Tagovi

08. 03. Me?unarodni dan žena

Današnji dan slavimo kao promociju borbe za prava žena.
U mnogim zemljam taj dan se slavi kao nacionalni praznik.
Proslava i obilježavanje ovog dana ima i brojne osporavatelje, jer kao što se danas i za kakva ženska prava treba boriti kad su žene u potpunosti u pravima izjedna?ene s muškarcima?
Drugi ?e opet Dan žena proglasiti komunisti?kom izmišljotinom, pokušavaju?i borbu za prava žena i na taj na?in diskreditirati.

A ta borba ima smisla i danas.
Ima, itekako!
Jer ....
... vrije?ate žene, ponižavate ih, maltretirate i na sve ih mogu?e na?ine onemogu?avate u ostvarivanju njihovih sloboda i ljudskih prava, dovodite ih do neželjene trudno?e, silujete, premla?ujete i na kraju ubijate ...

Ima li ijedan valjan razlog zašto to ?inite?

Nema!

Vrije?ate ih i ponižavate zato jer ste ih na neki na?in u?inili ovisnim o vama, a one misle da je vaše nasilni?ko ponašanje ipak prolaznog karaktera, pa vam i dalje vjeruju, a nerijetko vas i dalje vole. ?esto im uz uvrede i batine u suzama i strahu nepovratno pro?e (pre)veliki dio života, prevelik zato jer je pokloniti takvom kabadahiji i jedan jedini dan svojeg života previše.

Koliko puta sam slušao kako je eto žena ostala u drugom stanju samo zato jer "nije pazila". A ne bi li vi, ma?o tipovi, malo pripazili pa ne dovodili u nepriliku svoje partnerice koje vam podaruju najljepše trenutke u životu? Ne, jer od neželjene trudno?e vaše partnerice vi nemate nikakvih posljedica, a ona mora ili zadržati dijete ili ga roditi onda kad nije planirala, ?esto uz vaše protivljenje ("Bog mater, nek' napravi abi?!") ili se odlu?iti za abortus, uz sve one eti?ke dileme, emocionalne probleme pa i izazivanje hormonalnih poreme?aja u organizmu. Ali za vas je sve jednostavno, vi nemate ni eti?kih dilema, ni emocionalnih problema, ni hormonalnih poreme?aja, vi se ?ak ne osje?ate krivim što ste je svojom krajnjom nepažnjom i bahatim sebeljubivim ponašanjem doveli u situaciju da mora donositi teške odluke i narušavati svoje zdravlje.

Kolike li su žene silovane samo zato jer su dobro izgledale, bile ukusno našminkane i odjevene, lijepo mirisale .... rje?ju "to su i zaslužile jer su išle prkositi kurcu".

Pitate li se vi ikad o slobodama pojedinca ili u svojoj neosjetljivosti prema drugima mislite da je vaša sloboda bezgrani?na.

Ali nije, sloboda jednog pojedinca seže samo do slobode drugog pojedinca, pa ulazak u prostor drugog pojedinca, bez njegove privole predstavlja ?in nasilja. To posebno vrijedi u odnosima muškarca i žene, jer je uvijek potrebna privola i jednog i drugog, u protivnom, ako te privole nema, radi se o nasilju.

Jeste li se ikad zapitali postoje li osim fizi?kih i nekakve druge razlike izme?u pripadnika iste vrste, muškaraca i žena? Vjerojatno niste, jer da jeste shvatili bi da smo mi dva svijeta, pa griješe svi oni muškarci koji misle da žene razmišljaju na isti na?in kao i muškarci, ali griješe jednako tako i žene koje misle da muškarci razmišljaju na isti na?in kao i one. Psihi?ki i fizi?ki zdrav muškarac je uvijek spreman za ženu, ne treba ga za to posebno pripremati, dok ženu treba prpremiti da bude spremna za muškarca. Koliki od vas tu "pripremu" jednostavno preska?u? Tada taj ?in donosi zadovoljstrvo samo vama, a partnerica moli Boga da odnos traje što kra?e.

Poslovni partner vas je prevario, bijesni ste na ?itav svijet, dolazite ku?i silno razjareni, a kod ku?e je ona, samo ?eka da na njoj iskalite svoje bijes. Sutradan ne može ni na posao onako sva u modricama, sretna što joj niste ništa polomili. Ili možda jeste? Da ste joj se bar ispri?ali i zamolili je za oproštenje, ali niste. A ona umjesto da vam nikad više ne pruži šansu, preispituje se i traži neku svoju nepostoje?u krivnju, pokazuju?i razumijevanje za vaš nedopustivi postupak.

Varate je, ali nju optužujete da ona vara vas, pa "nevjernicu" svako toliko preventivno prebijete, ne pomažu njene suze i uvjeravanja da "drugog muškarca ni pogledala nije", batine su sve ?eš?e, a kad vaša paranoja dosegne vrhunac, proradi oružje, vatreno ili hladno, svejedno ili možda tek snažne ruke.
I oduzimate joj život.
Bezrazložno, jer nju ste optužili za svoje nepodopštine.
Pa kad bi vas baš i varala, odakle vam pravo da je zato lišite života?

Pitao sam se što bi i kakav bi život bio bez žena i bi li takav život uop?e bilo vrijedno živjeti?

Zaklju?ujem da ne, zato se ženama i dalje divim, poštujem ih i nježno volim kad mi to dopuste.

Osu?ujem svakog pojednica koji se iskaljuje na ženama ili provodi nad njima bilo kakvo nasilje, pa?e gnušam se takvih postupaka i takvih ljudi.

Svim ženama ?estitam njihov Dan sa željom da nasilje prema njima prestane!

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci