Tagovi

Zagreb 2009 kao izazov" - koncepcija, kampanja se prekida, sa "smotre folklora" na žive nijanse

Pretpostavljalo se da su u svjetskoj pomutnji procesa i povjerenja Zagreb i Hrvatska ostavljeni da se sami snalaze te da ?e s tim u vezi do?i do pokretanja u snalaženju.

Dostupni stru?njaci i umjetnici su trebali pripremiti pojedina?ne i skupne osvježavaju?e to?ke. Sve su to stvarno prili?no vode?i ljudi kod nas, neki i u inozemstvu ali bi malo priložili, koji su u punom žrvnju nužnosti nužnosti koja nije nužna pa su i sami prisiljeni na male sažetke i pomake karijere. Mlade studentske internet snage su od toga trebale složiti internet i živu paradu zadnjih dana kampanje za izbore. Obzirom da su umjetnici odavno široko pu?ki i vi?ni svemu, a sve dosta Zagreb i prepoznatljiv, to je samo po sebi trebalo biti konkretnije i te?nije nego sli?ni prilozi u ameri?koj kampanji, novo i svježe.

Npr. spoj inženjera teoreti?ara i znanstvenika sa klju?nim inženjerima prakti?arima je bio lako rješen po kolegijalnoj liniji i stanju. Kolegica koja je doktorirala kod vode?eg svjetskog stru?njaka, sura?uje s njim i raznima u svijetu te ne radi ništa konkretno osim dan no? nastavu po najboljim svjetskim pravilima, godinama gorljivo traži bilo kakvu priliku za bilo šta drugo. Ona je u vezi sa 2-3 sli?nih vani, a sa najboljim parkti?arima od malena kroz sve škole, ?ak nekima i roditelji povezani stru?njaci, za dar trebala, jer joj ide te?no, povezati i složiti zanimljive kratke multimedijalne inženjersko-razvojne prezentacije Zagreba, uz moju malu moderaciju. Svima njima je taj sažetak još važniji nego meni i bilo kome, jer to je sažetak i promocija njihovih životnih karijera i aktualnih pomaka, Zagreb kao osnova svega.

Me?utim, sadašnja zajedni?ka procjena procesa je slijede?e:
- pogonske mo?i svega su pale na 10 % živog organizma, od novca do svega drugog;
- ve? održavanje organizma kako tako na životu je više nego dramati?no;
- širi procesi pa i politi?ke kampanje klju?nim isnsprirane te nehotice i nemaju?i znanja ni snage za bilo šta dugo nastavljaju po inerciji;
- vanjskim faktorima ipak je u interesu "ne talasaj ništa" dok ne vide šta i kako dalje, neka se mirno vrte i okre?u stvari, pa su sigurno smiruju?e djelovali na odovaraju?e to?ke;
- kampanja za izbore u Zagrebu tako je objektivno smotra folklora, ?uda su mogu?a ali ne takva da je tako šta rješeno i da se izbori dobiju. Dio programa da ?e gradona?elnik "ap" prva dva mjeseca odmarati a zaposliti sustav da radi nije služio samo radi povjesnog obrtanja sa fikcije da drug Tito-?a?i?-Bandi? sve pa i bilo šta rješavaju a sve ostalo je tu da to prati, to nije obe?ao ni Isus, nego je služilo da nazna?i da ve? za kampanje trebaju pomaci u tom smjeru. Umjesto toga se sve smiruje, pa i misle?e-doživljajni centri, svi ?ekaju da GUP nakon godinu dana zastoja postane funkcionalan i da se malo po?ne okretati i igrati iluzija, kampanja ide inercijom dalje, pojedine klju?ne to?ke Zagreba sa klju?nim osobama u tome pucaju i raspadaju se, resursi kampanje "Zagreb 2009 kao izazov" umjesto malo kreacije svoga respektabilnog rada su vatrogasno razvu?eni na sve strane ...;
- ako nastavi tako, kampanja "Zagreb 2009 izazov" zajedno sa koncepcijom i resursima sve više nehotice podržava nadrealisti?ke inercije, autizam i farse.

Zbog toga kampanja se prekida i resursi se okre?u djelovanju kroz redovne i izvanredne puteve, u skladu sa programom i pravilima, ne na makro planu i na "smotri folklora" nego po raznim mikro nijansama, sve manje vatrogasno a sve više konzilijarno i klju?no oko pitanja osnove i razvitka požara i svega.

O tome ?e "ap" pod naslovom "Zagreb 2009 izazov" izvjestiti cijenjeni publikum u formi i sadržaju polliti?ko-književnih izvješ?a (npr. kako teku?i i budu?i smjerovi kipte).

Sva pitanja u vezi kampanje "Zagreb 2009 kao izazov" možete postaviti ovdje.

Tagovi

Komentari

Ap ''Sve ukazuje da je ovo

Ap
''Sve ukazuje da je ovo samo zagrijavanje beskrajnih elitnih snaga koje niti ne shvaćaju da je kraj, ni štao bi, ni što se inače zbivalo i zbiva, a pomoć nije moguća i da se svi trude, pa će histerija tih snaga očigledno rasti sve dok ne dođe do bezuvjetne kapitulacije i predaje svih oružja...

kulturna revolucija je konačno na putu sinteze... zvijer je sama sebe uvela u kavez ...a kada je zvijer u kavezu, što svatko može provjeriti kada baci pogled oko sebe, onda je drugo već lakše...''

gradonačelniće, glede nužne nužnosti koja nije nužna, častim Te pivom...

usput, Führer je izjavio da Jasen ruši Bandića (krađom glasova kao i do sada) itd itd...

Tko je glasao

Smotra folklora u punom je

Smotra folklora u punom je jeku...
mezi se opasno, volovi se peku!
Elita na tribini, masne im brade,
plješću u ritmu, crnci za njih rade.

Drmeš pići, šeširi u zrak lete,
iz prikrajka, ap, novu igru plete.
Stilske su vježbe, u prvom planu,
rasturat će noću, spavat po danu.

Tko je glasao

Koga "Ap" podrzava u borbi

Koga "Ap" podrzava u borbi za Gradonacelnika?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Iz ovoga dnevnika je jasno

Iz ovoga dnevnika je jasno da "ap" i suradnici ocjenjuju da je ta "borba" pretvorena u "smotru folklora" te da, iako nije bilo "ap"-u i suradnicima desetljećima uobičajenih gužvi i neugoda, aktivnosti sa te ugodne smotre premještaju na druge žive nijanse.

O nekom podržavanju u tome, ako eventualno do praćenja i toga dođe, izvjestiti ću te u najavljenim izvješćima ili ću skrenuti pažnju na nešto u živo.

Tko je glasao

ap, ce beskompromisno i pun

ap, ce beskompromisno i pun povjerenja u nase mlade, prepustiti daljnje uspjehe novoj generaciji politicara.A to je za svaku pohvalu.
Slijedi dakle generacijska smjena politicara koji su bili 40-60 godina u SKH sa mladima koji imaju jedva 15-30 godina staza u toj avangardnoj stranci.

Tko je glasao

Koliko je ono Dante rekao da

Koliko je ono Dante rekao da ima krugova?

Ne bu to dobro, samo malo odloženo, prividno i dok ide ide.
A po mom skromnom mišljenju, ide tako dugo dokle god ima privatnog vlasništva u građana.
dakle, slijedi novi krug ''komunizma''. Ovoga puta zvat će se to ''bankarski nevidljivi komunizam'', sve bez neke posebne krvi, ljudi će izdisati sami.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci