Tagovi

Povlaštene mirovine partizana, udbaša, kosovaca, JNA kadrova i funkcionera komunisti?kog sustava

Eto, kako je ovih dana po?elo prebrojavanje tzv. braniteljskih mirovina, kako se iste nazivaju u gotovo svim medijima, red je da i o tome napišemo koju rije?. Naime, dugogodišnjom medijskom hajkom na odre?ena prava koja ostvaruju odre?ene skupine sudionika Domovinskog rata javnosti su nametnuto pogrešno mišljenje, te su stvoreni odre?eni stereotipi, koji se ukratko mogu sublimirati u nekoliko pogrešno percipiranih sinonima, a to su: povlaštene mirovine = braniteljske mirovine, braniteljske mirovine = lažne mirovine, branitelji = lažni branitelji itd.

Ovako izgleda sinhronizirana medijska kampanja:

Prekju?er - Za pet posto braniteljskih mirovina 15 posto novca
http://www.glas-slavonije.hr/vijest.asp?rub=1&ID_VIJESTI=112715

Prekju?er - IJF: Broj korisnika braniteljskih mirovina udvostru?en u šest godina
http://limun.hr/main.aspx?id=497726

Ju?er - Braniteljska mirovina tri puta ve?a od obi?ne
http://www.liderpress.hr/Default.aspx?sid=83054

Ju?er - U šest godina udvostru?io se broj povlaštenih mirovina
http://www.vecernji.hr/vijesti/u-sest-godina-udvostrucio-se-broj-povlast...

Ju?er - Za povlaštene mirovine u ´08. ispla?eno 7 mlrd. kn
http://www.javno.com/hr-hrvatska/za-povlastene-mirovine-u-08-isplaceno-7...

Ju?er - Cijena ljubavi: Kosor udvostru?ila broj povlaštenih braniteljskih mirovina!
http://www.index.hr/vijesti/clanak/cijena-ljubavi-kosor-udvostrucila-bro...

Danas - Mirovine lažnih branitelja pojedu krizni porez
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/33200/Mirovine-laznih-branitelja-...

Danas - Rat za privilegije
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4599381,00.html

Glavni izvor za sve navedene napise bila je analiza Instituta za javne financije koju je izradila stanovita Marijana Ba?un.

A evo malo nekih drugih ?injenica:

U Hrvatskoj postoji 13 skupina korisnika tzv. povlaštenih mirovina: Sudionici NOR-a (u daljnjem tekstu "partizani"), radnici na "odre?enim" poslovima u unutarnjim poslovima i pravosu?u (u daljnjem tekstu "udbaši"), pripadnici Hrvatske domovinske vojske od 1941. do 1945., bivši politi?ki zatvorenici, pripadnici bivše JNA, redoviti ?lanovi HAZU-a, ?lanovi nekadašnjeg izvršnog vije?a Sabora, Saveznog izvršnog vije?a i dr. (u daljnjem tekstu "komunisti?ki funkcioneri"), zastupnici Hrv. Sabora, savezni kadar (u daljnjem tekstu "komunisti?ki funkcioneri"), bivši radnici labinskih i raških rudnika i radnici koji su bili izloženi azbestu, pripadnici Hrvatske vojske, Hrvatski branitelji, te pripadnici Hrvatskog vije?a obrane.

Sveukupno 13 povlaštenih skupina, od kojih njih 5 svoje privilegije vuku iz komunisti?kog režima, dok je skupina politi?kih zatvorenika direktna posljedica rada tog istog režima, a isto uvjetno može važiti i za tri posljednje skupine koje su direktno na medijskoj tapeti ovih dana.

Prema posljednjim podacima HZMO, povlaštenu mirovinu prima 10 863 bivših pripadnika HV, a u to spadaju djelatne vojne osobe, policijski službenici i ovlaštene službene osobe, a njihova prosje?na mirovina jest 3.525,03 kn. Oko 80% njih prima invalidsku mirovinu koja u prosjeku iznosi 3.147,81 kn, a oko 20% njih prima punu starosnu mirovinu koja u prosjeku iznosi 4.975,38 kn, a tako?er se ispla?uje i 442 obiteljske mirovine (obiteljima umrlih).

Što se ti?e branitelja, mirovinu prima njih 64 494. Od tog broja je 12 236 obiteljskih mirovina (obitelji poginulih i nestalih) koje u prosjeku iznose 7.863,18 kn, a 52 001 mirovina je invalidska, i ona u prosjeku iznosi 5.407,19 kn.

Tre?a skupina tzv. "privilegiranih branitelja" su pripadnici HVO. Njih je ukupno 6 174, 5 743 je invalida s prosje?nom mirovinom od 2.800,79 kn, a 431 mirovina je obiteljska (obitelji poginulih i nestalih), i ona u prosjeku iznosi 3.607,67 kn.

Tako ukupno dolazimo do oko 57 tisu?a "invalida" za koje se godišnje izdvaja oko 3,5 milijardi kuna uz prosje?nu mirovinu od oko 5140 kn, a svekupno se za tzv. "privilegirane braniteljske skupine", u koje se ubrajaju hrvatski branitelji, pripadnici HVO, invalidi, obitelji poginulih i nestalih, umirovljeni policajci, umirovljeni pripadnici HV itd. godišnje izdvaja oko 5,2 milijarde kuna. U odnosu na ukupan broj umirovljenika tzv. "privilegiranih branitelja" je oko 7%, a u masi mirovina sudjeluju s oko 15%.

Sad da vidimo kakvo je stanje s penzijama pet privilegiranih skupina bivšeg režima (partizani, udbaši, JNA, komunisti?ki funkcioneri - dvije skupine).

Dakle, korisnika takvih povlaštenih mirovina je prema posljednjim podacima 71 604, više nego što ukupno ima braniteljskih mirovina HV/HVO. Najviše je partizana, 43 557 s prosje?nom mirovinom od 2.683,00 kn, udbaša je 16 125 s prosje?nom mirovinom od 3.925,94 kn, JNA kadrova je 11 540 s prosje?nom mirovinom od 3.028,84 kn, a komunisti?kih funkcionera je 382, s prosje?nom mirovinom od 2913,53 kn.

Ukupno se godišnje na tu skupinu privilegiranih utroši oko 2,6 milijardi kuna, 50% u odnosu na branitelje. No, nije uvijek bilo tako. Masa mirovina "privilegiranih partizana/udbaša/itd". je sve do 2006. bila ve?a odmase mirovina "privilegiranih branitelja". Što je najbolje, masa mirovina "privilegiranih partizana/udbaša/itd" se uop?e ne smanjuje s vremenom, nego stagnira, budu?i da je 2003. iznosila oko 2,5 milijardi kuna. Partizanske mirovine i dan danas, 64 godine od kraja 2. sv. rata rata, godišnje "pojedu" oko 1,4 milijardi kuna, a mirovine JNA kadrova više od 420 milijuna kuna.

Ukupno je u periodu 2003. do danas za te mirovine ispla?eno oko 17,2 milijarde kuna, a to je period ubrzanog generiranja hrvatskog vanjskog duga koji je dobrim dijelom i uzrok današnje krize.

Jedan od zaklju?aka koji se ovih dana provla?io kroz medije jest i taj da ovakvo stanje zahtjeva objavu Registra branitelja

Pa kako je definitivno došlo vrijeme za rezanje privilegija...ve? ranije navedena znanstvenica Ba?un u zaklju?ku je navela slijede?e: Zbog takvog trenda rasta, važno je objaviti registar branitelja.

Nadam se da sam ovim tekstom pokazao da je uz ubjavu Registra branitelja potrebno objaviti i registre partizana, udbaša, kosovaca, JNA, kadrova i ex-komunisti?kih funkcionera, ne toliko zbog trenda rasta, nego zbog nevjerojatnog trenda stagnacije u masi mirovina koja se navedenim skupinama ispla?uje puno, puno duže nego što ispla?uje braniteljima.

Opaska:
U skupinu "udbaša" vjerojatno spada i dio onih koji su radili na "odre?enim poslovima" i u Hrvatskoj nakon osamostaljenja, ali kako se u najve?em broju radi o ljudima naslije?enima iz prošlog sustava, izraz je i više nego prikladan.

Komentari

Penzije

Penzije su sebi ovi svi iz te "grupe" ratnih i mirnodobskih zločinaca sredili pa počeli odmah poslje 2.svj.rata isplačivati.
Svakom Hrvatu, bez obzira u kojoj vojsci se borio, da li i Domobranima, Ustašama, Njemačkoj ili Talijanskoj je trebalo suditi i ako se trebalo zatvoriti, onda je to bilo za najduže na 10 god., i to večinom viši časnici.

Ali ti ratno-mirnodobski zločinci su poubijali nedužne (jer čovjeku kojem nije suđeno se ima smatrati nedužnim ..) i time se upisali na spisak zločinaca.
God. 1990. dolaskom na Vlast u Hrvatskoj su se trebali suditi ti zločinci a ne da im se dalo prilike počiniti još više zločina, isto kao što im se dozvolilo uvuči se vladajuće strukture.
Jer oni su sebi i dalje isplačivali te zločinaćke penzije a naše Branitelje i tome spriječavaju, kao i prava njihovim obiteljima.
A to se trebalo ukinuti još davno 1990-te, .. a pošto su si oni i dalje isplačivali penzije treba ih tužiti i tražiti povrat penzija te ukidanje svim tim ant-hrvatima sve penzije dok se ne ustanov da li i tko ima pravo na nju.

Jer oni su pobili Hrvate a ne im priznali ikakva prava na penzije, pa zašto bi onda mi njima plačali ??

Tko je glasao

Hvala na trudu. Neka čitaju.

Hvala na trudu.
Neka čitaju.

Već Hrvatska vidje dosta raznih čuda,al ne nađe štrika za toliko Juda (A.G.Matoš 1911)

Tko je glasao

Uvažavamo komentare za

Uvažavamo komentare za partizane, kao i za pripadnike bivše JNA. Istodobno se pitamo, tko su pripadnici nepartizanskih postrojbi iz drugog svjetskog rata 1941.-45. (njih 19.678) i koliko su oni imali godina), te također pitamo tko su politički zatvorenici njih 5.351 i koliko su puni buđet ako su bili u zatvoru. Također se pitamo kolika je mirovina HVO-a njih 6.591 kada kod nas primaju RAZLIKU mirovine koja je viša od prosječne mirovine u RH 2841,33 kn.

Tko je glasao

I ovome plaćamo penziju.

I ovome plaćamo penziju. Potrebit je. Imamo li registar za takve i koliko ih ima.

Tko je glasao

MESIĆEV KLON NAS PREDSTAVLJA

KAKO NAS PREDSTAVLJA BELZABUH?

DOK LJUDI PROSVJEDUJU JER NEMAJU NI ONO OSNOVNO

ZA ŽIVOT, A NA TAKVIM PROSVJEDIMA SU I NEKOLIKO TISUĆA LJUDI, PREDSJEDNIKA JOSIPOVIĆA TAMO NEMA

Domovinski rat je bio borba protiv „petokrake“, a predsjednik Josipović, pod lažnim vrijednostima „antifašizma“ pokušava nas ponovno vratiti u partizansku i komunističku prošlost. Umjesto kao vođa da stvori nove vrijednosti i oplemenjuje Hrvatsku državu, Josipović nas potkresava, laže i uništava… U Podgariću 22. lipnja 2011., opet je pokazao svoje pravo lice, na obilježavanju 70-te godišnjice osnutka prvog partizanskog odreda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Tom prilikom predsjednik RH, Ivo Josipović, položio je vijence na spomen obilježju u Podgariću. Na Moslavini okupilo se je oko stotinjak ljudi, u povodu obilježavanja tog događaja. Predsjednik Josipović poručio je kako: „antifašističke vrijednosti trebaju se njegovati i ne smiju se obezvrediti“. Izm eđu ostaloga Josipović je rekao: „Nažalost ima onih koji ne prihvaćaju antifašizam“.

Prisutne je u ime Županije pozdravio zamjenik župana Saša Lukić koji je u svom govoru istaknuo kako na tom mjestu je osnovan 1941. godine partizanski odred, koji se suprotstavio fašizmu i rasnoj mržnji. Ispred Saveza antifašističkih boraca bio je nazočan Ivan Fumić, koji je također veličao antifašizam i partizanske odrede. Dok je tu Josipović pričao o pravdi, a mediji, revno su te demagogije prenosili, političari već prije izbora su počeli (sami) dijeliti sebi funkcije i fotelje. Gledajući taj bezobrazluk, pitam se: što uopće su izbori i trebaju li? Sve je to očito ponižavanje mase. S druge strane Ivo Josipović nas stalno vraća u prošlost. Njemu nije bitno ni gospodarstvo, ni radna mjesta, ni visoki standard ljudi,…, već troši vrijeme i novac na bivše partizane i komuniste. N ije to put unaprijed.

Sad 01. srpnja 2011., hrvatski vladajući vrh ponovo je podigao inozemne kredite. Svaki Hrvat ili Hrvatska po glavi stanovnika već je dužan 11.000 Eura. Pitam se: Zašto su građani izabrali Josipovića za predsjednika? Kada je Josipović krivokletnik, koji se je priklonio „ljevici“, te na taj način nije predsjednik svih Hrvata. Mistifikatorskog predsjednika ne zanimaju interesi Hrvata i Hrvatica. Mnoge obitelji su zaboravljene i nitko ih ne pita kako žive. Kada se nezaposleni i oni koji su izgubili svoj posao, okupe da bi prosvjedovali* i ukazali kako je njihovo poduzeće propalo, predsjednika Ive Josipovića tamo nema. On ne pokazuje ni malo suosjećanja za uništene i napuštene ljude. Ja mislim da „naš“ predsjednik je cirkusant 21. stoljeća. Stoga i ne čudi me što ovako živimo, sirotinjski ka o što sad. Poručujem Josipoviću neka se makne s mjesta kojemu očito nije dorastao.

U Bjelovaru, 25. 07. 2011.

HRVATSKI NEZAVISNI KANDIDAT i

Predsjednik Udruge „ŠTIT“:

BRANKO STOJKOVIĆ

095/814-82-90

brankostojković152@yahoo.com

http://crostojkovic1958.blog.hr

Tko je glasao

Ovo upada u oči; Najviše

Ovo upada u oči; Najviše je partizana, "43 557 s prosječnom mirovinom od 2.683,00 kn"
Koliko su ti ljudi imali godina u vrijeme NOB-a ?
Ispada da su se svi kuriri s ovoga svijeta sjatili u Hrvatsku i sada uživaju partizanske mirovine.
Blago nama, ne možemo propasti da hoćemo.
Kada za tu informaciju saznaju Rusi i Kinezi, držat će nas ko malo vode na dlanu.

Tko je glasao

To se nasljeđuje. Te

To se nasljeđuje. Te mirovine primaju njihova deca.

My Soul

Tko je glasao

Znam slučaj u BiH. Bivši

Znam slučaj u BiH. Bivši milicajac u Hrvatskoj porijeklom iz BiH dobiva mirovinu i vraća se u BiH. U dubokoj starosti, 15 dana pred smrt, ženi se sa svojom 29-godišnjom rodicom koja naslijeđuje 2800 kuna mirovine.

Tko je glasao

Vidiš. u Njemačkoj mora

Vidiš. u Njemačkoj mora brak biti star naj manje godinu dana. Tek onda ima pravo na penziju.

Tko je glasao

Dakle, korisnika takvih

Dakle, korisnika takvih povlaštenih mirovina je prema posljednjim podacima 71 604, više nego što ukupno ima braniteljskih mirovina HV/HVO. Najviše je partizana, 43 557 s prosječnom mirovinom od 2.683,00 kn, udbaša je 16 125 s prosječnom mirovinom od 3.925,94 kn, JNA kadrova je 11 540 s prosječnom mirovinom od 3.028,84 kn, a komunističkih funkcionera je 382, s prosječnom mirovinom od 2913,53 kn.

Baš sam se mislio kad će netko napraviti dnevnik na ovu temu pogotovo što je već u ranijim komenatarima bilo djelomično i paušalno objavljena i ova statistika. Iako su svi koje ova tematika zanima već upoznati s ovim podatcima dobro je da je to iznešeno i stavljeno na uvid svima pa i onima koji nemaju običaj sami istraživati. Uzdati se u naše "nepristrane" novinare da sami nešto slično učine je kao očekivati godota i zato za uloženi trud koji ti najvjerojatnije nitko neće platiti imaš od mene jedan veliki plus.
No ono što mene posebno zanima u ovoj statistici su mirovine Udbaša i bivših JNA kadrova. S obzirom da je poznato kako je u bivšoj ex-yu tvorevini JNA kadar činilo više od 2/3 srba, a isto tako su srbi bili većinska skupina i u ondašnjem MUP-u, Udbi, Kosu, čak i temeljnoj policiji i koji su svoju mirovinu zaradili u HRVATSKOJ, koliko od tog iznos namijenjenog tim skupinama šaljemo u SRBIJU?
Meni je odnekud u sjećanju pdatak koji je davno bio objavljen (u trenutku kada je drug precjednik Mesić sa srbima utanačio zdogovor o slanju mirovina u srbiju) da se već onda radilo o cifri od 1 milijarde kuna godišnje što je danas možda i duplo više pogotovo ako tome pribrojimo i slanje radničkih mirovina njihovim šljakerima koji su "radili" na teritoriju Hrvatske.
I još jedna stvarčica koja me intrigira je koliko od partizanskih (NOR) mirovina takodjer završi u majčici srbiji s obzirom da je poznato da je onodobna socijalistička Hrvatska dala najviše junaka NOR-a i boraca koji su uglavnom bili srbi s Banije, Like i Korduna.
Takodjer bi s obzirom da broj partizana jako slabo opada, odnosno da su užasno vitalni i dugovječni, bilo zgodno provjeriti nisu li oni možda zapravo preminuli, a te njihove mirovine netko ilegalno podiže i možda prebacuje u srbiju. Dostavljaju li njihovi organi našima smrtovnice na vrijeme ili uopće ih dostavljaju ili čak možda te starce žene za mlade srbkinje koje onda nastavljaju primati mirovine što bi bilo jedno od logičnih objašnjenja da i nakon 64 godine od svršetka ww2 imamo tako veliki broj takovih umirovljenika, dok je npr. ustaša i domobrana sve zajedna manje od polovice njihovog broja?

Izvadi ako možeš te podatke hdz-eko... i skidam ti kapu do koljena.
;)

Tko je glasao

ne kužim ovo sa srbima,

ne kužim ovo sa srbima, kakve veze ima jel umirovljenik srbin ili nije?

a ovo sa smrtovnicama, to je odlično pitanje
i to se da lako dokazati, uzmeš prosječnu starost te populacije u odnosu na druge skupine i eto začas devijacije na vidjelu

Tko je glasao

Mrak, nej se delati

Mrak,

nej se delati dudekom.

Usput, mislim da ti sustav bodovanja ne radi kako treba....ili radi kako mu ti kažeš;) BLJ

Primjer, osoba A ima 100 , a osoba B je imala 2 upisa u posljednjih mjesec dana. Osoba B je na listi najaktivnijih članova, a osoba A nije. Češ, češ, češ........
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

ne kužim ovo sa srbima,

ne kužim ovo sa srbima, kakve veze ima jel umirovljenik srbin ili nije?

Iz navedenih kategorija: partizani, udbaši, milicajci, JNA-oficiri većinu tog sastava na području SRH popunjavali su srbi bilo domaći bilo oni koji su raspoređeni na službu u republiku Hrvatsku i tu kod nas su zaradili svoje mirovine. Većina, (ako ne i svi) takvih srba se aktivno uključila u projekat
stvaranja velike srbije i bili aktivni članovi vojske republike srbske koji su nakon njenog sloma napustili Hrvatsku i vjerojatno žive na području srbije ili RS u BiH.
Mene zanima koliko para se takvima šalje po osnovu "minulog rada" ostvarenog u RH jer te pare koje šaljemo se ne troše kod nas i više ne doprinose našem gospodarstvu stoga iako su njihove mirovine znatno manje od npr. braniteljskih, šteta je daleko veća. Branitelj će svojih 5,500 kuna mirovine sve spiskati u lijepoj našoj i dobra dio će se kroz PDV i ostale poreze vratiti u naš proračun, dok pare poslane nekom partizanu, JNA oficiru, milicajcu u Srbiju se troše tamo i pomažu njihovu ekonomiju.

E sad, nemojte me krivo shvatiti da ja imam nešto protiv onih koji su "časno i pošteno" zaradili mirovine u RH, a koje im sada šaljemo tamo gdje trenutno žive i troše, mene samo zanima koliki je odljev novca iz našeg proračuna po tim osnovama.

Valjda sam bio jasan?

Tko je glasao

E sad, nemojte me krivo

E sad, nemojte me krivo shvatiti da ja imam nešto protiv onih koji su "časno i pošteno" zaradili mirovine u RH, a koje im sada šaljemo tamo gdje trenutno žive i troše, mene samo zanima koliki je odljev novca iz našeg proračuna po tim osnovama.
Valjda sam bio jasan?

Psst o tome se ne razgovara, to nije tema za EPH, ili bilo koji medij.

Već isključivo koliko novca odlazi u Hercegovinu, ljudima koji su branili i dali veliki doprinos obrani Hrvatske.

Koliko četnika i krvoloka iz Srbije živi na našem proračunu to nije važno.

Milijarda, pa što je to za stara dobra prijateljstva Bude-Mesić-Boljkovac-Manojlić-Perković bande sa četnicima iz Srbije.
A samo sjede na Pantovčaku, truju našu svagdašnjicu komunističkim lažima i troše milijune kuna na mjesec.

Odmah se sjete vremena kad su zajedno klali, pljačkali i zatvarali Hrvate, one budale čija djeca i unuci danas pune njihove džepove.

Ali o tom se ne smije pričati, jer svaki četnik je bio zaveden i jadan nenaoružan, a što bi još bilo da im je Bude Lončar dao oružja, ovako nas je sveti Bude spasio.

Evo malo komentara za primitivce, možda shvate pouku, ako već nisu u stanju tokom argumentiranog i razložnog razgovora.

Tko je glasao

"Prva zemlja bivše

"Prva zemlja bivše Jugoslavije: Zakon o lustraciji službeno se provodi u Makedoniji"

Krenulo je polako :)

ref: http://www.index.hr/vijesti/clanak/prva-zemlja-bivse-jugoslavije--zakon-...

jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao
Tko je glasao

Pred nešto više od dvije

Pred nešto više od dvije godine razgovarao poduže s dugogodišnjim članom CK SKH i članom njegovog predsjedništva u zadnja dva mandata prije zadnjeg kongresa. Dotičemo se brojnih tema, kad me u jednom trenutku iznenadi pitanjem, znam li možda što je predstavljalo najveći problem komunističkim vlastima zadnjih 15 godina postojanja SFRJ. Rekoh, pa valjda Kosovo i narastajući nacional-šovinizmi, a on kaže, nije nego - SUBNOR.

Nikad im nije bilo dosta prava i privilegija, stalno su tražili više, a vlasti su davili i neprekidnim pokretanjem suludih inicijativa. Nikoga nije bilo tko im je mogao reći dosta, jer su kroz godine divinizacije stekli status nedodirljivih.

E vidiš, reče mi dalje čovjek, ako se ovim tempom podilaženja i davanja privilegija, pa i materijalnih prava nastavi, tako će i branitelji uništavati Hrvatsku. To što ta populacija danas radi je još koliko-toliko podnošljivo, ali vidjet će se za jedno desetak godina, sve će kočnice popustiti, ugušit će Hrvatsku.

A te populacije je dvostruko više nego što je bilo boraca NOR-a u Hrvatskoj.

Danas ta populacija među umirovljenicuma čini 5 %, a odnosi 15 % ukupnih sredstava za mirovine, što znači da će kad ih među umirovljenicima bude 30 % odnositi 90 % ukupnih sredstava za mirovine.
Ima li to ikakve veze sa zdravim razumom?

Slika je još poraznija kad se uzme da je prosječni radni staž svih umirovljeenika 29,7 godina, a branitelja 17,7 godina.

Zato, dok je još koliko toliko za vremena, ukinuti sva prava i privilegije osim za stvarne stradalnike i žrtve, a to su invalidi, vojni i civilni, te bračni drugovi, roditelji i djeca poginulih.
Braniteljima priznati ratni staž u dvostrukom trajanju i ostaviti samo njihov fond, pa kako budu njime upravljali takve će prinose ostvarivati.
Mislim da ne trebam posebno naglašavati da treba napraviti reviziju braniteljskog statusa, a i sam naziv bi im trebalo promijeniti u ratni veterani ili bivši borci, da bar ličimo na nekakvu uređenu državu.

Tko je glasao

Feniks..... malo

Feniks..... malo kasniš

"Zato, dok je još koliko toliko za vremena, ukinuti sva prava i privilegije osim za stvarne stradalnike i žrtve, a to su invalidi, vojni i civilni, te bračni drugovi, roditelji i djeca poginulih.
Braniteljima priznati ratni staž u dvostrukom trajanju i ostaviti samo njihov fond, pa kako budu njime upravljali takve će prinose ostvarivati."

Branitelji koji nisu invalidi ni sada nemaju niti jedno pravo više, osim ovih koje ti navodiš...... e da, zaboravio sam i sprovod uz vojne počasti...... ništa više.....

A potpuno se slažem s tvojom idejom izmjene imena, ovo sadašnje je nakaradno... ratni veteran bi bilo bolje ime ako bi uz njega bio i konkretan sadržaj, bez posebnih povlastica ..... zamisli kako bi se neki činovnik ili čistačica mogli nazivati ratnim veteranom....

Tko je glasao

Štivo je ordinarno

Štivo je ordinarno ideološko smeće, bez imalo objektivnosti.
I najnoviji izvještaj Svjetske banke govori o povlaštenim mirovinama kakve ne postoje nigdje u svijetu, a pogotovo da budu više od prosječnih netto plaća, a te se ne isplaćuju borcima NOR-a nego jednoj drugoj kasti u hrvatskom društvu, kasti koja razara i društvo i državu. I u duhovnom i u materijalnom smislu.
Šrto znače povlaštene mirovine boraca NOR-a, a što znače povlaštene mirovine "branitelja"?
Borcima NOR-a vrijeme provedeno u ratu u partizanskim redovima priznato je kao staž mirovinskog osiguranja u dvostrukom trajanju. I basta
Nema nikave posebne mirovinske osnovice i dodataka na ovo ili ono, bar što se mirovinskog osiguranja tiče. Postojala je nekakva naknada za desetak tisuća nositelja Partizanske spomenice i dodataka na orden Narodnog heroja, za njih ukupno oko 600.
Svi oni išli su u mirovinu pod istim općim uvjetime kao i svi zaposleniici.
Pripadnici NM, koje samo kreten može nazvati udbašima, ostvavrivali su pravo na mirovinu temeljem beneficiranog radnog staža "godina za godinu i pol" (mislim da je i danas u MUP-u isto), s time da im se mirovinska osnovica obračunavala temeeljem primanja u zadnjoj godini, a ne prosjeka zadnjih deset godina kao što je to bilo za ostale kategorije zaposlenih. Mislim da je slično bilo i za pripadnike JNA.
Itd. itd.
Sve to autor dnevnika dobro zna, jednako kao i činjenicu da danas jedna trećina onih koji koriste povlaštene mirovine povlači četiri petine ukupnih sredstava mirovina za kategoriju povlaštenih mirovina. A kad u mirovinu ode 300.000 tih povlaštenih, čitav današnji proračun RH neće biti dovoljan.
Dakle Hrvatsku ne "jedu" umirovljeni borci NOR-a već "hrvatski branitelji", glasačka mašinerija HDZ-a, oni je u financijskom smislu bacaju na koljena.
Još jednu stvar bi bilo zanimljivo znati, a to je prosječni radni staž koji su prije odlaska u mirovinu ostvarili bivši borci NOR-a u usporedbi sa prosječnim stažem "hrvatskih branitelja". Kladio bih se da je borački bar za deset godina viši.

Tko je glasao

Samo zato što je Feniks

Samo zato što je Feniks napisao ne treba se nabacivati minusima jer mi se čini da je, osim malo težih riječi (koje ipak nisu na razini osobnih uvreda) njegov komentar korektan (i ja sam isto rekao ali na drugi način). Ovaj post HDZ-ekonomije doista jest bio na razini ideološki intonirane manipulacije, a u službi prikrivanja jedne jako skupe i abnormalno razrasle nepravilnosti upotrebom druge i manje ali ideološki zgodno upotrebljive.

Jutros sam sjedio s 82-godišnjakom, koji je bio partizan, a potom doktor, profesor, i kasnije saborski zastupnik. Otišao je u mirovinu s 45 godina staža uglavnom na prosvjenim dužnostima (45 godina plaćanja u umirovljenički fond). Nikome nije dužan ni moralno ni materijalno, bio je i danas je ugledan čovjek, umirovljeni sveučilišni profesor. Baš smo razgovarali oko kategorije umirovljenika učesnika NOR-a (po kojoj se ovdje puca iz svih oružja).

Revizija ovih mrovina je već napravljena (to je RoseParks napomenula ali je ostalo neprimjećeno), pa su tzv prevođenjem te mirovine svedene na kinimum koji je danas. Prosjek primanja govori da to danas više nisu nikakve "povlaštene" mirovine.

Drugo, veliki broj učesnika NOR-a je naravno umro ali su supruge te mirovine u smanjenom iznosu nasljeđivale ali ostale u HZMO u istoj kategoriji.

I preživjele učesnike NOR-a nije moguće trpati u pogrdnu kategoriju "partizani" koja ne bi trebala predstavljati zločinačku kategoriju kakva se ovdje neodgovorno sugerira - to je apsurdno ideološko "odstreljivanje".

Nekome tko se s time olako poigrava (HDZ-ekonomija) takvo nešto je lijepo izgledalo da bi se mlataralo naokolo - no takav nekritičan i neodgovoran postupak doista jest ideološko smeće za jednokratnu uptrebu.

Ponovno upozorabam na tablicu dolje na kojoj se sve lijepo vidi a koju se tako rado zaobilazi. Mada jest istina ono što kaže Rush, da unutar statistike obično nema mjesta za pojedine dobre i loše ljude, to nije razlog da se minorizira vrijednost statistike u procjenjivanju općih odnosa - a oni su onakvi kakvi jesu.

Tko je glasao

Nekome tko se s time olako

Nekome tko se s time olako poigrava (HDZ-ekonomija) takvo nešto je lijepo izgledalo da bi se mlataralo naokolo - no takav nekritičan i neodgovoran postupak doista jest ideološko smeće za jednokratnu uptrebu. naokolo se danas uopce ne mlatara NOR umirovljenicima, vec braniteljima, umirovljenicima iz DR. hdz-eko se dotaknio NOR umirovljenika i odmah je poletjelo "ideolosko smece". S tim u svezi je to vrlo poucna prigoda za pratiti uspostavljene kriterije za izricanje da je nesto "ideolosko smece". Kada bi se ta logika koja je hdz-eku zguzvala u ideoloski kos primijenila na druge tematike i sa slicnim arsinima, bilo bi tu kojecega.
Pa cak i u postu gore Feniks se tesko moze zauzdati da prode sa samo i kod uvidavnog Frederika "osim malo težih riječi (koje ipak nisu na razini osobnih uvreda) njegov komentar korektan", ali on ce uredno zavrsiti kako umirovljenici DR dakako HDZ masinerija bacaju na koljena RH.
Sve u svemu opet isto. Jedno je ideolosko smece jer vrijeda bliskiju ideologiju, a moje ideolosko smece je valjan i vrijedan argument.

Tako je to sa ideologijama i zato i sluze.

Tko je glasao

Opet sofizmi a još mi nisi

Opet sofizmi a još mi nisi komentirao podatke iz priložene tablice koja sve govori- i više pd toga.

Kako nisi a znam da ne trebam ni očekivati ovom se zaista više neću baviti.

Tko je glasao

"Ne treba se tablica držati

"Ne treba se tablica držati ko pijan plota" rekao je drug Tito, jer se one i prave da bi sakrile odlučujuće podatke.
Slučajno imam podatke koji govore o jednoj drugačijoj istini a koji naravno ne mogu biti predmetom forumskog dokazivanja jer u društvu nedostaje tzv. politička volja, ma šta to značilo. U slučaju da Hrvatska pokrene proces lustracije, bilo bi daleko jasnije nego danas da ove tablice ne odražavaju pravo stanje stvari, stoga ih treba dosta oprezno upotrebljavati.

Tko je glasao

Koristim priliku da

Koristim priliku da naglasim. Rush ti (a i mnogi ovdje drugi) se bavite političkom dmenzijom slučaja (radi političkog pragmatizma), a mene interesira samo zloupotreba svrhe i sredstava mirovinskih fondova (koje je etičko i socijalno pitanje egzistencije mnoštva ljudi) .

Nije baš velika razlika (jer muljanje s fondovima doista jest vezano s politikom) ali ipak je prilična razliku u mom pristupu i onih koji na taj probblem gledaju lagodno i površno.

Tko je glasao

@frederik Ja znam da se

@frederik Ja znam da se mirovinski fond zloupotrebljava kako bi se zadržalo postojeće status quo stanje u društvenim odnosima koje traje od 1945. Ukoliko se ova politička dimenzija ne promjeni i ne dođe do transparentnosti i odgovornosti u ukupnim društvenim odnosima đavo će odnijeti i nas i fondove. Bojim se da ću postati dosadan ali ću ipak ponoviti još jednom:samo usvajanjem lustracijskog zakona stići ćemo civilizirano do istinskih demokratskih odnosa koje će nas osposobiti da i o ovakvim temama možemo argumentirano razgovarati i probleme rješavati. Put kojim Hrvatska momenteno ide je vrlo opasan i ako se vladajući (a tu ne mislim na parlamentarne stranke) ne urazume doći će ko katastrofe u kojoj mnogima neće moći pomoći mirovinski fondovi.

Tko je glasao

ajde partizančino i

ajde partizančino i jugonostalgičaru kaj ti još nije dosta nego moraš tu istjerivati mak na konac..
Raskrinkali smo tu tvoju državu i to blagostanje do kraja i dosta nam je tog jednoumlja, diktatorskog cjeloživotnog predsjednika i terorističkog režima koji je ubijao na tisuće i tisuće...

lijepo ti je obaladaleka odgovorio - ima vas partizana i komunista i ubojica iz prošle države više na mirovinama od branitelja i o tome nikada niti slovo niste napisali a branitelji su vam svaki dan na tapeti... odjebi ti i svi drugi već jednom od branitelja. niste imali muda ići u rat, sad serete u državi koju smo vam napravili - demokratsku u kojoj svatko priča što želi bez odgovornosti. A kakvu državu si ti i tvoji roditelji napravili - državu jednoumlja i dikatoture, državu ubojica

a nisi mi ogovorio što su tvoji roditelji bili u ex državi. kladim se da su bili funkcioneri ako ne i dio represivnog aparata..
očigledno ti je bilo jaaako dobro u toj državi i da to nikako ne možeš prežaliti...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Kad primitivac progovara,

Kad primitivac progovara, slični mu se dive,
jer po istom bijesnom obrascu žive.
Protivnika treba zaskočit uvijek s leđa,
između cvijeća i smeća...široka je međa!
Od uvreda i prijetnji on nikad ne zazire,
mržnja mu dušu... strašno razdire.
On uporno korača i dalje tako,
gadosti mu frcaju bez problema... lako.
Sa pesnicom u zraku... on hrabro juriša,
kad na dasu naleti , usere se poput... miša!

Tko je glasao

Pravedniče, ti iz

Pravedniče, ti iz Varaždina,
Hrvatskoga grada od davnina,
Ne sramoti sebe i svu faru,
Ne izgaraj u pjesničkom žaru.
Ne sramote sebe i ostale
Dara nemaš k'o ruže ocvale.
Misliš da si taletiran pjesnik,
A samo si pjesnički namjesnik.
Stihovi ti rogobatno zvuče,
Danas gore nego što su jučer.

Tko je glasao

nakon što pročitah

nakon što pročitah ovo,
velim, pusti priču.
stihovi iz tebe, ko iz vode niču.
u prozi politička zrnca svak ti broji.
pjesnička duša bolje ti pristoji.

My Soul

Tko je glasao

Iz Feniksa pjesnik

Iz Feniksa pjesnik progovara
I to onaj koji ima dara.
Kao pjesnik na druge utječe,
Neke nove privržence stječe.
Nije više samo udbaš stari,
Ustašica za Feniksa mari.
I nju samu primila je muza,
Odmah bih je opalio zguza.

Tko je glasao

E moj fenikse, baš si

E moj fenikse, baš si subnorska sirovina.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

E moj fenikse, baš si

E moj fenikse, baš si subnorska sirovina.
McCarthy jesil' to ti?

Znaš li možda kamo puritanizam i licemjerje vode?

Tko je glasao

U ladici pjesničkih sloboda

U ladici pjesničkih sloboda i zato dajem plus!

Tko je glasao

Feniksiću, predivni

Feniksiću, predivni tiču,
usne moje glupo miču!
-------------------------------
Što i tebe pogodi, taj stih glupi,
posred čela ...ko toljagom me lupi!
Mislio sam...da predivno si cvijeće,
što pupa i divno miriše u proljeće.
A ti se sam stavi, s druge strane međe,
ne učinih ti ništa ...do usluge medvjeđe.

Tko je glasao

ajde partizančino i

ajde partizančino i jugonostalgičaru kaj ti još nije dosta nego moraš tu istjerivati mak na konac..
To @bijesdrugi,
ma šta se taj partizančina i jugonostalgičar sad uvatija dokazivat.... ka da pošten svit to ne vidi i bez toga što on toliko ponavlja..... ;)
Mislim da bi mu @mrak tariba naredit da odma obriše one tabele..... jer dok je njih on će stalno ponavljat "vidi semafor"....... ;)

PS. Vidiš @bijesdrugi, i ja se često zapitam kako su ljudi mogli napravit tijekom onih 45 godina mraka toliko toga da sada ni nakon 20 godina svitla to takvi kao ti još nisu uspjeli do kraja uništit, rasprodat, pokrasti,....... Vidiš, ti i oni koje tako gorljivo podržavaš su već skoro pola od onog vremena mraka na vlasti i kad zbrojiš šta su napravili u ovih 20 godina meni dođe slabo.... a tebi????

PPS. Ja nikome ne dajem minuse na komentare ili dnevnike no kako si ti postao pravi maher u zabijanju autogolova, a ovo jedan od bolje izvedenih, dati ću ti plus da se što duže može čitati koliko ljudi kao ti, bez obzira na motive, mogu ići nisko, jadno..........,

PPPS. Ma ne samo to, evo pozivam i sve ostale da @bijesadrugog "nagrade" svojim plusevima za ovaj njegov komentar.....
http://pollitika.com/povlastene-mirovine-partizana-udbasa-kosovaca-jna-k...

Tko je glasao

Je, javio se prava "mustra".

Je, javio se prava "mustra".

Zaista ste se (ti i tebi slični) upregli u nekakvu deplasiranu tezu da vas sam pogled na razoružavajuću statistiku čini tako nervoznima, neciviliziranima i bezglavo dezorjentiranima.

Obaludaleku ti ne trebaš braniti, on je barem intelektualan pa se s njim može decentno razmjenjivati misli i kad su ideje suprotstavljene.

Sve što si tu rekao ne zavrjeđuje osvrt vrijedan pažnje, osim ovog malog dijela:

---a nisi mi ogovorio što su tvoji roditelji bili u ex državi. kladim se da su bili funkcioneri ako ne i dio represivnog aparata..
očigledno ti je bilo jaaako dobro u toj državi i da to nikako ne možeš prežaliti.

Ne nikada me nisi pitao takvo nešto - ali ovakvo zapjenjeno pisanje zaslužuje odgovor i to u tri točke:

Najprije, ovo je već uobičajeno (u nedostatku argumenata) skretanje na osobne uvrede, što je u neskladu s netiketom, pravilima pollitike i najobičnijim bon-tonom tj. prihvatljivom pristojnošću u ophođenju. Kako (ipak) ne dajem negativne ocjene (to drugi čine pa nema potrebe), ja sam odlučio da uvijek javno označim svako takvo kršenje pristojne komunikacije, pa kako sam već prigovorio nekolicini ne vidim zašto bih tebe preskočio.

A drugo, mada me nikada nisi pitao ipak cu ti odgovoriti (jer je u skladu s osnovnom temom ovog dnevnika): Moj otac je u prošlom sustavu bio obični skladištar u autopoduzeću, nikada nije bio član komunista, a koji je, uz našu majku domaćicu (dakle nezaposlenu) unatoč neimaštini hrabro podizao troje djece. I otac i majka su umrli kao časni i poštovani ljudi bez mrlje na svojim životima, kao što ću valjda i ja jednog dana - vjerojatno zato što mi nikada neće trebati ovako pogani jezik kojim bih morao braniti svoj vlastiti nepovlašteni status umirovljenika koji je cijeli svoj vijek uplaćivao u mirovinske fondove, i koji ne uživa nikakve braniteljske povlastice (mada sam dao svoj puni ratni doprinos).

I treće, ovo je baš zgodan pokazni primjer kako se mnogo gore stvari (od onih koje si ti gore nagomilao u svom bijesnom nastupu) mogu izreći na pristojan način. Sportskim (odbojkaškim) jezikom rečeno, zahvaljujem se na lopti koju si mi sam na mreži tako dobro dodao da efektno "smečiram"!! Zato ću ti dati pozitivan boid da ti post što duže bude ćitljiv.

Tko je glasao

frederiče, na trollerski

frederiče, na trollerski upis se NE ODGOVARA. Neovisno o tome koliko iritira svojom glupošću, njega se ignorira. Cijela svrha tog upisa je da isprovocira tvoju reakciju koja nema nikakve veze s temom.

Tvoj upis u kojem pravdaš vlastite roditelje daje dojam da je to uopće relevantno za bilo koje pitanje i da na takvu neinteligentnu provokaciju nekoga jadnika koji žudi za pažnjom na internetu vrijedi odgovoriti. Ovim postupkom ne pomažeš podizanju kvalitete rasprave na ovom siteu.

Opinioiuris

Tko je glasao

u tome i jeste razlika

u tome i jeste razlika između tebe i frederika. ti bi se postavio iznad nekoga, odnosno ne bi ni razgovarao s nekim, za koga misliš da te nije dostojan, a veličina čovjeka je znati razgovarati sa svakim, bilo malim, ili velikim. stoga, umjesto što frederiku dijeliš lekcije, jer ih dijeliš, nauči nešto od njega, kad već imaš tu veličanstvenu priliku.

My Soul

Tko je glasao

Dobro, ovo B2-ovo jest bilo

Dobro, ovo B2-ovo jest bilo obično trollanje, a kako se ustvari radi o anonimnim ljudima nije se ovdje radilo o opravdavanju pred trollom (i njegovom mizernom publikom) nego jednom, rekao bih slikovitom, vraćanje na osnovnu temu u kojoj učestvuju razni (a ne samo b2) - a to je priča o umirovljenicima (koja se inače multiplicirali zadnjih dana u skoro svim medijima,pa i ovom i penzićevom postu). Pravi umirovljenici koji su korektno plaćali svoje doprinose cijelog svog radng vijeka su najveće žrtve ovog sustava. Oni se uvijek (zlo)upotrebljavaju kad god eliti zagusti jer ih je najviše i jer bi smiješno bilo da počnu štrajkati. Baš ovdje svjedoćimo pokušajima "lažne elite" da se istina (koju se lako otkriva u statistikama velikih brojki), prikriva jeftinim zamagljivanjima i minornim troliranjem.

Ja intimno mislim da je i ovaj HDZ-ekov post bio čisti trollski pokušaj (kojeg su lako razotkrile statistike HZMO-a) ali da iza sebe krije opasnu akumulaciju nereda, ne samo ovdje na pollitici, nego u cijelom hrvatskom društvu utonulom u krizu bez izlaza. Billo bi mi drago da se prevarim, ali je ova priča o mirovinama i borcima toliko abnormalna i potencijalno opasna da ju moramo suzbijati u korjenu ako mislimo napraviti mirnu tranziciju od "profesionalnog hrvatstva" ka građanskoj državi.

To je jedini razlog radi kojeg ovdje provodim neuobičajeno mnogo vremena. Mada nisam govorio neistine, žao mi je da se moja slikovita namjera vraćanja stvari k osnovnoj temi protumačio ka nasjedanju na trolla kojeg mi ovdje jako dobro poznajemo.

Tko je glasao

Opi, Makar se u potpunosti

Opi,

Makar se u potpunosti slažem, nije mi jasno zbog čega nisi na taj način reagiral u sličnim slučajevima.

Tko je glasao

Gospodine Frederik, Kako ste

Gospodine Frederik,

Kako ste meni savjetovali neki dan?

nešto poput: "nemoj sve ovdje na PoLLitici shvatiti osobno"..... svijet virtualni vitezova je ipak "samo" virtualan kao što se vidi iz Vašeg komentara.

Ali je ipak nekada teško se suzdržati na tuđe obmane ili "ujede" zar ne?
Ja to kažem ovako, svi smo mi ljudska bića, imamo dvije ruke i noge te osječaje i.td, ali onda se uvijek sjetim one seoske "Ljudi se najgušće siju a najređe niću" !

NHF, šegrt ne pametuje majstoru, samo ga podsječa na njegove riječi.
:)

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao
Tko je glasao

Prvo me u svojoj svijesti

Prvo me u svojoj svijesti izoliras kao sofistu, a onda preda me stavis tablicu i tjeras me da pod prisilom komentiram, pa da valjda uzivas u mojoj nemoci da komentiram tvoju tablicu.
Pa eto, da, ja sam nemocan i jadan, zabezeknula me tvoja tablica.
Jednostavno mi nije inspirativna za bilo sto, osim sto mi pokazuje zorno kako se gubi vrijeme oko nevaznog, a zanemaruje vazno. Hrvatska se brine o raznim ostavstinama, tu Hrvatsku se pljuje i proziva ovako i onako. Svatko si uzima za pravo glasnobudalesati sa najrazlicitijih platformi i pozicija - a sve za uvijek isti racun. Treba zabavljati ovu publiku i strastima, ideologijama i kako god se tko sjeti.
Ma mene samo cude feministkinje. Sta one sute o svemu, mamicu im njihovu. Pacifisti!!! Sve neke vojske, bivsi JNA, partizani, branitelji, ..., a koliko tu ima zena. Sta one cekaju? Pederi ? pa valjda i oni imaju svojih 10%

Place branitelja su vece jer su oni bili branitelji, a ne sudionici necega, lijepo pise u tvojoj tablici. Oni su samo sudjelovali, a ovi obranjivali. Ovi iz NORa, pa njima bi trebalo pribrojiti i ove bivse zatvorenike jer su ih oni i izmislili, ili cekaj ne tko je njih samo izmislio? a gdje su oni sto fale, pa da gdje su nestali oni sto su nestali .... gdje bi njih citali da nisu nestali, da li bi se oni rasporedili po bivsim zatvorenicima i sl. ili bi bili posebna kucica.
Kako to da bivsi SIVovovci imaju manji prosjek nego NORovci? Meni to ne ide u glavu nikako.
Ne ide mi ni to da na jednog bivseg politickog zatovrenika ide dva bivsa JNA pripadnika? Kako to i od kud toliko bivsih ovih bivsih onih? I zasto bivsi poli imaju veci prosjek od tih bivsih JNA pripadnika?
Ja bih sve to izlisto. Ako se treba izlistat branitelje, onda molim da se izlistaju svi, pa i nestali, neka bar i njih netko nekad negdje izlista.

PS ... pa da vidimo jesu li zbilja nestali ili su samo prigrabili nestanak ...

Tko je glasao

samo si nabacao malo više

samo si nabacao malo više sofizama, a tablica je više nego jasna u općim odosima. Pa eto, završit ćemo!

Ja sam zadovoljan da si je ti ipak konačno proučio a ja sam siguran da nisi glup.

Tko je glasao

Zeko rado pušta...

Zeko rado pušta... ideološku buhu,
nekima to zvuči... divno u uhu.
Za njeg samo oni ...za sve su krivi,
koji se branit ne mogu...jer nisu živi.

Tko je glasao

Kolege, Feniks i

Kolege, Feniks i Frederik.

Ova vatra o kojoj kolega autor dnevnika piše tinja godinama, te buknula je par puta i opet se stišala.

Tako isto je ova ista vatra uzrok drugim požarima i svaki put kako vitar puhne tako se ta vatra proširi.

Osim kanader trebaju nam šumari koi će srezati jednu tampon zonu, te bageri koji će postaviti brane... te naravno i vatrogasaca i kao što smo se uvjerili u svakoj takvoj vatri ima žrtava.

Ako znamo odakle je izvor požara i kako stalno dolazi to zlo odande onda je krajnje vrime da se kanadere usmjeri upravo na to središte.... na taj izvor... a neka šumari i bageristi odrade svoje po pitanju širenja te vatre u svim smjerovima jer koliko vidim ovdje vitar prečesto mijenja svoj smjer.... (t.j. vukovi su ostali vukovi, dlaku su promijenili ali im je čud ostala ista!)

Već sam nekoliko puta spomenuo kako se rijetko kada slažem sa opravdanjem "da cilj opravdava sredstvo" ali ovdje vidim kako bi moglo ovo sredstvo doslovce probuditi našu uspavanu lipoticu koju hoštopleri i nakaze iskorištavaju i siluju dok je u komi.... konačno prijedlog koji bi mogao izbiti tu nekrofiliju iz našeg društva kao i one koji su sebi uzeli za pravo da se tako ponašaju na temelju prijašni nekromanijaka!!!!!

There is more than one way to skin a cat! (ne znam kako ovo prevesti a da "bit" izreke bude prenešen u cijelosti).

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Lustracija je potrebna, no

Lustracija je potrebna, no to ne znaci da itko ima pravo podmetati klipove za druge kvalitetne inicijative koje u datom trenutku imaju potrebnu politicku podrsku, zato sto lustracija nije dozivljena kao nulti prioritet.

Oni koji si dozvoljavaju kajlanje korisnih inicijativa s koje god strane da dosli, tesko da se mogu smatrati prijateljima Hrvatske.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Lustracija je potrebna, no

Lustracija je potrebna, no to ne znaci da itko ima pravo podmetati klipove za druge kvalitetne inicijative koje u datom trenutku imaju potrebnu politicku podrsku, zato sto lustracija nije dozivljena kao nulti prioritet.
Što je tebi, pa lustracija je u Hrvatskoj provedena i to djelotvorno i sveobuhvatno kao malo gdje, onako kako je u Norvalu planirana, a tamo je planirana lustracija Srba u Hrvatskoj.

Inače povlačenje pitanja lustracije je za mene potpuno nerazumljivo, jer mi nismo imali nikakvi rigidni istočnoevropski realsocijalizam, niti smo bili država zatvorenih granica, niti država bez demokracije, jer samoupravljanje je oblik izravne demokracije par excellence.
Što bi se koga i zašto lustriralo u državi koja je desetljećima slovila kao najsigurnija i najotvorenija zemlja svijeta, a onda to uspoređivati s npr. Poljskom.
Pa dobro, sad kad sam spomenuo Poljsku, desetljeća će joj trebati da se oporavi od lustracije koja je provedena na uporne zahtjeve "santo subito" inače čovjeka koji je razbio slavenski blok. Sad je poljski narod razjedinjen i posvađan uzduž i poprijeko, sam crkveni vrh bio je s preko 50 % svojih "efektiva" umiješan u suradnju sa tajnim službama.
Kome je to trebalo?
Kome to kod nas treba, pa u društvu podijeljenom na "ustaše" i "partizane" uvesti još jednu kategoriju?

Tko je glasao

Rekao bih da si dao dobru

Rekao bih da si dao dobru ilustraciju:
Ova vatra o kojoj kolega autor dnevnika piše tinja godinama, te buknula je par puta i opet se stišala.
Kod nas u Dalmaciji znamo dobro što je vatra, jer je kod nas vegetacija puna eteričnih ulja pa sve gori kao da je poliveno benzinom.

Ako ideš obrađivati zemlju skupiš korov i upališ a iskra krene i eto požara, koji može nanijeti živu štetu. Lijek je da se osiguraš i da vatru pališ na mjestu odakle se neće širiti, a i da imaš pripremljenu vodu za gasiti ako krene ukrivo. Zato požari i nisu toliko česti koliko bi mogi biti.

No ima piromana, koji će namjerno potpaliti vatru i to tamo gdje je najgore, kad su vremenski uvjeti (vjetar) najpovoljniji da bi se stvorila velika pometnja i šteta.

Ovo što spominješ jest problem koji ima ideološku potku i uvijek će tinjati, ali treba znati kako i zašto nastaje. Hrvatska postoji takoreć od "stoljeća sedmog" , prošla je svašta i ostala Hrvatska. I u vrijeme WWII i u vrijeme Titove Jugoslavije i danas je to bila i ostala Hrvatska. I u njoj su bili Hrvati jer da ih nije bilo ne bismo danas imali Hrvatsku. Dakle, nije povijest počela s HDZ- ekonomijom nego je ona u kontinuitetu, postojala je i prije i poslije njega. Zato Hrvate koji su živjeli u svim tim sistemima treba poštivati jer su samo oni sačuvali Hrvatsku i hrvatstvo, i poklonili ju novim generacijama.

Hrvatska povijest nije počela 1991 - 1995, pa da sada imamo neke koji su "pravi Hrvatine" a svi ostali su "hrvatstko smeće" koje treba pogaziti. Takvo promatranje je nedomoljubno i antihrvatsko a služi upravo da se prikriva ono što se zbiva negdje ispod površine - a to je lažni elitizam kojeg neki pokušavaju unovčiti.

Zato Jakša ovo nije bio nikakav požar, nego samo mali piromanski pokušaj koji nije ništa napravio, malo vatrice malo, pepela, i mnogo sramotnog razotkrivanja. No to ne znači da takve piromane ne treba kažnjavati i to što ja upozoravam na prave motive ovakvog piromanstva ide u korist svim, a ne samo nekim samozvanim Hrvatima.

Ja imam puno pravo takvo što reći jer nacionalnih i ljudskih dugova nemam. Ja znam da je tvoj komentar bio dobronamjeran (jer te neke stvari zbunjuju) ali se svaki drugi razgovor o ovoj temi može dalje nastavljati (na ovom postu ili drugdje) tek kad se dobro prouči pojava, a treba početi od ovdje predstavljene statistike koja do kraja razotkrila sve te male piromane.

Inače Jakša ovom postu, i ovim komentarima ne treba pridavati preveliki značaj - oni su bili samo mali dim koji nije uspio sakriti čak ni male piromane a kamoli pojavu koju su pokušavali dimom prekriti. A mene treba gledati mkao vatrogasca koji vodom pomalo zalijeva i zažarene piromane.

Tko je glasao

Eukaliptus gori ko vrag!

Eukaliptus gori ko vrag! pitaj klokane oni to jako dobro znaju :)

Vjeruj mi da sam shavtio Vaš komentar i vidim da ste shvatili moj.

No, problem kao takav koji postoji neće se sam od sebe riješiti.... i mislim da nije loše krenuti tamo gdje se najmanje štete može napraviti (kao što sam rekao "uvijek ima žrtava u svakom požaru")....

Bez obzira na motive, pokušavam vidjeti ono što bi moglo biti korisno i konstruktivno kao što ne samo da eludiram u svojim komentarima ovdje već i decidirano to tvrdim.

Vidio sam nešto što bi moglo biti pozitivno u ovoj cijeloj negativi! i pokušavam taj prijedlog razraditi.... svaka promjene kreće od prvog koraka... a osobno ne vidim ništa loše da se krene upravo od izvora problematike i ako će taj postupak jako malo pridonjeti sutrašnjici u vidu ekonomije... ali će definitvno otvoriti vrata onoj prostoriji u podrumu negdje di je hrpetina papira i rješenja koje moramo riješiti... a to će definitvno pomoći u svim segmentima naše budućnosti....

(PS ispucao sam si + bodove, pa nemojte pomislite da ne cijenim neke stvari... samo nemogu trenuto prikazati to isto!, Gale, Frederik i svi koji kreću sa točke pozitive!)

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci