Tagovi

Nevidljivi vulkanski oblak i Brilliant Ardent 2010

Svi se dobro sje?amo svinjske gripe (bar se tako nadam). Masovna histerija po medijima, kupnja cjepiva u milionskim iznosima, UN WHO u centru svega, diktiraju?i ("preporu?uju?i") svima kako i zašto se trebaju cijepiti, te preporu?uju?i od koga kupiti, i koliko. Zatvarale su se i škole, a trebale su se nositi i maske. Osnivali su se krizni stožeri, odbori i savjetodavna tijela diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, kako bi sastavili optimalan plan borbe protiv virusa (kako se naknadno ispostavilo) bezopasnijeg od obi?ne sezonske gripe, kako nas isti, mutiran, ne bi sa?ekao negdje iza ugla i došao glave. Još je u sje?anju živa slika ogromnih slova na naslovnicama dnevnih novina, lica s maskama, cijepljenja i ostale psihoze. U me?uvremenu, novci su se pokupili, WHO se utišao (do sljede?e prilike), a sezona gripe je bila iznimno blaga, unato? tome što se rekordno mali broj ljudi cijepio protiv gripe.
Gripa je došla i prošla i u me?uvremenu polako izblijedjela u izmaglici kolektivnog sje?anja. Nedavno smo imali još jednu masovnu (medijsku) histeriju u obliku nevidljivog sme?eg oblaka vulkanske prašine, koji je tjedan dana paralizirao zra?ni promet nad ve?im dijelom Europe i navodno predstavljao zdravstveni rizik, a najavljivala se i nova erupcija epskih razmjera. Kao i navodna svinjska gripa, i erupcija vulkana na Islandu dobro je došla medijima u novoj olimpijadi pod motom: brže, više, ja?e, žu?e.

"Gust, tamnosme? oblak se nadvio nad Europom na visini od 6 do 10 kilometara" Hina

"Prognoze nisu dobre, vulkanski pepeo zaustavlja zra?ni promet u Hrvatskoj" Hina/net.hr

“Oblaci vulkanske prašine vulkana s Islanda nalaze se iznad ve?eg dijela Europe, osobito sjevernije od Hrvatske, pri ?emu se dio oblaka, raspršenih i oku nevidljivih, nalazi iznad središnje Hrvatske, zapadne Slavonije, Gorskog kotara i Istre.”

-samo su neki od napisa. Oglasio se i WHO:

“WHO još nije siguran koliko bi posljedice erupcije mogle utjecati na zdravstveno stanje pojedinaca, no ako se oblaci prašine i dima slegnu, u mnogih bi mogli izazvati tegobe u dišnom sustavu.” Net.hr/Hina

"Bojite li se vulkanskog oblaka?" index http://www.index.hr/vijesti/clanak/bojite-li-se-vulkanskog-oblaka-/48658...

Preporu?ene su naravno, i maske astmati?arima.

Kako bi opasnost svima bila jasnija, reporteri Nove TV (vjerojatno i ostali), uzbu?eni su izvještavali direktno iz zra?ne luke Zagreb, stoje?i pred check-in šalterima u 19h nave?er, kako bi nam i slikom pokazali kako tamo nema putnika (ne bi ih ni bilo u 19h sati, da budemo iskreni, niti da je aerodrom otvoren, no to su sitnice.).

Ono što je specifi?no (iako postaje uobi?ajeno) kod opasnosti od ove vulkanske prašine jest, kako je i ona, kao i opasnost od globalnog zatopljenja, bila pretežito komjuterski modelirana, pa ju je bilo nemogu?e vidjeti golim okom ili izmjeriti mjernim instrumentima, niti pravodobno dobiti ikakve pouzdane podatke o mogu?im rizicima.

Uzbuna je došla od strane britanskog Met Office-a, ?iji su kompjuterski modeli predvidjeli opasnost od vulkanske prašine nad ve?im dijelom Europe. Predvi?anja Met Office-a, kako piše Mail Online, nisu se temeljila na satelitskim snimkama vulkanskog oblaka, nego na teoretskim modelima vremenskih sustava. Reagiraju?i na upozorenje Met office-a, Eurocontrol izdao je zabranu leta u zra?nom prostoru izloženom tako procijenjenoj opasnosti od vulkanske prašine, vode?i se navodno naputcima UN-ove me?unarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo ICAO, koja predvi?a nultu toleranciju vulkanskog pepela i prašine u atmosferi. Prema rije?ima glasnogovornika CAA (Civil aviation authority) ovi se naputci ne slijede u državama gdje se avionski promet ?eš?e suo?ava s problemima vulkanske prašine, nego je procjena rizika prepuštena pilotima i aviokompanijama u suradnji sa meteorološkim službama.

Tako su, u situaciji dok je nebo nad velikim dijelom Europe, pa tako i nad Hrvatskom, bilo kristalno ?isto i duboko plave boje, teoretski kompjuterski modeli bili odgovorni za zabranu leta iz sigurnosnih razloga. Hrvatska kontrola leta ovisila je o?ito, kao i hrv. zdravstvo u slu?aju svinjske gripe, o informacijama iz druge ruke. Bolje sprije?iti nego lije?iti, kaže stara poslovica, no problem s vulkanskom prašinom nije nov u svijetu, a postoje i prili?no dobre mjerne metode, od satelitskih mjerenja, vizualnog promatranja, do uzimanja uzoraka kako bi se utvrdilo je li sigurnost letenja ugrožena.

Vulkanska prašina u prošlosti je oštetila odre?eni broj zrakoplova, jer nije uvijek bilo mogu?e razlikovati vulkanske od obi?nih oblaka, no ovo je vjerojatno prvi put u zabilježenoj povijesti da su ovakvu uzbunu izazvali “nevidljivi” oblaci.

Izjava Roya Strassera, stru?njaka za avijaciju ameri?ke kompanije WSI, naizgled bi išla u prilog ovoj, ?isto selja?koj tezi s moje strane: “Iskustvo nalaže da je samo u slu?ajevima kad je pepeo vidljiv koncentracija dovoljno visoka da bi predstavljala opasnost za avionski promet.”

I pilot Boeinga van Zwoel, bio je kriti?an prema odluci europskih vlasti da se ne konzultiraju sa pilotima i stru?njacima aviokompanija: “Sve su stru?njake ostavili po strani, ali aviokompanije su naviknute na ovo. Diljem svijeta svakodnevno imaju posla s vulkanskim situacijama, i sasvim su kompetentne donositi odluke.”
Testni let Njema?kog aeronauti?kog centra izvijestio je kako je gusto?a pepela nad isto?nom Njema?kom usporediva s gusto?om prašine iznad Sahare. Centar je rekao kako avion nije pretrpio nikakvu štetu.
Avion Francuske meteorološke službe tako?er je uzeo uzorke u utorak i nisu našli nikakav problem s vulkanskim pepelom.

U me?uvremenu su utvr?ene i navodno sigurne koncentracije vulkanskog pepela od 2000 mikrograma po kubnom metru. Na Manchesterskom Sveu?ilištu, Dr. Grant Allen pregledao je podatke testnih letova manjeg od dva britanska zrakoplova opremljena za uzimanje uzoraka vulkanskog pepela i utvrdio kako su najviše izmjerene koncentracije iznad Velike Britanije bile samo oko 100 mikrograma po kubnom metru, jedna dvadesetina novog sigrunosnog limita.

Tako smo dobili dvije bitno razli?ite karte opasnog vulkanskog pepela, jednu kompjuterski modeliranu i jednu baziranu na obavljenim mjerenjima:

http://www.metoffice.gov.uk/aviation/vaac/data/VAG_170013.png

procijenjena zona opasnosti od vulkanskog pepela 17. travnja, izvor: Met Office

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/04/25/article-1268615-094A6645000005...

koncentracije iznad 2.0 predstavljaju potencijalnu opasnost po zra?ni promet. Izvor: Mailonline.

ovako t izgleda u istom danu, usporedba kompjuterskog modela i "nove" sigunosne granice
http://4.bp.blogspot.com/_rqH4fUbko2U/S8-DtOjyqzI/AAAAAAAAQl4/y70YIoyrac...

Drugi, ve?i i opremljeniji avion britanske meteorološke službe nije bio sposoban za let sve do 22. travnja jer je, igrom slu?aja, bio na farbanju.

Možda još zanimljivija slu?ajnost jest kako su u vrijeme sveop?e zra?ne paralize (15-22. travnja), od 12.-22. travnja 2010, na europskom nebu planirane i ve?im dijelom izvedene sveop?e ratne igre NATO aviona i protuzra?nih obrana, gdje su savezni?ke snage isprobavale razna ratna ?uda, za koja bi bilo razumno prepostaviti da bi potencijalno mogla imati nepovoljnu interakciju sa komercijalnim zra?nim prometom. Erupcija vulkana dohvatila je i njih, utoliko što su otkazane konferencije za tisak i dan za medije. Navodno su otkazani i neki letovi, no samo na jedan dan.

http://www.luftwaffe.de/portal/a/luftwaffe/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLNzKINzEwNwdJgjnuXs76kQjhoJRUfV-P_NxUfW_9AP2C3IhyR0dFRQDEOcG1/delta/base64xml/L2dJQSEvUUt3QS80SVVFLzZfMjBfNDA3Nw!!?yw_contentURL=%2F01DB060000000001%2FW283UAZ8731INFODE%2Fcontent.jsp

http://www.eucom.mil/english/FullStory.asp?article=USAFE-units-participa...

.
Priliku za eksponiranje uhvatila je i glasnogovornica EU Helen Kearns ustvrdivši, iako je (preporuka) zabrana leta došla iz Eurocontrol-a, kako je “kaoti?an odgovor” na ovu erupciju samo još jedan dokaz kako nacije ne bi trebale same za sebe odlu?ivati o doga?ajima koji prelaze granice njihovih država te kako bi trebale prepustiti kontrolu svog zra?nog prostra “me?unarodnim organizacijama”.

“Greške u sistemu, u kojoj svaka država zadržava suverenitet nad vlastitim zra?nim prostorom, ne mogu više biti ignorirane." rekla je.

I dok je arkti?ki led na najvišim razinama u ovo doba godine u proteklih 8 godina, dobili smo i objašnjenje zašto u sljede?ih nekoliko godina ne?e biti katastrofalnog globalnog zatopljenja, ironi?no, isto velikim dijelom predvi?enog od strane britanskog Met office-a.

http://www.telegraph.co.uk/topics/weather/6901002/Warnings-of-more-snow-...

http://www.guardian.co.uk/uk/blog/2009/oct/27/uk-weather-mild-winter-for...

http://danas.net.hr/svijet/page/2010/04/16/0758006.html

U me?uvremenu, silna opasnost, histerija i medijska hajka su naglo prestali, "znanost" se promijenila u jednom danu i europsko nebo je odjedanput opet postalo sigurno?

Komentari

Sve je to prepisano, od

Sve je to prepisano, od prvog do posljednjeg slova. Zamišljam tako nekog umirovljenog policajca (tko zna, možda i tajnog) koji skuplja i preslaguje već poznato, nesposoban za jednu jedino originalnu misao pa se onda kurči svojim specijalnim uvidima u istinu. Jadničak.

Tko je glasao
Tko je glasao

je li netko

je li netko sumnjao?

http://www.slobodnadalmacija.hr/Svijet/tabid/67/articleType/ArticleView/...

Zrakoplovne kompanije, koje djeluju u Europi, i uredi Europske unije namjeravaju pritisnuti nacionalne kontrole letenja i vlasti zemalja članica kako bi se ubrzalo objedinjavanje usitnjenih zračnih prostora i time osigurala bolja koordinacija ukupnoga zračnog prometa.

Razlog za ovaj pritisak su nedavni golemi problemi nad Europom, koji su uslijedili nakon erupcije islandskog vulkana, zbog čega je bilo otkazano više od 100 tisuća letova europskim zračnim prostorom.

Objedinjeni zračni prostor zasigurno bi ove probleme učinio osjetno lakšima.

Do kraja tjedna, kako je informirao europovjerenik za promet Siim Kallas, održat će se sastanak specijalne komisije, sastavljene od predstavnika raznih sektora zračnog prometa, kao i nacionalnih ureda za letenje, koja će razmotriti sve što se događalo nakon erupcije vulkana.

Potom bi se 4. svibnja sastali ministri prometa zemalja EU-a te razmotrili i utvrdili prijedloge za ubrzanje reforme europskoga zračnog prometnog sistema. Ekonomisti tvrde kako bi objedinjavanje europskoga zračnog prostora povisilo

konkurentnost Europske unije - sadašnja usitnjenost europskog neba zračni promet košta najmanje pet milijardi eura godišnje.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Kontrola ljudi ,

Kontrola ljudi , uništavanje ekonomija neki od tzv. vladara svijeta žele uvesti u svijetu totalni kaos i doslovno uništiti ekonomiju svijeta ... Postoji veliki spomenik u SAD -u

http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

za kojeg se ne zna koga je postavio , da za opstanak Zemlje je nužno reducirati stanovništvo zemlje na pola milijarde ljudi... Svi znamo šta se događa kada nema love (mogućnost rata se povećava i ekstremizma koji vodi u velike ratove...)

Ono što je meni zanimljivo je koliko obični ljudi vjeruju ili još gore žele vjerovati (kako ne bi bili "crne ovce"...) svim tim nevjerodostojnim medijima od naših novina i televizija (koji su cenzurirani...) do stranih koji su totalno cenzurirani u pogledu ovakvih pitanja... Ne znam kada sam gledao dokumentarac National Geografica koji ima drugo stajalište o npr . globalnom zatopljenju (čisto ispiranje mozga...) Uvijek iste priče o Al- Quaidi (nepostojeća organizacija...), globalnom zatopljenju , tajnim projektima koji ko HAARP koji služe "za dobrobit " čovječanstva... Da nema interneta mislio bi da živimo u crno - bijelom svijetu gdje su kapitalisti i današnji milijarderi dobrice , a sirotinjski ostatak svijeta ko npr. Afrika i Azija povampirena Al-Quida...

Što se tiče gripe , po meni gripa nije ni postojala , a za takvu ogromnu prijevaru nitko nije odgovarao... nego su ljudi jednostavno sve zaboravili ... (katastrofa i to je samo znak jakim igračima u svijetu da ljude se može stalno praviti budalama...) Zanimljivo isto nikakve podrobnije analize na stanicama ko što su National Geografic i slične , zanimljivije postaje još više kada se zna da su najveći protivnici - poljski vladajući političari... masovnog cijepljenja ljudi stradali u avionskoj nesreći gotovo svi... (tj. stradali su svi u nesreći , jedino su preživjeli oni koji se nisu zaputili u Rusiju na komemoraciju...)

PS. Zanima me da li će se ljudi koji su ovdje pljuvali po Paaru ako se obistini da je globalno zatopljenje jedna velika prevara (nikada hladnija godina... pratim i napraviti ću tekst nakon godine dana...) ispričati bar jednim tekstom ... ili će dokazati koliko su ustvari jadni... (posebno onaj superznanstvenik Vinković...) Ono što mene zabrinjava je totalno povećana vulkanska aktivnost Zemlje i potresi koji nažalost može imati i slučajnosti sa američkim HAARP-om , ali i sa djelovanjem Sunca koje se (astronomi priznaju ) drugčije ponaša u zadnje vrijeme.., (neki ciklus ko će ga znati...)

Justice for all !

Tko je glasao

Svašta si ovdje nadrobio,

Svašta si ovdje nadrobio, po običaju.

Uzbuna je došla od strane britanskog Met Office-a, čiji su kompjuterski modeli predvidjeli opasnost od vulkanske prašine nad većim dijelom Europe. Predviđanja Met Office-a, kako piše Mail Online, nisu se temeljila na satelitskim snimkama vulkanskog oblaka, nego na teoretskim modelima vremenskih sustava.

Ne radi se o nikakvim "teoretskim" modelima, nego o jako praktičnim numeričkim simulacijskim modelima koji se svakodnevno koriste u izradi vremenske prognoze i čije rezultate nam meteorolozi prikazuju na TV. I naravno da se predvidjanja nisu temeljila na satelitskim snimkama, jer sateliti ne mogu fotografirati budućnost.

Reagirajući na upozorenje Met office-a, Eurocontrol izdao je zabranu leta u zračnom prostoru izloženom tako procijenjenoj opasnosti od vulkanske prašine, vodeći se navodno naputcima UN-ove međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo ICAO, koja predviđa nultu toleranciju vulkanskog pepela i prašine u atmosferi. Prema riječima glasnogovornika CAA (Civil aviation authority) ovi se naputci ne slijede u državama gdje se avionski promet češće suočava s problemima vulkanske prašine, nego je procjena rizika prepuštena pilotima i aviokompanijama u suradnji sa meteorološkim službama.

Nema tu nikakvog "navodno" - reakcija je bila sukladna ICAO contingency planu Europu, prema kojem se ne tolerira prisustvo vulkanskog pepela u atmosferi.

Tako su, u situaciji dok je nebo nad velikim dijelom Europe, pa tako i nad Hrvatskom, bilo kristalno čisto i duboko plave boje, teoretski kompjuterski modeli bili odgovorni za zabranu leta iz sigurnosnih razloga.

Nije istina da je nebo bilo kristalno čisto. "Zaboravio" si napisati da je pilot njemačkog aviona na probnom letu napisao:

The ash clouds were recognizable as a brown layer.

I dalje piše:

The particles in the clouds of ash had a diameter of more than 3 micrometers, which would not usually be found in an unpolluted troposphere (0-8 kilometers altitude.) The concentration of big volcanic ash particles would be comparable to the sand dust clouds from the Sahara that sometimes reach Germany. The measurements above Leipzig in eastern Germany at an altitude of 4 kilometers found a concentration of 60 micrograms per cubic meter of air. In places the ash cloud has formed two separate overlapping layers — for example above Munich where the layers were 500 to 1,000 meters thick. In Leipzig the two layers had merged in some places. The volcanic ash across Germany could be measured along the flight path at altitudes of 3.5 to 6 kilometers. The layers were “very inhomogeneous,” both horizontally and vertically. The characteristics changed after just 100 to 200 kilometers of distance flown.

Dakle, pepela je itekako bilo u atmosferi iznad južne Njemačke (a vjerojatno i južnije, gdje nisu letjeli), točno prema predvidjanjima MET-ovih modela. I bio je vidljiv kao smedji sloj. Druga je stvar jesu li koncentracije bile štetne ili nisu, ali je to irelevantno, jer se je radilo samo o tome ima li pepela ili nema, kako zahtjeva "ICAO contingency plan".

Karte koje si priložio ne daju apslutno nikakav argument tvojoj teoriji zavjere. Karta koja je rezultat modela pokazuje rasprostiranje oblaka pepela (koje je djelomično verificirano osmatranjima i statelitskim snimcima), jer je to informacija koja je tražena, a ne "opasnu" zonu u kojoj su koncentracije više od postavljenog limita. Postavljeni limit je bio nula.

I dok je arktički led na najvišim razinama u ovo doba godine u proteklih 8 godina, dobili smo i objašnjenje zašto u sljedećih nekoliko godina neće biti katastrofalnog globalnog zatopljenja, ironično, isto velikim dijelom predviđenog od strane britanskog Met office-a.

Nitko niti ne kaže da će u nekoliko godina doći do katastrofalnog zatopljenja. Do zatopljenja će doći postepeno u narednih 50-100 godina, a usprkos hladnoj zimi u dijelu sjeverne hemisfere, to se dogadja i sada: satelitska mjerenja temperature troposfere (globalni prosjek) obaraju rekorde iz mjeseca u mjesec. 2010 godina je na dobrom putu da bude najtoplija od kada se vrše satelitska mjerenja.

I uopće, navodni dokazi da zatopljenja nema koje si predočio su uistinu "jaki". Katastrofalno je da se ti smatraš znanstvenikom.

U međuvremenu, silna opasnost, histerija i medijska hajka su naglo prestali, "znanost" se promijenila u jednom danu i europsko nebo je odjedanput opet postalo sigurno?

Opasnost je prestala jer se je vulkan smirio i oblak pepela se je rasplinuo, a ne zato jer se je znanost (bez navodnika) promjenila. Ako se situacija ponovi, reakcija odgovornih medjunarodnih tijela će sigurno biti uvjetovana i stečenim iskustvima iz ovog slučaja.

The Observer

Tko je glasao

@bet, nisi mi odgovorio na

@bet, nisi mi odgovorio na moje pitanje o "teoriji zavjere"?
Uf, sto mi je mrsko kad se ljudi prave pametni pa ne odgovore kad ih se nesto pita.

Tko je glasao

Nisam ti ja kriv što ne

Nisam ti ja kriv što ne razumiješ napisano.

The Observer

Tko je glasao

Nisam ti ja kriv.... pa kad

Nisam ti ja kriv....
pa kad ne znas pisati razumljivo.

Tko je glasao

po dobrom starom običaju,

po dobrom starom običaju, opet si pročitao mnogo toga što ja nisam napisao, jer ja nisam nudio nikakve zaključke i sve što sam napisao je činjenično točno ili se odnosi na način na koji su mediji ovo popratili, a drugdje sam se ograničio na mišljenja mjerodavnih stručnjaka.

Ne radi se o nikakvim "teoretskim" modelima, nego o jako praktičnim numeričkim simulacijskim modelima koji se svakodnevno koriste u izradi vremenske prognoze i čije rezultate nam meteorolozi prikazuju na TV. I naravno da se predvidjanja nisu temeljila na satelitskim snimkama, jer sateliti ne mogu fotografirati budućnost.
nemam neku želju napadati praktične numeričke simulacijske modele, niti sam to napravio bilo gdje u tekstu,samo sam pokazao faktično stanje izmjerenog vulkanskog oblaka i praktično numerički simuliranog, koji su se prilično razlikovali. koga zanima kako se kretao simulirani oblak može to pogledati ovdje:
http://www.metoffice.gov.uk/aviation/vaac/vaacuk_vag.html

i laiku je vidljivo kako je simulirano područje toliko veliko da obuhvaća najveće područje gdje bi se teoretski mogle nalaziti i super male koncentracije vulkanskog pepela

nažalost, nisam uspio naći ovakav niz za stvarna satelitska mjerenja, tek sporadične fotografije i animacije nad manjim geografskim područjima.. ide ruku pod ruku sa ovim što si napisao o djelomično verificiranim modelima.

Nema tu nikakvog "navodno" - reakcija je bila sukladna ICAO contingency planu Europu, prema kojem se ne tolerira prisustvo vulkanskog pepela u atmosferi. navodno je jer ne znam iz prve ruke, kao što ne znaš ni ti..

Nije istina da je nebo bilo kristalno čisto. "Zaboravio" si napisati da je pilot njemačkog aviona na probnom letu napisao: nisam zaboravio, nego to nije pisalo tamo gdje sam ja to čitao. no dobro da si to spomenuo, jer ako koncentracije vulkanskog pepela u vidljivom smeđem oblaku navodno nisu bile štetne (u što ne ulazim) što nam to govori o nevidljivim oblacima?

Dakle, pepela je itekako bilo u atmosferi iznad južne Njemačke (a vjerojatno i južnije, gdje nisu letjeli), točno prema predvidjanjima MET-ovih modela. I bio je vidljiv kao smedji sloj. Druga je stvar jesu li koncentracije bile štetne ili nisu, ali je to irelevantno, jer se je radilo samo o tome ima li pepela ili nema, kako zahtjeva "ICAO contingency plan". Karte koje si priložio ne daju apslutno nikakav argument tvojoj teoriji zavjere. Karta koja je rezultat modela pokazuje rasprostiranje oblaka pepela (koje je djelomično verificirano osmatranjima i statelitskim snimcima), jer je to informacija koja je tražena, a ne "opasnu" zonu u kojoj su koncentracije više od postavljenog limita. Postavljeni limit je bio nula.
ja nisam izložio nikakve teorije zavjere, mislim da te malo pere paranoja pa svugdje vidiš teorije zavjere. što se tiče predviđanja metovih modela ako staviš ovo preko cijele europe, teško da ćeš pogriješiti, pogotovo ako je djelomična verifikacija modela (jednog jedinog) sve što je potrebno za njegovu validaciju.
http://www.metoffice.gov.uk/aviation/vaac/data/VAG_180542.png
http://www.metoffice.gov.uk/aviation/vaac/data/VAG_172307.png
postavljeni limit je bio nula, ali sada više nije. "znanost" s navodnicima se promijenila unutar par dana. sad, ili imamo jako dobre i vrlo brze znanstvenike, ili su sigurnosne granice bile otprije poznate, ili ćemo odsada letjeti i u nesigurnim uvjetima, a ICAO contingency plan ide u smeće, što pak dovodi u pitanje kako i zašto je uopće postojao.

Nitko niti ne kaže da će u nekoliko godina doći do katastrofalnog zatopljenja. Do zatopljenja će doći postepeno u narednih 50-100 godina, a usprkos hladnoj zimi u dijelu sjeverne hemisfere, to se dogadja i sada: satelitska mjerenja temperature troposfere (globalni prosjek) obaraju rekorde iz mjeseca u mjesec. 2010 godina je na dobrom putu da bude najtoplija od kada se vrše satelitska mjerenja.
dakle, godina koja obara temperaturne rekorde je "dokaz" opasnog globalnog zatopljenja, ali za slučaj da temperatura padne (kao što piše u članku koji sam naveo), ili ne naraste, nitko nije rekao da će u nekoliko godina doći do katastrofalnog globalnog zatopljenja? također, kad je arktički led bio na povijesno najnižoj razini, to je značilo katastrofu i bilo u svim novinama, (recimo http://dalje.com/hr-zivot/sjeverni-pol-bez-leda-do-2013-godine/171484) a kada , kao posljednjih par godina raste, i skoro je na povijesnoj "normali", to ne znači ništa..
evo i izvadak Zbogom polarni medvjedi!
U isto vrijeme, životinje kakve su polarni medvjedi i tuljani, koje rabe morski led za lov i odmor suočene su s velikom prijetnjom. Također, obale više neće biti zaštićene ledom od štete od valova, i trpit će eroziju kakva se događa na Aljasci.
Najvjerojatnije
Reuters-.--.-
Photo Reuters
će uslijediti druge vremenske promjene. Bez morskog leda da ih održava hladnima, ledenjaci uz obalu će se početi topiti i razina mora će se znatno podići, ugrožavajući mnoge niže obale. Isto tako, bez polarnog leda koji reflektira dio sunčevih zraka natrag u svemir, zagrijavanje planeta će dodatno porasti.
I povrh svih tih neprilika, postoji šansa da će otapanje poremetiti tijek Golfske struje, a otapanje leda će omogućiti novo izvlačenje nafte iz nalazišta ispod polarnih kapa, što bi moglo pokrenuti daljnje teritorijalne sporove među zainteresiranim stranama.
Vodeni svijet?
I tako je zadnja od apokaliptičnih znanstvenih prognoza ona da će led nestati do 2013. Zapravo i nije važno to je li gora 2007. ili 2008. što se leda tiče, nego to što novi led ne nastaje, odnosno to što je otapanje konstanta, i što se odvija brže no što je itko predvidio.

I uopće, navodni dokazi da zatopljenja nema koje si predočio su uistinu "jaki". Katastrofalno je da se ti smatraš znanstvenikom. "rekordne" temperature su posljedica još jednog el nina, a ne AGW-a, to ne kažem ja, nego "pravi" znanstvenici. posljednjih 11 godina nije bilo statistički značajnog globalnog zatopljenja, to kažu satelitska mjerenja, ne ja.. što se tiče mojih osobnih "znanstvenih kredencija", one na kraju krajeva nisu ni bitne jer ono što sam pisao o "globalnom zatopljenju" (ne u ovom tekstu jer si ti tu očito pročitao nešto što ja nisam napisao) nisam izmislio ja, nego dolazi od potpuno kredibilnih "pravih" znanstvenika, koji su sigurno kompetentniji i od tebe i od mene, i od onih kod kojih ti ideš na seminare.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

po dobrom starom običaju,

po dobrom starom običaju, opet si pročitao mnogo toga što ja nisam napisao, jer ja nisam nudio nikakve zaključke i sve što sam napisao je činjenično točno ili se odnosi na način na koji su mediji ovo popratili, a drugdje sam se ograničio na mišljenja mjerodavnih stručnjaka.

Ja sam pročitao tvoj dnevnik upravo onako kako si ga ti napisao, samo za razliku od prosječnog čitatelja u tvojoj ciljnoj grupi koji će ne razmišljajući progutati tvoje teze, potrudio sam se razdvojiti žito od kukolja.

I nije sve napisano činječno točno („čisto i duboko plavo nebo nad Europom...“), a da ne kažem da si iznio strogo selektivne informacije i mišljenja samo onih stručnjaka kojima je zabrana leta nanijela direktne štete

nemam neku želju napadati praktične numeričke simulacijske modele, niti sam to napravio bilo gdje u tekstu,samo sam pokazao faktično stanje izmjerenog vulkanskog oblaka i praktično numerički simuliranog, koji su se prilično razlikovali.

Da, a nazivanje „praktičnih numeričkih simulacijskih modela“ koji se btw. verificiraju svakodnevnom upotrebom i čiju vrijednost u vremenskoj prognozi nitko razuman ne odriče, „teoretskima“ i stavljanje u navodnike riječ „znanost“ (čime jasno daješ do znanja što o tome misliš) nije napad na primjeneje metode i protagoniste?

Treba znati da su ti modeli nešto najbolje s čime se u obvom trenutku raspolaže u smislu prognoze strujanja zračnih masa u atmosferi. Ali, zbog prirode kompleksnih procesa koje simuliraju, a pogotovo stohastičkog karaktera rubnih uvjeta, svima je jasno da prognoza nije i ne može biti apsolutno točna. Svi znamo da vremenska prognoza nije uvijek 100% točna, ali se ipak svaki dan na nju oslanjamo u donošenju važnih i manje važnih odluka.

i laiku je vidljivo kako je simulirano područje toliko veliko da obuhvaća najveće područje gdje bi se teoretski mogle nalaziti i super male koncentracije vulkanskog pepela

To nitko ne poriče, jer najobičnija jednostavna računica pokazuje da kada bi koncentracije na tom cijelom području bile u prosjeku 2000 mikrograma po m3, da bi se radilo o milijardama tona pepela, što nema uporište u procjenjenim količinama koje izbacuje islandski vulkan. Dakle nitko nikada nije tvrdio da su koncentracije u označenoj zoni tako visoke,nego da tu pepela (najvjerojatnije) ima. Rezutati modela pokazuju doseg oblaka pepela kao posljedicu procesa transportnih mehanizama u atmosferi. S obzirom na empirijski dokazanu nehomogenost koncentracija, nitko sa sigurnošću ne može tvrditi kakve se koncentracije na kojem području mogu pojaviti.

navodno je jer ne znam iz prve ruke, kao što ne znaš ni ti..

Ako ćemo po toj logici, onda treba ukjlučiti riječ „navodno“ u svaku rečenicu, jer je sve što pišemo uglavnom „iz druge ruke“ (a možda i iz treće). U spomenutom slučaju, „navodno“ ima jasan cilj da relativizira jednu neoborivu činjenicu.

nisam zaboravio, nego to nije pisalo tamo gdje sam ja to čitao.

Recimo da je tako (iako, iskreno rečeno sumnjam u to), ali to znači da se napajaš na izvorima kojima nije cilj istina i potpuna informacija.

no dobro da si to spomenuo, jer ako koncentracije vulkanskog pepela u vidljivom smeđem oblaku navodno nisu bile štetne (u što ne ulazim) što nam to govori o nevidljivim oblacima?

Vidljivost oblaka je relativan pojam, ovisno iz kojeg se kuta gledaju. Jasno je da su manje koncentracije manje štetne (o tome što je štetno i opasno a što nije se vode duge rasprave i tu nisu u igri samo koncentraccije nego i mineralni sastav pepela), ali to je ovdje irelevantno, kada su dosadašnja pravila nalagala pilotima zaobilaženje bilo kojeg vidljivog oblaka pepela u širokom luku. A ako je oblak kontinentalnih razmjera, zaobilaženje nije moguće.

postavljeni limit je bio nula, ali sada više nije. "znanost" s navodnicima se promijenila unutar par dana. sad, ili imamo jako dobre i vrlo brze znanstvenike, ili su sigurnosne granice bile otprije poznate, ili ćemo odsada letjeti i u nesigurnim uvjetima, a ICAO contingency plan ide u smeće, što pak dovodi u pitanje kako i zašto je uopće postojao.

Pa taj plan je postojao kao takav jer se želi izbjeći bilo kakav rizik u zračnom prometu u vezi s vulkanima, a budući da su erupcije vulkana u Europi ovakvih razmjera ipak rijetki dogadjaji, valjda se je smatralo da je apsolutna zabrana letelja pri pojavi vulkanskog pepela razumno i sigurno rješenje, koje daje najveću moguću sigurnost.

Danas, kada je jasno da takav sigurnosni „luksuz“ košta stotine milijuna EUR, različiti lobbyiji od avioprijevoznika do političara pritišću da se nulta granica podigne na neki prihvatljiv nivo (2 mg/m3 ???). Bez obzira na sve, to definitivno znači smanjenje sigurnosti, ali je možda opravdano s obzirom na C/B analize. Nezgodno je što se u toj analizi kao varijable pojavljuju ljudski životi.

dakle, godina koja obara temperaturne rekorde je "dokaz" opasnog globalnog zatopljenja, ali za slučaj da temperatura padne (kao što piše u članku koji sam naveo), ili ne naraste, nitko nije rekao da će u nekoliko godina doći do katastrofalnog globalnog zatopljenja? također, kad je arktički led bio na povijesno najnižoj razini, to je značilo katastrofu i bilo u svim novinama, (recimo http://dalje.com/hr-zivot/sjeverni-pol-bez-leda-do-2013-godine/171484) a kada , kao posljednjih par godina raste, i skoro je na povijesnoj "normali", to ne znači ništa..

Ne, nije obaranje rekorda u ovoj godini dokaz opasnog zatopljenja, nego višedesetljetni trend u koji se to savršeno uklapa. Ali, to jest dokaz da su tvrdnje o hladnoj zimi na dijelu sjeverne hemisfere obaraju hipotezu o globalnom zagrijavanju obična glupost , jer je atmosfera na globalnom nivou ipak rekordno zagrijana.

A o tome tko govori ili ne govori o tome da će u nekoliko godina doći do katastrofalnog zagrijavanja ti pišeš:

dok je arktički led na najvišim razinama u ovo doba godine u proteklih 8 godina, dobili smo i objašnjenje zašto u sljedećih nekoliko godina neće biti katastrofalnog globalnog zatopljenja, ironično, isto velikim dijelom predviđenog od strane britanskog Met office-a.

Dakle ti si taj koji eksplicitno pripisuješ Met office-u tu tvrdnju, što oni, kao niti drugi klimatolozi nisu nikada tvrdili. To je tipičan primjer metode koja se koristi kako bi se stvorila pogrešna o stvarnim klimatološkim predvidjanjima i zbunila javnost.

A što se arktičkog leda tiče, istina je da je ove godine veći nego prijašnjih godina (zbog hladne zime u većem dijelu arktičkog područja), ali još uvijek manji od višegodišnjeg prosjeka. Osim toga, nije sama površina važna, nego i debljina leda (koji je prema izvještajima jako tanak) te temperatura zraka.

I naravno da gledano izolirano, to ovogodišnje povećanje ne znači ništa, jer je višegodišnji trend i s time negativan. Da bi se trend okrenuo, potrebno je više godina u kojima će površina leda biti iznadprosječna.

rekordne" temperature su posljedica još jednog el nina, a ne AGW-a, to ne kažem ja, nego "pravi" znanstvenici.

Ovogodišnji el nino nije niti prvi a kamo li najintenzivniji od kada se vrše mjerenja. Trenutno je el nino u vrlo umjerenoj fazi. Pa kako to da se ipak obaraju rekordi?

posljednjih 11 godina nije bilo statistički značajnog globalnog zatopljenja, to kažu satelitska mjerenja, ne ja..

Istina je da je kratkoročni trend zagrijavanja ublažen, ali ne značajnim zahladjenjem, nego stagnacijom na visokom nivou. Na tome izvoditi zaključke kako antropogenog zagrijavanja nema je znanstveno pogrešno, jer kretanje temperature nije rezultat samo antopogenih utjecaja, nego i prirodnih procesa, npr. aktivnosti Sunca koja je u tom periodu bila na niskom nivou.

što se tiče mojih osobnih "znanstvenih kredencija", one na kraju krajeva nisu ni bitne jer ono što sam pisao o "globalnom zatopljenju" (ne u ovom tekstu jer si ti tu očito pročitao nešto što ja nisam napisao) nisam izmislio ja, nego dolazi od potpuno kredibilnih "pravih" znanstvenika, koji su sigurno kompetentniji i od tebe i od mene, i od onih kod kojih ti ideš na seminare.

Kada se piše o znanstvenim temama, jako je bitno da onaj koji piše razumije što to „pravi“ znanstvenici pišu i govore. „Devil lies in details“. Osim toga, potreban je kritički odabir izvora od kojih su mnogi sumnjivi ( iako se predstavljaju ozbiljnima) te odredjena doza intelektualnog poštenja pa čitati i tumačiti pročitano bez predumišljaja.

The Observer

Tko je glasao

@bet, o kakvoj ti to

@bet, o kakvoj ti to "teoriji zavjere" govoris? Vrlo si me zaintrigirao, hajde ne budi ti mrsko, objasni to malo.
O globalnom zatopljenju se govori vec godinama, te ovo, te ono.... je uzrokovano ili posljedica tog g. zatopljenja.... dakle, to je sadasnjost, a ne neka daleka buducnost kao sto pises / 50-100 godina.
Cinjenica jeste, da je doslo do velikih klimatskih promjena/poremecaja u proteklih 20 ili vise godina, a poznato je i zasto i o tome se govori i pise.

Tko je glasao

Nitko niti ne kaže da će u

Nitko niti ne kaže da će u nekoliko godina doći do katastrofalnog zatopljenja. Do zatopljenja će doći postepeno u narednih 50-100 godina, a usprkos hladnoj zimi u dijelu sjeverne hemisfere, to se dogadja i sada: satelitska mjerenja temperature troposfere (globalni prosjek) obaraju rekorde iz mjeseca u mjesec. 2010 godina je na dobrom putu da bude najtoplija od kada se vrše satelitska mjerenja.

Pišeš ogromne gluposti ovdje šefe... (2010 zasada je nahladnija godina u zadnjih 50 godina... izvadi mi statistiku temperature na svakom kontinentu...), činjenica je da je Zemlja prolazila kroz razne cikluse od zatopljavanja (temperature bile veće nego prije koju godinu kada je kao bio vrh globalnog zatopljavanja...) do naglih zahlađenja... Kako je Noina Arka završila na planini Ararat... Molio bi odgovor nije ju tamo neko valjda odnio...? Pitanje je da li uopće čovjek toliko može utjecati na klimu kada jedan vulkan izbaci za svoje erupcije više CO2 nego što ga izbace svi auti u Europi kroz godinu... Sa vodom i krčenjem šuma je druga stvar jer je tu stvarno velika uloga čovjeka...

PS . Da li ti izađeš kada van iz kuće ... i da li je u zadnjih mjeseci bilo nevjerovatno hladno u Europi , Hrvatskoj i svijetu... Nemoj pisati "bedastoće..."

Justice for all !

Tko je glasao

Radi se o tome da autor

Radi se o tome da autor insinuira da vulkanskog pepela uopće nije ni bilo (u svakom slučaju ne u količini koja bi opravdala zabranu letenja) i to na temelju njegovih pogrešnih premisa (iz neznanja) i tendenciozno prenešenih poluistinitih (selektivno nepotpunih) informacija iz medija. Glavni akter u ovoj mizeriji je britanski MET-office, koji je vrlo značajan i u analizama globalnog zatopljenja. Dakle, ako se je MET ovdje pokazao (prema autoru) loš prognozer, kako ne bi griješio kada se radi o klimatskim promjenama u budućnosti? Ergo, MET nema pojma (odriče im se znanstveni kredibilitet), pa prema tome nema niti klimatskih promjena (globalnog zatopljenja). To je potkrijepljeno s nekoliko bezveznih linkova tipa "ova zima je hladna, dakle nema globalnog zatopljenja".

Osim toga, autor ne propušta (i kroz naslov) povezati vojnu vježbu NATO-a s uzbunom koja je nastala oko vulkanskog pepela, iako zaključke kakva bi to veza mogla biti ostavlja čitateljima. Ipak je valjda uvidio da su teorije o namjernom izazivanju vulkanske erupcije kako bi se zračni prostor Europe ispraznio za potrebe nekih tajnovitih vojnih vježbi isuviše nevjerojatne.

Dalje, sasvim razumnu izjavu predstavnice neke europske agencije za regulaciju zračnog prometa o potrebi da se ujedini kontrola leta na području kojeg obični putnički avioni prelete za par sati, se tumači kao promociju nadnacionalnog terora nad suverenim narodima s ciljem podjarmljivanja.

Sve to skupa uklapa se perfektno u habitus koji u svemu vidi zavjeru zakulisnih snaga, usmjerenu ka ograničavanju slobode i definitivnom porobljavanju svjetskog stanovništva.

The Observer

Tko je glasao

Debe, odlican dnevnik....

Debe, odlican dnevnik.... hvala na ovim informacijama.
Histerije, histerije ... nase svakidasnje.... cini se da ovaj svijet vise ne moze bez njih. Gledala sam i slusala sta se dogadjalo ovdje u UK tih dana "prijetecih oblaka vulkanskog pepela", ma ludnica.
Isto je bilo i sa svinjskom gripom, kravljim ludilom i cini mi se pticjom groznicom, razboli se petero ljudi i eto ti "epidemije"!
Sjecam se onako "maglovito" one histerije prije nadolazece 2000-te godine...
te smak svijeta, te totalni krah kompjuterskih sistema.... i sta ti ja znam cega sve ne!
Maloprije procitah na yahoo top vijestima, da su neki istrazivaci-krscani pronasli ostatke Noine Arke na Araratu! Bas me zanima sta ce se izleci iz toga, pogotovo ako je istina!?

PS. usprkos "globalnom zatopljenju", u sredisnjoj Engleskoj (Derby) gdje zivim je sve hladnije. ova zima je bila najhladnija i najsnjeznija u zadnjih 40 i nesto godina, a jos uvijek su temperature ispod prosjeka za ovo doba godine. vec 2 ljeta jedva da je bilo 10-tak stvarno vrucih dana, grijanje se ukljucuje usred ljeta......itd.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci