Tagovi

Dosadašnji sustav upravljanja se raspada - drugi krug izbora za velike gradove je zadnja šansa za proboj iz obru?a

Dosadašnji sustav samo upravljanja / samoposluživanja na zajedni?ki a zapravo tu?i ra?un vlada 40 godina.

Taj sustav se raspada jer ništa ne može biti funkcionalno i održivo ako se ne vodi stru?no, ako uop?e nije važno koliko se troši te ako je sve otvoreno i snažno opredjeljeno za sve ve?i nered, trošenje, nepla?anje, plja?ku i da ništa nije važno. U upravljanju se ne može svime jednako upravljati, jer tada upravlja krdo sustava i nitko. Demokracija je jedno a u okviru toga složeni projekt može voditi najviše nekoliko osoba a ne tisu?e i sav sustav, baš sav sustav ne može rješavati 99 % toga.

Taj sustav se raspada jer je malo po malo, puno po puno, potrošio svo naslije?e i 30 godina budu?nosti te dodatno, ono što se teško i jedva vidi, proizveo problema, nerješenog i skrivenih dugova za idu?ih 50 godina. Kada su svi krupni projekti bitno pogrešni i za rušenje, kada cijele gradske ?etvrti i naselja u prosjeku niti nakon 10 godina nemaju vrti? ni bilo šta iako su platili komunalne doprinose, poreze i prirez za to onda je i to dug, minus i šta sve ne. Dugovi su i kada 90 % ulica, cesta i puteva te komunalne infrastrukture u njima, ni prosje?no 30 godina nakon što je sve podmireno, nije elementarno rješeno - tehni?ki i sadržajno na pola, imovinsko-pravno i u obešte?enju prijašnjih i sadašnjih vlasnika ništa, funkcionalno na pola, s dozvolama ništa, ?ak ni katastarska evidencija, nitko u sustavu o tome ne zna elementarno ništa, ni po djelovim ni ukupno.

Taj sustav se raspada jer oni koji su u njemu nešto znali, radili, stvarali i održavali sve što funkcionira više ne mogu niti žele spašavati taj sustav.

Taj sustav se raspada jer snage sustava, ni da se svi ujedine od ekstremno lijevo do esktremno desno i da se nekim ?udom prosvjetle znanjem, poštenjem i milijardama, ni teorijski ni nadrealisiti?ki ne mogu spašavati i spasiti sustav jer svakom svojom aktivnoš?u samo šire raspad sustava, jer su oni sustav koji se raspada po deafultu i logici sama sebe, odvojenosti od svijeta i bilo kakve druge logike.

Taj sustav se raspada jer su nestali bilo kakvi razlozi da bilo tko ja?i izvana održava taj sustav, jer mu je više štetan nego koristan, kao takav je poslužio i potrošen je te nepromjenjiv u nešto drugo.

Bogatog besplatnog švedskog stola više nema nigdje u svijetu, zapravo ga nikada nije ni bilo a i ?emu, kako bi to izgledalo da ga ima.

Zato je ve?ina cijenjenog gra?anstva u slavnoj ex sfrj zajednici, pa u tom sustavu najvi?nijoj i najodanijoj RH te i u njezinim velikim gradovima, tu ?ak najviše, objektivno kona?no suo?ena sa rezultatima dugog slavnog rasta derivata nekretnina i financija te svega što se je bilo gdje u svijetu moglo vidjeti i uo?iti, o?i u o?i sa svom tom bogatom kramom svoga kulturno revolucionarnog strastvenog opredjeljenja, poslovanja i op?enja. Nitko više ne ometa nikoga u uživanju u tom o?i u o?i zagrljaju. Sve je više nego hladno, opušteno, mirno i diskretno oko toga, može se uživati do kraja i bez granica, tako da ni nebo nije granica. Samo naprijed!

Nešto malo trezvenije i umnije re?eno, ve?ina i zapravo sve je u poziciji niskih kriterija, da se sa nikakvim ili jedva nekim kriterijima i zahtjevima i sredstvima i pokri?ima gr?evito bori za bilo kakvo druk?ije rješavanje svega i sva?ega. Ina?e se gecrk širi i samo najprekaljeniji borci protiv toga dugog sustava i prakse mogu ra?unati na kakav proboj iz obru?a raspada.

To je logi?no, uvijek je tako bilo, samo oni najsposobniji za takve situacije mogu uspjeti a svi oni koji su dugo i ?vrsto u tome nemaju šanse kada propada i raspada se. Naoko je mnogima bez problema, naro?ito Todori?u, henesijevcima i raznima koji non stop samo grabe i uzimaju od šezdesetih na ovamo. Me?utim, ako malo bacite oko sve se je promjenilo, pitanje je kako stoje s poslovanjem i gdje da se djenu kada novac i ljudi bježe iz Švicarske i Velike Brtanije, jer ni tamo nije sigurno, a i u zadnjem uto?ištu BiH sve je nesigurnije.

Kao što je drug Gorba?ov rekao drugovima 1989.g., evakuacija nije organizirana niti mogu?a, promjene idu i treba tr?ati za njima jer ina?e ...

Drugi krug izbora za Zagreb, Split, Osijek i drugo nije neka naro?ita prilika. Ali, kako je precizno prikazano, bilo kakve šanse su sada ve?e od najve?eg. To što je 1989.g. kod nas odgo?eno sada je došlo zajedno sa još dosta toga, došao je ceh i za sve nakon 1971.g. i puno toga. Tako da su sve šanse i prilike dar božji, ?ak višak dar božji nakon što su prethodni darovi tek tako potrošeni, šansa i prilika nakon koje novih sigurno nema, a i ?emu.

Za one koji vole i ljubav ih drži za kontinuitet sustava, tako?er je zadnja šansa. Neka ?vrsto prigrle to i ne popuštaju, ljubav je nešto za što se vrijedi žrtvovati. Možda to netko uo?i, snimi i pusti na Novoj i RTL TV, pa se tako vinu u zvijezde.

Ili da iskoriste tu nenadanu dodatnu zadnju šansu za pokušaj proboja iz obru?u i ?vrstog zagrljaja!? To se naravno odnosi i na Bandi?a, Ljuštinu, ?api?a i sve one koji se armirano-betonski drže ?vrsto. I sami mogu vidjeti da zajedni?ka dioni?ka društva IGH d.d., država, ZABA, PBZ, HAC, HC, Agrokor, Agram i razna nisu niti pouzdana niti milosrdna niti solidarna. Tako da je za udarne i vjerne borce sustava u biti još teže i nezgodnije, rastu optužbe i raspoloženje da su oni jedini krivi za puno dulje i šire grijehe, dugove i uzroke propasti tog ina?e naoko idili?nog veleimperijalnog sustava. Prije nego što se loma?a i užarena kruna pripreme, valja im misliti na mogu?nost bijega, ako ne prije onda bar trenutak prije nego što se obru? ?vrsto stisne i krene kalvarija.

Sve je sve izloženije i vidljivije oko upravljanja zajedni?kim. Klima hladi. Vrijeme curi i odbrojava. Osobnosti kopnu do manje od zrna prašine, svog ina?e maksimalnog oblika u veleimperijalnom sustavu u raspadu.

Komentari

Mene više ništa u ovom

Mene više ništa u ovom gradu ne čudi. Pogubnost tih partijskih kadrova je očita.
MMDropulić se hvali s novim Zakonom o graditeljstvu, a taj zakon nije ukinuo tzv.urbane vile, preizgrađenost parcela, bez vrta, sve izbetonirano. Zamjenske građevine? Na mjestu katnice izgradi se šesterokatnica. Zgrade nemaju prostorije za smeće, nego se kontejneri nalaze pored automobila! Prekrasno.
Danas Pantovčak izgleda rugobno s tim zgradurinama (Voukova ulica recimo). Kako dalje?
Ruše se normalne katnice u Kustošiji, gdje su stanovali moji deda i baka.

Tko je glasao

O OBJAVI REZULTATA IZBORA

O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA
GRADONACELNIKA GRADA ZAGREBA
I. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba utvrdjuje da Grad Zagreb ima ukupno 721.522 biraca i da
je glasovalo 300.836 biraca, odnosno 41,69%, od cega je bilo 295.107 ili 98,18% važecih glasova, dok je
nevažecih listica bilo 5.470 ili 1,82%.
II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeci broj glasova:
1. MILAN BANDIC 146.021 glasova 48,54%
IVO JELUŠIC - zamjenik kandidata
JELENA PAVICIC VUKICEVIC - zamjenik kandidata
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
2. JOSIP KREGAR 69.744 glasova 23,18%
NIKO GAMULIN - zamjenik kandidata
SAŠA POLJANEC-BORIC - zamjenik kandidata
NEZAVISNI KANDIDAT

Tko je glasao

@ap, a taj sustav se raspada

@ap, a taj sustav se raspada s katastrofalnim posljedicama za hrvatsko pućanstvo koje zavedeno i zatupljeno političkim prodajam magle, poput nojeva zabija glavu u pijesak, uvjereni da je se sve ovo što nam se u Lijepoj Njihovoj tajkunsko-profiterskoj događa, samo ružan san.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Cujem da je EU u svojim

Cujem da je EU u svojim drzavama odlucila stati na kraj foliranju sa neplacanjem.Drzave sve moraju platiti u roku 90 dana, a tvrtke jedna drugoj do 30 dana.
Pitam se tko bi kod nas opstao da se to uvede?!

Tko je glasao

http://www.vecernji.hr/newsro

http://www.vecernji.hr/newsroom/regions/zagreb/3296288/index.do

Bandić je jedini političar koji sustavno vodi najsloženije gradnje, za što su ovlašteni i jedini znaju određeni VSS inženjeri, koji još uvijek ne zna da time krši sve zakone i svu logiku

Ponavlja da osobno vodi najveću gradnju farmu svinja, koju je prije toga nezakonito vodio njegov penzioner Žarko Maričić i upropastio, na kojoj je nezakonito angažiran IGH d.d. i sve se vodi nezakonito, nestručno i nije čudo da tako običan posao jako kasni, da je u velikim problemima i košta 3x više nego tržišne cijene, kao prije rekonstrukcija Ljubljanske, svaki dan zajedno sa svitom budala a čega nema ni u mafijaškim filmovima Kum i drugi.

Muzej MSU koji spominje isto i još gore. I ostalo, toliko toga što spominje.

I posve logično da mu je besmisleno sučeljavati se sa protukandidatom u drugom krugu Kregarom. Ako ga npr. Kregar pita hoće li preuzeti rukovođenje novim kirurškim kompleskom u KBC Rebro, koji je opremljen i nedostaje liječnika, vjerojatno bi se moglo desiti da Bandić prokliza i kaže da naravno hoće, zajedno sa istim majmunima oko sebe.

Ridikul Keum je stvarno tri razine iznad njega i svite. Gradnju njegovih trgovina, Jocker centra, hotela Marjan pa i srušene Nade Dimić ipak su vodili profesionalci, on je na TV samo izvlačio njih i preuzimao odgovornost da amortizira kazne zbog urušavanja.

Kranje problematična Marina MD i HDZ ekipa je civilizacija u odnosu na to. Marina MD, iako kao komesarka ipak je neki minimalni formalni i stvarni stručnjak, pa čak i turbo furiozni i nekontrolirani Čačić, i nikada nisu otvoreno radili takve gafove. Ne samo Bandić, nego i dosta SDP-a diše kao da je posve normalno kako Bandić i razni nesebično, ne obazirući se na zakone i elementarna znanja, vode gradnje, planove i sve.

Za orjentaciju, u jesen 1941.g. je NDH vlast, preuzevši programe nacističke Njemačke, tražila od stručnjaka da prilagode sve tim novim zahtjevima a oni su iscrpnim analizama i zaključkom odgvorili da tome novome potpuno odgovara sve tadašnje i da ne reba ništa mijenjati, što je izazvalo šok i opasnost, ali je uslijdio drugi šok kojim je kancelarije Reicha na pticaj Hitlerova miljenika Speera odgvorila da su u pravu, i tako ejs ve ostalo isto. Slično, samo još burnije, se je odvilo 1945. i 1946.g., i poredak oko toga je ostao, formalno do danas i u kontinuitetu više od 160 godina. Dakle, ono što nisu uspjele takve sile Bandić i SDP Zagreb rade kao od šale, jedini po Balkanu i šire, i nije čudo da sve vjerske zajednice i snage od toga očekuje slični antibirokratski pokret kao ne tako davno od sličnog Miloševića, pa i više obzirom na nadmoćnije liderstvo i bazu.

P.S. Šta mislite da li je Bandić dogovoren kao voditelj zajedničkog posla Terme Zagreb, što ga na naš račun idu realizirati ruski elitnjaci/mafijaši iz MOL-a, INA, Zagreb, Mesići, HDZ i IGH d.d.? Ne čini li vam se on idealan za tu ulogu nakon toliko referenci i nakon što Juri Radiću i akademiku Kinclu malo blijedi sjaj!? Ne čini li vam se zgodno da uskuha sve po čuvenom Blatu južno od Save, od tužnih golf vila među rupama punim smeća, na koje više ne dolaze ni Mesić ni Sanader, preko još tužnije Bolnice Blato pa sve do Arene, u kojoj se troše sfrj zvijezde, stiže Fahreta aka Lepa Brena da uzbudi malo starije dečke ...!? Jer ako uskuha, sve je rješeno svuda.

P.P.S. Zar vam se ne čini da te potpuno prolupale likove i njihove ovisnike, koji jako dugo opće po Blatu i šire, treba jednostavno otkačiti i na njih ne trošiti živce i novce!?

Tko je glasao

E kad bi barem tečaj iz

E kad bi barem tečaj iz kineskog bio besplatan 

Ne ulazeći u dokazivost medijski poznatih afera i glasanja na osnovi parola ZA/PROTIV (btw. uvijek ako si za nekog/nešto iskreno za onda si automatski za drugog protiv...jednog zaokružujemo na listiću) nego na spoznaje (da se medijski napumpaju zvali bi ih «afere») iz svakodnevnog života.... to je to....dužni smo love do jaja.
Čak i službeni dug u državi je veliki zalogaj...apel za jebače od igrača ... ovom da ako imaju muda kod nas naprave skok za duplo u plus.
Hrvatska nema izbora mora ili biti jaka ili slaba i u tom smislu cure i momci koji malo spavaju uvijek igraju prezent i futur :)
Bez obzira na sve i to hoće li pokoji lik ostati na sceni ne možemo se više zadužiti(što je osnova sustava i istina) i sustav sam od sebe pada tj. mijenja se igra...
a koga se mijenja i tko to mijenja....ko i kako voli nek izvoli.

Tko je glasao

Strategijske greške

Strategijske greške Tuđmana, Manolića, Račana, Budiše, Čačića, Bandića a najviše Savke, Vesne Pusić, Žarka Puhovskog i svekolikih snaga

Sustav je odavno nemoćan za elementarno znanje, uočavanje i orjentaciju, jer su se beskrajno raznovrsni ekstremisti sustava sedamdesetih kulturnorevolucionarno samoobmanuli da su oni svjetska elita u svemu a zapravo su već tada bili čisto krdo i potpuno inferiorni u znanju, uočavanju i orjentaciji snagama koje su tada počistili s puta

Ex sfrj/srh društvo nije imalo jednu nepomičnu homogenu zbilju, nego je doživljavalo veoma složene i burne procese, od čega je za sada i buduće od najvećeg uticaja činjenica da je Zagreb šezdesetih ukupni razvitkom izmakao kontroli i podstakao dolazak nešto mlađih i mislećih po svim republikama (srpski povjesničari se slažu u ocijeni da je sa Latinkom Perović i markom Nikezićem Srbija jedini put nakon mlađeg Obrenovića na kratko imala misleće vodstvo), što ugrozilo osnove poretka s apsolutnom dominacijom moskovskog jezgra i Moskve te je naprije u Zagrebu pa potom svuda sev misleće bilo počišćeno.

Ostaci tih počišćenih snaga i procesa su se adapatirali na novonastale okolnosti i zadržali određenu participaciju, te u Hrvatskoj zadnjih 40 godina napravili praktički sve ono što vrijedi, funkcionira i što je izdržalo bure i oluje ekonomičnosti, tržišta i raznih promjena, kao specifično manje paralelno tržište i društvena osnova.

Stratezi i bezbrojne raznovrsne škole mišljenja i prakse to nisu uopće uzeli u obzir, niti to danas rade, nikakve elementarne činjenice i relacije velikih razlika, nego se drže pretpostavke da je to jedno te isto društvo a koje čeka na njihovu nadbožansku ulogu.

Taj kulturnorevolucionrani ekstremizam bez ikakvog pokrića u teoriji i zbilji je zbog toga i danas nemoćan, zbog slabosti dopinga i procesa starenja te gomilanja samih sebe još nemoćniji, oko bilo kakvog elementarnog znanja, uočavanja i orjentacije.

S jedne strane se stalno poduzimaju navodno slavne odlučne inicijative i pokušaji koji svojom jednostavnošću, osobnošću i sposobnošću (bez ikakve pameti i pokrića) stalno pale djelove i završavaju kao mali prilozi permanentnoj maoističkoj i pop kulturnoj revoluciji, hrane je.

S druge strane i to i tzv. marš kroz politiku i institucije sustava stalno širi partiju i nazovi institucije te trgovnu i šverc među njima, tako da je sve jedno te isto "tržište" koje se širi i širi a smanjuje spomenuto paralelno stvarno tržište i društvena osnova, koje je zbog nošenja sve većeg tereta stvarne složenosti, znanja i osnova društva sa sve manjim snagama konačno popustilo i odustalo od toga, tako da je konačni "trijumf" "tržišta" zadnjih godina i naročito sada u krizi ujedno i definitivni krah tog "tržišta" i sustava.

Sustav vidi razne detalje i djelove, ali ne vidi nikakve cjeline i velike razlike, pa nema nikakve orjentacije, sve beskrajno je jedna te ista SPAM "tržišna" roba što se treba okretati i tržiti, samo je pitanje osobnosti i sposobnosti oko toga.

I bez ikakve posebne namjere svaki dio, svaka cjelina i ukupni porcesi su tako pretis lonci bez kontrole dizanja temperature i zbivanja te gašenja i hlađenja, zapravo sve na režimu brzo dizanje do nuklearne eksplozije i potom brzo u kontra ekstrem

Trenutno sav sustav logično divlja i raspada se od istovremeno nekontroliranih pregrijavanja i nekontroliranih hlađenja.

Logično je zato što svi misle, ne samo vodstva, da oni ne samo vode nego ključno rješavaju i spašavaju svo graditeljstvo, visoko školstvo, financije, obranu i napad, daju golove i odlučno brane, tutbo su za sve, a zapravo u proteklih 40 godina i sada uredno i sami, i kada su naoko zbilja upućeni i sposobni, pokazuju da ne razumiju elementarno i da je njihovo i osobno i grupno sudjelovanje izrazito štetno.

Istina je da su svi jako povećali i ulaganja i fizičke rezultate u visokom obrazovanju, cestama, državnim stanovima, svemu ... ali je tu ključna činjenica da svakim istupom i odličnici i široke elitne snage zabijaju autogolove u vezi elementarnog.

Još nema znaka svijesti da država ne može graditi i davati stanove i vikendice jer je to besmilseno i ludo, jer sa 1 milijun toga rješeno 2x skuplje i lošije od stalnih prosječnih mogućnosti tržišta i 3x skuplje i lošije od boljih znanja i mogućnosti samo zbog toga i za to Hrvatska treba na ovaj naćčin raditi 60 godina, da ništa drugo ne treba.

Još nema znaka svijesti da je sve isto sa cestama, turizmom, poljoprivredom sa Todorićima i Kuštracima već 50 godina na čelu, ukupnim poduzetničkim duhom Mesića, Sanadera, Čačića, Milanovića i naročito henesijevaca, sve je to 2 x skuplje od prodejčno kod ans i 3 x od bolje kod nas, 95 % besmisleno, 90 % nedopušteni šverc i trgovina, iza sebe ostavlje esktemizam i bar 30 % novh troškova od grešaka i nerješenog, ni jedan posao pa ni poslić nije minimalno kompletno uredno proveden od nabave do uporabe, ni jedna osoba ne pokazuje zanimanje ni uvažavanje cjeline i općeg ...

To ne ide bez takvog sustava i šire opredjeljnosti za to, logične jer kako bi u malo zahtjevnijem i logičnijem, tada to sve nema nikakve šanse i kada je jako povezano i premreženo, pa i sa evrposkim oratcima jer brzo iskače 1 do 500 konkurenata koji te s lakoćom nadmaše i još k tome najnormlanije ulaze i rješavaju sve složenije i složenije, od čega se raspadaju svi masovni mozgovi vični samo jednostavnosti.

Izgleda da je raspad sustava neizbježan uvjet za bilo kakvu normalnu narudžbu za rješavanje bilo čega, od najmanjeg do najsloženijeg, izvedbu i plaćanje toga. Izgleda da smo posve blizu tog uspona na vrh, praktički to dodirujemo i još samo korak dva..

Tko je glasao

Taj sustav se raspada jer

Taj sustav se raspada jer oni koji su u njemu nešto znali, radili, stvarali i održavali sve što funkcionira više ne mogu niti žele spašavati taj sustav.

Nemaju volje, a dok su gurali stvari naprijed, ovi sto sad glumataju poduzetnike su sastancili i rukovodili organizacijama SK u tim poduzecima.Takvi su sad prestari i pre rezignirani za bilo sto.Vecinom savjetuju potomcima sto da uce i kako da se prebace preko rampe na Macelju.
Totalno smo se provincijalizirali i pogubili poveznice sa ostatkom planete.Drzimo se zubima za Balkan ukljucujuci i te Slovence i vjecno se tjesimo ako smo 1,2 do 4,2% bolji od tih nesretnika.
Tako citam ovo dolje:
Taj sustav se raspada jer snage sustava, ni da se svi ujedine od ekstremno lijevo do esktremno desno i da se nekim čudom prosvjetle znanjem, poštenjem i milijardama, ni teorijski ni nadrealisitički ne mogu spašavati i spasiti sustav jer svakom svojom aktivnošću samo šire raspad sustava, jer su oni sustav koji se raspada po deafultu i logici sama sebe, odvojenosti od svijeta i bilo kakve druge logike.
A ovo ce nas jako iznenaditi:
Taj sustav se raspada jer su nestali bilo kakvi razlozi da bilo tko jači izvana održava taj sustav, jer mu je više štetan nego koristan, kao takav je poslužio i potrošen je te nepromjenjiv u nešto drugo.
Oni koji ovo ne vide misle da na granici samo ceka kolona Zapadnjaka sa koferima love kako bi kupili nase fenomenalne kuce na Viru, turborentabilna brodogradilista i ultrahipertehnoavangardne tvornice...
A zapravo, ne moze se naci nikog tko bi uzeo ta brodogradilista ni za 1 kunu i pokrio sve rupe i dugove...
Logika kaze da je lanac srece negdje pri kraju.Mi smo na zalost nakon niza godina uz sve ostale sretne povjesne okolnosti, ti koji cemo to skuziti.

Tko je glasao

izvanredna analiza kako

izvanredna analiza kako prošlog, tako i sadašnjeg i budućeg stanja, uključujući i razloge za nastajanje istih.
mi u biti cijelo vrijeme živimo na kredit, neovisno o tome kod koga ga podižemo.
imali smo komunistički sustav u kojem su, često oni koji su se jedva znali potpisivati, donosili odluke bitne za državu, ili bar njen odredjeni dio, zahvaljujući statusu prvoborca. onda smo imali nastavak priče, često sa sličnim ili čak istim akterima, samo su se drugačije nazivali, sa drugim statusima. takodjer, pitanje stručnosti bilo je zadnja rupa na svirali, glavno je bilo pitanje podobnosti. pa se to nastavilo i sa ostalim vladama, do dana današnjega. kako koja dodje, tako pošuta i ono malo ljudi koji doista znaju svoj posao i koji su spremni raditi, a na njihova mjesta postavi neposobne ulizice za koje računa da će biti vjerni, često baš radi te svoje nestručnosti.
to se taloži već tako dugo vremena, da je rezultat neminovan.
charlie je to vrlo dobro primjetila na jednoj drugoj temi, da oni stručni i pošteni stoje danas sa strane, jer znaju da neće moći ostati pošteni ukoliko se uključe, ili će pak biti isključeni. to je za mene jedna stravična, ali istinita pomisao i ukazuje na to tko u biti ovu državu.
isto tako, ukazuje i na slijed dogadjaja.
to će se svakako uskoro prelomiti, i to preko naših ledja, jer su oni o kojima pišemo odavno sebe osigurali negdje na kajmanima, a svojim ulozima u hrvatskoj (naravno, preko lutki od slame, ne osobno) samo ispituju i riskiraju. prava je lova odavno negdje drugdje.
na nama ostaje da odlučimo hoće li se to prelomiti prije, pa će nas boljeti manje, ili će se prelomiti kasnije, uz još gadnije posljedice.

Tko je glasao

@ diana majhen na nama

@ diana majhen
na nama ostaje da odlučimo hoće li se to prelomiti prije, pa će nas boljeti manje, ili će se prelomiti kasnije, uz još gadnije posljedice

Vremenski se radi samo o nekoliko mjeseci, pa je to sada manje važno.

Tako kao važnije ostaje razlika kako se to prelomi, da li ima ikakvih rješenja i znanja kako upravljati Zagrebom, Splitom i Osijekom u doba loma ili ne. Postojeći sustav, kako sam naveo, niti da se sve sjedini i upre, ne može ništa korisnog, jer baš to lomi na najgori način.

Npr. sada su sve snage sustava, uključujući IGH d.d., njih cca 10.000, jako anagažirane na spašavanju najvećeg naselja stanova ne bivšoj farmi svinja u Sesvetama i naravno da je lom nagore vrste jer bi tu akciju puno bolje obavila jedna osoba koja zna - ali ako se to tako napravi onda je potisana bezuvjetna kaputlacija, pa su se rađe odlučili na vlastiti raspad u agoniji, samo da ne dođe do varijante konačne kapitulacije.

Ni manje ni više, na drugoj strani prema Zaprešiću, austrijska elita zajdno sa našim"elitnim" snagam u sličnom kaosu nakon 3 godine dovršava trgovački dio kao I fazu investicije West Gate, najveće kod nas i jedne od najvećih u Evropi.

Inače, jedna profesionalna osoba sama vodi po nekoliko takvih, naravno ne samo bolje nego neuporedivo, ne zato što je je nešto nadnaravno nego zato što zna i može više od krda sustava a puno manje može napravi nepodopština i da se trudi oko toga.

Na ova dva najmarkantnija projekta u Zagrebu i RH sada se vidi i općenita povezanost dugoih domaćih i svježijih svjetskih prolupavanja, što zajedno daje višu silu raspada dosadašnjeg bez ikakvih pokušaja popravka i spašavanja. Usput rečeno, sve oko studentske inicijative je drukčije, dobro kao takvo i puno važnije od pitanja plaća li država školarine li ne, jer je u mjesec konačno isporfiliralo praktički patološke egoistične pojave i ono što se kako tako drži oko zajedničkog i općeg, pa su time pripremljeni međusobni odnosi koji i općenito tako idu raslojavanjem i oprdedjeljenejm za te svije opcije.

Ako se ne iskoristi drugi krug izbora za velike gradove i vrijeme iza, u rujnu se ne može izbjeći konačni lom među ta dva djela društva i potpuni slom dosadašnjeg sustava. Isto će biti teško izbjeći i da se od sada sve ponaša pametnije, solidarnije ..., a bez pokušaja nikako.

Tko je glasao

Neprijatelji ne spavaju i

Neprijatelji ne spavaju i omalovazavaju mjere nase Vlade...

Tko je glasao

S velikim iščekivanjem

S velikim iščekivanjem čitam Vaše tekstove. Svaki puta s velikom nadom..........
Samo, zanima me......na koji način će sustav pasti kada su raznorazne nepravedne odredbe Zakona koji utječu na nečije poslovanje još uvijek na snazi, horde referenata, predmeti se rješavaju po par godina, vuku po sudu, vraćaju, ponovno iste stvari. Šta će se to spektakularno desiti? Takve velike stvari su nam potrebne, veliki rezovi, kako i sami pišete, čak rušenja, popravljanja, poništavanja, vraćanja u prvobitno stanje......strašno. Imamo li mi uopće "revizora" ili će se na ta mjesta ugurati neki koji će se dići iz pepela nakon velikog sagorijevanja koje najavljujete. I sve opet u krug. Možda ja to sve gledam preopćenito. U svakom području, svakoj struci.......vlada totalni kaos. Nebuloze, nepravda i kretenizam. Suprotstavljene strane. Svatko gleda svoj interes. Oni koji ga ne gledaju nego pokušavaju razmišljati za neko "opće, dugoročno dobro" gube snagu, razočaravaju se u ljude, kolege, u sve.........da ne duljim više. Želim Nam svu sreću i puno izazova i problema koje ćemo rješavati. Samo neka već jednom dođe prilika da se nešto počne rješavati.

U čekanju....

Tko je glasao

U čekanju.... U čekanju??

U čekanju....
U čekanju?? Čega, ili koga franka?
Kada ne ide drukčije neka se svatko za sebe bori i riješava poslove kako najbolje zna i umije. U proteklo vrijeme što sam bezobraznija i arogantnija rušim sve ispred sebe ili one koji mi stoje na putu. To je tek pravi izazov! Mislim da mi je prekipjelo trpjeti tuđi nerad, ne znanje, ne sposobnost, bahatost i tromost čitavog sustava državne administracije; buuuuu...iz eu :))))

Tko je glasao

U čekanju.........čuda

U čekanju.........čuda (čini mi se). Ja imam dvije godine radnog staža, a ne mogu vjerovati koliko sam gluposti vidjela, čula i doživjela. Osjećam se nemoćno. Nisam materijalno osigurana, raditi moram za sada ovdje gdje jesam. Borim se sama koliko mogu. Uglavnom slušam, skupljam informacije i šutim. Strpljivo čekam priliku, regularnim putem uvijek i ne odustajem. Nisam bahata i bezobzirna jer to ne želim biti. Tek sam na početku.............da imam iza sebe iskustvo i zrelost u poslu možda bi bilo drugačije, ali nemam i nemaju mnogi. Nismo svi u istoj poziciji i nismo svi isti. Uvijek se može isplivati i izboriti se, ali ako je situacija već dugo takva da se to može jedino glavom kroz zid, to nije normalno. Mnogima je, očigledno, ipak relativno dobro. Zato i jesmo ovako dugo u blatu u kojem jesmo. I to je ključna stvar. Tko će biti nosioc promjena?? Možda nam treba sukob generacija?? Za neke stvari treba iskustvo, za neke mladost. To je činjenica. Ovi nagomilani problemi su posljedica čega??

"Kada ne ide drugačije neka se svako sam za sebe bori i rješava poslove kako najbolje zna i umije."

Iz ovoga bi se moglo zaključiti svašta. Npr. da nemaš drugog izbora nego uključiti se u "mrežu". Jer se boriš za sebe i svoju obitelj. Nemaš druge. I tu pada sve u vodu.

Moj zaključak je da su mnogi izgubili obraz za malo i uzaludno. Za neki normalan život kakav imaju ljudi u razvijenijim i slobodnijim državama. A to smo mogli imati i tu. Na posve drugačiji način i čistog obraza. Koja ludost. Do svega se moglo doći drugim putem. Koji je ujedno i puno lakši i jednostavniji. Lakše se diše, bolje se spava, više se uživa.

Tko je glasao

@ franka U svakom

@ franka
U svakom području, svakoj struci.......vlada totalni kaos. Nebuloze, nepravda i kretenizam. Suprotstavljene strane. Svatko gleda svoj interes.

Oni koji ga ne gledaju nego pokušavaju razmišljati za neko "opće, dugoročno dobro" gube snagu, razočaravaju se u ljude, kolege, u sve.........
Zar ovo drugo, "slabost", nije uvjerljiva snaga promjene?

A onda dalje snaga prekida napajanja, neodoljivosti i sto čuda.

Zatim veliki obrati oko zahlađivanja odnosa, trezvenosti i poslovnosti - svaka nova živa vijest potvrđuje da više nema nikakvog stvarnog "majstora" koja bilo šta radi a da osnovni elementi posla nisu osigurani (šta, kako, novci ...).

Zatim volja, znanje, iskustvo ....

Zatim tzv. timing, igra i taktika - toliko toga je bilo pripremljeno isključivo na varijantu igra je završena i slijedi samo bogato rentijerstvo i ubiranje sve većih plodova, kad ono nije završeno ni pravo zagrijavanje i prabe igre i taktike tek slijede. I kako će tako pripremljeni "moćna" sustva odgovarati na izazove igre, podizanje razine igre i taktike, mijenjanje ritma i svu složenost igre? Pa sustav je nemoćan komunicirati sa prepristojnim studentima FF u Zagrebu, i uz svu artiljerijsku i drugu podršku Čiačka, Puhovskog, EPH medija, HTV, zvijezda a la Škegro koji je briljantno objasnio da sve košta. Kako će parirati npr. meni i sličnima kada nije mogao osamdesetih i kada za razliku od tada budem igrao krajnje hladnokrvno i sa puno više iskustva?

Tko je glasao

drugi krug izbora Hrvati

drugi krug izbora Hrvati NEĆE iskoristiti, tako da će na jesen biti "krvi na ulicama" ...

Tko je glasao

Naprijed vampiri i ostali

Naprijed vampiri i ostali oštrozubani!!!

Tko je glasao

Drugi krug izbora građani

Drugi krug izbora građani će ipak vjerojatno iskoristiti da potvrde postojeće stanje. Kod nas u Istri sve je ostalo isto. Gotovo da izbori nisu bili ni potrebni. IDS je zadržao vlast u svim gradovima i općinama, HDZ i dalje ima načelnika u Svetom Petru u šumi. Uopće nije važno da li su kandidati pretežito pošteni ili nepošteni, alkoholičari ili trezvenjaci, dobri ili zli... građani su izabrali iste opcije ( a odaziv na izbore i nije tako mali - cca. 50% a u našim relativno malim sredinama svi se dobro poznajemo i "sve znamo" jedni o drugima ). Vjerujem da neće biti ni "krvi na ulicama" jer nam na jesen stiže nova "zabava" - predsjednički izbori. Ne bi me iznenadilo da Bandić - izgubi li slučajno vlast u Zagrebu - postane predsjednik države. Živi bili pa vidjeli.

Tko je glasao

Ne bi me iznenadilo da

Ne bi me iznenadilo da Bandić - izgubi li slučajno vlast u Zagrebu - postane predsjednik države. Živi bili pa vidjeli.

Marival, molim te, nemoj ubuduće objavljivati takve horor scenarije, ....uzrujala sam se na mah :)) baš kao na onu Zvonetovu krv na ulicama...dan mi je pokvario, ozbiljno...

CC

Tko je glasao

C C, moram ti reći da

C C,
moram ti reći da često imam dobar predosjećaj za neke događaje. Još uvijek sam sigurna da je Bandić suđen zagrepčanima ili svima nama, ali bar neće biti krvi na ulicama. Preživjet će ovaj narod i ova država. Snaći ćemo se već nekako što god da nam slijedi.

Tko je glasao

drugi krug izbora Hrvati

drugi krug izbora Hrvati NEĆE iskoristiti, tako da će na jesen biti "krvi na ulicama" ...

nemoj Zvonac, bog te smeo, širit pesimizam i defetizam....ako bude tako, onda hrvatići (barem zagrepčanci) mogu napraviti koljektivni hara-kiri; prije toga, hametice satrat sve što se zatekne na Markovom i Iblerovom trgu, barem da klinci naši ne gledaju te ridikule, psihopate, kriminalce, mafijoze i slične..

nego, slušam sad ovog Slafkeca Kojića, nešto nemušto sriče o mravima i crvrčcima (hoće reć' valjda da su Miki i njegovi kumovi mravi koji non-stop rade a Kregi bi, kao bio cvrčak..); gledam to poluinteligentno lice, pa se onda sjetim preružnog Ljuštine koji me podsjeća na ispitivački kadar iz DDR zatvora, masnog Šoštara s razvratnim osmijehom dok mu striptizeta čuči u krilu, one komične ocvale ženice (Gordana Sobol) kako se u štiklama uvija na štangi....o Bože, gdje to SDPovci samo nađu takve likove ?

CC

Tko je glasao

Pokušaji održanja sustava

Pokušaji održanja sustava kao jedine svegrađanske nasljedne monarhije u svijetu (će također krahirati)

Dosadašnji sustav je kontruiran i uveden radi trajnog održanja potpunog čišćenja svega što i malo misli svojom glavom, doživotne apsolutne dominacije moskovskog zegra i trajne dominacije njihove partije i nasljednika, pods geslom "i poslije Tita Tito", pri čemu se mislilo i na sve.

Sustav je tako, htio ne htio, ostao to i evoluirao u pokušaj održanja jedine svegrađanske nasljedne monarhije u svijetu. Pojedine djleomične ili poptune iznimke a la Sanader samo potvrđuju pravilo toga pokušaja, jer i on zdušno radi za to i tako je upao, svi ostali su nasljednici onih koji su bili doživotno ili bar po 30 godina rade na tome, svi postavili u takvu ulogu i nasljednike i nasljedstvo svog lika i djela a svima ostaliam sve su počeli naplaćivati i uskraćivati, gore nego lošiji feudalizam kmetovima

To sa naravno odnosi i na prateći servis a i na svaku novu mladu krv i meso pa i na pojave, kao trgovačke i financijske aranažmane, tj. sve se može kupiti, osvojiti i slično, iz čega proizilazi da pokušaji održanja sustava kao jedine svegrađanske nasljedne monarhije u svijetu imaju jako jako široku podršku, do sada praktički svih političkih i trgovačkih snaga i stranih ortaka.

Tako bi to možda bio apsolutno monolit kojem ne može nitko ništa jer i nema nikoga takvog, da nije greški. Nije se mislilo na razne uobičajene stvari i općenito se nije mislilo, pa su tako nastale mnoge slabosti tih pokušaja i sustava, najmanje da je svakome izazov i privlačno obeščastiti i slično princeze i prinčeve sustava, u što po najnovijem spadaju i razne najniže kaste, koje u novouređenim prostorima Grada Zagreba za odličnike priređuju usred dana ugođajne susrete sa trbušnim plesačima, sviračima te damama koje otvaraju vrata i puše, do sve više i više te kranje.

Tako praktički više nema granice između sustava i režima i ostalog - sve je sustav i režim i ujedno sve je protiv toga, uključujući da nepodpštine i makinacije protiv sustava i institucija sustava predvode čelnici sustava. Dakle, kao kod Pol Pota i Crvenih Kmera, pa i više.

Tako je pod znakom pitanja šta će unuke i unuci i vodećih kokošara, udbaša, ubojica i drugih elitnih snaga sustava, ili nastaviti dulje nego itko igdje ili platiti ceh što su ga napravili preci.

Tko je glasao

Molim pojašnjenje, Na što

Molim pojašnjenje,

Na što mislite kada kažete da je Sanader, u kontekstu gornjeg izlaganja,iznimka!?

Tko je glasao

Sanader i manji postotak

Sanader i manji postotak sustava su kooptirani izvana a la janjičari a cca 95 % su nasljedno i reprodukcijom unutar sustava, uključujući doslovno sve oko Sanadera, Milanovića, Bandića, Mesića, svuda, pa i do portira, čistačica a i svaka mala ulica na Kozari boku ima po 30 % sustava).

Iako je sustav ubrizgavanjem svježe krvi obnavljao napadačku i osvajačku moć, u okviru čega funkcionira i Sanader, napravio je veće greške u ekspanziji od turske i drugih veleimperija. Npr. greška je što je manje više sve veleimperijalni sustav, što nije održao unutrašnje i vanjske neprijatelje i hajduke i slično.

Zato sada, kada je sustavu za opstanak potrebna sječa unutar sustava, pa i janjičara, to neće moći ići, pa se pokušavaju održati zbijanjem redova (od djela studenata FF u Zagrebu i samih sebe kao jedinih opasnosti).

Tko je glasao

upravo tako. al ne

upravo tako.
al ne zaboravimo, janjičari su bili više svirepi od pravih turaka.
druga je stvar što su služili samo popuni redova i često bili topovsko meso. oni toga sigurno nisu bili svjesni, oni su se dokazivali.
jako, jako dobra usporedba, sve štima u njoj.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci