Tagovi

Sve što Vam nitko nije htio re?i o bira?kim popisima

Javna je tajna da se bira?kim popisima manipulira ve? gotovo dva desetlje?a, a sve skupa kako bi se osigurala prevlast to?no odre?ene politi?ke grupacije na izborima. Manipuliranje bira?kim popisima dobro je vidljivo na parlamentarnim izborima kada krenemo uspore?ivati broj bira?a u odnosu na broj stanovnika Hrvatske - ?ime postajemo jedina zemlja na planeti u kojoj je broj bira?a ve?i od broja stanovnika.

No, ako malo bolje razmislite, puni efekt manipuliranja bira?kim popisima doga?a se upravo na lokalnim izborima gdje mali broj glasova (svega nekoliko stotina) može trajno prevagnuti na jednu ili drugu stranu. Problem je naravno u tome što ste do sada mogli o tome samo diskutirati ali nikada se ništa nije moglo u?initi jer nije bilo na?ina kako to dokazati.

Sve do danas.

Danas sam lansirao web stranicu slijede?eg naziva:

http://popisbiraca.pollitika.com

To je web stranica koja se temelji na stvarnom popisu bira?a i na kojoj možete upisati naziv bilo kojeg naselja u hrvatskoj i saznati do stotinu adresa s najve?im brojem bira?a u tom naselju. Ukratko, da pojednostavim do kraja, možete bez problema saznati koliko je prijavljeno punoljetnih gra?ana kod vašeg susjeda.

Puno je razloga zašto se hrvatski državljani koji ne žive u Hrvatskoj žele prijaviti na hrvatskim adresama. O?igledni razlozi su ekonomske prirode i tu govorimo o porodiljnim naknadama, socijalnoj pomo?i, pomo?i za nezaposlene i sli?no. Ovdje govorimo o desetinama ako ne i o stotinama milijuna kuna troškova za gra?ane koji ne doprinose ovoj državi ali svejedno iz nje izvla?e direktnu ekonomsku korist, bila ona kroz prethodno navedene fondove ili pak kroz zdrastvene usluge. Dvije temeljne grupacije koje koriste ove mehanizme su hrvati iz Hercegovine odnosno srbi iz BIH i Srbije.

Po saznanjima koje sam istražuju?i ovu pri?u uspio ste?i, izborna prijevara se bazira na dvije temeljne metode. Prva metoda je manje organizirana ali mnogobrojna, gdje rodbina koja živi u Hrvatskoj dopušta svojoj obitelji iz primjerice Hercegovine da prijavi svoje prebivalište na njihovoj ku?noj adresi. Ovo je donekle teško detektirati jer je rije? o "razmjerno" malim devijacijama i teško je ustanoviti ?istim pregledom bira?kih popisa koje su to adrese na kojima broj bira?a zna?ajno odudara od stvarnog broja stanara. Primjetite da se prilikom prijave prebivališta mora oti?i u MUP i dati izjavu da odre?ena osoba stanuje na to?no odre?enoj adresi. Davanje lažne informacije službenoj osobi, lažno svjedo?enje kao i proizvodnja dokumentacije koja svjedo?i tome u prilog definitivno ulazi u kategorije prekršajnih ako ne i krivi?nih djela kažnjivih zakonom.

Druga metoda koja je osobito popularna u selima dalmatinske zagore i pograni?nim podru?jima su naselja sa ku?nim brojem 0, 900 ili 999. Naime u pojedinim zaseocima i naseljima postoji ogromna mimoilaženja u broju bira?a i broju stanovnika. Obi?no u takvim naseljima to?no znate tko u njima živi jer se tamo nalaze dva-tri a u svakom slu?aju ograni?eni broj prezimena ali unato? tome u pojedinim zaseocima od kojih neka nemaju niti asfalta možete prona?i prave male gradi?e (barem na bira?kom popisu). Neki od primjera su zaseoci u okolici Vrgorca poput Dusine, ili neka druga naselja poput Vinjani donji. Ovdje treba imati na umu da postoje naselja u hrvatskoj koja uop?e nemaju ku?ne brojeve, pa se onda poneki rezultat može ?initi nelegitimnim iako je rije? o stvarnoj situaciji na terenu (primjerice grad Hvar nema ku?nih brojeva). Kako bilo, ?injenica je da su pojedinci u odre?enim manjim sredinama omogu?avali masovni upis bira?a na nepostoje?e adrese i ovdje sasvim sigurno možemo govoriti o organiziranom i sustavnom manipuliranju glasa?kim popisima - pa stoga i govorimo o pravim pravcatim kaznenim djelima.

Ju?er je državno izborno povjerenstvo imali konferenciju za medije gdje je bilo upu?eno pitanje o bira?kim popisima i unato? njihovom obe?anju da ?e bira?ki popisi ovoga puta biti sre?eni - nema stvarnog razloga tome vjerovati jer je ovdje rije? o ljudima koji su legalnom metodom na temelju lažnih podataka prijavljeni svojim boravištem na nepostoje?oj adresi.

?isto da ilustriram situaciju, dajem Vam provjerene podatke za naselja u okolici Vrgorca gdje se ekipa zaigrala i broj bira?a dovela do razine apsurda:

Popis stanovništva Popis bira?a Porast %
Banja 175 253 145%
Dusina 371 528 142%
Orah 260 363 140%
Podprolog 291 400 137%
Veliki Prolog 359 490 136%
Vrgorac 1536 2084 136%

Manipulacijom prebivalištem i bira?kim popisima krši se cijeli niz zakona, hrvatska država je ošte?ena za davanja tim ljudima na koja oni nemaju pravo, no što je daleko bitnije od toga, ti ljud dramati?no biraju sliku stanovništva na odre?enom podru?ju i onemogu?uju da stvarni stanovnici budu predstavljeni u vlasti onim ljudima koje su stvarno izabrali.

Nije realno o?ekivati da ?e ljudi koji su na vlast izabrani na ovaj na?in biti u stanju, štoviše, biti uop?e zainteresirani braniti i boriti se za interese onih koji na tom podru?ju doista i stanuju. Vrgorac i okolica Vrgorca su samo najbizarniji primjer izbornog inženjeringa koji bi morao biti zasutavljen i to odmah.

Misao dana:
I know somebody who actually slipped on a banana peel.

Komentari

Daklem, ako je u mom selu

Daklem, ako je u mom selu upisano 6 birača, duplo više nego što nas stvarno ima, ja kao pravi HDZovac upoznat s ovom činjenicom i svjestan da na izbore u ostalim selima izlazi 65% birača, da ne izazovem sumnju i uklopim se u prosjek ću glasati barem za još dvojicu pa će prosjek biti kao i u onom drugom selu.

Zaboravio se da je temeljem sporazuma između HDZ-a i SDSS-a uglavnom već sve dogovoreno između vaše dvije nacionalne manjine, pa nema potrebe sumnjati. :)

Nadalje na primjeru Dugobaba uočavamo i neekonomičnost jer je broj glasača duplo veći od broja žitelja pa se velik broj umrlih uzalud troši umjesto da su pravilnije raspoređeni po ostalim selima.

Temeljem D'Hondtove metode dovoljno je u jednoj izbornoj jedinici ukrasti 500 ili 1000 glasova da bi se osvojio jedan mandat, a to je manje od pola posto, puta 10 izbornih jedinica to je 10 ukradenih mandata s manje od pola posto ukradenih glasova. A napuhani broj birača prije ima veze s eventulanim referendumom za EU i (u slučaju da je zatrebao) NATO, ovdje se samo iskoristio. :)

Tko je glasao

Možete vi dva računat do

Možete vi dva računat do sudnjeg dana i nebute došli do suštine stvari.

Nigdje u svjetu ne izlazi 100% biračkog tjela na izbore, 70% je več veliki odaziv tih istih. Onih 30% daje ogromne mogučnosti za manipulaciju, pa makar se samo 2% iskoristi.

Tko je glasao

@skviki, ostario pa

@skviki, ostario pa zaboravio da smo živjeli u državi u kojoj je godinama glasovalo 99,99 %.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Skviki ne zaboravi

Kukljica,

Skviki ne zaboravi skoro niš. Kad sam bil u vojski u Nišu sam prvi put glasal a osobno je bil prisutan poručnik. Koji put sam imal osječaj da bu i major stal mirno kad je taj projlazil.

Nikad nebum zaboravil kad je rekel: Ovog zaokruži. Ja njemu na to: Meni je ovaj draži, i pokažem na listu, a on meni: tražiš vraga.

Tko je glasao

stvar je u tome da ne

stvar je u tome da ne postoji npr pet kompromitiranih mjesta, pa možeš po njima raditi analizu. mislim da sam baš na ovoj temi pisala o ribnjaku, gdje postoji nepostojeći broj sa nepostojećim biračem. centar zagreba. a koliko je još takvih? dakle, kompromitirana mjesta su posvuda. ti možeš napraviti analizu na temelju nekoliko mjesta koja su najočitije kompromitirana, ali je ta analiza nepotpuna, sa netočnim ulaznim podacima, pa prema tome i nevrijedna.

Tko je glasao

stvar je u tome da ne

stvar je u tome da ne postoji npr pet kompromitiranih mjesta, pa možeš po njima raditi analizu.

atvar je u tome da mrak na samom početku sugerira da takva mjesta postoje što je i potkrijepio primjerom Vrgorca. Stoga je mene iznenadilo kada sam zavirio u rezultate parlamentarnih izbora za 2007. i uočio da je HDZ u Vrgorcu jedva jedvice odnio pobjedu. osim toga mrak sugerira da su izborne prevare s prekobrojnima organizirane od određenih političkih opcija ( zna se) , što na primjeru Vrgorca takodjer uspješno demantiram. Naime tamo je za HDZ glasalo svega 2 500 birača od 7 200 koliko je ukupno registriranih,a mrak je samo u onih pet naselja koja pripadaju Vrgorcu nabrojao preko 1000 prekobrojnih iznad broja stanovnika, dakle računica ne štima, ili štima, ali ne ispunjava određene želje.

Obaška je nesređenost koja vlada u popisima birača i ja sam za da se to konačno sredi, ali nisam za da se isto pripisuje samo jednoj političkoj opciji kao glavnom krivcu kojemu takovo stanje odgovara.

I istovremeno se žmiri na pozitivnu diskriminaciju koju uživaju manjine, a znademo za koga manjine uglavnom glasaju jer zandemo i tko čini njihovu pretežitu većinu. srbi.

Tko je glasao

nije bitno što ja mislim,

nije bitno što ja mislim, bitne su činjenice. a činjenica je da dijaspora glasa za hdz. ajmo razgovarat argumentirano i civilizirano. to uključuje i odmak od trovanja rasprave tezama da četnici glasaju za sdp. od mene toliko.

Tko je glasao

nije bitno što ja mislim,

nije bitno što ja mislim, bitne su činjenice. a činjenica je da dijaspora glasa za hdz.

ajmo druže da proverimo ovu činjenicu upravo na primeru Vrgorca kojega je i Mrak istakao kao najsumnjivije leglo HDZ-ovih birača.

Prema izbornim rezultatima za parlamentarne izbore 2007. koje možeš proveravati na ovoj stranici: http://www.izbori.hr/2007Sabor/rezultati/i_02_010_5118.html

u Vrgorcu je evidentirano 7 118 birača i to je stvarno ogroman broj ako se uzme u obzir da Vrgorac broji 7 593 stanovnika (prema popisu iz 2001. http://hr.wikipedia.org/wiki/Vrgorac )

Na području Hrvatske prosjek birača u 10 izbornih jedinica koji su izašli na izbore je 63,52%

U Vrgorcu je na izbore pristupilo 4 624 birača što je u odnosu na broj stanovnika svega 60%, a u odnosu na ukupni broj birača s pravom glasa 65%. I to su činjenice prema kojima se Vrgorac uklapa u prosjek Hrvatske .
Dakle ništa čudno i ništa izvan okvira bez obzira što prema ovim mrakovim podacima u Vrgorcu ima na tisuće "ilegalaca" mrtvih birača hdzeovaca duhova i sl.

Čak i da je točan ovaj mrakov popis svi ti koji su višak odnosno se nalaze na biračkim popisima nisu tu radi prava glasa već radi nekih drugih najvjerojatnije socijalno/ekonomskih prava koja stječu prijavom prebivališta na području RH.

Tko je glasao

Čak i da je točan ovaj

Čak i da je točan ovaj mrakov popis svi ti koji su višak odnosno se nalaze na biračkim popisima nisu tu radi prava glasa već radi nekih drugih najvjerojatnije socijalno/ekonomskih prava koja stječu prijavom prebivališta na području RH.

Poanta je u tome, a mislim da se i mrak zaletio, je u činjenici da ih ni MUP, ni Matični uredi (državna uprava) ne vode kao osobe koje prebivaju na nekom području. :) Jer, u Hrvatskoj ima SLUŽBENO 4,4 milijuna stanovnika, prema evidencijama MUP-a i Matičnih ureda (dakle cca 3,5-3,6 milijuna punoljetnih građana), a ima gotovo 4,1 milijun birača s prebivalištem u Hrvatskoj.

Taj "višak" od 600 000 fantoma postoji samo na popisima birača, ne postoji na listama korisnika socijalne skrbi i tsl.

Tko je glasao

Ne znam da li je netko

Ne znam da li je netko primjetio kako Jutarnji list stubokom prešučuje bilo kakvu vijest vezanu uz biračke popise, dok s druge strane Večernji pere di god stigne.... Čudno mi je sve to, opet. Jutarnji je danas objavio vrlo neugodnu i nekarakterističnu kolumnu od Butkovića ali o popisima ni riječi. Što je to, što, što, što.... ? (rekla bi Hlo)

Tko je glasao

...ali o popisima ni

...ali o popisima ni riječi. Što je to, što, što, što.... ? (rekla bi Hlo)
ima neke sitneži...

Tko je glasao

Ne znam da li je netko

Ne znam da li je netko primjetio kako Jutarnji list stubokom prešučuje bilo kakvu vijest vezanu uz biračke popise, dok s druge strane Večernji pere di god stigne.... Čudno mi je sve to, opet. Jutarnji je danas objavio vrlo neugodnu i nekarakterističnu kolumnu od Butkovića ali o popisima ni riječi. Što je to, što, što, što.... ? (rekla bi Hlo)

http://m.jutarnji.hr/news/view/36000
http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2009,4,16,,159798.jl
http://www.jutarnji.hr/ispis_clanka.jl?artid=159798

Kao što bi rekla moja baka: to nije ništa. :)

Tko je glasao

Mea culpa! Ocito sam samo

Mea culpa! Ocito sam samo gledao istaknute naslovnice, bez dubinskog kopanja po tekstovima.... Dakle, cak su se i glavni promotori (VL i JL) urotili protiv Caponea... Bit ce sve zanimljivije

Tko je glasao

Mrače inaće svaka čast na

Mrače inaće svaka čast na incijativi, (slušao sam te jutros i na radiu). Moje osobno mišljenje je da ovo za sada neće ništa popraviti. Da se željelo tu nešto promijeniti mogla je prije i koalicija to napravit al su taj vruči kumpir ostavili po strani. Đaba sada kukat. Al da treba nešto napraviti - TREBA.Moguće manipulacije sa ovakvim spiskovima biraća su ogromne. Kriminalne radnje također.(ovdje kod kriminala samo zamislite što se može sve napraviti s dvostrukim mjestom prebivališta). Osobno znam u svom mjestu više kuća s dvadesetak prijavljenih a u kućama niko ne živi. hehehe. , a tek stanovi i apartmani u lito, samo se ključevi dodavaju iz ruke u ruke, sve leva leva. heheh. porez ništa, boravišna pristojba ništa, prijavljeni gosti ništa, a apartmani i stanovi liti puni ko šipak. Zimi zjape prazni, djeluju ko avetinje. Infrastruktura samo što se ne raspadne a novac leti vani, pa se opet vraća i ulaže u nekretnine i ostale rabote. Garantirano prijavljenih gostiju liti manje cca 30% od stvarnih(lako ustanoviti po potrošnji kruha) itd,itd. Ministar turizma uz dobre zakone i kontrolu bi već ovo lito moga imati tih 30% gostiju više. Al to su druge teme. Pozdrav.

Tko je glasao

prijavljen sam na adresi

prijavljen sam na adresi gdje bi trebalo bit cca 10 drugih prijavljenih. No postoji samo jedna prijavljena osoba na toj adresi. ehehhehe, nema mi ni žene na toj adresi.

Tko je glasao

U Varaždinu, Anina 3 je

U Varaždinu, Anina 3 je prema vasem pregledu prijavljen 1 birac. Zanimljivo, buduci se radi o zgradi u sklopu kompleksa MUP - Policijske stanice Varazdin. Ondje danas nitko ne stanuje - negdasnji stanari su iseljeni pocetkom 1990-tih i sam Bog zna koja je to mrtva dusa prijavljena za glasovanje! Domar, bezglavi jahac ...

Tko je glasao

Pregledao probao na 5 (pet)

Pregledao probao na 5 (pet) meni poznatih uzoraka. Negdje je premalo, negdje preveć birača, a nigdje točno.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

ne znam da li sam u krivu,

ne znam da li sam u krivu, ali malo sam se igrao sa ovim popisom birača i ima mi nekih nelogičnosti. evo primjera, ukucao sam
naselje preko i izbacilo mi ulicu preko kučni broj 0 i broj stanovnika 188
naselje trilj, ulica trilj kučni broj 0 broj stanovnika 124, dalje idemo redom
sinj, obrovac sinjski 0, 641
vrlika, vrlika 0, 266
nin, nin 0, 154
split, splitksa 0, 452
kijevo, kijevo 0, 589
ako se ne varam, ali tu HDZ ima največa uporišta, interesatno je da i u mom gradu kod susjeda je prijavljeno 9 članova, a živi samo 5. Još interesantnije je da je on vječnik HDZ-a.

Neka me netko ispravi ako griješim, ali...

Tko je glasao

evo i ja provjerio moju

evo i ja provjerio moju ulicu,cini mi se sve ok..osim moje kuce :)
tu mi je baka,koja ima pravo glasa,oba roditelja,dakle i mama i tata,moj brat i ja(punoljetni jos odavno). dakle nas 5,a izbaci mi da je na popisu 3 biraca.
e sad...ovisno o tome odkada je taj popis,jer u 11. mjesecu brat mi se ozenio,dakle i snajka je jos jedan birac koji trenutno fali na nasoj adresi,a pod pretpostavkom da je popis od prosle godine,ili mozda jos stariji,opet fali jos moj bratic koji je zbog fakulteta zivio i bio prijavljen kod nas 3 godine,odnosno dok ga nije zavrsio prosle godine,kada se vratio u rodno mjesto.

Tko je glasao

Pogledala ja prije par

Pogledala ja prije par minuta svoju adresu. Vlastitu. Piše 5 birača. Nas je u kući četvero, od toga dvoje maloljetnih.....
I nije Dalmatinska zagora, već Međimurje

Tko je glasao

Izvrsna inicijativa,

Izvrsna inicijativa, podrzavam je u potpunosti, no sumnjam da ce nesto napraviti. Sa osobnog stajalista, ne tako davno sam dobio drugo drzavljanstvo, ono mi je primarno zbog funkcije koju obnasam u regiji. Mogu glasati, no ne glasam jer vise ne placam porez u RH. To je moja osobna odluka i smatram da svatko sa dvojnim drzavljanstvom tko ne radi u RH ili ne prebiva, treba sam stati pred ogledalo, pogledati se i vidjeti koliko je zapravo sebican.

EU praksa? Ako radite dugi niz godina u drzavi, primjer Svedska, ne morate imati drzavljanstvo da bi glasali, bitno je da placate porez toj drzavi i onda imate sanse participirati u biranju vlasti koja vam odredjuje taj porez.

To me odmah prisjeti na prosle kampanje, "...i moj brat takodjer..." - vozi BMW na Svicarsku registraciju i zivi u Austriji.. no HDZ zna, zna i ovaj narod no nista ne radi :).

Cestitke mraku na ovom potezu, mislim da se ovdje ljudi polako bude, oni koji mogu, zele i znaju.

Tko je glasao

Čestitke, Mrače! Ovo se

Čestitke, Mrače! Ovo se zove građanska inicijativa i aktivno građansko sudjelovanje u politici. Što ne zna/neće napraviti država i/ili stranke zajedno, odradi jedan umješni građanin. Palarić bi pollitici trebao uplatiti jednu svoju godišnju plaću.

Tko je glasao

Hajde da ovome dodamo i

Hajde da ovome dodamo i današnje Markovoi pitanje u radio emisiji Poligraf na HR 1 i vrlo zanimljivog odgovora našeg državnog trajnika.... kojem nikako ne ide kazatio kako niko ne brani nikome da živi ovdje ili ondje već je fora u dvostrukom prebivalištu što čak ni zakonom nije dopušteno.... no on opet po svom....

A tko nije gledao jučerašnje Provjereno na nov@tv evo neka pogleda sada Portal "Ruža trogirska"
Tko je glasao

DOSSIER HTV 1 Jeste da

DOSSIER HTV 1

Jeste da je malo teško pratiti nove komentare nakon 300-og ali ovo ipak moram dodati ovdje .... iz današnje emisije dossier sa HTV 1.. i sve bi bilo zA čistu peticu da niej bilo onih zadnij dvije tri rečenice ..... DOSSIER HTV 1 o izbornim manipulacijama..... i sve bi bilo potpuno u redu sa cijelim prilogom da nije bilo one zadnje dviej rečenice.... " O nepravilnostima u biračkim popisima priča se već predugo, lokalni će zbori čini se dokazati i još jednom kako je državna administracija iako jedna od skupljih u europi, nesređena. Ostaje nada da će do predsjedničkih izbora stvar ipak postati malo čišća i jasnija, a prebivalište kako je to jasno zakonom i određeno postati mjesto u kojem se neka osoba naselila sa namjerom da tu i trajno živi" Portal "Ruža trogirska"
Tko je glasao

a ovo se zove građani u

a ovo se zove građani u kampanji za pravnu državu. nažalost, prilog s novetv mi puca nakon 30tak sekundi. u čemu je vic?

Tko je glasao

U našoj kući živimo samo

U našoj kući živimo samo moja supruga i ja. I to već godinama. A sad iz vašeg popisa vidim da je na našoj adresi prijavljeno 6 birača. Otkud sad to?

Tko je glasao

@periruke Ako se radi o

@periruke
Ako se radi o nekoj interpolaciji u gradnji, moguće je da se broj kuće odnosi na susjeda. Probajte primjerice navesti broj kuće/a ili /b. "Ap" je napisao odličan komentar o dodjeli brojeva kućama i katastru.

Tko je glasao

Nema zabune jer su kuće

Nema zabune jer su kuće dobro numerirane i dovoljno udaljene jedna od druge. Osim toga broj birača kod mojih susjeda je ok.

Tko je glasao

Možda ste nekada imali

Možda ste nekada imali najmoprimce (studente, radnike ili sl), pa se nisu odjavili. Otiđite u Policijsku postaju.

Tko je glasao

Nikad.

Nikad.

Tko je glasao

@periruke Eh tu smo! Odnos

@periruke
Eh tu smo! Odnos građanstva i Policije. Kako ostvariti suradnju u zajedničkom interesu, a prebroditi stereotipe i podjelu. Kako uspostaviti povjerenje. Kako objasniti Policiji da je ovaj dnevnik "Mraka" istovremeno najbolji poklon Policiji od strane građana, a istovremeno građanima da je Policija servis i sluga građanima. Posebice onima koji traže parkiralište u Heinzelovoj ulici. :-). Nema efikasne Policije bez suradnje građana.

Tko je glasao

Mislio je valjda da nikad

Mislio je valjda da nikad nije imao najmoprimce, a ne da nikad neće otići na policiju.

The Observer

Tko je glasao

U pravu ste. Nisam primjetio

U pravu ste. Nisam primjetio zabunu.

Tko je glasao

:-)

:-)

Tko je glasao

Ono što mene najviše

Ono što mene najviše frustrira u cijeloj ovoj stvari (koja traje od hdz-ovog postojanja) je osjećaj nemoći. To što tim individuama (jer ih ne mogu nazvati ljudima) nitko ništa ne može.
Priča oko manipulacija biračkim popisima je bilo i za vrijeme posljednjih izbora, kada je kroz novine i preko GONG-a bilo objavljivano niz informacija o neregularnosti ili barem o sumnjama u izmišljanje i nadodavanju ljudi na popise. I šta se dogodilo?! Ništa!
Izluđuje me to što i nakon tvog teksta, koji je objavljen u svim medijima, i dalje nitko ništa ne poduzima. Možda se nešto malo poduzima na deklarativnoj razini, ali stvarno - ništa.
E, to je problem svih problema u ovoj državi. Problemi i kriminal se detektiraju, ali sve za par dana padne u zaborav, a oni opet vladaju! Pa to je za ispalit na živce.
Zbog svega toga ljudi gube motivaciju za izlazak na glasanje. Razmišljaju kako im nema smisla same sebe zavaravati, kad će ionako opet vladati oni koji su zasr..i sve čega su se dohvatili.
BTW, u pokušaju da preko tvog popisa birača, doznam nešto više o svojoj adresi, kad sam utipkala svoju adresu (i mjesto), nikakv popis nije izašao. Primijetila sam da moje adrese uopće nema na popisu. Da li se tu radi o doradi te stranice, ili nečem drugom?

Tko je glasao

I ja se osjećam slično jer

I ja se osjećam slično jer me pomalo demotivira ovaj osječaj nemoći. Za sve je kriv ovaj izborni sistem koji
omogućava preglasavanje pa jedna velika većna birača kasnije u stvarnosti nema svoje predstavnike u
vlasti, već samo nominalne, do stvarnu vlast obnaša izborna večina - 50%+1 glas, koja onda uvede
diktaturu vlasti. Užas!

Mislim da bi najpošteniji sistem bio da u vlasti učestvuju stranke proporcionalno svojim izbornim rezultatima,
pa bismo tako svi imali svoje predstavnike u vlasti. Ujedno bi sistem opoziva, odnosno zamjene nevaljalih
predstavnika morao biti mnogo jednostavniji i lakši, što bi svim predstavnicima ulilo malo rešpekta prema
nama i poslu koji u naše ime obavljaju. Ali, nažalost naši predstavnici u vlasti danas imaju statu nedodirljivosti
kao da su svete krave. Lijepo su se ogradili zastupničkim imunitetom i rade svakojake svinjarije i nitko im ništa ne može učinit, makar da su učinili i zakonom kažnjivo djelo. Pa zar je taj zastupnički imunitet iznad zakona
da se on mora skinuti voljom zastupnika? Do sada smo bili svjedoci mnogih zloupotreba institucije
zastupničkog imuniteta, pa držim da bi njegovo skidanje trebalo ići nekom automatikom u slučaju počinjenja
kaznenog dijela koje nema veze sa obavljan jem zastupničke dužnosti.

Tko je glasao

Ipak, ptico, ovo ne bi

Ipak, ptico, ovo ne bi smjelo proći samo tako. Zbog pravog inputa mediji su eksplodirali, Palarić se svakom novom izjavom dublje ukopava; autentičan lik iz Gogoljevih novela (Mrtve duše, Kabanica).....

Tko je glasao

Volila bih da se tvoje

Volila bih da se tvoje riječi ostvare!!!! Moram priznat, malo sam skeptična glede toga ... možda je to rezultat mnogih dosadašnjih razočaranja. Ali, nijedna vlast nije do vijeka. Vidit ćemo!

Tko je glasao

bravo ptico, Primijetila sam

bravo ptico,
Primijetila sam da moje adrese uopće nema na popisu. Da li se tu radi o doradi te stranice, ili nečem drugom?

bitno je da ti ne možeš smisliti HDZ od njegovog postojanja i da bi ti te neljude, pardon - individue jednostavno rešila po kratkom postupku, metkom u potiljak kako su ti očito radili i preci u službi Tita i Partije. Tvoj bol i tuga za izgubljenom domovinom jugoslavijom je pregolema i ja te u potpunosti shvaćam. bes koji iz tebe progovara je sasvim legitiman i veruj mi isto tako bih i ja bio besan da odjednom više ne znam ni tko sam ni što sam, i da sve ono u što sam verovao odjednom kao nekom čarolijom bestragom nestane.

Tko je glasao

Eto konačno si se dokazao

Eto konačno si se dokazao kao osoba koja "guta samoglasnike", a svatko pametan zna kako takvi dišu i glasaju. Možda, kad i ako uspiju naučiti gdje koji samoglasnik dođe, shvate čemu služi ona siva masa koja im se nalazi u glavi. Naglašavam - kad i ako uspiju!

Tko je glasao

Ne mogu vjerovati kakvi ste

Ne mogu vjerovati kakvi ste vi licemjerni štovatelji demokracije, slobode govora, raznolikosti mišljenja... Obični presetatori

Pojavila se možda jedna osoba (sebe ne računam), od vas stotine koja ne klima glavom kako je Mrak zamislio oda bi trebala vezano uz ovu temu o nesređenim registrima i vi ga odmah gušite minusima, tako valjda se osjećate da imate kurčinu do poda i da ste na vlasti...

Pola vas jedva je u stanju koristiti kompjuter, nitko od vas nije u stanju napraviti niti blogić ovog tipa već vam je poduzetnik morao napraviti platformu gdje možete dokazivati svoju "snagu".
Da, da taj tip ljudi - poduzetnikkoje vi ne podnosite jer imaju više novaca od vas, jer radnike plaćaju samo 4000 kn - pitajte Mraka koliko on plaća svoje radnike i zašto ih ne plaća 8000 kn. Zar mora imati najveći mogući stan i najbolji auto i se kipom jesti u Ziganteu?)

Dakle jedino je moguće da je Ivo osobno napravio zbrku i biračkim popisima, nema drugog objašnjenja. I sad vas stotine tu jedni drugom ližete jaja i sretnie ste jer se svi slažete u svojim frustracijama...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

aha, a ti si onaj Gogoljev

aha, a ti si onaj Gogoljev Revizor.....

Tko je glasao

Primijetila sam da moje

Primijetila sam da moje adrese uopće nema na popisu
Ima, ali treba navesti ispravnu odnosno izvornu adresu. Primjerice:
"Kralja Zvonimira", a ne "Zvonimirova".
Ima i obrnutih slučajeva:
"Domjanićeva", a ne "Dragutina Domjanića"
Evo, i u tom dijelu se ukazuje neprincipijelnost nomenklature i unošenja podataka.

Tko je glasao

a gdje bih u zagrebu mogla

a gdje bih u zagrebu mogla pronaći adresu ribnjak 25? na kojoj je uredno prijavljen jedan birač (kamen po kamen.....)

Tko je glasao

Što je sporno? Program

Što je sporno? Program uredno očitava broj 1.

Tko je glasao

sporno je što ne postoji

sporno je što ne postoji ribnjak 25, bar ne prema mojim spoznajama. a živjela sam godinama na ribnjaku, trebala bih znati za taj broj.

Tko je glasao

Možda ti pomogne moj

Možda ti pomogne moj slučaj. U našoj ulici su se pomicali kućni brojevi, ali nitko od žitelja nije bio revan
pa to učinio, osim moje prve susjede , tako da ona danas ima isto kućni broj kao i ja, a u stvari se rdi o
dva objekta. Provjerio na ovom mrakovom programu i on uredno registrira i moju susjedu na mom kućnom broju.
Bog zna koliko ima takovih slučajeva.

Tko je glasao

Onda je dvorišna zgrada, pa

Onda je dvorišna zgrada, pa se ne vidi. Prošećite se, lijepo je vrijeme.

Tko je glasao

dosta sam šetala po

dosta sam šetala po ribnjaku, al nikada i nigdje nisam naišla na broj 25. cijenila bih kada bi me uputio gdje bih to još trebala prošetati, kako bi naišla na taj broj. znaš možda u kom bi se pravcu trebao nalaziti?
jer, posljednji neparni broj u ulici ribnjak je broj 7.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci