Tagovi

Neprincipijelna koalicija - "Slu?aj Imotski"!!

Izbori

U nedjelja 6.9. na putu prema doma na stajanki "Kozjak" Autoputa Zagreb- Šestanovac uz pauzu u vožnji, i kavicu s prijateljem pro?itao sam u njegovoj Slobodnoj Dalmaciji tekst (kojeg sam potom ponovno našao na Internetu) - opet o "svetogr?u" na bira?kim spiskovima pod naslovom: Tisu?e stanovnika BiH lažno se prijavljuju u Hrvatskoj i koriste povlasticama - U Imotskom više bira?a i ku?nih pomo?nica nego stanovnika

Ovdje na pollitika.comu je nama ta tema vrlo dobro poznata, a svojevremeno Hanhanovo zalaganje protiv krivotvorenja posljednjih izbora i tzv. neprincipijelnoj koaliciji” ?ak je završilo po svijetu i na naslovnici nacionalnog tjednika “Globus”, da bi potom sve ponovno privremeno potonulo u sivilo hrvatske politi?ke scene. Naš politi?ki sustav stoi?ki podnosi ovakve “diverzije” (kao što je bila Hanhanova) ra?unaju?i na to da mediji nisu toliko uporni, da se  neka vijest ne održava predugo u medijima (koje kontroliraju ili država ili gazde kojima su jedino važne reklame) - ali naro?ito - na kratko (riblje) pam?enje bira?ke stoke “sitnog zuba”.

No predstoje?i lokalni izbori, a naro?ito u kontaktnim mjestima (uz granicu s BiH kao što je Imotski isl.) ve? izazivaju predizbornu nervozu, kako kod onih kojima prenapuhano glasa?ko tijelo treba, tako i onih koji bi ga najradije uništili. Naime, prelazak na direktni izbor na?elnika (gradova i op?ina) kod nekih ve? izazivaju uzrujanost i pripreme da se, ako treba, posegne za krajnjim mjerama i prokušanim metodama prekograni?nih glasa?kih migracija. No, ljuti i one koji te pripreme promatraju.

Zanimljivo je kako je to ovih dana vi?eno u Imotskom:

U nekim obiteljima ih ima, vjerujte, i po 30. Zašto bismo mi o tomu svojim imenima svjedo?ili, kada to sve institucije naše države itekako dobro znaju – rekli su nam u razgovoru Imo?ani, koji su željeli ostati anonimni.
Jedan od naših sugovornika potvrdio nam je kako je slu?ajno, listaju?i popis bira?a, na svojoj ku?noj adresi pronašao imena osoba za koje nikada nije ?uo.
Saznali smo i kako su nekim osobama ovih dana stigle na ku?ne adrese zdravstvene iskaznice, tako?er za njima nepoznate ljude, ali i rješenja iz Porezne uprave o naplati poreza za iznajmljivanje stanova, u kojima su, opet, boravila neka “?udna” imena.
Zavirili smo u brojke popisa bira?a. U Imotskoj krajini, prema popisu stanovništva iz 2001. godine, ima ukupno 33.253 stanovnika, a na izborima 2005. godine bilo je 31.108 bira?a.

Ovako površno gledaju?i brojke glasa?a, Imotska krajina bi se mogla smatrati prostorom isklju?ivo odraslih ljudi koji ne proizvode djecu, jer djece ispod 18 godina uobi?ajeno ima oko 20 posto.Tako bi i bilo da nije ovih prekograni?nih migracija radi “malih sitnih” naslanjanja gra?ana iz jedne zemlje na prora?unska davanja druge zemlje, gdje se koriste lažnim upisom u prebivališta u drugoj zemlji. 

No da bi ta “sitna mala” primanja što duže trajala s jedne strane, a hrvatska politika i u njoj dominantni HDZ  temelje na tome (ne samo svoju sadašnju) nego i budu?u vlast s druge strane, o?ito je sklopljena neku vrsta “neprincipijelne koalicije” koja sve više ljuti gra?ane ove zemlje, u kojoj je ve? petina ispod granice siromaštva. 

Kako su nam oficijelni podaci manje više nedostupni, bar ovako iz pozicije promatra?a (mada istraživa?i lako mogu do?i do istine) posegnuo sam za starom dobrom CIA-om - kod nje se uvijek svašta na?e .

People

                              CROATIA

Population

4,491,543 (July 2008
est.)

Age

structure

0-14 years: 15.8%
(male 363,551/female 345,132)
15-64 years: 67.2% (male 1,501,949/female 1,517,962)
65 years and over: 17% (male 295,229/female 467,720) (2008 est.)

Median

age:

total: 40.8 years

male: 38.9 years
female: 42.6 years (2008 est.)

Population

growth rate:

-0.043% (2008 est.)

 Kome više vjerovati? CIA-i ili Hrvatskom statisti?kom zavodu, odnosno institucijama koje brinu o registracijama gra?ana, izborima i bira?kim spiskovima? Izaberite sami!

No pogledajmo kakva bi Hrvatska bila kad i ako bi baš CIA bila u pravu.
Populacija: 4,491,543 (procjena iz srpnja 2008)
Struktura: 0-14 years: 15.8% (muških 363.551 – ženskih 345.,132)

Ako se izra?una statisti?ki koeficijent po godini života, ra?unaju?i da je “proizvodnja” djece bila konstantna u posljednjih nekoliko godine (tj. izme?u dvaju izbornih performansa) onda je to 1,1285 po godini života (tj 15,8 gra?ana podijeljeno s 14 godina). Budu?i da se ispod glasa?kog cenzusa (od 18-te godine kad de?ki i cure postaju punoljetni i stje?u pravo glasa), ukupni broj djece do 18-te godina života bi bilo 19,1845 % od ukupne hrvatske populacije - ili u brojkama 861.680. To pak zna?i da bi punoljetnih gra?ana i bira?a ove zemlje u Hrvatskoj bilo 3.629.863 raspore?enih u 10 domovinskih izbornih jedinica. O?ito izgleda da ih ima mnogo više, a to izgleda nikoga ne brine, na vlasti nitko ne “talasa” (jer je takvo nešto za njih odli?no i poželjno da traje što duže), ali ne brine previše ni oporbu, osim u onim malim grani?nim mjestima na koje ?e opet navaliti prekograni?ni “skakavci” da bi silovali politiku u susjednim im hrvatskim prostorima.

U ?lanku iz Imotskoga se lijepo ukazuje na mjesto u kojem leži stvarni uzrok ovakvom nezakonitom stanju:

U svemu ovom krivca treba tražiti ponajprije u institucijama hrvatske države, koja je omogu?ila ovakve situacije, a tek onda u postupcima onih koji ih koriste.

Doista! Razmjere ove nelegalne pojave, kao i stvarni broj lažno upisanih glasa?a (ili korisnika odre?enih privilegija) znaju samo nadležne policijske uprave, koje su jedine po Zakonu o boravištu i prebivalištu ovlaštene upisivati stalno nastanjene gra?ane u Republici Hrvatskoj, no po istom tom Zakonu nisu tražili ispis iz mjesta odakle novo-prijavljeni dolaze. Tako danas imamo pravu kupus me?u korisnicima raznih”sitnih” prava iz prora?una (koji više i ne moraju biti toliko sitni s obzirom na masovnost pojave), no daleko ve?i kupus na bira?kim popisima koji stalno generiraju neregularnu demokratsku strukturu u Hrvatskoj - na lokalnim i državnim razinama.

Prema promjenama izbornih pravila pred zadnje parlamentarne izbore, Izborna komisija je bila dužna dostaviti svim strankama sve bira?ke popise u elektronskom obliku. I stvarno su ih dostavili, a stjecajem raznih okolnosti imam i ja jedan CD. Potaknut gore spomenutim napisom iz Imotskoga, kao i ve? poprili?nom predizbornom groznicom u mojoj mati?noj op?ini, radi ?iste “kurioštine” sam nasumice otvorio nekoliko takvih spiskova u excel formatu. I gle što sam na jednom mjestu našao:

Gustin Ante

Srebreno 0

Srebreno

Gustin Ruža

Srebreno 0

Srebreno

Ivanovi? Ivan

Srebreno 0

Srebreno

Ivanovi? Mijo

Srebreno 0

Srebreno

Jerki? Dinko

Srebreno 0

Srebreno

Kisi? Marina

Srebreno 0

Srebreno

Kisi? Mladen

Srebreno 0

Srebreno

Kleškovi? Karlo

Srebreno 0

Srebreno

Koštro Damir

Srebreno 0

Srebreno

Koštro Ljubo

Srebreno 0

Srebreno

Kova?evi? Željko

Srebreno 0

Srebreno

Kusi? Anka

Srebreno 0

Srebreno

Lasi? Božo

Srebreno 0

Srebreno

Malokos Alma

Srebreno 0

Srebreno

Mari? Zdenko

Srebreno 0

Srebreno

Mati? An?elko

Srebreno 0

Srebreno

Mati? Danijela

Srebreno 0

Srebreno

Mihaljinec Snježana

Srebreno 0

Srebreno

Milas Kamila

Srebreno 0

Srebreno

Mili?evi? Belimondo

Srebreno 0

Srebreno

Miloslavi? Antonija

Srebreno 0

Srebreno

Miloslavi? Ivo

Srebreno 0

Srebreno

Obšiva? Damir

Srebreno 0

Srebreno

Obšiva? Senka

Srebreno 0

Srebreno

Papi? Krunoslav

Srebreno 0

Srebreno

Prkut Stane

Srebreno 0

Srebreno

Raguž Angelika

Srebreno 0

Srebreno

Raki? Nino

Srebreno 0

Srebreno

Salihbegovi? Jasna

Srebreno 0

Srebreno

Å imunovi? Ivo

Srebreno 0

Srebreno

Šutalo Nikša

Srebreno 0

Srebreno

Tikvica Jelena

Srebreno 0

Srebreno

Tomaševi? Antica

Srebreno 0

Srebreno

Tomaševi? Dragan

Srebreno 0

Srebreno

Tomaševi? Raki? Dijana

Srebreno 0

Srebreno

Vlaši? Katarina

Srebreno 0

Srebreno

Vu?anovi? Luca

Srebreno 0

Srebreno

Vukni? Ljubica

Srebreno 0

Srebreno

Vukojevi? Ljilja

Srebreno 0

Srebreno

Hm, kakav jer ovo popis bira?a (a sli?nih primjera je bilo na više mjesta)?? Koliko ozbiljan je to akt, u kojoj ozbiljnoj državi? Pa bar svaka ku?a ima neki svoj broj, zar ne?? Zar doista nikoga ovi popisi nisu interesirali, barem me?u strankama izbornim “gubitnicima” da saznaju kako su doista izgubili izbore. 

No, sude?i po Imotskom slu?aju, neke je ovo ipak po?elo svrbiti! Treba pri?ekati i vidjeti do kojih razina ?e to i?i!!

Komentari

Ovo je krimen kojim se

Ovo je krimen kojim se poništava legalnost izbora i legitimitet vlasti, a to bi značilo i svih donesenih odluka i potpisanih sporazuma. Kad bi to pitanje danas išlo na referendum (pod uslovom da nije režiran) imam dojam da bi se 90% naroda (sitnozubana svih vrsta i tu i tamo poneki intelektualac kojem je na pameti moral), složili s tim zaključkom. A, što sad?

Tko je glasao

http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?v=h2_X195yhaQ

Himna naših i Vaših veliki političara!

I rest my case.... čak i šutnja ima svoju cijenu.... kao i sve ostalo.... to je realnost ove današnjice....

Ne slažem se snjom... ali je realno tu... i neće biti lako ju izmjeniti, nije nemoguće.... ali će biti teško!

Jakša Matovinović
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

Meni je to sve jasno i

Meni je to sve jasno i poznato, samo nikako da dokučim zašto "oporba" šuti i pravi se ćelava?!?!
OK... nemaju pristup medijima i sl. nebuloze, ali ovo je vrhunsko pitanje na kojem je moguće slomiti kičmu HDZ-u jednom za sva vremena.
Nije problem samo u glasovima, već i svim povlasticama koje proizlaze iz hrvatskog državljanstva... penzije, doplatci, naknade...
I dok nama npr. u Šibeniku pada strop u bolnici, netko hrpom novaca podmazuje glasačku mašineriju u drugoj državi... samo zato da ostane "bliže kopanji".... A sve se to financira prodajom "obiteljskog" srebra.
Idemo dalje ... u 3PM

Tko je glasao

Nazalost ovo se dogadja u

Nazalost ovo se dogadja u cijeloj Hrvatskoj. Mozda ne u ovom obimu (procentualno u odnosu nabroj stanovnika) ali ima. primjer u Zagrebu se vecinom prijavljuju osobe iz TK. (Tuzlanski kanton)

Tko je glasao

Zato što taj netko iz iste

Zato što taj netko iz iste te hrpe novaca podmazuje i oporbenu mašinu u ovoj državi.

Tko je glasao

A da se malo propita slučaj

A da se malo propita slučaj Metković i cijela dolina Neretve. Ne bi bilo odstupanja od ovog Imotskog slučaja. Jedino što sumnjam da su Imoćani, Metkovci i ostali baš čisti do kraja. ad se prave iznenađeni, ali '90 ih su rado uskakali "u pomoć", kao i brojni Zagrebčani.

Tko je glasao

@frederik, ma kakvi

@frederik,
ma kakvi Imotski.. to ti je luk i voda šta sam ja sve iskopa u Trogiru. E bogme će letit perje. I ja sam naime došao do popisa birača i vidi vraga.... da ti mozak stane,..
ali ajmo ovako .... samo na brzinu jer će teža artiljerija tek nastupiti.
Npr. 2001. u Trogiru ima (služberni podaci) 12995 stanovnika i od toga cca 3205 onih bez prava glasa,.. (dakle mora biti cca 9790 birača).......
ali na lokalnim izborima iste godine ih ima 11255 birača.. iliti 1465 više od onog što službeni popis kaže. A kako?

A vidi sad:
na parlamentarnim izborima 2007. po izviješću DIP-a sa birališta u Trogiru birača ima 12792,
a na popisu DIP-a iz iste godine (istih izbora) u Trogiru ima 11658 birača..... Dakle do onih koji su glasali (ili su imali pravo) na parlamentarnim izborima nedostaje 1134 birača... Kako?

A o saznanjima da na nekim adresama, a radi se o privatnim kućama, ima birača ko u priči (po 10, 20, i više sa 3 - 5 ili više obitelji po prezimenima) ću nekima opalit takvu šamarčinu da će im ase dobro vrtiti u glavi dugo vremena.

PS. A kao ćeš ić na izbore kad neki imaju već u startu lipu brojkicu prednosti.....
E pa dosta je bilo zajebancije Ako ne možete pošteno onda nečete nikako,... i amen.

Tko je glasao

@DEMOS ma kakvi Imotski.. to

@DEMOS
ma kakvi Imotski.. to ti je luk i voda šta sam ja sve iskopa u Trogiru. E bogme će letit perje.
Ova priča s viškom birača se već predugo razvlači. Trebalo bi biti svima jasno o čemu se radi, no ne vidim baš neku reakciju (osim ovdje i malo po novinama - što bi se reklo, jučerašnja vijest).

Na što točno misliš kad kažeš da će letjeti perje? Imaš neki plan kojime će se ova tema dovesti u središte pozornosti javnosti? Ako planirate neke prijave, trebalo bi početi jer izbori su za čas, a pravosuđe nam baš i nije poznato po efikasnosti.

Ovaj dio sa šamarčinama nisam baš skužio.

Tko je glasao

Ovaj dio sa šamarčinama

Ovaj dio sa šamarčinama nisam baš skužio. .. he he , polako pa nećemo sad odmah sve karte na stol ... a Trogir se istiće po financijskim davanjima za penziće, nezaposelene, invalide........

PS. I u međuvremenu sam našao još oko tisuću birača .. onih izgubljenih sa popisa od 2007. pa mi ih fali još samo malo.... no to opet ništa ne mijenja u odnosu birači : stanovnici.

Tko je glasao

Demos, da li je zaslužni dr

Demos, da li je zaslužni dr Dabić prijavljen na adresi Čiovo?

Tko je glasao

@ap, nema Dabića... ... Ni

@ap,
nema Dabića... ... Ni u Trogiru ni u Okrugu

Tko je glasao

Daj molim te ,možda znaš

Daj molim te ,možda znaš kako je PRAVNA DRŽAVA procesuirala
stimuliranje glasača na Dreveniku (300 kunića na ruku) sa svijdočanstvima pred kamerama TV , na zadnjim lokalcima

Tko je glasao

Daj molim te ,možda znaš

Daj molim te ,možda znaš kako je PRAVNA DRŽAVA procesuirala
stimuliranje glasača na Dreveniku (300 kunića na ruku) sa svijdočanstvima pred kamerama TV , na zadnjim lokalcima
Pa nije poznato da je neko završija u pržunu, ali su sigurno opomenuti da to više ne rade tako javno..... mislim ono.... pa ne triba sramotit adze.... a posebno kad "kurbe" uzmu pineze i onda glasaju za druge ka šta se dogodilo u Drveniku Velikom.... Šta zaboravili ste ..

Tko je glasao

Поштовани Обаве

Поштовани
Обавештавамо Вас да је
отказан Ваш третман код др Драгана Дабића због његовог одласка у Холандију

Tko je glasao

Majstore, kako si ovo uspio

Majstore, kako si ovo uspio napisati?
Otkrij mi tajnu... trebat će mi:))))

cogito ergo sum

Tko je glasao

oli češ pisat Tadiću u Bg

oli češ pisat Tadiću u Bg ?

Tko je glasao

Nა ისთი

Nა ისთი ნაცინ ქაო სთო ჯე ი ოვო ნაფისანო. :-)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci