Tagovi

Sve što Vam nitko nije htio re?i o bira?kim popisima

Javna je tajna da se bira?kim popisima manipulira ve? gotovo dva desetlje?a, a sve skupa kako bi se osigurala prevlast to?no odre?ene politi?ke grupacije na izborima. Manipuliranje bira?kim popisima dobro je vidljivo na parlamentarnim izborima kada krenemo uspore?ivati broj bira?a u odnosu na broj stanovnika Hrvatske - ?ime postajemo jedina zemlja na planeti u kojoj je broj bira?a ve?i od broja stanovnika.

No, ako malo bolje razmislite, puni efekt manipuliranja bira?kim popisima doga?a se upravo na lokalnim izborima gdje mali broj glasova (svega nekoliko stotina) može trajno prevagnuti na jednu ili drugu stranu. Problem je naravno u tome što ste do sada mogli o tome samo diskutirati ali nikada se ništa nije moglo u?initi jer nije bilo na?ina kako to dokazati.

Sve do danas.

Danas sam lansirao web stranicu slijede?eg naziva:

http://popisbiraca.pollitika.com

To je web stranica koja se temelji na stvarnom popisu bira?a i na kojoj možete upisati naziv bilo kojeg naselja u hrvatskoj i saznati do stotinu adresa s najve?im brojem bira?a u tom naselju. Ukratko, da pojednostavim do kraja, možete bez problema saznati koliko je prijavljeno punoljetnih gra?ana kod vašeg susjeda.

Puno je razloga zašto se hrvatski državljani koji ne žive u Hrvatskoj žele prijaviti na hrvatskim adresama. O?igledni razlozi su ekonomske prirode i tu govorimo o porodiljnim naknadama, socijalnoj pomo?i, pomo?i za nezaposlene i sli?no. Ovdje govorimo o desetinama ako ne i o stotinama milijuna kuna troškova za gra?ane koji ne doprinose ovoj državi ali svejedno iz nje izvla?e direktnu ekonomsku korist, bila ona kroz prethodno navedene fondove ili pak kroz zdrastvene usluge. Dvije temeljne grupacije koje koriste ove mehanizme su hrvati iz Hercegovine odnosno srbi iz BIH i Srbije.

Po saznanjima koje sam istražuju?i ovu pri?u uspio ste?i, izborna prijevara se bazira na dvije temeljne metode. Prva metoda je manje organizirana ali mnogobrojna, gdje rodbina koja živi u Hrvatskoj dopušta svojoj obitelji iz primjerice Hercegovine da prijavi svoje prebivalište na njihovoj ku?noj adresi. Ovo je donekle teško detektirati jer je rije? o "razmjerno" malim devijacijama i teško je ustanoviti ?istim pregledom bira?kih popisa koje su to adrese na kojima broj bira?a zna?ajno odudara od stvarnog broja stanara. Primjetite da se prilikom prijave prebivališta mora oti?i u MUP i dati izjavu da odre?ena osoba stanuje na to?no odre?enoj adresi. Davanje lažne informacije službenoj osobi, lažno svjedo?enje kao i proizvodnja dokumentacije koja svjedo?i tome u prilog definitivno ulazi u kategorije prekršajnih ako ne i krivi?nih djela kažnjivih zakonom.

Druga metoda koja je osobito popularna u selima dalmatinske zagore i pograni?nim podru?jima su naselja sa ku?nim brojem 0, 900 ili 999. Naime u pojedinim zaseocima i naseljima postoji ogromna mimoilaženja u broju bira?a i broju stanovnika. Obi?no u takvim naseljima to?no znate tko u njima živi jer se tamo nalaze dva-tri a u svakom slu?aju ograni?eni broj prezimena ali unato? tome u pojedinim zaseocima od kojih neka nemaju niti asfalta možete prona?i prave male gradi?e (barem na bira?kom popisu). Neki od primjera su zaseoci u okolici Vrgorca poput Dusine, ili neka druga naselja poput Vinjani donji. Ovdje treba imati na umu da postoje naselja u hrvatskoj koja uop?e nemaju ku?ne brojeve, pa se onda poneki rezultat može ?initi nelegitimnim iako je rije? o stvarnoj situaciji na terenu (primjerice grad Hvar nema ku?nih brojeva). Kako bilo, ?injenica je da su pojedinci u odre?enim manjim sredinama omogu?avali masovni upis bira?a na nepostoje?e adrese i ovdje sasvim sigurno možemo govoriti o organiziranom i sustavnom manipuliranju glasa?kim popisima - pa stoga i govorimo o pravim pravcatim kaznenim djelima.

Ju?er je državno izborno povjerenstvo imali konferenciju za medije gdje je bilo upu?eno pitanje o bira?kim popisima i unato? njihovom obe?anju da ?e bira?ki popisi ovoga puta biti sre?eni - nema stvarnog razloga tome vjerovati jer je ovdje rije? o ljudima koji su legalnom metodom na temelju lažnih podataka prijavljeni svojim boravištem na nepostoje?oj adresi.

?isto da ilustriram situaciju, dajem Vam provjerene podatke za naselja u okolici Vrgorca gdje se ekipa zaigrala i broj bira?a dovela do razine apsurda:

Popis stanovništva Popis bira?a Porast %
Banja 175 253 145%
Dusina 371 528 142%
Orah 260 363 140%
Podprolog 291 400 137%
Veliki Prolog 359 490 136%
Vrgorac 1536 2084 136%

Manipulacijom prebivalištem i bira?kim popisima krši se cijeli niz zakona, hrvatska država je ošte?ena za davanja tim ljudima na koja oni nemaju pravo, no što je daleko bitnije od toga, ti ljud dramati?no biraju sliku stanovništva na odre?enom podru?ju i onemogu?uju da stvarni stanovnici budu predstavljeni u vlasti onim ljudima koje su stvarno izabrali.

Nije realno o?ekivati da ?e ljudi koji su na vlast izabrani na ovaj na?in biti u stanju, štoviše, biti uop?e zainteresirani braniti i boriti se za interese onih koji na tom podru?ju doista i stanuju. Vrgorac i okolica Vrgorca su samo najbizarniji primjer izbornog inženjeringa koji bi morao biti zasutavljen i to odmah.

Misao dana:
I know somebody who actually slipped on a banana peel.

Komentari

Pogledao ovo mupovo i tamo

Pogledao ovo mupovo i tamo kaže:
Prebivalište je mjesto u kojem se građanin naselio s namjerom da u njemu stalno živi.
Mislim da je takva formulacija prilično šlampava jer je vrlo teško dokazati da se netko u trenutku kad je prijavio svoje boravište nije imao namjeru tamo stalno i živjeti, a namjeru može imati i danas bez obzira što zapravo živi na nekom potpuno drugom mjestu jer, eto, samo još da dovrši neke obaveze koje su se neplanirano otegle . . .

Inače ja mogu imati namjeru živjeti u Dubrovniku, Kninu, i Štrigovi, i te 3 namjere mogu imati istovremeno te shodno tome se mogu prijaviti na ta 3 mjesta.

Boravište može biti uobičajeno i privremeno. Uobičajeno boravište je mjesto u kojem građanin trajnije boravi bez namjere da se u tom mjestu naseli, a privremeno boravište je mjesto u kojem se građanin zadržava do 30 dana.
I sve je apsolutno legalno ako je prijavljeno boravište u Negdjegradu gdje su se one stvari neplanirano otegle . . .

Također ne vidim razloga zašto bi i onaj gazda koji je potpisao "izjavu o suglasnosti za prijavu" mogao biti krivično gonjen budući da je to moglo stvarno biti tako u trenutku potpisa (i opet je vrlo teško dokazati suprotno). To što se stanar ne nalazi tamo gdje je prijavljen znači samo da je taj vjerojatno prijavio svoje boravište negdje drugdje što gazda nije u mogućnosti provjeriti, a i zašto bi to provjeravao kad nije njegov posao?

Dodatna je bedastoća što se nakon toga gazda više nema nikakvog uvida u situaciju svog stanara i čak ne može više napisati nekakvu suprotnu izjava kojom bi onemogućio da onaj isti stanar bude i dalje prijavljen kod njega.

Zakonom, nadalje, nije određeno da se prijava može ostvariti samo na prostoru koji može biti definiran kao neovisna stambena jedinica, kakve parametre treba zadovoljavati te koliko se osoba smije prijaviti po m2 ili po m3 prostora. Negdje u pravu stoji da ono što nije zabranjeno je dozvoljeno i čini mi se da je upravo to takav slučaj gdje je pronađena rupa u sustavu. Jasno da bi trebalo otkriti da li je ta rupa ostavljena namjerno i da li je trebala biti otklonjena kad se to otkrilo, a nitko me ne može uvjeriti da murija nije primijetila pretjerani broj prijavljenih osoba na nekim adresama.

Još jedan loše napisani zakon što potvrđuje moju teoriju da su mnogi vrli pravnici išli studirati pravo samo zato što im nije išla matematika, a u ovom slučaju je više nego očito da se problem pokazao već u 1. razredu kod tablice množenja!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Još jedan loše napisani

Još jedan loše napisani zakon što potvrđuje moju teoriju da su mnogi vrli pravnici išli studirati pravo samo zato što im nije išla matematika, a u ovom slučaju je više nego očito da se problem pokazao već u 1. razredu kod tablice množenja!
Onda neka vrli matematičari riješe ovu jednadžbu: FF + PF = 1968

Tko je glasao

Onda neka vrli matematičari

Onda neka vrli matematičari riješe ovu jednadžbu: FF + PF = 1968
FF = 1968 - PF
ili
PF = 1968 - FF

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Nekako me asocira na

Nekako me asocira na Filozofski fakultet + Pravni faks ali nemam pojma što je bilo 1968

Tko je glasao

Nekako me asocira na

Nekako me asocira na Filozofski fakultet + Pravni faks ali nemam pojma što je bilo 1968

Tko je glasao

Leddevet, nikad od tebe

Leddevet, nikad od tebe stručnjak za kriptozaštitu. :)

Tko je glasao

nikad od tebe stručnjak za

nikad od tebe stručnjak za kriptozaštitu
Da, zaštita koju pravnici postavljaju na svoje zakone je stvarno često neprobojna, eto gotovo već više od godine dana se svi arhitekti i građevinari bave razbijanjem šifre kojom je zaštićen ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI i još uvijek nismo sigurni što zapravo tamo piše!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Hehehe, još nisi skontao

Hehehe, još nisi skontao Smogijevu formulu, hehehehehe. :)
Koji te muči članak, reci, ja bum ti objasnil. :)
PS Kakve veze ima zakon s pravnicima?
Slagalo ga je Ministarstvo MMD & komora.

Tko je glasao

Koji te muči članak, reci,

Koji te muči članak, reci, ja bum ti objasnil. :)
4.2. Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,
4.3. Podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

Što je ono što je ukopano 75%?

P.S. Zakon nije slagala komora, to ovi pravnici koji su ga slagali podvaljuju.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Poteren. :)

Poteren. :)

Tko je glasao

Supodrum. :)

Supodrum. :)

Tko je glasao

Supodrum. :) Lako se tebi

Supodrum. :)
Lako se tebi zafrkavat, ali kad ti neki referent ustvrdi da to nije podrum već suteren (jer nije ukopano 100% - doduše ukopano je 65% ali to u ovom slučaju za razliku od prošlog nije bitno) i da to treba promijeniti u projektu . . . a to piše na masu mjesta u tekstu, u nacrtima u svim mogućim projektima (arhitektura, statika, voda i kanalizacija, elektrika, fizika, grijanje, ventilacija, plin . . .) . . . dođe ti da nakog ukopaš i 200%!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Pa jednostavno objasniš

Pa jednostavno objasniš referentu da razumiješ da on ne razumije ono što nije razumljivo i da je kvaka u podrumu koji je 35% otkopan što su ti pouzdano rastumačili stručnjaci (za kriptozaštitu)

Tko je glasao

@griotta Ja ne mogu

@griotta
Ja ne mogu promijeniti svoje pravno i građansko mišljenje zbog Tvog minusa. To čak ni Slovenci ne bi tražili.

Tko je glasao

srediti popise birača nije

srediti popise birača nije isto što i proglasiti izbore na kojima su glasali ljudi koji su na popisu birača nezakonitima.
konzultirati logiku.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

mislim da nitko ne govori o

mislim da nitko ne govori o tome da treba proglasiti izbore nevažećima, no mislim da se jednako tako s pravom postavlja pitanje legitimnosti izbora koji su nastali na temelju takvih biračkih popisa

ovo je problem kojeg je potrebno riješiti

Tko je glasao

"Najmanje su bitni svi ti

"Najmanje su bitni svi ti prijavljeni ljudi.Ono sto je apsurdno je cinjenica da je i republicka izborna komisija, promatraci, GONG, oporba i cijelo pravosudje proglasilo izbore - regularnim."
(by gnews)

dakle, da, netko govori o tome da izbore treba proglasiti nevažećima i upravo to je bilo ono što je trigerialo takvu moju reakciju. slažemo se oko toga da popisi jesu problem, i koliko su problem, ali potpuno je kontraproduktivno ako krenemo ulaziti u takve priče koje su po svojoj bazi anarhističke.
ako su na izborima glasali ljudi koji su na popisu, ti izbori ne mogu biti proglašeni neregularnima i točka.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@griotta ako su na izborima

@griotta
ako su na izborima glasali ljudi koji su na popisu, ti izbori ne mogu biti proglašeni neregularnima i točka.
Predmet ovog dnevnika jest sve što prethodi popisu da bi se popis sačinio, a ne slijed događaja potom, o čemu se zaključci sami po sebi nameću. Neki standardi iz rimskog prava mogu izgledati anarhistički, ali samo onima koji su sebe identificirali s vlašću. Pravna ocjena izbornih rezultata vezana je za institucije i rokove i tu se slažem da o tome ne treba raspravljati "pro praeterito", ali vrijednost ovog dnevnika je golema za edukaciju građana - čitatelja o zaštiti njihovih prava ubuduće.

Tko je glasao

smogi, jednostavno me

smogi, jednostavno me šokiraš svojim načinom rezoniranja.
odgovarala sam na gnewsov komentar i stav po pitanju regularnosti. zašto ti tu uplićeš vrijednost dnevnika nije mi nikako jasno. u komentarima se ne držiš onoga što komentiraš, nego mlatiš okolo na sve strane, i iskreno, iritira me to. ako ćeš pobijati nešto što napišem, pobijaj TO, a nemoj obrađivati i 3 okolne teme.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@griotta nego mlatiš okolo

@griotta
nego mlatiš okolo na sve strane, i iskreno, iritira me to.
Ispričavam Ti se. To je vjerojatno što nisi naslovila komentar na koga se odnosi. Kako ne bih Tebe i druge koji su ex offo na ovom dnevniku naljutio, slobodan sam više se ne javljati na ovom dnevniku. Molim još jednom za Vaš oprost.

Tko je glasao

nema potrebe za isprikama

nema potrebe za isprikama niti za povlačenjem, ali moram ti skrenuti pozornost da nenaslovljavanje komentara nije nikakav propust (jesi li uočio da si ti jedini ili u najboljem slučaju jedan od rijetkih koji naslove komentar?). nije to slučajno - kada se odgovara na nečiji komentar, klikne se odgovori/komentiraj/što već i tvoj se komentar pojavi ispod tog komentara, malo uvučen. iz tog je razloga jasno tko kome odgovara (iako zna doći do zabuna) i moj komentar oko kojeg je krenula (više prepirka nego) rasprava odnosio se na gnewsov komentar i bio je stavljen na ispravno mjesto.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Mislim da bi možda radi

Mislim da bi možda radi učvršćivanja demokracije bilo dobro proglasiti radi lažnih biračkih spiskova jedne izbore
i druge ne raspisivati dok se temeljito ne srede birčki spiskovi. Ali ovakav postupak za sobom povlači mnoštvo
ostalih problema vezanih uz interregnum u vlasti, ali i to je rješivo.

inigo

Tko je glasao

Trebalo bi proglasiti sve

Trebalo bi proglasiti sve biračke spiskove nevažećima i početi raditi spiskove ispočetka, pojedinačnom prijavom birača uz predočenje važeće osobne karte i domovnice, i to neovisnoj izbornoj komisiji u kojoj bi bio zabranjen rad bilo kome iz Državne uprave, MUP-a, Vrhovnog suda, Sabora itd.

Tko je glasao

bio sam tri dana bez

bio sam tri dana bez interneta pa nisam stigao niti mogao reagirati

pročitao sam sve komentare i kada prvo riješim par sto emailova koji su me dočekali bacam se na odgovaranje i objašnjenja, ima puno dobrih pitanja ovdje (i dilema) no ovo je pripremano mjesecima i svi odgovori su odavno spremni :)

Tko je glasao

Tekst koji sam poslao skinut

Tekst koji sam poslao skinut je s bloga savjest.com Čini mi se da je to Lesarov blog. Objavljen je u tri dijela. Primjećujem da tamo ima dosta dnevnika s politike.

Tko je glasao

Pokušao sam nači neke

Pokušao sam nači neke ulice u naseljima kod Sesvete Dubcu i Dubravi, ali nema rezultata. Može li netko objasniti u čemu je problem.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Dodajmo još k tome, da je

Dodajmo još k tome, da je trgovačkom društvu u stranom vlasništvu vjerovatno omogućen uvid u kompletan popis htvatskih birača, ali i bazu svih jmbg, jer se slanjem sms upita jedino sa jmbg na predviđeni broj (i to jedino korisnicima ove mobilne mreže) mogu provjeravati neki podaci sa popisa birača.
Nije li ovo vrlo ozbiljan siguronosni propust za jednu državu, ali možebitno kršenje zakona o popisima birača te zakona o zaštiti osobnih podataka?????

http://www.uprava.hr/index.cgi?A=SMS&P=w

Slijedeća stvar je to, da na stranici ove državne instituvcije uopće nije navedena cijena ove usluge, što je također protivno zakonu, a ovaj model promovira upravo državna uprava (čak i putrem HTV / Palarić - Otvoreno).

Pa ako bi se pretpostavmo takova usluga još i naplaćivala po redovitoj cijeni sms poruke, zašto bi bilo kome bilo omogućeno da na poslu koji je isključivo u domeni državne uprave stvara profit, i to još na izborima.

Tko je glasao

Vrbnik, adresa Vrbnik 0

Vrbnik, adresa Vrbnik 0 upisano 255 birača,
Idemo dalje :)

Tko je glasao

Vrbnik, na adresi Vrbnik 0

Vrbnik, na adresi Vrbnik 0 prijavljeno 255 Birača,
Idemo Dalje :)

Tko je glasao

Mnogo podataka, a zapravo

Mnogo podataka, a zapravo čista manipulacija. U normalnoj državi bi za ovo državno odvjetništvo moralo pokrenuti istragu zbog širenja dezinformacija i uznemiravanja pučanstva.

Tko je glasao

Ovo postaje zabavna

Ovo postaje zabavna društvena igra, na Skypu sam našao poruku prijatelja iz Splita:
super, a vidi rodno mjesto Sanadera - Dugobabe 0 ima 91 glasač. Cile Dugobabe mislim da nema 30-40 stanovnika

Tko je glasao

Ima još, Radošić selo u

Ima još,
Radošić selo u dalmatinskoj zagori, prema popisu iz 2001 ima 202 stanovnika, danas sa svim zaselcima broji oko 181,
Trenutno na Radošić 0 je upisano 504 birača

Tko je glasao

Frederik, pitaj prijatelja

Frederik, pitaj prijatelja koliko je Dugobabčana izašlo na izbore. Ako ta brojka prelazi stvarni broj stanovnika (ovih 30-40) e ondak možemo sumnjati u prevaru i namještanje, u suprotnom se radi jedino o neažurnosti i aljkavosti zaduženih za popis birača i neusklađenim podacima.
A ja vjerujem da je ovo zadnje i da je tako na području cijele Hrvatske.

Tko je glasao

Frederik, Si pogledal

Frederik,

Si pogledal Orahovicu?

Tko je glasao

Pa Skviki, lijepo sam rekao

Pa Skviki, lijepo sam rekao da je Splićanin to gledao as ne ja. Mene pomalo zabavlja ali stvarno toliko ne interesira pojedinačno pretraživanje - mada ga smatram korisnim jer se stvara ukupna atmosfera u kojoj će se ovakvi naći zgranuti i možde ovaj put ne sudjelovati na izborima.

Mene je ustvari interesirao uglavnom ukupan broj, a s ovim se definitivno pokazuje da u Hrvatskoj imamo isti broj stanovnika i birača kao da nemamo onih ispod 18 godina. Što znači da smo u neregularnoj situaciji.

Ovo što dolje stalno inzistira Krekan (unatoč nastpjanju da relativizira problem) samo ide u prilog ovoj istoj tezi da smo mu neregularnoj situaciji. Jer uopće nije važno za koga su oni prekobrojni glasovali - to se ionako ne može istražiti - ali sama ta činjenica da imamo birača koliko i stanovnika, da se poziitivno zna da sudjeluju na unutarnjim izborima, da su ovi neregularni vjerojatno motiviraniji nego ostali dio populacije da sudjeluju na izborima (u korumpirani jer vjerojatno masovnije sudjelovaju radi očuvanja sisanja proračunske sise) - što sadašnji raspored političkih snaga u Hrvatskoj čini nevjerodostojnim.

Uostalom ti znaš da sam ja ovdje na tome najviše inzistirao, i sada postoje objektivni dokazi da sam bio u pravu. U svijetu demokracije nema gore stvari, nego da se utvrdi da je tekuća vlast uspostavljena na nedemokratskim temeljima. Nije važno koja je - jer se ovdje radi da su i druge stranke u svemu sudjelovale ako ništa drugo zato što su znalke za ptroblem ali ga nisu egzaktno istraživali.

Reci nam ovdje iz tvoje dugogodišnje pespektive gastarbeitera što bi se dogodilo s Angelom Merkel da se ustanove ovakve izborne nejasnoće (neću čak govoriti o manipulacijama) u Njemačkoj - pas će svima biti janso o čemu govorimo. Dakle, samo ovo je dovoljan razlog za postavljanje pitanja povjerenja u postojeću vlast - dakle vrijeme za ostavke. A da o drugim skandalima i političkim blokadama ne govorimo.

Tko je glasao

Znam ja dobro da si ti o

Znam ja dobro da si ti o tome pisal. No znam da sam te i ja u tome podržaval na svoj način i ponovo sad velim da bi trebalo odma ukinut dvojno državljanstvo i sve manipulacije i politička prepucavanja bi prestala.

Do sad ni jedna vlada nije to pitanje državljanstva rješila jel imaju svi od toga koristi.

Kod biranja predsjednika sam u Stuttgartu dobro videl kome daje diaspora glasove.

Tko je glasao

Je li trebalo ukinuti dvojno

Je li trebalo ukinuti dvojno državljanstvo kad si ti bio u Stuttgartu? Pa buš danes bil Nemec.

My Soul

Tko je glasao

Njemci ne dozvoljavaju

Njemci ne dozvoljavaju dvojno državljanstvo. Samo u iznimnim slučajevima toga ima.

Tko je glasao

Njemci ne dozvoljavaju

Njemci ne dozvoljavaju dvojno državljanstvo. Samo u iznimnim slučajevima toga ima.

Te "iznimke" obuhvaćaju 50-60% naturaliziranih useljenika u Njemačku. Npr. od 2007. godine svi gradjani Njemačke (koji ispunjavaju uvjete za njemačko državljanstvo) porijeklom iz neke druge EU zemlje modu imati dvojno državljanstvo (ako to njihova zenmlja porijekla dozvoljava.)

The Observer

Tko je glasao

Ljudi koji rade u Njamačkoj

Ljudi koji rade u Njamačkoj i dolaze iz drugih država EU ne uzimaju Njemačko državljanstvo. Ako neko i uzme onda je to u iznimnom slučaju.

No govor je o ne EU građana i ak su zadržali svoje staro državljanstvo i to se dozna, gubiju automatski po zakonu Njemačke to isto ( njemačko državljanstvo ).

Tko je glasao

ne znam kako bi sve

ne znam kako bi sve manipulacije time prestale, sve dok imamo nepostojeće adrese u samoj hrvatskoj, na kojima su uredno prijavljeni birači, potpuno svejedno da li su iz hrvatske ili dijaspore.

Tko je glasao

Ne Skviki ja znam da se mi u

Ne Skviki ja znam da se mi u tome slažemo, i da si me uvijek podržavao jer je to temeljno moralno pitanje - a ti su moralan ćovjek (oni koji drugačije misle moraju mi vjerovati - jer sam ja vjerodostojan čovjek).

Pisao sam općenito o nastaloj situaciju koju nije ničim moguće pravdati. Trebao je jedan blogger kao Mrak sve staviti u kompjutere i objelodaniti ovakve katastrofalne rezultate, mada je svaka stranka imala više novaca i resursa da to isto napravi - ali nije!! Pritom uopće nije važno tko je iz ovog bućkuriša više ili manje profitirao, nego je najvažnija činjenica da su skoro svi u tome sudjelovali, netko da to iskoristio a netko neodgovorno preko svega preskakao, pa smo danas u takvoj situaciju da se radi o enormnim brojkama, koje se više ne može nazivati sporednim detaljom, tim više što je manipuliranje registracijama građana i birača evidentno kršen zakon i Ustav, za što netko mora odgovarati pred ovim narodom.

Da, ima još jedna stvar koju treba naglasiti - nije bitno, dakako vrlo je potrebno dvostruko državljanstvo (jer je ono garancija zaštite sugrađana izvan svojih granica) ali je neprihvatljivo dvojno prebivalište. Na isti način, putovnice su potrebne svma, ali osobni dokumenti (legitimacije) samo onima sa stalnim mjestom stanovanja ili prebivalištem.

I prema tome očistiti spiskove. Ovaj problem nije potrebno previše istraživati nego samo potpisati s BiH Ugovor o dvojnom državljanstvu, i onda im isporučiti sve spiskove onih koji spadaju tamo da ih država BiH stavi pred izbor - ili jedno ili drugo prebivalište ali oba državljanstva.

I da se razumijemo, mi u Hrvatskoj imamo problem demografskog pražnjenja, pa nam je svatko tko se u Hrvatsku želi stalno nastaniti dobro došao, ali da tu radi, zarađuje i plaća poreze i doprinose - jer je između ostaloga stanovnštvo uz demografsko i ekonomsko, financijsko pitanje. Ne možemo mi npr. izvan naših granica imati recimo pola milijuna ljudi kojima ćemo plaćati razne prinadležnosti, a da to plaćaju samo građani ove zemlje. To je čista stvar i nešto suprotno tome se nema s čime opravdavati.

Tko je glasao

fredric, bojim se da je

fredric, bojim se da je nestasica turista cim ti pred sam start sezone koju samo genijalni Bajs moze spasiti, imas jos snage i pisati na forumu.Sve ja vjerujem sto se tice popisa biraca i laznjaka.Uostalom sve sam blizi teoriji da je jedini dobar kandidat za nas Antonio DiPietro.Ostalo je sve ista ekipa, koja ni ne zna sto bi ih docekalo da im eventualno neka frakcija SKJ bez obzira bio to HDZ ili SDP preda vlast i listu dugova...
Nego, mozda bi bilo dobro da se organiziraju nekakavi domaci pirati i da otimaju turiste sa cruisera.Pa da vidm tko nece nociti, jesti i placati.... Svakog zatociti na 7 dana u objekt sa najmanje 3*. Dobro hraniti, pojiti i na kraju Zahlen Sie bitte!

Tko je glasao

Pa istina je da sam

Pa istina je da sam prorijedio, zadnji post sam napisao prije 10 dana, ali tu i tamo pročitam pa komentiram ali rijetko. Turista će biti jer je to industrija koja teče, nažalost ne dovoljno da Bajsa pretvori u Supermena koji je spasio Sanadera i državni proračun. Ni HSS-a.

A ovo, istina je, u ovoj hrvatskoj demokratskoj sprdačini mnogi sudjeluju, pa ispada da je senzacija i toplu vodu otkriti.

Antonio di Pietro mi redovito isporučuje svoje novosti u inbox, prati starog krokodila koji se u potresu našao kao u prljavoj vodi rijeke Nil, i koji bi čak i od naših manipulatora izgleda imao što naučiti - vidi Allergia e lacrime del coccodrillo

Coccodrilo

Tko je glasao

Miris, Kaj ne štima? U tri

Miris,

Kaj ne štima? U tri kuče ima 126 upisanih glasača i tu u Petra Preradovića 1, 3 i 3A.

Tko je glasao

Kaj ne štima, ak je popis

Kaj ne štima, ak je popis rađen zimi, a kuće nemaju grijanje! Zar su se ljudi trebali smrznuti, a ne stisnuti se čvesto kao sardine i preživjeti!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

odlično mrače. sve

odlično mrače. sve pohvale. malo sam pregledavao biračke popise u svom nekadašnjem prebivalištu i koliko vidim ja i dalje živim tamo, unatoč tome što godinama ne živim tamo. a kako izgleda, moj će pokojni otac dobiti poziv za glasanje, možda čak i glasati. strašno.

Tko je glasao

Imam pitanja: 1. Je li pravo

Imam pitanja:
1. Je li pravo glasa na osnovi prijave prebivališta na adresi na kojoj se zapravo ne boravi - zakonito?!
2. Je li zakonito za svake izbore, lokalne, parlamentarne, predsjedničke?
Ad 1. Koliko se ja sjećam, prijava prebivališta moguća je samo na adresama na kojima se prebiva najmanje šest mjeseci u kontinuitetu, ili u godini. Ostalo je privremeni boravak.
Ja mogu preseliti na dva mjeseca iz Zagreba u Osijek, ali ne mogu ondje imati prvo glasa, nego samo privremeno boraviti. Moguće je, po mojoj logici, a u zakone nisam siguran, imati više privremenih boravišta (ne istovremeno, zakoni fizike), na primjer jer radim na više mjesta u jednoj godini, ili čak u mjesecu, po sedam dana... Ali, nije moguće imati više stalnih prebivališta.
Tako ja zaključujem.
Dakle, ako netko živi u Bosanskom Brodu on ne može imati hrvatsku osobnu iskaznicu u kojoj mu je upisano da ima prebivalište u Slavonskom Brodu. U tom slučaju on živi na dva mjesta.
Moralo bi to biti zakonom regulirano (koliko se sjećam i bilo je) i taj bi se zakon morao nekako moći provjeravati, naime njegovo poštovanje.
Navodno je Karamarko izjavio da će oni sad nešto provjeravati, to jest policija.
Što će provjeravati? To da radnik koji živi bilo u Hercegovini, Slavonskom Brodu ili Munchenu, ima osobnu kartu iz Hrvatske iako tu ne živi. Isti slučaj je i sa Srbima koji žive u Beogradu.
Pa upravo oni koji će provjeravati, izdali su tu osobnu kartu, pretpostavljam na osnovi važećih propisa.
Što će Karamarko provjeravati.
(Ovdje ostavljam po strani neobičnost da u jednom stanu ima prijavljeno pedeset birača...)
Ad 2. E, sad. Mogu pretpostaviti da svi državljani Hrvatske, gdje god imali prebivalište, mogu glasati na predsjedničkim izborima. Mogu pretpostaviti da svi mogu glasati i za liste na parlamentarnim izborima.
Znam da su svi koji imaju prebivalište i u Hrvatskoj i u drugim državama (istodobno!) na parlamentarnim izborima mogli glasati samo za kandidate iz njihove izborne jedinice u Hrvatskoj, a ne na listi za dijasporu, ali je time dijaspora, odnosno gradjani izvan Hrvatske bitno utjecala na rezultate u Hrvatskoj.

No, ako se ne varam, na lokalnim izborima bi imali pravo glasa samo oni koji na nekom području žive, stalno prebivaju. (Inače, meni bi bilo logičnije, po mom osjećaju za jezik, da je "stalno boravište" i "privremeno prebivalište", jer prebivati mi ima neki privremeni zvuk, ali izgleda da je u Hrvatskoj drukčije).
Kako se to može provjeriti ako oni koji ne žive negdje imaju osobnu s adresom iz tog mjesta. Što će Karamarko provjeravati?

Zaključno. U emisiji Nedjeljom u dva nakon izbora Milanović, šef SDP-a, naveo je primjer Slavonskog Broda gdje su u zadnji čas glasovima oko 400 ljudi, koji su glasovi stigli odnekud, a mogli su od bilo kuda gdje su glasali ljudi koji imaju osobne iskaznice iz Slavonskog Broda, izgubili jednog zastupnika kojeg je HDZ dobio (u direktnoj utrci razlike dva). Tako je moguće bilo i na drugim mjestima.
Nek mi netko objasni - Tri dana ova tema traje (računajući od početka u Novom listu). Što ta tri dana radi SDP.
Ja mislim da oni nemaju pojma o čemu je ovdje riječ, nego su samo u stanju dizati neproduktivnu i uglavnom slabu hajku. Znaju li barem oni, a za HDZ vjerujem da znaju, o kojim propisima i kojim efektima tih propisa je ovdje riječ.

Tko je glasao

1. Je li pravo glasa na

1. Je li pravo glasa na osnovi prijave prebivališta na adresi na kojoj se zapravo ne boravi - zakonito?!
2. Je li zakonito za svake izbore, lokalne, parlamentarne, predsjedničke?
Ad 1. Koliko se ja sjećam, prijava prebivališta moguća je samo na adresama na kojima se prebiva najmanje šest mjeseci u kontinuitetu, ili u godini. Ostalo je privremeni boravak.

Dovoljno je da vlasnik stana/kuće dođe u policiju s nekim tko se želi prijaviti, potpiše izjavu i to je to. Nitko ne provjerava gdje netko živi stvarno. Drugo, kad se netko odseli: koliko ima ljudi koji npr. godinama žive u Zagrebu, a imaju osobne iskaznice na manja mjesta.

Tko je glasao

To ne objašnjava 600 000

To ne objašnjava 600 000 birača VIŠKA.
Jedino ako vlasnik kuće nije došao s plišanim medekima da ih drug milicajac upiše.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci