Tagovi

ne?u financirati htv, javnu tv, koja to nije

O Hrvatskoj televiziji napisano je puno ?lanaka, tekstova, komentara.
Ovaj dnevnik pisan je sa aspekta gledatelja, koji ovakvu televiziju, koja nije javna, ne želi više gledati, a kamoli financirati.

Gledatelji i gra?ani dužni su RTV pristojbom financirati Hrvatsku radioteleviziju prema ?lanku 53. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
RTV pristojba pla?a se zbog posjedovanja radio ili TV prijemnika, pove?ava
se sa rastom prosje?nih pla?a.
Traže?i mogu?nost odjave RTV pristojbe, pronašli smo obrazac po kojem je tu pristojbu mogu?e odjaviti ako više nemate televizor, ako Vam ne radi u razdoblju od do s ostavljenim praznim mjestom za upis datuma.
Na kraju sitnim slovima stoji da dopuštate djelatnicima HRTa da izvrše kontrolu, a ako im ne dopustite, ponovo ?e Vas prijaviti za pla?anje RTV pristojbe.

Budu?i da nisam htjela lagati kako nemam televizor; a ne bi mi ni koristilo,
u odjavi sam navela da je program katastrofalno loš, da se promi?e govor mržnje i diskriminacija, da su uklonjeni nepodobni novinari, a postavljeni diletanti; te da ?u se pretplatiti na kabelsku TV.

( Moja zgrada ima antenu, pretplatom na kabelsku televiziju ne moram kupovati risiver za digitalni signal, a za 60 kuna mjese?no dostupno je 40 programa.)

Dakle, ovjerila sam odjavu kod javnog bilježnika i poslala.
Dobila sam srcedrapateljno pismo u kojem se HTV poziva na gorespomenuti zakon o RTV pristojbi. Kako su mi napisali, ne mogu mi dopustiti nepla?anje ili odjavu; jer bez pristojbe ne mogu proizvoditi program.
Obaveza pla?anja pristojbe je zakonska, a ne ugovorna. U prijevodu, plati porez jer imaš televizor, tako stoji u zakonu.

Što odgovoriti na takve besmislice?

HTV bi trebala biti javna televizija; ali ona to nije.
Svjedoci smo svakodnevno vijesti o HTVu po novinama, internetu i na samoj HTV.
Mjesecima ve? traje natezanje oko Sutli?a, Hloverke i njihove smjene; a potom o natje?aju za ravnatelja.
HTV je po svom djelovanju servis vladaju?e garniture, a ne javna televizija.
Zakon o HRTu, RTV pristojbi su izglasali zastupnici u parlamentu, u Programskom vije?u su predstavnici politi?kih stranaka, a ne nezavisni stru?njaci.
Zakon je nepravedan i nelogi?an.
Bez pristojbe "javna" jadna HTV ne može proizvoditi program.
HEP proizvodi struju, pla?amo potrošnju struje; ali ne i porez za elektri?ne aparate.
Kao da me zanima kako ?e televizija koju ne želim gledati proizvoditi, svoj naru?eni od politi?ara, program.

I još se TV ku?a koja krši hrvatske zakone, poziva na zakon.
Zakoni vrijede za gra?ane, ali ne i za HTV.

Zakone su prekršili više puta, o ?emu se zna i ?emu svjedo?imo stalno.
Naprimjer, zakon o slobodi govora i javnog djelovanja prekršen je vještim uklanjanjem emisija i novinara ( "Latinica" i Denis Latin).
Zatim uklonili su Anu Jelini? iz emisije, jer nije odgovarala bivšoj glavnoj urednici HLO.
Smijenili su Hloverku Novak Srzi?, a ostavili joj emisiju, kako bi mogla i dalje nesmetano nanositi štetu djeluju?i za interese politi?ara ili tajkuna, a protiv interesa gra?ana i javnosti.

Prekršen je zakon o zabrani govora mržnje. Nakon godine šutnje novinari su se usudili progovoriti o odvratnom ispadu bivšeg ravnatelja Sutli?a upu?enog dopisnici iz Beograda. Novinarima se prijetilo otkazom.
Prenositi utakmicu i pustiti da podivljali navija?i skandiraju ksenofobi?ne i i divlja?ke poruke; a nitko ne reagira od te bajne sportske redakcije.
U kojoj novinari pr?kaju po privatnom životu skijašice, savjetuju?i joj da se uda; prevode imena skijaša Jutarnjazvijezda ( Morgenstern ); padaju u navija?ki trans jadnim metaforama koje gledatelje samo iziritiraju.

HTV reporteri uporno slijede politi?are pout Kosor i Mesi?a, Bandi?a ili nekad Sanadera; a vijesti su brižljivo složene kako bi se manipuliralo i utjecalo na gra?ane. Gdje je tu objektivnost tzv. javne televizije?
Koga zanima što je Kosor obukla, što je kojom prilikom rekla ili gdje je na ra?un poreznih obveznika putovala u susret politi?arima tipa Berlusconi?
Mene zanima što je u?inila za spas gospodarstva, osim uvo?enja hara?a i ve?eg PDVa, a što nas je dodatno osiromašilo.
Ne zanima me što melju pred kamerama, ve? što ?ine za bolji život gra?ana.
Ionako prozvana lady govori o poštovanju PRAVILA IGRE; a NE ZAKONA.

Odgovora nema na HTVu.

Da bi ?ovjek došao do informacija mora pogledati vjesti i dnevnik komercijalnih televizija, usporediti ih sa onim što se frizira i dozira na HTVu, pro?itati više novina ili portala na internetu.

Pa zbog ?ega bih onda svoj novac bacala i trošila na RTV pristojbu, ako na jadnoj, a ne javnoj HTV ne dobivam ništa???

Jer zakon kaže da moram.
Imam televizor.
Koji ?u prodati, budem li morala, da bih se riješila pla?anja poreza na poslušnike.
Odavno ve? televizija nije jedini "prozor" u svijet. Postoji i internet.

Dakle, ako HTV nije javna televizija, ve? politi?ka tvorevina i njihov servis; tada neka je ti politi?ari izvole financirati. Imaju od kuda.
Potpisuje se online peticija protiv HTVa, nazvane "katedralom hrvatskog zloduha".
Za HTV radi Hanžekovi?ev odvjetni?ki ured iz Zagreba.
Sa kojima imam dovoljno lošeg iskustva.
No, usprkos svemu; ne namjeravam pla?ati RTV pristojbu. Odjavila sam je.
Platila pretplatu kabelskoj televiziji.

No time pri?a nije završila.
I dalje dobijam uplatnice. Uskoro ?u vjerojatno dobiti kakvo oholo, prijete?e pismo od kakvog Hanžekovi?eva juniora; ili presudu nekog suca iz Zagreba.

No, ne namjeravam odustati, niti pla?ati porez na svoj privatni prijemnik.

Pro?itala sam vijest da se u tajnosti priprema novi zakon o HTVu. Navodno uvest ?e se Nadzorni odbor, u kojem ?e biti ?etiri predstavnika politi?kih stranaka i jedan predstavnik zaposlenih na HTVu.
Utjecaj politike bit ?e po svemu sude?i ve?i. Lakše je kontrolirati manji broj ?lanova NO.
Za koji ?e ?lanovi dobivati pla?u, koja vjerojatno ne?e biti minimalac.
A koja ?e se financirati od RTV pristojbe.

I tako u beskraj i nedogled.
A mi ?emo sve odšutjeti.
Jer od prosvjeda, slobode govora, gra?anskog neposluha, prosvjednih pisama ili bilo koje druge akcije nema koristi.
Niti ?e je biti.
Naša šutnja na sve zlo koje nam se doga?a ili nas okružuje puno govori o nama.
Divimo se zvižda?ima.
Podržavamo ih. Da li bismo i sami ikada tako postupili?
Da li bi to išta promijenilo?
Naravno da ne bi.
Igra, ?ija pravila ovdje vrijede, vrlo je stara i uspješna.
A nama nevoljnim sudionicima i promatra?ima te igre preostaje jedino nastaviti
po tim pravilima, biti sigurni u masi i zašti?eni brojnoš?u.
Ili prestati sudjelovati u svemu, biti svoj ?ovjek, misliti svojom glavom, nedopustiti nikome da kreira Vaše mišljenje, Vaš pogled na svijet, Vaš život; samo zato jer eto taj netko to može, na takvom je mjestu.

No, ništa nije vje?no.
Samo promjena.

Pozdrav
Mirtaflora

P.S.
Kao što sam o?ekivala, dobila sam prijete?e pismo od "Hanžekovi?a & co.".
No, to više nije moj problem.
I ne?u platiti porez na svoj vlastiti televizor.
A s tim novcem ?e HTV, koja nije javna TV, servisirati vladaju?u garnituru,
manipulirati, frizirati vijesti; dakle proizvoditi svoj jadni program.
I to je sve.
I ne?u odustati. Nikada.

Komentari

Digitalni signal i odjava TV

Digitalni signal i odjava TV preplate.

S obzirom da smo prisiljeni na prelazak sa analognog na digitalni TV signal mislim da nam se otvara jedinstvena prilika za otkazivanje reketarenja od strane HTV-a!!
Naime prelaskom na digitalni signal nećemo biti u mogućnosti gledati TV program ukoliko ne kupimo DVB prijemnik.
S toga mislim da je besmisleno plaćanje preplate za gledanje snijega na TV-u. (Osim ako niste zimski nostalgičar pa da u ljetnim mjesecima uživate u virtualnom snijegu ;-))

Što napraviti?

Kao prvo mislim da bi bilo najbolje NE iskoristiti «kupon za popust pri kupnji digitalnog prijamnika» jer ovim potvrđujete da i dalje želite gledati TV i može se koristiti kao dokaz da možete gledati TV program!! (ionako je «subvencija» države na DVB prijamnik jadna (mislim da je popust s obzirom na tržišnu cijenu 50 – 75Kn) – što uštedite u prvi mjesec FREE pretplate!

Kao drugo bilo bi poželjno naći neki stari TV i pozvati HTV ekipu da ga pečatiraju (mada mislim da nije potrebno s obzirom da nećete moći gledati TV program bez DVB prijamnika).
Ali eto, da se zadovolje pravne norme.

Mislim da HTV-ovci inače po nekakvoj novoj uredbi traže za odjavu TV prijamnika da se kod javnog bilježnika ovjeri nekakav ugovor da se istima omogućuje upadanje na Vaš posjed u svako doba dana i noći i provjeravanje da li imate TV prijamnik, da li je i kada Vaša supruga spolno općila i sa kime itd.. Što je mislim protivno svim demokratskim pravima u jednoj «PRAVNOJ» državi. S toga zaključujem da ovo nije potrebno pogotovo što Vam u ovom trenutku omogućavaju gledanje snijega što i nije red naplaćivati!

(Tv pretplata nije nešto katastrofalno velika, ali mislim da gladnom narodu u ovim kriznim vremenima svaka kuna koja ostane u novčaniku je dobrodošla. Pogotovo što stalno uvode neke nove poreze, namete, harače......... ;-)

Svaka kritika kao i nadopuna na ovaj članak je dobro došla (nadasve pravna)!

Tko je glasao

Kako sam odjavio TV

Kako sam odjavio TV pretplatu ?
Ovdje neću o legalnosti/moralnosti/zakonitosti/i šta već ne, da li TV pretplatu plaćati ili ne, vjerujem da svatko o tome ima svoje mišljenje i razloge zašto plaća ili ne plaća, o tome je već dosta napisano. Uglavnom, meni konačno dozlogrdilo i prekipilo, pa nakon petnaestak godina što sam uredno plaćao TV pretplatu, odlučio ih otkantat. Evo kako:
1. Tražiti od pretplatničke službe Vaš broj TV prijamnika (može i mailom, vrlo su ljubazni što se toga tiče)
2. Od nekog RTV servisa ili još bolje od nekog sakupljača elektroničokg otpada dobiti potvrdu da je televizor XY (navedete marku i model) pokvaren i popravak je neisplativ (ili nemoguć jer nema dijelova) ili preuzet na zbrinjavanje (tj. dali ste ga na otpad), šta god Vam je lakše pribaviti. Pri tome naravno Vaš TV uopće ne mora biti pokvaren a još manje ga morate dati na otpad. Bitno da imate potvrdu, što vjerujem nije teško dobiti (barem meni nije bilo).
3. Sada napišete jedan kratki dopis u kojem navedete eksplicitno: odjavljujem moj TV prijemnik, marke XY, pretplatnički broj 123 (onaj koji ste dobili od HRT službe pretplate) iz razloga jer je nepopravljiv/rashodovan/šta već ... te samim time obzirom da ne posjedujem TV prijemnik prestaju uvjeti iz zakona o HRT-u (NN 25/2003) članak 53. stavak 1. odnosno stvoreni su uvjeti za raskid pretplatničkog odnosa (članak 53. stavak 3. istog zakona jer ne posjedujem više TV prijemnik), itd. Bitno je pozvati se na ta dva članka zakona, da se vidi da ste upoznati sa sadržajem istih i da vladate materijom. Još ih lijepo pozdravite, zahvalite na suradnji (odnosno što su Vam omogućili da sve te godine uredno plaćate pretplatu) i nadodate da ćete im se rado obratiti za uspostavu novog pretplatnočkog odnosa kad i ako nabavite novi TV prijamnik.
4. Taj dopis poslati poštom na njihovu adresu (HRT služna pretplate), obavezno sa povratnicom, na omotnici napisati da je sadržaj dopisa raskid pretplatničkog odnosa za pretplatnički broj 123 (onaj koji ste dobili od njihove službe). Ukoliko želite, možete im to i faksirati ili mailati (premda se mailovi znaju vratiti nepročitani (malo su bezobrazni)).
5. Za desetak dana ćete dobiti povratnicu na kućnu adresu, što je dokaz da su isti dopis dobili i preuzeli. Šta će oni dalje sa tim, nije Vaša briga. Što se Vas tiče, mogu ga i baciti.
6. I to je to, RTV pretplatnički odnos ste uspješno raskinuli, imate dokaz da nemate više TV prijamnik, imate dokaz da ste ih obavijestili o tome, te samim time više niste dužni plaćati RTV pretplatu. Bitno je napomenuti da Vas to oslobađa pretplate od 1. slijedećeg mjeseca, što znači da treba pretplatu za tekući mjesec podmiriti. Nakon toga jednostavno ignorirajte sve dopise, bacajte uplatnice i nakon nekog vremena ostaviti će Vas na miru. Znaju i oni da su u krivu. Inkasatore jednostavno ne puštajte u kuću, san, dvorište, uopće ni blizu.
Eto, ja sam tako napravio i to funkcionira. Naravno, ne nagovaram nikoga da to napravi, samo iznosim moje riješenje problema. A kako čete dalje gledati TV ? Jednostavno, pritiskom na daljinski i odabirom kanala. HRT ionako odavno nije na mojoj listi kanala koje gledam.
Lijep pozdrav svima ....

Tko je glasao

hrt uveo novu

hrt uveo novu procederu!!!
sada Vam odmah pošalju formular da ovjerite kod bilježnika(što vas košta 46,90 KN) i tako pošaljete poštom što vas opet košta do 10, kuna.
Naravno sa sve treba odraditi ali osobno sam si dozvolio da im
prido pišem nekoliko redaka:

HRT
Hrvatska radiotelevizija
Odjel RTV pristojbe
rukovoditelj Juraj Eterović, dipl oec.
Prisavlje 3
10 000 ZAGREB

Predmet: žalba zbog neočitovanja na prethodni dopis glede smanjenja pristojbe za siječanj te oslobađanje iste za veljaču 2010.g.
Poštovani rukovoditelj Juraj Eterović
Zahvaljujem na izvješćivanju i uputama u kojima se niste očitovali o smanjenju pristojbe za siječanj te o ukidanju iste za veljaču.
Činjenica jest da nisam bio u mogućnosti pratiti HRT program i ne vidim razloga da zbog administrativnog postupka platim za puna tri mjeseca nešto što ne mogu koristiti.
Ljubazno molim da me oslobodite birokratskog postupka te da primitkom uredno ovjerene Izjave izvolite učiniti slijedeće:
1. Ne slati mi i nadalje uplatnice za pristojbu
2. Uzeti u obzir prethodni dopis u cijelosti te me osloboditi pristojbe za veljaču te za dio siječnja točno od datuma kad se Vaši programi ne mogu analogno pratiti na području Istre
3. Molim da me oslobodite do daljnjeg „ katedrale duha“ u kojoj nema emisija poput Škrinje, Latinice i dok je informativni program u službi „vlastodrpidržaca“
4. Termin „ do daljnjeg“ podrazumijeva vrijeme dok televizija i radio ne postanu Javna a ne stranačka kuća.
5. Ne želim plaćati pristojbu, jer nemam od kuda, sve dok Vlada RH ne ukine nepotrebne namete, PDV krizni porez i napose dok Država ne postupi u skladu s kolektivni ugovorima koje je jednostrano stavila van snage.
U svezi vašeg dopisa P-7/1 m.r od 26.02,2010. U kojemu ste dostavili tipiziranu Izjava u prilogu, istu šaljem uredno ovjerenu te potpisanu.
Napominjem da ista jest u neskladu s zakonskim aktima pa vas molim da postupite kako zakon nalaže odnosno kako ispisom slijedi:

ZVDSP-u, ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
Dio treći
PRAVO VLASNIŠTVA
Glava 1.
O VLASNIŠTVU UOPĆE
Vlasnikova prava
Članak 30.
(1) Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima.
(2) U granicama iz stavka 1. ovoga članka vlasnik ima, među ostalim, pravo posjedovanja, uporabe, korištenja i raspolaganja svojom stvari.

Napose molim vas da mi ne šaljete inkasatore veš u slučaju potrebe postupite po zakonu:

Članak 34.
Dom je nepovrediv.
Samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži.
Pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka budu nazočni pri pretrazi doma ili drugoga prostora. (...) Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka.
Na koncu koristim priliku da svim djelatnicama čestitam 8. ožujak.( može i Hlo)
Ljubazan pozdrav i molim da mi vaši djelatnici ne smetaju pošto se oporavljam između dvije teške operacije što sam vam dokazao u prvom dopisu.
Ljubazno molim da me oslobodite usluga odvjetničkog ureda Hanžeković & co.".
Unaprijed se zahvaljujem na razumijevanju

Željko Antunović, porezni preplatiša

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Zakon i procedura na koji se

Zakon i procedura na koji se poziva HRT je zastario i po njihovoj proceduri preduvjet za odjavu pretplate je da treba zapečatiti televizor, te priložiti javnobilježničku potvrdu o tome. Naravno to je apsurd i nezakonita povreda prava vlasništva, jer HRT traži da se vlasnik televizora odrekne prava korištenja svog vlasništva.

Pečaćenjem televizora mu RTV želi onemogućiti korištenje svoje stvari kako bi recimo gledao video, satelitsku televiziju, privatne tv postaje, ili igrao igrice.

Smatram da se uporište o nelegalnosti RTV-ovog postupanja može tražiti i u ZVDSP-u, ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Dio treći
PRAVO VLASNIŠTVA
Glava 1.
O VLASNIŠTVU UOPĆE
Vlasnikova prava
Članak 30.
(1) Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima.
(2) U granicama iz stavka 1. ovoga članka vlasnik ima, među ostalim, pravo posjedovanja, uporabe, korištenja i raspolaganja svojom stvari.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Postupak i detaljna

Postupak i detaljna informacija o neplaćanju pretplate objavljena je u Narodnom listu u siječnju 2008. godine. Evo "copy pasta" članka:

Poštovani čitatelji, u članku koji slijedi podučit ćemo vas kako od danas više ne morate plaćati pretplatu za televizijski ili radijski program. Ne samo da je nezakonita, pretplata je svojesvrsni harač bez osnova i prihvaćena pljačka građana.

Osim brojnih nameta i silnih poskupljenja kojima smo svi izloženi, građani naše vrle “pravne” države dužni su uz to plaćati i TV-pretplatu koja puni proračun HRT-a. Hrvatska Radio Televizija ima pravo naplaćivati pretplatu otprilike jednako onako kao što bi Živko Kolega ili Milan Bandić imali pravo naplatiti građanima zrak koji udišu. Jedan od rijetkih ljudi u Hrvatskoj koji upozorava na ovu i mnoge druge nepravilnosti i nepravde u našem društvu je Stipe Petrina načelnik općine Primošten. On je javno objavio legalan način na koji je moguće prekinuti s plaćanjem ovoga poreza za budale!

Kako prestati plaćati?
- Najprije odjavite TV uređaj dopisom na adresu HRT-a, obavezno sa povratnicom na kojoj će vrlo čitko pisati “odjava TV uređaja te i te marke”. Dopis bi trebao izgledati ovako: “Ja XY dana (upisati datum) odjavljujem svoj televizor marke (navesti marku) iz razloga jer ne želim više pratiti tv program HRT-a”. Slijedeće što trebate učiniti je da odbijete platiti TV pretplatu kad dođe inkasator. Uostalom, zabranite mu da uopće ulazi u Vaš posjed ili stan.

Uskoro ćete dobiti opomenu, koju naprosto ignorirajte! Ona samo služi da vas zastraši (važno je da imate povratnicu kojom ste odjavili televizor na kojoj se jasno vidi kad je zaprimljena u Prisavlju).

Uskoro ćete dobiti opomenu, koju naprosto ignorirajte ! Ona samo služi da vas zastraši (važno je da imate povratnicu kojom ste odjavili televizor na kojoj se jasno vidi kada je zaprimljena u Prisavlju).

Ne brinite zbog ovrhe!
Poslije opomene otprilike za mjesec ili dva dobit ćete od javnog bilježnika OVRŠNI PRIJEDLOG, u kojem vam se stavlja na teret da niste platili TV pretplatu. E, poslije ovog treba sjesti za računalo, napisati u roku od 8 dana od dana kada ste primili Ovršni prijedlog PRIGOVOR, kako vam piše u Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. U prigovoru treba stajati sljedeće: “U zakonskom roku izjavljujem prigovor na naprijed navedeno rješenje o ovrsi budući da sam dana (NAVESTI DATUM) odjavio TV prijemnik pa prema tome nemam nikakve obaveze plaćati televizijsku pretplatu”. Uz prigovor doznačiti fotokopiju povratnice od dana kada ste odjavili televizor. I eto, stvar je gotova, stoji u Glasu Primoštena, lokalnog glasila. Sam članak pisan je na iskustvu načelnika Petrine koji je prvi u Hrvatskoj sudski oslobođen plaćanja TV pretplate!

Pretplata i na krevet?
- Ovo je jedini legelan način da se ljudi oslobode nezakonitog harača koji se sprovodi od strane HRT-a u vidu TV pretplate. Govori nam Stipe Petrina načelnik općine Primošten, koji je u Glasu Primoštena objavio detaljan opis kako sa vrata skinuti dosadne inkasatore. - Ovo što HRT radi je nezakonito jer oni nemaju ugovoren odnos sa građanima. Na isti način sutra mogu izmisliti plaćanje pristojbe na krevet ili kuhinjski stol, kao što rade s TV uređajem, kaže Petrina koji je svojim sumještanima ponudio svu pravnu pomoć, uključujući i potrebno pisanje prigovora. - Jedan naš građanin je rekao kako neće plaćati jer nema TV signala, ali to po zakonu nije dovoljan razlog. On je izgubio spor zato jer je taj birokratski mlin nemilosrdan i kad vas uzme u žrvanj, ne možeš se izvući.

Primošten protiv monopolista
Inače, Primošten je već godinu i pol dana bez signala nacionalne televizijske kuće i Hrvatskog radija. Spor je izbio jer Odašiljači i veze i T-Mobile, za repetitore i pokretne bazne postaje na brdu Gaj pokraj Primoštena, ne žele platiti korištenje lokalnog puta i propisanu komunalnu naknadu. Zbog toga je odlukom komunalnog redara uklonjeno nekoliko električnih stupova s općinskog zemljišta. Iz Odašiljača žele da im Općina Primošten osigura priključak na struju, a iz općine poručuju: osigurajte sami legalni priključak, jer ste svoje uređaje godinama napajali ilegalno. - Njima nije problem uplatiti dvjestotinjak tisuća kuna Općini Primošten, ali bi onda i druge općine tražile isto, a tada bi se milijuni kuna iz blagajni mobilnih operatera prelilo u blagajne lokalnih zajednica, zaključuje Petrina.

Na brojne upite građana Primoštena zašto nemaju TV sliku, iz Odašiljača i veza odgovaraju - Smijenite gradonačelnika i pustiti ćemo vam TV signal! Tako nešto će se teško dogoditi, pošto Primoštenci daju punu podršku Petrini i njegovim naporima u borbi protiv monopolista.

Porez za budale
Što se tiče neplaćanja TV pretplate, većina građana će se zapitati, a kako ću onda gledati TV program ako sam odjavio/la televizor? Jednostavno ćete ga gledati kao i dosad, samo ćete uštedjeti novac koji dajete za TV pretplatu. Nitko vam nema pravo “zapečatiti” vaš televizor, u vašoj kući na vašoj utičnici, a HRT ako hoće, neka kodira svoj program. Ni inkasator niti itko drugi bez zakonom predviđenih uvjeta (a ovi to nisu!) ne može ući u vaš dom i kontrolirati vas gledate li HRT ili primjerice Eurosport ili samo igrate playstation. Ako već ne možemo utjecati na institucije koje apsolutno ne rade svoj posao onda barem pokažimo trunku dostojanstva i odbijmo plaćati ono što uistinu ne moramo. Na kraju krajeva nije stvar u tih 70,00 kuna mjesečno, ali zašto bi netko od nas radio budale. Kako ono kažu? Možeš varati neke ljude neko vrijeme, ali ne možeš varati sve ljude cijelo vrijeme.

HRT TUŽIO PETRINU
Petrina je radi neplaćanja pretplate u sporu sa HRT-om. Odlukom suda iz prosinca 2006. tužba HRT-a je odbijena kao neosnovana. Županijski sud u Šibeniku (sutkinja Ordana Labura) je ovaj predmet vratio na prvostupanj, iako je sutkinja Suzana Malenica donijela presudu kako HRT nema osnova za tužbu.
Petrinu, koji naše pravosuđe naziva septičkom jamom, a općinski sud u Šibeniku većim primjerkom koji pluta u toj jami, ovako nešto nije iznenadilo. Međutim, zakon je na njegovoj strani i ne boji se ishoda suđenja.

HRT FALSIFICIRAO POTPIS?
Jedna naša sugrađanka nam je ispričala svoj slučaj vezan uz RTV-pretplatu. Njoj su inkasatori pokušali ući u kuću, što im ona nije dozvolila. Na to ima pravo jer bez sudskog naloga nitko nema pravo ometati privatni posjed. Slučaj je sada na sudu, a zastupnici HRT-a su se pojavili, navodno, s lažnom prijavom na kojoj je bio falsificirani potpis tužene, bez matičnog broja. Isto tako u ugovoru je izmišljena marka televizora, za koji se navodi da tužena posjeduje, a ono uopće nema televizor.

Članak je pisan na temelju iskustva načelnika općine Primošten Stipe Petrine, koji je prvi u Hrvatskoj sudski oslobođen plaćanja TV pretplate!

Zakonska osnova
Članak 34.

Dom je nepovrediv.

Samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži.

Pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka budu nazočni pri pretrazi doma ili drugoga prostora. (...) Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka.

PS. Što se tiče prijetećeg ili prijetećih pisama od "Hanžekovića & co.", treba odbiti njihov prijem jer "Hanžekovića & co.", a ukoliko ih je poštar već ubacio u sandučić prekrižiti svoju adresu i pismo ubaciti u poštanski sandučić neka ga pošta vratiti pošiljatelju. Ne treba brkati pismena suda i drugih državnih institucija s pismenima "Hanžekovića & co.", koji mogu pisati pisma do besvijesti. Nitko me ne može natjerati da primim pismo privatnog poduzetnika, u ovom slučaju odvjetnika "Hanžekovića & co.".

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Naša šutnja na sve zlo

Naša šutnja na sve zlo koje nam se događa ili nas okružuje puno govori o nama.
Divimo se zviždačima.
Podržavamo ih. Da li bismo i sami ikada tako postupili?
Da li bi to išta promijenilo?
Naravno da ne bi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Iako sam ti dao + ne slazem se sa tobom,Mirtaflora.Ljudi sute jer cuvaju ono malo sto imaju...a uskoro ce doci vrijeme kada ce shvatiti da osim zivota nemaju nista,da je sve prolazno.
I mislim da ce svi postupiti tako kao zvizdaci onog trenutka kada shvate da se politicari boje daleko vise nego bilo ko od nas...zasto imaju toliko osobnih cuvara oko sebe,policiju itd...
Strah je u njima...strah pred zvizdacima kako im ti kazes....i svjesni su da je dovoljna iskra pa da opet obuju opanke iz kojih su preko noci skocili u lakirane cipele....zato je i HTV pod njihovom kontrolom...i ne samo HTV...no kao sto nas povijest uci - svemu dodje kraj

Tko je glasao

Feniks, sve ok. Ne moraš se

Feniks, sve ok.
Ne moraš se složiti sa mnom.
A objasnio si zašto.
Govorila sam o šutnji i o igri, koja ima jasna pravila.
Nadajući se što skorijoj promjeni odvratne stvarnosti
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Ne treba im plaćati

Ne treba im plaćati pretplatu iz nekoliko razloga. U prvom redu, HRT je odavno prestao biti, ako je ikad i bio javni servis, bilo je tu svega osim objektivnog informiranja javnosti. Od ulizivanja političarima na vlasti pa do mnogih stvari koje su nespojive s javnim televizijama u civiliziranim zemljama. Sjećamo se svi afera oko vanjske produkcije kojom HTV razbacuje novce poreznih obveznika......

Njihovi prosječni novinari su još uvijek imali ili imaju status zvijezda i posebno uređena primanja kao da su na komercijalnim televizijama..... HRT je javni servis i njihove plaće bi trebale biti sukladne ekonomskoj situaciji u društvu i plaćama u javnoj upravi..... Ako su toliko dobri, neka okušaju svoju kvalitetu na tržištu rada ili na komercijalnim televizijama......

O veseljacima iz sportskog programa neću trošiti riječi. Tolika količina arogancije, nepismenosti i nekulture se ne može vidjeti ni na ostalim balkanskim televizijama..... Prestrašno, a dečki umišljeni....

Što je sa zapošljavanjem djece novinara na HRT-u, to se valjda podrazumijeva kao obiteljski biznis.....

Za što HTV ima dopisnike po svijetu kad su njihovi prilozi rijeđi od dobrih emisija ? Jedna dopisnica u Washingtonu, druga u New Yorku (400 km dalje) ...... i oni bi htjeli da im sve to šutke plaćaju porezni obveznici...... Neka svoje stranačke poslušnike i rodbinu udomljuju o svom trošku.

Kad postanu javni servis, neovisan od trenutne politike i kad počiste smeće u svojoj kući.... možda..... a do tada..... moš si misliti ... plaćam samo ono što koristim (gledam)....

Tko je glasao

rtv pristojba je zapravo

rtv pristojba je zapravo zadnja državna potpora (osim brodogradilišta čije je rješavanje u toku) koje se rh mora riješiti da bi mogla odraditi poglavlje državnih potpora za ulazak u eu. prema tome, promjene dolaze, i to korjenite i jako brzo. vjerojatno će ostati poprilično slična ovome kakva je, ali će se raditi o manjem iznosu jer će morati odgovarati stvarnim troškovima.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Ma ne pričamo mi ovdje o

Ma ne pričamo mi ovdje o EU, njihovim potporama i poglavljima koje treba otvarati i zatvarati i sl. Ne pričamo niti o kulturi. Ovdje se radi o zdravom razumu.
Naše društvo, dakle radni ljudi i firme u kojima rade, jednostavno ne mogu isfinancirati tako skupu i veliku državu i RTV.
Kraj priče.

Edmund

Tko je glasao

Sve se opet ne moze svalit

Sve se opet ne moze svalit na EU. Javna televizija pripada poglavlju kulture na d kojim EU nema nikakve ingerencije, i poglavlje je vec otvoreno i zatvoreno. Razliciti su nacini na koji se javna televizija financira, negdje putem pretplate, negdje direktno iz proracuna, a negdje kao dodatak racunu za struju. Ovdje nije problem placanje (javna televizija mora postojati, ali i ispunjavati svoje zadace), vec placanje za nesto sto ne ispunjava zadacu javne televizije.

Tko je glasao

Ovo ce te mozda sokirati,

Ovo ce te mozda sokirati, ali ponekad nesto spada u dvije skupine. Pitanje ovakvog financiranja hrt-a je pitanje drzavne potpore, a to je itekako podrucje u kojem eu ima ovlasti.
Over and out.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Hm...usprkos ovom tvom over

Hm...usprkos ovom tvom over and out, samo bih te molio da mi odgovoris postoje li javne televizije i u drugim drzavama EU i kako se financiraju. Bet je stavio odlican link koji objasnjava cijelu situaciju.

Tko je glasao

o čemu ti pričaš? daj

o čemu ti pričaš?
daj pročitaj moj komentar pa onda možemo razgovarat.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Pa, sama si pocela s

Pa, sama si pocela s drzavnom potporom i utjecajem hrvatske javne televizije na pregovore. Dakle, buduci da si usporedila potporu HTV-u s brodogradilistima, pretpostavljam da si mislila na poglavlje o trzisnom natjecanju. Gdje se u tom poglavlju uopce spominje javna televizija? Dalje, kako imaju rijeseno pitanje financiranja javne televizije ostale drzave EU?

Tko je glasao

"AZTN je donio 36 mišljenja

"AZTN je donio 36 mišljenja i odluka. U jednom od svojih mišljenja, AZTN je zaključio da Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji kojim se ureñuje financiranje hrvatske nacionalne televizije (HRT) nije usklañen s pravilima o državnim potporama iz SSP-a i hrvatskim Zakonom o državnim potporama. To je ključni element u pregovorima o pristupanju uovom poglavlju. AZTN je pojačao napore kako bi poboljšao broj prijava od stane davatelja potpora na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. No, više treba učiniti na promicanju zaštite tržišnog natjecanja, posebno na regionalnoj i lokalnoj razini. "

"Značajan napredak postignut je u ovom poglavlju posebno kada je riječ o donošenju Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i objavi tendera za brodogradilišta u teškoćama u cilju njihovog restrukturiranja kroz privatizaciju. Općenito, postignuta je razumna razina usklañenosti. Meñutim, kontinuirani napori potrebni su kako bi se okončalo restrukturiranje brodogradilišta. Nadalje, ostaje posao u cilju unaprjeñenja AZTN-ove evidencije provedbe protiv kartela, usklañenja Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji te u sektoru čelika."

Npr, to ti je dostupno preko www.google.hr
dokument: Izvješće EK o napretku RH u 2009.

ne razumijem potrebu za raspravom o nečemu što očito ne poznaješ i što usto nisi spreman ni proguglati. zaista ne razumijem.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Griotta, a da malo vjezbas

Griotta, a da malo vjezbas citanje s razumijevanjem ili do tog kolegija na tvom faksu jos nisi stigla? Nije problem u pretplati vec u Zakonu o HRT-u. Upotrijebis li opet google, doci ces i do podatka kako se finaciraju javne televizije u ostalim zemljama clanicama. I zacudo, u lijepom broju se finaciraju na isti nacin kao i u Hrvatskoj. Onda opet proguglaj i procitaj zakone o javnim televizijama u ostalim drzavama.I mozda cak i otkrijes (upotrijebis li google prevodilac) da im je zakonom utvrdjeno koju imaju zadacu i kako se ta zadaca od javnog interesa financira. Ili da pojednostavnim, i za jednostavnije umove- Ne mozes imati sate reklama i sapunice i blokbastere u prajmtajmu, a onda kasirati 80 kuna na racun pretplate za zadacu koju ne ispunjavas, a ne ispunjavas je zato sto u zakonu nije tocno definirano koliko cega i od cega se sto financira. Pretplata ne moze odlaziti na financiranje proizvodnje programa koja nije u zadaci ispunjavanja funkcije javne televizije. Jer onda postajes nelojalna konkurencija komercijalnim televizijama zato sto se od njih ne razlikujes. Jesi li sada razumjela?

Tko je glasao

Drago mi je sto ekipa ovdje

Drago mi je sto ekipa ovdje i dalje prepoznaje ad homineme i nagraduje ih onako kako smatra da treba.
Sto se tice ostaloga, slazemo se i tocno to i je moja poanta i ne vidim zbog cega me napadas. Sto sam ja drugo rekla?
No dobro, to je sad ocito djir na koji se polliticari furaju.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

...

...

Tko je glasao
Tko je glasao

Kljucno: no

Kljucno: no overcompensation!
Sto je 80 kn/tv nego overcompensation!
Vigilantibus iuris! Drugim rijecima, dok si hrvati dopustaju da ih se dere bez ikakve osnove, to ce im se i raditi. Pitanje financiranja hrta se namjerno zataskava zato da hrt napuni dzepove, a sad je odlucio i povecati tempo. Umjesto da se zbog toga bunimo, pravdamo to time da se radi o "kulturi". Da, o kulturi pljacke.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Sve zavisi sto dobijes za

Sve zavisi sto dobijes za tih 80 kuna. Mislim da je naslov dnevnika pravi- necu financirati javnu tv koja to nije. Bi li ti bilo zao dati 80 kuna da dobijes za to BBCjev e serije, informativni i dokumentarni program, a ne sapunice?

Tko je glasao

pa za to i dajem 80,00 -

pa za to i dajem 80,00 - paralelno sa HRT pretplatom!

Tko je glasao

RTV pretplata je

RTV pretplata je nedemokratski, nepravedan i nelogičan namet građanima. Svima je jasno da se tu radi o nekakvom posebnom porezu, a ne ugovornoj obvezi o isporuci usluge. Kao takva ulazi u ostale parafiskalne namete koji se stalno spominju ali i dalje postoje i guše naše građane i firme.
Ovo je jako dobar članak i drago mi je da je netko jasno ukazao na problem. Hrvatska RTV je metastazirani tumor ovog društva. Ne radi se tu samo o problemu s pretplatom, nego o tisućama direktno i indirektno zaposlenih i premreženih. HRTV nije javna nego interesna institucija i postala je dio problema ovog društva.
Moje je mišljenje da bi se RTV trebala financirati isključivo iz proračuna, a broj zaposlenih bi u najmanju ruku trebalo prepoloviti. Argument za to je što komercijalne RTV sa neusporedivo manjim brojem zaposlenih uspijevaju raditi program koji uopće nije lošji od ovog na javnoj RTV. Mi smo mala zemlja i jednostavno si ne možemo dozvoliti tako velkog giganta.
Analogija je očita, preveliki državni aparat i prevelika javna RTV znači prevelike namete ljudima i firmama. Drugim riječima previše parazita, a premalo biznisa.
Ako se u ovoj zemlji ne nađe netko sposoban i voljen presijeći ovaj gordijski čvor, nećemo na godišnji trebati putovati u Grčku. Imati ćemo je kod kuće.

Edmund

Tko je glasao

Slažem se s tobom da je

Slažem se s tobom da je pretplata, i to ne samo ova na posjedovanje tv aparata, već i sve ostale
pretplate npr. paušal na struju, pretplata na telefon, nedemokratski i preijavaran način prikupljanja
love od ljudi.
Zašto?
Zato što je svima odrezana ista cijena bez obzira na količinu potrošnje. Svi takvi troškovi koji se
opravdavaju postojanjem sporednih poslova trebaju biti sadržani u cijeni osnovne usluge. Npr. u
cijeni 1 kw struje. Pa onda onaj tko troši više struje treba i plačati veći trošak održavanja mreže jer
tu istu mrežu i više koriste. Isti princip treba vrijediti za sve ostale djelatnosti koje se napajaju iz
pretplata.
Kod tv pretplate mi nije jasno jedno. Konkretno koristim usluge primanja signala preko Iskon mreže,
pa mi nije jasno dali pored mene i Iskon plaća pretplatu HRT-u za distribuciju signala. Ako je tako
onda T-com prima dva puta lovu za istu uslugu?

@inigo

Tko je glasao

Učinih poput onog lika iz

Učinih poput onog lika iz Primoštena. Samo on je gradonačelnik, a ja obični porezni platiša. Nemam reciver i živim u Istri. Dakle ne mogu primati signal. Tražio sam da mi umanje pristojbu za siječanj te da mi ne šalju više uplatnice za pristojbu. Povratnicu sam primio i sad čekam ovrhu.
U međuvremenu sam dobio rješenje o 80% invalidnosti kojega ću im priložiti u spis i dopisivati se s njima dok ne crknem ili dok me ne strpaju u zatvor. Ovrha kod mene nije moguća jer sam u debelom minusu po svim računima. Kad jadna primanja i sjednu na račun banka si prvo naplati potraživanja za kredite i kreditne kartice pa za ovrhe ništa ni ne ostane. Nabavio sam znatnu količini čekova i kad zapne njime uz odgodu kupi hrane za jest te kućne potrepštine. Uglavnom zbog svega što se događa na HTV, da ne ponavljam jer je Mirtaflora sve već izvrsno napisala, sam sve potpisujem uz dodatak: o ovome činu sam počeo razmišljati kad su ukinuli emisiju koja je išla petkom navečer u kojoj su bila četiri sugovornika: Branimir Pofuk, Igor Zidić, Igor Mandić i onaj četvrti…. Ovog Mladog ljeta je partila i Latinica. Latin traži da ga presele u zabavni program i to je u redu!!
Sve je u ovoj državi a što se odnosi, odnosno, dotikavlje Javnog sektora odavno samo zajebancija čit. zažebanciža( ups. sory na mom francuskom) zažebavanže naroda u zdrav razum i razlogom da se narod zabavlja i izmišlja viceve na račun zakonopisaca i vlastodrpidržaca.
Eto, zato bi D. LATINA TRIBALO PREMIJESTITI U ZABAVNI PROGRAM. I ONAKO IM JE NIKAKAV!!Da nije repriza Malog mista i ostalih repriza kiselo bi se smijali. A od silnih repriza smijeh nam je prisjeo.
Neću da plaćam HRTV pretplatu, ako treba idem do suda u Strazburu, ne želim poštivati Zakone koje pišu zakonopisci koji istih sami ne drže i od kojih je nekolicina već prošla kroz Remetinec. A proći će ih još dosta. Uostalom već kruži vic o glavnom gradu u hrvata. Bio je nekada Varaždin sada je Zagreb a uskoro će biti Remetinec. Tamo će završiti cijela vladajuća garnitura u napose sve dosadašnje vlade uključujuću ovu nasljednu-Jadrankinu. Eto tako ili valja nama opet putem Matije Gubca i Velog Jože. Može i repriza Francuske revolucije na hrvatski način.
Dovoljno se je ugledati na Grke.
Pa mi smo sada već dužno ko Grčka.

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

[:oI

[:oI

Tko je glasao

Kod mene je situacija tek

Kod mene je situacija tek tragikomična. I ne samo kod mene zapravo već i kod dosta ljudi koji se bave turizmom. Naime plaćamo za svaki televizor po apartmanu. Imam satelitsku televiziju u svim apartmanima i par stotina programa. Prošlo ljeto sam imao slovom i brojem jedne goste iz Hrvatske deset dana a Hrt-u sam morao platiti preko 2.000,00 kn za četri mjeseca sezone, odnosno par sati konzumiranja njihovog programa. I uz svu svoju visprenost ne znam kako da ih odjebem. Leći će mi odmah sa ovrhom i skinuti novce za apsolutno nepotrebnu i neželjenu uslugu.

Tko je glasao

Ja san odjavija i spoia

Ja san odjavija i spoia stari laptop . Ništa ne plaćam godinama.
Izbaci te televizore iz apartmana i daj gostima besplatni bežični internet.
Jedan televizor ostavi na terasi nek se ljudi druže i taj plaćaj.

Koristim priliku da vi mukte dam još savita za uspješno preživljavanje
u ovim teškim vremenima.
Kućno preživljavanje:
U hodniku obavezno bejb palica (long size), aparat za gašenje i
borilačke slike sa medaljama. U kući krvoločni pas triba bit obvezatan.
Ovi pas nikako retriver jer je ta vrsta beskorisna.
Kad vam pozvone na vrata, dreknite da cila ulica čuje ,, Koji k...c
sad zvoniš ,,
Ulično preživljavanje:
U vozilu na vidnom mjestu bejb palica, prazne boce pive i jaketa
gardiska. I u vozilu je dobro imat protupožarni uređaj. Kad parkirate
obavezno zauzet dva mista. Držati CD Thomsona i navit najače ako
vas zaustave ljudi od države. Nikako puštat Škoru , neće vas se pripast
Auto nek vam bude što šporkije.
Ja imam čak nosač sa palicom na vespi i lanac ka za vezivanje.
Dobro je proširit glas da si povezan sa nekom stranom mafijom,moji
u ulici misle da san sa talijanima jerbo mi koji put navrati rodbina .

Virujte mi , već nekoliko godina od kada primjenjujem te i slične
luđačke metode imam puno manje problema i sa vlastima i sa ulicom.

Tko je glasao

Odjavio sam TV još krajem

Odjavio sam TV još krajem '92 i od tada neplaćam pristojbu. Majstori s HRT-a došli, zapečatili antenski izlaz na TV-u, oni otišli a ja otpečatio i nastavio gledati. Poslije su dolazili u 2-3 navrata provjeravati, naravno nisam ih pustio da uđu u kuću. Poslije više nikada nisu dolazili. Problem riješen.

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Draga Mirtaflora, Ja tu

Draga Mirtaflora,
Ja tu preko Bregane u Sloveniji imam neki štagalj i naravno unutra struju - i niš više. Tam nitko ne stanuje i nema nikoga. Svaki mjesec moram platiti RTV pretplatu jer je ista vezana kao porez na imanje el. brojila, a zakon njihov veli ak imaš el brojilo moraš platiti TV. Živio.
Inače tehnologiju neplaćanja je diplomirao Stipe Petrina iz Primoštena jer je dobio sudski spor.

"- Najprije odjavite TV uređaj dopisom na adresu HRT-a, obvezno s povratnicom na kojoj ce vrlo čitko pisati “odjava TV uređaja te i te marke”. Dopis bi trebao izgledati ovako: “Ja XY dana (upisati datum) odjavljujem svoj televizor marke (navesti marku) iz razloga jer ne želim
više pratiti TV program HRT-a”. Sljedeće što trebate učiniti jest da odbijete platiti TV pretplatu kad dođe inkasator. Uostalom, zabranite mu da uopće ulazi u vaš posjed ili stan.
Uskoro čete dobiti opomenu, koju naprosto ignorirajte! Ona samo služi da vas zastraši (važno je da imate povratnicu kojom ste odjavili televizor na kojoj se jasno vidi kada je zaprimljena u Prisavlju).
Ne brinite zbog ovrhe! Poslije opomene, otprilike za mjesec ili dva dobit čete od javnog bilježnika OVRŠNI PRIJEDLOG, u kojem vam se stavlja na teret da niste platili TV pretplatu. E, poslije ovoga treba sjesti za računalo, napisati u roku od osam dana od dana kad ste primili ovršni prijedlog PRIGOVOR, kako vam piše u rješenju o ovrsi na temelju
vjerodostojne isprave. U prigovoru treba stajati sljedeće: “U zakonskom roku izjavljujem prigovor na naprijed navedeno rješenje o ovrsi budući da sam dana (NAVESTI DATUM) odjavio TV prijamnik, pa prema tome nemam nikakve obveze plaćati televizijsku pretplatu.”
Uz prigovor doznačiti fotokopiju povratnice od dana kada ste odjavili televizor. I eto, stvar je gotova, stoji u Glasu Primoštena, lokalnome glasilu. Članak je pisan na temelju iskustva načelnika općine Primošten Stipe Petrine, koji je prvi u Hrvatskoj sudski oslobođen plaćanja
TV pretplate!
Što se tiče neplaćanja TV pretplate, većina ce se građana zapitati: a kako ću onda gledati TV program ako sam odjavio/la televizor? Jednostavno ćete ga gledati kao i dosad, samo ćete uštedjeti novac koji dajete za TV pretplatu. Nitko vam nema pravo “zapečatiti” vaš televizor, u vašoj kuci, na vašoj utičnici, a HRT, ako hoće, neka kodira svoj program. Ni inkasator ni itko drugi bez zakonom predviđenih uvjeta (a ovi to nisu!) ne može ući u vaš dom i kontrolirati vas gledate li HRT ili, primjerice, Eurosport ili samo igrate playstation. Ako već ne možemo utjecati na institucije koje apsolutno ne rade svoj posao, onda barem pokažimo
trunku dostojanstva i odbijmo plaćati ono što uistinu ne moramo. Na kraju krajeva, nije stvar u tih 70,00 kuna mjesečno, ali zašto bi netko od nas pravio budale. Kako ono kažu? Možeš varati neke ljude neko vrijeme, ali ne možeš varati sve ljude cijelo vrijeme.
Zakonska osnova
Članak 34.
Dom je nepovrediv.
Samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži.
Pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka budu nazočni pri pretrazi doma ili drugoga prostora. (...) Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo
u nazočnosti svjedoka.
Dopis HRT-u
Dopis HRT-u treba poslati obvezno s povratnicom na kojoj ce pisati “odjava TV uređaja te i te marke”. Dopis bi trebao izgledati otprilike ovako:
“Ja 'Pero Perić' dana 11. travnja 2008. odjavljujem svoj televizor marke 'Samsung' iz razloga jer ne želim više pratiti TV program HRT-a.”

Tko je glasao

Nije li navedeni Petrina

Nije li navedeni Petrina odjavio TV pretplatu zbog nemogućnosti gledanja ,jer je signal bio loš?

Tko je glasao

Nije mi poznato kakvo je

Nije mi poznato kakvo je sada stanje u Primoštenu, ali evo "copy pasta" članka iz Narodnog lista u kojem se govori o stanju koje je bilo ako se ne varam 2008. godine, tj. na početku spora sa HTV-om:

Primošten protiv monopolista
Inače, Primošten je već godinu i pol dana bez signala nacionalne televizijske kuće i Hrvatskog radija. Spor je izbio jer Odašiljači i veze i T-Mobile, za repetitore i pokretne bazne postaje na brdu Gaj pokraj Primoštena, ne žele platiti korištenje lokalnog puta i propisanu komunalnu naknadu. Zbog toga je odlukom komunalnog redara uklonjeno nekoliko električnih stupova s općinskog zemljišta. Iz Odašiljača žele da im Općina Primošten osigura priključak na struju, a iz općine poručuju: osigurajte sami legalni priključak, jer ste svoje uređaje godinama napajali ilegalno. - Njima nije problem uplatiti dvjestotinjak tisuća kuna Općini Primošten, ali bi onda i druge općine tražile isto, a tada bi se milijuni kuna iz blagajni mobilnih operatera prelilo u blagajne lokalnih zajednica, zaključuje Petrina.

Na brojne upite građana Primoštena zašto nemaju TV sliku, iz Odašiljača i veza odgovaraju - Smijenite gradonačelnika i pustiti ćemo vam TV signal! Tako nešto će se teško dogoditi, pošto Primoštenci daju punu podršku Petrini i njegovim naporima u borbi protiv monopolista.

PS: Kao što je poznato Petrina je nadmoćno pobijedio na direktnim izborima za gradonačelnika, a trebao je biti i vijećnik u Županijskoj skupštini gdje je Nezavisna lista Stipe Petrine osvojila osam vijećnika.

Biti i vijećnik u Županijskoj skupštini osporava mu Davorin Mlakar, koji se dokazuje kao klonirani nasljednik onog HDZ-ovog potrčkarala i spadala Antuna Palarića, kojeg je za svoje sluganstvo HDZ-u promoviran za sudca Ustavnog suda.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Hrvatskoj javna televizija

Hrvatskoj javna televizija treba. Možda ne ovakava kakva je danas, ali svakako treba - kao važno sredstvo za promicanje nacionalne kulture, za vezu s hrvatskom dijasporom, kao objektivno sredstvo obavještavanja i informiranja, i sve bez utemeljenosti na ideji novčanog profita. To privatne televizije neće i ne mogu.

Položaj javne televizije mogao bi se donekle usporediti s narodnim kazalištem/operom/baletom i općenito kulturnom produkcijom, samo što su kod televizije svi relevantni aspekti za nekoliko redova veličine veći.

Zato mi se ovaj model financiranja putem pretplate čini krajnje anakron i ostatak iz vremena kada su samo privilegirani imali TV prijemnik. Kultura se financira iz proračuna, i nitko se iz toga ne može isključiti, jer smo kao država odlučili da kulturu treba podupirati u zajedničkom interesu. Bez obzira koriste li svi gradjani kulturnu ponudu ili ne. Zašto tako ne moglo biti i s javnom televizijom? Koja je bitna razlika?

The Observer

Tko je glasao

Mi izgleda prvo trebamo iz

Mi izgleda prvo trebamo iz prethistorije mentalno stići do današnjice, a tek onda raspravljati o javnom servisu. Jer mi po zakonu ne plaćamo javni servis nego posjedovanje prijemnika. Nije mi jasno da nitko nikad nije uspio sastaviti dovoljno argumentiranu ustavnu tužbu i srušiti taj članak zakona. Pa dovoljno ga je komparirati s posjedovanjem bilo kog prijemnika i vidjeti neodrživot. Ili plaćati mjesečnu pretplatu za posjedovanje mobitela, GPS prijemnika, laptopa jer ima wireless - radijski sustav, teledirigiranih igračaka, satelitskih prijemnika, videorekordera je i oni imaju prijemnik u sebi, slušnih prijemnika, raznih prijemnika daljinskog upravljanja, ... svega što prima neki oblik radiofrekvencijskog ili elektromagnetskog zračenja i pretvara u neki drugi oblik koji koristi čovjeku...

Nakon toga bi trebalo vidjeti (referendumom) želi li narod imati i plaćati javni servis takve vrste, ili ne!

No, ovoga trena mogli bi se ozbiljno pozabaviti nenabavljanjem digitalnih prijemnika (DVB-T), što bi nas vrlo brzo onemogućilo u praćenju javnog servisa putem zemaljskog signala, te onda prezentirati uspješne obrane od tužbi HTV-a, s argumentima nemogućnosti prijema javnog servisa.
Trebalo bi se ponovo pozabaviti i do sada uspješnim obranama od tužbi, kao i iskustvima onih koji nisu ni tuženi, već su zbog njihove upornosti i/ili lukavstva inkasatori jednostavno digli ruke.
Ako pedeset posto nacije ne plaća pretplatu, ona će ili ići dvostruko na gore, ili će se desiti nešto novo!
Bilo bi dobro da se desi nešto novo!

Tko je glasao

Ako je uspjelo

Ako je uspjelo gradonačelniku Primoštena Petrini -trebalo bi uspjeti i drugima. Njih treba prisiliti da ili počnu biti javna TV, sa primjerenim programima ili neka kodiraju!Pa tko voli nek izvoli! Davati plaču i to nitko ne zna kakvu Zloverki za zaglupljivanje nacije nebulozama neću...

Tko je glasao

80 kn/mjesec.

80 kn/mjesec.

Tko je glasao

Ne radi se tu o iznosu od

Ne radi se tu o iznosu od toliko , manje ili više kuna.
Već o nelogičnom i nepravednom zakonu.
I o odbijanju financiranja programa koji nije u interesu javnosti, već političara.
Ako je HTV servis političara, tada neka je i financiraju.

Tko je glasao

gledaj, raspitaj se kod tv

gledaj, raspitaj se kod tv servisera za ugrađivanje "posebnog" napojnog kabla. kada ti dolaze ovi iz htv-a samo kratko spoje izvode na utikaču. posebni kabl to premošćuje pa kad oni odu slobodno utakni u utičnicu i gledaj televiziju bez problema. ja ionako nisam prijavio svoj teve i već šest godina ne plaćam blesavi namet na pamet.

Tko je glasao

Svi koji su citali Alan

Svi koji su citali Alan Forda,znaju za legendarnog Superhika i njegov moto;POMOZIMO JADNIM BOGATASIMA,OTIMAJUCI OD SIROTINJE!!!!
ZAR VAS TO NE ASOCIRA NA KOMPLETNO DANASNJE STANJE U ZEMLJI UKLJUCUJUCI I OVE LOPOVE JOS IZ BIVSEG REZIMA.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci