Tagovi

Lojalnost prema javnoj politi?koj mreži

Sam si ništa. Zajedno smo sve.

Zadnjih dana imamo priljev mnogih novih ?lanova na pollitika.com, a bogami niti drugi dijelovi internet prostora nisu kihnuli. Stvar nije toliko iznena?uju?a s obzirom da je atmosfera krize i o?ekivanoga urušavanja politi?kog sustava vrijeme kada ljudi osjete poriv za preuzimanje odgovornosti u politi?kom procesu.

Kada elementi koje smo delegirali gube bitku sa postavljenim zahtjevima, dolazi do rebalansa politi?ke mo?i. I to nam se upravo sada i doga?a.

Uskoro ?emo imati doslovno hiperprodukciju raznih inicijativa, politi?kih projekata, pristupa, dogoditi ?e se ono što smo sve ove godine ?ekali. Aktivno ili preciznije, aktivirano gra?anstvo spremno da se bori za op?i interes.

Tako ?emo uskoro imati neobi?an spoj mladih neiskusnih i energi?nih i starih iskusnih, no ušemljenih u stari kontekst i metode koje uskoro više ne?e biti odgovaraju?e za novo stanje.

Do?i ?e do raznih komešanja, negiranja, afirmiranja, otvoriti ?e se jedan žestoki melting pot, a bilo bi dobro da u taj melting pot u?emo svi, i mladi i stari svjesni par detalja koji su uobi?ajeno prvi problem za kreiranje snažnih politi?kih partnerstava i stvaranja infrastrukture potrebne za politi?ke promjene.

Sam si ništa. Zajedno smo sve.

I nailazimo na problem nulti. Problem za koji je vrijeme da kona?no nadi?emo svi skupa.

To je forsiranje osobnog konteksta i projekata koji proizlaze iz tog konteksta. Znam o ?emu pri?am s obzirom da sam jedan od ja?ih likova po pitanju forsiranja. OK. Dajem si za pravo da sam u pravu, dok su svi ostali u krivu, no ista stvar je i sa svima drugima. I oni imaju to pravo.

Forsirati svoj kontekst, a ne doživljavati druge.

Na tom konkretnom slu?aju prilikom ulaska u javnu politi?ku mrežu pao je Zdravko Gracin. Istina, Zdravko je ušao na pollitika.com sa vrlo preciznim interesom promocije vlastitih ideja vezanih za lokalne izbore u Zagrebu. No, Zdravko nije ispoštivao tu osnovnu stvar upoznavanja, razmatranja drugih konteksta, širenja svoje mreže me?uutjecaja, de facto je ostao izoliran sa direktnim forsanjem.

Ista stvar se doga?a i sa mojim slu?ajem PoliWiki, kada nadobudno forsiram svoju ideju, a zaboravljam kako ta ideja ipak nije prepoznata u javnoj politi?koj mreži. Kad kažem prepoznata, to ukratko zna?i da je ideja po sebi motivirala barem nekoga osim Gracina ili mene da se bavimo i da guramo neku ideju.

Nismo djeca. Vrlo brzo, vrlo lako se može utvrditi stupanj prepoznatosti neke ideje na temelju feed backa koji nam javna politi?ka mreža definitivno omogu?ava.

I to je detalj koji svi skupa, mi aktivisti naravno, moramo uvažavati kada se borimo za realizaciju naših politi?kih interesa. Sami smo ništa. Zajedno smo sve. Ignorirati NUŽNOST afirmacije naših ideja, pokušavati kroz forsiranje nadoknaditi taj „mali“ nedostatak, oportuno i kontraproduktivno je.

Ista stvar se sada vidim doga?a i sa Aishom i njezinim fokusom na BANDU LOPOVSKU, kada se ignorira opet sve, a forsiranjem pokušava nadoknaditi ono temeljno nerazumijevanje ostatka zajednice izrasle na javnoj politi?koj mreži.

Bio sam nedavno svjedok i jedne neobi?ne inicijative na facebook-u, kada je jedan mladi aktivist dobio neo?ekivan feed back (ljudi jednostavno nisu doživjeli njegovu ideju na nivou na kojem je on sam doživljava, što je zapravo najprirodnija stvar u životu), te je odustao od daljnje politi?ke borbe pomislivši kako su za razliku od njega, svi ostali budale, reakcionari, stoka, pla?enici, pojedinci koji zaslužuju ono što im se i doga?a.

Da. I osobno sam se nekad branio prebacivanjem odgovornosti na sve, osim na mene samog. Svi koji nisu razumjeli veli?inu mojih osobnih ideja, bili su budale, reakcinari, etc. No, to naravno da nije to?no. To?no je to da je potrebno ipak daleko dublje i šire poznavanje cijele situacije, cijelog konteksta, da bi se moglo objektivno postaviti prema bilo kojem politi?kom projektu.

Mala podrška Delgada, mene, HBOa, Aishe, Mr. Jaksa, Gracina, Mraka to je naime najprirodnija stvar dokle god svi zajedno nismo došli do sljede?eg nivoa politi?kog djelovanja. A to je uspostava lojalnosti spram javne politi?ke mreže. Dokle god se usu?ujemo forsirati i na najmanji na?in, dokle god nismo spremni zdušno podržati druge i njihove namjere ili im barem jasno ukazati (to pak zna?i da smo ih pozorno slušali) na razloge zbog kojih im uskra?ujemo podršku, dokle god gledamo samo svoje uske perspektive i ljubomorno ih ?uvamo od šire zajednice, dotle god nismo prevazišli prvu veliku stepenicu na putu uspostave jake javnosti i svega onoga što iz jake javnosti proizlazi.

Dolaze nam novi ljudi, novi klinci, dinamika se zbog situacije u zemlji sve više ubrzava. I mi jednostavno moramo biti spremni na akceptiranje ogromne energije koja ?e se strustiti u javnu politi?ku mrežu.

Stoga, moja preporuka za sve nas jeste da doslovno zaboravimo na neko vrijeme sve naše ideje i uske interese zbog kojih smo došli na pollitika.com ili bilo gdje drugdje u prostorima javnog dijaloga i da malo poslušamo druge. Da se upoznamo sa drugima, da proširimo i produbimo kontekst razumijevanja društvenog i politi?kog konteksta.

Ne?emo možda previše toga shvatiti, no tek otvaranjem možemo otvoriti i prostor za neka šira udruživanja, za neke ve?e projekte, za neke ve?e uspjehe. Tek uspostavom lojalnosti spram javne politi?ke mreže, tek kad shvatimo koliko smo mali, mo?i ?emo postati i najve?i. A sve ono za što se borimo, biti ?e za koji korak bliže.

Slušajmo jedni druge, nemojmo forsati, nemojmo svaku prozivku doživljavati kao direktni napad na sve vrijednosti koje imamo. Budimo skromni, uvažavajmo ?injenicu da svatko od nas ima barem trunku dobra i na temelju te ?injenice ja?ajmo me?usobne odnose, kreirajmo budu?e suradnje, ja?ajmo mrežu, ja?ajmo javnost.

I to je to.

Komentari

A ne, tu nema disonantnih

A ne, tu nema disonantnih tonova, svi smo za, kakva divna borba mišljenja ... pluralizam ideja ...

Tko je glasao

Eto tek sad sam stigao

Eto tek sad sam stigao pročitati ovaj tekst. Eto i onaj moj je na sličnom tragu. Ja sam uvijek za razgovor i slušanje drugih. Svatko od nas forsira svoju ideju koja ima dozu buntovništva, ja iz razloga što vjerujem da je to najbolji način da doprijem do mladih, ti (ili Vi) iz nekog drugog razloga, a u suštini svi želimo isto - bolje sutra.
Ja vjerujem u nas i vjerujem da smo zajedno zbilja sve. Svaka čast na tekstu...

Bolje pet do dvanaest, nego nijednu poslije jedan...

Tko je glasao

Um zatvoren u lubanji

Um zatvoren u lubanji pojedinca je potpuno beznačajan za Umove okolnih pojedinaca i očarava činjenica, da postaje značajan kada i ako se Um otvori prema drugim pojedincima i započne komunikaciju
Komunikacija je alat kojim doživljavamo druge Umove, njihove emocije, znanja, stremljenja, razmišljanja.
Ali komunikacija je barem dvosmjerna. Jenosmjerna komunikacija je naredba, slila, force. Tko nezna slušati, a iznosi svoja viđenja - forsira.

Ne zaboravimo: internet je komunikacijski medij

Tko je glasao

Mala podrška Delgada, mene,

Mala podrška Delgada, mene, HBOa, Aishe, Mr. Jaksa, Gracina, Mraka to je naime najprirodnija stvar dokle god svi zajedno nismo došli do sljedećeg nivoa političkog djelovanja. A to je uspostava lojalnosti spram javne političke mreže. Dokle god se usuđujemo forsirati i na najmanji način, dokle god nismo spremni zdušno podržati druge i njihove namjere ili im barem jasno ukazati (to pak znači da smo ih pozorno slušali) na razloge zbog kojih im uskračujemo podršku, dokle god gledamo samo svoje uske perspektive i ljubomorno ih čuvamo od šire zajednice, dotle god nismo prevazišli prvu veliku stepenicu na putu uspostave jake javnosti i svega onoga što iz jake javnosti proizlazi.
E pa ako hoćeš tako, ako su ti namjere poštene i ako si iskren, onda se odrecite arbitrarnosti, zabrana i onemogućavanja onih koji posreduju istinu iznoseći fakte.
Istina je najčešće vrlo ružna ...
Koga vi to uvažavate, ako meni, kako me to mrak podučava, sustavom glasanja u kojem vi prednjačite, u zadnjih mjesec dana tri teme zatvarate i šaljete na odlagalište, zato jer su ordinarne ustaške budaletine glasale protiv, pa su teme skupile izvjestan višak minusa i sklonjene, dok se ni na čemu zasnovama tema jelenske i dalje "koči" kao nekakav vrijedni doprinos ... čemu ono, promociji fašizma i ustaštva.
Čovječe, da ja sad otvorim temu na kojoj neću napisati ništa newgo samo "Dobar dan!" sjatit će se svi ustaše i dodijeliti mi minuse, jer oni ne žele drugo nego samo da se meni onemogući pisanje.
Ne pada njima na pamet argumentirana rasprava, jer oni to i ne znaju, njih zanima golo nasilje, jednako kao što je zanimalo i njihove uzore.
Čovjek ti ovdje piše panegirike ne zapovjedniku, nego jednom od najvećih koljača u logoru smrti, Maksu Luburiću, opravdavajući i njega i postojanje logora smrti, a to znači i svih zločina u njemu počinjenih, a on je jedan od najcijenjenijih članova ovog portala. Njemu se teme ne zaključavaju i ne šalju na odlagalište, jer će uvijek biti dovoljno njegovih istomišljenika koji će mu udijeliti svoj glas "za".
Po meni, radi vjerodostojnosti portala, prvo bi trebalo ukinuti mogućnost glasanja, tko ima što priopćiti, neka svojim komentarom na temu dnevnika to učini.
Stoga, moja preporuka za sve nas jeste da doslovno zaboravimo na neko vrijeme sve naše ideje i uske interese zbog kojih smo došli na pollitika.com ili bilo gdje drugdje u prostorima javnog dijaloga i da malo poslušamo druge. Da se upoznamo sa drugima, da proširimo i produbimo kontekst razumijevanja društvenog i političkog konteksta.
Da, ma nemoj, sad bih se ja trebao odreći mojih saznanja, mojih uvjerenja, mojih stavova i preuzeti nečije druge, da bi me se uprosiječilo i glajhšaltovalo. Što, trebao bih imati sluha za promoiciju fašizma, a čitavog života sam prema promotorima te ideje na razini nulte tolerancije? Zašto? Pa zato što ja znam što je fašizam; ideologija protiv svake demokracije i svakog prava pojedinca. Promocija fašizma zato ne može biti demokratsko pravo na drugačije mišljenje, niti može biti demokracije za protivnike svake demokracije, niti može biti pravca na drugačije mišljenje za protivnike svakog mišljenja.
Uostalom ova tvoja korporativna nastojanja su zapravo na tragu fašizma.
Postoji čovjek pojedinac i njegova prava, koja sežu do prava onog drugog i to je jedino ograničenje.
A ti bi ukinuo pravo pojedinca za račun prava kolektiva.
Nakon ovoga meni i nije baš tako teško razumjeti zašto me zabranjujete i šaljete da idem pisati negdje drugdje.

Tko je glasao

A ti bi ukinuo pravo

A ti bi ukinuo pravo pojedinca za račun prava kolektiva.
Nakon ovoga meni i nije baš tako teško razumjeti zašto me zabranjujete i šaljete da idem pisati negdje drugdje.

Znam kako imaš negativna iskustva s raznim trolovima po forumima, pa ti je teško razumjeti na što poziva Gale.
Čovjek poziva na čitanje s razmijevanjem tuđih stavova i pogleda.
To kao prvo treba pročitati kao posipanje pepelom, jer je on priznao kako ponekad upila i napada stvari o kojima i nije do kraja razmislio jer ima gotovu ideju koja se eto ne uklapa s tom nekom tuđom idejom.
Sjećam se kao sam sebe šokirao kad sam ja to prvi put primijetio kod sebe. Primjetim ja to i sad kod sebe. Nije uvijek lako saslušati druge ljude. Težak je taj rad na sebi.

S druge strane, ti Fenikše si ponekad idealna hrana za trolove.
Ne moraš svakom trolu odgovoriti.
Kad naučiš s manje žara ignorirati "idiote" i oni će se manje ljepiti na tebe.

Tko je glasao

Čovjek poziva na čitanje s

Čovjek poziva na čitanje s razmijevanjem tuđih stavova i pogleda.
I to sve pod motom: "Sam si ništa. Zajedno smo sve!"

Tko je glasao

"Sam si ništa. Zajedno smo

"Sam si ništa. Zajedno smo sve!"
:horor: uopće nisam skužio taj fašistički pozdrav, evo još jedan sličan primjer
http://vinovo.magnify.net/video/Vlak-u-snijegu-Kad-se-male-ruke

Tko je glasao

gale samo sa ovim "Sam si

gale samo sa ovim "Sam si ništa" eliminirao si sve katolike u RH i doveo u pitanje međunarodne odnose. Shvaćam da te peru emocije ,da te nema trebalo bi te izmislit
http://pollitika.com/erotska-unija#comment-128427

Tko je glasao

@ gale Forsirati svoj

@ gale
Forsirati svoj kontekst, a ne doživljavati druge.

Na tom konkretnom slučaju prilikom ulaska u javnu političku mrežu pao je Zdravko Gracin. Istina, Zdravko je ušao na pollitika.com sa vrlo preciznim interesom promocije vlastitih ideja vezanih za lokalne izbore u Zagrebu. No, Zdravko nije ispoštivao tu osnovnu stvar upoznavanja, razmatranja drugih konteksta, širenja svoje mreže međuutjecaja, de facto je ostao izoliran sa direktnim forsanjem.

Kao nositelje programa "Zagreb 2009 kao izazov" i kandidat za gradonačelnika Zagreba hladno i bez ičeg drugog:

- Zagreb i izbori za Zagreb su izazon nasloženije logike, ali koji izazov nije podrediv nikakvoj mreži, pa i da se ujedine sve poliitčke snage, mreže i sve živo. To bi bilo slovanje koje ne bi uspjelo niit kao silovanje, jer je to složeniji život koji (bogu hvala) izmiče bilo kakvoj sili, samo u proteklih 100 godina bar deset jakih udruženih snaga i mreže je pokušalo i nije išlo, a kada će tko ako ne sada videti da izmiče i kardeljizmu ka onoj najuspješnijoj prevarantskoj snazi. Tako da "Zagreb 2009 kao izazov" ide i plovi baš zahvaljujući dubokom poznavanju toga;

- Zdravko Gracin sa Majicom i Novakom treba bit sretan što u većem djelu "nije ispoštivao osnovnu stvar upoznavanja, razmatranja drugih konteksta, širenja svoje mreže međuutjecaja, de facto je ostao izoliran sa direktnim forsanjem", jer da jeste ne bi ni stigao do kandidature a ni smogismogi ne bi mogao pomoći, bio bi masakriran u bespućima zbilje. Ovako i taj brod plovi po olujnom moru.

Trčati će svi oni koji ne šljive živu zbilju za događajima, samo neće znati kojim kolosjecima i kompozicija i neće stići.

Predugo je publika nadmoćno dočekivala da bude poslužena i masakrirala "servisne službe" da bi bila u stanju pokrenuti se kada žive presstave odu dalje. Milan Bandić i da ojača neće stići utem medija i agitpropa sve to zadovoljiti, čak ni sada kada zajedno sa Sanaderom i Meićem gura Terme i razno - da li je publika sigurna da će Terme biti tako brzo i da će uživati, kada Bolnica Blato i nakon 30 godin i utrošenih milijardi tužno trune kao beton.

Samo da se kasnije ne žalimo "nismo znali, na kojem je to progtamu objavljeno, zašto nam nitko nije došao i rekao te se pobrinuo za nas".

Tko je glasao

Osobno se slažem sa dobrim

Osobno se slažem sa dobrim djelom toga što naš PoLLitičar Zdravko piše. Ne znači da sam suglasan sa svime ali dosta toga smatram logičkim pristupom i definitvno zaključeno na 'iskustvo' koje je stekao kroz život i škole jedne te iste.

Da ćemo jednog dana moći reči kako je jedan Zdravko nama nešto govorio al mi nismo htjeli poslušati je upravo to protiv čega bori se naš PoLLitičar Gale. Mislim da nije prekasno za Zdravka da uoći ovakvu kritiku, jer ako ga je Gale otpiso već danas onda je pao u onu zamku protiv koje se uvijek upozorava putem izreka:

Nikada se ne zna ili uvijek postoji šansa!

Naravno male šanse nekada donesu največu dobit, to kockari najbolje znaju, ali isto tako kao što neki kockari vole smanjiti šansu promašaja a istovrimeno ostvariti veliku dobit mislim da i Zdravko, Gale i svi mi ovdje možemo nešto sebi zabilježiti u svojim 'to do lists' upravo kako bi smanjili mogučnost promašaja.

Oprostite ako sam pomalo ispao 'nepristojan ili van svog terena' ali iskreno mislim kako svaki ovakav dnevnik može poslužiti za 'pozitivu' ako pristupimo prema navedenoj problematici na taj način i u tom duhu!

Jakša Matovinović

Obrisan

Tko je glasao

Prva reakcija je: Slažem se

Prva reakcija je:

Slažem se potpuno sa izjavom:

Nečemo možda previše toga shvatiti, no tek otvaranjem možemo otvoriti i prostor za neka šira udruživanja, za neke veće projekte, za neke veće uspjehe. Tek uspostavom lojalnosti spram javne političke mreže, tek kad shvatimo koliko smo mali, moći ćemo postati i najveći. A sve ono za što se borimo, biti će za koji korak bliže.

Doslovce je tako.

Teško je nekima shavtiti da su nebitni u cijeloj ovoj slici (u ovom kontekstu koji si opisao) ali mi je jedan čovjek opisao prije 20ak godina ovu istu situaciju na slideči način:

"Mi smo poput bubuljice na slonovoj stražnjici, neprimjetivi osim pod mikroskopom, i možemo uzrokovati bol i reakciju, ali kada slon sjedne i konačno pukne ta bubuljica tada te više nema"

Kada shvatimo kako se boriti protiv režima tada ćemo uvidjeti koliko je žrtava bilo u toj borbi. Neće biti prekasno jer uvijek važi ona stara "bolje ikad nego nikad" ali će sigurno pasti puno glava nadobudni i zagriženi vruči glava među revolucionara...a to je sasvim noralno u ovom procesu evolucije.

Jakša Matovinović

Obrisan

Tko je glasao

Možemo li dati svoj skromni

Možemo li dati svoj skromni obol umrežavanju ideja i aktivizma galeta, aiše i Zdravka Gracina?

Gale - učlanite se u poliwiki!
Gracin - protiv Milana, za slobodan Zagreb!
Aiša - Država znanja ubija mlade!

Kojom matricom osigurati sinergiju?

Učlanite se u poliwiki bando lopovska, za slobodan Zagreb!
Protiv Milana, za državu znanja, neka nam živi poliwiki!
Milan znanja ubija poliwiki!
Zagreb znanja - slobodan poliwiki, učlani se Milane!
Protiv države znanja, za slobodnog Milana plus poliwiki!
Učlanite se u Milana koji ubija mlade!
Država poliwikija ubija Milana!
Slobodan Milan, za poliwiki znanja!

Tko je glasao

Ekonome, poštujem tvoj

Ekonome,

poštujem tvoj poriv za sprdačinom jer i sam često podlegnem tom porivu, pogotovo kad na zajebantski način želim reći da se sa nečim ne slažem ili forsiranje super ozbiljne ideje osobno smatram agresivnim.

Tebe cijenim ovdje kao vrlo promoćurnog i vrijednog diskutanta. Posebno se slažem s tobom oko upozoravanja na neozbiljan pristup internetskom prostoru (pogotovo od samoproglašenih internet gurua iz HBO).

No, mislim ipak da ovaj vrlo iskren Galetov dnevnik nije zaslužio ovakav tvoj (čisti osvetnički) odgovor.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Delgado, nesretniče, u mom

Delgado, nesretniče, u mom upisu nema ni zere sprdnje ni osvete. Bio je to moj iskreni i, nadam se, konstruktivni obol nečemu što nosi naziv "Lojalnost prema javnoj političkoj mreži".

Ukoliko sam pogrešno percipirao značenje pojma "Lojalnost prema javnoj političkoj mreži", najiskrenije se ispričavam dnevničaru galetu.

A ukoliko sam postupio nelojalno prema javnoj političkoj mreži, ispričavam se svim iskrenim javnopolitičkomrežnim lojalistima.

Neka cvjeta tisuću javnopolitičkomrežnih cvjetova.

Tko je glasao

Ekonome, ti si iskreno,

Ekonome,

ti si iskreno, jebeno simpatičan destruktivac :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci