Tagovi

Mentalne zamke (4) – Sjenke nad Glavnim Gradom

Fagot I. Majstor i Margarita

Stvari naj?eš?e nisu onakve kakvim ih se želi prikazati – one jesu onakve kakve jesu. Samo ih treba malo bolje pogledati. Dne 27/04/2008 sam zabave radi objavio ?lanak „Majstor i Margarita! („Monoleme“ u politi?koj praksi) To je ?lanak koji se bavio fenomenom politi?kog pragmatizma i kreativnog manipuliranja– dakle na osnovnim tezama Bulgakovljeve knjige „Majstor i Margarita“, s kojom sam fasciniran, ne toliko radi doga?aja koji se u knjizi navode (mada su romansijerki izvrsno obra?eni) nego radi pojava koje je opisivao a koje su nažalost stalno prisutne me?u nama i danas –a to su društvena (i vjerska) hipokrizija, pomanjkanje slobode u me?uljudskim odnosima, te manipulacije koje se u to ime proizvode.

U ono vrijeme kad je ruski književnik Mihail Afanasjevi? Bulgakov (1891. - 1940.) napisao svoje djelo, morao se služiti satiri?kim metaforama i simbolizmom poruka kako bi svoje djelo ipak napravio dostupnima ?itateljstvu a u?inio što zagonetnijim neukim pandurima (države, svijesti i savjesti) koji su uvijek spremni na cenzuru slobode ljudskog duha i kreativnosti ljudskog djelovanja. U takvom shizoidnom procjepu je ova knjiga nastala a koja je (baš zato) u svojoj kreativnosti nadmašila svoje vrijeme razotkrivaju?i mentalne zamke unutar kojih se (svojom ili tu?om voljom) vrlo ?esto kre?emo. „Majstor i Margarita“ se desetlje?ima pretiskivala u „samizdat“ izdanjima (šapirografiranjima ili fotokopiranjima), i tako se širila ispod strogo kontrolirane površine. Danas ona predstavlja klasi?no djelo protiv svakog totalitarizma.

II. Zlokobni trio

U „Majstoru i Margariti“ (u Bulgakovljevom djelu i mome gore spomenutom i citiranom ?lanku) glavne manipulatorske uloge igraju tri osobe:

Woland Samo ime se povezuje na Goetheovog Fausta, tj. personifikacija demona, vraga, zlog duha.
Behemot je biblijsko bi?e (spomenuto u Knjizi o Jobu 40:15-24) u metafori?kom zna?enju zvijeri, presonifikacija nehumane dimenzije u ?ovjeku i društvu..
Fagot je vrsta puha?kog instrumenta, no i pejorativni izraz za homoseksualca.

Te tri osobe su se pojavile u Glavnom Gradu da bi u centralnom Varijeteu izvodili predstave s ma?ioni?arskim trikovima pomo?u kojih su od gledatelja ?inili budale. Sami Majstor (pisac koji se drznuo izjedna?iti dobro i zlo revidiraju?i biblijsku istinu) te Margarita (žena i ljepotica koju je opasni trio pretvorio u vješticu) su za ovu priliku sporedni likovi.

III. Epilog (stranice 410-422 - podosta skra?eno i pomalo modificirano)

Pa ipak - što je bilo dalje u Glavnom Gradu nakon što je Woland u suton subotnje ve?eri napustio prijestolnicu, i odletio zajedno sa svojom pratnjom u smjeru Medvednice? O tome da je tijekom dugog vremena odjekivala teška tutnjava najnevjerojatnijih glasina koje su se vrlo brzo prenijele i u najudaljenija i najzaba?enija mjesta provincije - ne treba ni govoriti. Ove glasine ?ovjeku se ?ak gadi ponavljati.
-----
Pisac ovih istinitih redaka je osobno, uputivši se na Lanište (gdje se opet izvodila predstava biranja odabranih izme?u jednog kandidata, koje je hipnotizirana masa urnebesno prihva?ala), u tramvaju ?uo pri?u kako je iz Arene izišlo deset tisu?a ljudi potpuno nagih u doslovnom smislu rije?i, i da su u takvu stanju otišli ku?ama taksijima, automobilima, autobusima. Šapat „ne?ista sila“ ?uo se u redovima koji su stajali pred prodavaonicama, u tramvajima, u stanovima, u kuhinjama, u avionima i vlakovima (prigradskim i onima na dugim relacijama), na kolodvorima i malim tramvajskim postajama, u ljetnikovcima i na plažama.
-----
Ljudi obrazovani i kulturni, razumije se, nisu sudjelovali u pri?ama o „ne?istoj sili“ koja je posjetila Glavni Grad, i ?ak su se tim pri?ama smijali i pokušali urazumiti pripovjeda?e. Ali ?injenice, kako se kaže, ipak ostaju ?injenice, koje se nikako se ne može odbaciti prezirno i bez objašnjenja
-----
Kulturni ljudi su stali na stanovištu da je potrebna istraga jer je o?ito djelovala banda hipnotizera i trbuhozboraca koja je izvrsno vladala ma?ioni?arskim umije?ima. Mjere za hvatanje bande bile su, dakako, poduzete energi?no i brzo, kako se to ve? u Hrvatskoj i ina?e radi, ali na žalost nisu donijele rezultate. Onaj koji se predstavljao kao Woland sa svim svojim bližnjima je nestao i nije se više vratio u Glavni Grad, nije se uop?e pojavljivao niti pokazivao. Prirodno je nikla pretpostavka da je pobjegao u inozemstvo, ali se ni tamo nigdje nije ukazao. Istraga o njegovu djelu trajala je dugo. Jer, bilo kako bilo, to je djelo bilo stravi?no! Ne spominju?i stotine zalu?enih ljudi, bilo je žrtava, i te su žrtve tražile istragu.
------
Ali bilo je konkretnih žrtve i nakon što je Woland napustio Glavni grad – a kako god to žalosno bilo, te žrtve su bile crne ma?ke (jer su podsje?ale na groznog Behemota). Po prilici stotinjak tih mirnih, ?ovjeku odanih i korisnih životinja bilo je strijeljano ili uništeno na druge na?ine u razli?itim krajevima zemlje. Petnaestak ma?aka, ponekad u unakaženu stanju, bilo je dostavljeno u policijske stanice. Na primjer, u Gornjem Gradu je jednu od tih nevinih životinja svezanih prednjih šapa u policiju doveo neki gra?anin. On je ma?ka do?ekao u zasjedi u ?asu kad se životinja lopovska izgleda spremala pobje?i me?u ?i?ke. Zgrabio je ma?ka, s vrata skinuo plavu kravatu da bi ga svezao, taj je gra?anin je otrovno i s prijetnjom u glasu mrmljao: - Aha! ?ini se da si sada izvolel do?i k nama v Gornji Grad, gospodine hipnotizeru? Ali ovdje vas se mi ne bojimo. Ne pretvarajte se da ste nijemi! Znamo mi kakva ste vi pti?ica! Tako je gra?anin vukao ma?ka za prednje šape prisiljavaju?i ga udarcima da hoda na stražnjim šapama. –„ Vi“ - vikao je gra?anin – „prestanite se praviti budalom! Ne?e vam uspjeti! Izvolite hodati kako svi hodaju!“ Crni je ma?ak samo prevrtao mu?eni?kim o?ima -lišen od prirode dara govora nije se mogao opravdati. Svoj spas je dugovao u prvom redu policiji, a u drugom svojoj gazdarici, poštovanoj gornjogradskoj udovici. Naime, tek što je ma?ak doveden u policiju, tamo su se uvjerili da gra?anin jako miriše na alkohol (zbog ?ega su odmah posumnjali u njegovu prijavu). Istovremeno je starica, koja je doznala od susjeda da su oteli njezinog ma?ka, potr?ala u stanicu i prispjela u pravi ?as. O ma?ku je dala najlaskavije mišljenje, objašnjavaju?i da ga poznaje pet godina (od vremena kad je još bio maleno ma?e, da garantira za njega kao za samu sebe). Dokazala je da nije u?inio ništa zla i da nikada nije odlazio ni u Donji Grad a kamoli na Lanište. Ro?en je u Gornjem Gradu, u njemu je odrastao i nau?io loviti miševe. Tako je nesretni ma?ak odvezan i vra?en vlasnici, okusivši, istina, zla jer je doznao u praksi što je to pogreška i kleveta.
-----
Osim ma?aka neke bezna?ajne neugodnosti zadesile su i neke ljude. Tako su neki na neko vrijeme bili pritvoreni u Rijeci, Splitu, trojica ?ak Dubrovniku, jer su sli?ili na Fagota zato šti su bili visoka stasa, preplanuli, sjedokosi. Nekog gra?anina su skinuli svezana iz aviona za Beogrod jer je htio suputnike zabavljati trikovima s kartama.
-----
Bilo je još mnogo toga, tko ?e se svega sjetiti!
-----
Još jednom i još jednom treba odati priznanje policiji. Sve je bilo u?injeno, ne samo da se pohvataju zlo?inci nego da se i objasni što su sve po?inili. I sve je to objašnjeno (a ta su objašnjenja, mora se priznati, bila jasna i neoboriva). Istražitelji i iskusni psihijatri ustanovili su da su ?lanovi zlo?ina?ke bande ili možda jedan od njih (pretežno je sumnja padala na Fagota) bili hipnotizeri nevi?ene snage koji su se mogli pojavljivati ne samo na mjestima gdje su zapravo bili, nego na fiktivnim i pomaknutim pozicijama. Osim toga su sugerirali onima koje su susretali, da se neke stvari ili ljudi nalaze tamo gdje ih u stvarnosti nema, i obratno.
-----
Iz svega je izveden žalosni ali neoborivi zaklju?ak kako ma?ioni?arska banda vlada sposobnostima hipnotiziranja na velike udaljenosti, i to ne samo pojedinaca nego i ?itavih grupa. U takvim uvjetima zlo?inci su mogli lišiti razuma i najpostojanije psihi?ke konstitucije.
-----
A što da se onda uop?e spominju takve sitnice kao što su špil karata u tu?em džepu u parteru Varijetea, ili damskim haljinama koje su nestajale, ili kapama koje mijau?u i sli?ne stvari! Takve sitnice mogu izvesti bilo koji profesionalni ma?ioni?ar srednjih sposobnosti na bilo kojoj sceni, pa je u tom smislu bio i posve jednostavan trik fiktivnog otkidanja Glavaševe glave. Ma?ak koji govori - ta to je tako?er obi?na glupost: da bi se ljudima pokazalo ma?ka koji govori, dosta je vladati osnovama trbušnog govora, a nitko valjda ne sumnja da je stvarno Fagotovo umije?e znatno prelazilo te osnovne ma?ioni?arske tehnike.
-----
Da, stvar uop?e nije u špilu karata, niti u lažnim pismima iz torbice Ivi?a Pašali?a. To su sve gluposti! To je samo on, Fagot, koji je poslao jednog pod tramvaj. lišio razuma pjesnika; on ga je prisilio da fantazira i u mu?nim snovima vidi drevni Jeruzalem i suncem sprženu bezvodnu ?elavu goru s trojicom obješenih na stupovima. To su on i njegova banda prisilili Margaritu (i njezinu kolegicu Biserku Picoku) da se odlete pa se potom vrate u Glavni Grad. Uostalom, baš ovom stvari se istraga bavila osobito temeljito: Trebalo je objasniti da li je banda lopova, ubojica i paliku?a te fine žene otela ili su se one dobrovoljno priklju?ile tom zlo?ina?kom društvom? Na temelju apsurdnih i zbrkanih iskaza svjedoka i s obzirom na ?udne i bezumne bilješke same Margarite (koju je ostavila bivšim muževima i ljubavnicima) a u kojima piše da odlazi me?u vještice - istraga je zaklju?ila da su i gazdarica i pomo?nica ustvari bile hipnotizirane, kao i mnogi drugi, i u takvu stanju zavedene. Uvažena je tako?er mogu?nost, vjerojatno potpuno pravilna, misao da je zlo?ince ustvari privukla ljepota ovih žena.
------
Stipe više ne mora razgovarati telefonski s Varijeteom. Pronosile se glasine da je sasvim prestao piti porto, da samo pije ljekovitu rakiju od pupoljaka crnoga ribizla zbog ?ega je sasvim ozdravio. Kažu da je postao šutljiv, i da se kloni žena. Odlazak Stipe iz Varijetea nije mu donio onu radost o kojoj je tako vru?e maštao u tijeku više godina. Oslobodivši se Varijetea, nastupio je na dužnost u dje?jem kazalištu lutaka na Trešnjevci. U tom novom kazalištu nije se više morao baviti poslovima akustike.

III. Uputa za razumijevanje

Znam da mnoge stvari, kad se govori o magiji i manipulacijama ljudima i javnoš?u ?ine misti?nim i nerazumljivim. Ali kad danas ?itate ovu knjigu (Majstor i Margarita) zapahnu vas neodoljivi mirisi nevjerojatne svježine – kroz koje se prošlost, sadašnjost i budu?nost spoje u jedan jedinstveni kontinuitet. Istina je da samozvanim veli?inama to nimalo ne odgovara, jer umanjuje njihove vlastite uloge u povijesti i društvu.

Ali je jako važno, od svega najvažnije uo?iti i prepoznati zlokobne sjene koje se stalno nad nama nadvijaju, i opet , i opet vra?aju. Zato, ako do danas niste pro?itali „Majstora i Margaritu“, u?inili ste veliki civilizacijski popust i neprocjenjivu štetu vlastitom mentalno-politi?kom zdravlju. Kupiti u knjižari, posuditi u knjižnici ili pak skinuti sa Inerneta u elektronskom obliku.

Komentari

majstor i margarita nisu

majstor i margarita
nisu zaslužili da ih miješaš u ovo
iako si to lijepo sastavio

ovo što si komentirao, skup hdzea
bila je politička oporuka
nasljednici su se okupili i primili na znanje
kome je ćaće ostavija mlin, kome magarca a kome mačka
najbliža ilustacija bila bi mačak u čizmama

i iako razumijem skvikija
ipak je to izraz poštovanja
kada kao najveću političku uvredu
uzimaš primjer velikana lijeve strane totalitarnog spektra
a i remek djelo josifa visarionoviča zaslužuje trajno sjećanje
(na kraju i jbt ga je slijedio nekoliko godinica)

luka

Tko je glasao

Nisam pročitala tu knjigu a

Nisam pročitala tu knjigu a budem...Ali sam čitala psihosociologiju na početku 90-tih godina jer me to zanimalo...Kada je HDZ osvajao svoj prvi mandat .Naravno ,usput sam pratila i Miloševićevu propagandu,primjetila sam da rade upravo ovo što ste naveli u ovom svom dnevniku što kroz teorije psihosocilologije je sasvim moguće samo je vrlo važno imati izvor financija da bi se sugestija nametnula većini građana.Da bi prikupili novac onda nećete ići s teorijom npr.K.Marxsa jer ta teorija ne štiti kapital i nećete dobiti potreban novac.
Ljudi željni statusa,tj.statusofreničari,karijeristi,zgrtači će zato ići s drugom ideologijom koja štiti kapital tj. povlašteni društveni položaj tj. profit a to je npr.nacionalizam i staljinizam...Zbog pokušaja da objasnim svojoj neposrednoj okolini 90-tih sam skoro ostala bez glave.Prijetili su mi sasvim normalni i mirni građani s kojima sam danas u normalnim odnosima jer su bili pod snažnom sugestijom medija i to samo zbog jedne rečenice jer u stvarnosti nisam baš pričljiva osoba:"Onaj tko dolazi u ime slobode dolazi u ime svog džepa."...Iz tog razloga smatram da su naši balkanski osvajači i voditelji medija trebali odgovarati u Hagu za ratni zločin jer su se koristili znanstvenim otkrićima ali ne u dobrobit naroda već u interesu zgrtanja tj. pljačke vlastitih naroda.Žalosno je da Hag prešućuje tu najvažniju činjenicu i igraju se pravde nad onima koji su bili vojno neobrazovani,nad kojima je bila nametnuta snažna sugestija,koji su bili premladi da uopće budu generali itd. dok najodgovorniji uživaju još uvjek privilegije i ugled zahvaljujući pripuzama medija i Crkve...(Ispričavam se na gramatičkim greškama jer nemam vremena...)

Tko je glasao

@franka valli "Onaj tko

@franka valli
"Onaj tko dolazi u ime slobode dolazi u ime svog džepa."
ovo nema ni glave ni repa, bar ne ukoliko to čovjek ne želi zlonamjerno protumačiti.
ukoliko si usred hrvatske, devedesetih godina dok su ljudi ginuli po bojišnicama za slobodu hrvatske države i hrvatskog naroda nekome recitirala ovakve rečenice, meni je osobno drago što te nisam čula.
takodjer, mi nemamo nikakve "balkanske osvajače" nego ih vrlo jasno možemo i trebamo imenovati, a to je jna sa pripadajućim četničkim postrojbama na čelu sa slobodanom miloševićem.

btw, knjiga je meni odlična, preporučam

Tko je glasao

Diana,to je bilo nakon što

Diana,to je bilo nakon što je bio proveden referendum da li želimo biti u konfederaciji ili federaciji(uoči rata)...Sjeti se medijskog naboja srpskih medija koji su sugerirali ljudima glasanje za opciju federacije....jer "ustaše" žele konfederaciju...a prosječni srpski građanin nije imao pojma što je konfederacija (decentralizacija društvene moći)...Hrvatskim građanima je bilo lijepo objašnjeno pa smo zato to izglasali...Da li su se Tuđman i Milošević dogovarali oko ratnog sukoba pokazati će budućnost ali znam da su balkanski osvajači narodne imovine.U posljednje vrijeme sve više ima izjava a i bili su objavljeni dokumenti o kadrovskim smjenama koje je potisao Tuđman po nalogu Miloševića...Tuđmanov dolazak na vlast je bio popraćen sa snažnim nacionalističkim porukama ( zbog suradnje s proustaškom emigracijom koja je financirala njegovu kampanju,nemoj mi negirati jer imam ja svoje rodbine po vani pa znam)...Da skratim,prijetilo mi se uoči rata,pištoljem u trbuh,bila sam u drugom stanju. Na jednu jedinu rečenicu reagira čovjek koji inače je miran i normalan građanin jer sam mu uvrijedila preidealiziranog vođu...Kada je počeo rat,bila sam u skloništu i ništa nisam govorila,pa su dvojca "muškaraca" meni vrtili nekim starim pištoljem pred nosom jer su "čuli" da ja ne volim njihovog "vođu",jer su čuli da sam glasala za HSLS i naravno jer sam u mješovitom braku("izdala sam narod" )...i ta dvojca građanina su inače mirni i normalni ljudi.I nisu razmišljali da ja u naručju držim bebu.Drugi su razmišljali pa su ih fizički spriječili da me maltretiraju i pomogli su mi..(znači bilo je i onih koji su bili manje sugestibilni pa nisu htjeli to dopustiti da se radi svašta u ime vođe)..Sve te prijetnje i one verbalne su stale kada je idući put u sklonište moj suprug,tada pripadnik ZNG došao s kalašnjikovom i nakićen s kinder jajima...(ovi sadisti nisu znali da mi je suprug pripadnik ZNG i odjednom su postali mali i mlitavi)...Svi su se upristojili...I još nešto:niti jedan od svih tih "hrvatina nisu sudjelovali u domovinskom ratu....Osim toga bila sam dužna 3,500DEM jer pripadnici ZNG u početku nisu dobivali plaće a moj porezni inspektor na općini i moj doktor su mi "sredili" da ne dobijem pravo na dječiji doplatak,dakle nisam imala prihoda, i opet su mi došli "pravi pravcati" pripadnici mog naroda s pištoljčićima koje nije bilo briga što moj suprug sudjeluje u obrani zemlje dok oni glume bolovanja jer su dobili poziv, da potpišemo da je njihova kuća...Rekla sam da idem po olovku i izvadila sam jaje iz ladice a oni su poblijedili i lijepo smo se sve dogovorili :)..Ako te zanima u kojoj sam situaciji rodila svoju prvu kćer poslati ću ti na mail jer ne želim više javno blatiti jadni ishipnotizirani moj narod koji ja vjerujem da je dobar u duši samo mu treba dopustiti da slobodno misli...ne mu nametati zlo...i obrazovati ga znanjem a ne parolama....Dakle u praksi sam doživjela da nacionalizam,tj ljudi skloni nacizmu su skloni zgrtanju i često imaju crtu paranoje,borderline sidrom,nekrofilija itd....u praksi je dokazao pokojni predsjednik i njegova klika da su skloni zgrtanju i svi oni koji misle osvajati vlast s nacionalizmom ili staljinizmom(svejedno je) su identični tim bolesnim napuhanim ljudima koji misle da su iznad drugih pa si opravdavaju sve vrste lopovluka,nasilja itd..Ja ću pokušavati na sve načine da spriječim egomanijake da se dočepaju vlasti i svih njenih privilegija koje ponavljam treba ukinuti..Sada je opasno vrijeme jer oni vide svoju šansu da se dočepaju statusa i svega onog što im Vlasta može dati....Na žalost tebi ne bi bilo drago da si me čula:Onaj tko dolazi u ime slobode taj dolazi u ime džepa"?..Koje jednoumlje...Jedna rečenica koja je bila proročanstvo...Koja je napisana na temelju povijesnih činjenica jer povijest je učiteljica...Ne znam,izvolite pa mi prijetite i dalje jer ću tu rečenicu ponavljati do kraja života ali ja sam i nešto naučila pa ću reagirati istom mjerom...Život u fašističkoj državi ionako mi mnogo ne znači...Spremna sam na sve....

http://www.youtube.com/watch?v=C-Rr4huQqRE

Tko je glasao

Franka,zajeban ratni put

Franka,zajeban ratni put imaš.Svaka čast na opstajanju i zadržavanju zdravog razuma.Drži se!

Tko je glasao

...a moj porezni inspektor

...a moj porezni inspektor na općini i moj doktor su mi "sredili" da ne dobijem pravo na dječiji doplatak...

Ovdje sam krivo napisala u svom gornjem komentaru jer me je ta ista kćer pilila u mozak,umjesto riječi "dječiji doplatak"..trebalo je ići riječ predporodinsko bolovanje...(u biti nisam mogla zato ostvariti porodiljni dopust)...mogu objasniti ako koga to zamima detaljnije..

Tko je glasao

@franka valli Diana,to je

@franka valli
Diana,to je bilo nakon što je bio proveden referendum da li želimo biti u konfederaciji ili federaciji(uoči rata)...Sjeti se medijskog naboja srpskih medija koji su sugerirali ljudima glasanje za opciju federacije....jer "ustaše" žele konfederaciju...a prosječni srpski građanin nije imao pojma što je konfederacija (decentralizacija društvene moći)...Hrvatskim građanima je bilo lijepo objašnjeno pa smo zato to izglasali...
za nevjerovati. dakle, jadni srbi nisu ništa krivi jer njima nije bilo objašnjeno, a nama jeste, pa smo slijedom te logike mi valjda ti koji su bili za rat. jesam te možda krivo razumjela? ako jesam, sorry.
Da li su se Tuđman i Milošević dogovarali oko ratnog sukoba pokazati će budućnost ali znam da su balkanski osvajači narodne imovine.U posljednje vrijeme sve više ima izjava a i bili su objavljeni dokumenti o kadrovskim smjenama koje je potisao Tuđman po nalogu Miloševića...Tuđmanov dolazak na vlast je bio popraćen sa snažnim nacionalističkim porukama ( zbog suradnje s proustaškom emigracijom koja je financirala njegovu kampanju,nemoj mi negirati jer imam ja svoje rodbine po vani pa znam)...
ta je, kako ju ti nazivaš, proustaška emigracija financirala oružje koje smo nužno trebali kako bi branili svoju zemlju i svoje domove od jugočetnika. ne znam baš da bi daleko dospjeli bez novaca i oružja od te "proustaške emigracije". a ja bih doista rado vidjela neki vjerodostojan dokument koji potvrdjuje kako je tudjman primao bilo kakve naloge od miloševića o kadrovskim smjenama. predlažem ti da ili zalijepiš vjerodostojan link na tako nešto ili prestaneš širiti neistinu.
Da skratim,prijetilo mi se uoči rata,pištoljem u trbuh,bila sam u drugom stanju. Na jednu jedinu rečenicu reagira čovjek koji inače je miran i normalan građanin jer sam mu uvrijedila preidealiziranog vođu...Kada je počeo rat,bila sam u skloništu i ništa nisam govorila,pa su dvojca "muškaraca" meni vrtili nekim starim pištoljem pred nosom jer su "čuli" da ja ne volim njihovog "vođu",jer su čuli da sam glasala za HSLS i naravno jer sam u mješovitom braku("izdala sam narod" )...i ta dvojca građanina su inače mirni i normalni ljudi.I nisu razmišljali da ja u naručju držim bebu.Drugi su razmišljali pa su ih fizički spriječili da me maltretiraju i pomogli su mi..(znači bilo je i onih koji su bili manje sugestibilni pa nisu htjeli to dopustiti da se radi svašta u ime vođe)..Sve te prijetnje i one verbalne su stale kada je idući put u sklonište moj suprug,tada pripadnik ZNG došao s kalašnjikovom i nakićen s kinder jajima...(ovi sadisti nisu znali da mi je suprug pripadnik ZNG i odjednom su postali mali i mlitavi)...Svi su se upristojili...I još nešto:niti jedan od svih tih "hrvatina nisu sudjelovali u domovinskom ratu....
ajmo redom. da si mogla doživjeti maltretiranja, bez daljnjeg. nikoga tko je to radio ne opravdavam. mogu samo reći da si završila bolje od recimo jedne moje frendice koja je isto tako bila u drugom stanju, pa su je se dočepali četnici. sumnjam da bi htjela da ti opišem što se s njom dogodilo. vjeruj da si prošla daleko bolje. dakle, posvuda ima svakakvih. slabići i kukavice, kao i sadisti, uvijek koriste rat za iživljavanje nad slabijim. za mene tu nema nacionalnosti. a vidiš, kad pišeš da si doživljavala svašta jer si u mješanom braku, moja je najbolja frendica čista srpkinja, cijeli je rat provela u hrvatskoj i nije doživjela ama baš nikakvo maltretiranje. što znači, takve su stvari varirale od slučaja do slučaja, odnosno, od ljudi do ljudi, a nisu bile pravilo, nego iznimke.
a povelik je broj "hrvatina" koje su rat provele u podrumima ili negdje vani, pa su danas veći hrvati od bilo kog. takvi nisu vrijedni vremena.
Dakle u praksi sam doživjela da nacionalizam,tj ljudi skloni nacizmu su skloni zgrtanju i često imaju crtu paranoje,borderline sidrom,nekrofilija itd....u praksi je dokazao pokojni predsjednik i njegova klika da su skloni zgrtanju i svi oni koji misle osvajati vlast s nacionalizmom ili staljinizmom(svejedno je) su identični tim bolesnim napuhanim ljudima koji misle da su iznad drugih pa si opravdavaju sve vrste lopovluka,nasilja itd..
ti nisi doživjela nacionalizam, jer nacionalizam sam po sebi nije ništa negativno. ti si doživjela manijake, slabiće, kukavice i pshopate, nešto od toga, svakako. a kakve veze ima zgrtanje vlasti sa ovim, doista ne znam.
Ja ću pokušavati na sve načine da spriječim egomanijake da se dočepaju vlasti i svih njenih privilegija koje ponavljam treba ukinuti..Sada je opasno vrijeme jer oni vide svoju šansu da se dočepaju statusa i svega onog što im Vlasta može dati....
egomanijaci su ti i sada na vlasti, što čekaš?
Na žalost tebi ne bi bilo drago da si me čula:Onaj tko dolazi u ime slobode taj dolazi u ime džepa"?..Koje jednoumlje...Jedna rečenica koja je bila proročanstvo...Koja je napisana na temelju povijesnih činjenica jer povijest je učiteljica...
ne, meni ne bi bilo drago da sam to čula, ponavljam. i smatram to notornom glupošću. ako samo mrvicu zagrebemo po toj izjavi, nikakvih sloboda na svijetu ne bi bilo, još bi bili valjda u robovlasničkom odnosu, jer bi svakog tko dodje u ime slobode smatrali nekim tko je došao u ime svojih džepova. nadam se da ćeš jednom shvatiti što si izvalila.
Ne znam,izvolite pa mi prijetite i dalje jer ću tu rečenicu ponavljati do kraja života ali ja sam i nešto naučila pa ću reagirati istom mjerom...Život u fašističkoj državi ionako mi mnogo ne znači...Spremna sam na sve....
kao prvo, ja nisam vidjela od kada sam ovdje da je tebi itko prijetio. ja smatram da si izvalila glupost. ali glupost nije zabranjena, niti je kažnjiva, a ja ti ama baš nigdje nisam prijetila.
kako ćeš ti reagirati i prema kome, ne tiče me se ni najmanje. ja komuniciram pristojno, bez prijetnji ikome. no, obzirom da si bila vrlo odredjena
izvolite pa mi prijetite i dalje jer ću tu rečenicu ponavljati do kraja života ali ja sam i nešto naučila pa ću reagirati istom mjerom.
obraćajući se i meni, mogu ti samo reći da me živo zabole za to što ćeš ti uraditi i kome. al meni ne prijeti, nikada više.
a ukoliko smatraš da živiš u fašističkoj državi, uvijek možeš iz nje otići.

Tko je glasao

za nevjerovati. dakle, jadni

za nevjerovati. dakle, jadni srbi nisu ništa krivi jer njima nije bilo objašnjeno, a nama jeste, pa smo slijedom te logike mi valjda ti koji su bili za rat. jesam te možda krivo razumjela? ako jesam, sorry.

Da, krivo si me razumjela...nigdje ne govorim da su oni jadni i nevinašca ali tvrdim da su bili također izloženi medijskoj hipnozi staljinističko-nacistčkog karaktera...preko 80%populacije je podložno sugestiji....oblik kulture je takav da ispire mozak već od prvih dana života..nametanje bespogovornog poštivanja autoriteta.. osim toga govoriti o Srbima ili Hrvatima ili Mađarima je glupost jer ti niti ja nikada nećemo znati sa sigurnošću koje mi sve gene imamo...probaj negdje naći literaturu o mitovima nacije...Evo jedan primjer:novorođenće može imati sivkastu liniju na koži trtične kosti koja nestane u prvim mjesecima života a to dokazuje azijatsko porijeklo...tj. da nam je netko možda kod predaka bio azijskog...Vidjela sam često kod beba tu pojavu iako se radilo o Zagorcima,Dalmatincima i sl...Dakle neću psihološke osobine ljudi mješati s pojmom nacije.Zna se što je Hrvatska a što je Srbija.Napominjem da sad ne brkamo teritorijalne,kulturne,jezične itd. objektivne osobine nacije s mitovima.

ta je, kako ju ti nazivaš, proustaška emigracija financirala oružje koje smo nužno trebali kako bi branili svoju zemlju i svoje domove od jugočetnika. ne znam baš da bi daleko dospjeli bez novaca i oružja od te "proustaške emigracije". a ja bih doista rado vidjela neki vjerodostojan dokument koji potvrdjuje kako je tudjman primao bilo kakve naloge od miloševića o kadrovskim smjenama. predlažem ti da ili zalijepiš vjerodostojan link na tako nešto ili prestaneš širiti neistinu.

Rekla sam kampanju,a kupovinu oružja su sudjelovali najviše iseljenici domoljubi koji se sada osjećaju prevarenima zbog" torbarenja" s njihovim sredstvima za pomoć domovini..

Ovo oko linka evo: ali napominjem da sam napisala da ćemo to vidjeti još u budućnosti što je bilo :npr.Boljkovac je zaključio da bi Glavaš već 1991. bio u zatvoru da Tuđman nije njega smijenio s mjesta ministra policije, a kako je rekao, na traženje Slobodana Miloševića.Ovdje imate objavljene transkripte:

http://www.domovinskirat.hr/content/view/2637/984/

Izjava je potpisana...

http://www.javno.com/slike/dokumenti_3/g2007/m04/x5138236317746487.jpg

ajmo redom. da si mogla doživjeti maltretiranja, bez daljnjeg. nikoga tko je to radio ne opravdavam. mogu samo reći da si završila bolje od recimo jedne moje frendice koja je isto tako bila u drugom stanju, pa su je se dočepali četnici. sumnjam da bi htjela da ti opišem što se s njom dogodilo. vjeruj da si prošla daleko bolje. dakle, posvuda ima svakakvih. slabići i kukavice, kao i sadisti, uvijek koriste rat za iživljavanje nad slabijim. za mene tu nema nacionalnosti. a vidiš, kad pišeš da si doživljavala svašta jer si u mješanom braku, moja je najbolja frendica čista srpkinja, cijeli je rat provela u hrvatskoj i nije doživjela ama baš nikakvo maltretiranje. što znači, takve su stvari varirale od slučaja do slučaja, odnosno, od ljudi do ljudi, a nisu bile pravilo, nego iznimke.
a povelik je broj "hrvatina" koje su rat provele u podrumima ili negdje vani, pa su danas veći hrvati od bilo kog. takvi nisu vrijedni vremena.

Ne znam zašto misliš da ja ne znam da su mnogi,mnogi prošli gore od mene jer ja imam tv,radio,novine od samog rođenja,dakle bila sam informirana i također sam upoznala ljude koji su prošli pakao rata...Zašto ja koja sam prošla s manje emocionalnih ožiljaka a fizičke nisam niti doživjela ne bi tvrdila ako sam se načitala dosta o psihosociologiji i psihopatologiji da totalitarne politike(nacionalizam-staljinizam)mogu proizvesti veliki naboj frustracije u čistom interesu da se pošto poto domognu manja grupa ljudi s onim gore navedenim psihološkim karakteristikma vlasti i da nastave sa zgrtanjem jer im je karakter zajednički svim onim gore navedenim osobinama:analno-zgrtački...

O pretjeranoj frustraciji Dubravka Ugrešić je lijepo to opisala u knjizi "Kultura laži"..(ajme meni hoće li koji doktor neuropsihijatarije doći na ove stranice i pomoći mi da potvrdim ove teze..doktori gdje steee!!????Pomagajte!!...Ne morate se predstaviti pravim imenom...ah,da neće vas nitko platiti...ali nećete dobiti plaću ako nas ova vlada nastavi voditi tj.gurati u propast...imajte malo inteligencije i mislite unaprijed)

http://www.booksa.hr/knjige/4649

ti nisi doživjela nacionalizam, jer nacionalizam sam po sebi nije ništa negativno. ti si doživjela manijake, slabiće, kukavice i pshopate, nešto od toga, svakako. a kakve veze ima zgrtanje vlasti sa ovim, doista ne znam.

Dijana,nemam baš vremena ali ću jedan dan kada ulovim vremena objaviti dnevnik gdje ćeš lijepo vidjeti razliku između nacionalizma i domoljublja.Ja vjerujem da si ti domoljub jer ti ja ne bi uopće komentirala tj. odgovarala jer sam pratila neka tvoja razmišljanja i vidjela sam da mnogi brkaju te pojmove a vidim da ste domoljubi.

egomanijaci su ti i sada na vlasti, što čekaš?

Ne čekam,već vas sve pokušavam ujediniti..mislim na domoljube...:) bez ikakvih ideologija,već etika i humanost=demokracija..nisam ja jedina koja to pokušava da ne bi mislila da sam si nešto umislila..i ja učim od tebe...recimo neki tvoji stavovi oko lustracije itd...

ne, meni ne bi bilo drago da sam to čula, ponavljam. i smatram to notornom glupošću. ako samo mrvicu zagrebemo po toj izjavi, nikakvih sloboda na svijetu ne bi bilo, još bi bili valjda u robovlasničkom odnosu, jer bi svakog tko dodje u ime slobode smatrali nekim tko je došao u ime svojih džepova. nadam se da ćeš jednom shvatiti što si izvalila.

To je izreka stara,vrlo stara..misli se na busanje upravo onih što smo gore opisali....
...mislim da je robovlasničko društvo čak i imalo nekih vrlina npr.Rimsko pravo nam govori da se robovlasnik mora brinuti o robu,smještaj,hrana...
Napeleon,Lenjin,StaljinHitler...svi su bili "oslobodioci" a zajednička karakteristika sadista je :obećanje nagrade;zatim nabacivanje krivnje...
Ovo ostalo nije upućeno osobno tebi,nego nacićima svih vrsta i onima "tamo daleko" i našima...nespretno sam se izrazila...a tvrdim da živim u fašističkom državnom uređenju jer ima sve karakteristike tog uređenja...pročitaj si definiciju fašizma...A o ovome da se ja odselim:NE!...ja svoju domovinu imam i u srcu je nosim i neka oni izađu iz nje a vjerovatno će uskoro biježati tamo gdje su si pootvarali žiro račune...

A za tebe i mene:budemo se mi dogovorili..sada se upoznajemo..:)

Tko je glasao

Da, krivo si me

Da, krivo si me razumjela...nigdje ne govorim da su oni jadni i nevinašca ali tvrdim da su bili također izloženi medijskoj hipnozi staljinističko-nacistčkog karaktera...preko 80%populacije je podložno sugestiji....oblik kulture je takav da ispire mozak već od prvih dana života..nametanje bespogovornog poštivanja autoriteta.. osim toga govoriti o Srbima ili Hrvatima ili Mađarima je glupost jer ti niti ja nikada nećemo znati sa sigurnošću koje mi sve gene imamo...probaj negdje naći literaturu o mitovima nacije...Evo jedan primjer:novorođenće može imati sivkastu liniju na koži trtične kosti koja nestane u prvim mjesecima života a to dokazuje azijatsko porijeklo...tj. da nam je netko možda kod predaka bio azijskog...Vidjela sam često kod beba tu pojavu iako se radilo o Zagorcima,Dalmatincima i sl...Dakle neću psihološke osobine ljudi mješati s pojmom nacije.Zna se što je Hrvatska a što je Srbija.Napominjem da sad ne brkamo teritorijalne,kulturne,jezične itd. objektivne osobine nacije s mitovima.
da, zato sam i pitala da li sam te možda krivo shvatila, jer nisam bila sigurna. drago mi je da nisi mislila na to.
dakle, ako govorimo o medijskoj propagandi, bez daljnjeg da je postojala. to nije slučaj samo kod nas, nego u svakom ratu koji se vodi ili se vodio bilo gdje u svijetu. no, naravno da postoje različite vrste. da ne ponavljam neke stvari, opinioiuris je otvorio vrlo dobar dnevnik po tom pitanju, ukoliko ga nisi pročitala preporučam, prepucavanja jednostavno preskoči
http://pollitika.com/dial-h-tv-for-homicide-srpsko-tuziteljstvo-istrazuj...
Rekla sam kampanju,a kupovinu oružja su sudjelovali najviše iseljenici domoljubi koji se sada osjećaju prevarenima zbog" torbarenja" s njihovim sredstvima za pomoć domovini..
Ovo oko linka evo: ali napominjem da sam napisala da ćemo to vidjeti još u budućnosti što je bilo :npr.Boljkovac je zaključio da bi Glavaš već 1991. bio u zatvoru da Tuđman nije njega smijenio s mjesta ministra policije, a kako je rekao, na traženje Slobodana Miloševića.Ovdje imate objavljene transkripte:
http://www.domovinskirat.hr/content/view/2637/984/
Izjava je potpisana...
http://www.javno.com/slike/dokumenti_3/g2007/m04/x5138236317746487.jpg

to da se oni koji su nam slali lovu i oružje osjećaju prevareni, nije nikakvo čudo. nisu jedini, tako se osjeća i hrpa ljudi ovdje. iz prostog razloga što do dana današnjeg ne znaju gdje je ta lova završila. a kampanja je naravno moralo biti, što misliš kako se vani prikupljala lova i sva ostala pomoć?
link koji si dala na domovinski rat ne radi, iz razloga što nam je tamo ubačen virus kojeg se za sada nismo u stanju riješiti, al jako dobro znam materijale od tamo. tamo se inače skuplja sva dokumentacija vezana za dr, kako naša tako i neprijateljska.
a po pitanju boljkovca, on je razriješen dužnosti ministra unutarnjih poslova već 2.srpnja 91.
Ne znam zašto misliš da ja ne znam da su mnogi,mnogi prošli gore od mene jer ja imam tv,radio,novine od samog rođenja,dakle bila sam informirana i također sam upoznala ljude koji su prošli pakao rata...Zašto ja koja sam prošla s manje emocionalnih ožiljaka a fizičke nisam niti doživjela ne bi tvrdila ako sam se načitala dosta o psihosociologiji i psihopatologiji da totalitarne politike(nacionalizam-staljinizam)mogu proizvesti veliki naboj frustracije u čistom interesu da se pošto poto domognu manja grupa ljudi s onim gore navedenim psihološkim karakteristikma vlasti i da nastave sa zgrtanjem jer im je karakter zajednički svim onim gore navedenim osobinama:analno-zgrtački...
O pretjeranoj frustraciji Dubravka Ugrešić je lijepo to opisala u knjizi "Kultura laži"..(ajme meni hoće li koji doktor neuropsihijatarije doći na ove stranice i pomoći mi da potvrdim ove teze..doktori gdje steee!!????Pomagajte!!...Ne morate se predstaviti pravim imenom...ah,da neće vas nitko platiti...ali nećete dobiti plaću ako nas ova vlada nastavi voditi tj.gurati u propast...imajte malo inteligencije i mislite unaprijed)
http://www.booksa.hr/knjige/4649

nije riječ o ožiljcima, naravno da oni ostaju, ovisno o ljudima, ponekad i kao rezultati jako malih trauma. riječ je o nečemu drugom, a to je da se uvijek i svugdje govori o progonima koji su doživljavani od strane hrvata, u hrvatskoj, dok se istovremeno uporno prešućuju sve one grozne stvari koje smo, takodjer u hrvatskoj, doživljavali od četnika. nikada jedno ne pravda drugo i nije o tome riječ, nego o nečemu što trebamo ostaviti za povjest i o istini koju trebamo ostaviti budućim naraštajima. a na ovaj način, jedino im možemo ostaviti lažno saznanje da su hrvati genocidan način koji je cijelo vrijeme ubijao i mučio sve nehrvate, dok ne dodjemo i do toga da su se hrvatski branitelji digli iz čista mira na nenaoružane srpske civile. e, što se mene tiče, ja radim sve što mogu kako to jednoga dana ne bi postala još jedna u nizu naših "istina".
Dijana,nemam baš vremena ali ću jedan dan kada ulovim vremena objaviti dnevnik gdje ćeš lijepo vidjeti razliku između nacionalizma i domoljublja.Ja vjerujem da si ti domoljub jer ti ja ne bi uopće komentirala tj. odgovarala jer sam pratila neka tvoja razmišljanja i vidjela sam da mnogi brkaju te pojmove a vidim da ste domoljubi.
napiši kad uloviš vremena, vjerujem da će diskusija biti zanimljiva. pa onda neću ovdje o tome dalje, nastavit ćemo na tom dnevniku.
Ne čekam,već vas sve pokušavam ujediniti..mislim na domoljube...:) bez ikakvih ideologija,već etika i humanost=demokracija..nisam ja jedina koja to pokušava da ne bi mislila da sam si nešto umislila..i ja učim od tebe...recimo neki tvoji stavovi oko lustracije itd...
franka, domoljub nije netko tko je desno orijentiran, kome su puna usta hrvatske i hrvatstva i koji na sve ostale gleda s nepovjerenjem ili čak i mržnjom. to se po meni uvijek pogrešno predstavlja. domoljub je svatko onaj tko voli svoju zemlju i želi bolje za nju, bio on lijevi, desni, većina, manjina ili bilo što drugo. mislim da je problem u tome da se to shvati (ne mislim na tebe), umjesto što jedni u drugima uglavnom gledamo neprijatelje. no, ono što domoljub neće nikada uraditi, to je da neće pljuvati po svojoj zemlji. kritizirat će vladu, kritizirat će političare, kritizirat će sve loše što se dogadja i to s pravom. ali će poštivati i voljeti svoju zemlju.
To je izreka stara,vrlo stara..misli se na busanje upravo onih što smo gore opisali....
...mislim da je robovlasničko društvo čak i imalo nekih vrlina npr.Rimsko pravo nam govori da se robovlasnik mora brinuti o robu,smještaj,hrana...
Napeleon,Lenjin,StaljinHitler...svi su bili "oslobodioci" a zajednička karakteristika sadista je :obećanje nagrade;zatim nabacivanje krivnje...
Ovo ostalo nije upućeno osobno tebi,nego nacićima svih vrsta i onima "tamo daleko" i našima...nespretno sam se izrazila...a tvrdim da živim u fašističkom državnom uređenju jer ima sve karakteristike tog uređenja...pročitaj si definiciju fašizma...A o ovome da se ja odselim:NE!...ja svoju domovinu imam i u srcu je nosim i neka oni izađu iz nje a vjerovatno će uskoro biježati tamo gdje su si pootvarali žiro račune...

je, sadisti su nešto posve drugo. mi možemo govoriti o njima, kao o velikom zlu u svim narodima i narodnostima. možemo i o ovima koji su već odavno pootvarali te račune vani, to je pak druga banda..
al ti ne živiš u fašističkoj državi. da puno ne duljim, evo ti samo jedan primjer. da doista živiš u fašističkoj državi, ti bi radi svog pisanja odavno bila ili u zatvoru ili mrtva. to što i dalje možeš slobodno pisati svoje mišljenje (ja ne osporavam tebi tvoje pravo na mišljenje, ja se samo ne slažem sa njim), dokaz je da hrvatska nije fašistička država. jel sada razumiješ?
A za tebe i mene:budemo se mi dogovorili..sada se upoznajemo..:)
slažem se ;)

Tko je glasao

Diana,Nismo mi genocidan

Diana,Nismo mi genocidan narod...Svaki čovjek je predodređen da bude dobar i dokaz tomu je sam opstanak i porast ljudske rase...To i mene ljuti kada nam se to nameće...Evo primjera iz suprugove rodbine.Radi se o suprugovoj sestrični iz Vukovara.Njezin "grijeh" je bio što je bila udata za Hrvata.Bila je majka troje djece i nestala je u onoj noći nazvanoj "proboj".Poslije je nađena u masovnoj grobnici.Nisu joj pomogli geni.Osim toga vrijeđanja i omalovažavanja smo doživjeli i od strane Srba.Vrlo slična retorika.Za sve smo bili "izdajice" :).Eto najviše mogu kriviti S.Miloševića jer je prvi započeo s "oslobađanjem" naroda kroz ona "događanja"naroda kada je vršio kadrovske promjene i postavljao svoje istomišljenike.Vrlo je opasno kada u politici dođu psihopate,nekrofili,sadisti,paranoičari... na vlast a pogotovo kada se tako visoko pozicionira.
A što se tiče fašizma,isitina je da bi nas već pretukli zbog ovog našeg piskaranja pa bi morali pisati kao dvorske lude da nešto kažemo.Ali ima crta:nemamo neovisno sudstvo,ne poštuje se ustav jer mnoge udruge imaju izvješena ustaška obilježja i ne reagira se pa su mladi ljudi zbunjeni i mnogi zavedeni kao da je to nešto jako dobro.Manipulira se s braniteljima u interesu politikanske promidžbe..negdje si dobar plakat objavila..To je crta militarizma..S druge strane imamo i crta staljinizma jer neki previše idealiziraju J.B.Tita i ne gledaju realno.Tito je bio kontradiktoran sam sebi...govorio je o slobodi,proleterijatu i jednakosti među radnim ljudima a on i njegova povlaštena klika su živjeli poput najbogatijih cezara a ja se dobro sjećam u kojoj mizeriji je živio običan pošten radnik.Ljudi su bili po zatvorima zbog verbalnog delikta i sl. gluposti.Nisam podložna da u životu imam vođu i svakome sugeriram:Budi sam sebi vođa !I nemam ništa protiv lijevih niti desnih, naravno,ako nisu ekstremni.Bilo bi mi užasno dosadno da svi mislimo jednako.
Lijep pozdrav :)

Tko je glasao

Nebi li bilo bolje... a

Nebi li bilo bolje... a ukoliko smatraš da živiš u fašističkoj državi, uvijek možeš iz nje otići. ...da fašisti napuste ovu državu i da nam se napokon skinu s grbače i oni i antifašti i klerofašisti i svi ostali koji su za raju namjerili budjav lebac, a za sebe kavijar?
Inače, slažem sa sa upozoravanjem na neke nelogičnosti koje je iznijela Franka (valjda zbog strastvenog izlaganja), ali čini mi se da si poantu njenog komentara potpuno profulala. Valjda isto zbog sličnih strasti, samo drugog predznaka :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

@delgado ...da fašisti

@delgado
...da fašisti napuste ovu državu i da nam se napokon skinu s grbače i oni i antifašti i klerofašisti i svi ostali koji su za raju namjerili budjav lebac, a za sebe kavijar?
Inače, slažem sa sa upozoravanjem na neke nelogičnosti koje je iznijela Franka (valjda zbog strastvenog izlaganja), ali čini mi se da si poantu njenog komentara potpuno profulala. Valjda isto zbog sličnih strasti, samo drugog predznaka :)

meni se čini da si ti nešto profulao u svemu ovome, pa da se pokušamo shvatiti.
dakle, franka nije pisala o fašistima, antifašistima ili bilo kome drugom tko živi u ovoj državi.
ona je pisala o fašističkoj državi.
u ovoj državi žive i pedofili, pa jel zato trebamo reći da živimo u pedofilskoj državi?
u hrvatskoj svakako puno toga nije na mjestu i puno se toga treba uraditi. no, hrvatska nije fašistička država. a ja mogu samo ponoviti, svatko onaj tko smatra da jeste, slobodan si je potražiti neku drugu zemlju za koju neće držati da je fašistička.
kao što vidiš, ja sam poantu potpuno shvatila, potpuno nevezano za predznak ;)

Tko je glasao

Frederik, Ni u snu nisam

Frederik,

Ni u snu nisam mislil da bum jedan dan bil protiv nečeg od tebe napisanog. Da mi je neko rekel da bum to napravil bi ga poslal nekam.

Zakej sam sad tak postupil ti ne trebam napisat, jel buš i ovak znal.

Tko je glasao

@Skiviki, Ni u snu nisam

@Skiviki,
Ni u snu nisam mislil da bum jedan dan bil protiv nečeg od tebe napisanog. Da mi je neko rekel da bum to napravil bi ga poslal nekam.

Zakej sam sad tak postupil ti ne trebam napisat, jel buš i ovak znal.

... ali lipi moj @Skviki, znam ja da @frederiku ne triba odvjetnik ali uzmi u obzir da si napisanim (i vjerujem ne sa namjerom) pokazao da ne ocjenjuješ kvalitertu iznesenog u dnevniku već svoje ne/slaganje za iznesenim u istom,..... a to se koliko sam po pravilima portala zaključio ne ocjenjuje.
Dnevnik je po meni dobar i od mene (ne samo) dobije bod ZA jer je "naprosto dobar" a ne zato jer se ja sa iznensenim slažem ili ne. Za neslaganje ili samo polemiziranje sa nevedenim iz dnevnika postoje komentari........

Tko je glasao

DEMOS, Zato jel si ti. Dobil

DEMOS,

Zato jel si ti.

Dobil je minus zbog Staljina a ne zbog dnevnika. Zaljepit njegovu sliku uz HDZ ili bilo koje partije u Hrvatskoj je van svakog ukusa.

Tko je glasao

@Skviki Zato jel si

@Skviki
Zato jel si ti.
Dobil je minus zbog Staljina a ne zbog dnevnika. Zaljepit njegovu sliku uz HDZ ili bilo koje partije u Hrvatskoj je van svakog ukusa.

.... a onaj "lik" desno.... jel on u tom smislu OK...
Ma @Skviki sve je to trebalo uzeti samo kao jednu duhovitu (uspjelu) slikovnu poruku,..... onog desnog si skužio a onog lijevo (Staljina) ti je lipo objasnio @mrak.... ma mislim pa koja je to demokracija tko je za nema niko protiv ili suzdržan.... u 4 sekunde i sve ok. A bem ti pa ni ono računalo u Saboru di ih je jedva nešto više od 150 triba više vrimena za izbacit rezultat a kamo li ono odokativno sa 10 tisuća rukica.......
Dakle shvati ono kao dobru zajebanciju na račun HDZ-a...... jer @fredi još nikada nije iskazao nikakav znak bilo kakve netrpeljivosti ili ne daj bože mržnje prema bilo kome, ali da zna ubosti, zna....... a i soli ponekada utrljati....

Tko je glasao

dragi moj skviki, mi imamo

dragi moj skviki, mi imamo jedan veliki problem na koji uglavnom ne obraćamo pažnju, a trebali bi. ne govorim samo o članovima i simpatizerima hdz-a, nego i o svim ostalim strankama.
ukoliko jesmo za neku stranku, to ju ne čini bezgrješnom, niti neke njene ljude koji su zli i rade loše za ovaj narod ne čini dobrim. priklanjamo se nekoj stranci zato što većina onoga što ta stranka proklamira odgovara onome što i mi mislimo, ali to ne znači da ne trebamo kritizirati.
ja recimo godinama kritiziram djapića i hsp gdje god stignem, iako mi je ta stranka najbliža.
a što se partije tiče, bivši su partijski dužnosnici rasuti po svim strankama u hrvatskoj, a i u hdz-u ih se doista može pronaći impresivan broj. tako da mene osobno uopće ne smeta ova slika.
riječ je o samom dnevniku, koji je po meni dobar.
jedino si nešto mislim, ona bi metla mogla poslužiti i u drugu svrhu osim za let.
a što se hipnoze tiče, tvrdi se da čovjek u hipnotiziranom stanju nikada ne radi nešto što se kosi sa njegovom sviješću u budnom stanju.

@delgado
obzirom da si zalijepio i moje ime, budi tako ljubazan pa objasni taj svoj upis, hvala.

Tko je glasao

Vidiš Diana, drago mi je da

Vidiš Diana, drago mi je da si ti Skvikiiju objasnila, mada se ne bojim da moje nekakvo, bilo kakvo mišljenje može pokvaiti moje osobne odnose bilo s kim, a sa Skvikijem ponajmanje.

Ono što si ovdje rekla je jedna velika istina: pripadanje nekoj stranci, partiji ili kako god to nazvali ne smije pod nikakvim uvjetima uništiti duh kritičnosti. S druge strane, samo deklarativno zalaganje za nekakve demokratske vrijednosti nemaju svrhe ukoliko se u praksi provode preživjele metode i nedemokratske mentalne koncepcije.

Staljin danas kao osoba nije nikome značajna sam po sebi, nego samo ono što je on radio u svom političkom djelovanju, a to je nešto preživjelo i neprihvatljivo u demokratskim uvjetima. Nema nikakvih opravdanja za suspendiranje demokratskih procedura. Sastanak na Laništu je bila suspenzija demokracije u jednoj stranci, a od ljudi koji provode takve stvari nemamo ništa dobroga očekivati.

Evo friški primjer: "demoikracijom" na Laništu je očuvana parlamentarna mašina (zasnovana nedemokratskim putem na neurednim biračkim popisima), koja je upravo Antuna Palarića promovirala za Suca Ustavnog suda - a to je onaj isti čovjek isključivo odgovoran za neviđeni nered na hrvatskim biračkim popisima koji bi trebali biti temeljni dokumenti svakog demokratskog izbornog procesa.

Reklo bi se "Sapienti sat" (ili "Pametnome dosta!")

Tko je glasao

Zaljepit njegovu sliku uz

Zaljepit njegovu sliku uz HDZ ili bilo koje partije u Hrvatskoj je van svakog ukusa.

zašto ne?
demokracija u režiji HDZa je definitivno na razini staljinve rusije. javno glasanje, nepune četiri sekunde za prebrojavanje... neke stvari si ni staljin nije dozvoljavao

Tko je glasao

@frederik, one jesu onakve

@frederik,

one jesu onakve kakve jesu. Samo ih treba malo bolje pogledati.

Dodao bih kako realnost u zrcalu vremena iskrivljuju oni koji ne vole istinu ili ju prilagođavaju sebi. Oni su stvarni zločinci u našoj dimenziji vremena. Pojavljuju se u raznim oblicima, a zajednička im je značajka - vječna glad, glad za samim sobom koja u konačnici rezultira kanibalizmom-samodestrukcijom života i bitka postojanja. Najgori oblik - kancorogeni- su političari;) I nema nam popmoći iako nada zadnja umire.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Stos je sto ti (uvijek)

Stos je sto ti (uvijek) necim sjajnim kao sto je nesumljivo Majstor i Margarita uokviris posvemasnji mucak.

Da je kakav drugi ideoloski dernek onda bi se i drugi celofan vadio, sa sasma drugim porukama.
Ovdje je lako Staljina prikeljiti, ali cemu to?

Nista drugo nego sto se babi tilo to se babi snilo.

Tko je glasao

Hm, Često si dozvoliš da

Hm,
Često si dozvoliš da tvoj minus u mojim očima naraste u golemi plus. Mada nisam podložan utjecaju ocjenjivanja, hvala ti.

Tko je glasao

Lako je pak tebi kada znas

Lako je pak tebi kada znas za moju strast da budem sam i suprotno od prevladavajuceg pa makar i kad je nategnuta argumentacija.

Tko je glasao

Izvini frede na offtopicu,

Izvini frede na offtopicu, ali primijetio sam jednu izuzetno zanimljivu stvar lijevo na "našem" dragom portalu:

Najaktivniji članovi:
Debe 915
diana majhen 576
Molotov 572
hdz-ekonomija 561
Skviki 488
zdravko.gracin 446
jelenska 428
rmarino69 341
neoprogressivan 339
My Soul 324

neo je tu jedini slučajno...
svaki dalji komentar je suvišan :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

neo je tu jedini

neo je tu jedini slučajno...
svaki dalji komentar je suvišan :)

Uh, sva sreća da nisam ja tamo!
I htio si reći... što ono točno?

cogito ergo sum

Tko je glasao

6.7.2009 Osvježeno prije 6

6.7.2009
Osvježeno prije 6 min 30 sec.
Poredak

Ukupno

1. jelenska (details)
299.0 7,914.0 7,923.0
2. ap
0.0 7,785.0 7,785.0
3. Skviki
609.0 7,255.0 7,255.0
4. gale
180.0 6,814.0 6,814.0
5. hdz-ekonomija
596.0 6,064.0 6,069.0
6. zdravko.gracin
380.0 6,021.0 6,021.0
7. mrak
235.0 5,330.0 5,385.0
8. Hyeronimus
0.0 5,286.0 5,286.0
9. kukljica
231.0 5,046.0 5,046.0
10. smogismogi
0.0 4,368.0 4,368.0
11. Zoran Oštrić
139.0 3,910.0 3,913.0
12. Lion Queen
0.0 3,866.0 3,874.0
13. poveznik
141.0 3,777.0 3,783.0
14. jedinohrvatska
329.0 3,765.0 3,774.0
15. nemesis
279.0 3,717.0 3,717.0
16. Daniel N.
122.0 3,584.0 3,594.0
17. Debe
1,010.0 3,574.0 3,574.0
18. rmarino69
290.0 3,484.0 3,489.0
19. bijesdrugi
199.0 3,476.0 3,479.0
20. Mr.Jaks
343.0 3,229.0 3,229.0
21. frederik
274.0 3,088.0 3,091.0
22. leddevet
249.0 3,077.0 3,077.0
23. Delgado
122.0 2,902.0 2,902.0
24. seneka
102.0 2,592.0 2,597.0
25. Checkpoint Charlie
144.0 2,465.0 2,468.0
26. silverci
155.0 2,397.0 2,397.0
27. diana majhen
666.0 2,150.0 2,150.0
28. Aleksandar Hatz...
3.0 2,072.0 2,072.0
29. TitoTudman
132.0 2,071.0 2,071.0
30. DEMOS
30.0 1,997.0 2,000.0

svaki dalji komentar je suvišan :)

Tko je glasao

@delgado, kad već

@delgado,

kad već spominješ imena tj. nickove bilo bi pristojno reći i koji ti je bio naum, kakovu informaciju imaš o prozvanima, maleni komentar i kako riješiti taj problem;)

Ipak, kad se spominju osobe pristojno je barem dati kratko obrazloženje. Zar ne? Mislim, govorim o kućnom odgoju.

Ili ti to pišeš onako reda radi.

@frederik,

sorry za off-topic, ali kolega je prije uzurpirao tvoj dnevnik, pa samo da mu repliciram. Sad sam "out!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

rmarino, ne treba se

rmarino, ne treba se uzbuđivati radi usputnih detalja - meni je najvažnije da si shvatio bit mog nastojanja - što posebno cijenim.

Tko je glasao
Tko je glasao

"...a poznato je da hipnozi

"...a poznato je da hipnozi nisu podložni svi ljudi. Ona je uspješna kod ljudi oslabljenog ega, misaono ograničenih ili, točnije rečeno, glupih."

Tko je glasao

"...a poznato je da hipnozi

"...a poznato je da hipnozi nisu podložni svi ljudi. Ona je uspješna kod ljudi oslabljenog ega, misaono ograničenih ili, točnije rečeno, glupih."
Mislim da je ovo malo pretejerana izjava, tvrdnja čak. Za sebe pouzdano znam da me nije moguće hipnotizirati (pokušao sam na taj način riješiti se ovisnosti o cigareti) a istovremeno znam da nemam neki Rambo ego, da nisam Rodenov "mislilac" a najmanje Sokrat, Platon,Aristotel ili Toma Akvinski. Isto tako sigurno nisam "sama pamet" baš zbog toga što me dokazano nije moguće hipnotizirati.

Je li stvarno bilo 10.000 ljudi hipnotizirano? Nemam pojma, ali sigurno znam da u njihove "vizije" uopće ne vjerujem a glasovanje aklamacijom za jednog kandidata smatram dnom dna hrvatske političke scene.
Oni misle drugačije..., e zato u 5. mj. 1989. i nisam htio ući u to društvo - HDZ!
Možda sam pogriješio jer, hedonistički gledano, danas bih puno bolje stajao u svim segmentima koji život čine!

Tko je glasao

Možda sam pogriješio jer,

Možda sam pogriješio jer, hedonistički gledano, danas bih puno bolje stajao u svim segmentima koji život čine!
Neka tebe takvoga- pun kufer mi je hedonizma na svakome koraku.
Ako ti je potreba štogod oko kuće napraviti, a ti ne možeš... znam nekolicinu koji će uvijek uskočiti :))

cogito ergo sum

Tko je glasao

Hvala prijatelju! Najviše

Hvala prijatelju! Najviše me zanima "kuća" zvana Republika Hrvatska. Tu bih toliko toga, još uvijek, želio napraviti, popraviti i prepraviti ali je pitanje što pojedinac sam je u stanju pred takvim zadatkom izvršiti.

Mislim da nas stvarno puno treba "uskočiti"!

Tko je glasao

Najviše me zanima "kuća"

Najviše me zanima "kuća" zvana Republika Hrvatska.
Iskreno, gledajući sve što se događa oko nas, ovo postaje prioritetno pitanje... i sam sam na tom tragu razmišljanja.
Mislim da nas stvarno puno treba "uskočiti"!
Nije baš potrebno puno, ali trebamo biti dobro raspoređeni :))

cogito ergo sum

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci