Tagovi

Saborske pla?e, mirovine i pokušaj obmane

Godnina 2004.

Te sam godine u Saboru podnio prijedlog izmjena zakona o obvezama i pravima zastupnika kojima sam predložio ukidanje povlaštene mirovine za zastupnike i vra?anje u redovni mirovinski sustav. Pošto su zakonom o vladi ista prava za sebe upisali i ministri, to bi se odnosilo i na njih.

Godina 2005.

Parlamentarna rasprava nije otvorena jer je Vlada odbijala dati mišljenje o mom prijedlogu zakona. Na aktualnom prijepodnevu (ožujak mjesec) pitao sam Sanadera dokle ?e opstruirati parlamentarnu raspravu o mom prijedlogu? Odgovorio je da moj prijedlog pru?ava grupa eksperata i da ?e Vlada dati mišljenje kada on dobije njihov nalaz.

Godina 2007.

Sabor je raspušten a moj prijedlog proceduralno propao.
U izbornoj kampanji Milanovi? na press konferenciji u ?akovcu najavljuje da ?e SDP odmah poslije izbora predložiti radikalne promjene toga modela.

Godina 2008.

Na aktualnom prijepodnevu (studeni) od Sanadera tražim da mi dostavi nalaz one grupe eksperata iz 2005. Milanovi? na aktualnom prijepodnevu pita Sanadrea kada ?e Vlada predložiti promjene toga modela.

Godina 2009.
Sije?anj.
SDP još uvijek nije u proceduru dao svoj prijedlog zakona. Sanader još uvijek nije odgovorio na moje pitanje.
Velja?a.
Na aktualnom prijepodnevu predsjednik Sabora podsje?a Sanadera da mi duguje odgovor iz studenog 2008. i daje mu dopunskih 8 dana. Ni nakon proteka dopunskih 8 dana odgovora nema. Od tada svaki dan, na kraju svake rasprave ponavljam:
„Uostalom, poštovane kolegice, poštovani kolege, gospodine predsjedni?e, podsje?am vas da se premijer Sanader još uvijek boji odgovoriti na moje zastupnu?ko pitanje iz studenog prošle godine o nalazu grupe eksperata o mom prijedlogu zakona o ukidanju povlaštenih mirovina“.
I tako sve do 19. velja?e. Toga dana stigao je odgovor!
A u njemu piše „...da je Vlada odlu?ila predložiti promjene zakona i pooštriti uvjete za stjecanje prava na tu povlaštenu mirovinu ...“.

Na dnevnom redu ove, sada završene sjednice bio je i prijedlog SDP-a prema kojemu se za državne dužnosnike ne bi primjenjivalo pove?anje osnovice za obra?un pla?e od 6%. Rasprava nije otvorena i ta se to?ka dnevnog reda prebacila na narednu sjednicu.

Na web stranicama Sabora, u najavama doga?aja otkrio sam da Luka Bebi?, predsjednik Hrvatskog sabora u ponedjeljak 23, velja?e ima radni sastanka na temu „... analiza i rasprava o pravima zastupnika Hrvtskog sabora ... s osvrtom na odgovaraju?a rješenja u nekim zemljama u nekim euoropskim zemljama ...“. Tko je sve pozvan na taj „radni sastanak“ nemam pojma ali znam da ja, kao zastupnik koji je IMAO SVOJ PRIJEDLOG ZAKONA nisam pozvan.

Potrudio sam se saznati koji su to „osvrt na odgovaraju?a rješenja u nekim Eu zemljama“ pripremili.
Pozvani na taj sastanak dobili su podatke iz 13 zemalja koji obuhva?aju podatke o : visini pla?a zastupnika, bruto nacionalnom dohodku, prosje?noj pla?i naknade i druga prava zastupnika te mirovinska prava zastupnika.

Za potrebe ovog dnevnika izdvojiti ?u samo dio podataka a posebno ?u se baviti podacima koji su dati za HRVATSKU. I to zato što su dati NETO?NI PODACI !!!

SLOVENIJA
Odnos pla?e zastupnika i prosje?ne pla?e = 1:5,4 (4.544 : 834)
Zastupnici nemaju pravo na mirovine po posebnim propisima
SLOVA?KA
Odnos pla?e zastupnika i prosje?ne pla?e = 1:2.98 (2.000:669)
Zastupnici nemaju pravo na mirovine po posebnim propisima
PORTUGAL
Odnos pla?e zastupnika i prosje?ne pla?e = 1:5,03 (3.708:737)
Zastupnici nemaju pravo na mirovine po posebnim propisima
FINSKA
Odnos pla?e zastupnika i prosje?ne pla?e = 1.1,98 (5.959:3.000)
Zastupnici nemaju pravo na mirovine po posebnim propisima
AUSTRIJA
Odnos pla?e zastupnika i prosje?ne pla?e = 1:2,36 (7.418:3.173)
Zastupnici nemaju pravo na mirovine po posebnim propisima
RUMUNJSKA
Odnos pla?e zastupnika i prosje?ne pla?e = 1:2,8 (1.807: 634)
Nakon dvije godine mandata ima pravo na mirovinu od 75% prosje?nih pla?a u parlamentu.
NORVEŠKA
Odnos pla?e zastupnika i prosje?ne pla?e = 1:3,7 ( 7.465 : 3.137)
Nakon minimalno 12 godina mandata posebna mirovina iznosi 66% osnovne pla?e)
MA?ARSKA
Odnos pla?e zastupnika i prosje?ne pla?e = 1:1,92 (1.084 : 563)
Nakon punog mandata u roku od 5 godina zastupnik ?e dosti?i dobnu granicu koja daje pravo na starosnu mirovinu (62. godine starosti)
LUKSENBURG
Odnos pla?e zastupnika i prosje?ne pla?e = 1:2,8 (7.000:2,500)
Pravo na posebnu mirovinu stje?e se nakon 10 godina mandata s navršenih 65 godina starosti ili 40 godina staža.
IRSKA
Odnos pla?e zastupnika i prosje?ne pla?e = 1:2,5 ( 8,349 : 3,268)
Nakon dvije godine mandata stje?e se pravo na povlaštenu mirovinu koja ovosi o duljini mandata a izra?unava se prema pla?i zastupnika
BELGIJA
Odnos pla?e zastupnika i prosje?ne pla?e = 1:2,44 ( 3.300 : 1.350)
Pravo na povlaštenu mirovinu stje?e se nakon 20 godina mandata s navršenih 55 godina starosti a mirovina iznosi 75% pla?e.
ESTONIJA
Odnos pla?e zastupnika i prosje?ne pla?e = 1:4,1 (3.100:750)
Pravo na povlaštenu mirovinu stje?u nakon najmanje 3 godine mandata a mirovina iznosi 40% pla?e, za 6 godina mandata mirovina iznosi 60% pla?e a za 9 godina 75% pla?e.
HRVATSKA
Odnos pla?e zastupnika i prosje?ne pla?e = 1:2,5 (1.800 : 700)
Pravo na povlaštenu mirovinu stje?e se nakon 2 godine mandata, 55 godina života (50 za žene) i najmanje 20 godina staža. Mirovina iznosi 85% od zadnje ispla?ene pla?e.
PS: podaci o pla?ama su u eurima.

Dakle, na temelju ovh podataka ?e se u Saboru raspravljati i vršiti usporedba.
Ali, podaci iznjeti za HRVATSKU nisu to?ni !
Podatak o pla?i zastupnika u visini 1.800 eura nije to?an. Kao ni podatak o prosje?noj pla?i u RH!
Naime, osnovica za obra?un pla?e SVIH DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA iznosi 5.415 kuna bruto. Koeficjenat za izra?una pla?e zastupnika je 5,27. To daje bruto pla?u od 28.527 ili 15.100 neto. A po te?aju kuna –euro 7,45 pla?a zastupnika BEZ GODENE STAŽA iznosi 2027 eura !!!
Ili primjer pla?e zastupnika s 33 godine radnog staža: neto pla?a 19.178 kuna ili 2.574 eura.
Ili primjer pla?e zastupnika s 17 godina staža: neto pla?a 17.500 kuna ili 2.348 eura.

Ali to nije sve. Koeficjenti za obra?un pla?a nisu jednaki za sve. Onaj od 5,27 je za „obi?ne“ zastupnike.
Predsjednika sabora ima koeficjenat 7.86.
Podpredsjednici 7,14 i njih je pet.
Predsjednici radnih tijela 6.43 a njih je 32.
Podpredsjednici radnih tijela 5,70 i njih je 32.
Predsjednici klubova zastupnika 6,43 a njih je 9.
Podpredsjednici klubova 5,70 i njih je 9.
I tako dolazimo do 88 zastupnika ( od 153 ukupno) koji imaju VE?I koeficjenat za obra?un pla?e pa time i ve?u pla?u.
I odakle sada podatak da je prosje?na pla?a zastupnika Hrvatskog sabora 1.800 eura ???
A i podatak o prosje?noj pla?i u RH nije 700 eura nego 722. (sije?anj 2009 = 5.379 kuna)

Po meni, prosje?na pla?a zastupnika Hrvatskog sabora je oko 2.500 eura a to zna?i da je odnos prosje?ne pla?e i zastupni?ke 1:3,46 a ne 1:2,5!

Prema podacima HZZM –oa na dan 31. prosinca 2008. broj korisnika povlaštene mirovine iz redova zastupnika i ?lanova vlade bio je 450 s prosje?nom mirovinom od 9.875 kuna.
U sije?nju 2009, prosje?ne ispla?ene mirovine su iznosile:
- starosna 2.353 kune
- invalidska 1,884 kune
- obiteljska 1.817 kuna
Ili ukupni prosjek 2.126 kune. To pak daje podatak da je odnos prosje?ne mirovine i one povlaštene 1:4,64.
Zanimljivo je i to da u materijalima za sastanak u ponedjeljak , predsjednik Sabora Luka Bebi? nije dao usporedbu visina mirovina ?lanova parlamenta i prosje?nih mrovina u državama koje su uzeli za usporedbu.

Komentari

farsa

farsa

i ništa drugo jer niti jedan jedna neće rezati granu na kojoj sjede,
a nakon Sabora i Vlade ionako če imati ili već imaju razvijene biznise,a kada taj biznis dobro unovče tada će se povuć u odličnu penziju i sada da mi očekujemo da će si oni dobre penzije onemogućiti ma malo Morgen

Tko je glasao

Neki podaci koje ste ovdje

Neki podaci koje ste ovdje iznijeli neće štimat, npr. podatak za Norvešku:

NORVEŠKA
Odnos plaće zastupnika i prosjećne plaće = 1:3,7 ( 7.465 : 3.137)

ako je omjer 1:3,7 a prosječna plaća 3 137, plaća zastupnika trebala bi biti 11 607 eura.

ili podatak za Belgiju:

BELGIJA
Odnos plaće zastupnika i prosjećne plaće = 1:2,44 ( 3.300 : 1.350)

prije će biti da je 1 350 € u Belgiji minimalna plaća, a ne prosječna.

pa ili se Vama potkrala greška kod prepisivanja ili onima koji su pripremali materijal.

Glede podataka za Hrvatsku pretpostavljam da u obzir nisu uzete i mnoge druge beneficije i pogodnosti koje našim dužnosnicima pomažu da im plaća ostane gotovo netaknuta... poput kreditnih kartica, službenih vozila (koje koriste i u privatne svrhe), raznoraznih nakanada npr. za "odvojeni" život, pa su tu i dnevnice, eventualno i putni nalozi za korištenje privatnog auta u "poslovne svrhe" , zatim naknade za sjedenja u nadzornim odborima i kojekakvim "tijelima", organizacijama, besplatne parkirne karte, kazališne i sl...

a kladim se da neki koji "puno rade" nategnu i do 50 000 kuna na ruke???

:)

˘°˛l¸°˘

Tko je glasao

Ne razumijem sto znaci ovo

Ne razumijem sto znaci ovo "Koristenje auta u poslovne svrhe".Gospoda zastupnici imaju OGROMNE place i svoje auto trebaju koristiti na svim putovanjima bez naknade.Zasto bi im netko (drzava)placala gorivo i amortizaciju.Da ne govorim o placenom smjestaju u Zagrebu (za one van Zareba) i raznim karticama i cijeni hrane i pica u saborskom restoranu,itd itd.Gospodo draga,u Americi vas nitko ne pita kako i cime se krecete ,recimo u New Yorku.Podrazumijeva se da imate svoj automobil i da ce te ici svojim automobilom.Ili ces platiti taxi.Ili imas poslovnog prijatelja pa ga vodis na rucak.Zasto to treba platiti drzava.To je tvoj poslovni prijatelj pa se dogovorite tko ce platiti rucak.Ti ili on.I sve ostalo.SVA sluzbena auta RASPRODATI odmah.Ukinuti reprezentaciju,ODMAH.Ukinuti SLUZBENE Kartice (cega se nece sjetiti)ODMAH itd.itd.Evo naum mi je pao Skegro.Da li on u svojoj firmi daje kreditne kartice,sluzbena auta,reprezentaciju i slicno.Ili Jure Radic i slicni.

Tko je glasao

Zaposleni imaju pravo na

Zaposleni imaju pravo na takve naknade, ali to nije kada ideš vikendom na izlet, nego kada u firmi nema dosta vozila pa moraš svojim vozilom otići na nekakav teren, obaviti nešto za firmu itd. ali isključivo za vrijeme radnog vremena, s odobrenjem šefa i u svrhe posla.

Da se u Hrvatskoj to masovno zlorabi, to je svakom jasno. To je zato što su te naknade neoporezive. (isto kao i dnevnice).

Naročito se zlorabi gdje je kontrola vrlo mala, npr. državne firme, Sabor i sl. Trebalo je otići na to svečano rezanje vrpce nove osnovne škole, je li, a baš mi se nije guralo u službeni Audi 8, moj mercedes mi je nekako udobniji... isplatu molim (2 kn i nešto po kilometru... parsto km ovamo i tamo; ah molim i dnevnicu).

Tko je glasao

Ne samo to, nego, koliko sam

Ne samo to, nego, koliko sam ja skužio, saborski zastupnici imaju i besplatan prijevoz bilo kojim prometnim sredstvom, i autobusom i vlakom. Kao, radi "obavljanja posla".

Tko je glasao

tenor= saborski zastupnici

tenor= saborski zastupnici nemaju službene kreditne kartice! niti bilo kakovu reprezentaciju.

Tko je glasao

Poštovani @dresler, jedno

Poštovani @dresler, jedno kratko pitanje: Kako je to riješeno u dalekom Japanu?
Nije provokacija!
Ja sam za taj model a ako Ti je poznat potpuno je jasno i zašto.
Dužnosnički mandat (i ono poslije - stečene veze i zadužbine) je jedan od najvećih "motora" korumpiranosti u RH, da ne kažem - kriminala svih vrsta.

Tko je glasao

jelenska = ne znam. objasni.

jelenska = ne znam. objasni.

Tko je glasao

@dresler, ako sam dobro

@dresler, ako sam dobro obaviješten, a čini mi se da jesam, u Japanu nakon državne funkcije (Vlada) i parlamenta ODMAH ideš u mirovinu i nije uopće mala u odnosu na prosjek.
Umirovljenje je imperativ. Zašto? Pa zbog toga što ti je nakon tih funkcija zabranjen rad bilo gdje i zabranjeno ti je imati svoju tvrtku. Ako si ju imao prije obnašanja funkcije - poslije nje - zaboravi! I "ne pali" nikakav prijepis na ženu, djecu, baku, strinu, odvjetnički ured i slične HR izmišljotine.
Praktični Japanci su precizno (i točno) izračunali da za vrijeme obnašanja funkcije možeš pribaviti toliko veza i "zadužiti" raznim potezima mnoge privrednike, pojedince i cijele tvrtke, da ne kažem cijele grane gospodarstva. Stvoriti si široko polje za pravu berbu koja nastupa tek nakon završetka obnašanje visoke držane funkcije.
E da ne bi to koristio, širio korupciju i kriminal, moraš u mirovinu ali ne fingiranu već pravu mirovinu i mirovanje što se tiče privatnih poslova.
Vratimo se u RH. Zamisli, bolje rečeno znaš i sam, kada je neki ministar prije funkcije veliki poduzetnik pa k tome još u vlastitom resoru i ministar...., pa nakon toga se opet vrati u istu branšu kao poduzetnik...!!?? Nema potrebe da Ti crtam, zar ne?
Isto vrijedi i za saborske zastupnike. Uguraš npr. da se stimulira konjogojstvo ili vinogradarstvo malo više nego li je normalno...; da se izglasa "golferski zakon"; itd. itd i onda se u dužnosničkoj mirovini pojaviš kao poduzetnik u istom.
Vjerujem da sam bio dovoljno jasan.
Zato sam sa japansko rješenje.

P.S. Imaš li prilike i mogućnosti, lijepo Te molim da provjeriš jel u Japanu stvarno tako ili sam ja nešto krivo shvatio. Hvala!

Tko je glasao

@dresler, ako sam dobro

@dresler, ako sam dobro obaviješten, a čini mi se da jesam, u Japanu nakon državne funkcije (Vlada) i parlamenta ODMAH ideš u mirovinu i nije uopće mala u odnosu na prosjek.

A jelenska, kako je to regulirano na Marsu, ili još bolje na Jupiteru. A tek in the galaxy far way, long, long time ago?
Ajde nam objasni, baš nas zanima kako je u njihovoj kulturi, nasljeđu, društvenom i političkom uređenju uređeno. To je jako relevantno za Hrvatsku...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

@Bijes, nema potrebe da

@Bijes, nema potrebe da bijesniš! Nemama pojma kako je to regulirano na Marsu a još manje na Jupiteru (makar je ogroman) :)
Kako je @dresler nabrojio nekoliko država i dao usporedbu bio sam mišljenja da je dobro dodati još neka neobična iskustva tj. pravila ponašanja.
Žao mi je ako to tebe ljuti ali to ništa ne mijenja na stvari baš kao što se ništa neće promijeniti ni kod nas po pitanju tog zakona.
Najbliži istini je @smogismogi!

Tko je glasao

Žao mi je ako to tebe ljuti

Žao mi je ako to tebe ljuti ali to ništa ne mijenja na stvari baš kao što se ništa neće promijeniti ni kod nas po pitanju tog zakona. Najbliži istini je @smogismogi!

Mene ljuti ova diskusija zato što je temelj te diskusije problem hrvata da ne mogu podnijeti da netko ima veću plaću od nekoga. To je SRŽ problema. I zato se već deseti puta o tome diskutira.

Nije rješenje tražiti "pošteni" omjer koliko npr saborski zastupnik može imati veću plaću (od koga - od portira? - kako mjeriti raspon odgovornosti nekga tko samo otvara vrata i saborskog zastupnika koji donosi zakone koji mogu milijarde kn štete napraviti) već je bolji smjer tražiti od ljudi kojima daš veliku plaću da se ponašaju odgovorno, da shvate važnost svoje funkcije, da budu dostojanstveni u tome što rade i da se razvija odgovornost i dignitet saborskog zastupnika...

Ali hrvatski jal je prisutan i zato mi stalno o istim glupostima.
I sve naravno pokreću tipovi poput drLesara (čovjek nije u stanju niti vozački položiti!!) koji se predstavljaju kao moralne veličine i ne znam što već.. Pa tko ga koči da 2/3 plaće donira svaki mjesec u neki udrugu trajnim nalogom ako mislim da je previše plaćen. I tako već 8 godina to može raditi

Ma ajde, dosta mi je Lesara i sličnih lažnih dušebrižnika (tipa npr Latina s 30k mjesečno + postotak od reklama)

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Bijesdrugi, moram se

Bijesdrugi, moram se oglasiti na tvoj komentar, koji me zaista doveo u nedoumicu glede tvojem, moram kazatiž
nakardnog razmišljanja. Što bi ti rekao da si vlasnik privatnog poduzeće i da ti radnici ništa ne rade i još ti
svojim ponašanjem čine štetu, kao što saborski zastupnici čine hrvatskom narodu. Da li bi imali samo svoju plaću
ili još silen druge privilegije, da li bi išli u mirovinu kao svi ostali tvoji zaposlenici ili bi za njih vredio neki drugi
poseban zakon. Naravno da ne bi! Svih koji ne rade dobro odmah bi se rješio, gledao bi kako da im daš što
manju plaću, kako to većina poslodavaca danas radi našim zaposlenicima. Ne bi te bilo briga niti za njihov
priijevoz na posao, niti za topli obrok i sl. Tko mene pita kako idem na posao - biciklim po svježem zraku, vozim
se u svom automobilu i trošim skupo gorivo, ili se gurma po tramvaju ili autobusu? Jedem li za vrijeme radnog
odmora, kojeg isto žele ukinuti. Pa gospodo poslodavci uzmite nam sve, kako bi vam aostalo što više! Vašoj
pohlepi nema kraja!
Zar nije simptomatično da u većini evrposkih zemalja za zastupnike vrijedi isti mirovinski zakon kao i za ostalež
građane. Uhvati me bijes kada ih vidim kako ne dolaze na svoj posao a zato su plaćeni, kako za radog vremena
spavaju, ili jednostavno ne slušaju o čemu se govori.
A ti mi pričaš o njihovoj odovornosti, o teškom poslu. O jadnici!
Mi hrvatski građani morali bi u svako vrijeme imati moć "dati otkaz" od posla svakom saborskom zastupniku koji
se na bilo koji način ogriješi o radne zakone ili svoju radnu dužnost ne obavlja valjano.
Priča o zastupničkom imunitetu je još jedna glupost koja ga oslobađa odgovornosti za sva moguća
zlodjela koja učini kao zastupnik, a taj bi imunitet trebao isključivo vrijediti za riječ izgovorenu u obnašanju
službe zastupnika. Sve ostalo su neprimjerene priviliegije koje su duboko uvredljive za hrvatske građane i sve
one koji ih uzdržavaju.
Zašto sve proglašavaš jalom? Priča o jalu je ovdje izvan konteksta.

Tko je glasao

Saborski zastupnik,

Saborski zastupnik, nažalost, u 99% slučajeva tek diže ruku kako mu naloži predsjednik kluba, tj. stranka. Rijetki se zastupnici po bilo čemu ističu, pogledaj, stalno istih 10 imena po novinama. Većina samo sjedi, marljivo diže ruke i čeka penzijicu.

Dostojanstvenost, dignitet, važnost funkcije itd. su sve fraze. Interes, interes, interes pokreće ljude...

Tko je glasao

OK, @bijes drugi, nismo se

OK, @bijes drugi, nismo se razumjeli! Od riječi do riječi potpisujem što si rekao. Ni jedna plaća ni mirovina nije prevelika ako je čovjek pošteno i kvalitetno zaradi sebi i naročito drugima na korist kao što bi to trebalo biti u slučaju saborskih zastupnika i državnih dužnosnika koji sada imaju pravo na nju.
Što Lesar može, hoće ili smije on sam najbolje zna makar se i meni čini da bi mogao već jednom završiti tu priču ili početi sa novom. Ova se prilično potrošila i teško je očekivati da će netko sam sebi skinuti plaću.
To je rijetko zabilježen slučaj ako uopće postoji.

Tko je glasao

Ostaje pitanje tzv.

Ostaje pitanje tzv. stečenog prava. Naknadno pooštravanje uvjeta za povlaštenu mirovinu odnosilo bi se samo na buduće zastupnike. Mogu s sigurnošću pogoditi da će do izmjene Zakona doći samo i tek neposredno prije izbora, ako stranka na vlasti procijeni da će te izbore izgubiti. Iz dva razloga:
1.) Kako bi mogla koristiti taj podatak u predizbornoj kampanji
2.) Iz dišpeta budućim izbornim pobjednicima.

Tko je glasao

Rješenje je na vidiku. Uzet

Rješenje je na vidiku. Uzet ćemo belgijski model. I onda ćemo umjesto jednog mandata većinu gledati pet mandata(20 godina) jer se neće dati istjerati iz Sabora dok ne ostvare uvjete za povlaštenu mirovinu.
Mogao bih se kladiti da će većina prijedloga u saborskoj raspravi ići prema takvom modelu. I onda nam je zagarantirano da nove ljude u Saboru vidjeti nećemo.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Evo i podataka za Dansku

Evo i podataka za Dansku (približno):

Odnos plaće zastupnika i prosjećne plaće = 1:2,15 ( 6.500 : 3.000)
Pravo na mirovinu stjeće se već nakon 1 godine mandata, ali se puni iznos ostvaruje s 20 godina mandata u parlamentu. Iznos se odredjuje proporcionalno odradjenom stažu. Najveći iznos je 3,500 EUR/mjesečno. dakle, s dvije godine mandata (što je sada u Hrvatskoj uvjet), parlamentarna mirovina bi bila 350 EUR mjesečno (brutto). Mirovina se isplaćuje najranije sa 60 godina starosti. Svi iznosi su "brutto", tj. prije poreza.

The Observer

Tko je glasao

NORVEŠKA Odnos plaće

NORVEŠKA
Odnos plaće zastupnika i prosjećne plaće = 1:3,7 ( 7.465 : 3.137)
Nakon minimalno 12 godina mandata posebna mirovina iznosi 66% osnovne plaće)

Ovo gore mi je OK, pa kad budemo imali GDP kao Norveska - podrzavam.
A do tada svima do 5300 kuna i 40 godina staza ukupno, pa mirovine kao i svima ostalima.Neki su ostavili kosti radi Hrvatske, a nekima se tesko odreci povlastica...Neke boli i guza od sjedenja u Saboru za 14000 kuna.Neki masu igrackama i sluze za ismijavanje novinarima koliko su nepismeni i uporno se blamiraju.
Ako sljaker izgubi posao jer je lose radio, ne vidim cemu bi se nagradjivalo politicare kojima je drzava bankrotirala.

Tko je glasao

G-news, u matrijalima koje

G-news, u matrijalima koje spominjem ima i podataka o visinama BDP-u po državama. Njih sam izostavio zbog ionako prevelikog broja podataka..
Citiram iz zvaršne analize:

"Bruto nacionalni dohodak u Hrvatskoj je iznosio 12.900 eura, te su s njom prema vrijednosti BDP-a usporedive Portugal (14.660), Mađarska (10.611) te Slovačka (10.170)."

Tko je glasao

Prije svega želim naglasiti

Prije svega želim naglasiti da sam zahvalna na svim podacima koji su nam dostupni upravo zahvaljujući Vama. Mene je u svemu ovome najviše zabrinuo podatak da se prosječna plaća saborskog zastupnika ne prikazuje točno. Kako da vjerujemo podacima o prosječnoj plaći koja je osnovica za obračun desetaka tisuća plaća, podacima o aktualnoj vrijednosti mirovine i mnogim drugim podacima.

Najveća moguća plaća može biti zaslužena kao što i najniža plaća može biti nezaslužena. Po načinu ponašanja i rada ( ono što nam je vidljivo ) neki saborski zastupnici ni ne zaslužuju svoju plaću, ali vjerujem da ste Vi koji ste u prošlom sazivu postavili 13 pitanja na sjednici i 98 pitanja pismenim putem ( očito Vam nije stalo do promocije već zaista tražite odgovore na pitanja ) ipak pošteno odradili svoj mandat. Ja Vam čak i pisanje na pollitici i svom blogu priznajem u radno vrijeme jer je očito da želite komunicirati sa onima koji su Vas birali i ne samo sa njima.

Ja bi voljela da omjer najniže i najviše mirovine bude određen. Vjerujem da nijednom umirovljeniku ne bi smetalo da saborski zastupnik ima 16.000 kn mirovine kad bi npr. najniža mirovina za puni staž iznosila 4.000 kn ( dakle neki omjer 1:4 ). Povlaštene mirovine bodu u oči jer je većina umirovljenika suočena sa siromaštvom. Ja bi ipak voljela da su nam "bodlje" više uperene prema sindikalnim "malim i velikim ribama" ( oni bi trebali biti korektiv nepoželjnog postupanja vladajućih ), stečajnim upraviteljima koji godinama "jedu" stečajnu masu poduzeća u stečaju, a za nekoliko mjesečnih posjeta firmama dobijaju veće naknade i od saborskih zastupnika i od sudaca i mnogih drugih, čelnicima državnih poduzeća, članovima nadzornih odbora i da ne nabrajam dalje.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci