Tagovi

U tragi?noj zbrci izranja život

( Na tvojoj zastavi je život, život kruži svijetom. )

Iako se tragi?na zbrka pove?ava a previranja u Politbirou uobi?ajeno teku (da bi bilo isto), unutar toga nedvojbeno se uspostavljaju elementarne orjentacije i izranja život.

Hrvatska je u najboljoj prilici do sada izvesti potpuni obrat.

Gotovo da se više ništa ne da oteti i eliminirati a da to ne bi snažnim potresima treslo i razorilo svu arhitekturu, strukturu i infrastrukturu i možda usput nehotice rasturilo sve slike i estetiku, što su se više nego brižljivo stvarale i održavale vje?nost.

Napredak i velike pobjede što ne jenjavaju ni ?aska, time su pod snažnim presingom ne napraviti nikakav krivi korak u tom minskom polju, zato?enici vlastitih iznimnih svjetskih uspjeha i sposobnosti.

Ne tako davno, prije 3 godine, tragi?na zbrka kontinuiteta sfrj i tranzicijskih forsanja bez pokri?a je divljala na vrhuncu. Sve vrste i snage su prašile punom parom. I najbenigniji pojedinac je bio tempirana bomba a visoke li?nosti i njihove osobnosti ?ak iz desetog ešalona iznad Tita, Tu?mana pa i samih Borislava Škegre i Marine MD. Bitke sa tom fazom revolucije su bile prakti?ki kontraproduktivne. U uspješnom djelu su se svodile na izbaciti pojedinog pripadnika beskrajnog krda malo iz takta i kolone, ali se ve? nakon nekoliko dana vra?a sa još ve?om napada?kom snagom.

Velike oluje II svjetskog rata, koji je po?eo i prije a zvani?no 1.9.1939.g. združenim napadom nacisti?ke Njema?ke i staljinisti?kog SSSR-a na Poljsku i balti?ke zemlje, koja su se branile same a najdulje Finska protiv mo?ne Crvene armije, donijele su kod nas prekid istinskog prosperiteta i tragi?nu dominaciju totalitarnih ideologija i snaga, podržanih jakim svjetskim silama i vjetrovima.

Ta dominacija od skoro 70 godina dovela je društvo sa prvoligaške razine igre do bijede, rasapa, nereda i na evropsko dno. Sva svjetska sranja što su se mogla uo?iti i primjeniti su primjenjena, sve što se je dalo osvojiti, rasturiti, zeznuti i uznerediti napravljeno je.

Zadnji val dugih spirala osvajanja, otimanja i rasturanja, snažno podržan svjetskim prolupavanjem, ve? godinama snažno mete sve pred sobom. U punom borbenom rasporedu su sve divizije od II svjetskog rata na ovamo, elitni specijalci sa po 20, 30 pa i više od 50 godina staža iznimnog svjetskog preseravanja, u punoj formi, krajnje jednostavno, bez ikakve pripreme i prethodnog znanja, kao od šale dominiraju nad svim i bilo ?im, i nehotice, tek tako, eliksiraju?i se usput tako dobro da likovi sa više od 70 godina praše bolje nego da su mladi i na kokainu.

I baš kada je izgledalo da se obru? potpuno zatvara i da otpor tome i klju?nim koracima u provaliju ne pruža više nitko, po?elo je komešanje, oživljavanje ve? pregažene materije. Stigao je travanj (2009.g.), koji je po ?uvenom T. S. Elliotu najokrutniji mjesec u godini što izvla?i plodove i život iz mrtve zemlje.

Sada se ve? može otvoreno govoriti o tome da teku klju?ni procesi koji ?e vrlo brzo promjeniti sve. Nakon jedne duge epohe rat je završen, društvo se vra?a ku?i, a dio društva okre?e se na svjetske puteve i smjerove rada, znanja, demokratskog odlu?ivanja i prosperiteta.

Kada bi prije to?no 30 godina naši prijatelji iz svijeta, dobri poznavatelji svjetskih prilika i najbolji vanjski poznavatelji prilika ovdje nakon više godina boravka, u biranom društvu iznijeli da takvog kur?enja bez pokri?a kao tu nema nigdje u svijetu, bili bi do?ekani dugom i zamornom daveži, te ovo te ono, te sve, samo ne je li to tako ili ne.

I šta je logi?nije nego da tako nešto ne može unedogled. Svake sile za vremena, svake pijanke je i dva dana dosta.

Studentski pokret za visko obrazovanje svima a ne samo njima

Studentski pokret za visko obrazovanje svima a ne samo njima je do sada na svjetlo dana otvorio veliki zapuštenost i zbrku toga i/ili postigao razno.

Hrvatska je, u najnadmenijoj ex SFRK maniri bez pokri?a, potpisala bez ikakve profilacije cijeli svjetski paket mjera o svjetskoj trgovini i ukupnom obrazovanju u njemu, sa svim mogu?im to?kama obrazovanja kao tržišta, a da to nitko osim dvoje troje ljudi od 2000.g. na ovamo nije ni ?itao niti šta zna o tome. Zbrka neprofiliranih i tek tako implementiranih beskrajnih to?aka po na?elu kako se kome i kada digne tako slobodno raste i ve? je izvan ikavih uvida i kontrola. Dakle, sve kao i sa EU paketima i beskrajnim ex SFRJ i RH zakonima i mjerama, bez ikakvog reda i orjentacije, a svi taj tren lako praše nadmo?no po svemu kao superspecijalci, svjetski turbonadmo?na rulja stasala u sustavu kur?enja bez pokri?a na zajedni?ki i tu?i ra?un, pri ?emu nije važno koliko milijradi a što više je bolje za sve. Zato ta vrla elita ovih dana istovremeno iznosi nadumne proste re?enice o nekoj izvrsnosti i sve koštanju te bulazni kao da je 1947. godina, vrijeme kada revolucija dopušta ?istke i eliminacije i unutar same partije a ostalo kao od šale.

Zagreb daje 75 stipendija i nema veze sa visokim obrazovanjem, isto kao država jer su Sveu?ilišta autonomna, kao i Sveu?ilišta jer su od 1972.g. razbijena na fakultete i unutar njih na manje komade i one koji jako dobro orta?e i hara?e zajedno sa partijom i ostale koji rade kako im se digne, nije važno, samo da ne prave probleme. Tako da su jedini koji imaju veze s tim jadnici i luzeri a svi ostali nemaju veze.

Studentskih kreveta je manje nego 1971.g. iako je studenata skoro 3 puta više, nekretnina skoro 4x puta više a novaca utrošeno cca 3 puta više nego igdje u po Evropi. Studentski dom na Laš?ini je srušen i grade se urbane vile za tržište a u Šarengradskoj prepolovljen.

Studenti sa prosjekom 4,50 do 4,80 ne mogu dobiti krevet u studentskom domu i stipendiju ili kredit te moraju pla?ati školarine najamnje 5.000 kuna godišnje ili sve skupa minimalno 30.000 kuna godišnje, jer nisu izvrsni. Izvrsni su samo razni ?lanovi partija, pripadanici aparata i njihovi krimosi, sve kao i 1947. i poslije.

Ni nakon niza godina i zadnjih 20 dana studentskih prosvjeda te raznih bezo?nih preseravanja još nije ni blizu zrelo za razgovor oko toga, jer u biti nitko nema veze s tim, kao što nema sa ve?inom toga, iako se i sada na bezbrojne djelove sustava troše bezbrojne milijarde, uklju?uju?i na program od 15 mlrd kuna zgrada te dodatno 15 mlrd kuna godišnje na razvitak znanstvene izvrsnosti najizvrsnijih kao IGH d.d., Juru Radi?a i akademike Kinla i Neindharda ...

Po svemu sude?i, cca 10 mlrd kuna je spašeno u zadnji tren, duga farsa se dan za danom u sve življem show programu otvara za javnost, društvo je kona?no podjeljeno i mogu?nost povratka u prvobitno stanje više nema.

Lokalni izbori 17.5.2009.g.

Lokalni izbori 17.5.2009.g. su trebali biti i naoko izledaju kao još jedan rutinski doga?aj, nešto malo zna?ajniji nakon izostanka velike žetve i skokova od ogromnih zarada nakon što se pripremljenih 2.658 mlrd € fantasti?nih investicija u nekretnine rasproda na EU tržištu, ali ne klju?no zna?ajniji jer je uvijek klju?no da beskrajne partijske i prate?e divizije prenadmo?no jašu dalje.

Me?utim, procesi se odvijaju tako da su ti izbori sve samo ne rutina.

Kao oko obrazovanja - iz mrtve zemlje izranja živa vegetacija da ve? nije uobi?ajeno pitanje šta se kome svi?a nego prava strka oko podvajanja i zadnjih trenutaka za opredjeljenja i uskakanja i kompozicije koje vode u suprotnim smjerovima. Mogu?nosti izbora prakti?ki i nema, jer je svima jasno ili bi trebalo biti jasno da su kriteriji niski i jednostavni, da je u pitanju da li ?e nakon 17.5.2009.g. biti bilo šta i bilo ?ega ili gecrk poslovanja u agoniji.

Lokalni izbori u Zagrebu

Zagreb je složenija i klju?nija situacija od Splita ali puno jednostavniji za izbore.

Dok u Splitu objektivno može rasti dvojba oko Keruma, u Zagrebu su partija i njezini sateliti puno združeniji i ?vrš?i, pa su gra?anstvu koje glasovima želi bilo kakve promjene ostale samo liste Kregar-Sri?a i Tomislava Jeli?a, bez obzira šta su i kakve su i kolike su to promjene. Sve drugo je ?vrsti glas za kontunitet, koji pak i kao takav nakon 17.5.2009.g. najmanje u Zagrebu može biti kontinuitet, jer je Zagreb svjetski vrh skrivenih dugova i problema uz one javne, nešto stvarno u raspadu kontinuiteta do mjere da se mene ve? sluša sa krajnjim uvažavanjem i kada namjerno poja?am iskaz o 3pm ?injenicama i perspektivama, što je bilo kada bilo nezamislivo.

Bez obzira na ishod izbora, u Zagrebu nakon 17.5.2009.g. kre?e dramati?no druk?ija epoha, samo je razlika u tome što su glasovi za jake partijske snage i njihove satelite glasovi za varijantu u agoniji a glasovi za ni blizu spremne nepartijske liste i snage jasno priklanjanje malo normalnijem pristupu i pokretanje u tom smjeru.

Dakle, izbor je izme?u "u agoniji" ili nešto malo normalnije unutar istog.

Lokalni izbori u Splitu

Naoko revijalno TV predstavljanje trojice kandidata za splitskog gradona?elnika je pokazalo da kandidat SDP-a Ranko Ostoji? i HDZ-a Ivan Kuret ne mogu parirati ridikulu Željku Kerumu ni retori?ki a oko klju?nog ve? na TV su izgubili bitku, što ništa ne jam?i da s Kerumom ne?e biti loše.

Uz teme osigurati radna mijesta, stanove svima i ulogu Splita kao središnjeg jadranskog grada Kerum uz ostalo ponavlja da treba što prije privu?i IKEA da se locira u Splitu a ne npr. u Hercegovini, da on nije dalje objektivno problem kao sukob interesa jer da objektivno više ne može rasti a da je sa iskustvom (problemati?nog) širenja bolji jamac za guranje poslovanja i razvitka od politi?kih stranaka, koje su se putem dugih izredavanja potvrdile srozavanjem.

Kandidati glavnih stranaka naoko na?elno dobro pariraju tome, ali ne samo da je rejting poslovanja stranka koje zastupaju srozavanje nego stvarno klju?no zakazuju i verbalno. Ranko Ostoji? objašnjava da treba stvarati okvire za malo i srednje poduzetništvo, prvenstveno proizvodnju, a da ?e veliki kao IKEA i onako do?i ako im odgovara, ali da je to opet trgovina "za naše jeftino drvo dobivamo skupo pla?anje tu?ih proizvoda", da treba i?i na iskorištenje snage naraslog Sveu?ilišta (glavna snaga su troškovi zgrada kampusa za SDP-a i HDZ-a itd., narasli sa polaznih 1,3 mlrd kuna na ve? respektabilnih 5 mlrd kuna i zbrku o kojoj pouzano ne zna nitko ništa jer ne ?ita i ne zanimaju ga podaci). Kuret sli?no, da ve? sve to ide jer rade (samo se ne vide ti rezultati).

Pokazuju da ne znaju, ili znaju ali moraju druk?ije, pa zakazuju na elementarnom,da je IKEA najja?a evropska tvrtka baš zato što svuda jako pove?a i veže cijeli dijapazon lokalne proizvodnje, pa i izvoz tih roba dalje, te bi i Split nedvojbeno jako dobio ako IKEA do?e u ex SFRJ najprije u Split. Bez obzira što je IKEA vlasništvo jednog ?ovjeka, to je koncepcija i praksa poslovanja koja sa uzimanjem sebi maksimalno 20 % ostalo ostaje lokalnom i u krizi raste i širi tržište, pa bi u Splitu uz te stranke HDZ i SDP i duge navike uzimanja i distribucije sebi više od 50 % zajedni?kog kao svoje odmah postala vode?a lokalna tvrtka, stvarni socijalizam putem neoliberalizma i dodatno donijela gradona?elniku Kerumu, za kojeg bi došli, i drugi mandat. Vjerojatnost greške oko toga ne postoji, obzirom da ta automatika tako ve? dugo radi

Dakle, Kerum je specifi?na sirovina i objektivna stvarnost, ali koja nema objektivne konkurencije oko perspektiva poslovanja, ne zato što je on neko rješenje nego zato što dugo nije bilo u modi ni razmišljati o rješenjima proizvodnje bilo kakve robe za svjetsko tržište, u Dalmaciji koja je tradicijski izvozila više od pola proizvoda i uroda na sva svjetska tržišta.

Umjesto zaklju?ka

Kerumova i ne samo Kerumova konkurencija su stranke, u biti ex partija, faktor (izraz predsjednika Mesi?a u poruci studentima te u Turskoj na svjetskom skupu o krizi) koji dokazano desetlje?ima srozava sve elementarno, faktor koji još nije stigao niti pro?itati niti bilo šta profilirati iz paketa zakona o svjetskoj trgovini i o EU, uklju?uju?i sve oko obrazovanja, pa kako bi stigao vjerodostojno uobli?iti bar minimume na?ela za potrebe poslovanja, krizu da ne spominjemo.

Nakon dugih mobilizacija i poslovanja pod nazivi ideologijskim zastavama a zapravo osvajanjima i plja?kama, društvo je stiglo do najelementarnijih pitanja preživljavanja i znanja, brzo se podvaja i odlu?uje za koju stranu i kuda, za kontinuitet "tržišta" ili kakvo takvo tržište. Vremena više nema, mogu?nosti izbora prakti?ki nema. Kona?no se sve zna i više ne može izbje?i ništa, posla i izazova je kao u pri?ama.

Zar to nije fantasti?no, nakon što je do ju?er (kulturna) revolucija u prestrašnim ofanzivama osvajala i zadnje to?ke i to?kice i svaki otpor takvoj maloumnoj izvrsnosti bio kontraproduktivan!?

Komentari

Iako si se ti naivno nadao

Iako si se ti naivno nadao da će žrvanj ovaj puta polomiti zube, on ipak melje dalje, te sad ipak dobro primjećuješ: Uvest će točkice i OZNA-u te eliminirati remetilačke elemente
A ono što nam ostaje za budućnost: Bilo šta odluče i naprave, obzirom da su jedini spojni dio društva, će imati dalekosežne posljedice. Ali na tome treba dalje intenzivno raditi, ali nekako sumnjam da će biti zainteresiranih. Treba tu puno kopati, a bome i ponešto misliti, a to je preteško za nas ovce. Bleeej...

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Žrvanj o kojem ti pričaš

Žrvanj o kojem ti pričaš je 90 % retroaktvna inercija maloumnosti, nemogućnost i nehotičnosti koju održavaju vanjski i unutranji interesi i navike, uključujući ofanzivne, samoforsajuće, sve ono što nikada nije pokazalo znak koncentracije na stvar i što zbilja nije u stanju ni misliti ništa složenije a još manje to rješavati i pratiti svijet.

Tako se ujedno stalno stvara i održava privid šta se zbilja dešava u našem društvu. A da i ne ulazimo u podatke i analize, znamo da je društvo stalno živo i da se stalno dešava nešto.

Npr. privid o velikim razlikama u onome prije, npr. između struke a la Ante Marković i ostalo je samo privid, jer su glavni ciklusi smjene bili ozbiljni iskoraci šezdedesetih, naročito Zagreb od Holjevcem, a sve poslije do danas je isto, isti ljudi, snage i praksa, dok se velike razlike očitavaju u tome što je sedamdesetih zapad otvorio snažne izvore napajanja novcem a početkom osamdesetih otvorio kao sada, pa netko slavi sedamadesete i 2000.-2009.g. jer se je "zbilja puno napravilo i porastao standard" a netko osamdesete i Markovićevu reformu jer je vanjski dug pao (kako neće kada ti vjerovnici ne daju ništa i samo uzimaju), pri čemu s onad devedesete pod Tuđmanom više nego slavne jer i uz at dugovi su mali.

Dakle, su svim tim razmatranjima isključuje se glavnina toga i bubnja po detalju, a već površni pogled daje urednu sliku kontinuiteta.

Tako su sada, bez ikakvog pretjerivanja, u igri slijedeće promjene:

- na studentsku inicijativu se igra presing, kao 1971.g., pa naravno i studenti rade sve veće greške i padaju, samo sada je to i nehotice i šutnjom i pro i contra objektivno hladnokrvno opredjeljenje 2/3 društva za sebe i boli nas k*r*c ali i objektivno hladnokrvno opredjeljenje 1/3 društva za opći i svoj interes, pri čemu je mlađa generacija sve čvršće uz tu trećinu, logično jer joj ove 2/3 ostavljaju samo dug i probleme i ...;

- u svim drugim još bitnijim procesima teku i praktički su dovršeni referendumi i izjašnjavanja i slično je;

- hrvatsko društvo se je time konačno profiliralo, sarelo i imamo sve hladnokrvniji razvitak događaja, koji ide jako u prilog ove 1/3 društva, koja je do sada teglila društvo a od sada se skoro pa potpuno oslobađa svega toga teglenja i sve hladnokrvnije, sve više misleće a manje jurišno, sve iskusnije i odlučnije bavi svojim i općim temema i ciljevima.

Krenula je najozbiljnija epoha, nastavak gibanja tridesetih i šezdesetih godina. U prijevodu, ako 2/3 društva po tko zna koji put i desetljeća i desetljeća boli k*r*c za sve elementarno, pa i kako će se školovati najbolji a koji nisu dovoljno pokrali ili namakli neplaćanjem, te koje zanima samo njihova maloumna guzica i hormonalni poremećaj, šta bi tu sada jednu trećinu a koja tendira na više bolio k*r*c za bilo šta oko shvaćanja i potreba te 2/3, pa i kads u jako bliski. I sve to hladnokrvno.

P.S. Obrati pažnju na činjenicu da svjst i ljudi funkcioniraju tako da baš ono što rade i misle utiče. Ako ti ponavljaš u vezi studenata da su dosta postigli i da trebaju prestati, kao Mesić, te da žrvanj radi i melje dok ta utakmica nije ni blizu završena, a igraju se dulja natjecanja a ne jedna utakamica i stalno se eigraju, ako se npr. Oštrić bavi da je ovo i ono a da je on ovo i ono a Puhovski ovo i ono a ništa oko samog plaćanja obrazovanja za sve iz proračuna, ako mnogi kao muhe na govno udaraju po svemu i bilo čemu samo izbjegavaju temu, akos e stalno ponavlja da su bitni odnosi u SDP-u pa i zagrebačkom a ne teme, sve su to ujedno i opredjeljenja i aktivnosti u tom smjeru, naravno višedesetljetna. Nisam jedini kojem je od sedamdesetih sve to jedan zajednički samoforsajući milje, opredjeljen a sebe i odabrane detalje i strasti, a protiv živog društva kao cjeline i naročito protvi ljudi koji su opredjeljeni za svijet i ljude kao složeniju pojavu, kakvi jesu, pa sam npr. već krajem osamdesetih kroz složenu i konkretnu praksu raskrstio sa većinom snaga koje i zadnjih 10 godina nude međusobna raščišćvanaja kao jedninu bit. Dakle, podjela na egoiste i turboekskluzivce bez pokrića te djelove društva sa dvoljnom širinom i razinom nije od jučer, samo se sada radi o tome da su svi ti procesi dovršeni i da je neizbježno dulje hladnokrvno bavljenje svime uz veliku definitivnu podjelu društva.

U navedenom smislu može se očekivati da će se i moja i studentska i bilo kakva javna uvjeravanja i dokazivanja evidentnog vrlo brzo smanjiti na 1 % dosadašnjeg te da će na to izvršena ulaganja biti prebačena u drugu taktiku, zadržavajući pravo naplate duga s kamatama za sve što je uloženo i dalo rezultate. Tako da će biti, sada još pouzdanije, financiranja zajdničkim novcima onih studenata koji nemaju novaca. Ako smo oko toga mogli dosta u proteklim desetljećima, ne vidim mogućnost snažnije snage jednih te istih koji su sada jad i bijeda čim je malo zapuhalo oko njihove guzice.

Tko je glasao

Sutra, 15. svibnja 2009.,

Sutra, 15. svibnja 2009., počinje dvadeset i šesti dan blokade Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/nastavak-blokade/1438525.aspx

Prvi put radne grupe rade noću. Zadnji su trenuci za spašavanje školske godine i vlast, i izvršna i sveučilišna i zakonodavna i predsjednička i medijska ... ignoriraju i bave se važnijim - npr. organizacijom tiskanja pojačane količine novih udžbenika za 600 milijuna kuna ili 2 x sve studentske školarine.

Obje strane postupaju logično:

- "moćnija" strana jer joj je to korisnije i donosi više glasova, nakon plebiscitarne otvorene ili prešutne složnosti svih "bitnih" snaga da je to remetilačka i nezgodna pojava;

- strana koja traži plaćanje visokog obrazovanja iz proračuna za sve je do sada praktički omalovažena i kao da nitko s tim nema veze, jer su Puhovski i Čičak objasnili da nemaju legitimitet (obzirom da im ga njih dva suverena nisu dali), Mesić da su uputili poruku institucijam sistema a Sanader da ako je to politička borba da ...

Tko je glasao

Ostali su đubrad do

Ostali su đubrad do kraja

Vlada u ime vlasti, njezini sindikati i njezini poslodavci te beskrajne režimske snage su se povezale i uskladile do kraja, radi socijalne osjetljivosti i spasa od krize, koja je već u stupnju bijeda.

Pravilo je, ništa drugo se ne plaća nego je jedino važno sačuvati radna mijesta i prihode, naravno njihove, sev ostalo nije važno.

Tako je zanimljivo vidjeti i solidarnost vlasti te naročito njezinih sindikata sa studentima, a i njihovih poslodavaca. Kakvi studenti, šta nisu zaradili i uprihodili na tržištu kao država!? Isto tako ostalo.

No, tu nije kraj. Ta rulja i u svibnju 2009.g. uzima pravo na ulogu jedinog tumača ispravnosti i podobnosti:
- šta je bitno u smislu socijalne osjetljivosti i ukupnog društva. Uvesti će točkice i OZNA-u te eliminirati remetilačke elemente;
- u smislu šta je ideologijski i suvremeno ispravno, od lijevo preko liberalno do desno, a oni najčešće igraju u svim pozicijama, na čelu sa Mesićem, Sanaderom, Bandićem i Žarkom Puhovskim. Ako budemo malo realni, pa isti povezuju isto, od ubijanja i revolucija reko svih faza do danas, tako da je to u stvarnom smilu isto;
- institucije sustava, ispravnost postupanja, EU i sve ostale harmonizacije, uključujući nesvrstane i svrstane.

Na plenumu FF u Zgarebu i ostalim plenumima (Hrvatski studiji, Zadara, Rijeka, Pula ..) je pao veliki teret odgovornosti. Društvo se je podjelilo na režim u širem smislu i ostalo. Oni su trenutno su jedina malo brojnija snaga društva koja zastupa opće teme i vrijednosti, one koje se odnose na sve. Bilo šta odluče i naprave, obzirom da su jedini spojni dio društva, će imati dalekosežne posljedice.

Po svemu sudeći odvija se hrvatska 1989. godina, rasplet. Ako kasnimo zato smo puno iskusniji od prije okupiranih istočno i srednje evropskih zemalja, pa se može imati veliko povjerenje u razvitak događaja. Npr. i ako dođe do problema šta sa beskrajnim aparatom države, vlasti i njihovih ortaka i ako nehotice to sve manje više završi na smetlištu povijesti, manje je greška nego kod njih jer je odigrano toliko utakmica i provjera i manje više su ostali đubrad do kraja.

Tko je glasao

Još jedna odluka plenuma FF

Još jedna odluka plenuma FF u Zagrebu o nastavku blokade.

Zahtjevom za plaćanjem svih školarina iz državnog proračuna otvoreni je taj i više drugih problema viskog obrazovanja. Iako je zadnji trenutak za spašavanje semestra i školske godine, taktika svih odgovornih (dekan, rektor(at), ministarstvo, Vlada, predsjednik države, RH) zajedno sa medijima i dobrog djela građanstva jestt nemamo veze s tim.

Pred studentima se, ako pokušavaju spasiti godinu i/ili inicijativu, nameću tri pristupa:

1. neprimjeren - prekid blokade, razna obraćanja od FF preko rektorata i ministarstva do Vlade i ako ne bude ništa svako malo blokada, čime upropaštavaju učenje i nastavu i gube snagu i vjerodostojnost ali nastavljaju borbu i organizaciju kao sporedno;

2. primjeren - ostaju kod zahtjeva, prekid blokade već sutra, mole i zahtjevaju od svih suradnju oko dovršetka godine za koje vrijeme neće poduzimati ništa, pa ni sastajanja, Vladi se daje rok do početka idueće školske godine ispuniit zahtjeve i ako ne ide blokada do ispunjenja zahtjeva;

3. nastavljaju blokadu do ispunjenja zahtjeva ili davanja jamstava da će se ispuniti, školska godina propada.

Bilo kako bilo, vlast i dominantne snage su debelo zakazale, svele se na čiste haračlije, ali koje nemaju hrabrosti doći razgovarati sa studentima. Nemamo ne samo državnika i ne samo političara i ne samo nekog tko ima tri čiste u glavi i u referencama nego nemamo ništa - bijeda.

Bilo kako bilo, tu priči nije kraj, tu se priča tek kuha, ovo je očito samo uvod, predgovor.

Tko je glasao

Da sam nastavnica na nekom

Da sam nastavnica na nekom od Slobodnih fakulteta, založila bih se i za četvrtu opciju: (4) nastavak blokade prisutne odsutnosti I proširenje prisutne prisutnosti tj. nastavak dijeljenja znanja (znanje kao open source) i vrednovanja (tj. ocjenjivanja) rezultata učenja.

Tako godina ne bi propala, diferencijacija društva na blokatore i blokatore blokatora bi se produbila, solidarnost bi se pokazala moćnijom od destrukcije itd. itd. Napokon, ne smijemo smetnuti s uma da zahtjev za financiranje visokog obrazovanja iz javnog novca (budžeta) jest zahtjev I za plaće sveučilišnog osoblja! Ovo je trenutak da upravo oni/one pokažu jesu li lakaji korumpirane države ili slobodni/slobodne građani/građanke odgovorni svom pozivu i svom društvenom ulogu.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sveučilišno osoblje ima

Sveučilišno osoblje ima sindikalistu Ribića, koji zajedno sa drugima uspješno trguje sa svim Vladama, a kod ove kao i SDP-a nailazi na širom otvorena vrata za trgovinu - glavna i jedina uloga Vlade je harač i disitribucija, pri čemu su samo upravljanju i samoposluživanju vične snage sve složne da je jedino važno da se oni namire a za ostalo kako bude, kada je kriza tim više.

Tako je u XII-08 odigran I čin farsične tragedije povećanja plaće 6 %, potom II čin međuigre a danas je odigrana finalni III čin dogovora.

Ribić i većinsko sveučilišno osoblje, Vlada, predsjednika RH, Grad Zagreb i sav vjerni aparat te prateće divzije su tako sve odigrali iskusno. Samo naivni su mogli očekivati da će biti solidarni sa tamo nekim studentima a samo potpuni naivci da će biti sa onima sa humanističkih studija. Kao što je Despot rekao, kontinuitet je da su oni za volontersko robovanje (a sva vlast je sovjetima).

Đubrad ostaju đubrad. Kako bi se nakon toliko vremena đubrad preobrazila u ljude?

Tko je glasao

Mala rekapitulacija

Mala rekapitulacija studentske inicijative za potpunim državnim financiranjem visokog obrazovanja

1. Osnovni zahtjev za besplatnim obrazovanjem potpunim državnim financiranjem visokog obrazovanja temelji se na općoj logici da je to uloga država, da toga ima i bilo je i jača po Evropi. Izredala su se razna pro i contra oko toga, ali najmanje ili ništa oko te biti, koja je teško oboriva i teško rastezljiva da se to odnosi na bilo šta, pa i tzv. vječno studiranje, što se sve lako rješava isključenjem. Razna pro, koja pretežno pričaju o sebi a izbjegavaju ovo, nije potrebno komentirati. Razno contra u društvu u kojem je više od 95 % toga to imalo, koje je besplatno uzelo cca 1 milijun ili skoro 40 % građanstva stanove i vile, u kojem 50 % građanstva parazitira i prosperira besplatno i bez posljedica na račun društva je prekarikaturalno, naročito kada glume USA pa i u djelu šta država ima s tim dok USA mobilizira sve snage oko svega.

2. Da je plenum kao način odlučivanja i bavljenja temom. Conra toga također nije vrijedno spomena u društvu u kojem praktički ništa više od nekoliko ljudi, dakle puno manje od plenuma, nema elemnatrnu legitimaciju ni kompeteneciju a ni pokriće za priču u novcu, logici i bilo čemu. Razni ushiti i pro kvalifikacije sličnom, jer su samo neke ego projekcije i mitovi. Razna gemništ pro i cntra su, kao i pro i contra, čiste uzurpacije i samoproglašenja poklopca za sve živo, npr. Puhovski, Mesić, Čičak ..., naravno vezano uz debele naslage spornih referenci. Dakle, suma sumarum, bez obzira šta su plenumi, to je nešto čim su ti mlađi pokazali da su miljama ispred žabokrečine i nešto posve nemistično i normalno.

3. Blokada nastave i do kada te bavljenja ostalim za vrijeme blokade. To je već nešto dvojbenije. Obzirom da taktika studenata vrhunski postavljena i pokazala prethodno navedenu bijedu i čisti egoizam dominantnog djela društva, kontra u vidu pravimo se blesavi i blesavi smo i nemamo veze s tim prilično ozbiljno parira blokadi nastave. Najvjerojtanije je da kontra trenutno pobjeđuje kao i u svemu, ne zato što je moćna i sposobna nego baš obrnuto - zato što nije u stanju ništa, pa ni mentalno. Ali baš ako se tako odvije onda je idući korak poraz većih razmjera, jer ništa na horizontu ne ukazuje kako će to popraviti tu bijedu. Zato je tu paradoks, blokada nastave i nekih 300 milijuna kuna ili blafa redukcija patologije radi za režim i društveno dominatne snage jer im drži ključno sidro da ne potonu. Da npr. večerašnji plenum donese odluku tipa "malo smo pretjerali u zahtjevima, ispričavamo se prekidamo blokadu, zahvaljujemo na razumijevanju", to bi par dana pred lokalne izbore, nakon kojih sigurno ide drama, bilo odvezivanje jednog od zadnjih užadi koje vežu društvo i moćne flote bi se lako mogle naći bez pomoći i razumijevanja na udarima "gusara", kao 1989.g. po raznim prijateljski zemljama.

4. Kraj epohe i početak druge. Nedvojbeno je izvršen takav prijelaz. Stara epoha nema ama baš ništa pouzdano a još manje novo, pa ni ideje oko egzistencije, pa nova epoha nema šta više gubiti vrijeme oko toga osim hladnih pristupa reciklaža, sređivanja itd. Do sada je izgledalo kao da je normalno uvjeravati svakoga oko bilo čega elemenatarnog a od sada je taj smjer promjenjen - svatko je u vezi s elemenatarnim a ostalo je njegova osobna stvar.

Tko je glasao

Sve što ste htjeli znati a

Sve što ste htjeli znati a niste saznali o studentskoj inicijativi za ustavom zajamčenim pravom obrazovanja svima a ne samo njima

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/razgovor-s-borislavom-mikul...

Razgovor s Borislavom Mikulićem: Volja za sve, a ne volja svih

Kako je profesor filozofije politike Žarko Puhovski istovremeno o istom trošku i ideolog pobune protiv režima i stari režimski suradnik, ideolog represije

Pa, treba znati da su ti "neki profesori s Odsjeka za filozofiju", koje vi spominjete, a to je Žarko Puhovski, govorili razne koještarije. Na pripremnim javnim tribinama inicijative tvrdio je da obrazovanje nije pravo nego privilegij, što je potpuno voluntaristička kontrafaktička tvrdnja, isisana tko zna odakle, iz privatno-psiholoških idiosinkrazija tog čovjeka-institucije s hipertrofiranim pravom javnosti. Kad je počela akcija, tvrdio je da je ona "legitimna, ali nedemokratična". Onda je u njegovu profesorskom carstvu akcija postala siledžijska i kriminalna jer ste ga natjerali da "krši zakon" time što ne izvršava radnu obavezu nastavnika. Konačno, u njegovu mentalnom svijetu akcija nije bila dovoljno radikalna, vi ste za dotičnog revolucionara "impotentni", ispod razine '68. To je dakle govor uvrijeđena, osujećena gurua, subjekta koji za sebe samoga pretpostavlja da zna, ali nije shvatio da vaša akcija nije ponavljanje '68, kao što to nisu shvatili ni mnogi drugi.

Kao što se vidi iz toga niza njegovih cik-cak izjava, riječ je o pseudoargumentu koji sadrži trik delegitimacije prava na prosvjed pozivanjem na ono liberalno načelo da je sloboda ili pravo svakog pojedinca ograničeno slobodom ili pravom drugog – što znači, vaše pravo na prosvjed ograničeno je mojim pravom da ne budem uznemiravan! Ne možete praviti revoluciju jer to narušava građanski mir ili kućni red. To nije samo argument liberalnih "lijepih duša", to je vučji trik pod ovčjom kožom, jer je dotični dežurni komentator svega i svačega dao šlagvort i smjernicu dekanu Filozofskog fakulteta, a vjerojatno i rektoru Zagrebačkog sveučilišta, kako da delegitimiraju studentsku akciju upornim ponavljanjem fikcije kako akciju ne podržava "većina studenata". To je smisao one prividne kategorijalne konfuzije u glavi profesora političke filozofije kako bi plenum bio legitiman samo ako na njemu sudjeluje svih "9000 upisanih studenata", a nema ih toliko, i odatle potječe i akcija uprave FF-a s online-referendumom. Cilj je samo delegitimirati plenum, što znači da je pravi trn u oku svima plenumski model odlučivanja ili tzv. "direktna demokracija". Ona je ta koja delegitimira reprezentativni delegatski sustav parlamentarne demokracije koji je ogrezao u cinizmu ne-politike i otuđenju vlasti od "svih". Zato s jedne strane u široj javnosti postoji takva fascinacija plenumskom akcijom, jer je javnost sita "kurvinske politike", a s druge strane otpor inicijativi i od strane političkog establishmenta.

P.S. Evo, sada su razotkriveni profesori s kojima studenti nalaze najviše razmijevanja i obratno - klasičari arhaični hermeneutičar Despot i nešto malo suvremeniji klasičar Mikulić, a ima ih koje je još teže uočiti. Sve službe, analitike i sveznanja su zakazali oko traženja tko stvarno stoji iza prosvjeda. Sve je više nego pogrešno. Nije čudo da se poredak koji se na to oslanja više nego ljulja.

Tko je glasao

Moram, bez lažne

Moram, bez lažne skromnosti, priznati da mi je itekako drago vidjeti da moja razmišljanja i shvaćanja o studendskim akcijama dijeli i netko tko nije outsider poput mene, nego aktivni član akademske elite na FF. I obrnuto, naravno. Drugo zbog čega mi je drago čitati kako na tekuća događanja gleda Borislav Mikulić je činjenica da taj čovjek zaista predaje na faksu i da, nakon duge prakse otpisivanja i/ili marginalizacije ne-marksističkih filozofa i znanstvenika, studentice i studenti konačno imaju priliku čuti nešto drugo i drugačije. Ovakav stupanj nelojalnosti establishmentu akademske zajednice nije na ovim prostorima viđen desetljećima. Mikulićev interview je izniman primjer zbiljske akademske slobode u punom i pravom značenju.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Mikulić je umjeren, iako je

Mikulić je umjeren, iako je ušao dosta široko i uredno pegla. Vjerojatno će to ići u smjeru malo oštrije i tvrđe.

Stariji klasičar i hermetik Despot je, u dijalogu a ne nametanju, je prve dane držao predavanje koje Mikulić spominje kao ono koje se razumije sa studentskom akcijom, za razliku od raznih "ispravnih" koncepcija, iskoristio staru rječ robovanje, za kojeg je mišljenja da bi donji nivo bio da država plati to robovanje.

To je tvrđi pristup, koji je dao osnovicu i da bude zabavno Despot jedini na FF-u sve ove dane, kao i zadnjih 40 godina, u isto doba na istom mijesti drži prosemanar i dolazi tko hoće kao i prije a da nikome nije palo na pamet prekidati, jer je to postalo kao redovni dio programa blokade. Zato Mikulić sada može, kada im je važno, kao mlađi lakše zahvatiiti, oprati i osvježiti stvar. Obratiti pažnju na objašnjenje metode i taktike, pri čemu argumentira da su plenum i ono što je volja za sve a ne volja svih neupitni, dok je blokada stvar koja ... To označava bit, stvar će ići dalje bez obzira kako se odvijalo sa blokadama, nastavom ...

Iako izgleda krhko, izgleda da smo dobili proces i da su promjene na mislećoj i umjetničkoj sceni već gotova stvar. Skoro sve ovo što je dominiralo je u nemogućoj misiji - što to više ignorira to pouzdanije gubi bitku kako gerontološki tako još više na složenim izazovima, dok će ovu struju to sve manje opterećivati. Tako je Kugla glumište vozilo svoje iz projekta u projekt, bez obzira na bilo šta a ulazeći sve šire i izravnije, tako Barcelona igra nogomet, tako se inače rade složeni projekti kod nas i drugdje u nezahvalnim uvjetima, tako se je radilo uvijek sve što vrijedi. Sada je to izgleda proradilo.

Tko je glasao

To je tvrđi pristup, koji

To je tvrđi pristup, koji je dao osnovicu i da bude zabavno Despot jedini na FF-u sve ove dane, kao i zadnjih 40 godina, u isto doba na istom mijesti drži prosemanar i dolazi tko hoće kao i prije a da nikome nije palo na pamet prekidati, jer je to postalo kao redovni dio programa blokade.

U tomu vidim jezgru slobode iz imena kojeg ovih dana dajem Filzofskom fakultetu u Zagrebu. U početku sam stalno kolegicu pitala gdje su nastavnici i nastavnice, a ona mi je govorila da su "uz studente", ne shvaćajući da mislim na prisutnost kakvu prakticira Despot. Očekivala sam da će biti više takvih primjera, jer ima bezbroj razloga za "prisutnu prisutnost" nastavnika tijekom blokade. Uostalom, ne blokira se dijeljenje znanja, nego njegovo selektivno u-djeljivanje (ili "prisutna odsutnost")!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sve službe, analitike i

Sve službe, analitike i sveznanja su zakazali oko traženja tko stvarno stoji iza prosvjeda.
to vjerojatno zato, što je ljudima naviknutim da stalno netko iza nekoga mora stajati teško za pojmiti da se netko potpuno neovisno o tome što iza njega ne stoji nitko, odluči kao prvo misliti, a potom i djelovati.
po pitanju puhovskog, sjetila sam se mesića i one čuvene "paštete" vezane za jadranku kosor. mene je više strah upaliti tv, jer o kojoj god se temi radilo, svugdje ću ugledati puhovskog kako daje svoje mišljenje u svojstvu stručnjaka za istu. pa ako je već tako, ne znam što će nam uopće ti raznorazni stručnjaci, imamo puhovskog koji je stručan za sve i najbolje da onda samo njega koristimo za sve, od pitanja studentskih provjeda do ratnih zločina i zbivanja u komunizmu (ovo potonje naročito), a ne bi me iznenadilo ni da ga vidim u nekoj emisiji koja se bavi nuklearnom energijom ili istraživanjem crnih rupa u svemiru.
btw, kaže mi kćer da je danas, putem u gimnaziju, naišla na poveliki broj studenata na ulicama, a da su vozači spontano trubili podržavajući studente.
razveselila mi dan.

Tko je glasao

@ diana majhen po pitanju

@ diana majhen
po pitanju puhovskog, sjetila sam se mesića i one čuvene "paštete" vezane za jadranku kosor. mene je više strah upaliti tv, jer o kojoj god se temi radilo, svugdje ću ugledati puhovskog kako daje svoje mišljenje u svojstvu stručnjaka za istu. pa ako je već tako, ne znam što će nam uopće ti raznorazni stručnjaci, imamo puhovskog koji je stručan za sve i najbolje da onda samo njega koristimo za sve, od pitanja studentskih provjeda do ratnih zločina i zbivanja u komunizmu (ovo potonje naročito), a ne bi me iznenadilo ni da ga vidim u nekoj emisiji koja se bavi nuklearnom energijom ili istraživanjem crnih rupa u svemiru.
Mesić i većina javnih djelatnika ili ispravnije društveno-političkih radnika skoro uvijek gvoore o sebi. Kada je efektno poentirao da Jadranka Kosor iskače svuda iz paštete, to u prijevodu znači da on, od 1960.g., 50 godina, iskače iz svake paštete. Puhovski i Jadranka Kosor, i razna publika, slijede tu nit, iskaču iz pašteta. Kada je već tako moralo biti, to je dobro i treba zahvaliti tim ljudima, bar dio tih napora je nama ostalima uštedio živce i novce iskakanja iz svake paštete. To nas je održalo, kako god nas je rezalo.

Tko je glasao

oprosti, ali nisam te

oprosti, ali nisam te shvatila. kako to misliš da nas je to održalo?

Tko je glasao

Malo se igram ozbiljnog i

Malo se igram ozbiljnog i ironije.

Refleks je u onome "kada je već tako moralo biti", onda je u tako nezahvalnom ipak bolje nego u Srbiji, da nismo praktički svi i praktički unedogled u praksi iskakanja iz paštete. Tako "naši", osim što ..., djelom iskaču iz pašteta za nas a mi smo onda stigli, što je ključno u odnosu na varijantu da svi samo iskačemo, koja se je stalno nametala, obavljati i razno drugo, što nas je održalo.

Tko je glasao

Strategija trenutka Intervju

Strategija trenutka

Intervju s crnogorskim premijerom

Auto cesta kroz Crnu Goru, prema Srbiji (tuneli, vijadukti, mostovi - veoma skupo)
Razgovarali smo, uključujući i mene, sa svim ozbiljnim ponuđačima poput Bouyguesa, Strabaga, Alpine... grčkih, izraelskih kompanija. U takvoj konkurenciji, mjereno iskustvom, konzorcij Konstruktor-IGH djelovao je kao autsajder. Međutim, jasno smo slali poruku svima: pobijedit će onaj tko da najbolju ponudu, i pod uvjetom da zadovolji kriterije koje smo postavili. Hrvatski konzorcij dao je najbolju ponudu i mi smo zadovoljni. Sagradit ćemo taj objekat s manje novca, a oni dobivaju vrijedan posao koji će ih zaposliti u idućih nekoliko godina.
Ugovor nije javan, ali sve ukazuje da hrvatski kartel sufinancira to bar sa 50 %, uz državna jamstva, što znači da konzorcij Konstruktor-IGH treba dugo osiguravati velike novce za pratiti to.

Radi se o velikoj strategiji. Ako Republika Hrvatska izdrži isfinancirati to i razno vezano, npr. Pelješki most, auto-ceste, Zagrepčanaku, oko čega su HDZ i SDP i šire snage ujedinjeni i GH d.d. je zajedničko dioničko društvo, onda se strateški osvajaju pozicije po velikom području istoka, sada kada pada evropska, američka i druga konkurencija, te se otvaraju fantastične mogućnosti da dulje poslovanje i financiranje Srbije, Rusije i drugih beskrajnih područja istoka, baš kao nekad.

http://www.vecernji.hr/newsroom/news/international/3283082/index.do
http://www.vecernji.hr/newsroom/news/international/3283116/index.do

Zato je vežno da se mobiliziraju svi potencijali (da HAC, HC, HEP, Zg holding a naravno i sav vezani tzv. realni sektor više nikome ništa ne plaćaju) i da se manje važne i niš koristi stvari kao studentske školarine i ostalo ne samo prepuste tržištu nego i da se izvuče kakva lova iz toga.

Da bi se te ključne strategije provele, treba funkcionirati aparat i socijalna osjetljivost, pa se pojačano zapošljavanje po upravi, javnim tvrtkama uključujući Zg holding i raznom državnom i paradržavnom aparatu te plaće treba još poajačati, da ima što više zaposlenih i zadovljnih građana.

Baš kada su veliki izazovi tada su i velike prilike, a strategijsko osvajanje istoka je baš sada fantastična prilika, kada osim zapada padaju i ruski olirasi i sve i nakon što su naše snage već utabale teren sa kakvi 300-400 mld kuna ulaganja zadnjih godina. Sada treba samo malo stisnuti i u istom tempu, sa kakvih 50-70 mlrd kuna godišnje dovršiti strateška osvajanja.

Uzgred treba dodati da se i na unutarnjem planu time dobiva sve ključno, povezuju sve frakcije i mogu ići također strategijski projekti Terme Zagreb, Zagrepčanka Heinzelova, izgradnja stanova za tržište, mostovi i auto-putevi. Tako će se ubrzo auto-ceste moći dati u koncesiju a la Bouygues u Istri i za samo 50 % sufinanciranja doržavanja i urednu otplatu kredita za to od Čačića do danas steći ključnu i definitivnu naklonost svih svjetskih fakora.

Dakle, još samo malo, možda mjesec dva, i kada se sve konsolidira svi strateški ciljevi bi mogli biti dosegnuti, a nehotice i usput se rješiti svih nesposobnih i beskorisnih te remetilačkih faktora za sva vremena (koji kao bijesdrugi dragocijeno izlaže još žive u realsocijalizmu, piju Žuju itd.).

Tko je glasao

Javljaju da je najveće

Javljaju da je najveće nezgdoa otklonjen - Vlada i sindikati javnih služebnika postigli su dogvor oko povećanja plaće.

Bilo je malo natezanja sa sindikalcima zdravstva, koji zatupaju malobrojnu i manje važnu skupinu medicinskih sestara i liječnika.

Osnovnu i najveću skupinu već vječnost presstavlja prekaljeni Ivica Ihas, lik koji je što izgradio za tržište i naplatio što na ostale način okrenuo bar 35.000 stanova, velemajstor izlaza iz nemogućih sitaucije na korist sviju. Vjerojatno će se formalno za javnost predstaviti skromna postignuća sindikata od samo 5 % porast plaća i jamstvo da nema otpuštanja a da će se uvijek živo zapošljavanje nastaviti, što je odlično i za sinidkat i za vlast jer imaju sve više i više lojalnih sljedbenika, a ostatak će se iza zida rješiti u naturi kroz preostale nekretnine i razno.

Svi mogu odahnuti. Svatko zna na čemu je i šta mu je činiti. Rezervne vatrogasne snage neka počnu pripremati i na veće pritiske provjeravati vatrogasna crijeva i šmrkove / mlaznice.

Tko je glasao

http://www.slobodnifilozofski

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/rezultati-referenduma/14318...

Od 11079 evidentiranih osoba na FF u Zagrebu čak 919 ili 8,3 % se je elektronički izjasnilo za prestanak blokade nastave.

Na Hrvatskim studijima je to čak 23,5 %.

Na pomolu je propast inicijative.

Ovih 8,3 % je jako puno. Pavelić i Tito su sa manje od 1 % glasova preuzeli vlast i njihove snage se još drže, bez ikakvih glasova pa i formalnih ivjeta Marina MD Zagreb, Luković ZABA, Čović Pliva, Prka PBZ, Slavica Banić Ustavni sud i manje više sve kontroliraju.

Tako je Hrvatska u kratkom roku studentskom inicijativom u okviru evropske zbog najveće podrške i bez ikakvog incidenta najprije izbila na najuglednije mijesto te inicijative u Evropi a potom se brzo vratila na totalitarističke staze bazirane na najlošijim srednjovjekovnim mitovima i stvarnostim, rame uz rame sa Srbijom, nebeskom zemljom i narodom.

Bitno je samo da smo vodeći, imamo vodeće antifašiste i fašiste, koji su bili čvrsti saveznici i zajednička internacionala i koji jedini i vodeći drže sve pore i u 2009.g., potom u raznim disciplinama vodeći, uključujući po nekretninama i derivatima te količini samo upravljanja itd.

Tko je glasao

http://www.slobodnifilozofski

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/izjava-za-medije-od-12-svib...

Ov oko toga visokog obrazovanja ili kako se već zove je puno gore nego 1968.g. i 1971.g. I tada su prejake studentske i snage podrške previše rasturale jadni režim i neomoćnog druga Tita, takvi su to bili divljaci, a sada se je to jako proširilo, beskrajne divizije su povrgnute zbilja krajnjem nehumanim mučenjima - baš kada su se spremili i počeli hapati i zadnje, ono najslađe nakon čega dolazi konačna ektaza i sve rješeno za sva vremena, baš tada dolazi ta neuhmana sila, i još k tome s podrškom iz Evrope. Da je Tito tu ni on ne bi mogao ništa, kao bi kad ne može njegovih cca 650.000 odanih elitnih vojnika..

Tko je glasao

Najneizvjesniji plenum do

Najneizvjesniji plenum do sada odlučio nastaviti blokadu.

Sinhroniziranom podzemnom akcijom HDZ-a, SDP-a, HNS-a, HSS-a, mesićevaca i svih elitnih sveučilišnih, udbaških, medijskih, tehnomenadžerskih, nadreligijskih i ostalih snaga obavljeno je milovanje prosvjednika, brda i doline su bile spremne za spas domovine od pošasti besplatnog obrazovanja.

Nakon velike dramatike i neizvjesnosti, plenum je odlučio istim smjerom kao i do sada, kuda plove njemački, danski, francuski, španjolski i razni studenti i profesori i zemlje, a već su na putu Poljska, Finska, Slovenija i razni.

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/obavijest-o-blokadi-nastave...

P.S. Prema polupouzdanim i nepotvrđenim informacijama počela su povjesna tektonska gibanja u vezi visokog obrazovanja. Najodličnije snage su, isto kao oko milijardi, nesređenih ulica i prostora te naročito nekretnina, prvi put svjesne da se osim novca moraju suočiti i sa nešto podataka i orjentacije u visokom obrazovanju. Već nakon prvih razmatranja o tome brzo se dolazi do povjesnih zaključaka da bi moža u sve to trebalo unijeti i nešto malo pameti i protočnosti svjetskih znanja, a što znači da veleimporijalni sustav koji uključuje sve iz SFRJ, USA, EU, Rusije, Srbije, BiH i još niza toga mora ustupiti mijesto bilo kome tko o tome nešto zna i hoće.

Već nakon stavljanja točke visoko obrazovanje na dnevni red nameće se zaključak kao uvijek kada stisne - mora se žurno pristupiti nagodbi i bar polovično stvar prepusti u ruke nekolicini koja oko toga nešto zna ili može.

Šta će biti sa 225.000 odličnika i najprofitabilnijom industrijom koja u tijesnoj vezi sa visokoškolskim elitama desetljećima ima najviše stope napretka, zarada i imovine u svijetu? Šta će se desiti kada razno stvarno znanje nekontrolirano nahrupi i počne kvariti ne samo mlade nego i sve, npr. šta će biti sa velebnim copy paste mostovima, aerodromima, cijelim gradovima i nadasve briljantnim politologijskim, ONO DSZ, ekonomističkim i drugim industrijama?

PUSH?

Tko je glasao

Ne znam da li to još ima

Ne znam da li to još ima ali Vlada bi trebala platiti putne karte do biračkog mjesta onim studentima koji studiraju izvan mjesta prebivališta

Tko je glasao

Sve se je poremetilo. Toliko

Sve se je poremetilo. Toliko je dugo i toliko potkupljivanja i kupovanja da ne funkcionira nikakvo elementarno plaćanje.

Naivno se je masovno vjerovalo da to može trajati unedogled pa je jedino izvrnuto poslovanje bilo normalno, da vlast i njezini trabanti pokupe sve novce i onda odlučuju šta platiti.

Tako se je konačno došlo do kapitulacije toga modela a ceh samo stiže i stiže, i to kada svi misle da je prešao svaku mjeru to nije ni pravo zagrijavanje, ni 5 % toga šta slijedi.

I tako ćemo konačno početi sa neizvrnutim poslovanjem. Plaćati će oni koji su zaradili a od zajedničkih poslova samo ono što ima smisla, sve ostalo sumnjam da će netko uspjeti - i da se nadhumanistički rastegne i da sve što ima neće uspjeti hraniti parazite što sjede na otetim nekretninama i ostalim plijenom i cvile da su žrtve, prije će biti obrnuto, podmirivanje dugova od toga.

Tko je glasao

ha očeš reći da će ovi

ha očeš reći da će ovi mladi demonstratori postati fakultetski profesori?

Tko je glasao

Hrvatskim stopama krenula je

Hrvatskim stopama krenula je i prijateljska Njemačka. Nakon Saske, Tiringije i Hessena kreće Bavarska. A kad Bavarska / Njemačka krene ...

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/preksutra-13svibnja-pocinju...

Tko je glasao

I starija stoka se je

I starija stoka se je uzgoropadila

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/stigao-izvjestaj-s-danasnje...

A mlađa razularila
http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/kako-urudzbirati-molbu-mzos...

Bitka za novac i razno, po svemu sudeći, tek kreće. Svi oni koji su mislili da je gotovo, tko je jamio jamio, tko je avangarda i izvrstan taj je avangarda i izvrstan, popušili su do balčaka. Koja naivnost svemu vičnih snaga! Šta naivnost, maloumni diletantizam, koji ne vidi ni vlastiti nos a dalje od nosa ni u snu.

Tko je glasao

Ovo je prevršilo svaku

Ovo je prevršilo svaku mjeru, ulazi se u četvrti tjedan blokade a nitko od odličnika nije stigao do FF u središtu. Bandić, Mesić i razni su stizali svuda, svakom loncu bili poklopac, Sanader je najkasnije za 7 dana ispravljao svaku grešku, najbolji ministar Primorac na prvi žvižduk bez obzira o čemu se radi, a ovo kao da je kuga, svi bježe od toga, iako podrška iz svijeta raste - npr. danski studenti pišu nadamo se da će sve zemlje u Evropi u jesen biti kao Hrvatska.

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/ulazimo-u-4-tjedan-blokade/...

Tko je glasao

- U utorak kreće nastava i

- U utorak kreće nastava i za preddiplomce – tvrdi dekan Jurković, dodajući kako će jedna od lokacija za njih biti i netom ustupljeno Hrvatsko katoličko sveučilište.

Da i to doživimo. :)

Puhovski, Goldstein, Pusić, Čačinovič, Veljak, Flego, Primorac, Budak, Jakovina, Roksandić, Katunarić, Štulohofer... predaju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Valjda su preko vikenda naučili Očenaš i Zdravomariju, prekrižiti se i odmoliti krunicu. :)

Trebalo bi staviti kamere u aulu i promatrati face kad ugledaju križeve po zidovima. Bit će iskešenih očnjaka. :)

Tko je glasao

@ hdz-ekonomija - U utorak

@ hdz-ekonomija
- U utorak kreće nastava i za preddiplomce – tvrdi dekan Jurković, dodajući kako će jedna od lokacija za njih biti i netom ustupljeno Hrvatsko katoličko sveučilište.

Hrvatsko katoličko sveučilište se je time blamiralo i eksponiralo i tu će završiti priča jer neće dobit ni profesore ni studente. Dodatno, službeni predstavnic studenat KBF-a (Katoličko-bogoslovnog fakulteta) su javnim psimo podrške studentima FF u Zagrebu podržali sve o osudili djeljenje studenta i napade na njih te sudjelovali u sastavljanju osnovnih zahtjava
Puhovski, Goldstein, Pusić, Čačinovič, Veljak, Flego, Primorac, Budak, Jakovina, Roksandić, Katunarić, Štulhofer... predaju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.
Puhovski je prve dane 3x dobio pristup na TV itd. i dokazivao da inicijativa nema demokratsku većinu i slično, pa su ga studenti odjebali i sada šuti.

Goldstein je pdoržao jednom rečenicom a odmha nestao jer njegovi prijatelji Mesić, Bandić, Primorac itd. imaju probleme s tim.

Štulhofer javno istupa protiv cijele inicijative, za plaćanje je, te su njemu i još trojici takvih dali da održe predavanje na tu temu, koje je bilo veoma posjećeno.

Flego je kao ministar i kao osoba socijaldemokratskih i liberalnih opredjeljenja (promjenio se iz marksista u to) potpisao paket mjera GATS (General agreement on trade and services) u ovkiru WTO mjera, kojim je Hrvatska izabrala model znanje i obrazovanje kao čisto tržište i roba i to jedina sa svim stavkama, nije beg cicija, koji dokument nit je do danas preveden nit ga je tko kompletno čitao a samo 2 ljudi su ga proučili dok ostali iz sekundarnih izvora primjenjuju kako im šta dođe. Iako je jedna od glavnih krivaca za kaos, nije ga smetalo da u ime SDP-a da izjavu da podržavaju bepltano obrazovanja i ništa više. Već dulje je napustio FF.

Ostali navedeni nisu aktivni oko tekućih zbivanja.

Tko je glasao

ne sumnjam da će im biti

ne sumnjam da će im biti jako teško zakoračiti u to sveučilište.
no, evo odgovora onima koji se stalno pitaju zašto se crkva uopće spominje i kome smeta.
eto, u ovom trenutku, meni baš smeta.
crkva je ponovno dokazala da je uvijek spremna na trgovinu, te da će pomoći vladi na uštrb naroda. meni to baš i ne liči na crkvu i crkveni nauk, onakav kakav bi trebao biti. prije na hitnu pomoć rezerviranu za sanadera, mesića i njihovo društvo. čini mi se da se crkva nije puno promijenila od doba križarskih ratova i inkvizicije, uvijek gleda samo svoje dobro.
i što sad, ne može mi se zalijepiti da sam komunista, zastupam upravo suprotna stajališta.
nisam ni ateista, krštena, primila sve svete sakramente.
hoću li možda radi ove kritike upućene crkvi postati marsovac?

Tko je glasao

Ccccc....će te fra Žarko

Ccccc....će te fra Žarko pošalje na klečanje na kukuruzu. :)

Tko je glasao

po meni je to bilo

po meni je to bilo očekivano, ovo je sada samo igra živaca, tko će prvi popustiti.
zašto bi se mesić, sanader ili netko drugi iz njihovog društva uopće uputili da porazgovaraju sa studentima?
pa teško da će njihove priče i bajke za laku noć proći kod studenata, nisu to glasači kojima mogu servirati što hoće. ovi su pokazali da misle, a to je valjda grijeh koji se najteže oprašta.
osim toga, svaki bi takav posjet uzburkao javno mijenje kao i medije, a to im nikako ne ide u račun.
kao što sam već negdje napisala, vjerujem da se šuti i pušta da stvar jednostavno potone.
za to se vrijeme studentski prosvjedi proglašavaju i dalje komunističkim udarom na državu, a iskreno mogu reći da mi je pao mrak na oči kada sam pročitala naslov dnevnika koji je napisao zoran oštrić, o klasnoj borbi. vjerujem da je čovjek to napisao u najboljoj namjeri, ali je to čisto dolijevanje ulja na vatru.
po meni, treba upravo suprotno, naglasiti da se radi o borbi u koje se trebaju uključiti sve klase,ako se već tako nazivaju. narod se treba sjediniti, a ne razjedinjavati po ovom pitanju.

Tko je glasao

Pokrenulo se je i odraslo

Pokrenulo se je i odraslo roblje.

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/poziv-profesoricama-na-rasp...

Šta hoće ta asptraktna rulja?

Uznemiravaju vrhovništvo i sve i to baš sada kada je napeto šta će reći Joca Amsterdam, kada naše snage samo što nisu krenule financirati auto-put Crna Gora - Srbija i tako učvrstiti ključne izlaze iz krize povjerenja, kada je Josip Boljkovac skinuo velike terete neizvjesnosti rekaviši da je ipak isplaćeno 1 milijun DEM za puštanje Arkana iz zatvora na Zrinjevcu, tako da ipak nije džaba i lova je u našem džepu, kada Slavica Banić konačno može punom parom rješiti probleme pravosuđa i uveti nas u EU, baš kada sin šefa UDBA Miomir Žužul kreće i na front elitnog obrazovanja za samo 7.000 EUR-a godišnje, prava sitnica.

Kakav kaos, mislim ta demokracija i kriza povjerenja u avangardu! A još do jučer je sve bilo idilično, milijarde su tekle, vrhovništvo je predvodilo građevinske radove, prekrasni look-ovi blještali pred našim očima ...

Tko je glasao

e kad već nitko nije onda

e kad već nitko nije onda ću ja iskoristiti priliku i svim majkama na pollitici zaželiti sretan majčin dan.

to su one:
kod kojih nema ručka koji nije besplatan.
ne zbrinjavaju nego brinu.
uče besplatno
liječe besplatno
štite besplatno
a i predike su isto besplatne bile :))

Tko je glasao

Ap, ovime ulaziš u

Ap,

ovime ulaziš u "preozbiljne" analize koje je jako "teško pratiti".
No, za informiranu osobu kao što sam ja osobno - razvidno je da ti nemaš "baš" slučajno takvu gomilu bodova na pollitika.com, i da ti nisi "baš" slučajno tako izvrsno u sve upućen bez "pobočnih suradnika". Zaključak je logičan, tebe opskrbljuju i s novcima i s informacijama "iznutra". A to su obavještajne službe.
Hajde, pošteno priznaj "ako je to moguće", makar i tvojim stilom - koliko te za sve ovo plaćaju studenti!? Konačno, oni sve ovo što čine - ne čine za "badave", jer očevidno žele i nešto više od tzv. besplatnog studiranja! Gotovo "bode oči" da među njima barem samo JEDNA TISUĆA RODITELJA nije objavila NITI JEDNU REČENICU. A da "tate i mame" nemaju "tipkovnicu", to ne vjerujem. Zaključak je - nisu plaćeni, a ti si plaćen. (Čak mi je i mrak - sumnjiv.)

Inače, tebi za informaciju, ja objavljujem "za badava". I zato mi objave i nisu "nešto posebno". Stoga, i kao što "si" uočio, nisam objavio još nijedan izravni članak potpore studentima, a pogotovo im nisam napisao osobnu izjavu potpore kao tih stotinjak, i koliko već profesora. Sve si mislim - tu je nešto očevidno sumnjivo. To tim više što sam uočio objavu pod nazivom: Radnici i seljaci uz studente: na djelu je klasna borba!

Meni si, oprosti, djelovao s ranijim objavama podosta "poduzetnički" (sloboda rada, kvaliteta rada, kvaliteta cijene ali tržišne a ne "pogodovane" itd.). No, ako je riječ o klasnoj borbi, kao što otkriva citirani članak s autorom Oštrićem - onda si ti ubačeni element, ili si ovdje iz ishodišta da osnažiš klasnu borbu, ili si "tute" iz ishodišta da podržavaš klasnu borbu. U svakom slučaju, Ap, ti si "treći element".
Naime, "1.000" "tata i mama" - š u t i. A lovu im daje, kao što je u novinama objavljeno, penzioner stanoviti Tonči Majica.
Ako su se penzići i studenti "udružili" to je onda fakat klasna borba, kako kaže "uvaženi" Oštrić. No, to nije sada "bitno" ...

Tebi javno pitanje, i neodvisno od mojih optužba spram tebe, a što činim jer znam da sve znaš, odgovori: Da li Milan Bandićl podržava štrajk i klasnu borbu studenata, barem kada je riječ o klasnim zagrebačkim studentima koj su mu socijaldemokratski "bliski srcu"? Pitanje postavljam, dakako, zato što je sve ovo u Zagrebu, a ne u "Banojoj jarugi", kako se "doima".

Tko je glasao

Bandić bi naravno dotrčao

Bandić bi naravno dotrčao i dao potporu. Ipak je on veliko srce i duša i stalno trenira te munjevito stiže na svaki, pa i manji izazov.

Međutim, ovaj put su se složile takve nepredviđene okolnosti. Došlo je do one poznate - situacija je složena, veoma složena.

Tako Milan Bandić niti nakon 22 dana, iako je preko ceste, nije stigao. Ne samo što nije stigao osobno, nego nije poslao ni rječ, ni grah, ništa. A stigne u večernjim satima s nekim damama na punktove napretka.

To je najbolji znak da situacija ne samo da je složena nego je i dramatična. Ne samo na farmi svinja gdje se vodi najveća bitka u Evropi, nego po raznim djelovima.

Tko je glasao

Ap, (Ned, 10/05/2009 -

Ap,
(Ned, 10/05/2009 - 00:11)

Tako Milan Bandić niti nakon 22 dana, iako je preko ceste, nije stigao. Ne samo što nije stigao osobno, nego nije poslao ni rječ, ni grah, ništa. A stigne u večernjim satima s nekim damama na punktove napretka.

Oprosti Ap, ali ti L A Ž E Š I B L A T I Š Milana Bandića!
Pa Milan Bandić je čelnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE u Zagrebu.

Jedno od središnjih uporišta socijaldemokratske ideologije, čiji je čelnik Milan Bandić u Zagrebu, čini pristup znanju upravo onima koji su najhendikepiraniji - a to su osobe srednjeg i nižeg socijalnog stanja! A važnost sveučilišnog obrazovanja nije potrebno valjda nikomu objašnjavati, a još manje koliki su troškovi za samo "uredno" studiranje od pet godina. Konačno, Milan Bandić je politolog a ne "bilo što", i on to zna. Stoga je od tebe vrlo, vrlo, vrlo ružno, i predstavlja svjesnu obmanu građana grada Zagreba i svih blogera, i čestitih čitatelja pollitika.com da MILAN BANDIĆ, već 22 dana, makar je "prek puta" - ni ne vidi, ni ne čuje, a ni ne zna. To ti jednostavno nije istina. Milan voli sve Zagrepčane, a osobito voli i studente i studentice zajedno s gosponom Šostarom.

A glede graha, studenti ne štrajkaju zato kaj nemaju graha. Pouzdano znam da studenti od Bandića - dobivaju g r a h. Zato Bandića svi volimo u Zagrebu jer nam našoj djeci daje graha, i to zabadava, i zato prestani lagati i obmanjivati naše gradjanstvo jer bi mogao dobiti tužbu za klevetu, jerbo dok je Milana djeca nam ne buju gladovala, jer imaju graha od Bandićevog prireza. Niš ti neznaš!

Tko je glasao

Nakon naknadnih saznanje se

Nakon naknadnih saznanje se ispričavam.

I Bandić i cijeli SDP brinu i o studentim i o svemu.

Mene su zbunile javno dostupne informacije. SDP i Bandić su već više dana prešli u ilegalu, rade sve u šesnaest ali tako da se javno ne vidi. Npr. jučer nedjelja, i pomoćne snage su u punom obrbenom rasporedu, ali tako da ih ne možeš razlikovati od normalnog građanstva. To su informacija praktički iznutra.

Nešto se krupno dešava. Neprijatelj se budi i navire sa svih strana pa su i rezerven snage stavljene u puni bojni raspored.

Imaš li ti bilo kakve znakove da li je na pomolu bilo šta drugo osim manje više rutinskih i formalnih izbora?

Tko je glasao

http://www.vecernji.hr/newsro

http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3290381/index.do;jsessionid...

Tko je protiv Pelješkog mosta, taj je i protiv autocesta.

Tko je protiv autocesta, tak je protiv elementarnih građevinskih promašaja i kartela kojeg klika vodi kroz IGH d.d.-Konstruktor-Luka Bebić-Žužuli-Marina MD-Sanader-Bandić.

Tko je protiv toga taj je protiv Saveza komunista, jer su sve to komunjare sa najmanje prosječno 40 godina staža, po 4 veće afere i stalno u mreži uništavanja milijardi svatko.

Tko je protiv toga taj je i protiv poretka.

Tko je protiv poretka taj je nesposoban, luzer, ne zna itd.

Zaključak - svi za 20 mlrd auto-ceste i varijantu Pelješki most Jure Radić 7 mlrd + razni veliki problemi, makar je kriza, čak šta više jer je to pravi odgovor na krizu, jedino tako i sve ostalo kompatibilno nas trajno vodi sve u 3pm i brzo sve nanovo.

Tko je glasao

ap, sve dok sitnozubani mogu

ap, sve dok sitnozubani mogu to placati, bajka ce i trajati.
Model je:" Ideje nase, a benzin ( novcanik) vas!"
je glavna ideoloska odrednica koja koncezuskom u jednoj velikoj koaliciji nadiliza takve trice i kucine kao pitanja o tome tko je gdje bio 1941 i 1945.Sve se vise cini da su i tih godina glavni motivatori "borbe" bili materijalne prirode.
Kad stvar malo vise ode u rajnost a ucini se da bi koji sitnozuban mogao prokuziti bit, onda se vade prema potrebi iz jedne prastare kutije 2 kosti za glodanje.Na jednoj pise Bleiburg, a na drugoj Jasenovac.
Onda se opet nastavlja hapanje dok ovi to glodaju, vec 5632 put.
Moglo bi to jos jedno 20-30 godina.Samo ako se od nekud nadje lova.Proda cijela Dalmacija, Slavonija ili recimo Istra...

Tko je glasao

.

.

Tko je glasao

zato se to mora rješiti,

zato se to mora rješiti, pod hitno. ako se ne riješi, neće prestati.
a kad se jednom riješi, zaključati i baciti negdje ključ, da ga više nitko ne može pronaći.
pokušavam zamisliti, kolika bi snaga bila da tih podjela nema i da pokušavamo izvući ono najbolje neovisno o tim podjelama, te se s tim suprostaviti pljačkašima i lopovima.
iskreno se nadam, da neće proći previše vremena dok tako i bude.

Tko je glasao

@ diana majhen zato se to

@ diana majhen
zato se to mora rješiti, pod hitno. ako se ne riješi, neće prestati

Ako se ne bude rješavalo brzo, neće više biti niti potrebe rješavati, jer će se kao nakon 100 godina kandijskog rata u Dalamaciji uću u 100 godina bijede i čekati Napoleonov prodor.

A da se neće samo rješiti niti da će rješiti elite jako dobro znamo zadnjh 40 giodina. Sustav samo upravljanja kao samoposlužavnja je baš takav da jako privlači sve šire i sve raznovrsnije snage u savez. Manjina koja se s tim hrve non stop svih ovih desetljeća, još više nego male snage na prvim linijama 1991.g., na pojedinim linijama sa 100.000 raspoloživog ljudstva nas je bilo po najviše 100 ili 0,1 %, je pred slomom. Tako da vrijeme odluke brzo ističe.

Da studenti, bez obzira šta misle, nisu izdržali više dana, bili bi jedino društvo i zemlje uz uvijek najbliskiju Srbiju, koja kao nema krize i kao da je sve do sada manje više teklo u skladnom napredovanju. Po većini i jeste, nekretnine i dugovi te izvlačenje od toga su uspješno izvršeni do mjere da smo od ne tako davno siromašne zemlje apsolutni vrh u svim kategorijama. Većina se je snašla, sposobna je i osposobila se je i u najmanju tuku, i kda nije zadovoljna, ima i viška svojih ideologija i ciljeva da je boli kofer za glavninu toga - to je za budale i luzere, jadne majstorew, radnike, inženjere i liječnike koji ne znaju ništa drugo i nesposobni su za bilo šta osim da misle, rade, uče te rješavaju i financiraju sve to.

Npr. Pelješki most, obzirom na objektivno stanje i činjenicu da partijska buadala Jure Radić uprskos tome što više od 25 godina ima vlast oko mostova i širu vlast nije napravio ni mostić, te činjenicu da se objektivno za 5 puta manje novaac može npraviit bolje i stabilinije rješenje tunelom - sa 7 mld kuna i prosječno nit 200 radnika koji će dobivati od toga plaće te velikim problemima će bit veliki prilog krahu RH, dok se za te novce u doba krize može rješiti 250 manjih a gorućih mostova i raznog sa bar 5.000 radnika koji će dobit plaće, velikim dobicima u smanjivanju zastoja prometa i dugoročno. Ujedno, bit tog je da je RH jamac za fiannciranje i gradnju skupog i složenog puta Crna Gora - Srbija, što su formalno dobili, fiannciraju i izvode IGH d.d. - Konstruktor, zajedno sa Žužulima itd., s MIlom i višedesetljetnim partnerima dogovorili svi - bilo je malo što je ovih godina iz RH u Srbiju uloženo više od 30 mlrd kuna pa treba pojačati, ami naravno imamo i kada ćeš učvrstiti prijateljstvo nego sada.

A da ne velimo da se u doba krize, kada jedino kreteni rade tako nešto i kampuse sa hrpom zgrada i razno, može rješavatio kriza svima i rješenja za izlaske iz višedesetljetnih kriza, jer u doba krize svak 1 mlrd vrijedi više nego 5 mlrd u doba prije 4 godine.

Tko je glasao

Da studenti, bez obzira šta

Da studenti, bez obzira šta misle, nisu izdržali više dana, bili bi jedino društvo i zemlje uz uvijek najbliskiju Srbiju, koja kao nema krize i kao da je sve do sada manje više teklo u skladnom napredovanju. Po većini i jeste, nekretnine i dugovi te izvlačenje od toga su uspješno izvršeni do mjere da smo od ne tako davno siromašne zemlje apsolutni vrh u svim kategorijama. Većina se je snašla, sposobna je i osposobila se je i u najmanju tuku, i kda nije zadovoljna, ima i viška svojih ideologija i ciljeva da je boli kofer za glavninu toga - to je za budale i luzere, jadne majstorew, radnike, inženjere i liječnike koji ne znaju ništa drugo i nesposobni su za bilo šta osim da misle, rade, uče te rješavaju i financiraju sve to.

točno, kod nas se silom stvara slika kao da je kriza tek neka bezvezarija usputnog karaktera, na koju ne treba previše obraćati pažnju. naravno, opća je kriza došla kao naručena, tako da se nije morala priznata ona koja bi nastupila potpuno neovisno o svjetskoj.
a ne znam da li si obratio pažnju, ali su kod nas bilo kakvi prosvjedi uglavnom minirani već prije nego su i započeli. bilo drugim prosvjedima, bilo dezinformacijama po medijima, bilo ubacivanjem nevjerodostojnih likova u neke.
ima tu jako, jako puno posla.

Tko je glasao

a ne znam da li si obratio

a ne znam da li si obratio pažnju, ali su kod nas bilo kakvi prosvjedi uglavnom minirani već prije nego su i započeli.

Metodu "neutralizacije" javnog izražavanja nezadovoljstva, prosvjeda, štrajkova itd. nisu izmislile ove vlasti, već su je usvojili iz razdoblja totalitarizma. Da se ne zavaravamo, sve države služe se i podzemnim i prizemnim, manje ili više efikasnim, načinima sabotaže subverzivnih drušvenih pokreta, ali ono po čemu je specifična ova naslijeđena metoda naše države jest uvijek i u točno određenom trenutku pozivanje na nekakav "viši državni razlog/interes". To je usmjereno na dvije razine: (1) prosvjednike/ce ili sudionike/ce štrajka i u drugoj fazi (ako se na prvoj razini ne postigne pacifikacija) na (2) opću populaciju. Cilj druge faze je pripremiti teren za primjenu sile, tako da to ne izazove opći štrajk ili pobunu.

U razvijenim demokracijama se represija nad drugačijim mišljenjem ne tolerira i obično znači uvod u temeljite društvene ili političke reforme (a ponekad i revolucije). Zato ponekad demonstranti namjerno provociraju policijske snage, jer računaju da će u tom slučaju podrška javnosti biti na njihovoj strani (u pravilu tako i bude, ali se onda radi o društvenom problemu koji je već sazrio za rješavanje). U totalitarnim režimima, namjerna provokacija je bila isključena, ali se zato režim služio svim sredstvima da nezadovoljnike prikaže tzv. neprijateljima društva (u stotinama varijanti) da bi nasilje učinio legitimnim.

Što se blokade fakulteta tiče, vlasti u Hrvatskoj su se po prvi put našle nasuprot daleko sposobnijeg "neprijatelja". Prva faza lomljenja (pozivanje studenata da se vrate u klupe, jer da je to njihov najvažniji zadatak, a ima "'ko će da odlučuje o njihovoj budućnosti" itsl.) nije uspjela i očito je da niti neće, iako još traju pokušaji (primanje studenata koji ne podržavaju blokadu kod Bjeliša u funkciji rektora). Preko svih mainstream medija upravo teče druga faza i to tako da se studente i studentice "okolo kere pa na mala vrata" proglasi nekooperativnima, nedemokratskima, manipuliranima itd. (svaki dan se šalju infos da ništa nije besplatno, da bez plaćanja trebaju studirati samo oni koji zadovolje uvjete "izvrsnosti", da ministar i premijer oduvijek žele isto što i studenti, da se već radi prijedlog zakona koji će sadržavati sve studentske prijedloge itd.), drugim riječima, ne bi li ih javnost počela doživljavati kao smetnju "normalnom" životu, gdje je jedini garant "reda, rada i discipline" država.

Paradoks je u tomu da je blokada baš I provedena na principu reda, rada i discipline (tu su studentice i studenti nadmudrili vlast) i da će teško biti pronaći nešto što bi moglo biti opravdanje za intervenciju silom. Očito je, dakle, po ovakvom odnosu moći i kontra-moći, da Hrvatska konačno izlazi iz čeličnog zagrljaja totalitarne i autoritarne tiranije i da smo na pragu revitalizacije političkog u smislu stasanja nove generacije koja ne samo da je prepametna da bi se dala zastrašivati, nego je i sposobna hrabro kreirati polje javnog djelovanja i postaviti vrlo visoke kriterije političke izvrsnosti. Na javnosti je da prepozna tko je u domaćoj politici dostigao te kriterije, a tko će izgubiti "pravo" daljnjeg (su)djelovanja.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

zanimljivo je da su svi koji

zanimljivo je da su svi koji se bune protiv vlasti odmah proglašeni za neradnike i komuniste ili barem njihove simpatizere. uopće se ne raspravlja o razlozima nezadovoljstva, bitno je druge proglasiti neradnicima i komunjarama, a glavni naglasak je na tome da su prosvjednici neradnici.
kad su doktori negodovali zbog milinovićevih participacija odmah se je pronašlo da doktori ne rade i neznaju raditi svoj posao.
kad se bune radnici i oni su neradnici, studenti neradnici i komunjare (pitajte milanu-vuković-runjić),javne službe isto neradnici.... ma tko god, svi su neradnici i komunjare i htjeli bi da stvari budu kao u proslom sistemu ali to vladajući, je li, ne dopuštaju i brane tekovine demokracije.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci