Tagovi

Nepobitne ?injenice o stanarskom pravu

SUSH
SAVEZ UDRUGA STANARA HRVATSKE
(ALLIANCE OF TENANTS’ ASSOCIATIONS OF CROATIA)
Laginjina 11, 10000 Zagreb, Croatia
Tel.: 091 52 57 909 & 48 33 449

NEPOBITNE ?INJENICE O STANARSKOM PRAVU

Mi - nositelji stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima ošte?eni smo VIŠE nego itko drugi u Hrvatskoj, jer pojedina?no oteto stanarsko pravo vrijedi na stotine tisu?a eura. TO JE NAJGORE, NAJTEŽE, NAJNEPRAVEDNIJE PROTUPRAVNO LIŠAVANJE IMOVINE U HRVATSKOJ, koje je u?injeno pod lažnom izlikom, da je to potrebno zato, što su neka stanarska prava bila ste?ena protivno Ustavu RH (t.j. bez tržišne naknade bivšim vlasnicima). To je neistinita izmišljotina, jer su drugi stanari otkupili stanove koji su tako?er bili nacionalizirani protivno Ustavu RH, ali Ustavni sud je rekao da se Ustav ne primjenjuje na ono što je ste?eno (odnosno oduzeto) prije 1990. godine. Prema tome, kao što nije poništena nacionalizacija stanova, i kao što nisu umanjena ste?ena prava u tim stanovima, tako isto ne smiju biti umanjena ni naša ste?ena prava, i to upravo po toj istoj odluci Ustavnog suda RH !!!

Iz Odluke Ustavnog suda RH br. U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999.
(Narodne Novine br. 39 /1999):
"Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se primjenjuje samo na pravne odnose koji su nastali nakon njegovog donošenja i stupanja na snagu". (......) "Nema sumnje da su pravni akti bivše SFR Jugoslavije i SR Hrvatske o oduzimanju imovine suprotni temeljnim na?elima i pravilima o zaštiti ljudskih prava navedenih u Ustavu, ali se on na njih niti ne odnosi (......).

Premda je to, što je gore navedeno, potpuno dovoljno samo po sebi, podsje?amo na slijede?e važne ?injenice:

Kao što je poznato, stanarsko pravo je imovina odnosno vlasništvo ("possessions") u smislu Europske konvencije o ljudskim pravima, što je ponovno naglašeno i u Rezoluciji 1708 Parlamentarne skupštine Vije?a Europe.
Po Rezoluciji 1096 iste Skupštine, ta imovina, koja je oduzeta od izvornih vlasnika u SFRJ i zauvijek dana stanarima, ne može se vratiti, jer bi se time kršila ste?ena prava stanara, nego se jedino može dati pravedna materijalna naknada izvornim vlasnicima.
Po Aneksu G me?unarodnog Ugovora o pitanjima sukcesije tako?er se moraju nama vratiti i poštivati naša prava, budu?i da su ste?ena prije 31. prosinca 1990. god.

Ne samo da nacionalizirani stanovi nisu vra?eni izvornim vlasnicima, te su ih otkupili nositelji stanarskog prava, nego su ?ak i obi?ni najmoprimci (bez stanarskog prava) otkupili unajmljene PRIVATNE stanove, protiv volje vlasnika, po ?lanku 48. Zakona o najmu stanova (1996.), radi socijalne pravde, uz odobrenje Ustavnog suda. Ista socijalna pravda mora vrijediti i za nas - nositelje stanarskog prava!

Poštivanje naših ste?enih (stanarskih) prava nema nikakve veze sa pitanjem naknade izvornim vlasnicima, jer se ta naša prava uop?e nisu smjela kršiti, kao što nisu prekršena ni u nacionaliziranim stanovima. Dakle, naša prava nam se moraju odmah u potpunosti vratiti, a naknadu ?e država dati neovisno od toga, kao što daje naknadu i za sve ostalo što je tako?er oduzeto za vrijeme SFRJ.

O našim ste?enim (stanarskim) pravima ne može biti nikakve dvojbe, diskusije ni poga?anja, jer je potpuno jasno i dobro poznato svima, a osobito svim vode?im politi?arima, da su pogrešni i sami zakoni i odluke Europskog suda, itd., te da se nama moraju vratiti sva naša prava, a osim toga moramo dobiti još i pravo jeftinog otkupa upravo onih istih naših stanova u kojima stalno stanujemo kao nositelji stanarskog prava (za desetinu cijene iz 1991. god., uz otplatu na 32 godine, itd.). To su jasno rekli i sami ti politi?ari (i drugi). Evo nekih od njihovih izjava:

U Saboru je re?eno ovo:

22. IV. 1998. Dr Nedjeljko Mihanovi? (HDZ): "...da se dopusti (.....) svima otkup stanova. A država je zato tu da vlasnicima stana na ovaj ili na onaj na?in nadoknadi".

29. I. 1999., Željka Antunovi? u ime SDP-a: "...svim stanarima pod istim uvjetima omogu?iti otkup stana, a vlasnicima osigurati tržišnu naknadu".

29. I. 2003., Jadranka Kosor (HDZ): ".....stanarima otkup ovog stana u kojem stanuju. I naravno vlasnicima pravedna naknada. To bi bilo i u skladu sa dokumentima Vije?a Europe". --- 19. studenog 2009.: "...potpisujem dakako svaku svoju rije?, jer ono što sam rekla tada mislim i danas".

29. I. 2003., Vladimir Šeks (HDZ): "Mislim da trebamo razmatrati ovu situaciju sa stajališta upravo socijalne pravde kao vrhovnoga na?ela i u skladu sa onim što bi nam trebalo biti pred o?ima, a to je Rezolucija 1096 Parlamentarne skupštine Vije?a Europe iz 1996. god.".

13. III. 2003. (Iz "Sdp-biltena" [broj 6] str. 16 - SDP): ".......rekao je Arlovi? na konferenciji za novinare u Saboru. (......) SDP ?e tražiti da se do donošenja izmjena Zakona o najmu stanova svim nositeljima stanarskog prava, koji još nisu otkupili stanarsko pravo, osigura da po povoljnim uvjetima otkupe svoje stanove, a da se vlasnicima osigura tržišna naknada za te stanove".

15. XI. 2007. Predsjednik RH, prof. dr. sc. Ivo Josipovi? rekao je (objavljeno u CNN-blogu): "Pravo na otkup trebalo je dati svima pod jednakim uvjetima. Na žalost, to nije u?injeno pa su generirane nepravde koje, na žalost, pred hrvatskim sudovima, Ustavnim sudom Republike Hrvatske i Europskim sudom za ljudska prava nisu ispravljene. (......)"

12. prosinca 2009. - RTL televizija -Emisija Predsjedni?ki trg - Prof. dr. sc. Andrija Hebrang (HDZ): "Ja mislim da država treba obeštetiti vlasnike, a stanare ostaviti u stanovima u kojim se nalaze".
http://www.novossti.com/2010/02/evropa-trazi-da-se-stanarsko-pravo-prizn...
-----------------
5. travnja 2010.
Savez udruga stanara Hrvatske (SUSH)

Komentari

Predsjednik Republike

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović primio je izaslanstvo Saveza udruga stanara Hrvatske.

Izaslanstvo je informiralo Predsjednika o problemima s kojima se suočavaju nositelji stanarskog prava u stanovima u nominalnom vlasništvu. Kako su naglasili Savez se zalaže da se ukine zakonska diskriminacija ove skupine nositelja stanarskog prava i da se zakonska regulativa uskladi s Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava. U razgovoru je naglašeno da i ova skupina građana treba dobiti pravo otkupa stanova, kao što su to imali i ostali nositelji stanarskog prava.
http://www.predsjednik.hr/07042010

Tko je glasao

Prethodna Slijedeća Najava

Prethodna Slijedeća Najava događaja za srijedu, 07 04 2010
- 12,00 sati-

Predsjednik Republike primit će u posjet izaslanstvo Saveza udruga stanara Republike Hrvatske (u Uredu Predsjednika)

http://www.predsjednik.hr/NajavaDogadajaZaSrijedu,07042010

Tko je glasao

- Najtužniji je slučaj

- Najtužniji je slučaj Kristine Blečić iz Zadra koja je spor izgubila i na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Tu se obistinilo ono što su nam međunarodni predavači, pa i suci tog suda, najavljivali prije sedam-osam godina. Naime, u slučajevima kad bi presuda tog suda dovela zemlju u vrlo tešku ekonomsku situaciju i nanijela joj političku štetu, tada bi sud zažmirio i ne bi inzistirao na poštenim rješenjima-

Tko je glasao

Hajde molim te kad vec

Hajde molim te kad vec povlacis neku presudu reci barem o cemu se radi. ECHR za razliku od hrvatskih sudova na presude gleda kao na temelj da daljnje djelovanje i bas iz toga razloga presuda u Blecic je vazna.
Udostoji se pa reci u cemu je stvar i zasto je presuda takva.
Najlakse je srat po svemu, umjesto da se uzmu misljenja drugih sudaca i da se ide vidjet moze li se voda ikako otjerati na svoj mlin.
Ajmo kritizirati, super, ali neka to bude na nacin koji actually ima veze s pamecu.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Hvala na info, Ali dobro mi

Hvala na info, Ali dobro mi je poznata presuda.
Nije jasno zasto se tako netocno i tendenciozno pozivas na nju, a znas da 99% nece ici iscitavati njen tekst.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

U skladu s člankom 45.,

U skladu s člankom 45., stavkom 2. Konvencije i Pravilom 74., stavkom 2. Poslovnika Suda, slijedeća izdvojena mišljenja dodaju se ovoj presudi:

- izdvojeno mišljenje g. Loucaidesa, kojemu se pridružuju g. Rozakis, g. Zupančić, g. Cabral Barreto, g. Pavlovischi i g. David Thor Böjörgvinsson

-Sud u Strazburu nije prihvatio tuzbu ,normalno kad je u vijecu suda bila sudkinja Nina Vaic koja vec 24 godine tjera stanara.(klasični sukob interesa).

-Pitam se koliki je sada kredibilitet suda u kojem je sudac izvještač za ovu zemlju bila gospođa Nina Vaić koja 24 godine vodi sudski spor sa nositeljicom stanarskog prava njenom kolegicom sa Pravnog fakulteta gospođom Nedom Engesfeld.

Tko je glasao

a lol. gle, njihovo je

a lol.
gle, njihovo je pravilo da svaka država ima svog suca i da taj sudac UVIJEK sudu u sporu kada je stranka njegova država.

da, tužba nije prihvaćena, ali razlozi su jasni i ne vidim odakle ti konstruiraš svoju priču. (valjda pod motom I ignore reality and substitute my own.)

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

To što kažete znači samo

To što kažete znači samo to, da suci nisu pošteno sudili, a za to nema
i ne može biti nikakvog opravdanja.
Kakva "vrlo teška ekonomska situacija"! Kakva "politička šteta"!
Suci su sudili samo u jednom slučaju, t.j. u slučaju jedne osobe
(Kristine Blečić), i morali su pošteno suditi, a da je ona dobila pravo
otkupa tog svog jednog jedinog stana, to ne bi dovelo ni do teške ekonomske
situacije ni do bilo kakve političke štete.
Pozdrav, B. Sorić
branko.soric@zg.t-com.hr

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci