Tagovi

Velika o?ekivanja (3) – "Fachidiotismus" !

Gloria in Excelsis Iako po?injem s lingvistikom, moram naglasiti da sam još uvijek ?vrsto na temi državnog prora?una i turizma koji je u njegovom spašavanju trebao odigrati klju?nu ulogu. Naravno, retorika „kroja?a hrvatskog kriznog prora?una“ se unatrag zadnjih tjedan-dva uvelike promijenila radi okrutne stvarnosti koja je zavladala i na polju turizma (globalnog i onog našeg), a koju mi je najbolje opisao vlasnik i direktor jednog od najve?ih njema?kih tour-operatora (kad sam ga nedavno zamolio za informaciju glede klizanja cijena turisti?kih proizvoda, na osnovi ?ega je nastao ovaj serijal pod nazivom „Velika o?ekivanja“ ). Evo što mi je poslovni prijatelj napisao glede panike koja je zavladala na turisti?kom tržištu:

Teško je re?i, milijuni cijena se mijenjaju svakodnevno. U svakom slu?aju sve destinacije idu s cijenama dolje kako bi se prilagodili situaciji u svijetu. Najbolje je pratiti na internetu ali i pored toga, i ponovno, promjene su svakodnevne i zbunjuju?e.

Pokušavaju?i definirati u?malo i inertno stanje kod nas, a koje je hrvatski turizam neoprezno ostavilo izvan dominiraju?ih trendova na svjetskom turisti?kom tržištu, za um mi se kao krpelj zalijepio pojam „Fachidiotismus“. Mada se rije? "Fah-idiot" ve? odavna uselila i u naš hrvatski vokabular (njema?kog je porijekla) ona je tako?er zauzela svoje ?vrsto mjesto u svakodnevnom engleskom jeziku (koji je danas u lingvisti?ko - imperijalisti?ki globalnom zamahu. Goethe-Institut je dne 8.12.2006. godine ovaj pojam proglasio „rije?ju koja se najviše raširila u svakodnevnom engleskom jeziku":

Pobjedni?ka rije? je 2006 godine bila “Fah-idiot“ . Gospo?a koja ju je nominirala je rekla, da bi to moglo biti nezgrapno prevedeno kao "budala vlastitog predmeta", ali je pritom naglasila da pojam "jednosmjerni specijalist" ne opisuje sasvim to?no zna?enje, jer se nijednog stru?njaka ne bi smjelo nazvati idiotom, a „jednosmjerni stru?njak“ je netko tko puno zna samo o odre?enom uskom predmetu; i „Fah-idiot“ tako?er puno zna o svom predmetu, no razlika izme?u „stru?njaka“ i „Fah-idiota“ je u tome što ?e jedan specijalist na nekom podru?ju i dalje pratiti informacije kao i sve što se doga?a oko njega na univerzalnom planu, a „Fah-idiot“ jednostavno ne, ili pak ne više."

U Hrvatskom enciklopedijskom rje?niku (N. Liber 2002-2004) pod „Fah-idiot“ stoji baš zgodno objašnjenje:

„Uzak specijalist bez uvida u duga znanja i bez sposobnosti da promišlja svoje znanje i dovodi ga u vezu s drugim znanjima i ?injenicama“.

Ovo "... i ?injenicama“ ovom pojmu dodaje i onu politi?ku dimenziju! Fachidiotismus nije neka novina (pojam ili pojava - kako se uzme). Prvi ju je upotrijebio njema?ki književnik iz doba romantizma francuskog pseudonima Jean Paul , ustvari Johann Paul Friedrich Richter (1763 -1825), u književnosti zapam?en po humoristi?kim novelama i pripovijetkama, a koji je o „Fah-idiotima“ nekom prilikom rekao:

"Jeder Fachmann ist auf seinem Gebiet ein Esel! " – Svaki je stru?njak na svom podru?ju magarac!

Dobri?ina Karl Marx (kojeg su poslije smrti njegovi "Fah-idioti" pretvorili u ?udovište, kao što su i njegovog prethodnika Mojsija njegovi "Fah-idioti" natjerali da razbije svoje Excel tablice) u knjizi „Bijeda filozofije” (napisanoj 1847 protiv Proudhonove "Filozofije bijede") je fino anticipirao vrijeme koje je zavladalo u ovim modernim vremenima s po?etka 21. stolje?a, a koje nas je uvelo u krizu (negdje svjetsku, negdje nacionalnu - a uglavnom obje koje se me?usobno sinergijski multipliciraju):

Što se ti?e podjele rada moderno društvo karakterizira ?injenica da ju sa?injavaju specijalisti i profesionalci me?u kojima se generira "Fah-idiotizam".

S Marxom bismo trebali završiti ova parabolisti?ka bombardiranja, i privremeno se zadovoljiti s konstatacijom, da smo upravo preplavljeni „Fah-idiotizmom“ na raznim razinama društvene zbilje, u kojoj se samo imenovanje na neke politi?ke (gospodarske, pravosudne, pa ?ak i znanstveni?ke) funkcije smatra potvrdom znanja ponosnih nositelja tih izuzetnih po?asti – pa se onda takvi „Fachmani“ (stru?njaci) razbacuju svojim sveznanjem (neznanjem) na „fah-idiotski“ na?in – šire?i oko sebe svu bijedu (ne samo osobne filozofije nego i vlastitog uma) pritom beskrupulozno ugrožavaju?i ?ak egzistencije bližnjih (onih istih poreznih obveznika koji su im u vlastitom neznanju i „demokratskom“ nesnalaženju te iste funkcije podarili - i još ih k tome "demokratski" obilato pla?aju).

Pojam Fah-idiota se s naletima informatizacije jedno vrijeme kao specijalnost zadržavao u sferama kompjuterskog svijeta, kao etiketa lijepio na ljude koji su u svojoj zaljubljenosti novim elektronskim tehnologijama po?eli im pridavati nadnaravna zna?enja i o?ekivanja. Danas, sa sve ve?om kompjuterizacijom taj se isti „osje?aj posve?enosti“ širi na razne razine društvenog ponašanja, i postaje zamjena za stvarnost – a sve to se onda pretvara u „Fachidiotismus par excellence“. Primjena nekih kompjutorskih tehnika (koje ina?e olakšavaju život npr. samo - izra?unavaju?ih tablica ili „Excela“ odnosno raznih sli?nih tehnika a razli?itih naziva) postale su uzvišeni, fasciniraju?i i svemo?ni na?in rješavanja ve?ine privatnih, poslovnih i društvenih teško?a.

Imam par prijatelja koji su ušli u sve tajne „Excela“. Jedan je tako napravio posebne programe koji su godinama zasljepljivali „mušterije“, a mnoge i danas s uspjehom „op?arava“. Kad bi nekom novope?enom stru?njaku trebao nekakav investicijski projekt otišao bi kod njega, lijepo bi sjeli pred ?arobni ekran i samo ukucavali varijante kako bi se na kraju dobio željeni rezultat. Ako bi pritom na ulazne veli?ine trebalo ukucavati nerealne brojke, u?eni „mušterija“ bi stisnuo o?i i odobrio - i onda bi se pred o?aranim o?ima dobio taj jedva o?ekivani i silno željeni rezultat. Ako je i bio zasnovan na nerealnim unosima, nikoga nije bilo briga, jer na ekranu i u papirima je sve to tako lijepo izgledalo.

Kod drugog „Excel magi?ara“ su tako iz neke "zgodno privatizirane" tvrtke došli slagati svoj plan poslovanja - a procedura ista: Da bi se zadovoljili nerealni apetiti bili su potrebni odre?eni poslovni rezultati, kojima je onda kao zadanim veli?inama sve bilo podre?eno, pa su se ulazne stavke punile nerealnim o?ekivanjima. Kona?ni rezultat je na ekranu i papiru izgledao više nego ?arobno, ali u realnosti je ova tvrtka ve? danas prakti?ki u bankrotu (pa se kao problem potiho ali opasno valja iza državnog i politi?kog obzorja da bi uskoro mogla nadmašiti ova nemila doga?anja oko Sun?anog Hvara).

Današnja Hrvatska je potpuno premrežena uzvišenim „Excel ?arolijama“ (lingvisti?ki latinski korjen Excela ima zna?enje: uzdignu?e, podignu?e, dizanje, uzdizanje, uzlet, uznošenje, uzvisivanje, podizanje, visina, uzvisina, brežuljak, visina topovske cijevi, veli?ina), a kad stvari krenu ukrivo „Excel ?arobnjake“ nitko ne problematizira niti poziva na odgovornost - budu?i da stvarnost više ni ne postoji – jer smo masovno zapljusnuti „Fachidiotismusom par excellence“ , od najnižih državnih razina pa sve do Narodne banke, Ministarstva financija, Predsjednika vlade i Predsjednika države. Sve što vrijedi je u „Excelu“, ništa ne postoji izvan njega, pa ako se stvarnost od njega razlikuje, tim gore po nju. „Excel“ omogu?uje ne samo dvojno knjigovodstvo, nego dvostruko, trostruko, ?etverostruko, višestruko knjigovodstvo - pa je stvarnost definitivno s njime istjerana iz života, baš kao u nekakvom bulgakovljevskom teatru za naivne o?i.

Primjer ovakvog „Fachidiotismusa par excellence“ smo imali prilike nedavno doživjeti prigodom „kreiranja“ Vladinih „antirecesijskih mjera“. U petak su sazvani ministri da do ponedjeljka pregledaju svaki svoje „Excel“ tabele, i donesu željene rezultate – par milijardi kuna navodnih „ušteda“. Dakako, „Excel magi?ari“ su, dok mahneš ?arobnja?kim prstom, svaki na svom podru?ju to i u?inili (tj. silovali ulazne podatke shodno zacrtanom izlaznom rezultatu) – pak je u utorak "presretna nacija" dobila svoj toliko dugo o?ekivani i silno žu?eni plan antirecesijskih mjera (ma što se u tom i takvom planu skrivalo). Pritom se nitko od ovih „Excel magi?ara“ ni priupitao nije, a kamoli pokušao odgovoriti na dva logi?na pitanja:

• Kako to da se nitko nije upitao da li taj (na njihov na?in) „ušte?eni“ novac uop?e postoji, ili je tek fikcija, jer ga tek treba ubrati ako ima gdje i od ?ega, a slabašna narodna ple?a (još k tome optere?ena nerješivim svjetskim i unutarnjim teško?ama) više ne mogu sve to jednostavno iznijeti.

• Kako je to unutar ministarstva bilo toliko novaca kojima su se služili po vlastitom naho?enju u onim blaženim predkriznim vremenima („u kojima je Bog po zemlji hodio“). Naime, ako novac poreznih poreznika uglavnom i jest fikcija dok je u planu, on postaje egzaktan podatak kad se novac potroši - i pretvara se u više nego realan teret na slabašnim narodnim ple?ima.

Kako su ve? pred kraj prošle godine nastale skoro nepremostive teško?e u punjenju državnog prora?una, bez ?ega dakako nema ni trošenja prora?unskih sredstava, pa ni tih slavnih „ušteda“, pitanje je gdje to uop?e idemo. Nije da na tim nižim i višim državnim razinama nema znalaca i profesionalaca (ima tamo i profesora i doktora, i knjigovo?a i inženjera i agronoma), ali je opsjenarstvo koje se me?u njima proizvodi „Fachidiotismus“ (ili generira kako re?e stari dobri a zaboravljeni Marx) - je pregolemo, jer su se Fah-idioti“ uvijek znali zanositi nadnaravnim, božanskim zna?ajima, (od idola i kumira do bogova, od Marxa do „Excela“). Uostalom Excel se slavi još od Mojsijevih vremena, koji je prvi me?u ljude donio Excel (uzvišene) tablice (kojih se malo tko više pridržava), baš kako se to slavi u poznatoj vjerskoj himni: „Gloria in Excelsis Deo“ gdje piše (a može se i pjevati):

Laudámus te,
benedícimus te,
adorámus te,
glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,

Komentari

Svaki komentar je

Svaki komentar je suvišan!Kapa do poda!Misao,stil,znanje,elokvencija...!Oduševljen sam!

Tko je glasao

Naše ( Šukerove ) excel

Naše ( Šukerove ) excel tablice grozničavo očekuju ove godine iz prihoda od turizma spas države od sve uočljivijeg bauka totalnog bankrota. Nonšalantno smo ubacili u te tablice očekivani prihod od turizma i sada ponovo možemo mirno spavati duboki zimski san. Ali - ne lezi vraže! Iz Berlina sa sajma ITB stižu neovisne stručne vijesti po kojima nam turizam podbacuje ( za sada ) oko 20 posto u broju dolazaka turista i oko 10 posto u nižoj cijeni iliti zbrojeno za oko jednu trećinu svega i svačega a ponajviše EUR-a. Po ovome izračunu, ako bi ove podatke netko u excelu neodgovorno, neoprezno i izvan svake kontrole obradio, dobio bi cca 2 milijarde EUR-a prihoda manje nego lani. Odnosno, ADIO MARE! Doduše, to smo i prije Berlina znali, ali smo tamo otputovali ( sa prevoditeljima, jer ne govorimo strane jezike ) da nas tamo malo vide, a malo bome i mi njih. U isto vrijeme Turska bilježi porast od 13 posto. Nažalost, naš Mujo nije i njihov, turski, pa da znalački pripremi sezonu po slovu struke i zakona. Za našega Muju, a isto tako i za pajdaše mu Bajsa i Grgića, ne možemo čak reći ni da su Fah-idioti, jer nisu stručnjaci. Turistički, naravno, jer recimo jedan se Grgić, moramo priznati, doista dobro razumije u "Hajduka" i nogomet. Priprema svake turističke sezone ima svoja tržišna pravila, koje treba ZNATI. Mi u Hrvatskoj imamo dovoljno i znanja i zanata i alata, ali to nitko ne zna upotrijebiti. Zemlje koje to rade po onoj dalmatinskoj "daj materi dite" mirnije spavaju. Dobro organizirane i efikasne državne uprave, kao što je turska na primjer, znalački i odgovorno rade svoj posao. Samo nažalost, mi nismo - Turska. Evala!

Tko je glasao

Εξχελ? Ne bi li na

Εξχελ? Ne bi li na desnoj ploči trebalo biti nešto kao starožidovsko pismo :))

Tko je glasao

Μαλακκα e da,

Μαλακκα

e da, naravno. osim toga svaka cast za grafikicu!

dopusti da primjetim da si stavio jedan χ (chi) kojemu tu nije mjesto, ξ (malo Ξ) je sasvim dovoljno.
pozdrav
γεια σου

Tko je glasao

Ova grafika je samo mala

Ova grafika je samo mala igra pa nije toliko bitno,

Zapravo na slici se ionako ne zna što doista piše na tablicama.
Mojsijeva glava je bila Charletona Hestona ali sam mu je zamijenio sa Šukerovom.

Excel dolazi od latinskog naziv za više uzvišeno itd. pa sam u komici povezivanja Mojsijeve uzvišene, nebeske tablice nazvao excel tablicama. U tom poigravanju jednostavno sam u wordu napisao "excel" na fontu simbola (tj. grčki) .

Kako je sve skupa jedan zabavni bućkuriš nije bitno je li točno i kako bi se excel nazvao na starohebrejskom.

Ali šta ti znači malakka?

Tko je glasao

Ma to znaci sve, jedna jako

Ma to znaci sve,

jedna jako gruba rijec koju ljudi/prijatelji sebi medjusobno tepaju od milja....

Nikako nekome nepoznatome to reci!

btw dobra grafikica

Tko je glasao

Malaka=Drkeđžija,

Malaka=Drkeđžija, +objašnjenje od gore

Tko je glasao

Kog ti nazivaš sad malaka?

Kog ti nazivaš sad malaka?

Tko je glasao

frederik, nisu oni, na

frederik,

nisu oni, na žalost, fachidiotismus, dapače, riječ je o vrhunskim "majstorima" !!!

Tko je glasao

Zdravko, ovu moju rugalicu

Zdravko, ovu moju rugalicu treba shvatiti kao moj osobni optimizam (ma kako to možda izgledalo iznenađujuće) - smisao svega je da će se prije ili kasnije svačiji doprinos vrjednovati prema stvarnim učincima, pa će onda sva bijeda te visokostručnosti i vrhunskog "majstorluka" se ukazati u svojoj stvarnoj vrijednosti.

Netko to vidi prije (gdje neskromno i ambiciozno ubrajam sam sebe i mnoge druge - nije nas mali broj), a netko poslije. Formula takvog procjenjivanja je vrlo jednostavna - treba samo realno sagledati rezultate - a oni su nevjerojatno mršavi, dapače društveno štetni s dugotrajnim negativnim posljedicama.

Tko je glasao

Zabranit korištenje Excela

Zabranit korištenje Excela u Hrvatskoj?

Tko je glasao

@frederik, šteta što ti

@frederik,
šteta što ti šeks nije prijatelj pa da ga priupitaš što je sa rješavanjem žalbe Slavice Banić po hitnom postupku ( 10-ak dana kako je izjavio, a prošlo je već mjesec dana ).

Excel je fantastičan i treba ga zabraniti onima koji se ne znaju njime služiti.

U petak su sazvani ministri da do ponedjeljka pregledaju svaki svoje „Excel“ tabele, i donesu željene rezultate – par milijardi kuna navodnih „ušteda“. Dakako, „Excel magičari“ su dok mahneš čarobnjačkim prstom svaki na svom području to i učinili (tj. silovali ulazne podatke shodno zacrtanom izlaznom rezultatu) – pak je u utorak presretna nacija dobila svoj toliko dugo očekivani i žuđeni plan antirecesijskih mjera, ma što se u tom pplanu skrivalo

Moj komentar od 07.02. vezano uz uštede je napisan bez excela, a njima je za to trebalo daleko više vremena.

Ja neznam, ali kad postoji mogućnost da mi se prihodi kućanstva smanje - ne kupujem automobile, novi namještaj, ne visim na telefonu, ne vozikam se autom. Nitko normalan neće smanjiti 10% mirovine onima koji i onako jedva preživljavaju, ali se moglo ne povećati plaće onima koji je primaju iz državnog proračuna. Rashodi proračuna u 2009. povećani su za gotovo 2 milijarde po pitanju rashoda za zaposlene u odnosu na 2008.godinu. Rashodi za materijal i energiju daju prostora za značajno smanjenje rashoda. Rashodi za usluge imaju jednu za mene izuzetno zanimljivu stavku. Baš me zanima kome se isplaćuju ta sredstva za intelektualne i osobne usluge. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine - sve u iznosima kao da je kriza svugdje samo ne kod nas.

Plaće za redovan rad 18.510.466.389 6% 1.110.627.983
Plaće u naravi 27.354.043 50% 13.677.021
Plaće za prekovremeni rad 159.152.909 100% 159.152.909
Plaće za posebne uvjete rada 115.487.000 100% 115.487.000
Ostali rashodi za zaposlene 973.285.872 50% 486.642.93

Službena putovanja 314.713.372 50% 157.356.686
Nakn.prijevoz,teren.rad,odvojen živ. 1.020.445.506 50% 510.222.753
Stručno usavršavanje zaposlenika 86.250.595 70% 60.375.416
Rashodi za materijal i energiju 2.465.292.77350% 1.232.646.386

Rashodi za usluge 5.463.884.256 50% 2.731.942.128
Intelektualne i osobne usluge npr. 1.448.547.988

Rash.za nab.nefinanc.imovine 3.594.342.578 40% 1.437.737.031

Još bi im samo predložila da saborski zastupnici volontiraju u brojnim nadzornim odborima jer ionako imaju premali broj radnih dana . Koliko se u NO zarađuje može nam poslužiti podatak po kojem se sindikalac bez diplome odrekao članstva u NO i prihoda od 3.000,00 kn - iz moralnih razloga.

Tko je glasao

Službena putovanja

Službena putovanja 314.713.372 50% 157.356.686
Nakn.prijevoz,teren.rad,odvojen živ. 1.020.445.506 50% 510.222.753
Plaće za posebne uvjete rada 115.487.000 100% 115.487.000

Samo ove tri stavke slucaju rada uz pomoc interneta smanjuju troskove u najskromnijoj opciji za : 782 mil. kuna.

Tko je glasao

Dragi moj Frederik, još kad

Dragi moj Frederik,
još kad bi znao kako se donose odluke o visini sredstava za određena ministarstva, kako ih se raspoređuje, tko i kako to obrazlaže........možda i dio znaš.....ma, kose bi si čupal, vjeruj mi!!!
Ja, sam pokušao al' sam ćelav;)

Nemaju ti oni pojma ni napraviti kalendar u Excelu, a kamoli ga rabiti kao analitički alat.
Prilog goremu, ekipa kopja ga je radila za npr. FY 2007 nije ista u FY 2008, niti će biti ista u FY 2009, tako da se pojma nema zašto je netko tada stavio na taj račun toliko, a prebacio u iduću FY toliko,....Project mangeri se gube, spase ako uspiju na vrijeme dobiti informaciju, ono sšto se spasiti da, itd. i tako uvijek.

Evala, dnevnik ti je odličan za one koji žele slušati.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Kamo sreće da u hrvatskoj

Kamo sreće da u hrvatskoj vladi imamo ponekog „Fachidiota“, a ne sve same "Sanaderbretfahrere", što bi u slobodnom prijevodu značilo Sanaderove daskaše.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljica, koliko je meni

kukljica, koliko je meni poznoto, "Bretfahrer"-ri su nesposobnjakovići koji se furaju uz nekog sposobnog stručnjaka, a...Sanader to sigurno nije.

Tko je glasao

@pravednik vz, čekaj malo,

@pravednik vz, čekaj malo, a kako je onda Sanader došao do kolekcija satova, čardaka ni na nebu ni na zemlji, ušteđevine i svih onih drugih sitnica koje se mjere u milionim eura?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljica...pa kako je

kukljica...pa kako je moguće da ti je promakla činjenica da je Sanader fantastično znao furati Schubkarren po
austrijskim Baustellama gdje je "oplodio" svoj kapital kojeg je donio iz Dugobaba?

Tko je glasao

U Hrvatskoj, na žalost,

U Hrvatskoj, na žalost, ima previše idiota u svakom fachu...

Tko je glasao

Kukljica, Kaj ne veliš po

Kukljica,

Kaj ne veliš po domači,svi te buju razmeli: Jednostavno rečeno pulferaši

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci