Tagovi

Sveu?ilišni Oz: Crveno-plavi svijet

Stanje u našem Sveu?ilišnom Oz-u diktirano je i doga?ajima izvan njega. Iako zakonska autonomija omogu?uje poprili?nu samovolju lokalnim upraviteljima Oz-a (vidi prve dvije epizode ovog dnevnika), ipak je važno kako “diše” Glavni Upravitelj, ali i lokalna sredina u kojoj je svaki od Oz-ova smješten. Jer treba pripaziti da se ne poremeti dobro uigrana interna Ozovska hijerarhija i odnosi izme?u ?uvara i zatvorenika. Stoga ?isto iz znatiželje ve? neko vrijeme tako pratim izbore i povezanost razvijenosti hrvatskih županija s glasovima za lijevu ili desnu strana?ku opciju.

Na ovaj blog potaknuo me nedavni ?lanak u Jutarnjem gdje Denis Kuljiš piše o podjeli Hrvatske na Isto?nu i Zapadnu, gdje je prva “hadezeovska” i siromašna, a druga “sdpovska” i bogata (LINK). Na stranu sada Kuljišev stil pisanja (ili kako god to nazvati, ali ?ovjek od toga živi pa valjda zna kako se to radi), poanta je u tome da je glavna poruka njegovog teksta to?na: Hrvatska srlja u veliku ekonomsku polarizaciju na bogate i siromašne županije, koje se uz to polariziraju i dnevno-politi?ki, a to sa sobom nosi ?itav niz drugih negativnih fenomena i posljedica.

Za ovu analizu prvo nam je potrebno uzeti neko mjerilo razvijenosti hrvatskih županija. U tu svrhu koristio sam znanstveni rad “Odabrani sociodemografski indikatori razvijenosti Hrvatske i županija” (LINK). To sam nazvao “indeksom razvijenosti”. Zatim sam pro?eprkao kroz razultate izbora zadnjih godina i grupirao stranke na “lijeve” ili “desne”. Budu?i da ovo radim rekreativno, a nisam ni politolog, dalo bi se diskutirati koliko je koja od stranaka u Hrvatskoj “lijeva” ili “desna”. No, bitno je vidjeti postoji li kakav trend ili ne, bez obzira kako nazvali te stranke. HSS je tu nezgodan jer po stavovima radi se o „desnoj” stranci, ali izbore je izlazila i s „lijevicom” i s „desnicom”. Stoga sam je stavljao u grupu s kojom koalira na izborima (ako idu skupa na izbore niti se ne mogu razdvojiti glasovi).


SLIKA

Po?nimo od lokalnih izobra 2005. Ispri?avam se na grafovima na engleskom, ali ovo je prvotno ra?eno za moj homepage na engleskom.
Gornji grafikon pokazuje postotak glasova na vertikalnoj osi, te indeks razvijenosti na horizontalnoj. Što je index manji to je ve?a razvijenost (indeks je zapravo prosje?no rangiranje županija). Podatke i grupiranje na „lijevo” (crveno) i „desno” (plavo) možete pogledati OVDJE. Odmah se uo?ava trend ve?eg broja glasova za „desnu” opciju kako je razvijenost županija manja, i obrnuto. No, ipak moram priznati da sam se iznenadio koliko malo odstupanja ima taj trend.


SLIKA

Pogledajmo zatim parlamentarne izobre 2007. na grafu iznad. Sada se malo stvar zakomplicirala jer se glasalo po deset izbornih jedinica koje nužno ne prate granice županija. U tu svrhu morao sam adaptirati indeks razvijenosti tako da sam ra?unao prosje?ni indeks razvijenosti izborne jedinice. Korišteni podaci su OVDJE. Takvo usrednjavanje, kao i manje izbornih jedinica nego županija, dalo je još snažniji trend.


SLIKA

I kona?no, evo nas u 2009. na lokalnim izborima. Podaci po županijama su sada OVDJE. Na gornji graf stavio sam i nezavisne liste (crne crtice). Trend je i dalje jasan i ne mijenja se. Radi lakšeg uo?avanja trenda, grupirao sam županije po razvijenosti u tri skupine od po 7 županija. Zatim sa im usrednjio broj glasova lijevici i desnici. Tako su dobiveni donji grafovi, gdje veli?ina „križa” pokazuje podru?je standardne devijacije usljed usrednjavana. Prvi od ta dva grafa koristi ve? spomenuti indeks razvijenosti, dok sam za drugi uzeo razvijenost prema Regionalom indeksu konkurentnosti (LINK) i to nazvao „novi indeks” razvijenosti.


SLIKA


SLIKA

Iako vas ovakvo “otkri?e” jasne i nedvojbene povezanosti strana?ke orijentacije i razvijenosti županija možda ne iznena?uje jer ga možete vidjeti i u svakodnevnom životu, mislim da je korisno malo taj osje?aj “podebljati”. Jer ta se podjela po?ela pretakati i na kvalitetu obrazovanja u tim regijama, na organiziranost lokalnih samouprava, na sposobnost prilago?avanja lokalne ekonomije novim trendovima, na sposobnost privla?enja novca iz predpristupnih fondova, na sposobnost privla?enja kvalitetnih kadrova, itd. Sve to dodatno ubrzava proces razdvajanja Hrvatske na dva dijela i to ne?e dobro završiti, budu?i da je glavni „modus operandi” hrvatskog društva: inercija.

Samo da napomenem da u Sveu?ilišnom Ozu ovo nikog baš i ne dira previše, jer u Ozu zapravo i nije tako loše. A oni koji lupaju lon?i?em po rešetkama samo iritiraju ostale zatvorenike.

Komentari

Metodologija promatranja

Metodologija promatranja socioekonosmskog indeksa je zgodna, no pitam se i pocinjem razmisljati koliko vjerodostojno moze prikazati sto se doista dogada u stvarnosti.
Najprije se izmjeri pet sest (tocnije 7) pojedinacnih indikatora po Zupanijama, pa se to onda zbroji u total kao socioekonomski indeks i onda toj skali promatra glasacka razdioba,
te se onda na temelju stvorene slike izvode zakljucci.
Ne znam koliko su podaci za glasanje sredeni jer se glasacka geografija i razgranicenje razlikuje od Zupanijskih geografija i razgranicenja. Ja dalje imam prigovore na promatranje socioekonomskih indeksa. Na svaki od tih indikatora utjecu cimbenici kao sto su npr migracije. Sto su uzroci i priroda migracija? Tko npr migrira iz okruzenja nepovoljnih za odredenu vrstu zivota, a tko tamo ostaje?
Netko ode iz Slavonije u Zagreb i sto sad? On se glasa u Zg, a ne u SB, ali je istovremeno da bi se uklopio u ZG vjerojatno doprineo jos vecem socioekonomskom indeksu ZG, te ga smanjio u SB-u. Sto ako je bas taj npr gradonacelnik samog ZG koji ne lezi vraze jos i pobijedi u ZG-u i to vise puta za redom? Nije li primjer ZG bas reprezentativan da pokaze besmisao svega sto se ovdje tvrdi, a za ZG-om je krenio i drugi po velicini hrvatski grad Split.
Kad shvatimo da smo imali rat i kako je taj rat potjerao stanovnike, te izravno utjecao na pojedine od indikatora koji se promatraju, a bitni su za graf moze se covjek samo zamisliti koliko je to ustvari kompleksno.
Brzati sa zakljucima kakvi su izreceni, da za lijeve glasaju obrazovani i vise obrazovani, a za desne neuki, ali i sloziti se sa Kuljis zakljuckom: Hrvatska srlja u veliku ekonomsku polarizaciju na bogate i siromašne županije, koje se uz to polariziraju i dnevno-politički, a to sa sobom nosi čitav niz drugih negativnih fenomena i posljedica.
je po meni bezveze.

Tko je glasao

Metodologija promatranja

Metodologija promatranja socioekonosmskog indeksa je zgodna, no pitam se i pocinjem razmisljati koliko vjerodostojno moze prikazati sto se doista dogada u stvarnosti.
Najprije se izmjeri pet sest (tocnije 7) pojedinacnih indikatora po Zupanijama, pa se to onda zbroji u total kao socioekonomski indeks i onda toj skali promatra glasacka razdioba, te se onda na temelju stvorene slike izvode zakljucci.

Potpuno je OK raspravljati o tome koliko takva socio-ekonomska istraživanja odražavaju stvarnost, no ovdje je poanta u nečemu drugome.

Ti indeksi su poput "kruški", a broj glasova na izborima su "jabuke". Drugim riječima, to su dvije nezavisne varijable koje ne smiju imati ništa jedno s drugim. No, kada se crtaju gornji grafovi s "kruškom" na jednoj i "jabukom" na drugoj osi, vidi se korelacija.

I to nije dobro iz koje god da se prespektive pogleda, nije dobro čak ni za one regije koje su razvijene.

Zašto ta korelacija postoji je tema za diskusiju (idealna za pollitika.com :-)

Brzati sa zakljucima kakvi su izreceni, da za lijeve glasaju obrazovani i vise obrazovani, a za desne neuki, ali i sloziti se sa Kuljis zakljuckom...

Kao što sam reko, glavna poanta njegovog članka je točna, a tiče se polarizacije Hrvatske. U ostalo nisam ulazio.
Npr, ovo s obrazovanima za lijeve i neobrazovanima za desne je potpuno netočno. Evo drastičnog primjera.
Međimurska županija je rangirana na sam vrh po socio-ekonomskim pokazateljima razvijenosti, ali ima jednu od najgorih obrazovnih struktura stanovništva u Hrvatskoj. Tamo desnica nikad nije imala većinu (osim na prvim izborima 1990., ako se ne varam).

Te "razvijenije" županije pokušavaju biti inovativne oko rješavanja svojih problema s obrazovnim profilom stanovništva, ne zato jer je to "cool", nego zato što ih lokalna privreda počinje prislijavati da nešto poduzmu. I taj trend će se pojačavati. A to je samo jedan indikator.

Ovo su stvari koje govorim i iz osobnog iskustva i pratim ih zadnjih dvije godine otkako sam se vratio u Hrvatsku.

Netko ode iz Slavonije u Zagreb i sto sad? On se glasa u Zg, a ne u SB, ali je istovremeno da bi se uklopio u ZG vjerojatno doprineo jos vecem socioekonomskom indeksu ZG, te ga smanjio u SB-u.
Pa to upravo i JEST ponata tih istraživanja. I njihova poruka.
Najveći problem Slavonije (kao i drugih slabije razvijenih sredina) je da gube kvalificiranu mladu radnu snagu. I to ih onda još više gura prema dolje, dok podiže razvijenost Zagreba. Slabije razvijene sredine nemaju dovoljno ljudskog kapitala da bi uopće mogle složiti si vlastitu kvalitetnu razvojnu politiku poput razvijenijih sredina.

To je "vražji krug" na koji centralna vlast reagira vrlo slično: "mi se trudimo, ali što sad". Mjere koje se poduzimaju vrlo slabo funkcioniraju (te sredine se razvijaju, ali sporije od "razvijenijih", pa "razdor" raste).

A ono najgore pak je da vam za istinski dugoročni razvoj trebaju visokoobrazovani stručnjaci, koje je najteže privući i najteže kapitalizirati na njima ako vam je privreda slabo razvijena. Zato će posljedice rasti, jer su sve to multiplikativni efekti.

A sve to sada još korelira s izbornim rezultatima iz godine u godinu, od izbora do izbora! Zašto? Zašto nema promjena?
Zašto sredine koje su slabije razvijene su ujedno i glasački "desnije"?
Jel to posljedica rata i veće važnosti političke retorike nad konkretnim rezultatima?
Jel to možda dubinsko neshvaćanje što uopće znači razvojna politika?
Jel to oportunizam jer nešto ljudima ipak odgovara u tim uvjetima?
Zašto ruralna sredina Međimurja glasa drugačije od ruralne sredine Slavonije?

To su zgodne teme za raspravu na ovakom javnom forumu.

Dejan Vinković

PS: Inače, gledajući pak u Europskom kontekstu, čitava RH igra tu ulogu "nerazvijenih" koji sve više kaska za EU prosjekom :-)

Tko je glasao

Aj da ti probam

Aj da ti probam odgovoriti.
A ono najgore pak je da vam za istinski dugoročni razvoj trebaju visokoobrazovani stručnjaci, koje je najteže privući i najteže kapitalizirati na njima ako vam je privreda slabo razvijena. Zato će posljedice rasti, jer su sve to multiplikativni efekti. A sve to sada još korelira s izbornim rezultatima iz godine u godinu, od izbora do izbora! Zašto? Zašto nema promjena?
Sorry, ne kužim pitanje.
Zašto sredine koje su slabije razvijene su ujedno i glasački "desnije"? Jel to posljedica rata i veće važnosti političke retorike nad konkretnim rezultatima?
Da.
Jel to možda dubinsko neshvaćanje što uopće znači razvojna politika?
Da.
Jel to oportunizam jer nešto ljudima ipak odgovara u tim uvjetima?
Da.
Zašto ruralna sredina Međimurja glasa drugačije od ruralne sredine Slavonije?
Da odmah raščistimo - ima ljudi s radikalno desnim stavovima u Međimurju kao i radikalno lijevih u Slavoniji. No pitanje je otkud značajna razlika u brojevima glasova za ljevicu i za desnicu, točnije otkud korelcija o kojoj pišeš u svom dnevniku.

U ruralnim krajevima koji su bili okupirani (područjima od posebne državne skrbi) ljudi imaju raznorazne beneficije evo već 14tu godinu nakon kraja rata, završene obnove i razminiranja i sl. I većini je jasno da te povlastice više ne bi trebali imati. HDZ ih uvjerava da će im ih SDP oduzeti (a vjerojatno bi i trebao) i to je dovoljno da oni i dalje glasaju za HDZ (realan slučaj u području za koje znam, a koje nije u Slavoniji). Dakle ljudi nisu glupi nego pragmatični.

Nadalje, vidio si u novinam broj pripizdina koje su u zadnjih 20ak godina postale gradovi i općine. U mnogima je zaposleno skoro cijelo radno sposobno stanovništvo i svi sisaju državu i u interesu im je da se stvari ne talasaju previše.

Nadalje, u mnogim gradovima gdje je HDZ osvojio vlast na zadnjim lokalnim izborima, prije tih izbora sam razgovarao s dosta ljudi koji su mi pričali istu priču - dok je u gradu vladao SDP, nisu dobivali ništa od države i da će vjerojatno bit bolje da pobjedi HDZ. Opet pragmatičnost.

U malim sredinama ima nekoliko lokalnih gazdi i oni mogu kontrolirati praktično sve. U jednom gradiću na obali u kojem znam malo bolje situaciju, nitko s fakultetskim obrazovanjem, a tko nije član odgovarajuće stranke (guess which) ne može dobiti posao ne samo u državnoj ili javnoj službi, nego nigdje - jer ima jedan ili dva čovjeka koji vladaju praktično svime osim, valjda, Kerumovim dućanima. Kad to dovoljno dugo traje, "taoci" zavole svoje "otmičare" i nemaju snage ni volje za promjenu, niti povjerenja u one koji traže promjenu (štoviše svoju frustraciju usmjeravaju prema njima). Zapravo ovo možeš preslikati na cijelu Hrvatsku. Možeš to zvati komformizmom, a možeš i kukavičlukom (da ne spominjem tu neke štokholmske sindrome).

Dakle, otud razlika - nezaslužene beneficije u ratnoj zoni koja se odoka poklapa s "Istočnom Hrvatskom" i sve što si ti nabrojao. Ne bih isključio i dodatni efekt 2. sv. rata: cirka oko 40% Zagrepčana sudjelovalo je na ovaj ili onaj način u NOB-u, a po nekim istraživanjima iz ranih 90ih - slično raspoloženje je vladalo i tada. Istra je bila okupirana od Italije (još od prije 2. sv. rata), a Međimurje od Mađarske. Velikom broju ljudi u tim krajevima šovinističko desničarenje HDZ-a iz 90ih (da se ne zezamo, mislim na proustaška proseravanja - od Kune, ulica Dr. Mile Budaka, Hrvatskog državnog sabora, do vojarni punih Pavelićevih slika, sviranja Jure i Bobana na dočeku vojske u vojarne te pokušaja uvođenja javljanja sa "Spreman!" u HV-u krajem 90ih) nije izazivalo nikakav pozitivan sentiment (baš naprotiv). I oni su pragmatični.

Eto, mojih 2 centa.

Tko je glasao

Razumijem ja ovo sa kruskama

Razumijem ja ovo sa kruskama i jabukama. Prihvacam i dakako da cijenim trud koji si oko toga ucinio, ali i objasnio.
Kao što sam reko, glavna poanta njegovog članka je točna, a tiče se polarizacije Hrvatske. U ostalo nisam ulazio. Kuljis je izrazio cijeli svoj vrijednosni aparat koji je rabio za ove zakljucke, a on je meni ljigav (vrijednosni aparat i vrijednosni sustav) i ne pristajem na njega, pace glasno protestiram.
Glavni zakljucak njegovog clanka jest:
postoje dvije Hrvatske: bogata SDPova i siromasna HDZova
Po mom sudu to je vrlo bijedno i jadno uznemiravanje ljudi. On je u poziciji zloupotrebljavati svoju mogucnost izbora tema i objavljivanja takvih sadrzaja. Ja osobno ne zelim citati takve clanke i zao mi je ako oni u mom okruzenju dobivaju takvu paznju kakvu dobivaju.
Ako je HDZova Hrvatska siromasna, a SDPova bogata, znaci da siromasi imaju svog predstavnika, a bogati ne. Ja sam pak ubijeden u posve suprotno. Ako se pak bogati, ne mogu othrvati sa siromasnima i u tom srazu trebaju docekati pobjedu SDPa da bi dosli na svoje bojim se da ce siromasi jos dugo drzati kormilo.
Kao sto pristojan covjek drzi psa upravo da bi umjesto njega lajao, tako i gopodina Kuljisa drze da bi oni sami ostali pristojni, a za svoje potrebe imali lavez. U tjednima kada njegov medijsko-vlasnicki sef dovrsava upravo skandalozan postupak preuzimanja Slobodne Dalmacije on se bavi ovakvim srackama.
Pa mogao je promatrati Radničku ulicu i pametnije zakljuciti o jazu cijele Hrvatske spram Radničke ulice, naime Radnička ulica nosi skoro 30-tak posto hrvatskog gospodarstva i tko zna koliko BDP-a. To je ulica u kojoj su koncentrirane prakticki sve velike hrvatske firme. Ukoliko cak i nisu na Radničkoj cesti onda su tu negdje u okruzenju. Komunisti su utemeljili ovu ulicu i ona je tu gdje je i sada.

Price o polarizaciji su stara podvala i toliko izlizana podvala, da ja vise uopce ne znam kako se uvijek nade na vrhu. Polarizacija izmedu pojedinih dijelova postoji ovisno i neovisno o ovome o cemu govori Kuljis i kad se on o tome sjeti govoriti.
Ona naprosto postoji neovisno o zelji i izboru teme koje se Kuljis uhvati. On se podjednako moze uzeti teme o polarizaciji i optuzivati za to sve i svakoga, bas kao sto moze optuzivati sve i svakoga za bilo koju drugu stvar.
Prema njegovom tekstu trebalo bi nesto uciniti da se smanji polarizacija? Sutra da se nesto u tom smjeru zeli ili cak i ucini on bi opet to istim proizvoljnim nacinom dovodio u pitanje. To je njegovo poslanje. Jedino sto je u njegovom pisanju konstantno, a to se vidi iz satelita su fiksacije Tudmanom, Globus/Nacinal/EPH ideologijom i apsolutno nista vise. Iza toga je ljigavac koji se posve fino uklapa u okruzenje o kojem tako gorljivo pise, ako mi se smije tolerirati izraziti u potpunosti sto osjecam spram njega nakon njegovog dugackog staza u hrvatskim tjednicima.

Tko je glasao

Price o polarizaciji su

Price o polarizaciji su stara podvala i toliko izlizana podvala, da ja vise uopce ne znam kako se uvijek nade na vrhu. Polarizacija izmedu pojedinih dijelova postoji ovisno i neovisno o ovome o cemu govori Kuljis i kad se on o tome sjeti govoriti.
Ona naprosto postoji neovisno o zelji i izboru teme koje se Kuljis uhvati.

Ko što sam i u samom glavnom tekstu rekao: "Na stranu sada Kuljišev stil pisanja (ili kako god to nazvati, ali čovjek od toga živi pa valjda zna kako se to radi)...."
On živi od svojih "priča".
Ali ova tema je važna i polarizacija Hrvatske jest činjenica o kojoj sam prvi puta na svom homepageu napisao još 17.02.2008 (LINK), puno prije nego Kuljiš. Dakle, nije da me je čovjek inspirirao da idem prčkat po ovoj temi. Uz to, za razliku od njega, ja nemam jednoznačan odgovor (ili stav) što se to točno dešava u društvu, ali odmahivati rukom na ovaj problem je loša politika.

Bilo bi zanimljivo saznati koliko dobro znaju stranke koje se bore za vlast što je to čime se dobivaju izbori u različitim sredinama.

Tko je glasao

Uz to, za razliku od njega,

Uz to, za razliku od njega, ja nemam jednoznačan odgovor (ili stav) što se to točno dešava u društvu, ali odmahivati rukom na ovaj problem je loša politika. ja ovo pozdravljam objerucke, ali uz veliku napomenu da postoji puno "politike" koja se brine za to, no ona je opet sa istim Kuljis principima omalovazena i ocrnjena, tako da izazove jos veci bijes umjesto razumjevanje. Postoji toliko politikom odredenih zakona, pravila, obicaja i sl. koje jako vode racuna o "polarizacijama", a sve su do jedne pogazene i stovise postoji uvjerenje da se uopce ne vodi racuna (o cemu svjedoci i ova rasprava). Od porezne politike, programa za brdsko-brdovite krajeve, razvoja otoka, subvencija/poticaja, izgradnje poslovnih zona i .... 100 drugih cuda, a sve to da bi netko nonsalnanto konstatirao kako je to da se korisnike toga ucini podlozne vladajucem HDZu.
Sto se tice Kuljisa ja ga i njegovo djelo smatram upravo kako ga se smatra i u tekstovima:
http://www.media.ba/mcsonline/bs/content/medijska-manipulacija-javnoscu

Tko je glasao

Razina obrazovanosti

Razina obrazovanosti populacije nije jedini faktor razvijenosti neke regije. Trend kojeg grafikoni u dnevniku dobro ilustriraju upućuje na daleko složeniju pojavu raspodjele glasova prema stupnju razvijenosti regija, nego što ti sugeriraš stavljajući naglasak isključivo na to da za lijeve glasaju obrazovani i vise obrazovani, a za desne neuki.
Jedno moguće tumačenje ove pojave bilo bi i da u nerazvijenijim regijama ima više onih koji žive od transfera središnjeg budžeta države, što ih čini direktno ovisnima o politikama Vlade. HDZ sustavno provodi politiku kreiranja i održavanja ovisničkog biračkog tijela. Takva politika dovela je do refeudalizacije hrvatskog društva u staleže i klijentelizma kao njegova operativnog sustava.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ja uopce nisam nista takovg

Ja uopce nisam nista takovg sugerirao, ja sam proucio indikatore i pokusao o njima razmisljati. Uzeo sam u obzir izmedu ostalog i ogranicenja koja su sami autori socio-eko. indikatora naveli. Pa i oni se ograduju od toga da je njihova analiza u potpunosti cjelovita jer im kako vele nije bilo moguce sagledati korelacijsku povezanost izmedu indikatora i ekonomske razvijenosti jer uvidaju i sami nisu mogli promatrati i trendove, a kamoli sustavne poremecaje uzrokovane npr migracijama.
da za lijeve glasaju obrazovani i vise obrazovani, a za desne neuki je nesto oko cega ja sviram vec dugo dugo, a moja prica u tom smislu je vrlo jasna:
U svijesti se iskristaliziralo (zbog velikog broja ponavljanja) da za lijeve ne samo glasuju vec da lijevo podupiru obrazovaniji, pametniji, moderniji,.. a za desne primitivniji, gluplji, zaostali,... Moje je misljenje da su primitivniji, gluplji i zaostaliji najcesce na strani onoga i ondje gdje ih se automatizmom ne moze poistovjetiti sa tim osobinama bas stoga jer je takvo misljenje iskristalizirano. Ljudi uobicajeno zele prikriti, odnosno istaci te osobine, a nitko ne razmislja o lijenosti, pristojnosti i poduzetnosti.
Ili ovako: mnogi ljudi trude se dokazati da su pametni i misle da ce im drugi zamjeriti da su mozebitno glupi ili zaostali, ali ljudi se najcesce uopce ne brinu oko lijenosti, pristojnosti, ... i tako nekih naoko banalnih osobina.

Tko je glasao

Ovo je iziskivalo puno truda

Ovo je iziskivalo puno truda i rada, stoga pohvaljujem i dajem plus.
Sasvim je jasno da su se kroz proteklo razdoblje bolje artikulirali svi oni koji su bili povezani sa bivšom KPJ. Školovali su svoju djecu u učilištima, kako domaćim tako i onim u inozemstvu, a sada ta školovana struktura ima svoje "pipke" u vlasti i u svim renomiranim sferama društva.
Sada živimo kako su nam "prostrli" naši očevi.
Ma koliko se HDZ busao o prsa, jezgra i glavna ideologija trenutne stranačke doktrine vuće korjene iz bivše vladajuće partije.
HDZ i SDP su politički "sijamski blizanci", ma koliko čelnici tih dviju stranaka to opovrgavali.
Mi tek trebamo izvojevati višestranačje u RH.
Čelnik SDP-a je bivša desna ruka čelnika HDZ-a.
Jedan se udaljio iz politike(barem za svekoliku javnost), a drugi ni ne zna što bi trebao napraviti(možda bi bilo dobro da pita za savjet bivšeg šefa?)
Kako god mi ova nova opcija djelovala nespremna, zapravo je jedini izlaz iz političkog kaosa.
Svakako trebaju dignuti glas mladi i obrazovani ljudi, koji će svojom odlučnošću pokazati da mogu nastaviti put razvitka Lijepe naše bez tutorstva svih onih koji su se politički prostituirali ili su na bilo koji način povezani sa krim miljeom.
Kredibilitet je izgubila svaka vladajuća struktura od devedesetih do danas,jer isti nisu imali snage da se obračunaju sa hobotnicom krim miljea, a ne nazire se volja da to učine u budućem vremenu.
građani u lokalnim sredinama djeluju instiktivno, baš zbog toga što nisu dotaknuti pipcima političke prostitucije.
Ne znači da ljudi u velikim gradovima neznaju razmišljati svojim glavama, nego nisu u prezentaciji misli zastupljeni oni koji imaju kvalitetnu misao.
Građani razglabaju po forumima, komentiraju događaje i zbivanja u svojim lokalnim životnim sredinama, a kada je potrebno bezpoštedno javno djelovanje za opće dobro, onda su ljeni za pokrenuti se i riskirati gubitak postoječeg komoditeta zbog potrebe realizacije boljeg.
Možda ipak ima nade...

Tko je glasao

Ovoga ljeta na Lastovu sam

Ovoga ljeta na Lastovu sam promatrao pauka jedno 45 minuta. U samo svitanje. Fascinantno.
Mene vise interesira kako pauk napravi one prve glavne i najduze niti koje spajaju jako razmaknute grane.
To ti meni objasni, ako si vise promatrao nego ja.

Tko je glasao

Zakači nit za jednu granu,

Zakači nit za jednu granu, pusti se na vjetru i lebdi dok ne zakači drugu granu. Vrati se po niti na prvu granu, krene malo niže (da ne zapetlja drugu i prvu nit) i ponovi postupak. Onda plete između te dvije.

Tko je glasao

AP: Drze me za trola, ali ja

AP: Drze me za trola, ali ja cu se vec nekako izvuci.

Htio sam samo iskazati divljenje i respekt cime se Dejan bavi, ali me doista i zanima to sa paukom.
Teorija da se vrati po niti koju je prvu pustio je ok, a i meni je pala na pamet, no ono sto sam vidio je gotovo nevjerojatna udaljenost za jednog pauka, a on te dvije niti mora ukrizati, ja sam promatrao kad je vec popunjavao unutrasnjost sto je isto fascinantno, ali mi nedostaje pocetak.

Tko je glasao

Hvala na prezentaciji koja

Hvala na prezentaciji koja zaista potiče na daljnja razmišljanja i analize. Meni se čini da se iz korelacije stranačke afiliranosti i razvijenosti lokalnih zajednica tj. regija može postaviti još jedna teza. Ako se, naime, uzme u obzir činjenica da je HDZ upravljala državom 15 godina i činjenica da je Hrvatska visoko centralizirana država, onda bi se moglo tvrditi da HDZ upravlja na način da održava i produbljuje podjelu društva po kriteriju razvijenosti i to kao uvjet svog ostanka na vlasti. S druge strane, ukoliko "lijeva" politička opcija NE bude inzistirala na maksimalnoj decentralizaciji države i omogućila razvoj tamo gdje ga nije bilo, kao uvjet svog dolaska na vlast, moglo bi se tvrditi da podjela na "dvije" Hrvatske odgovara i tzv. ljevici. Razloge za to bi tek trebalo istražiti.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nemesis, koliko znam buduća

Nemesis,
koliko znam buduća koalicija ljevice(nazovimo ih tako ili Kastavska koalicija) radi na decentralizaciji.
Da li će to i napraviti, vidjet ćemo.
Osobno sam za.
Petra je dolje nabacala svega i svašta ali ima pravo u dosta stvari.
Ipak za istinu i HDZ je dopustio jedan vid decentralizacije ali ne radi dobra za sve nego samo za sebe.
Jedan primjer nimalo banalan je u područjima posebne državne skrbi gdje se masovno registriraju firme, a koje tu ne zapošljavaju radnike a sve u svrhu neplačanja pdv-a na dobit.
To je decentralizacija na hdz.ov način.
Tako u gradu Vukovaru imamo 352 registrirane firme na taj način. Eto kako se Vukovaru i ostalima pomaže.
Ako sam negdje pogrješio molim dodatak ili ispravak jer nije s namjerom.

O zamljištima ja više NE smijem pisati.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

U pravu si nemesis. Svako

U pravu si nemesis.
Svako posječeno drvo u Hrvatskoj, svaki utrošeni kWh, svaka cestarina... sa svojih 23% poreza obogaćuju proračun grada Zagreba (jer je sjedište svih tih javnih poduzeća u Zagrebu, a tako je zakonima odlučeno). Lokalne sredine od toga nemaju takve koristi, tek možda poneke mrvice (zapošljavanje svoga politički podobnog kadra u tim javnim poduzećima i naknadne subvencije,jer se i odluke o zapošljavanju osoba donose u Zagrebu).
To odgovara i "ljevici" i "desnici", jer su veći politički kalibri uglavnom stacionirani u Zagrebu. Sada to odgovara i jednima i drugima, jer "desnica" i "ljevica" odgovaraju istom tijelu : hrvatskom političkom establishmentu(koji je uvijek međusobno dobro solidariziran).

Tko je glasao

samo porez na dohodak

samo porez na dohodak završava u zagrebačkoj blagajni (i još neke sitnije takse poput poreza na CMV ili porez na tvrtku), PDV ide u državnu blagajnu

Tko je glasao

Hvala na ispravku, ali ni to

Hvala na ispravku, ali ni to nije "samo".

Tko je glasao

definitivno je "samo" jer se

definitivno je "samo" jer se porez na dohodak uplaćuje prema mjestu stanovanja posloprimca

dakle novac istrijana ode u istru, novac slavonaca u slavoniju (i u tom smislu je ova raspodjela "povoljnija" nego kada se dijelio porez na dobit gdje fakat većina tvrtki ima sjedište u zagrebu)

pitanje centralizacije hrvatske je također jedno od pitanja kojima se treba pozabaviti u nekome času i to treba zaustaviti što je prije moguće jer će nas to puno koštati na dugu stazu

Tko je glasao

opet nije "samo". Drugo je

opet nije "samo".
Drugo je porez na osobni dohodak, a drugo porez na dobit javnog poduzeća.
Sva javna poduzeća su registrirana u Zagrebu i to je ogromna korist.
Umjesto velikodušne pomoći gradonačelnika Zagreba našem Vukovaru, neka se npr. "Hrvatske šume" registriraju u Vukovaru. Tada mu ne bi trebalo pružati milostinju, nego bi se mogao brinuti za sebe, uostalom to je taj grad i zaslužio. Bilo bi tada više zaposlenih u inače pasivnim krajevima,a i same šume su u blizini.
Slično možemo , recimo HEP registrirati u Gospiću i tako ne bi trebale dotacije iz državne blagajne, jer bi se tamo uplaćivalo to "samo".
Nadalje, recimo, INU bismo mogli registrirati u Osijeku ili Sisku (kada već truje to stanovništvo, da se ima i za njihovo liječenje od toga "samo" ).
Možemo dalje nastaviti i registrirati "Hrvatske ceste" npr. u nekom gradu nerazvijene "Istočne" Hrvatske, koja "daje samo 10% nac, dohotka i živi od državnih dotacija.
Naravno da se treba pozabaviti pitanjima centralizacije, i gomilanjem ogromnog birokratskog aparata u metropoli i tako stvaranjem lažne slike o ekonomskoj premoći nad ostalim dijelovima Hrvatske. Ta premoć ostvarena je velikim dijelom političkim potezima, namjerne centralizacije svega prema središtu.
Tako se preko ekonomske centralizacije, ostvaruje i politička moć.

Tko je glasao

ppetra, uz svo dužno

ppetra, uz svo dužno poštovanje no ja mislim da ti ne razumiješ kako to funkcionira
prema postojećem sustavu, da HEPovo sjedište prebaciš bilo gdje, ta jedinica lokalne samouprave/uprave ne bi tim potezom dobila niti lipe

Tko je glasao

Uz dužno poštovanje prema

Uz dužno poštovanje prema tebi, iako nisam sama djelatnica nabrojanih državnih poduzeća, ipak to ne znači kako nemam određenih informacija i saznanja.

Npr. HEP je dd s 10-tak miliona dionica u posjedu, vrijednosti 20-tak milijardi kuna, registriran u ZG u Vukovarskoj ulici 37. Sav prihod, od svakog kWh koji potroše hrvatski građani, ide u državnu blagajnu, ali se dio vraća lokalnoj zajednici(od poreza na dobit) u kojoj je poduzeće registrirano, a to je ZAGREB.
Isto je i s prihodima od ostalih državnih, javnih poduzeća registriranih također u metropoli: Hrvatske šume, Hrvatska pošta, Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste, INA, Jadranska plovidba, itd. do broja 21.

To je ogroman novac, a ne kako ti kažeš ni lipa ili "samo". I zato Vaš gradonačelnik, kada velikodušno dijeli širom Hrvatske, samo vraća dio oduzetoga. Ipak mu hvala, jer neki drugi ni to ne bi napravili.

Tko je glasao

ali se dio vraća lokalnoj

ali se dio vraća lokalnoj zajednici(od poreza na dobit) u kojoj je poduzeće registrirano, a to je ZAGREB.

NE, to ti cijelo vrijeme pokušavam objasniti

cijeli porez na dobit ide u državni proračun, samo prihodi od poreza na dohodak idu lokalnoj upravi dakle u tom slučaju zagrebu (i to naravno samo od onih koji žive na području grada zagreba)

Tko je glasao

Nije da te nagovaram,

Nije da te nagovaram, @ppetra, ali pokušaj sad ponovno razmotriti ideju o naknadi za vrijednost zemljišta (NZV) kako ju je prezentirao kolega @bet i to upravo iz perspektive koju si iznijela u gornjem komentaru :-)

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Tu se razlikujemo. Mislim da

Tu se razlikujemo.
Mislim da bi zemljište trebalo ostati u rukama lokalnog stanovništva, jer je to interes svih nas. Bolje nego da svi otrčimo u metropolu. Želimo biti zadovoljni ovdje i koristiti svoje prednosti.- svoju zemlju, a ne biti jeftini najamnici strancima, kojima će to plaćanje NZV biti "stakalca" kojima će zaigrati neke domoroce nesvjesne dragocjenosti koje imaju. Metropola s druge strane ima opet svoje prednosti (sveučilišta, više kulturnih i ostalih ustanova, nažalost nekada razvijenu industriju...) i neka ih koristi.
Naši političari , kada bi im stalo do dobrobiti ove države trebali bi nastojati zadržati zemlju u rukama hrvatskih seljaka, a ne zbog pritiska sebičnih i pohlepnih Europljana ("land grabbing"), spremno je ostavljati nezaštićenu pred najezdom novih neoliberalnih kolonizatora.
NZV bi bio, u ovom trenutku i u ovakvoj stvarnosti hrvatskog sela i općenito hrvatske poljoprivrede, vreća pijeska oko vrata seljaka, na putu bujice koja prijeti općim potopom. Pokazuje možda, dobru namjeru, ali je jasno kakav bi joj učinak bio i na toga seljaka, i na sprječavanje općeg potopa.
Teorije (Smith-a, Proudhona, Ricarda.....), o renti i sprječavanju zemljišnog egoizma vlasnika zemlje, u praksi bi pokazale sasvim drugi efekt od zamišljenoga. Već puno dobrih teorija o pravednom i efikasnom društvu doživjele su u realnosti svoje nakaradne primjene, iako su se pozivale na humane i prosperitetne ciljeve.

Naš najveći problem je kako prisiliti državu da puno državne zemlje prebaci u vlasništvo naših seljaka i hrvatskih građana i vremenski ograniči prodaju iste zemlje. Ukoliko netko tu povoljnije kupljenu zemlju, odluči prodavati pravo prvootkupa treba ostati lokalnoj zajednici po ekonomskoj cijeni po kojoj je ta zemlja ustupljena (uzevši realne parametre).
Kolika je vrijednost zemljišta, ako ne znamo sami, znaju drugi:
Zanimljivi citat:
„Evidentno je da su poljoprivredna zemljišta podcijenjena. Zanimljiv podatak iznio je Nikola Matijević, savjetnik u Ljubek Nekretninama u Osijeku, ukazujući na cijenu hektra između 50.000 i 80.000 DEM za vrijeme osamdesetih. Nerazmjer pokazuje činjenica da je njemačkom seljaku iz Bavarske nezamislivo prodati hektar poljoprivrednoga zemljišta za cijenu manju od jednoga potpuno novoga automobila marke BMW, dok hrvatski poljoprivrednik za takav pothvat mora na bubanj staviti nekoliko hektara vlastitoga zemljišta.”

Pravi NZV možda bi trebao doći tek nakon preživljavanja općeg globalizacijskog, neoliberalnog, gramzljivog i klasnog uragana protiv svjetskog radništva i seljaštva.
Ne da te uvjeravam, ali i ti pokušaj razmišljati u tome smjeru.

Tko je glasao

Nemesis, često me navedeš

Nemesis,
često me navedeš na neka promišljanja koja mi nebi pala na pamet. Muchos gracias.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci