Tagovi

Otriježnjenje

Finale svjetskog prvenstva u rukometu proteklo je u znaku francuske reprezentacije koja nam je otpjevala lijepu hrvatsku posko?icu: "Neka pati koga smeta, Francuska je prvak svijeta" i otišla u domovinu sa zlatom oko vrata, prizemljivši naše snove o ponovnom osvajanju naslova svjetskog prvaka. No sve to nije pribralo vrlog nam premijera da u jeku konstante krize hrvatskog gospodarstva poja?anu svjetskom gospodarskom krizom obe?ava gradnju rukometnog doma. Na stranu kriza, dajmo nezahvalnoj stoci sitnozubana kruha i igara, treba tonuti sa stilom. Nakon spuštanja zavjese završenog svjetskog prvenstva zapo?ela je glavobolja gradskih otaca kako popuniti termine skupih dvorana koje imaju samo privremene uporabne dozvole zbog mnogo nedostataka i u?initi ih barem djelomi?no isplativim. Nema veze, neznanje ?e se nadoknaditi grabljenjem iz zajedni?ke kase koju uredno puni sitnozuba stoka kojoj se na kraju krajeva uvijek ispostavlja ra?un bez kr?mara.

Alkohol, mamurluk i tradicija
U jeku rukometnog prvenstva potresla nas je diplomatska afera hrvatskog veleposlanika u Libiji i to prili?no "mokra". Naime, u diplomatskoj prtljazi doti?ni je veleposlanik švercao alkoholne napitke kao vid humanitarne pomo?i našim radnicima zaposlenima na gradilištima hrvatskih tvrtki u Libiji. Libija je država u kojoj vladaju šerijatski zakoni pa švercanje alkohola je kazneno djelo ravno švercu narkotika kod nas. Ovaj diplomatski incident može skupo koštati Hrvatsku i zasada jedini epilog je zvanje hrvatskog veleposlanika iz Libije u Hrvatsku na konzultacije sa Mesojedom, ?ovjekom koji je direktno odgovoran za njegovo postavljanje. Vladavina tradicije je popularna i u Hrvatskoj, pa smo tako bili svjedoci to?enja i konzumiranja alkoholnih napitaka na sportskom borilištu. Glavni akteri su bili ispi?uture po?ev od premijera, podpredsjednice Vlade, nekih ministara te zbora individua koji sebe nazivaju VIP, smještenih u VIP lože. VIP je ina?e kratica od very important person ili u hrvatskom prijevodu vlastelinske individue privilegirane. Dovoljno se sakriti iza VIP kratice i odijeliti se staklom od ostalih ljudi na sportskom borilištu i za njih ne važi zakon koji brani to?enje alkohola u krugu 500 metara od sportskog borilišta za vrijeme trajanja sportskog doga?aja. Za VIP osobe smještene u VIP lože važi ona tradicijska uzre?ica: "Ne moramo se držati zakona kao pijani plota". Kova? te legendarne re?enice nije bio kova? ve? bravar sa titulom disco jockeya koji je rekorder u vladanju državom na ovim prostorima. Ime tog DJ-a je Džej Bi Tito i ve? 29 godina šeta nebeskim poljanama gledaju?i povremeno na zemljicu i ponašanje njegovih u?enika. Vjerojatno sa zadovoljstvom trlja svoju sijedu bradu jer tradiciju sadržanu u boldanoj re?enici poštuju i oni koji su ga proglasili najve?im zlo?incem u hrvatskoj povijesti. Naravno, može se ponositi i na?inom na koji se ovo evidentno kršenje zakona zataškava pred hrvatskom javnoš?u od one kako je posluživan sok od jabuka i bezalkoholna Bavaria. Krivac je konobar koji ne zna da se sok od jabuke ne poslužuje u ?ašama za šampanjac. Isti taj konobar je vjerojatno daltonista koji ne raspoznaje boje, pa umjesto crvene (bezalkoholne) Bavarie je poslužio zelenu (alkoholnu) Bavariu i izazvao maligansko ludilo VIP osoba odvojenih staklom od zakona i stnozube stoke na koju se zakon odnosi. Konobar, neznalica i daltonista ?e vjerojatno biti procesuiran i poslan na tucanje kamena ili istovaranje ugljena dok bude služio zatvorsku kaznu.

Imamo Hrvatsku, imamo skandal u Ustavnom sudu
Još jedan sukob izme?u naših i vaših. Naši se ogledaju u osobi imena Slavice Bani?, sutkinje Ustavnog suda koja je sa nepotpunom dokumentacijom i glasovima vladaju?ih te njihovih troglodita (manjine, HSS, HSLS, HSP, HDSSB) postala sutkinja Ustavnog suda. No izbor se odlu?ila osporiti magistra pravnih znanosti Mirjana Juri?i? na Upravnom sudu koji je presudio ošte?enoj. Reakcije nakon presude su ruku na srce hereti?ke. Vladaju?i pokazuju svoj poznati refleks neznanja i uplitanja u stvari u koje po trodiobi vlasti ne bi smjeli imati. Nema veze što smo pod budnim okom EU-a zbog poglavlja o pravosu?u, idemo lupati po dobroj tradiciji podobnosti. Žalosno je što bi oni koji propisuju i donose zakone iste odve? ne poštuju. Samim time rade na štetu vlastitih gra?ana ali oni to još uvijek ne shva?aju. Razvoj ovog ne?uvenog skandala je ve? poznat, Slavica Bani? se proglasila žrtvom i podnijela je ustavnu tužbu i predložila odgodu izvršenja do kona?ne odluke o njezinoj tužbi jer bi joj pravni u?inci osporene presude prouzro?ili neimovinsku štetu koja bi se teško mogla popraviti. Ovakvo ponašanje Slavice Bani? je ne?uveno. Nije predala potpunu dokumentaciju jer je izostavila potvrde o bavljenju pravnim poslovima u danskoj humanitarnoj organizaciji i Zagreba?koj banci. Ovdje bi pri?a trebala biti gotova ali se pretvara u sapunicu ?iji kraj ne?emo dugo vidjeti. Ako ništa drugo nakon Vesne Balenovi? i Ankice Lepej dobili smo još jednu heroinu kada ve? hrvatski mužjaci ne žele biti heroji. Magistra pravnih znanosti Mirjana Juri?i? je od strane struke poštovana osoba, sutkinja koja daleko premašuje suda?ke standarde po broju donešenih presuda. Vjerojatno njen neizbor je posljedica prve presude gdje je Vlada pod vodstvom Boga Sunca Ive Sanadera nezakonito uskratila pravo na informaciju. Stavljanje pravosu?a pod direktan utjecaj politike je cilj HDZ-a i u tome ga se treba pod hitno sprije?iti. U suprotnom nitko nam ne može pomo?i u borbi protiv faraona.

Gospodarska kriza i proroci naknadne pameti
I prije nego je buknula svjetska gospodarska kriza, hrvatsko gospodarstvo je bilo u krizi ove?ih razmjera. Udio prihoda od uslužnih djelatnosti u BDP-u se neprestano pove?avao, prihodi od najvažnije gospodarske grane, prera?iva?ke industrije je neprestano opadao. Kada tome pridružimo i politiku HDZ-a koja pove?ava broj ljudi korisnika državnog prora?una jasno je da smo u banani (trejdmark Boga Sunca Ive Sanadera, op.a.). Teoretski smo u recesiji ali dvojac Mesojed i Bog Sunca su naložili carinicima i grani?noj policiji zabranu ulaska gospo?i Recesiji jer nema uredne hrvatske dokumente. Nekada dobra suradnja HUP-a i HGK-a sa Vladom je pukla. Proroci naknadne pameti Mudrini? i Vidoševi? sada sole pamet mada je ve? kasno. Iako baš i nisu osobe koji su kvalitetom svoga rada od uspostave hrvatske države stekli ugled zbog njihove slizanosti sa državnim vrhom. Ivica Mudrini? je u Hrvatsku donio svoj vlastiti patent (zlobna emigrantska usta šuškaju kako je jedini patent donešen u Hrvatsku njegov patent zatvara? na hla?ama) i na osnovu njega stekao milost državnog vrha koji mu je donio privilegije nedostupne smrtniku. Kao ministar prometa i veza više je obra?ao pažnju na veze nego na sve ostalo, digitalizirao komunikacije i kompletne telekomunikacije prodao Deutsche Telekomu unato? protivljenju stru?njaka koji su se zalagali za neprodavanje kompletne infrastrukture. Za svoj predani ministarski rad nagra?en je upravlja?kom funkcijom u Hrvatskom telekomu. Nadan Vidoševi? je bio mlad strana?ki kadar nad kojim se vodi postupak zbog nezakonitosti pretvorbe Dalmacijacementa. Kada je Mesojed upozorio na potrebu ja?anja prera?iva?ke industrije na njega su odmah frknule vjerne sluge Boga Sunca. Tada je po njima predsjednik isko?io iz svojih ustavnih ovlasti, a Mudrini? i Vidoševi? su mudro šutjeli. Na kraju ih je pokrenula kriza pa sada bi trebali ispasti pametni parafraziraju?i izjave koje su dali ekonomski stru?njaci nakon pucanja balona gospodarske krize. Sa tim da Vidoševi? ide dalje. Treba promijeniti Ustav, vratiti polupredsjedni?ki sustav koji nam je nanio nemjerljive štete ?iju ?e sanaciju pla?ati naši unuci. Nema veze, važno se zvati Nadan i tonuti sa stilom. Na ruku mu ide i tradicionalno nesposobna oporba sa isto tako nesposobnom Vladom. SDP-ov paket antirecesijskim mjera je tragi?an primjer privla?enja medijske pozornosti privla?nim naslovom i blesavim sadržajem. Na sre?u, njihov plan je odbijen jer se ne razlikuje od Vladinog plana koji samo poteže za prekomjernim zaduživanjem. Ali bojim se kako bi bilo kakav suvisli prijedlog antirecesijskih mjera od strane oporbe bio odbijen jer ne nosi potpis Vlade na ?elu sa Bogom Sunca. Ništa od proklamiranog predizbornog obe?anja o jam?enom gospodarskom rastu od 7 posto, 7 razvojnih projekata i 7 posto manje nezaposlenosti. Ministar Šuker niti ima viziju, još manje znanja za svoj posao. Odgovornost uvijek poput nesposobne kukavice prebacuje nekom drugome, bahato ismijava ekonomske stru?njake poput doktora Slavka Kuli?a vje?ito zaboravljaju?i kako je glasovima izabran na svoje radno mjesto. Postoji li netko u Hrvatskoj tko ?e nesposobnom ministru financija re?i kako je pla?en za posao koji ne obavlja? Ima li netko hrabrosti re?i nesposobnom ministru financija Ivanu Šukeru kako opseg struka nije mjera za kvocijent inteligencije? Dok se netko takav ne na?e jedini program Vlade Boga Sunca je protektorat MMF-a nad Hrvatskom i njihova vladavina koja ?e nas baciti u siromaštvo ve?e od onoga u kojem jesmo.

Ova godina je izborna godina. O?ekuju nas predsjedni?ki i lokalni izbori. Tada ?e nam se sa plakata smiješiti osobe traže?i naš glas reklamiraju?i sebe kao rješenje za probleme. Bit ?e nam prijatelji cijelo vrijeme predizborne kampanje, stiskat ?e nam ruku, slikati se sa nama, pri?ati i navodno primiti k znanju sve naše probleme. Sva ta predizborna igrarija je pokazala onu svoju negativnu stranu koju ve?ina gra?ana ove države namjerno ne želi vidjeti. Dolaskom na vlast, izabrani se osve?uju bira?kom tijelu. Bira?ko tijelo je za njih samo sitnozuba stoka koja nema pravo njurgati jer ne vidi kako im je u stvari dobro. Sazrijelo je vrijeme za promjenu takve prakse vladanja. Kada budete izlazili na birališta glasajte za one nezavisne koji nikada nisu bili ?lanovi nekakve stranke ?iji naziv sadrži tro ili višeslovnu kraticu. Vrijeme je za novu generaciju politi?ara, ova staru treba zamijeniti za 0,50 kuna po komadu na sakupljalištima recikliraju?eg otpada. Standardi neka budu oni kakve je postavio jedan naš sugra?an 05.12.2008. godine na prosvjedu protiv lopovske bande. Ne smije biti stariji od 35 godina, mora biti školovan i ne smije biti teži od 70 kilograma. Trebaju nam nova lica koja ?e politiku pokazati u pozitivnom svjetlu kao rad za op?e dobro, a ne kao do sada, kao rad za op?i jad. Staroj politi?koj eliti treba umjesto lakog prizemljenja omogu?iti triježnjenje, nakon svih ovih godina provedenih u bunilu konzumiranjem golemih koli?ina alkohola i bunike.

Komentari

Rekla bih da nam treba netko

Rekla bih da nam treba netko tko će smatrati svojom obavezom poštivati zakone države na čijem je čelu. Za početak. Takav onda može pokrenuti procese koji će dovesti do kažnjavanja onih koji zakone ne poštivaju, bez obzira na poziciju koju zauzimaju.
Naš temeljni problem u glavama, ne samo vlastodržaca, nego društva kao takvog, da se zakona drži samo onaj koji mora. Odnosno, onaj koji nema dovoljno moći da ih zaobiđe. Zanči, poštivanje zakona je znak slabosti, nedostatka moći, ukratko luzerstva. Ne postoji ozbiljna volja i namjera da se oni koji krše zakon, pa makar i onaj o parkiranju, kazne primjreno.
Zato mi donosimo nove zakone, jer se postojeći zakoni ne poštivaju, Zakon o trgovinama vs. Zakon o radu. Sad sindikati kukaju kako se zaobilazi i ovaj najnoviji zakon. Nije mi jasno zašto ga ne bi zaobilazili. Po čemu je ovaj novi zakon drugačiji od dosadašnjih, da bi g se poštivalo? Naprosto, nije problem u zakonu, nego u kontrolnom mehanizmu, što je problem sustava, koji se upravo u slučaju Ustavnog suda najbolje pokazao.
Temeljni cilj Ustavnog suda je da svi zakoni i sudske odluke budu u skladu s Ustavom. Međutim, to što je njihova sutkinja prekršila zakon, jer ne ispunjava zakonski propisane uvjete, nema veze. Nije u sukobu s Ustavom, i promtno su joj zaštitili ustavom zagarnitirana orava. Meni se čini, da je to garantirano pravo, pravo na kršenje zakona. Isto pravo su koristili i neki stari članovi tog tijela, pa se zapravo ništa ne mjenja.
O Šukiju šteta slova. Samo čekam nominaciju za Nobela nakon saznanja da su već sve mjere isprobali na svojim modelima, te im nema tko što savjetovati. Ja se ne bojim za našu budućnost.

Tko je glasao

Riječ da bih dodao na tvoj

Riječ da bih dodao na tvoj izvrstan post, ali de mi molim te objasni ovaj zahtjev:

ne smije biti teži od 70 kilograma

???, LOL i :-)))

Tko je glasao

pa prije dijete đapić je

pa prije dijete đapić je bio težak oko 140 kilograma i to je legu motiviralo da iznese britki point.

Tko je glasao

Radi što hoće ...jer Ivo

Radi što hoće ...jer Ivo je mag,
parazitima svih vrsta on je drag...
glumi mesiju, a zidar je bio...
da je bankrotirao, vješto je krio!

Kule od karata... gradio, glumio ortaka...
a što drugo očekivati, od đavoljeg đaka!!!
Zbog dugova zidarskih, uzeše mu žlicu,
iz Austrije zbrisao ... sav blijed u licu!!!

U Hrvatskoj nastavio, gdje tamo je stao...
ništa drugo nije... ni raditi znao!!!
Od obične nule, poletio u nebeske visine,
osiromašio narod... al... to ga ne brine!!!

Bogat je i moćan... ima sreću ludu,
drpa i mulja ... a... pedro je na sudu!!!

Tko je glasao

Di su ti rasli i što i od

Di su ti rasli i što i od koga su učili??

Imala sam priliku ispipati par takvih "junoša" - puni su opće važećih frazetina od kojih su rijetko koju proveli u djelo!

Moje je mišljenje da takvi mogu biti tzv. punilo; ljudi koji će svojom energijom, predanošću i brojnošću pokrenuti stvari. Ali ključni ljudi trebaju biti ljudi s iskustvom, zrncem razuma u glavi i vjerodostojni!! Da svaki njihov dosadašnji potez i misao potvrđuje njihov stav...Samo, kako ih pridobiti za politiku?

Statistička pogreška

Tko je glasao

Platite/kupite ih javno i

Platite/kupite ih javno i dobro

Tko je glasao

Upravni sud - to je sad bar

Upravni sud - to je sad bar jasno - je peta kolona.

Tko je glasao

@periruke Upravni sud - to

@periruke
Upravni sud - to je sad bar jasno - je peta kolona.
Vaš komentar jest vjerojatno posljedica aktualnih zbivanja. To je mala nepravda prema autoru ovog članka koji je usmjeren u drugom pravcu.
Trebaju nam nova lica koja će politiku pokazati u pozitivnom svjetlu kao rad za opće dobro, a ne kao do sada, kao rad za opći jad.
To je poruka dnevnika!
Činjenica jest da je u jednom povjesnom trenutku određena skupina ljudi iskoristila stoljetnu ljubav hrvatskog naroda za slobodom, radi ostvarenja svojih osobnih ciljeva. To su moralni apatridi. Ljudi bez osjećaja za zajedništvom i Domovinom. Domovina je njima sredstvo, a ne cilj.
"Nova lica" kako kaže autor članka, nisu nova lica u fiziološkom smislu s "face liftingom". Nova lica znače osobe s drukčijim moralnim standardima. Moralni standardi u kojem će zajednica s dostojanstvom i uvažavanjem poštovati pojedince koji su osobnim naporom i žrtvom doprinjeli općem dobru. Oni nisu Isus. To su jednostavni ljudi koje srećete na ulici, a koji se oduševljavaju spoznajom da su nešto učinili i za druge.

Tko je glasao

Trebaju nam nova lica koja

Trebaju nam nova lica koja će politiku pokazati u pozitivnom svjetlu kao rad za opće dobro, a ne kao do sada, kao rad za opći jad.

To su moralni apatridi.

Vidjelo smo da određene kriterije treba zadovoljiti prilkom natječaja za posao npr. ovaj ili se samo trebamo prisjetiti ozbiljnih testiranja u nekoliko krugova za posao u nekoj ozbiljnoj kompaniji. Za političara izgleda ne treba nikakva kvalifikacija ili testiranje.
Ovaj dio oko moralnosti se dade fino istestirati nekim od testova ličnosti. Sjećate se pitanja u vojsci tipa da li bi ukrali nešto vrijedno ako znate da nećete biti uhvaćeni ? Ili da li bi prošli kroz crveno svijetlo na semaforu, a ko nema nikoga u blizini ? Na ovakva pitanja se može i lagati, što se i očekuje od prosječnog hrvatskog "poštenog" političara no na njihovu žalost postoje i pitanja koja otkrivaju laganje i disimulaciju. Stoga predlažem da kandidati za javne funkcije prođu testiranje kod ozbiljne neovisne agencije koja se bavi ljudskim potencijalima. Milsim da kad bi se to provelo u aktualnom sazivu da bi se dobila dvotrećinska većina. Kakva većina? Pa to Smogi fino zove moralni apatridi. Freud je to zvao superego. Ovi ga nemaju.

Tko je glasao

Jesi li ti možda Laucov

Jesi li ti možda Laucov učenik? Ili jedan od sljedbenika "nositelja svetog grala"?
Naime, Lauc je još davno, na jednom od onih "etičkih foruma" kod Supeka, predložio da se političari podvrgnu testiranju.
Iako se principijelno slažem s ovim: Za političara izgleda ne treba nikakva kvalifikacija ili testiranje te i sam pokušavam dokazati nekima ovdje da gospodarsko i političko djelovanje imaju puno zajedničkih osobina, mislim da ste vi poLLitički "headhunteri" u slijepoj ulici.
Tko će odrediti pitanja za testiranje, kako će se tumačiti rezultati, tko će testirati pisce i ocjenjivače testova itd.
Oćemo li testirati političare kako se snalaze sa SQL upitima? Ako nisu nikad čuli za SQL onda ne mogu biti dobri političari?

Mnogo bre komplikovano :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Tko će odrediti pitanja za

Tko će odrediti pitanja za testiranje, kako će se tumačiti rezultati, tko će testirati pisce i ocjenjivače testova itd. Oćemo li testirati političare kako se snalaze sa SQL upitima? Ako nisu nikad čuli za SQL onda ne mogu biti dobri političari?Mnogo bre komplikovano :)

Testovi postoje i to mnogo vrsta i to već godinama. Klikneš na google pa će ti mnoštvo izbaciti. Testovi se mogu slati stručnjacima pod šifrom npr. da nitko ne zna tko je pisao test ili tko ga je ispravljao. Ovo treba razraditi. Bitno je samo odvojiti žito od kukolja i dati demokraciji šansu.

http://en.wikipedia.org/wiki/Minnesota_Multiphasic_Personality_Inventory
http://www.personalitytest.net/cgi-bin/q.pl

Za SQL ne moraju znati, ali moraju pronaći odgovor ukoliko im to zatreba ili trebaju znati kome da se obrate za to.
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL

Tko je glasao

ko ništa drugo nakon Vesne

ko ništa drugo nakon Vesne Balenović i Ankice Lepej dobili smo još jednu heroinu kada već hrvatski mužjaci ne žele biti heroji.
Dečki, mužjaci, smogovci, ujedinite se! Imamo kontru od cura! Ali ako vođa treba biti mr Mirjana Juričić, s veseljem ću otrpjet svoju mušku inferiornost.

Tko je glasao

ima i hrabrih dečki - onaj

ima i hrabrih dečki - onaj sa carine koji se godinama sudi jer je pošteno radio svoj posao!

Tko je glasao

i obavezno posjedovati

i obavezno posjedovati vozačku dozvolu B kategorije i osobno vozilo!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci