Tagovi

zagreb.hr.hr.hrrrrrr- besplatni bilten koji skupo košta

Subota je nave?er, moja i više nego punoljetna djeca otišla su tumarati po gluhom Gradu, besadržajnom a nesigurnom, jer ljudi su mnogi ve? na onoj strani ruba živaca od svakodnevnih stresova i straha za golu egzistenciju.
No, ja se NJIH ne bojim, živjeti se može u krajnjoj liniji i bez vode, telefona i struje, tko ih šiša, kupit ?emo agregat, iskopati bunar, i prije?i u ilegalu.
I unato? svim prijetnjama zemlja-zrak, slijeva i zdesna, sada ?u dohvatiti moju omiljenu zabavu, takozvanu analizu sadržaja, koji sam našla zataknut za ogradu u podne dok sam šišala živicu, a zove se
besplatni primjerak br. 10 godina 2
Zagreb.hr
Dva puta mjese?no na adresama svih zagreba?kih ku?anstava

naslovnica: Za tre?e dijete 66.000 kuna! slika: slatki?i se igraju, slažu auti?e, smijeh, vedrina, sigurnost, emocionalno i smiruju?e, fali Buljan Flander, još hrvatska nij propala, a ako i propadne, tu smo MI da pridržimo.
tekst ?lanka: prve dvije unutarnje.
sadržaj: Za djecu nema recesije. Grad smanjuje komunalni doprinos 10%, objašnjava Jelavi?, pa ?e onaj tko je trebao platiti 27. 000 kn platiti odsad 2700 manje, a na iznos 2,7 milijuna kuna, UŠTEDA je 270. 000 kn (cit).
Iako još ne vidim veze s djecom na naslovnici, informacija je korisna i za mene, gra?anka obi?na, zna?i, u ponedjeljak ?u odmah u 8 nakon jogginga pohitati u Banku, di?i hipotekarni kredit od 300 mil. kuna, i potr?at ?u potražiti kuma i bagere, pa da zapo?nemo investicijsku izgradnju, nešto pompozno, - ali što? stadion ve? ima, arena ima, most ima, HNK ima, iako... moglo bi još koje?, ma ne, od toga se zijeva, nema adrenalina,.. možda poslovni toranj-blizanac pokraj tv-tornja na Sljemenu pa da budu TWINSI? nazvat ?u kuma u ZIG, katastru, gruntovnici...
-Ej, kume, alo, šta ima?
-Ej, bogati, ?igovo je ono gore, ono uz Toranj?
-A, e, vidjet ?emo, vidjet ?emo, ... neka baba,...bila upisana, ..piše pl., a, e, zaje*** ti to njihovo propalo plemstvo, sad je, kumo, na redu novo plemstvo, sredit ?emo mi to, ...a jel, koliko se vrti? o?emo uštedit štogod?
-O?emo, kume, samo brzo, dok se nevlasi ne dosjete...Evo oni , kako mu je ono ime, Jelavi?, majku mu ?a?inu, evo javili mi, kazo, ušteda u startu 300 keka, još kad okrenemo gori bagere, pa šljunak, pa armatura. I Wc, ma dva Wc-a ?emo im staviti, evo veli ro?o, isplati se...De ti meni sredi odmah tu zemlju, i reci onom svom malom neka izvu?e na onu mašinu kakav nacrt, ma nije važno, samo da se ima za Banku, pa da uletimo...
-Može, kumo, evo i mene u talu...

Sadržaj ide dalje. Milan je rekao da se ne?e dirati u sovcijalna prava, zaposlenost i pla?e, kao niti u DOGOVORENE investicije, ali je potrebno za to ODRŽATI razvojni ciklus iz 2008.

Lijepo. Sad kad sam se odlu?ila na onu malu dogovorenu investiciju, i više mi je nego milo ?uti (ej, milane, šta mi radiš!) da ?e bauk svjetske recesije zaobi?i Tvoj Grad. Baš sam se i pitala, kamo nestadoše sve te svjetske pare, odjednom, a do maloprije ih je bilo ko kenje? Sad znam. One su tu negdje, me?u nama: pobjegle su u malu zemlju za veliki odmor, no kada su na putu od Plesa do Esplanade vidjele svu tu ljepotu, odlu?ile su da ne trebaju nigdje dalje švrljati, ve? da ?e se jedno vrijeme zadržati i oplo?ivati OVDJE.

I gle, po logici oplo?enja, evo u sadržaj dolaze DJECA.
Za prvo dijete 3600 kn u tri rate, za drugo 7200 u tri rate, za tre?e 66.000 kuna! - tijekom šest godina. ?itam ponovno. I opet ponovno, i ne mogu se nadiviti ?udnovatoj dalekovidnici tih odluka. Mudrost se sastoji u tome što se prvo ra?a prvo dijete, a nikako se ne može prvo roditi tre?e. Reda mora biti. Uz udarni?ki tempo, po?evši odmah sada, ''mlada obitelj'' na 36 kreditnih kvadrata, može tre?e dijete roditi najbrže mogu?e za jedno 44 mjeseca, i ve? su nadomak novi izbori, novi plodoredi, nova udarni?ka ostvarenja. Ne?u uop?e ulaziti u iracionalnu nestvarnost toga, da ve? u slu?aju ''drugo dijete'', a kamoli tre?e, benkice postoje, gege postoje, kapice postoje, dekice postoje, bo?ice i grija?i bo?ica postoje, kreveti? i hodalica postoje, cipelice bambi u nizu brojeva, ?esto presko?ene u rastu, postoje, kolica postoje... Ako bi nekome trebalo davati 66.000 kuna, onda su to svakako prva djeca...
Ali ne mari, poklonjenom se konju u zube ne gleda, ako ih ima.
Nego, ova 'odluka'' mogla bi imati i dodatne posljedice: što ako stariji bra?ni parovi, iza 40-50, s dobrim izgledima na penziju od 32 kn, odlu?e pod stare dane okušati sre?u i roditi uz uobi?ajeno ve? odraslo dvoje, tre?e? time bi se barem za sljede?ih 6 godina riješilo pla?anje vode i struje...a uz današnji nevjerojatan napredak medicine ( vidi str. biltena 19 i 21), više ništa nije nemogu?e. Granice nemogu?eg pomi?u se iz godine u godinu. Nadalje, funkcija GDD (gradskog dara za djecu, gradskog demografskog drk*nja) raste, ?ini se, nekako eksponencijalno, puta dva, pa puta devet, koliko li je tek za ?etvrto dijete? puta osamnaest? osobno, padam u teško iskušenje da si dam još tih devet mjeseci truda plus medical support, pa da dovedem gradski prora?un u rebalans - premda, moglo bi biti i to da se od tre?ega opet broji ispo?etka? tko ?e ih znati...
Što je navelo pl. Gradona?elnika na tu plemenitu, antirecesijsku odluku?
''Crna kuga'', veli on (tu se netko malo zabunio, dobit ?e jezikove juhe, to se zove ''bijela kuga'', ali lapsus linguae dolazi iz duboke podsvijesti, možda je mislio na sustav da?a iz kojih ?e se financirati ''gradnja novoga ?ovjeka''), ''je najve?e zlo hrvatskog naroda.'' I dalje, ''ohrabren je, veli, ?injenicom, da se 2008. rodilo 800 djece više nego 2007.'' Tako mu je nadošlo da ''ovu svoju ideju (ideje naše novac vaš) provede u djelo. ''
O Bože. Ne tražim te ssyonga, ne tražim te bungalov na Kanarskim otocima, ne tražim te dionice u bayerPharma, samo te molim, prosvijetli ih , za razliku od stigma, znoja i padanja u transeve, s malo MATEMATIKE, logike, i zdravog razuma.
Ne znam koliki je godišnji priliv stanovništva u Grad Zagreb, ali sude?i po prilivu auta, nije manji od 10000 ljudi godišnje. I to obi?no nisu bakice, nego radno aktivno stanovništvo. ra?unam, dakle, da tih 800 djece više i dalje ne ozna?ava nikakav pozitivan trend dem. prirasta, dapa?e. On prije svega ozna?ava depopulizaciju sela i novonastalih hrvatskih ''provincija'', stalan i sve ve?i pritisak na zakr?eni, neosmišljeni, ružnim i divljim gradnjama zagušen zagreb,
.
Pravi zagreba?ki gradona?elnik trebao bi, u odnosu prema perverznom sustavu poreza koji je na snazi, davati 66.000 kuna za svako prvo dijete mladim roditeljima u Karlovcu, Križevcima, Kutini, Novskoj, Lipiku, Daruvaru, Petrinji, Sisku, .... da se ljudi ohrabre ostajati u svom zavi?aju, nadogra?ivati se na ono što su im namrli njihovi roditelji i djedovi-
- ako ve? želi konkurirati lošoj politici na razini države.
-to be continued-

Komentari

Ima li veće uvrede? Možemo

Ima li veće uvrede? Možemo li niže pasti? Može li netko smisliti nešto morbidnije od tih tisuća kuna za n-to dijete? Kupovina djece? Nije li to zakonom zabranjeno? Nije li utuživo ponuditi neki novac ako rodiš dijete gradonačelniku za njegovu predizbornu statistiku a on ti to plati?

Ljudi, dokle smo mi stigli? Dijete, tek rođena beba ima "svoju cijenu"!?
Inače, toga ima širom RH samo ne u tolikim iznosima. Poglavito to sada poglavarstva i Vijeća donose pred lokalne izbore.
Poznato mi je da neke zemlje bogatog Zapada, posebno Skandinavci imaju nešto slično, ali ipak "mekše" i nije kampanjski.

Unuk mi je star 11mj. – cipelice sirotinjske, koje su mu kupili roditelji prije neki dan koštaju 156,00 KN; br. 19: - mogu ih zapravo progutati kako su male. Nisu ni Ciciban, ni Bambi, ni bilo koja druga kvalitetna i medicinski ispitana marka.
Sačuvao sam prve cipele svoje sada 28-godišnje kćeri, koja sada ima dvoje djece (na zgražanje svojih kolegica;...pa koliko ćeš ih roditi?), te njezine su bile Bambi. Vrhunska marka, prava koža, uložak, liječnički preporučene kao tip i serija….
Moja kći, sutra MORA (doslovce) na posao! Više ona i suprug nisu u stanju pokriti račune, makar je kći digla kredit kada je unuk imao 6 mjeseci (još uvijek ga kći hrani i svojim mlijekom, makar jede sve; – Seneka, tvoji savjeti nam nisu pomogli – svejedno; zahvaljujemo kao obitelj!) i kada joj je plaća sa više od 5.000,00 KN pala na samo 2.400,00KN.
Sada je gotovo, nema više mogućnosti ni za kakvu financijsku iluziju – mora pokriti račune.

Nitko, baš nitko mi nije u stanju objasniti da u RH nema (ili nije bilo) novaca da se PDV na dječje potrepštine smanji ili potpuno ukine barem na ono osnovno što treba za malu bebu. Hrvatskom vlada "bijela kuga" kao nigdje u okolici i neka mi nitko ne replicira na sljedeće: TO JE SMIŠLJENO!
Nazovite me kako god vam drago, ali "ubijanje Hrvata" na ovaj podmukao i perfidan način je u neprestanoj sjeni ovakvih ponižavajućih ispada kandidirajućih načelnika i gradonačelnika. Prava je istina da nekome smišljeno, proračunato i dugoročno paše da Hrvati budu zatrti za koje desetljeće. Možete me nazvati teoretičarem i promotorom "svjetske zavjere protiv RH", možete pljuvati po meni, možete reći da sam glup, tup, aljkav i neupotrebljiv...

Ja ću reći samo jedno jedino: Kosovo! Ostalo zaključite sami! (Konzultirajte @Julijanu, zna odgovor!)

Svi o toj «bijeloj kugi» govore. Od Crkve do Jadranke Kosor! Naravno, svi oni koji svoje djece nemaju (!!??) ili barem nemaju legalnu obitelj.
Neobično sam sit takvih savjeta i neobično mi se povraća slušajući ih!
Još je gore što sam neobično ljut i ta ljutnja polako i sigurno prelazi u ledenu mirnoću...; osjećam onu ledenu mirnoću kao pred tešku i rizičnu akciju u Domovinskom ratu. Poznat mi je taj osjećaj jako dobro!
Toga me i je strah!

P.S. Koliko Todorić ono ima unuka...?? Mislim da je neki veliki broj.
Zašto ja i moja djeca nismo u stanju imati ni dvoje a da se ne oblače i obuvaju u dućanima sa rabljenom robom?
Razumijem ja da je on bogat i sposoban a ja siromašan i nesposoban..., ali da zato moramo izumrijeti ja i moja obitelj?
Eeeee, pa nisam baš siguran da će to samo tako dogoditi se.

Tko je glasao

O jelenska! stvarno si

O jelenska!
stvarno si pravdoljubiv.
Nemoj se žestiti, odnosno, podijeli to i na nas druge, jer svima nam se pljuje u lice. Mirno ćemo obrisati hračak, i skoncentrirati se na nužno i bitno.
Sjeti se samo, koliko je djeci malo važno jesu li cipele bambi ili zombi, a koliko je golemo važno da imaju prisebne roditelje, i osobito djeda i baku. Upravo je nevjerojatno, koliko djeci malo treba materijalno, i koliko im životno treba supstancijalno, ...istina, iskrenost, vjernost,... sve ono što sadrži čarobna riječ ljubav.
To je tajna. Tko zna, zna.

I, znaš, taj tihi genocid i homicid koji se provodi već oh-la-la dugo, nije usmjeren samo na Hrvate. On ide od Malthusa, odnosno jednog tipa prije njega čije ime sada ne mogu pronaći, te od potpuno izmišljene teze da stanovništvo na zemlji raste geometrijskom, a hrana, etc., aritmetičkom progresijom. Iz te namjerno krive teze proizašla je zločinačka zamisao o tome da ljudi na svijetu ima previše, i da ih zemlja ne može hraniti, što je demonska laž. U naše doba ideju je preuzeo i nastavio Rimski klub, ta šačica probisvjeta, i da ne duljim, po njihovoj matematici , javno je brojka 1/3, a prava brojka je 2/3 ljudi koji ovako ili onako moraju nestati s lica zemlje.
Tu unutra su uključeni silni abortusi, namjerno izgladnjivanje i osiromašivanje velikih skupina u svim narodima, ako ne ide tako, onda prisilnim sterilizacijama (indija), ili zakonskim zapriječavanjem rađanja (kina), a u 'naprednim'' zemljama kombinacija hrane+lijekova. I , dakako, svako malo neki zakuhani ratovi, puć, malo atomska bomba tu, puć, fosforne i napalm tamo...
Zato ne treba to shvaćati osobno, pa niti nacionalno: imamo posla s globalnim zločinom, koji se kod nas evo na ovaj način odvija, da nam ne daju disati i još pljuju u lice.
A mi ćemo, usprkos njima, i dalje rađati! I danas mi je žao, što nisam kad je trebalo imala šestero djece, a ne ''samo'' troje.
Život je jači od smrti! tako ja vidim kršćanstvo i katoličanstvo.

Tko je glasao

Oprosti @beatrice12, ni u

Oprosti @beatrice12, ni u primisli mi nije bilo da nešto predbacujem majkama a niti sam mislio da svako dijete rađanjem stiče "srebrnu žličicu" te da je to preduvjet kvalitetna života.

Imama troje djece, i dvoje unučadi i jasno mi je što ih čini ljudima.

Očito nisam dovoljno bio jasan! Ništa ja ne predbacujem roditeljima - gade me se ti ljigavi političari koji preko naše djece kupuju sebi glasove i to našim vlastitim novcem. Eto, to je bila moja osnovna misao koju očito nisam uspio precizno izreći!

Ispričavam se ako je bilo koja majka ili roditelj drugačije shvatila moj komentar! Smatram da je briga o djeci i olakšanje troškova u zaduženju političra cijele godine a ne samo pred izbore. Još jednom se ispričavam @beatrice 12, bio sam neprecizan.

Sve ostalo što si napisala je +5!

Tko je glasao

Jelenska sve si ti precizno

Jelenska
sve si ti precizno napisao, nego je mene ražalostilo kad počneš makar izdaleka dovoditi sam sebe u pitanje, pa se pitaš ''što ja sada svojima mogu, odnosno, ne mogu priuštiti'', pa ti bude žao. Mi svi skupa nismo osiromašeni zato jer smo glupi i nesposobni, nego zato jer je došla pošast glodavaca na nas i oglodali nad do kosti. A pauperizacija nastupa sada kada počnu ovrhama uzimati ljudima privatno vlasnišvo nad nekretninama. To im je krajnji cilj, da nam ukradu zemlju, po tim svojim oktroiranim zakonima. Novo ukidanje ''privatnog vlasništva''.
A prva linija fronte, po mom mišljenju, nije puška, nego znanje i razumijevanje. Kad razumiješ što kane učiniti, onda im se možeš, uglavnom, ne uvijek, izmaknuti. Na red dolaze samoobrambene mjere, zapravo.
Nikakvo uzimanje kredita, osobito ne hipotekarnih, nikakve spekulacije dionicama, i sve koliko je moguće ilegala - rad u fušu, na crno, i , najbolje, trampa - što manje prčkati s novcima. Ja čak nemam ni tekući račun, tko ih šljivi, Zemlja, hvala Bogu, još svake godine rodi,
voća ima kod mene u podsljemenu čudo jedno, padaju ujesen jabuke, šljive, nitko ni da se sagne da to pokupi - kao, svima ''ispod časti''? lakše im je ići u konzum kupovati ono smeće? mi se trebamo opametiti, organizirati samopomoć, i njih skupa s njihovim sustavima blago otkantati - u mjeri u kojoj je maksimalno moguće, nisam ja nikakva ekstremist-kinja. I druga faza, građanski neposluh - kako sam napisala CC-i na ap-ovom dnevniku, građani u krajnjoj liniji nisu dužni poštivati nepravedne zakone. Oni će već sutra donijeti , npr., ''zakone'' da se ne smije saditi voćke, ili držati kokoši, i tsl., a sve zato da im ništa ne bi odnosilo njihove profite,a tobože, radi ''zajedničkog tržišta''.
tako, jelenska, nisam ja ni pomislila da bi ti vrijeđao majke i roditelje, a ova jeftina podmićivanja s predizbornim dječjim ''doplatcima'', neće im ovoga puta ni to pomoći!
moram sad ići, nastavak kasno navečer

Tko je glasao

Na žalost, znam roditelje

Na žalost, znam roditelje kojima je ono što dobiju od poreznih obveznika (makar oni kažu od države) jako važno i ne bi se toga odrekli ni pod razno, ali sami nikome ništa ne daju. I rađaju djecu, koju po nihovim riječima, moraju financirati drugi jer su to obavezni jer je njihovo pravo dobiti sve, a obaveze su ništa, to ne priznaju. I doista će takove netko kupiti. Vrlo jednostavno. I možemo se mi zgražati i čuditi i ne znam što još, ali dok ne dreknemo dosta, i dok ne učinimo to neće biti dosta. Glasovi će se kupovati i određeni će sloj nasjedati. I djeca će se rađati. Nepotrebna i neželjen adjeca, ali eto nekkao su plaćena (dakle oni n akoje se to odnosi neka se dure, ostali će napisano razumjeti).

Tko je glasao

"For the hand that rocks the

"For the hand that rocks the cradle
Is the hand that rules the world."
(Ruka koja ljulja kolevku je ona koja vlada svetom)
- američki pesnik William Ross Wallace (1819 – 1881)

Julijana Mirkov

Tko je glasao

Svaka čast @Julijana!

Svaka čast @Julijana! Našla si savršen citat koji sve govori!
Srbi i Hrvati na ovim prostorima (u svojim državama) su grdo podcijenili ovu mudrost i istinu - skupo će nas koštati i već košta!

Tko je glasao

U hebote, a jeste ga

U hebote, a jeste ga zakomplicirali s tom svojom računicom, prvo, drugo, treće, .... osamnaesto, ....., dvadeseto dijete.

Zavrtjelo mi se u glavi računajući koliko će novca dobiti Hanča od svog kuma Bandića, bude li šaleći se rodila i dvadeseto dijete.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Kaj te ta

Kukljica,

Kaj te ta računica opterečuje, naša djeca su odrasla i sumnjam da ti je na pameti još jemput krenut od početka.

Tko je glasao

@Skviki dovodiš me u

@Skviki dovodiš me u neugodnu situaciju, ali me nebuš nasanjkal i povukel za jezik da kažem "a kaj morem kad ne morem"

PS. Osim toga s petero unučadi (trenutačno) sam definitivno na strani pobjednika.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Ja imam dvoje

Kukljica,

Ja imam dvoje unučadi i bilo bi mi drago imat barem tolko ko ti.

Tko je glasao

Beatrice, ako si cat woman,

Beatrice, ako si cat woman, da ipak ideš i na treće :))) vidiš da se isplati više od pisanja..mama mia

Tko je glasao

Esperanza, kasnim, kasnim,

Esperanza, kasnim, kasnim, treće će mi diplomirati, preostaje četvrto, ali što ćemo kad nisu rekli ''kulike''. Možda bandići za četvrto nudi kumstvo, a za peto priznaje svakoj očinstvo..?

Tko je glasao

Za prvo dijete 3600 kn u tri

Za prvo dijete 3600 kn u tri rate, za drugo 7200 u tri rate, za treće 66.000 kuna! - tijekom šest godina.
Za devet mjeseci dok se i prvo dijete rodi, nestat će i ovih nula na kraju jer će recesija sve pojesti, pa ovakve jeftine pormidžbene trikove puše oni koji misle da je svijet nastao i nestaje s bandićem.

Tko je glasao

...preostaje četvrto, ali

...preostaje četvrto, ali što ćemo kad nisu rekli ''kulike''
Koliko je meni poznato vrijedi onih 66.000 kn za treće pa i svako slijedeće, ali nisam znao, skrušeno priznajem, da se to isplaćuje u nekoliko tisuća obroka :)
P.S. Pa nećemo valjda 'praviti' djecu zbog pišljivoga novca???
Ja svoje (skupa sa suprugom, naravno...) nisam zbog toga radio, a danas bih, kada bi ona mogla medinski (nekakvi problemi... neću zamarati čitateljstvo) išao na još barem jedno, ali iz sasvim drugih, nekome možda prozaičnih, razloga.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Jedinohrvatska, pa to ti i

Jedinohrvatska,
pa to ti i pričam, koji je to primitivan nivo, kad su to ljudi rađali djecu zbog 500 eura u tri rate?
I, molim, koliko se uopće rađa djece u Zagrebu godišnje? Oko 8000 žive djece, prema Statističkom ljetopisu GZ na www. hgk.
Daklem, ta velevažna ''odluka'' s prve stranice biltena koštat će u jednoj godini uvrh glave 50 mil. kuna, što čini cca 0,7% gradskoga budžeta, a to ti je kao kad imaš plaću 5000kn pa nekome pokloniš 35kn. Otprilike, pozoveš na jedno pivo u gradskoj kavani.
Ali, to nije sve, nego članak o djeci počinje s objavom novih gradilišta i prizivanjem investicija od, kao npr., 270 mil. kuna? Pa to i slijep bi vidio, da oni na jednom jedinom ''gradilištu'', ''ušparaju'', odnono zavrte svih 50 mil. GDD-a.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci