Tagovi

Sve što Vam nitko nije htio re?i o bira?kim popisima

Javna je tajna da se bira?kim popisima manipulira ve? gotovo dva desetlje?a, a sve skupa kako bi se osigurala prevlast to?no odre?ene politi?ke grupacije na izborima. Manipuliranje bira?kim popisima dobro je vidljivo na parlamentarnim izborima kada krenemo uspore?ivati broj bira?a u odnosu na broj stanovnika Hrvatske - ?ime postajemo jedina zemlja na planeti u kojoj je broj bira?a ve?i od broja stanovnika.

No, ako malo bolje razmislite, puni efekt manipuliranja bira?kim popisima doga?a se upravo na lokalnim izborima gdje mali broj glasova (svega nekoliko stotina) može trajno prevagnuti na jednu ili drugu stranu. Problem je naravno u tome što ste do sada mogli o tome samo diskutirati ali nikada se ništa nije moglo u?initi jer nije bilo na?ina kako to dokazati.

Sve do danas.

Danas sam lansirao web stranicu slijede?eg naziva:

http://popisbiraca.pollitika.com

To je web stranica koja se temelji na stvarnom popisu bira?a i na kojoj možete upisati naziv bilo kojeg naselja u hrvatskoj i saznati do stotinu adresa s najve?im brojem bira?a u tom naselju. Ukratko, da pojednostavim do kraja, možete bez problema saznati koliko je prijavljeno punoljetnih gra?ana kod vašeg susjeda.

Puno je razloga zašto se hrvatski državljani koji ne žive u Hrvatskoj žele prijaviti na hrvatskim adresama. O?igledni razlozi su ekonomske prirode i tu govorimo o porodiljnim naknadama, socijalnoj pomo?i, pomo?i za nezaposlene i sli?no. Ovdje govorimo o desetinama ako ne i o stotinama milijuna kuna troškova za gra?ane koji ne doprinose ovoj državi ali svejedno iz nje izvla?e direktnu ekonomsku korist, bila ona kroz prethodno navedene fondove ili pak kroz zdrastvene usluge. Dvije temeljne grupacije koje koriste ove mehanizme su hrvati iz Hercegovine odnosno srbi iz BIH i Srbije.

Po saznanjima koje sam istražuju?i ovu pri?u uspio ste?i, izborna prijevara se bazira na dvije temeljne metode. Prva metoda je manje organizirana ali mnogobrojna, gdje rodbina koja živi u Hrvatskoj dopušta svojoj obitelji iz primjerice Hercegovine da prijavi svoje prebivalište na njihovoj ku?noj adresi. Ovo je donekle teško detektirati jer je rije? o "razmjerno" malim devijacijama i teško je ustanoviti ?istim pregledom bira?kih popisa koje su to adrese na kojima broj bira?a zna?ajno odudara od stvarnog broja stanara. Primjetite da se prilikom prijave prebivališta mora oti?i u MUP i dati izjavu da odre?ena osoba stanuje na to?no odre?enoj adresi. Davanje lažne informacije službenoj osobi, lažno svjedo?enje kao i proizvodnja dokumentacije koja svjedo?i tome u prilog definitivno ulazi u kategorije prekršajnih ako ne i krivi?nih djela kažnjivih zakonom.

Druga metoda koja je osobito popularna u selima dalmatinske zagore i pograni?nim podru?jima su naselja sa ku?nim brojem 0, 900 ili 999. Naime u pojedinim zaseocima i naseljima postoji ogromna mimoilaženja u broju bira?a i broju stanovnika. Obi?no u takvim naseljima to?no znate tko u njima živi jer se tamo nalaze dva-tri a u svakom slu?aju ograni?eni broj prezimena ali unato? tome u pojedinim zaseocima od kojih neka nemaju niti asfalta možete prona?i prave male gradi?e (barem na bira?kom popisu). Neki od primjera su zaseoci u okolici Vrgorca poput Dusine, ili neka druga naselja poput Vinjani donji. Ovdje treba imati na umu da postoje naselja u hrvatskoj koja uop?e nemaju ku?ne brojeve, pa se onda poneki rezultat može ?initi nelegitimnim iako je rije? o stvarnoj situaciji na terenu (primjerice grad Hvar nema ku?nih brojeva). Kako bilo, ?injenica je da su pojedinci u odre?enim manjim sredinama omogu?avali masovni upis bira?a na nepostoje?e adrese i ovdje sasvim sigurno možemo govoriti o organiziranom i sustavnom manipuliranju glasa?kim popisima - pa stoga i govorimo o pravim pravcatim kaznenim djelima.

Ju?er je državno izborno povjerenstvo imali konferenciju za medije gdje je bilo upu?eno pitanje o bira?kim popisima i unato? njihovom obe?anju da ?e bira?ki popisi ovoga puta biti sre?eni - nema stvarnog razloga tome vjerovati jer je ovdje rije? o ljudima koji su legalnom metodom na temelju lažnih podataka prijavljeni svojim boravištem na nepostoje?oj adresi.

?isto da ilustriram situaciju, dajem Vam provjerene podatke za naselja u okolici Vrgorca gdje se ekipa zaigrala i broj bira?a dovela do razine apsurda:

Popis stanovništva Popis bira?a Porast %
Banja 175 253 145%
Dusina 371 528 142%
Orah 260 363 140%
Podprolog 291 400 137%
Veliki Prolog 359 490 136%
Vrgorac 1536 2084 136%

Manipulacijom prebivalištem i bira?kim popisima krši se cijeli niz zakona, hrvatska država je ošte?ena za davanja tim ljudima na koja oni nemaju pravo, no što je daleko bitnije od toga, ti ljud dramati?no biraju sliku stanovništva na odre?enom podru?ju i onemogu?uju da stvarni stanovnici budu predstavljeni u vlasti onim ljudima koje su stvarno izabrali.

Nije realno o?ekivati da ?e ljudi koji su na vlast izabrani na ovaj na?in biti u stanju, štoviše, biti uop?e zainteresirani braniti i boriti se za interese onih koji na tom podru?ju doista i stanuju. Vrgorac i okolica Vrgorca su samo najbizarniji primjer izbornog inženjeringa koji bi morao biti zasutavljen i to odmah.

Misao dana:
I know somebody who actually slipped on a banana peel.

Komentari

@My Soul ma u redu nemam ja

@My Soul ma u redu nemam ja ništa protiv, pa i nojevi zabadaju glavu u pijesak iako su najbrže ptice na svjetu i nose najveća jaja.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Sve je to zbog zapravo

Sve je to zbog zapravo neprirodne (ali za nas ne lako rješive) situacije da velik broj državljana živi preko granice. Evo, da ja živim recimo u Posusju, Mostaru, što me sprečava da prijavim trajno prebivalište kod sestrične u Imotskom ili slično? Nitko me tu ne može spriječiti. Lijepo se prijavim, i dobivam naknadu za nezaposlene, socijalnu pomoć itd. Imamo državljana više nego građana, i to je normalna posljedica.

I da dođe neka kontrola: čujte, moj bratić je na službenom putu, vraća se sljedeći tjedan. To je nerješivo.

Ustavni sud nije ugrozio pravni poredak. Osoba koja je npr. beskućnik, ili zbog nekih drugih razloga nema osigurano stalno stanovanje bi bila u nepovoljnom položaju. Zadaća Ustavnog suda je ravnopravnost svih državljana. Svi državljani imaju pravo naseliti se bilo gdje, bilo kada. To što neki od njih imaju dvije putovnice i sisaju dvije dojke je problem na koji je trebalo misliti kod dijeljenja domovnica.

Stalno se vrte ista pitanja oko dijaspore itd. Iako su mi političke opcije koje se vrte u tom dijelu dijaspore sasvim strane, iako uvijek glasam za sasvim druge opcije, ti ljudi su hrvatski državljani, imaju domovnicu, i to je kraj priče. To je vladavina prava.

Tko je glasao

što me sprečava da

što me sprečava da prijavim trajno prebivalište kod sestrične u Imotskom ili slično?
Ništa Te ne spriječava. Ali činiš prekršaj iz Zakona o prebivalištu i boravištu građana, ako kod sestrične zaista ne živiš i nemaš namjeru živjeti. Prekršajni postupak pokreće MUP izdavanjem obveznog prekršajnog naloga protiv Tebe, a ne protiv sestrične, jer si Ti dao neistinite podatke u prijavi prebivališta.
1.) Bratić/sestrična nisu obitelj pa da bi sestrična bila oslobođena od plaćanja poreza na najam stana. Najmodavac plaća porez ?
2.) Komunalne naknade su plaćene samo za jednu osobu ili dvije osobe ?
To je vladavina prava.

Tko je glasao

Znam, znam, znam. Ali je sve

Znam, znam, znam. Ali je sve vrlo teško provjeriti a kamoli dokazati. Prvo mora postojati neka indicija da sam dao neistinite podatke, zatim trebaju neki dokazi. Što se tiče plaćanja poreza na najam, i sam znaš da praktično nitko to ne plaća. Sve zajedno nije u redu, slažem se, ali je ovaj problem jako teško riješiti. Što je sa djecom koja idu na studij, imaju neke rođake u Zagrebu i stvarno žive kod njih, nikakva stanarina, usluga rođacima? Ali recimo odu na tjedan-dva doma? Kako bi sve te slučajeve razmrsio? Kako to sve provjeriti?

Komunalne naknade nemaju veze s prijavom na policiji, koliko je meni poznato.

Tko je glasao

@Daniel N. Eh, kad bi bio

@Daniel N.
Eh, kad bi bio drvosjeća (If I Were A Carpenter), ja bih:
- Naložio Poreznoj upravi, i Policijskoj upravi da radi obavljanja inspekcijskog nadzora i izvidnih radnji formiraju zajedničke timove. Poreznjak, policajac i dva zapisničara. Svakom u ruke adresar, izvadak iz evidencije građana i popis birača. Radi ekonomičnosti nadzor bi se obavio samo na desetak adresa gdje je raskorak upisanih građana najveći. A onda - kuc, kuc. U roku od 10 minuta ispraznilo bi se mjesto. Dalje je stvar administracije. Prekršajni postupci po Policiji i Poreznoj upravi. Formirani timovi ne bi bili iz iste Policijske ili Porezne ispostave u kojoj se vrši nadzor.
Sve jednostavno da ne može biti jednostavnije.

PS. Kad bi me jedno ljeto udomio na tjedan dana platio bih boravišnu pristojbu. Jer ja sam kao turist. A plaćaš li Ti boravišnu pristojbu kad dođeš u Zagreb? Zašto sam ja turist kad dođem na more u ljeto, a nije turist kad dođe bodul u Zagreb po zimi. Samo zato što nemamo kontinentalni turizam?

Tko je glasao

Gle, ono o Posušju je samo

Gle, ono o Posušju je samo figurativno, cijeli život živim u Zagrebu, par stotina metara od Trga Bana Jelačića.

A o boravišnoj pristojbi stoji, pa i Zagreb ima Turističku zajednicu. Ali realno, tko to plaća?

Evo, piše na teletekstu da je Izborno povjerenstvo zatražilo provjeru... vidjet ćemo!

Tko je glasao

@smogismogi, dakle jasno je

@smogismogi,
dakle jasno je da se "problem" može rješiti za svega nekolko dana.... no isto tako je svakim tvojim komentarom sve jasnije zašto za tebe (i takve) nema mjesta u HR pravosuđu..... no ipak, nadam se da nije svako zlo pa i ovo tako dugovjećno da i ti nečeš doći u priliku pokazati što znaš.....

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Joj. Stavio si link na

Joj. Stavio si link na portal, koji zjapi nedorađen. Kad dođem na neki portal, prvo što pogledam su fotografije. Kod tebe prazno! Onda slijede druge stvari. Isto prazno. Pa ne možeš staviti internet stranicu, a da zjapi prazna. Možeš je staviti u pripremu, neaktivnu, ako još nemaš što na nju stavit. Valjda nisi lijen, jer kako onda misliš dobit izbore u Trogiru? Bar kad su u pitanju žene! Mi ti pazimo na te stvari.

My Soul

Tko je glasao

@My Soul, I am so sorry, ali

@My Soul,
I am so sorry, ali od prvotne zamisli se mnogo toga promijenilo stoga nisu popunjeni (predviđeni) ostali sadržaji stranice.... Između brisanja i ovog što vidiš sada jasno ti je što sam odabrao,..... a da u isto vrijeme nikoga ne isprovociram na bilo koji način........
.... a kako milim u Trogiru dobiri izbore? .... Uf.... teško, vrlo teško jer je dio ekipe "ruže" izabrao (za sada) "sigurniji" put ka ostvarenju svojih ciljeva a kod mene su unatoć svemu ostali isti...... no još je jako dugo do 27.04.
..... a po fotkama, clipovima...... uf, pa to je mogla biti NO:1 stranica,..... čak i puno šire od granica RH..... ali na žalost nije...... no utjehe radi, biti će promjena nakon predaje lista 27. 04........ a do tada predlažem da se upoznate sa svim tekstovima na portalu..... kao i ovima ovdje, naravno.

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

@solaris Svaka čast. Netko

@solaris
Svaka čast.
Netko može prijaviti da stalno živi negdje gdje nema osigurano mjesto da stalno živi.
Da, ali tu mora imati namjeru stalno živjeti (subjektivni element) i faktično živjeti (objektivni element). Ako toga nema, onda je prekršaj. Inače, Policija opravdano ukazuje na odluku Ustavnog suda RH koja im je otežala posao.

Tko je glasao

Nisam pravnik ali imam

Nisam pravnik ali imam čvrstu logiku.

Ovdje se očito radi, u tim tumačenjima Istavnog suda i odredbama zakona o trehničkim preduvjetima na osnovu kojih se može dobiti prijava stalnog boravišta (ili prebivališta) ali sa samom registracijom stalnog boravišta nema nikakve veze, jer svaki do onih koji dolaze u Hrvatsku sa sobom moraju donijeti punopravnu ispisnicu s mjesta dotadašnjeg prebivališta - to je vejrojatno nešo što im ipak ne odgovara (jer žive i rade tamo) i vjerojatno bi ih se mali broj uključio, ili bi se poslužili lažnim potvrdama što je kriminal i od onih koji bi takve potvrde izdavali i onih koji bi ih koristili.

Jednostavno je nemoguće imati dva mjesta stalnog boravišta ili prebivališta (što mi se čini neprecizan pojam)- šojam stalnog boravka je nedjeljiv u svo m temeljnom značenju.

Tko je glasao

" svaki do onih koji dolaze

" svaki do onih koji dolaze u Hrvatsku sa sobom moraju donijeti punopravnu ispisnicu s mjesta dotadašnjeg prebivališta - to je vejrojatno nešo što im ipak ne odgovara (jer žive i rade tamo) i vjerojatno bi ih se mali broj uključio, ili bi se poslužili lažnim potvrdama što je kriminal i od onih koji bi takve potvrde izdavali i onih koji bi ih koristili."

"Jednostavno je nemoguće imati dva mjesta stalnog boravišta ili prebivališta"
I to je to.!

Tko je glasao

Ali ti možeš imati stalno

Ali ti možeš imati stalno boravište u Imotskom i u Posušju. To su dvije različite države. Što se tiče Hrvatske, ti si oduvijek živio u Imotskom. Što se tiče Bosne, tamo su drugi zakoni, ako ti oni priznaju boravište, ne moraju o tome obavijestiti Hrvatsku, oni uopće ne moraju znati da ti imaš hrvatsko državljanstvo.

Tko je glasao

Zabrinjavajući je mlaki

Zabrinjavajući je mlaki odgovor na objavu "Popisa birača". U "normalnoj" zemlji zapadno europskog tipa bi se sve okrenulo naglavačke kako bi demokracija bila očuvana. Prvi dan objave popisa sam gledao teletext hrvatskih tv postaja. HTV uopće nije imao tu vijest u "Vijestima ih Hrvatske". Kako se dobar dio viška birača veže za susjednu nam državu, potražio sam vijest i u "Vijestima iz svijeta". Ni tamo je nije bilo.

Tko je glasao

Možda to ljude ne zanima,

Možda to ljude ne zanima, zato jer su iste liste birača prošle i na izborima 2000-te i kasnije. Dakle, ništa se bitno nije promijenilo, a onda valjda nije ni bitno. Uostalom, koliko mene pamćenje služi, promatrači svih stranaka budno su nadzirali sve izbore i niti na jednom zapisniku koji je prijavljen državnoj upravi nije bilo bitnih primjedbi na tu temu. Ni od GONG-a, ni od europskih promatrača, koji su na kraju i odustali od praćenja, kao nepotrebnog.

My Soul

Tko je glasao

@senaka pa da je pudla Ive

@senaka pa da je pudla Ive Sanadera dobila buhe to bi na prisavskoj maloumnici sigurno bila udarna vijest svih HTV-ovih vijesti i Dnevnika i naravno posebnog izdanja Dnevnika plus, a pudlinim buhama bi se bavila Hrvatska uživo, naravno i Otvoreno, možebitno bi i Bilić u tome imao inspiraciju za "misli stoljeće", Goran Milić za reportažu iz zemlje porijekla pudlice, a kod Ace Stankovića bi se umjesto Ante Jelavića pojavila Sanaderova pudla i njen gazda.

Ma ljudi moji velika je to stvar da se na Markovom trgu nakon orlova, jastrebova, lešinara, papagaja, zmija, krvopija, hijena, pijavica, kameleona, i svih onih parazita ibezkičmenjaka pojavila i BUHA

Za RTL i NOVU tv vrijedi, isto tako "ista meta isto odstojanje"

Ovako ZNA SE nama direktive iz premijerovog ureda i za prisavske namjesnike Vanju Sutlić i Hloverku Novak Srzić popis se birača nije ni dogodio.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Mrak, Svaka čast! To se

Mrak,

Svaka čast!

To se zove zaokružena akcija!

No, predlažem da onaj naslov Prijavi susjeda promijeniš u npr. Prijavi prekršaj ili nešto slično...Možda sam preosjetljiva (po prirodi sam teški emotivac a ovo vrijeme me lomi), ali baš mi nikako ne leži poziv na prijavu susjeda, pa makar bio i opravdan...nekako ostavlja gorak okus u ustima...

Statistička pogreška

Tko je glasao

@Sanjar61 Jako dobro.

@Sanjar61
Jako dobro. Pridružujem se prijedlogu. Konačno, ne mora biti "susjed" taj koji je počinio prekršaj.

Tko je glasao

Ministarstvo unutarnjih

Ministarstvo unutarnjih poslova RH ima korisnu stranicu, te preporučujem svakako pogledati:
- Zakon o prebivalištu i boravištu građana
- Odluku Ustavnog suda RH http://www.mup.hr/92.aspx
Svakako pogledati i stranicu http://www.mup.hr/43.aspx na kojoj su opisane osnovne zakonske definicije.
Odluka Ustavnog suda RH do krajnosti je liberalizirala prijavu prebivališta i time znatno otežala posao - Policiji.
Nisam "odvjetnik" Policije, ali nije ni Policija uvijek za sve kriva.

Tko je glasao

Nisam "odvjetnik" Policije,

Nisam "odvjetnik" Policije, ali nije ni Policija uvijek za sve kriva.

Ako nije policija, onda su Matični uredi tj. gosn. Palarić. Netko je od 2003. od 2007. upisao novih 107 tisuća DRŽAVLJANA s pravom glasa, od toga njih 98 tisuća u Hrvatskoj, bez da su se isti USELILI u Hrvatsku po evidenciji DZS-a kojem podatke dostavlja MUP.

Tko je glasao

U malim naseljima lokalne PP

U malim naseljima lokalne PP odnosno ispostave znaju svakog stanovnika u dušu. U takvim slučajevima Policija je znala i morali znati da primjerice kod nekog Joze ili Tonča ne živi 50 ljudi. U takvom slučaju ništa ne opravdava nečinjenje odnosno nepokretanje prekršajnog postupka. Naprotiv u Zagrebu je nemoguće da PP poznaje brojčano stanje u nekoj kući neposrednim saznanjem, već mora povjerovati istinitosti podataka u prijavi prebivališta građana. Policija ne podnosi optužni prijedlog odnosno ne donosi obvezni prekršajni nalog iz jednostavnog razloga što ne zna stvarno stanje na terenu. U tome i jest vrijednost ovog dnevnika, jer Policiju suočava s stvarnim stanjem. Uostalom, baš u tom pravcu je Ministar naložio hijerarhijski nižim dužnosnicima odnosno postajama da provjere činjenice.

Tko je glasao

Smogi, smiješno je sumnjati

Smogi, smiješno je sumnjati da je policija toliko nesposobna da ne zna tko je gdje i tko gdje živi. Zamisli da je ovakav kaos kakav je u biračkom popisu zaista kaos i u policijskim kartotekama. Sigurno nije.

Evo točnih podataka: od 2003. do 2007. u Hrvatsku se doselilo, znači da je došlo iz inozemstva i ovdje prijavilo prebivalište 57879 hrvatskih državljana. Istovremeno se iselilo, znači da je odjavilo prebivalište u Hrvatskoj 26432 hrvatskih državljana, i još 3086 stranaca.

To je po evidenciji MUP-a. Čak i ako su svi stranci koji su se uselili dobili državljanstvo, to je 34533 novih građana. Oduzmimo maloljetne, min 15%, to je oko 30000 novih birača s pravom prebivališta u Hrvatskoj, po službenim statistikama DZS-a koji koriste izvore iz MUP-a. Dakle, to su oni za koje MUP zna da su se uselili.

Po kojoj logici je 2003. do 2007. mi imamo novih 99 000 birača prijavljenih u Hrvatskoj? Starenjem stanovništva mogli bi dobiti ne više od 8000 novih birača?

Kako je tih 90 000 završilo na biračkim popisima građana s prebivalištem u Hrvatskoj, ako ih nije upisao MUP? MUP je taj koji dostavlja podatke Državnoj upravi. Jel ti se čini logično da netko ilegalno prijeđe granicu, ne prijavi se da je došao, i onda se ide prijaviti u birački popis bez papira?

Tko je glasao

Po kojoj logici je 2003. do

Po kojoj logici je 2003. do 2007. mi imamo novih 99 000 birača prijavljenih u Hrvatskoj? Starenjem stanovništva mogli bi dobiti ne više od 8000 novih birača?

Nije mi jasno kako si došao do ovih 8 000 novih birača? Svake godine u RH se rađa oko 41 000 djece, znači da ih otprilike isto toliko postaje punoljetnima s pravom glasa. Prema podacima s DZS-a od 2004. do 2007. u RH se rodilo 166 155 djece. U istom periodu broj umrlih iznosi 204 291 što daje negativan prirast na biračke popise čak ako im pridodamo i ovih tvojih 30 000 useljenika. Di je tu + 8 000?!

Nadalje pitaš se kako je moguće toliko povećanje biračkog tijela od ca 100 k duša. Odgovor je vrlo jednostavan. Zbog neažuriranja podataka o umrlima i nikako drugačije. Ako smo u istom periodu dobili ca 200k novih (useljenici+novopunoljetni), a otprilike isto toliko imamo umrlih, jedini logičan zaključak je da svaki drugi umrli nije brisan s popisa birača. Umrli u izbornoj godini 2007. njih 52 367 najvjerojatnije su svi ostali na listama, a ostatak iz prijašnjih godina.
Tako sam ja našao na ovom mrakovom popisu svoju baku koja je živjela sama, a koja je umrla prije tri godine. dakle nije izbrisana kao ni svi ostali koji su višak.
;)

Tko je glasao

Nije mi jasno kako si došao

Nije mi jasno kako si došao do ovih 8 000 novih birača? Svake godine u RH se rađa oko 41 000 djece, znači da ih otprilike isto toliko postaje punoljetnima s pravom glasa. Prema podacima s DZS-a od 2004. do 2007. u RH se rodilo 166 155 djece. U istom periodu broj umrlih iznosi 204 291 što daje negativan prirast na biračke popise čak ako im pridodamo i ovih tvojih 30 000 useljenika. Di je tu + 8 000?!

Zato što je za generacije rođene 1985.-1989., koje su biračko pravo stekle u spornom periodu, bio bolji odnos snaga.

Odgovor je vrlo jednostavan. Zbog neažuriranja podataka o umrlima i nikako drugačije. Ako smo u istom periodu dobili ca 200k novih (useljenici+novopunoljetni), a otprilike isto toliko imamo umrlih, jedini logičan zaključak je da svaki drugi umrli nije brisan s popisa birača.

Onda će u zatvor gospodin Palarić, ravnatelj Državne uprave zadužen za Matične urede, i za popis stanovništva, jer sam sebi nije dostavljao podatke koje si je bio sam dostavljati. Vjerojatno je samo bio zaboravan, nema šanse da je to radio s nekim u komplotu.

Članak 8. Zakona o popisima birača
Matični ured dužan je ODMAH nadležnom tijelu koje vodi popis birača dostavljati obavijesti o umrlim osobama koje su starije od 18 godina, obavijesti o sklopljenom braku, promjeni osobnog imena i promjeni spola.

Tko je glasao

A zašto bi Palarić bio

A zašto bi Palarić bio kriv? Neka u zatvor ako baš treba netko ići idu oni iz matičnih ureda koji podatke nisu ažurirali. Ako pak jesu, e ondak oni koji su ih prikrili.

Tko je glasao

U pravu si, ali istaknuo sam

U pravu si, ali istaknuo sam razliku između saznanja u malim naseljima i u primjerice Zagrebu. Policija u Zagrebu sigurno nije išla od stana do stana provjeravajući koliko stvarno ljudi živi u stanu. Osvrnuo sam se samo na pojedinačne slučajeve odnosno kada je policajac morao znati za neistinitost prijave u malom naselju i kada nije mogao znati u velikom gradu. U oba slučaja odgovoran je građanin koji je Policiji dao neistinite podatke u prijavi prebivališta. To je važno razlikovati ako netko hoće tražiti odgovornost Policije. Ti problem promatraš u globalu i tu nemam nikakve primjedbe.

Tko je glasao

Policija u Zagrebu sigurno

Policija u Zagrebu sigurno nije išla od stana do stana provjeravajući koliko stvarno ljudi živi u stanu.

Da nije išla, to je gotovo sigurno. Kao što je više nego sigurno da je mogla i trebala ići. Naravno, ne radi se o tome da su bez reda i nasumično trebali "češljati" kuću po kuću već sustavno i planski.

Teško da bi i vrli Krunoslav Borovec uspio smisliti argumente za tvrdnju kako policiji nije bilo poznato da manipulacija s prebivalištima i, posljedično, popisima birača godinama ima. Kako sami zaprimaju prijave i vode evidenciju prebivališta, ne mogu se pravdati ni da im ti podaci nisu bili dostupni ili da je za njihovo prikupljanje bilo potrebno uložiti veliki trud.

Prosječan operater koji radi na njihovom informatičkom sustavu vrlo lako je mogao izlistati sve adrese na kojima je prijavljeno, primjerice, više od 10 osoba.

U ionako hiperprodukciji "akcijskih planova" nije trebao biti osobiti problem sačiniti još jedan, za razliku od mnogih bi ovaj bio i tek kako koristan, i prema njemu krenuti u provjeru konkretnih adresa.

Istovremeno s početkom akcije se moglo "na sva zvona" oglasiti da je ista počela i njenu svrhu te najaviti podnošenje prekršajnih i kaznenih prijava protiv prekršitelja odredbi Zakona o prebivalištu (ministarstvo pravosuđa je moglo-trebalo paralelno najaviti pooštrenje kazni) pa bi dobar dio "mrtvih duša" samoinicijativno odjavio fantomsko prebivalište i "utekao glavom bez obzira".

Uvjeren sam da su ovakvim pristupom u samo pola godine ili godinu dana mogli riješiti problem fiktivnih prebivališta i posredno popise birača.

Naravno, i za tako jednostavnu operaciju je nužno ispuniti dva uvjeta, imati visokoprofesionalizirane državne službenike kojima je stalo obavljati vlastiti posao i prema građanima te društvu odgovornu vladu s jasno izraženom političkom voljom da problem biračkih popisa riješi, bez obzira što bi to baš za nju značilo da neće dobiti prve sljedeće izbore.

A kako stojimo po tim pitanjima, zna se.

B-52

Tko je glasao

Osvrnuo sam se samo na

Osvrnuo sam se samo na pojedinačne slučajeve odnosno kada je policajac morao znati za neistinitost prijave u malom naselju i kada nije mogao znati u velikom gradu. U oba slučaja odgovoran je građanin koji je Policiji dao neistinite podatke u prijavi prebivališta.

Mislim da ipak nisi skontao što sam htio reći.
A htio sam reći ovo:

U četiri godine povećan je broj građana s pravom glasa s prebivalištem u Hrvatskoj za cca 99 tisuća. Njih je, prema zakonu, mogao upisati jedino MUP, tj. samo je MUP to mogao dostaviti u Državnu upravu. Dakle, ako nije netko mimo zakona upisao ljude bez glave i bez repa, onda MUP je evidentno vodio dva RAZLIČITA popisa useljenika. Jedan je popis imao za sebe (to je ovih cca 30 tisuća imigranata) i za Državni zavod za statistiku, a drugi je dostavljao Državnoj upravi.

Nema ni teorijske šanse da se ne radi o institucionalnoj pljački i grubom kršenju niza zakona, a ne samo o ostavljenim rupicama u zakonu koje je netko vješto iskoristio.

Tko je glasao

Ma skontao sam. Samo ja

Ma skontao sam. Samo ja gledam "mikro" situaciju, a Ti "makro". Imao sam slučajeve iz Zakona o prebivalištu i boravištu građana i Zakona o strancima, i suradnju s Policijom tako da znam vrlo dobro "mikro" problematiku na terenu. Tebi ostavljam strateška pitanja za komentare i nemam na iste primjedbe.

Tko je glasao

Bacio sam oko na odluku

Bacio sam oko na odluku Ustavnog suda. prema njoj ispada da su se svi ti ljudi prijavili na sve te nepostojeće adrese više manje sukladno odluci Ustavnog suda?
Možda nisam sasvim u pravu, ali bojim se da na osnovi te odluke pravnici imaju barem mogućnost dugotrajno, uporno i donekle uvjerljivo se prepirati da je sve u redu. Narvano, ako je riječ o živim i postojećim ljudima a to što su adrese nepostojeće je tehnička stvar. Ukratko, organizirani kaos.
Nadam se da nisam sve dobro pročitao i da postoji neki jednostavan način da me se opovrgne.

Tko je glasao

@solaris "Nepostojeća

@solaris
"Nepostojeća adresa" je neistinit podatak koji je predan Policiji prilikom predaje prijave prebivališta, pa dakle predstavlja prekršaj kako je opisano u primjerku prekršajne prijave. Nadalje za prebivalište se traži i subjektivni element - namjera prebivanja i faktično prebivanje. A ni toga nema, pogotovu ne na "nepostojećoj adresi".
Stvar je jednostavna, kao što je jednostavno i "na terenu" provesti izvidne radnje. Mislim da je Ministar i reagirao s takvom uputom policijskim postajama.

Tko je glasao

Tako je to kada Mrtvi

Tako je to kada Mrtvi glasuju i primaju penzije.

Tko je glasao

@drugistup, i dok brak traje

@drugistup, i dok brak traje do groba, biračko je pravo kao što vidimo vječno!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Koliko medju ovih pet

Koliko medju ovih pet tisuća i gotovo četristo čitanja ima jedinstvenih posjetilaca?

Tko je glasao

oko 4.000 popisbirača je do

oko 4.000

popisbirača je do jučer posjetilo oko 20.000 ljudi

Tko je glasao

Iako se ovo moze shvatiti i

Iako se ovo moze shvatiti i kao spam ne mogu a da ne čestitam. Naime, iako novine izlaze u desetke tisuća primjeraka malo koji tekst pročita više od deset, petnaest posto njih, možda naslovni, ponekad. To je važna značajka interneta, da se ne mora sve pakirati zajedno

Tko je glasao

Prva metoda je manje

Prva metoda je manje organizirana ali mnogobrojna, gdje rodbina koja živi u Hrvatskoj dopušta svojoj obitelji iz primjerice Hercegovine da prijavi svoje prebivalište na njihovoj kućnoj adresi

To je masovna pojava. Nije riječ samo o izborima. Izbori su svake 4 godine, a razne druge beneficije svaki mjesec. Ali svi su ti ljudi ionako hrvatski državljani, mogu se doseliti bilo kada i bilo gdje, kako ćeš to spriječiti?

Tko je glasao

Ne znam koliko je tebi mrak

Ne znam koliko je tebi mrak uopce jasna poanta iz ove price.
Najmanje su bitni svi ti prijavljeni ljudi.Ono sto je apsurdno je cinjenica da je i republicka izborna komisija, promatraci, GONG, oporba i cijelo pravosudje proglasilo izbore - regularnim.
Svejedno se ponegdje naknadno ponavljalo nekoliko sitnih izborcica radi nesklada oko 100-500 glasova.Valjda da se odglumi dosljednost.Samo cega?!
Toliko o pravosudju i pravnoj drzavi, NGO, oporbi i opcenito politici na brdovitom Balkanu.

Tko je glasao

o čemu ti pričaš? pa

o čemu ti pričaš?
pa naravno da se ne može izbore proglasiti neregularnima zato što su glasali ljudi koji su na biračkom popisu!?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@griota nije se lažni

@griota nije se lažni birač našao slučajno na popisu, već je svjesno i u nečastivoj, ili nekoj drugoj interesnoj i prevarantskoj namjeri prijavio lažno mjesto boravka. Definicija boravka je jasno određena:

Pravila koja se odnose na stalno mjesto boravka

Pod ovim pojmom se podrazumijeva ono prebivalište gdje dotični najčešće boravi tj. mjesto gdje se nalazi njegova imovina, gdje provodi slobodno vrijeme i odmor.
Stalno mjesto boravka obilježeno je nazivom mjesta, ulice i brojem ili objektom sa posebnim imenom,

Stalno mjesto boravka ne mogu biti gostinjska kuća, bolnica, ribarska koliba, radionica i slični objekti.

Stalno mjesto boravka može biti prijavljeno isključivo na jednom mjestu, ........ i.t.d.

Za takvu osobu postoji samo jedan naziv: Prevarant!

Prema tome kao što je to zaključio smogismogi: Nezakonito prebivalište > nezakonito biračko pravo > nezakonit izbor, i VIDIŠ ZATO SU OSOBE POPUT SMOGISMOGIJA NEPOŽELJNE KAO SUDCI BILO KOJEG A KAMO LI USTAVNOG SUDA RH, JER TAKVI SUDCI SUDE TEMELJEM ZAKONA, PROPISA, SAVJESTI, TJ. SVEGA ONOGA ŠTO ISKLJUČUJE UTJECAJ INTERESNIH LOBIJA I POLITIKE KOJA KADROVIRA U PRAVOSUĐU!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@griotta Svako pravo koje je

@griotta
Svako pravo koje je derivat osnovnog prava dijeli pravnu sudbinu osnovnog prava.
Ako je netko dao neistinite podatke o prebivalištu, pa je isto imalo za posljedicu ostvarenje biračkog ili bilo kojeg drugog prava, onda je slijed posljedica slijedeći:
Nezakonito prebivalište > nezakonito biračko pravo > nezakonit izbor

Tko je glasao

super, onda ćemo uzastopce

super, onda ćemo uzastopce poništavati sve izbore zato što su glasali ljudi koji su na popisu. da, to je rješenje problema.
ono što treba je srediti uvjete za prijavu prebivališta da bi se sredili birački popisi.
ako ti a priori kažeš da primjerice ove lokalne izbore treba poništiti, nismo napravili ništa (osim toga što se glupiramo).

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@griotta, Što je recimo s

@griotta, Što je recimo s dokazom, tj. potvrdom o odjavi boravka, bez koje se nebi moglo prijaviti, i kako bi bilo s kaznenom odgovornošću onih koji se lažno prijavljuju i onih koji ih upisuju bez potrebnih dokaza o odjavi i mjestu prebivališta.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@griotta ono što treba je

@griotta
ono što treba je srediti uvjete za prijavu prebivališta da bi se sredili birački popisi.
Pa dobro jutro! O tome se govori godinama, a da nije ovog "Mrak" i mrak dnevnika ostalo bi sve po starom.
Nu, ne radi se samo o uvjetima za prijavu prebivališta. Radi se i o davanju neistinitih podataka o prebivalištu MUP-u. U prilogu www.popisbiraca.pollitika.com u gornjem desnom kutu nalazi se primjer kako se to rješava.

Tko je glasao

Smogismogi, imam jedno

Smogismogi,
imam jedno pitanje za tebe.
Temeljem kakovog dokumenta policijska uprava zna da je adresa na koju se prijavljuješ zaista postojeća?
Moje mišljenje je da bi trebala imati uvid u datoteku katastra. Ali što opet sa ljudima koji žive u objektima
koji su divljaci, dakle nisu registrirani u katastru, a znamo da i ti ljudi imaju pravo glasa npr. Kozari Bok u Zagrebu.

inigo

Tko je glasao

Temeljem kakovog dokumenta

Temeljem kakovog dokumenta policijska uprava zna da je adresa na koju se prijavljuješ zaista postojeća?

U policiju moraš donijeti dokaz o vlasništvu nekretnine (gruntovni izvadak) i uvjerenje o kućnom broju (dobije se u katastru), ukoliko je osoba koja prijavljuje prebivalište podstanar, u policiju mora doći i vlasnik osobno i potpisati nekakvu izjavu. i takodjer ponijeti sa sobom gornja dva dokumenta.
:)

Tko je glasao

U razmjeni komentara s

U razmjeni komentara s "HDZ-ekonomija" sam objašnjavao razliku između situacije na terenu kada je u pitanju malo naselje i Grada. Pored Siska (zapravo dio Siska) imaš naselje Capraške poljane u kojem živi značajna romska zajednica. Kozari bok je Venecija. Nema brojeva, nema problema. Policija svakom zna napamet lokaciju kada treba uručiti sudsku dostavu koja glasi Capraške poljane b.b. Broj zgrade stanovanje nije čindbenik ostvarenja biračkog prava. Zato je moguće da se svi takvi "mikro" slučajevi evidencijski sistematiziraju kao broj 0 ili 901 ili 902. (Čitaj: Ne znam kud ću s njim)

Tko je glasao

@inigo "datoteka katastra"

@inigo "datoteka katastra" kako si napisao se odnosi na čestice zemlje, i iz te datoteke se može čah i vidjeti dali je na predmetna čestica poljoprivredno, šumsko, vinogradarsko ili obična livada, pa čak i to dali na njoj postoji neki objekat, ali ne i broj osoba koje se u eventualnoj obiteljskoj kući, stambenoj zgradi ili neboderu nalaze.

U katastru možda čak nije ni upisan vlasnik čestice, već korisnik te čestitice, jer dokaz vlasništva je izvadak iz gruntovnice.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Vidim da si znalac toga

Vidim da si znalac toga područja, ali nijedno se novo prebivalište ne može prijeviti ako se ne pridonese odjava
sa prijašnjeg, bilo da se ono nalizi u tuzemstvu ili u inozemstvu. Dijete kada se narodi dobije svoje prebivalište.

Iz toga opet slijedi zaključak da se policijske uprave te koje vjerojatnop čine prekršaj lažnog prijavljivanja tj.
prijave prebivališta bez potrebne dokumentacije. Sve ovo naravno pod pretpostavkom da ste drzavljanin
Hrvatske. Ako nema državljanstva nema ni prava glasa.

inigo

Tko je glasao

Evo sve tu

Evo sve tu piše.
http://www.mup.hr/43.aspx
Policijska uprava ne može činiti prekršaj, osim ako ste pod rječju "prekršaj" mislili na propust. Prekršaj može počiniti fizička ili pravna osoba, ali ne i RH,MUP. Možemo jedino govoriti o službeničkim stegovnim il kaznenim djelima (odgovorne osobe).

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci