Tagovi

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (1)

Pošto se u Hrvatskim medijima,su?enje generalima u Haguu, svelo na par sekundne reportaže u kojima nema ni?eg zanimljivig ja sam odlu?io napraviti sažetak iznošenja obrane Hrvatskih generala u Haggu, gdje je iznešeno jako puno zanimljivih informacija, koja Hrvatska javnost nije imala prilik ?uti.

Prvi od 67 svjedok obrane hrvatskih generala Gotovine je Slobodan Lazarevi?, bivši obavještajac koji je još od 60-ih godina bio djelatnik KOS-a, kasnije je bio na istoj dužnosti u sektoru sjever dok je trajala srpska okupacija hrvatskog teritorija.
Tako?er, bio je i svjedok tužiteljstva u postupku protiv Slobodana Miloševi?a. Lazarevi? je svjedok insajder, koji je u vrijeme Oluje kao oficir krajinske vojske bio u sektoru Sjever, na stalnoj vezi s ?elnicima srbijanske državne sigurnosti Jovicom Staniši?em i Frenkijem Simatovi?em. Preko Lazarevi?a Gotovinina obrana osporava samu srž optužbe protiv generala Gotovine, dokazuju?i kako je Beograd – a ne napad hrvatskih snaga – odgovoran za evakuaciju srpskog stanovništva iz Krajine, jer je ve?ina stanovništva napustila svoje domove prije dolaska hrvatskih snaga. Lazarevi? je no? prije Oluje od jednog europskog promatra?a dobio detaljan plan hrvatskog napada, no vlast Slobodana Miloševi?a u Beogradu ve? je bila odredila kako ?e se Srbi iseliti iz Hrvatske, ne bi li ih naselili na Kosovo. Po Lazarevi?u, Mile Marti? osobno je izdavao instrukcije o evakuaciji, a paniku u Krajini podsticali su pravoslavni sve?enici, krajinsko ministarstvo informiranja, ali i Beograd, svjesno pothranjuju?i strah srpskog stanovništva od dolaska hrvatskih snaga, žele?i potaknuti iseljavanje krajinskih Srba prema Kosovu. Svjedok Lazarevi? ni?im nije mogao dokazati postojanje dogovora Miloševi?a i Tu?mana o Krajini, no, po njegovim rije?ima, »bilo je bolno o?igledno da Krajina ostala sama, napuštena od Beograda«, a »sama se nije mogla braniti, to je svima bilo jasno«.
»Svi su nam govorili istu rije?: izdržite, dok ja mislim da su nas žrtvovali«, objasnio je svjedok Lazarevi? naglašavaju?i kako je Beograd pritom želio izvu?i propagandnu korist iz njihova »žrtvovanja«.
»Ideja Beograda bila je od Topuskog napraviti Srebrenicu, optužiti hrvatsku stranu i svijetu pokazati kako su ovdje svi isti i kako nema nevinih«, tvrdi Lazarevi?. Svjedok je u haškoj sudnici uvjerljivo objasnio kako je srpskom pobunom u Hrvatskoj, zapravo, upravljao srbijanski državni vrh, osporavaju?i cijeli niz teza tužiteljstva, naro?ito onu o nebranjenoj Krajini. »U Krajini nije bilo muškaraca civila, jer su svi muškarci bili mobilizirani i svi su bili naoružani«, podsjetio je svjedok.
Lazarevi? je zorno objasnio svoju obavještajnu zada?u u Krajini: opstruirati rad promatra?a UN-a i europskih promatra?a, kako ne bi ušli u trag manevrima lokalnih srpskih snaga. Pritom priznaje ono što se i dosad znalo, da su svi srpski prevoditelji na pregovorima s hrvatskom stranom zapravo bili njegovi špijuni. Dakako, potvrdio je da je Mladi? imao namjeru osvojiti Biha?, tako da neke teze pojedinih analiti?ara da on nikad nije ozbiljno imao namjeru osvojiti Biha? ovim valjda idu ad acta...
Kaže Lazarevi? da je u "krajini" bilo dva oružja po glavi stanovnika, zna?i od novore?ene bebe do najstarijeg starca. Kaže kako je jedan odrasli mogao imati pet komada oružja a šestomjese?na beba naravno nijedno., Ali prosjek dva po glavi. Ovaj tužitelj se odmah pobunio da odakle mu ti podaci. Evo rekao je da su svi od 16 do 60 godina bili mobilizirani i morali su nositi uniforme. Dakle, svi rekao je. Ovaj KOS-ovac je pokazao da se teško može maknuti od doktrine KOS-a, pa nije mogao izdržati da ne spomene da je "vladalo uvjerenje i da su kružiule glasine da su se Tu?man i Miloševi? dogovorili o padu krajine". Naravno, kaže da nema konkretnih saznanja o tome nego da su "kružile te glasine". Mišeti? to nije išao direktno pobijati, nego ga je pitao što se doga?alo na Petrovoj gori. E sad, ovaj je prije toga tvrdio kako im nije stigla pomo? iz Beograda po ?emu se da zaklju?iti da je bilo nekakvog dogovora. A nakon tog Mišeti?evog pitanja on odgovara da su oni (21. korpus "VRSK") imali tamo zapovjedništvo, a onda je došla jedinica specijalne policije iz Beograda i ona je tamo postavila zapovjedištvo a oni su se morali maknuti od tamo. Naravno, tom postrojbom je zapovjedao Frenki Simatovi?. O?ito je da tu jedna stvar pobija drugu.
Isto tako rekao ja da je Rade Bulat bio na vezi sa Mom?ilom Periši?em, a Rade Paji? sa Jovicom Staniši?em, i kad su ih pitali što da ?ine jer sve pada, jer su opkoljeni ovi su im rekli samo "izdržite" i spuštali im slušalicu. Ne znam baš kako je to njima Srbija mogla pomo?i. On kaže da je o?ekivao "vazdušnu podršku". A kako bi ta "vazdušna podrška" uop?e mogla pro?i kad je NATO ve? provodio zonu zabrane leta borbenim zrakoplovima, kojim bi to koridorom onda oni prošli i kako bi se vratili u bazu? Zanimljivo je kako se ovi navodi jednog KOS-ovca i oficira, pukovnika 21. korpusa vojske "rsk" podudaraju sa onim "Hrvatima" koji pri?aju o dogovrenom ratu i sli?no.
A istina je da su Srbi u?inili sve što su mogli. Kad je HV stigao na prijevoj Derala, pregurpirane snage "vrsk" udružene sa snagama "vrs" (republike srpske) pod zapovjedništvom Ratka Mladi?a su pokrenule prili?no uspješan protuudar. Odnosno, bio je uspješan dok se Gotovina nije vratio sa medenog mjeseca, a onda kad se Mladi? morao suo?iti s njim tu je popušio, a Gotovina je u nastavku, kroz Maestral i Južni potez došao nadomak Banja Luci.
Dakle, nije da njima Srbi nisu htjeli pomo?i, nego nisu mogli, a to je potpuno razli?ita stvar. Iako bolje naoružani, ali malobrojniji jednostavno su pometeni u napadu HV-a. Uostalom, oni su bili puno brojniji i puno bolje naoružani u Vukovaru, pa im je trebalo više od tri mjeseca da ga osvoje. Ista stvar sa Srebrenicom. Oni su "mnogo jaki" kad ih ima pet puta više i kad su deset puta bolje naoružani, a kad smo negdje li-la po ljudstvu i naoružanju onda i nisu toliko jaki. A ove pri?e za malu djecu da se o?ekivalo od "vojske jugolsavije" ili od "vrs" da im priteknu u pomo? u roku odmah, to su pri?e za malu djecu koje mogu gutati samo oni koji nikad nisu bili ni u kakvoj vojsci i nemaju o tome pojma. Mi smo Knin osvojili u roku 30 sati od po?etka opercije. Toliko bi njima trebalo samo da se skupe, pa još toliko da se organiziraju, pa još toliko da pro?u posavskim koridorom, minimalno toliko!
Zatim je sljedilo protuispitivanje tužitelja koji je pokušao o?ajni?ki potez: On je htio ubaciti onu snimku sa Špegeljom, i pokušao je tu ubaciti kao da je to cijelo vrijeme puštala hrvatska televizija, ?ak i u vrijeme sukoba, valjda je mislio da mu Nobilo sjedi sa druge strane. Naravno da je Mišeti? to odbacio. Tužitelj (Tur?in)spominje tu snimku i bezo?no laže da je snimka nastala u toku sukoba. Sam Lazarevi? mu govori da on zna za snimku koju je snimio KOS ali to je bilo prije sukoba. Na to opet tužitelj da ga ne zanimaju te snimke nego one koje su nastale u tijeku sukoba. Tada ustaje Mišeti? i kaže da bi bilo dobro da ako tužitelj zna za neke snimke koje su nastale u tijeku sukobu da to obznani, jer obrana ne zna za takve snimke. Tužitelj odgovara da "radije ne bi"!!??
Mišeti? pita suca Oriea da može li onda pitati svjedoka zna li za snimke Špegelja koje su nastale u toku sukoba. Svjedok opet tvrdi da ne zna za nijednu osim one koja je nastala prije sukoba i u kojoj Špegelj tvrdi da treba ubijati oficire jna i otimati njihove obitelji, to je op?epoznato.
Tada tužitrelj Hederali mjenja taktiku i pita svjedoka da li je snimka u koj se prijeti oficirima jna i Srbima u krajini (ovo je ubacio jer ovoga nema u toj snimci) prikazivana u tijeku sukoba. Svjedok odgovara da jest. Mišeti? ponovo ustaje i traži od sudskog vije?a da ustanovi tko je puštao tu snimku, znaju?i naravno da je to puštala KOS-ova propagandna mašinerija. Tužitelj je tad prešao na NDH i ww2, a ovo pitanje je ostalo nekako visiti u zraku.

Druga svjedokinja obrane je bila Vesna Škare Ožbolt, bivša savjetnica, potom i predstojnica Ureda predsjednika Franje Tu?mana. Na upit suca Orija, svjedokinja je kazala da je RH, potpisivanjem Gospodarskog sporazuma u sije?nju 1995. pokazala da želi mirno rješenje. - Nažalost, ?im je ugovor potpisan, smijenjen je premijer krajine, Borislav Mikeli?, a Hrvatska je došla u nemogu?u situaciju - rekla je V. Š. Ožbolt. Pojasnila je da, rascjepljena Hrvatska, bez slavonske žitnice, s izoliranom Dalmacijom i više od 800 tisu?a izbjeglica više nije mogla opstati. Stoga je i pokrenuta - Oluja. Do državnog vrha dolazile su informacije o paljevinama i plja?kama poslije Oluje, mene je bilo sram, zahtijevali smo otkrivanje po?initelja i njihovo kažnjavanje, kazala je drugog dana svjedo?enja u Haagu Vesna Škare Ožbolt.
Odgovaraju?i na pitanja Grega Kehoea, branitelja Ante Gotovine, rekla je da je predsjednik Franjo Tu?man bio ljutit i nervozan zbog toga, a kazao joj je da je “rije? o sabotaži”. Svjedokinja obrane tvrdi kako su te pojave bile potpuno neo?ekivane, užasne i “mrlja na svemu što je vlada radila”.
Ožboltica je u dotadašnjem svjedo?enju govorila da je Tu?man, bio ljut na zlo?ine, paljenje ku?a, te da je to doživljavao kao sabotažu. Tužiteljica uspjela dovesti u pitanje istinitost Vesna Škare-Ožbolt koliko se sje?am, postavila je pitanje u stilu zašto nisu pušteni, nekakvi strani promatra?i, na to podru?je (no na kraju se izvukla kad je rekla da u Hrvatsku ne može u?i nitko tko nema valjane dokumente).
Onda je Kinis pitao za Tu?mana je li se što poduzelo i ona je rekla da je procesuirano oko 2000. i to, a onda ju je sudac Orie upitao:
"Dobro, te osobe koje su palile ku?e, ne tvrdimo da su to vojnici, iako su bili u odorama mogli su to biti civili (ovdje moram pojasniti, jer mi se ?ini da je na licu suca Oriea bio vidljiv sarkazam, jer, obrana isto tako tvrdi da su na srpskoj strani oni koji su bili u civilu mogli biti vojnici ikao su u civilu a ne u odori, a ovi na hrvatskoj strani u odori, a civili su! To nekom neutralnom zbilja može zvu?ati dosta nategnuto, druga je stvar to što je doista tako i bilo) to je jako zgrozilo vas, državni vrh, predsjednika Tu?mana i tako dalje
Pa dobro vi ste bili zgroženi, i predjednik Tu?man je bio zgrožen, da li je on na televiziji izrekao jasnu osudu toga i pozvao civile da to ne ?ine?"

Škare stala i bulji ko tele u šarena vrata i ne zna što ?e re?i, svezala joj se knedla u grlu, a ja se mislim isto kako se ne sje?am da je on to direktno osudio i pozvao narod da to ne ?ini." Onda je rekla: "Vjerujem da jest, ali ako me pitate kada, kojeg datuma, gdje ne sje?am se..."
Onda opet Orie:
"Nisam vas pitao da li vjerujete nego da li se možete sjetiti da je predsjednik Tu?man na televiziji to jasno osudio, pošto je bio zgrožen."
Ona kaže kratko: "Ne."
I onda se to ?inilo izgubljenim, Obrana je tada rekla da ima još jedna stvar, i onda su pustili snimku iz Karlovca kad je išao vlakom slobode, mislim da je rekao da je to bilo 19. kolovoza u kojoj Tu?man jasno i glasno osu?uje ovo. Bilo na televiziji direktan prijenos. "Mi to oosssu?ujemo (baš ovako je taj po?etak razvukao, naglasio, i podigao ton u tom trenutku) i pozivamo ljude da ne pale te ku?e Srba..."

3. svjedok obrane je bio mIomir Žužul: Žužul, kako je i ocekivano, svjedoci o odnosu SAD- a prema akciji Oluja. Kehoe kao dokaze uvodi zapisnike sa mnogih sastanaka Žužula sa americkim duznosnicima iz kojih se vidi jasna podrska SAD u pokretanju akcije Oluja. Primjer:
Peter Galbraith Zuzulu: 'Nemojte dopustiti da vas se laznim pregovorima koji sluze otezanju i kupovini vremena sprijeci u ostvarenju legitimne vojne akcije u strateski najboljem trenutku'.
Obrana, naravno, zeli potvrditi nekoliko teza, a prije svega onu da Oluja nije bila nikakva kaubojska, seoska akcija koja se desila tako da se nekom sprdnulo vec je bila dio sireg konteksta rjesavanja problema na ovim prostorima, a sudionik kojeg su svakako bile i Sjedinjene Americke Drzave. Razumije se, samo spominjanje Sjedinjenih drzava ima tezinu po sebi (pogledajmo samo koliko Karadzic inzistira na tome). Takodjer, nesto uz sto stoji SAD, Sud ce puno teze oznaciti 'zlocinackim pothvatom' (ne radi bezgresnosti SAD-a, naravno, vec radi medjunarodnog utjecaja). Radi toga, Zuzul (i slicni svjedoci) mogu se pokazati izuzetno vrijednima. Naglasio je kako je USA dala zeleno svjetlo za akciju i kako su ina?e bili u dobrim odnosima, i da i prije nismo ulazili u ofenzivne akcije ako nismo imali suglasnost USA, ni akcija Oluja ne bi se dogodila (barem ne tada) da nije bilo ameri?ke podrške. Ameri?ka diplomacija je ra?unala na hrvatsku pomo? pri uspostavi mirovnog rješenja odnosno po?etak mirovnih pregovora. Istaknuo je nekoliko puta da Hrvatskoj nije bilo u interesu svoju pobjedu bilo kako kompromitirati u svijetu, poglavito u USA i time ugroziti ina?e dobre diplomatske odnose, kao i zbog njihove garancije u potpori mirne reintegracije Isto?ne Slavonije.
Dakle, strateški i diplomatski nama zlo?ini u ili nakon Oluje nisu u interesu, što više jako su nam štetni i toga je predsjednik bio svjestan.
Kehoe je uz suglasnost sudca Oriea pokazao 'brijunski transkript' na hrvatskom i engleskom, te zatražio da službeni prevoditelj s hrvatskog prevede na engleski jednu re?enicu. Radilo se o poznatom ulomku o bacanju letaka, gdje Tu?man kaže : Jedan letak ovako, znaci opce rasulo, pobjeda Hrvatske vojske uz podršku svijeta itd. Srbi vi se vec povlacite preko itd., a mi vas pozivamo da se ne trebate povlaciti, mi vam jamcimo... Znaci, na taj nacin im dati put, a jamciti tobože gradanska prava itd. Sudac Orie sam je odmah uo?io da postoji razlika izme?u engleskog pisanog prijevoda koji mu je na monitoru i engleskog prijevoda s hrvatskog 'orginala' koji ?uje u slušalicama.
Žužul je objasnio da se rije? tobože ili tobožnji rijetko koristi u hrvatskom svakodnevnom govoru, ali je Tu?man koristio relativno ?esto, te se ponudio prevesti sporni dio uz ogradu kako prili?no dobro govori hrvatski, a Engleski dobro, ali nije jezikoslovac.
Tužitelj je zapravo pokušao osporiti neke dijelove Žužulove izjave koju je dao u istražnim radnjama i za koju je rekao na po?etku svog svjedo?enja ju?er da iza njih i danas stoji.
Prvo je bila izjava da nije imao saznanja da su zlo?ini bili masovni. Tužitelj je pitao zar nije dobivao izvješ?a o stanju na terenu, kasnijim pod pitanjima je otkrio kako je želio poentirati s izvještajima koji su pokazivali velike brojke.
Žužul je odgovorio da je primao razli?ita izvješ?a o istim doga?ajima gdje su jedna imala brojeve stradalih 10 do 50 puta ve?e od drugih, izvješ?a su radile i ne vladine organizacije.
Tužitelj je zatim pokazuju?i s web rje?nika pokazao prijevod s hrvatskog na engleski za 'tobožnje' i pitao kako to nema na popisu ''so called'' kako je on ju?er preveo.
Žužul je objasnio da je ju?er pogledao u rje?niku koji imaju tu na sudu i da tamo ima još više prevoda što samo pokazuje kako je tu rije? teško prevesti na engleski jer ima široko zna?enje, ali je bit da nije preveden smisao re?enice jer je na hrvatskom iza glagola, a prevedeno je tako kao da je ispred, dakle garantirati tobožnja što bilo, a ne tobože garantirati ...
Koliko sam shvatio Orie je rekao da ?e ovaj dokument staviti na listu, mislim da se tu radi o dokumentima koje treba provjeriti na prijevod ili vjerodostojnost op?enito.
Završno tužiteljevo pitanje se odnosilo na dio izjave u kojoj je Žužul ustvrdio da je sudjelovao u uspostavi haškog tribunala, a onda je tužitelj iznio ?lanak ameri?kog novinara u kojem je napisao nakon razgovora s Žužulom da je on izjavio kako ?e se Hrvatska oduprijeti Haškom sudu.
Žužul je objasnio da je mislio na sve legalne na?ine i to pred samim sudom, na pojašnjenje Kehoa radilo se o sporu u vezi sub poene, a hrvatska vlada je taj spor i dobila. Sudac Orie je želio znati gdje je Žužul vodio Galbraitha nakon Oluje i zašto.
Prema Žužulu, neki su u medijima napadali ameri?kog veleposlanika zato što se priklju?io koloni Srba na traktorima, što je razumljivo jer je to bilo još za vrijeme samog sukoba, me?urim on mu je htio pokazati kakvo Hrvati imaju suživot sa Srbima u podru?ju koje nije bilo direkno pogo?eno ratnim razaranjima, ali je imalo dosta poginulih u HV-u. Odveo ga je u Imotski za blagdan Velike Gospe.
Orie je pitao je li to grad na obali
Mišeti? mu je pomo?u googla (maps) pojasnio gdje se nalazi Imotski.
Na žužulov nagovor, Galbraith se u Imotskom popeo na pozornicu (oltar za mise na otvorenom) i dobio veliki aplauz 25.000 okupljenih hrvatskih vjernika.

Sljede?i svjedok, koji je svjedo?io kao javni svjedok, a ne kao zašti?eni, je bio Mile Mrkši?, ali o njegovom svjedo?enju više u drugom djelu.

Komentari

Svjedok sam dolaska

Svjedok sam dolaska traktorista u Srbiju, štoviše, morao sam bježati nekoliko dana od kuće, budući su neki bijesni ljudi htjeli svoju frustraciju naplatiti nenaoružanim Hrvatima u Srijemu i Beogradu. Kroz nekoliko dana, već je bilo posve jasno da su Srbi bježali glavom bez obzira iz straha od snažne HV, a da bi izbjegli odgovarati za aktivno sudjelovanje u ratu protiv Hrvatske. Tek nakon nekoliko mjeseci (pa i godina) počeli su potraživati svoja prava, nakon što ih je Hrvatska amnestirala. Prekomjerno je granatiran Vukovar i to s guštom. Naslušao sam se priča raznih "vojvoda" kako su nemilosrdno tukli po Vukovaru, kako im je cilj bio porušiti što više kuća i tvornica, te pobiti što više Hrvata, jer su se nadali da će barem dio te "spaljene zemlje" postati dijelom Srbije. Onda bi se, naravno, sve to ponovno izgradilo, poput Njemačke nakon WW2, ali na tim područjima ne bi bilo ni spomena od bilo čega hrvatskog. Premda za sebe mogu reći da sam miroljubiv, danas žalim što HV nije završila posao do kraja, odnosno žalim što je zaustavljena kod Banja Luke, a ne kod Čačka. Drukčije bi danas razgovarali o mnogim pitanjima hrvatsko-srpskih odnosa da se tako dogodilo.
Nevjerovatno je da je hrvatska javnost tako indiferentna prema obrani naših generala, kao da se ne radi o suđenju jednom narodu i njegovoj državi, nego skupini lokalnih huligana. Budu li hrvatski generali osuđeni, eto nove prilike za novi savez (Zapadni Balkan, Serbiland, kako god) u kome će Hrvati ponovno biti dužni okajavati "grijehe" radi mira u kući.

Taurunum

Tko je glasao

Svjedok sam dolaska

Svjedok sam dolaska traktorista u Srbiju, štoviše, morao sam bježati nekoliko dana od kuće, budući su neki bijesni ljudi htjeli svoju frustraciju naplatiti nenaoružanim Hrvatima u Srijemu i Beogradu.

Žena mi ima u Novom Sadu i Srijemskim Karlovcima puno familije. Jedna sestrična joj je udata za Njemca koji je isto rođen i odrasel u Novom Sadu. Obadvoje imaju njemačko državljanstvo.

Bili su za vrjeme rata par puta u NS, i kažu da su se naslušali tolko mržnje spram Hrvata da nije za povjerovat. Neki ljudi su svoje žene iz mješanih brakova, čak svoje žene protjerali iz kuče.

Tko je glasao

Mj skb s rgnzrnm

Mj skb s rgnzrnm stšdm vdj zvršv njhvm pbjdm, zt jr j mrk st n njhv strn. Vjrjm d t svjstn dlšk dbr (k j t mgć), ng s rd pvrjđnj tštn, Kk sm j n vdj šf, j s pvlčm. Nj znčjn dgđj z pvjst čvjčnstv, p čk n Hrvtk, l kk s mrk ptrd d ljd n sznj z t, sjćm ptrb, prj knčng dlsk, d št vš ljd, kj s čtl mj tkstv s njm s slgl l n, čj čm s t rdl.

J sm t nvžn, svj ć tktv dlj bjvljvt n svjm blg drgdj. Z n kj stj, d ntrs mž bt čt "rp" sstv cjnjvnj, kj mgćv d rgnzrn grp fksrn n clj nmtn svj cjn, k s drg ndfrntn. Jdn rgnzrn grp vdj s stšd, dsn kstrmst kj stškm ržm vd n sm pns pršlst, ng zr z bdćnst. stl tg trbj bt svjsn: n rd s vš nbvznm dbtm, ng rgnzrn pltčkj djltnst. šr, t j vžn mdl kk jdn rgnzrn mnjn svj stvv mž nmtnt, p nd glmt pzvjć s n dmkrcj (dk jj t dgvr, k mng d njh n krj d stšk nštnj dmkrcj smtrj dbrm stvr, drg t nć prznt l tk čt msl).

< hrf="http://plltk.cm/nrvn-d-n-mrm-n-svk-mgc-tm-rzgvrt--stsm-prtznm" ttl="http://plltk.cm/nrvn-d-n-mrm-n-svk-mgc-tm-rzgvrt--stsm-prtznm">http://plltk.cm/nrvn-d-n-mrm-n-svk-mgc-tm-rzgvr...

Nrvn d n mrm "n svk mgć tm rzgvrt stšm prtznm". v npr. nps sm tkst prtv sljk, ntk jš nj spmn stš prtzn, nć sgrn n j. :) vdj pk, tm j rlvntn, t knkrtn rgrš n mj dsksj tkst Nvn Ssrdć, kj t stvr spmnj. Št, j sd n bh sm "rzgvrt" tm, sm prmt n znnj šls? ml sm t. S tvjm mšljnjm Msć s n slžm, Ssrdćv krtk ntfšst smtrm lcmjrnm, t smtrm t, k stnljb, d t mm prv rć.

Grnj tkst nj sbt znmljv. n št j znmljv, sljdćm j pps:

< hrf="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-162079" ttl="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-162079">http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl...

* Skvk t, 11/08/2009 - 08:29 [Prtv]
* hdz-knmj t, 11/08/2009 - 10:28 [Prtv]
* stnljb t, 11/08/2009 - 11:09 [Prtv]
* snj-1968 t, 11/08/2009 - 15:05 [Prtv]
* Pv Jlvc Sr, 12/08/2009 - 07:25 [Prtv]
* jlnsk Sr, 12/08/2009 - 10:06 [Prtv]
* nmss Sr, 12/08/2009 - 11:15 [Z]
* prp Sr, 12/08/2009 - 13:46 [Prtv]

< hrf="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-162402" ttl="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-162402">http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl...

* rmrn69 Čt, 13/08/2009 - 06:58 [Prtv]
* mrk Čt, 13/08/2009 - 08:46 [Prtv]

< hrf="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-162706" ttl="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-162706">http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl...

< hrf="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-162773" ttl="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-162773">http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl...

< hrf="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-162797" ttl="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-162797">http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl...

< hrf="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-162923" ttl="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-162923">http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl...

< hrf="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-162958" ttl="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-162958">http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl...

< hrf="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-163035" ttl="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-163035">http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl...

< hrf="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-163039" ttl="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-163039">http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl...

< hrf="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-163040" ttl="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-163040">http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl...

< hrf="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-163041" ttl="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-163041">http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl...

Ssrdćv tkst kjm n krtzr "ntfšzm" pjst j vdj G-nws:
< hrf="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-161706" ttl="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-161706">http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl...

J sm dgvr krtkm krtk, krtzrjć ntkmnnzm mjg nkdšnjg prfsr:

< hrf="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-161706" ttl="http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl-krsmr-kspr-zbg-mjsnj--pltk#cmmnt-161706">http://plltk.cm/hc-l-prdsjdnk-stjpn-msc-mrvt-gnrl...

Sv svm, nj nznmljv dsksj.

nd s stnljb pžl "zšt mrm n svk tm rzgvrt stšm prtznm", j sm psl grnj dgvr, n kj sljd sdm mns jdn pls. J g šljm pnv, n tm b stl, nkm vš nj znmljv, d s Mrk nj mjš znt, d s t tj mj stršn tkst n smj mć prčtt. T m j mn, d s nk pt, kd m tknš tštn, vk djččk znt; nvlj j, d j mn t tkđr mn. :(

< hrf="http://zrnstrczlnlst.blg.hr">Zrn štrć

Tko je glasao

tvoj komentar je dobio 6

tvoj komentar je dobio 6 minusa i ostao je bez samoglasnika,
umjesto da napišeš komentar na drugačiji način odlučio si ga objaviti ponovno što je direktno u suprotnosti s pravilima ponašanja pa sam ja taj komentar ponovno izminusirao

i tako jedno desetak puta (nisam brojao ali tu je negdje)
potom si napisao i dnevnik s istim tim komentarom koji je doživio identičnu sudbinu

NEMA repostanja sadržaja koji je jednom bio izminusiran

bilo bi 100x inteligentnije da si poslao tri privatne poruke i zamolio ljude da daju plus komentaru nego da se ovako ponašaš

doista djetinjasto

Tko je glasao

Sad mi nije jasno kakve veze

Sad mi nije jasno kakve veze tvoj odlazak sa bilo čime ovdje napisanim, i zašto si baš ovdje morao javljat i trovati raspravu. Nisi imao neki svoj dnevnik, pa da to tamo lijepo izneseš i obrazložiš. I zašto na svakoj mogućoj temi, otvaraš raspravu o "ustašoidima", ponavljajući se kao papagaj.

Tko je glasao

Zoka, kad u politici nemaš

Zoka, kad u politici nemaš uspjeha pokušaj u estradi! Eno Lepa Lukić je otišla u penziju, a ti posjeduješ taj estradni imiđ-kosa, brada, onaj shizofreni pogled, još nauči pjevati i uspjeh ti je zagarantiran. Kad bi još pride naučio svirati saz moga bi nastupati kod Gadafija jer ste mi obojica ideološki slični, okolo zeleni-iznutra crveni!

Tko je glasao

Čovječe dragi ,ti si

Čovječe dragi ,ti si bolestan,iskačeš ko Kosorica.

Tko je glasao

Istinoljub, jedan ovakav

Istinoljub, jedan ovakav dnevnik je potreban, budući da suđenje mediji prate vrlo šturo ili nikako. Možda bi bilo dobro ubuduće bar važnija svjedočenja pratiti pojedinačno jer se ovako gubi ono bitno iz njih, npr. svjedočenje Vesne Škare-Ožbolt koje je bilo vrlo značajno ostalo je neobrađeno, dok se s druge strane o istom pojavi ovakva rečenica: "Tužiteljica uspjela dovesti u pitanje jer je Vesna Škare-Ožbolt plavuša koja ne zna baš brzo misliti, (no na kraju se izvukla kad je rekla da u Hrvatsku ne može ući nitko tko nema valjane dokumente)", koja osim što je uvredljiva, nema veze ni sa čime napisanim prije ili poslije te rečenice.
Samo de se osvrnem na "tele i šarena vrata". Pokojni predsjednik je u to vrijeme, svjedoci smo, laprdao o koječemu. Sa stajališta tužiteljstva je sasvim razumljivo i legitimno uzeti svaku takvu njegovu izjavu (a bilo ih je poprilično) i upotrijebiti je protiv tri generala kao dokaz o udruživanju u namjeri činjenja zločina. Nije korektno kritizirati VŠO što se nije mogla sjetiti (jedne od vrlo rijetkih) izjave gdje Tuđman osuđuje zločine, a ne reći kako je, između ostalog, sasvim solidno uspjela brojna njegova lupetanja staviti u kontekst koji nije poticanje netrpeljivosti, mržnje ili zločina.

Tko je glasao

Svaka čast stari na

Svaka čast stari na zapažanju, vidim da pažljivo čitaš, ovu rečenicu sam i ja opazio ali nisam htio mijenjat već kad sam to napisao, pa ću ti malo pojasnit o čemu se govorilo, a ovu uvredu, kojom stvarno nisam nikoga htio uvrijedit ću pokušat izbrisat.
Naime, Ožboltica je u dotadašnjem svjedočenju govorila da je Tuđman, bio ljut na zločine, paljenje kuća, te da je to doživljavao kao sabotažu, koliko se sjećam, tužiteljica, je postavila pitanje u stilu zašto onda nisu pušteni, nekakvi promatrači, na što je Vesna dala taj već spomenuti odgovor. Zatim je rasprava krenula u već spomenutom smjeru, gdje je sudac, pitao da li je Tuđman javno osudio zločine...
Što se tiče toga da bi trebalo svako svjedočenje pratit pojedinačno, poštujem to tvoje mišljenje, ali se ne slažem jer to ne bi imalo smisla, ušli bi previše u nebitne detalje, a ne bi rekli i ništa puno više od ovog, a uz to zatrpao bi smo stranicu, i vjerojatno izazvao gnjev mnogih. Naravno da postoje detalji koju su itekako važni a koje sam zaboravio, npr. kod suđenja Lazarević, govorio je o tome kako, su neki Srbi, vidjeli kod napuštanja krajine, šansu za zaradu, tako da se i tu dogodio dio zločina, koji se upravo pripisuje našim generalima, ali ako misliš da sam nešto zaboravio, možeš napisat u komentar, komentari se također čitaju.
Što se tiče suđenja Ožboltice, ne mogu se složit da je ono bilo jako ključno, naime kod njenog svjedočenja u sudnici nisu bili ni Tieger ni Waespi, a ni Mišetić, do zadnjeg dana. Nemam ništa protiv Kehoe, ali mi se čini da mu ne odgovaraju, baš svjedoci s ovih prostora, jer ne razumije baš mentalitet, za razliku kad ispituje međunarodne dužnosnike. Mislim da su svjedočenje Žužula i posebno Lazarevića, puno važniji, jer su otkrili vrlo važne podatke, koji će obrani puno više koristit, od općepoznatih stvari koje je većinom govorila Ožbolt.
Da još napišem da je Ožboltica u Hagu, govorila o brijunskim transkriptima, predsjednikovoj izravnosti, o tome da je bio antitalent za medije, općenito dosta pre diplomatski. Slično je bilo i sa Žužulom, kojeg je čak sudac prekidao da skrati, i da prijeđe na bitno, jer da ovo što on priča je opće poznato, ali je u njegovom svjedočenju bilo dosta interesantnih stvari, kao npr. odnos SAD-a prema oluji, o Galbraithu, i slično.

Edit: Popravio sam i ovu rečenicu koju si spomenuo.

Tko je glasao

Ovo je odlično. Nisam baš

Ovo je odlično. Nisam baš neki fan Gotovine & co., ali se mora reći istina. Da je bar više ovakvih članaka.

Tko je glasao

+ za dnevnik svaka čast...

+ za dnevnik svaka čast... Inače Gotovina u našim medijima više koda ni ne postoji ... što je sramota za sve naše medije...
I onda se busamo u prsa da volimo svoje , a naših generala koji su vodili Oluju u Haagu pravo se ni ne sjetimo ...
Još jednom + i palac gore...

Justice for all !

Tko je glasao

Istinoljub, hvala na

Istinoljub, hvala na dnevniku i molio bih Vas da nas što podrobmije izvještavate u novim dnevnicima kako ide suđenje i obrana Generala Gotovine.
Smatram da je obrana na dobrom putu, a nešto u svezi toga sam napisao i u svom dnevniku "Sjećanja i zahvala" pa tko je shvatio, a tko nije i neće.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

grdilin, a da pitaš onu

grdilin, a da pitaš onu nounarku lisičije čunjke kloverku, ona sada sigurno sunča svoje pošteno skojevsko dupe po makarskoj, je li Gotovina neka "persona non grata" za htv. ili naša zaglupljujuća blebevidnica nema termina za tako nevažne stvari, važniji su, dakako in-magazini i slične bljuvotine (ispričavam se na izrazima, ali ta ignorancija htv-a na ovu temu mi stvarno dira živac, a i vrijeđa).

Tko je glasao

Moj profesore vidim ja nju

Moj profesore vidim ja nju po gradu, ali ka da je ne vidim.
Kad prolazi dođe mi da pljunem na pod ispred nje, ali ža mi poda, a i nije ni kulturno. Tribalo bi joj nasrid rive pljunit u onu čunku.
Tako i njenog drčnog ćaću.
Ćaća joj je zajeban igrač ali ona je još puno gora.
Moga bi puno toga napisat, ali ide u sferu privatnoga.
Tješim se da ni njena svića nije za dugo.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Budi siguran da novi

Budi siguran da novi dnevnici o ovome idu (tek sad ide zanimljivo), čim skupim vremena, i čim ovaj dnevnik malo potone, jer to što se događa u Hagu, je jako bitno, a u Hrvatskim medijima o tome nema ništa. Hrvatski građani imaju pravo na informaciju, a informaciju o ovome očito ne mogu, ili ne smiju dobit, zašto? I ja sam se pitao zašto, zašto tako interesantna teme, koju bi sigurno s pozornošću pratio velik broj ljudi, nema medijskog prostora za razliku od nekih žuih vijesti, koje nam se svakodnevno serviraju. Do odgovora vodi isključivo zdrava logika, Hrvatskim medijima očito ne odgovara da prenesu stvari koje se tamo mogu čuti, odnosno da prenesu samo što im odgovara, jer se tamo argumentirano iznose stvari koje potresaju dosadašnje teorije nekih pripadnika Hrvatskog društva.
Da još napomenem da je za vrijeme svjedočenja ovih svjedoka bio pravi rat između obrane generala, i Jutarnjeg lista na čelu s Goranom Malićem, taj dio sam namjerno izostavio, možda nešto opširnije bude u jednom drugom dnevniku.

Tko je glasao

Polako ali sigurno Hag

Polako ali sigurno Hag otkriva ulogu YU tajnih službi,a s time i prave ciljeve rata. Naravno da to nije sukladno oficijelnoj istini o ratu koju "tupe" Beograd i Zagreb. Onog dana kad se to otkrije i frederik će dobiti odgovor na svoje pitanje ko nas je to spriječavao i zašto u postizanju EU normi davno prije, a time i našu integraciju u EU.

Tko je glasao

to što se događa u Hagu,

to što se događa u Hagu, je jako bitno, a u Hrvatskim medijima o tome nema ništa. Hrvatski građani imaju pravo na informaciju, a informaciju o ovome očito ne mogu, ili ne smiju dobit, zašto?

apsolutno se slažem i podržavam trud

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci