Tagovi

Veli?anstvena samo upravna pobjeda - preobražaj farme svinja u Sesvetama

Sesvete su isto?no od Zagreba, na sjecištu puteva istok-zapad te sjever-jug.

Udružena vizija i vodstvo partije upravo su donijeli još jednu veli?anstvenu pobjedu. Farma svinja uskoro prima prve sretnike, ve? danas su bili pogledati i svi su razdragani.

Prije samo osam godina Radimir ?a?i?, dipl.ing.arh. i mr.sc. Alemka Košiša ?i?in Šain, dipl.ing.arh., su snažno poveli novu etapu socijalne stanogradnje i uz pomo? Arhitektonskog fakulteta postavili koncepciju preobražaja farme svinja u nešto što cijelo društvo doli?no vodi u tre?i milenij i 21. stolje?e.

Uz blagotvornu pomo? i krovnu koordinaciju IGH d.d. za samo 1 mlrd kuna, gdje treba spomenuti da su prethodno IGH d.d. predvodnik Jure Radi? i vode?i sa Arhitektonskog fakulteta akademik Kincl ve? prije toga u naselju Borovje devedesetih realizirali zgradu za znanstvene novake kao prvi projekt za 21. stolje?e u svijetu, po koncepcijskoj nadgradnji prof.dr.sc. Gojka Bežovana, dipl.politologa, vodstvu Žarka Mari?i?a, dipl.ing.gra?. u ime partije, suradnju Vlade RH i dioni?ara IGH d.d. te vode?u ulogu Milana Bandi?a i Slobodana Ljubi?i?a Kikaša, diplomiranih politologa, ta nadasve kompletna vizija je bitno oplemenjena i realizirana.

U toj velikoj pobjedi su iznimne doprinose dali i cca 3.750 inženjera, 2.890 menadžera, 4.940 predstavnika skupština i raznih sastavnica sustava te preko 300 radnika.

Tako ?e za samo nešto milijardi i za manje od deset godina, puno prije bilo kakvih o?ekivanja, prvi sa liste podobnosti u?i u stanove.

?estitke ve? stižu sa svih strana. Kako do sada nije bilo prigode u kojoj su gra?anin predsjednik i državno vrhovništvo i bilo tko što nešto zna?i i drži do sebe propustili priliku ?estitati i uveli?ati radne pobjede, o?ekuje se da ?e na odavanju pažnje ovom iznimnom uspjehu nazo?iti svi najviši dužnosnici i nekoliko desetaka tisu?a odli?nika te da ?e se dugo pamtiti koliko se je pojelo, popilo i slavilo.

Stru?ne analize po arhitektonskim ?asopisima zaklju?uju da je ovo naselje u više klju?nih kriterija nadmašilo naša najbolja naselja. Npr. za razliku od ve?ine njih ovdje se grade ?ak i vrti? i škola, na istom prostoru ima više stanova a opet sve je puno bolje itd.

Pored iznimnih zarada svih sudionika toga poduhvata, koji su hrabro kro?ili na tržište i u taj tržišni projekt i kada su jalni diletanti prognozirali neuspjeh, ovaj poduhvat donosi i jako puno dodatnih dobitaka za šire društvo, onih koje je sagledati mogu?e jedino na svjetskoj razini, jer na doma?oj nema ništa ni približno što se može mjeri s tim:

- dok svijet opet bazdi od defetizma, mo?na USA i nakon sveop?e mobilizacije nejedinstvena, ovim je opet potvr?eno i oja?ano sveop?e društveno i politi?ko jedinstvo društva, sve snage zajedno za jedno, svi za-jedno i za-jedno za sve;

- ne samo da su razrješene dvojbe oko društveno-politi?kih koncepcija i ure?enja te tržišta, konkurencije, neoliberalizma, demokracije i raznih drugih, nego je sve to prevladano i debelo nadmašeno, potvr?uju?i ispravnost dugog puta (sve to?no kao prije 30 godina, samo još bolje, za 21. stolje?e). Tako opet jesmo društvo koje predvodi svijet na putu izbavljenja iz gliba u koji je upao diletantskim odbijanjem ve? potvr?enih shva?anja i povo?enje za raznim ne vizionarskim i retrogradnim iluzijama;

- u samo poslovanju su napravljeni veliki pomaci. Ono što još prije 30 godina bilo tek na razini samo 5-7 puta samo upravnije i iznad drugih, sada je bar 20 x više znanja na istom a koordinacije i vodstva i po 40 x više. Tako smo vode?e društvo znanja, koordinancije i vodstva. Nije Jure Radi? nedavno bez veze pri?ao da IGH d.d. ve? nema ni blizu konkurencije od Triglava do Vladivostoka i da je ve? najve?i evropski institut te da Zagreb za 2-3 godine iz današnje perspektive ne?e biti mogu?e prepoznati koliko ?e se promjeniti. A tek kada se snage povežu kao ovdje.

Na rubovima rubova teme

Prije to?no 30 godina snimali i obra?ivali dva profesora i ja globalno i po djelovima tadašnju etapu na primjerima velikih naselja Špansko, Sloboština i Dugave pri dovršetku. Sadašnji akteri su i tad bili ve? prekaljeni partijski aktivisti i vizionari, najmla?i Mari?i?-Bežovan-Bandi?-Ljubi?i? po fakultetima i terenu a Jure Radi? ve? i sekretar, Marina MD zajedno sa Duškom ve? je obavila napad na cijelu partiju Dubrovnika i partijski osvojila Me?imurje, ?elnici IGH d.d. Simovi? i ?ukan prvi nakon ?iski instalirani partijski imperator Gra?evinskog instituta kao IGH + svi fakulteti a ?ukan ve? drugi ?ovjek mo?ne Industrogradnje, akademik Kincl je sve u šesnaest operirao po Zagrebu ...

Nalaz analize je pokazivao da je u pitanju samo upravni model, koji sve ve?im i sve složenijim razvijanjem i množenjem te tzv. ugradnjom svih sudionika (po min. 5 %) ve? tada po prof. Žubrini?u daje 5-7 složenije i skuplje nego idu?i modeli. Na pozdravnom druženju u narodnom restoranu Vinodol u dvorištvu Frankopanske sa studentima koji su diplomirali i kre?u na bojište, baš kada je preko no?i Milka Planinc saop?ila da se iz najve?ih pobjeda ide u novu etapu stezanja kaiša i zabrana svih gradnji i bilo kakve potrošnje, profesor je u vezi sudbine nalaza ispitivanja i prijedloga za možebitno pojednostavljenje duhovito i nedefetisti?ki rekao približno da su se drugovi zanimali ali da nisu bili za to da se iz boljeg i pouzdanog modela samo upravljanja eksperimentira sa rizi?nim jednostavnostima.

Samo jako dalekosežne i dosljedne vizije su mogle donijeti ovakve pobjede.

Godina valjda 2002.g. Nakon što je izborima izabrana državna koalicija SDP-HSLS zamjenjena SDP-HNS kaolicijom i po?ela ?uveni POS te preuzela i Grad Zagreb, ve? teku dramati?ne unutarkoalicijske borbe oko osobnosti i sposobnosti te oko planova državnih i gradskih mastodont naselja za tržište. Istaknute tvrtke najprije nisu zaintersirane da one umjesto države rade ve?e i bolje poslove za tržište jer je njima ispod ?asti da se gnjave s takvim neizvjesnostima a potom sve vrvi od beskraj takvih poziva, svi kre?u ne samo u velike poslove nego u beskrajne lance toga, klju?no je samo da se k njima kao tako najednom velikima do?e razgovarati, pa obzirom da ja tražim da oni do?u k meni jer oni trebaju mene ne dolazi do suradnje.

Desna ruka Marine MD BO je u tom trenutku glavni i specijalni savjetnik gradona?elnika Bandi?a, u ime kontinuiteta i nove SDP-HDZ-IGH d.d. osovine zadužen za nalaženje pametnih rješenja koja bi parirali furioznom naletu genijalnosti ?a?i?a i AK?Š oko socijalne stanogradnje za tržište, koja genijalnost formulom samo 950 €/m2 a ostalo se ne ra?una (zemljište, komunalije, priklju?ci, 300 €/m2 državnih novaca, projekti i andzor i eventualne a zapravo uvije sigurne razlike cijena na više od dogardnji i ugradnji) mete pod zbunjenim parterima.

Iako ?ovjek nikada u život nije platio kavu, višekratno me sili na pi?e i jedne subote dok naru?uje ve? desetu rundu kažem ja njemu "kolega, ovako to ide ve? vje?nost, još samo ovu rundu ?emo popratiti besplatnim savjetima a od tada na dalje narudžba + pla?anje + da bude pisano dostupno svima, kucnuo je povjesni trenutak za po?etak poslovanja u Hrvatskoj". Klju?ni savjeti, osim druk?jih modela, su bili da su im opasni mastodont slamovi jer se tu sve vidi pa i da je najmanje 7 x skuplje i gore te da umjesto da nešto rade, i kako da oni rade za tržište, samo poentiraju tako da odmah daju ta ista prava a onda ljudi uz pomo? toga po tržištu odmah biraju raznovrsno i sve više ih slave.

Naravno da se kolega više nije javio a da u nekoliko navrata u glavnom hallu zgrade Trg Stjepan Radi?a 1 bježi, kao i spomenuti Žarko Mari?i? i razni. Ne samo da su neugodni dugovi, partija do danas 2009.g. ništa ne pla?a i dužna je sve od 1945.g. na ovamo, nego je još puno nezgodnije sve oko znanja i poslovanja, jer i do danas 30.4.2009.g. ni od koga se nije moglo ?uti da je itko zadnjih 40 godina naru?io i platio i kunu stvarnog znanja, sve se žica besplatno i onda kao zbrda zdola uznere?ena roba pod šifrom "moja pamet" trži za desetke milijardi. Spomenuti "kolega" je dovršio pamet oko ovoga bu?kuriša i pro?ista? te se kao vjerna desna ruka Marine MD djenuo u njeno ime na auto-ceste, na ve? uhodane bogate žetve. Tako su farma svinja i razno u klju?nim trenucima ostali bez izravnog sudjelovanja najviše "pameti", pa ipak su uspjeli. To proširenje pameti i znanja je veliki zalog za budu?nost (da ovako nastavi kineski, USA i njema?ki prora?un zajedno ne bi bi bii dovoljno da to prate i tako smo došli do rješenja).

Partija i njezine tržišno orjentirane divizije i saveznici desetlje?ima neumorno rade

Ako malo obratite pažnju, uo?iti ?ete da o širokim pitanjima visokog obrazovanja koja su otvorili studenti nigdje nema ni rje?i niti se rje? o tome dozvoljava. Umjesto toga to se i u 2009.g. ostavlja za daleku budu?nost a one koji bi malo o tome se izvoljava dovesti u red naredbama i kaznama.

Ako malo obratite pažnju, uo?iti ?ete da o širokim pitanjima farme svinja, Jakuševca, pro?ista?a, Bolice Blato, Terme Zagreb, pitke vode, projekta Sava i spirale nepla?anja, koa i o beskrajno pijanom trošenju na kampuse i zgrade i razno nigdje nema ni rje?i. Umjesto toga se nude beskrajne igre osobnosti.

Ako malo obratite pažnju, uo?iti ?ete da je društvo ve? uredno podjeljeno na režim i široke režimske snage te ostalo (APF - amorfni pu?ki front).

Ako još samo malo uložite napora i pažnje, uo?iti ?ete lako da milijarde ne rastu kao gljive poslije kiše te da kiša koja kona?no pada nakon molitve "nebo, otvori se" donosi blagotvorne procese.

Ponedjeljak kada režim misli definitivno skršiti studente je daleko ne sada za studente i one koji podržavaju raspravu oko opredjeljenja društva na plja?ku i preseravanja ili znanje. Dani su od sada na dalje stalno dugi i neizvjesni za samo upravni režim i njegove divizije. Strepite, kona?no je i kod nas to došlo!

Komentari

Bandić podijelio još

Bandić podijelio još četiri stotine socijalnih stanova
Sopnica-Jelkovec: Ključevi za 170 obitelji, otvoren i najveći vrtić
(400 ili 170 ?)
http://www.vecernji.hr/newsroom/regions/zagreb/3292594/index.do

Vrhunac socijalne osjetljivosti i još k tome nikada nitko toliko !? Za Holjevca je, npr., bilo uobičajeno otvaranje jednog za drugim naselja sa proječno 4.000 stanova, ali komplet dovršeno sa svim što funkcionira od početka do danas te za vlastite novce, bez 10 mlrd kuna duga i bez plača, svi su radili i bilo je normalno da se rješavaju industrija, stanovi, škole, vrtići, sve.

Tako je ovaj kasniji model, počevši od sedamdesetih, za trošak i cijenu za 4.000 stanova na dug se da 400 nekompletno i ostaje dug 10 mlrd kuna veoma zanimljiv. Zato je počišćeno sve iz doba Holjevca i model se čvrsto drži, bilo tko je na čelu kolone, sada Marina MD i bandić a prije Čačić.

Pogodite zašto se tako preferira ovaj model plača oko 400 stanova za cijenu 4.000 stanova i na dug, nekompletno i plač, zašto se naveći vrtić u Zagrebu sagradio na farmi svinja, zašto se približavamo velikoj svečanosti, zašto toliko toga kruži svijetom, zašto je pao Čačić nakon što je oborio sve rekorde, zašto su stjerali Dakića i Žarka Maričića a i IGH d.d se drži na tankoj niti, dovoljno je da netko puhne ili se nehotice nakašlje ...?

Tko je glasao

Republika Hrvatska još

Republika Hrvatska još uvijek, ni nakon 18 godina samostalnosti, nije dosegnula bruto društveni proizvod Socijalističke Republike Hrvatske!
Ovdje slijede brojna otvoena pitanja. Kako to da je SR Hrvatska bila eksploatirana „razmjerno više nego bilo koja afrička kolonija", kako je to govorio Franjo Tuđman, a u tom i takovom eksploatacijskom sustavu, uspjela je sagraditi autocestu Zagreb - Lipovac, Nacionalnu i sveučilišnu biblioteku, nekoliko sveučilišta, graditi i do tridesetak tisuća stanova godišnje, izgraditi cijeli Novi Zagreb, i u raspad SFRJ ući zadužena sa svega 4 milijarde dolara, dok je od 1991. do danas sagradila samo cestu Zagreb- Split (pa i to pod „crvenima") niti jednu kapitalnu kulturnu ili obrazovnu ustanovu, a zadužila se do razine od skoro 60 milijardi dolara, odnosno 39 milijardi eura? Upravo poput - recimo s pokojnikom - „afričkih kolonija"?
Kako to da je zloglasni Marković u nenarodnom režimu preuzeo Radu Končara sa 2500 ljudi, digao ga na 32 000 zaposlenih, i danas ga Borislav Škegro pljuje kao „neekonomistu, inženjera", a Škegro i njegovi „ekonomski stručnjaci" su taj isti Končar - cijelu grupaciju Končar - doveli do 4500 zaposlenih, ostavivši, dakle, oko 27 500 ljudi bez posla?
Kako to da je isti Marković jugoslavenski vanjskih dug za svog kratkotrajnog mandata smanjio sa 21 milijarde dolara na 11, a ovi su ga - sa pet puta manje stanovnika - ušesterostručili?
Kako to da su u SR Hrvatskoj i Telekom, i INA, i svi hoteli, i banke, i sve ostalo, bili u nacionalnom, hrvatskom vlasništvu a to je vlasništvo bilo tretirano kao tuđinsko, a danas su i INA, i banke, i Telekom, i hoteli, u stranom vlasništvu, ali nigdje glasa protiv čuti nije?
Kako to da se stalno rogoborilo o Genexu koji pljačka Hrvatsku, ali nema povike na RBA, Intesu, Deutsche Bank, MOL; Deutsche Telekom...
Kako to da je eksploatirana i zatirana Hrvatska pod nenarodnim režimom razvila brodogradnju među pet vodećih u svijetu, da je razvila Teslu, Prvomajsku, SAS, Jugoturbinu, Končar, Dionu, a danas od svega toga pod narodnom vlašću vidimo samo razvaline, dok se ekonomska politika svodi na „skladištarsko-trgovačku doktrinu"? U kojoj svakoga dana vidimo nicanje golemih trgovačkih objekata, ali ni za lijek, nigdje vidjeti neku tvornicu, pogon, čak ni veći obrt...
Kako to da Mađarska ne da MOL Rusima jer veli da je to „pitanje nacionalnog suvereniteta" a mi smo INU prodali upravo istom MOL-u odnosno respektivnoj državi - Mađarskoj? Hoće li s jednakom dozom indolencije biti prodan i HEP?

Sve skupa ovdje.

Ovo je danas na svoj nacin govoreci o devastaciji industrije spomenuo Rohatinski, samo su pametniji skuzili o cemu prica.

Tko je glasao

da ne ulazimo sad u

da ne ulazimo sad u pojedinosti oko gradnje i cijene, stanogradnja je problem kojeg hrvati još u punom smislu nisu niti svjesni.
prije nekih godinu i pol bila sam baš u sesvetama na jednoj proslavi gdje se jedna lokalna "intelektualka" okomila na te zgrade i na njihove buduće stanare proizvajući ih socijalom, bandom i slično. kulminacija je bila izjava da će "tu biti svega, pa i bacanja smeća kroz prozor". mišljenje je očito iščupano iz previše odgledanih američkih filmova o getoizaciji.

ono što je realnost koja će ju vrlo skoro pogoditi u glavu je to da ona živi s roditeljima i bratom u istom stanu i da i ona i brat imaju 25+.
centralna činjenica je da njeni roditelji i većina ljudi njihove generacije imaju stan u svojem vlasništvu (prema nedavnih istraživanjima gotovo 90% hrvata živi u vlastitim stanovima).
posve je opravdano da je njeno viđenje onih koji nemaju svoj stan da su oni ni manje ni više nego socijalni slučaj. za najviše 5 godina kada shvati da njena obitelj ima barem 1 (a realno 2) stana premalo, poželjet će da joj na glavu padne jedna od cigli ugrađenih u taj "geto".
podatak koji danas iznosi 90%, za 10-ak godina kada se to istraživanje bude radilo na mojoj i njenoj generaciji, taj će postotak biti najviše 50.
cijene su jednostavno previše podivljale.
ako u gradu u kojem je prosječna plaća 5500 kuna kvadrat stana košta 13500 kuna, i to na rubu grada, jasno je da čovjek poštenim radom treba otprilike 40 godina da bi uštedio za stan, i to naravno ako za to vrijeme ne plaća podstanarstvo.
drugim riječima - mlađu generaciju koja ne gleda dalje od svog nosa čega LEDENI tuš.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@ griotta ako u gradu u

@ griotta
ako u gradu u kojem je prosječna plaća 5500 kuna kvadrat stana košta 13500 kuna, i to na rubu grada, jasno je da čovjek poštenim radom treba otprilike 40 godina da bi uštedio za stan, i to naravno ako za to vrijeme ne plaća podstanarstvo.
drugim riječima - mlađu generaciju koja ne gleda dalje od svog nosa čega LEDENI tuš.

Ti si iz klase optimist.

Plaće se djele samo na "tržištu", a i to još malo. Tržište staje i u biti je stalo, ništa se ne plaća pa neće biti niti plaća.

I onda još tko će vraćati dugove (za ove prijašnje stanova i zgrade, auto-ceste, širenje na istok), samo 300 mlrd kuna vanjskog i samo 1.200 mlrd kuna unutarnjeg duga.

Zatim, tko će financirati tekuće troškove rezidencija (Mesić ima 2 više od Tuđmana), vile, vikendice i stanove - ti drugovi i gospoda nikada nisu bili u stanju platiti niti 1 kunu i sve im se to financira sa zajedničkih računa.

Kada su partija SIV putem predsjednice Milka Planinc 1981.g. objavili mjere rješenje krize, za mnoge mlade nije bilo nikakvog posla a ako bi iskrsnuo kakav natječaj za VSS dipl.ing.građ. ozbiljna komisija drugova je pod normalno na stidljio pitanje o plaći odgovorila pripravnička 300 DEM (150 €), za rad po 12 sati, a onda ako se istaknete ... stanovi koji su se djelili šakom i kapom za iduće starije i mlađe su svedeni na 0 .... No to su bila zlatna vremena reda, jake partije i manjih dugova. Sada je partija starija i umornija, nered je a dugovi i navike trošenja još veći. No, to je z sadašnje mlade povoljnije - i da se preobraze u supermene ne mogu to rješavati, pa neće bit druge nego inventura i namirivanje dugova sce do 1945. g. na ovamo, sve će se morati uzeti za dugove i to neće podmiriti niti pola + za cca 2 milijuna dužnika doživotna radna obveza da se istjera bar dio od preostale druge polovice.

Nafte nema, ostalog nema, nitko ne vidi drugu mogućnost tako da je ta za sada neizbježna.

Tko je glasao

Školski primjer samo

Školski primjer samo upravljanja

http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2009,5,2,,161616.jl

Ovakvi likovi haraju svuda, ovi konkretno po svemu oko prometa - ovako se povezuje visoko obrazovanje i novci za to, građevinarstvo, planiranje, Grad Zagreb i država (tu su glavni za promet) i naročito napredak, koji je sada čvrsto kročio u raspad.

Naravno da kod njih studentske inicijative nema ni u primisli, likovi su to koji čvrsto brinu o stabilnosti države.

Tko je glasao

Građevinska mafija -

Građevinska mafija - posljedice samo upravnog kontinuiteta zadnjih 40 godina

Kao što se vidi, u Zagrebu su tridesetih iza sebe ostavili planski razvitak grada, novce u plusu i razno što i dan danas funkcionira:
- od industrija Franck, Badel, Kraš, donedavno Pliva i razno;
- tri najveće bolnice (Šalata, Rebro, Vinogradska), veliki kompleks narodnog zdravlja i sve što zapravo i danas čini zdravstvo:
- visoko i srednje školstvo skoro 50 % toga kao danas ...
- sve imovinsko-pravno, građevinski, financijski i na sve načine uredno.

Kao što se vidi, u Zagrebu su šezdesetih iza sebe ostavili planski razvitak grada, novce u plusu i razno što i dan danas funkcionira:
- od industrija Končar, OKI, INA, dograđene Kraš i Franck, donedavno Pliva i razno;
- izgrađenu osnovnu infrastrukturu i kompletna naselja, Velesajam, mostove ..:
- visoko i srednje školstvo skoro 110 % toga kao danas ...
- 90 % imovinsko-pravno, građevinski, financijski i na sve načine uredno.

Kao što se vidi, u Zagrebu je samo upravni model iza sebe ostavio planski razvitak grada nabijanjem svega i svačega iznad ikakvih granica do raspada, novce cca minsu 250 mlrd kuna (vidi u nastavku) i razno što ne funkcionira ili je potpuno za rušenje:
- industrija ne samo da je smanjena nego je iza sebe ostavila pustoš zagađenje i nereda;
- osnovna i sitna infrastruktura je i po zvaničnim podacima u stanju da treba hitno 20 mlrd kuna ulaganja a za dovođenje na razinu šezdesetih treba bar 40 mlrd kuna;
- naselja u tih četrdeset godina prosječno nemaju po 70 % potrebnih vrtića, staračkih domova, klupa, stabala, parkirališta i ostalog, što je minusu ili potrebno ulaganje više od 10 mlrd kuna;
- kapitalni projekti su redom promašaj i trebaju više od 30 mlrd kuna,. počevši od Bolnice Blato koja je za potrošenih 3 mlrd kuna čisti trošak te kao najgore otpad i stanje pitke vode s tim u vezi;
- visoko i srednje školstvo i nakon potrošenih 30 mlrd kuna goruće treba veća ulaganja od sadašnjih 70 stipendija i manje više ništa
- 90 % imovinsko-pravno, geodetski, građevinski, financijski i na sve načine neuredno (trošak ogroman, blokade, nemogućnosti ...);
- izvoz te patologije sve do Vladivostoka i Katara naročito uništava ostale djelove Hravatske, Jadran je npr. sav u stanju cca kao Zagreb a patologija naraslih 1,5 mlijun raznih nekretnina građevinske mafije godišnje sa zajedničkih računa društva uzima najmanje 15 mlrd kuna samo za održavanje.

Iz navedenog se vidi da je društvo konačno u kolapsu 40-godišnjeg samo upravno modela i stalnih čistki bilo čega drugog. Nema više ni teorijski nikoga tko to može održavati na životu niti aparatima a još manje je za to zainteresiranih. Bitni trenutak toga kolapsa je bio sadašnja halapljivost kulturno-revolucionarnih snaga, koje su sve pripremale za očekivani ogromni svemirski skok zarada od potpunog otvaranja EU tržištu te tako zatečene u krajnje napadačkom inavzijskom rasporedu i bez priprema za evakuaciju i bijeg, ni u snu nisu na to pomišljali i to ih je zateklo.

U dnevniku obrađeni preobražaj farme svinja na jednom školskom mijestu drži prikovane moćne divizije. Dok krajnjim naporima grade dječji vrtić i školu na farmi svinja i pokušavaju na sve načine dobiti i neku djecu tamo, a pomoću čega premoćni zajednički eIGH d.d. ključno vodi operacije po istoku i jugoistoku a i Dubrovniku, beskrajna naselja po Zagrebu u kojima su stanovnici davno platili sve da dobiju vrtić, škole, klupe ... nemaju ništa od toga.

Najjače i svemu i svačemu najvičnije svjetske teorijske i praktične snage znanja su na velikom povjesnom ispitu - kao da su građevinski aspekt priče sve do sada držali pod rubrikom "gljive poslije kiše koje rastu same od sebe i nemaju veze s pričom", kao da ih to iritira jer im se ne uklapa u projekcije, kao da misle da će taktikom "ignore" ili bacimo sve na Bandića, njemu je samo reklama, kao i do sada izbjeći tu gripu. Koja naivnost, pa ta pandemija je stigla već najmanje tri godine i zahvaća sve živo i mrtvo!

Tko je glasao

Nakon izbora 17.5.2009.g.

Nakon izbora 17.5.2009.g. sve kreće u obrnutom smjeru

Većina obećava i očekuje da će ojačati samoupravljanje, to se i zove lokalna samouprava i opće ocijene su da je ona uzurpirana od malih klika i da će se sada vratiti upravljanje šireg kruga.

To ključno ne odgovara činjenicama. Zreli Kardelj je znao kako okupiti najšire snage, a i Kissinger je pomogao. Već 1975.g., niti 3 godine nakon najvećih čistki, najšire snage u svjetskoj povijesti, razmjerno veće nego oko Staljina i Hitlera, su se mobilizirale oko nedoljivih predmeta žudnje.

Kroz Zagreb, Split, Osijek, Karlovac, Rijeku .. i svuda su se kroz samo upravljanje i građevinskoo i drugo mafijašenje izredale najšire snage a one najodličnije, Luka Bebić i Marina MD na primjere, kao i mnoge snage koje se sada nude kao snage promjena, su stalno u prvim momčadima.

Pod pojmom Bandić u Zagrebu je što potpuno izravno što jako u vezi najmanje 200.000 prinjeraka najraznovrsnijih snaga.

Tako da se nema tu šta širiti samo upravna baza, nego će se baš sve obrnuti.

Velike sile promjene koej smo dgo pripremali, kuhali i konačno skuhali, će već nakon predjela u uvodnih gutljaja, ma kako oni tekli, svojom nezadrživom snagom okrenuti sve vjetrove i samo upravljači će se kao poražena njemačka vojska 1944. i 1945.g. naći pod snažnim kopitima.

Dok studenti dobivaju i po 1.000 kuna pomoći, na vidiku za spas dugog sustva samo upravljanj nema nikoga sa i jednom kunom a jaki vjetrovi šire požare kontramilijardi. Tako da je svako takvo gašenje i spašavanje samo upravljanje osuđeno na to da ga požaru progutaju taj tren i opet vjetrovi šibaju dalje.

Šta je logičnije nego da se je takva pijanka okrenula, zadnje desetljeća bar 100 mlrd godišnje više nego što se može platiti i nakon što je sve što nešto može ispražnjeno za sva vremena, 200.000 tisuća po osobi ili 5 miljuna kuna po glavi onih rijetkih koji rade. Toliko po glavi nije zaradio nikada nitko pa je nemoguće očekivati da će netko tu sada toliko x 5 za stare i toliko za nove dugove i toliko za kamate.

Samo kroz građevinsko mafijašenje je združenim i prezdruženim snagama iskrcano u zadnjih 40 godina 550 mlrd € i napravljeno 120 mrld € dugova. A koliko je toga još. I sada će to netko spasiti tako da mazne još 10 mrld €!? Koji diletantizam.

Snažni vjetrovi okreću msjer i prže mozak svakome tko kao pod normalno kreće ususret njima. Milijarde su ovaj put nemilosrdne i svatko tko se s njima igra na svoju veliku odgovornost se igra. Kakvo samo upravljanje, od toga bi mogli izginuti milijuni!

Nemojmo više reći nisam znao, nismo znali. Zašto nisi znao?

Tko je glasao

Ni Marat i Danton ne bi ovo

Ni Marat i Danton ne bi ovo bolje sročili.

Tko je glasao

Građevinska

Građevinska mafija

Građevinska mafija već skoro 40 godina prisvaja više od 50 % društvenog kapitala. Prehrambeno-trgovačka, financijska, paraobavještajna, politička, medijska, zdravstvena, pravno-pravosudna, ekonomistička, politologijska, klasična, duhanska i druge mafije zajedno sa svim tzv. gospodarstvom i građanstvom zajedno djele manje od polovine.

Građevinska mafija u ovom trenutku drži i više toga.

Građevinsku mafiju, po samo upravnom modelu kreiranom sedamdesetih nakon temeljitih čistki, čine partija i sve sastavnice sustava. Djeluje javno i otvoreno, većinom glasova a najčešće sa 100 % u centralnim komitetima i skupštinama te apsolutnom dominacijom kroz tzv. institucije sustava i na tzv. tržištu, na kojem tržištu i sada kada se ništa ne trži i kada je propulzivno drži udio praktički iznad 95 % ili skoro pa monopol.

Među građevinskom mafijom ima i nešto profesionalnih građevinara, fizički istih, a to su karteli koji drže fakultete, IGH d.d. i druge ključne punktove preko svojih dioničara i štabova kartela, koji su tu mala ali bitna "stručna" karika.

Manje poznate karakteristike te mafije su da je odavno uključila u svoje redove politiku i razne druge forme i područja. Tako da su svi veliki znalci i cca 90 % javnog znanja zapravo najjednosatvnije laži koje ta mafija plasira a koje mnogi vole popušiti što da se naprave pametnim što zbog neodoljive privlačnosti pokreta građevinskog mafijašenja, koji pokret je praktički razmjera kulturne revolucije.

Građevinska mafija posluje preteženo tako da ne plaća ništa nego samo uzima na zajednički i tuđi račun, tako je krenulo, išlo i još se drži. To prevaljivanje troškova ide glatko jer su članovi mafije po svim položajima i od sedamdesetih na ovamo se svojski trude da se trošak tako prebaci. Imaju i zašto, i donji mlađi članovi ešalona zarade od toga više nego najpropulzivniji poslovi. Zato i jeste navala, zato i jeste Hrvatska od relativno siromašne zemlje po svim kategorijama nekretnina i novca s tim u vezi izbila i čvrsto drži vodeće mijesto u Evropi.

I POS, kojeg nastavlja HDZ, i Bandićevi stanovi i pomicanja crta i granica GUP-ova i razno u novije doba su snažni doprinosi jačanju građevinske mafije u RH i vodeće mafijaške dogradnje u svijetu.

Zašto npr. nakon po zakonu formirane liste sa 17.500 kandidata za POS stanove u Zagrebu, za cijenu 950 €/m2 + zemljište, komunalije itd. te 300 €/m2 daju grad i država, nisu odlučili rješiti tako da se jednim člankom to jednostavno daje kao pravo s kojim ti ljudi kao kupci po raznovrsnom tržištu Zagreba bez stvaranja slamova biraju po afinitetu i financijskim mogućnostim. U doba kada je stvorena lista bilo je moguće da za manje od 300 €/m2 odmah usele u bolje stanove u istom Španskom gdje je POS, za manje 400 €/m2 u bolje Vrbani, za manje od danih 950 €/m2 bolje bilo gdje?

Pa kako bi ona građevinska mafija u to doba samo na razini Zagreba maznula kakvih 40-50 mld kuna, partije bile tako jake i takvi favoriti, kako bi preko 95 % kontrolirale tržište koje bi se taj tren otelo kontroli, sve bilo tako čvrsto kao prije 30 godina ...

Ovakve ideje je zato opasno i spominjati, taj tren su onog tko se drzne na tako nešto spremni fizički i mentalno zatući i najfinije VSS snage a sve frakcije ga trajno stave na čelo liste neprijatelja za likvidaciju i eliminaciju pod svaku cijenu, prijet i najniži i najviši, i tako skoro 40 godina.

Dakle, tajna neodljive privlačnosti i širine djelovanja građevinske mafije nije nešto mistično nego u najveći dobicima, to je baš ono što je bilo društvena osnova zadnja 4 desetljeća, više od mode, formula koja spaja najveće domete osobnosti i sposobnosti, nešto što stalno nadmašuje najglamuroznija poslovanja Milana, New Yorka, Londona, Pariza i slična, da ostale diletante i ne spominjem.

U doba recesije građevinska mafija se malo odmara, toća mozak, sada završava farmu svinja i zabave radi bavi se financijskim poslovima

http://www.vecernji.hr/newsroom/economics/3286182/index.do

Bogati građani, država koja stalno treba jako puno novaca pa se na njoj dobro zaradi kamatarenjem i nema potrebe za radom, obrazovanjem i raznim posve neuspješnim djelatnostima = društvo je konačno došlo do onoga čemu je dugo težilo.

U tom kontekstu je i više nego razumljivo i sve što se dešava zadnjih dana.

Tko je glasao

Građevinska mafija -

Građevinska mafija - praktični aspekti

1. Prepoznavanja - za razliku od ostalih mafija i pojava, građevinska mafija manifestira revolucionarni zanos i mobilizira najšire snage i mase.

2. Smeta ju - bilo kakvo pitanje oko tog revolucionarnog zanosa i mobilizacija a drugo pitanje je već rak rana.

3. Za simpatizere i sljedbenike - građevinska mafija je više nego izdašna i pobjednička dok ide te posve suprotno kada su i najmanje teškoće a u većim teškoćama je kanibalistička unutar vlatith redova.

4. Za nesimpatizere i protivnik - najvažnije je u vlastitoj glavi provjeriti i odlučiti jeste li za građevinsku mafiju ili ne i jeste li protiv. Ako ste to rješili i u ovoj ste skupini, uzmite gornje navode o snazi i slabostima. Sada je npr. doba kada je krenuo kanibalizam unutar masovnih redova građevinske mafije, tako da svako građevinsko mafijaša možete lako splašiti i ratsuriti mu mozak samo ako ga nešto upitate i ako mu kažete da je neki drugi, možete i izmisliti i lagati, mafijaš rekao to i to.

5. Ključna pitanja - nije dvojbeno da su gorući dugovi i poterebe takavi da sav plijen koji je građevinska mafija stekla kroz vječnost neće biti dovoljan za to i da će sve to vrlo brzo neizbježno biti dano za namirenje dugova. Dvojbeno je kako dalje poslovati obzirom na tešku zapuštenost i beskrajni nered što ga je građevinska mafija ostavila haračenjem kroz toliko vremena. Nako bitke za Knin u studenom i prosincu 1944.g. dalmatinski partizani su zarobili veliki broj pripadnika njemačke vojske, od čega su veliki dio požurili likvidirati i zaorati u nogometna igrališta u Kninu, Drnišu itd., dok su neki pametniji Mate i drugi ostale sačuvali, izmakli i odmah s njima počli raditi na savezničkim bombardiranjima poptuno porušenom Zadru te do 1949.g. napraviti s njima jako puno posla. I sada je slično stanje, razrovansot i zapuštenost svega je toliko da sev snage neće biti dovoljne da se kroz 20 godina sredi da su sređene ključne ulice i ceste, a kao dokaz tome je Njemačka koja u istočnim puno jednostavnijim i manje problematičnim djelovima ni nakon 20 godina nije blizu kraja.

5. Zato nisu u pitanju sva pitanja koja se postavljaju nego hoće li se uspjeti organizirati obnova i rehabilitacija ili će nastupiti stoljeće čkomljenja kao nakon kandijskog rata, nakon čega je za napoleonskog prodora sve eksplodiralo, u par godina je napravljeno više cesta i djece nego danas za 40, zaađeno više vinograda i u maršu na istok obavljeno više kilomeraže nego daans svim prijevoznim sredstvima. Dakle, hoće li se društvo odlučiti na čkomi ili će se pokrenuti, slijedeći studente koji i kada su naoko apstraktni humanisti puno bolje od ekonomista i jako dobro znaju koliko je sati s poslovanjem.

Nakon ovih preciznih praktičnih prikaza više nitko ne može reći nismo znali i stvar je za savkoga jednostavna - da li je za stoljeće kanibalizma građevinske mafije ili je ipak zainteresiran za svoju guzu i ponešto drugo.

Tko je glasao

Manje poznate karakteristike

Manje poznate karakteristike te mafije su da je odavno uključila u svoje redove politiku i razne druge forme i područja. Tako da su svi veliki znalci i cca 90 % javnog znanja zapravo najjednosatvnije laži koje ta mafija plasira a koje mnogi vole popušiti što da se naprave pametnim što zbog neodoljive privlačnosti pokreta građevinskog mafijašenja, koji pokret je praktički razmjera kulturne revolucije.

informacije oduvijek predstavljaju moć. ili kapital, kako god. ali si apsoluno u pravu u pogledu ovoga što si napisao. to nije moja struka, ali sam igrom slučaja imala posla sa nekima od njih. mogu reći da me je količina znanja i to znanja ključnog za mnoge buduće poteze iznenadila.

U doba recesije građevinska mafija se malo odmara, toća mozak, sada završava farmu svinja i zabave radi bavi se financijskim poslovima

ne pogoduje li recesija na neki način baš gradjevinskoj mafiji?
ono malo konkurencije koje nisu uspjeli pomesti, sada će se vjerojatno ugasiti samo po sebi.

Tko je glasao

diana majhen, svaka kriza po

diana majhen,

svaka kriza po definiciji "čisti male". Zato u ZTP i jesam toliko naglašavao pitanje Zagrebačkog gospodarskog sustava s Municipalnom bankom Zagreb - upravo iz ishodišta samozaštite. Naravno, i iz ishodišta poticanja poduzetnišva s uporištem na vlastitom! Danas nemamo ništa. Naime - NIŠTA - je Milan Bandić. Dapače, još je i gore, jer izravno sprječava bilo što. U tomu, dakako, nije sam. Ovaj članak Ap je doslovno udarac "u srce" građevinske mafije, koja očevidno postoji u Zagrebu, na čelu s Milanom Bandićem.

Vidjet ćemo koliko će se "opametiti" izborni stožer Kregara.

Naime, pa nije valjda Milan Bandić jurcao "slučajno" s gradilišta na gradilište?
I ti bi i t e k a k o jurila "kao luda" da ti je to glavni posao, a pogotovo da si (su)vlasnica tih poslova.

Tko je glasao

@ diana majhen ne pogoduje

@ diana majhen
ne pogoduje li recesija na neki način baš gradjevinskoj mafiji?
ono malo konkurencije koje nisu uspjeli pomesti, sada će se vjerojatno ugasiti samo po sebi.

"Naša" građevinska mafija kako je prikazana se je, u skladu s kontinuitetom, zadnju desetoljetku bavila slijedećim planovima:

1. ponovnim jačanjem snažnih prodora na istok do Vladivostoka i na jugoistok do Katara i Libije. ZBph velikih frontova i ciljeva te zbog svjetskog obrata, koji je npr. učinio da su im partneri po Rusiji od + 20 plali na - 5 mlrd $ i slično, taj dio im ne pogoduje, pa ni činjenica ih Milo Đuaković i albanska mafija u Crnoj Gori i Albaniji gdje su se skrasili traže za više participacije, od mjere da RH praktički financira skupi auto-put po Crnoj Gori koji povezuju Srbiju i Crnu Goru. Ali su to prigrlili, jer je tako i jer je to idući veliki zalog za prijateljstvo sa Srbijom i Crnom Gorm a time i velikom Rusijom;

2. na domaćem planu su vodili i dovršili jake procese kartelizacije i kontrole svega. Sada npr. tvrtka koja je sa 50 ljudi normalno gradila 5-6 zgrada nema pravo niti na pola radova nego mora njima dati reket, od 7-15 % ili više, na svim državnim poslovima je normalno 15 % i peta ruka radi pa je to ukupno 50 % itd. Tu im recesija pogopduje radi potpune kontrole, kao nikad, ali i ne, jer sitni zub i izvor napajanja su ostali bez novaca i reketarenja i kamatarenje slabo pomaže i daje kontraefekte. Npr. povjesni čin je da su se studentskoj inicijativi pridružili studenti Arhitektonskog fakulteta, jer tako od 1947.g. kada je 32-godišnji ždanovljevac Andro Mohorovičić od asistenta promiviran u profesora, šefa pa i rektora sve do danas vlada dosljedna staljinistička diktatura i čistke.

Tako da je cca slijedeće - građevinska mafija je došla do povijesnog cilja i prešla s onu stranu svega, ali baš u trenucima kada se je kao dar s neba pojavila svjetska kriza derivata nekretnina i financija, tako da se ta super moćna mafija slabim nitima drži za bilo šta na ovome svijetu i benigne akcije kao studentske inicijative i razno potezi koje tu moćnu armadu mogu definitvno baciti na bespuća olujnih mora sa piratima i smetlišta povjesne zbiljnosti. Npr. obatiti pažnju na činjenicu da su nervozni građanin prdsjednik i nakon što je rezidencije povećao za dvije, Luka Bebić kao padrone (IGH, Konstruktor, Agram ...) a i rektori i dekani iako sa 10 mlrd kuna kampusa beru bar 4 mld kuna za sebe.

U idućih mjesec dana bi se lako moglo desiti da se Hrvatska oslobodi toga i suoči sa razmjerima katastrofe koji su ostali iza toga.

Tko je glasao

Tu im recesija pogopduje

Tu im recesija pogopduje radi potpune kontrole, kao nikad, ali i ne, jer sitni zub i izvor napajanja su ostali bez novaca i reketarenja i kamatarenje slabo pomaže i daje kontraefekte.

ako sam dobro shvatila, cilj nikada nije bio u potpunosti uništiti konkurenciju, nego ju smanjiti, kako bi se izbjegli eventualni gubici, a preostalu bi se onda na miru moglo "cijediti" ? a recesija je pomutila račune na način da je, uz ono što su oni uradili, taj broj previše smanjila?

Tko je glasao

Tako je. Broj onih za

Tako je. Broj onih za cijeđenje je smanjen na 0 a broj otpadnika pokreta raste. Tako nedoljivost boljševičke kulturne revolucije građevinskog mafijašenja i šverca rapidno pada.

Ako padne ta glavna karika od Triglava do Vladivostoka, a dovoljno je da zajedničko dioničko društvo IGH ne dobije preveć papice, onda bi lako moglo biti "babe padaju" sve do Vladivostoka.

JEDAN SVIJET, JEDAN IZAZOV.

Tko je glasao

Skrenuo bih pozornost na

Skrenuo bih pozornost na slijedeći link: Suze radosnice zbog novoga toplog doma.

Naime, i prema ovomu što je objavio Ap, proistječe "u biti" da su najveće "suze radosnice" na obrazu Milana Bandića and Company!

Kao što se može uočiti u članku su predočeni podaci da je riječ o 2.713 ukupno stanova. Od toga je 1.265 namijenjeno tržištu, a 1.448 stanova je "za potrebe" grada Zagreba (?)

Od spomenutih 1.265 stanova namijenjenih tržištu, na dan 1. maj tj. Praznik rada - nije prodano 709 stanova. Drugim riječima, 44% stanova za tržište je prodano, a 56% stanova za tržište nije prodano.

Ja ne znam kolika je sveukupna kvadratura tih 709 stanova, no pretpostavimo da je ona prosječno oko 70 m2 - a po svemu sudeći je i "nešto veća"! To znači da je neprodano 49.630 m2 ili oko 50.000 m2 (molim ispravak jer je riječ o mojoj procjeni "iz rukava"). Također pretpostavimo da je 1 m2 u prodaji po 1.300 eura (kako se spominje u članku). Nastavno nije teško pomnožiti 50.000 kvadrata s oko 1.300 eura/m2, čime dobivamo iznos od 65 milijuna eura x 7,4 kn/eur = 481 mil. kuna, ili oko pola milijarde kuna . No, hoće li tih 709 stanova u sveukupnoj kvadraturi biti prodano po cijeni od 1m2=1.300 eura u Sesvetama, ili ne će? Hoće li grad oprihodovati pola milijarde kuna, ili ne će? Npr. što ako oprihoduje npr. 10% manje, a što onda znači gubitak od 50 milijuna kuna itd. itd. itd.?

HOĆE LI TAKVO PODUZETNIŠTVO MILAN BANDIĆ I ZASTUPNICI SDP HRVATSKE U SKUPŠTINI GRADA ZAGREBA PLATITI IZ SVOJE LISNICE ???

Kao što vidimo tih 709 stanova za tržište je 26% od ukupno 2.713 stanova koje je Milan Bandić "sagradio" za svoje "drage građane Zagreba". S obzirom na to da Milan Bandić gradi socijaldemokratske klozete u konkretnom primjeru Dubrova (dakle "ne izmišljam") po cijeni m2 jednog Mercedesa, očevidno je riječ o "zlatnim" Bandićevim POS stanovima za njegove "drage građane Zagreba"!

Naime, u tih 2.713 stanova Milan Bandić je "ulupao" zvanično objavljeno "oko" dvije milijarde kuna novca "dragih građana Zagreba". A koje Milan Bandić "toliko nesebično voli", da je doslovno "zaledio" pola milijarde kuna kao Najveći Zagrebački Poduzetnik! Ali na grbači drugih!

Je li Milan Bandić kao Gradonačelnik grada Zagreba upješan poduzetnik na svoj račun, ili na račun građana grada Zagreba?
Je li to politika poduzetništva Socijaldemokratske partije u gradu Zagrebu, ali i njihovih zastupnika u Gradskoj skupštini grada Zagreba u proteklih 10 godina?

PRED SVIMA JE PITANJE DA LI GLASOVATI 17.05.2009. GODINE ZA BANDIĆEVO TAKVO PODUZETNIŠTVO, i ZA ZASTUPNIKE SDP HRVATSKE U GRADSKOJ SKUPŠTINI ZAGREBA - ZA - NASTAVAK TAKVOGA SOCIJALDEMOKRATSKOG PODUZETNIŠTVA?

Nije dvojbeno da Josipu Kregaru i Velimiru Srići na njihovoj Inicijativi Nade (jer su svi drugi isključeni) valja unatoč tomu pružiti potporu, i to zato što je odgovor na postavljeno pitanje više nego li jasan!

Međutim, JOSIP KREGAR MORA KONKRETNO ODGOVORITI KOJA JE NJEGOVA POLITIKA KAO BUDUĆEG GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA PO TEMELJNOM ŽIVOTNOM PITANJU ZA (najmanje) PREKO 20.000 OBITELJI U ZAGREBU?

Naime, hoće li JOSIP KREGAR nastaviti politiku SDP Hrvatske u Zagrebu, makar u "drugom pakiranju", ili će odbaciti postojeću politiku "zlatne socijaldemokratske stanogradnje" SDP Hrvatske u Zagrebu, koja je itekako imala potporu i od strane Tatjane Holjevac kao i Hrvatske stranke umirovljenika, čija čelnica radi u Bandićevom uredu za itekako "gospodsku plaću"!? Konačno, Milan ne plaća bogato rad za "ništa".

Kao što je svima poznato ZORAN MILANOVIĆ je podržao, i stao iza takve "zlatne socijaldemokratske stanogradnje" Milana Bandića!

Tko je glasao

Ovakvom kvalitetom u

Ovakvom kvalitetom u Republici Hrvatskoj može pisati i objavljivati samo jedna jedina osoba, i zbog toga - s razlogom uvaženi Ap.

Tko je glasao

To u Sesvetama je uspjeh

To u Sesvetama je uspjeh svjetskog dometa: Od prasice od ( gradjevinske) missice!

Tko je glasao

kad se male ruke slože, sve

kad se male ruke slože,
sve se može,
sve se može!!!!

Tko je glasao

@ fuminanti kad se male ruke

@ fuminanti
kad se male ruke slože,
sve se može,
sve se može!!!!

Nakon još jedne etape državne samo upravne stambeno-komunalne politike, uključujući gradnje za tržište u kviru čega je preobražaj farme svinja vrhunac, sinteza i svjetski vrh, "sve se može" izgleda ovako:

- svo tržište i svo poslovanje je duboko i na dulje staze u 3pm, i najbliži oltaru niti plaćaju niti naplaćuju a spirale samo kamatama na kamate zatvaraju krugove i obruč je već črvsti neprobojan;

- posljedice na režim i njegovo "tržište" također su bolne. Ogromne mlrd treba vraćati a (pro)računi su u debelim minisima, harač pada a kreditni rejting je na razini ni kune više, a samo ovdje je ulupano 2 mlrd kuna više od tržišnih cijena. U razvitku događaj sretnici u slamovima POS-a i farme svinje su sve manje sretnici a sve više zatočenici koji pokušavaju pobjeći a ne mogu, tisuće stamova na farmi svinja i one koje prodaju na POS slamovima po 1.000 €/m2 nije odavno pogledao nitko, jer tisuće drugih boljih čekaju a nitko ne dolazi;

- zanimljivo je i pitanje modela. Ono što kao ova frama svinja ili POs, obični stanovi, i kod nas stalno puno bolje i za ukupno puno manju cijenu rješi nekoliko ljudi za sitni zanemariv honorar, sustav rađe rješava sa dramatičnim višegpdišnjim angažmanima beskrajnih snaga za cca 5x veću cijenu itd. Slično se rade sveučilišni kampusi, ceste ... pa sada inicijativa studenata traži da se malo raspravi oko opredjeljenja i troškova a sve snage ne daju da se priča izvršen je ponovni konsentus svih "naprednih snaga" za samo upravni model.

Moj skromni višedesetljetni profesionalni uvid u stvar ukazuje da je samo upravni model definitivno kihnuo i današnjim danom klinički mrtav te da ćemo kao beskrajni vjerovnici, zajedno sa jakim međunarodnim vjerovnicima, morati zahvatiti svu imovinu modela i opet neće sa svim biti naplativo niti pola dugova koje je model napravio.

Ne samo mlađe generacije, nego i starije koje nisu omastile brke, i da hoće ne mogu rješiti ni 5 % tih dugova.

Jedno je sloga a drugo je stvarno stanje poslovanja - nakon 17.5.2009.g. slijedi sve obrnuto.

Tko je glasao

iz tvojih usta u Božje

iz tvojih usta u Božje uši!

ne znam zašto ali ne mogu povjerovati u to!

bit će da je teret iskustva, onog životnog!

Tko je glasao

Fuminanti, samo za

Fuminanti, samo za spašavanje samo upravnog modela od kliničke smrti sada goruće treba bar 150 mlrd kuna a to svakim danom raste i otvaraju se vulkani dugova.

Na horizontu nema nikoga tko nosi i 1 kunu za spas toga (tko je toliko lud a i čemu).

Koje spasilačke snage će stići i kada, uzevši u obzir da je i psihološka fikcija 17.5.2009.g. tu?

Ključno ovaj put je:
- nema vanjskiih snaga koje će posuditi novce ili nešto kupiti;
- domaće snage su iscrpljene i nemaju ni 1 kunu za to;
- promjene tih stanja nisu moguće.

Dakle, gotovo je. Ovakve dijagnoze o kliničkoj smrti se ne izriču tek tako nego tek kada je stručnjak potpuno i nedvojbeno siguran u to.

Tko je glasao

Uz ovu predizbornu kampanju

Uz ovu predizbornu kampanju koja pokusava na 2 mjesta zacepiti u medijima protok informacija do javnosti te "davi" glasnike koji nose lose vijesti, tesko je jos uvijek preciznije reci kad cemo uci u pravu i ozbiljnu krizu.
Domace lose vijesti ovih dana nadiru u tonuci brod na sve vise rupa.Od vijesti da studenti strajkaju, pa do vijesti da radnici prijete ozbilnijim prosvjedime, ponegdje vec oduzimaju tvrtke, a cini se i turiste u nasem ingenioznim Dubrovniku docekuju plakati dobrodoslice - " ne radimo"!
Na vanjskom planu tonemo na ljestvicama slobode medija, listama percepcije korupcije, sve blizem priznanju da 2009 i 2010 tesko da cemo moci vratiti dug i sl.
Visoki racun jednog pijanog trosenja i prenaivnog glasanja neminovno stize pred nas. Dok je cekanje turistickog Godota sasvim izvjesno propalo cim Porec zatvara neke od hotela, namece se jedno daleko ozbiljnije pitanje i zaista tezak problem:
Sinekuristicke znanstvene gromade naseg prava i ekonomije, nemaju ni volje, ni zelje, a vrlo vjerojatno ni dovoljno znanja, kako stvari vratiti na startnu poziciju poslije neuspjesnog starta 1990. godine.
Ne treba previse mudrosti pa se moze najkrace reci da ce opstati sve ono sto donosi profit, a sve ostalo ce naprosto krepati.Preljevanje iz eventualno prezivjelih ce trajati sasvim kratko.
Sto je jedino moguce, vec sam pisao nedavno, takodjer i jos ranije...
A ovdje je minimalizam sasvim pojednostavljen:

Evo minimalistickog prikaza najmanjih i vrlo nuznih nuznosti kako bi uopce izbjegli ociti bankrot i opstali kao drzava u smislu minimalnog funkcioniranja bez protektorata.
Moze se reci i da je to Program : Minus 20 -20-20 %
Sastoji se od redukcija i prekida sa neodrzivim praksama koje nas vode u daljnja sasvim nepotrebna zaduzivanja.
U 2009. dakle treba najmanje:
1. smanjiti broj parazita u drzavnoj administraciji za 20% bezuvjetnim otkazom
2. za 20% smanjiti uvoz hrane koja se moze proizvesti kod nas ( razmatranje liste i organiziranom planskom strategijom za one artikle i kulture koje su najvise ili cijenovno najoptimalnije odmah pristupiti uzgoju istih)
3. za 20% smanjiti PDV sa sadasnjih suludih 22% na cca 17-18%
Ako ovaj minimum ne provede iz kojekakvih politikantskih gluposti, onda ce ih provesti MMF u daleko drasticnijem smislu.A mi cemo to onda prihvatiti kao jedinu alternativu bezbrojnim puckim kuhinjama.
Dakle uopce ne treba razmisljati tko, sto i kako bi to trebalo vec jednostavno se to mora obaviti do kraja godine.Sve ostalo je kozmetika koja nas je u ovih 18 godina i dovela do ruba protektorata.
Ako netko misli da ovo nema veze sa politikom, onda se grdno vara!
Drzave koje su nesposobne za samostalno funkcioniranje barem sa pozitivnom nulom i sa solidnim funkcioniranjem pravnog sustava, su osudjene na podcijenjivanje i olako lansiranje nogom u straznjicu.
Da ne kazem da su neozbiljne.

Predvidjam u domeni politike istu pricu:

Ned, 25/11/2007 - 23:30 — G-news

Eto rezultat se zna i svi su uglavnom zadovoljni.Neki ce sjediti u vlasti neki ce spavati u Saborskim klupama glumeci oporbu, a promjeniti se nece - nista.
To su predosjetili i glasaci pa ih je izaslo manje nego ikad. Barem u Hrvatskoj...
Nikad dosadnija kampanja i nikad nisu uspjeli otjerati vise glasaca i vise ogaditi politiku.A da bi to uspjeli potrosili su i najvise novaca do sad. Cestitam!
A pobjednici?
Nista novo, i nista sto do sad vec nismo vidjeli.Naravno sada u 22.28h se jos ne zna koji od sijamaca je novi pobjednik, ali kad se zavrse trgovacki pregovori sa njihovim satelitima, za koji dan ili vec sutra, necete ni shvatiti da su danas bili izbori.
Sto to znaci?
Pa nista!
Odnosno stara prica dok se moze:
-rasprodaja resursa, krediti dok se god ima sto zaloziti i sve ono sto jedan i drugi sijamac jedino znaju raditi.
- za devalvaciju kune nemaju hrabrosti pa ce rasti deficit,
- mladi ce sa diplomama bjezati preko granice
- stari ce i dalje zivot(inja)riti i poljoprivrednici ce se i dalje povremeno buniti, ali ih nitko nece cuti.
Za znanost ce se ulagati deklarativno, a u privatne i nepotisticke interese diskretno i obilato.Pa dok traje.
Sreca je da se pita i one na ciji racun se u zadnjih 7 godina i odrzava ovaj Potemkin.A takvi ce vec naci nacina da spasavajuci svoje pare izdane kao kredite u Hrvatskoj, kolateralno ostave duznike na zivotu.Naime mrtvi duznici rijetko mogu vratiti dugove.
Sve je ostalo deja vu.

Da sad ne bi ispalo cisto ponavljanje ima jedna "sitna" novost:
Novi ce se pobjednici naci u ulozi iz jednog starog TV skeca kad dzepar u autobusu vadi samo prazne novcanike, a zrtva je silno "nezainteresirana", jer ne zeli dizati buku i pred svima reci da joj je otota prazna novcarka;).
Zalosno je kad virtuoz nema kvalitetnu publiku....

Tko je glasao

ja sam velika ljubiteljica

ja sam velika ljubiteljica mačaka i od njih sam naučila da ih nikad ne možeš imati, da nikad ne možeš računati s njima i da se baš uvijek dočekaju na sve četri noge!
da naši političari imaju ikakav kriterij ti bi bio u pravu ali oni bi mamu svoju prodali da se iskobeljaju pa mi je teško povjerovati da nemaju neki "kec" u rukavu!

Tko je glasao

fuminanti, naravno da imaju

fuminanti,

naravno da imaju "keca u rukavu". A on se zove: GLASUJTE ZA NAS 17.05.2009. U ZAGREBU!

JA MILAN BANDIĆ BOLJI SAM OD KREGARA JER NE KRADEM OD POSMRTNE PRIPOMOĆI ZBOG KOJE JE ODLEŽAO U ZATVORU - VEĆ "DAJEM SVE OD SEBE S KIKAŠEM ZA ZAGREB" - A MI NISMO ODLEŽALI U ZATVORU JER INSTITUCIJE SUSTAVA RADE SVOJ POSAO!

JA ZORAN MILANOVIĆ BOLJI sam OD SRIĆINE INICIJATIVE NADE - JER JA SAM - ZORAN - KOJI DOPUŠTAM DA ME MLADEŽ YES-DEPE ZOVU ZOKI - STVARNA INICIJATIVA NADE ZA GRAD ZAGREB U MOJEMU YES-YES-DEPE VLASNIŠTVU. I IMAM ODLIČNE YES-YES-PREPONE!

A to što je 2.700 stanova po kvadratu od kojega "boli glava", a to što je Jakuševac smeće, i to što je Pročistač gadosti narastao na "četvrt" milijarde, i to što je Dinamov stadion - 200 miijuna eura - HEBEŠ STVAR. Važno je što je KREGAR "drpio" kredit od tisuću ojra, koliko koštaju BANDIĆEVE CIPELE.

FUJ KREGAR, FUJ SRIĆA - JA BANDIĆ - JA ZOKI - MI SMO VAŠA NADA !!!

Fuminanti,

kec iz rukava je u predočenomu. No, to brojni "puše" čak i na pollitika.com. Zašto?
Pa stvar je u ljubavi. Volimo Milana i Zorana u Zagrebu. A tko ne će izaći na izbore - još i bolje. Dapače!

Tko je glasao

Ogromne mlrd treba

Ogromne mlrd treba vraćati a (pro)računi su u debelim minisima, harač pada a kreditni rejting je na razini ni kune više

Nista od Arene, pa nista ni od vrhunskih rukometasa:
Da bi Balić postao igrač Zagreba, trebalo je podići kredit i isplatiti njegov dotadašnji klub San Antonio. Uspjelo se, 800.000 eura sjelo je na račun Španjolaca, a kredit se vraća i danas i vraćat će se bez obzira na to ode li Balić. Druga stavka tog transfera bio je Balićev ugovor koji je s obzirom na njegov rejting najboljeg svjetskog rukometaša u dva navrata bio daleko najjači u hrvatskim okvirima. Taj ugovor je trebalo plaćati i taj ugovor je po svim stavkama, kako tvrde u klubu, isplaćen do danas.
No, dalje očito više ne može, barem ne u tom omjeru, jer u međuvremenu su ostavke dala dva sponzora (HEP i Tele2), a ni drugi u cijeloj ovoj financijskoj situaciji nisu pri novcu, posebno Grad, što stvara probleme svaki mjesec.

Banke ne daju lovu ni ozbiljnim firmama , a onda one dalje ne daju lovu podizvodjacima...Turizam ne zna ni sto ce sa sadasnjim hotelima, pa ih - zatvara...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci