Tagovi

Sloboda šutnje

Haag, European Union - Florence Hartmann optužena je za nepoštivanje haaškog Tribunala jer je u knjizi "Mir i kazna" objavila povjerljive sudske informacije o sudjelovanju srpskih državnih institucija u genocidu u Srebrenici, pa iako su te informacije i prije objave knjige bile dostupne široj javnosti, presudom od prije par dana proglašena je krivom i mora uplatiti 7.000 eura kazne u kasicu-prasicu suda u Haagu... Što eto ne?e biti dovoljno ni za isplatu jedne cjelokupne pla?e nižerangiranom ?inovniku ove ?asne nadinstitucije...
No, tužiteljima/sucima i nije bitna lova koju ?e Hartmann isplatiti, koliko ugled i ?ast koje im je novinarka na prevaru uspjela oteti/ukrasti/maznuti/drpiti dok se nalazila u njihovoj blizini, pa su zbog toga najmanje dvije godine tumarali neugledni i ne?asni hodnicima haaškog sudišta, e da bi ovom presudom i jedno i drugo kona?no povratili u svoje vlasništvo. Zato su po okon?anju ovog predmeta i poslali svijetu poruku: Sloboda šutnje je ravnopravna slobodi govora, ali kako su te dvije slobode razli?ito horizontalno pozicionirane, UN nas je ovlastio da arbitriramo i u ovom slu?aju zaklju?imo kako slobodi šutnje treba dati ve?i zna?aj, te se nadamo da ?e ova presuda djelovati motivacijski na sve nacionalne, regionalne i ostale sudove, do najnižeg ranga... :)

Zagreb, Hrvatska - Vesna Balenovi? optužena je za klevetu (mnoštvo kleveta) jer je još prije osam godina neke od ?elnih ljudi INA-e optužila za kriminal težak 100 milijuna dolara. Jedna od tužbi za klevetu, nakon Vesnine kra?e/otima?ine/mažnjavanja ?asti do tada ?asnom i uglednom direktoru INE Dragi?evi?u, ovih je dana dovela g?u Balenovi? ukupno pedeset i drugi put u sudnicu, da bi joj pro?itali u ime naroda i odnaroda presudu kojom se kažnjava s 2.650 kn, što ?e se zamijeniti kaznom zatvora od petnaestak dana, u slu?aju da nezaposlena Balenovi? ne popuni uplatnicu s brojem žiro-ra?una prora?una.
Vesna Balenovi? - jedna je od onih hrvatskih državljana koji slobodu šutnje ne rabe/upražnjavaju ni u najmanjoj mjeri, te ?e ova presuda zasigurno ispuniti svoju osnovnu svrhu, prisiliti i nju i ostale gra?ane na ve?u uporabu zajam?enih im, ali nedovoljno korištenih prava/sloboda...

Podgorica, Crna Gora - Andrej Nikolaidis, crnogorski je stanovnik bez državljanstva, koji se u slobodno vrijeme i na crno nešto bavi pisanjem proze i poezije, a kojemu vlasti u Crnoj Gori, one iste što mu ne daju državljanstvo, još dodaju i odrednicu - priznati/poznati crnogorski književnik...
Baš taj Andrej Nikolaidis Mali, prije pet godina oklevetao je filmašku ikonu s prostora 'Svi Srbi U Jednoj Zemlji', velikog humanistu i mirotvorca, Emira Nemanju Kusturicu Velikog, rekavši mu u jednom ?lanku naslovljenom s "Dželatov šegrt" - da je glup, ružan i pokvaren te da sve što ima treba zahvaliti magarcima. Doduše, Andrej u ?lanku to nije napisao, ali je Vrhovni sud Crne Gore zaklju?io da je pišu?i ?lanak upravo tako mislio, i umjesto da iskoristi još jednu od sloboda koje mu je Crna Gora objeru?ke dala nakon izbjegnu?a iz ratne BiH, slobodu šutnje, taj se novonepe?eni stanovnik i književnik u slobodno vrijeme odao ironiziranju filmaša, lijepog, pametnog i nevinog k'o beba Frankeštajn...
Andrej Nikolaidis je zbog nekorištenja jedne od osnovnih ljudskih sloboda, slobode šutnje, kažnjen s 12 tisu?a eura , koje mora uplatiti u srpsko-crnogorsko-bosansku kasicu-prasicu zvanu Emir Nemanja K., te još nije sigurno ho?e li zbog nepoštivanja prava na šutnju i odležati nešto u zatvoru, za što bolji primjer crnogorskim gra?anima...

Beograd, Srbija - YUKOM, beogradska udruga s nazivom "Komitet pravnika za ljudska prava", koja se zalaže za poštovanje ljudskih prava, naro?ito prava na slobodu govora, zanemaruju?i pri tom ravnopravnost slobode šutnje iliti prava na šutnju, potpisala se nedavno kao izdava? na srbijansko tržište izba?ene knjige pod naslovom "Slu?aj službenika Aleksandra Tijani?a", a u kojoj se objavljuju citati javnih nastupa i tekstova tog srpskog velikana rije?i i djela, od 8. sjednice Saveza komunista Srbije do današnjih dana...
Vrhovni sud Republike Srbije, poštuju?i slobodu govora, jednako tomu ili malo više i slobodu šutnje, u parnici koju je protiv YUKOM-a poveo glavni akter knjige, za sve koji prvi put za njega ?uju - jedna vrlo moralna, mirotvorna, krajnje pozitivna osoba iz srbijanskog javnog života i smrti, ... dakle taj vrhovni sud zemlje Srbije odlu?io/potvrdio je da udruga "Komitet pravnika za ljudska prava" mora platiti 200 tisu?a dinara, slobodnotržišno konvertiranih iz isto toliko hiljada, u korist prasice-kasice pod imenom Aleksandar T., te se zabranjuje svako dalje umnožavanje knjige pod istim ili sli?nim naslovom, a svakako s istim tekstom, dok se ova odluka suda o trošku udruge/okrivljenika ima javno objaviti u listu kupusovom, srbijanskim gra?anima poznatijem kao Politika...

LINKOVI:
- Case of Florance Hartmann
- Knjiga "Mir i kazna" (u redu je upoznati se sa slu?ajem na ovaj na?in, ali je daleko prihvatljivije imati knjigu od papira u ku?noj zbirci :)
- Balenovi? - presuda
- Andrej Nikolaidis - Dželatov šegrt
- Duševne boli Emira Kusturice
- Udruga "Komitet pravnika za ljudska prava
- Reakcija na presudu protiv izdava?a knjige "Slu?aj službenika A. T.
- Knjiga "Slu?aj službenika Aleksandra Tijani?a"

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci