Tagovi

Netko stalno pokušava upaliti svjetlo u hrvatskoj kr?mi - mili Bože, gdje li se ono nalazi izlaz!

President Mudri Lucius Annaeus Seneca, ( 4. p. n. e. - 65 n. e ) je jednom davno rekao:

"Svaki ?ovjek krije u sebi želje kraljeva. On bi htio da može svašta protiv drugoga, a da drugi ne može ništa protiv njega."

S obzirom da je u pozadini Senekine misli vlast, zna?enje pojma „?ovjek“ kojeg je on upotrijebio definitivno se odnosio na ono što je još prije njega ozna?io Aristotel kao „zoon politikon“ (ali ne u smislu „politi?ka životinja“ nego više „politi?ka zvijer“). To je dakle najbliže onome što je kasnije latinski nazivano „homo politicus vulgaris“ a što se u našim suvremenim uvjetima jednostavno naziva „politi?ar“ - ali s onom najgorom konotacijom nemorala kojeg takve individue iživljavaju nad dobrim hrvatskim ljudima i svetim hrvatskim prostorima (izigravaju?i kraljeve ili kraljice kao što re?e Seneka „koji mogu svašta protiv drugoga, a da drugi ne smiju ništa protiv njih).

Intenzivno razmišljam zadnje vrijeme što se to politi?ki preokre?e u „lijepoj našoj“. Danas su završili i zakašnjeli lokalni izbori u Šibeniku, tom posljednjem gradskom uporištu HDZ-a, gdje je dosadašnja gradona?elnica snivala „kraljevske snove“ u povijesnom kraljevskom hrvatskom gradu - ali rezultat izbora neumitno potvr?ujr neugodni trend.

To što je doju?erašnju gradona?elnicu porazio SDP-ovac potpuno je nevažno za ovu bljutavu pri?u, trend je neugodan, a najneugodniji je na rubovima hrvatskog pereca. Otpali su simboli?ki prevažni Dubrovnik i Vukovar, pa onda Osijek i Split, a Istra, Zagreb i sjever ionako nisu ni bili upitni. Sad je pao i Šibenik. Tako (osim Zadra koji ima razloga da se zahvali Kalmetinom nabijanju prora?unskih sredstava i pomalo prenabijenim glasa?ima ) skoro cijeli Jadran se odmetnuo od teku?e vlasti. A kad ura?unamo da je u tim mjestima gdje je Hrvatska najtanja bilo mnoštvo prekograni?nih dvostrukih glasa?a (koji lako mogu doru?kovati doma, pre?i u susjednu državu te kod svojte ru?ati i glasovati, a na ve?eri biti doma - i tako spojiti ugodno s korisnim), onda se ovakvi doga?aji moraju promatrati kao prekomjerno narasli prkos hrvatskih gra?ana s jedne, te otkazivanju apsolutne poslušnosti s druge strane do sada politi?ki izuzetno porozne granice (baš u fenomenu politi?ki porozne granice leži ona krhka utjeha vladaju?ih glede osvajanja manje važnih županijskih vlasti koje su, dobro je znano, nepotrebni, skupi i suvišni organi državnog ustroja koji su trebali biit prvi žrtvovani - da neophodne reforme nisu izostale).

Ako je ikome ostalo nejasno zašto je u prethodnom sazivu „veliki vo?a“ HDZ-a gradona?elni?ku funkciju proglasio nespojivom sa saborskim mandatima, a onda u drugom sazivu to isto proglasio poželjnim, sada je jasno da se nije radilo o nikakvom politi?kom hiru (po hirovitosti ina?e poznate politi?ke osobe) - nego da on i nije baš glupav jer je evidentno predvi?ao terenski „pokolj“ svojih „pulenova“ (koji su za njega, stranku i sebe svašta radili po sistemu „pola meni pola Šarcu dajem“), pa ih je trebalo zaštititi. Sada se „pulenovi“mogu osje?ati prili?no sigurni u hladovini saborskog imuniteta, a nasljednici (njihovih lokalnih „rupa i marifetluka“) se mogu pjeniti koliko žele.

Ili možda ipak ne! Onaj vukovarski „dobri?ina“ bi svakome oprostio, pa ?e možda oprostiti i svome prethodniku, ali „zlo?esti“ Dubrov?anin ve? radikalno proslje?uje stvari nadležnim državnim organima, koji nemaju kud nego raditi svoj posao. Kako ?e se stvari odvijati u Šibeniku i Trogiru - treba pri?ekati i vidjeti, jer novoizabrani tek sutra mogu uzeti svoje stolice.

Kad kola krenu nizbrdo teško ih je zaustaviti. Novaca ne samo da nema u napuštenim utvrdama, nego ih nema ni u državnim erarima. I sve više presušuje. Nekidan sam posjetio Jadran od Opatije do Dubrovnika. Polovina lipnja a autoceste prazne, strane registracije prava rijetkost. Nije da po mjestima turista nema, ali ih nema u dovoljnim koli?inama, pa se u borbi za goste cijene usluga ispod banka nemilice obaraju. Ona optimisti?ka predvi?anja o turisti?kom spašavanju Hrvatske su bili tek mjehur od sapunice. Pad fizi?kih pokazatelja je do sada negdje izme?u 10 i 20 posto (što zna?i oko 30-40 posto financijski). O?ekivanja od glavne sezone su više nego sumorna., i to ne toliko za sam turizam, koliko za nezasitnu državnu kasu (jer su sedmi i osmi mjesecu više od 50 posto ukupnih prihoda u turizmu). Pa eto, sad zamislite i razmislite.

Kad ponestane para nema više ni muzike. Najbolji primjer „štakorskog“ ponašanja je bilo preseljavanja dubrova?kog „prvoborca“ HDZ-ove uzdanice i braniteljske marke smještenog u ugodnu sinekuru direktora lokalnog vodovoda (poznatog po stru?nom „švajsovanju“ protupožarnih šahtova u Postranju i zatvaranju vode na Sr?u u vrijeme najgorih požara). Taj „mom?ina“ (supermen i Rambo koji je gradio onu nakaradu od spomenika braniteljima na Pilama) ve? prije prvog kruga se uredno prijavio u Vlahuši?ev tabor (misle?i valjda – „jebeš HDZ ako od njega nemaš koristi“). No to je tek mala naznaka podzemnih pomicanja, koji ?e se uskoro javno i tajno ali ubrzano odvijati ispod burnih politi?kih površina.

ORCO, “majka svih hrvatskih korupcija“ zasigurno ?e do?i glave i Nediljki radi Obonjana („tko s ?avlom tikve sadi o glavu mu se razbijaju“). No Obonjan nije jedina usluga koja je samo u Šibeniku ?injena vladaju?oj strukturi - ta ORCO je služio tek kao, istina loša, dimna zavjesa. Kontrateža ORCO-u je ŠPORKO, što je simbol mnogo toga. Takav je npr. OTOK ZNANJA (koji sada ?eka raš?iš?avanja (budu?i da se ne zna tko ?e u ovolikoj besparici pokrivati gubitke koji se tamo gomilaju jer se naivni Škot povukao - i vjerojatno negje u prikrajku liže financijske rane koje su mu nanijeli „Sanaderovi ljubimci“ (moralne ništarije a poslovno totalne neznalice) . Ah da, eto i župski „HDZ gurui“ ovih su se dana uzvrpoljili zato što su se tamo Uskokovci uzvampirili (o tempora, ni oni više ne poštuju izborne pobjednike). Naime, njih nimalo nije impresionirala "najslavnija" HDZ-ovska pobjeda u Hrvatskoj - Uskok je tamo po?eo islje?ivati korupciju samog op?inskog na?elnika (u usnovi "dobrog" momka koji je i to vjerojatno radio po sistemu Kraljevi?a Marka i njegovog Šarca).

Kad je korupcija u pitanju, nitko nikada nije sam.

Stvari ukupno stoje doista loše, pa izgleda da Premijer ozbiljno omjera izvesti takti?ko povla?enje kandidiranjem za Predsjednika države. Sada svi politi?ki „?imbenici“ od zna?aja traže prikrivena zna?enja njegovih ve? javno iskazanih težnji. Sve te „stru?ne politi?ke analize“ izgledaju sjajno, maksimalno uvažavaju sposobnog manipulatora, no nitko ne predvi?a raspad prora?unskog sustava - što malo tko može sprije?iti. Na zapadu, u EU, pobijedile su desne stranke, ali to u Hrvatskoj nitko ne slavi. Unutar EPP-a (?uvene Pu?ke stranke i kišobrana ispod kojeg su se do sada bili stisnuli i HDZ i HSS) dogodile su se drasti?ne unutarnje preraspodjele mo?i. Sada tamo masovnu premo? ima osovina Merkl – Sarkozy, koji ovakvoj Hrvatskoj nimalo nisu skloni. A nisu ni Barrosu, koji se o?ito još nada poziciji EU Premijera (ta pla?a je više nego dobra), ali ako i ostane, ovakva Hrvatska, u ovakvoj politi?koj konstelaciji ni od njega ne?e mo?i išta bitno o?ekivati.

Nemiran san, nervoza, svakodnevni uli?ni prosvjedi u doju?erašnjoj mirnoj Hrvatskoj dovode vlasti do bijesa. a državu do krize funkcioniranja. U Hrvatskoj je postalo dovoljno organizirano izi?i na ulice i dobiti ?e se sve, a najviše obe?anja (koja se ne mogu izvršiti), no gomilanje neizvršenih obe?anja stvara eksplozivnu masu koja ?e se jednom opasno preliti peko ruba. A tako bi zgodno bilo pokupiti svoje „krpice i bebe“ (tj. sve što si „nakr?io“ dok si na vlasti bio) i izgubiti se u vidu lastinog repa! No kamo odlepršati majko mila, kad je svijet postao malen, premalen. Ovakvu mutež još jedino Bosna i Hercegovina prima (no za taj spasonosni azil za kriminalce treba imati barem nekakvo, pa makar daleko hercegova?ko porjeklo). Osim toga, asketski raspoloženi Glavaš možda može podnositi taj klaustrofobi?ni život, no ne i probrani hrvatski politi?ki hedonisti - oni takav zatvor ne bi mogli tek tako lako podnositi.

Zato , iz perspektive Premijera, koji se ve? duže vremena odlu?no skriva (kako re?e Klauški) , kojemu su potonule sve la?e na me?unarodnim i pokislo svo perje na unutarnjem planu, kao spasonosni izlaz se ?ini izbor za Predsjednika Države (pa HDZ nek ide s milim Bogom, može i do?avola) – jer zlata je vrijedno dobiti još nekoliko godina predaha.

No pitanje je da li je to baš tako izgledno i lako izvedivo. Da bi ovakva operacija uspjela turizam bi morao spasiti financije (što nimalo ne drži vodu), pa bi se potom opet mogle primijeniti prokušane metode koje su palilo ve? nebrojeno puta - koje se svodi na prekomjerno širenje strahova preko granice, uz uživanje prednosti koje pružaju prenapuhani bira?ki popisi (a koji bi morali ostati nedirnuti barem do kraja ove godine, tj. do predsjedni?kih izbora)...

No neka tamo „mularija“ stalno kopa po bira?kim popisima, pa se i prijeti gra?anskim ili ustavnim tužbama. Kad nemaš novaca ne možeš ni kontrolirati situaciju, financije tonu li tonu, ulica svako malo napravi dar-mar i otme poneki milijun?i? (kojih ionako ve? odavna nema dovoljno). Tako ti je to kad voziš, a lampica od ulja flaša.

Netko stalno pokušava upaliti svjetlo u hrvatskoj (balkanskoj) kr?mi - mili Bože gdje li se ono nalazi izlaz! Kad je mudri Seneka napisao onu svoju gore spomenutu sentencu, mislio je dakako na njenu nerealnu dimenziju, no oni kojima "kraljevanje" udari u glavu - o tome oni ne žele ni promisliti.

.

Komentari

Ako se budemo izvukli nakon

Ako se budemo izvukli nakon 3-5 godina agonije poslije svih ovih karizmatika, shamana, povjesnicara, kumrovackih malisana i teatrologa, jeftino cemo proci.

Tko je glasao

Pročitao sam dnevnik i sve

Pročitao sam dnevnik i sve komentare, i nakon svega pročitanog, onaj komentar @hdz-ekonomije, dođe kao neka točka na i".

Ja jednostavno ne mogu vjerovati da ste u stanju tapšati jedni druge po ramenima (vizualno razmišljam) i hvaliti jedni druge za nešto što ne bi trebalo ni po čemu odskakati od svakodnevnice, jednostavno, vi ste pokazatelj da je nešto što bi trebalo biti sastavni dio društvenog ponašanja i promišljanja, postalo rijetkost, pa čak i fenomen. Je li doista tako ?

Uistinu, stvari malo drugačije stoje, javno mnijenje i obrazac etičkog ponašanja stvaraju mediji, mediji su ti koji se fokusiraju na krive stvari, nemoral prikazuju kao poželjnim.

Mnogo je ljudi koji čine i daleko veće stvari nego što čine oni koji su gostovali u "latinici" no ti ljudi ne dobijaju medijski prostor, a ako ga i kojim slučajem dobiju, dobiju ga tek onda kad ti isti mediji od njih iskonstruiraju nešto što će zasjeniti moralni čin te osobe ili kad se toj osobi zbog njezinog/njegovog činjenja dogodi nešto loše.

Naravno, mogu se vrtjeti reklame; prijavite korupciju, kriminal, blablabla, no istina je ta da mediji daleko više pažnje posvečuju suprotnom obrazcu ponašanja, no ne u svrhu da bi prokazali ili osudili taj čin, već naprotiv, nerijetko velićaju nemoral i razne devijacije u ponašanju te od toga stvaraju šablonu.

Dakle, tisuće slučajeva gdje neki "mali" čovjek svojim ispravnim shvačanjem moralnih vrijednosti svakodnevno spriječava korupciju ili kriminal, uz pomoć medija se svodi na tek nekolicinu ljudi i to se prikazuje kao neki fenomen.
Znate kako se to sve skupa zove ?

Znate sigurno, samo treba sam sebi priznati da vam je lakše pročitati nego razmisliti.

Lakše govoriti nego uraditi.

Tko je glasao

Stvari se ubrzano mijenjaju,

Stvari se ubrzano mijenjaju, a etablirani mediji postaju sve manje važni, a mediji općenito postaju daleko širi pojam od klasičnog. Takvi su i po učoncima. U medijima su internet i ovakva (blogovska, forumska ili FB) razmjena mišljenja sve značajnija.

To ne samo da treba uvažavati nego i koristiti. Pa ponekad i biti ponosan čak i na male učinke.

Tiskani mediji su u najdubljoj, moralnoj, materijalnoj krizi, pa čak i krizi identiteta. Dobro je pročitati poražavajući Govor Hrvoja Appelta na sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupciji posvećenoj korupciji u medijima (16.06.2009) (http://docs.google.com/View?id=dhjm83rs_46d7qfmdf2)

HTV je zarobljen od vlasti i ne može izići izvan svoje kože. Druge TV lkuće ponekad odskaču ali su kao i tiskani mediji ovisni o onima koji9 im daju novac za reklame, što samim ime znači ograničavanje sloboda.

U ovakvoj situaciji ne samo da treba biti zadovoljan sa svojim malim sitnim dopronosima u razbijanju medijskih blokada nego ih i još poticati. Npr. HDZ-ekonomija (da druge ne spominjem) daje svoj veliki doprinos u medijskim demistifikacijama, a to nije nešto što je trebalo biti uobičajeno u svijetu oko nas - jer nažalost naš svijet oko nas nije običan.

Ne znam da li sam bio dovoljno čitak, ali problemi baš nastaju kad se akcentiraju neki sitni i sporedni detalji - a ne ukupni učinak. Izlazak Majice na HTV preko Denisa Lattina je upravo jedan takav primjer razbijanja medijskih blokada. Danas u vrijeme raširenih komunikacija je daleko veći problem višak informacija i manipuliranje s njima, nego neobaviješenost.

Danas su apsolutno neobavješteni samo autisti koji žive u svom svijeti i nespremni na iskorak.

Tko je glasao

frederik, pitanje glasi,

frederik,

pitanje glasi, citiram:

Netko stalno pokušava upaliti svjetlo u hrvatskoj (balkanskoj) krčmi - mili Bože gdje li se ono nalazi izlaz!

Odgovor glasi:

Svjetlo u hrvatskoj balkanskoj krčim nalazi se u Zagrebačkom trećem putu, razvijenom u Hrvatski treći put.

Samo "pritisnuti" to svjetlo da se upali, nije isto što i pitati. To valja i učiniti. :)

Tko je glasao

Novaca ne samo da nema u

Novaca ne samo da nema u napuštenim utvrdama, nego ih nema ni u državnim erarima.
Netko stalno pokušava upaliti svjetlo u hrvatskoj (balkanskoj) krčmi - mili Bože gdje li se ono nalazi izlaz!
hehe, svjetlo je obično na kraju tunela...
Fredi, stvar je rješena, Ivo spašava svoje carstvo - našao je zlatne poluge!

Tko je glasao

Izdržati će Sanader do

Izdržati će Sanader do bilo kojih sljedećih izbora i koji god bili dobiti će ih onaj koga on bude izabrao.
Zašto?
Vidite li vi možda drugu opciju, ili ne daj Bože oporbu???!!!
Ako je vaš odgovor na moje pitanje pozitivan- prosvijetlite me, please.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Pitanje Sanadera kao

Pitanje Sanadera kao predsjednika republike je na tapeti već duže vrijeme. Već nekoliko mjeseci s različitih, povjerljivih vjerodostojnih i manje vjerodostojnih strana čujem kako nema šanse da se Sanader kandidira za predsjednika, jer bi time, što se tiče moći, zakoračio nekoliko koraka unazad. Kao premijer ima neopisivo veću moć, kontrolu i lovu. U to me svi uvjeravaju, pa čak i oni koji jako dobro znaju kako stoje silnice.

Smiješno je vjerovati da bi Sanader bio u stanju kontrolirati HDZ i nekog novog premijera iz Predsjedničkih dvora. Kao prvo, HDZ bez Sanadera na slijedećim parlamentarnim izborima ne može dobiti ni 15%, proveo bi se gore nego 1999. godine, obzirom na kakvoću vodećeg HDZ kadra koji je filtriran kroz nebrojena sita koja propuštaju glupe, lojalne i podobne. Može li itko zamisliti Kosoricu, Polančeca, Šukera, Kalmetu ili Čobankovića kao državnika s vizijom? U slučaju da HDZ prepusti nekom tko ima političku snagu, taj ga sigurno ne bi slušao. Da ne spominjem sadašnji HDZ koji uopće nema političke karakteristike, ni ideologiju, ni viziju, ni društvene performanse, nego više nego ikada do sada funkcionira kao lopovsko leglo lažljivaca i beskarakternih muljatora koje na okupu drži samo glavni capo. Stoga izbor Sanadera za predsjednika znači dramatični pad HDZ-a koji je tako i tako počeo debelo tonuti. A budući da je kopanja suha kao barut, sve će više na vidjelo isplutavati trvenja, trzavice i međusobni sukobi hadezeovaca slični onim afričkim sukobima oko kamiona humanitarne pomoći.

Ali, duboko vjerujem da je Frederik u pravu i nemam namjeru vjerovati kuloarskim pričama, jer mislim da nitko, osim Sanadera samog, a možda ni on sam, ne zna hoće li se kandidirati ili ne, iako je to realna opcija. I pri tome je sudbina HDZ-a najmanje važna, a najvažnija je upravo Sanaderova budućnost, jer potpuni gospodarski krah je već tu i nema nam šanse za bilo kakav oporavak. Još neko vrijeme mogu sabotirati prosvjede, potplaćivati sindikalne i seoske vođe, kontrolirati medije, paktirati s mafijom, razvodnjavati i usmjeravati gnjev građana, ali ne mogu dugo uvjeravati gladne ljude da tako mora biti.

Iskreno, mislim da vlada neće izdržati ni do predsjedničkih izbora, i mislim da je to ono što čini Sanadera najviše uplašenim i uspaničenim. On jako dobro zna do kuda je svojom glupošću, kockanjem i laganjem doveo ovu državu i nikad mu nije bilo teže nego danas. Vjerujem da užurbano utabava pozicije u Hrvatskoj i u inozemstvu s kojih bi još mogao godinu dana primati infuziju i komplotirati kako bi preživio, i politički i bukvalno.

Tko je glasao

Ja stalno inzistiram na

Ja stalno inzistiram na čistim birački popisima jer smatram da ovakva bolesna i nelegalna situacija stvara istu takvu strukturu na vlasti. Mi se moramo ozboriti za građanski držabu (jedan čovjek jedan glas) a različitosti njegovati i čuvati na drugi način.

Samo da su se pred ove izbore očistili spiskovi, HDZ bi bio manjinska stranka, jer su dobili uglavnom tamo gdje ima previše uvoza. Toga moramo biti svjesni. A da su se pred parlamentarne izbore prpvele čistke biračkih popisa Sanader niklada ne bi boio ono što jest, niti bi njegova ekipa mediokriteta ovako uništila hrvatske resusre.

Razgovarao sam off record s jednim policijskim visoko poziicioniranim "časnikom" koji mi je rekao da ima anomalija ali ukupno policijske evidencije nisu loše i njihova baza podataka se može ugraditi u biračke popise za dan dva, ali to nitko ne traži.

Tko je glasao

Ovo su de facto

Ovo su de facto autorasisticki ili autoksenofobicni iskazi, a interesnano je da nitko ovoj retorici uopce ne prigovara.
Znam da se dio prigovora odnosi na mrtve ili danas nepostojece osobe na birackim spiskovima, ali moj prigovor je za sikaniranje onih koji imaju hrvatsko drzavljanstvo i po postojecim zakonima imaju regularno pravo glasa.

Kada se ovo dekonstruira ovo je cisti rasizam, ksenofobija i netrpeljivost prema stvarnoj skupini ljudi. U tu skupinu spadaju Hercegovci i Bosanci Hrvati sa hrvatskim drzavljanstvom u BIH tako da je tu rijec o posebnoj inacici rasizma, ksenofobije i ..., prema pripadnicima vlastitog naroda tj nacije. Interesantno je i to da se uglavnom u ovoj cijeloj prici uglavnom ne misli na Srbe sa hrvatskim drzavljanstvom premda je i za njih moguce primjeniti spomenutu retoriku.
Cak je i od strane Mesica pustena u opticaj definicija i okvir za primjenu ovih autoksenofobija na nacin da su se iz njegovih usta definirale razlike izmedu BIH Hrvata i hrvatskih Srba u Srbiji.

Dakle, u biti ova je prica prica o ksenofobiji koja se javno tolerira (uobicajena ksenofobija se manje vise ne tolerira i drustveno je prokazana, pa cak i kod nas) i prica o politici koja se na tu ksenofobiju oslanja i bez nje de facto ne moze.
Koliko je i ako je HDZ profitirao od "uvoznih" poslova, toliko, a najmanje toliko je SDP i sljedba profitirala od forsiranja ksenofobije.
U zbroju HDZova namjera je cistija i postenija, premda su rezultantni odnosi ovakvih politika porazni, a treba "samo" "ocistiti spiskove" - fuj.

Tko je glasao

Hm, obaladaleka ti si

Hm, obaladaleka ti si pametan čovjek koji evidendno ima koristi od ovakvog rasporeda moći pa ti neke stvari odgpvaraju, ali ipak bi trebalo paziti što govoriš.

Ne zato što meni stavljaš u usta ono što nisam rekao, a radi drugih pozivam tebe i druge da pročitaju još jednom, gdje sam ja to zazivao rasizam, pogotovo protiv vlastitog naroda. Ja sam samo govorio i prije i danas o namjerno induciranom neredu u biračkim spiskovima koji su temeljni dokument svake demokratske države, neredu koji se i dalje namjerno ostavlja takvim radi određenog političkog profitiranja - i to mora prestati.

No čini se daleko važnijim da ti sam otkrivaš "ranjivi bok" jer se precizno referiraš na određene zavičajne grupacije (Hrecegovci) što znači da si prilično dobro upoznat s upotrijebljenom "tehnologijom" kojom je na umjetni naćin stvorena kritična masa "vijernih" glasača koji uvijek osiguravaju vlast, mada pod nelegalnim i u osnovi neciviliziranim i nedemokratskim uvjetima.

Da bude jasnije, na ovako neurednim biračkim popisima ima svakakvih, pa i duplih ili trostrukih glasača unutar Hrvatske, vikendaša, gastarbajtera, ali naravno i građana susjedne države, pa se nadam da će i ti "vijerni" Hercegovci (koje braniš od mene a trebao bi od sebe) jednom shvatiti koliko su bili jeftino instrumentalizirani, a time nepotrebno i jednostrano opterećeni animozitetma - jer su ispali jedini krivci a nisu nego žrtve. Prema nekim procjenama u BiH živi ukuopno oko 550.000 hrvata (skupa s djecom), a domovinski birački popisi nose višak od cca 600.000 glasača (dakle bez djece). Sama ta činjenica upućuje na organizirani kriminalni rad državne uprave (Palarić?). Netko je odgovoran za ovo u svakom slučaju.

Konačno, čišćenje biračkih popisa ne znači uskraćivanje glasačkiih prava nikome, nego jednostavno osiguravanje da svatko glasa jedamput i to u izbornoj jedinici prema mjestu prebivbališta (ili stalnog boravka) a ne na dva ili čak tri mjesta. Npr. braniti pravo Ljubušaka da u Vrgorcu biraju gradonačelnika, ili Duvnjaka da biraju Župana u Splitu - je vrhunac nedemoratske svijesti. Opterećivati krivnjom bh seljake je nešto vrlo nepošteno, jer su to sve organizirali intelektualni kapaciteti ovdje u Hrvatskoj ("šporki" i nedemokratski u svojoj srži).

I konačno, trebaju prestati ta zavođenja zavičajnih grupa da su baš oni jedini branitelji "hrvatstva" i hrvatske države. U prošlom sustavu punom presija raznih vrsta, svugdje su se podjednako činili nemoralni ustupci pa i u Hercegovini, u kojoj je isto tako bilo osim strastvenih branitelja Pavelića isto tako ne manje strastvenih ljubitelja komunizma, čuvara sustava, milicajaca, špijuna, Udbaša, i slične bagre. Dakle nitko samim rođenjem u Duvnu ili Tomislavgradu nije postao hrvatski supermen nego samo čovjek od krvi i mesa.

Tko je glasao

Ne zato što meni stavljaš

Ne zato što meni stavljaš u usta ono što nisam rekao, a radi drugih pozivam tebe i druge da pročitaju još jednom, gdje sam ja to zazivao rasizam, pogotovo protiv vlastitog naroda. Ja sam samo govorio i prije i danas o namjerno induciranom neredu u biračkim spiskovima koji su temeljni dokument svake demokratske države, neredu koji se i dalje namjerno ostavlja takvim radi određenog političkog profitiranja - i to mora prestati.
Teorija govornog cina razmatra uporabu jezika za izvodenje činova koje je govornik imao namjeru izvesti.
Primjer: maticar kao osoba koja vjencava ljude izgovara predvideni tekst uz namjeru da punomocno i pravomocno vjencava ljude.
Svasta se u tom tekstu moze cuti, ali pored samog teksta mozemo se koncentrirati i na vrlo jasan motiv tog govornog cina a on je da se dvoje ljudi pravovaljano vjenca. Maticar je pri tome mjerodavan da takav cin izvrsi.
Teorija govrnog cina razmatra takve stvari http://www.matica.hr/Kolo/kolo2004_2_n.nsf/AllWebDocs/analiza i npr http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=37276
Sa ovim uvodom zelim samo jasno istaknuti da pored toga sto je „corpus delicates“ ;-) iskazano tj napisano, moze se a i treba malo voditi racuna i o tome sto netko moze shvatiti da je motiv onoga sto se iskazuje.
Ja sam u svom tekstu jasno prikazao sto smatram tim motivom i cak sam vrlo jasno vrijednosno okarakterizirao te motive. (Moze se dakako razgovarat ii o mojim motivima pa dajem samo hint. Moji motivi su otprilike kao i uvijek: "uvjezbavam dikciju" i prakticiram neka procitana tuda znanja kako bi ih bolje i lakse popamtio. Dakle nisam ja sa motivima pravednika koji bi sad jurisao na te vjetrenjace vec imam vrlo sebicne i skucene motive.)
Smatram vrijednim i raspravu o razmjerima nereda u birackim spiskovima, ali bih to trenutacno stavio po strani uz prihvacanje da takav nered doista postoji (smatram da bi analiza i dekonstrukcija toga pokazala posve druge nuspojave i zakljucke, no dobro).

Dakle, uz pretpostavku da HDZ koristi biracki nered da osigura prednost pred SDPom HDZu zasigurno idu zamjerke da zeli varati i manipulirati birackim spiskovima u svoju korist.
To je vrlo jasna i vrlo teska optuzba koja se logicno moze uputiti na racun HDZa ako podemo od tih pretpostavki.
Medutim, od strane SDPa kao uz inat ne dolaze zahtjevi za pojacanu kontrolu izborne manipulacije, izbornih spiskova i cijelog izbornog postupka (jer za konacni uspjeh prevare na temelju nesredenih spiskova tu prijevaru treba i ostvariti) vec periodicki dolaze zahtijevi „odlucimo u Hrvatskoj“ koji ne samo da su dio predizborne retorike nego gotovo glavni slogani izbornih kampanja. Dakle, rijec je o tome da se od strane SDPa takvo nesredeno stanje spiskova upravo koristi kao vrlo jak izborni adut igrajuci se i zonglirajuci se sa ustavnim pravima hrvatskih drzavljana na nacin da se poticu animoziteti medu skupinama hrvatskih drzavljana.
Ukratko, dok HDZ pokusava varati i manipulirati u samom izbornom procesu s obzirom na nesredene biracke spiskove, SDP te iste nesredene biracke spiskove koristi na nacin da podstice prilicno niske ksenofobne strasti razlicitih grupa. Prvo je mozda primitivnije i jednostavnije, ali meni vece zgrazanje izaziva ovo drugo, napose sto se prodaje kao vrijednosno uzviseno – muda pod bubrege.
Prava istina tu nikoga ne zanima. Nikoga niti ne zanima kako su i u kojoj mjeri uopce glasali Hercegovci i kako se oni osjecaju nakon svih ovih iskoristavanja.

Tko je glasao

No dobro, puno si toga

No dobro, puno si toga napisao, a se sve svodi na tzv. intelektrualizaciju, tj izvlačenje iz trapule uz mnogo mudrovanja. Ja ne sumnjam u tvoje intelektualne sposobnosti ali mi se čini upitnim intelektualno poštenje jer je ovo pojava koja nema opravdanja a ključnim se čini ovo tvoje što ću prokomentirati:

.....ali bih to trenutacno stavio po strani uz prihvacanje da takav nered doista postoji (smatram da bi analiza i dekonstrukcija toga pokazala posve druge nuspojave i zakljucke, no dobro).

Da, analiza i dekonstrukcija su nužne jer mi moramo vidjeti zašto je to napravljeno i tko je sve u to uvučen, tko je bio organizator a tko navučen sa ili bez svoga znanja ili pristanka. Činjenica koju i sam priznaješ je da su ti vrlo važni državni akti u golemom neredu, a ja znam, ponavljam znam doosta detalja koji dovode u pitanjue regularnost izbora (bilo za parlament, bilo za župane, načelnike i gradonačelnike). Jedna poštena parlamentarna i stručna grupa bi sve to otkrila u desetak dana nepristrane istrage, a kamoli odvjetništvo, Uskok ili policija u kriminalističkih istraga, a trebali su to činiti po dužnosti jer se ovdje radi o prijevarama golemih razmjera (skupljam i analiziram određene podatke za moj kraj i za par dana cu ovdje izići s time ).

Ipak, imam još jedan prigovor, mali prigovor. Ne treba tražiti kod mene skrivene motive kad sam ih ionako vrlo jasno izloženi: Ja sam protiv nereda na biračkim popisima, i posve jasno sam naglasio da je broj prekobrojnih birača mnogo veći od svih Hrvata u BiH i da je baš to trebao biti razlog više za interveniciju nadležnih državnih organa po službenoj dužnosti (bez obzira na to da li je SDP s takvim stanjem suglasan ili ne!!)

Ja ovo istražujem i obrazlažem radi principa a ne radi stranačkih interesa. Doista je zagonetno da stranke na vlasti ili u oporbi ne problematiziraju nered u temeljnim državnim dokumentima, pa je moj motiv tim veći i više nestranački. Neka HDZ pobjedi po očišćenim listama, to mene ne opterećuje, ali je važno da bi u tom slučaju bili odgovorniji na vlasti. Ukoliko na vlast dolaze manipulacijama onda sebi osiguravaju prevlast - u kojoj ne odgovaraju nikome, jer nemaju za to razloga - birali su ih ljudi koji i ne žive tu i koji ih za ništa ni ne pitaju, osim za svoje male privilegije koje im se zauzvrat osiguravaju - pa onda opet govorimo o masovnoj korupciji golemih razmjera.

Tko je glasao

Ja sam protiv nereda na

Ja sam protiv nereda na biračkim popisima, i posve jasno sam naglasio da je broj prekobrojnih birača mnogo veći od svih Hrvata u BiH i da je baš to trebao biti razlog više za interveniciju nadležnih državnih organa po službenoj dužnosti (bez obzira na to da li je SDP s takvim stanjem suglasan ili ne!!) tvoje fiksiranje na problem prekobrojnih biraca je posve nepotrebno i infatilno.
Niti icim mozes izmjeriti taj problem, niti imas neku mjeru kada bi taj problem nestao.
Nigdje i nikada nisam vidio koliki bi to bio dobar broj biraca, te koliko je ovaj prekobrojni toliko udaljen od njega.
Nadalje, smatram da je problem prekobrojnih biraca ako i postoji posve nebitan.
Sto za izborni proces znace prekobrojni biraci?
Prekobrojni biraci su prekobrojni i za jedne i druge i trece.
Tek ako se netko usudi takve glasove nekakvim postupkom pripisati sebi, tek tada bi to bio pravi problem.
Medutim, to je jedan sasma drugi problem i za njega se uopce ne treba fokusirati na prekobrojne birace, jer se takve manipulacije mogu raditi sve da je i premalo biraca.
Dakle, umjesto da se iscrpljuje na prigovaranju zbog prekobrojnih biraca, produktivnije bi bilo bolje kontrolirati sami proces.
Sta nije tako?

Tko je glasao

Zaista nema smisla - čudan

Zaista nema smisla - čudan način razmišljanja, i neobičan način tretiranja nereda u važnim državnim aktima.

Tko je glasao

Pa ti si kao bitno potegao

Pa ti si kao bitno potegao dekosntrukciju birackih viskova koju sam ja u zelji da argumentiram ksenofobicnu utemeljenost pocetnih stavova cak stavio po strani i cak uvazavajuci da takav problem postoji.
Ovdje sam samo dodatno argumentirao da taj problem i ako postoji kao takav tj ako su biracki spiskovi nesredeni to jos uvijek ne znaci izbornu prevagu niti za jednu od strana u politickoj areni. Za prevagu je potrebno te glasove zloupotrijebiti, te da je to veci problem od nesredenih spiskova jer se takva zloupotreba moze dogoditi i ako su izborni spiskovi potpuno sredeni.
Meni je posve razumljivo da se ovo razmisljanje dozivljava kao cudno jer demistificira graju i buku koja se stvara oko izbornih spiskova (a ima i ksenofobicne temelje). Laganije je i bezbriznije prepustiti se narodnom veselju, lagodnije je traziti dokaze i potvrde za vec unaprijed donesene zakljucke, nego cudno razmisljati.

Tko je glasao

Ne, nisi shvatio moje motive

Ne, nisi shvatio moje motive jer si opterećen svojima.

Priznavati da postoji nered (a postoji) i mjeriti tko od tog nereda ima više koristi ili štete je besmisleno. I neodgovorno. Ja sam za to da se birački popisi urede hitno i neizostavno, da budu usklađeni s policijskim bazama podataka i stvarnim stanjem u skladu s mjetom prebivališta - i ništa više.

Dokle god je taj nered prisutan (a jako je veliki to svi vide i nije upitno), svaki izbori će biti nevjerodostojni, a s time je nevjeredostojna i struktura vlasti koja se na takvom neredu stvara, a to nije nimalo naivno.

Pritom me baš briga koja će stranka imati više koristi ili štete od sređivanja evidencija. Ti uporno i na svaki način ovdje zastupaš voluntarizam umjesto zakona i reda, a to je nešto što ja osobno ne mogu prožvakati.

Tko je glasao

Ja uopce ne podrzavam nered

Ja uopce ne podrzavam nered niti mjerim tko ima vise koristi od njega. Ukazujem tko se na koji nacin odnosi prema njemu ako taj nered uopce postoji i ako je uopce povezan sa ovim o cemu ogovrimo. Mene cijela ta prica i ova problematika podsjeca na aktuelni slucaj sa prostitucijom u djecijem domu u Osijeku http://www.glas-slavonije.hr/kolumnist.asp?rid=2332&page=1&id=21
Ja, kao sto sam i rekao uopce ne drzim da taj nered postoji, ili makar da postoji u nekim ozbiljnijim granicama. Cak i da postoji kako se tvrdi, cak i da postoji jos i dva puta vise nego se tvrdi, to nije uzrok problema izbornog rezultata vec su uzrok izborne prijevare koje biracki spiskovi samo mogu dobro potpomoci.

Svjestan sam da moje misljenje iritira ustaljenu sliku . Najlakse je okrivljivati prvo sumljivo cega se covjek sjeti, a napose kad svi to dozivlajvaju kao nepobitnu istinu. Problem je sto je to vecinsko misljenje na ksenofobicnim temeljima, sto ustvari najcesce i jset tako. Da ima jedan jedini primjer sa zloupotrebama duplih glasova, ovog onog siguran sam da bi javnost bila odmah upoznata. Na koncu i bilo je slucajeva prevare pa je covjek (HDZovac) dobio zasluzenu kaznu, a izbori tamo ponovljeni. U tom slucaju problem nesredenih spiskova je kao sto i sam tvrdim bio potpuno irelevantan jer je covjek sam krao glasove neovisno o nesredenim ili sredenim spiskovima.

To sto imamo ljude sa punovaljanim drzavljanstvom fiktivno prijavljene na neke adrese i sto ti ljudi tu ustvari uopce ne zive vec zive na drugim mjestima pa i u drugim drzavama je posljedica drugih pojava, a ne uzrok problema. Nije to ni uzrok izbornih problema, osim sto je to stalni argument jedne i samo jedne politicke strane u predizbornom i psotizbornom vremenu.
Ne bih se ponavljao, ali nacin na koji se u izborno vrijeme odnosi prema ovim pojavama je izrazito ksenofobican i neljudski.

Biracki popisi su odnedavno dobili i elektronicku potporu. Cak je cijeli projekt prijavljen na natjecanje u EU http://business.hr/Default2.aspx?ArticleID=937888bb-3fad-47f0-b16c-bd84d...
Sve druge tehnicko operativne pretpostavke da se popisi srede sigurno postoji. Hajdemo umjesto koristenja ovih problema u predizborne, izborne i postizborne svrhe usmjeriti se na suocavanje sa stvarnim uzrocima zasto su ti popisi uopce nesredeni.
Ovdje su povici na Hercegovce, ja recimo imam ideju da bi trebalo jos prije rijesiti one koji imaju paralelene Vlade u sjeni koje su izrazito kontra hrvatske drzavnosti (Krajinska vlada u egzilu), one koji su prodavali nekretnine, one koji dizu mirovine, a ne zive ovdje (jer postoje i oni koji dizu mirovine iz drugih drzava, a zive ovdje) ... .
Ukratko ciljam na to da bi da se krene po stvarnim uzrocima neke skupine koje sada mudro sute i gledaju (ksenofobicno divlacenje) stale na sve cetiri i pitale se sta je sad pa to da se samo malo zagrebe u rjesavanje stvarnog problema.

Tko je glasao

Slušaj ti

Slušaj ti mene,Obalatibiladaleka...Onda su i Hercegovci iz Zagreba ksenofobični?Moja vjenčana kuma i moja best frendica su Hercegovke i njima je muka kada slušaju o ovom uvozu birača jer ovdje žive i njima je u interesu isto kao i meni,da nam bude bolje...To je jeftin trik kojim nas pokušavaju razdjeliti na tisuće djelova...Nemoj Frederica trpati u koš sa ksenofobičarima jer sudeći po svim njegovim dnevnicima nema razloga da to radiš...Ovo uporno nametanje tog osjećaja krivnje nekome tko vidi da je 2+2=4 ,to je obično pranje mozga!

Mene cijela ta prica i ova problematika podsjeca na aktuelni slucaj sa prostitucijom u djecijem domu u Osijeku http://www.glas-slavonije.hr/kolumnist.asp?rid=2332&page=1&id=21
Aha..Vidjeti ćemo kada ove korisnice doma postanu i punoljetne. Možda podignu tužbu a i možda još neki..Osim toga ja sam sanjala da kod nas su uvijek u "pravu "institucije a glavni "krivci su djeca i onda naravno i obitelj"...Npr.nikada nije kriv neki vjerokurčitelj,profesorica Zemljopisa (bivša teška komunjara pa postala prava anđelica) i SS profesorica Hrvatskog,čistokrvna rasna poltronsaka kateheta koja provodi šovinizam ravnatelja koji traži one stvari kada spremačica moli da radi u drugoj smjeni..."spremaćica je isto kriva jer mu nije dala premiju"..a i "kriva" je bila čak i pravobraniteljica...joj,što ja svašta sanjam...najgore je imati susjeda,čistokrvnog rasnog Hrvata iz Bosne koji meni tupi što je to Hrvatska a došao je tek prije 15 godina,pravog Anđelka. koji je također vjerok... a ne vjeroučitelj jer po cijeli dan kune Boga i odlazi u školu širiti nacionalsocijalizam a sve to kuri dama jednog malograđanskog statusofreničnog doktora koja je iskompleksirana što nije profesorica već samo učiteljica...a kao esdpeovci a slušaju tupsona više nego adezeonje a klinci im na cajkama...a jooj više neću kuhati lisičarke...buncam ovo jer drugo ne vidim....to nije ksenofonija?
..a joj ,sada će trčati svi crni svojoj mami u USA da me tuže jer sam skuhala gljive... i da im treba love da otvore restoran za one koji "ne smiju kuhati"...
..danas saam luuuda..tralalala..

Tko je glasao

njima je muka kada slušaju

njima je muka kada slušaju o ovom uvozu birača jer ovdje žive i njima je u interesu isto kao i meni,da nam bude bolje...To je jeftin trik kojim nas pokušavaju razdjeliti na tisuće djelova...Nemoj Frederica trpati u koš sa ksenofobičarima jer sudeći po svim njegovim dnevnicima nema razloga da to radiš...Ovo uporno nametanje tog osjećaja krivnje nekome tko vidi da je 2+2=4 ,to je obično pranje mozga! pa vecinu si i sama rekla, ali nisi razmislima o uzrocima stvari o kojima govoris.
"Njima je muka kada slusaju o uvozu biraca" jer su pripadnici grupe spram koje se sire ksenofobicni pogledi, a ne zbog samog uvoza. Tako bijedno se osjeca vecina i prakticki politicki apstinira. To sto su to tvoje vjencane kume i frendice i sto ti garantiras za njih da nisu uduplale biracke popise, a jesu inkriminirane Hercegovke, mozes macku o rep. Svatko je nekome frendica i frend. Netko slicnih pogleda, ali i angazirano ljutit na uvoz biraca u tramvaju bi im mogao sve po spisku, a i tebi da te vidi skupa s njima.

Jeftin trik je u politickoj upotrebi ksenofobije za podsticanje glasanja za jednu politicku stranku i to plasenjem od nesredenih birackih popisa, a ksenofobija se krije iza raznih eufemizama zabrinutih za politicke rezultate bliske politicke opcije.
Fredrica je ne trpam u nikakav kos (sto je valjda obicaj da se radi pa se i meni pripisuje).
Mnogi mogu siriti i podlijegati ksenofobicnim pogledima i misljenjima, a da uopce nisu zagrizeni ksenofobi niti cak losi ljudi. U principu takva je vecina ljudi. Mnogi ce cak i javno izgovoriti nesto sto sami osjecaju kao sitnu nepravdu. Vjerujem da je tek mizerna manjina stvarnih ksenofobicara koji su spremni znacajno djelovati spram svojih pogleda.

Treba se ugledati na npr feminizam koji u javnom djelovanju s punim pravom forsira (premda mi to cesto ide na zivce) rodno jezicne konstrukcije koje ne smiju izazvati nikakvu rodnu diskriminaciju. Tako je i ovdje naprosto treba paziti uz kakve stavove i poglede pristajati, a napose sto govoriti. Imamo i homoseksualce, pa za nekoliko godina i u spolno jezicnim konstrukcijama ce se morati pripaziti sto se govori i misli (znas kako je bio grafit prekoputa starog USA veleposlanstva: Ljubo Cesic je homoseksualni Srbin. i taj je pogodio sve nase nesnosljivosti u sridu.).

Ja osobno ne smatram da je netko ksenofob, ako siri i pristaje uz spomenute i analizirane poglede, a uz to nema nikakvih ksenofobnih akcija itd.

najgore je imati susjeda,čistokrvnog rasnog Hrvata iz Bosne koji meni tupi što je to Hrvatska a došao je tek prije 15 godina,pravog Anđelka sta ces vise. Ja vjerujem da postoje stavovi koji i tebe kroz tvoju kumu i tvoju frendicu oznacavaju prilicno identicno kao sto ti oznacavas svog susjeda, pa si i sama takoder u potencijalnoj poziciji zrtve (sto ti mozda nitko nije rekao ali bi u takvom svijetu to mogao) dozivljena bas kao sto ti dozivljavas svog susjeda koji je zrtva tvojih pogleda. To je cijeli jedan sajam ksenofobije i nesnosljivosti koji je gotovo normalan i benigne je prirode osim ako eskalira u bilo kojem pogledu. Eskalaciji uvijek doprinosi javno koristenje povezanih tema, a na sto smjerno upozoravam ovdje. Zato i velim da je cinjenica ako HDZ iskoristava situaciju za prevaru na izborima to manji krimen od stalnog podsticanja i uzdizanja ksenofobicnih pogleda kakvo prije svega dolazi iz SDPa. SDP misli da to sto u redovima imaju Bandica, Jurcica i druge videnije Hercegovce (kojima i godi biti uz SDP jer im je tako lakse skinuti stigmu koja im se javno namece) stvara apriori alibi, ali to je pogresno jer ksenofobicni naboj grabi mimo toga (ons se uvijek vrati kao bumerang).

Tko je glasao

obaladaleka;ti od drvlja ne

obaladaleka;ti od drvlja ne vidiš šumu...vidim da si sve pomno izanalizirao i zamjenice,i priloge i prijedloge..što ono ima još u gramatici?...vidim da voliš rasklapati a ne sastavljati..baš si mi čudan....prestani gledati kroz mikroskop....moraš se malo udaljiti ...

Tko je glasao

Uključujem se u ovu

Uključujem se u ovu diskusiju samo zato da podsjetim na bitno, a to nije ovo na što ti skrećeš diskusiju (iliti pokušavaš smuditi mokrog mačka). Bitno je da (1) imamo neregularan popis birača koji omogućava (2) manipulaciju izborima i izbornim rezultatima, što sve skupa kreira (3) nelegalne i nelegitimne političke odnose. Posljedice takvog stanja stvari su (1) duboka nestabilnost demokratskog i pravnog poretka i (2) raspad temeljnih institucija društva.

Istraživanje uzroka jednim pravcem vodi prema Hrvatima u BiH, a drugim u partitokratske i interesne sfere domaće politike. Naravno, da je @obaladaleka u pravu kad tvrdi da inzistirati na prvom pravcu i ne govoriti o drugom, nije ništa drugo nego politikantsko iskorištavanje gorućeg pitanja uspostave zbiljskog demokratskog uređenja potpirivanjem najnižih strasti u ljudi ("neka visi Pedro"). Ali nije u pravu, odnosno, i sam se služi politikantskim metodama kad od sveg dosad napisanog i učinjenog povodom slučaja popisa birača, on uočava (i to nekorektno) samo i isključivo tu dimenziju problema.

Nakon dosta vremena provedenog u raspravama ovdje, već mogu prepoznati obrasce projektivnih mehanizama kod sudionika/sudionica u trenucima kad rasplet diskusije ili argumentacija podastrijeta za neku tezu ili stav u njima počne izazivati nelagode. U takvim trenucima je najgore prihvatiti mamac pa se početi braniti ili otvarati novi krug dokazivanja. Umjesto da se moć akumulira radi pokretanja i izvođenja zajedničke akcije u promjeni statusa quo, nasjeda se na klasičnu navlakušu. Ne, ne treba nasjedati i gubiti moć. Treba djelovati.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Tako je. A da ovaj problem

Tako je. A da ovaj problem riješimo jednostavnije i kraće i svedemo na sljedeće.

- Prvo: Da li su birački popisi u neredu ili ne??
- Drugo: Da li smiju ostati takvi ili ne??
- Treće: da li ih treba srediti i uskaditi s popisom stanovništva ili ne??
- Četvrto: Da li su izbori održani na neurednim popisima legalni ili ne?
- Peto: Da li je vlast tako izabrana legitimna ili ne??

Ostalo su sve trice mi kučine! Obaladaleka mudrijaši iako točno zna sve odgovore.

Tko je glasao

Da li postoji demokratska

Da li postoji demokratska kontrola izbornog procesa od strane institucionalnih i izvan institucionalnih aktera (GONG, stranacka povjerenstva, izborno povjerenstvo,...)?
Da li ta kontrola jamci posten izborni proces, tj sto jamci takva kontrola?
Da li je pored svih tih kontrola moguca izborna prijevara glasovima zbog nesredenih spiskova i kako?
Koliko je utjecaj mogucih izbornih prijevara na ukupne rezultate izbora?
Da li taj utjecaj na ukupne rezultate opravdava u biti ksenofobicni (premda nemoze biti niakakvog opravdanja za nesnosljivost) pokret prema jednoj skupini hrvatskih drzavljana?
Kada ce SDP shvatiti da bi neusporedivo vise dobio (SDP pobjeduje i u BIH) samo kada bi okrenuo pilu naopako (BIH drzavljani su medu politicki inteligentnijim ljudima sa ovih i sirih prostora. Patnja, vjekovna patnja ljude uci temeljnim mudrostima i na zalost to je pouzdan nacin njezinog stjecanja.)?

Tko je glasao

Ne mislim loše o svemu što

Ne mislim loše o svemu što si ovdje rekao ali sve to dolazi na raspravu kad budemo imali regularne biračke popoise. Dokle god bude kupus i sve drugo je papazjanija.

A pritom te priče o SDP ili HDZ ili HNS ili HSP ili bilo tko, nisu uopće relevantne. Ja mislim da ćemo vrlo skoro imati potpuno novu političku raspodjelu pod egzotičnim imenima (kao u Italija) npr. Maslina, tratinčica, Treći Put, Liga za Sjever, Savez za Jug itd.

Ove i ovakve stranke su pojele same sebe i potrošile svoju vjerodostojnost.

Tko je glasao

Oco je zgodno pa ću ipak

Oco je zgodno pa ću ipak spomenuti (mada nisam više mislio nastavljati, a poslije ovoga više ni nećiu). Istina je da u Businees.hr piše:
...Neki od projekata koje je prijavila Hrvatska su elektronički popis birača, e-Sudski registar, portal europske poduzetničke mreže, portal hrvatske kulturne baštine, nacionalni portal za udaljeno učenje Nikola Tesla i drugi.

Ma jesi li ti uoće ikad vidio te popise.Ma kakav elektronski sistem. Strankama se uoči izbora popisi moraju dati u elektronskom obliku, ali kad unutra priviriš to je samo gomila excel tablica - o kakvom se to projektu radi.

Ili se pod projekt misli ono što će se nekad u budućnosti raditi.

Ja sam negdje ranije dao primjer jednog malog sela i popisa birača u njemu. Pa ću ga i ovdje ponoviti jer ga možda nisi vidio a takvih primjera ima previše.

Ovo selo ima tridesetak stanovnika, pa je li to benigan propust i je li ovo nered koji je sučajno nastao????

U krajnjoj liniji primjer popisa birača sve govori.

Tko je glasao

Vec je o ovome bilo govora.

Vec je o ovome bilo govora. Ovo su ocigledno sifre u polju za adrese. Tko su te osobe doista bi trebalo znati i to jednom, ali posteno pa da se ne pjenimo bez veze.
Biracko mjesto u Sumetu obuhvaca vise mjesta:

42) biračko mjesto broj 42. DVD Tenturija, Tenturija bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Busljeno, Čajkovica, Čajkovići, Dračevo selo, Drginje , Kladnica, Knežica, Komolac, Mlini - Izvor, Na skali, Podgaj, Prijevor, Rožat,Rudine, Šumet, Tenturija, Tor, Žitkovo;

http://dulist.hr/content/view/4434/187/

Osoba odgovorna za popis biraca ima ime i prezime:
http://www.uprava.hr/index.cgi?A=P&S=O&IDZ=19&UI=DUBROVNIK&OG=DUBROVNIK&...

Tko je glasao

Opet bacaš maglu a ne znam

Opet bacaš maglu a ne znam zašto,(mada mogu naslutiti). Međutim vidim da detaljnije poznaješ stvari, što tovu ulogu i upornost oslikava u posevboj dimenziji (što me razočarava jer sam te drugačije doživljavao) pa radi drugih manje obaviještenih moram reći sljedeće (mada sam obećao da se neću zasada više opterećovati s ovom diskusijoim - neka druga će doći).

Biračko mjesto jest Tenturija (gdje ljudi iz Šumeta dolaze glasovati), ali mjesto Šumet ima svoje građane. Birački popisi se čine po mjestima stanovanja, prebivanja a ne po biračkim mjestima - i to je zamka u koju pokušavaš uvlačiti one koji ovo ne znaju Dakle kad si već spomenuo da navedem još neka mjesta:

Čajkovica Nova 0 - 44
Čajkovići 0 - 10
Knežica 0 - 37
Podgaj 0 - 20
Prijevor Gornji 0 - 59
Dračevo Selo 0 - 12
Komolac 0 - 150
Put Izvora 0 Komolac - 21
Tenturija 0 Komolac - 15
Itd.

Dakle, broj upisanih birača u Šumetu koji nadrasta sve pretke pokopane u posljednih 300 godina je apsurd nad apsurdima. A imena, konkretna imena postoje i ljudi iz Šumeta ih proučavaju. Tmo nema novih naseljenika, a sve kuće vjekovima imaju svoje brojeve i sve obitelji imaju svoje adrese, nema razloga za postojanje nula adresa a na nulama ima mnogo više birača nego stanovnika. Tko su i odakle ne zna se. I gdje glasuju ne zna se, dakako ne zna se nii da li glasuju. Ali popisi su nered nad svim neredima.

Ja mislim da bi ti trebao se ostaviti obrane ove teme jer samo još više ukopavaš stvar. Ili da te stimuliram da baš to radiš jer je na opću korist.

Ali masovno se glasa - to nije tajna. Ali perfidnije. Naime, sada se više ne dolazi autobusima na glasačka mjesta (jer kao u Vrgorcu može doći do tučnjave s lokalnim stanovnicima). Autobusi recimo organizirano dolaze u hotel gdje se "glasačima" daje organizirano ručak, i onda se kao turisti rasprše po gradu na "svoja" glasačka mjesta, i dok to čine dolaze drugi a oni prvi se vraćaju doma - i tako cijeli dan. Dubi to nije pomoglo iako je nagulila mnogo više glasača u drugom krugu, jer je proradio prkos građana, ali je pomoglo jako Županu jer su ciljani glasači dominirali na širem prostoru. Mislim da nastaviti ovakvim pravcem dosita može doći do ozbiljnih ekscesa i da lažno osvojena vlast se pri tome čini najmanjim problemom.

Tko je glasao

Evo jedan primjer zašto

Evo jedan primjer zašto Herzegovci glasaju za HDZ u Splitu. Žena mog rodijaka iz Pogane Vlake tribala rodit, pa da joj sredim da se eto prijavi u RH radi dječijeg i još neke love. Normalno da će ona glasat za ADZ da se nešto ne promini nedaj bože pa da ostane bez lipih para.

Tko je glasao

Članak 14. iz ustava na

Članak 14. iz ustava na govori da smo svi pred zakonom jednaki..Pa zar ovo nije dokaz nejednakosti? Tvoja rođakinja ne plaća porez na OD u RH pa onda nek joj to financira njena država....Znači oni koji imaju dvojno državljanstvo su u povlaštenom položaju naspram ostalih.Jel' tako?

Osim toga da li ona plaćala ikad prireze iz svog OD kad se već financira iz HZZO njena porodiljna naknada.Osim toga zar ne bi trebalo imati kakvu radnu dozvolu da bi mogla prijaviti prebivalište u RH i biti barem 6 mj. u radnom odnosu...ja ne znam...baš me zanima da li bi BiH meni dala jedan porodiljni..pa da koristim dvije porodiljne naknade...bosansku i hrvatsku...Baš smo mi Hrvatice glupe...ne znamo računati...
Članak 51.
Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima.

Porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.

Članak 91.je zanimljiv jer tu vidim kako je naša opozicija jad i bijeda...afere,između ostalog i ovo oko izbornog zakona nižu 3 tjedna prije izbora a prije toga ih samo skladište...

Mislim da je ovo izravno uplitanje BiH u državnopravno uređenje RH jer njeni građani sudjeluju u kršenju naših prava ili sam u krivu ...

Tko je glasao

Sve za pet, zato sam i naveo

Sve za pet, zato sam i naveo ovi primjer!Daklen moji i Bandićevi rodijaci glasat će garant za HDZ, eto nedaj bože da se štogod nebi prominilo dok dica ne odrastu.

Tko je glasao

Franka ti me zdivljuješ

Franka ti me zdivljuješ svojom temeljtom logikom , mnogi se u čitanju Ustava jednostavno zaustavljaju na članku da svi punoljetni građani imaju pravo glasa, a pravila i dodatni zakoni koji izviru iz Ustava - e to je za ovce i koze ili stoku sitnog zuba.

Tko je glasao

Da ti priznam..pročitam i

Da ti priznam..pročitam i brzo zaboravim kaj sam pročitala...Čak zaboravim što tražim jer mi padnu svakakve ideje u međuvremenu na pamet...

Tko je glasao

Zar i ti protiv

Zar i ti protiv uvoza.Naravno salim se.Nego mene zanima ima li Ivo kave pretke iz BiH.Da i on ne "zapali" za Glavasem.

Tko je glasao

Biti ce zanimljivo gledati

Biti ce zanimljivo gledati kako Sanaderov projekat uspijeva ili propada. No kao sto sam vise puta napomenuo nista se spektakularnoga nece dogadjati. Vlada ce prezivjeti jesen i na to sam stavio dvije gajbe piva. Jos uvijek ima unutarnjih rezervi koje daju gorivo voznji u petoj brzini. Nema naznaka potrosnji unutarnjih rezervi a i ispusni ventili obavljaju uspjesno svoj zadani posao. Politicki lonac hrvatska pomalo kuha ali nema straha od kljucanja. Ivo je na razdjelnici kada se treba odluciti kuda dalje a nema previse vremena jer izbori se neumitno priblizavaju. iskreno receno u oporbi koja je da upotrijebim podravski izraz mledna nema neke figure koja bi se Ivi mogla suprotstaviti u njegovom prizemnom populizmu bahatog vlaja.

Tko je glasao

Evo jedna u skladu sa

Evo jedna u skladu sa naslovom:

Multos timere debet, quem multi timent - Mnogih se mora bojati onaj koga se mnogi boje.
Publilije Sirus

Tko je glasao

Seneka, si i ti išo' u

Seneka, si i ti išo' u Klasičnu?

CC

Tko je glasao

Klasični Šuvar.

Klasični Šuvar.

Tko je glasao

...pa te šuvarice, kažu

...pa te šuvarice, kažu neki, i nisu bile tak' loše? ili si ti, seneka, bio crna ofca oder raritet il' si već ko mali bio vidovit i znao da će life long learning one day biti jako in :))

btw. glede Šuvara, lik je bio prilično suvisao, suvisliji od Primorca. pisala sam neki članak za Studentski list s neke tribine o visokoškolskom obrazovanju gdje je Šuvar govorio; sjećam se da sam ga naslovila: 50% jedva svrši, ahahaha. Šuvi jest rekao nešto u tom smislu, ali ne tim riječima.
al da ne offtopiram ....

CC

Tko je glasao

Šuvar je toliko za...o

Šuvar je toliko za...o školstvo u to vrijeme, da postoji uzrečica "zašuvario"!
Srozao je gimnazijsko obrazovanje, a upropastio stručno. Prve dvije godine učili su se opći predmeti, a druge dvije stručni. Reformu je proveo, a da nije priredio udžbenike, tako da u prvoj godini nismo imali iz čega učiti, već smo učili po predavanjima profesora, što nama nije teško padalo, naravno, no koliko smo uspjeli pohvatati iz tih predavanja, to je drugo pitanje. Iz srednjih stručnih škola izlazili su učenici s ponešto općeg obrazovanja i ponešto stručnog, ali ništa konkretno.
Kako je Šuvar bio najobičniji politički demagog, u srednjoj školi učili smo beskrajno puno demagoških predmeta, poput teorije i prakse samoupravnog socijalizma (TIPSS), a bilo je i puno demagogije u ostalim stručnim predmetima.
Zatim, što je manje više nebitno sa stručnog stanovišta, ali je bitno sa životnog, prve dvije godine ideš s jednom ekipom u razred, u treći s drugom, a u četvrti pak s trećom ekipom. Na kraju proslavljaš dan mature s ljudima s kojima si samo jednu godinu išao u školu i koje zapravo i nisi stigao upoznati. Nema onih romantičnih proslava mature, kao što su imali oni učenici prije šuvarice, koji su sa svojim školskim prijateljima dijelili dobro i zlo pune četiri godine.

My Soul

Tko je glasao

sjećam se da smo se suprug

sjećam se da smo se suprug i ja još prije godinu-dvije zezali pogadjajući gdje će sanader zbrisati kada više ne ostane ništa. za početak se jedno rješenje nameće kao poželjno, a to je dugogodišnji imunitet. sigurno je sigurno.
ne vjerujem u pretpostavke da bi sanader hdz ostavio nekome tko nije njegov apsolutni poslušnik. prije mi se čini da je trodioba vlasti, koja je bar fiktivno do sada funkcionirala, na najboljem putu da se u potpunosti izgubi.
nije baš teško razmišljati o kandidaturi za predsjednika države, kada za početak imaš sigurnih 600 000 glasova a da ni prstom nisi maknuo. a ako smo se do sada pitali da li može gore, evo nam i odgovora, može.

Tko je glasao

@diana mahen za početak se

@diana mahen
za početak se jedno rješenje nameće kao poželjno, a to je dugogodišnji imunitet. sigurno je sigurno.
Diana, Meine Liebe!
Imunitet je danas najtraženija roba na političkom tržištu. Trošiš, uživaš, a nema Državnog odvjetnika ili slobodne angažirane javnosti da te upita za moralni i ekonomski osnov Tvog života. Vrijeme prolazi. Starimo. Umijeće života?
Naši životi zadani su onog trenutka kad su nam roditelji govorili da je sramota švercati se u tramvaju. Ali ukrasti tvornicu, otpustiti radnike na ulicu, danas je okvalificirano kao "poduzetništvo". Uzdanice! Perjanice!
Diana!
Ostani kakva jesi. Niti jedna država nije obstala na nemoralnom standardu!

Tko je glasao

"Ostani takav kakav

"Ostani takav kakav jesi."
Nadam se da su i pollitikacomovci gledali večerašnju Latinicu sa temom o hrabrim ljudima. Svaka čast , prije svih, Denisu Latinu na profesionalnoj i građanskoj hrabrosti. Svaka čast i hrabroj Vesni Balenović i Igoru Rađenoviću, Viliju Matuli, prof.Ivi Josipoviću i gosp. Dragutinu Lesaru.
Ali prije svih i prije svega, svaka čast i zahvalnost našem Pollitikacomovcu , časnom i hrabrom TONČIJU MAJICI. Bila sam sretna i ponosna gledajući i slušajući ga, ponosna što je jedan od nas, što je takav kakav jest.
I neka , i zbog sebe i zbog nas , ostane takav.
Pridružimo se pozivu gospodina Lesara ministru Šimonoviću, a prije toga poželimo mu sreću i uspjeh u četvrtak u 13.45, na razgovoru u Hrvatskom saboru, mada se od zadnjeg razgovora prije tri mjeseca ništa/nitko "gore" nije promijenio/lo. A nije ni naš Tonči. To što uporno čini, ne čini samo zbog sebe, nego i zbog svih nas.
SRETNO, TONČI, I HVALA TI!

Tko je glasao

Hvala, ali ne pretjeruj. I

Hvala, ali ne pretjeruj. I ne zaboravi! Ja nisam Tonči već "smogismogi" :-)

Tko je glasao

dunque, Tonči, tomorrow is

dunque, Tonči, tomorrow is The Day; nabaci najljepšu kravatu, može i leptir mašnica, odijelce i sve to i zašarmaj te saborske delegate i delegatkinje con la leggerezza, onako kako ti to znaš; nastoj biti jednostavan u izričaju a poželjno je i da ne rabiš latinske ili grčke izraze, ziher je ziher :))

bude li u ekipci s kojom ćeš sutra dijalogizirati žena, skoncentriraj se maksimalno na njih: dok govoriš, gledaj ih u oči obećavajućim pogledom pa nek' si one misle što to znači, hehe.

a ako te pitaju zašto misliš da si fit for being a judge of the Constitutional Court, odgovori im kratko: zato, drage dame i gospodo, jer mislim da tekući sastav suda mogu pojesti za breakfast :))

eto. sretno sutra. CC

CC

Tko je glasao

@CC CC My Dear, My Heaven!

@CC
CC My Dear, My Heaven! Osnovne ljudske vrijednosti - marljivost, čast, poštenje, nemaju u našem okružju nikakvu vrijednost. Idem tamo kao član Pollitika.com bez ikakvih pretenzija. Koliko god Ti zvučalo demagoški, više mi znači Tvoja lijepa riječ od mišljenja Vladimira Šeksa.

Tko je glasao

Idem tamo kao član

Idem tamo kao član Pollitika.com bez ikakvih pretenzija. Koliko god Ti zvučalo demagoški, više mi znači Tvoja lijepa riječ od mišljenja Vladimira Šeksa. He he @Tonči, samo hrabro.... nikada se ne zna.
Možda i oni jednom "pogriješe" :)

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao
Tko je glasao

Hvala ti smogismogi! Ne

Hvala ti smogismogi!
Ne pretjerujem, samo sam iskrena.
A i zgledel si dobro. Feš! A tek šuze, a ajncug...

Tko je glasao

Kad već hvališ dečke, ne

Kad već hvališ dečke, ne zaboravi gospodina zastupnika Dragutina Lesara. Nemam riječi na njegov nastup na današnjoj Latinici. Lijepo, iskreno i argumentirano.

Tko je glasao

Pa iskreno rečeno, Dragec

Pa iskreno rečeno, Dragec se je i meni danas dopal.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci