Tagovi

Sve što Vam nitko nije htio re?i o bira?kim popisima

Javna je tajna da se bira?kim popisima manipulira ve? gotovo dva desetlje?a, a sve skupa kako bi se osigurala prevlast to?no odre?ene politi?ke grupacije na izborima. Manipuliranje bira?kim popisima dobro je vidljivo na parlamentarnim izborima kada krenemo uspore?ivati broj bira?a u odnosu na broj stanovnika Hrvatske - ?ime postajemo jedina zemlja na planeti u kojoj je broj bira?a ve?i od broja stanovnika.

No, ako malo bolje razmislite, puni efekt manipuliranja bira?kim popisima doga?a se upravo na lokalnim izborima gdje mali broj glasova (svega nekoliko stotina) može trajno prevagnuti na jednu ili drugu stranu. Problem je naravno u tome što ste do sada mogli o tome samo diskutirati ali nikada se ništa nije moglo u?initi jer nije bilo na?ina kako to dokazati.

Sve do danas.

Danas sam lansirao web stranicu slijede?eg naziva:

http://popisbiraca.pollitika.com

To je web stranica koja se temelji na stvarnom popisu bira?a i na kojoj možete upisati naziv bilo kojeg naselja u hrvatskoj i saznati do stotinu adresa s najve?im brojem bira?a u tom naselju. Ukratko, da pojednostavim do kraja, možete bez problema saznati koliko je prijavljeno punoljetnih gra?ana kod vašeg susjeda.

Puno je razloga zašto se hrvatski državljani koji ne žive u Hrvatskoj žele prijaviti na hrvatskim adresama. O?igledni razlozi su ekonomske prirode i tu govorimo o porodiljnim naknadama, socijalnoj pomo?i, pomo?i za nezaposlene i sli?no. Ovdje govorimo o desetinama ako ne i o stotinama milijuna kuna troškova za gra?ane koji ne doprinose ovoj državi ali svejedno iz nje izvla?e direktnu ekonomsku korist, bila ona kroz prethodno navedene fondove ili pak kroz zdrastvene usluge. Dvije temeljne grupacije koje koriste ove mehanizme su hrvati iz Hercegovine odnosno srbi iz BIH i Srbije.

Po saznanjima koje sam istražuju?i ovu pri?u uspio ste?i, izborna prijevara se bazira na dvije temeljne metode. Prva metoda je manje organizirana ali mnogobrojna, gdje rodbina koja živi u Hrvatskoj dopušta svojoj obitelji iz primjerice Hercegovine da prijavi svoje prebivalište na njihovoj ku?noj adresi. Ovo je donekle teško detektirati jer je rije? o "razmjerno" malim devijacijama i teško je ustanoviti ?istim pregledom bira?kih popisa koje su to adrese na kojima broj bira?a zna?ajno odudara od stvarnog broja stanara. Primjetite da se prilikom prijave prebivališta mora oti?i u MUP i dati izjavu da odre?ena osoba stanuje na to?no odre?enoj adresi. Davanje lažne informacije službenoj osobi, lažno svjedo?enje kao i proizvodnja dokumentacije koja svjedo?i tome u prilog definitivno ulazi u kategorije prekršajnih ako ne i krivi?nih djela kažnjivih zakonom.

Druga metoda koja je osobito popularna u selima dalmatinske zagore i pograni?nim podru?jima su naselja sa ku?nim brojem 0, 900 ili 999. Naime u pojedinim zaseocima i naseljima postoji ogromna mimoilaženja u broju bira?a i broju stanovnika. Obi?no u takvim naseljima to?no znate tko u njima živi jer se tamo nalaze dva-tri a u svakom slu?aju ograni?eni broj prezimena ali unato? tome u pojedinim zaseocima od kojih neka nemaju niti asfalta možete prona?i prave male gradi?e (barem na bira?kom popisu). Neki od primjera su zaseoci u okolici Vrgorca poput Dusine, ili neka druga naselja poput Vinjani donji. Ovdje treba imati na umu da postoje naselja u hrvatskoj koja uop?e nemaju ku?ne brojeve, pa se onda poneki rezultat može ?initi nelegitimnim iako je rije? o stvarnoj situaciji na terenu (primjerice grad Hvar nema ku?nih brojeva). Kako bilo, ?injenica je da su pojedinci u odre?enim manjim sredinama omogu?avali masovni upis bira?a na nepostoje?e adrese i ovdje sasvim sigurno možemo govoriti o organiziranom i sustavnom manipuliranju glasa?kim popisima - pa stoga i govorimo o pravim pravcatim kaznenim djelima.

Ju?er je državno izborno povjerenstvo imali konferenciju za medije gdje je bilo upu?eno pitanje o bira?kim popisima i unato? njihovom obe?anju da ?e bira?ki popisi ovoga puta biti sre?eni - nema stvarnog razloga tome vjerovati jer je ovdje rije? o ljudima koji su legalnom metodom na temelju lažnih podataka prijavljeni svojim boravištem na nepostoje?oj adresi.

?isto da ilustriram situaciju, dajem Vam provjerene podatke za naselja u okolici Vrgorca gdje se ekipa zaigrala i broj bira?a dovela do razine apsurda:

Popis stanovništva Popis bira?a Porast %
Banja 175 253 145%
Dusina 371 528 142%
Orah 260 363 140%
Podprolog 291 400 137%
Veliki Prolog 359 490 136%
Vrgorac 1536 2084 136%

Manipulacijom prebivalištem i bira?kim popisima krši se cijeli niz zakona, hrvatska država je ošte?ena za davanja tim ljudima na koja oni nemaju pravo, no što je daleko bitnije od toga, ti ljud dramati?no biraju sliku stanovništva na odre?enom podru?ju i onemogu?uju da stvarni stanovnici budu predstavljeni u vlasti onim ljudima koje su stvarno izabrali.

Nije realno o?ekivati da ?e ljudi koji su na vlast izabrani na ovaj na?in biti u stanju, štoviše, biti uop?e zainteresirani braniti i boriti se za interese onih koji na tom podru?ju doista i stanuju. Vrgorac i okolica Vrgorca su samo najbizarniji primjer izbornog inženjeringa koji bi morao biti zasutavljen i to odmah.

Misao dana:
I know somebody who actually slipped on a banana peel.

Komentari

Treba li uopće ikakvi bolji

Treba li uopće ikakvi bolji dokaz za priču oko lažno orijavljenog prebivališta od ovog koji je prikazan u Slobodnoj Dalmaciji..... jer sam skup u susjednoj državi je dokaz sam po sebi gdje je doista prebivalište za ovih oko 1700 o kojima je u ovom članku riječ. Da li je ovo sada za MUP i ODO dovoljno da se krene u akciju.....
Slobodna Dalmacija, 21.04.2009.
imotski gradonačelnik u predizbornu utrku krenuo iz posušja
Đuzelova kampanja ‘Hercegovci, dođite 17. svibnja kod rodbine i glasujte u Imotskome

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

popis

svi imaju interes i zato neće da srede

Tko je glasao

Izbjegao je odgovor na

Izbjegao je odgovor na izravno pitanje hoće li biti organiziranog prijevoza birača 17. svibnja iz Hercegovine u Imotski, ali nije negirao dobru suradnju s podružnicama HSP-a u susjednoj Hercegovini.

Zašto se ne bi organizirao prijevoz??? Ako se može organizirano ići po srbe u srbiju po istom poslu koji potom glasaju za neku od naših parlamentarnih stranaka( zanamo za koga), a ne kandidate sa svojih manjinskih lista ( jer zanju da su im kvote osigurane) zašto pobodu isto braniti HRVATIMA iz BiH??? Ajde da vas čujem da mi netko suvislo odgoviri drugovi???
Zar su vama draži i ti srbi koji su nas ubijali i pokušali istrijebiti iz naših gradova i sela od naših Hrvata iz hercegovine??? ja vas nikako ne razumijem nikako.
122 000 SRBA se na prošlim parlamentarnim izborima privremeno ispisalo sa svojih manjinskih lista da bi moglo glasati za SDP ili HNS i to je prava ČINJENICA....DOKAZANO!!!
To priznaje i srbski vožd Pupovac, premda pokušaca marginalizirati i tvrdi da tolika količina srba koja bira dvaput ne utječe na rezultate izbora. Ne utječe quratz druže Pupovac.
Samo raspravljate o hercegovcima koji su prijavljeni na tlu Hrvatske, a o srbima koji su isto tu samo prijavljeni, a žive na području srbije ni DABI?
E moje društvo licemjerno, nećete tako daleko dogurati i zalud vam se čuditi što ovo nitko ne doživljava jer niste objektivni. Mrak na prvom mjestu.

A lijepo u tome članki još piše kako je odziv birača u Imotskom jako mali što znači da ti hercegovci koji jesu u njemu prijavljeni na izbore ne izlaze. Zar vam za objektivno i logično zaključivanje treba još nešto? ŠTO???

:)

Tko je glasao

Nisi ti Krekane nimalo glup,

Nisi ti Krekane nimalo glup, ali zašto braniš ono što je abnormalno i što se ne može braniti, vjerojatno postoji razlog a baš takvo ponašanje je licemjerno. No to je tvoj problem. Ovo uopće nije problem Srba i Hrvata, nego pitanja građana hrvatske države i njihovih prava koja proizlaze iz građanskog statusa.

Ali ako već pokušavamo staviti stvari na svoje mjesto, onda Srbi izbjegli iz Hrvatske a koji nisu uzeli državljanstvo Srbije građani su Hrvatske sa svim pravima koja iz toga proizlaze.

Nasuprot tome stanovnici Posušja su izvorno građani, Posušja i Bosne i Hercegovine, i ja ne vidim niti jednog zdravorazumskog razloga zašto bi npr. kolone iz pravca Posušja došle u Imotski i utjecale da se u Imotskom bira vlast po ukusu posušaka.

Problem kod nas u svezi s ovim (kao i s političkom upornošću s kojom vladajuće strukture i dalje uvlače naše ljude iz Bosne i Hercegovine u svoje podzemne igre, je da će najviše dugoročno naškoditi odnosima tih bliskih zajednica.

Već su naškodili i to jako mnogo, a tvoji istupi samo to još više pojačavaju. Žao mi je ako to ne vidiš - ja naime točno znam da 90 % (rošen sam na toj međi) ljudi iz tih krajeva su u osnovi dobri i radišni ljudi ali ih je netko uvukao u svoje šporke igre.

Tko je glasao

Nasuprot tome stanovnici

Nasuprot tome stanovnici Posušja su izvorno građani, Posušja i Bosne i Hercegovine,

Krivo! Stanovnici Posušja su izvorno Hrvati, a sasvim slučajno nakon prekrajanja granica po svršetku ww2 nisu više unutar granica RH, zašta je zaslužan znamo tko i kakava politika.
I sada kad je to jasno, a jasno je kao dan, ne vidim čemu tolika hajka ako netko od tih pripadnika hrvatskog naroda iskorištava svoja Ustavom zagarantirana prava. Da RH prema njima ispunjava svoju ustavnu zadaću i na primjeren način skrbi o njima unutar BiH, siguran sam da ne bi imali toliku potrebu prijavljivati prebivalište na tlu RH. I na primjeru Vrgorca (kojega je mrak istakao) i na primjeru Imotskog vidimo da njih ne zanimaju glasačka prava i upis na biračke liste jer broj izašlih na izbore nimalo ne odudara od broja izašlih u bilo kojem dijelu RH, dapače.
Takodjer odziv dijaspore na izbore u njihovoj izbornoj jedinici je gotovo zanemariv. Od 405 000 evidentiranih s pravom glasa DILJEM SVIJETA, glasalo je njih svega 90 000 uključujući i Hrvate iz CIJELE BiH.
Istovremeno u izb. jedinici za manjine imamo registriranih ca 370 000 s pravom glasa, od toga broja ca 270 000 SRBA ???
A na izbore (2007.) se odazvalo 45 000 glasajući za svoje kandidate na listama za nac. manjine, a 122 000 ih je glasalo u nekoj od izb. jedinica za nas ostale, manje vrijedne, "čiste Hrvate".
I ondak Pupovac kaže kako oni ne utjeću na rezultate izbora. A ja tvrdim da utječu više nego Hrvati iz dijaspore. Em imaju fiksnu kvotu od 8 predstavnika, em još glasaju za opciju koja im ideološki paše i to u OGROMNOM broju. Nasuprot tome vidimo da Hrvati iz BiH koji su prijavili prebivalište na tlu RH na izbore UGLAVNOM ne izlaze i broj zastupnika im ovisi po nekom blesavom SDP izbornom zakonu o broju izašlih na birališta na tlu RH. Prošle godine svega 4 predstavnika.
Pa gdje to još ima ljudi moji, gdje???
:)

Tko je glasao

Gledano kroz povijest

Gledano kroz povijest posljednjih 100-150 godina drzavna granica između Hrvatske i BiH je 4 puta odredjivana i usvojena i to:

-1887. na Berlinskom Kongresu odredjena
-1918. ista je granica usvojena od Kraljevine SHS;
-1943. ista je granica potvrdjena i na 2. zasjedanju AVNOJ-a i na kraju BiH je priznata od strane Evropske unije travnja 1992. godine kao samostalna i nezavisna drzava u svojim postojecim granicama, dakle ne ni u Avnojevskim ni u Austrougarskim nego u postojecim granicama.

Dakle, nitko nije mijenjao granicu izmedju BiH i Hrvatske, bar u ovom našem, dalmatinskom dijelu, dobrih 120 g. Dokaz tome je i "kružna" granica oko Imotskog i Vrgorca (kažu da je to zbog tadašnjeg dometa topova tj. Mlećani su Turskoj nametnuli tu udaljenost granice kako Turski topovi ne bi mogli gađati Imotski i Vrgorac). Isto tako, Dubrovačka republika je prodala dio oko Neuma Turskom carstvu kako bi imala tampon zonu prema Mlecima, a kupila je Prevlaku i Konavle od cara Dušana, te su južne hrvatske granice (od Neuma do Prevlake) u stvari pravno najčvršće jer postoje dokumenti i kupoprodajni ugovori. Dakle to nije osvojeno ratovima (pa da se nekim novim ratovima te granice pomiču) nego su te granice jedine pravno regulirane. Nešto slično kao ruska prodaja Aljaske amerima ili Luiziana purchase kada su (opet) ameri kupili ogroman teritorij Luiziane od Napoleona i tako više za duplo povečali svoj teritorij (Luiziana je u to vrijeme bila puuuuno veća nego današnja savezna država Luiziana).

Najlakše je reći da je sve sjebano 1945, ali povijest ipak traje malo više.

Tko je glasao

Pa gdje to još ima ljudi

Pa gdje to još ima ljudi moji, gdje???

Dakako nema nigdje, barem ne na tlu Europe kamo htjeli ne htjeli pripadamo. Ali si me ustvari nasmijao - jer se ne mogu oteti dojmu da ti ovo namjerno radiš, da na svoj način radikalno karikiraš nastalu situaciju, i kad se svi tvoji argumenti pažljivije iščitaju su ustvari intimna opravdavanja svih onih koji se zalijeću glasovati u Hrvatsku - mada znaju da nisu u pravu).

Bravo Krekane. Ustvari nema boljih načina da se istakne politički apsurd koji je nastao u Hrvatskoj.I želio ti ne želilo nitko ovdje nije bolje opisao situaciju od tebe u formi nijekanja i suprotstavljanja - ali doista si to temeljito obavio. Uopće se ne šalim!

Tko je glasao

jer se ne mogu oteti dojmu

jer se ne mogu oteti dojmu da ti ovo namjerno radiš,

i ja isto :))

Tko je glasao

Ako se može organizirano

Ako se može organizirano ići po srbe u srbiju po istom poslu koji potom glasaju za neku od naših parlamentarnih stranaka( zanamo za koga), a ne kandidate sa svojih manjinskih lista ( jer zanju da su im kvote osigurane) zašto pobodu isto braniti HRVATIMA iz BiH??? Ajde da vas čujem da mi netko suvislo odgoviri drugovi??? Ako do sada nisi primjetio ovdje ans ima poprilično koji se međusobno ne oslovljamo sa drugovi.... i sada ti meni kaži "gospodine" a kakve uopće ima veze da li je lažni birač ove ili one nacioanlnosti.... i tko je o tome uopće drvio.... i baš me briga jeli lažni birač Hrvat ili Srbin ili marsovac... mene zanima uredan birački popis.... a u njemu ne bi trebalo biti lažnjaka....

A lijepo u tome članki još piše kako je odziv birača u Imotskom jako mali što znači da ti hercegovci koji jesu u njemu prijavljeni na izbore ne izlaze. Zar vam za objektivno i logično zaključivanje treba još nešto? ŠTO??? Malo ti je logika u "kupusu". Tko je uopće pitao koliko je tih lažnjaka došlo na izbore ??? I što to znači ako ih je ovoliko ili onoliko ??
Problem j eu tome što ih ima pa makar to bio i jedan jedini pa ma tko god on bio i za koga god on glasao jer to uopće nije bitno..... Bitno je da se broj birača uskaldi sa brojem stanovnika u Hrvaskoj....
I NIŠTA VIŠE.

Dakle pitanje za ministre Karamarka i Šimonovića je: Što ste do sada po ovom pitanju poduzeli i koju su rezultati poduzetih radnji ??
I nastavljate li akicju nakon lokalnih izbora kada će se uvidom u biračke materijale moći viddjeti tko je konzumirao tako "stečeno" pravo glasovanja.... što bi za dotičnog pojedinca bila otegodna okolnost... u određenom postupku......

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

i sada ti meni kaži

i sada ti meni kaži "gospodine"

dobro, "gospodine"
:)

Malo ti je logika u "kupusu". Tko je uopće pitao koliko je tih lažnjaka došlo na izbore ???

Mrak u svoj uvodnoj rečenici na samom početku ovog dnevnika(boldani dio).

;)

Tko je glasao

@krrrrekani, je, istina je

@krrrrekani,
je, istina je da se boriš ali argumentacija ti je za bogu plakati....
Vrati se samo na činjenicu gdje je to gradonačelnik Imotskog započeo svoju izbornu kampanju..... i ako ti nešto nije jasno mogli bi pozvati našu LQ da ti nacrta.....
.... a i sam bi ti to mogao gospodine dragi, naravno i bez ""

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

je, istina je da se boriš

je, istina je da se boriš ali argumentacija ti je za bogu plakati....

Što fali mojoj argumentaciji? Pa ja koristim samo provjerene statističke podatke svima vama lako dostupne, uz to potkrijepljene linkovima ili c/p citatima npr. sa službenih stranica DIP-a, i što mi se dešava?! kažu mi da nisam u pravu, da lažem i sl. LINK: http://www.izbori.hr/arhiva/arhiva.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/hr.html

http://www.dzs.hr/

itd.

vi ste na zub uzeli hercegovce, a ja srbe koji jednako tako i još više manipuliraju i utječu na izborne rezultate.

npr. u RH ima 4,5% srba što je na ukupan broj stanovnika oko 202 000 srba. Na biračkim listama za nac manjine 2007. ih je evidentirano 274 968 S PRAVOM GLASA...pitam se kako?

Istovremeno ostalih nacionalnih manjina ukupno ima 5,6% dakle ca 252 000 duša.

U Xll. izbornoj jedinici za nacionalne manjine imaš evidentirano ukupno 370 834 osobe s pravom glasa ( u tu cifru su uključeni i oni koji se na dan s te liste privremeno ispisuju, srbi, mađari, švabe, romi i ostali).
Upotrijebiš li osnovne računske operacije skužit ćeš da tu nešto jako ne štima, da jednih manjinaca ima previše, dok ostalih fali. Gdje su?
Tu se baratalo s nekim ciframa od 600 000 birača viška i ja samo pokušavam dokučiti jer to ispravna teza ili nije, a što to vama mnogima ne paše jer ste zabrijali samo na hercegovce odn, birače HDZ-a, ja vam nisam kriv.

122 000 birača se na prošlim parlamentarnim izborima ispisalo sa lista za nac. manjine i glasalo gdje i mi ostali. To je činjenica, a ovo vaše su sve naklapanja dok se ne utvrdi o čemu se točno radi.

I da se zna, ja nemam ništa protiv što je mrak pokrenuo ovo pitanje jer je pokrenuo i neka druga pitanja koja mnogima ovdje prisutnima očito ne idu u prilog.

Mislili ste radit hajku samo na Hercegovce, a otvorili ste pandorinu kutiju iz koje iskaću neke druge neželjene ČINJENICE.
;)

Tko je glasao

Što fali tvojoj

Što fali tvojoj agumentaciji?
Hm, zaboravio si dodati i neki službeni link kojim možeš potkrijepiti vlastitu tvrdnju za koju, za sad, neagumentirano tvrdiš da je argumentirana a odnosi se na tvoju tezu da je xy Srba glasovalo za SDP ili HNS.

Također, ako malo temeljitije i koliko je u tvom slučaju moguće, van vlastitih ksenofobnih predrasuda, dakle sa razumijevanjem pokušaš proučiti rezultate prošlih parlamentarnih izbora, poglavito one u IX izbornoj jednici, moći ćeš se vlastitim očima uvjeriti da je SDSS u toj izbornoj jedinici uredno istaknuo kanditaturu i sudjelovao na izborima za parlament i van manjinskih lista.

Također, ako malo temeljitije i koliko je u tvom slučaju moguće, van vlastitih ksenofobnih predrasuda, dakle sa razumijevanjem pokušaš proučiti kompleksnost problematike popisa birača, moći ćeš se vlastitim očima uvjeriti da susjedne države ne dostavljaju automatizmom Hrvatskoj podatke o umrlim hrvatskim državljanima na njihovom teritoriju, ako isti imaju i njihovo državljanstvo i prjavljeno prebivalište na njihovom teritoriju.
Tako naprimjer, za Srbina koji je umro u Srbiji a džavljanin je i Hrvatske i Srbije, a isti je imao prijavljano prebivalište i u Srbiji i u Hrvatskoj iz kojega se nikada nije izbrisao na vlastiti zahtjev, Srbija Hrvatskoj ne dostavlja podatke (niti obrnuto). Dakle de facto ako se to ne riješava privatnim putem Hrvatska o tome nema pojma. Tako da je moguće da veliki broj Srba hrvatskog državljanstva koji su umrli van Hrvatske, još uvijek postoje na popisima birača. A broj birača se možebitno povećava jer se može pretpostaviti da velika većina roditelja iz navedenog primjera svoju djecu upisuje u hrvatsko državljanstvo i to na adresu prebivališta kojeg su imali prije no što su napustili Hrvatsku. Ovo se naravno ne odnosi samo na Srbe, već na SVE hrvatske državljane koji još uvijek imaju prijavljeno prebivalište u RH, a u njoj de facto ne žive, i u kojoj možda u životu nisu čak nikad niti bili. A u poips birača su upisani kao lokalno stanovništvo a ne kao DIJASPORA koja u slučaju lokalnih izbora NEMA PRAVO GLASA.

Nadalje ako malo temeljitije i koliko je u tvom slučaju moguće, van ksenofobnih predrasuda, dakle sa razumijevanjem pokušaš proučti tekst ovoga dnevnika, te svoje komentare, moći ćeš se vlastitim očima uvjeriti da oni uopće nemaju nikakve veze sa temom ovog dnevnika, ponajmanje sa tim je li neki birač Srbin ili Hercegovac, HDZ-ovac ili SDP-ovac....

Dakle, za one koji malo teže kapiraju, da pojednostavnimo, tema je: Neažurirani (netočni) popisi birača

Tko je glasao

@krrrrekani zar ti je tako

@krrrrekani zar ti je tako teško shvatiti da nitko nema ništa protiv bilo koga, ali nije pošteno da onaj tko za vrijeme suše moli Boga da mu kiša padne u Posušju, a ne u Imotskom, nema što tražiti kada su u Imotskom izbori.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@DEMOS, upravo taj Đuzelov

@DEMOS, upravo taj Đuzelov poziv: "Hercegovci, dođite 17. svibnja kod rodbine i glasujte u Imotskome", je priznanje "vlasti" da zna se radi o osobama koje nemaju prebivališta, već smještaj kod rodbine, što je naravno dokaz da nisu ispunili osnovni uvjet ua upis u popise birača, isti onaj "dokumenat" za čiju je vjerodostojnost zadužena lokalna uprava i samouprava.

Pametnom dosta, DIP-u i sudcima Ustavnog suda nedovoljno, što nije ni čudno, jer njihov izbor na njihova radna mjesta kao što znamo prečesto baš i nije bio odluka pameti.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ne dovodim u pitanje dokaze

Ne dovodim u pitanje dokaze da je ovo potpuno nenormalna situacija i da je dvojba o legitimnosti vlasti izabrane u toj situaciji opravdana. Takodjer, nisam pravnik, pa nisam siguran jesam li sve činjenice uzeo u obzir. Ali, po cijenu da zloupotrijebim svoje pravo da ispadnem glup, i nekog zagnjavim svejedno postavljam nekoliko pitanja.

1. Odluka Ustavnog suda o neustavnosti nekih odredaba Zakona o prebivalištu donesena je 2000 godine. Od tada, izgleda, nije promijenjen zakon, nego se samo vodi računa o Odluci Ustavnog suda. Ako je točno, to se meni čini nenormalno.

2. Odluka Ustavnog suda odnosi se ponajprije na odredbu izraženu u članku 2 Zakona, koja glasi:
"Prebivalište je mjesto u kojem se građanin naselio s namjerom da u njemu stalno živi i u kojem ima osigurano stalno stanovanje.

U smislu ovoga zakona smatra se da građanin ima osigurano stalno stanovanje ako ima useljiv stan po osnovi vlasništva, ugovora o najmu, podnajmu, ili drugoj valjanoj pravnoj osnovi."

Na to Ustavni sud odluči:
Ukidaju se odredbe članka 2. stavka 1. u dijelu koji glasi: »i u kojem ima osigurano stalno stanovanje«

Moj zaključak: Osoba ne mora imati osigurano stanovanje da bi prijavila prebivalište. Ustavni sud to obrazlaže tvrdnjom da je ukinuta odredba u suprotnosti sa ustavnim pravom na slobodu kretanja.

Dodatno, Ustavni sud raspravlja o tome ima li razlike izmedju boravišta i prebivališta itd.

No, pozivajući se na Odluku Ustavnog suda netko može prijaviti prebivalište i ondje gdje NEMA OSIGURANO STALNO STANOVANJE. Netko može prijaviti da stalno živi negdje gdje nema osigurano mjesto da stalno živi.

Pa ti sad njega prekršajno goni, kad se on poziva na odluku Ustavnog suda.

Ono što je važno, Ustavni sud zaključuje da ukidanje te odredbe ne ugrožava pravni poredak.
Iz ovoga što je iskopano, mislim da je pravni poredak ugrožen.

No, tko sam ja da to ustanovim da je Ustavni sud svojom odlukom ugrozio pravni poredak.

Tko je glasao

Tko si ti da sporis jeli

Tko si ti da sporis jeli guranje prsta u anus drevni hrvatski obicaj rukovanja?

Jer pobogu, to je odluka hrvatskog pravosudja, a dok je tako, mi nemamo sta sporiti po tom pitanju.

Hmh.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

dooooobar!

dooooobar!

stepski vuk

Tko je glasao

Da za humor, ali ako ćemo

Da za humor, ali ako ćemo sagledati iz pravog kuta jedna sudačka odluka nije temelj ničemu u RH, za razliku od zemalja koje uživaju anglosaksonsko pravo.

Tko je glasao

Solaris pa...zna se...tko

Solaris
pa...zna se...tko bira i na koji način suce Ustavnog suda pa se ne trebaš ni čuditi njihovim odlukama.

Tko je glasao

@Solaris potpisujem sve

@Solaris potpisujem sve navedeno uz naglasak da osobno smatram da je svaki pravni poredak ugrožen onog trenutka kada se narodu jedne države nameće vlast koju taj narod nije izabrao, a to se čini upravo glasovima onih kojima je nelegalno izabrana vlast dala posebna ustavna prava, (kao što je biračko pravo) ali ne i obveze ( plaćanje poreza, socijalnih i drugih obveza kao što je vojna obveza i slično ) koje po zakonima pravno uređene države imaju svi njeni državljani.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Vojna obveza više to nije,

Vojna obveza više to nije, obveza. osim toga veliki broj hrvata iz BiH se DOBROVOLJNO uključio u obranu RH, što mnogim KUKAVICAMA iz RH koji sada drve kuratz po ovoj temi nije 91. nije bilo ni na kraju pameti, već su zbrisali što dalje od zemlje koju sada toliko vole i štite, neznam od čega ili koga.
Licemjerno.

Tko je glasao

@krrrrekani, krrrrekani,

@krrrrekani, krrrrekani, zašto bacanje klipove pod noge i prašine u oći,
zašto se ponašati jednostrano i ignorirati da je bilo i obrnuto, ali sve to u svezi dnevnika nema ništa zajedničkoga, a čak i da ima onda smo u proteklih 19 godina siguran sam višestruko i debelo sravnali račune i vratili dragocjenu i hvalevrijednu pomoć.

Osobno dobro znam da je najveći broj Hrvata iz BiH koji se je DOBROVOLJNO uključio u obranu RH, to činio bez ikakvih primisli o izvlačenju koristi, a prošli su kao i naši mnogobrojni obespravljeni dragovoljci i branitelji. Profitirala je politička mafija na jednoj i drugoj strani, a sada ta ista mafija sustavno profitira na nastavku politike "zavadi pa vladaj."

Nije li čudna da ne kažem nakaradna i neprirodna ta ljubav i briga tih velikih hrvatskih domoljuba kada se svake četiri godine brinu za dobrobit svoje braće i sestara u Domovini, pa plaćenim prijevozom dolaze na birališta.

Nije li čudna da ne kažem nakaradna i neprirodna ta ljubav i briga tih velikih hrvatskih domoljuba kada ne plaćaju poreze u Hrvatskoj, i ne dijele probleme, socijalnu nepravdu i nezaposlenost, već samo dolaze pred glasačku kutiju.

Nije li čudna da ne kažem nakaradna i neprirodna ta ljubav i briga tih velikih hrvatskih domoljuba, kada ih boli ona stvar hoće li nas vlas koju oni biraju odvesti u bankrot.

Nije li čudna da ne kažem nakaradna i neprirodna ta ljubav i briga tih velikih hrvatskih domoljuba koje nije briga što nam je vlast koju su oni izabrali rasprodala obiteljsko srebro i opljačkala i zaduđila ne samo nas, već i našu djecu i to tko zna koliko generacija unaprijed.

Nije li čudna da ne kažem nakaradna i neprirodna ta ljubav i briga tih velikih hrvatskih domoljuba da su samo spremni uzimati, ali ne i davati, tražiti, ali ne i pružiti bilo što osim potpore onima koji podkradaju nas da bi dala njima.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@krrrrekani, krrrrekani,

@krrrrekani, krrrrekani, zašto bacanje klipove pod noge i prašine u oći,
zašto se ponašati jednostrano

ako se netko ponaša jednostrano, to nisam ja. ja samo uravnotežujem raspravu. kako bi to rekao naš vrli precjednik Građanin, glumim jezičca na vazi jer ste svi zastranili i zabrijali samo na jednu opciju.

Tko je glasao

@krrrrekani, svi smo mi

@krrrrekani, svi smo mi manje, ili više navijački raspoloženi i zato nam je svima teško biti objektivan. Ljudski je to i normalno, a onaj tko tvrdi suprotno je lažac.

Međutim jezičak na vagi stoji na sredini vage dok je ovdje više nego očigledno da si ti na jednoj, a ja recimo na drugoj strani. Što se mene osobno tiče nevažno mi je koja će strana prevagnuti samo neka se ne koriste lažni "gevihti."

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljica, uzalud ti trud i

kukljica, uzalud ti trud i muka, jer krrrekani (ili @errrr) svesrdno podržava tu vlast i njezino mafijašenje i pljačku.

Tko je glasao

druže pravedniče, recite

druže pravedniče, recite vi meni koja je razlika izmedju sadašnje vlasti i nevlasti? koja je razlika izmedju načina kojim SDP upravlja Zagrebom, a Sanader državom? ili koja je razlika izmedju Čačića i Đapića? možda samo u činjenici što jedan krade sofisticiranije dok drugi i ne pokušava kriti pa ga uhvate u krađi ko zeca u kupusu.

To što moj glas ide desnici, povezano je s nekim drugim razlozima nematerijalnog karaktera, a s pretvorbeno-privatizacijskom i naknadnom pljačkom jednako sam frustriran i osuđujem je kao i vi
levičari.

Tko je glasao

krrrrekani, prijatelju

krrrrekani, prijatelju stari...
u pravu si...razlike skoro i ne postoje, već je u pitanju samo nijansa:
SDP-ovci pošteno rade... dok HDZ-ovci pošteno kradu.

Tko je glasao

@pravednik vz no problem,

@pravednik vz no problem, svako ima pravo na svoje mišljenje i svoju istinu, pa čak i oni koji vjeruju da se uporno ponavljanje svojih zabluda i laži isplati.

Po pitanju svesrdnog podržavanja vlasti i njezinog mafijašenja i pljačke, to čine samo oni koji su koliko toliko i sami omastili brke na tuđem znoju, muci i trudu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljica masno-brkate

kukljica
masno-brkate donekle mogu još i razumjeti; međutim ...onu masu njihovih birača koji nemaju nikakve koristi, već naprotiv...žive u bijedi i siromaštvu a ipak biraju te lopove...ne mogu shvatiti.

Tko je glasao

@pravednik vz, naravno da je

@pravednik vz, naravno da je teško shvatiti zašto dobar dio socijalno ugroženih bira vlast koja ih je opljačkala. Međutim poznato je da crkva u Hrvata ima veliku utjecaj na one koji žive od socijalne pomoći i caritasa.

Dodamo li tome da je internet dostupan malom broju korisnika, dnevne, ili tjedne novine bez obzira na njihovu uređivačku politiku koja naginje oligarhiji na vlasti, su preskupe, a prisavska maloumnica sve drugo do javna i otvorena televizija, postaje jasno da zahvaljujući takvom propagandnom potencijalu političkih smutljivaca i profitera, oni koji žive u bijedi i siromaštvu ipak više vjeruju vrapcu u ruci nego golubovima na grani.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kakve veze imaju birački

Kakve veze imaju birački popisi sa dobrovoljcima domovinskog rata?
To je zapravo licemjerno.

Tko je glasao

sve sa svime ima veze još

sve sa svime ima veze još od stoljeća sedmog, a kako ne bi ovo od "jučer" s ovime od danas. Eto baš danas se židovi sjećaju holokausta i prestaju disati na dvije (ne jednu) minutu. Dok se mi naših žrtava domovinskog rata i branitelja odričemo na svakom koraku. jadno.

Tko je glasao

@krrrrekani moram ispraviti

@krrrrekani moram ispraviti ovo tvoje "da se mi naših žrtava domovinskog rata i branitelja odričemo na svakom koraku."

Kao prvo "naših žrtava domovinskog rata i branitelja" nije se nitko odrekao već ih je HDZ, pokret za pljačku države i naroda, opljačkao i zaboravio ponešen i zabavljen idejom o stvaranju 200 bogatih obitelji koje će na čelu s dinastijom Tuđman vladati Hrvatskom.

Kao drugo upravo je skrivajući imena lažnih žrtava domovinskog rata i lažnih branitelja, vlast Ive Sanader, ponovno opljačkala žrtave domovinskog rata i branitelje!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@seneka naravno da birački

@seneka naravno da birački popisi nemaju nikakve veze sa dobrovoljcima domovinskog rata, ali kolega krrrrekani pokušava glasačko pravo Hrvata iz BiH pravdati doprinosom onih Hrvata iz BiH koji su se DOBROVOLJNO uključili u obranu RH.

Ufuravati takve licemjernosti u raspravu i time skrenuti s merituma dnevnika je oprobana praksa onih koji u nedostatku argumenata bacaju prašinu u oči.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Krrrekani zapravo u svom

Krrrekani zapravo u svom načinu razmišljanja reproducira HDZ-ov način, a to je da oni imaju više prava u odnosu na druge svoje sugrađane. To su nekada zvali ubermensch.

http://www.transhumanism.org/index.php/WTA/more/the-ubermensch-the-super...
http://western-philosophy.suite101.com/article.cfm/nietzsches_uebermensch

Tko je glasao

U našem slučaju,

U našem slučaju, uebermensche glume naše nacionalne manjine, posebice srbska. I to je ustvari žalosno da naši ljudi iz dijaspore su našim izbornim zakonom stavljeni u nepovoljniji položaj, ali i svi mi ostali.
nacionalne manjine da su fer i pošteni, kad već imaju toliku želju da glasaju zajedno s nama ostalima, a ne za kandidate sa svojih lista, sami bi se odrekli tog "diskriminirajućeg" prava.
:)
Na Pupovcu se čak može primjetiti da ga zbog te činjenice pere laka neugoda.

Tko je glasao

nacionalne manjine da su fer

nacionalne manjine da su fer i pošteni, kad već imaju toliku želju da glasaju zajedno s nama ostalima, a ne za kandidate sa svojih lista, sami bi se odrekli tog "diskriminirajućeg" prava.

možda i bi, al je problem što ne stanu svi u koaliciju.

Tko je glasao

Ja opet tvrdim da je veći

Ja opet tvrdim da je veći "problem" što bi neki medju vama sjedili na dvije stolice odjednom.

A ne vidim ni problem s koaliranjem, pa Sanader prima pod svoje skute i "crnog ciganina", a kako nebi vas.

:)

Tko je glasao

Lijepo pišeš, ali to nema

Lijepo pišeš, ali to nema veze s temom, niti s pitanjem kršenja Ustava, zakona i vladavine prava. Dakle, nije pitanje treba li glasovati dijaspora ili ne, smiju li manjine koristiti pravo glasa kako im paše, nego je pitanje lažnjaka na biračkim popisima, dakle pitanje nelegalnosti, a ne samo nelegitimnosti izbora. Ja ne vidim nikakvu svrhu da pravo glasa imaju oni koji ovdje ne žive, isto kao što ne vidim svrhu da netko tko je pripadnik etničke manjine ima posebno pravo (Hrvatska je građanska država i svi imaju jednaka prava) na svog zastupnika. Prije bih to pravo dao invalidima, nego manjinskim zajednicama, ali ti namjerno izbjegavaš bit dnevnika. Uostalom, po novom MUP više ne vodi evidenciju nacionalnosti građana, stoga se novoupisanim biračima ne vidi nacionalnost u biračkim popisima, dakle ne samo da se manjine mogu na licu mjesta ispisati iz manjinskih popisa i upisati u većinske, nego vrijedi i obratna situacija.

Tko je glasao

nego vrijedi i obratna

nego vrijedi i obratna situacija

kompletna situacija ti je sadržana u onoj razlici od 122 000 birača, a za taj iznos slobodno možeš smanjiti onu prenapuhanu cifru od 600 000 birača viška.
No što ćemo s 270 000 srba koji su takodjer na popisu, a znademo da ih nema toliko? Kad i njih oduzmemo višak smo smanjili za 200 000 duša. Oduzmi još sigurnih 100 000 mrtvih koji su na popisima zbog smetnji u komunikaciji i što ti ostane? šačica hercegovaca koja i da izađe na izbore ne može nadoknaditi ni onu razliku glasova koja ide SDPu i HNSu koju im poklone manjinci.
I ako itko ima interesa da se ovo stanje sredi, ondak je to HDZ i manje stranke koje su na rubu praga od 5%, a ne mogu u sabor jer im fali par glasova.
Nije isto 5% od 3.82 mil. i 5% od 3,18 mil. birača koliko bi ih ustvari trebalo biti u 10 izb. jedinica namjenjenih nama Hrvatima.

Tko je glasao

@krrrrekani poznavanje

@krrrrekani poznavanje izbornih pravila i logiga ti čini mi se baš i nije najjača strana.

Dovoljno je reči da kako kažeš glasovi (uključujuči i glasove mrtvih) šačice hercegovace koja izađe na izbore imaju veću težinu od glasova istog broja glasača u ostalim izbornim jedinicama, jer s par tisuća glasova.

Osim toga zaboravljaš da osobe koje se nalaze na listi za dijasporu uopće nisu stanovnici dijaspore, čime je zla namjera i izborna prijevara još očiglednija.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Osim toga zaboravljaš da

Osim toga zaboravljaš da osobe koje se nalaze na listi za dijasporu uopće nisu stanovnici dijaspore, čime je zla namjera i izborna prijevara još očiglednija.

A nego čega su stanovnici, Zanzibara? Većina od 405 000 glasača u toj izb. jed. su stanovnici BiH, jedino ako ti BiH računaš pod Hrvatski teritorij, oni nisu dijaspora. No to čak i ja koji sam ortodoksni desničar ne usudim se ovako javno očitovati, pogotovo za Bosnu u cijelosti jer u tih 405k "bosanaca" uključeni su svi Hrvati iz BiH, a ne samo Hercegovci.
Osim toga svega 90k Hrvata iz CIJELE dijaspore (dakle uključujući glasače u GER,USA,A,AU itd...) je izašlo na prošle izbore.

I o kakvoj izbornoj prevari trkeljaš??? Ovih 90k je glasalo prema zakonu proizašlom iz ustavnog prava svih Hrvata da imaju pravo birati svoje predstavnike, kao što to isto pravo imaju i manjine, jedina je razlika što manjine imaju pravo birati dvaput.

Osim toga na izbornim mjestima izbore prate i GONGovci, a odbori su sastavljeni od predstavnika više stranaka koji su rekli da su izbori regularni (osim par izuzetaka). Misliš da u manjim sredinama kao što je Imotski i Vrgorac svak svakog ne poznaje i misliš li da npr. SDPovac nebi reagirao kada bi primjetio da glasaju neki čudni ljudi koji nisu iz njegova kraja??? Pa naravno da bi, vrištio bi na sav glas da ga se odmah čuje do Zagreba i pozvao bi novinare da ukaže na te individue. Začuđujuće je da u tom istom Ustaško-Hercegovačkom Imotskom/Vrgorcu je tako veliki broj SDP-ovaca. Eto ja sam se čist iznenadio kad sam scanirao izborne rezultate za 2007.

S druge strane, srbske, imamo potpuno jasnu situaciju koja kaže slijedeće. Srba s pravom glasa na prošlim izborima prema popisima birača bilo je točno 274 968, Pupovac istovremeno tvrdi da je od 2003. do 2007. broj srba s pravom glasa smanjen za 50 000, znači bilo ih je ca 325 000 samo s pravom glasa, a di su još maloljetni???

Inače ukupno Srba prema popisu stanovništva iz 2001. je 4,5%, što je ca 200 000 duša, ostalih manjinaca je 5,6% dakle ca 250 000 dakle ca 200 000 s pravom glasa (kad oduzmemo 20% koliko otpada na maloljetnike). Od tih 200k manjinaca nesrba manje od 100 000 ih se nalazi na popisima birača u izb. jedinici za manjine, ostali su integrirani jer im to omogućuje najnoviji izborni zakon, tj nisu dužni izjasniti se pripadnosti nac. manjinama.

I što nam ostane? od ca 370 000 manjinskih glasača u Xll. izb. jedinici oduzmemo 275 000 građana srbske nacionalnosti, ostane nam svega 95 000 maninaca nesrba: Talijana, Mađara, Nijemaca...

Na dan izbora s manjinske liste oko 85 000 građana srbske nacionalnosti se privremeno ispisuje i glasa za kandidate za koje i mi ostali ( 275k-190k) a, svega 25 000 ih glasa u svojoj izb jedinici za svoje predstavnike. Ostatak migranata do 122 000 otpada na ostale manjince.
Ovih 85 000 srba SIGURNAN SAM da ne glasa za HDZ već za SDP ili neku drugu levu stranku jer kad analiziraš rezultate po izb,jedinicama l.-X. uočiti ćeš da je prebjega najviše na biralištima u kojima ima dosta srba.

E sada ti meni lepi daj napravi sličnu analizu za hercegovce i ponudi mi neku ARGUMENTIRANU cifru koliko je to hercegovaca koji imaju prebivalište u BiH i u RH GLASALO DVAPUT ??? i naravno dokaz da su paralelno prijavljeni na oba mjesta.
:)

Tko je glasao

Ups nije bila namjera duplo.

Ups nije bila namjera duplo.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

5% se računa od broja

5% se računa od broja izišlih birača a ne od ukupnog broja

Tko je glasao

U tom slučaju jedini

U tom slučaju jedini remetilački faktor (dok mi Kukljica ne iznese brojke za hercegovce koji su glasali dvaput) su ovih 122 000 manjinaca što na ukupni broj izašlih na izbore 2007. (ca 2,5 milijuna) čini 5%, što nikako nije zanemarivo.

Tko je glasao

Nije. Licemjerno je upravo

Nije. Licemjerno je upravo ono suprotno, da pravo glasa u Hrvatskoj imaju oni koji su bili dezerteri za vrijeme rata, a kasnije su se vratili i umjesto da su po zatvorima, kao dezerteri, ne samo da imaju pravo glasa, već im nije pala vlas s glave! Jel to jasno, ili...?

My Soul

Tko je glasao

@My Soul slažem se s tobom

@My Soul slažem se s tobom i nije sporno da postoji niz onih koji su pobjegli, ali ne za vrijeme rata, već za vrijeme agresije na Hrvatsku i kasnije su se vratili.

Kao što je poznato dezerteri postoje samo u ratu, a predsjednik pokret za pljačku Hrvatske kao što je poznato nije nikada proglasio rat, čime je pojam dezerter promašen.

Gore navedeno ne dovodi u pitanje činjenicu da se Domovinski rat stoga s pravom i ponosom naziva odbrambeni rat.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Znaš, meni nikakav

Znaš, meni nikakav pojedinac, pa bio to i sam predsjednik države, ne treba proglašavati ratno stranje, da bih znala da je ratno stanje! Mene nikakvim proglasom ni neproglasom nitko ne može uvjeriti da nismo prošli rat, da u tom ratu nije bilo naših iseljenika, koji su živote dali za svoju Hrvatsku, ali i DEZERTERA!!! Kraj priče!

p.s. Boli me briga za to tko je bio predsjednik i kada! Meni su važni moj hrvatski narod i Hrvatska!

My Soul

Tko je glasao

@My Soul nemam ja ništa

@My Soul nemam ja ništa protiv tvog mišljenja i stavova. Pa i nojevi zabadaju glavu u pijesak iako su najbrže ptice na svjetu i nose najveća jaja.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci