Tagovi

Država može sve, izvlastiti, odrediti cijenu i ne platiti

Zašto u Hrvatskoj postoje zakoni? Prema primjerima koje svakodnevno slušamo, ?itamo i doživljavamo; zato da bi povlašteni, koji su sebe proglasili državom, dobili ono što im ne pripada. Naglasak je na dobili jer ima i previše primjera da se ne pla?a ili se ne plati na vrijeme privatna imovina koja se proglasi “od posebnog državnog interesa”.

Primjer koji ?u navesti ti?e se izvlaštenja zemljišta za potrebe izgradnje Obilaznice Velika Gorica (I faza). Vlasnik sam male parcele gra?evinskog zemljišta preko kojeg ?e prije?i budu?a spojna cesta D408. Od moje parcele država me je izvlastila za 70 m2. Sam postupak tekao je u znaku potpune dominacije države. Postupak u ime države vodi Ured državne uprave u Zagreba?koj županiji, Služba za imovinsko pravne poslove. Oni su slali hrpu dokumenata, sa bezbroj imena, brojeva ?estica, zakonskih odredbi i zakona. Svatko pojedina?no treba na?i sebe i svoju parcelu na popisu, te odgonetnuti što se to od njega traži. Zanimljivo je da su mi na dokumentima promijenili prezime, da se pozivaju na druge dokumente, na primjer gra?evinsku dozvolu ili GUP koje ne prilažu uz dostavljenu dokumentaciju. Da pozivaju na raspravu a ne pridržavaju se vremena koje su naveli. Kasne preko pola sata.

Sama nagodba opet kao demonstracija mo?i, državnih predstavnika. Vaša imovina nije više vaša, oduzeta je, na njoj se ve? izvode radovi, nju ?emo platiti koliko mi ho?emo, isplata ?e biti u vremenu od 30. dana. Na nama izvlaštenim bilo je, potpiši i ?ekaj isplatu. Ja sam to i napravio. Uvjeren da ?e država, odnosno Hrvatske ceste ispoštovati jednostrani“ dogovor” iz Nagodbe. No, nije baš bilo tako, država ne poštuje ono što je sama odredila. Ne ispla?uje iznos koji je sama utvrdila nakon otima?ine zemljišta.

Tjedan dana nakon isteka vremena za isplatu naknade za izvlašteno zemljište telefonom sam nazvao ra?unovodstvo Hrvatskih cesta koje su trebale izvršiti isplatu. Kako su Hrvatske ceste ipak državna ustanova birokracija ne radi previše. Izgubio sam dosta vremena pokušavaju?i dobiti osobu zaduženu za poslove pla?anja. Gospo?u ?ur?u nisam dobio pa sam pokušao dobiti njenog nadre?enog. Nadre?ena je šefica koja me pristojno saslušala, utvrdila da je predmet došao na naplatu prije deset dana i da nije pla?en. E, sada po?inje pri?a. Pa, znate kakva je situacija kod nas? Eto, mi smo završili pla?anja za prošlu godinu i kre?emo s pla?anjima za ovu godinu. Vama bude pla?eno kada do?ete na red.

Ne mogu vjerovati. Pa o ?emu to gospo?a govori? Imam nagodbu u kojoj jasno piše isplata do 30. dana. Ti danu su prošli. Prošlo je i dvadeset dana tre?eg mjeseca a ona se hvali o dovršetku pla?anja za prošlu godinu. Što je to? Koji red trebam ?ekati kada imam potpisanu Nagodbu? Sve sam to rekao, sve je uzalud. Gospo?a, nevjerojatno uljudno ponavlja ?ekajte red i bit ?e vam ispla?ene kamate. Svašta, ne želim kamate, želim ono što smo potpisali. Dobit ?ete kada do?ete na red. Užas. Red, nagodba, potpis...

Poslije ovog, za mene neprihvatljivog saznanja, potražio sam Zakon o izvlaštenju i pogledao što o svemu kaže zakon. U ?lanku 25. stavak 1. to?ka 7. Zakona o izvlaštenju stoji:“obvezu korisnika izvlaštenja glede naknade za izvlaštenu nekretninu: bliža oznaka odgovaraju?e nekretnine(?lanak 32.) odnosno nov?ani iznos tržišne vrijednosti s odre?ivanjem roka predaje u posjed, odnosno isplate koji ne može biti duži od 15 dana od pravomo?nosti rješenja o izvlaštenju, ili nazna?enje nagodbe u smislu ?lanka 23. ovoga Zakona, ukoliko je sklopljena”.
Dakle moje zgražanje ima osnova i u Zakonu o izvlaštenju.

U nagodbi koju sam potpisao, me?u ostalim, navedeno je “... u roku od 30 dana po potpisivanju ove Nagodbe”, te “Ukoliko Korisnik izvlaštenja u roku iz ove Nagodbe ne plati utvr?eni iznos naknade obvezuje se Izvlašteniku na iznos naknade platiti zakonske zatezne kamate...”
Ako dobro tuma?im citiranu to?ku: isplata mora biti u roku 15. dana od potpisivanja nagodbe. Ako mora biti u roku petnaest dana onda nema zateznih kamata?

Ako država nema novca ne može se i?i u izvlaštenje, izgradnju...
Prema navedenom, Ured državne uprave sklapa protuzakonite Nagodbe i dozvoljava Hrvatskim cestama da otimaju zemljište a da ga ne plate. Isto tako proizlazi da su ve? prilikom potpisivanja znali da ne?e mo?i isplatiti naknadu u roku, jer Hrvatske ceste kasne s pla?anjima barem tri mjeseca.
Plja?ka li država svoje gra?ane u ime tih svojih gra?ana ili su predstavnici gra?ana nesposobni i kvarni? Što god da je treba reagirati, treba sprije?iti bezakonje i plja?ku države. Treba ovima na vlasti re?i dosta. Ovo u što nas ova vlast vodi je katastrofa. Da bi zadovoljili svoje “mostove i satove” oteti ?e gra?anima imovine i pla?e.
Nije li vrijeme za uli?ne šetnje s transparentima?

Komentari

ja sam malo star, je li, ali

ja sam malo star, je li, ali ovakvi postupci tzv. države (Juga, mrak...) su se nekada zvali nacionalizacija, konfiskacija, ko te j... kad si državni neprijatelj. možda sam Jugonostalgičar, ali mi se ovi simpatični postupci sanaderoslavije čine isti... ali velim, ja sam malo stariji, stalno mi u glavi zakon o golf terenima i slične demokratske stečevine revolucije naših naroda i nar... opssss, di ja zađe.

Tko je glasao

Javljam se jer i sam imam

Javljam se jer i sam imam sličan problem sa hrvatskim cestama. Prije dvije godine Hrvatske Ceste su mi izvlastile česticu od 380 m2 za izgradnju brze ceste Zadar2 (famozna Kalmetina).Unatoč urednom pozivu i očevidu nismo mogli potpisati nagodbu jer je zemljište u Zk bilo upisano kao društveno vlasništvo, dok je u katastru bilo uredno upisano na obitelj. Kako su rekli u službi za imovinsko pravne odnose, da bi potpisali nagodbu morali smo dovesti u redu stanje u Zk, tj. tužiti državu te pomoću svjedoka dokazati da je zemljište naše. Nakon godinu dana peripetija i potrošenih 8000 kn na odvjetnika i sudske troškove napokon je zemljište u Zk bilo prebačeno na nas. To je bilo u lipnju prošle godine. Kad sam došao u službu za Imovinsko pravne odnose u Zadru, voditelj te službe mi je rekao da se javim za mjesec dana pa ćemo to sve srediti. Nakon mjesec dana dolazim, a tamo mi kažu da je voditelj na godišnjem i da dođem iza Vele Gospe jer mi oni ne mogu ništa pomoći. Kad sam se vratio, referent veli da je voditelj uganuo nogu i da ga neće biti još mjesec dana!!!Za sve to vrijeme cestom se uredno prometovalo.
Došao sam ponovo 15. 9. i napokon pronašao voditelja. Poslije nadubljeg ispričavanja zbog nastale situacije prešli smo na stvar. Da bi potpisali nagodbu, moraju biti prisutni i predstavnici HC-a, koji, naravno, moraju doći iz Splita. Kad sam ih nazvao, rekli su mi da im moram faksirati pismeni dopis. Ajde, kažem ja, još i to. Faksirao sam im dopis, ali se oni nikako nisu javljali. Kad bi ih zvao, rekli bi da ih moram zvati ranije jer odmah ujutro idu na teren. Kad bi zvao ranije, nitko se ne bi javljao! Ovdje posebno mislim na gosp. Delića. Kad sam ga napokon dobio oko 15. 10. rekao mi je da će biti u Zadru oko 28. 10.
Napokon smo se sastali 30. 10. gdje sam potpisao nagodbu samo za svoj dio zemljišta (1/8), jer nisam imao punomoći ostalih članova obitelji.Za moj dio su se obvezali isplatiti novac u roku od 45 dana od zaključenja nagodbe, tj. 14. 12. Kad sam skupio ostale punomoći (to se posebno odnosi na strica koji je pomorac i koji je slučajno taman došao sa broda inače bi ga morao čekati 6 mj.) ponovno sam se sastao sa HC-om i voditeljem imovinsko pravnih poslova 16. 11. i konačno smo zaključili taj sporazum.HC su se obvezale ISPLATITI OSTATAK NOVCA U ROKU OD 40 DANA OD ZAKLJUČENJA SPORAZUMA.
Nakon što sam par puta zvao HC u svezi isplate naknade za izvlaštenje, ili se nitko ne bi javljao na taj broj, ili ako bi se javila gospođa Đurđa (upravo gorespomenuta) i rekla da se strpim par dana, da će uskoro isplata. U razdoblju od 20. 12.- 7.01. uopće je nisam mogao dobiti, a ako bi zvao HC, oni bi me upućivali na gospođu Đurđu jer ona to sve rješava.
Kad sam je dobio oko 10. 01. rekla mi je da oni malo kasne i da je to normalno i da se strpim još malo. 25. 01. već iznerviran je zovem i ona mi kaže da ne zna kad će biti isplata jer nemaju novca i da ja nisam jedini. Javio sam se svom odvjetniku, onom koji mi je očistio tu česticu u ZK, i on mi je predložio da pošaljemo rješenje za ovrhu jer ću tako najprije doći do svojih novaca. Poslali smo rješenje za ovrhu za moj dio novaca početkom Veljače. Za par dana mi je sa zagrebačkog Općinskog Suda stiglo rješenje o ovrsi, u kojem je pisalo da će u roku od 30 dana sud prisilno naplatiti moj novac od HC-a. Uz to mi je još i stigla uplatnica u iznosu od 560 kuna za podmirenje sudskih troškova. To sam platio i za 15 dana smo poslali prijedlog za ovrhu i za ostali dio svote. U međuvremenu sam nazvao HC. Kad sam upitao gospođu Đurđu što je sa mojom naknadom, rekla mi je da novca ima, ali da mi ne mogu platiti jer sam poslao rješenje o ovrsi. Na moj odgovor da sam samo tako mogao doći do svog novca, ona mi je prilično grubo odgovorila da što ja mislim tko sam i što sam u ovoj državi kad im šaljem rješenje za ovrhu te da će mi isplatiti novac ako im pošaljem pismenu izjavu da odustajem od ovrhe. Na to sam joj se lijepo zahvalio i rekao da ću i dalje ustrajati u svojim zahtjevima i poklopio. Nakon mjesec dana, početkom trećeg na račun mi je sjeo moj dio novca, ali bez kamata. Početkom četvrtog trebao bi sjesti i ostatak novca.
Ovo pišem zato da vidite koje peripetije čovjek mora proći da bi došao do svog novca. Ljudi, znam da ima još puno slučajeva kao što je moj i nemojte se ustučavati sudski ih goniti jer im samo tako možete pokazati da nisu nedodirljivi kao što se čine.

Tko je glasao

hvala na opisu, nadam se da

hvala na opisu, nadam se da će koristiti svim budućim i sadašnjim žrtvama države i hrvatskih cesta.
Ima jedna stvar što me posebno smeta.
U članku 25. stavak 1. točka 7. Zakona o izvlaštenju stoji:“obvezu korisnika izvlaštenja glede naknade za izvlaštenu nekretninu: bliža oznaka odgovarajuće nekretnine(članak 32.) odnosno novčani iznos tržišne vrijednosti s određivanjem roka predaje u posjed, odnosno isplate koji ne može biti duži od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, ili naznaćenje nagodbe
u zakonu, kao što se vidim jasno piše da isplata ne može biti dzža od 15. dana. Kako je moguće da se sklapaju nagodbe s rokovima od 45 dana u slučaju @nezadovoljnik i 30 u mom slučaju. Država je postupila protivno zakona i prevarila nas je.

Tko je glasao

mislim da pogrešno

mislim da pogrešno tumačiš...
da razjasnimo, c/p ću cijeli članak:
Članak 25.
Rješenje kojim se prihvaća prijedlog za izvlaštenje, pored ostalog sadrži:
...
7. obvezu korisnika izvlaštenja glede naknade za izvlaštenu nekretninu: bliža oznaka odgovarajuće nekretnine (članak 32.) odnosno novčani iznos tržišne vrijednosti s određivanjem roka predaje u posjed, odnosno isplate koji ne može biti duži od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, ili naznačenje nagodbe u smislu članka 23. ovoga Zakona, ukoliko je sklopljena
...

kao prvo, svaka im čast, ovo je stvarno sastavljao netko čija je pismenost upitna.
smisao članka je navesti što sve treba biti navedeno u rješenju, i to je:
1. obveza korisnika izvlaštenja glede naknade
2. bliža oznaka nekretnine
ili 3. novčani iznos trž. vrijednosti s rokom predaje
ili 4. iznos isplate s rokom ne dužim od 15 dana od pravomoćnosti
ili 5. naznačenje nagodbe.

prema tome, ove točke su navedene alternativno, dakle po metodi ili-ili.
to bi u tvom slučaju značilo da se postupa ili prema rješenju o izvlaštenju (i tada igra ovaj rok od 15 dana) ili se postupa po roku koji je naveden u nagodbi. jedno isključuje drugo.
ako si ti sklopio nagodbu pod jednim uvjetima, ne možeš se pozivati na ono što bi vrijedilo da nisi sklopio nagodbu.

zamislimo da po zakonu država mora otkupiti 1000 litara mlijeka kojeg si proizveo po cijeni od 2 kn/l.
ti sklopiš nagodbu da će kupiti 1200 litara po 1,5 kn/l. ne možeš se nakon toga pozivati na zakonsku odredbu jer ste sklopili nagodbu pod drugačijim uvjetima i primjenjuje se ono što je u nagodbi.
vaša nagodba pobija ono što je zakonom određeno, ona je "iznad" zakona.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

vaša nagodba pobija ono

vaša nagodba pobija ono što je zakonom određeno, ona je "iznad" zakona.
zar nije obvezujući zakon prilikom sklapanja nagodbe? koliko je meni poznato podzakonski akt može biti samo povoljniji a nikako nepovoljniji. možda griješim.
da li to znaci da kazna za brzu vožnju po zakonu iznosi 1000 kn ali ja se mogu nagoditi s policajcem i platiti 300 kn?

Tko je glasao

nagodba nije podzakonski

nagodba nije podzakonski akt. podzakonski akt je npr. uredba, pravilnik i sl.
ajmo malo zdravorazumski razmišljati. država više ne želi biti totalni ugnjetavač i želi građanima ostaviti otvorenu mogućnost da sami urede svoje odnose. zato imamo ugovore, nagodbe i sl. država ne želi diktirati kako će svaki odnos u detalje izgledati nego ostavlja stranakama mogućnost da se usaglase. da nije tako, sve bi cijene i uvjeti bili propisani i svi bi se toga morali pridržavati. zahvaljući slobodi ugovaranja danas slobodno određujemo cijenu, najamninu, što god.
s policajcem mislim da i sam znaš zašto se ne možeš nagoditi (osim ako me pitaš možeš li ga podmititi, ali to je već drugi par cipela).

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

a tko bi dobio spor protiv

a tko bi dobio spor protiv države i kad?

Tko je glasao

Vidim da su aktualne zamjene

Vidim da su aktualne zamjene zemljista.Pa se dogovori sa Zagrebom da ti za tvojih 70m2 daju u zamjenu 70m2 negdje otprilike na Tuskancu.Jasno gradjevinsko.Lako ces naci investitora i sazidati 4-katnicu.Nesto kao sumski mini neboder.Samo moras pozuriti jer nisi jedini zainteresirani.

"Stigao sam vlakom u poderanom kaputu
a sad prodajam etaze na Dubravkinom Putu."

Tko je glasao

Nije li vrijeme za ulične

Nije li vrijeme za ulične šetnje s transparentima?

Je, odavno je vrijeme za šetnju ali s bejzbol palicama i molotovljevim koktelima.

P.S. Nisi trebao potpisat nagodbu, sudski se izvlači tržišna cijena.

Tko je glasao

Kad izasfaltiraju ti napravi

Kad izasfaltiraju ti napravi ogradu oko svoje zemlje. Preko oba traka... I zovi RTL i Novu...

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

Mr No, zaboravio si našem

Mr No, zaboravio si našem prijatelju blogeru savjetovati i slijedeće: Nazvati Joška Jorasa i raspitati se gdje je kupio one teške betonske žardinjere te ih postaviti točno po svojoj međi po asfaltiranoj obilaznici sa natpisom:
Tu i tukaj je moja djedovina!

Tako bih ja napravio!
Kada može to jedan Janez u RH valjda može i jedan Hrvat!

Tko je glasao

Ma bolje da šišne naplatne

Ma bolje da šišne naplatne kućice i lijepo naplaćuje putarinu.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

vrijeme je za šutnju,

vrijeme je za šutnju, potpunu šutnju, toliko šutnje da ne mogu dobiti potrvde kakve efekte imaju te njihove laži spinovi i slično. šutnju tako da ne znaju gdje gasiti vatru, koga potplatiti sitnim pogodnostima i tako kupiti mir i održati se na vlasti.vlast godinama kupuje šutnju građana, krajnje je vrijeme da im poklonimo potpunu šutnju. to će ih uznemiriti.
nikakve reakcije, samo šutnja, tek to će ih prepasti.

Tko je glasao

Točno, ja sam za

Točno, ja sam za GROMOGLASNU šutnju. To bi po meni izgledalo ovako: Sastanemo se 10 po deset, pa pedeset, pa sto svakog vikenda... i uvijek na drugom mjestu.
Malo se družimo, pričamo, dogovaramo ... i nikome ni riječi izvan tog kruga kojeg treba oprezno širiti!
Ništa novinari, ništa političari...
E moj @magarac, da vidiš belaja!

Tko je glasao

Nije li vrijeme za ulične

Nije li vrijeme za ulične šetnje s transparentima?

ne, već sa koktelima Molotov.

Tko je glasao

ima na youtubeu upute kak se

ima na youtubeu upute kak se radi :)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ne, već sa koktelima

ne, već sa koktelima Molotov.
treba uzeti benzina dok ga još ima :-)
bojim se da će jesen biti zapaljiva. ili će politicari zapaliti u nepoznatom smijeru ili će građani zapaliti njih.

Tko je glasao

meni se čini da nagodba ili

meni se čini da nagodba ili izvlaštenje nije isto
čim si dobrovoljno potpisao nagodbu mogu se ugovoriti i drugačiji uvjeti

Tko je glasao

istina, ali ako u nagodbi

istina, ali ako u nagodbi piše da je plaćanje do tog i tog dana, zašto ulaziti u to koje je uvjete mogao dogovoriti?
dogovorio je da je plaćanje do 30. dana i ovi su to trebali ispoštovati. po iznesenom izgleda da nisu.
problem je u tome što očito hrvatske ceste postupaju bez da se time previše opterećuju, a pomaže im sustav koji ne funkcionira. i kome da se čovjek žali a da dobije brzo i efikasno rješenje. i mogu se kladiti da kada dobije naknadu ona sigurno neće biti uvećana za kamate.
kako nečija majica kaže "svaki ministar moj je sluga" - analogno bi trebalo vrijediti za sva tijela javne vlasti, stoga i za hrvatske ceste (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_02_15_324.html), a ne da se država prema građanima odnosi kao podanicima.
(sorry mrače, znam da sam izašla izvan granica tvog komentara, ali da sabijem sve u jedan komentar da ne spamam temu)

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Nagodba bi trebalo biti

Nagodba bi trebalo biti nešto kao dogovor dvije ili više strane. U ovom slučaju to nije tako. Uvjete daje država a druga strana može uvjete prihvatiti, to zovu nagodba, ili odbaciti te utužiti. Tužbom ostaju bez novca i zemljišta do pravomočne presude. Ja sam tražio veću cijenu, nije prihvačeno. Rećeno je da je svima plaćeno 700 kn/m2.

Tko je glasao

meni se čini da nagodba ili

meni se čini da nagodba ili izvlaštenje nije isto
izvlaštenje je postupak propisan zakonom o izvlaštenju. Taj postupak može završiti nagodbom ili sudskim postupkom. Nagodba je prihvačanje uvjeta države a sudskim putem može se tražiti bolje uvjete.
Otac kolege s posla pokušao je sudskim putem ishoditi bolje uvjete. Postupak traje već 19. godina.
Ja sam prihvatio uvjeti, to su nazvali nagodba i nisu mi isplatili novac nego onako kako je opisano.

Tko je glasao

Ja sam prihvatio uvjeti, to

Ja sam prihvatio uvjeti, to su nazvali nagodba i nisu mi isplatili novac nego onako kako je opisano.

tako je, i u toj nagodbi ste se između ostalog nagodili da ti oni plate za trideset dana (što očito nisu napravili)

dakle ne možeš se ljutiti na njih radi razlike između 15 i 30, ali možeš za sve nakon trideset i prvog dana (i očito mnogo njih novih koji dolaze)

Tko je glasao

dakle ne možeš se ljutiti

dakle ne možeš se ljutiti na njih radi razlike između 15 i 30,
svakako, potpisao sam 30 dana i toliko sam čekao. No tih trideset dana su prema zakonu trebali biti 15. dana. Dogovorio sam poslove i trebao izvršiti plačanja na temelju novca koji je trebao sjesti. Novac nije sjeo, i ne zna se kada će. Užas.
Mene to još i nije jako pogodilo, izgubio sam nešto kuna i ugleda, ali kako da naše gospodarstvo posluje s državom, koja je najveći poslodavac i naj neuredniji platiša. Pa mjesec dana neplačanja može uništiti firmu. Istovremeno država mora plačati kamate, što je dodatni trošak a novca nema niti za redovne troškove. Zatezne kamate, koliko znam su iznad 10 posto.
Zar je to rješenje izlaska iz krize?

Tko je glasao

Zar je to rješenje izlaska

Zar je to rješenje izlaska iz krize?
Naravno da to nije rješenje izlaska iz krize, ali imam osjećaj da se ( i to ne samo u vašem slučaju ) ide sa taktikom APP ( ako prođe prođe ). Računa se da će nakon nekog vremena ljudi odustati od borbe i sve će pasti u zaborav, a oni će dobiti što su htjeli. Upuštati se kao pojedinac u tužbe sa cestama, državom ili kime već nema puno smisla jer dok postupak bude gotov taj novac vam više neće biti ni potreban ( ako uopće dođe do presude u vašu korist ). I tako se stalno vrtimo u krug. Izlazak iz krize? Ma što je to?

Bolje pet do dvanaest, nego nijednu poslije jedan...

Tko je glasao

Računa se da će nakon

Računa se da će nakon nekog vremena ljudi odustati od borbe i sve će pasti u zaborav,
da to je tocno, razgovarao sam s ljudima koji imaju slične slučajeve i strašno su nezadovoljni odnosom države prema njima. Šute i trpe.
Ovu temu sam i otvorio da bi ukazao na nešto o ćemu ljudi uglavnom šute te time pogoduju vladajućima da "vladaju". Kolegin otac sudi se za zemljište na kojem je izgrađena zg obilaznica. Apsurd od 19. godina.

Tko je glasao

Za 19 godina dok još

Za 19 godina dok još obračunaju kamate 15 % morat će ih opalit dobitak ko na lotu, još ako budu dugovječni da dožive i isplatu

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci