Tagovi

Užas i strava, Hrvatska Vlada i njeno poimanje prava

Sjetimo se onih crnih dana socijalizma i dominacije jedne partije. Partija je brinula o svemu: gospodarstvu, socijali, zdravstvu, obrazovanju, razonodi. Partija je prvenstveno vodila brigu o svojim vojnicima, njihovim obiteljima i simpatizerima.
Gra?ani Hrvatske nezadovoljni jednopartijskom diktaturom, revolucijom su se izborili za više strana?ki sistem. Sistem koji bi trebao jam?iti svim gra?anima jednaka prava. Pravo na rad, osnovnu medicinsku zaštitu, ljudsko dostojanstvo...
Hrvatska je dobila demokratski Ustav. Taj Ustav priznaje prava ?ovjeka, jam?i jednakost svakog gra?ana. Sje?am se suza radosnica kada je izglasan. O bože, pa svi ?emo biti jednaki. Imati ?emo iste mogu?nosti kod zaposlenja, napredovanja... U bolnicama i školama.
Pametni i vrijedni ?e profitirati, njima ?e samo nebo biti granica. Pokvareni i lijeni ne?e imati šanse.
Prošlo je skoro dvadeset godina od onih suza radosnica. Od jednakosti, demokracije i višestrana?ja nema niti traga. Ostale su suze, ovog puta od srama, jada i bijesa.
Jednostrana?je i sve "ljepote" koje s njim idu, ostali su. Primjenjuju se u gorem obliku nego što se to radilo u vrijeme drugova s petokrakom u srcu a sa srpom i ?eki?em u ruci.
Ovi sada ordiniraju s jednom rukom u džepu gra?ana a u drugoj ruci bezpol palicom mlate nepodobne. Sve s parolom "Imamo Hrvatsku i idemo dalje". Zbog te parole panika u Sloveniji. Oni to idemo dalje doslovno shvatili i blokadu nametnuli. Tek odlaskom Ive, Jaca objasnila da se pod idemo dalje, podrazumijeva, krademo dalje. Slovenci shvatili i ponudili pomo?.
Višestrana?ki sistem je samo privid koji se dobije djelovanjem frakcija. Najve?e, ujedno i najmo?nije frakcije su HDZ i SDP. U njihovim imenima, demokracija i socijaldemokracija su samo ukrasi koji nemaju apsolutno nikakve veze s djelovanjem te zajednice i partije.
Dokaz za ovu tvrdnju je stanje u koje su doveli zemlju kao vladaju?i i kvazi oporbeni. Na?in na koji su doveli zemlju u prvenstveno moralnu krizu, možemo u živo pratiti ovim sati i dana.
Op?e poznate afere u Hrvatskoj elektroprivredi, desna frakcija po?ela je rješavati na uobi?ajan za pedesete godine prošlog stolje?a. Centralni komitet desne frakcije, znan kao HDZ, sastao se i u burnoj drugarskoj raspravi odlu?io da promijeniti cjelokupnu upravu njihovog poduze?a HDZ elektroprivreda. Uprava se mijenja kako bi se zaštitila od "zlonamjerne" javnosti koja negoduje zbog pronevjerenih milijuna i milijuna kuna.
Za kaznu, odlaze?a mravlja uprava mora uzeti milijunske otpremnine, zadržati luksuzne limuzine i dvadeset godišnje životne osiguranine. Uf, ovako opasne ugovore mogao je izmisliti (Tipuri?) i odobriti (Begovi?) samo bolesni um. Jedan od tih bolesnih umova, koji je odobrio ugovore kao predsjednik Nadzornog odbora, "kažnjava" se funkcijom predsjednika uprave HEP-a. Bivši nadzornjak kao novi predsjednik uprave idealan je za tu funkciju. S odlaze?om upravom dijeli odgovornost za po?injeni kriminal u HEP-u i kao takav ?e se svojski truditi prikriti tragove zlo?ina.
Lijeva frakcija, poznata kao SDP, sli?nu makinaciju, ali u blažem obliku provela je prije nekog vremena u Zagrebu. Smjenili Predsjednika uprave Zagreba?kog holdinga i direktno s dalmatinskih pašnjaka doveli poslušnog stru?njaka. Rezultat te smjene, prema tvrdnji Bandi?a su loši rezultati poslovanja.
Nastavak loših poslovnih rezultata treba o?ekivati i od nove uprave HEP-a. Ta uprava nije izabrana na demokratski na?in, u skladu s Ustavom. Kod odabira nisu postavljeni kriteriji koje kandidati moraju zadovoljiti, kao što nisu odre?eni niti ciljevi koji se u mandatu moraju posti?i.
Vlada nema nikakva zakonska prava uplitanja u upravljanje trgova?kim društvom. Prava ima skupština društva u kojoj sjedi i predstavnik vlade. Me?utim, skupština tako?er nema pravo izabrati ?lanove uprave. U Zakonu o trgova?kim društvima jasno piše da skupština izabire samo ?lanove nadzornog odbora.
Prema zakonskoj proceduri Skupština je morala naložiti Nadzornom odboru da provede izbor ?lanova uprave prema kriterijima iz Društvenog ugovora. Nakon provedbe izbora Nadzorni odbor imenuje upravu.
No, to je prema Ustavu i zakonima. Ipak Jaca i njena zajednica iznad su tih, za niži stalež, propisanih formi.
Za Zokija i njegovu partiju, zakoni tako?er nisu sveta pisma. Na ponos svojih komunisti?kih predaka, sdpovska krema pokazala je kako se zaposliti moglo i može voljom partijskih mo?nika. U Dubrovniku se ta sdpova rabota dogodila Spisak tko, kada, gdje i u ime koga je zaposlen izašao je na svjetlo dana.
HDZ je ogor?en zbog takvog ponašanja lijevog krila. Oni smatraju da su samo oni, HDZ-ovci, ovlašteni za kra?e i protuzakonite muljaže.
Kazneni zakon predvi?a "nagradu" u vidu nov?ane kazne ili kazne zatvora do jedne godine za one koji ne omogu?e pristup svakom radnom mjestu ili dužnosti pod istim uvjetima. Da postojanje zakona nije dovoljno svima je jasno. Da bi se slu?aj procesuirao potrebna je prijava i kazneni postupak. Nažalost nema tko prijaviti a ako netko i prijavi, centralni komitet to obustavi.
Pa i državni odvjetnici, suci i njihovi predsjednici ?lanovi su parije, ona ih je izabrala i na funkcije i mjesta instalirala.
Problem u hrvatskoj je upravo jednostrana?je s frakcijama koje su u na?inu postupanja identi?ni. Jedni vole za sebe re?i da im je domoljubna strana ja?a, drugi opet isti?u intelekt kao prednost.
Stanje u državi nam govori upravo druga?ije. Domoljub ne siluje i ne plja?ka svoju domovinu a razumna osoba zna da u ure?enom društvu svi živi bolje.
Zbog takvog stanja nema snage u državi koja bi prisilila politi?are da rade prema zakonu. Njima je dobro i dok se može zaduživati i hara?iti promjena ne?i biti. A promejne ?e biti teške. Višegodišnji korov u plodnoj zemlji ima duboko korenje.
Da bi slika bila cjelovita pobrinuli su se Socijalisti?ki savez, poznat kao braniteljske udruge i Sociijalisti?ki sindikat radnog naroda poznat kao sindikalne središnjice. Oni ne zastupaju interese svojeg ?lanstva ve? tiho podupiru partijske frakcije u uništavanju onoga što su gra?ani stvorili radom a obranili krvlju. Te gra?anske udruge ne smeta nepotizam i diskriminacija. Oni smatraju normalnim da po?initelji kriminalnih djela odlaze uz nagrade, automobile i osiguranje. Njima je normalno da za kriminal ne odgovara uprava, nadzorni odbor, resorni ministar i vlada. Umjesto odgovornosti gra?anske udruge i partijske frakcije dozvoljavaju krivcima da svojim odabranicima omogu?i prikrivanje starog i stvaranje novog kriminala.
Pa ako svi misle tako, nešto sa mnom nije u redu, moram potražiti pomo? u Vrap?u.

Komentari

Mućke, svaka čast....

Mućke, svaka čast.... ovo je jedan od boljih postova koje sam pročitao u posljednje vrijeme. Jednostavnim i razumljivim riječima opisano je stanje društva u kojem živimo...... još jednom, svaka čast...

Tko je glasao

Kad čovjek čita ovakve

Kad čovjek čita ovakve dnevnike, a u principu su svih 15 zadnjih u dlaku isti, osim onog lijepog dnevnika o čokoladi ;), ne zna je li bi plakao ili se smijao.

Groteska!

Odabrah smijeh i dobro se zabavljam. :)))

Hrvatska je revolucijom srušila jednopartijski sustav. Buuuahahahhaah Kako mali pioniri poimaju recentne događaje, oni vide revolucije, idealne Ustave, poštene vlasnike tvornica, poštene političare i prekrasni zalazak sunca u daljini. :))))

Ako ih se upita, gdje si ti to vidio takav sustav, nemaju pojma, počnu priče o staroj finoj uljuđenoj Europi, iako se izostavi da je Europa prošla koješta u građenju demokratskih, višestranačkih i slobodnih društava, kao i provođenja Ustava, teških sindikalnih borbi, kao i borbi za pošteno pravosuđe i vladavinu prava i to tokom cijelog prošlog stoljeća.

Naravno veliki idealistički umovi, lukavo formirani u vrijeme diktature, danas su u prvim redovima, kad treba kritizirati. Ali nikad nisu u prvim redovima, kad treba raditi, smisliti nešto prokreativno, biti pozitivan, udružiti se i početi sprovoditi Ustav.

Pretpostavljam da su većina ovdje otvoreni ili prikriveni SDPovci, pa me zanima, kad će te vi prestati zapošljavati podobne, budite primjer.

Kad će te vi izbaciti Linića iz svojih redova?

Kad će te se vi odreći KPJ i otvoreno i javno se distancirati od zločina koji su počinjeni u vrijeme komunizma?

Kad će te vi početi cijeniti i voljeti Hrvatsku i onda kad nije savršena. To kažu da je ljubav, a ne kontinuirano histerično cviljenje ili vriskanje, koje obično završi sa konstatacijom kako je bilo bolje u zagrljaju balkanaca i velikosrba.

Kad će te vi SDPovci mentalno ući u 21 stoljeće?

Tko je glasao

Umjesto dobrih viceva malo

Umjesto dobrih viceva malo iz Ustava aka Zbirka mrtvih slova na papiru:

Članak 19.
Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu.
Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti.
Članak 20.
Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.
Članak 38.
Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli.
Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja.
Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji.
Jamči se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo.
Članak 44. -vrhunac komedije:
Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti prim­ljen u javne službe.

Članak 49.
Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog us­tro­ja Republike Hrvatske.
Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja odre­đenog zakonom.
Država potiče gospodarski napredak ( sic?!?) i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva.
Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom.
Inozemnom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala.
Članak 51.
Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima.
Porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.
Članak 54.
Svatko ima pravo na rad i slobodu rada.
Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost. (ha,ha,ha,ha...:)
Članak 68.
Jamči se sloboda znanstvenoga, kulturnog i umjetničkog stva­­­ra­laštva.
Država potiče i pomaže razvitak znanosti, kulture i umjetnosti.
Država štiti znanstvena, kulturna i umjetnička dobra kao duhovne narodne vrednote.
Jamči se zaštita moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenoga, kulturnog, umjetničkog, intelektualnog i drugog stvaralaštva.
Država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu.

Ima toga jos jer jadan papir trpi sve no ovo je samo slag na pricu o tome kako su neki ustavno ponesto jednakiji od svih jednakih:
Članak 75.
Zastupnici u Hrvatskom saboru imaju imunitet.
Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru.
Zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskoga sabora.
Zastupnik može biti pritvoren bez odobrenja Hrvatskoga sabora samo ako je zatečen da vrši kažnjivo djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina.
O takvom se slučaju izvješćuje predsjednika Hrvatskoga sabora.
Ako Hrvatski sabor nije na okupu, odobrenje da se zastupnik liši slobode ili da se protiv njega nastavi kazneni postupak daje i o njegovu pravu na imunitet odlučuje mandatno-imunitetno povjerenstvo, s time što njegovu odluku mora naknadno potvrditi Hrvatski sabor.

Tko je glasao

Državna firma nije "javna

Državna firma nije "javna služba".

Inače sva načela Ustava su prije svega — načela. Dakle, znamo što možemo s njima.

Vrag leži u detaljima. A to su zakoni. Još bolje, kod nas su to pravilnici.

Tko je glasao

a ima i popratnih naputaka -

a ima i popratnih naputaka - službenih - nepisanih..

Tko je glasao

Kad se lopovlučilo, a nitko

Kad se lopovlučilo, a nitko ništa nije poduzimao, ni u vrijeme HDZ-a ni u vrijeme SDP-a nije valjalo. Znalo se da kriminala ima na sve strane, ali nitko nije htio malim prstom maknuti. Sad kad je došla Jadranka i neki, očito novi i drukčiji HDZ na vlast, pa mete na sve strane, ne metlom, već turbo-usisavačem, sad opet ne valja. Sad se iznalaze milijuni razloga zašto ti Jadrankini potezi ne valjaju. Ma nemoj. Još malo pa ćete ovdje početi pisati srcedrapateljne hvalospjeve kriminalcima, samo kako biste akciju čišćenja, koju smo konačno dočekali, marginalizirali. No neće vam uspjeti, previše ste prozirni. Upravo je smiješno kako se sad ustajete u obranu lopova i lopina. Baš me raduje to vidjeti na djelu. Obožavam promatrati kako ste od onih koji su ODLUČNO zahtijevali od vlasti ČISTKE, odjednom se preokrenuli u one koji brane STATUS QUO. Pa upravo zbog vašeg statusa quo ste i letjeli s vlasti nakon samo četiri godine mandata. Za razliku od vas, izgleda da je HDZ naučio lekciju o tome što ovaj narod od njega hoće! Razumljivo je da vam to ne paše. Ajde, baš me veseli gledati koliko će još Pollitičara ustati u obranu uprave HEP-a i ostalih firmi u kojima štošta nije štimalo. Vjerojatno ćete plakati i jaukati oko uprave HŽ-a i svih ostalih. Hehehee uživam gledati vas kako ste jadni i prozirni. Ajde, šmrccccc, jao, kuku lele!

My Soul

Tko je glasao

My Soul..... nije se

My Soul..... nije se lopovlučilo iz sasvim prozaičnog razloga, naime taj glagol je napisan u prošlom vremenu, što je zaista daleko od svake istine..... Kralo se od prvog dana neovisnosti nove države, krade se nemilosrdno i danas, a kako stvari stoje krasti će se iz sve snage i sutra, ako bude bilo što još za ukrasti.

Jadranka Kosor nije nikakav čistač, nema ona metlu ni usisivač, ona je samo još jedan stranački poslušnik čija je zadaća održati sadašnje stanje da se može i nadalje krasti i pljačkati kao i do sada..... Hoćeš dokaze ? Nakon panike i velikih obećanja o uštedama u državnom proračunu, od svega se nije desilo ništa..... proračun za narednu godinu prema svemu sudeći sliči na prethodni, bez nekih značajnijih ušteda ni proračunskih rezova.....

Pravna država je sve dalje od nas, a kraci kriminalne hobotnice povezane s politikom svaki dan se vide sve više i više.... Afere koje izbijaju u medijima rješavaju se po principu "damage control" ili kontrole nastale štete, ali ne nikako na temelju načela ili zakona..... Sve će naši trenutni vlastodršci napraviti, ali baš sve, da se u konačnici ne promjeni ništa i da stanje ostane "status quo"......

Pri svemu tome, nažalost, ne vidim bilo kakvu relevantnu političku snagu spremnu za promjene koje zahtjeva vrijeme u kojem živimo, HDZ je odavno iskompromitiran, a trenutna nastojanja opozicije (SDP) se svode samo na politikantstvo i iznalaženje načina kako srušiti HDZ s vlasti da uzjašu oni i nastave istim načinom.....

Osobno ne vjerujem u mogućnost da se HDZ sam od sebe pretvori u bilo što drugo osim onoga što danas jest, čudna skupina interesnih lobija povezanih kvazi domoljubljem kojeg javno propagiraju, a do kojeg im je stalo kao do lanjskog snijega.... previše je tu nagomilanih konkretnih financijskih i politikantskih interesa da bi se to dalo uskladiti..... Parafrazirati ću jednog njihovog ministra koji je na sjednici vlade rekao da je uvijek bilo lopova.... da uvijek ih je bilo, i uvijek će ih biti.... ali nikada kao sada nisu bili na vlasti, niti ih je vlast tako zdušno branila........

Tko je glasao

Ajde, baš me veseli gledati

Ajde, baš me veseli gledati koliko će još Pollitičara ustati u obranu uprave HEP-a i ostalih firmi u kojima štošta nije štimalo. Vjerojatno ćete plakati i jaukati oko uprave HŽ-a i svih ostalih. Hehehee uživam gledati vas kako ste jadni i prozirni. Ajde, šmrccccc, jao, kuku lele
nesto ne stima. možda je komentar bio namjenjen za pod drugi tekst?
ovaj dnevnik ne brani lopine vec naprotiv kritizira vladu koja štiti lopine. Pa zar je promjena uprave hep-a i imenovanje nadzornjaka kao novog predsjednika borba s kriminalom i korupcijom? zar vec i ptice na grani nisu shvatile da se nepotizmom ne postiže kvaliteta i pozitivno poslovanje.
ne to je samo prestrojavanje sa ciljem da se sprijeci otkrivanje novih afera i nalogodavca za kojeg se kralo i mutilo.

Tko je glasao

Ma zamisli, štiti lopine

Ma zamisli, štiti lopine tako da ih je smijenila i stavila pod istragu. Hahahhaa ovo je dobro: prestrojavanje, sprječavanje otkrivanja novih afera....aahhhaaaa možda nađeš još neku zgodnu rečenicu. Počet ću spremati ove raritete za buduću knjigu: "Kako su SDP-ovci cvilili dok su HDZ-ovci čistili zemlju od korupcije".

My Soul

Tko je glasao

blago ti se.. kad bi bar ja

blago ti se..
kad bi bar ja bila tako uvjerena da se u ovoj našoj državi može napraviti istraga.. baš me zanima kako će završiti ta priča... sa otpremninama i audijima...
Evo ti još jedna zgodna rečenica;
"kako je hrvatski euroskeptičan narod cvilio dok je čekao da ih EU spasi od hrvatske vlade i političara..."

Tko je glasao

zaboravljaš najobičniju

zaboravljaš najobičniju malu činjenicu, da je hrvatski narod sebi birao vladu i političare, kakvi mu najbolje pašu, prema tome ne znam tko bi bili ti euroskeptici, vjerojatno ona šačica oporbe, možda oni kojima je čuljakica birala nesuđenog premijera.

My Soul

Tko je glasao

Hrvatski narod je sebi

Hrvatski narod je sebi birao....
Kaže Ninja:
"Članovi HDZ-a + članovi SDP-a + lažni branitelji + nepostojeći birači = cca. 1 000 000 što je dovoljno glasova za 30-40% na izborima, ako ne i više. Molim dopunu ako sam još neku interesnu skupinu zaboravio.

To je 1 000 000 ljudi koji ne žele promjene (barem ovi živi :) ) i koji će uvijek glasati za ove dvije partije. Ako uzmemo u obzir i da su čelnici tih dviju partija 90% bivši članovi KP onda i nije za čuditi se kako funkcioniraju i kakva nam je država."

A euroskeptici su svi oni koji su (prije ovako sramotne situacije u Hrvatskoj) smatrali da bi, ako smo se nakon tolike povijesti napokon oslobodili tuđih čizama, u državici s tisuću otoka, čistim morem, najkvalitetnijim izvorima pitke vode - mogli, ne samo opstati, nego i jako dobro živiti sami sa sobom, svojom hrvatskom kunom, hrvatskim jezikom i hrvatskim zakonima, kulenom, pršutom, paškim sirom i ličkom kumpirom različitih veličina - od onih malih mladih, do onih velikih starih!
A ne u boričkim hotelima trpiti podcjenjivanje nekakvih Austrijanaca koji prodaju naše more i sunce već sada, a dobro su se prilagodili hrvatskom tumačenju zakona o radu.

Međutim, s obzirom na to kako nas naša vlada tretira, i kakve budaletine radi od nas, ispada da bi ipak radije jela kisele vakumirane njemačke salame i kumpire savršeno jednakih dimenzija, a da se bunim protiv onih koji će uvesti red i poštivanje zakona, umjesto ovih koji su nam obećavali brda i doline a uništili su nas psihički, financijski, moralno i duševno....

A kaže Sjenka;
"Umjesto stare ideje “Europe slobodnih nacionalnih domovina”, danas imamo nadnacionalnu, internacionalnu birokratsku strukturu, koja ne služi čak niti sama sebi već financijskim i strateškim profitnim interesima moćnih multinacionalnih korporacija, lobija, trustova i više ili manje tajnih organizacija koje se kriju iza suvremenog europskog poretka, kojeg poznajemo kao Europsku uniju."
Tko bili da bili euroskeptici - dobro su okarakterizirali EU!

Tko je glasao

"Kako su SDP-ovci cvilili

"Kako su SDP-ovci cvilili dok su HDZ-ovci čistili zemlju od korupcije"... predajući te korumpirane prispodobe časnom sucu Palariću...he-he-he

Tko je glasao

predajući te korumpirane

predajući te korumpirane prispodobe časnom sucu Palariću...he-he-he
neznam kakva je to istraga u hep-u kada uprava koja se sumnici nije u pritvoru ili barem suspendirana kako nebi utjecali na svjedoke?
Umjesto pritvora predsjednik nadzornog odbora postaje predsjednik uprave. Strašno.
Što da očekujemo od istrage? Ovako nikad neće predmet doći do časnog suca Palarića.

Tko je glasao

Profesore, i Arloviću koji

Profesore,
i Arloviću koji je tu za kompenzaciju.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Gotovo je, gotovo. Nitko

Gotovo je, gotovo. Nitko više nije nedodirljiv. Sad je žena na čelu države, a žene znaju kako se mete. A tek kad počme čistiti SDP-ov kriminal koji se nataložio u Zagrebu i PGŽ-u, zatrest će se cijela država.

My Soul

Tko je glasao

ma, gdje bi mi danas bili

ma, gdje bi mi danas bili bez palarića?
moguće bi bili u manjoj krizi, jer bi nas bilo oko 600 000 manje :D

Tko je glasao

Počet ću spremati ove

Počet ću spremati ove raritete za buduću knjigu: "Kako su SDP-ovci cvilili dok su HDZ-ovci čistili zemlju od korupcije".
dobro, dobro dobro, u pravu si.
Nego da i ti samnom potražiš pompć u vrapču? :-)))

Tko je glasao

ne brini za mene, ja čuvam

ne brini za mene, ja čuvam mjesto kod seneke :))))

My Soul

Tko je glasao

Problem je slijedeći

Problem je slijedeći

Članovi HDZ-a + članovi SDP-a + lažni branitelji + nepostojeći birači = cca. 1 000 000 što je dovoljno glasova za 30-40% na izborima, ako ne i više. Molim dopunu ako sam još neku interesnu skupinu zaboravio.

To je 1 000 000 ljudi koji ne žele promjene (barem ovi živi :) ) i koji će uvijek glasati za ove dvije partije. Ako uzmemo u obzir i da su čelnici tih dviju partija 90% bivši članovi KP onda i nije za čuditi se kako funkcioniraju i kakva nam je država.

Ne znam kako riješiti ovaj problem, barem dok se ne srede ovi nepostojeći i lažni. Do onda ostajem skeptik, neće biti bolje nego će se nastaviti po starom.

Tko je glasao

Članovi HDZ-a + članovi

Članovi HDZ-a + članovi SDP-a + lažni branitelji + nepostojeći birači = cca. 1 000 000 što je dovoljno glasova za 30-40% na izborima, ako ne i više. Molim dopunu ako sam još neku interesnu skupinu zaboravio.
zaboravio si zaposlene u napuhanim upravama, državnim agencijama, sveučilištima, državnim firmama...hrpa ih ne radi a dobija plaću za svoj glas
Potpuno si u pravu, nema mase zainteresirane da se mužnja prekine jer je društvo zainteresirano za izbore na sisi. Sisu pune jadnici koji ne mogu preživjeti s plačama i još k tome su ucjenjeni da će ostati i bez toga - sitnica samo 60 - 70 % ljudi.
Kako tu apatičnu masu uvjeriti da ide na izbore dugo je eniigma. To je takođe nasljeđe kao što je nasljeđe da se sisa. Istina je da se na sceni teško održavaju kvalitetni ljudi i stranke vrijedne poštovanja.
Ali stvari se izgleda raspliću, ne po snazi vodećih političara nego po višoj sili. Panika je u redovima ovih 30-40% puno veća nego kod ovih 60-70%.

Tko je glasao

zaboravio si zaposlene u

zaboravio si zaposlene u napuhanim upravama, državnim agencijama, sveučilištima, državnim firmama...hrpa ih ne radi a dobija plaću za svoj glas

nisam ih zaboravio. to spada u onu kategoriju "članovi HDZ-a + članovi SDP-a"
;)

Tko je glasao

To je 1 000 000 ljudi koji

To je 1 000 000 ljudi koji ne žele promjene (barem ovi živi :) ) i koji će uvijek glasati za ove dvije partije. Ako uzmemo u obzir i da su čelnici tih dviju partija 90% bivši članovi KP onda i nije za čuditi se kako funkcioniraju i kakva nam je država.
glasanje na izborima, za građane koji nisu članovi političkih stranaka je glas za diskriminaciju. zahvaljujući našim glasovima dolaze na vlast, kradu nas i diskriminiraju. Koliko se vidi, do dobrih radnih mjesta, dužnosti i napredovanja mogu samo podobni.
Neatraktivna mjesta su za nas nestranačke. Napredovanja možemo sanjati.

Tko je glasao

zahvaljujući našim

zahvaljujući našim glasovima dolaze na vlast, kradu nas i diskriminiraju.
Ne, na vlast dolaze zahvaljujući glasovima poslušnika i "zainteresiranih strana" (mrtvi uključeni ;-)). Na vlasti ostaju jer mnogi od nas drugih ostaju za izbore doma i puštaju ovima da nam izaberu krvnika. Dok je tako, dotle će i dvoglava partija nesmetano vladati i nitko treći neće imati šanse!

Da, ponuda je trula. Hoćemo li zato čekati doma da nam Spasitelj sam dođe ili ćemo barem glas(ov)ati za bilo koga tko nije iz SKH?
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Baš bi me živo zanimalo:

Baš bi me živo zanimalo: ili ćemo barem glas(ov)ati za bilo koga tko nije iz SKH? kojeg to čistunca imaš za preporučiti?

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

To je dobro pitanje. Nema

To je dobro pitanje. Nema "univerzalnog". Na svakim izborima nekoga izvući. Da tako razmišljaju svi oni koji ne izlaze na izbore, utjecaj i protočnost newcommera bili bi daleko veći i Partija tada ne bi mogla raditi što želi. A newcommeri si ne bi mogli priuštiti da se sližu s Partijom jer nemaju izbornu bazu, pa su potrošna roba čiji uspjeh na idućim izborima ovisi o zadovoljstvu onih koji su ih podržali na prošlima. Puno takvih i Partija ih ne može sve kupiti. Samo onih 50ak% glasača treba izaći i zaokružiti nekoga tko nije HDZ (uključivo neformalne ogranke HSU, HSS, HSLS i HSP) ili SDP (s ostalom ekipom iz Račanove vlade).

Poanta, na žalost, nije izabirati "dobre". Te prilike smo propustili i "dobri" se gotovo više i ne nude*. Ideja je redovito mijenjati one na vrhu, prisiliti ih da im jedina mogućnost bude početi se truditi u pravom smjeru. Ili nestati.

Ako pitaš a predjsedničke izbore... zamisli panike kod naše "elite" da, recimo, A.Vuica uđe u drugi krug.

* Nije da nema dobrih. Recimo, jako bih rado da se don. Grubišić kandidira negdje gdje mu mogu dati glas.
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Ideja ti je totalno

Ideja ti je totalno bezidejna: Ideja je redovito mijenjati one na vrhu, prisiliti ih da im jedina mogućnost bude početi se truditi u pravom smjeru. Ili nestati. Pa to imamo i sad. I jel se netko trudi? Da, stalno se trude izmisliti nove spinove kojima će opravdati svoje mutne poslove. I stalno se trude nešto od nacionalnog bogatstva prodati ili nas uvaliti u još veće dugove. I to im sasvim dobro ide, a izgleda (unatoč svim nevjernim tomama) da će tako i dalje. Uz sitna posrtanja (ipak je kriza globalna, jelte).

A nestao nije još nijedan (osim onih kojih nas je brižna majka priroda oslobodila) nego se samo rotiraju. I ne samo to, svakim danom je velikih (a i malih) parazita sve više. Jer koja budala u ovoj zemlji još misli da se od poštenog posla može preživjeti (ne živjeti, nego preživjeti). Svi juriš na državne jasle :)

Pa Alka je dio "elite", o čem ti pričaš čoeče??

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Zbunj? Kako to isto imamo

Zbunj? Kako to isto imamo sada? Pa gledamo iste face još od otcjepljenja! Koliko novih imamo u zadnjih, recimo, 5 godina?

A Alka... čisto sumnjam da ju politička elita percipira kao "svoju".

A koja je tvoja "nebezidejna" ideja?
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Zbunj? Pa kako nemamo? Pa

Zbunj? Pa kako nemamo? Pa stalno je netko "novi". Prvo Tuđman, pa uz njega "novi" Račan i Budiša, koji su onda malo preuzeli kormilo, uz njih "novi" Mesić, pa onda opet "novi" Sanader i tako se stalno rotiraju i stalno su novi. Evo ti još par "novih" koji se pojavljuju u međuvremenu: Milanović, Bandić, Kerum, Mikšić, Čačić, Friščić, Linić... Sve noviji od novijih :) Stalno netko novi, a opet sve po starom. Nakon Keruma bi se čovjek mogao lako zapitati da li je ipak bolje da ostanu stari, možda ipak manje zlo?

Ma da se ne vrtimo u krug. Želim ti reći da ništa od te tvoje rotacije bez temeljnih promjena (lustracija, obrazovanje, izumiranje, revolucija?). A temeljnih promjena i ljudi koji bi ih mogli iznijeti nema na vidiku. Nema NOVIH. Zato je biranje PMSM - gubitak vremena. Glasao - ne glasao, opet dobiješ ista parazitska govna.

Što se tiče Alke, ne pratim je baš previše, ali ako me dojam ne vara radi se o najljigavijoj vrsti sponzoruše (Bregović, Štimac...). Ako bi baš MORAO birati nekog iz tog ljigavog kruga, onda recimo Mirna Berend, ali ono, ako baš MORAM nekoga...

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

U politici, "najnoviji" od

U politici, "najnoviji" od nabrojanih - ne računajući Keruma - je Milanović, a i on je već poprilično star (na čelu SDPa je kojih 6 godina). Stranački, još gore... sve su te stranke tu od osamostaljenja. A Kerum... meni je redikul sa svojom nekulturom i daje poruku sličnu onoj koja bi dala Alki. Razlika je u tome što je on, po meni, a priori blizak HDZu.

Ono što ja ovdje gledam je što može napraviti pojedinac koji se ne želi baviti politikom (u smislu "osnovati svoju stranku, organizirati prosvjede,..."). Dakle, pojedinac koji može birati od ponuđenog (pri čemu je nebiranje legitiman, ali po meni loš, izbor).

Alku uopće ne pratim. Naveo sam ju kao primjer političkog outsidera. Pošto izbor nije između nje i Mirne Berend, nego između nje, Hebranga, Vidoševića, Bandića, Josipovića,... u tom kontekstu, ona je "novi" kadar i teško da pripada nekom klanu. Bi li se nekom klanu priključila kad bi nekim čudom pobijedila... vjerojatno bi. No, zato sam i napisao "zamisli panike kod naše "elite" da, recimo, A.Vuica uđe u drugi krug", a ne "da Alka pobijedi". Poruka našoj političkoj "eliti" bi bila poprilično jaka: da ljudima idu toliko očajno na jetru da, eto, biraju očitog redikula (u političkom smislu).

Nego, nisi mi dao bolju ideju ili barem objasnio zašto je neglasanje bolje od ovog što ja predlažem, pri čemu molim da uzmeš u obzir 20ak% HDZovih i barem 10ak% SDPovih slijepih glasača (onih koji će za te stranke bez obzira na sve afere, mlitavost,...).
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Charon, tebi je očito bitno

Charon, tebi je očito bitno da bude netko novi, da nije političar, a nije ti bitno što taj novi nudi. Eto ti Keruma, potpuno novi, pa što si dobio? Po tvojoj logici (da si iz Splita) ti bi glasao za njega? Bitno da se za nekoga glasa? Meni glasanje ima smisla jedino kad imam za koga, kad imam barem malo nade da će taj nešto (barem malo sitno, ali značajno) promijeniti.

I sa Mikšićem, pa sada i sa Kerumom (kao što bi sa Alkom) su političari dobili pouku, ali misliš da su nešto naučili? Jel mijenjaju retoriku, jel se nešto zbiva značajno?
Meni nije bitno da li je profi političar ili glumac ili poduzetnik ili smetlar, bitno je što nudi. Kad ponudi ono što ja očekujem, onda ću izaći na biralište. Dotle se jedino mogu iz zajebancije (ako neću KOJIM SLUČAJEM baš tu nedjelju imati pametnijeg posla) pridružiti jednom taboru parazita.

BTW, u procjeni slijepih, interesno vezanih glasača se bitno razlikujemo. Meni se čini da se radi o barem duplo većem postotku.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Pazi, svi primjeri koje

Pazi, svi primjeri koje navodiš (Milanović, Kerum, Mikšić) su pojedinci u izborima za pojedinca. Ja pričam o strankama (parlamentarni i lokalni izbori) koje se nađu na listama, a nisu još bili niti u Saboru, a kamoli na vlasti (sorry ako sam naveo na "krivi trag" primjerom A. Vuice).

Pojedinca solidno možeš ošacati na osnovu toga što priča i čime se bavi (zato ne bih glasovao niti zajednog od te trojice). Stranku mislim da ne možeš. Možda griješim, naravno.

Iz perspektive političke "elite", dogovoriti se s pojedincem je lako. Baš cijelu stranku "obrlatiti", ipak teže. Da, znam za HDZove satelite, no upravo dio problema i je u tome da te sranke nisu (još) politički mrtve. A to se događa zato jer dobar dio nas koji im zamjeramo prodaju dobivenih glasova ne izlazi na izbore, pa "slijepi" (i mrtvi) imaju preznačajan utjecaj. Da je izlaznost na izbore 80%, jedan HSP na prošlim izborima ne bi prešao prag. Da sad ne tražim brojeve, nisam siguran niti da bi ga prešla niti trgovačka koalicija (HSS+HSLS).

I ne, nije mi samo "bitno da bude netko novi, da nije političar", ali u trenutnoj ponudi na izborima ne vidim nikakvu ponudu da si mogu dozvoliti luksuz pedantnijeg biranja, a mrska mi je ideja prepustiti "slijepima" da nam drže nad glavama HDZ (i prijatelje) ili SDP (i prijatelje). Ponavljam: rado bih čuo bolju (a izvedivu) ideju.

A što se procjene broja "slijepih" tiče, ja pucam na postotak od ukupnog glasačkog tijela; ti vjerojatno od onih koji izađu na izbore.
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

U politici, "najnoviji" od

U politici, "najnoviji" od nabrojanih - ne računajući Keruma - je Milanović, a i on je već poprilično star (na čelu SDPa je kojih 6 godina).
No shit?!

Tko je glasao

No shit?! Yes! In

No shit?!

Yes! In Virginia. 3:45

Be kind to other people...
...they outnumber You six billion-to-one.

Tko je glasao

Pobrkah lončiće; moja

Pobrkah lončiće; moja isprika. <blush>

No, da li jedan "novi" koji ne valja stvarno znači da svi "novi" ne valjaju?
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Jurčevića

Jurčevića

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Može i Tonći Tadić. Ako

Može i Tonći Tadić. Ako netko čovjeka nagovori da se opet lati politike.

Tko je glasao

Ne znam kako riješiti ovaj

Ne znam kako riješiti ovaj problem, barem dok se ne srede ovi nepostojeći i lažni. Do onda ostajem skeptik, neće biti bolje nego će se nastaviti po starom.

u uređenom društvu gdje je normalna vladavina prava, svi oni koji su u većoj mjeri oštetili građane, bivaju osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne. Ovdje smo svi mi zapravo oštećeni, jer zbog velikih krađa sada moramo plaćati prevelike poreze.
U društvima koja se nalaze u svojevrsnoj anarhiji, građani uzimaju inicijativu u svoje ruke i likvidacijama odstranjuju elemente koji su unazadili društvo.
Poslje takvog razdoblja počinje razdoblje demokracije.
Mišljenja sam da smo mi pred jednim takvim stanjem anarhije, a likvidacije će se sasvim sigurno početi događati.
Ja osobno ne podržavam takav scenarij, ali je on neizbježan na ovim prostorima.
Sve navodi na takav scenarij.
Zašto?
Zbog neučinkovitosti i sporosti državnog odvjetništva i sudova.
Bolje je suditi počiniteljima kaznenih djela u gospodarstvu i presuditii im adekvatnim kaznama, nego da ih narod linčuje jednog po jednog, a bez prethodnog suđenja.
Kako spriječiti obespravljene građane da prvom prilikom naude glavnom akteru velike prevare građana od strane HEP-a?
Kako spriječiti gnjev građana prema akterima velike prevare u podravci?
Odgovor je; nemoguća misija.
Osjetit će oni i njihovi najbliži gnjev obespravljenih građana.
Za njih je najsigurnije mjesto u zatvoru.
Zašto:
Zato što tamošnji stanovnici ne moraju plaćati struju, niti ove napuhane poreze.

Tko je glasao

Ovdje smo svi mi zapravo

Ovdje smo svi mi zapravo oštećeni, jer zbog velikih krađa sada moramo plaćati prevelike poreze.
Lako za poreze: to je samo novac.

Plaćamo nemjerljivu štetu počinjenu uništenim školstvom, sve lošijom (i skupljom, a time nedostupnijjom) zdrastvenom zaštitom, korupcijom u sprezi s nefunkcionalnom policijom i pravosuđem (što direktno producira invaliditete i smrti - od poznatog "vlaka smrti" preko Luke Ritza i sl. - kao i dodatnu gospodarsku i svaku drugu eroziju).

Propadanje zdravih kriterija i sustava vrijednosti najtrajnija je i, uz uništene živote, najskuplja cijena koju plaćamo! I to nam nikakav sud ili ulična (ili kakva treća) pravda neće vratiti...

Poslje takvog razdoblja počinje razdoblje demokracije.
Čisto sumnjam da će ulica iznjedriti nekog marljivog i sposobnog poštenjačinu. Puno je veća šansa da u anarhiji na površinu isplivaju nove stjenice, možda i gore od sadašnjih. Ulica obožava populiste, a od njih nikad ništa dobro. Najmanje izlazak iz krize i propasti.

Gnjev građana? Gdje ti živiš?! Imali smo (lokalne) izbore prije pola godine. Ti si u rezultatima primijetio "gnjev građana"? Gdje to? U višestruko prezaduženom Zagrebu gdje je čvrsto pobijedio Bandi(ti)ć? U uništenim selima koja stabilno drži HDZ? Gdje, molim te?! Na Pollitici da, ali nas je ovdje pokoja tisuća, a možda je 10% tog broja donekle aktivno... zanemariva brojka nezadovoljnika.

Nema na bolje dok narod spava.

A narodu su za san dovoljni piva i nogomet (ima tu bijesdrugi itekako pravo)...
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci