Tagovi

Jadranka Kosor, šestomjese?ni horoskop

Nakon doga?anja proteklih nekoliko dana koja su postavila više pitanja nego odgovorila red je da se osvrnemo i na lik i djelo budu?e premijerke Jadranke Kosor.

Ukratko, mislim da postoji konsenzus svega i svakoga kako je Jadranka Kosor jedna nesposobna osoba koju manje-više svi doživljavaju kao marionetu koja ?e izvršavati zahtjeve gospodara iz pozadine. Postoji naravno razli?ito mišljenje oko toga tko ?e to to?no biti i imamo nekoliko opcija na stolu.

Prva opcija je da ?e to biti Ivo Sanader koji ?e kroz Jadranku Kosor i dalje u sjeni voditi politiku i donositi odluke. Unato? mišljenju mnogih kako se Sanader samo repozicionira za predsjedni?ke izbore, ja nekako mislim da to nije tako i više sam sklon vjerovanju u previranje unutar HDZa. Po toj logici, kako je ja vidim, pukla je ljubav izme?u HDZa i Ive Sanadera i ovaj je odlu?io odstupiti (iz ovog ili onog razloga, uklju?uju?i možda i plan za povratkom u politiku, no predsjedni?ki izbori mi se ?ine kao prebliski horizont za tako nešto).

Da je rije? o nekom prevratu, mislim da je logi?no vjerovati kada se samo vidi koje su kreature zaposjele vrh HDZa (i to je ok, nemam ništa protiv te ekipe, barem su se grupirali i javno iskazali), a Jadranka Kosor bi po toj logici više bila još jedna predstava kako bi se zadržao naizgled nekakav kontinuitet (koji uostalom i slijedi kroz sastav vlade). U ?asu kada se Ivo Sanader izolira i ukloni iz politi?kog života tada ?e se odnosi mo?i unutar HDZa, a potom i sabora i vlade po?eti ponovno kristalizirati i tu mi je malo vjerojatno da ?e Ivo Sanader biti neki osobiti faktor (što je uostalom samo još jedan argument zašto nije vjerojatno da ?e se vratiti kao spasitelj krajem godine).

Lakmus test toga što se dogodilo (ako pri?a ne iscuri van, a sutra je dan za izlazak nacionala a srijeda za globus) ?e biti ponašanje samog HDZa. Naime, ako se zborno pjevanje nastavi (dakle ako se pri?a Ive Sanadera i HDZa i dalje bude poklapala) tada bi mogli zaklju?iti kako je neki zajedni?ki plan u tijeku. No, ako iz HDZa po?nu dopirati neke druge melodije, tada je o?ito bila stvar u lomu i politi?ka sudbina Ive Sanadera je time zatvorena (barem za slijede?e razdoblje).

Pitaje koje još nitko nije postavio je i pitanje ho?e li Ivo u saborske klupe? ?a?i?ev pou?ak kaže da odluka o tome mora biti vrlo brzo donešena.

Dakle, skloniji sam vjerovanju da ?e Jadranka slijediti one likove koji su ostali u vladi ili su sada u vrhu stranke. Konsekvence Jadrankinog premijerovanja ?e biti sasvim sigurno zanimljive. Kako zamišljate Jadranku na sastanku europske pu?ke stranke? Ili pak na sastanku s Oli Rehnom ili nekim drugim europskim birokratom. Kako ?e se ona postaviti na sastanku sa Pahorom koji se odvija u ?etiri oka? Hm... Svjetska banka, MMF...

S druge strane, ja ne bih tek tako otpisao Jadranku Kosor. Kao prvo, rekao bih da je ona puno manje osjetljiva na nijanse te da ?e inzistirati na rješavanju pojedinih stvari neovisno o konsekvencama. Možda se ?irina izjava "Sve ?e ih ona pohapsiti, sve..." obistini, a možda Jadranka zauzme puno tvr?e stavove nego što je to Sanader ikada u?inio. Biti ?e zanimljivo vidjeti kako ?e se to razvijati obzirom da je Jadranka poput Sanadera apsolutni analfabeta u pitanjima ekonomije i gospodarstva (no možda baš zbog toga...).

Ukratko, ako moram re?i, rekao bih da ?e Jadranka više slušati svoje aktualne suradnike iz HDZa nego Ivu, a tako?er bih rekao da ?e biti i nekih brzih napredaka po pitanju borbe protiv korupcije ili tome sli?no (?isto kao demonstracija mo?i i "business as usual" koncepta), možda ?ak i radikalnije i dublje od onoga na što smo navikli. Ne vjerujem da ?e Jadranka napraviti neki osobiti napredak u slijede?em razdoblju po pitanju EU, a kroz nekoliko "ekskluzivnih intervjua" (btw. koliko takvih intervjua možeš uop?e dati u 48 sati) da se naslutiti da ?e rebalans prora?una koji mora uslijediti u slijede?ih nekoliko dana biti ponovno jedno veliko razo?arenje.

A najbolji biser za kraj. Jadranka Kosor je jedna od rijetkih koju smo direktno ulovili u laži (ili gluposti, štogod vam je draže). U sije?nju 2007 godine desila se famozna afera s Jadrankom Cigelj koja je najurena u rekordnom roku, a na temelju komi?nog upitnika koji je bio dijeljen ispred zgrade ministarstva. Više o tome u ve? odavno zaboravljenom dnevniku: Jadranka Kosor vs. Jadranka Cigelj - pogodite tko je lagao?

Moje je mišljenje da ?e ova vlada biti daleko slabija od prethodne i sa zanimanjem ?u promatrati kako ?e Jadranka Kosor nametnuti autoritet koji joj svi, barem u startu, odri?u.

S jedne strane, ova je vlada sada na puno boljem putu za prijevremene izbore, no s druge strane, nagon za preživljavanjem je ve?i nego do sada pa je teško predvidjeti ho?e li ova vlada do?ekati kraj mandata. Nadam se da ne?e.

Misao dana:
Every clique is a refuge for incompetence. It fosters corruption and disloyalty, it begets cowardice, and consequently is a burden upon and a drawback to the progress of the country. Its instincts and actions are those of the pack.

Komentari

Poveznik, Zabavno je s vama

Poveznik,

Zabavno je s vama raspravljati o ovim stvarima, jer i pored neukosti, zdrav razum vas često dovede do pred sama vrata istine.

A Vaš razum još nije došel do Vašeg uma i objasnil vam da moja neukost Vas dovodi u situaciju da potvrdite moje napisano.

Tko je glasao

A, moj jadni Skviki. Pa gdje

A, moj jadni Skviki. Pa gdje sam ja potvrdio vaše napisano?

Tko je glasao

Poveznik, Ja sam

Poveznik,

Ja sam napisal:

Novac koji je danas u opticaju je vjerojatno više od 60 % virtualan, no vi to sa Vašim balkanskim mentalitetom niste u stanju shvatit.
Vi isto niste u stanju razumjeti da ti novci koji rade za nekog u stvari snosiju krivicu za momentalnu situaciju u svjetu.

A Vi:

Ne 60%, nego sav novac u opticaju u cijelom svijetu, dakle 100% je nepostojeći. I putem virtualnog novca, netko bogato zarađuje, dok većina građana bjesomučno radi za nešto što ne postoji i nema nikakvu vrijednost. Osim toga, putem posuđivanja nepostojećeg novca, banke vam uvaljuju dugove. Eto koliko smo financijski pismeni, kada bespogovorno za ništa prihvaćamo činjenicu da smo dužni do grla. Zamislite da ustanete sudskom tužbom i od banke zatražite da dokaže da vam je dala stvaran, fizički novac. Ako dokaže, prihvatite dug. Ako ne dokaže, a ne može, tada niste dužni.

No nije baš 100% virtualan, jel radnici i drugi mali ljudi za koje se vi ko "ljevičar" tolko zalažete, upotrebljavaju kod kupovine gotovinu, uz naravno koji put i kreditnu karticu, ko jadni Skviki.

Tko je glasao

Kakve veze ima

Kakve veze ima "ljevičarenje" sa ekonomijom ili novcem? Ima, ali s vašom zabludom da "ljevičari" zagovaraju interese "malih ljudi" kada je novac i standard u pitanju. A to nije istina. Jedini demokratski način stvaranja novca je smišljen i realiziran baš u mrskom kapitalizmu, a omogućava doslovno svakome tko hoće, bogaćenje na pošten način, bez investicija, bez znanja i obrazovanja, bez rizika i bilo kakve slučajnosti. I gledaj vraga, utemeljen je baš na utopijskim zasadama komunizma i prirodnim zakonima kakve zagovara Crkva i crkveni nauk.

Vaše dodatno objašnjenje kako sam ja potvrdio vaše navode, ne stoje. Vama i dalje nije jasno da ni onaj novac koji vi imate u ruci nije stvaran i nije vrijedan. I on je iluzija, kao i onaj novac koji vi zovete virtualnim. Prevara je i jedan i drugi, jer je povlaštenima stalo da vi živite u iluziji postojanja novca. Zbog te iluzije, vi prihvaćate i drugu- da postoji dug.

Vidite, kada sebi priznate činjenice, više nećete biti jadni. Nekada sam i ja živio vaše zablude i bio više nego jadan. Danas jedva čekam 16. 07. 2009. da se uparadim poput filmskog glumca i pođem na Općinski sud. Pozvali su me, pod prijetnjom policijskog privođenja, da bi mi , po slovu njihovih manipulativnih zakona, prisilno naplatili neki nepostojeći i izmišljeni dug.

Na raspravi ću izgravati budalu, saslušati optužbe, obrazloženje i slične formalne gluposti, a onda ću postaviti sudu zahtjev: pokažite dokaze! Nemoguća misija! Dokaze- nemaju. Niti ih mogu stvoriti. A bez dokaza, nema ovrhe.

Još 2003. sam dopustio Gradskom poglavarstvu da mi sudskom ovrhom blokira žiro račun. Uopće nisam sudjelovao u sudskom postupku i nisam se žalio na rješenje. Točno godinu dana kasnije, očajno Poglavarstvo, u nastojanju da naplati bar nešto od traženih 24.000 kuna, mi je priznalo 15.000 kuna iz ovih 24. Dakle, priznali su da su me htjeli sudskim putem nezakonito opljačkati. Slijedio je kontraudar i na temelju dokaza i činjenica, danas tražim da mi sud dosudi naknadu stvarne, a ne izmišljene štete od 120.000 kuna. Iako sud manevrira kako bi se izvukao iz zamke i zaštitio Poglavarstvo, nema teorije da odštetu neću dobiti. S kamatama.

Sve ovo sam vam naveo kao primjer kako treba stvari razumjeti i postaviti se ispravno. Da sam živio u iluzijama, ne bi uspio izbjeći položaj žrtve.

Tko je glasao

vrijednost tog papira je

vrijednost tog papira je isto virtualna, kako su Weimarski Njemci i Zimbabweanci empirijski utvrdili. Lako moguće da će i Ameri doći do istog zaključka

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

je, al netko na kraju

je, al netko na kraju krajeva mora i stvoriti tu dodanu vrijednost.. u prijevodu: raditi

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Pogrešno. Opet pogrešno,

Pogrešno. Opet pogrešno, moj Debe. Kao da vam nick nešto sugerira o sposobnostima razmišljanja.

Na početku se mora raditi, a ne na kraju. I na početku se mora raditi planski i ciljano. Zarađeno (prvo se zarađuje, a onda stvara) se mora pametno investirati u posao koji će vam osigurati stalan izvor prihoda. Potom se zarađeno iz dodatnog posla obavezno mora reinvestirati u dodatni posao. Tek kada se posao osigura do mjere da je postao stabilan, može se kupovati luksuz, vrijeme i život. Jer, jednom pravilno i dobro izgrađen posao, više ne može propasti. A jedini autor i izvođač tog posla ste vi, pa i nagrade pripadaju isključivo vama. U prijevodu- uživati!

Tko je glasao

moje su sposobnosti

moje su sposobnosti razmišljanja g. poveznik, superiorne... sve to kaj vi velite pali na osobnom planu, ali ne na makro-planu... i na kraju opet netko radi da bi osigurao taj izvor prihoda.. ja ne poistovjećujem rad za drugoga sa radom općenito kao vi..

a bankrota raznoraznih dobro izgrađenih poslova koji ne mogu propasti budete se mnogo nagledali u narednim godinama

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ideja da ste u razmišljanju

Ideja da ste u razmišljanju superiorni vam je problem. Zaustavite se na vrijeme. Racionalizirate vaše stavove na pogrešan način. Zamislite, pa pružate dokaze da ste u pravu. Treba ići obrnuto: dokazati pa usvajati stavove.

Nemam ja ništa protiv toga da vi sebe doživljavate kao ekonomskog stručnjaka na makro- planu. Međutim, mene kao i vas uostalom, zanima osobni plan, vlastita sudbina i novčanik. Ako tu po vašem mišljenju moje "teorije" funkcioniraju, u čemu je onda problem? Jebe se meni hoće li država bankrotirati ili neće. Usred ovog kaosa ja mogu, ne teoretski nego stvarno, svijesno uloženim naporom obaviti nevjerojatno vrijedan posao. Što bi mi moglo biti zapreka? Apsolutno ništa. Osim vlastite lude glave.

Garantiram vam da će u slijedeći pet godina u Hrvatskoj propasti doslovce svi obrti i registrirane firme, jer nema nitko financijske pismenosti, nitko nema potrebne vještine vođenja poslova, nitko neće moći izdržati pritisak moćnije konkurencije, nitko neće imati kapital koji bi mogao reinvestirati u posao itd. Razlog je taj što svi idu u investicije kao grlom u jagode. Svi pri investiranju vide zaradu, dobit i svima je kristalno jasno kako se novac skuplja lopatama. Ne da takvi poslovi nisu dobro izgrađeni, nego je vrlo predvidljivo da ne mogu uspjeti.

Najbolja je ona investicija koju nikada nećete napraviti i kredit koji nikada neće zatražiti. savjet: klonite se investicija i kredita. Mislite i postanite bogati. Ako ne ide tako, promijenite način razmišljanja.

Tko je glasao

Možda najbolje naspisati

Možda najbolje naspisati neku knjigu u kojima se ljudima sve to objašnjava :)))). Nešto kao http://www.financijskipreporod.com/ :))))) jel to to?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ne, to nije to. Knjige mogu

Ne, to nije to. Knjige mogu pisati samo uspješni i bogati ljudi. Siromašni nemaju što pisati. Dok bogati pišu iz zabave i čistog altruizma, siromašni pišu gluposti iz očaja.

Tko je glasao

Zbog ovoga sam najviše u

Zbog ovoga sam najviše u dilemi i sam,
S jedne strane, ova je vlada sada na puno boljem putu za prijevremene izbore, no s druge strane, nagon za preživljavanjem je veći nego do sada pa je teško predvidjeti hoće li ova vlada dočekati kraj mandata. Nadam se da neće.

+ za dnevnik , jer je to što prolazi kroz večinu misli onih koji uopće mogu svojim glavama misliti... ali želje su već drugo!

Koliko je sada dobro ili loše vrijeme za rušenje ove kvislinske vlade?

Ako se to uradi onda smo samo otvorili vrata da se Dr. Ivo vrati i to na zahtjev građana koji su primali penzije, plaće iz proračuna itd na vrijeme (više manje, jer već i sada kasne po malo tu i tamo)....

Ako se podrži ovaj projekt suradnje SDPa i ove kvislinske vlade.... onda dolazimo do realizacije onoga o ćemu su mnogi pisali.... i optuživali Druga Predsednika Mesića da sstalno kuha sebi neku fotelju u kojoj bi on kao "mirđija" svih ti stari partijaša i novopečeni stranački vjenika koji nemaju veze sa onom partijom od nekada..... itd itd.... Narodni Heroj... a u biti ništa više niti manje nego "oportunista" (i do sada je pokazao da je vješt u tome da prepozna priliku, i da zaboravi na neke ljude koji su mu pomogli kada nije imao za kavicu "figurativno rečeno").

Nisma ni sam pametan, naš Zdravkec ima ideju.... ali model i poslovni plan ne postoje.... samo ideja i temelj za smišljaje te ideje.... a sve ostalo mu je samo neostvariva teorija koja nije rađena na tememlju opsežne i neovisne analize kao i poslovno ili taktičko planiranje na temelju te analitike....

Sada neka me netko nazove ludim.... ali vidim mogućnost kako se prilika otvara za "budenje" a problem je taj koji će ostati isti "mahmurluk" po starom dobrom turcizmu!..... a u tome je grmu onaj zeko koji stalno rovari po našoj bašči i uništava našu svakodnevnu klopu!....

ŠBB KBB.... Dobro si pitao.... to što želiš... pazi, možda i dobiješ to što želiš.. tako sam i rekao svojoj opoziciji ovdje... uz poruku:

"Ako ja dobijem vrtim jedno janje, ako ovaj mali ljigo dobije vrtim dva janjeta"

Večini je bilo jasno to što sam govorio.... nekima i dan danas nije jasno!!!!!! jer njima vlast će uvijek = slast!! bez obzira koliko bila gorka salata/priog i pokvareno/crvavo meso!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

ovisi o tome koliko će

ovisi o tome koliko će sanader biti odsutan. jer, nema šanse da zadrži bilo kakav utjecaj ukoliko predugo bude bio, javno, van igre.
nadalje, uopće ne mislim da je jadranka kosor dobila neku stvarnu vlast u ruke. po meni, tu je vlast dobila opcija koja je više desno u hdz-u i tu se slažem sa mrakom. njih će kosorica slušati.
ali u cijeloj toj priči postoji jedan, meni najzanimljiviji moment.
dakle, sanader se tijekom svoje vladavine zdušno trudio da baš tu, više desnu opciju, drži na uzdi i da joj ne dopusti da previše utječe na neke odluke.
a sada, svojim odlaskom, vlast daje upravo njoj.
mislim da je sasvim moguće da računa na neko eventualno okupljanje hrvatske desnice oko te struje hdz-a, čime bi pokušaj rušenja vlade bio daleko teži.
koliko će nova vlada biti stabilna ovisi o tome koliko kako su posložene baš te, desne opcije trenutno u hdz-u.
ukoliko je sanader pravilno ocijenio, ova bi vlada mogla biti čak stabilnija od prethodne. ukoliko je ocijenio krivo, evo nama nove vlade jako brzo.
a kosorica u svemu tome mislim da će biti prilagodjena onoj strani za koju bude izvjesnije da će pobijediti. ne očekujem radikalne rezove, više bombastične naslove u medijima ali bez nekih stvarnih pozitivnih epiloga.

Tko je glasao

Jadranka Kosor je nebitna i

Jadranka Kosor je nebitna i potrošna roba.. u vladi su ostali u ovom trenutku oni koji su savršeno zamjenjivi..

svatko s malo mozga će pobjeći do jeseni.. Primorac je digao sidro, ipak je on znanstvenik..

Vladu su vodili, i još uvijek ju vode isti ljudi... i pogodite što.. Sanader nije niti je ikad bio "commander in chief"

trenutak istine

Tko je glasao

Sanader nije niti je ikad

Sanader nije niti je ikad bio "commander in chief"

A tko je bio C&C? Šeks, možda?

I da, kad već posjeduješ tu informaciju: zašto je IS odstupio?

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

vladu vode već dulje

vladu vode već dulje vrijeme "savjetnici" i "konzultanti", "stručnjaci", te birokrati vulgaris, koji svoje "mjere", "preporuke" i "reforme" u svemu što se tiče ičeg bitnog dobijaju izvana (tu i tamo i od domaćih kapitalaca).. korupcija doduše jest sveprisutna pa ih to nešto usporava, no kao što sam već rekao, za reforme i EU direktive uvijek će biti novaca i kredita

zašto je IS odstupio možeš pročitati u mom dnevniku gdje sve lijepo piše..

trenutak istine

Tko je glasao

@magnacarta, istina i

@magnacarta,

istina i dijelimo iste osjećaje prema samoprozvanim "stručnjacima".....nakotilo ih se malo preveć, ali.......dok sam bio zapovjednik u DR imao sam uvijek zamjenike, pomoćnike iliti savjetnike za nešto......ojni mogu pričati i savujetovati, a li na meni je da donesem konačnu odluku i izdam jasnu i konciznu zapovijed. naravno, za isto snosim i potpunu odgovornost.

Eto zato ti majstori ništavila tipa PR i ostali ne znače i nisu nikakovo opravdanje za ono što je učinio.

To je birokratski nakot koji nas košta velik dio državnog novca. Za ministarstvo u kojem sam radio znam zasigurno, a za ostala tvrdim da su i u goroj poziciji. Ali, opetovano.....di je jebena oporba ....zašto i dalje igraju onu Račanovu "odlučno možda....."......zar je Pusićka vrh kreme u oporbe........što nam zašuti toplooki.......nacija traži odgovore.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Kd čjm n krštlc

Kd čjm n krštlc Psćk, prv j sd slšm kk kršt (ppt mjmn kvz) hrvtskm sbr s vsn, prptntn pn sb pkšv djlt nkkv mrln lkcj, zkljčjm d j svk pcj z v npćn zmlj blj d nj njj slčnh (rčnvc, ččćvc, msćvc, lnčvc), jr sv j t jdn t st dmgšk bgr prm kjj nkm bdćm stcjm vjrjtnm dgđnjm, nć bt mlst.

pnvljm, nć bt mlst jr j n vš prc ns ml prm hrvtskm dmljbm, nmt j n v dns.

nst prhvtl pmrdb, pržn rk pmrnj zt mslm d j grđnsk rt nmnvn.

Tko je glasao

@krekane ja pusićku ne mogu

@krekane
ja pusićku ne mogu slušati ni dvije sekunde a da mi ne dodje zlo. zato ju uopće i ne slušam, jer vrlo dobro znam što ona može propagirati, u čiju koristi radi i što bi ona htjela od ove države.
no, nemoj, molim te, govoriti o nekom novom ratu.
toliko je mrtvih, a toliki se još uvijek bez njih ne snalaze i tuguju za njima. mene repriza užasava. i to ne zato što sam osobno u strahu od bilo čega, umire se samo jednom, onda bolje za nešto u čega čovjek vjeruje nego u postelji, da već biram.
al mi budućnost moramo osigurati na način da se medjusobno slušamo, da pravimo kompromise i da ne posustajemo u tome da tražimo pravdu za naše mrtve, kako one u ww2, tako i one iz dr.
mene je recimo baš na ovom forumu začudilo to što se jako mali broj ljudi izjasnio protiv nekog istraživanja "antifašističkih" zločina. znači da razlike medju nama i nisu toliko velike, kao što možda na prvi pogled izgleda. samo se treba razgovarati, ne mislim samo na nas ovdje, naravno, nego posvuda, na svim nivoima.
vjerujem da ti je ponekad svega dosta i da ne vidiš možda da će se stvari promijeniti, ali ja vjerujem da hoće. ako svi postave neku bolju budućnost kao cilj, onda se neće dopustiti da se radi neriješenih računa iz prošlosti ta budućnost baci kroz prozor.
prošao si rat, ne trebam ti govoriti da bi neki gradjanski bio još puno gori.
što se mene tiče, ne dao bog nikada više.

Tko je glasao

no, nemoj, molim te,

no, nemoj, molim te, govoriti o nekom novom ratu.

Diana, to ja zato što je u posljednje vrijeme popularno predviđati budućnost pa reko da i ja pokušam. nemoj me i ti krivo shvatiti da ja taj rat ili bilo koji drugi rat priželjkujem, to je samo prognoza što bi se moglo desiti kad bi se on desio. ako uzmemo u obzir katastrofična predviđanja za jesen i bankrot države o kojem govore mnogi pa i ugledni ekonomski analitičari, ako narod izađe na ulice i nastane kaos što je vrlo vjerojatna opcija, po meni ništa nije isključeno.

a u ovoj situaciji kada nemamo vladu puspićki i nekim drugima je najbitnija stvar Hebrangov intervju u kojem iznosi svjedočanstva o sudbini vlastitog oca kojega mu ubiše upravo takovi... oni i dalje napadaju umjesto da se pokriju ušima i zašute za sva vremena i kad to vidim naravno da moram reagirati.

Tko je glasao

nisam te krivo shvatila,

nisam te krivo shvatila, iako znam da mnogi jesu. znam da ne priželjkuješ nikakav novi rat, jer nitko tko je jedan doista prošao, ne priželjkuje idući.
nemiri se ne mogu isključiti, to je svakako najcrnji scenario ali se ne može staviti kao nerealnu mogućnost.
ono što mene plaši je to, što se u socijalni nemiri (uključujući prosvjede i sve ostalo) u zemlji poput naše, koja se od prošlog rata još nije ni oporavila, koja još uvijek ima nesredjene računa iz prošlosti, najlakše okrenu na medjusobnu netrpeljivost i izazivanje medjusobne mržnje.
no, čak i da do toga dodje (kažem da je to neki najcrnji scenario) mi sebi ne smijemo dopustiti da popušimo tako nešto. pa kvragu, nećemo se valjda mi medjusobno klati po ulicama u ime onih koji su nam uništili zemlju, pravo na dostojanstven život i sve ono o čemu smo sanjali dok smo branili ovu zemlju?
i naravno, govorimo čisto hipotetski, ništa se ne bi promijenilo ni nakon toga. ovi gore bi sebe debelo zaštitili, još se više obogatili i ponovno nakon nemira zasjeli na ista mjesta.
zato, što se mene tiče, prosvjedi svakako. ali zajednički prosvjedi upereni protiv svih, bili lijevi ili desni, koji našoj djeci sustavno kradu budućnost.
izborili smo slobodnu zemlju, s puškom u ruci.
sada trebamo izboriti život u toj zemlji bez parazita, lopova i pokvarenjaka, ali ovaj put ne s puškom, nego svim demokratskim metodama koje su nam na raspolaganju.
shvaćam ja tebe, jako dobro.

Tko je glasao

Govoriš li ti to nama

Govoriš li ti to nama svima, pa i državnom odvjetništvu, da je opcija kojoj ti pripadaš ona koja u budućem građanskom ratu kao vjerovatnom događanju u nekim budućim situacijama (jel ti to nešto imaš u planu???? ili imaš spoznaja.... ???), neće imati milosti prema račanovcima, čačićevcima, mesićevcima, liničevcima ali ni njihovim potomcima.

Je li ovo javni poziv na građanski rat i na ubojstvo?

Koji je tebi kukac, mujmane jedan!

A i svima onima koji daju bodove ovakvom dnevniku.

Tko je glasao

Koji je tebi kukac, mujmane

Koji je tebi kukac, mujmane jedan!

mujmane ako ti nije jasno što sam napisao pročitaj još jedared pa ako ti ni ondak nije jasno još dvared, valjda ćeš do tada skužiti, ako ne, e ondak ti ja nemrem pomoći...ne samo ja, već nitko.
:)

Tko je glasao

Bravo krrrekane! Budale se

Bravo krrrekane! Budale se mogu radovati gradjanskom ratu. Na zalost, nama izgleda drugoga nije. Jer djecica napravljena po jugoslavenskim roditeljima predaleko idu. Kako su im roditelji drzali do Hrvatske i Hrvata, tako eto i oni. Zato je gradjanski rat najbolja opcija, pa kom opanci kom obojci. A dodje li do njega, makar na stakama hodao, pristupit cu mu.

Tko je glasao

Budale se mogu radovati

Budale se mogu radovati gradjanskom ratu.

tako je, nitko pametan ga ne želi, niti ga priziva, no neke budale u vrhu hrvatske politike nas uprav guraju u njega sijući razdor i mržnju medju hrvatski puk, kao da se do sada nismo dovoljno klali medju sobom.
i zato takvima treba poslati jasnu poruku i otvoreno im reći da će dođe li do rata u tome slučaju oni biti prvi na redu.

Tko je glasao

Jeste, to je, ponavljam,

Jeste, to je, ponavljam, jako zalosno. Medjutim, novokomponirani Hrvati s pocetka devedesetih ne priznaju nikakva prava onima koji su bili Hrvati prije njih. Mnostvo nas je danas, ocito je, prisiljeno slusati lamentacije o hrvatstvu i hrvatskoj buducnosti od kojekakvih diletanata. Cak se, eto, Aisha osjeca pozvanom govoriti o DR-u i dijeliti lekcije casnicima, a feniks o bivsim politickim zatvorenicima. Prema njemu, zatvorenici su "ordinarni idioti", koje je bivsa drzava posve opravdano osudjivala. Jadno, previse jadno. I sto nam je onda ciniti? Aishi oprastati zbog mladosti, a feniksu zbog starosti? Nebi to bilo tako lose kad bi se radilo o nekolicini takvih, ali iza njih stoji skupina lukavijih lisaca koji doticne koriste kao pijune. A cilj im je, kao si rekao, sijati razdor i mrznju medju nama.
Da, za to su oni strucni. I placeni, moj krrrekane.

Tko je glasao

tako je, nitko pametan ga ne

tako je, nitko pametan ga ne želi, niti ga priziva, no neke budale u vrhu hrvatske politike nas uprav guraju u njega sijući razdor i mržnju medju hrvatski puk, kao da se do sada nismo dovoljno klali medju sobom.
i zato takvima treba poslati jasnu poruku i otvoreno im reći da će dođe li do rata u tome slučaju oni biti prvi na redu.

s ovim bih se apsolutno složila. svakome, tko pokuša ovaj naš narod gurnuti u neki eventualni novi rat treba jasno staviti na znanje da će ovaj put puške biti okrenute baš prema onima koji to pokušavaju. kada se to shvati, neće ni biti nikakve opasnosti od bilo kakvog rata.

Tko je glasao

Naravno, svak ima pravo da

Naravno,
svak ima pravo da ustvrdi i tvrdi tko je taj koji naš narod gura u neke nove ratove.

To nismo mi,to su oni drugi!Nisu to niti naši,njihovi su!

Mi nećemo rat,ali platit će te ako i kada ga izazovete!

Tko je glasao

Sad ti je valjda lakše kad

Sad ti je valjda lakše kad si ispljuvao Jadranku Kosor.
Pljuješ ti i godinama po Sanaderu - ali rezultat od svega je samo da su ti valjda usta suha od pljuvanja...

Samo ti pljuj i dalje, imaš još 2 godine pa vremena, pa onda još 4 godine u novom mandatu. Idemo dalje...

Baš ste svi uglavnom jadni, isfrustrirani i neka zloba vas izjeda iznutra, valjda od frustracija vlastitih neuspjeha.
Evo npr ti, imao si prilike pokazati što znaš s Kregarom - popušio si. Mislim da si pomalo i ljubomoran na prijatelja Macana koji je ipak neke pobdjede odnio na lokalnim izborima dok je "mrak usluge d.o.o" primamo klijente samo na preporuku obični konzultantski looser

Čitajući ovaj tvoj ali i druge pomflete, razvidno je da ste vi tu obični blogerčići a neki ljudi su ipak u vrhu državne politike. Ima veliki, veliki razlog zašto je tako, a ostati će i godinama jer vi ste ipak obična stoka sitnog zuba koja kopa po već odigranim događajima dok neki drugi vuku potze i određuju što će biti sutra ili neće biti..

Ali kda već pljuješ i po bivšem premijeru i novoj premijerki - ajde napiši - tko bi po tebi bio premijer po kojemu ti ne bi pljuvao barem 4 godine - jedan mandat. Daj njegovo ime i prezime i reference

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

A koje su to reference nase

A koje su to reference nase Suzane,bogati?
Nego reci Bijes,vjerovatno imas informacije iznutra,da nam podijelis tajnu Sakijevog bekstva?
Nadam se da ti nije poljuljalo vjeru u "velikog vodju"?!

Tko je glasao

@mrak, JK danas najbolje

@mrak,

JK danas najbolje opisuje pojam "žrtveno janje", ikako je ona prestara da bi bila nevina i naivna kao janje;)

A ovo je sa http://www.facebook.com/group.php?gid=110448539320&ref=nf :
Jadranka Vlaisavljević - Kosor s velikom rupom
DOK GENERALE DOMOVINSKOG RATA BACAJU U TAMNICE PREMIJERI POSTAJU ONI KOJI SU SE ZDUŠNO BORILI DA HRVATSKA NE POSTANE SAMOSTALNA I SUVERENA DRŽAVA - SRAMOTA!!

" Šarmantna" sijeda dama krije mnoge tajne iz svoje proslosti.
Hoce li se otkrivanjem mucki oko dodjele stana odmotati klupko i oko ostalih nepoznanica koje su ovoj dami, vrjerojatno, obojile kosu u sivo?

Ovdje cemo iznijeti nesto drugo, jako vazno !
I to ne samo radi stana, vec i za funkcije koje obavlja Jadranka Kosor Vlaisavljevic vazno je znati da je ta osoba djete jednog neuspjelog braka, da je odgojena od cetnickog vojvode, da i sama ima iza sebe nekoliko propalih brakova, da nema diplomu pravnog fakulteta... Ako ovo sto sam naveo nije tocno, bilo bi korektno od gospodje Kosor da se sama izjasni o svemu, kada vec to nije do sada ucinila. Jednostavno je iskrsnula na politicku scenu niodkuda bez jedne rijeci o svojoj proslosti! Tragedija je da se takva osoba brine o braniteljima i obitelji.
JACA
Zašto svi Jadranku Kosor zovu po prezimenu njezinog bivšeg muža?

Ona se ne preziva tako.

Ona se zove Jadranka Vlaisavljević i nećaka je četničkog vojvode sa Papuka Dušana Vlaisavljevića koji ju je i odgojio.

Jadranka Vlaisavljević nije iz Pakraca kao što kaže.

Jadranka Vlaisavljević je iz Bučja poznatog četničkog legla na Papuku kod Pakraca, a koje je oslobođeno akcijom 123. brigade HV-a za Božić 1991. godine.

Jadranka Vlaisavljević laže i o vlastitoj vjeroispovijesti.

Jer, Jadranka Vlaisavljević krstila se u katoličkoj crkvi tek 1995. godine , istovremeno sa ulaskom u HDZ.

Jadranka Vlaisavljević je u imovinskoj kartici navela stan na 3 ili 4. katu. Zašto ne napiše i kako je došla do tog stana? A došla je tako što je iz predmetnog stana istjerala dvojicu malodobnih sinova oficira JNA koji su ostali živjeti u stanu, u ulazu u kojem je Jadranka Vlaisavljević do tada živjela u suterenskom stančiću odnosno podrumu.
Hoćete još malo?

- Kosor je prezime uzela od muža svoje majke (koji i dalje niti priznaje Jadranku ni njezinu majku, ( obje su moralni 'uzori' heheh).
Jadrankina majka je radila u učiteljica u Pakracu-Lipiku, a drug Kosor zaposlen u Službi državne bezbednosti (inače rodom iz mesta pored Drniša),prerasporedjen je na mjesto u Pakracu. Nakon vjenčanja, rodila se Jadranka, a njeni otac i majka su se preselili u Čakovec. (sic!)
Jadranku su jadnu (šmrc,šmrc) ostavili kod bake (majčine majke) i ujaka Dušana Vlaislavljevića (četnika na kvadrat), gdje su je i odgajali. Kosor je čuvši za nemorale Jadrankine majke, tu majku potjerao, oženio se za drugu ženu u Čakovecu, dobio sina (Jadrankinog polubrata) kojega ona kao nova ministrica nije htjela primiti u ured.

JOŠ MALO PRILOGA O "MORALNOJ VERTIKALI" JADRANKE VLAISAVLJEVIĆ ALIAS "KOSOR":

- Kosorica je radi svojih srbo-jugoslavenskih korijena,kao aktivna članica Pokreta za Jugoslaviju 1990., vlasnica stanarskog prava (dakle, ne stana) od 30m2 u Velikoj Gorici, preko noći 1996. dobila od Ministarstva obrane (VALJDA ZA RATNE ZASLUGE, IZ PODRUMA U JURIŠIĆEVOJ??????) stan od 90m2 s garažom u Ravnicama (Maksimir) u Zagrebu za cijenu 23.072 DEM (YEAH!!!). Još je užasnije što nije ni platila 5% poreza na otkup tog stana kao svaki drugi gradjanin RH. Eto njenog moralnog karaktera.

1. Kad i gdje je krstena, po mogucnosti priloziti kopiju krsnog lista,
2. Kad i gdje je zavrsila pravni fakultet, kopija diplome,
3. Bracno stanje, koliko propalih brakova, moralno podobna, ministrica obitelji,
4. Kako se izjasnjava, narodnost i od kad,
5. Kakvo je imala djetinjstvo?
Heheheh )
1. 1995., Bog te pita gdje. Ko nabavi krsni list svaka mu dala!
2. Navodno u Zagrebu. Vjerojatno kupljeno u veselim godinama 1991-1992.
3. Dva propala braka - Ministrica obitelji ahahahaha, odrekao je se vlastiti otac, polubrata ne priznaje, nitko ne priča s nikim )
4. Hrvatica, rimokatolik, moš mislit, pripadnica Pokreta za Jugoslaviju, odrasla u kući četničkog vojvode, u srpskom selu, nekršteni ateist do 1995.
5. Predivno. Otac i majka odselili u Čakovec, malu Jadranku ostavili kod strica Dušana na selu )

Malo objashnjenje: Ovaj spominjani Pokret za Jugoslaviju... to je ona stvar koju je vodila drugarica Miloshevic Mirjana, ona s rojzhicom u kosi (a mozhda i na chemu drugome); ona ista, koja cheka svoj povratak u otadzhbinu joj iz daleke Majchice Rusije... iz, paaa, hmm, objektivnih razloga. Kladim se da njezina Jaca sve uchiniti da u okviru Ceftanije sirota zhena dodje nekeko blizhe svojoj otadzhbini... pa makar i u Hrvatsku.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

@rmarino, nemoj grjesiti.

@rmarino, nemoj grjesiti. Jadranka je lijepo odgojena i moralna osoba. Prije nego li ti pruzim dokaz za tvrdnju, priopcit cu ti ovo: Mjesto Cerna se nalazi tocno na polovici puta izmedju Zupanje i Vinkovaca. Proteze se pored dvije rijeke, broji oko cetiri tisuce mjestana, nije dozivjelo ratnih razaranja, a iz njega je poginuo cetrdeset i jedan branitelj. No, necu o tomu nego o Jadranki. Negdje u jesen 98-me Seki i Jaca su bili u blizini Cerne pa ih je ceranski HDZ pozvao da ih usputno posjete. I, odazvali su se pozivu. U Lovackom domu im je priredjena vecera. Oboje su sjedili za proceljem stola. Seki je, kao i obicno, bio out of order. U jednom trenutku je neki covjek isao u zahod i prolazeci pored njih slucajno pogledao prema njima. Kad ono, Jaca raskopcala Sekijev slic, izvukla nerastuce tijesto i nateze li ga nateze. Da, za vrijeme vecere, u nazocnosti tridesetak osoba.

Tko je glasao

Iako mi vasi minusi nista ne

Iako mi vasi minusi nista ne znace, ipak bih volio znati: Zasto mi ih dadoste? Ako mislite da sam iznio laz, recite mi to pa cu vam poslati nekoliko telefonskih brojeva, pa provjerite. Ako sam pak istinu iznio, radi cega je nastojite skriti? Opisani dogadjaj nije moje djelo, a samim time ni moja sramota. Nije li tako?

Tko je glasao

pavle samo cu bre da ti

pavle
samo cu bre da ti ponovim
da glavno oruzje nas iz bezbednosti nisu bili revolver, nož, uže
već glup hrvat nacionalist

i koliko god da pecam istim mamcem
uvek upecam
i uvek iste ribe

luka

Tko je glasao

1. Kad i gdje je krstena, po

1. Kad i gdje je krstena, po mogucnosti priloziti kopiju krsnog lista
Potpuno nebitno.

2. Kad i gdje je zavrsila pravni fakultet, kopija diplome.
Bitno jedino ako tvrdi da je zavrsila fakultet, a postoji nekakva osnovana sumnja da nije.

3. Bracno stanje, koliko propalih brakova, moralno podobna, ministrica obitelji.
Potpuno nebitno.

4. Kako se izjasnjava, narodnost i od kad
Potpuno nebitno.

5. Kakvo je imala djetinjstvo?
Vjerojatno tesko:), ali opet potpuno nebitno.

Ovo da je dobila stan 1996. kao clanica Pokreta za Jugoslaviju mi nije jasno. Znaci li to da je 1996 bila clanica pokreta za Jugoslaviju i bas zbog toga dobila stan, a iz stana su istjerana djeca nekog bivseg oficira JNA?

Tko je glasao

Bitno ili ne, sada i mene

Bitno ili ne,

sada i mene interesiraju dokazi oko toga svega!

Kakva to osoba vodi našu državu?

ne mislim acionalistički itd.. već doslovce "Who the Fark is Jadna Kosovka?" "Kakva je to osoba?, gdje je sve bila i što je sve radila prije nego li je bila ta koja se identificirala po etiketi sa imenom i prezimenom na žnjiranicama (pertlama) koje su Ivi virile iz one nezgodne rupčuge?

Kada se već "opened that can of worms" onda bi volio vidjeti i dokaze a ne samo rekla ili kazala!

i to naj naj najozbiljnije!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Čuj, sad si me zeznuo, jer

Čuj, sad si me zeznuo, jer nakon ovog komentara, fakat više nemam kaj reći.
Ako je sve toćno, trebalo bi to javno objaviti, preko bilo kojeg medija, ali si postavljam jedno glupo pitanje, zašto onaj koji je ovo napisao, ima dokaze za svoje tvrdnje, članak nije potpisao?
Čemu zatajnost, ako za sve postoje dokazi, odmah s njima van.
Friška figa, rmarino69, onaj koji je to objavio, neće se slikati, a onda se postavlja pitanje vjerodostojnosti, zato prijatelju, ne nasjedaj na provokacije.(iako, naravno, sve može biti istina)
O prezimenu,Vlaisavljević, ne govori se prvi puta, pa ni o stanovima ni o Pokretu za Jugu-pitam se zašto nije pokrenut nikakav postupak, ni sudski ni stegovni?
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

@Molotov, samo sam prenio

@Molotov,

samo sam prenio ono što je na net-u već tri dana. Čak su i grupu stvorili. Dakle ponavljam, to nisu moje informacije nego sa FB, pa tako i ne nasjedam na dezinformacije.

Kao što vidiš već sam dobio prvi minus i to od ne baš ljubitelja HDZ-a ili lika i dijela JK. Pitanje je zašto mi ga udijeli;)

Razumiješ li sad o čem se radi:)

Pozdrav,

Crni

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

razumijem, kako ne bih! oni

razumijem, kako ne bih! oni koji ne vole "napadačku" notu u tvojim napisima dali su ti -. nije mi jasno čemu se čudiš ili što bi iz toga trebao zaključit bilo tko osim da nam je takvog "razgovora" dosta?

Tko je glasao

Pitanje je zašto mi ga

Pitanje je zašto mi ga udijeli;)

@rmarino, njezin minus je nagrada za te. Osjeti zabrinutost kada ti udijeli plus.
Zivio mi!

Tko je glasao

Pavle, vidiš li ih kako se

Pavle, vidiš li ih kako se kote!!!! Pa očekivao sam minus od B2, my soul itd, kad ono.........

A što je najbolje natpis uopće nije moj, hehheeee. I takovi 'oće biti kalif namjesto kalifa.

To se događa kad si zasljepljen mržnjom.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

to se događa kad redovno

to se događa kad redovno čitaš pollitiku. jednostavno, bude ti dosta!
nisam fan JK ali bez čvrstih dokaza nikad ne bih tako nešto napisala ili prenjela.
jednostavno zato što negdje traba biti crta i tu se ne može tako. samo pokušavamo zaštiti prostor gdje se osjećamo dobro!

Tko je glasao

ti bi htjela dokaze ko za

ti bi htjela dokaze ko za Maju iz telekoma :))))

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

NE! htjela bih da se malo

NE!

htjela bih da se malo više držimo uputa iz Biblije:

ne reci laž na svjedočanstvo na bližnjega svoga

neka prvi kamen baci ko nije nikad zgriješio

ne čini drugome što ne želiš da se učini tebi

SAMO TO I NIŠTA VIŠE!

Tko je glasao

Zašto, Jadranka

Zašto, Jadranka Kosor?
Mogući odgovor je činjenica da defokusiranje problema poniranja u depresiju ničim drugim efiksanijim nije bilo moguće izvršiti osim mijenjanj subjekta - osobe oredsjenika valde.
Jadranka Kosor je "prava osoba za prava vremena". Analogno, to bi se moglo kazati usporedbom. U času kada je trebalo stati na obranu domovine bez oružja, bez vodstva, bez jasnog cilja, logistike itd, to su bili ljudi suprotni od onih koji danas npr. kritiziraju Keruma- Najveći probisvijeti i luzeri su obranili Hrvatsku. Oni danas nisu ništa sposobni učiniti osim primati mirovine. No pored svega toga mi koji nismo bili na njihovim mjestima trebao im biti zahvalni i poštovati ih, jer bez njih mi bi bili sada u nekekvoj kronweloskoj Jugoslaviji.
Od Jadranke Kosor možemo očakivati i čudo. Ona je u životu proživjela toliko neugodnosti da je upravo "trenirana" za krizne situacije, pa u lepezi koju nudi HDZ, to je možda i najbolji izbor. No, bumo videli
Zašto je Sanader otišao, a Kosor došla. Sanader, ali niti jedan drugi premjer nisu mogli promijeniti;
- glavna "poduzetnik" u RH je država, pa i glavni dužnik
- 1:4 je omjer onih koji su zaposleni i nešto rade naspram onih koje treba hraniti
- od tih milijun i nešto što rade, trećina posluje sa nulom, trećina su korisnici proračuna, a tek trećina možda posluje pozitivno
- dakle jedan zaposleni hrani jednog službenika koji ima dvostruko veću plaću. Razlika je drastična i ona se nadopunjuje iz daljnjeg zaduživanja
- povećati broj zaposlenih u privredi moguće je samo tako da se uveze radna snaga iz susjednih zemalja, a to znači da bi umirovljenici imali veće mirovine, ali bi bilo i više nezaposlenih građana RH koji još uvjek nisu spremni raditi za pola plače
- trebalo bi otupustiti sve držvane službenike, privremno ih zaposliti dok se ne izvrši reorganizacija, edukacija i td, te u konačanici imati 10-50% manje službenika.
- treba odmah donjeti zakon po kojemu su svi krediti u kunama, a banake ne mogu mjenjati kamatu bez suglanosti dužnika
- treba uvesti porez na imovinu,
- treba izvršiti podjelu državnog vlasništva nekretnina koje su paradokslano u "privataizaciji"postale veće nego što su bili prije u socijlizmu, kako bi država mogla naplatiti porez. Sama sebi ne može. Prosvjetu staviti izvan proračuna na način da se iz ovog poreza financira
- treba sve menađerske ugovore državnih tvrtki odmah ukinuti, a bonuse dati ineksirane ukupnim uspijehom svih državnih firmi.
- sve mirovine veće od 5.000 kuna smanjti, drastično i privremno, pa pomalo dizati ako bude moguće
- revidirati sve mirovine i javno objaviti korisnike, te branitelje
- uvesti nacionalnu garadu gdje bi se dobio radni staž, a nakon određenog staža ili rezultat, hrana, smještaj nadoknada. Staž u toj gardi dao bi prednost u zapošljavanju, a to se već postiže stažom. Nacionalana garda bi se najmanje bavila vojnim poslovima, a najviše, edukacijom u informatici, jezicima i td, obradom državnih zapuštenih zemljišta koja čine 50% svih zemljišta u RH, pomoć sosijno urgroženim (PTS-eovcima, 20.000 ležečih polenika koji ne izlaze iz kuće, nemaju sindikat i ne mogu izaći na ulice kao ni 30.000 pomoraca na stranim bodovima itd.)
- iz proračuna izdvojiti mirovinsko i zdravstveno osiguranje (dugoročno)
- odmah izvršti legalizaciju svih "nelegalnih" objekta, a koji nisu uopće registrirani. Pa ako su za ruđenje isto tako moraju biti ucratni, a ako se dozvola ne može dobiti tada treba u zemljišne knjige položiti odijajuće rješenje, da se vide razlozi odbijanja - "stupanj legalnosti". Ovako imamo više od 50% neregistriranih objekata što je dedopustivo i to se gura pod tapet.

- kompletno sudstvo i upravu treba stvaiti na interent svski predmet,m a onima koji rješaju predmete dati i odgovarajuće plaće. Svaki predmet mora biti vidljiv svima i uvjek na interentu. Svi izvadci i matični podatci moraju biti vidljivi ukljucivsi i one iz javnioh matičnih knjiga. Abecedni upisnik treba imati za katastar i zemljišnik na razini cijele zemelje. Sada su to kazamati u kojima se kriju razni pretvorbnei i drugi razboijnici i čakaju da prođe opća zastara od 10 godina.

Dakako da bi se još moglo nabrojiti dosta toga, što bi došlo u obzir da se napraviti ili ne, ovako ili onakao. No, vrijeme je prošlo, ništa od toga se nije napravilo. Rezulatate, od čak povećanju plaća, imamo na bazi obrađenih poreznih prijava za 2008. Tu je samo jedan kvaratal negativan. Mi bi dakle trebali čekati još godinu dana ili više od godinu i pol poniranja u ambis u sve dublje krize, da bi u srpnju 2010 mogli tek donjeti ozbiljnije mjere?
Ovako sindikati zaposlenih u državnim služabama traže povečanje plaće, a premjer o tome razgovora.
Sindikati zaposlenih u gospodarstvu koji imaju dvostruko manje primanja i koji hrane, ove prve šute kao pasivni homoseksualci. To ne vidi ni premjer ni sinikati, ni sredstva jvnog informiranja.

Socijani mir je zaduživanje cijele države da bi eleita - skupa i neučiunkovita birokracija i dalje vladala. To izgleda kao nasilni i bahati sin koji ništa ne radi, sjedi ispred hafića sa Rey-Ban naočalima, puši Mallboro, te maltretira oca koji radi u tvronici da mu dade još ili se zaduži da bi on mogao zadržati "minimun" zamišljenog stanadrda.

Ako u državi situacija samo 10% bezizlazna od ovoga što je napravljeno, jedinio što je premjer mogao učiniti da proimejni samog sebe - ode. Dovede dgugu osobu koja će u galsvnom koketirati i kroz tu igru pokušta uvesti ozbiljne mjere, te čekati da se "magarcu uši napune vdoom"

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci