbalni delikt ili kriminalna kategorizacija klevete u našem zakonodavstvu proizlazi još iz prošlog sustava, kad su se takve odredbe koristile za zaštitu javnih figura i uklanjanje nepo?udnih osoba iz javnog života. Naravno, i moderno pravo poznaje pravo zaštite pojedinaca od klevete, no vrlo je teško odrediti jasnu i ?istu granicu izme?u toga gdje prestaje sloboda govora ili, jednostavnije re?eno, pravo na kritiku, a gdje po?inje kleveta. Kleveta je osobito osjetljivo pitanje kad govorimo o javnim osobama, a osobito osjetljiva skupina - ili skupina u kojoj bi, po mom mišljenju, pojam klevete morao biti osobito uzak - jesu oni javni djelatnici koji su na svoju funkciju došli putem izbora. Dobar primjer takve osobe trebao bi biti upravo spomenuti Vladimir Štengl, koji o?ito loše podnosi vlastito ime u novinama, ali i na web-stranicama. Damir Finti? vlasnik je web-stranice na kojoj se našao sporni komentar i na njega se okomila odvjetni?ka elita.

Sam je Finti? djelomice kriv za situaciju u kojoj se našao. Kao prvo, imao je hrabrosti kreirati javni medij, web-stranicu na kojoj su Vukovarci mogli saznati nešto o svome gradu, bez obzira na to žive li u njemu, ili su u njemu živjeli ili se u njega žele vratiti.

Basnoslovne duševne boli

U ?asu kad su se pojavile prve kaznene prijave, Finti? je napravio prvu i stratešku pogrešku naivno vjeruju?i da ?e ga zakon i pravda putem suda zaštititi od neproporcionalnog bijesa navodno oklevetane osobe. Kao krajnja konsekvenca, Finti? je osu?en za kazneno djelo klevete i na zatvorsku kaznu, što je poslije pretvoreno u nov?anu kaznu. No, Štengl nije zastao na kaznenom djelu nego je kroz gra?ansku parnicu odlu?io naplatiti i sve duševne boli koje mu je vukovarac.net priuštio. Navodno, rije? je o tristotinjak tisu?a kuna boli, što za samog bivšeg gradona?elnika, što za njegovu bolom shrvanu obitelj.

Ako dosad niste suosje?ali s Finti?em, onda je ovo trenutak da o tome razmislite. Pogledajte, recimo, na internetu koliko su se napla?ivale duševne boli u neusporedivo eksponiranijim medijima i vrlo brzo do?i ?ete do zaklju?ka: ili je web-site vukovarac.net jako utjecajan medij ili su boli obitelji Štengl doista goleme. Pokušajte to staviti u perspektivu, jer niti su Štengl i njegova obitelj imali osobite financijske štete od samog anonim-nog komentara na web-stranici, niti su im zato bila ugrožena radna mjesta u javnoj upravi, a - budimo realni - niti im je ugled osobito pao zbog tog komentara. U stvari, sami su Štenglovi u?inili više za promociju lošega glasa o sebi neprekidnim i neumornim gonjenjem novinara i webmastera, nego što su ti napisi sami njima naštetili. No, priskrbili su si i zna?ajnu materijalnu korist, pa je odnos uloženog i dobivenog tu negdje.

Damir Finti? je ?ovjek koji ima obitelj i zara?uje neto pla?u od oko 3000 kuna. Ovrhe nad pla?om oduzimaju mu tre?inu tog iznosa na ime naknade štete. S preostalih 2000 kuna on mora prehraniti obitelj, malodobno dijete i financijskom alkemijom to rastegnuti do kraja mjeseca.

Legalno ropstvo

Istovremeno, mjese?na zatezna kamata koja se obra?unava na iznos dosu?ene odštete ve?a je od iznosa koji mu sud oduzima od pla?e, pa ?e Damir Finti? (ako ne na?e daleko bolje pla?en posao) cijeli život odra?ivati za Vladimira Štengla. U normalnim zemljama to je ujedno definicija “dužni?kog ropstva”, no ovdje, kao što vidimo iz konkretnog primjera, to je sasvim legalno - uz malo pravnog manevriranja, patronat države i represiju sudbenog aparata mogu?e je imati vlastitog roba. Nije, dakle, problemati?an samo iznos odštete koju treba platiti u apsolutnom iznosu u odnosu na štetu koja je eventualno po?injena nego i iznos odštete u odnosu na Finti?evu mogu?nost da tu odštetu (podsjetimo, za zlo?in koji nije po?inio) plati tijekom života.

Kazna zatvora

Nije stoga ?udno da je Damir Finti? odlu?io oti?i u zatvor na 20 dana. Tehni?ki gledano, ne mora on iza rešetaka, no da bi izbjegao zatvor, mora platiti nov?anu kaznu koja je nastala kao zamjena za kaznu zatvora. On tu kaznu nema odakle platiti jer mu je Vladimir Štengl ovršio pla?u pa novca jednostavno nema, te je država Hrvat-ska, ovaj put po sasvim drugoj osnovi, odlu?ila da ?e zbog njegove nemogu?nosti da to plati velikodušno zamijeniti nov?a-nu kaznu kaznom zatvora; tako da je Damir Finti? na kraju završio tamo odakle je i krenuo (i što je zakonodavac u stvari htio sprije?iti).

Teško ?e biti jednome strancu, primjerice ?lanu Europske komisije, ili sucu za ljudska prava objasniti tijek doga?aja koji ?e Finti?a smjestiti u zatvor; osobito ako znamo da po odluci tog istog suda (a koja proizlazi iz ?lanka 10. Europske konvencije o ljudskim pravima, ?iji je i Hrvatska potpisnik) postoje vrlo jasna ograni?enja prema situacijama u kojima se kleveta može dosuditi i time u stvari uskratiti pravo na slobodu govora.

Finti? ?e tako postati metafora kako se stvari rješavaju u hrvatskoj državi. U 21. stolje?u lokalni mo?nik u sprezi s lokalnim pravosu?em osudili su ga na kaznu zatvora zbog rije?i koje uop?e nisu njegove. Kaznili su ga toliko da ?e mu trebati desetlje?a da se iz toga izvu?e. Dotle ?e se ti mo?nici na nacionalnoj razini pravdati “pravnom državom i nekomentiranjem presuda”, a Hrvatska ?e istovremeno skliznuti još koje mjesto na ljestvici medijskih i gra?anskih sloboda.

Ovo je ?lanak koji je objavljen u današnjem Jutarnjem Listu, a kojeg sam na njihovu molbu ja napisao.

Komentari

"Zašto je duševna bol

"Zašto je duševna bol promaknuta u izvor zarade čak i onda kada snaga logike i dijalektike obrne tužbu na samoga podnositelja i dokaže da je optuženik u pravu, iako sam mora platiti račun?"

Feral,Ljevica...Fintić...Tko je sljedeći?

1.05.-30.06.2002. Broj 5/6
KAZNA LJEVIČARSKOM GLASILU I PROFIT OD DUŠEVNE BOLI

http://209.85.129.132/search?q=cache:P0zgvKVvx7wJ:www.geocities.com/ljev...

Tko je glasao

Nitko mi nije odgovorio na

Nitko mi nije odgovorio na pitanje kako je izgledao inkriminirani komentar? da li bi značilo; ako ga se ponovi na našem portalu; da i mi kršimo zakon i da bi "mrak" mogao u zatvor!??? mene stvarno; samo iz edukativnih razloga zanima kako je taj "anonimus" oklevetao štenglove?
DAKLE; zna li itko i može li itko navesti tih nekoliko spornih rečenica?

Danimir

Tko je glasao

Evo samo primjer

Evo samo primjer umreženosti http://www.facebook.com/l/f8cd6;www.vukovarac.net/stengl/"

Tko je glasao

komentar je išao u smjeru

komentar je išao u smjeru da je štengl seksita, ksenofob i tome slično; uglavnom nabrajanje epiteta

Tko je glasao

HRT je također, kako to

HRT je također, kako to Kazneni zakon opisuje i kako su tužitelji definirali u tužbi protiv mene, "pronosio" tu istu klevetu prije par dana u Hrvatskoj uživo, pa imaš na http://www.youtube.com/watch?v=pOZ78cyuy7Y :))
U nastavku te "klevete" javljali su se anonimni komentatori koji su se što međusobno svađali, što davali dodatne kvalifikacije Štenglu, a onda se sjetili i njegove supruge, koju je postavio za šeficu u javnom poduzeću Vodovod, nakon partijskog zova i svog odlaska iz Vodovoda na časnu gradonačelničku i zatim saborsku dužnost ...

A da bi moj odlazak u zatvor imao ikakve svrhe, potrebno je proširiti diskusije, ne ih držati samo u krugu vrtnje oko mojeg slučaja, budući si mogao primijetiti da sam na Hrvatska uživo spomenuo, ali ne i završio, da se sve ovo pretvara u nakaradu, a da po istoj ili sličnoj špranci duševno razboljeli potražuju nekakve silne stotine tisuća ili čak milijune kuna ( http://www.vukovarac.net/1/vijesti.php?action=fullnews&showcomments=1&id... )
Dakle, ako su čast i ugled moralne kategorije, pa je netko klevetom/neistinom negativno utjecao nekome na čast i uglednost, tada mora postojati satisfakcija oklevetanog, ali ona mora i dalje biti u sferi moralnog, dakle presudom se klevetnik mora natjerati o svom trošku objaviti presudu i ispriku, na istom ili čak značajnijem mediju, ali gutanje tableta, razbolijevanje, psihijatarska vještačenja, odštete od više stotina tisuća kuna i sl. nikako ne mogu spadati u zadovoljštinu ljudi koji obavljaju javni posao i po definiciji moraju biti spremni na kritiku, iznošenje vrijednosnih sudova, pa čak i uvredljivih mišljenja... To je jedino u skladu s člankom 10. Europske konvencije o ljudskim pravima, sve je ostalo balkansko blato iživljavanja moćnika i moćnih skupina!

Tko je glasao

No ima ljudi koji se i žale

No ima ljudi koji se i žale na presudu jednog suda, a pri tom se pozivaju na slobodu govora.

http://www.javno.com/hr-hrvatska/predsjednik-mesic-zali-se-na-kaznu-od-7...

Tko je glasao

Pa da je to prva osuda zbog

Pa da je to prva osuda zbog slobode govora u Hrvatskoj, baš i nebi rekel. Bilo je toga izgleda i prije.

w w w.VJESNIK.hr Utorak, 19. prosinca 2006

KLEVETA Bivši predsjednički kandidat Boris Mikšić iznio obranu
»Izletjelo« mi je
za Mesića
Predsjednik Mesiæ Mikšića je tužio zbog klevete i »duševne boli«Mikšić je osporio Mesićevtužbeni zahtjev,tvrdeći damu njegove izjave ničimnisu naštetile i izrazio žaljenje što se poveo za kuloarskim pričama
Anita KRMEK
ZAGREB - »Kampanja je bila stresna, a vrijeme u Zagrebu loše. Mesić mi je djelovao umorno i bolesno, te sam mu kroz šalu savjetovao da se odmori na francuskoj rivijeri«, branio se u ponedjeljak na zagrebačkom Općinskom sudu nekadašnji predsjednièki kandidat Boris Mikšić.
Odšteta od 60.000 kuna
Navodi su to obrane koju je iznosio u postupku u kojem predsjednik Stjepan Mesić, zbog klevete tijekom
predsjedničke kampanje u prosincu 2004., od svog nekadašnjeg protukandidata,traži 60.000 kuna naknade
štete za duševne boli.
Ukoliko dobije spor, predsjednik će novac, darovati Dječjem domu u Nazorovoj, no Mikšić osporava Mesičev tužbeni zahtjev, tvrdeći da mu njegove izjave ničim nisu naštetile.
»Gubimo obojica vrijeme naganjajući se po sudovima, pa imao je i on šala poput Suzane i paštete pa ga nitko nije tužio«, tvrdi Mikšić.
Tuženi je ipak izrazio žaljenje što je na Mesićev račun iznio ono što je, kako tvrdi, čuo po »kuloarima« -
da su francuske tajne službe Mesiću kupile vilu na francuskoj rivijeri.
Izjavu koja je bila povod tužbi, najprije za klevetu, a potom i duševne boli, Mikšić je opravdao »dekoncentracijom
« i iscrpljenošću tijekom kampanje, ali i »krivom medijskom interpretacijom
«.Uzeli mu auto
Na dan održavanja konferencije za novinare u hotelu »Sheraton«, gdje se »našalio « s Mesićem, tvrdi Mikšić,
policija mu je zbog parkiranja oduzela automobil.
»Vozača su mi priveli, a s autom odnijeli sav izborni materijal, i bio sam jako ljut«, rekao je.
Izjava u »dijelu « o tajnim službama, branio se Mikšić, »izletjela« mu je.
Objava presude, najavljena je za 3. siječnja, a Mikšić se ponovno našalio rekavši sutkinji Andrei Grahovac:
»Odredili ste nesretan datum to je godišnjica izbora koje sam izgubio

Uništili su me mediji

(ovdje je bilo nešto ali je mrak pobrisao jer je rasturilo rss feed, sorry ali više pažnje slijedeći put)

Tko je glasao

skvikač, ti si pobrkao

skvikač, ti si pobrkao kruške i kamione.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Griotta, Daj mi to malo

Griotta,

Daj mi to malo bolje objasni. Ne razmem kaj misliš.

Tko je glasao

mislim na to da sloboda

mislim na to da sloboda govora ne znači da ne postoji kazneno djelo klevete.
fintić je nadrapao jer nije uklonio nešto što je netko drugi napisao.
mikšić je nadrapao zbog onoga što je sam rekao.

osim toga,

Članak 200. KZ

(1) Tko za drugoga iznese ili pronese nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu,

kaznit će se novčanom kaznom do stopedeset dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do šest mjeseci.

(2) Tko za drugoga iznese ili pronese nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu putem tiska, radija, televizije, pred više osoba, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je kleveta postala pristupačnom većem broju osoba,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(3) Ako osoba protiv koje se vodi kazneni postupak zbog klevete dokaže istinitost svoje tvrdnje ili opravdani razlog zbog kojeg je povjerovala u istinitost sadržaja kojeg je iznijela ili pronijela, neće se kazniti za klevetu, ali se može kazniti za kazneno djelo uvrede (članak 199.), ili kazneno djelo predbacivanja kaznenog djela (članak 202.).

Pogledaj malo stavak 3.
po njemu se mikšić mogao osloboditi optužbi za klevetu da je dokazao da je to što je rekao istina, ali očito nije.
kod fintića se radi o tome da čovjek to uopće nije napisao pa je apsurdno da bi on uopće i išao dokazivati da je tako. naravno, moguće je da se njegovo mišljenje i mišljenje tog komentatora (za kojega se sada pitam peče li ga savjest ili je sretan) poklapaju, ali bio bi apsurd dokazivati da je netko treći bio u pravu.

ne znam uočavaš li razliku između toga što mikšić odgovara za SVOJ istup, a fintić odgovara za istup nekog trećeg.
osim toga, zar i je promaknula i razlika u iznosu odštete?
i treća stvar, ovo fintićevo zaista spada u slobodu govora, dok je mikšićev istup samo najobičnije, sramotno i jadno politikanstvo u kulturi koja obožava pljuvače bez agrumenata. zašto mikšić nije napao mesića činjenicama? zato što je lakše ovako. i na kraju, od toga je profitirala samo jedna ustanova kojoj je to potrebno (osim ako pitamo tarika filipovića), a na račun fintića se jedna obitelj praktički obogatila.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Griotta, Daj ti meni malo

Griotta,

Daj ti meni malo bolje objasni ono pod 2.

Tko je glasao

kaj ti nije jasno pod 2? da

kaj ti nije jasno pod 2?
da to pod 2 vrijedi, a oslobodit će se ako dokaže 3.
mislim da smo i ja i zakon dovoljno jasni i ako i dalje ne kužiš, nemamo više što razgovarati jer ne znam kako da bolje pojasnim.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

(2)Tko za drugoga iznese ili

(2)Tko za drugoga iznese ili pronese nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu putem tiska, radija, televizije, pred više osoba, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je kleveta postala pristupačnom većem broju osoba,

Ne moramo mi uopče razgovarat, no Mikšić a ni Fintić nisu dokazali, pa su zato i kažnjeni.

Tko je glasao

ako ćemo cijepati dlake,

ako ćemo cijepati dlake, onda vrijedi reći da Damir nikada nije imao niti priliku dokazivati

Tko je glasao

Ja sam mislil da je zakon

Ja sam mislil da je zakon jednak za sve i štiti svakog građana Hrvatske, bez obzira na porjeklo ili status u društvu.

U njemu nema cjepanja dlake.

Tko je glasao

to je eto mislio i damir pa

to je eto mislio i damir pa vidi što mu se dogodilo

Tko je glasao

Jedino smo jednaki u tome

Jedino smo jednaki u tome što svi mi moramo umriti!

U nekim državama ima dvije stvari p kojem smo jednaki, jedna je ova koju sam spomenuo a druga je ona di svi moraju platiti porez.

SVE ostalo je stvar veza i vezica! i to je naša realnost..... i to smo dobili što smo izabrali! pogotovo oni koji nisu birali.. ti su tek dobili točno to što su i dali... NIŠTA! Imaju ništa.... postali su ništa.... i ništa i ntiko im nije kriv za to!

istina je gadna.... Kolega iz VU je to dokazao... nekada su išli na Goli Otok... danas je cijela RH jedan veliki Goli Otok... ili suha kifla!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

To dokazuje da pravo i

To dokazuje da pravo i pravda nisu usklađeni pojmovi ni način korištenja prava za dobrobit svih, što bi u konačnici realiziralo pravednost.
Činjenica je da se u cijeloj priči napada poštenje i čast jedne dame,
a onda bi onaj koji je to potaknuo trebao podmetnuti leđa i platiti štetu, a ne da se kao kukavica kampanjstvom izvuće i prebaci teret svojih grijehova na leđa drugoga.
Što nije ne/čovjek koji je oklevetao damu (suprugu)privatnog tužitelja, predstavio sebe kao počonitelja KD klevete, nego je prebacio teret na leđa nedužnog čovjeka,vlasnika stranica.
Uvijek je bilo pič..ca, a najviše među prikrivenim hrabrim muškarčinama.
Možda ga je strah završiti u zatvoru,da ne pokaže svoje homoseksualne sklonosti?

Tko je glasao

Fintic je preuzeo

Fintic je preuzeo odgovornost zastite anonimnosti svojih komentatora. Jasno, da je sud trazio dokazivanje necijeg identiteta, tada Fintic ne bi mogao ne reagirati, ali ono sto je bilo u Finticevoj moci zastiti anonimnosti, to je i ucinio.

I to je ucinjeno kako treba. Sad, s obzirom da su osobe dolazile na stranicu i koristile usluge koje im je Fintic omogucio svjesno, do njih je hoce li prihvatiti ili nece opciju koju im je Fintic osigurao.

Pa tako, ne vidim nista sporno niti u tome sto se osobe nisu predstavile, jer bi tim cinom Stenglovi definitivno pobjedili jer bi pobjedili zagarantirano pravo na anonimnost.

Ovako je Fintic pretrpio ogromnu stetu, ali je bio i ostao doljedean, a na nama ostalima je da to kako treba i cijenimo.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Mišljenja sam da je tu

Mišljenja sam da je tu nešto drugo u pitanju.
Vlasnik navedenih stranica nije želio ukloniti spomenuti sadržaji,a zbog toga ga je sud proglasio krivim.
U današnjem vremenu je vrlo lako pronaći trag odakle vodi koji komentar, pa zato nije jasna ova hajka na kolegu blogera.
Možda je komentator bio previše povezan sa strukturama vlasti i jedan od učesnika unutarstranačkih frakcija, pa zato istina nije smjela isplivati na vidjelo?

Tko je glasao

Pretpostavljam da se radilo

Pretpostavljam da se radilo o STUPAGu, odnosno da nije bilo bitno da se odgovori na klevetu, vec da se ugusi jedini slobodni portal koji je bio prepoznat sa strane Vukovaraca. Pa tako sud, niti tuzitelji nisu se niti najmanje potrudili da dodju do imena osobe koja je komentar napisala, no zato su se na razne nacine dosjetili kako da pokopaju Damira Fintica.

Iliti, radilo se o udaru na Vukovarac.net, dok su dusevne boli i slicno bili samo sredstvo.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

dt l n Ggl

dt l n Ggl pkšt l n ntrnt ptržt gdj s t wbmstr blgr ztvr

D Mrk LŽ, vjrl sm s vš pt. Tk ns vkv LŽ jvnm mdjm, p Jtrnjm Lst pć n znnđj. Nm, kd s ml prggl, nd s vrl jdnstvn mž prnć kk j SDP gz nvnr kd j m mć svjm rkm:

< hrf="http://www.h-ltr.rg/vjst/vjst/njvljn-zmjn-kznng-zkn-zbg-prsd-nvnrk-slvc-mrkc-mdrc" ttl="http://www.h-ltr.rg/vjst/vjst/njvljn-zmjn-kznng-zkn-zbg-prsd-nvnrk-slvc-mrkc-mdrc">http://www.h-ltr.rg/vjst/vjst/njvljn-zmjn-kznng-zkn...

< hrf="http://vjst.grl.hr/prtl/dgdnj/cn_s_k_prvprlsk_sl_l_pk_nj_vsn_blnvc_dns_zgbl_prnc_t_lnc_z_dsvn_bl_mr_pltt_5_kn" ttl="http://vjst.grl.hr/prtl/dgdnj/cn_s_k_prvprlsk_sl_l_pk_nj_vsn_blnvc_dns_zgbl_prnc_t_lnc_z_dsvn_bl_mr_pltt_5_kn">http://vjst.grl.hr/prtl/dgdnj/cn_s_k_prvprlsk_sl_...

< hrf="http://www.dgrt.cm/cntnt/vw/1736/36/" ttl="http://www.dgrt.cm/cntnt/vw/1736/36/">http://www.dgrt.cm/cntnt/vw/1736/36/

Znmljv, kk s Mrk svm grmnm tkst njdnm rjčj nj dtkn t kp! mg j. D njm m trnčc prvd, št nm.

M Sl

Tko je glasao

Da objasnim negativku (iako

Da objasnim negativku (iako ćeš ti napisati da je to "cenzura"; obraćam se dobronamjernim čitateljima koji će shvatiti). Tvrdiš da mrak laže, a onda - da bi to dokazala - lupaš linkove gdje neki SDPovac (Linić) tuži zviždačicu, te protiv nje presuđuje pravosuđe u doba HDZove vlasti.

mrak nigdje nije napisao da SDP ne tužaka. To što ti misliš da je nešto trebao dopisati, ne znači da laže. Eventualno da nije naveo cijelu istinu (s čim se ne bih složio jer je tema Fintić, ali tada barem ne bih udijelio negativku).

@mrak: Debelo si se preračunao s onih 98%. :-P
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

gdje neki SDPovac Nije

gdje neki SDPovac

Nije neki SDP-ovac, već SDP-ov podpredsjednik vlade (bivši).

Mrak je u svom članku itekako trebao obraditi cjelinu slučaja napada na novinare, jer se to onda zove objektivno novinarstvo. Način na koji je on sročio članak je zlonamjeran i usmjeren je protiv HDZ-ove vlasti te se pokušava podmetnuti teza da je eto Hrvatska za vrijeme HDZ-ove vlasti svrstana u toliko i toliko takvih i takvih zemalja...Međutim, prvi koji su tužakali novine i dobivali parnice za duševne boli bili su SDP-ovci, pa ako Hrvatska tada nije svrstana u te i te zemlje, neće biti ni danas. Jer slučaj Slavice Mrkić Modrić, nije ništa drukčiji od Fintićevog, no Mrak ga je namjerno preskočio u guglanju. Zlonamjerno! Baš kao što i ti sa činjenicama i dokazima, koje sam podastrijela, pokušavaš zlonamjerno priču preokrenuti na mene i moju osobnost na Pollitici, a što je potpuno irelevantno.

evo dokaza za moje tvrdnje:

http://www.h-alter.org/vijesti/vijesti/najavljena-izmjena-kaznenog-zakon...

http://vijesti.gorila.hr/portal/dogadanja/cini_se_kao_prvoaprilska_sala_...

http://www.dugirat.com/content/view/1736/36/

My Soul

Tko je glasao

Lavice, i dalje izvrćeš

Lavice, i dalje izvrćeš stvari. Tema nije progon novinara općenito, nego progon konkretne osobe: Fintića. Tema uvijek može biti šira. Mogao je mrak pisati o progonima novinara općenito, pa da se netko sjeti prigovarati da zašto nije pisao i o progonima ostalih ljudi u državi ili o progonima novinara u cijelom svijetu, a ne samo kod nas. Uvijek može šire!

Ne znam je l' SMM bila u zatvoru ili je to nekako promijenjeno. No, i ako je bila, opet nas to trpa u isto društvo država, samo - eto - taj "časni" prvi nije Fintić nego SMM.

Kad već inzistiraš na SDP/HDZ-pričicama, SMM je osuđena za vrijeme Sanaderove vlade, a progona novinara (npr. Ferala) je itekako bilo pod Tuđmanom.

Sve skupa nije bitno je l' HDZ progoni ili SDP progoni (meni su to i tako dva bliska prijatelja, što ćemo uskoro opet vidjeti kod (protu)ustavnih promjena). Mogu ja tebe tužiti "jer me boli što pišeš bedastoće po Pollitici" i tu nema problema. Problem nastane ako mi "neovisno" pravosuđe da za pravo da ti takvu blesavu tužbu naplatim s masnim parama i/ili te pošalje u zatvor. I tu je skroz nebitno koju stranku (ako ikoju) ja podržavam. A trebalo bi biti i nebitno koja je stranka na vlasti.

Sve skupa, svaka čast na konzistentnosti, gdje tvoje mišljenje o slobodi govora i progonu novinara/blogera ovisi isključivo o tome je l' ti konkretni novinar/bloger stisnuo plus ili minus na tvoj text na Pollitici:
Prije sam suosjećala s tobom. No sad mi je drago da si dobio po nosu. Razlog je taj što pravdu tražiš za sebe, ali je uskraćuješ drugima. Tebe su pokušali cenzurirati, a ti si sudjelovao u CENZURIRANJU mog dnevnika, koji je potonuo i zbog tebe!
Uh, podržavaš da čovjek ode u zatvor kao posljedica nečega što nije napisao, jer je tebi stisnuo minus na dnevnik! I onda se pozivaš na nekakvu demokratičnost, slobodu govora,... Sa' ću valjda i ja u pržun jer sam ti stisnuo nekoliko minusa u proteklih par dana...
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

objektivno novinarstvo osim

objektivno novinarstvo

osim što nisam novinar, a tekst u jutarnjem je moj komentar koji osim što je komentar, bavi se jednom jedinom temom a to je čovjek koji zbog pisanja ide u zatvor (a sanja modrić, kao što svi znamo, nije bila u zatvoru)

inače ne znam kako ti, no primjerice moj kalendar pokazuje da je svijeta bilo i prije 3. siječnja, a da se kleveta tada masivno koristila kao sredstvo stišavanja novinara je ja mislim bedasto spominjati, no ti se toga sigurno ne sjećaš

Tko je glasao

Razlike između Sanje

Razlike između Sanje Modrić i Fintića uopće nema, osim što je Fintić iz poznatih razloga odlučio otići u zatvor, a ne platiti kaznu od 3.000 kn. Mene ne možeš uvjeriti u to da od onih 70.000 kn, koliko se skupilo priloga za Fintića, nije mogao dati 3000 kn zato da ne ide u zatvor na 20 dana. Dakle, Fintićev odlazak u zatvor je isključivo njegova volja, jer je zamijenio novčanu kaznu za zatvorsku, jer je on tako htio, a što uostalom čine i mnogi drugi ljudi za najobičnije prometne prekršaje! Prema tome, LAŽ je da je Fintić završio u zatvoru, već je činjenica i ISTINA da Fintić nije htio platiti novčanu kaznu!

A nije je htio platiti zato jer mu je netko drugi platio da ode u zatvor! Pa nismo glupi.

My Soul

Tko je glasao

My Soul, reagirao sam burno,

My Soul, reagirao sam burno, ali onda sam pobrisao rečenice mog definitivnog obračuna s tobom, jer bih, da sam ih pustio, mogao slobodno reći sebi da sam isti kao ti!
Dakle, ovako, na ljepši način:
Ne znam ni tko upravlja žiroračunom na koji je u ime HBO tražen novac, pretpostavljam da netko tko je račun i otvorio, niti znam koliko na računu ima, niti me zanimalo, niti me zanima, niti sam želio niti želim išta s tog računa. Na Facebooku sam prekinuo apele za prikupljanje novaca za plaćanje zatvora, ljudi su me razumjeli i više nema tih poziva.
O ostalim tvojim navodima neću, nije vrijedno naprezanja vijuga.

P.S. - 12.10.2009. - Kako me ljudi privatno zovu da jasno stavim do znanja da tvoj zloba/mržnja/laž nema granica, ne znam kako drukčije reagirati nego molim tog koji zna tko upravlja žiro-računom na koji je HBO prije više mjeseci pozivao uplatiti kaznu, da ga zamoli izvijestiti javnost sve u vezi tog žiro-računa i stanja na njemu. Nisam primio ni lipe pomoći, bio sam protiv toga i dalje sam, ne želim taj novac, bio on na računu jedna kuna ili više tisuća, neka ide Zagrebačkim bokcima ili bilo kojoj drugoj udruzi koja skrbi o ljudima koji će i ovu zimu morati preživjeti zahvaljujući javnim kuhinjama i javnim prostorima nad glavom!

Tko je glasao

Kako me ljudi privatno zovu

Kako me ljudi privatno zovu da jasno stavim do znanja da tvoj zloba/mržnja/laž nema granica, ne znam kako drukčije reagirati nego molim tog koji zna tko upravlja žiro-računom na koji je HBO prije više mjeseci pozivao uplatiti kaznu, da ga zamoli izvijestiti javnost sve u vezi tog žiro-računa i stanja na njemu.

Eto vidis kako zloba/mržnja/laž mogu doprinijeti frustiranosti osobe. I ti bi, da si izbrisao sporni komentar o Dragici Stengl, prosao liso. Nemoj opet kazati da ga nisi ni napisao, buduci to znam. Ti si ga samo uporno nastavio proguravati javnosti, kao istinu.
Zar nisi bio lijepo zamoljen da izbrises komentar ili otkrijes identitet njegova autora, ali s obzirom sto si se oglusio na zamolbu - nasao si se u gabuli. Glede cinjenice sto si sam skuhao kasu, sam je i kusaj. Ne izvrgaji drzavu ruglu, barem tamo gdje ne moras i pri tomu se ne predstavljaj politickom zrtvom uz tako proziran alibi.
P. s.
Za sve drugo izneseno u komentaru o Stenglovim, sutio bih i skinuo, medjutim za ovo o "serviserki javne kuce", ne mogu.

Tko je glasao

pavo, sta jedes ti da si

pavo, sta jedes ti da si tako pametan, jebote?

Kitz

Tko je glasao

on ne može znati identitet

on ne može znati identitet autora, može ga saznati policija. a zastrašivanje valjda ne odobravate kao taktiku?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ne izvrgaji drzavu

Ne izvrgaji drzavu ruglu...
Pavle, prešaltaj u prvu, uključi logiku i onda si odgovori na pitanje: Je li sve u redu sa zemljom koju bi nekakvi anonimac iz Vukovara uspio denuncirati, oblatiti, oklevetati, oružiti pred svijetom?

Tko je glasao

Hajde, presaltao sam u prvu.

Hajde, presaltao sam u prvu. Prije mjesec-dva dana, feniks je za me napisao da sam odurni ubojica. 81-ve godine sam bio strajkao gladju u Vancouveru za pritvorene i optuzene Gotovca, Tudjmana i Veselicu.
Iako mi je strajk odobren, a i policija me cesce obilazila, tj. povremeno cuvala, na drugi dan strajka taksijem mi je poslano pismo da cu, ukoliko ne prekinem strajk, tijekom noci bombom biti raznesen u komade. Pismo su potpisali "ponosni jugoslaveni i hrabri partizani". No, niti sam prekinuo strajk, niti raznesen bombom.
U to vrijeme moja pisma nisu stizala mojoj majci, ni njena meni, onda sam odjednom, dva-tri tjedna poslije zavrsetka strajka, primio mamino pismo, a u njemu je, izmedju ostalog pisalo i ovo: "Dragi sine, juce sam bila na razgovoru i rekli su mi da oni mogu poslati coveka i spreciti te da sramotis svoju drzavu. Jedan mi je mladi drug kazo da si se povezo tamo sa ubicama pa da oni vec misle da si i ti mozda posto ubica. Sine, ako nisi bio to dosad nemoj to ni biti jer je teska tudja krv" .

I sada s ovako alarmantnom vijescu, sigurno je da mi je majka bila u panici, a i ja sam primivsi njeno pismo. Poslije njegova primitka, ponovno s njom nisam mogao uspostaviti nikakav kontakt. Napokon, 83-ce je ipak dobila putovnicu i potom dosla k meni u posjet . Tada mi je kojesta ispricala.
Da ne duljim, "mladi drug" kojega je spomenula bio je Josip Reil Kir.

Zasto sam se na pocetku pisma dotaknuo feniksa? Kad je on napisao to sto je napisao, jeza je prosla kroza me, jer sam se sjetio strajka i "drugovog" priopcenja.
Da je feniks to napisao ovdje, kao i da su mrak i pollitika. com ovdje, gadno bi se proveli.

Pavle, prešaltaj u prvu, uključi logiku i onda si odgovori na pitanje: Je li sve u redu sa zemljom koju bi nekakvi anonimac iz Vukovara uspio denuncirati, oblatiti, oklevetati, oružiti pred svijetom?

Kap po kap, i casa se prelije. Hrvatska je, radi nekih pocinjenih gresaka i zbog mnostva imputiranih joj, pod budnim okom svijeta. Upravo stoga: Nije pametno ruziti je i za stvari u kojima nit je luk jela niti ga mirisala.
Mnogi znamo da su policija i pravosudje u Hrvatskoj korumpirani, to je nedvojbeno, ali ih nije uputno difamirati kroz tvoj slucaj, jer je njegova srz na na relaciji Fintic-Stengl, a u njemu su se, barem prema mojemu misljenju, ponijeli korektno.
Ponavljam, da se tako nesto zbilo u USA ili Kanadi, jednako bi, ako ne i gore, prosao. Obraniti bi se jedino mogao ukoliko bi uspio dokazati da je Dragica Stengl uistinu bila profesionalna prostitutka.

Tko je glasao

Pavle, još te budala naziva

Pavle,
još te budala naziva ubojicom i drugim imenima. Nego Pavle tebi kapa do poda za štrajk glađu 1981 ,a u svezi podrške Gotovcu, Tuđmanu i Veselici. Evo ja garantiram da ovdje u Hrvatskoj tada nas 99,9999 % nije čulo ni znalo da netko trune po Jugo kazamatima iz političkih razloga. A oni koji su znali nisu smili ništa reči ili napisati.Tek se kasnije nešto malo počelo šuškati. Jesmo bili slobodni u tri p.m.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

A jesmo sada slobodni u tri

A jesmo sada slobodni u tri p.m.

Tko je glasao

Tužna priča, Pavle. Ali

Tužna priča, Pavle. Ali tebi je valjda poznato da je Rihl Kir ubijen, on je jedna od prvih žrtava posljednjeg balkanskog rata kojeg je pokušavao spriječiti. I on ima mater, sasvim sigurno ima ženu koju su Glavaš i kompanije cijelo vrijeme blatili i proglašavali kurvom. I što ćemo sada?

Tko je glasao

dijana m., ovo me stvarno

dijana m., ovo me stvarno intrigira!!!

što ti točno minusiraš u mom komentaru???????
a. činjenicu da je Reihl Kir ubijen
b. da je jedna od prvih žrtava rata
c.da je Kir pokušavao posredovati i pregovarati sa srbima kako bi spriječio krvoproliće
d. da ima mater
e. da ima ženu
d. da je Glavaš protiv te žene, Jadranke REihl Kir vodio odvratnu, prljavu, podlu, kuakvičku, mizoginui vulgarnu kampanju i na svojim internetskim stranicama dovodio u pitanje njen seksualni moral. mnogo izravnije nego što je netko "uvrijedio" gđu Štengl, tvrdnjom da je radila u nekakvom bordelu.

na ovakve sam stvari vrlo osjetljiva.

ako mi nisi u stanju na zadovoljavajući način odgovoriti na ova pitanja, sve tvoje dosadašnje pokušaje da se prikažeš kao tolerantna, uviđavna i pristojna osoba smatrati ću blefom i prenemaganjem kojim kamufliraš glavašoidnu sposobnost neopisivih prljavština!

Tko je glasao

Obraniti bi se jedino mogao

Obraniti bi se jedino mogao ukoliko bi uspio dokazati da je Dragica Stengl uistinu bila profesionalna prostitutka.
Ne, Pavle, tamo bi se prvo reklo da anonimni komentar na blogu, kojeg može pokrenuti i voditi zaista svaki građanin s priključkom na internet, nema nikakvu relevantnost, te se boli ne mogu doživljavati zbog anonimnog dovikivanja iz mase, osim ako zaista nemate kroničnu duševnu bol, ali tada su uzročnici negdje drugdje, zar ne?
Osim toga, u USA i Kanadi, kako kažeš, barem postoje zakoni koji reguliraju granicu slobode govora na internetu. Ili ne postoje? No barem postoje mehanizmi i praksa kako postupiti pri dolasku do IP adrese počinitelja. Ako je to nešto kazneno. Postoji i kultura dijaloga. A to je nešto što samo preneseš iz stvarnog svijeta u virtualni. A toga u Hrvatskoj nema i tada se sve te male web stranice i blogovi drže prakse koju generiraju veliki. A ti skokni do velikih hrvatskih web medija i vidi komunikaciju u komentarima. I to danas kad većina imaju zaposlene moderatore. Možeš li onda zamisliti kako je bilo 2005. kad ih nitko nije imao i kad su svi pisali komentare bez ikakvog filtriranja...
Dalje, iako je bez veze što se hvataš tog komenatara frustriranog posjetitelja, radila u Puffu i bila profesionalna prostitutka nije isto. Ili da krenemo iz početka. Kad sam dobio naređenje odvjetnika Hodaka da postupim po Zakonu o medijima te dostavim ime pisca članka, preletio sam preko komentara i zaista uočio taj Puff. Hoćeš da ti kažem što sam prvo kao nepoznavatelj Njemačke zaključio? Dakle, znao sam da je Zoo berlinski željeznički kolodvor. Iz toga mi je sinulo da je Puff minhenski. Eto, da bi tek nakon duljeg vremena ljudi rekli da je to splet nekakvih javnih kuća. No, dobro, što ima veze, i da se radi o javnim kućama, kažem sebi. Svaki posao je častan, a naročito kad si izbjeglica iz grada pogođenog ratom. I opet mi je u spektru poslova koje je gđa mogla raditi bilo da je možda čistila, održavala sobe, kuhala, peglala, prala, možda vodila knjigovodstvo, ... Ne znam u čemu je problem raditi u Puffu? Čak i kad je to zapravo javna kuća. Zar to nije legalno i legitimno mjesto za zarađivati za život? Zar misliš da izbjeglica, strani državljanin, može birati gdje će raditi?

I zar misliš da webmastere treba natjerati da anliziraju svaki izraz u komentarima, kao ja sad Puff? Pa onda bolje - ne pisati blogove! Ako ih već pišete - ne dozvoliti komentare! Ako već i dozvolite komentare - ne dozvoliti anonimne. Ako već i dozvolite anonimne - bristati ih odmah sve od reda! A ako ne činite tako - već će se naći bolna duša koja će pokušati zaraditi i usputno poslati poruku iz prve rečenice: Blogove ne pisati!

OK, tvoje je mišljenje da su se Štenglovi ponijeli korektno i da je sasvim u redu što ja idem u zatvor, a oni ukupno/zbirno potražuju od svih tuženika oko 100 tisuća eura. I ja se s tim slažem, zato idem u zatvor, ali bih ipak rado imao eho iz međunarodnog okruženja, onog europskog dijela. Pa ako je skroz OK, bože moj...

Primjećuješ li da ona i ova država leže na sličnostima, generiraju nepravde i frustracije koje ljudima obilježavaju cijeli ili barem dio života, pa umjesto da se okrenu sadašnjosti i budućnosti, ljudi liječe neke svoje rane iz prošlosti... I nikad ih zaliječiti... Barem iz tvog pisanja zaključujem... Vjerujem da si gnjevan, s razlogom gnjevan na sve što si iskusio!

Tko je glasao

P.s. Izgleda mi da bih

P.s. Izgleda mi da bih trebao pojasniti jedan detalj. Naime, pri navodu "korektni", nisam mislio na Stenglove vec na Policiju i Pravosudje.

Tko je glasao

Ljubitelji HDZa često

Ljubitelji HDZa često ponavljaju ovo:
A nije je htio platiti zato jer mu je netko drugi platio da ode u zatvor! Pa nismo glupi.
Može meni netko objasniti kakav financijski interes netko ima da Fintiću masno plati da ode u zatvor i zašto HDZov Štenglin sudjeluje u tome?

"Pljuvanje po Hrvatskoj" je pretruli razlog. Ako se ne može unovčiti, onda ne prolazi... jer ti jugonostalgičari koji vam se priviđaju već 20 godina jednostavno ne mogu neprekidno spiskavati ogromne pare u pljuvanje Hrvatske bez da od toga imaju ikakve koristi. Jugoslaviju više nitko ne zaziva, pa politički razlozi očito propadaju. A ionako nikakvi jugonostalgičari ne mogu biti efikasniji od naših političara (pretežno HDZa, ali i SDP se dobro drži po ponudi kriminala).

Dakle, financijski razlozi?

Ili je to pozivanje na jugonostalgičarsku namještaljku tipično vađenje na nikad definirane "vanjske i unutarnje neprijatelje"?
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

"neovisni", ali ne i

"neovisni", ali ne i neutralni :)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ovo je nepravda gospodo!

Ovo je nepravda gospodo! Ozbiljno predlažem Fintiću ili njegovim simpatizerima da, kad se već pravosuđe neće promijeniti, pravdu ili ravnotežu postignu na druge načine. Štengl nije doživio boli za koje je dobio odštetu a novac neće vratiti pa bi bilo pošteno da doživi boli za koje mu je već plaćeno. Iznos boli neka se utvrdi prema ostalim slučajevima kad se dobivao novac za bol.
M.G.

Tko je glasao

Znadete li

Znadete li rugalicu?
Tužibaba reza? E sada glasi Tužibaba Štengl, dobiš komad mesa tuži još dobiš groš ( puno groša).Sjećam se kako nitko nije volio takve tipove, isto su nam se gadili i još uvijek mi se gade kada "jači" udara "slabijeg".
Zašto se nitko ne usudi tužiti jače npr Facebook - pa tamo se piše toliko toga, da bi vjerojatno svi završili u zatvoru, ili komentare na bilo kojem portalu - index, jutarnji......a to se ne usudi nitko dirati- jer bi se digla prašina i izginuo bi tužibaba- ali po Fintiću- ili ikome od nas, udri i otmi. Kada nas je pokojni nazvao " stokom sitna zuba"- nitko se nije bunio i tužio?kada nas pokraše profiteri i psi rata- nitko se nije tužio, trpimo..., kradu nas kojekakvi kumovi i jarani, nitko ih ne tuži- vele oni su uspješni....nedodirljivi, nema dovoljno dokaza (osim popljačkane Hrvatske)..oni će postati uvaženi građani ,a Fintić(ili itko od nas) će i dalje biti u dužničkom ropstvu svima NJIMA- fujjjjjjjjjjjjjjjjjj.Moramo se bojati izgovorene rijeći ili šta GOLI OTOK? BANDA LOPOVSKA!

Tko je glasao

DOLE BANDA LOPOVSKA, NA GOLI

DOLE BANDA LOPOVSKA, NA GOLI OTOK S NJIMA!!!

Kitz

Tko je glasao

.

.

Tko je glasao

Meni dođe da tužim vladu

Meni dođe da tužim vladu RH za duševne boli. Boli me duša kad vidim kako se gube novci u HEP-u, brodogradilištima, INA-i , željeznici i da ne nabrajam dalje. Smatram da je od mojih doprinosa iz plaća tjekom života jedan dio sredstava završio u tim firmama , a budući da novci NESTAJU smatram da sam pokraden od nepoznatog nekog . Kako ustanove koje su nadležne za dotične stvari ( Mup i pravosuđe) ne rade svoj posao kako treba i ne nalaze krivce, mene boli duša. Svakim ukradenim milionom sve više...

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

Pa nije ti loša ideja. Što

Pa nije ti loša ideja. Što misliš kako bi to izgledalo da zatrpamo korumpirane sudove sa tisućama tužbi za duševne boli radi korumpirane vlasti?

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Što bi bilo kad bi zatrpali

Što bi bilo kad bi zatrpali sudove tužbama? Onda bi se vidjelo da nekom fale pokradeni novci? Onda bi se vidjelo tko ne radi svoj posao?

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

Ništa se ne bi vidjelo osim

Ništa se ne bi vidjelo osim pretrpanih sudova i masovne duševne boli.
Kad je bal nek je maskenbal :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Krivi put??????? Otišli

Krivi put???????
Otišli smo,čini mi se, malo krivim putem. Ajmo polako, ispočetka:
1) Damir F. n i j e obrisao komentar koji je poslije ocijenjen od lokalnog suda kao k l e v e t a!Lokalno sudstvo, posebno u gradovima tipa Vukovar u rukama je moćnika, a ne neovisno! Čast izuzecima u Vukovaru!
2) uslijedila je dvostruka kazna - za nebrisanje komentara i odšteta za duševene boli oklevetanom ! Vidim u tome neku vrsti zapovjedne ali ne i izravne odgovornosti. Ako Damir radi neki usputni posao, tko može dežurati pratiti komentare i promprno ih brisati! Po čemu bi Damir trebao znati da se radi o kleveti kada pola Vukovara vjerojatno o o obitelji Štengl misli kao i komentator!???
3) Ni riječi da li se pokušalo doći do stvarne osobe koja stoji iza inkriminiranog komentara? Kažnjen je Damir za riječi (klevetu),koju je počinio n e t k o d r u g i! Tu vidim srž problema!
4)Zanima me i sadržaj kleverničkog komentara!?? Može li ga Mrak objaviti pa da bude pouka nama koji isto imamo primjedbe na neke druge gradonačelnike(glavonačelnike). To u edukativne svrhe!!Poznata mi atmosfera provincijskog gradića kao Vukovar jer živim u jednom vrlo sličnom u Slavoniji, nakon života i rada u inozemstvu.Da zdravstveno mogu glavom bez obzira vratio bih se u Beč!Ova previranja u Hrvatskoj i BiH ne slute na dobro!
5.Pokažimo solidarnost prema Damiru i za početak pokrenino grupu pristalica koja podržava Damira Fintića i skuplja novac da plati kaznu i ne ode u zatvor! Šaljimo informacije na sve strane i prosvjedujmo, govorimo.Jer, kolika je naša duševna bol što je Damir kažnjen!??? Tko će nama isplatiti, nama blogerima, ODŠTETU ZA STRAH KOJI SE ŠIRI POVODOM OVOG SLUČAJA!?? PITAM SE ZAŠTO MENE NE BI USKORO POZVALI NA SUD JER SAM MALO PRIJE PODRŽAO KOMENTAR GOLGOTE????
6.I još jedna ključna stvar: ukoliko to ode mirno dalje, bez o t p o r a postoji samo jedno pitanje:TKO JE SLIJEDEĆI!?Ovo više nije pravno-informatičko pitanje, ovo je pitanje ljudskih prava nas koji se ne damo uplašiti!
OTPOR DIKTATORSKOJ SUDSKOJ ODLUCI!
OTPOR LOKALNIM MOĆNICIMA!
MI BLOGERI, SAMO SOLIDARNI I BORBENI, MOŽEMO NEŠTO POSTIĆI!
ZATO DAMIRE GLAVU GORE, OVAJ ZULUM JE DIO ZULUMA PROTIV SVIH NAS POJAČANE KRITIČKE SVIJESTI!KAD-TAD STAT ĆEMO BANDI LOPOVSKOJ NA REP!
On je Damir ja sam Danimir, možda slijedeći?

Danimir

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci