Tagovi

UDBA kao sudba i – tajno bratstvo!

Udba Sudba

Frcaju me?usobne optužbe „ljudi koji previše znaju!“ a Mesi? komentira : Zbog izbora se napuhuje pitanje Drugog svjetskog rata, dok se Ivan Zvonimir ?i?ak strastveno uklju?io u predizborne manipulacije s pozicije ionako degradiranog i kompromitiranog HHO-a. Gdje on do?e trava više ne raste - ali uzvitla prašinu koja onda i njega zapraši:
?i?ak: Ubijali su Boljkovac i Manoli?, a štiti ih Mesi?
Boljkovac: ?i?ak je radio za Udbu!
Boljkovac: Šeks je bio Miloševi?ev agent, a ?i?ak je radio za UDBU

Nabacivanje djelomi?nim istinama (lansiranih radi što boljeg laganja) me podsjetilo na ono sretno studentsko doba, kad smo nas nekolicina nerazdruživih prijatelja sedam dana zaredom uporno gledali zaku?asti film „Prošle godine u Marienbadu“ – i svako ve?er izlazili iz kina s manje spoznaja ali zato više pretpostavki.

Ove verbalne ispade ne bi trebalo shva?ati previše površno i neozbiljno – to su ljudi koji ipak jedni o drugima „previše znaju“, a sami o sebi najviše. Svaki rat je velika nesre?a, u kojoj ljudi ?ine što mogu i(li) moraju. U miru jest nešto drugo, ali ako imamo manje-više totalitaristi?ki sustav, stanje mira se olako pretvara u stanje produženog rata, koji se vodi ispod površine i naj?eš?e isto tako nemilosrdno. Da bi se shvatili ti javnosti više nepoznati doga?aji, ili sudilo o javnosti nepoznatim dimenzijama poznatih osoba uklju?enih u te „tajanstvene“ veze, trebalo bi prodrijeti iza gustih koprena - koje se dobro ?uvaju. Tu i tamo kroz zastore se pokaže poneki detalj, ali je to više rezultat sukoba me?u akterima podzemnog svijeta, pa zato ono što izbije na površinu treba uzimati s velikom dozom rezerve - ustvari se najviše radi o „kriptiranim“ porukama koje oni me?usobno razmjenjuju (mada ne treba o?ekivati da ?e ikada itko od njih re?i cijelu istinu – jer bi ih kolektivno mogla ukapati). Obi?ni gra?ani ove zemlje ih samo mogu gledati, ?uditi se - i pokušati prokljuviti o ?emu se tu radi. Ovu kripti?nu situaciju sam svojevremeno opisao u davnom postu „Tjelesna straža laži“ od 30/12/2006 , kao i nešto kasnijem postu „Hrvatski smješko – Prvi dio“ od 04/02/2007 (ovo bi se moglo nazvati njegov drugi dio), a i posljednji post „Nekrofilijom protiv demokracije“ . Nije mi žao što sam ih napisao budu?i da sam sve uvjereniji kako oni dobro oslikavaju stanje u Hrvatskoj, a najnoviji slijed doga?anja me u to sve više uvjerava. Budu?i da se ovakvim temama uvijek podiže nervoza, ovaj puta obe?avam sam sebi da ?u post lansirati i ne dati se uvla?iti u dugotrajne besplodne raspre.

Treba se vratiti malo unatrag. U najgore vrijeme opsade u mome Gradu, došao je šef specijalne policije kod nas i istresao na stol mnoštvo „Udbinih“ dosijea rekavši: „Evo pogledajte par sati jer moram vratiti natrag – sutra ih spaljujemo!“ Moram re?i da u njima ništa osobito nismo našli, no možda nam nije ni donio osobite stvari. I nisam siguran da li su doista spaljeni ili po dobrom obi?aju „balkanskih špijuna“ nestali po privatnim arhivama. Vrlo je znakovita bila svojevremena izjava nekadašnjeg „obavještajnog“ No 1. u Ve?ernjem listu (prije cca 2 godine – u mojim papirima nisam zapisao to?an datum ali jesam link - http://www.vecernji-list.hr/newsroom/news/croatia/486502/index.do) koji u Ve?ernjem listu više nije aktivan. Cijeli tekst navedenog citata se može na?i kod sistemati?nog Peratovi?a (u njegovom ?lanku „Tri jaha?a lustracije“ od 18.02.2006 ) a navodim ga ovdje (kurziv je moj) :

?injenica je da je u KOS-u i Udbi do 1990. bio znatan broj ljudi iz medija i politi?ke elite, no njihove pozicije nisu bile iste. Jedni su bili nalogodavci, a drugi su bili izvršitelji isti?e Miroslav Tu?man. To?no je i to da smo dobili Domovinski rat na bojišnici, no izgubili smo obavještajni rat s tim službama zaklju?io je.

Ne treba inzistirati da gospodin Tu?man „post festum“ potanje objašnjava svoju zagonetnu i slojevitu izjavu, (on to sigurno ne bi ni u?inio jer je šutnja bitna karakteristika tih struktura). No kako se ona javno ve? odavna zna, mi ju možemo slobodno tuma?iti u skladu s vlastitim iskustvima. Osobno sam uvjeren – mada to sada ionako ve? svakodnevno izbija iz uzburkanih podzemnih strujanja (kao s onim plinom radonom Gioacchina Giulianija u Italiji ) da se naslu?uju skori katastrofalni potresi u hrvatskom politi?kom nadgra?u.

Glede spomenute izjave
• Doista se treba složiti (i to nije nikakva tajna jer je to bila takva država) da je „u KOS-u i Udbi do 1990. bio znatan broj ljudi iz medija i politi?ke elite.
• Tako?er je više nego logi?no da njihove uloge nisu bile iste, jer „jedni su bili nalogodavci, a drugi su bili izvršitelji", što je bitna mada još uvijek ne i presudna odrednica.
• Jer moram dodati još jednu, možda najvažniju kategoriju, a to su oni tre?i koji su bili ucjenjivani i(li) zloupotrebljavani od doušni?kog sustava, a koji danas igraju zna?ajne, ?ak presudne uloge u svemu što se kod nas doga?a..

Baš su ovi tre?i, u vrijeme i poslije demokratskih promjena, nam po?inili najviše štete, a sve kako bi od javnosti skrili sramotni dio osobne povijesti, i istovremeno zadržali ili pak osvojili najbolje pozicije u novim uvjetima. Više puta sam ovdje navodio Radomira Peji?a (koji je nedavno bacao letke po Saboru iznad glava sabornika). O tom u novinskim izvješ?ima piše sljede?e:

U letku potpisanom sa "zatvorenici savjesti" stoji, me?u ostalim, da "i nakon pada komunizma, u svim strukturama vlasti i javnom životu RH, glavnu rije? vode komunisti i njihov štit i ma? KOS i UDBA".
Za bivše komuniste kaže se da su ucjenjivi dio administracije i glavni nositelji korupcije.
(Opet je kurziv moj).

U tekstu letka postoje nekoliko vrlo dobrih i znakovitih stvari: Najprije je tu naziv “zato?enici savjesti“! Zatim paušalno šutiranje terminom „komunista“ bi trebalo preciznije odrediti - jer zbunjuje i zavodi u krivom više smjeru ideologije (koja više ne postoji) - mnogo to?nija bi bila dijagnoza da se ovdje radi o ostacima i otpacima „štita i ma?a KOS-a i UDB-e“, tj. ljudima koji su, skrivaju?i svoje sramotne uloge, postali i ostali mra?na i neuroti?na sudbina današnje nove Hrvatske. Oni danas igraju važne uloge u društvenoj i politi?koj „nomenklaturi“, a što je najgore, radi otu?enih „demokratskih procedura“ (koje se kod nas svakodnevno naveliko zloupotrebljavaju) nalaze se dobro ukotvljeni na pozicijama u društvu i državi, na kojima se odlu?uju o tu?im sudbinama, i s kojih se ?ak odre?uje i kontrolira ?itavi državni ustroj.

Prosje?ni gra?ani Hrvatske, koji predstavljaju onaj dobri genij hrvatskog naroda (a koji je prakti?ki jedini stvorio ovu državu mada se mnogi busaju u ve? plava prsa) ustuknuli su pred „barbarogenijem“ ovih podzemnih likova. Hrvatska nije zaslužili tako ponižavaju?u sudbinu.

Mada mi se ?ini kako su ove moje rije?i jasne i precizne, dozvoljavam da možda ipak nije tako, pa ?u ilustrirati s jednim istinitim doga?ajem. U mom tako?er davnom postu pod naslovom „Nekoliko teza za razmišljanje i raspravu ili O dobrom hrvatskom geniju“ od 22/05/2007 spomenuo sam dva moja dobra prijatelja (sudionika „marševa smrti“ i poslije toga „žrtve sustava“ od kojih sam puno saznao o tim doga?ajima iz prve ruke). Mada su danas oba ve? mrtva imena ne?u spominjati (a inicijali su spomenuti u navedenom postu):

Dakle, jedan od tih prijatelja je imao literarnih sklonosti, i objavio kvalitetnu knjigu sje?anja na „križne putove“; bila je dobro tražena (mada u njoj za mene nije bilo novosti, jer sam sve to od njega ve? prije ?uo). Drugi prijatelj nije imao književnog smisla, ali je napisao iscrpna sje?anja, koja mi je dao (jer smo se pripremali to literarnije obraditi, ako ne za tiskanje ono bar za potomke).

Jedno jutro sretnem ovog drugoga s knjigom onog prvog pod pazuhom. Kad sam ga upitao gdje žuri re?e mi da je Vice Vukojevi? u Gradu, i da je sazvao sastanak da bi raspravili o knjizi i piscu– jer navodno „nije dao sve odgovore“ . Ovo posljednje („nije dao sve odgovore“) odnosilo se na insinuacije o piš?evoj navodnoj suradnji s UDB-om. Svakako, treba znati da je to bila op?eprisutna mada skrivena dimenzija kod skoro svih onih koji su upali u ruke ondašnje tajne policije, i koje su oni potom obvezno uklju?ivali u svoje „prljave“ rabote. O tome se nije govorilo, ali se znalo, a kod njih dvojice sam to smatrao dodatnom kaznom koju su možda teže nosili od križnih putova, su?enja i zatvora. Zato sam tog mog prijatelja upozorio na mogu?nost manipuliranje, i upitao: „A da li si ti dao sve odgovore?“ Poslije nekoliko dana mi je priznao da sam imao pravo, i da u tome dalje nije sudjelovao.

Ovdje kona?no treba razlu?iti neke važne stvari.

Najprije, ona moja dva prijatelja su se našla na udaru tajnih sfera bivše države stjecajem ratnih okolnosti u kojima su se našli na suprotnim stranama – i time postali dodatne žrtve pobjednika. Koliko su pritom štete napravili ne znam – mada nisam ?uo išta negativnog.

S druge strane, u prošlom sustavu postojao je širi sloj suradnika, koji su to postajali svojom voljom ili stjecajem drugih okolnosti (npr. kad ih se uhvati u kriminalu ili prijestupu). Tu se prvenstveno radilo o ambicioznim ljudima, koji su u svojoj gramzivosti ili ?astohleplju prelazili crtu zakona i morala - i postajali „zato?enici savjesti“. Upravo takvi su potpisivali faustovske ugovore s politi?kim podzemljem bivše države, a kad je došlo vrijeme promjena proglašavali su se „žrtvama sistema“, te su se lako prebacivali u nove strukture jer su, kao tajno bratstvo me?usobno se štite?i ili ucjenjuju?i, jedni drugima ?inili usluge. Budu?i da nam nova država nije imala volje ni snage provesti lustraciju našli smo se preplavljeni gomilama podzemnih kukaca, koji su i danas spremni u?initi bilo što - samo da ostanu i opstanu.

Tko su oni? Pa uglavnom sve one navodno najve?e žrtve prošlog sustava koji su svoje „žrtvoslovlje“ na razne na?ine kapitalizirali, a da u svojim biografijama nisu ni slovom spomenuli onu tajnovitu ali obvezno prisutnu dimenziju, koja je neumitno pratila sve one koji su se okoristili u prošlom sistemu, bilo kao ljubimci ili navodne žrtve one države. Jer je UDBA bila sudba. . Pritom treba istaknuti na najviše mjesto važnosti re?enicu iz letaka (prosipanih nad glavama sabornika) da se ovdje ustvari radi o ucjenjivom dijelu nacije i glavnim nositeljima korupcije.

A glede onog iz gore spomenute ?injenice "da smo izgubili obavještajni rat", eh dalo se bi iz toga mnogo zaklju?ivati - ali ne?u! Zasada!

Komentari

UDBA i KOS....

UDBA i KOS.... :(
.....................
Zivim u EU i jos kao mladic pratio sam 1987 i 1989, pa i ratne godine. Svi moji su branili Hrvatsku na svoj nacin, jedni krvlju, drugi znojom, a treci novcem, cetvrti jezikom itd.
Nama vani uopce nije bilo jasno, ZASTO se u HR narod dijeli. [ok. Znali smo, ali to ne mozemo ni danas akceptirati!]

Cinjenica je, da se osnivanje HDZa vani [ a milsim u HR nije bilo drugacije!] odvijalo ovako: Dodje Gospoda UDBAS ili Gospodin KOS i kaze: "ovo vam je vas inicijativno odbor." Poslje toga bude osnivanje, gdje je IO kompletan usao. Osobe iz IO su pocele dolaziti u CRKVU negdje oko 1987 do 1989 godine. Tih godina je mnogo "Hrvata" (Inzinjeri, zubari, ljecnici, pravnici itd.) navodno zbog posla doslo iz jednih gradova u druge gradove....

Cinjenica je u HR, da HDZ NE SMJENJUJE SPDove ljude, niti SPD smjenjuje HDZove ljude... No ne zivim dovoljno u HR, da bih mogao navesti mnogo detalja. Ako navedem one, sto znam, moze se zakljuciti moj idetitet, pa necu reci imena. :(

Podijele na regije (Slavonci, Dalmatinci, Hercegovci pa i HAJDUK-DINAMO) su samo orudje tlacenja normalnog naroda... da se mi zabavimo.
Zelim se osvrnuti na "birace skakavce"...
i to je opet jedna finta, kako skrenuti narodni gnjev na marginalnu grupu...

vjerovali ili ne, ja kao HERCEGOVAC, mrzim reprezentante "hercegovacke struje" u ZGu...
DA. I ja imam rodbine prijavljene u HR!
Nitko od njih ne koristi socijlanu pomoc, niti njihova djeca studiraju u ZGu.
NITKO od njih ne izkoristava HR!

Ali zasto su prijavljeni u HR?
Zato sto nas Hrvatska tome primorava...

Uveli smo gradjane 1. i 2. klase.
Prije su bili Srbi i Hrvati.
Sada su hrvati i hrvatoidi..

Ja sam osobno za transparenciju, ali i da se hrvate vani ne tretira kao kopilad! Kad je trebalo oruzje, novac i radna snaga, dodji.
A sada mrsh!

Nas problem je, da se nismo rijesili komunizma niti njegova tumora. A da UDBAshi i KOSvci uvijek izmisljaju nove fronte i nova bojista, nije novo.
Njih morao razbiti i onda nece biti nekih birackih skakavaca...

"one man, one vote."
osobno volim svicarsku demokraciju...
samo jedan primjer:
ovdje opcinsko vijece JAVNO odlucuje, tko ce dobiti drzavljanstvo...

Tko je glasao

UDBA i KOS....

UDBA i KOS.... :(
.....................
Zivim u EU i jos kao mladic pratio sam 1987 i 1989, pa i ratne godine. Svi moji su branili Hrvatsku na svoj nacin, jedni krvlju, drugi znojom, a treci novcem, cetvrti jezikom itd.
Nama vani uopce nije bilo jasno, ZASTO se u HR narod dijeli. [ok. Znali smo, ali to ne mozemo ni danas akceptirati!]

Cinjenica je, da se osnivanje HDZa vani [ a milsim u HR nije bilo drugacije!] odvijalo ovako: Dodje Gospoda UDBAS ili Gospodin KOS i kaze: "ovo vam je vas inicijativno odbor." Poslje toga bude osnivanje, gdje je IO kompletan usao. Osobe iz IO su pocele dolaziti u CRKVU negdje oko 1987 do 1989 godine. Tih godina je mnogo "Hrvata" (Inzinjeri, zubari, ljecnici, pravnici itd.) navodno zbog posla doslo iz jednih gradova u druge gradove....

Cinjenica je u HR, da HDZ NE SMJENJUJE SPDove ljude, niti SPD smjenjuje HDZove ljude... No ne zivim dovoljno u HR, da bih mogao navesti mnogo detalja. Ako navedem one, sto znam, moze se zakljuciti moj idetitet, pa necu reci imena. :(

Podijele na regije (Slavonci, Dalmatinci, Hercegovci pa i HAJDUK-DINAMO) su samo orudje tlacenja normalnog naroda... da se mi zabavimo.
Zelim se osvrnuti na "birace skakavce"...
i to je opet jedna finta, kako skrenuti narodni gnjev na marginalnu grupu...

vjerovali ili ne, ja kao HERCEGOVAC, mrzim reprezentante "hercegovacke struje" u ZGu...
DA. I ja imam rodbine prijavljene u HR!
Nitko od njih ne koristi socijlanu pomoc, niti njihova djeca studiraju u ZGu.
NITKO od njih ne izkoristava HR!

Ali zasto su prijavljeni u HR?
Zato sto nas Hrvatska tome primorava...

Uveli smo gradjane 1. i 2. klase.
Prije su bili Srbi i Hrvati.
Sada su hrvati i hrvatoidi..

Ja sam osobno za transparenciju, ali i da se hrvate vani ne tretira kao kopilad! Kad je trebalo oruzje, novac i radna snaga, dodji.
A sada mrsh!

Nas problem je, da se nismo rijesili komunizma niti njegova tumora. A da UDBAshi i KOSvci uvijek izmisljaju nove fronte i nova bojista, nije novo.
Njih morao razbiti i onda nece biti nekih birackih skakavaca...

"one man, one vote."
osobno volim svicarsku demokraciju...
samo jedan primjer:
ovdje opcinsko vijece JAVNO odlucuje, tko ce dobiti drzavljanstvo...

Tko je glasao

Nije stvar u tome da se

Nije stvar u tome da se dočeka kako bi UDBA-ši nestali, stvar je u već izgrađenoj mreži, osvježenoj 'podmladkom' odgojenim od probranih i iskusnih ljigatora. U tome je problem, pa se bojim da taj kukuolj nećemo skoro očistiti ako samo čekamo njihovo prirodno izumiranje. Treba nam drastična 'klimatska' promjena kao ledeno doba, pa da svi ti dinosauri prošlosti nestanu!!

Tko je glasao

Nije mi poznata "činjenica"

Nije mi poznata "činjenica" da su pravi UDB-aši kasnije SDB-ovci bili prisiljavani na obavještajni rad i zadatke,ali stvari kao što su bili doušnici koji su prešli na stranu sistema da bi sebe zaštitili i cinkavali druge da bi sebe spasili,toga imate i danas.Pravi UDB-aši su unovčili svoje informacije ali ne spram onih koji su sa njima dijelili sudbinu nego spram onih koji su bili sa druge strane ispitivačke klupe.A oni koji su devedesetih počeli izlaziti sa izjavama da su u onom sistemu oni morali sudjelovat u radu obavještajnih službi su čista laž,oni su to radili i to naglašeno da bi se dokazali jer su osjećali potrebu da se moraju dokazati ispred drugih da su oni "pravi" pa su forsirali neke stvari i pretjerivali ; imate primjer Aleksandra Rankovića i djela UDB-e koji su "pripadali " njemu i zagovarali rigorozne metode i nazivali se Rankovićevci koji su nakon što je Tito sve doznao spali na prosjačke štapove a Ranković je smijenjen i takoreć nestao sa scene.
Naravno,niti malo ne opravdavam postupke UDB-e i metode kojima su se koristili i osuđujem ih bez rezerve ,ali su UDB-aši među nama , i dalje su najutjecajniji ljudi u društvu i neovisni o ljevici i desnici.Oni su nedodirljivi.

Tko je glasao

Koristeći ovaj oblik

Koristeći ovaj oblik komuniciranja ,ovih dana, nadao sam se pronaći novih ideja,kako presjeći postojeće stanje po svim oblicima,kako spoznati mogućnosti za dalje.
Uočavam da su teme,povijesti,rata,pljačke, itd ...većini članova kud i kamo bitnije od sutrašnjice(kao uostalom i velikim medijima)
Zbog toga što takve teme imaju veću važnost,od(za moj pojam) esencijalnih pitanja kao što su npr,kako i kojim metodama osvijestiti običnog čovjeka da se bori protiv svega što mu razara sutrašnjicu,kako institucionalizirati
dostupnost informacija(ne samo formalno),kako naučiti čovjeka da se danas ne boji svega i svačega(od političara,bankara,šefova,europe,rate,poreznika, i svih ostalih šuša razne vrste),kako mu pomoći da bi bio svjestan sebe i ponosan na sebe, da mu se garantira pravo na pravo.
Iz tih razloga,do daljnjeg me nema na ovoj stranici.
Hvala.

ZAGOR

Tko je glasao

Mislim da je svako tko je

Mislim da je svako tko je imalo pametan već odavno shvatio i prepoznao da se teme o prošlosti uvijek pojavljuju u trenutcima kada gotovo do kraja dogori fitilj na buretu baruta današnjice.

E pa sada ako dozvolimo da nas, nakon što smo u bezbroj drugih diskusije na temu sadašnjice i budućnosti učinili koraka naprijed, kosturi prošlosti uvijek iznova vraćaju natrag u svoju gruftu, onda pokazujemo vlastitu neodgovornost, nedoraslost i nesposobnost da prepoznamo i uvidimo tko su guske u magli.

Onda je jasno da srljajući za zrnima kukuruza kojima nas mame oni kojima je prošlost važnija od sadašnjice i budućnosti nismo ni sposobni, a kamo li u stanju preuzeti odgovornost da riješimo probleme trenutka i budućnosti.

Slažem se u potpunosti da ove stranice iz dana u dan gube na svojoj kvaliteti, ali to je samo zato što je kukolj na putu da savlada žito.

Zato se drage moje kolegice i kolege upitajmo, zar je tomu kriv kukolj kojem to i je svrha?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Slažem se u

Kukljica,

Slažem se u potpunosti da ove stranice iz dana u dan gube na svojoj kvaliteti, ali to je samo zato što je kukolj na putu da savlada žito, ali drage moje kolegice i kolege, zar je tomu kriv kukolj kojem to i je svrha?

Ova rečenica mi nije jasna.

Ko je tu kukolj?
Kolko je meni poznato se kukolj nemilosrdno uništava, no na pollitika.com sudjeluju ljudi od krvi i mesa u diskusijama i pišeju o svojim iskustvima i stvarima koje znaju.

Več se je o tome razglabalo i sve diskusije su završavale na isti način ko i ove koje se danas vode.

Kritiziral sam prije više od godinu dana potezanje takvih tema no ti koji su ih pokretali su kolektivno napadali te moje pokušaje.

Tko je glasao

@Skviki malo mi je promaklo

@Skviki malo mi je promaklo tvoje pitanje, ali za odgovor nikada kasno. Ovo s kukoljem se odnosi na one kojima nije do teme i sadržaja ovih stranica, već napadanja i svađe. Znaš po onoj narodnoj; djed šumomom, baba drumom.

Naravno da su ovdje ljudi od krvi i mesa koji u diskusijama i pišeju o svojim iskustvima i stvarima koje znaju. Međutim ja se osobno klonim mnogih tema, pa čak i nekih ljudi na ovim stranicama, a sve to ne iz straha, već samo zato što ne želim doljevati ulje na vatru, ili jednostavno kako narod kaže "šiljiti" zob. Sjeti se da smo i mi u početku imali šumove u komunikaciji, a bilo ih je i s drugima. Neki su šumovi nestali, a neki još uvijek blokiraju kanal, što mislim da je potpuno normalno, jer sto ljudi, sto čudi, a po meni samo glupaci i sileđije pod dijalogom smatraju snagu mišića, ili tvrdoglavo nastojanje da njihova bude zadnja, a ne argumente, pa čak i popuštanje.

Najbolji ti je dokaz stvaranje grupica i grupacija, što je slučaj i na ovim stranicama, pa tako se nikada neće dogoditi da se "protivniku" za njegov dobar komentar da plus, ali će isti oni čije komentare nigdje ne možeš vidjeti, bez vidnog razloga i komentara udijeliti minus.

Najbolji primjeri su postupci prema kolegi koji je veteran na ovim stranicama, a koji bez obzira što napiše, redovito dobija glas protiv. Upravo tako što smatram podlim i mizernim, jer nitko nije tako loš da ponekad ne napiše nešto što zaslužuje i pohvalu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Bravo. kukljica!

Bravo. kukljica!

Tko je glasao

Iz tih razloga, do daljnjeg

Iz tih razloga, do daljnjeg me nema na ovoj stranici.
Zago, a gdje ćeš ? od silnog smeća na webu, ovdje ga je najmanje
zato se vrati, daj svoj dnevnik, i buš videl navale...

Tko je glasao

@frederik, neumitno i

@frederik, neumitno i konačno bliži se razotkrivanje svih zlodjela IIWW. To više nitko nije u stanju zaustaviti.
Hrvatska se čisti!

Tko je glasao

Bilo joj je i vrijeme.

Bilo joj je i vrijeme. Doduše, koliko se čekalo, pola je priroda već sama počistila.

My Soul

Tko je glasao

nakon podosta vremena i

nakon podosta vremena i razvoja nečega što bi mogao biti gastritis, došla sam do zaključka da je jedina mogućnost čekati da svi koji su bili udbaši i koji danas ikoga optužuju da je bio udbaš jednostavno prirodnim putem pomrijeti. istina, treba za to vremena (po mojim procjenama, za 20 godina su garantirano svi maknuti sa javne scene, a za 30 godina ih više nema), ali - strpljen, spašen.
koliko god da se toj generaciji to neće svidjeti, jednostavno polako postaje jasno da nema izlaza nego pustiti vrijeme da samo prirodno ukloni svoje taloge. nema napretka i nema neopterećenog razvoja dok se ponavljaju iste stare kvalifikacije i dok se na to gubi energija. tko je udbaš, tko nije, a tko je dobrovoljno bio udbaš, a tko iz uvjerenja, koji su zadaci bili, jesu li udbaši još uvijek na zadatku, a tko će osvetiti stradale.... sve su to pitanja koja treba gurnuti pod tepih i čekati dok strunu da se ne spotičemo više o njihove izbočine.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@ griotta nakon podosta

@ griotta
nakon podosta vremena i razvoja nečega što bi mogao biti gastritis, došla sam do zaključka da je jedina mogućnost čekati da svi koji su bili udbaši i koji danas ikoga optužuju da je bio udbaš jednostavno prirodnim putem pomrijeti.

Šta bi značilo ovo "prirodnim putem pomrijeti"? Pojava "udbaši" je dio šire dugo pobjedničke pojave i nema velike razlike, kontinuitet je, razdoblja kada je pod tim pojmom bio pojam "komesari" pa "oznaši" pa razno i sve do danas, uključujući omladinu i mladež, razne aktivisti, rektalni alpinizam, tehnomenadžere i turbolibetale henesijevce itd.

Dakle, bilo kako u osnovi je rječ od iznimno pobjedničkog podosta revolucionranoj i kulturno-revolucionranoj pojava, koja kao takva ne umire prirodnim putem jer se non stop i više nego prekomjerno pomlađuje i turboeliksira, usput nehotice čineći da jako puno tog prirodnim i neprirodnim putem pomre, iseli, zaradi gastritise itd.

Takve pojave ne umiru prirodnim putem same po sebi, jer su kao takve iznimno pobjedničke neodoljivo privlačne, i estetski i na sve načine, najjače i najdublje privlačne, prestrasno.

Ali sada se već zrelo može govoriti da će tako iznimna pobjenička i nedoljiva pojava "prirodnim putem pomrijeti", jer se sada udvajaju jaki valovi viših sila i jako valovi manjih sila, koji već kontradiktornošću pojavu kao takve, a koja nije tako kontradiktorna, djeluju da bi pojava mogla "prirodnim putem pomrijeti" - sama pojava se suočava sa sobom i već ovo su znakovi kaninalizma unutar pojave. Ako k tome dodamo da je smrtna opasnost za pojavu bilo kakva labost oko njezine nedoljive privlačnost te da je vrijeme krize derivata nekretnina i financija otimanjem i na zajednički / tuđi račun veoma bagotvorno vrijeme za to, onda je sve već zrelo. Naravno da će netko sitan i nehotice proliti kakvo ulje i nasapunati kakvu dasku, te da će se i to uključiit u igru.

Dakle. vrijeme je kada je razumno razmarati odumiranje duge pobjedničke pojava osvajanja, otimanja, ubijanja te sličnog te s tim u vezi poslovanja derivatima nekretnina i financija i nadasve iznimnom estetskom i kulturno-revolucionarnom privlačnošću. Taj dugi turbonadmoćni modernizam i postmodernizam su modno u agoniji, pri čemu to nije agonija instant manje više izmišljene glembajevštine nego agonija puno šire i impresivnije žive pojave.

Obzirom da ovo komentirato na dan velikog kršćanskog trenutka uskrsnuća, kratko o tome da li pojava treći dan od mrtvih može uskrsnusti. O tome ne bih, niti ima potrebe niti je na ljudima opte toliko. Kada se radi o agoniji i umiranju jedne pojave kojoj je u osnovi taktika biti nad ljudima, svijetom i bogom, prilika je uočiti da su takve brojne pojave samo modne isforsirane maloumne siledžijske srasti, koje u određenim trenucima iz dva poteza hoće ne samo konačno osvojiti svijet. ljude i život nego i za vječnost diktirati sve, ko fol normalne strasti krajnje ekstremnih razmjera, koje su sada odreda logično u agoniji i umiranju - i razne svjetske spirale običih preseravanja derivatima nekretnina i financija i razne naše.

Dakle, u iznimnim smo povjesnim trenucima prirodnog umiranja takvih pojava u agoniji, uskrsnuća neće biti i ono što je na ljudima jest koliko se mogu civlizirano pobrinuti oko brutalno-agonijsko-pogrebnih i reciklažnih djelova toga te svojih redovnih pitanja, da ne prekomjerno upali u dojmove o važnosti pojave - sve te agonije i pogrebi su manje od 5 % aktualnih živih pitanja i izazova, oko tih relacija ljudi trebaju biti hladni i nemilosrdni.

Konačno!

Tko je glasao

"Tko su oni? Pa uglavnom sve

"Tko su oni? Pa uglavnom sve one navodno najveće žrtve prošlog sustava koji su svoje „žrtvoslovlje“ na razne načine kapitalizirali, a da u svojim biografijama nisu ni slovom spomenuli onu tajnovitu ali obvezno prisutnu dimenziju, koja je neumitno pratila sve one koji su se okoristili u prošlom sistemu, bilo kao ljubimci ili navodne žrtve one države"

nije mi pozanto koje godište života nosiš na plećima,ali gore apostrofirano, znači kako i G. Vlado Gotovac (pokojni) ,bi mogao biti svrstan u tu grupaciju?
Moliću svrstavanje po pitanju 1971g.
Naravno, ne personalno, ideološki.
Naročito bih bio zahvalan ako netko može dati presijek od tada pa (kroz rat) do sada.
Što je ,obraćanje narodu, značilo nama koji danas smatramo kako je otac "otac domovine" npr.Vlado Gotovac ,više no Ante Starčević.
Čast,naravno, Starčeviću ali, on je živio u zemlji seljaka,u zemlji srbohrvata.
Danas,ili jučer, okolnosti su se promijenile i treba koristiti današnje mogućnosti.
Usrdno molim sve one koji misle polemizirati samnom po ovom pitanju,prvo pročitati govor Gotovca pred komandom jna 1991g.
Bilo bi dobro biti svjestan i znati,ja imam sina od 16g. njegova i moja ratna iskustva nisu ista,ali i borili smo se za to kako moje dijete i ja ne bi imali ista iskustva.

ZAGOR

Tko je glasao

Vlado Gotovac, najveća

Vlado Gotovac, najveća naivčina - najveći glupan među političkim zatvorenicima upravo radi tog govora gdje bi mu bilo 100 puta bolje da je šutio no što ga je izgovorio!
Kad dođem sa trčanja vratiću se ovoj temi.

Tko je glasao

Osobno, ja bih bio najveće

Osobno, ja bih bio najveće govedo, kad niti takvu veličinu ne bih prepoznao.
Samim tim što si se javio, znači kako imaš te stvari na umu, ja ti skidam kapu.
Šta se tiče trčanja,podržavam, jer treba nakon svih ovih jebba istjerati iz sebe čvorka kojim "ostali,neki"sustavno truju mozak.
P.S. to što si napisao kako je Vlado "najveća naivčina" meni znači da te fascinira-kako je on po tvom sudu nepragmatičan.
A opet, prvi (isprika-ne želim personalno filosofiranje-što evo ja činim) stavljaš se na istu tu stranu,kao i ja.

ZAGOR

Tko je glasao

Evo vratija se. Kao prvo,

Evo vratija se. Kao prvo, ugodno si me iznenadio reakcijom. Alle Achting! Kao drugo,: uopće neistražena uloge jugoslovenskih tajnih službi u tzv. Domovinskom ratu, i tek jedna ozbiljna studija jednog američkog sveučilišta, brane nam kompetentno govoriti o ovom ratu. Ako bi govorio afirmativno nebi mogao da ne upadnem u klopku subjektivnog gledanja, nedovoljne povjesne distance, i konačno, nezavršenog posla haškog suda koji pinabel bilježi (pod pod prijetnom robije za laž) sve validne izjave svjedoka-učesnika.
Daklen, klopke na sve strane, ali se već može ponešto kroz maglu i ugledati.
Interes Srbijanski i Hrvatskih komunista i tajnih službi bio je rat na području SFRJ! Samo pomoću rata su oni mogli politički preživjeti (što se i dogodilo), i nastaviti kontinuitet vlasti, naravno sa lovom koju im je taj kontinuitet nosio. ( To je ona mala pljačka prvog miliona!)
U tom svetlu, prateći trag novca i vlasti, te prateći turbulencije i ljubav između politike, kriminala, tajnih službi, medija, njihovim utjecajem jednih na druge, sa relativno dobrim opažanjem i izvjesnom dozom lucidnosti, dade se zaključiti kako je taj govor naivčine Gotovca poslužio UDBI u "kurblanju" rata koji je kako sam rekao bio jedini način da oni koji su imali šta izgubiti prežive!
Eto zato je Vlado Gotovac ispao šaran, i Hlebinac veći od Generalića. Moj prijatelj glupan Vlado Gotovac, čiju su pjesničku dušu iskoristili za ciljeve protiv koji se sam borio. Eto, još jednom se potvrdilo da pjesnici u politici samo naprave štetu. Dajte nam molera, bravara, zidara, sve samo ne pjesnika u politiku.

Tko je glasao

niti doktora, niti

niti doktora, niti doktora...

Tko je glasao

Ne zelim ulaziti u polemiku

Ne zelim ulaziti u polemiku izmedju Tebe i Zagora, jer primjecujem da obojica objektivno (pro)cjenjujute pok. Vladu, stoga cu vam, umjesto toga, predociti nekoliko stihova iz Godisnjaka Matice hrvatske za 2001. g. Pa ih izvolite:

Gotovcevo stivo

U grudim' si Hrvatsku nosio i skrivo,
Njegovo je milovo, suzama umivo,
S ljubavlju i zrtvom za nju piso stivo
I u njega uvijek-istinu utkivo.
Bilo l' nekom pravo iil' mu bilo krivo,
Zbog toga si se jada, svakog nauzivo.

Dok su Tvoju Hrvatsku svud pljuvali javno,
Ne bas tako rijetko, a nit tako davno,
Jer pljuvanje bilo je, unosno, zahvalno,
Ti si za nju hrabro, trpio uspravno,
Njezin boljitak je-za Te-bio glavno,
Zar je to sitnica? Je li zaboravno?

Mogao si i Ti imat lijepsih dana,
Dana sa uzitkom i s vise blagdana,
Ali nisi htio u ruhu dvorana,
Ni u drustvu podlaca, nitkova, slugana,
Svirat, trubit, udarat u glazbala strana,
Kad to nije navika pravih velikana.

Umjest' toga Ti si, poput moreplovca,
Poput hrabrog, marljivog i iskusnog lovca,
Svud za pravdom tragao, ne zbog slave, novca,
Ne zbog nekih casti ni zvanja trgovca.
Nikad nisi htio - bit cobanim - ovca,
To su, eto, vrline - patnika Gotovca.

P. S.
1. Stihove je napisao bezimeni autor, koji ce, izgledno je, jos za zivota postati pokojni Hrvat i pokojoni pjesnik. A znamo, kod Hrvata, tek pokojnim pjesnicima pripadne priznanje, ukoliko za zivota nisu htjeli biti prorezimski.

Neka je svim nacionalno svijesnim Hrvatima u domovini i izvan nje Sretan Uskrs! Posebne cestitke upucujem haaskim i domovinskim pritvorenicima i zatvorenicima optuzenim ili osudjenim za ratne zlocine, kako pocinjene tako i izmisljene, tijekom Domovinskog rata. Neka takodjer, nakon trideset i jednu godinu, obilje srece, zadovoljstva i veselja u ovo blagdansko vrijeme osjete Julijana Zvonko Busic.

Tko je glasao

G.G.G. malo je jedno veliko

G.G.G. malo je jedno veliko G "čini mi se" za tako uvaženog G. gospodina.
Naravno da G. ili samo Vlado jeste prije svega bio pjesnik,ali je bio i filozof,bio je i čovjek koji je znao uobličiti naša operativna razmišljanja ,bio je čovjek koji je znao artikulirati sve naše frustracije.
Bio je čovjek koji (po mom sudu) je debelo pametniji od mene i tebe.

ZAGOR

Tko je glasao

"Jos Hrvatska ni propala Jos

"Jos Hrvatska ni propala

Jos Hrvatska ni propala dok mi zivimo
ona nam je zivot dala, mi ju volimo

Ref.
Hura, nek se ori
za svoj rod se Hrvat bori
hura, sad se cuje
Hrvatskom odjekuje

Jos Hrvatska ni propala dok mi zivimo
ona nam je zivot dala, mi ju branimo"

Zbog ove pisme su ljudi bili u zatvoru i robijali na golom otoku, padali pod vlakove ilijednostavno nestali.... izgleda kako će opet doći do toga jer ova pisma sada ima više smisla nego što je ikada prije imala u povijest Hrvatskog Naroda!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Dajem ti veliki + zato šte

Dajem ti veliki + zato šte mi tvoj tekst budi sjećanja na pokojnog oca kojeg sam zbog ove pjesme često
morao čekati da izađe iz zatvora. Nakon svake čašice više kod nas se pjevala ta pjesma, ali se uvijek
našla neka dobra duša iz redova Srba, koji su u mom mjestu imali zadaću UDBE i KOS-a, izvršila prijavu
miliciji i neminovno se završavalo u zatvoru najmanje na nekoliko dana.

Ovu pjesmu moramo prenositi na mlade generacije jer ona ocrtava duh Hrvata, i mislim da nije previše
ako kažem da je i danas aktualna.

Tko je glasao

Još puno pjesama bi bilo

Još puno pjesama bi bilo dobro da nam mladi pamte, Matoševe, Kranjčevićeve, Ujevićeve.
Meni jedna od dražih je Matoševa
Gospa Marija
Ima jedna mala gospa Marija.
Što sve mi draža biva što je starija.
Jer ona me je prvog trudno rodila.
Za ručicu me slabu prva vodila.
Prva me na ovom svijetu volila.
Prva se za mene Bogu molila
Kupala me suzom. Bog joj platio.
Anđeo joj suzom suzu vratio.
Dojila me mlijekom svoje ljubavi.
Učila me ovaj jezik ubavi.
Kojim ću i onda slatko tepati.
Kada ću za plotom možda krepati.
Samo tebe volim draga nacijo.
Samo tebi služim, oj Kroacijo.
Što si duša, jezik, majka, a ne znamen.
Za te živim, samo za te, amen.

Uvijek me podsjeti na moju milu baku, te uz Uskrs koji je kao i puno uspomena i prvih sjećanja vezan uz nju, podijelih je s Vama.

Tko je glasao

Aj onda meni neukom objasni

Aj onda meni neukom objasni što je pjesnik htio reći s tom pjesmom i zašto baš sad ona (tj. to što je pjesnik htio reći) ima više smisla nego ikad prije u povijesti hrvatskog naroda. Jer se u školama ne ući hrvatski jezik, jer u saboru hrvatski nije službeni jezik, jer nam je domovina dio Austrijskog Carstva i udružena s Mađarskom u zajedničku kraljevinu?

Ako te baš zanima poezija, s naglaskom na Gajeve budnice, pjesma je išla ovako

Još Hrvatska ni propala dok mi živimo,
visoko se bude stala kad ju zbudimo.
Ak je dugo tvrdo spala, jača hoće bit,
ak je sada u snu mala, će se prostranit.

Hura! nek se ori i hrvatski govori!

Ni li skoro skrajnje vrijeme da nju zvisimo,
ter da stransko teško breme iz nas bacimo?
Stari smo i mi Hrvati, nismo zabili
da smo vaši pravi brati, zlo prebavili.

Hura! nek se ori i hrvatski govori!

Oj, Hrvati braćo mila, čujte našu riječ,
razdružit nas neće sila baš nikakva već!
Nas je nekad jedna majka draga rodila,
hrvatskim nas, Bog joj plati, mlijekom dojila.

Hura! nek se ori i hrvatski govori!

Za kraj, hrvatski narod se piše Hrvatski narod samo u dvije situacije - na početku rečenice, ili kao naziv novina. Ovako kako ti pišeš, Hrvatski Narod, ne piše se nikad (možda si pobrkao s Nova Godina ili Sretan Uskrs). Ako smatraš da je hrvatski jezik nešto što te izdvaja od drugih i čini ponosnim - nije li logično da onda poštuješ i njegova pravila.

Tko je glasao

Kada te već zanima toliko,

Kada te već zanima toliko, upravo ovdje na poLLitici sam prvi put napisao Narod sa velikim slovom.

Ne kao što ga Oštrić etiketirao kao vid neofašizma, već doslovce iz razloga što je to jedino u životu nas na ovome svijetu što može imati neki značaj!

Narod je najvažniji u svemu ovome, kakva bi ovo bila država kada ne bi postojali Hrvati?
Kakav je to Narod koji ne voli svoje?
Kakvi su to ljudi koji ne poštuju tuđe?

A po pitanju velikog slova 'H', to donekle pripisujem Engleskoj gramatici u kojoj se uvijek piše sa velikim slovom ime države ili nacije... a drugi razlog je taj što vidim uskoro kako će sve nas neistomišljenike obilježiti sa velikim slovom "H" kao što se nekada radilo sa onima koji su morali imati obilježe 'Davidove zvijezde'.... na dobrom smo putu da dođe do toga, i to sam upravo ovdje na poLLitika.com naveo nekoliko puta.

Kada bi sada na poLLitici zaboravio na svoje neke osobne 'proteste' onda jednostavno ne bi bio dosljedan a to ni u kojem slučaju ne želim najerno uraditi, kao čovjek od krvi i mesa mogu tu i tamo nešto zaboraviti na tren ili zabrljati ali ići protiv svojih morala NIKADA!

Tako da Hrvatski Narod je kud i kamo najvažniji protest u mom životu ovdje u ovom blogerskom svijetu!

Eto kada lijepo pitaš, lijepo ti odgovorim na tvoje pitanje!

:)

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

to je lijepo....al ako

to je lijepo....al ako smijem citirati jednog novinara iz jednog pokojnog tjednika(nažalost):
"Velikim Hrvatima su puna usta Hrvatske ,a malim Hrvatima je pun k..... velikih Hrvata"

Tko je glasao

Pridružiti ću se tom

Pridružiti ću se tom novinaru jer se točno uklapa u srž mog malog protesta,

jer po mome je narod Narod a ne samo narod.

i tako nestaje veliki i mali ili dobri ili loši Hrvati, jer smo onda svi isti i jednako važni... barem u ovoj mojoj zbunjoli od filma koji se vrti u ovoj glavi!

Možda ipak jesam lud.. tko još može vjerovati u tome da narod može biti Narod?
Naravno, samo lud čovjek.

eeeee utjeha mi je u tome da ipak je bolje biti čovjek i držati do svojeg 'ja' nego biti vol i da me netko stalno vuće za rogove!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Jer se u školama ne ući

Jer se u školama ne ući hrvatski jezik...

Jesi li siguran da si upravo ti osoba koja bi trebala ljude uĆiti hrvatskome jeziku? :)

Tko je glasao

Ne učim ja njega nego se

Ne učim ja njega nego se zajebavam na račun nekog tko brije na Hrvatstvo pa valjda i Hrvatski jezik - ili je to Hrvatski Jezik :)

Što se tiče č i ć, čuj, kod mene na sjeveru ima samo jedno č, a u školi su nas pokušali naučiti i ono drugo pa eto - nisu baš u svemu postigli zavidan uspjeh. Što da ti kažem. Ali, vidiš da se trudim ;)

Tko je glasao

nije ni jedno ni drugo nego

nije ni jedno ni drugo nego hrvatski jezik :)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Jedan od glavnih Udbaša u

Jedan od glavnih Udbaša u bivšem SOUR Vjesnik bio je glavni urednik Slobodne, a danas je Jutarnjeg...
Kaže Denis Kuljiš za njega:" Kružila je šala da samo Pilaševa mama ne radi za Udbu, nego za udbaše. Jer im kuha i sprema…”
http://www.bezcenzure.com/2007/hdz/o-liku-i-djelu-glavnog-urednika-slobo...
Frederik 100% u sridu:-)

http://www.bezcenzure.com
Cenzura je oglašavanje koje plaćaju vladajući

http://www.bezcenzure.com
Cenzura je oglašavanje koje plaćaju vladajući

Tko je glasao

Jedan od glavnih Udbaša u

Jedan od glavnih Udbaša u bivšem SOUR Vjesnik bio je glavni urednik Slobodne, a danas je Jutarnjeg... Kaže Denis Kuljiš za njega:" Kružila je šala da samo Pilaševa mama ne radi za Udbu, nego za udbaše. Jer im kuha i sprema…” http://www.bezcenzure.com/2007/hdz/o-liku-i-djelu-glavnog-urednika-slobo...

Frederik 100% u sridu:-)

Kakve veze ima ovaj tvoj citat s Frederikom 100% u sridu, kad Frederik udbaše iz medija (pa prema tome i Plešea, bio on udbaš ili ne (ma di bi on...) bio) uopće ne smatra najvažnijim udbašima, niti smatra da isti igraju značajne, čak presudne uloge u svemu što se kod nas događa?

Evo što kaže Frederico:

• Doista se treba složiti (i to nije nikakva tajna jer je to bila takva država) da je „u KOS-u i Udbi do 1990. bio znatan broj ljudi iz medija i političke elite.
• Također je više nego logično da njihove uloge nisu bile iste, jer „jedni su bili nalogodavci, a drugi su bili izvršitelji", što je bitna mada još uvijek ne i presudna odrednica.
• Jer moram dodati još jednu, možda najvažniju kategoriju, a to su oni treći koji su bili ucjenjivani i(li) zloupotrebljavani od doušničkog sustava, a koji danas igraju značajne, čak presudne uloge u svemu što se kod nas događa..

Tko je glasao

Radomir Pejić mi je prenio

Radomir Pejić mi je prenio da je vrlo počašćen pažnjom koju Frederik i ostali članovi sa pollitike poklanjaju njegovom skromnom doprinosu demokraciji na našim prostorima.
Ujedno želim obavjestiti pollitičare kako zatvorenik savjesti, Radomir Pejić od 26.2.09, daklen već 45 dana odlukom hrvatskog komunističkog i zločinačkog suda živi u ponižavajućim uvjetima u kamionskoj prikolici.

Tko je glasao

Isuse, "hrvatskog

Isuse, "hrvatskog komunističkog i zločinačkog suda" 2009. godine.

Gle majstore, ja iz ovog čitam da si totalno izgubio kompas i da gubim vrijeme pokušavajući proniknuti u poruku koju mi pokušavaš prenijeti - jer zapravo osim galame zbog galame tamo nema ničeg suvislog.

Mene smeta puno stvari u mojoj zemlji i pokušavam ih malo po malo popravljati (vrlo malo po vrlo malo - pa dokle stignem). Zašto smatraš da je slučaj tvog frenda važniji od drugih slučajeva i situacija koji mene muče i gdje bih ljudima htio pomoći - pa da bih se trebao dodatno angažirati na njemu? Iz tvojih napisa meni to nije jasno. Vidim samo da si prilično naoštren i sklon jakim riječima. Sorry, ali ja navijačku retoriku ne pušim (a isto preporučam i drugima).

Tko je glasao

@neprijavljeni, moš me zvat

@neprijavljeni, moš me zvat kako hoćeš samo me nemoj tući.
Tvoja majstorska reperatura (vrlo malo po vrlo malo), pa tako jedno 370 godina, sa blagom korekcijom prema 500 godina!!! Ovo sam već čuo ( priča u ulasku RH u EU).Tako ćeš već za kojih 550 godina sanirati poslijedice komunističke diktature... samo naprijed!
Tebi kako vidim smeta moja ocjena , "hrvatskog komunističkog i zločinačkog suda"! Hrvatski sud u bilo kojoj varijanti jest komunistički i zločinački i dok se ne provede lustracija takav će i ostati. To što ti nemaš hrabrosti ni moralnog kredita zamnom tu ocjenu ponoviti je isključivo tvoj problem.
Ja kao bivši hrvatski politički zatvorenik za razliku od tebe imam taj kredit i vlast RH se ne usudi mene javno zbog toga progoniti. Ako pokuša mora znati da moja kontra boli!!!
Za to molim te da žestinu moje retorike pravilno shvatiš i da je ne zoveš navijačkom.

Tko je glasao

Čini se da se lustracija

Čini se da se lustracija opet, u okviru nekakvog sustavnog djelovanja, "inputira" u žižu javnog zanimanja, bolje reći medija, kao nekakva nužnost.
T. Rosenberg, koja je izučavala proces lustracije u istočnoevropskim zemljama, kaže: "Zbog toga što lustracija krši prava ljudi i kažnjava ljude, nekada i samo zato što se njihova imena pojave na nekim listama koje mogu, ali i ne moraju biti točne, vjerujem da nije korisno kroz lustraciju graditi demokraciju.
Lustracija ohrabruje nastavak nekih od komunističkih metoda kao što su politizacija zakona, mentalitet stvaranja crnih listi, ideju da oni koji misle drukčije bivaju kažnjeni ..."
Dakle, opet "lov na vještice", nove čistke koje bi činili novi "pravednici".

Tko je glasao

Bernie svaka ti

Bernie
svaka ti čast...konačno, glas zdravog razuma!

Tko je glasao

T.Rozenberg, tricei kučine!

T.Rozenberg, tricei kučine! On je vidio neke loše pojave kod loše provedene lustracije.Kako nisi citirao politologa dr.Heinza Brahma, što on kaže o lustraciji?
Taj T.Rozenberg nije se bavio zemljama u kojima nije provedena lustracija i fatalnim poslijedicama koje je u njima prouzročila neprovedena lustracija.
Također se nigdje nije referirao na zemlju u kojoj je lustracija izvršena najkvalitetnije, na Njemačku.
Zato uporno tvrdim; Hrvatskoj nije potrebna bilo kakva lustracija, nego Kvalitetna lustracija, u koju treba malo više uložiti, u svakom slučaju više javne rasprave. Zato rasprava o lustraciji, nikad dosta.

Tko je glasao

ja još nikad nisam vidjela

ja još nikad nisam vidjela da je kod nas išta napravljeno što nije izazvalo novi val još goreg.

a i da te netko pita: tko su ti čijem mišljenju biš vjerovao, reci mi jedno ime u čije zaključke ne biš sumnjao!

Tko je glasao

ja još nikad nisam vidjela

ja još nikad nisam vidjela da je kod nas išta napravljeno što nije izazvalo novi val još goreg.

Znači li ovo da se kod nas nikad ništa ne bi trebalo raditi, uključivo i borbu protiv mafije, protiv korupcije, protiv kriminala? Odnosno da sve treba ostati kako jest? Kome paše, dobro. Meni ne paše. Poslije se nemojte čuditi ako situacija bude još deset puta gora nego što je danas.

a i da te netko pita: tko su ti čijem mišljenju biš vjerovao, reci mi jedno ime u čije zaključke ne biš sumnjao!

Ima ovdje na pollitici bar pet takvih koji bi bili u stanju voditi komisiju za lustraciju. A što se tiče sumnje, pa sumnjamo u policiju, u pravosuđe, u sudove...pa te institucije ipak postoje, kako i zakoni po kojima djeluju . Medijima, npr. više nitko ne vjeruje ništa. A sve navedeno je dobrim dijelom i posljedica neprovođenja lustracije.

Tko je glasao

ma čekaj, zar tebi nije

ma čekaj, zar tebi nije više svih tih gluposti dosta? tko će to radit? oni koji su to sve skupa i zakuhali!

sjećaš se porjekla imovine? imaš kuću vrati stan? ma daj bilo je toliko svega i svačega i nikad ništa od svega! tu i tamo bi nekog makli ko se previše zaigrao! i nakon svake takve akcije još je samo bilo gore!

a najgora prevera je bila ova zadnja! mi ćemo konačno imat naše! nitko nam neće ništa uzimat, moći ćemo radit, razvijat se, tako malo nam je falilo do europe! i što se dogodilo? nikad nam lošije nije bilo, nitko nas tako nije popljačkao i popalio i razjedinio ko ovi "naši"! zar ti ovih 20 godina nije bilo dosta??? to je sve samo sjaše huso uzjaše muso!
a europa nikad dalje nije bila!

na pollitici ima divnih ljudi, svaka čast, da nije tako ne bih ostala duže od sedam dana, ali mogla bih se okladiti da niti jedan od njih ne bi bio ni blizu !

i da vidim ikoga dovoljno snažnog da istjera bilo koju i najmanju sitnicu za opće dobro do kraja! ja bih u slijedeću rundu ušla bez zadrške do kraja! ovako, kad se i za pokojnog papu našao grijeh, ma daj, ajmo drndat ustaše i partizane, dobro nam ide i tompson, oduševimo se kakvim dobrim dnevnikom (frederik je melem na zakuhali mozak) i gurajmo dalje!

Tko je glasao

Kako se cijela istočna

Kako se cijela istočna Europa uspjela dovesti u red? Bili su 20 godina iza nas, sad su 10 godina ispred nas, a mi smo ušli u NATO zajedno s Albanijom, a čekamo u EU zajedno s Turskom?

Svi mogu, samo mi u Hrvatskoj ništa ne možemo, i sad po običaju ne bi trebali ništa mijenjati, ne bi trebali usvajati demokratske standarde i norme koje su usvojili svi ostali, pod izlikom da to kod nas neće uspjeti, a to opet ide u prilog tim istima koji nas uništavaju već desetke godina. Ti samo drndaj kako ti paše, nema problema.

Tko je glasao

Korak po korak, nekima je to

Korak po korak,

nekima je to prebrzo a drugima opet presporo!

ali na kraju temeljito, sustavno i planski.... jedino tako možemo krenuti na put, jer do sada smo lutali bez karte i bez GPSa!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

"Zbog toga što lustracija

"Zbog toga što lustracija krši prava ljudi i kažnjava ljude, nekada i samo zato što se njihova imena pojave na nekim listama koje mogu, ali i ne moraju biti točne, vjerujem da nije korisno kroz lustraciju graditi demokraciju.

Ljude se sa lustracijom ne kažnjava, njih se poziva na odgovornost njihovih djela. Kolkim ljudima je uništen normalni život od takvih ljudi, a znali su da činiju nepravdu.

Bez lustracije se nemre izgradit zdrava demokracija.

Tko je glasao

Zanimljiv vrijednosni

Zanimljiv vrijednosni sud.
Bez lustracije se nemre izgradit zdrava demokracija.
Ajmo ga pokušati pretvoriti u argument:

Bez lustracije se nemre izgradit zdrava demokracija zato što ...
Nadopuniti rečenicu, molim.

Tko je glasao

Bez lustracije se nemre

Bez lustracije se nemre izgradit zdrava demokracija zato što ...ti koje treba lustrirat kontiuirano sazivaju aveti prošlosti.

Novom naraštaju usađivaju osječaj kolektivne krivnje za WWII i kod toga se služe ne istinom. Na drugoj strani pokušavaju svoja zlodjela sakrit a kad nejde onda ublažit.

Tko je glasao

Skviki, ti se ne daš krstit

Skviki,

ti se ne daš krstit pa k'o pravi Švabo pjevaš svoj tra la la, tra la la. Već si s ponavljanjem tog svojeg refrena dosadil i bogu i vragu. O nametnutom osjećaju krivnje reve još samo Tompson u svojim ojkalicama, a zlodjela komunističke revolucije se više nitko ne trudi skrivat, jer se o njima manje više sve zna. Idemo onda videt tko zaziva aveti prošlosti! Tko drži mise za Pavelića? Tko čestita 10. travnja? Tko pozdravlja ustaškim pozdravom? Daj se već jednom sastavi s istinom, jer to kaj ti ponavljaš, da ponavljaš do sudnjeg dana, ostaje samo halucinacija iskompleksiranog gastarbajtera, kaj ti sigurno nisi, ili ordinarna laž. Poštujem te ko človeka, ali sam ti ovo morala jemput reči. Naj kaj zameriti, ali to je moje mišljenje.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Po tebi hrvatska javnost zna

Po tebi hrvatska javnost zna za današnji progon bivših hrvatskih političkih zatvorenika? Za tebe ništa ne predstavlja činjenica da je Šeks moga riknuti kad mu je onaj Radomir Pejić sabornicu zasuo letcima "neprijateljskog" sadržaja? Šta misliš kakva opasnost tek prijeti Luki Bebiću kad negdje ispred svog stana (za koga je krvavo radio cijeli svoj život)ugleda Pejića u punoj veličini, onako kao duha iz boce, te se prepadne misleći da mu je Radomir Pejić došao oteti ono što mu po svim svetkim zakonima niko ne može osporiti; tek malo krova nad glavom.
Nije to draga moja tako jednostavno zaboraviti. Zaboravili bi mi, ali Šeks i Bebić nemogu. Oni će uvijek težiti ubiti svoje ružne snove, i uvjek će graditi viskoke i skupe zidove da im se nedaj bože u njihov pravednički san ne uvuče neka žrtva iz vremena željezne zavjese.

Tko je glasao

a zlodjela komunističke

a zlodjela komunističke revolucije se više nitko ne trudi skrivat, jer se o njima manje više sve zna.

Sve se manje više zna?
Što se manje zna, a što se više zna?
Zna li se tko je ubijen u Barbara rovu, koliko ih je ubijenih, tko je naredio likvidacije i tko je bio izvršitelj?
Kreni tako redom, ima nekih 1500 masovnih grobnica samo u Sloveniji i Hrvatskoj, pa probaj navesti one za koje se više sve zna: koliko ubijenih, tko su ubijeni, tko je naredio likvidacije i tko je bio izvršitelj.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci