Tagovi

Zapamtite rije? Plenum: još ?ete je ?esto slušati!

Prva faza studentske borbe uspješno je privedena kraju. Proglašenje suspenzije blokade Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na plenumu u subotu, ?in je promjene taktike, a ne strategije. Klju?no je dostignu?e: Plenum kao tijelo Nezavisne studentske inicijative nastavlja postojati. To je bio klju?ni problem u prethodnim plenumskim izjašnjavanjima o prekidu blokade na raznim fakultetima i sveu?ilištima u Hrvatskoj: odluka plenuma da prekida blokadu implicitno je zna?ila i odluku o prestanku postojanja plenuma kao instrumenta direktne demokracije.

Pro?itajte na blogu "Slobodni filozofski" Otvoreno pismo javnosti. Ne želim ga prepri?avati i nemam u ovom trenutku ništa osobito za dodati. Ju?er je održan plenum, na kojem su razmatrane odluke Vije?a fakulteta, gdje sam djelomi?no sudjelovao - otiša osam prije kraja. Dvorana je opet bila puna, iako se i prepuna kako se doga?alo - oko 450 ljudi. Plenumi traju po ?etiri sata, ljudi pokazuju i dalje entuzijazam, predanost i volju, ali i discipliniranost u slije?enju pravila, koja sami donose. Pro?itatje izvještaj s plenuma. Izglasan je nastavak suspenzije blokade, te zakazan slijede?i pelnum za slijede?i udtorak. Na?elo ostaje isto: doslovno svatko, tko poželi, može sudjelovati.

Stutenti, suo?eni s nadmo?nim protivnikom, vode gerilsku borbu, i zato mijenjaju i prilago?avaju taktiku, ne odustaju?i od strateških ciljeva. Klju?no je u gerili, u svakoj bitci: ne "dobiti bitku", nego sa?uvati snage za slijede?u bitku.

Moj prvi komentar o studentskoj borbi bio je naslovljen: "Da, revolucija je po?ela!" Mnogi studenti ne vole tu rije? - napisao sam tada me?utim jasno da to nije revolucija koja može sadržavati nekakav nasilni i nagli politi?ki prevrata, tipa "juriš na Zimski dvorac"; ne samo da je to nerealisti?ki, nego je i na?elno kontradiktorno biti onoga, što se doga?a. Citiram sebe:

na djelu možete vidjeti - ovo je post-moderno doba kraja "velikih pripovijesti". Pa ipak - od "malih pripovijesti" može se istkati sag velikih djela.

Ovo je revolucija koju implicira svaki poziv na osnovna ljudska prava koja u datom stanju sistema i stanju duha nisu zadovoljena, svaki poziv na raspravu o temeljnim vrednotama zajednice (umjesto lupetanja praznih fraza, od demokracije do "društva znanja"), svaki poziv na zadovoljavanje "radikalnih potreba" (potrebe, koje u datom sustavu na?elno ne mogu - ne smiju - biti zadovoljene - termin filozofskinje Agnes Heller). Svaka revolucija, naravno, ne uspijeva. Po?etni, partikularni, institucionalni zahtjev može kona?no biti zadovooljen, ali oko takvih stožernih to?aka borbe za promjenu zbilje doga?aju se i mnogo dublje i dalekosežnije promjene sustava, jezika i mišljenja.

Imam na umu zahtjeve poput onih za legalizaciju radni?kih sindikata i osnovna radni?ka prava, pa zatim pokret za pravo glasa za žene. Žene su zaista dobile pravo glasa, ve?inom (tamo gdje pravo glasa uop?e postoji) u prvoj polovici 20. stolje?a - to nije sad naprosto zna?ilo, da je broj bira?a udvostru?en: zna?io je, da se odnosi spolova dalekosežno i nepovratno mijenjaju - proces koji prožima život posljednjih generacija kao jedan od klju?nih fenomena.

Zahtjev da se ukinu školarine za visoko školovanje takva je stožerna to?ka, koja postaje uporište za polugu, koja može promijeniti ?itav sustav. Re radi se samo o partikularnom zahtjevu da se za obrazovanje izdvoji 300 ili 500 milijuna kuna iz prora?una više - prora?una od 100 milijardi kuna godišnje, takvih želja i zahtjeva da se ovome ili onome više iz prora?una da ima na tisu?e u svakoj državi, koja uop?e ima državni prora?un. Rije? je zaista o tome, da se time udara u srce uspostavljenog sustava odnosa, pa se stvara potencijal za bitnu promjenu. Sam zahtjev, kao i metoda borbe, imaju jednako bitan zna?aj i ?ine nerazlu?ivu cjelinu.

Na djelu su, naravno, kako to uvijek u povijesti biva, i suprutni, reakcionarni procesi u društvu, najbolje vidljivi u nekim rezultatima lokalnih izbora, nad ?ime se zgražaju neki komentatori (nadam se da ?u sutra imati vremena napisati jedan komentar o tome).

Objavio sam tijekom proteklih mjeseca dana desetak brzih komentara o studentskom prosvjedu. Imam još mnogo bilješki, koje treba razraditi, mnogo literature, koju treba pro?itati. Treba sad sjesti, i promisliti. Namjeravam tome posvetiti slijede?a dva mjeseca i do kraja srpnja napisati niz promišljenijih eseja, koji bi se mogli satkati u knjigu.

Komentari

Hm, ja sam dugo slušao

Hm, ja sam dugo slušao riječi (centralni) komitet i plenum. Sada bar više nema komiteta...

Kao što su studenti blokirali fakultete, seljaci su dosta puta traktorima blokirali ceste tražeći — skuplju pšenicu. Sindikati su blokirali javne službe štrajkom tražeći — veća izdvajanja za javne službe, dakle veće plaće.

Onaj tko prima lovu traži više, onaj kojeg tjeraju davati lovu traži da daje manje.

O epohalnim dometima jednog i drugog i trećeg se može raspravljati.

Odakle samo ta ideja da "samo što se ne dogode" neke epohalne promjene? Da će se tek tako srušiti cijeli sustav raspodjele moći? To slušamo već 20 godina. Nema toga...

Tko je glasao

Kažeš "Sada bar više nema

Kažeš "Sada bar više nema komiteta..."

a kako nazvati ono sranje i hrpu govnara koji se skupljaju na trgu žrtava fašizma na nekakave sastanke u kojima određuju što će proći u saboru i što neće?

Pa jel to nije centralni komitet? ili bolje definirano "novokomponovani centralni komitet?"

Daj čovjeće.... ovo je partijski režim gori od bilo kojeg u povijesti čovječanstva.. sada te ubijaju legalno i pljačkaju legalno i odizimaju ti osnovna ljudska i demokratska prava na slobodu i pravo na individualizam i najveća sramota je ta da "stoka sitnog zuba" (kako ih taj isti komitet naziva) glasa za njih!

Nemoj molim te živjeti u zabludi! Ovo je diktatura večine u RH.. ništa više niti manje od toga!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

diktatura manjine.. ne

diktatura manjine.. ne postoji diktatura većine, većinom se diktira

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ajmo se Zorane kladiti na

Ajmo se Zorane kladiti na sve tvoje titule i podtitule i ovo kad si na ledu da od plenuma u budućnosti neće biti niti "p".

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Ajmo se Zorane kladiti na

Ajmo se Zorane kladiti na sve tvoje titule i podtitule i ovo kad si na ledu da od plenuma u budućnosti neće biti niti "p".
Ne radi se o "titulama" nego o epitetima. :) Međutim - što ti ulažeš u tu okladu? ;-> Evo moglo bi recimo 4.000 kn od tvoje slijedeće plaće - tebi je to sigurno sitnica. :)

Zoran Oštrić, vječni student

Tko je glasao

Zorane, o studentskim

Zorane, o studentskim "kretanjima" imam svoje mišljenje i teško ga mogu mijenjati. Z ničesa niš! Znaš zakaj? Zato jer trebaju uključiti i svoje roditelje!
Mislim da si me dobro razumio.

Što se tiče "plenuma"... Možda će se i čuti ta riječ tu i tamo ali ne vjerujem da će Hrvatska ikada više imati svoj "plenum" kao 1991. kada je rekla referendumom odlučno "njet" Jugoslaviji i opredjelila se za nezavisnost i samostalnost. (Pogledaj samo odaziv/e na izbore...??)
Da, studoši budu imeli te svoje plenume…, ali Ti ja baš puno i ne vjerujem u «efekat od tog» najvišeg dosega snage gdje svi tangirani odlučuju. Mogućnost plenumske većine unutar uskog kruga jedne grupe (studenti) nikako nije u stanju riješiti njihov problem jer oni koji ga trebaju riješiti i financirati nisu na plenumu! Mislim da se razumijemo.
Inače, rasprava koja se vodi oko toga je li to srpski ili hrvatski mene uopće ne uzbuđuje. Inače sam UVJEREN kako smo mi namjerno često dovedeni u položaj da dokazujemo što je a što nije hrvatska riječ i pravopis i pravogovor hrvatski. Taj inferiorni položaj mi je uvijek išao na živce, čak i na "nerve" ako baš hoćeš, jer smo time dragovoljno pristali dokazivati sebi, Srbiji i svijetu da smo i mi narod a ne samo jedno srpsko pleme kako su oni 100 godina svijetom tvrdili i govorili. Tražeći i dokazujući te razlike što je srpsko ili hrvatsko u hrvatskom jeziku išli smo im itekako na ruku.
Ja bum za naveke divanil hiljadarka i/ili jezerača, može i tisuća a neka oni preko Drine sebi dokazuju što je čisto srpski a što je HRVATSKI u njihovom vokabularu!
Ja govorim hrvatski a oni ostali neka dokazuju svoj jezik, moj je meni jasan i onako kako govorim je za mene hrvatski.
Me razmeš?

Tko je glasao

Vrag i pop zajedno na

Vrag i pop zajedno na Filozofskom fakultetu! :)

Da ne otvaram novi dnevnik, prenosim ovdje ono što sam upravo objavio na svojem blogu.
Zadnjeg dana blokade Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, u subotu 23. svibnja, održana je promocija knjige Slavoja Žižeka i Borisa Bunjevića "Paralaksa". Ovo je organizirano u okviru Subversive film festivala, čiji su organizatori, podupirući blokadu, dio programa preselili na Filozofski fakultet.

S obzirom na popularost Žižeka kao autora, koji je na predstavljanju govorio i o aktualnoj blokadi pozivajući se na teze svojih ranijih radova u objašnjenju njenog značaja, prenosim ovdje svoje bilješke. Nisam ulazio u detaljnija objašnjenja, tek sam kasnije, prema sjećanju, nešto podrobnije opisao, te dodao svoje bilješke). To su dakle samo natuknice, koje može shvatiti onaj koji Žižekov rad poznaje, a drugima možda mogu biti poticajne, iako će ih možda zbuniti (jer se radi o specifičnom diskursu - potrebno je određeno teorijsko obrazovanje, koje pak nije lako steći).

"Paralaksa" iz naslova je pojam iz astronomije, koji se odnosi na prividnu promjenu položaja nebeskih tijela, ovisno o položaju promatrača (zbog toga što se kao promatrači gibamo - rotacijom zemlje oko svoje osi i oko Sunca). To je dakle metafora, koja služi kao povod za filozofsko razmatranje.

Knjiga podijeljena na tri dijela:

1. Stelarna paralaksa: ontologija
2. Solarna paralaksa: teologija i spoznajna teorija (kognitivizam)
3. Lunarna: politika (biopolitika)

(Za pojam biopolitike, koji potiče od Foucoulta, vidjeti knjigu Marijan Krivak: "Biopolitika".)

Boris Bunjević, koautor knjige, za sebe kaže "seoski župnik". On drži kolegij iz teologije oslobođenja. Ukazao je na prijateljstvo koje postoji između ljevice i "subverzivne teologije".

Žižek: Ako želimo razviti radikalni revolucionarni subjekt, potrebno je čitati Sveto pismo. Ako ima neka antikorporativna misao, to je kršćanstvo. Isusove riječi o mržnji prema svojem ocu i majci: oslobađanje od urođenosti u zajednici koja podjarmljuje individualnost - uspostava emancipatorskog kolektiva vjernika.

Problem teizam i ateizma. Dostojevski kaže: "Ako Boga nema, sve je dozvoljeno" - međutim, obrnuto: "ako Boga ima, sve je dozvoljeno (onima, koji djeluju u njegovo ime)". (Za ovo vidjeti Žižekovu knjigu "O nasilju".)

Odnos prema užitku. ("Užitak" - središnji pojam Lacanove psihoanalize.) Ateistička parola: "Boga nema, dakle možemo slobodno uživati u životu" (jer nema straha od kazne). Međutim, moguće je također reći: "Boga ima, dakle možemo slobodno uživati u životu" (jer ima tko brinuti). Također suprotno: Ima Boga pa ne možemo uživati - nema Boga, pa ne možemo uživati, jer sva odgovornost pada na nas same. Sve četiri kombinacije (ima-nema Boga, moguće je - nije moguće uživanje) podjednako su moguće. (Mene ovo podsjeća na budističku četverostruku negaciju: nije A, nije ni ne-A, ali nije ni "ni A niti ne-A", kao ni "i A i ne-A".)

Studentski prosvjed 1968.: tri predmeta kritike - porodica, tvornica, škola. Kapitalizam uzorno adoptirao ovu kritiku - Rezultat je još više otuđenja.

Mi smo tada htjeli promijeniti svijet - možda je vrijeme da ga intepretiramo. Treba nam misao koja "lebdi u zraku". (U jednoj svojoj knjizi Žižek s odobravanjem citira Marxa, koji godine 1871. misli da bi pariški radnici mogli malo pričekati s revolucijom, dok on ne dovrši svoju knjigu.)

Ne samo konkretni zahtjev za besplatno školstvo. Iza toga vidim dublji uvid kako se formira duh kolektiva. Obraniti autonomiju univerziteta, koja se zasniva na tome da iz distance može analizirati što se u društvu zbiva.

Ja sam ovdje za pravu dozu nasilja - u smislu u kojem je Gandhi bio nasilniji od Hitlera. Hitler nikad nije doveo u pitanje sam kapitalistički poredak. (U jednom svom radu Žižek kaže kako je sredstvo protiv nasilja u refleksivnoj svijesti, na tragu Hegela i Marxa. Refleksija se pak usmjerava na "točku isključenja" u nekom sustavu. A ovdje imamo - moje je promišljanje na tragu Žižeka - činjenicu da je "besplatno obrazovanje" nešto što je u vladajućem neoliberalnom kapitalističkom sustavu isključeno. To je "fundamentalna točka". Imamo s jedne strane "strukturalno nasilje", s druge - fundamentalizam.)

Nemojte dozvoliti da vas bilo tko moralno ucjenjuje. (Teški problem morala i akcije: dosljedni "moralizam" paralizira svaku akciju.) Važno je da ostaje globalna dimenzija.

Ovdje vidimo što je prava ljevica. Ljevica je protuotrov fundamentalizmu, koji uvijek dolazi tamo, gdje je ljevica otkazala (kao npr. u Afganistanu, koji je prije 30 godina bio napredna država, sa snažnom tradicijom tolerancije). Nasuprot ljevici stoje s jedne strane populistički desničari, s druge tehokratski neutralci.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Debe, Skviki,

Debe, Skviki, Jedinohrvatska: uvijek me iznova zadivljuje koliko su deklarirani veliki domoljubi spremni demonstrirati svoje nepoznavanje hrvatskoga jezika. :) Što veća Hrvatina - to manje hrvatskoga zna - i to se više ponosi svojim neznanjem. :( Samo mi "mali domoljubi" nekako o jeziku brinemo. :/

Zar bi vas ubilo da za značenje neke riječi pogledate recimo Hrvatski jezični portal? Vidjeli biste da "plenum" nije isto što i "zasjedanje" (a "revolucija" nema s time nikakve veze).

Riječ potječe iz latinskog, a ne iz grčkog. Kako u srpskom rijetko dolaze latinske riječi (koji je na zapadu bio više od tisuću godina jezik svih obrazovanih ljudi, dok je u Srbiji to bio grčki), palo mi je napamet googlanjem testirati hipotezu, da se u srpskome riječ "plenum" puno manje koristi.

"Plenum" (hrvatski jezik, zemlja Hrvatska): 24.600 rezultata
"Plenum" (srpski jezik, zemlja Srbija): 1.350 rezultata.

Sapienti sat. :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Debe, Skviki,

Debe, Skviki, Jedinohrvatska: uvijek me iznova zadivljuje koliko su deklarirani veliki domoljubi spremni demonstrirati svoje nepoznavanje hrvatskoga jezika. :)

Što se tiče mojega prozivanja onda pročitaj (kada se već pozivaš na to) u kojem kontektu je napisan moj komentar na 'debe- ov'. Njegov komentar je, to je svakome tko ima imalo soli u glavi, napisan u sarkastičnom tonu. U tom je tonu i moj napisan. Ne moraš ti mene učiti o razlici grčkoga i latinskoga jer sam ih ja oboje učio u svome životu (latinski 4, a grčki 2 godine). Čisto sumnjam da ti jesi.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Zoran Oštrić, Ja sam

Zoran Oštrić,

Ja sam pogledal taj portal i tam piše zasjedanje svih članova jedne organizacije i da dolazi iz latinskog, a to je rekel i Jedino hrvatska. Prema tome tvoja tvrdnja da je napisano ko da je iz grčkog je ne istinita.

No od malih Hrvata se nemre očekivat da argumentiraju istinom.

Encarta daje isto prjevod na njemački da to znači zasjedanje svih članova:

die Sitzung, zu der alle Mitglieder e-r Organisation od. Vereinigung kommen (bes alle Mitglieder e-s Parlaments) ≈ Vollversammlung
Microsoft® Encarta® Enzyklopädie 2007 © 1993-2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Kaj je tebi teško pisat hrvatski pojam za jednu stvar ak taj isti i postoji?

Tko je glasao

Još jedan lijep običaj je

Još jedan lijep običaj je prvo pročitati što je netko napisao, prije nego odgovaraš. Riječ je iz latinskog, naravno - tako sam i napisao - ne iz grčkog (to sam pak spomenuo samo u kontekstu implicitne optužbe da je riječ srpska).

Ti si pak bio napisao: "kod nas tak nekaj zove zasjedanje", a to nije točno - jer "plenum" je "zasjedanje svih članova jedne organizacije", tj. ne bilo kakvo zasjedanje; tako kaže i njemački tekst, koji navodiš.

Nezavisna studentska inicijativa zasjeda također u brojnim radnim skupinama.

"Plenum" je hrvatska riječ, iako je porijeklom iz latinskog. Pretpostavio sam da pod "kod nas" misliš na Hrvatsku, iako zapravo u njoj ne živiš; oprosti ako je pretpostavka pogrešna.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

pa je, samo jedna u redu

pa je, samo jedna u redu "hrv. riječi" kao internacionalno, transparentno, segment, fudbal itd. itd.

kao da nam je Aco Petrović pisao rječnik, iliti vokabular..

ja recimo preferiram turske riječi međunarodno, providno/prozirno, dio, nogomet itd..

a rezultati pretrage su stvarno dokaz par excellence.. no sasvim u skladu sa uobičajenom razinom/nivoom Oštrićeve rasprave/argumentacije.. ne bih se začudio da pola tih rezultata vodi na index ili novu tv, pa što ne i rtl.. a bome i na HRT u nedjeljom u dva te na latinicu.. druga polovica na razne izvještje sa studentskog "plenuma", plenuma sabora isl.. a opće je poznato da i u saboru i u novinarstvu rade samo jezični čistunci.. pogotovo kad izvještavaju sa red carpeta u blue room-u isl...

s time da ja nisam jezični higijeničar kao oni kojima je 5 milijardi jako smetalo pa se sad mora pravo-hrvatski govoriti 5 milijarda.. također ne patim previše od toga da preimenujemo helikopter u zrakomlat, a bicikl u međunožno guralo..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao
Tko je glasao

Zoki....Dodaj si ovo u svoju

Zoki....Dodaj si ovo u svoju kobasicu od potpisa:

"Malo derište koje ne podnosi poraz"

evo da ti pomognem u ovoe svemu.. a znam da si poput šibice u svakom smislu!

:)

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

ovo: "Malo derište koje ne

ovo:
"Malo derište koje ne podnosi poraz"

nije u skladu sa ovim:
Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"

Tko je glasao

Poštujem tuđe...

Poštujem tuđe... naravno....

ako je netko malo derište onda poštujem to njegovo pravo na takvo ponašanje i takođe otvoreno i transparentno to kažem... za razliku od neki koji samo iza leđa trabunjaju i ogovaraju!

Gdje tu vidite išta sporno u tom poštovanju činjenice i mišljenje o jednoj osobi?

Pa vidi, od kako su ga svi odkantali.. samo kuka, plaće... (što bi drugovi rekli čak i "kenja") o tome kako svi koji su i malo uspješniji od njega a to su skoro svi u RH i EU pa čak i u svijetu... ne valjaju.... kako je on žrtva..... itd itd itd...

Pa nisam mu ja pisao njegove komentare i dnevnike.. on ih piše.... pa tko mu je kriv za to njegovo ponašanje?

Ja? ili Vi? ili On?

a kada već voli dodavati na svoj potpis sve što neki misle onda evo ja mu otvoreno kažem... dodaj ovo..jer se uklapa u tvoj stil, karakter i obraz.... naime manjak toga svega.

Poštovanje se poakzuje ovdje jednostavno time što ne skrivam, već govorim iskreno i istinito!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Svašta Jakša! :) Pisali

Svašta Jakša! :)

Pisali su mi kako sam "euforičan" glede drugova i drugarica studenata, sad ti najedanput vidiš, da kukam i plačem!? Ono prvo i ima nekog osnova. :) Gdje sam to napisao da sam "žrtva"" i da svi koji su uspješniji od mene ne valjaju? Pa evo studenti su uspješniji, a ja sretan! :))

Ej, hoćete li možda uskoro osnivati ogranak HDSSB u Zagrebu? Valjalo bi! Što da Rojs bude usamljen! :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

He he... Rojsa volim

He he... Rojsa volim slušati isto koliko i pregledati one stripove od našeg legendarnog "Nik Titanika"... svaki put mi stavi osmjeh na lice!

pogotovo kada imam prilike ga citirati: (njega i onog spajića),
"Nabijem ga na japanca"

Rojs ne može nikada biti usamljen, kada nema se kim družiti siguran sam u tome da pozove društvo na čabu i eto ti ekipe za dobru pijanku uz veselja i zezancije!

Reci da nije tako!

a konkretno si kukao i plakao o tome kako su te zaledili, zamrznuli ili što već.. i kako bi ti svojoj stranci ili ne znam ome donjeo makar 0.3% više glasova ili tako nešto.. ne sječam se točnog citata.. ali sječam se bit tvoje kuknjave... život ide dalje, a kada shvatimo mi na ovome svijetu da smo poput male bubuljice na stražnjici jednog slona... tada ćemo vidjeti koliko su neke stvari bitnije u životu od onoga što nama serviraju svaki dan putem medija.. ili prazni priča itd.

Proces je u tijeku, i svaki trenutak je bitan ali nije revolucija ono što se nekada čini revolucijom. Tiha voda brege dere!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

a konkretno si kukao i

a konkretno si kukao i plakao o tome kako su te zaledili, zamrznuli ili što već
Nisam kukao - samo sam spomenuo. Ne krijem svoje neuspjehe. Neće trajati vječno. :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Plenum, jel to ono što

Plenum, jel to ono što imaju u Srbiji kada zasjedaju?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Plenum, jel to ono što

Plenum, jel to ono što imaju u Srbiji kada zasjedaju?

plenum je latinska riječ o čijem značenju nemaš pojma kao ni oni koji su te plusirali.

Tko je glasao

Ti, koji bi pišao po

Ti, koji bi pišao po grobovima... i vjerojatno nisi učio niti grčki kao ni latinski u životu koliko ja, manje dramatiziraj i smiri hormone!
Uhvatio te drugi pubertet?

cogito ergo sum

Tko je glasao

Zanimljivo da 'marijuan'

Zanimljivo da 'marijuan' koji je mene proglasio neznalicom nije od tebe zaradio minusić, a ja jesam?
Čudan postade svijet demokratski nastrojenih intelektualaca.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Kolko je meni poznato ko

Kolko je meni poznato ko jednom koji nema pojma o stranim rječima se kod nas tak nekaj zove zasjedanje.

Kaj je tebi teško upotrjebit hrvatsku rječ koja to isto označava?

Tko je glasao

@skviki Nije svako

@skviki
Nije svako zasjedanje plenum, ali je svaki plenum zasjedanje. Zasjedanje je i kada zasjeda vijeće trojice ili vijeće petorice, ali nije plenum. Plenum označava ukupnost, množinu, masovnost, sveobuhvatnost, odnosno zasjedanje svih a ne samo izbranih. Zato se izraz "plenum" rabi kad se implicira neposredna demokracija, a ne zastupnička (delegatska). Plenum je i kad bi se svi članovi Pollitika com. našli na okupu radi donošenja zajedničke odluke (ujedno i zasjedanje), ali ne bi bio plenum (iako bi bilo zasjedanje) kad bi trojica izbranih donosila odluke u ime Pollitika.com

SINGULAR
NOM. plenus plena plenum
GEN. pleni plenae pleni
DAT. pleno plenae pleno
ACC. plenum plenam plenum

Tko je glasao

Plenum je i kad bi se svi

Plenum je i kad bi se svi članovi Pollitika com. našli na okupu radi donošenja zajedničke odluke
Da budemo precizniji (jer riječnička definicija može dovesti u zabunu): dovoljno je da svi članovi budu obaviješteni i imaju pravo sudjelovanja - nije nužno, naravno (nikad nije ostvarivo) da svi faktički i budu prisutni. To je način na koji je funkcionirala neposredna demokracija u staroj Ateni - svi su građani imali pravo doći na trg kad se odluke donose - u praksi bi ih obično bilo pet do deset posto.

Plenum Nezavisne studentske inicijative Filozofskog fakulteta u Zagrebu napravio je još i korak dalje u neposrednoj demokraciji, proklamirajući da doslovno svatko može doći i sudjelovati. Jedan broj ljudi, kao ja, to je i učinio - ne mnogo njih, a uglavnom imaju neku vezu s fakultetom. Slično je i s drugim plenimima (zadarski Plenum sastaje se večeras).

Zoran Oštrić

Tko je glasao

@Zoran Oštrić Da budemo

@Zoran Oštrić
Da budemo precizniji (jer riječnička definicija može dovesti u zabunu): dovoljno je da svi članovi budu obaviješteni i imaju pravo sudjelovanja - nije nužno, naravno (nikad nije ostvarivo) da svi faktički i budu prisutni.
Točno. Naglasak je na općem pravu koje se tehnički ispoljava i urednom obavješću, kao i na osobnom pravu da na plenarnu sjednicu ne dođe.

Tko je glasao

Ne baš, to je istoznačnica

Ne baš, to je istoznačnica riječi revolucija na koju se Oštrić uvijek poziva (bez obzira što je napisao, ali znamo što on misli...).
On, s 'lijeve' pozicije kao pandan Schwartzu s 'desne' pozicije :)
http://www.nacional.hr/clanak/58923/cirkus-na-desnicarskom-skupu-za-linc...
P.S. Malo je 'off topic', ali je članak u globalu veliko sranje... izmislili su ove povike i ostalo, ali stoji činjenica da je idiot Schwartz rekao što je napisano.
Sami revolucionari , a nitko ne bi sjeo na traktor i obrađivao zemlju u Slavoniji :(

cogito ergo sum

Tko je glasao

@jedinohrvatska: Schwartz je

@jedinohrvatska: Schwartz je pozvao na "državni udar", a ja vrlo jasno kažem da nikakav državni udar ne dolazi u obzir.

Glede slučaja Stjepana Hršaka: prije desetak dana poslao sam emajl Tomislavu Dragunu sa zamolbom da mi pošalje detaljnije podatke o tome kakve dokaze ima protiv Hršaka. Odgovorio mi je da će mi poslati podrobnije podatke za koji dan, ali to do danas nije napravio. Tako ostaje da postoji svjedočenje jednog domobrana iz 1992.. Hršak je tada bio saslušavan i rekao da on sa spornom likvidacijom svećenika i redovnika nije imao nikakve veze. S obzirom da nema drugih dokaza - državni tužitelj nije ni podigao optužnicu, jer se naravno na temelju jednoga svjedočenja nikoga ne može osuditi. Osim, naravno, ako se obnovimo praksu "narodnih sudova" iz 1945., ili "prijekih sudova" iz 1941.-1945..Ljudima je to jasno - zato vas se ne može okupiti više od 30.

Inače, ne mogu odoljeti da te, kao člana stranke čije si ime uzeo za nick, upitam: kako možeš' podržavati čovjeka kao što je Ljubo Ćesić, koji je a) "general" bez ikakvih vojnih znanja, iskustava i zasluga i b) lopina, koji je "jamio" bogatstvo, besramno eksploatirajući "nepostojeću" pukovniju i njezine pripadnike?

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Samo mali offtopic. Nikome

Samo mali offtopic.

Nikome nije poznato da je ikada ikakva istraga vođena protiv Stjepana Hršaka. Ako tvrdiš da jest, daj dokaz. Duboko vjerujem da je to da je isti 1992. ispitivan zbog slučaja pokolja 21 svećenika brižljivo smišljena izmišljotina. Zašto? Pa zato što su se dokazi o pokolju počeli skupljati tek kasnije, sredinom devedesetih godina, kada je prikupljeno nekoliko iskaza svjedoka, a ne samo jedan iskaz, a kaznena prijava je podnesena tek, ako se ne varam, 1998. godine, na temelju svježe prikupljenih dokaza. Od onda Hršaka nitko nije ništa pitao. Istovremeno su dva svjedoka umrla pod čudnim okolnostima (jedan je, ako se ne varam bio partizan pokajnik, a ne domobran), no svi iskazi postoje i vrijede. Upravo zato i kaznene prijave iz 1998. ili tu negdje stoje u ladicama, a pokretanje istrage se sabotira, jer su dokazi vrlo, vrlo čvrsti. To što Hršak kaže da s tim nije imao nikakve veze je dokaz da on s tim nema nikakve veze? :)))))))
Inače, iskaz jednog svjedoka je sasvim dovoljan za osudu, npr. kao u slučaju Glavaš.

I na kraju, uskoro možemo očekivati pokretanje postupka, jer se isti više ne može ni odugovlačiti, ni zataškavati.

Tko je glasao

točno, jedna je prijava

točno, jedna je prijava protiv hršaka podnesena 2005.g. i to sa iskazima svjedoka. naravno, nitko nije hršaku ni na vrata pokucao da ga pita o tome. to samo pokazuje kako naše pravosudje osudjuje hrvatske branitelje na svakom koraku, a štiti partizanske zločince.

a po pitanju teme, kakav bi uopće bio rezime studentskih prosvjeda i što bi se moglo očekivati na jesen konkretno?
pitanje upućujem autoru, obzirom da je on čini mi se dobro informiran o tome.

Tko je glasao

a po pitanju teme, kakav bi

a po pitanju teme, kakav bi uopće bio rezime studentskih prosvjeda i što bi se moglo očekivati na jesen konkretno?

Nisam siguran što misliš pod "rezime". Prvi cilj nije ostvaren, ali stvoren je studentski pokret, koji se, IMHO, neće ispuhati brzo. Tisuće ljudi su sudjelovali u plenumima i drugim djelatnostima i stjecali iskustvo društvene akcije i neposredne demokracije. Sigurno će se s vremenom pokrenuti razne značajne teme, koje prevazilaze onaj prvotni parcijalni zahtjev. Nezavisna studentska inicijativa postoji i dalje, plenumi i radne grupe nastavljaju djelovati. Nova blokada fakulteta od listopada je moguća.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

rezime, executive summary,

rezime, executive summary, minutes, sažetak, abstrakt...

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

čemu izmišljati toplu vodu

čemu izmišljati toplu vodu (rezime, executive summary, minutes, sažetak, abstrakt...) kad postoji:

http://slobodnifilozofski.bloger.hr/post/otvoreno-pismo-javnosti-24-svib...

Tko je glasao

nije ti ni to više tak

nije ti ni to više tak jednostavno kak je nekad bilo..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

znaš šta je meni

znaš šta je meni najzgodnije odnosno, sitnica koja ukazuje na visoku kreativnost cijele priče: sada se na svakom plenumu izglasava nastavak suspenzije blokade, kao što se prije izlgasavao nastavak blokade :-) dakle, ništa nije gotovo!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci