Tagovi

Sve što Vam nitko nije htio re?i o bira?kim popisima

Javna je tajna da se bira?kim popisima manipulira ve? gotovo dva desetlje?a, a sve skupa kako bi se osigurala prevlast to?no odre?ene politi?ke grupacije na izborima. Manipuliranje bira?kim popisima dobro je vidljivo na parlamentarnim izborima kada krenemo uspore?ivati broj bira?a u odnosu na broj stanovnika Hrvatske - ?ime postajemo jedina zemlja na planeti u kojoj je broj bira?a ve?i od broja stanovnika.

No, ako malo bolje razmislite, puni efekt manipuliranja bira?kim popisima doga?a se upravo na lokalnim izborima gdje mali broj glasova (svega nekoliko stotina) može trajno prevagnuti na jednu ili drugu stranu. Problem je naravno u tome što ste do sada mogli o tome samo diskutirati ali nikada se ništa nije moglo u?initi jer nije bilo na?ina kako to dokazati.

Sve do danas.

Danas sam lansirao web stranicu slijede?eg naziva:

http://popisbiraca.pollitika.com

To je web stranica koja se temelji na stvarnom popisu bira?a i na kojoj možete upisati naziv bilo kojeg naselja u hrvatskoj i saznati do stotinu adresa s najve?im brojem bira?a u tom naselju. Ukratko, da pojednostavim do kraja, možete bez problema saznati koliko je prijavljeno punoljetnih gra?ana kod vašeg susjeda.

Puno je razloga zašto se hrvatski državljani koji ne žive u Hrvatskoj žele prijaviti na hrvatskim adresama. O?igledni razlozi su ekonomske prirode i tu govorimo o porodiljnim naknadama, socijalnoj pomo?i, pomo?i za nezaposlene i sli?no. Ovdje govorimo o desetinama ako ne i o stotinama milijuna kuna troškova za gra?ane koji ne doprinose ovoj državi ali svejedno iz nje izvla?e direktnu ekonomsku korist, bila ona kroz prethodno navedene fondove ili pak kroz zdrastvene usluge. Dvije temeljne grupacije koje koriste ove mehanizme su hrvati iz Hercegovine odnosno srbi iz BIH i Srbije.

Po saznanjima koje sam istražuju?i ovu pri?u uspio ste?i, izborna prijevara se bazira na dvije temeljne metode. Prva metoda je manje organizirana ali mnogobrojna, gdje rodbina koja živi u Hrvatskoj dopušta svojoj obitelji iz primjerice Hercegovine da prijavi svoje prebivalište na njihovoj ku?noj adresi. Ovo je donekle teško detektirati jer je rije? o "razmjerno" malim devijacijama i teško je ustanoviti ?istim pregledom bira?kih popisa koje su to adrese na kojima broj bira?a zna?ajno odudara od stvarnog broja stanara. Primjetite da se prilikom prijave prebivališta mora oti?i u MUP i dati izjavu da odre?ena osoba stanuje na to?no odre?enoj adresi. Davanje lažne informacije službenoj osobi, lažno svjedo?enje kao i proizvodnja dokumentacije koja svjedo?i tome u prilog definitivno ulazi u kategorije prekršajnih ako ne i krivi?nih djela kažnjivih zakonom.

Druga metoda koja je osobito popularna u selima dalmatinske zagore i pograni?nim podru?jima su naselja sa ku?nim brojem 0, 900 ili 999. Naime u pojedinim zaseocima i naseljima postoji ogromna mimoilaženja u broju bira?a i broju stanovnika. Obi?no u takvim naseljima to?no znate tko u njima živi jer se tamo nalaze dva-tri a u svakom slu?aju ograni?eni broj prezimena ali unato? tome u pojedinim zaseocima od kojih neka nemaju niti asfalta možete prona?i prave male gradi?e (barem na bira?kom popisu). Neki od primjera su zaseoci u okolici Vrgorca poput Dusine, ili neka druga naselja poput Vinjani donji. Ovdje treba imati na umu da postoje naselja u hrvatskoj koja uop?e nemaju ku?ne brojeve, pa se onda poneki rezultat može ?initi nelegitimnim iako je rije? o stvarnoj situaciji na terenu (primjerice grad Hvar nema ku?nih brojeva). Kako bilo, ?injenica je da su pojedinci u odre?enim manjim sredinama omogu?avali masovni upis bira?a na nepostoje?e adrese i ovdje sasvim sigurno možemo govoriti o organiziranom i sustavnom manipuliranju glasa?kim popisima - pa stoga i govorimo o pravim pravcatim kaznenim djelima.

Ju?er je državno izborno povjerenstvo imali konferenciju za medije gdje je bilo upu?eno pitanje o bira?kim popisima i unato? njihovom obe?anju da ?e bira?ki popisi ovoga puta biti sre?eni - nema stvarnog razloga tome vjerovati jer je ovdje rije? o ljudima koji su legalnom metodom na temelju lažnih podataka prijavljeni svojim boravištem na nepostoje?oj adresi.

?isto da ilustriram situaciju, dajem Vam provjerene podatke za naselja u okolici Vrgorca gdje se ekipa zaigrala i broj bira?a dovela do razine apsurda:

Popis stanovništva Popis bira?a Porast %
Banja 175 253 145%
Dusina 371 528 142%
Orah 260 363 140%
Podprolog 291 400 137%
Veliki Prolog 359 490 136%
Vrgorac 1536 2084 136%

Manipulacijom prebivalištem i bira?kim popisima krši se cijeli niz zakona, hrvatska država je ošte?ena za davanja tim ljudima na koja oni nemaju pravo, no što je daleko bitnije od toga, ti ljud dramati?no biraju sliku stanovništva na odre?enom podru?ju i onemogu?uju da stvarni stanovnici budu predstavljeni u vlasti onim ljudima koje su stvarno izabrali.

Nije realno o?ekivati da ?e ljudi koji su na vlast izabrani na ovaj na?in biti u stanju, štoviše, biti uop?e zainteresirani braniti i boriti se za interese onih koji na tom podru?ju doista i stanuju. Vrgorac i okolica Vrgorca su samo najbizarniji primjer izbornog inženjeringa koji bi morao biti zasutavljen i to odmah.

Misao dana:
I know somebody who actually slipped on a banana peel.

Komentari

Lijepo, ali ispuštaš

Lijepo, ali ispuštaš ključnu stvar. Problem dijaspore u ovom kontekstu možeš zanemariti.

Naime, postoji nekih 600 000 birača VIŠKA, bez dijaspore, dakle samo u Hrvatskoj - to su oni koji imaju prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj. Evidenciju o njihovom prebivalištu vodi MUP. MUP je taj koji dostavlja podatke o prijavljenima i odjavljenima na nekoj adresi jedinicama državne uprave, koje vode popise birača. Podatke o umrlima jedinicama državne uprave koje vode popise birača dostavljaju Matični uredi, dakle opet državna uprava, samoj sebi.

Istovremeno, statističke podatke o broju stanovnika u RH vodi Državni zavod za statistiku, a njemu podatke dostavljaju Matični uredi za rođene/umrle, dakle opet Državna uprava, a MUP za doseljene/odseljene.

Sad, imamo situaciju da se broj birača u Hrvatskoj (bez dijaspore) uvećao od 2003. za 98 tisuća. Ti se ljudi nisu rodili/napunili 18 godina u međuvremenu, jer to statistički nije moguće, niti Državni zavod za statistiku kojem o tome podatke dostavlja državna uprava o tome ima podataka, dapače, daje suprotne podatke. Ti ljudi se nisu ni doselili, jer ih MUP nije registrirao i te podatke nije dostavio opet DZS-u.

A iz nekog razloga su se birački popisi napunili za 98 tisuća ljudi.

Odgovornost na nikoji način ne može izići iz domene državne uprave kojoj je na čelu Antun Palarić, i MUP-a, jer su oni i samo oni ti koji vode brigu u popisima birača.

Tko je glasao

Možda govorimo isto, ali se

Možda govorimo isto, ali se ne razumijemo. To jest, ja sigurno ne razumijem. Nisam ni znao za taj podatak o 98 000 birača od 2003. Ali, pokušavam razumjeti o čemu je riječ.
Prije svega, shvatimo riječ dijaspora kao "svi Hrvati koji žive izvan Hrvatske", stalno izvan Hrvatske prebivaju, dakle i oni u BiH.
Oni, ako ja dobro shvaćam, imaju pravo na hrvatsko državljanstvo a - tu je ključni trenutak - imaju pravo dobiti osobnu iskaznicu na osnovi nekretnine koju posjeduju u Hrvatskoj.
Dakle, ako dijaspora iz prekomorskih zemalja ima naslijdjenu nekretninu, ima domovnicu onda dobije osobnu iskaznicu, kao da ovdje stalno prebiva, i na taj način dobije i biračko pravo u toj izbornoj jedinici.
Slično i "dijaspora" iz BiH, kupi kuću, i u nju "useli" sto "rodjaka".
Moje je pitanje glasilo: Što će Karamarko provjeravati ako je sve u skladu s važećim zakonima. On im je izdao osobnu iskaznicu.
Što će provjeravati, da oni imaju iskaznicu ali ne žive na toj adresi? Pa, i ne moraju.
Slično i gastarbeiteri - imaju osobnu, ali ne žive na toj adresi već desetljećima.
Bojim se da se mora mijenjati izborni zakon i zakon o prebivalištu jer ovakav zakon deprivira one koji žive na odredjenom području da si organiziraju izborima život kako oni žele.
Ništa tu nije lijepo. Kao što ni privatizacijski zakoni nisu bili lijepi, ali su bili zakoni.
Naravno, ovime ne mislim da sam odgovorio na tvojih 98 tisuća iznenadnih birača.
Samo pitam dopušta li zakon o prebivalištu da se prijavi na mjesto stalnog prebivališta i onaj koji na tom mjestiu ne prebiva stalno.

Tko je glasao

Dakle, ako dijaspora iz

Dakle, ako dijaspora iz prekomorskih zemalja ima naslijdjenu nekretninu, ima domovnicu onda dobije osobnu iskaznicu, kao da ovdje stalno prebiva, i na taj način dobije i biračko pravo u toj izbornoj jedinici.
Mislim da griješiš jer treba odvojiti imovinu (kuću), državljanstvo (ima pravo na dostruko) i prebivalište (koje ne može biti dvostruko).

Taj npr. iz Australije ima pravo na hrvatsku putovnicu, ali glasuje prema mjestu prebivašta, dakle u Australiji. Ako se seli u Hrvatsku, mora sa sobom donijeti ispisnicu s australskog mjesta prebivališta, a upisati na hrvatsko.

Stvar je logički i zakonski vrlo jasna osim u glavama hrvatkih administrativaca i policije koji su napravili pravi kupus, a u tom kupusištu se netko vrlo dobro snalazi, pa onda treba promisliti i da je sijanje kupusa bilo namjerno.

Tko je glasao

Onaj tko želi dobiti osobnu

Onaj tko želi dobiti osobnu u Hrvatskoj a stanuje u Australiji NE mora donijeti ispisnicu iz australskog mjesta prebivališta. Koliko ja znam.

Tko je glasao

Činjenice govore da su

Činjenice govore da su najveći krivci za ovo katastrofalno stanje po pitanju biračkih siskova policijske uprave
kod kojih se vodi evidencija stanovništva. Očito je napravljena manipulacija terminima "prebivalište" i
"boravište".
Da pojasnim. Svaki građanin državljanin Hrvatske ima pravo glasa, ali je izmedju njih razlika po tome da li
su si Hrvatsku uzeli kao stalno mjesto za življenje, dakle za svoje prebivalište, ili im je prebivalište u nekoj
stranoj zemlji - slučaj naših iseljenika. Kako Hrvatska ima zakon o dvojnom državljanstvu, to i oni Hrvati koji
žive u dijaspori imaju pravo glasa, ali samo ako su zatražili to dvojno državljanstvo, ono se ne dobiva nikakvim
automatizmom, i to na listama za dijasporu, a ne u Hrvatskoj, jer ima je stalno mjesto stanovanja i BiH.

Čudno je kako državna uprava namjerno ne pravi razlikovanje izmedju prebivališta i boravišta. Svaka osoba
sa pravom glasa može imati samo jedno mjesto kao prebivalište a mnogo mjesta kao privremena boravišta.
Ali se pravo glasovanja izvodi iz stalnog mjesta prebivanja, dakle prebivališta. Sve ostalo su manipulacije
brojem glasova.

inigo

Tko je glasao

pa u hrvatskoj po selima su

pa u hrvatskoj po selima su ljudi mrtvi već 100 godina upisani kao vlasnici zemljišta...
i to je tak normalno jer nitko ne brine za evidencije, ali ovdje ne mislim da državu već na seljake čija je to zemlja. oni misle da je to ok što je na zemlju upisan njegov pra-pra-pra djeda...

to je totalno rasulo kojega ovaj ljeni narod ne želi riješiti

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Ne znam zašto ljudi daju

Ne znam zašto ljudi daju minus ovom jer je to prilično točno. Mnogima kaos odgovara.

Tko je glasao

i to je tak normalno jer

i to je tak normalno jer nitko ne brine za evidencije, ali ovdje ne mislim da državu već na seljake čija je to zemlja. oni misle da je to ok što je na zemlju upisan njegov pra-pra-pra djeda...to je totalno rasulo kojega ovaj ljeni narod ne želi riješiti

Ako je tako, onda tome može biti samo jedan razlog. Matičnim uredima se ne dostavljaju smrtovnice/umrlice. A to bi značilo da nas možda nema ni 4,4 milijuna, nego 2 milijuna, a onda nema ni milijun penzionera, 600 000 branitelja, 50 000 partizanskih umirovljenika, jer svi su davno pomrli, a vode se živima kako bi unuci i dalje dobivali penzije, a možda se i na dedinu osobnu besplatno vozili tramvajem itd.

Ili po običaju pričaš gluposti, juniore, jer Državna uprava tj. matični uredi sasvim dobro vode evidenciju umrlih, jer se u državnoj statistici sasvim dobro vidi koliko ljudi živi u Hrvatskoj, no iz nekog razloga Državna uprava ima sasvim drukčiji, paralelni popis birača.

Tko je glasao

HDZ-E, Na području

HDZ-E,

Na području Zaprešića ima masa zemljišta koja su još katastarski upisana na ljude koji su več prije 50 godina umrli.

Ljudi ne rješavaju te stvari jel bi ih reguliranje vlasništva došlo skuplje nego to zemljište vrjedi, a da ne govorimo o našoj birokraciji koja sve još više zakomplicira.

Tko je glasao

@Skviki potpuno si u pravu,

@Skviki potpuno si u pravu, međutim krivi su i sami ljudi koji se recimo zbog dječijeg doplatka nisu upisivali kao vlasnici nasljeđenoga.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, To s dječjim

Kukljica,

To s dječjim dodatkom nisam znal. Ja sam ti novi muž s gruntom, jel sam provel cjeli život na asvaltu ( ak zanemarim bosonogo hodanje po prašini Pongračeva ).

Tko je glasao

Iz prava vlasništva ne

Iz prava vlasništva ne izvodi se i pravo glasa. Kad bi posjedovanje imovine bilo potrebno za ostvarivanje prava glasa, onda masa Hrvata koji su podstanari ili nemaju nikakove imovine ne bi imali pravo glasa. Ne brkajte te
dvije stvari.

To što se neke nekretnine vode na umrlim osobama, to samo znači da nasljednici nisu rješili pitanje
nasljedstva do kraja. A evidenciju o umrlima vode matični uredi, koji podatke o umrlim osobama moraju
dojaviti policijskim stanicama radi ažuriranja stanja stanovništva.

inigo

Tko je glasao

Meni nije jasno kaj mi

Meni nije jasno kaj mi hočeš s tvojim komentarom reč. Ja sam samo napomenul da puno stvari nije na katastru nije rješeno a da je to s pravom glasa povezano nisam nigdje spomenul.

Tko je glasao

pa u hrvatskoj po selima su

pa u hrvatskoj po selima su ljudi mrtvi već 100 godina upisani kao vlasnici zemljišta...

To mogu potvrdit, jel u selu gdje ja živim i to na periferiji Zagreba toga ima.

Tko je glasao

Dakle, ako dijaspora iz

Dakle, ako dijaspora iz prekomorskih zemalja ima naslijdjenu nekretninu, ima domovnicu onda dobije osobnu iskaznicu, kao da ovdje stalno prebiva, i na taj način dobije i biračko pravo u toj izbornoj jedinici.
Slično i "dijaspora" iz BiH, kupi kuću, i u nju "useli" sto "rodjaka".

No, ako su to učinili, to znači da su se doselili. Ako negdje prijaviš prebivalište, onda si se doselio. Međutim, navedeno se ne vidi u državnoj statistici. Vidljivo je u popisima birača koje vodi državna uprava, a ne vidi se u državnoj statistici, koju vodi Državni zavod za statistiku. A u oba tijela podatke dostavlja - MUP.

Dalje, prema podacima DZS-a, u gotovo 94% slučajeva doseljavaju se hrvatski državljani koji do tada nisu imali prebivalište u Hrvatskoj, što znači da bi se za toliko trebao smanjiti i broj birača na listi za dijasporu (hrvatski državljani bez prebivališta u RH), a isti se ne smanjuje, nego se čak povećava (s 396 tisuća 2003., na 404 tisuće 2007.) Ostali koji se doseljavaju su stranci, i tako i tako nemaju pravo glasa.

U 2007. godini 14 622 osobe doselile su se iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, a 9 002 osobe odselile su se u inozemstvo.
U 2006. godini 14 978 osoba doselilo se iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, a 7 692 osobe odselile su se u inozemstvo.
U 2005. godini 14 230 osoba doselilo se iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, a 6 012 osoba odselilo se u inozemstvo.
U 2004. godini 18 383 osoba doselilo se iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, a 6 812 osoba odselilo se u inozemstvo.

U 4 godine u Hrvatsku više doselilo nego odselilo cca 32 tisuće ljudi. Od toga je (okvirno, ali se može bez problema izračunati) cca 30 tisuća hrvatskih državljana, a 2 tisuće stranaca. Kako se broj birača povećao za 98 tisuća u Hrvatskoj, te za 8 tisuća u dijaspori (ukupno 107 tisuća)?

MUP zaista nema što provjeravati, kao ni Središnji ured za državnu upravu, kad su oni u ovom cijelom komplotu glavne karike. To je kao da Polančec vodi istragu oko Sunčanog Hvara.

Tko je glasao

@Frederik i

@Frederik i hdz-ekonomija:
Moja pitanja i jesu tendirala tome da ustanovim da nije MUP taj u čije se provjeravanje može imati povjerenja.
Ti kažeš "Ako su to učinili to znači da su doselili."

A ja kažem, to su učinili ali se nisu doselili. Ja to smatram činjenicom, ali je treba netko i službeno potvrditi. Ne vidim tko, jer onaj tko bi na to trebao upozoriti, taj je to i proizveo.

Dakle, MUP je dostavio Palariću da je netko na adresi toj i toj upisan kao birač, jer mu je MUP izdao osobnu iskaznicu, ali taj se nije doselio, pa MUP nije DZS-u dostavio podatak o novouseljenom. Tako ja razumijem stvar.
Taj istovremeno nije izbrisan s popisa birača dijaspore. Zašto? Kako?
Da stvar bude gora moguće je da je sve u skladu s propisima. Možda nema mehanizama da ga se izbriše s popisa birača u dijaspori, nisu osigurani propisima, ali je omogućeno da se upiše kao glasač u Hrvatskoj.
On bi morao glasati u svoj jedinici u Hrvatskoj, kad je riječ o parlamentarnim izborima, iako mu možda u nekom slučaju daju pravo i da glasa i na listi dijaspore.
Ukratko, kao što sam u početku utvrdio, zakon o prebivalištu, zakon o državljanstvu i zakoni o izborima morali bi biti temeljito prečešljani.
To bi morale učiniti parlamentarne stranke. Zašto to neke ne čini, donekle je jasno, zašto ne čine druge, to uopće nije jasno.

Drugi dio komentara, molim da se odvoji od gornjeg dijela.
Uza sve, mislim da postoji i nešto što se zove demografska tendencija. Naime, kad je riječ o Hercegovini postoji tendencija useljavanja u Hrvatsku a takodjer priprodni prirast tog stanovništva je viši nego prirodni prirast u drugim krajevima, gdje ga i nema.
To mijenja i kulturu i navike i običaje. Iako može biti regresivno (ali i ne mora, ovisi o sustavu vrijednosti), takodjer zna biti i nezaustavljivo.
Država, u smislu institucije, nema ni volju ni instrumente suočiti se s tom realnošću i kanalizirati je na na način da ne izaziva konflikte.

Tko je glasao

Dakle, MUP je dostavio

Dakle, MUP je dostavio Palariću da je netko na adresi toj i toj upisan kao birač, jer mu je MUP izdao osobnu iskaznicu, ali taj se nije doselio, pa MUP nije DZS-u dostavio podatak o novouseljenom. Tako ja razumijem stvar.

Ne znam što ti to razumiješ. Pa zar policija provjerava kad se netko uselio u neku kuću ili stan? Policijska evidencija je istovremeno i sigurnosna evidencija. Kad nekog traže, moraju znati gdje će ga tražiti, dakle u prvom redu po trenutnom mjestu prebivališta. Ili možda postoji dvostruka linija evidencije. MUP šalje jedne podatke državnoj upravi kad je u pitanju popis birača, a druge podatke zadržava sebi kad je u pitanju sigurnosni aspekt.

Taj istovremeno nije izbrisan s popisa birača dijaspore. Zašto? Kako? Da stvar bude gora moguće je da je sve u skladu s propisima. Možda nema mehanizama da ga se izbriše s popisa birača u dijaspori, nisu osigurani propisima, ali je omogućeno da se upiše kao glasač u Hrvatskoj. On bi morao glasati u svoj jedinici u Hrvatskoj, kad je riječ o parlamentarnim izborima, iako mu možda u nekom slučaju daju pravo i da glasa i na listi dijaspore.

To je drugi par rukava. Ne samo da se ne brišu s popisa birača za dijasporu kad se prijave u Hrvatskoj, nego se ne brišu ni kad umru, ni kad se presele, niti kad izmijene osobne podatke, niti državna uprava RH ima ikakav nadzor nad njima. Tehnički je moguće da netko tko je hrvatski državljanin bez prebivališta u Hrvatskoj u SAD-u promijeni ime i prezime, sasvim legalno, i onda ponovno zatraži domovnicu na temelju Zakona o državljanstvu, a ovdje nema nikakvih mehanizama provjere (teško da hrvatski MUP ide provjeravati npr. broj socijalnog osiguranja u SAD pod kojim se ovaj vodi).

Tko je glasao

Ti kazes: "Ne znam što ti

Ti kazes:
"Ne znam što ti to razumiješ. Pa zar policija provjerava kad se netko uselio u neku kuću ili stan? Policijska evidencija je istovremeno i sigurnosna evidencija. Kad nekog traže, moraju znati gdje će ga tražiti, dakle u prvom redu po trenutnom mjestu prebivališta. Ili možda postoji dvostruka linija evidencije. MUP šalje jedne podatke državnoj upravi kad je u pitanju popis birača, a druge podatke zadržava sebi kad je u pitanju sigurnosni aspekt."
Dakle, postoji mogućnost da netko ima osobnu iskaznicu s adresom u RH a da živi u drugoj državi. Te podatke MUP šalje državnoj upravi.
Kad je riječ o sigurnosti nemam pojma koju evidenciju MUP vodi. Sudovi mu često šalju pozive čas na hrvatsku čas na inozemu adresu. Tu je potpuni kaos.
Uostalom, dobivaju se i doplatci za djecu iako se ne živi u zemlji.
A kladim se da bi se birokrati kleli da je sve u skladu s propisima i da je tako i u svijetu i da ima zemalja koje i nemaju stanovnike popisane po mjestu prebiališta i da ima zemalja u kojima su popisi birača još neažurniji.
To ne rješava naš problem.
Ovdje je vlast upitne legitimnosti jer su kako propisi tako i državna uprava taj problem omogućili.
Meni je logično da se iz popisa birača, barem za lokalne izbore, brišu oni koji, iako imaju i državljanstvo i osobne iskaznice, ne žive na odredjenom području odredjeno razdoblje u kontinuitetu (na primjer godinu dana).
I da se to unese kako u izborne tako i u zakone o prebivalištu. Pitanje je, naravno, kako to provoditi, osobito ako se nema volje.
Iako, kao što rekoh, sumnjam. Velika je vjerojatnost da demografski faktor prevlada.
Zamisli kad se to digne na političku razinu pa krene - Srbima daju da glasaju a nama ne daju!
Ne vidim šansu da Hrvatska ni u tome ni u drugim segmentima postane uredjena država. Nema taj kapacitet.

Tko je glasao

Stvar je u biti jako

Stvar je u biti jako jednostavna.

Svaki gradjanin koji je na bilo koji način stekao pravo stalnog prebivališta na adresi na teritoriju Hrvatske, trebao bi biti i poreski obveznik Republike Hrvatske. I to bez obzira na status - zaposlen-nezaposlen, učenik, student, domaćica, umirovljenik... Kao kontrolni mehanizam to se efikasno može provesti kada bi se sve kategorije prihoda isplaćivale u brutto iznosu (plaće, mirovine, socijalne naknade, stipendije, itd.), tako da bi obvezu stvarnog plaćanja doprinosa/poreza imali svi koji imaju bilo kakav prihod ili imovinu (uz neki početni odbitak). Tako bi neodjavljivanje prebivališta prilikom odseljenja podrazumjevalo neprekinuto postojanje realne poreske obveze prema Hrvatskoj, što je vrlo opipljiva kategorija, podložna krivičnom progonu u slučaju neispunjenja (godišnjeg slanja poreske prijave i plaćanja ako je prihod/imovina iznad početnog odbitka). Isto tako, prilikom doseljenja u Hrvatsku, fiktivnog ili stvarnog, upis u porezni registar stvara obvezu ispunjavanja porezne obveze. Onaj koji prijavljuje nula prihoda u Hrvatskoj (jer zapravo zivi u npr. BiH), mora prijaviti tko ga izdržava i po kojoj osnovi, jer se ne može živjeti od nula prihoda. U tome slučaju vrlo lako je idenitificirati "lažnjake" i dovesti evidenciju u red.

The Observer

Tko je glasao

Bet, čini mi se da dosta

Bet,

čini mi se da dosta Vas na ovom forumu brka neke stvari u vezi prava na glasovanje u Hrvatskoj.
Dakle, krenimo redom. Pravo glasa se u Hrvatskoj stiće kad osoba koja je rođena u Hrvatskoj, u Hrvatskoj
upisana u matičnu knjigu rođenih i kad je navršila 18 godina, i trajno boravi na području Hrvatske.

Sve ostalo nema veze sa pravom glasa - nikakovo posjedovanje imovine, nikakovo plaćanje poreza, ali ama baš
ništa drugo Vam ne daje pravo glasa.

Sve ostalo su modaliteti korištenja stečenog prava glasa.

Drugo je pak pitanje ispravnog vođenja evidencija građana koji imaju pravo glasa u republici Hrvatskoj. Iz
svega je očito da upravni organi imaju ozbiljnih propusta u vođenju tih evidencija. To Vam najbolje dokazuju
silni prekobrojni građani koji u Hrvatskoj ostvaruju pravo glasa dva, a možda i više puta. A pravo glasa je
kao što znamo najosobnije i neprenosivo pravo. Zato bi trebalo izbjegavati praksu koja se dozvoljava masovno
kod svakih izbora, glasovanje za tuđe ime, jer to otvara put mnoštvu manipulacija.

Kako sam uvjeren da ovakovo stanje odgovora određenim političkim krugovima, to se do sada i nije poradilo
na tehnički suvremenijem obliku ostvarivanja prava glasa koje ne bi dozvolilo dvostruko glasovanje ili
glasovanje u ime druge osobe.

inigo

Tko je glasao

Pravo glasa se u Hrvatskoj

Pravo glasa se u Hrvatskoj stiće kad osoba koja je rođena u Hrvatskoj, u Hrvatskoj upisana u matičnu knjigu rođenih i kad je navršila 18 godina, i trajno boravi na području Hrvatske.
Ovo je krivo jer:
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 45.
Hrvatski državljani imaju opće i jednako biračko pravo s navršenih 18 godina u skladu sa zakonom. Biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Na lokalnim izborima pravo glasa imaju svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju svoje prebivalište na području općine/grada/županije za koju se provode izbori. (GONG - VODIČ ZA BIRAČE KROZ LOKALNE IZBORE 2009 [PDF])

Pravo glasa nemaju samo oni hrvatski državljani koji su pravomoćnom sudskom odlukom lišeni poslovne sposobnosti.

Dakle, za lokalne izbore postoje 2 nužna uvjeta: hrvatsko državljanstvo i mjesto prebivališta. Gdje je tko rođen nema nikakvo značenje budući da se hrvatsko državljanstvo može steći i ako nismo rođeni u Hrvatskoj (npr. ministar Primorac za koga jedino ne piše na stranici Vlade RH gdje je rođen). To je još izraženije kod lokalnih izbora jer po toj logici netko tko se doselio u Zagreb iz npr. Dugobaba ne bi mogao glasovati u Zagrebu već isključivo u mjestu rođenje (hm, to možda u nekim slučajevima ne bi ni bilo tako loše - npr. Bandić).
Također, budući da dijaspora ne zadovoljava uvjet mjesta prebivanja, treba biti isključena iz lokalnih izbora bez obzira na državljanstvo.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

O.K. prihvaćam kritiku,

O.K.
prihvaćam kritiku, krivo sam se odrazio. Kad sam to reko mislio sam da moraš imati hrvatsko državljanstvo.

Tko je glasao

Evo ti primjer

Evo ti primjer Splitsko-dalmatinske Županije i Dubrovačko-neretvanske Županije, što čini cijelu X izbornu jedinicu (manji dio SD Županije spada pod IX izbornu jedinicu).

2003. SD Županija 471.049 stanovnika, DN Županija 123.877 stanovnika, X izborna jedinica 401.333
birača bez manjina

2007. SD Županija 480.696 stanovnika, DN Županija 125.966 stanovnika, X izborna jedinica 416.017 birača bez manjina

Broj stanovnika se povećao za manje od 12 000 stanovnika, što je možda 9.500-10.000 birača, a istovremeno se broj birača povećao za 15 000.

Na razini Hrvatske su podaci još gori, no o tome uskoro.

Popis birača se mijenja samo na dva načina. Prvo, MUP dostavlja podatke o doseljenim/odseljenim građanima, a drugo, Matični ured dostavlja podatke o umrlim građanima.

Tko je, i kako uvećao broj birača?
Ili je MUP dostavio lažne podatke, ili Matični uredi, ili je netko treći žvrljao po popisima birača.

Tko je glasao

Meni je jasno i zašto prvi

Meni je jasno i zašto prvi to ne čineTo bi morale učiniti parlamentarne stranke. Zašto to neke ne čini, donekle je jasno, zašto ne čine druge, to uopće nije jasno. A još mi je jasnije zašto one sve druge to ne čine. A sve je to i svima ostalima ovdje (koji se ne potrude sami informirati i razjasniti sami sebi) vrlo dobro hanhan objasnio u serijama svojih članaka i pismima europskim institucijama. Znači - SVE JE JASNO. Samo je pitanje - ŠTO UČINITI? Mrak je jedini ovdje (uz nekolicinu nas pomagača) koji nešto konkretno radi po tom pitanju. Zato - SVAKA ČAST I PODRŠKA (sva moguća sa moje strane, kako dosad, tako i nadalje).

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

@mrak a sve skupa kako bi

@mrak
a sve skupa kako bi se osigurala prevlast točno određene političke grupacije na izborima

a grupacija na koju si mislio sigurno nijeje srpska nacionalna manjina ili SDP. naime, za očekivati je da pripadnici nacionalne manjine glasaju za svoje kandidate čiji su pripadnici. no to na žalost nije tako:

* Razlika u broju birača po izvacima iz Popisa birača i ovdje iskazanoga, nastala je iz dva razloga: Prvi je – iskorišteno pravo pripadnika nacionalnih manjina da se na biračkom mjestu odluče žele li glasovati za kandidata nacionalne manjine čiji su pripadnici ili za listu izborne jedinice u kojoj imaju prebivalište te je temeljem njihove odluke izvršen privremeni ispis s izvatka iz popisa birača nacionalne manjine, a dopisani su na izvadak iz popisa birača izborne jedinice u kojoj imaju prebivalište. Drugi – glasovanje na temelju potvrde nadležnog tijela (stavak 2. članka 70. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor - pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 69/03 i 19/07).

http://www.izbori.hr/izbori/izbori07.nsf/WPD/CC42CDE19EDF9920C1257376003A76BE/$File/odaziv_ukupno.pdf

A radi se o razlici od samo 122 271 birača koji je to pravo iskoristio. Pa tako imademo slučaj da je od ukupnog broja registriranih birača srbske nacionalne manjine, njih 190 510 za kandidate iz vlastitih redova glasalo svega 25 741 srba, dok su svi ostali srbi s pravom glasa koji su izašli na birališta, svoj glas dali, a kome drugome do SDP-u, nasljedniku KPJ u Hrvata, tračku nade da će jednog dana ako SDP pobedi na ovim prostorima opet da zaživi neka nova srboslavija.

http://www.izbori.hr/2007Sabor/rezultati/i_13_012_0000.html

No to što je min. 100 000 srba umjesto za kandidate svoje manjine glasalo za SDP, nikoga ne zanima, a što i bi kada je srbima zakonski osigurano četiri ili koliko već predstavnika makar za njih od srba nitko ne glasao.

Sad bi bilo zanimljivo s ovim brojem usporediti broj mrtvih hercegovaca HDZovaca koji su glasali za HDZ i točan broj onih koji su s prebivalištem prijavljeni u RH i svoje biračko pravo iskoristili na tlu lijepe naše.
Eto mene živo zanima barem približna cifra od ovih prekobrojnih koji su prijavljeni na nepostojećim adresama, koliko je njih zaista glasalo za HDZ ili uopće glasalo. Za očekivati je da svi oni koji jesu prijavljeni nisu iskoristili i biračko pravo, već samo socijalne povlastice.

Tko je glasao

minus zbog širenja lažnih

minus zbog širenja lažnih informacija i skakanja u vlastita usta. kako ćemo znati za koga su glasali srbi? kad u zadnjem paragrafu i sam autor kaže da se to ne zna spominjući "mrtve hercegovce HDZovce" i "koliko je njih zaista glasalo za HDZ ili uopće glasalo"?

Tko je glasao

minus zbog širenja lažnih

minus zbog širenja lažnih informacija i skakanja u vlastita usta. kako ćemo znati za koga su glasali srbi?

a što ti misliš za koga su glasali srbi? isti oni koji su se borili u četničkim redovima ili navijali za RS, nebitno. nađi mi jednoga koji je glasao za HDZ i ja te častim čime hoćeš.
osim toga ovdje se skroz proteže teza da su svi ti prekobrojni iz hercegovine HDZovo biračko tijelo i ja samo tražim da se podastru valjane indicije za takve tvrdnje. npr. spominjani Vrgorac u kojem je najviše spornih glasača iz rezultata izbora je vidljivo da je u tom gradu za HDZ glasalo svega 2 500 duša od skoro 7 000 registriranih birača. eto ja sam se čisto iznenadio kada sam uočio taj podatak, jer sam očekivao da je tu HDZ dobio izbore s apsolutnom većinom, a kada ono za SDP u Vrgorcu glasova skoro koliko i za HDZ.
A samo u onim nabrojanim dijelovima Vrgorca je preko 1000 "ilegalaca". Jel to znači da su samo takovi glasali za HDZ, a da nitko od domaćih nije? mislim da tu nešto neće štimati.

Tko je glasao

U priči nije bitno za koga

U priči nije bitno za koga glasuju Srbi, za koga Hercegovci, a za koga dijaspora. Bitno je za koga neki glasuju DVA ILI VIŠE PUTA, te za koga glasuju umrli, neumrli a nepostojeći, nikad rođeni i ini hadezeovci.:)

Tko je glasao

Bitno je za koga neki

Bitno je za koga neki glasuju DVA ILI VIŠE PUTA, te za koga glasuju umrli, neumrli a nepostojeći, nikad rođeni i ini hadezeovci.:)

eto ti ga na " i ini hadezeovci" i to ga sada prejudiciraš kako su svi oni koji su (ako su) glasali dvaput isključivo HDZovi birači.

A to što je naš izborni Zakon nacionalnim manjinama dao legitimno pravo da praktički glasaju dvaputa, to nikome ništa.

"Republika Hrvatska podjeljena je na 10 izbornih jedinica [1]. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj biraju zastupnike na temelju lista posebnoj izbornoj jedinici (tzv. XI. izborna jedinica, Dijaspora). Pripadnici nacionalnih manjina mogu izabrati hoće li glasati u jednoj od 10 izbornih jedinica, ili za posebne zastupnike nacionalnih manjina (12. izborna jedinica)."

Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ostvarenje prava na zastupljenost u Saboru. Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo birati osam zastupnika u Sabor koji se biraju u posebnoj izbornoj jedinici koju čini područje Republike Hrvatske, i to na način da:

pripadnici srpske nacionalne manjine biraju tri zastupnika,
pripadnici mađarske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika,
pripadnici talijanske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika,
pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika,
pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika,
pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Sabor. "

Dakle nacionalnim manjinama se jamči određeni broj zastupnika bez obzira glasali oni ili ne i istovremeno im se daje pravo da glasaju u nekoj od 10 izbornih jedinica u kojima glasamo i mi ostali građani Hrvatske NIŽEG REDA.

Iz toga razloga imaš slijedeće:
Ukupan broj birača prema popisu birača za izborne jedinice l.-X. je 3 702 460 dok je ukupan broj evidentiranih birača u tih 10 izbornih jedinica 3 824 731, a ta razlika kako sam već naveo je zbog tog prava nacionalnih manjina da se na licu mesta odluče hoće li glasati za svoje kandidate iz 12. izborne jedinice ili će glasati kao sav ostali pošten svet. S tom razlikom da se njima jebe hoće li na listama za manjine pobediti Stanimirović ili Leskovac jer je to sve isti qratz, ne i jer im naša jebena država jamči da će ući u sabor samom činjenicom što su rođeni kao srbi u Hrvatskoj, što je povlaštena kategorija. Zato ti srbi glasaju za političku opciju koja im najviše paše i obećava, a to je SDP odnosno HNS odnosno naša vajna levica. Ta razlika birača je kako sam već izračunao oko 122 000.

Istovremeno nasuprot toj opciji imaš Xl. izbornu jedinicu dijasporu u kojoj je na preteklim izborima glasalo svega 90 482 birača bez obzira što ih je u biračkim popisima 405 000.
Tako ako pretpostavimo da je tih 90 482 hercegovca iz dijaspore glasalo dvaput opet je to manje od broja glasova koje su nacionalne manjine donijele našoj levici, i ako itko ima interesa da razjebe ovakav izborni zakon i izbornu praksu to je upravo HDZ. No kad bi i htjeli dirati u to sigurno bi se digla velika graja jer bi se diralo u povlašteni status srba i ostalih nacionalnih manjina.

Tko je glasao

Dobro da si me sjetio. 1999.

Dobro da si me sjetio.

1999. su se birala 4 zastupnika manjina, a 2003., i 2007. pet zastupnika. Uvedena je još jedna lista za manjine: Bosanci, Albanci itd. - oko 22 000 birača. Istovremeno njihov broj nije smanjen u prvih 10 izbornih jedinica - 2003., kad je Sanader prvi puta zasjeo u premijersku fotelju je već bilo 90 000 birača više nego 2000. godine.

Kad smo već kod toga, u međuvremenu je došlo do izmjene zakona pa MUP više ne vodi evidenciju o nacionalnosti, te istu ne dostavlja državnoj upravi koja vodi popise birača. Iz tog razloga se broj birača manjina od 2003. do 2007. smanjio za nekih 35 tisuća, jer se Srbi "povratnici" koji se upisuju u popise birača više ne vode kao Srbi. Naravno, ako su uopće povratnici, i ako uopće glasuju...ili možda netko glasuje umjesto njih. :)

Tko je glasao

ne radi se o tome da mup

ne radi se o tome da mup više ne vodi evidenciju o nacionalnosti, nego da onima koji su se mijenjali svoju adresu u posljednje, jedni kažu pet a drugi sedam godina (i to službeno, ne mogu se valjda dogovoriti). dakle, mup šalje državnoj upravi tvoje nove podatke o mjestu stanovanja, ali ne šalje tvoju nacionalnost. dok istovremeno, ako nisi mijenjao adresu, uredno ti i dalje na biračkom popisu stoji nacionalnost.
imala sam i sama takvu situaciju kod prošlih izbora 2007. i podigla sam podosta prašine radi toga. još uredno imam njihove službene odgovore, a nacionalnost su mi upisali tek nakon učestalog pozivanja na zakon o biračima koji vrlo jasno kaže da na biračkom listiću mora biti navedena nacionalnost. koji bi to bio valjani razlog da mup sve ostale podatke može dostaviti, ali nacionalnost ne? ako to nije mućka, onda ne znam što jeste.
jer, imamo zastupnike manjina koji ionake upadaju po fiksnoj kvoti, a na ovaj način, dobivaju priliku da kroje politiku još jednom. bez navedene nacionalnosti, mogu glasovati za koga god hoće, ne moraju za manjinske zastupnike.

Tko je glasao

imamo zastupnike manjina

imamo zastupnike manjina koji ionake upadaju po fiksnoj kvoti, a na ovaj način, dobivaju priliku da kroje politiku još jednom. bez navedene nacionalnosti, mogu glasovati za koga god hoće, ne moraju za manjinske zastupnike

i ovako i onako mogu za koga god hoće jer im to omogućuje naš izborni zakon koji se opredelio za pozitivnu "diskriminaciju".
U ovom tekstiću ti je sve napisano, a to je teksta zaključak na službenoj stranici parlamentarnih izbora 2007. godine ispod objavljenih rezultata o broju izašlih na glasanje.

Razlika u broju birača po izvacima iz Popisa birača i ovdje iskazanoga, nastala je iz dva razloga: Prvi je – iskorišteno pravo pripadnika nacionalnih manjina da se na biračkom mjestu odluče žele li glasovati za kandidata nacionalne manjine čiji su pripadnici ili za listu izborne jedinice u kojoj imaju prebivalište te je temeljem njihove odluke izvršen privremeni ispis s izvatka iz popisa birača nacionalne manjine, a dopisani su na izvadak iz popisa birača izborne jedinice u kojoj imaju prebivalište. Drugi – glasovanje na temelju potvrde nadležnog tijela (stavak 2. članka 70. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor - pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 69/03 i 19/07).

http://www.izbori.hr/izbori/izbori07.nsf/WPD/CC42CDE19EDF9920C1257376003A76BE/$File/odaziv_ukupno.pdf

Dakle pripadnici manjina se na lice mesta odn. na biračkom mestu na dan izbora mogu ispisati sa popisa za manjine i glasati kao i sav ostali normalan svet/stoka sitnog zuba u jednom od deset izbornih torova predviđenih za te slučajeve. Ako ih nema na listama za nac. manjine još bolje, uopće se ne moraju s njih ispisivati da bi glasali na primer za SDP. jedino ne znam što bude ako oni baš inzistiraju da glasaju npr. za Radivoja Radu Leskovca.
I ta inflacija birača koja nije u skladu s popisom birača koja hdz-ekonomiji nije nikako jasna je posledica upravo otoga fenomena. što bi rekli. s tim nemaju veze nikakova doseljavanja ili odseljavanja, možda samo u manjoj meri.

Tko je glasao

Razlika u broju birača po

Razlika u broju birača po izvacima iz Popisa birača i ovdje iskazanoga, nastala je iz dva razloga: Prvi je – iskorišteno pravo pripadnika nacionalnih manjina da se na biračkom mjestu odluče žele li glasovati za kandidata nacionalne manjine čiji su pripadnici ili za listu izborne jedinice u kojoj imaju prebivalište te je temeljem njihove odluke izvršen privremeni ispis s izvatka iz popisa birača nacionalne manjine, a dopisani su na izvadak iz popisa birača izborne jedinice u kojoj imaju prebivalište.

to nije istina.
imas u mom dnevniku http://pollitika.com/biracki-balon konkretne brojke skinute sa www.izbori.hr
iz 12. izborne jedinice se u jednu od prvih deset prebacilo cca 35 000 ljudi


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

to nije istina. To je i te

to nije istina.

To je i te kako istina i to službena, objavljena na službenoj web stranici parlamentarnih izbora provedenih 2007. LINK: http://www.izbori.hr/izbori/izbori07.nsf/fi?openform

Kad otvoriš taj link idi na ODAZIV birača => ODAZIV UKUPNO u prvoj koloni je naveden broj birača od 1.-10. izb. jedinice prema dostavljenim popisima i on je 3 702 460, u drugoj koloni označenoj zvijezdicom je ukupan broj birača koji je 3 824 731, a dolje ispod ti stoji objašnjenje zbog čega je to tako. I ja sam ga samo copy/paste ovde u raspravu.

Nadalje imaš podatke i za 11. i 12. izbornu jedinicu pa ćeš lahko uočiti da je u 11. izb. jedinici za DIJASPORU od ukupno upisanih 405 092 birača izborima pristupilo svega 90 482 odn. 22,34% sloborno možemo reći hercegovaca jer ostatak dijaspore koji izlazi na izbor je marginalan.

Ispo ovih podatak je podatak za 12. izb. jedincu kako je navedeno prema popisu dostavljenom na birališta tute ima 370 834 birača, a u drugoj koloni pod ukupno birača evidentirano je svega 248 899. I ta razlika do 370 834 koja iznosi 121 935 su oni birači koji su na dan izbora se PRIVREMENO ispisali sa manjinske liste i upisali se na većinske liste kako bi mogli glasati za neku od normalnih prlamentarnih stranaka za koje glasamo i mi ostali građani stoka sitnog zuba, obični Hrvati (kako ti paše)
Dakle ta ekipa od ca 120 000 birača manjinaca je svjesna da su im našim ustavom kroz fiksne kvote jamčeni predstavnici iz njihovih redova (vidjeli smo da ih je osam) pa su glasali dodatno za stranku koja im paše po ideološkom predznaku.

Eto i zbog toga sam ja u vlastitoj zemlji građanin drugog reda jer imam pravo birati samo jednu opciju.

I zašto se onda čuditi ako postoje težnje da se ta prednost koju ovim pravom stječu stranke s lijevim predznakom anulira jer je očito da manjinci ne glasaju za HDZ s obzirom da je većina njih srba.

I još nešto, većina tih manjinaca koji koriste to pravo su srbi koji žive u Zagrebu i kojih je tu najviše, te zbog toga SDP u Zagrebu postiže tako dobre rezultate. Bez tih srba manjinaca pitanje je kako bi SDP prošao u Zagrebu pa i u Rijeci i dalje gdje srba ima podosta.

Tko je glasao

I još nešto, većina tih

I još nešto, većina tih manjinaca koji koriste to pravo su srbi koji žive u Zagrebu i kojih je tu najviše, te zbog toga SDP u Zagrebu postiže tako dobre rezultate. Bez tih srba manjinaca pitanje je kako bi SDP prošao u Zagrebu pa i u Rijeci i dalje gdje srba ima podosta.

Što je, naravno, izmišljotina. :)
Najviše Srba se "ispisalo" s liste manjinaca u IX izbornoj jedinici, 12.623, a ta jedinica obuhvaća područje Like i Sjeverne Dalmacije u kojoj i nema manjina, osim srpske, a upravo je u toj jedinici HDZ osvojio 10 od 14 mandata, uvjerljivo najviše. :)
Budući da se za veliki broj Srba u IX jedinici ne može provjeriti apsolutno ništa jer ih nitko nije vidio već godinama, pitanje je tko se u stvari ispisao, ne? :)
A obzirom da već dugi niz godina traje deal između HDZ-a i SDSS-a....:)

Tko je glasao

Najviše Srba se "ispisalo"

Najviše Srba se "ispisalo" s liste manjinaca u IX izbornoj jedinici, 12.623,

hmmm... mislim da nas dva govorimo o dvije sasvim različite pojave. meni je izvor službena stranica izbora za 2007. I kako sam već objasnio Hatzu na onom linku imaš sledeće pod Odaziv birača; lX. izb. jedinica ima registriranih 414 532 birača, a na dan izbora ta brojka je narasla na 428 590, razlika je 14 058 duša koji su na dan izbora PRIVREMENO s manjinske liste migrirali na listu lX. izborne jedinice. Ovaj podatak koji ti imaš je sasvim druga stvar i vjerojatno je posljedica ažuriranja podataka, odn. brisanja davno umrlih koji su se inače na toj listi nalazili. Što je pozitivno i protiv čega nemam ništa, dapače isto bi trebalo učiniti u svim izbornim jedinicama.
Inače broj srba 2007. s pravom glasa prema popisu za Xll. izb jedinicu je preko 270 000 pa se je za zapitati koga smo mi to ondak u Oluji protjerali kad ih je ostao toliki broj?!
:)

Tko je glasao

Ne, ja imam točan podatak

Ne, ja imam točan podatak iz priopćenja DIP-a o migracijama manjinaca. :)

Toliko se manjinaca (14.007) ukupno ispisalo s manjinskih lista i upisalo na listu hadezeovske nacionalne manjine u IX izbornoj jedinici. Točan broj je 14.007. Od toga jest 12.623 Srba (ostalo su Bošnjaci, Albanci itd), što je najveći ispis/upis od svih izbornih jedinica, a sve vezano uz tvoju tvrdnju da se najviše Srba ispisalo u Zagrebu i Rijeci, što je izmišljotina. Najviše ih se ispisalo upravo u IX izbornoj jedinici u kojoj je HDZ polučio najbolji rezultat. Kud će suza nek na jamstvenu karticu. :)

Tko je glasao

Radi korektne interpretacije

Radi korektne interpretacije ovih podataka, valja istaknuti da je SDSS osim za manjinsku listu također i istaknula kandidaturu u IX izbornoj jedinici i na tzv. državnoj listi, te osvojila 9115 glasova odnosno 3,58%.

http://www.izbori.hr/2007Sabor/rezultati/i_02_009_0000.html

Tko je glasao

Dakle pripadnici manjina se

Dakle pripadnici manjina se na lice mesta odn. na biračkom mestu na dan izbora mogu ispisati sa popisa za manjine i glasati kao i sav ostali normalan svet/stoka sitnog zuba u jednom od deset izbornih torova predviđenih za te slučajeve. Ako ih nema na listama za nac. manjine još bolje, uopće se ne moraju s njih ispisivati da bi glasali na primer za SDP. jedino ne znam što bude ako oni baš inzistiraju da glasaju npr. za Radivoja Radu Leskovca.

I ta inflacija birača koja nije u skladu s popisom birača koja hdz-ekonomiji nije nikako jasna je posledica upravo otoga fenomena. što bi rekli. s tim nemaju veze nikakova doseljavanja ili odseljavanja, možda samo u manjoj meri.

Idemo ispočetka, krrrkan i inače ima problema s latinicom.

U Hrvatskoj živi, tj. prijavljeno je cca 4,4 milijuna ljudi, prema popisu stanovništva, te evidencijama Matičnih ureda i MUP-a. Dakle, podaci dobiveni na temelju tri službena izvora. Od toga je cca 3,5 milijuna punoljetnih građana.

Na biračkim popisima BEZ DIJASPORE (za izbore 2007.), dakle bez državljana koji ne žive u Hrvatskoj i nemaju ovdje prijavljeno prebivalište upisano je nešto manje od 4,1 milijun birača, dakle 4,1 milijun punoljetnih građana. Od toga cca 3,82 milijuna građana koji ne spadaju u jednu od petnaestak manjina koji imaju posebna prava, i 248 tisuća manjinaca.

Dakle, u STARTU je upisano 600 000 birača viška, i to BEZ DIJASPORE, i to prije samih izbora kad manjinci imaju pravo odbiti glasovati za manjinske liste i glasovati po izbornim jedicama.

Potpuno je nebitno je li se neki pripadnik srpske manjine na dan izbora ispisao s liste manjinaca i upisao u listu većinaca. Nije problem ni u srpskoj nacionalnoj manjini, ni u hercegovačkim papirnatim imigrantima. Problem je u tome da na izbore pristupaju pripadnici hadezeovske nacionalne manjine, i to oni umrli, oni nerođeni, oni dva puta rođeni, oni umrli pa oživjeli, oni uskrsli, birali pa ponovno umrli, i oni koji nikad nisu postojali, a glasuju. :)

Shvaćam da moraš trolati, spamati i spinati jednako "uspješno" kao i kad su u pitanju gospodarski rezultati vlade Ive-Ivice Sanadera i po ovom pitanju, jer u oba slučaja stvari idu tebi direktno na štetu. U konačnici, ažuriranjem biračkih popisa velikom broju hadezeovaca prijeti doslovna smrt, jer isti postoje samo na popisima birača. :)

Tko je glasao

Problem je u tome da na

Problem je u tome da na izbore pristupaju pripadnici hadezeovske nacionalne manjine, i to oni umrli, oni nerođeni, oni dva puta rođeni, oni umrli pa oživjeli, oni uskrsli, birali pa ponovno umrli, i oni koji nikad nisu postojali, a glasuju. :)

gle lepi, ja iz analize parlamentarnih izbora mogu dokazati da je ca 122 000 manjinaca se ispisalo (na dan izbora) sa svojih popisa i upisalo na naše većinaca kako bi mogli glasati za sebi politički prihvatljivu opciju izvan manjinske liste. dokazujem ti i na primjeru Vrgorca da ove vaše insinuacije o prekobrojnima, nisu glasači HDZ-a. A što ti meni nudiš ? ničim argumentiranu tvrdnju bez ikakvog dokaza da itko od prekobrojnih glasa za HDZ. Daj neke činjenice pobogu, nemoj samo nagađati i pretpostavljati.
npr. neku kopiju izbrornih rezultata s imenima mrtvaca koji su glasali i ondak ću ti vjerovati, ovako nema šanse.
:)

Tko je glasao

gle lepi, ja iz analize

gle lepi, ja iz analize parlamentarnih izbora mogu dokazati da je ca 122 000 manjinaca se ispisalo (na dan izbora) sa svojih popisa i upisalo na naše većinaca kako bi mogli glasati za sebi politički prihvatljivu opciju izvan manjinske liste.

Obzirom na dugogodišnju ljubav i deal između HDZ-a i SDSS-a, ne bi me čudilo da se radi o odavno preminulim Srbima ili onima koji se ne smiju vratiti (barem su mislili da ne smiju), pa da su umjesto njih ovdje posao odradili hadezeovski aktivisti. :)

A što ti meni nudiš ? ničim argumentiranu tvrdnju bez ikakvog dokaza da itko od prekobrojnih glasa za HDZ.

Gdje sam ja rekao da itko od prekobrojnih hadezeovaca glasuje za HDZ? :) Daleko od toga da i SDP nije dobro debelo upetljan u cijelu priču. Ipak se radi o Savezu za Europu, a taj Savez valjda pretpostavlja nužnost da budući referendum o ulasku u EU bude uspješan, pod bilo koju cijenu. :)

npr. neku kopiju izbrornih rezultata s imenima mrtvaca koji su glasali i ondak ću ti vjerovati, ovako nema šanse.

dok je točna tvrdnja da je u Popisu za glasovanje na biračkom mjestu broj
83. upisana gospođa Ivanko Dome koja je, kako smo utvrdili, umrla, te postoji osnovana
sumnja glasovanja u ime druge osobe, što predstavlja kazneno djelo izborne prijevare
propisan člankom 121. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00,
51/01, 111/03, 105/04, 84/05 i 71/06).

Ovo je iz GONG-ovog slučajnog uzorka od 9 birača (tak su oni rekli).

Osim toga, tehnički nije moguće dokazati da je glasovao neki nepostojeći hadezeovac, jer je tehnički nemoguće dokazati da netko tko ne postoji, ne postoji, npr. nije moguće dokazati da ne postoji Djed Božićnjak (ili kako kažu kod tebe, Božić Bata). Eto, probaj ti svoju tezu potvrditi primjerom. DOKAŽI da npr. ne postoji Krkan Sretenović iz Donjih Hadezeovaca 901, ako je čovjek uredno zaveden u biračke popise, a ima i adresu na kojoj živi (to što se ta adresa ne može nigdje naći, to je problem onih što ne vide dobro.)

Tko je glasao

˘°˛l¸°˘ Ovo je iz

˘°˛l¸°˘

Ovo je iz GONG-ovog slučajnog uzorka od 9 birača (tak su oni rekli).

zaista reprezentativan broj uzoraka, jednostavno nemam što dodati. to su izvlačili iz neke vreče ili kako?

Tko je glasao

Registracija glasača-

Registracija glasača- birača nema veze sa pravima dvostukog glasa manjina - to je pitanje tehnike, a ovdje se radi o jednom jedinstvenom spisku birača (koji je rađen kako rađen) i u elektronskom obliku na CD-ima podijeljen strankama (jer je u noveli izbornog zakona ušla takva obveza). A jedina je sada istina da na takvom jedinstvenom spisku ima previše glasača i ne treba tražiti bezvezna obrazloženja. Sve drugo je besmisleno raspravljati.

Činjenica je da su izborni popisi temeljni akti demokratske države i da su se neki s tim šegačili - i trebaju snositi posljedice jer sada je jasno da su nas uveli u nelegitimnu situaciju glede obnašanja vlasti.

Tko je glasao

A jedina je sada istina da

A jedina je sada istina da na takvom jedinstvenom spisku ima previše glasača

to uopšte nije sporno da je na spiskovima previše glasača, ali analizom parlamentarnih izbora (što je mrak očito propustio napraviti) se dolazi do zaključaka da ti prekobrojni uopšte nisu izašli na birališta čak ni u mestima u kojima ih ima najviše (primer Vrgorca) ali analizom istih se dolazi do zanimljivih zaključaka koje ja ovde pokušavam objasniti, al očito uzalud jer nitko ne želi tako nešto da prihvati.
evo linka http://www.izbori.hr/izbori/izbori07.nsf/fi?openform pa kome se dade analizirati izlaznost nacionalnih manjina mora videti da je od 248 899 birača iz Xll. izborne jedinice (manjine) za svoje manjinske liste glasalo svega 18, 11% odnosno brojkom 45 082 birača. Ostalih ca 122 000 i su se na licu mesta opredelili da glasaju u izbornim jedinicama predviđenim za nas ostale (l.-X. izb jedinice) odnosno da biraju i svog predstavnika npr i iz SDP-a.
Ustavom im je jamčeno da će svakako dobiti svojih osam predstavnika bez obzira glasali za njih svi ili nitko.
tu je keč i to se meni ne sviđa jer je to veća izborna manipulacija nego eventualno glasanje nekoliko mrtvaca iz hercegovine ili hrvatske, koji su se tu zatekli uglavnom zbog neažurnosti, a ne namjere da se prevari.
kod manjinaca imamo očitu namjeru da dvostruko utiču na tijek izbora i što je najgore u tome ih podržava naš zakon što oni obilato koriste.
i svi se prave blesavi jer u to osinje gnezdo očito nije uputno dirati, znademo i zbog čega.

Tko je glasao

to uopšte nije sporno da je

to uopšte nije sporno da je na spiskovima previše glasača, ali analizom parlamentarnih izbora (što je mrak očito propustio napraviti) se dolazi do zaključaka da ti prekobrojni uopšte nisu izašli na birališta
kako možeš znati tko je izašao na birališta a tko ne, odnosno, da li baš ti prekobrojni nisu izašli, a ne neki koji doista postoje?
vrlo lako moguće, unatoč analizi, kada ne bi imali 600 000 nepostojećih birača, da bi na birališta izašlo 600 000 manje birača.

kod manjinaca imamo očitu namjeru da dvostruko utiču na tijek izbora i što je najgore u tome ih podržava naš zakon što oni obilato koriste. i svi se prave blesavi jer u to osinje gnezdo očito nije uputno dirati, znademo i zbog čega.
ono što je 2003 započeto, 2007 je dovršeno. što dokazuje da su koalicije ipak isplative.

Tko je glasao

kako možeš znati tko je

kako možeš znati tko je izašao na birališta a tko ne, odnosno, da li baš ti prekobrojni nisu izašli, a ne neki koji doista postoje?

vrlo jednostvano. usporediš izlaznost birača na kompromitiranom izbornom mjestu kao što je Vrgorac s brojem izašlih birača u mjestu za kojega pretpostavljamo da nije opsjednuto tolikim brojem hercegovaca npr. Čakovec. I dođeš do zaključka da je u Čakovcu glasalo 72% od ukupnog broja birača (zanimljivo tamo je pobedio SDP s nadpolovičnom većinom) dok je u Vrgorcu glasalo 65% ( a pobedio HDZ s ispodpolovičnom večinom) . Mislim logika nalaže sasvim suprotno, ne? jer da su svi hercegovci koji su prijavljeni u Vrgorcu izašli na izbore, morali bi dići prosjek izlaznosti barem deset posto, a vidimo da je on čak i manji nego u nekim "čistim" mjestima.

Tko je glasao

vrlo jednostvano. usporediš

vrlo jednostvano. usporediš izlaznost birača na kompromitiranom izbornom mjestu kao što je Vrgorac s brojem izašlih birača u mjestu za kojega pretpostavljamo da nije opsjednuto tolikim brojem hercegovaca npr. Čakovec. I dođeš do zaključka da je u Čakovcu glasalo 72% od ukupnog broja birača (zanimljivo tamo je pobedio SDP s nadpolovičnom većinom) dok je u Vrgorcu glasalo 65% ( a pobedio HDZ s ispodpolovičnom večinom) . Mislim logika nalaže sasvim suprotno, ne? jer da su svi hercegovci koji su prijavljeni u Vrgorcu izašli na izbore, morali bi dići prosjek izlaznosti barem deset posto, a vidimo da je on čak i manji nego u nekim "čistim" mjestima.

Mlogo jednostavno, jelda krrrrkane?
Evo, da ti pokušam objasniti tehnikom kojom ti i obično objašnjavam stvari.

Dakle, u tvom selu živite ti, Jovica i Milan, to ste trojica.
U susjednom selu, hrvatskom, žive isto tako trojica.
U tvom selu ima upisano 6 birača, a u susjednom selu samo 3 birača.

U tvom selu, nazovimo ga Donji Hadezeovci, na izbore iziđete Jovan i ti, s jednom razlikom da ti glasuješ dva puta, kao i svaki pravi hadezeovac. Dakle, to su tri glasa, od 6 mogućih - postotak izlaska birača 50%. HDZ dobije dva glasa, SDP jedan.

U onom drugom, hrvatskom, selu na izbore izađu dvojica. Postotak izišlih na izbore jest 67%. HDZ dobije nula glasova (recimo da jedan glas dobije Hrvatska čista seljačka stranka, a drugi Hrvatska čista seljačka stranka 1861.)

Suma sumarum, u oba sela je HDZ dobio najviše glasova, 2 od 5, iliti 40 %.

Onda netko postavi pitanje kako to da je u tvom selu upisano 6 birača, kad svi znaju da je to malo staračko selo, sa samo dva kućanstva i tri stanovnika. U jednom živi stariji bračni par, a u drugom Milan živi sam.

Onda dođe krrrkan na internet i napiše da je sve čisto, jer je bio veći odziv na izbore u onom hrvatskom selu, 67%, nego u tvom selu gdje ih je izišlo samo 50%. :)

Tko je glasao

Onda dođe krrrkan na

Onda dođe krrrkan na internet i napiše da je sve čisto, jer je bio veći odziv na izbore u onom hrvatskom selu, 67%, nego u tvom selu gdje ih je izišlo samo 50%. :)

usudim se opet ustvrditi da ni tvoja kao ni mrakova računica opet ne valjaju. naime izlaznost u mom selu (Donji hadezeovci) nije 50% jer si ti pretpostavio da sam ja kao svaki pravi hadezeovac glasao dvaput. stvarna izlaznost je u tom slučaju svega 33,33% a to je opet u nesrazmjeru sa stvarnom izlaznošču u onom drugom selu u kojem je izborima pristupilo 67% birača. Takove ogromne razlike na nivou Hrvatske nisu evidentirane.
Zato i jesam naveo prosjek izlaznosti za cijelu Hrvatsku (bez 11. i 12. izb. jed) koja je 63,5% s varijacijama na temu +/- 10%
Kapiš?
U Vrgorcu je prema Mraku prekobrojnih barem 2000 , za HDZ je glasovalo svega 2500 birača, za SDP 1200. Hoćeš reći da od domaćih je za HDZ glasalo svega 500 duša? malo morgen.
:)

Tko je glasao

usudim se opet ustvrditi da

usudim se opet ustvrditi da ni tvoja kao ni mrakova računica opet ne valjaju. naime izlaznost u mom selu (Donji hadezeovci) nije 50% jer si ti pretpostavio da sam ja kao svaki pravi hadezeovac glasao dvaput. stvarna izlaznost je u tom slučaju svega 33,33% a to je opet u nesrazmjeru sa stvarnom izlaznošču u onom drugom selu u kojem je izborima pristupilo 67% birača. Takove ogromne razlike na nivou Hrvatske nisu evidentirane.

Uče li vas u središnjici barem temeljne računske operacije, kao što je izračun postotka?
Pa nije ni čudo da vam se onda tu i tamo zalomi kojih 14 milja za kamione, i da nakon toga tvrdite da je sve čisto.
Dakle, ako ste u tvom selu glasovali samo Jovica i ti, a Milan nije, onda je "stvarna izlaznost" 67%, kao i u onom drugom, hrvatskom selu, gdje su isto STVARNO na izbore izišla dvojica birača od trojice upisanih.

Koliko to može biti teško za shvatiti?

Zato i jesam naveo prosjek izlaznosti za cijelu Hrvatsku (bez 11. i 12. izb. jed) koja je 63,5% s varijacijama na temu +/- 10%

Naravno, pa to sam ti i objasnio na primjeru tvog sela. Manji je postotak izišlih na izbore u hadezeovskim selima, nego u onima hrvatskim, jer i mrtvi i nerođeni hadezeovci su isto tako pravi hadezeovci i ne smije ih se diskriminirati u odnosu na one živuće i rođene. Oni se isto broje kao birači, i kad iziđu i kad ne iziđu na izbore. Naravno, pogrešan je zaključak da baš svaki mrtvi hadezeovac izlazi na izbore. Bilo bi glupo, čak i za hadezeovce da su svi mrtvi hadezeovci izišli na izbore...izišli ih je onoliko koliko je bilo potrebno da ne bi bilo sumnjivo, odnosno onoliko koliki je postotak živih koji su izišli na izbore u nekoj izbornoj jedinici, toliki je postotak i mrtvih hadezeovaca izišao na izbore...npr. 63,5 posto u 10. izbornoj jedici, što je jednako tvom postotku na razini Hrvatske.

Tko je glasao

U tvom selu ima upisano 6

U tvom selu ima upisano 6 birača, a u susjednom selu samo 3 birača.

već si zaboravio što si napisao u prethodnom postu pa da te podsetim.

Daklem, ako je u mom selu upisano 6 birača, duplo više nego što nas stvarno ima, ja kao pravi HDZovac upoznat s ovom činjenicom i svjestan da na izbore u ostalim selima izlazi 65% birača, da ne izazovem sumnju i uklopim se u prosjek ću glasati barem za još dvojicu pa će prosjek biti kao i u onom drugom selu. No u tome slučaju ja kod jovice mogu izazvati sumnju jer će on primjetiti da je na izborima u Donjim hadezeovcima glasalo 4 birača, a on znade da u selu živimo samo nas trojica i eto ti belaja. Zato sam i pitao Frederica da pita svog prijatelja podatak koliko je duša glasalo u Dugobabama u kojima ima svega 40 duša, a evidentirano 90 glasača. Pošto to selo nije veliko i svak svakog u dušu pozna (pretpostavljam) da će znati koji su to umrli izašli na izbore.
Nadalje na primjeru Dugobaba uočavamo i neekonomičnost jer je broj glasača duplo veći od broja žitelja pa se velik broj umrlih uzalud troši umjesto da su pravilnije raspoređeni po ostalim selima.

i sad mi je stvarno dost i idem spavati, a ti do sutra umjesto pretpostavki, pribavi koji dokaz iz kojega je evidentno da prekobrojni glasaju i to ne za bilo koga, već za HDZ.
;)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci