Tagovi

VLASNIŠTVO (po Europskoj konvenciji o ljudskim pravima)

Kopija pisma (e-maila) poslanog Globusu, Jutarnjem listu, Ve?ernjem listu, Novom listu, Slobodnoj Dalmaciji, Vjesniku, HINA-i, i na mnoge druge adrese:

12. XII. 2008.
Cijenjena uredništva i ostali,
(Kao prvo, napominjemo da ministra Šimonovi?a NE smatramo odgovornim za pogrešne izjave, koje su prije njegovog mandata dale osobe zaposlene u Ministarstvu pravosu?a).

U Globusu br. 923 od 15/08/2008, str. 101, Ministarstvo pravosu?a je u svom pismu napisalo, (1) da se u predmetu pred velikom vije?em Europskog suda za ljudska prava (Ble?i? c/a RH) "Sud jasno o?itovao da se stanarska prava u Hrvatskoj ne mogu podvesti pod vlasništvo". Nakon duljeg upornog insistiranja jedva smo dobili objašnjenje Ministarstva (2), koje se svodi uglavnom na to, da "niti u jednoj presudi ili odluci Europski sud nije utvrdio da se stanarsko pravo može smatrati vlasništvom u smislu ?lanka 1. Protokola br. 1", što je potpuno razli?ito od tvrdnje pod (1). Zato smo tražili da Ministarstvo objavi ispravak neistinite informacije pod (1), kojom je javnost dovedena u tešku zabludu. Budu?i da to nije u?injeno, tražimo da se objavi slijede?a istinita informacija (3):

"Europski sud za ljudska prava NIJE SE O?ITOVAO da se stanarska prava u Hrvatskoj ne mogu podvesti pod vlasništvo u smislu ?lanka 1. Protokola br. 1 Europske konvencije o ljudskim pravima. Naprotiv, iz prakse tog Suda je jasno, da u taj pojam vlasništva spada ?ak i dugotrajni najam, kao i druga prava koja imaju ekonomsku vrijednost". *

Gore navedenu istinitu informaciju (3) potrebno je objaviti u Globusu, a tako?er i u naj?itanijim dnevnim novinama (kao što je npr. Ve?ernji, Jutarnji, Novi kist, Slobodna Dalmacija, itd.), jer je mala vjerojatnost da ?e upravo one iste osobe, koje su dovedene u zabludu izjavom pod (1) objavljenom u Globusu, pro?itati informaciju (3), ako bude objavljena samo u Globusu.
______________________
* (Vidi, na primjer, slu?aj Teteriny v. Russia, Applic. No. 11931/03 ; "50. The Court is therefore satisfied that the applicant's claim to a “social tenancy agreement” was sufficiently established to constitute a “possession” falling within the ambit of Article 1 of Protocol No. 1.").
---------------------------------
Viid opširnije:
http://soric-b.tripod.com/sp/id13.html

Komentari

----- Original Message -----

----- Original Message

----- Original Message -----
From: title=ured@zastupnikvlade.htnet.hr href="javascript:press_email('ured@zastupnikvlade.htnet.hr')">URED
To: title=branko.soric@zg.t-com.hr href="javascript:press_email('branko.soric@zg.t-com.hr')">branko.soric@zg.t-com.hr
Cc: title=vdovranic@pravosudje.hr href="javascript:press_email('vdovranic@pravosudje.hr')">vdovranic@pravosudje.hr
Sent: Monday, November 03, 2008 2:27 PM
Subject: Imovina /stanarsko pravo (2)
Poštovani,
Slijedom Vašeg upita o praksi Europskog suda za ljudska prava u predmetu Blečić, možemo Vas obavijestiti kako slijedi.
Demanti Ministarstva pravosuđa o kojem je riječ u prvom redu se odnosio na netočnu konstataciju da je Republika Hrvatska izgubila sve postupke pred Europskim sudom za ljudska prava u 2006. godini.
Glede učinka navedene presude na status stanarskih prava kao "vlasništva" u smislu članka 1. Protokola br. 1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Konvencija), navod iz demantija potrebno je gledati u svjetlu ukupne prakse Europskog suda za ljudska prava o pravu na mirno uživanje vlasništva iz članka 1. Protokola br. 1 te prava na poštivanje doma i privatnog i obiteljskog života iz članka 8..
U više presuda i odluka koje se odnose na hrvatske predmete, Europski sud za ljudska prava razmatrao je problematiku stanarskih prava, te derivata tog prava poput prava na otkup stana i prava na zaštićenu najamninu (npr. Blečić br. 59532/00, Gaćeša br. 43389/02, Rašeta br. 125/05, Garić br. 1384/03, Sorić br. 43447/98)
Niti u jednoj presudi ili odluci Europski sud nije utvrdio da se stanarsko pravo može smatrati vlasništvom u smislu članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju.
Točno je da je u presudi u predmetu Blečić veliko vijeće u prvom redu ispitivalo nadležnost suda ratione temporis za ispitivanje zahtjeva. Međutim, vijeće se očitovalo i o otkazu stanarskog prava pod pretpostavkom da bi ono podrazumijevalo pravo vlasništva (pgf. 74.-78.).
U odluci Gaćeša ratione temporis učinak utvrđen u presudi Blečić naknadno je pojašnjen i Sud je utvrdio da je stanarsko pravo kao takvo prestalo postojati 1996. godine, pa prema toma nema uvjeta za ispitivanje može li se ono smatrati "vlasništvom" koje je zaštićeno u smislu članka 1. Protokola br. 1. (Gaćeša br. 43389/02, str. 8)
U tom smislu išao je i navod iz demantija Ministarstva pravosuđa. S obzirom da je osnovna svrha demantija bila vezana uz činjenicu uspjeha odnosno neuspjeha u sporovima, te imajući u vidu ograničenu količinu teksta demantija, u istome nije dana analiza cjelokupne sudske prakse.
S poštovanjem,
Štefica Stažnik,
zastupnica Vlade RH i
ravnateljica
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Uprava zastupnice Vlade RH pred Europskim

sudom za ljudska prava i drugim EU sudovima

Dalmatinska 1, Zagreb

Tel. 01/4878-100

Fax. 01/4878-111

E-mail: title=blocked::mailto:sstaznik@zastupnikvlade.htnet.hr href="javascript:press_email('sstaznik@zastupnikvlade.htnet.hr')">sstaznik@zastupnikvlade.htnet.hr

Tko je glasao

Poštovana

Poštovana gospođo

Poštovana gospođo Stažnik,

Zahvaljujem Vam na odgovoru! Međutim, iz tog Vašeg odgovora jasno proizlazi, da u odlukama ili presudama Europskog suda za ljudska prava nije rečeno ono, što je Ministarstvo pravosuđa objavilo u Globusu! Dakle, NIJE ISTINA da se je taj Sud u svojim presudama ili odlukama "jasno očitovao da se stanarska prava u Hrvatskoj ne mogu podvesti pod vlasništvo" (kao što je Ministarstvo pogrešno objavilo u Globusu), nego je i u slučaju Blečić i u ostalim slučajevima Sud rekao da neće odlučivati o tome je li stanarsko pravo vlasništvo ili nije - A TO JE VELIKA I BITNA RAZLIKA!!!
Onaj tko je pročitao demanti Ministarstva u Globusu br. 923. od 15. VIII. 2008. može iz njega zaključiti samo to, da mi - nositelji stanarskog prava - nismo imali trajna i nasljediva vlasnička prava na našim stanovima, nego da smo bili ili nekakvi najmoprimci, ili čak ni to! Dakle, upast će u tešku zabludu!
Naprotiv, iz cjelokupne prakse Europskog suda za ljudska prava, potpuno je jasno da čak i dugotrajni najam predstavlja vlasništvo (t.j. "possessions") u smislu Europske konvencije (čl. 1. Prvog protokola), pa je odatle pogotovo jasno da je i stanarsko pravo također vlasništvo ("possessions") u istom smislu, i to je potrebno jasno reći čitateljima Globusa!
Što se tiče mog slučaja - t.j. slučaja Sorić, koji spominjete - RADI SE O OČITOJ NEISTINI i OBMANI koju je protupravno počinio taj Sud odnosno osobe zaposlene u Europskom sudu za ljudska prava, a što se može shvatiti i kao kleveta i kao omogućivanje eventualnog pokušaja prevare. Ja sam to odavno prijavio policiji, državnom odvjetništvu, Predsjedniku Republike i mnogim drugima, i opetovano sam se žalio zbog toga, i stalno tražim da se to ispravi, ali to nije do danas ispravljeno, što dokazuje da se ne radi o nehotičnim omaškama ili zabunama, nego izgleda da se radi o svjesnim ili namjernim protupravnim djelima tih osoba (zaposlenih u Sudu i u državnom odvjetništvu RH). O tome možete opširnije čitati na Internetu na ovoj web-adresi:
http://soric-b.tripod.com/dokumenti/ i na drugim povezanim adresama.
Prema tome, kao što je gore objašnjeno, neophodno je potrebno spriječiti zabludu i obmanjivanje javnosti t.j. OBJAVITI U GLOBUSU ISPRAVAK! U tom ispravku Ministarstvo može navesti opravdanja koja su navedena u Vašem e-mailu, ali je neophodno potrebno jasno reći i ovo:
EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA NIJE SE OČITOVAO DA SE STANARSKA PRAVA U HRVATSKOJ NE MOGU PODVESTI POD VLASNIŠTVO (U SMISLU ČLANKA 1. PRVOG PROTOKOLA EUROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA).
Ako Ministarstvo želi biti objektivno, treba navesti i to, da se u praksi Europskog suda za ljudska prava čak i dugotrajni najam smatra vlasništvom t.j. spada u pojam "possessions".
Molimo da Ministarstvo pravosuđa svakako objavi taj i takav ispravak! Neobjavljivanje tog i takvog ispravka značilo bi obmanjivanje javnosti i nanošenje velike štete nama nositeljima stanarskog prava!!! Nadamo se da Ministarstvo nema takve niti bilo kakve loše namjere.
Mnogo Vam zahvaljujem, s poštovanjem,
dr. med. Branko Sorić
(i drugi nositelji stanarskog prava)
Vlaška 84
10000 Zagreb
Fax: +385 1 4623 436
E-mail: branko.soric@zg.t-com.hr')">branko.soric@zg.t-com.hr

Tko je glasao

Ovaj site nije spam servis

Ovaj site nije spam servis na kojem se postaju priopćenja, pisma i slično. Ako želiš/te uložiti trud i napisati dobro referencirani, suvisli, analitički i argumentirani dnevnik o problemu zaštićenih najmoprimaca, samo naprijed. Ali ovakve copy-paste odiseje mogu donijeti jedino negativne bodove.

Opinioiuris

Opinioiuris

Tko je glasao

sus, opet daviš publikum.

sus, opet daviš publikum. nemoj da te mrak mora silom otjerat; ako neće on, mi ćemo....

btw. possession in jur. sense, pa tako i u ovom dokumentu, znači: držanje, uživanje...nekog posjeda; dok je ownership pa i property uvriježen pojam za vlasništvo.

CC

Tko je glasao

Susko, Mrak nešto

Susko, Mrak nešto grinta...morat ćeš ipak pročitat ''Često postavljana pitanja'' u vrhu pollitike...
(pretpostavljam da se radi o nekim točkama Pravila od br4 do br7)...

Tko je glasao

eto njega opet ukor pred

eto njega opet

ukor pred isključenje

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci