Tagovi

Nesposobnost i neznanje managera

Pišu?i dosad o hrvatskim gospodarstvenicima, a pretežito skorojevi?ima, novobogatašima, na osnovu njihovog rada i ponašanja, nisam nalazio jedne jedine pohvalne rije?i za taj soj, bilo kao vlasnika poduze?a i managera u njima, jer najve?i broj ih je na mjestima vode?ih ljudi u upravama vlastitih tvrtki.

http://pollitika.com/manageri-godine
http://pollitika.com/cijena-rada-u-hrvatskoj-je-previsoka
http://pollitika.com/smanjimo-porezna-opterecenja-hrvatskim-gospodarstve...
http://pollitika.com/sto-zeli-hrvatsko-udruzenje-skorojevica
http://pollitika.com/defloriranje-radi-ocuvanja-nevinosti

A evo sad se i konzultatntska ku?a "Roland Berger", prema pisanju tiska, upustila u analizu rada i ponašanja hrvatskih managera u uvjetimma recesije i na poslovima restrukturiranja tvrtki u smislu njihovog osposobljavanja za izlazak iz recesije i nastavak uspješnog poslovanja, zaklju?uju?i generalno da se:
"hrvatski manageri teško nose s krizom, a izlazak iz recesije, umjesto u osvajanju novih tržišta, i dalje vide samo u otpuštanjima radnika i rezanju pla?a."

Naime, analiziraju?i pedesetak gospodarskih subjekata u RH "Roland Berger" je zaklju?io da je "naš prosje?an menadžer oskudnog znanja, ima nedovoljne kontakte u svijetu i teško se snalazi u složenim situacijama".

Radi nedovljne širine, neposjedovanja specifi?nihh znanja, pa i op?e neobrazovanosti, oni nemju mogu?nosti cjelovitog sagledavanja problema recesije, iz ?ega proizlazi da najve?i broj hrvatskih skorojevi?a i managera njihovih tvrtki misli da tvrtku mogu izvu?i jedino rezanjem troškova cijene rada, odnosno rezanjem troškova zaposlenih.
U što se ubrajaju i otpuštanja radnika.
Istinaibog neselektivna a i nedovoljno radikalna.

Uspore?uju?i ponašanje hrvatskih gospodarskih subjekata s onima u Evropi vidljivo je da su i evropske kompanije pribjegavale smanjivanju broja zaposlenih.
I tu gotovo završava sva sli?nost u ponašanju u cilju izlaska kompanija iz recesije, jer su hrvatski skorojevi?i naj?eš?e pribjegavali smanjenju pla?a i drugih prava zaposlenih, što vodi u nezadovoljstvo i demotiviranje radnika.
A otpuštanja s posla ih ?eka i u periodu koji je pred nama, pa je trebalo ugledati se u evropske kompanije i ponašati se prema njihovom obrascu, jer one imaju uprave koje znaju svoj posao.

Nedovoljno znanje i nedostatak vizije kod hrvatskih skorojevi?a onemogu?ava pravodobno donošenje kvalitetnih odluka, pogotovo u sferi investicija i osvajanja novih tržišta.

Poznato je naime da i kvalitetni investicijski elaborati predstavljaju samo oko 50 % podloge za donošnje odluke o njenoj realizaciji, dok ostalo ovisi o intuiciji onih koji odluku donose.
A kakvu odluku može donijeti nedou?eni ?ovjek ili možda onaj koga su "osposobljavali" razno-razni tipuri?i i sli?ni svatovi, opskrbljuju?i ih diplomama, ne daju?i im znanje, jer ga ni sami nemaju.

Zato se i dalje izlaz traži isklju?ivo u rezanju troškova, a izlaz iz recesije je jedino mogu? uz rast svih parametara poslovanja, rezanje troškova je tek pomo?na mjera, koja sama sigurno ne može kompaniju izvu?i iz poteško?a.

Ogroman problem, tako karakteristi?an za Hrvatsku i je i op?a nelikvidnost, pouzrokovana dijelom radi ponašanja javnih poduze?a ali i op?e države u nepodmirivanju svojih obaveza prema dobavlja?iima, ali i nebriga oko likvidnosati i naplatee potraživanja u vlastitim tvrtkama, kao i u principu "nepla?anja ra?una" zato "jer ni drugi ne pla?aju", kojim se vodi nemali broj hrvatskih managera.
A upravo planiranje likvidnosti i naplata potraživanja su prvoklasni zadaci managera u evropskim kompanijama.

Radi nesposobne Vlade ali i radi nesposobnih managera, dok svijet pomalo izlazi iz recesije, Hrvatska dno krize još nije dotaknula. Kod nas se i dalje o?ekuje rast nezaposlenosti, pad prodaje, pad osobne potrošnje, a skladno tome i pad investicijeskih aktivnosti.
Za problem nelikvidnosti kao da nema rješenja. Neizdavanje ra?una javnim poduze?ima za isporu?enu robu ili obavljene usluge, nije pokazatelj da javna poduze?a podmiruju svoje obaveze kako nas to laže ministar gospodarstva.

Esad ?olakovi?, glavni manager HUN Croma, institucije najpoznatije po proglašavanju za managere godine onih, koji koju godinu iza toga kako su ponijeli tu laskavu titulu, redom postaju predmetom zanimanja istražnih organa i organa gonjenja, slaže se da su hrvatski manageri uglavnom nedorasli poslu, a pogotovo u krizna vremena.

Gospodarski subjekti u svijetu, ?iji manageri izlaz ne traže u smanjenju prava zaposlenih i otpuštanjima radnika, ve? u osvajanju novih tržišta, postižu da njihove kompanije, a onda i države, brže izlaze iz recesije

I na kraju, Vladimir Preveden, direktor zagreba?kog ureda "Roland Bergera" zaklju?uje istraživanje porukom hravtskim managerima:
"Restrukturiranje ne zna?i otpuštanje, to nije pravi put. Hrvatske tvrtke moraju iza?i na strana tržišta, ali ne u BiH i Srbiju, nego na tržišta Rumunjske, Turske, Ukrajine, Rusije i srednje Azije".

Možda N. Vidoševi? ipak vidi malo dalje, bilo bi mi drago da je na tom tragu i osnivanje ureda HGK u Afganistanu

Komentari

Ta divna konzultantska kuća

Ta divna konzultantska kuća RB, kao i sve druge, od medija je dobila u svom propagandnom izvještaju publicitet koji je i htjela, naime na točne konstatacije daje finu poruku i daje do znanja da bi eto oni mogli pripomoći, naravno za velike novce. Konzultantske kuće koje savjetuju od industrije autoguma do manageriranje bolnicama, u stvari su osnovane i osmišljene kao velike mašine za pranje i sušenje novca, mogu eventualno pripomoči samo kao nezavisni kut gledanja kvalitetnom domačem managmentu, kojeg u nas naravno nema.
Do devedesetih direktori su birano po nacionalpartijskom ključu, unutar kojeg se formirao jedan relativno tanak sloj sposobnih rukovodećih kadrova, koji je unatoč apsolutno nakaradnog ekonomskog sustava bio vrlo uspješan, te uspješno razvijao posao i firme. Devedesetih su svi koji nisu bili uz HDZ pometeni i posječeni bez obzira na uspješnost, u jednom danu znalo se smijeniti i po 20 direktora unutar velike firme. Na položaje su zasjeli totalni nesposobni marginalci partijski poslušnici, te smo se vratili u duboke pedesete. Jasno bili su potrebni kako bi se proveo osmišljeni projekt pretvorbe društvenog u privatno, koji je temeljito i proveden. Direktori, pardon manageri su bili portiri, vozači, veterinarski tehničari, sistematizacije i katalozi radnih mjesta su ukinuti kao nepotrebni, sve kako bi se dobile slobodne ruke u daljnjem izboru kadrova. Privatizacijom su izabrani vlasnici odmah i preuzeli funkciju managera, po svom habitusu su birali svoju ekipu, uglavnom po kumovskorodovskopartijskom principu, te oni koji nisu upropastili tvrtke kako bi prodali nekretnine, nastravili su raditi pod patronatom politike zaštićeni monopolom. (TDR, Lura- koja je imala sreču da joj je vlasnik postao vozač koji je znao više o poslovanju nego svi top manageri drugdje) Pošto se društvo školovalo po principu brzih seminara, te na Prometu i Ekonomiji, gdje su malo ambiciozniji u dvije godine stizali do doktorata, rješili su i formalne probleme, te započeli ozbiljno upravljati učeći usput ponešto i iz filmova i serija. Normalno je da su si i ekipu birali po sebi uz osnovne principe apsolutne bezobzirne poslušnosti i potpune socijalne neosjetljivosti, uz mladost i neiskustvo kao apsolutno poželjno, uz adekvatno nagrađivanje koje ovi nonostvoreni mladi manageri nigdje drugdje na svijetu ne bi mogli dobiti, znanje kompjutora i jezika postalo je fetišistički apsolutno najvažnije. Najsmešnije kada tipovi, pardon vlasnici-manageri raspisuju natječaje u kojima su uvjeti po kojima bi oni u vlastitim firmama bili tek kandidati za dostavljača ili portira. Recimo, divno mi je što Agrokorski top managment ima višemjesečnu noćnu moru što gazdi kupiti za rođendan, što je morate priznati ogroman problem, a bogme i glava visi o raspoloženju presvetlog.
No, u državnoj priči je tekar pravi cirkus, partija oli stranka koja dobije svoje leno stavlja svoj kadar, koji ima samo jedan zadatak kako što duže i efikasnije uzeti pare i distribuirati dalje, jasno neki sitniš pri tome ostane i u vlastitim žepeku, Polančec, Vojković i Protega su mi onako prvi pali na pamet kao eklatantan primjer nepodnošljive ležernosti i hohštapleraja, lišeni bar trunke osobne odgovornosti, ma fakat ih uspješno biraju.
Manageri na naš način samo su odraz u ogledalu politike i ozračja koja je ista iskreirala i dovodi stanje gotovo do apsurda, jer u politici i oko nje su likovi s ruba totalnog neznanja, neodgovornosti, a počesto i zakona, a osnovni problem je da ista utječe na sve društvene pojave i zbivanja bez iznimke bez ikakvih kontrola i ograničenja, koja u isto tako nesavršenim razvijenim zemljama s isto tako nesavršenim ljudima postoje u vidu nezavisnih medija, čvrste diobe vlasti i razvijenih kontrola iste. Dok to ne postignemo nećemo moći dalje, jer bilo koje i bilo kakve mjere tgogod donio pa čak i proveo neće rješiti naše suštinske probleme koje smo nasljedili i samo još više produbili.

Tko je glasao

drugim riječima oni koji su

drugim riječima oni koji su sposobni ti su se teško skoro nikako ogli probiti. probiti su se mogli samo članovi vodećih stranaka. filter koji sad pokazuje rezultate -loše
w

w. ;)

Tko je glasao

duplić

duplić

Tko je glasao

Možda N. Vidošević ipak

Možda N. Vidošević ipak vidi malo dalje, bilo bi mi drago da je na tom tragu i osnivanje ureda HGK u Afganistanu Vidi on, vidi i te kako, najlukrativniji bizmis za lepog Nadana je onaj sa belim avganistanskim prahom, ili je možda naumio muđžahedine dovoditi u Hrvatsku na more?!

Tko je glasao

Mi uopće nemamo kvalitetnih

Mi uopće nemamo kvalitetnih menagera. Po tom pitanju u društvu vlada nevjerojatna zbrka. Evo, i ovdje se izjednačava menager i vlasnik posla. A to su dvije potpuno različite stvari. Zato nam i ide loše. Ne samo u gospodarstvu, nego u svemu.

Vlasnici velikih poslova po definiciji bi se morali baviti vodstvom. Kako za to nisu sposobni, onda svojim sumnjivo stečenim carstvima- upravljaju. I to vodi u katastrofu. Za upravljanje nisu kvalitetno školovani, a od vodstva bježe kao vrag od tamjana. Međutim, ni najkvalitetnije upravljanje ne može nadomjestiti promašaje u vodstvu. I to je taj začarani krug iz kojega nitko ne zna izaći. Svi nazovi menageri se nalaze u poziciji da svakodnevno gase požare, dok se iscrpljeni ne sruše. Ali, s njihovim gubicima gube svi- i društvo i radnici.

Menageri su dio tužne priče o obrazovanju. I oni dobijaju polovično i nekvalitetno obrazovanje kao i svi drugi. Ne dobivaju ništa od financijske pismenosti, ne razvija im se duhovna i emocionalna inteligencija. Njihova je nesreća što s takvim "znanjem" ni teoretski ne mogu odgovoriti potrebama vlasnika posla. Oni funkcioniraju kao zaposlenici i zaista, ako se malo bolje pogleda, njih zanima isto što i radnike: koliko će zaraditi, kada će na godišnji, kako raditi što manje i dobiti što više i slično. Pri tom ne razumiju svoj jadan položaj, ne razumiju ni vlasnika posla ni radnike. Dakle, loše su motivirani i još su lošiji motivatori. Naprosto, nisu povezani s rezultatima svog djelovanja i tu je kraj priče. Ima još jedna problematična stvar. Menageri kod nas ne određuju sustav poštenog nagrađivanja radnika, čime im je iz ruku izbijena vrlo moćna poluga uspjeha.

U svojoj primitivnoj pohlepi pak, vlasnici poslova ne razumiju koliko sustav nagrađivanja radnika može povećati produktivnost i motiviranost, iako novac u tome nije najvažnija stvar. Neki čuveni eksperimenti s motivacijom su pokazali da radnici doslovce luduju i onda kada im se primanja smanjuju, ali su istovremeno snažno uključeni u odlučivanje i dobro usmjereni na posvećenost poslu. Zapravo, kada se radnike uključi u cjelokupno poslovanje firme i prizna im se značaj koji u rezultatu imaju, oni postaju nezaustavljivi. Duh krize ili nestašice je fantastično destruktivan. I to nepotrebno. Puno više dobiva onaj koji daje, nego onaj koji zgrće.

Tko je glasao

sve si rekao! I to bi bio

sve si rekao!
I to bi bio win win win slučaj kapitalizma!
(radila sam u jednoj tako ustrojenoj firmi - funkcionira!)
Zapravo tako jednostavno..

Tko je glasao

Naravno da funkcionira i da

Naravno da funkcionira i da je vrlo jednostavno. Čak je lako, zabavno i svima korisno. Da ključni ljudi u gospodarstvu, politici i društvu imaju i slijede svoj intuitivni unutarnji osjećaj za vrijednosti, uopće im ne bi trebala posebna znanja i vještine iz vodstva. Stvari najbolje funkcioniraju spontano i prirodno. Svi se rađamo proaktivni, dobronamjerni i karakterni. Da nam odgojem i obrazovanjem samo ne sjebu sve to, živjeli bi savršene živote.

Tko je glasao

Dragi moj Feniks. Nemam

Dragi moj Feniks.
Nemam ništa protiv tvog načina razmišljanja. Postavljam ti jedno sasvim malo a praktično pitanje. Tko su "hrvatski manageri"? Kako su to postali?
Da li su svojim kapitalom, inovativnosti, ostalim znanjem i sposobnošću došli da funkcije managera.
Da li su svojom imovinom jamčili sve što u svijetu poslovanja mora činiti dobar manager. Kome odgovaraju kad firma ode u propast? Upravni odbori i skupštine predlažu i biraju managere. Da li je tako i kod nas ?
Manageri su dakle Mudrinič, Radič, Todorič,Kutle, Pašalić i mnogi drugi koje od smijeha ne mogu nabrojiti. A kako su ovi navedeni stvorili svoja carstva?
Stoga oprez u baratanju termina manager. Ovi politički uhljebljenici nikako se ne mogu tako nazvati. I zašto od njih nešto i očekivati?

Tko je glasao

Ovi politički uhljebljenici

Ovi politički uhljebljenici nikako se ne mogu tako nazvati

Ali ih tako zovu !

Tko je glasao

Izvjestaj Rolanda Bergera je

Izvjestaj Rolanda Bergera je besmislen.
Treba nam za usporedbu naci drzavu u kojoj 600.000 zaposlenih u proizvodnji i uslugama uzdrzava 3,800.000 ostalih.
Pri tom cijela proizvodnja ima samo 390.000 zaposlenih.
Nema te drzave koja ne bi propala ne oslanjajuci se uz ove podatke na zaduzivanje i rasprodaju.
Dakle kad se sve rasproda i kad se precvika ubacivanje kredita u prosjacki sesir ode sve u mp3.
Jedan od primjera.
Btw. sva je prilika da ce se mirovinski fond kao takav rasformirati za nadulje 2 godine. Institucija mirovina ce biti relikt proslosti, a oni koji nece imati od cega zivjeti ce dobijati pomoc i to vjerojatno i do 50% u hrani, odjeci ili subvencioniranim rezijama.
To je zapravo pitanje demografije i nije samo nas specijalitet...
Mozda se nekome cini malo precrno, ali to je samo dio filozofije "Pravim se blesav vec 20 godina"

Tko je glasao

potpuno je logično da se

potpuno je logično da se šire društvo prikopčava na sisu kada"elite" isisavaju galonima i glume velike investitore, a političari velike dioničare na naglo. To je jedan idilačan ljubavni odnos, neki oblik new-sadam pristojne evropske ere (grčka, portugal, balkan+/-...)
nulta stopa tolerancije na korupciju, besprijekorna izvrsnost, nova pravda.....sve to daje neophodno ubrzanje za mp3.

Tko je glasao

G-news, samo da se malo

G-news, samo da se malo osvrnem na ovo:
." sva je prilika da ce se mirovinski fond kao takav rasformirati za nadulje 2 godine. Institucija mirovina ce biti relikt proslosti, a oni koji nece imati od cega zivjeti ce dobijati pomoc i to vjerojatno i do 50% u hrani, odjeci ili subvencioniranim rezijama."

Dobivat će i Konzumove bonove.

grdi

Tko je glasao

Dobivat će i Konzumove

Dobivat će i Konzumove bonove.
Istjerati branitelje iz mirovinskog fonda, njima mirovine isplaćivati u Konzumopvim bonovim, jer su se za to izborili.

Tko je glasao

A tebe plaćati mahovinom

A tebe plaćati mahovinom jer za to ste se Vi borili.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

A tebe plaćati mahovinom

A tebe plaćati mahovinom jer za to ste se Vi borili.
Tebe ne treba plaćati, tebe, radi tvoje borbe, treba uzdržavati, pazeći te i mazeći, u ustanovi zatvorenog tipa.

Tko je glasao

Oh kako se nasmijah humorni

Oh kako se nasmijah humorni naš fenišče.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Oh kako se nasmijah humorni

Oh kako se nasmijah humorni naš fenišče.
A eto, ti si živa ilustracija one narodne: "Smije se k'o lud na pizdu."

Tko je glasao

Gazda se svađa a pesek

Gazda se svađa a pesek pravednik vz laje za njim :)), kakav smijeh.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Ili onu " smije se ko Tito

Ili onu " smije se ko Tito na svinjsku glavu"..

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Smije se nama Tito na što

Smije se nama Tito na što smo spali i ispali teške budale. Ja smatram da treba lažne branitelje frknut van iz našeg mirovinskog fonda,nek sa nitko ne uvrijedi.I svakako one saborske parazite s velikim mirovinama.Nisu oni rintali 35-40 i više godina kao mi.Neka im država da iz drugih resursa,po mogućnosti ne iz proračuna i naših poreza.Neka uzmu od ovih domoljubaca koji se opisuju u dnevniku,imaju oni miliona....neka bratski podijele to silno domoljublje.Znam, to je već rečeno više puta,ali pošto se ništa ne mijenja, da ponovim malo.Današnji umirovljenici nemaju love u čarapi kao oni Titovi,i što će biti na jesen kad im Milinović skine još 15 posto od sirotinje? Briga li to koga?

Tko je glasao

Ne laprdaj bilo je za

Ne laprdaj bilo je za vrijeme Tita barem 10x više lažnih boraca, a umirovljenici i čarape su bili toliko puni da smo bili dužniji nego danas što je gotovo nemoguće.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Ne laprdaj ti,uostalom to

Ne laprdaj ti,uostalom to često činiš.Pojma nemaš o onom što pišeš.Zapamti već jednom da su umirovljenici ,bilo borci ili ne, odradili svoj staž do kraja i zaslužili svoje mirovine.To je činjenica a o lažnim borcima,he,he, bit će da su fašisti i slična braća, sami od sebe odlepršali u povijest.Zašto citiraš Matoša,van si vremena i prostora.Želim ti i dalje ovakvu Hrvatsku,uživaj!

Tko je glasao

bebica, danas smo (dakle

bebica, danas smo (dakle samo Hrvatska) dužni 4x više nego cijela ex yu
(imaš tri-četiri dnevnika o Srbu, sva sreća da ima još kakva šačica Srba koji su prijetnja velikom hrvatstvu, na tim dnevnicima imaš dosta duševnog materijala za tvoju patetiku)

Tko je glasao

"Trebamo sagraditi nov

"Trebamo sagraditi nov financijski sustav prikladan za socijalno i društveno odgovorno poslovanje, gdje cilj nije stvaranje novca, već bolji život ljudi", istaknuo je Yunnus. predloživši da se ulaganjem 'klasično' zarađenog novca razvija socijalno poslovanje. Takav nesebičan pogled na život, rekao je, ruši barijere i otvara neograničene kapacitete kreativnosti ljudi, bili oni bogati ili siromašni.

Po meni to je jedini put!

Samo oni koji su sposobni našu zemlju povesti na takav put, ne rastu na ovim prostorima. Takva (po)misao zatrta je u samim genima!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Već smo dvije. A ima ih

Već smo dvije. A ima ih još. Pitanje je - kako?

(Sam ne možeš ništa, u strankama egotrip)

Tko je glasao

Izvjestaj Rolanda Bergera je

Izvjestaj Rolanda Bergera je besmislen.

Nakon 45 godina izvoza ( po cijeni 0 kuna po kili mozga) intelektualne radne snage, sa svom mogućom podrškom svih "domaćih elita", ono malo školovanih ljudi nisu uključeni kao menađeri, već su na mjesta menađera zasjeli rodjaci i sinovi istih tih "domaćih elita".

Ne prihvaćanje ovakvih zapažanja je zabijanje glave u pijesak.

Noj !

Tko je glasao

Opet se ne slažem sa

Opet se ne slažem sa zaključkom.

http://pollitika.com/radnicka-participacija-u-profitu-hereza-ili-svjetlo...

Samo ovako - ljudima je zbilja dosta, valjda vidiš i sam.

Tko je glasao

Opet se ne slažem sa

Opet se ne slažem sa zaključkom.
Dobro, samo što nudiš kao obrazloženje za neslaganje, u dnevniku na koji upućuje link, tog obrazloženja nema?

Tko je glasao

Kako ne? Cijeli dnevnik ti

Kako ne? Cijeli dnevnik ti je obrazloženje kako i u kom pravcu treba ići. Nama ne trebaju više hijerarhijske piramide, nego društvo ravnopravnih građana.

Da li može netko tko je izniknuo iz kanalizacije sebičnosti i podvrgavanja svega, apsolutno svega, samo vlastitim interesima, ponuditi nešto za opće dobro?

Ma daj me naj...

Tko je glasao

Kako ne? Cijeli dnevnik

Kako ne? Cijeli dnevnik ti je obrazloženje kako i u kom pravcu treba ići. Nama ne trebaju više hijerarhijske piramide, nego društvo ravnopravnih građana.

Kad i ovih 600.000 zaposlenih u proizvodnji i uslugama prestane uslijed bankrota izdrzavati preostalih 3,800.000
onda cemo doseci drustvo ravnopravnih gradjana.
Ravnopravnih u ........( napisati po zelji)

Tko je glasao

Kako ne? Cijeli dnevnik ti

Kako ne? Cijeli dnevnik ti je obrazloženje kako i u kom pravcu treba ići. Nama ne trebaju više hijerarhijske piramide, nego društvo ravnopravnih građana.
Pa da, najbolje je sve istrgnuti iz konteksta vremena i prostora.

Samo problem je u tome što postoje realna poduzeća u realnom svijetu, u realnom vremenu, a mi ne živimo san nego realni život.

Tko je glasao

Naravno, Feniks. Velik je

Naravno, Feniks.

Velik je problem što ljudi znaju samo PROTIV čega su - ali nisu osvijestili ZA što su. Možda zvuči utopijski, ali to je smjer - smjer socijalne države. A bez radikalnih poteza i ideja u stvarnosti neće biti pomaka. (Vidi Hannelore Kraft)

Tko je glasao

... smjer socijalne države

... smjer socijalne države ...Državu, koja je bila primjer socijalne države u svijetu, smo imali, pa smo rekli da to ne valja i sve srušili i pretvorili u prah i pepeo.
Jer za nas je rat, a ne rad, bio "šansa koju ne smijemo propustiti".
Zapamti, koraka u pozitivnom smjeru, ni kao narod ni kao država, nećemo napraviti ne prokunemo li i ne odreknemo se i rata i onog idiota koji nam je umjesto znoja dao krv i suze.
A imao je povijesnu šansu, kakva se jednom nudi, da ostvari društvo u kojem bi se poštovali i njegovali kultovi rada i znanja, a kojim putem nas je poveo, da se vratimo 150 godina unatrag i njegujemo kult velikodržavlja.

Tko je glasao

Naravno. Kako rekoh Rebelu,

Naravno. Kako rekoh Rebelu, nisam sklona kultovima ličnosti, ali ako se samo sjetim sretnog djetinjstva , druženja, te mame i tate koji su doma bili u 15.15, pa usporedim s ovim danas...i to je to. Digli ljude u rat s bajkama o hrvatsvu i raznoraznim drugim mitovima...

Tko je glasao

Ljudi u pravilu idealiziraju

Ljudi u pravilu idealiziraju djetinjstvo, 15.15 doma i sve je super sve je za pet to će ti reći i ljudi u Njemačkoj da im je 84' npr. bilo puno bolje nego sada, cijeli svijet se okrenuo konzumerizmu tako da sada realno više imamo i više moramo raditi da bi to "više" platili, tako da te priče o hrvatstvu i mitomaniji koja je kriva za sve loše padaju u vodu, nalazimo se na ogrimnoj ledenoj kugli koja baš kao u lavini juri prema dole, kuda, kako ćemo završiti samo Bog zna.

A likovi poput @feniksa su ona poznata grla iz stada koja riču a sami nikada nisu ništa učinili niti su sposobni išta isim rikanja činiti konstruktivna kritika je za takve nepoznanica jer lakše se uhvatiti za uzde prošlih vremena i taljigati u prošlosti dok sadašnjost prolazi pokraj nas, kada takvi aveti lijevi, centralni i desni konačno spakiraju kofere za oblake možda odjebemo te okove u čijoj izradi nismo sudjelovali ali ih uredno nosimo na nogama u ime njihovih "istina" i činjenica.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

muž i ja smo u naponu snaga

muž i ja smo u naponu snaga sada. imamo troje djece. pitaj kako nam je i zašto.

istinu je Oštrić kazao kad je rekao da se politikom ne bi trebali baviti stariji od 30 (dakle niti ja više).

kako Feniks, tako i ja u globalu govorimo o socijalnoj državi. samo to.

Tko je glasao

Veli Jože, muž i ja smo u

Veli Jože,

muž i ja smo u naponu snaga sada. imamo troje djece. pitaj kako nam je i zašto.

Pa kad niko neče pitat, bum ja.

Kak vam je i zašto?

Tko je glasao

Potpuno isto i iz istih

Potpuno isto i iz istih razloga, kao i vama Skviki. Samo vi to ne razumijete, a ona razumije.

Tko je glasao

E pa sada bi ja ovu našu

E pa sada bi ja ovu našu malu konverzaciju mogao odvesti u slijepu ulicu pa na pitanje odgovoriti protupitanjem. Pitaj mog starog kako je njemu bilo sa klincem od šest mjeseci, podstanarstvom i plaćom koja je pokrivala mlijeko za dijete i putnu kartu ta posao?

Ako ćemo gledati isključivo iz osobne perspektive meni je sada bolje nego što je njemu bilo tada.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Samo mala ispravka - kod nas

Samo mala ispravka - kod nas nema stvarnih hijerarhijskih piramida - to smo vrlo brzo prevazišli!

Ista je več poodavno okrenuta naopačke - nešto poput ove http://pollitika.com/u-birtiji#comment-231277

A na samom dnu, nabit na oštri špic čuči jedini preživjeli DJELATNIK....

Statistička pogreška

Tko je glasao

Da, da, solarna plaća, veli

Da, da, solarna plaća, veli @jelenska...

Tko je glasao

Da, da, solarna plaća, veli

Da, da, solarna plaća, veli @jelenska...
E da, a kad taj veli, onda je stvarno sve rečeno, jer upravo radi takvih je Hrvatska tu gdje je.
Još, kad to i Jelović potvrdi, razvit ćemo se do iza Karpata.

Tko je glasao

Jelovic je još devedesete

Jelovic je još devedesete ljudima govorio da Hrvatska može naprijed, jedino ako se s takvima kao ti bude postupalo na isti način kao što ste vi postupali sa nacionalno svijesnim Hrvatima do devedesete, tj. ako vam se vrati milo za drago. Na žalost, ljudi mu ne vjerovaše.
Uz odanost i štovanje

Tko je glasao

E moji drugovi, a što biste

E moji drugovi, a što biste vi htjeli? Da vam se u nedogled muda titraju?
K tomu da vam dopustimo da nas jebete u zdrav mozak kao što to činite, retardi bjedni.
Ova država nije ni zamišljena da vama bude bolje, nego pak onima koji su ispaštali u vašoj.

Tko je glasao

E moji drugovi, a što biste

E moji drugovi, a što biste vi htjeli? Da vam se u nedogled muda titraju?
K tomu da vam dopustimo da nas jebete u zdrav mozak kao što to činite, retardi bjedni.
Ova država nije ni zamišljena da vama bude bolje, nego pak onima koji su ispaštali u vašoj.

Tko je glasao

Ova država nije ni

Ova država nije ni zamišljena da vama bude bolje, nego pak onima koji su ispaštali u vašoj.
Ispaštali?
Pa ako i jeste, na tvojem primjeru se vidi da je bilo više nego opravdano, a u tvojem slučaju i prekratko trajalo.

Tko je glasao

Sa mrtvacima ne razgovaram.

Sa mrtvacima ne razgovaram.

Tko je glasao

Sa mrtvacima ne

Sa mrtvacima ne razgovaram.Ti si sposoban jedino s gradiščanskim Hrvatima razgovarati, oni su pametni kao i ti.
Đurom Pericon npr.
Sretne li zemlje koja vas ima!

Tko je glasao

Da, budalo jedna,

Da, budalo jedna, "gradišćanski Hrvati" su ogledalo vaše jugoslavenske demokracije.

Tko je glasao

Pa ti Hrvati su u Gradišće

Pa ti Hrvati su u Gradišće pobjegli pred Turcima a ne pred Srbima i Jugoslavijom

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci