Tagovi

Mala laž

U nedavnom TV nastupu mladi povjesni?ar Jakovina izrekao je neto?nu i opasnu tezu da su u tzv, Hrvatskom prolje?u Hrvati tražili izdvajanje iz Jugoslavije te opravdava zatvaranje i progon politi?kih zatvorenika njihovom nerealnoš?u i naivnosti što su tražili nemogu?e, te ih je njihova glupost eto skupo koštala.
Me?utim, njegovo logi?ko razmišljanje po?iva na maloj laži koju su sami politi?ki zatvorenici o sebi dopustili, ukravši od ?eha naziv za doga?aje iz 71. u Hrvatskoj. Ime Hrvatsko prolje?e, umjesto službenog Maspok, dobivenog od tadašnjih komunisti?kih vlasti, je mala opasna laž koju ?e povjest kazniti.
Zašto je važno o tome danas govoriti? Da je se mladi Jakovina referirao na Maspok, hrvatski masovni pokret koji je tražio reforme u Jugoslaviji, došao bi logi?ki do zaklju?ka da su se Hrvati tada, bore?i se za reforme, ustvari borili za održanje Jugoslavije.Mnogi ?e to zanijekati, ali ako pogledau u svoje presude morat ?e vidjeti tu istinu. Svaki ozbiljan politi?ki analiti?ar re?i ?e da su se tada postigle te reforme koje bi republikama dale više samostalnosti, politi?ke i gospodarske neovisnosti, kulturne etc., da bi Juga vjerojatno ostala jer bi iz?ezli razlozi za razlaz. Ovo opet iznosim opcionalno, ali u datim uvjetima u svakom slu?aju zamislivo.
Daklen, ako želimo utvrditi nekakvu povjesnu istinu a ne još jedan Hrvatski mit, mislim da je korektno, ali i jako važno biti doslijedan, jer se iz jedne naoko bezazlene, male laži može izle?i samo druga laž koja ?e poslije svakako do?i na naplatu.
Upravo to se danas doga?a i Jakovina sa pravom tvrdi da su 150.000 komunista stvorili Hrvatsku! Ne kaže: Ovakvu Hrvatsku, i nije potrebno.
Oni koji su pokušavaju?i svojim gra?anskom kuražom 71. dovesti do reformi, daklen spasiti Jugoslaviju, robijaju?i poslije u jugozatvorima (lažno optuženi i osu?eni za rušenje) i time hrabro svjedo?e?i da je bilo kakva Jugoslavija nemogu?a, jer je ve? ranije isprobala sve mogu?e politi?ke opcije, oni su se u emigraciji malo prostituirali i usvojili tu malu laž.

Poslije smrti Tita, od 1980-1990 u Sloveniji i Srbiji došlo je do previranja na politi?koj pozornici, jedino je Hrvatska spavala zimski san, ko da je se sve to ne ti?e. I nije je se ticalo sve do momenta kad je na politi?koj pozornici mogla artikulirati hrvatsku državnu ideju.
Robijaško svjedo?enje najboljih me?u Hrvatima, imalo je za poslijedicu da je Hrvatska postala „šutljiva Republika“ i da ?e se tek onda politi?ki oglasiti kada bude mogla bez posljedica artikulirati zahtjev za potpunom politi?kom neovisnoš?u od Jugoslavije!
Pedantno zaobilaze?i istinu da su se Hrvati 71. traže?i reforme, poslijednji put, ustvari borili za o?uvanje Jugoslavije, mnogi povjesni?ari i istori?ari Srbi i Hrvati (svi komunisti) lažno su prikazivali da su 71. Hrvati rušili Jugu (službena komunisti?ka istina), sakrivaju?i ?injenicu da je komunisti?ko neprovo?enje reformi zabilo poslijednji ?avao u mrtva?ki sanduk pokojne Juge. Na tvrdnjama tih „povjesni?ara“ i „istori?ara“ po?ivaju i prihva?ene istine u Srba da su Nema?ka, Vatikan, Ustaše, Balije, Šiptari, Amerika,Slovenci, rušili i srušili našu Jugoslaviju.

Oslanjaju?i se na tu malu laž koja je amnestirala komuniste, a Hrvate prokazivala kao „Ustaše“, postignuto je optimalano ozra?je za rat, koji je, vidi ?avola, nejviše pogodovao politi?kom preživljavanju komunista u Srbiji i Hrvatskoj i poslije pada „željezne zavjese“.

Ova naoko mala laž omogu?ila je jednu veliku koja se uporno koristi u dnevno-politi?ke svrhe sa samo jednim ciljem, da oni koji su preživjeli klini?ku smrt komunizma i dalje nastave vladati.
O toj Velikoj laži u drugom dnevniku. Sad treba izdržati komentare pravovjernih u ovom.

Komentari

Jakovina izrekao je netočnu

Jakovina izrekao je netočnu i opasnu tezu da su u tzv, Hrvatskom proljeću Hrvati tražili izdvajanje iz Jugoslavije te opravdava zatvaranje i progon političkih zatvorenika njihovom nerealnošću i naivnosti što su tražili nemoguće, te ih je njihova glupost eto skupo koštala.

Mislim da je ovo sve pojednostavljenje. Niti su svi Hrvati učestvovali u 'proljeću', niti su svi imali isti cilj i zamisli. Nije Savki i Budiši cilj bio sasvim isti, a i bili su na sasvim različitim pozicijama.

Što se tiče opravdavanja zatvaranja, koliko ljudi je naivno i nerealno pa ih nitko ne zatvara.

Razloge neka kažu oni koji su te ljude uhićivali, optuživali i zatvarali, ali evo, šute...

Tko je glasao

Scena jeste bila heterogena,

Scena jeste bila heterogena, međutim nitko iz scene nije tražio odcjepljenje od Jugoslavije.Daklen, komotno se može reći da su tada Hrvati tražili samo i isključivo REFORME. Da su ti hrvatski zahtjevi usvojeni Jugoslavija bi preživjela 1990 godinu, (opcionalno).
Iz ovog proizilazi zaključak da su RH "stvorili" hrvatski politički zatvorenici, a OVAKVU Hrvatsku, Tuđman i 500.000 branitelja. Znam da tvrdim suprotno od službene istine, ali mi se čini da je došlo vrijeme da se ovo kaže.

Tko je glasao

Zanemario si da u oba

Zanemario si da u oba slučaja nije sve ovisilo o Hrvatskoj, dakle teško je reći da su je neki isključivo "stvorili". Može se postaviti i pitanje što bi bilo da nije bilo Miloševića itd. Ne možemo znati.

Tko je glasao

Može se postaviti i pitanje

Može se postaviti i pitanje što bi bilo da nije bilo Miloševića itd. Ne možemo znati.

Da nije bilo Miloševića bil bi neko drugi, u to budi uvjeren.

Vjeruj mi, mladi danas nemaju pojma šta se je sve događalo i kak se je tam sve spremalo.

Tko je glasao

Da, ali je Milošević

Da, ali je Milošević cijelu stvar mogao napraviti i pametnije. Na kraju je zbačen u neredima, zatvoren, isporučen Haagu i umro u zatvoru. Netko drugi bi možda cijelu stvar okrenuo na drugu stranu, pa bi i dalje vladao. Ipak je rat ogroman trošak, Slobo je razorio zemlje oko Srbije ali je uništio i svoju zemlju...

Tko je glasao

Niko nije mogel napravit

Niko nije mogel napravit pametnije nego je to sve išlo. Imali su JNA na svojoj strani, bili su sigurni u svoje i oslonili se na mit o ne pobjedivoj srbijanskoj vojsci.

Nisu računali na tolko patriotizma u Hrvatskoj, a još su proširili borbe na BiH.

Tko je glasao

Moguće, moguće...

Moguće, moguće...

Tko je glasao

Dobro si primjetio da sam

Dobro si primjetio da sam izbjegavao ono "što bi bilo kad bi bilo", nego sam se ograničio isključivo na fakte.
Povjest će odgovoriti kako je, i zašto je upravo Milošević tada došao na vlast, kojim je političkim krugovima on bio od interesa i tko ga je, i dali instalirao na čelo Srbije.
U dnevniku sam namjerno postavio pitanje odgovornosti branitelja u stvaranju OVAKVE Hrvatske!

Tko je glasao

Implicitno, ako kažeš

Implicitno, ako kažeš ovakve, pretpostavlja se da bi mogla postojati i onakva Hrvatska.

I ja sam to mislio dosta vremena ali sve više mislim da je možda tako moralo biti, zbog naše povijesti, društva i odnosa snaga.

Tko je glasao

Feniks se u više navrata

Feniks se u više navrata referira na laž po kojem su Vatikan i Njemačka i ustaše srušili Jugoslaviju.
Onaj mladac povjesničar kaže da su Hrvatsku stvorili 150.000 komunista.
500.000 branitelja sa Franjom Tuđmanom kažu da su oni stvorili Hrvatsku.
Što je istina, pitanje je sad.

Tko je glasao

Zar nije Hrvatska još od

Zar nije Hrvatska još od stoljeća sedmog? ;)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci