Tagovi

Rezime željezni?ke katastrofe u Rudinama: razmisli, osveti se

Prije više od 25 dana dogodila se željezni?ka nesre?a u Rudinama gdje je život izgubilo šest ljudi, a 55 ljudi je ozlije?eno. Nakon nje je ministar Božidar Kalmeta smijenio ?lanove Upravnog odbora poduze?a HŽ Infrastruktura, predsjednika Uprave Mijata Kurtuši?a te ?lanova Uprave Stjepana Bestijani?a i Bože Cerove?kog. I sam je ministar podnio ostavku, ne i neopozivu koja je odbijena. Uhi?eno je i pet osoba od kojih su dvije puštene da se brane sa slobode. Ju?er je u spis suda dostavljeno vješta?enje "crne kutije" kobnog vlaka, kako su je nazvali novinari, a sam RTL je opet izvalio glupost o zatajenju ko?nica na vlaku.

Po ?emu je ta famozna "crna kutija" kako ?u je u ovom tekstu tako važna? Ona bilježi sve postupke tijekom vožnje vlaka koje odradi strojovo?a, od ko?enja tijekom vožnje, posluživanja autostopa i budnika, aktiviranje sirene vozila te ostalih stvari. Povjerenstvo za izvanredne doga?aje se najviše bavilo postupcima strojovo?e, koji je nakon postavljanja ko?nika vu?nog vozila u položaj brzog ko?enja izašao iz upravlja?nice te skupa sa kondukterom aktivirao ko?nice u slu?aju opasnosti i izvijestio putnike što im se sprema. Pitanje: zašto se nakon ispravnih postupaka strojovo?e i konduktera kobni vlak nije zaustavio? Zbog tankog sloja fluida koji se kristalizirao na tra?nicama nije bilo dovoljno prijanjanja kota?a i tra?nica pa se vozilo nastavilo gibati (klizati) ubrzano niz kosinu. Brzinomjer jeste pokazivao 0 km/h zbog blokade kota?a jer nije bilo vrtnje istosmjernog generatora smještenog na osovini vu?nog vozila pa nije bilo inducirane elektromotorne sile ?ije podatke strojovo?a o?itava na brzinomjeru, a bilježe dva ra?unala smještena u vlaku koja rade neovisno jedno o drugome. Vlak do iskakanja iz tra?nica je bio bez kontrole 3 minute i 46 sekunda prešavši 6 kilometara i 245 metara izletivši iz tra?nica brzinom ve?om od 100 km/h.

Žika Živac je dežurni krivac
Kao i uvijek kod izvanrednih doga?aja sa tragi?nim posljedicama treba se na?i krivac. Pravilo je da to bude onaj koji je u hijerarhiji najniži jer odgovornost se smanjuje proporcionalno visinom na hijerarhijskoj ljestvici. Nakon što je utvr?ena ispravnost vu?nog vozila (strojovo?a domicilni depo ne smije napustiti sa neispravnim vu?nim vozilom) po?elo je prebacivanje vru?eg krumpira odgovornosti. U tome je najdalje otišao saborski zastupnik HDZ-a i dežurni ispravlja? neto?nih navoda Krunoslav Markovinovi? (prepla?eni i loš stand-up komi?ar) optuživši Slavka Lini?a i Marijana Drempeti?a bez ikakvog dokaza prije završetka istrage. Moramo li se zapitati zašto? Moramo, jer doti?ni loš komi?ar je samo štitio svoga strana?kog sudruga i aktualnog predsjednika hrvatskog Sabora Luku Bebi?a. Osim toga, štitio je i sustav zapošljavanja temeljen na strana?kom klju?u te samim time postao svetac zaštitnik nepotizma i korupcije. Mada sve ptice na grani odavno pjevaju o bijedi politi?kog sustava u Hrvatskoj, pjev ptica pjeva?ica nije došao do ušiju saborske lude i predsjednika hrvatskog Sabora na ?iju je preporuku Ivan Medak zaposlen. Javnost je jedno vrijeme zabavljalo pismo barba Luki te se smijala strana?kom kadroviranju, nakon nesre?e kod Kaštela smijeha više nema. Barba Luka, kao i njegov pulen ne znaju sustav rada Hrvatskih željeznica koji je temeljen na Zakonu o sigurnosti prometa, iz kojeg se reguliraju propisi pravilnog obavljanja prometa na kopnu, moru i zraku te donose pravilnici vezani za svaki na?in prometovanja. Tako i na željeznicama postoji prili?no puno pravilnika vezanih za sigurnost željezni?kog prometa proizašlih iz toga zakonskog okvira me?u kojima se nalazi i pravilnik o kemijskom tretiranju pruge. Netko može pomisliti kako tolika koli?ina pravilnika guši rad željezni?ara ali ona nisu napisana zbog maltretiranja željezni?kog osoblja, ve? zbog sprje?avanja željezni?kih katastrofa poput one na zagreba?kom Glavnom kolodvoru 30. kolovoza 1974. godine. Naravno, o tome pojma nemaju barba Luka, Ivan Medak i saborska luda Krunoslav Markovinovi?. Tih se pravilnika trebaju pridržavati svi zaposleni na Hrvatskim željeznicama, od obi?nog radnika do direktora HŽ Holdinga. Ceh nepotizma i korupcije životom je platilo šestero putnika, a milione kuna kuna ?e biti ispla?ene kao odšteta obiteljima poginulih te ostalim putnicima vlaka broj 521 koji 24.07.2009. godine koji nije stigao na kona?no odredište putovanja zbog nepravilnog nanošenja kemijskog sredstva na prugu, koje je ilegalno i bez atesta uvezlo poduze?e koje se bavi uvozom pse?e hrane, a nanijeli ih nestru?ni ljudi bez položenog stru?nog ispita. Kada se tome doda i natje?aj po kojem tvrtka Intrade ipak nije bila najpovoljniji ponu?a? treba se zapitati koliko ?e se novca pronevjeriti putem katastrofalnog zakona o javnoj nabavi i izgubiti ljudskih života.

Odgovornost kao misaona imenica
Iako postoji, na papiru doduše, strategija borbe protiv korupcije, ona se ne provodi na svim nivoima. Uvijek zastane, ne znam zašto kada se do?e do politike iako je ona zapravo leglo korupcije. Bavljenje politikom se svodi samo na stjecanje zastupni?kog imuniteta i povlastice koje se steknu obavljanjem prepla?enog posla bez ikakve odgovornosti. Još kada uspiješ uvu?i u državna poduze?a nešto svojih zemljaka i ro?aka te zaslužnih povratnika iz iseljeništva, misija je ispunjena. Ostatak vremena se svodi na osveti prema bira?kom tijelu kojem ?e biti ispostavljen ra?un neodgovorne vladavine. Sada treba vidjeti ho?e li samo kao žrtve pasti trenuta?no optuženi za tragediju ili ?e se i?i do kraja te ispitati i odgovornost barba Luke na ?iju je preporuku zaposlen nestru?an ?ovjek, kao i ministra koji ga je potvrdio. Ne ?udim se ljudima iz HDZ-a, oni su usavršili zemlja?ki i strana?ki klju? prilikom postavljanja ljudi na odgovorne položaje. Više se ?udim koalicijskim partnerima (HSS, HSLS, manjine) kojima je cilj gr?evito održavanje u foteljama. Lorraine Bodet (33), Petra Radi? (19), Mirna Rogan (70), Krešimir Trajbar (55), Domagoj Alvir (21), Emil Gaj Andri? (54) su za njih samo kolateralne žrtve jednog nakaradnog politi?kog sustava premreženog nepotizmom i korupcijom. I otvoreno ih boli klinac za tu?e živote jer se ne radi o životima njima dragih osoba.

Komentari

Mene buni samo jedna stvar,

Mene buni samo jedna stvar, zašto prilikom kočenja nije korišten pijesak, koji u sustavu i postoji zato da se spriječi odnosno smanji proklizavanje kotača po tračnicma.
Druga stvar bi bila da kočnice nisu radile, ali ako su kotači blokirali, onda su kočnice itekako radile.

Tko je glasao

Mene buni samo jedna stvar,

Mene buni samo jedna stvar, zašto prilikom kočenja nije korišten pijesak, koji u sustavu i postoji zato da se spriječi odnosno smanji proklizavanje kotača po tračnicma.

garniture 7123 nemaju pjeskare zbog centrifugalnog raskočnika, pandanu ABS- sustava kočenja kod automobila.

Tko je glasao

garniture 7123 nemaju

garniture 7123 nemaju pjeskare zbog centrifugalnog raskočnika, pandanu ABS- sustava kočenja kod automobila.
U ovakvim situacijama jedino pijesak je mogao pomoći, tiristorsko upravljanje vučnim momentom/kočenjem ne igra ulogu, ako trenja između kotača i podloge nema.

Tko je glasao

totalno si u pravu ali

totalno si u pravu ali proizvođači ugrađuju takve uređaje pretpostavljajući da pruga neće biti nauljena :-)

Tko je glasao

vjerojatno postoje okolnosti

vjerojatno postoje okolnosti u kojima sustav kočenja više ne daje nikakvog efekta, visoka brzina, masa vlaka, nizbrdica, loši uvjeti na pruzi koja ionako ima iznimno nisko trenje...

Tko je glasao

Izbjegavam več duže

Izbjegavam več duže vrijeme komentirati, ali svaki put mi naslov ovog Dnevnika bode oči, pa nisam mogla više ne reagirati:

Rezime željezničke katastrofe u Rudinama: razmisli, osveti se

Ovako kako je napisano zvuči kao poziv na osvetu?! S obzirom na tragični epilog želj. nesreče u Rudinama, bez obzira na moje potpuno ogorčenje vladajućom kleptokracijom, naslov mi je krajnje uznemirujući i sugeriram promjenu!!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Ovako kako je napisano

Ovako kako je napisano zvuči kao poziv na osvetu?!

ne zvuči, nego tako je. osvetiti se može lako. ne dati glas onima koji kadroviraju po partijskom principu nesposobne i neodgovorne osobe.

Tko je glasao

Vlak do iskakanja iz

Vlak do iskakanja iz tračnica je bio bez kontrole 3 minute i 46 sekunda prešavši 6 kilometara i 245 metara izletivši iz tračnica brzinom većom od 100 km/h.

Na takvom djelu pruge treba brzinu prilagodit, i to, s daleko manjom brzinom od 100 km/h.

Ko drugo kod naglog kočenja su aktivirane i sve kočnice, te su i na svim vagonima, a ne samo na vučnom.

Kad blokirani kotači, (koji su od metala) klize po šinama (te su istometalne), stvara se velika temperatura koja spali eventualni sloj od par stotinki bili čega.

Nadolazeči blokirani kotači imaju veče trenje i bolji učinak kočenja.

Osobno mislim da nakon 6,245 km brzina nebi smjela biti tak velika, da je brzina bila prilagođena terenu.

Tko je glasao

Nadolazeči blokirani

Nadolazeči blokirani kotači imaju veče trenje i bolji učinak kočenja.

onda bi se kod vučnih vozila bez centrifugalnog otkočnika umjesto kvarcnog pjeska u pjeskarama sipao TG-300.

Osobno mislim da nakon 6,245 km brzina nebi smjela biti tak velika, da je brzina bila prilagođena terenu.

u kakvim uvjetima? vlak je klizao niz kosinu, brzo kočenje nije imalo efekta. možda supermen u posljednji trenutak?

Tko je glasao

Kad blokirani kotači, (koji

Kad blokirani kotači, (koji su od metala) klize po šinama (te su istometalne), stvara se velika temperatura koja spali eventualni sloj od par stotinki bili čega.
Temeperatura koja nastaje je isključiva posljedica trenja što znači da u slučaju kad je nema trenja nema ni zagrijavanja. To je kao kod ležajeva osovina koji moraju biti relativno hladni i svako zagrijavanje je znak nedovoljnog podmazivanja. Dakle ako je pruga bila "dobro podmazana" tu trenja nije moglo biti, ili ga nije bilo dovoljno, i shodno tome nije se pojavila takva temperatura koja bi mogla spaliti nesretni "premaz" na tračnicama.

Inače postoji još jedna zbrka oko namjene sredstva koje je prskano. Na nekim mjestima se spominje da je to bilo sredstvo protiv korova čime bi se trebao stvoriti nekakav pojas bez raslinja i time otežati nastajanje i propagiranje požara, a na drugim mjestima se spominje sredstvo čime se sa pragovi zaštićuju od požara i čini ih se otpornim na više temperature. Dosta je neobično da nije jasna namjena primijenjenog sredstva, barem bi to novinari u svojim tekstovima trebali precizirati (a možda je to samo još jedan novinarski šlamperaj).

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Led9, Film mora biti od

Led9,

Film mora biti od dobrog sredstva za podmazivanje da nebi puknul. Kad se uzme masa kompozicije i debljina tog istog na koji ta ista utječe, onda sumnjam da nije došlo do trenja.

Tko je glasao

Skviki Postoji podatak da je

Skviki
Postoji podatak da je površina dodira automobila u vožnji sa standardnim gumama negdje veličine razglednice, dakle izuzetno mala. Nemam pojma kolika je površina dodira kod jednog nagibnog vlaka, ali sigurno nije velika i uz dovoljnu brzinu i ako je kočenje samo preko kotača vrlo vjerojatno nije potrebna neka posebna kvaliteta filma da bi izdržala prelet relativno kratke kompozicije kao što je nagibni vlak ili one lokomotive koja je došla u pomoć.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Led9, Jedna automobilska

Led9,

Jedna automobilska guma i kotač od masivnog željeza se nemreju uspoređivat.

Tko je glasao

Jedna automobilska guma i

Jedna automobilska guma i kotač od masivnog željeza se nemreju uspoređivat.
Skviki, ma bilo koji kotač se može uspoređivati i to je pitanje čiste fizike i proračuna rotacionog trenja. Kod svih vrsta trenja važna je sila koja djeluje na površinu trenja (jednostavno rečeno - težina), a u ovoj specifičnoj vrsti trenja, sama dodirna površina je definirana promjerom kotača te u slučaju da je kotač veći povećava se i otpor budući da je kod većeg kotača i dodirna površina veća. Uz kotač važan je element faktor koji je određen vrstom materijala koji sudjeluju u tom trenju te je za kombinaciju čelik - čelik faktor 0,001 dok je za kombinaciju guma - asfalt faktor 0,035.

Jasno da se ovi faktori odnose na čiste i suhe situacije dok u situacijama vode ili nekih drugih međuslojeva cijela stvar mijenja budući da je sama fizikalna pojava trenja bazirana u najvećoj mjeri na kemijskoj privlačnosti molekula elementa a što pojedina maziva nastoje umanjiti i svesti na nulu.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Na takvom djelu pruge treba

Na takvom djelu pruge treba brzinu prilagodit, i to, s daleko manjom brzinom od 100 km/h.

strojovođa je sigurno SDP-ovac (zaposlio ga Slavko Linić) , a kriv je i za sve buduće nesreće

pogledaj malo, zašto prokliza ovaj??? i on je trebao prilagoditi brzinu terenu???

http://www.monitor.hr/clanci/na-rekostrukciji-nesrece-vlak-proklizao-na-...

Tko je glasao

Pretpostavka je da se vozio

Pretpostavka je da se vozio oko pet kilometara po tako tretiranim tračnicama prije negoli je došao do kobne nizbrdice. Tih 5 km bilo je dovoljno da masna tekućina, prolivena 10 minuta ranije, uđe u prostor oko osovine i da se napravi sloj ulja oko disk pločica. Na nizbrdici je strojovođa pokušao usporiti vlak, no on je ubrzavao. Strojovođa je uključio i hidrodinamičku i potom magnetsku kočnicu, ali nije pomoglo. Pretpostavka je da uopće nije bilo trenja između kotača i tračnice.

To piše u članku na koji si ti ukazal:
http://www.monitor.hr/clanci/na-rekostrukciji-nesrece-vlak-proklizao-na-...

A crna kutija je pokazala da su kotači blokirali, a to nije moguče kod bi:

Tih 5 km bilo je dovoljno da masna tekućina, prolivena 10 minuta ranije, uđe u prostor oko osovine i da se napravi sloj ulja oko disk pločica. .

Tko je glasao

Skviki, što zapravo želiš

Skviki, što zapravo želiš reći?

Tko je glasao

Vipera, Kaj bi ja sad htel

Vipera,

Kaj bi ja sad htel po tvojem reći. Kak se razmam u mehaniku i fiziku, jel mi je to i posel bil i to više od 40 godina, su mi neke tvrdnje ne logične.

No ak ti imaš bolje obješnjenje, nemem niš protiv toga da mi napišeš.

Tko je glasao

upravo mi je čudno to

upravo mi je čudno to poznavanje fizike i mehanike, i nejasnoće o ubrzavanju niz strmu ravan, s podmazanom podlogom. skoro pa idealan slučaj, da publiku ne zamaramo fizikalnim formulama.

Tko je glasao

Jel je tebi čudno ili nije

Jel je tebi čudno ili nije je tvoja osobna stvar, i ne mjenja moje mišljenje.

Da tekučina ostane na jednoj površini izvjesno vrjeme se dodaje ulje koje to omogučava.

Jel je to ulje sintetično ili mineralno je stvar proizvođača. No i jedno i drugo ulje ima svoj viskozitet i na večim temperaturama gubi svojstvo.

Kak je pruga na tom mjestu glatka ko špigel, se nemre ta tekučina zadržat u debljem sloju na toj istoj.
Ako se uzme u obzir da je tu određeni pad i zavoj u kojem je pruga još nagnuta, onda se nemre zadržat deblji sloj od par stotinki milimetra.

Samo malo ima sintetičnih ulje i masti koje imaju svojstvo zadržavanja na jednoj površini pod tim uslovima i jako su skupa.
Upotrebljavaju se u industriji gdje su okretaji po 12 000 pa i puno više ili gdje su visoke temperature.

Kod blokiranih kotača dolazi do trenja po kliznoj površini a isto tak jel je zavoj i sa strane. Onaj ko zna kak izgleda jedan kotač od željezničkog vagona si to trenje sa strane može zamislit.

No kak je več neko napomenul da kompozicija ima ABS sistem, onda ni nemre doči do blokade kotača.

Puno toga napisano i jedno drugo pobija.

Tko je glasao

Nitko ne priča o ulju ,

Nitko ne priča o ulju , nego o sredstvu, za koje ne znamo što je točno i kakav mu je sastva. nije bio nikad ni testiran, da se vide njegove karakteristike, te da li odgovaraju atestu. Druga stvar je da je to sredstvo stvorili tanki film poput voska na šinama, te tako zapravo ih podmazao. Kotače je blokirala kočnica u slučaju nužde, a ne redovni sustav s ABS-om.
Ali i dalje ne kužim što želiš reći.

Tko je glasao

Ako se uzme u obzir da je tu

Ako se uzme u obzir da je tu određeni pad i zavoj u kojem je pruga još nagnuta, onda se nemre zadržat deblji sloj od par stotinki milimetra.

lijepo zvuči, teoretski ali sloj se zadržao na šinama nakon prolaska dva vozila, nagibnog vlaka i robela. teško su ga sa tračnica uklonili i djelatnici one firme za čišćenje. ostaje nam jedino pretpostavljati kako je možda dodan aditiv ali to su još neprovjerene pretpostavke.

No kak je več neko napomenul da kompozicija ima ABS sistem, onda ni nemre doči do blokade kotača.

to sam ja napisao. ali stoji i to da je brzina registrirana na brzinomjeru ostala 0 km/h. znači sustav centrifugalnog otkočivanja nije djelovao na zamašćenoj pruzi.

Puno toga napisano i jedno drugo pobija.

pa najviše si sebe pobio.

Tko je glasao

Kaj bi ja sad htel po tvojem

Kaj bi ja sad htel po tvojem reći. Kak se razmam u mehaniku i fiziku, jel mi je to i posel bil i to više od 40 godina, su mi neke tvrdnje ne logične.

što je nelogično u ubrzanom gibanju niz kosinu? i ako iz formule izbaciš koeficijent trenja jer čak ni hidrodinamska kočnica (šinska kočnica) nije imala nikakvog efekta eto ti logičnog zaključka.

Tko je glasao

Taj dan kad se je to

Taj dan kad se je to dogodilo sam bil kod čovjeka u stanu, koji se esto vozi od Zagreba za Split.

Pozna tu trasu i prvi komentar mu je bil, svaki put se na tom mjestu cjeli vlak trese. Negdje je bilo napisano da je na tom djelu dozvoljena brzina negdje oko 30 na sat, no nisam siguran.

Tko je glasao

Pozna tu trasu i prvi

Pozna tu trasu i prvi komentar mu je bil, svaki put se na tom mjestu cjeli vlak trese. Negdje je bilo napisano da je na tom djelu dozvoljena brzina negdje oko 30 na sat, no nisam siguran.

nisi odgovorio na pitanje. činjenice: nije bilo dodira kotača i tračnice zbog nanešene tekućine, unatoč kočenju vlak se nastavio kretati ubrzano pa objasni kako se mogla regulirati brzina? drugo, brzina zabilježena prije nailaska na tretirani dio pruge je bila 85 km/h, dozvoljena 90 km/h, ubrzo dolazi dio pruge gdje je prometovanje sa 60 km/h? ovo što ti ponavljaš je nestručno natucanje novinara koji su bili na tragu markovinovićeve predstavke. odgovori na pitanje koje je bilo postavljeno ranije, nemoj prenositi naklapanja.

Tko je glasao

Nanesena tekućina nemre

Nanesena tekućina nemre imat debljinu veču od par stotinki milimetra i kad jedamput taj film pukne dolazi do dodira kotača i tračnice.

Tko je glasao

skviki, čini se da ima tu

skviki,

čini se da ima tu neki žešći nesporazum
ako je cijela pruga tretirana istim preparatom (a je) nema se tu kakav flm puknuti jer je dugačak desetke kilometara, nadalje po opisu iz novina čini se da ta kemikalija ima svojstva slična vosku što znači da je masno i sklizavo što sasvim sigurno neće pomoći vlaku da se zaustavi

poanta priče je u tome da se prskala pruga i to na neispravan način (jer su zahvaćene i tračnice), a istovremeno nije se poštivao zahtjev da između špricanja i prolaska prvog slijedećg vlaka prođe 4 sata (ako je tako nešto ikada i postojalo)

kako god bilo, nije problem u vlaku niti u strojvođi nego u proceduri nanošenja te kemikalije što je kao posljedicu imalo nemogućnost vlaka da uspori ili se zaustavi

Tko je glasao

Mrak, Radil sam

Mrak,

Radil sam desetlječima sa raznim emulzijama, uljima i drugim kemikalijama. Bil sam i u DVD u firmi 40 godina. Za sve ima uputa za uptrebu i ta se mora pročitat. No to radi malo ljudi i ne vidim odgovornost nigdje drugdje, nego kod onih koji su za taj posel zaduženi.

Dnevnik krivi sve moguče i to mi je smješno.

Za Luku Beboća i sve druge navedene me boli ona stvar, a isto tak i za HDZ. Činjenica je da su zaprskali, no za svakog čovjeka koji ne radi svoj posel kak treba, sigurno nisu odgovorni.

I još nekaj.

Ko ide deset ili petnejst minuta prije nadolazečeg vlaka, koji se kreče tom brzinom, sa radnom mašinom na prugu.

Tih par minuta su mogli priekat, i onda obavit posel.

Tko je glasao

Radil sam desetlječima sa

Radil sam desetlječima sa raznim emulzijama, uljima i drugim kemikalijama. Bil sam i u DVD u firmi 40 godina. Za sve ima uputa za uptrebu i ta se mora pročitat. No to radi malo ljudi i ne vidim odgovornost nigdje drugdje, nego kod onih koji su za taj posel zaduženi.

grozno je kada ateista mora zazivati boga. posao je prepušten firmi koja nema atest, retardant uvezen ilegalno, tender za par stotina tisuća kuna veći od povoljnije ponude i ti odgovornost vidiš samo na onima koji su zalijevali prugu. svaka čast, potvrđuješ moju tezu iznesenu na početku dnevnika.

Dnevnik krivi sve moguče i to mi je smješno

ova konkluzija je smiješna. ti ne želiš vidjeti očito što je karakteristika većine hrvatskog puka, a zove se podanički mentalitet. izabrani političari su bogovi i kao takvim im se treba klanjati. ne treba biti kritičan prema njima jer ih odmah zaboli napaćena duša. posljedica takvog mentaliteta je bahatost političara koji nemaju nimalo poniznosti prema onima koji su ih izabrali, a o nedostatku odgovornosti je već previše potrošeno tinte na ovom korporativnom blogu. to što sam ja u lanac odgovornosti upleo osobu koja je medaka zaposlila, zatim ministra i koalicijske partnere je posljedice katastrofe. jedan izgubljeni život je tragedija, šest života je katastrofa i to zbog stranačkog kadroviranja i šušura spremljenih u džepove ljudi koji trebaju brinuti o sigurnosti svih na HŽ-u. a sve to u vladajućoj koaliciji znaju i iz petnih žila se nimalo ne trude takav način korupcije i nepotizma zaustaviti. dokle god ima života hrvatskih građana na trošenje, dotle će nam biti tako. što misliš, kakva bi reakcija bila da je život izgubila osoba u rodu sa nekim iz vladajuće koalicije.

Za Luku Beboća i sve druge navedene me boli ona stvar, a isto tak i za HDZ. Činjenica je da su zaprskali, no za svakog čovjeka koji ne radi svoj posel kak treba, sigurno nisu odgovorni.

kako si deklarativno opredjeljen. opet podanički mentalitet na dijelu, uz nerazumjevanje činjenica.

Ko ide deset ili petnejst minuta prije nadolazečeg vlaka, koji se kreče tom brzinom, sa radnom mašinom na prugu.
Tih par minuta su mogli priekat, i onda obavit posel.

posao bi bio loše obavljen i vjerojatno slijedeći vlak (putnički ili teretni) koji bi bio veće tonaže od nagibnog vlaka bi završio u provaliji jer su poprskane tračnice koje se ne trebaju prskati.

Tko je glasao

kako onda tumačiš ostanak

kako onda tumačiš ostanak filma na pruzi nakon prolaska nagibnog vlaka? robel je isto proklizao, što je vidljivo iz snimke RTL-a?

Tko je glasao

Moguče da su špricali

Moguče da su špricali emulziju za impregniranje hrastovih tramova, no možda tu grješim jel su tramovi od betona.

Tko je glasao

pa jeli ti čitaš sebe?

pa jeli ti čitaš sebe? nanošenje retardanta je obavljeno bez atestiranja istog i nestručno. prskalica je bila improvizirana. i kakve to veze ima sa sredstvom za impregniranjem drveta?

Tko je glasao

Nekada "najsimpatičniji

Nekada "najsimpatičniji troll Pollitika.com" je odavno izgubio svoju simpatičnost. Bez te karizme je jednak standardnima a ti se ne opterećuju činjenicama.

Zato, ne hrani ga više!

Napisao si odličan dnevnik koji sintetizira sve bitno u vezi ove nesreće. Tvoja je bojazan opravdana i vrlo je upitno da li će odgovarati samo neposredni izvršitelji ili i oni koji su svojim postupanjem omogućili da do nesreće uopće dođe.

Kako kod tih ne postoji niti zrnce ljudskosti ili ikakvog obzira prema najčešće neimenovanim žrtvama njihovog štetočinskog ponašanja, njih zanima isključivo novac, moć i utjecaj, nije vjerojatno da će ih peći savjest pa dati ostavku na položaje s kojih su štetočinski djelovali.

B-52

Tko je glasao

Kad pročitam tvoje i moje

Kad pročitam tvoje i moje komentare, a dodam i dnevnik se vidi kak se može nakaj nakaradit.

Mislim osobno da je sljedeče naj točnije:

iskusni strojovođa, koji je sudjelovao u demonstraciji. On nam je ustvrdio da je - prema njegovim saznanjima - najveći problem bio u vremenu koje je proteklo između polijevanja pruge i prolaska nagibnog vlaka iz Zagreba.
- Između treba proći najmanje četiri sata, a izgleda da je pruga posuta neposredno prije nego je vlak naišao, kazao nam je naš sugovornik, koji je s drugim promatračima dijelio iznimno zabrinut izraz lica dok su odgledavali snimku napravljenu video kamerom i mjerili duljinu kočenja.

Neko je tim ljudima dal naredbu za poljevanje pruge i oni su to obavili. Kak se vidi iz citiranog neko nije čital uputu za upotrebu ili ju je ignoriral, a ta postoji inače nebi bilo izjavljeno da:

Između poljevanja i prolaska vlaka treba proči 4 sata.

Ko je onda kriv?

Tko je glasao

Neko je tim ljudima dal

Neko je tim ljudima dal naredbu za poljevanje pruge i oni su to obavili. Kak se vidi iz citiranog neko nije čital uputu za upotrebu ili ju je ignoriral, a ta postoji inače nebi bilo izjavljeno da:

ti i dalje ne razumiješ, je li tako? iz tvojih komentara to je i više nego jasno pa bih te zamolio da ne spamaš bezveze.

ne možeš svesti kompletan slučaj na četiri sata između polijevanja. za tvoju informaciju, prije par godina sam bio na kemijskom vlaku koji je nanosio retardant. on se ne nanosi na tračnice. istraga izvanrednog događaja na željeznici se ne svodi samo na trenutak događaja već počinje od onog trenutka kada se radnik javi u službu te se analiziraju svi njegovi postupci do trenutka nesreće. vidiš koliko nemaš pojma?

koliko je natječaj dodijeljen tvrtki Intrade namješten, dokazat će se tijekom suđenja. retardant je uvezen ilegalno, nije imao atest, kao što ni osobe koje su ga nanosile nisu bile stručno osposobljene za taj posao. osumnjičeni su u pritvoru, jedini koji im nedostaju je barba Luka (koji je zaposlio nesposobnog čovjeka) i Kalmeta koji je amenovao njegovo imenovanje i trpio nesposobnost.

Tko je glasao

jedini koji im nedostaju je

jedini koji im nedostaju je barba Luka

Barba Lukin Zakon je jedini stvarni zakon koj važi pola stoljeća, jednostavan je i svakom razumljiv, ne pati od višedesetljetnih ročišta, zastara i sličnih bedastoća, pa kao nadzakon će se pobrinuti i za zaštitu svog lika i djela. Većina nas se rodila i živjela pod ovim zakonom pa ne treba čuditi široko razumjevanje njegove primjene.

Tko je glasao

Treći test Treći test je

Treći test

Treći test je bio još šokantniji - lokomotiva je pokušala krenuti s mjesta na kojem je posuta sporna tekućina, i rezultat je pri jedva pet kilometara na sat bilo "šlajfanje" kotača kao da vozi po pola metra blata. - Sve ste čuli, sve ste vidili, nema drugog razloga nego ovaj, kazao nam je jedan od ljudi iz HŽ-a, iskusni strojovođa, koji je sudjelovao u demonstraciji. On nam je ustvrdio da je - prema njegovim saznanjima - najveći problem bio u vremenu koje je proteklo između polijevanja pruge i prolaska nagibnog vlaka iz Zagreba.

Tko je glasao

- Između treba proći

- Između treba proći najmanje četiri sata, a izgleda da je pruga posuta neposredno prije nego je vlak naišao, kazao nam je naš sugovornik,

Kaj to znai neposredno?

Nagibni vlak je krenul sa stanice prije i poznato je kakvom se brzinom vozi. Jedana radna mašina kod takvog posla sigurno nejde brže od 5 km/h jel bi se ta tekučina svukud prije raspodjelila nego na određeno mjesto.

Sumnjam da se na pruzi radi neposredno prije prolaza takvog vlaka.

Tko je glasao

Sumnjam da se na pruzi radi

Sumnjam da se na pruzi radi neposredno prije prolaza takvog vlaka.

jeste, uradilo se trinaest minuta prije prolaska vlaka 521.

Tko je glasao

jeste, uradilo se trinaest

jeste, uradilo se trinaest minuta prije prolaska vlaka 521.

Kolko kilometri pruge ima između dve željezničke postaje, i gdje se je mogla radna mašina sklonit na tom nagibu?

Kojom brzinom se ta ista kreče?

Tko je glasao

Kolko kilometri pruge ima

Kolko kilometri pruge ima između dve željezničke postaje, i gdje se je mogla radna mašina sklonit na tom nagibu?

nemam pojma o kilometraži, nagibni vlak nije mogao krenuti dok sa pruge nije otišao Robel. dakle, robel se morao skloniti u stanicu.

Kojom brzinom se ta ista kreče?

nemam pojma.

Tko je glasao

ČItam na net.hr da je

ČItam na net.hr da je direktor HŽ-a istom preko svoje tvrtke prodavao preskupe žarulje. I pala je još jedna afera iako ne tako efektna kao ova... ipak nije bilo poginulih. Ali tu je jedno pitanje: kako to da novinari otkrivaju aferu za aferom a policija ne? Kako to da za te afere koje novinari otkriju u policiji kao da neznaju? U proteklom razdoblju, od kad se je počelo s cijelom pričom, da li je tko uhićen, da li je provedena kakva istraga ili bilo što što bi upućivalo na čišćenje kuće (osim naravno kod gore spomenute tragedije gdje su neke osobe uhićene. Uopće ne sumnjam da da nije bilo poginulih da niti oni nebi bili procesuirani, te da će dobiti kazne pro forma)? Što trebamo napraviti da se konačno neke stvari promjene?

Tko je glasao

novinari ne otkrivaju

novinari ne otkrivaju afere

ono što se desi je da ekipa iz HŽa (oni malobrojni koji se trude učiniti nešto) pripremi dokumentaciju i pošalje je USKOKu, a potom to isto za par dana procuri u novine, tipično jutarnji

Tko je glasao

Vjerujem. Poznajem par

Vjerujem. Poznajem par novinara pa znam da ako želiš da se nešto napiše trebaš sam sastaviti, provjeriti i poslati, ako ne ili neće izaći ili neće biti dobro. Čak i onda. Mislio sam u smislu prezentiranja javnosti. Makar, zanimljivo, kako dolazi do te veze, djelatnik-uskok-novinar? Nebi trebao uskok to držati u tajnosti dok se slučaj ne riješi?

Tko je glasao

i sva ta gamad i dalje prima

i sva ta gamad i dalje prima plaću (od našeg rada),
a mi se dvoumimo; prosvjedovati ili ne???

Tko je glasao

Nalaz crne kutije samo

Nalaz crne kutije samo potvrđuje sve sumnje da je korupcija izravno uzrokovala ovu nesreću. Nikako se ne mogu kriviti strojovođa niti održavanje vlaka. Sve je kristlano jasno, kao nikad do sad. Ostaje nam gledati kako će zamutiti vodu da se izvuku "važni" kadrovi neokaljani.
Nakon ove nesreće, svaki dan se objavljuju novi detalji poslovanja HŽ-a. Nabava uređaja za elektroniko karte, koji su koštali silne novce, a koji su zapravo neupotrebljivi. Nabava kočnica, koja je opet narihtana. Što je slijedeć, koliko će života to koštati, i da li će se išta promjeniti.
A HŽ nije izuzetak u sustavu nabave.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci